Browse by Full volume

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 614.

Francia professzor előadása Szegeden. Délmagyarország. p. 5. (1957)

"Aki a szovjet tudomány eredményeinek terjesztésétől politikai okok miatt elzárkózik, az nem nevezheti magát tudósnak" : az MSZT szegedi elnökségének ülése. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Bartucz, József and Kaczúr, Aladárné: Itt az ideje, hogy a visszavonult ellenforradalmat eszmeileg is megsemmisítsük : az Orvostudományi egyetem pártszervezetének taggyűléséről. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Simonovits, István: Az egyetem nem tértől és időtől független intézmény : Simonovits István egészségügyi miniszterhelyettes előadása Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Mihálka, György: Ismét hangversenyezik a nagymultú szegedi Egyetemi Énekkar : vasárnap Makón vendégszerepelnek. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Markovits, Tibor: Eredményes beszélgetésekkel tisztázódnak a problémák a Szegedi Pedagógiai Főiskolán. Délmagyarország. p. 5. (1957)

A KISZ orvosegyetemi intéző bizottsága : [Rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szatmári, Géza and Mihálka, György: Az újjáalakult Szegedi Egyetemek Énekkarának nagysikerű bemutatkozása. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Teljesült a pedagógiai főiskola tanulóinak kérése. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Feloszlott a MEFESZ : a Szegedi Orvostudományi Egyetem MEFESZ intéző bizottságának levele. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Akadémiákon képezik ezentúl a tanítókat és óvónőket : az idén már nem indulnak első évfolyamok az eddigi tanító- és óvónőképzőkben. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Szatmári, Géza and Horusitzky, Zoltán and Szalay, Miklós: Új magyar opera házi bemutatója a szegedi Pedagógiai Főiskolán. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Az Orvosegyetem KISZ szervezete [...] meghívott több medikust Szegedre : [Rövid hír]. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szőkefalvi-Nagy, Béla and Fodor, Gábor and Bónis, György: Az ellenforradalmi események a szegedi Tudományegyetemen : VII. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Új filológiai tanszék a szegedi és a debreceni egyetemeken. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Doktorrá avatás a jogi karon. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Látogatóban az egyetemi diákmenzán. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Péter, László and Szekeres, László and Ormos, Mária and Kulcsár, Zsuzsanna and Nacsády, József: Az ellenforradalmi események a szegedi Tudományegyetemen : VIII. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Halász, Előd and Koltay-Kastner, Jenő and Koch, Sándor and Baróti, Dezső and Bólya, Lajos and Csákány, Béla and Sonkoly, Pál: Az ellenforradalmi események a szegedi Tudományegyetemen : IX. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Az ellenforradalmi események a szegedi Tudományegyetemen : X. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Leendő pedagógusok között : folynak a felvételi vizsgák a szegedi bölcsészeti karon. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Ötven éves diáktalálkozó. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Fodor, Gábor and Bónis, György: Ellenforradalmi tevékenységéért megfosztottak állásától két egyetemi tanárt. Délmagyarország. p. 5. (1957)

"A sebész csodák nélkül tud gyógyítani és szavak nélkül tesz csodát" : beszélgetés Jáky Gyula orvosprofesszorral, az I. sz. Sebészeti Klinika igazgatójával. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Szegedi orvosok a szülési fájdalmak csökkentéséért. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Kinek használ, ami a szegedi Orvostudományi Egyetemen történt és történik? Délmagyarország. p. 5. (1957)

A természettudományi kar tanárszakos hallgatóinak évzáró ünnepsége. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Befejeződtek az egyetemi felvételek : most folyik a fellebbezések felülvizsgálata. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Halász, Előd and Antallfy, György and Wagner, Richárd: A Szegedi Tudományegyetem új dékánjai : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 5. (1957)

A drezdai küldöttek látogatása a városi pártbizottságon és az egyetemen. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Bólya, Lajos: Hazug hamisítvány az ENSZ ötös bizottságának jelentése : Dr. Bólya Lajos egytemi rektor. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ivánovics, György: A gyermekbénulás elleni védőoltásokról : Dr. Ivánovics György egyetemi tanár nyilatkozata. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A Tudományegyetem rektori tanácsának tiltakozása az ENSZ rágalmazó jelentése ellen. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szigeti, József: Ötesztendős tanulmányi idő a felsőoktatásban. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Turai, Géza: A Ságvári Gimnázium két első osztálya lesz az ipari-szakmai oktatás bevezetésének kísérleti osztálya. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szegeden virágzik a "Kossuth-kaktusz". Délmagyarország. p. 3. (1957)

Új ösztöndíj- és tandíjrendszer az egyetemeken és a főiskolán. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Kétszázöt professzor és oktató írta alá a Szegedi Tudományegyetem tiltakozó jegyzőkönyvét : egyre több szegedi vállalat és intézmény dolgozói bélyegzik meg az ENSZ ötös bizottságának jelentését. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Buza, László: Gyűlésen tiltakoztak a szegedi jogászok és a Pedagógiai Főiskola dolgozói a "magyar ügy" napirendre tűzése ellen. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Egyszakos tanárok tanulnak tovább az egyetem levelező tagozatán. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Jáky, Gyula: Ünnepélyes tanévnyitó az Orvosegyetemen. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Ma fogadják a Tudományegyetem elsőéveseit. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Király, József: Érdekes előadást rendez (..) a TTIT... : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Tájbibliográfiai munkaközösség Szegeden. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Szélesebb látókörű, sokoldalúbb tanárokat képez az idei évtől az egyetem : a Szegedi Tudományegyetemre három új tanszéket és több speciális kollégiumot szerveztek. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Liebmann, Béla: A gyógyító munka szolgálatában. Délmagyarország. p. 8. (1957)

Jóború, Magda and Mihálka, György and Greguss, Pál: Évnyitó a Szegedi Tudományegyetemen. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Rédey, László and Kalmár, László: Matematikusok vándorgyűlése Szegeden. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Jóború, Magda and Lerner, Károly: Évnyitó a Szegedi Pedagógiai Főiskolán. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Antalffy, György: Ötéves a jogtudományi oktatás : speciálkollégiumokkal bővült a jogi kar tanulmányi rendje. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Új ösztöndíj-rendszer az egyetemek, a főiskolák és az akadémiák első és második évfolyamán : csak jeles- és jórendű hallgatók kaphatnak ösztöndíjat. Délmagyarország. p. 2. (1957)

A "Vörös Mellény" az Ujszegedi Füvészkertben. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nyirády, László: Szegedi orvostanhallgatók - csehszlovák kórházi gyakorlaton. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Negyvenezer szavas szegedi szótár. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ábrahám, Ambrus and Szalay, István and Varga, B. Magdolna: A Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportja [...] előadóülést tart [...] : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 7. (1957)

Mihálka, György and Kézdi, Erzsébet: Makói vendégszereplésre, a november 7-i ünnepségekre készül a Szegedi Egyetemi Énekkar. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Vámos, Rezső and Simon, József and Wagner, Richárd: Jelentős eredmények születtek a rizs barnulásos betegsége elleni küzdelemben : a Szegedi Éghajlattani Intézet kísérletei. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Jelentősen bővült az oktatás a Természettudományi Karon. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szabolcsi, Gábor: A logikai gépről és a kibernetikáról : beszélgetés dr. Kalmár László professzorral. Délmagyarország. p. 4. (1957)

A nukleáris kísérletek folytatása az emberiség ellen : a Szegedi Tudományegyetem Tanácsa csatlakozott a tokiói egyetem tanárképző intézetének felhívásához. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Kétezer fajta virágot és más növényt ajánl cserére a Füvészkert. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Év eleji gyakorló tanításra mentek a tanítóképző növendékei : új módszer a tanítójelöltek alaposabb felkészítésére. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Tudományos ülésszakot rendez az egyetem a Nagy Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Szegeden dolgozik a Nemzetközi Comenius Bizottság legfiatalabb kutatója. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Tóth, Dezső: Sikeres Arany János-emlékest az egyetemen. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Bezerédy, István and Hencz, Aurél: Több száz Móricz-, Mikszáth-kötet sem elég : a fejlődés gondjai Szeged két nagy könyvtárában. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Riesz, Béla: A József Attila Tanítóképző iskolagyűléséről : amelyen sok felnőtt is tanulhatott volna. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Szendrei, Imre: A Pedagógiai Főiskola gazdag programmal köszönti november 7-ét. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Őszi virágnyílás a Füvészkertben. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Új kezdeményezés Szegeden az egyetemi ifjúság szélesebb látókörének kialakítására. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Geréb, György: Tudományos ülésszak a Pedagógiai Főiskolán. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Kolosváry, Gábor: A magyar értelmiség útjáról. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Lődi, Ferenc: A geofizikai év alkalmával közel kerülnek egymáshoz a csillagos ég titkainak tudós fürkészői : a szovjetunióbeli napkutatásról tartott előadást Szegeden Gnyevisev csillagász-professzor. Délmagyarország. p. 1. (1957)

November 7 tiszteletére tudományos előadássorozatot rendez az egyetem. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Buza, László and Tóth, K. Ferenc,: A Szegedi Tudományegyetem tudományos előadássorozatában : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Új művelődési otthont avatott az Orvostudományi Egyetem. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Antalffy, György and Buza, László and Tóth, K. Ferenc,: Jogi és filozófiai előadások a Tudományegyetem ünnepi ülésszakán. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A Tudományegyetem ülésszakának mai előadásai. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Révai, József and Király, István and Jáky, Gyula: Megalakult Szegeden a József Attila Emlékbizottság : gazdag programot dolgoztak ki a proletárköltő halálának 20. évfordulójára. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Bólya, Lajos: Hétfőn lesz az egyetemek és a főiskola ünnepi estje a Szegedi Nemzeti Színházban. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Új központi laboratórium felszerelését kezdték meg az Orvostudományi Egyetemen. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ivanovics, György and Rusznyák, István: Gyümölcsözőnek ígérkezik a kínai és a magyar orvoskutatók kapcsolata : Dr. Ivanovics György akadémikus nyilatkozata. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Mihálka, György and Gruber, László and Tóth, Béla: Pezsdülő kulturális munka a Tudományegyetemen. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Heller, Ágnes: Heller Ágnes előadása Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Heller, Ágnes: Hétfőn Heller Ágnes tart előadást Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Marxizmus és erkölcsi normák : nagy érdeklődés kísérte Heller Ágnes előadását. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Megkezdték a József Attila-kiállítás anyagának rendezését. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Donászy, Ernő: Tiszakutató-nap : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Donászy, Ernő: Tiszakutató-napot rendez ma a Tiszakutató Intézet. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szabolcsi, Gábor and Horger, Antal and Juhász, Gyula: Jószef Attila és Szeged. Délmagyarország. p. 4. (1957)

A József Attila-emlékünnepségek sorrendje. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Ma délben ünnepélyesen koszorúzzák meg Szegeden a József Attila emléktáblát. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Keméndi, Nándorné and Sáfrán, Györgyi: Jól sikerült a Tanítóképző Arany János-emlékünnepsége. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szabó, Zoltán and Thiele,, Kurt: Kémikusok közgyűlése : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Gobbi, Hilda: Kortársi vallomásokat is láthatnak a József Attila emlékkiállításon : ma lesz a József Attila irodalmi est. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Mihálka, György and Jáky, Gyula: Kodály-hangversenyt rendeznek a szegedi egyetemek. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Néhány fél óra vidám fiatalok között : Budapesten lépnek fel az Orvostudományi Egyetem művészeti csoportjai. Délmagyarország. p. 5. (1957)

A szegedi orvosok megtalálták egy különleges szembetegség okát és gyógyításának módját. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Fiatal tudósok, akik kétszeresen helytállnak. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Sigrai, Gábor and Sirsov, V. A.: A szovjet radioaktív-kutatás : az emberiség boldogulását, a tudomány békés fejlődését szolgálja : ezt tükrözte Sirsov atomkutató szegedi előadása. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy, László: Tudományos előadásokat rendeznek a jogi karon. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Jáky, Gyula: Rendelet jelent meg a Szegedi Orvostudományi Egyetem szervezetének szabályozásáról. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Játékvásár az újszegedi Tanítóképzőben. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Szatmári, Géza: Hatalmas zenei demonstrációvá nőtt a szegedi Kodály kórus-hangverseny. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szombaton: levelező joghallgatók doktorráavatása. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Megkezdődtek a kísérletek a szegedi rádióaktív izotóp laboratóriumban. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Liebmann, Béla and Muszka, Dániel: Készül a logikai gép. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Az újszegedi tanítóképző jeles akciója a hazafias nevelés javításáért. Délmagyarország. p. 4. (1957)

A szegedi tanács országos jellegű kezdeményezése : mezőgazdaság helyzete, a földügyek intézése, a város lakosságának tüdőszűrése a végrehajtó bizottsági ülés napirendjén. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Újjáéled az alsóvárosi gazdakör, de gazdakör alakul Móravároson és Mihályteleken is. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Közel száz újabb iparengedélyt adtak ki Szegeden a közelmúltban : nehézségek a további engedélyek kiadásánál. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Jelentősen csökkentik a városi tanács apparátusát : bővítik a kerületi tanácsok hatáskörét : több osztályt összevonnak. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Az áruellátás biztosításáról, az egészségügyi helyzetről, a tanács átszervezéséről tárgyalt kedden a városi tanács végrehajtó bizottsága. Délmagyarország. p. 1. (1957)

141 esetben folyósított építési hitelt a szegedi OTP az elmúlt évben : 227 építési- és 94 lakhatási engedélyt adtak ki a kerületi tanácsok : 54 házhely kedvezményes feltételek mellett. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Az október 23-a előtti energiamennyiséget kapja már a város : erre még nem számítottunk. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Újabb termelőszövetkezeti csoport alakult Szőregen. Délmagyarország. p. 3. (1957)

98 lakás készül a volt Dózsa-laktanyában. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A. Nagy, Miklós: Ontja a vizet az újszegedi hévforrás. Délmagyarország. pp. 4-5. (1957)

Csepi, József: Új erőre kap a szőregi Vörös Rózsa : elmúlik a vihar. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Röntgen ernyőkép-szolgálat Szegeden : hétfőn a második kerületben megkezdik a lakosság szűrővizsgálatát. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Tizenkilenc lakásos bérház épül a Szentháromság utcában : a városi tanács átvette a Fegyveres Erők Minisztériumától az eredetileg honvédségnek készülő épületet. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Tombácz, Imre: Fontos határozatok a városi tanács végrehajtó bizottságának keddi ülésén : az októberi események után jelentősen csökkent, de már érezhetően javul a tanácsi iparvállalatok termelése : nem lehet lakást eladni vagy vásárolni : karhatalmat vesznek igénybe a törvénytelen lakásfoglalókkal szemben. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A Szegedi Seprűgyárban elérték a szeptemberi termelési eredményt : kik miatt vesztegel itthon a több tonna export sepű? Délmagyarország. p. 3. (1957)

Az Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalat is visszanyerte gazdasági egyensúlyát : az első hónap mérlege. Délmagyarország. p. 3. (1957)

103 százalékos tervteljesítés a Vágóhídon : zavartalanul biztosított a szegedi hús- és zsírellátás. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Itt az új nyitvatartási rend : mától kezdve az október előtti időpontokban szolgálnak ki az üzletek : szakmánként egy kereskedés a többinél később zár. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Búza, László: A Hazafias Népfront Szeged Városi Bizottsága segít a kormány programjának megvalósításában : részletes tervezet készül a helyi kérdések megoldására : ehhez kérik a lakosság javaslatait. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Segítség a magánházépítőknek, termelőszövetkezeteknek : már dolgozik a Műszaki és Tervező Szövetkezet. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Új kisipari szövetkezet Szegeden : tagjai: leszerelt katonák, elbocsátott dolgozók. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Nagy, Miklós: A karhatalom erélyes fellépése a rendbontók ellen jelentősen szilárdította Szeged közrendjét : nyilvántartásba veszik a munkanélkülieket : eljárás indul a közlekedésrendészeti előírások ellen vétő kerékpárosok, kocsisok ellen : a rendőrjárőrök a jövőben figyelmeztetik a járdát piszkosan hagyó háztulajdonosokat, házmestereket : a városi tanács végrehajtó biztottságának határozatai. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Meleg baráti légkörben zajlott le a szegedi szovjet-magyar találkozó. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Hat új KTSZ alakult Szegeden : a lakosság jobb ellátására : három kisipari szövetkezet alakulása most van folyamatban. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Már a tavasszal megkezdi működését a szegedi Idegenforgalmi Hivatal. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Paprikatermelő szakcsoport alakult. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Fokozza a közszükségleti cikkek gyártását az Újszegedi Kender- és Lenszövő : naponta 1800 négyzetméter szőnyeg, 1600 négyzetméter ágyterítő és bútorszövet. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A mai naptól Rókuson folyik a tüdőszűrés. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Királyházi, Sándor and Patai, József: Volt és lesz a munkásmozgalom egyik fellegvára az Újszegedi Kender- és Lenszövő. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Sokoldalú élet : a szegedi Ifjúsági Házban. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Fodor, István and Siflis, József: A szövetkezetiek kincse, reménysége: a "Haladás hőforrás". Délmagyarország. p. 5. (1957)

Januárban 1153 forint volt a szegedi dolgozók átlagkeresete a minisztériumi üzemekben : a szegedi ipar statisztikájából. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Mi a helyzet a munkanélküli segélyek kifizetése terén? : a vártnál kevesebb a jelentkezők száma : a kerületi tanácsok pénzügyi osztályai rendben bonyolítják a kifizetéseket : a vállalatok hiányos adatokat közölnek. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szeged jobb ellátásáért : a nagykereskedelmi vállalatok és a tanács kereskedelmi osztálya szakembereinek értekezlete. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Véget ér a Vágóhídon is az ellenforradalmi hatás : inkább előbb, mint utóbb. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ma ünneplik Szeged dolgozói a Szovjet Hadsereg Napját. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Botond, Gábor: A 39 éves szovjet hadsereget ünnepelték Szeged dolgozói. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ötven éve dolgozik az Első Szegedi Cipő- és Csizmakészítő Termelőszövetkezet : egy nagy múltú szövetkezet ünnepelt. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Értsük meg egymást : munkástanácstagok megbeszélése a Szegedi Néplap szerkesztőségében. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Iskoláink életéből : működik az Ifjúsági Tanács. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Megalakult a Juhász Gyula Irodalmi Társaság. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Kalmár, Ferenc and Pusztai, Józsefné: A városi tanács végrehajtó bizottsága jóváhagyta Szeged új költségvetését : még mindig sok olyan bért fizettek ki a tanácsi vállalatoknál, amely mögött nincs termelés : másfél millió forintos megtakarítást eredményezett a létszámcsökkentés. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Régi és újsütetű ellenforradalmárok tündöklése és várható bukása a Csongrád-Békésmegyei Borforgalmi Vállalatnál. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Lebontják a cserepessori téglagyárat : az építőanyagból lakás épül. Délmagyarország. p. 1. (1957)

József Attila Kör néven új vitafórum lesz Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Munkásönkormányzat - üzemi demokrácia. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Amit az ipar még nem biztosít - pótolják a kisipari termelőszövetkezetek : a szabóipari KTSZ-ek jó munkája hozzájárul, hogy Szegeden nincs hiány konfekciós árukból. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Feljegyzések a Szegedi Erőmű munkástanácsának üléséről. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Brno üzemeinek küldöttsége átadta Szeged dolgozóinak a nagyértékű adományokat : két Zetor traktor a Kertészet, Köztisztasági Vállalat és a termelőszövetkezetek munkájának megsegítésére : két nagy teherautó és pótkocsi rakomány több tanácsvállalatnak. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Nagy, István: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : I. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy, István: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : II. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy, István and Kováts, József and Fábián, Ferenc: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : III. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy, István and Végh, Joachim and Nagy, Ernő: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : IV. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy, István: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : V. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy, István: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : VI. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy, István and Kövesdy, Lajos and Sinkó, Éva: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : VII. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy, István: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : VIII. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Nagy, István and Végh, Joachim and Kováts, József: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : IX. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy, István: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : X. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy, István and Kováts, József: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : XI. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Nagy, István: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : XII. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy, István and Swartz, Lajos: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : XIII. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy, István: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : XIV. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy, István: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : XV. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy, István and Kováts, József: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : XVI. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy, István and Perbíró, József and Kövesdy, Lajos: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : XVII. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Komócsin, ifj. Mihály: A kommunisták tevékenykedjenek minél többet a tömegek között : beszámoló a szegedi pártszervezetek vezetőinek tanácskozásáról. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Brno küldöttei ismerkedtek Szeged dolgozóival. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Aleksandrov,, Boris: Rendkívüli élményt nyújtott az Alexandrov-együttes szegedi fellépése. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Liebmann, Béla and Aleksandrov, Boris: Az Alexandrov-együttes szegedi napjairól. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Balogh, István: A fizetés és a termelékenység arányát újra összhangba kell hozni : a szegedi üzemek vezetőinek tanácskozására. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Hasznos tapasztalatokat nyújtott a szegedi üzemek vezetőinek tanácskozása. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Megalakult Szegeden is a munkásőrség. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Mihályffy, László: Szeged város statisztikai adatai : több a fiú vagy a lány? : mivel hányan foglalkoznak a városban? : hány házat kellene tatarozni? : mennyien járnak moziba, színházba? : és még sok érdekességet tudhat meg a [...] című most megjelent zsebkönyvből. Délmagyarország. p. 6. (1957)

Erősödik Szegeden a földművesszövetkezeti mozgalom. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A szegedi fiatalok lelkesen alakítják meg a Kommunista Ifjúsági Szövetség szervezeteit. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Futó, István: A Szalámigyár munkástanácsa és a vállalati igazgatás. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Új gyár született a romok helyén : megkezdte munkáját a szőregi új szeszfőző üzem. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szabó, Sándor: Szovjet harcosok baráti látogatása a Ruhagyárban. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Tombácz, Imre: Számos fontos határozatot hozott a városi tanács teljes ülése : köszönet a Szovjetuniónak és a népi demokratikus országoknak testvéri segítségükért : bizalom az MSZMP és a kormány iránt : számadatok a külföldi segítségről : új utcanevek. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A lakásépítkezések helyzetét tárgyalta meg a tanács a végrehajtó bizottsága : a múlt bűnei - és a jelen lehetőségei : intézkedések a közületi és magánépítkezés előmozdítására : miért nem újítják fel az egyes KIK-házakat? Délmagyarország. p. 1. (1957)

Megalakult az MSZT városi szervezete. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Talpra állt az újszegedi Szabadság Tsz. is. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Révész, Géza and Liebmann, Béla: Harcos kiállás a néphatalom, a szocializmus ügye mellett : 25 ezer dolgozó vett részt a Klauzál téri nagygyűlésen. Délmagyarország. 1,3. (1957)

Minden műemléknek nyilvánított épületet emléktáblával jelölnek meg Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Lássuk hát a munkaverseny új formáit! : bontakozik, alakul a szegedi üzemekben az újjászülető szocialista munkaverseny. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Megkezdte munkáját a Hazafias Népfront szegedi agrárpolitikai és jogi bizottsága : paprikatermelő tapasztalatcsere-ankét : népszerű jogügyi előadások a tervekben. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szép eredményeket hozott a Kenderfonóban az újítási mozgalom éledezése : nem olyan fekete az ördög. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Horváth, Jenő: Ülést tartott a városi tanács végrehajtó bizottsága : a szegedi kereskedelmi élet kiállta a tűzpróbát : lesz-e elegendő buci? Délmagyarország. p. 1. (1957)

A szegedi paprikatermelés jövőjéről tárgyaltak a Hazafias Népfront paprika-ankétjának résztvevői. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Csúri, Mihály: Emléktáblát helyeznek el a régi szegedi Munkásotthonra : május 1 alkalmával. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Kedden délután helyezik el az emléktáblát a régi szegedi Munkásotthonra. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Bensőséges ünnepségen emléktáblát lepleztek le a régi szegedi Munkásotthonon. Délmagyarország. p. 7. (1957)

Végh, Joachim and Csorba, Miklós and Gruber, László: A revizionizmus az ellenforradalom előkészítője : erről tanúskodtak az október-novemberi események a szegedi Pedagógiai Főiskolán. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Kiemelkedő mennyiségben gyárt elsőosztályú árut a Textilművek. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Évente 700 vagon szovjet fenyőfát kap Szeged. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Baráti országok szakszervezeti küldöttsége Szegeden : aktívaülés a vendégek tiszteletére. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Baráti szeretettel fogadták külföldi szakszervezeti vendégeinket a Textilművek és a Falemezgyár dolgozói. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A szegedi kerületi tanácsok eddig mintegy 130 ezer forint munkanélküli segélyt fizettek ki : többfelé nyílik elhelyezkedési lehetőség. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Megalakult a nyugdíjas szegedi építőmunkások szakszervezeti csoportja. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Vámossy, József: Látogatás a "Sárgán" : épül a felsőtiszaparti üdülővárosrész. Délmagyarország. p. 5. (1957)

26 újjáépített lakásban laknak már a volt Petőfi laktanyában. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Miért kapcsolják át a 110 voltos feszültséget 220 voltra a nagykörúton belül? : egy sokakat érdeklő kérdés. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Tombácz, Imre: Intézkedéseket tesz a városi tanács a megelőző gyermekvédelem érdekében : a városi tanács végrehajtó bizottságának üléséről. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A bontakozó munkaverseny átsegíti a megnövekedett feladatokon a Szegedi Kenderfonógyárat. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Folyamatosan érkezik kenderkóc a Szovjetunióból a Kenderfonógyárba. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Egyre szélesebben bontakozik a munkaversenymozgalom a szegedi üzemekben. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Életre való kezdeményezés a Szalámigyárban a családi és társasházak építésére üzemi segítséggel. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Tovább fejlődik a kereskedelem Szegeden : háztartási gépkölcsönző, műanyagbolt, alumínium "gombák", külön hanglemezbolt. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Nagyobb beruházás nélkül csaknem 10 millió forint értékű áruval növekszik a Szegedi Ruhagyár évi termelése : új dolgozók jutnak munkalehetőséghez. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Külön-külön jobb gazdasági eredményekkel dolgozik a Fémfeldolgozó és a Finommechanikai Vállalat is : egy rosszul sikerült "házasság". Délmagyarország. p. 3. (1957)

Búza, László: Fontos kérdésekről tárgyalt a Hazafias Népfront városi bizottságának elnöksége : a szakbizottságok munkája : a lakosság javaslatainak felhasználása : a "Szép Szegedért" - mozgalom felelevenítése. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Héber, Sándor and Barankai, András and Visnyovszky, László: Eredményesen működik a Radnóti Gimnázium KISZ-szervezete. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Hidroforos vízgyűjtőt építenek Szőregen. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Juhász, Gyula: A magán kisipar, az iskolai oktatás kérdéseit tárgyalta meg a városi tanács végrehajtó bizottsága : a Roosevelt téren helyezik el Juhász Gyula szobrát. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Búza, László and Parragi, György: A nukleáris fegyverek eltiltását követelték Szeged dolgozói békenagygyűlésükön : a Szegedi Orvostudományi Egyetem tanári kara felhívással fordult Csongrád megye orvosaihoz. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szűcs, László: A szegedi határban is megjelent az amerikai burgonyabogár. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Pezsdülő KISZ-élet a Jutaárugyárban. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szintetikus műszálak ipari hasznosítása : eredményes kísérletek az újszegedi Kender-Lenszövőben. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A VIT tiszteletére versenyre hívják Szeged ifjúmunkásait a ruhagyári KISZ-fiatalok : a verseny legjobbja moszkvai jutalomútban részesül. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Újabb csatlakozások a ruhagyári KISZ felhíváshoz : a Szegedi Gyufagyár és a Szőrme- és Bőrruhakészítő Vállalat fiataljai a versenyzők között. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Ismerjük meg Szeged kirándulóhelyeit! Délmagyarország. p. 5. (1957)

Komócsin, ifj. Mihály and Aczél, György: Építsük tovább a pártot és a néphatalmat : összpontosítsuk figyelmünket a gazdasági kérdések megoldására és a tömegek mindennapos politikai meggyőzésére : felelősséggel, lelkesen tárgyalt a szegedi pártaktíva a város életének további előrehaladásáról. Délmagyarország. pp. 3-5. (1957)

Borthauser, Antal: Újszeged mezőgazdasági helyzetét tárgyalta meg az I. kerület tanácsa : élénk vita, számos javaslat a tanácsülésen. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Dénes, Leó: A magyar-szovjet barátság további elmélyítéséhez járult hozzá a Pjatnyickij-együttes szegedi vendégszereplése. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Mit osztunk - s hogyan? : kidolgozták a nyereségrészesedés elosztásának rendszerét a Szegedi Cipőgyárban. Délmagyarország. p. 5. (1957)

A kommunisták és a pártonkívüliek erősödő kapcsolata az Újszegedi Kender- Lenszövőben. Délmagyarország. p. 5. (1957)

A szovjet szakszervezeti művészegyüttes Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Lőkös, Zoltán and Liebmann, Béla: A Pjatnyickij-együttes szegedi vendégszereplése : művészi élményt nyújtott, a magyar-szovjet barátság elmélyítését szolgálta. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Szatmári, Géza: Forró sikert hozott a szovjet szakszervezetek öntevékeny művészeti együtteseinek szegedi bemutatója : baráti látogatás a Konzervgyárban : ismerkedés a várossal. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Aki építeni akarja szocialista hazánkat, adjon kezet nekünk : impozáns pedagógus-nagygyűlés a Szabadság Filmszínházban. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Berkes, Pál and Nagy, László: Szeged közegészségügyi helyzetét tárgyalta meg a városi tanács végrehajtó bizottsága : június 1-ig 52 000 ember vett részt tüdőszűrésen. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Varga, Pál: Eddig is sikeresen dolgozott, ezután is gazdag programot ad az Újszegedi Kender-Lenszövő KISZ szervezete. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Végre működik a szegedi Idegenforgalmi Hivatal : ízelítő a közeli és távoli tervekből Szeged idegenforgalmának fellendítésére. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Mit csinál az üzemi bizottság a Kenderfonógyárban? Délmagyarország. p. 5. (1957)

Megkezdte működését a városi döntőbizottság. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Sziládi, Sándor: Külön Népfrontbizottság alakult Mihályteleken. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Lottó körzeti intézmény létesül Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A vasesztergályos az országos pártértekezlet egyik szegedi küldötte. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Somorjai, Ferenc and Prettenhoffer, Imre and Nehéz, Rudolf and Benedek, László and Antal, József: Jelentős kísérletek folynak a Délalföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ha így haladunk tovább, jut majd nyereségrészesedés is : a szegedi Cipőgyárban. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Újabb négyszáz munkást foglalkoztató üzemegységgel bővül a Szegedi Falemezgyár. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Bánfalvi, József: Az emberi segítés útjain : az újszegedi gyermekotthon életéből. Délmagyarország. p. 7. (1957)

Magyar, Andor: Szeged jobb ellátásáért : derekasan dolgozik a városi tanács kereskedelmi bizottsága. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Társadalmi munka segítségével körzeti orvosi rendelő épül a Ságváritelepen. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A Dózsa Tsz pártszervezete segíti a közösségi élet előrehaladását. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Siflis, József: Megkezdték a Ruhagyár gőztávvezetékének építését : a kivitelező vállalat októberre ígéri a munka befejezését. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Eszperantó utca Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Markos, Károly and Sziládi, Sándor: A jövedelemadó tíz százaléka lesz a községfejlesztési hozzájárulás a III. kerületben : tanácsülés Alsóvároson. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Krizsán, Ferenc: A jutaárugyári kommunisták a dolgozó emberekért : a pártszervezet harca a több, olcsóbb és könnyebb termelésért. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Megkezdődött az ipari tanulók szerződtetése a helyi iparban, a KTSZ-ekben és a magánkisiparosoknál. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Sebők, István: Népi citerák gyártását kezdte meg a szegedi hangszerkészítő vállalat. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Mison, Gusztáv: A városfejlesztési tervjavaslatokat tárgyalta az I. kerületi tanács : tovább szépül Szeged. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Mit valósított meg a városi tanács az újévi elnöki nyilatkozatban nyilvánosságra hozott tervekből? : Sajtóankét a tanácsházán. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Galiba, Imre and Baghy, Gyula and Sztaniszlav, : A VI. Délmagyarországi Eszperantó Találkozó. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Megkezdődött az eszperantisták találkozója. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Waldmann, József: Összedobbanak a szívek a dal szeretetében... : országos dalostalálkozó Szegeden. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Komócsin, Zoltán: Szegedre látogatott a moszkvai KOMSZOMOL küldöttség. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Perbíró, József and Baróti, Dezső and Osváth, Béla: Az ellenforradalmi események a szegedi Tudományegyetemen : I. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Baróti, Dezső and Fodor, Gábor: Az ellenforradalmi események a szegedi Tudományegyetemen : II. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Baróti, Dezső and Fodor, Gábor: Az ellenforradalmi események a szegedi Tudományegyetemen : III. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Ács, Vilmos and Lazúr, Barna and Fodor, Gábor: Az ellenforradalmi események a szegedi Tudományegyetemen : IV. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Az ellenforradalmi események a szegedi Tudományegyetemen : V. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szőkefalvi-Nagy, Béla and Fodor, Gábor: Az ellenforradalmi események a szegedi Tudományegyetemen : VI. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Tovább javul Szeged áruellátása : mit várhatunk a kereskedelemtől a harmadik negyedévben? Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szegedi ellenforradalom számlái : így gazdálkodtak a Ruhagyárban az ellenforradalom fölkent fullajtárai. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Szegedi ellenforradalom számlái : a Textilművek vesztesége 7 millió forint. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Patai, József: Szegedi ellenforradalom számlái : az újszegedi szövőgyárat érte a legtöbb kár a szegedi üzemek közül. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szegedi ellenforradalom számlái : az Építőipari Vállalat egész évi jövedelmét elherdálták két hónap alatt. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szegedi ellenforradalom számlái : a cipőgyári veszteség: 15 millió : a vásárlóké: 100 ezer pár cipő. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Waldmann, József and Szeghy, György: Szabadon szárnyalt a dal a szegedi Országos Dalosünnepélyen. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Gács, György: További nagy lehetőségek Szeged idegenforgalmának és kulturális életének fejlődésében : a városi tanács végrehajtó bizottságának üléséről. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Csepi, József: Napi 60-70 ezer téglát gyárt a szőregi téglagyár munkáskollektívája : kéttüzeléses rendszerrel. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Kiss, Sándor: Ismét fellendülőben az újítási mozgalom : az új rendelet kedvezően hatott az újszegedi szövőgyárban is. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Nagyobb életlehetőségért kiált egy szegedi üzem : megoldják vagy konzerválják a Szegedi Konzervgyár nehézségeit? Délmagyarország. p. 3. (1957)

Rövidesen segítenek elhárítani a Szegedi Konzervgyár fejlődése előtt álló nehézségeket. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Királyházi, Sándor: Ellenforradalmi napok az Újszegedi Kender-Lenszövőben : I. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Királyházi, Sándor: Ellenforradalmi napok az Újszegedi Kender-Lenszövőben : II. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Királyházi, Sándor: Ellenforradalmi napok az Újszegedi Kender-Lenszövőben : III. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ellenforradalmi napok az Újszegedi Kender-Lenszövőben : IV. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ellenforradalmi napok az Újszegedi Kender-Lenszövőben : V. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ellenforradalmi napok az Újszegedi Kender-Lenszövőben : VI. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Királyházi, Sándor: Ellenforradalmi napok az Újszegedi Kender-Lenszövőben : VII. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szeged vízellátásáról : személyenként több a napi fogyasztás, mint a világvárosokban : a régi vezetékek problémái : augusztusban új anyakút. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A harmadik negyedévben több szalámit ad a Szalámigyár, mint Pickék idejében egész év alatt. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Eperjesi, Júlia and Kalmár, Ferenc: Szeged munkaügyi helyzetét tárgyalta meg a városi tanács végrehajtó bizottsága : eredmények a munkanélküliség felszámolásában : a végrehajtó bizottság segítsége a nők és fiatalkorúak munkába állításához : 150 fős női szabó tanműhelyt létesít az MTH : összesítették az 1957. évi városfejlesztési terveket. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Augusztusban földgázlefejtő állomás építését kezdik meg Szegeden : Szeged gázellátásának javítására : tervek újabb gázgyári telep létesítésére is. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Megszépülnek az új tanévre a szegedi óvodák és iskolák : csak az I. kerületben több száz ezer forintot költenek a tatarozásokra, felújításokra. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Darvas, József: A szegedi békenagygyűlés résztvevői tiltakoztak a nukleáris fegyverek használata ellen : Darvas József nagysikerű beszámolója városunkban. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Popescu, Ion: Örömmel köszöntjük a testvéri román nép képviselőit Szegeden : baráti találkozó Ion Popescu, a Román Népköztársaság budapesti nagykövete, kísérete s Szeged vezetői között. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Popescu, Ion: Nemcsak Szeged tudományos életével, hanem az újszegedi Haladás Tsz munkájával is megismerkedtek a román vendégek : ma Fehértót látogatja meg Ion Popescu és kísérete. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Popescu, Ion and Németh, Sándor: Elutaztak Szegedről román vendégeink. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A társadalmi munkák felélesztése és megszervezése legyen a tanácstagok egyik legfontosabb feladata : alapos és értékes vita a városi tanács ülésén. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A fiatalok munkába állításáért. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Az ellenforradalom óta 250 új dolgozó kapott munkát a Ruhagyárban : négy új szalag indul augusztus elején : napirenden az üzem további bővítése. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Waltner, Mihály: Emlékek a haladó szegedi múltból : a Munkásotthon. Délmagyarország. p. 6. (1957)

Méltón ünnepelték a VIT megnyitóját a ruhagyári fiatalok. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szombaton este felavatták a Szalámigyár új klubhelyiségét. Délmagyarország. p. 5. (1957)

A gyermekek egészségéért : az oltásra jogosult gyermekek 80 százalékát oltották be paralízis ellen Szegeden. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Az anya- és gyermekvédelem ügyét és a szegedi sport helyzetét tárgyalta meg a városi tanács végrehajtó bizottsága : javult a védőnők munkája : csökkent a csecsemőhalálozási arányszám : egészségügyi hetet rendeznek őszre : sporttanácsot hívnak létre. Délmagyarország. 1,3. (1957)

Hogyan enyhíthető Szeged súlyos lakáshelyzete? : csak állami segítséggel? : saját erőből? : [1. rész]. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Hogyan enyhíthető Szeged súlyos lakáshelyzete? : Szegeden is van "helyi" anyag a családi házak építésére : [2. rész]. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Hogyan enyhíthető Szeged súlyos lakáshelyzete? : a városi tanács nagy lehetőségeket biztosító elgondolása a helyi anyagok felhasználására a tanács, az üzemek s az építő összefogásával : [3. rész]. Délmagyarország. p. 5. (1957)

A Szegedi Fémfeldolgozó Vállalat új gyártmányai : alumíniumablak : padlósúroló készülék : asztalra kapcsolható rajztábla-állvány. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A szegedi úszó-expedíció : beszélgetés Kolozsvári Gábor professzorral a Tisza-kutató tudományos felderítő munkáról. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szovjet gyártmányú kendervágó gépeket kölcsönöz a termelőknek a "Délrost" vállalat. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Németh, Lajos: Egy név ragyog a tűzpiros zászlón : Gera Sándor neve egybefonódik a szegedi munkásmozgalom egy dicső korszakával. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Turai, Géza: Új típusú ipari-szakmai gimnázium működik ősztől Szegeden : a Hazafias Népfront kezdeményezésére. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Gera, Sándor: A szegedi munkásőrzászlóalj névadó és zászlóavató ünnepsége : szombaton. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Gera, Sándor: Nagyszabású ünnepség a szegedi munkásőrzászlóalj névadása és zászlóavatása alkalmából. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Gera, Sándor: Készülődés a szombati zászlóavató-névadó ünnepségre. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Gera Sándor, and Somogyi, Miklós: Jó kezekben van a szegedi munkásőrségnél a zászló és a fegyver is : Szeged dolgozóinak tízezres tömege előtt zajlott le a Gera Sándor Munkásőr-zászlóalj névadó és zászlóavató ünnepsége. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Várakozáson felüli termés az algyői tangazdaságban : már a rizs aratására készülődnek. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A munkásbecsület, a felelősségtudat és a kötelességérzet jegyzőkönyvéből. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Magyar, István: Vidám úttörőélet a szegedi nyári táborokban. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Füssy, László: Csak két helyen forog már Szegeden a fazekaskorong : egy régi szakmáról. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Őszig több mint egy millió téglát gyárt a "halálraítélt" dorozsmai téglagyár. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Csepi, József: A mihálytelki Új Élet Tsz. mégiscsak meghozza tagjainak az új életet. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Közel száz házat mentesítettek az államosítás alól a II. kerületben. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Kiss, Károly: "Emberek, emlékezzetek!" : ünnepélyesen megnyitották a "Magyarországi ellenforradalom" kiállítást Szegeden. Délmagyarország. 1,5. (1957)

Komócsin, Antal: Megbeszélést tartottak a munkásmozgalom régi szegedi harcosai : élményelőadásokat tartanak a veteránok : vitaesteket rendeznek az öregek klubjában : megvizsgálják az idős elvtársak körülményeit. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A jövő héten átadják rendeltetésének a Szegedi Seprűgyár szőrfeldolgozó üzemét : hétfőn tartották a műszaki próbát. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Vaszy, Viktor and Varga, Mátyás and Lóhr, Ferenc: Az első lépések a hagyományos szegedi szabadtéri játékok felújítására. : bizottság tanulmányozta a helyszínen a gyakorlati tennivalókat. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Vaszy, Viktor and Nádasdy, Kálmán and Major, Tamás and Varga, Mátyás: Neves művészeket kért fel a városi tanács a szegedi szabadtéri játékok művészeti bizottságában történő közreműködésre. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Magyar, István: A Szegedi Halgazdaság a valóságban is Szegedé legyen : miért szükséges Fehértó visszacsatolása? Délmagyarország. p. 5. (1957)

"Kisbútorok" gyártására tér át a Szegedi Bútorgyár. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Még egy emeletet húznak két Takaréktár utcai épületre : 14 új lakást kapnak jövőre a szegedi Vasöntöde dolgozói. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Memorandumot terjesztenek fel a felső párt- és kormányszervekhez a szegedi vízrendezés megoldására. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Közvetlen hangú munkásgyűlés a Szegedi Kenderfonóban. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Csepi, József: Szépen gyógyulnak az október okozta sebek : színfoltok a Felszabadulás Termelőszövetkezet augusztusi közgyűléséről. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Turai, Géza: A szegedi üzemekben támogatásra talál az új típusú ipari-szakmai gimnázium. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Németh, Lajos: Szeged biztonsága érdekében sürgősen növelni kell a tiszai szivattyúházak kapacitását! : "egy óriási mosdótál" és annak hátrányai. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Augusztus 20-án avatják fel Juhász Gyula szegedi szobrát. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Orbán, László and Segesdi, György and Siflis, József: Szeged népe méltó emléket állított nagy költőjének : az ellenforradalom győzelme esetén Juhász Gyula emlékét is meggyalázták volna - mondotta Orbán László elvtárs. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Ünnep Mihályteleken : művelődési otthont avattak : sikert hozott a mezőgazdasági kiállítás. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Liebmann, Béla and Dénes, Leó: Felépítjük városunkban a szocializmus boldog, békés életét : a szegedi városi tanács ünnepi ülése : a drezdai vendégek felszólalásai : a tanácsülés tiltakozott az ENSZ ötösbizottságának jelentése ellen. Délmagyarország. p. 5. (1957)

A Szegedi Kenderfonó pártszervezete törődik az újítások sorsával. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagyszabású egészségügyi hét lesz Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Új munkatermekben, új és kijavított gépekkel teljes ütemmel termel a Szalámigyár. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Liebscher,, Rudolf: "Szeged dolgozóit örökre szívünkbe zártuk" : elutaztak Szegedről a drezdai vendégek. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Füle, Lajos: Kiegészítésekkel elfogadták Szeged ideiglenes építési övezeti tervjavaslatát : tovább folytatják a város általános rendészeti tervének készítését. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szeged és Brno képzőművészeti kiállítás-cseréje. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Átadták a Seprűgyár új üzemrészét. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Az új tanév előtt ... : Szegeden közel 1 millió 100 ezer forintot fordítottak az iskolák, óvodák és intézmények felújítására. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Világos feltételek - céltudatos munka : az Újszegedi Kender - Lenszövő Vállalat nyereségrészesedési szabályzata. Délmagyarország. p. 7. (1957)

Megkezdték a földgázfejtő állomás építését. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szegedre érkezett a román szakszervezeti művészegyüttes : ma este tartják előadásukat. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Kedves, művészi élményt nyújtott a román szakszervezeti együttes : mn. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Új egészségház épül Ságvári telepen. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Hámori, Ede: Ülést tartott az első kerületi tanács : megbeszélték az iskolai nevelésnek, a fiatalok elhelyezkedésének kérdéseit is. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szatmári, Géza and Szabó, Miklós and Ivánka, Irén and Jarolin, Éva and Vaszy, Viktor: Sokat erősödött a színház operai gárdája : sikeresen mutatkoztak be a Nemzeti Színház új énekesei a Rigoletto-ban. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Szeged közlekedési berendezéseinek helyzetét tárgyalta meg a városi tanács végrehajtó bizottsága : kijavítják az áramátalakító berendezéseket : évente négy autóbuszt és két villamos ikerkocsit szereznek be : útátépítési programot dolgoznak ki : fejlesztik a közvilágítást. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Áldozatos asszonyok, akik segítenek : látogatás az anyatejgyűjtő állomáson. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Új szaküzlet nyílt Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Bánhidi, Ödön and Heintz, Gyula: Otthont kapott a dorozsmai zeneiskola : beszélgetés a falusi zeneoktatás helyzetéről : két zenetanárral. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Simon, Béla: A Hazafias Népfront városi bizottsága feleleveníti a "Szép Szegedért" mozgalmat. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Rádióközvetítés a Szegedi Nemzeti Színházból : az "Egy éj Velencében" című operett bemutatójáról. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Új gépeket kapunk - ismét építkezünk : körséta a szegedi faipari üzemekben. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Átadták a gyermekeknek a Bartók Béla téri körhintát : készítették: a Szegedi Kenderfonógyár, a NIVÓ KSZ, a Tatarozó Vállalat dolgozói. Délmagyarország. p. 6. (1957)

A Szegedi Orvostudományi Egyetem professzorainak és oktatóinak nyilatkozata az ENSZ ötös bizottságának jelentéséről. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Októberben kezdődik a marxista-leninista esti egyetem. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Kőtár-múzeummá fejlesztik a szegedi várat. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Női divatáru szaküzlet nyílik a Kárász utcán. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Épülnek az új családi otthonok Szegeden : megkezdik az újabb 220 lakás építését : a Mérey utcában befejezés előtt áll a munka : szegedi építők Budapesten és Komlón. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Fejlődik a szegedi élelmiszeripar fontos bázisa: a Vágóhíd. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Pavlovics, László: Állítsuk helyre a termelékenység és az átlagkereset törvényesen meghatározott arányát. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület pályázat kiírásával is segíti a műszaki fejlesztést Szeged üzemeiben. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Bólya, Lajos and Kolozsvári, Gábor and Molnár, Antal and Petri, Gábor and Kiss, Lajos: "A Hazafias Népfront népi politikai fórum legyen" : ankét a népfrontról Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A munka életszükséglet : általa teszik szebbé életüket a csökkent munkaképességű emberek is a Fonalmentő Vállalatnál. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Török, Tivadarné and Arató, Aladár: Felszerelték Szegeden az első 150-es telefonközpontot : holnap kezdi meg működését a tanácsnál. Délmagyarország. p. 4. (1957)

A rókusi pártszervezet erősíti baráti kapcsolatait a dolgozó lakossággal. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Az állami és magánépítkezések anyagellátását tárgyalta meg a városi tanács végrehajtó bizottsága : az egészségügyi hét előkészületei : a KISZ emlékiratáról : fiatalok házat kapnak a Ságvári telepen. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Tovább épül az új Kenyérgyár : javulhat-e a kenyérellátás Szegeden? Délmagyarország. p. 3. (1957)

Megnőtt a pártszervezet tekintélye a dolgozók érdekében tett kezdeményezések nyomán : változások a Szegedi Vasipari Szövetkezetben. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Legyen-e több víz Felsővároson? : néhány ember maradisága akadályozza a magas nyomású vízszolgáltatás bevezetését a II. kerületben. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A 45-ös körzet jelöltje : Szalma Gézáné cipőgyári dolgozó. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A 31-es körzet jelöltje: Pintér Aladárné tanítónő. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Első leszek, aki Rakonczainéra szavaz : a Pacsirta utca környékén nagyban készülődnek a holnapi tanácstag pótválasztásra. Délmagyarország. p. 5. (1957)

A mai tanácstag-pótválasztás jelöltjei. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Újból lábrakap Szegeden az ipari hulladékfeldolgozó mozgalom. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A gazdasági és műszaki feltételek biztosítása a sikeres munkaverseny alapja a Szegedi Kenderfonógyárban. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Példás rendben, már a délutáni órákban befejeződtek a tanácstagpótválasztások vasárnap : minden városi és kerületi tanácstag-jelöltet megválasztottak : a munkás lakta körzetek szavaztak elsőnek. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Tovább szépül Újszeged : a Népkert sor és a Temesvári körút sarkán újabb gyönyörű parkrészletet készítenek a Kertészeti Vállalat dolgozói. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Komor, István and Domján, Edit: Ma este nyílik Szeged új Kamaraszínháza : a Mandragora bemutatójával. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy, István and Nyári, László and Vaszy, Viktor: Ünnepélyesen megnyílt Szeged új Kamaraszínháza. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Kétezer mázsa kender érkezik naponta a Délrost újszegedi telepére. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Tovább folytatják a Szőrme- és Bőrruhakészítő Vállalat építkezéseit. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Ismét aratják a rizst a baktói szikeseken. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Fokozatosan rendbe hozzák a szegedi szállodákat : korszerűsítik a Hungáriát és a Szegedet. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Egyházi múzeum megnyitását tervezik Alsóvárosra. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Török, László: Évnyitó a Radnóti Gimnázium KISZ szervezetében : megünneplik az iskola fennállásának 60. évfordulóját. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A vevőt be lehet csapni, de a lombikot nem! : a Szegedi Minőségvizsgálóban éberen őrködnek az élelmiszerek minősége felett. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szeptember 29-én megindul a vasúti forgalom Szeged-Horgos között. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Balogh, Zoltán: A mezőgazdaság fő feladatairól tárgyaltak a II. kerületi tanács ülésein. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ahol igazságot tesznek emberi ügyekben : a munkásmozgalom régi szegedi harcosai foglalkoznak a panaszosokkal a városi pártbizottságon. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A városi tanács végrehajtó bizottsága a kormány segítségét kéri Szeged csatornázási és belvízrendezési problémáinak megoldására : a kislakásépítési akció részleteit és a szabadtéri játékok előkészületeit tárgyalták meg a tegnapi v.b. ülésen. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A jutagyári asszonyoknak már nem szól az esti gyársziréna. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Rédey, László and Szőkefalvi-Nagy, Gyula and Szőkefalvi-Nagy, Béla: Tudományos vándorgyűléssel ünnepelte tízéves fennállását a szegedi Bólyai János Matematikai Társulat. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Bánfalvi, József: Szegeden nyílik meg az első vidéki középiskolás sportiskola : megindul a gyermekek szakszerű sportképzése is. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Köszöntjük a Tiszatájat. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Az Ecsetgyár dolgozói november 7-re teljesíteni akarják az évi tervet. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Tanműhelyeket rendeznek be az újszegedi Ifjú Gárda Otthonban. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Szegeden befejeződött a pártoktatási év előkészítése : közel 300 propagandista, több ezer hallgató vesz részt a különböző tanfolyamokon. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Az ország egyik legnagyobb zöldség- és virágkombinátja alakul ki Újszegeden : jelentős állami támogatás a Haladás Tsz új üvegházaihoz. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A munkanélküli segély csökkenése is mutatja, hogy több a munkaalkalom Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Jönnek az ipari "titkokért" a hazai és külföldi szakemberek : bővül a Szegedi Falemezgyár kapcsolata a külföldi üzemekkel. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Lodz város küldöttsége látogatóba jön Szegedre. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Tegnap hajnalban Szegedre érkezett Lodz testvérváros küldöttsége. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Tapasztalatcsere a szegedi városi tanács és a lodzi küldöttség között. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Holnap városi tanácsülés : a munkás családiház-építési akció és a szabadtéri játékok terve e fontos értekezlet napirendjén. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A családi lakóházépítési akció és a szabadtéri játékok megrendezése legyen egész Szeged szívügye : nagyszabású társadalmi mozgalmat indított el a városi tanács tegnapi ülésén. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A kétszázhúsz lakásos akció részletei : hol épülnek, mikor lesznek kész az állami erőből épülő új lakások? Délmagyarország. p. 1. (1957)

A vezető szervek együttes érdeme az eredményes szakszervezeti munka a Ládagyárban. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Harminc vagonnal több szalámit és hentesárut készítenek majd évente : elkészült a Szalámigyár hároméves műszaki fejlesztési tervjavaslata. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Zsiga, Ernő: A szegedi zenekar szovjetunióbeli útra készül. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Vetró, János: Ahol a város egészségére vigyáznak : látogatás a Közegészségügyi és Járványügyi Állomáson. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Terv: jugoszláv-magyar áramcserére : újvidéki szakembereket látott vendégül a DÁV. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Markovits, Tibor: Szeged - Horgos - Szabadka : képek az "első vonat" útjáról. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A szakigazgatási szervek munkáját vizsgálta meg a városi tanács végrehajtó bizottsága : a revizorvizsgálat eredménye : a régi színházi vezetőség gazdasági hibái : sürgősen megjavítják több belvárosi utca kövezetét. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Megérkezett Szegedre az örmény ének-, zene- és táncegyüttes. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ősi kultúrájú, megifjodott életű nép művészei mutatkoznak be ma Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ajrapetjan, Turgen and Krajcsovics, Mihály and Lőrinczy, Attila: Kedves vendégek Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szél, Éva: Ma este tartja első gyűlését a KISZ Szeged városi bizottsága mellett működő Lányok és fiatalasszonyok tanácsa. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Hajdanina, Zinaida Vasil'evna: Szívünk egész melegével köszöntjük Odessza tanácsküldöttségét! Délmagyarország. p. 3. (1957)

Skibicki,, Zbigniew and Bálint, István: Lodz, a lengyel Manchester : Szeged testvérvárosa. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Bérleti hangversenysorozatok kezdődnek Szegeden. Délmagyarország. p. 7. (1957)

Liebmann, Béla and Kállai, Gyula and Hajdanina, Zinaida Vasil'evna: Harmincötezren vettek részt a felszabadulási ünnepi nagygyűlésen : Kállai elvtárs a népi demokráciánk erejéről, a népfrontról, az értelmiségi politikánkról, az állam és az egyházak viszonyáról beszélt : Odessza és Lodz testvérvárosok küldöttségének vezetői népeink barátságáról. Délmagyarország. pp. 1-2. (1957)

Hajdanina, Zinaida Vasil'evna: Szeged üzemeivel, kulturális intézményeivel ismerkednek Odessza város küldöttei. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Morvay, Sándor and Hajdanina, Zinaida Vasil'evna: Napsütésben és viharban mellettünk állnak : elutaztak Szegedről testvérvárosunk, Odessza küldöttei. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Bojcov, I. P.: Forró szeretettel köszöntjük megyénkben a bolsevik veteránokat. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Hajdanina, Zinaida Vasil'evna and Bojcov, I. P.: Bolsevik veteránok felejthetetlen látogatása Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Csikós, Ferenc: Befejeződik-e a művelődési otthon építése Tápén? Délmagyarország. p. 4. (1957)

Apáthy István nevét viseli a szegedi KISZ-kollégium : vasárnap bensőséges avatóünnepséget rendeztek. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Szaniszló, Béla: Már működik egy televíziós készülék Szegeden : Budapest kísérleti adását és Pozsonyt lehet fogni. Délmagyarország. p. 5. (1957)

A Szegedi Kenderfonó jó kezdeményezése : több és szebb lakást építenek egy lebontandó épület lakásainak helyén. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Bánfalvi, József: Az Ifjúsági Akadémia megnyitása elé. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Karácsonyi, Béla and Makai, Lajos and Klein, Frigyes: Megkezdődött a KISZ ifjúsági akadémiája Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Antipov Karatajev akadémikus, a szovjet Tadzsik Mezőgazdasági Akadémia vezető tudósa előadást tartott Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Hetven fiatalt foglalkoztatnak már fél műszakban Szegeden : boy-szolgálat az Élelmiszerkereskedelmi Vállalatnál. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Kenderrostlemez-üzem építését kezdték meg a Délrost újszegedi telepén. Délmagyarország. p. 1. (1957)

330 ezer forintos költségen új öltöző épült a Tápéi Hajójavítóban. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Paku, Mihály: Befejeződött Szeged nagyfeszültségű villanyhálózatának átépítése : a DÁV teljesítette november 7-i felajánlását : hosszú időre biztosított a város zavartalan energiaellátása. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Sziklai, Sándorné: Ha mi, asszonyok összefogunk, legyőzhetetlenek vagyunk : a mártírhalált halt Sziklai Sándor özvegye beszélt az alsóvárosi nőgyűlésen. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Palotás, Péter: Elkészült a szőregi hidroforos villanykút. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Három nap alatt kirakták Szegeden a volt Petőfi-híd alkatrészeit : társadalmi munkával. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Ami van, ami nincs és ami lehetne az Újszegedi Kenderszövőgyár kulturális életében. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Kanyó, Béla: Szabó Lőrinc Szegeden. Délmagyarország. p. 6. (1957)

A szegedi nők terebélyesedő mozgalma. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Ladányi, Benedek: Széleskörű társadalmi megmozdulás a szabadtéri játékok megrendezésére : társadalmi munkát, pénzt és elfekvő anyagot ajánlottak fel a szegedi vállalatok. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Fischer, Annie and Borbély, Gyula: Fischer Annie Szegeden : holnap kezdődik a Bartók Béla-zenekar hangversenysorozata. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szatmári, Géza and Fischer, Annie and Borbély, Gyula: A filharmóniai zenekar évadnyitó Beethoven-matinéja : zúgó tapsvihar köszöntötte Fischer Annie remek játékát. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Jelentősen javul Szeged teheráru-forgalma : megjavították a Fővám közt. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A dolgozó népet szolgáljuk : honvédek segítsége a konzervgyáriaknak. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Zavartalan ellátást biztosít a télre a vágóhídi hűtőüzem. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Krizantém, primula, hortenzia ... : az Újszegedi Kertészet Hollandiával veszi fel a versenyt a világpiacon. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Jugoszláv történész előadása a Szegedi Tudományegyetemen. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A városi tanács végrehajtó bizottsága elfogadta Szeged 1958. évi tervjavaslatát : több, mint húszmillió lakásépítésre : folytatják a kenyérgyár építését. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Másfélszer több árut hoztak be a szegedi piacokra ez év nyarán, mint 1956-ban : néhány adat az áruforgalomról. Délmagyarország. p. 1. (1957)

600 ezer forint költséggel tovább bővítik a Textilműveket. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szovjet csillagászati tudós előadása Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Miért akarják "házasságra léptetni" a Szegedi Kéziszerszámgyárat egy budapestivel? Délmagyarország. p. 3. (1957)

Új nagyteljesítményű anyakutat adtak át Alsóvároson : a Tanítói Kiskertekben kezdődik meg az új kútfúrás. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Káplár, Józsefné and Kacsándi, Mihályné: Jó munkát végzett két társadalmi ellenőr : a vásárló háziasszonyokat megkárosító visszaélést lepleztek le a Széchenyi téri 35-ös hentesüzletben. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Egyre szélesedik a szegedi fiatalok versenymozgalma : több üzem KISZ-brigádja csatlakozott a bőrruhaüzem fiataljainak felhívásához. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Elismerés és köszönet. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szeged városképének megfelelően alakítják ki a "Sárgá"-t. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy, György Imre: Élénkülő sportélet a Szegedi Jutaárugyárban. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Dieckmann,, Johannes: Üdvözöljük az NDK népi kamarájának Szegedre érkező küldöttségét : wir begrüssen die Abordnung der Volkskammer der DDR die Szeged mit ihrem Besuch beehrt! Délmagyarország. p. 1. (1957)

Dieckmann,, Johannes: Az NDK népi kamarája küldöttségének látogatása Szegeden : a két nép őszinte barátsága jegyében. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Háztól házig : őszi séta a szegedi lakásépítkezéseken. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szervezzünk mezőgazdasági szakiskolát az algyői tangazdaságban : a fejlett nagyüzemi termelés gyakorlati módszereivel ismerkedhetnek meg a dolgozó parasztok, a jelenleg alig kihasznált területen. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Közel 40 ezer forintot gyűjtöttek eddig Szeged vállalatai a Dóm téri játékok felújítására. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Ismét igazi tömegmozgalom : a forradalmi évforduló ösztönzőleg hat a munkaversenyre is. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Komócsin, Mihály and Bánfi, János: Igaz hazafiak között : a munkásmozgalom 28 harcosának nyújtották át Szegeden a "Fegyverrel a hazáért" emlékérmet. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Befejezés előtt a szegedi kis gázmű csővezetékének építése. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Antalffy, György and Gregus, Pál and Kalocsai, Dezső: "A Nagy Októberi Szocialista Forradalom megteremtette az egyedüli államformát, amely a széles tömegek demokráciáján alapszik..." : megkezdődött a Szegedi Tudományegyetem november 7 tiszteletére rendezett előadássorozata. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Markos, Károly: Mennyit fordítanak a kerületi tanácsok szociális és kulturális célokra, utak karbantartására? : a II. és III. kerületi tanács elfogadta az 1958. évi költségvetési javaslatot. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Segítsünk a "második műszakban" a nőknek. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Szeged fejlesztését, az állami lakásépítkezések problémáit tárgyalta meg a városi tanács végrehajtó bizottsága. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Liebmann, Béla: Készülnek a gyerekjátékok. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Néhány javaslat a szabadtéri játékok kereskedelmi előkészítéséhez. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A forradalmi évforduló ünnepségén hűségfogadalmat tettek az Újszegedi Kenderszövő kiszistái. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Példát mutattak a Ruhagyár kiszistái. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Ünnepélyesen adta át a szegedi munkásőr-zászlóalj a csapatzászlót a Dugonics utcai leányiskola úttörőcsapatának. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Liebmann, Béla and Kollár, Pálné and Báthory, Sándor and Nenner, Mátyás and Kónya, Tibor: A Dél-Alföld zenei nevelésének központjában : évről évre több tanuló ismerkedik a muzsikával a Szegedi Zeneművészeti Szakiskolában. Délmagyarország. p. 6. (1957)

Sánta, Pál and Száva, Lajos: Munkában az új tanácstagok : a gyári dolgozó és az orvos. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Jugoszláv szakszervezeti küldöttség érkezett Szegedre. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Az igazi önkéntesség, a munkások nagyobb beleszólási joga eredményesebbé, igazságosabbá tette a munkaversenyt, jutalomelosztást a Textilművekben. Délmagyarország. p. 3. (1957)

"Megszerettem a szövetkezeti életet" : az idei gazdasági év mérlege a dorozsmai József Attila Tsz-ben. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Kulturális munka a szegedi üzemekben. Délmagyarország. p. 6. (1957)

Társadalmi munka segítségével több lakás Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Nagygyörgy, Imre: Közel két millió forintot hoztak 9 hónap alatt a népgazdaságnak négy szegedi nagyüzem újítói. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Zombori, János: A helyiipar már túlszárnyalta múlt évi eredményeit : beszámoló a helyiipari vállalatok vezetőinek tegnapi tanácskozásáról. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Búvárok a Tiszán : új, korszerű szivattyútelepet építtet a Szegedi Szalámigyár. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szeged gazdasági helyzete 1957 III. negyedévében : a Központi Statisztikai Hivatal városi igazgatósága jelentéséből. Délmagyarország. pp. 1-2. (1957)

A kommunisták a Seprűgyárban is az emberek javáért dolgoznak. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Toldy, István: Bővítik a petőfitelepi iskolát. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szép eredmények a DÁV-nál : befejeződött a nagyfeszültségű hálózat átszerelése : megkezdődött Szeged - Mezőhegyes 35 kilowattos távvezetékének építése. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szeged burgonyaellátásáról : a Megyei Áruforgalmi Bizottság kezdeményezése a burgonyaellátás érdekében. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szép eredménnyel zárják az évet a szegedi tsz-ek : jelentkeznek az új belépők is. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Az Újszegedi útépítés - és gondjai. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Bánfalvy, Ferenc: Egy iskola gondjai : a növekedés nehézségei. Délmagyarország. p. 5. (1957)

"Kismamák" a gyárban. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Liebmann, Béla: Politechnikai oktatás 12 műhelyben a Radnóti Gimnáziumban. Délmagyarország. p. 6. (1957)

Emelkedik a bel- és külföldi idegenforgalom Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Berkes, Pál: Az egészségügyi helyzet további javításáért! : november 8-15: egészségügyi hét Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Ma kezdődik a szegedi egészségügyi hét. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Berkes, Pál and Vilmon, Gyula: Megkezdődött az egészségügyi hét : Dr. Vilmon Gyula egészségügyi miniszterhelyettes is előadást tartott. Délmagyarország. p. 5. (1957)

A egészségügyi hét margójára. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Élénk érdeklődés - jelentős eredmények : tovább folynak az egészségügyi hét előadásai. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Gajó, István: Befejeződött az egészségügyi hét Szegeden. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Pusztai, Józsefné and Kalmár, Ferenc: A városi tanács végrehajtó bizottsága megvitatta Szeged jövő évi költségvetését. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Jó és javuló Szeged élelmiszerellátása. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Mison, Gusztáv: Fogadás a városi tanácsnál a csehszlovák vendégek tiszteletére. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Liebmann, Béla: Baráti szeretet és kölcsönös érdeklődés : jugoszláv szakszervezeti delegáció Magyarországról : közös hajlandóság az együttműködésre. : tervezet a kapcsolatok kiszélesítésére Szeged és Subotica szakszervezetei között. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Buza, László: Tömegmozgalommá szélesedik a szegedi szabadtéri játékok és a munkás családiház-építési akció ügye : a Hazafias Népfront szegedi elnökségének üléséről. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Decemberben már az Erőmű gőzével fűt a Szegedi Ruhagyár. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Pénteken adják át a Ruhagyárat és az Erőművet összekötő gőz távvezetéket. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A Szegedi Ruhagyárban már az Erőműben fejlesztett gőzzel fűtenek. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Nem tűrhető a burkolt kommunistaellenes tevékenység a Gumijavító Szövetkezetben. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Kísérleti gazdaságot kapott a Szegedi Konzervgyár. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Terven felül gyárt : a Szalámigyár: negyven vagonnal több szalámiféleséget : a Paprikafeldolgozó: hét millió forint értékű paprikát. Délmagyarország. p. 1. (1957)

József, Attila and Jáky, Gyula and Király, István and Gobbi, Hilda and Mihálka, György and Dér, Endre and Berek, Kati and Joó, László and Komlóssy, Erzsébet: Forró sikerű irodalmi esten emlékeztek Szeged dolgozói József Attilára. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Hétfőn Szegedre érkezik a Francia Kommunista Párt küldöttsége. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Viens,, Gaston: Meghitt baráti beszélgetéseken vett részt Szegeden a Francia Kommunista Párt küldöttsége : a nemzetközi proletárszolidaritás jegyében. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Mit tanultunk a francia Kommunista Párt Szegeden járt küldöttségétől? Délmagyarország. p. 2. (1957)

Bárdos, György and Csonka, László: Növekedett a termelékenység, csökkent az anyagfelhasználás : több jut nyereségrészesedésre is Szeged üzemeiben. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Tari, János and Eperjesi, Júlia and Karácsonyi, Béla: Az ifjúságot érintő kérdéseket vitatta meg a városi tanács végrehajtó bizottsága. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Vasárnap új egészségügyi házat adnak át a Ságváritelepen. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Ladányi, Benedek and Nagy, Miklós and Magyar, Andor: Fontos döntések, bejelentések a tanácsülésen : a kormány támogatja a ságváritelepi 100 lakóház építését : a lakásigénylők jelentkeznek társadalmi munkára a bérházépítéshez : lakásépítő szövetkezet, OTP öröklakás akció : több lehetőség magánház építkezésekre is. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Farkas, Sándor and Barcsai, István: Heti hat tonna gyógyszert ad a megyének a szegedi Gyógyszertár Központ. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A II. kerület kulturális problémáit tárgyalta a kerületi tanács végrehajtó bizottsága. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Hetvenkét lakást renovált és hatvanhárom teljesen újat épített ez évben a Szegedi Tatarozó Vállalat. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Bárdos, Imre: Gazdagodik a KISZ-élet a közlekedési vállalatnál : a figyelmes kalauz : kultúrmunka, kirándulások, klubesték : segítsen a pártszervezet : brigádverseny, "KISZ-szerelvény". Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szovjet atomkutató előadása Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Nagyarányúan korszerűsítik az Újszegedi Ládagyárat : 1958-ban mintegy másfél milliót költenek az üzemre. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Horváth, Ferenc: Zalka Mátéról nevezik el megnyitásának 55. évfordulóján a Csongrádi sugárúti iskolát : felfelé ível a tantestület munkája. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Végre biztonságos lesz a szegedi villamosközlekedés! : új gépegységeket helyeznek üzembe : a következő években elvégzik az egyenirányító teljes felújítását : a szerelés miatt átmeneti forgalomkorlátozás. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A szegedi üzemek támogatják a tanács családiház-építési akcióját. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Ahol naponta 700 hízott sertés torkába szalad a böllérkés. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Liebmann, Béla: A kilencvenegyedik... Délmagyarország. p. 1. (1957)

Újabb fellendülés előtt a szegedi vízisport : megalakult a Magyar Kajak-Kenu Országos Szövetség Szegedi Alszövetsége. Délmagyarország. p. 7. (1957)

Megkezdődött az üzemi tanácsválasztás a Szegedi Konzervgyárban. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Egymás után teljesítik évi tervüket a szegedi üzemek. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Zombori, János and Szili, Antal: Távlati terv a szegedi helyiipar fejlesztésére : szép eredmények az őszi mezőgazdasági munkáknál : a városi tanács végrehajtó bizottsága a helyiipar problémáit és a termelőszövetkezetek ez évi eredményeit vitatta meg. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Halas, Lajos and Dobrovolny,, Sztaniszlav: Szegedre látogatott a csehszlovák milícia küldöttsége : beszélgetést folytattak a munkásőrségek parancsnokaival. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Az ifjúság nevelésének problémái a harmadik kerületben : a végrehajtó bizottság ülésének határozatai. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Év végén, új esztendő előtt. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Bertóti, István and Beretzk, Péter: Vadászati és ornitológiai napokat rendeznek Szegeden : december 21-22-én. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Bertóti, István and Beretzk, Péter: Nagy az érdeklődés a szegedi ornitológiai és vadászati napok iránt. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Beretzk, Péter and Bertóti, István: Több mint százan vettek részt a szegedi vadászati és ornitológiai napokon. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Sigrai, Gábor: Egy település Szeged tövében - ahol este nincs világosság. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A szegediek országosan elsők lettek az idén a zöldségtermelésben. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ladányi, Benedek: Szeged 1958-ban : 35 millió lakásépítésre : 20 százalékkal több OTP házépítési hitel : kenyérgyár, földgázlefejtő állomás, új kutak : a kereskedelem, vendéglátóipar távlatai : megkezdik a móravárosi új iskola építését : növelik a fűszerpaprika termesztését : rendezvények sorozata a szabadtéri játékok idején : Hazafias Népfront szerepe : a városi tanács végrehajtó bizottságának elnöksége a tanács eredményeiről és jövő évi terveiről. Délmagyarország. p. 3. (1957)

230 ezer muskátli, begónia, kála, 100 ezer nefelejcs, árvácska, 5 hold tulipán, rózsa. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Csepi, József: Mégis talpra állt az Újszegedi Szabadság Tsz : munkaegységenként 43 forint 22 fillért kapott a tagság. Délmagyarország. p. 8. (1957)

Vaszy, Viktor: Kelet és Nyugat művészeti találkozóját szolgálják a Szegedi Szabadtéri Játékok. Délmagyarország. p. 9. (1957)

Lődi, Ferenc and Hódi, János: Hódi János bácsival a lóvasút bakján : utazás a hetven év előtti Szegeden, az omnibusz, a lóvasút és a villamos jubileumán. Délmagyarország. p. 9. (1957)

Savanya, István: Megalakult a gazdakör a III. kerületben : ma fogadóóra a Földműves utcai helyiségben. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Új üzemrésszel növelik a Szegedi Ecsetgyár termelését és munkáslétszámát : külföldön is versenyképesek a gyár termékei. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Kilenc millió forintot fordított lakásjavításra 1957-ben az Ingatlankezelő Vállalat Szegeden. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Magyar, Mátyás and Kurucz, Árpád: Január 1-től nappal sütik a kenyeret : a Sütőipari Vállalat igazgatója és a városi tanács kereskedelmi osztályának előadója nyilatkozik, hogyan oldják meg a kenyérellátást. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Az állami ingatlanok kezelését, az új bérházak lakásainak elosztását vitatta meg a városi tanács végrehajtó bizottsága : az üzemek március végéig elkészítik a javaslatokat a bérlőkre vonatkozóan. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Erdős, János: Egy nappal a szegedi Országos Dalosünnepély előtt. Délmagyarország, (13) 150. p. 5. (1957)

Szelesi, Zoltán: Károlyi Lajos. Délmagyarország, (13) 248. p. 4. (1957)

Lisztes, László: Elkészül-e a szegedi hírlapok bibliográfiája? : megérdemli a támogatást a Szegeden megalakult tájbibliográfiai munkaközösség. Délmagyarország, (13) 254. p. 4. (1957)

Szatmári, Géza and Szalatsy, István: Nagy sikert aratott a II. filharmóniai hangverseny Szegeden. Délmagyarország, (13) 265. p. 4. (1957)

Szécsi, József: Daltól hangos a szegedi Kendergyár nagyterme. Délmagyarország, (13) 141. p. 3. (1957)

Szécsi, József: Daltól lesz hangos Szeged a holnap megnyíló Országos Dalostalálkozón. Délmagyarország, (13) 149. p. 3. (1957)

Szécsi, József: Szeged zenei életének távlataiból : "Legyen a zene mindenkié". Délmagyarország, (13) 252. p. 5. (1957)

Szeghy, Endre: 1600 gyermekdalos bensőséges ünnepség avatta fel a Bartók Béla teret. Délmagyarország, (13) 141. p. 1. (1957)

Tóth, Béla: Ma emlékkiállítás nyílik a városi múzeumban. Délmagyarország, (13) 261. p. 3. (1957)

Káldor, János and Vaszy, Viktor: Csehszlovák muzsika Szegeden. Délmagyarország, (13) 275. p. 5. (1957)

Művészi ünnepi esttel köszöntötte Szeged dolgozóit a Magyar-Szovjet Barátsági Szerződés újjáalakult szervezete. Délmagyarország, (13) 149. p. 5. (1957)

Beretzk, Péter: Kis kormorán, üstökös réce és más ritka madarak a Fehértón. Délmagyarország, (13) 284. p. 5. (1957)

Szatmári, Géza: Átütő sikert aratott a Zeneművészeti Szakiskola a Bűvös vadász előadásával. Délmagyarország, (13) 134. p. 4. (1957)

Zucker, Hilda: Sikeres évzáró növendékhangverseny az Állami Liszt Ferenc Zeneiskolában. Délmagyarország, (13) 144. p. 5. (1957)

Király, József and Mozart,, Wolfgang Amadeus: Mozart Gyermekoperája a Szegedi Zeneművészeti Szakiskola színpadán. Délmagyarország, (13) 147. p. 3. (1957)

Szatmári, Géza: A Sevillai borbély sikeres bemutatója a Zeneművészeti Szakiskolában. Délmagyarország, (13) 148. p. 4. (1957)

Szatmári, Géza and Mihálka, György: Sikerült közös hangversenyt rendezett a Tömörkény és Radnóti Gimnázium. Délmagyarország, (13) 104. p. 4. (1957)

Collegium Musicum a Tudományegyetem Bölcsészeti Karán. Délmagyarország, (13) 253. p. 1. (1957)

Honthy, Hanna and Gyenes, Magda and Antalffy, József and Baksai, Árpád and Perényi, Sándor and Rácz, György: Honthy Hanna hangversenye Szegeden. Délmagyarország, (2) 10. p. 3. (1957)

Operetthangverseny a Juhász Gyula Művelődési Otthonban. Délmagyarország, (2) 19. p. 4. (1957)

Rubányi, Vilmos and Zempléni, Kornél: A szegedi Bartók Béla zenekar hangversenyéről. Délmagyarország, (2) 29. p. 4. (1957)

Balassa, Tamás and Mezei, Mária and Záray, Márta and Vámosy, : Nívós műsor, nagy siker a Filharmónia hétfői hangversenyén. Délmagyarország, (2) 72. p. 5. (1957)

Collegium Musicum a Szegedi Tudományegyetemen. Délmagyarország, (2) 73. p. 3. (1957)

A Bartók Béla szimfonikus zenekar új bérleti hangversenysorozata. Délmagyarország, (2) 83. p. 5. (1957)

Emelkedő művészi színvonalról tanúskodott a szegedi Zeneművészeti Szakiskola növendékhangversenye. Délmagyarország, (2) 90. p. 3. (1957)

Nagy, István and Kutrucz, Éva and Lajos, Judit and Meszlényi, László: Hangverseny Bachtól Bartókig. Délmagyarország, (2) 95. p. 3. (1957)

Bakos, Béla: Nagyszabású dalosünnepélyt rendeznek Szegeden. Délmagyarország, (2) 97. p. 3. (1957)

Szatmári, Géza and Borbély, Gyula and Kovács, Dénes: Igényes filharmóniai hangverseny Szegeden. Délmagyarország, (2) 99. p. 2. (1957)

Szatmári, Géza: Nagy sikerrel mutatkozott be Eva Bernathova csehszlovák zongoraművésznő. Délmagyarország, (13) 109. p. 4. (1957)

Szécsi, József: Dalos kedvvel folytatja tovább munkáját a szegedi DÁV énekkara. Délmagyarország, (13) 121. p. 5. (1957)

Szatmári, Géza and Rubányi, Vilmos and Bächer, Mihály: A Bartók Béla Filharmonikus Zenekar hangversenyéről. Délmagyarország, (13) 122. p. 5. (1957)

Liebmann Béla, : A dallamok varázslói. Délmagyarország, (13) 141. p. 1. (1957)

Dénes, Leó and Vaszy, Viktor and Papp, Júlia and Moldován, Stefánia: Művészi esttel köszöntötte Szeged dolgozóit a Magyar-Szovjet Barátsági Szerződés újjáalakult szervezete. Délmagyarország, (13) 149. p. 5. (1957)

Berdál, Valéria and Szendrei Karper, László: Jól sikerült az ifjúsági hangversenysorozat második előadása. Délmagyarország, (13) 259. p. 3. (1957)

Sepsey, József and Vass, Tamás: Két fiatal művész hangversenye a Zeneművészeti Szakiskolában. Délmagyarország, (13) 270. p. 3. (1957)

Sigrai, Gábor and Jerohin,, Alekszandr: Zara Doluhanova nagysikerű dalestje a Zenekonzervatóriumban. Délmagyarország, (13) 273. p. 1. (1957)

Szatmári, Géza and Lukács, Miklós and Pauk, György: Mit nyújtott a Filharmónia IV. bérleti hangversenye? : Szatmári Géza. Délmagyarország, (13) 283. p. 4. (1957)

Kodály, Zoltán: A Magyar Muzsika hónapja. Délmagyarország, (13) 288. p. 3. (1957)

Szatmári, Géza and Zucker, Hilda: Szép sikert aratott az Állami Zeneiskola kamaraestje. Délmagyarország, (13) 289. p. 4. (1957)

Mihálka, György: Művészi siker a szegedi egyetemek emlékhangversenyén. Délmagyarország, (13) 294. p. 4. (1957)

Nagy, István and Szatmári, Géza: Fiatal zeneszerzőket köszöntött nagysikerű esten a szegedi közönség. Délmagyarország, (13) 299. p. 5. (1957)

Útnak indították Szegedre a Petőfi-híd tribünöknek alkalmas szerkezetét : jelentős lépés a szabadtéri játékok megvalósításához. Délmagyarország, (13) 246. p. 5. (1957)

Megérkeztek a volt Petőfi-híd nagyobb alkatrészei a szegedi kikötőbe. Délmagyarország, (13) 250. p. 3. (1957)

This list was generated on 2022. január 19. 18:14:56 CET.