Browse by Full volume

Number of items: 931.

A szegedi rendőrség egy évi munkája. Délmagyarország, (4) 1. pp. 7-8. (1915)

A szegedi társadalom jótékonysága : katonáink segítése. Délmagyarország, (4) 3. pp. 5-7. (1915)

A Szeged-pályaudvar betegnyugvó állomás működése. Délmagyarország, (4) 9. p. 6. (1915)

Szeged januári közgyűlése. Délmagyarország, (4) 13. p. 5. (1915)

A közigazgatási bizottság első idei ülése. Délmagyarország, (4) 15. p. 5. (1915)

A szegedi munkaközvetítés. Délmagyarország, (4) 17. pp. 6-7. (1915)

A Szegedi Gazdasági Egyesület közgyűlése : Működése a háborús hónapok alatt ; Cicatricis főispán lett az új díszelnök. Délmagyarország, (4) 23. p. 6. (1915)

Rendelet a liszt maximális árainak betartásáról. Délmagyarország, (4) 27. p. 4. (1915)

A városi kórház idei költségvetése. Délmagyarország, (4) 32. p. 3. (1915)

A lisztkérdés megoldása Szegeden. Délmagyarország, (4) 36. p. 3. (1915)

Rendezzék a szegedi piacviszonyokat : Rohamosan drágul a húsféle ; Fel kell függeszteni a húsvámokat ; A házinyúl tenyésztése ; Németország példája. Délmagyarország, (4) 37. p. 2. (1915)

A polgármesterválasztás. Délmagyarország, (4) 39. pp. 3-4. (1915)

Megkezdődik a gabonaneműek rekvirálása Szegeden és az országban. Délmagyarország, (4) 40. p. 3. (1915)

Szegeden és Csongrád megyében elvégezték az őszi földmunkákat : a közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (4) 41. pp. 4-5. (1915)

A polgármester-választó közgyűlés. Délmagyarország, (4) 42. pp. 3-4. (1915)

Somogyi Szilveszter lett az új polgármester. Délmagyarország, (4) 43. pp. 3-4. (1915)

Szeged is megünnepli a győzelmeket : Mazuri-tavaknál, Bukovinában, Kárpát.okban. Délmagyarország, (4) 48. p. 5. (1915)

A Szegedi Hús- és Vásárpénztár Részvénytársaság 1914. V. üzletévi jelentése. Délmagyarország, (4) 48. pp. 7-8. (1915)

A gyékénytermelés meghonosítása Szegeden. Délmagyarország, (4) 54. p. 6. (1915)

A kenyér és a sütemény hatósági árát megállapították Szegeden : A zsemlye négy deka, a kifli három deka súlyú lesz. Délmagyarország, (4) 57. p. 3. (1915)

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár évi jelentése az 1914. évi üzletévről. Délmagyarország, (4) 58. pp. 8-9. (1915)

Mérleg-számla. Délmagyarország, (4) 58. p. 10. (1915)

A piac megrendszabályozása. Délmagyarország, (4) 61. p. 6. (1915)

A Szegedi Kézművesbank igazgatóságának évi jelentése az 1914. üzletévről. Délmagyarország, (4) 62. pp. 6-7. (1915)

A Szegedi Kézművesbank zárszámadása az 1914-ik üzletévről : számla. Délmagyarország, (4) 62. p. 8. (1915)

A diákmunkások szövetsége : Felhívás Szeged tanulóifjúságához. Délmagyarország, (4) 63. pp. 3-4. (1915)

A Szegedi Hitelbank Részvénytársaság igazgatóságának 1914. évi jelentése : [számla]. Délmagyarország, (4) 63. pp. 6-8. (1915)

Csökken a város jövedelme : A javadalmi bizottság ülése. Délmagyarország, (4) 64. p. 7. (1915)

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank Igazgatóságának 1914. évi jelentése. Délmagyarország, (4) 64. pp. 9-10. (1915)

A liszt és kenyér utalványrendszer életbe lépése : Szegeden is utalvánnyal adnak kenyeret. Délmagyarország, (4) 72. p. 4. (1915)

Fontos városi ügyek a közgyűlés előtt : A közélelmezés biztosítása ; A vízhiány megszüntetése ; A rézgálic szükséglet beszerzése. Délmagyarország, (4) 73. pp. 3-4. (1915)

Szegedi Takarék és Hitel - Részvénytársaság igazgatóságának jelentése : [számla : zárszámadás]. Délmagyarország, (4) 73. pp. 9-10. (1915)

A közgyűlés nem fogadta el a légszeszgyár egyezségi ajánlatát. Délmagyarország, (4) 74. p. 3. (1915)

Az idén több földet művelnek, mint más években : van elég munkaerő! Délmagyarország, (4) 77. p. 7. (1915)

Somogyi Szilveszter polgármester a város legsürgősebb feladatairól. Délmagyarország, (4) 81. p. 5. (1915)

A házbérfillér életbeléptetése Szegeden : A pénzügyi bizottság ülése. Délmagyarország, (4) 85. pp. 6-7. (1915)

A városi tisztviselők fizetése és nyugdíja : végleges rendezés a háború alkalmából. Délmagyarország, (4) 86. p. 8. (1915)

Megállapították a szegedi mezőgazdasági munkások béreit : Dr. Somogyi Szilveszter elnöklésével ülést tartott a gazdasági bizottság, melyen megállapították a mezőgazdasági munkákra kirendelendő munkások napszámbérét : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 87. pp. 5-6. (1915)

A fűszer-áruk drágulása Szegeden. Délmagyarország, (4) 93. pp. 3-4. (1915)

A város zárszámadása a háború esztendejéről : a pénzügyi bizottság ülése. Délmagyarország, (4) 96. p. 3. (1915)

A szegedi munkaközvetítő bizottság működése : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 96. p. 5. (1915)

A vetések állása Csongrád megyében. Délmagyarország, (4) 98. p. 5. (1915)

A munkások májusi ünnepe : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 100. p. 5. (1915)

Szeged jövedelme 1915. első negyedében : a javadalmi bizottság ülése. Délmagyarország, (4) 103. p. 6. (1915)

Földbérbeadási hirdetés. Délmagyarország, (4) 104. p. 8. (1915)

Fűtermés eladási hirdetés. Délmagyarország, (4) 107. p. 8. (1915)

Kiviteli tilalom az élelmi cikkekre : az élelmezési bizottság ülése. Délmagyarország, (4) 114. pp. 4-5. (1915)

Kitűnő termés lesz Szeged határában : a közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (4) 115. p. 5. (1915)

A világháború hatása a város háztartására : Szeged közgyűlése. Délmagyarország, (4) 118. p. 7. (1915)

Foglalkozási ágak jövője a háború után : Szegedi szakemberek véleménye. Délmagyarország, (4) 121. pp. 6-7. (1915)

A szegedi vízellátás : Kaylinger szakvéleménye. Délmagyarország, (4) 126. p. 5. (1915)

Húszezer koronával csökkent a város jövedelme : [a háború miatt]. Délmagyarország, (4) 128. p. 3. (1915)

A házadómentesség megállapítása törvénytelenül történt Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 129. p. 5. (1915)

Szeged felirata a vámunió érdekében : a pénzügyi bízottság ülése. Délmagyarország, (4) 139. p. 7. (1915)

A szegedi altábornagy a harctérre indul : amikor repülőgépen hozták ki Przemyślből. Délmagyarország, (4) 141. pp. 3-4. (1915)

A miniszter leirata a városi tisztviselők fizetésrendezéséről. Délmagyarország, (4) 145. pp. 6-7. (1915)

A pénzügyminiszter a szegedi bankokhoz. Délmagyarország, (4) 143. p. 5. (1915)

Az élelmiszer drágaság és a közigazgatási bizottság. Délmagyarország, (4) 144. p. 4. (1915)

Szeged május hónapban. Délmagyarország, (4) 144. p. 7. (1915)

A közgyűlés intézkedései a drágaság ellen. Délmagyarország, (4) 145. pp. 3-4. (1915)

A kormány elrendelte az új termény lefoglalását. Délmagyarország, (4) 146. p. 4. (1915)

Lemberg visszafoglalásának megünneplése Szegeden : Zenéstakarodó és fáklyásmenet. Délmagyarország, (4) 151. p. 5. (1915)

Egy év alatt kétezer ötszázan adták vissza Szegeden az iparengedélyüket : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 151. p. 6. (1915)

Májusban tíz ezer koronával csökkent a városi jövedelem : A javadalmi bizottság ülése. Délmagyarország, (4) 151. pp. 7-8. (1915)

A szegedi kereskedelmi és iparkamara háborús működése : A kamara elnöksége a drágaságról. Délmagyarország, (4) 154. pp. 9-10. (1915)

Készül a járványkórház. Délmagyarország, (4) 163. pp. 5-6. (1915)

800.000 korona bevételi visszaesés 1915-ben Szeged háztartásában : Pénztárunk mégis állandóan fizetőképes ; A város befektetése élelmiszerüzletekbe ; A szegényalap nagy igénybevétele. Délmagyarország, (4) 165. pp. 4-5. (1915)

A földvidéki községek újjáépítésében Szeged is részt vesz : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 167. p. 5. (1915)

A polgármester a közönséghez a város élelmezéséről. Délmagyarország, (4) 168. p. 3. (1915)

Több mint 100.000 koronát adott Szeged hadsegélyezésre. Délmagyarország, (4) 169. p. 4. (1915)

A gazdasági felügyelő jelentése a közigazgatási bizottságnak. Délmagyarország. p. 6. (1915)

A tisztviselők lisztkészletét a város szerezze be. Délmagyarország, (4) 172. p. 7. (1915)

Somogyi Szilveszter: A Back-malom és Szeged lisztellátása. Délmagyarország, (4) 173. pp. 3-4. (1915)

A kereskedelmi és iparkamara a Back-malom ügyéről. Délmagyarország, (4) 174. pp. 4-5. (1915)

Állami jutalmak ipari munkásoknak. Délmagyarország, (4) 175. pp. 5-6. (1915)

A rokkantak és árvák ideiglenes segélye : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 177. p. 7. (1915)

Száz vagon búzát vásárol Szeged : A búza- és rozsliszt új maximális árai. Délmagyarország, (4) 178. p. 3. (1915)

Szegedi osztagok a Száva mentén. Délmagyarország, (4) 180. p. 4. (1915)

Szeged fogadalmi ünnepe : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 188. p. 5. (1915)

Az első szegedi cipő, csizma és papucstermelő szövetkezet ... zárszámadása : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 188. pp. 5-6. (1915)

A hatóság új és részletes tervei a közélelmezés biztosításáról. Délmagyarország, (4) 194. p. 3. (1915)

A város a szegedi hősök emlékének megörökítéséért. Délmagyarország, (4) 195. p. 4. (1915)

Szeged hódoló küldöttsége a király előtt : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 196. p. 6. (1915)

A polgármester rendelete a gabona és liszt beszerzéséről. Délmagyarország, (4) 196. p. 7. (1915)

200.000 métermázsát meghaladja Szeged gabonatermése : A közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (4) 196. p. 8. (1915)

A nők munkája a háborús Szeged közhivatalaiban. Délmagyarország, (4) 198. p. 4. (1915)

Az állami tisztviselők rendkívüli segélye. Délmagyarország, (4) 200. pp. 5-6. (1915)

Az ipartestület fogyasztási szövetkezetet létesít : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 201. pp. 5-6. (1915)

Az általános drágaság hatása a város költségvetésére : A jövő évi költségelőirányzat. Délmagyarország, (4) 201. pp. 6-7. (1915)

Kisszeged felépítéséhez a város is hozzájárul : a pénzügyi bizottság ülése. Délmagyarország, (4) 204. pp. 3-4. (1915)

Leégett a szegedi gyufagyár. Délmagyarország, (4) 204. p. 7. (1915)

Szeged jövő évi költségvetése. Délmagyarország, (4) 205. p. 4. (1915)

Drágasági segélyt ad a város alkalmazottainak. Délmagyarország, (4) 205. p. 4. (1915)

Felépültek a szegedi barak-kórházak. Délmagyarország, (4) 208. pp. 6-7. (1915)

Szegedi katonák megosztják menázsijukat az ínséges családokkal. Délmagyarország, (4) 209. p. 4. (1915)

A sütők és lisztkereskedők deputációja a Back-malomban : egyelőre nem másítja meg elhatározását a malom. Délmagyarország, (4) 212. pp. 3-4. (1915)

A tanács átirata a Back-malomhoz. Délmagyarország, (4) 214. pp. 4-5. (1915)

Szegedi Partfürdő Részvénytársaság igazgatóságának 1914. évi jelentése. Délmagyarország, (4) 216. p. 10. (1915)

52.000 drágasági segélyt adjon a város tisztviselőinek : A pénzügyi bizottság ülése. Délmagyarország, (4) 223. pp. 4-5. (1915)

A szegedi pénzintézetek a háború alatt. Délmagyarország, (4) 226. pp. 4-5. (1915)

Szegeden nem fog megszűnni a cukorínség : Mi lesz, ha a maximális árak életbelépnek. Délmagyarország, (4) 234. pp. 6-7. (1915)

A háztartási fémtárgyak rekvirálása. Délmagyarország, (4) 234. pp. 7-8. (1915)

Újból megállapították a liszt és a kenyér maximális árát. Délmagyarország, (4) 235. p. 4. (1915)

A belügyminiszter rendelete a tűzifauzsora ellen. Délmagyarország, (4) 239. p. 8. (1915)

A kukorica rekvirálása Szegeden : rövid hír. Délmagyarország, (4) 240. p. 5. (1915)

Szegedi kereskedők a cukorár felemelését kérik. Délmagyarország, (4) 242. p. 4. (1915)

Bérkocsihiány Szegeden. Délmagyarország, (4) 242. p. 5. (1915)

A szegedi élelmezési szövetkezet megalakulása előtt. Délmagyarország, (4) 243. p. 3. (1915)

Új közegészségügyi intézmények Szegeden. Délmagyarország, (4) 245. pp. 5-6. (1915)

Vajda Béla: Szövetkezet útján élelmezzék Szegedet : [indítvány]. Délmagyarország, (4) 246. p. 3. (1915)

Megindultak Szegeden a jegyzések a harmadik hadikölcsönre. Délmagyarország, (4) 247. p. 9. (1915)

Leégett a szőregi kátránygyár : A kár negyedmillió korona. Délmagyarország, (4) 249. p. 3. (1915)

A főügyész megföllebbezte az élelmiszeruzsora letörésére hozott közgyűlési határozatot. Délmagyarország, (4) 249. p. 4. (1915)

Turcsányi Imre: Országos mozgalom indult Szegedről a gyermekhalandóság csökkentésére. Délmagyarország, (4) 251. pp. 5-6. (1915)

Központi bizottság alakult Szegeden a hadikölcsön propagálására. Délmagyarország, (4) 254. p. 5. (1915)

Rekvirálják a gyapjút : A honvédelmi és kereskedelmi miniszter rendelete Szeged városához. Délmagyarország, (4) 255. p. 4. (1915)

Szeptemberben 24.000 koronával csökkent a város jövedelme. Délmagyarország, (4) 256. p. 5. (1915)

Nem alakul meg a szegedi élelmezési szövetkezet. Délmagyarország, (4) 262. p. 5. (1915)

Tizenkét millió koronát jegyeztek eddig Szegeden a hadikölcsönre. Délmagyarország, (4) 263. p. 3. (1915)

Városszerte készülnek a decemberi választásokra. Délmagyarország, (4) 266. pp. 4-5. (1915)

Reggel kilenctől nem árusíthatnak a kávéházak tejes kávét. Délmagyarország, (4) 270. p. 4. (1915)

Szerződés Szeged lisztszükségletének biztosítására. Délmagyarország, (4) 272. p. 4. (1915)

A vállalkozó és a város vitája a fogadalmi templomról : [a költségek elszámolásáról]. Délmagyarország, (4) 272. p. 6. (1915)

Szegedről nem szabad lisztet elszállítani. Délmagyarország, (4) 273_2. p. 5. (1915)

A polgármester jelentése a közélelmezésről : Az őszi vetések állása ; Szeged közigazgatása októberben. Délmagyarország, (4) 274_2. pp. 4-5. (1915)

1200 embert lát el ebéddel a téli hónapokban Szeged : városi népkonyhák díjtalan étkezéssel. Délmagyarország, (4) 275. p. 3. (1915)

Megalakul a városok élelmezési központja : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 276. p. 5. (1915)

Szénhiány miatt bezárták a városi fürdőt : a vízmű és szivattyútelep üzeme zavartalanul folytatódik. Délmagyarország, (4) 278. p. 4. (1915)

Városi közmunkák, amelyek a háború végét várják : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 278. p. 5. (1915)

Csökkennek a város jövedelmei. Délmagyarország, (4) 280. p. 7. (1915)

Életbelépett az élelmicikkek ellátásáról és az árdrágító visszaélésekről szóló törvény. Délmagyarország, (4) 283. pp. 3-4. (1915)

A szegediek hadiadója. Délmagyarország, (4) 285. p. 3. (1915)

Az élelmezési bizottság a legközelebbi jövő feladatairól : az árdrágítások megakadályozásáról szóló kormányrendelet végrehajtása ; Az elsőrendű életszükségleti cikkek megállapítása ; Élelmiszer központok létesitése. Délmagyarország, (4) 286. pp. 3-4. (1915)

A szegedi és temesvári kamara az Alduna báziási áthidalásáért : Szegeden haladna keresztül a hamburg-konstantinápolyí vonat. Délmagyarország, (4) 287. p. 4. (1915)

Vízórák felállításával akadályozzák meg a vízpazarlást : a műszaki bizottság ülése. Délmagyarország, (4) 288. pp. 3-4. (1915)

A pénzintézeti alkalmazottak és a gyáriparosok felmentése. Délmagyarország, (4) 291. p. 7. (1915)

A szegedi munkásházak építése. Délmagyarország, (4) 292. pp. 3-4. (1915)

Drágasági pótlékot kérnek az állami nyugdíjasok. Délmagyarország, (4) 293. pp. 7-8. (1915)

Nem lesz városi tehenészet : a pénzügyi bizottság ülése. Délmagyarország, (4) 294. p. 5. (1915)

A gabona és hüvelyesek rekvirálása : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 294. p. 7. (1915)

Kétszáz ezer koronával kevesebb eddig a város javadalmi bevétele, mint tavaly. Délmagyarország, (4) 295. p. 4. (1915)

Megállapították a sertéshús és a szalonna maximális árát. Délmagyarország, (4) 296. p. 4. (1915)

858.000 koronába került a városnak eddig a háború. Délmagyarország, (4) 296. p. 4. (1915)

A D.M.K.E. [Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület] beszámolója : felfüggesztették a főtitkárt. Délmagyarország, (4) 296. pp. 5-6. (1915)

A szegediek hadiadója : befejezték a hadiadó-tárgyalást. Délmagyarország, (4) 297. p. 4. (1915)

Szeged novemberben : a közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (4) 298. p. 5. (1915)

Megnyíltak a városi kifőzők : ingyen ebéd a népnek. Délmagyarország, (4) 300. pp. 3-4. (1915)

A tejínséget csak a tej árának emelésével lehet enyhíteni. Délmagyarország, (4) 301. pp. 3-4. (1915)

Maximálta a kormány a benzint és a petróleumot. Délmagyarország, (4) 304. pp. 5-6. (1915)

A szegedi középosztály küzdelme a drágasággal. Délmagyarország, (4) 305. p. 4. (1915)

Heller Ödön: Alakok a szegedi menetszázadból. Délmagyarország, (4) 307. p. 17. (1915)

Munkásházak Szegeden : [cikk és képek]. Délmagyarország, (4) 307. p. 20. (1915)

Magyar Kender- és Lenipar Részvénytársaság : [fotók]. Délmagyarország, (4) 307. p. 26. (1915)

Szeged lisztellátása és a közélelmezés országos jelentőségű kérdései. Délmagyarország, (4) 308. pp. 3-4. (1915)

Kormányrendelet a kenyérjegy életbe léptetéséről : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 309. p. 5. (1915)

Majdnem ötven százalékkal olcsóbb lesz a petróleum : a kereskedelmi és iparkamara távirati felterjesztése a miniszterhez. Délmagyarország, (4) 310. p. 5. (1915)

A hadifémek beszolgáltatása : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 311. p. 5. (1915)

136 ezer orosz hadifogoly. Délmagyarország, (4) 1. p. 1. (1915)

A király újévi hadiparancsa a katonáknak. Délmagyarország, (4) 1. p. 3. (1915)

Újévre megjelenik a Vörös Könyv. Délmagyarország, (4) 1. p. 5. (1915)

Tisza István beszéde. Délmagyarország, (4) 2. p. 1. (1915)

Újévi üdvözlések Szegeden : Kelemen Béla újévi beszéde a háborúról. Délmagyarország, (4) 2. pp. 3-4. (1915)

53.680/1914. II. szám Hirdetmény. Délmagyarország, (4) 2. p. 4. (1915)

Szegedi tiszt levele orosz fogságból : Hogy élnek a sebesültek. Délmagyarország, (4) 3. pp. 3-4. (1915)

A szegedi festők kiállítása. Délmagyarország, (4) 3. p. 8. (1915)

Rósa Izsó újévi üdvözlése. Délmagyarország, (4) 4. p. 2. (1915)

A szent háború és a hinduk. Délmagyarország, (4) 5. p. 3. (1915)

Magyarvilág Bécsben : A Délmagyarország kiküldött munkatársától. Délmagyarország, (4) 5. p. 4. (1915)

Újévi üdvözlet Ausztriából Szegedre. Délmagyarország, (4) 5. p. 5. (1915)

Karácsony a harctéren : Szegedi katona levele karácsony estéjéről és az ajándékok kiosztásáról. Délmagyarország, (4) 5. p. 5. (1915)

Striegl F. József: A lengyelek és a háború : A Délmagyarorszáq kiküldött munkatársától. Délmagyarország, (4) 6. p. 3. (1915)

Meddig fog még tartani ? : Roda-Roda a háború idejéről. Délmagyarország, (4) 6. p. 4. (1915)

A magyar csendőr dicsérete : Útban Fenyvesvölgy körül : „Vándor ne bántsd, maradjon az utókornak.". Délmagyarország, (4) 6. p. 5. (1915)

Legújabb. Délmagyarország, (4) 7. p. 1. (1915)

Visszavert francia támadások. Délmagyarország, (4) 7. p. 2. (1915)

Francia Tengeralattjáró Osztrák-Magyar hálóban. Délmagyarország, (4) 7. p. 3. (1915)

Véres harcok az Argonnei erdőkben. Délmagyarország, (4) 8. p. 2. (1915)

A przemysli-i magyar honvédek dícsérete ó. Délmagyarország, (4) 8. p. 3. (1915)

Díszebéd Reimsben, a bombázás alatt. Délmagyarország, (4) 8. p. 4. (1915)

Hadba indult egy tizenegy éves szegedi fiú. Délmagyarország, (4) 8. p. 5. (1915)

Striegl F. József: Lengyelek Bécsben. Délmagyarország, (4) 9. p. 3. (1915)

Orosz fegyverek szegedi vendégszereplése. Délmagyarország, (4) 9. p. 4. (1915)

Szegedi honvédhuszár harctéri naplója. Délmagyarország, (4) 10. p. 3. (1915)

Az ostromlott Varsóban : Egy olasz újságíró a rémes napokról. Délmagyarország, (4) 10. p. 4. (1915)

Striegl F. József: Apró dolgok a kárpáti nagy eseményekből : A Délmagyarország kiküldött munkatársától. Délmagyarország, (4) 10. p. 5. (1915)

Olaszország a világháborúban : Az Osztrák-Magyar Monarchia viszonya Németországhoz. Délmagyarország, (4) 11. p. 3. (1915)

Magyarország a világháborúban. Délmagyarország, (4) 11. pp. 4-5. (1915)

Striegl F. József: Kis epizódok a kárpáti eseményekből : A Délrnagyarország kiküldött munkatársától. Délmagyarország, (4) 11. pp. 3-4. (1915)

A bukovinai Kárpátok lakói : Utazás a huculok falvain keresztül. Délmagyarország, (4) 12. p. 3. (1915)

Nansen Péter a német militarizmusról : A költő levele a dánokhoz. Délmagyarország, (4) 12. p. 4. (1915)

Szegedi honvédhuszár az attakról. Délmagyarország, (4) 12. p. 6. (1915)

Ilyen a magyar honvéd : rövid hír. Délmagyarország, (4) 13. p. 4. (1915)

Német katonák a szegedi korzón. Délmagyarország, (4) 13. p. 6. (1915)

Nyugalom az északi harctéren. Délmagyarország, (4) 14. p. 2. (1915)

A magyar ipar a háború alatt. Délmagyarország, (4) 14. p. 4. (1915)

K. Varga Ferenc: Hogy látja a közlegény a stratégiai helyzetet : rövid hír. Délmagyarország, (4) 14. p. 5. (1915)

Az új külügyminiszter. Délmagyarország, (4) 15. pp. 3-4. (1915)

Csanády altábornagy a front élén. Délmagyarország, (4) 15. p. 4. (1915)

Luigi Barzini harctéri naplójából. Délmagyarország, (4) 16. p. 3. (1915)

B. J.: Magyarok a tengeren : A haditengerészet és a magyarság : levél Pólából. Délmagyarország, (4) 16. pp. 7-8. (1915)

Szegedi honvéd levele Przemyslből. Délmagyarország, (4) 16. p. 8. (1915)

A fületlen gomb meg a cserépdarab : a szegedi bortermelés összeroppanása : a javadalmi bizottság ütése 1915-ben. Délmagyarország, (4) 17. p. 7. (1915)

Vak gyűlölet : A Berliner Tageblatt haditudósitójának jelentése. Délmagyarország, (4) 18. p. 3. (1915)

Ferenc Szalvátor főherceg szegedi tartózkodásának programja. Délmagyarország, (4) 18. p. 5. (1915)

A drótsövény és az akna szerepe az állásharcban. Délmagyarország, (4) 18. pp. 6-7. (1915)

Ferenc Szalvátor Szegeden. Délmagyarország, (4) 19. pp. 3-4. (1915)

A keleti harctér eseményei szeptember közepe óta : Összefoglaló ismertetés. Délmagyarország, (4) 19. p. 4. (1915)

Bűnügyek a hatósági szállítások körül : a szegedi tábla a bűnügyet a hadbírósághoz utalta. Délmagyarország, (4) 19. p. 6. (1915)

Roda-Roda cikke a vasutakról. Délmagyarország, (4) 20. p. 3. (1915)

Zsoldos Ernő: A franciák porosz földön : egy híres francia visszavonulás emiéke. Délmagyarország, (4) 20. p. 4. (1915)

Ilyen a 44-es baka. Délmagyarország, (4) 20. p. 8. (1915)

Distraeli és Anglia mai külpolitikája. Délmagyarország, (4) 21. p. 3. (1915)

A keleti harctér eseményei szeptember közepe óta : összefoglaló ismertetés. Délmagyarország, (4) 21. p. 4. (1915)

A halálraítélt búr parancsnok hattyúdala. Délmagyarország, (4) 21. p. 7. (1915)

A nyugati küzdelem. Délmagyarország, (4) 22. p. 2. (1915)

Mangra Vazul Repta bukovinai főpapnál. Délmagyarország, (4) 22. p. 3. (1915)

Szeged hadikórháza : rövid hír. Délmagyarország, (4) 23. p. 4. (1915)

Madelung Aage: A harctér közelében cigány mellett : Aage Madelung cikke. Délmagyarország, (4) 23. p. 5. (1915)

A Szegedi Gazdasági Egyesület közgyűlése : Működése a háborús hónapok alatt - Cicatricis főispán lett az új díszelnök. Délmagyarország, (4) 23. p. 6. (1915)

Andrássy Gyula gróf Olaszországhoz való viszonyunkról. Délmagyarország, (4) 24. p. 3. (1915)

Az ötvenhatéves császár. Délmagyarország, (4) 24. pp. 4-5. (1915)

Köszönet a szegedi ajándékokért. Délmagyarország, (4) 24. p. 5. (1915)

Statisztika a város háborús hónapjairól. Délmagyarország, (4) 25. p. 4. (1915)

Striegl F. József: Lodz-Lille : rövid hír. Délmagyarország, (4) 25. pp. 4-5. (1915)

Hogyan kémkednek az orosz tisztek : Elmondja egy kitüntetett szegedi katona. Délmagyarország, (4) 25. p. 6. (1915)

Az északi harctérről. Délmagyarország, (4) 26. p. 2. (1915)

Gyógyszerészhiány Szegeden : rövid hír. Délmagyarország, (4) 26. p. 4. (1915)

Vasárnapi háborús előadások : rövid hír. Délmagyarország, (4) 26. p. 5. (1915)

A tüzérség a háborúban. Délmagyarország, (4) 27. p. 4. (1915)

Levél haza, az asszonynak. Délmagyarország, (4) 28. p. 4. (1915)

Amerikai röpirat a háborúról. Délmagyarország, (4) 28. p. 7. (1915)

Olaszország. Délmagyarország, (4) 29. p. 4. (1915)

Kornháber hadosztályánál. Délmagyarország, (4) 29. p. 7. (1915)

Bukaresti levél a kulturliga terveiről. Délmagyarország, (4) 30. p. 1. (1915)

Tűzben, huszonnégy napig éjjel-nappal. Délmagyarország, (4) 30. p. 3. (1915)

A kiéheztetés. Délmagyarország, (4) 30. p. 4. (1915)

Beszélgetés a német külügyi államtitkárral : Zimmermann Magyarországról, a magyarokról és a magyar katonákról. Délmagyarország, (4) 31. p. 1. (1915)

A Zeit Tisza István grófról. Délmagyarország, (4) 31. p. 3. (1915)

Utazás a Bzura-menti harctérre. Délmagyarország, (4) 31. p. 4. (1915)

Nagy események előtt a nyugati harctéren. Délmagyarország, (4) 32. p. 2. (1915)

Háborús epizód. Délmagyarország, (4) 32. p. 4. (1915)

A monarchia Vörös Könyve. Délmagyarország, (4) 33. pp. 3-4. (1915)

Borzalmas éjszaka : egy fogoly orosz tiszt elbeszélése. Délmagyarország, (4) 33. p. 4. (1915)

A Back-malom és a Fenyő-cég ügye. Délmagyarország, (4) 33. pp. 4-5. (1915)

Puskalövésre Varsótól! Délmagyarország, (4) 34. p. 1. (1915)

Tehénvásárlás a tűzvonalban. Délmagyarország, (4) 34. p. 4. (1915)

A polgármesterválasztás. Délmagyarország, (4) 34. p. 5. (1915)

Ferenc Szalvátor fogadtatása Szegeden. Délmagyarország, (4) 34. p. 6. (1915)

Roda-Roda a kárpáti harctéren. Délmagyarország, (4) 35. p. 3. (1915)

Szegedi kereskedők a lisztkérdésről. Délmagyarország, (4) 35. pp. 3-4. (1915)

A háború örömei Szegeden. Délmagyarország, (4) 35. p. 6. (1915)

A polgármesterválasztás. Délmagyarország, (4) 36. p. 3. (1915)

A nők szolgálati kötelezettsége : Félix Salten levele. Délmagyarország, (4) 36. pp. 4-5. (1915)

Az óceánok felszabadítása. Délmagyarország, (4) 37. p. 1. (1915)

A kárpáti harcokból : Roda Roda jelentései. Délmagyarország, (4) 37. pp. 3-4. (1915)

Három büszke zászló lobog : A fegyverbíróság dícsérete. Délmagyarország, (4) 38. p. 3. (1915)

József királyi herceg : Roda Roda jellemzése. Délmagyarország, (4) 38. p. 4. (1915)

Esküvő a kórházban. Délmagyarország, (4) 38. p. 5. (1915)

Beszélgetés Aage Madelunggal. Délmagyarország, (4) 39. pp. 7-8. (1915)

A kifárasztás stratégiája : a nyugati harcok eddigi tanulságai. Délmagyarország, (4) 39. p. 8. (1915)

Janik huszárfőhadnagy kalandjai : elbeszéli Roda Roda. Délmagyarország, (4) 40. p. 4. (1915)

Tüzérségi fölényünk okai : hősi tüzérségi küzdelem Homonnánál es Sabácnál. Délmagyarország, (4) 41. pp. 3-4. (1915)

A szegedi honvéddandárok kitüntetése : rövid hír. Délmagyarország, (4) 41. p. 5. (1915)

Vámunió Németország és Ausztria-Magyarország között. Délmagyarország, (4) 42. p. 3. (1915)

Levél Szegedre New-Yorkból. Délmagyarország, (4) 42. p. 4. (1915)

A vegyi ipar és a háború. Délmagyarország, (4) 43. p. 6. (1915)

A. K.: Magyar katonák Varsó előtt. Délmagyarország, (4) 43. p. 8. (1915)

Szeged új polgármestere elfoglalta hivatalát. Délmagyarország, (4) 44. p. 4. (1915)

Befejezték a februári közgyűlést. Délmagyarország, (4) 44. p. 5. (1915)

Hengelmüller László: Az Unió és a világháború. Délmagyarország, (4) 44. pp. 7-8. (1915)

Hol lesz a döntés? : melyik állam fog leghamarabb letörni. Délmagyarország, (4) 45. p. 3. (1915)

Szegedi tüzértiszt levele Északról. Délmagyarország, (4) 45. pp. 5-6. (1915)

Faragó Ödön dr. meghalt. Délmagyarország, (4) 45. p. 5. (1915)

Faragó Ödön dr. temetése. Délmagyarország, (4) 46. p. 5. (1915)

Szeged a katonákért. Délmagyarország, (4) 46. p. 7. (1915)

Hogy segítenek magukon. a városok : mindenütt pótolják a liszthiányt. Délmagyarország, (4) 46. p. 8. (1915)

Szalay József dr. - főkapitány. Délmagyarország, (4) 47. p. 5. (1915)

Német költemény a honvédről. Délmagyarország, (4) 47. p. 6. (1915)

Idegenforgalom Szegeden. Délmagyarország, (4) 47. pp. 7-8. (1915)

A turáni nyíl : magyarok keleti missziója. Délmagyarország, (4) 48. p. 4. (1915)

Aki a szerb fogságból menekült : küzdelem a farkasokkal ; vendégszerető bolgá. Délmagyarország, (4) 49. p. 3. (1915)

Hindenburg levelei : az 1870-71. háborúról. Délmagyarország, (4) 49. pp. 4-5. (1915)

Harc a drágaság ellen : korrajz a szegedi piacról. Délmagyarország, (4) 49. p. 5. (1915)

Szegedi huszárezredes a katonáiról. Délmagyarország, (4) 50. p. 3. (1915)

Szeged legnagyobb iparvállalata a háború évében : a Szegedi Kenderfonógyár Részvénytársaság közgyűlése. Délmagyarország, (4) 50. pp. 4-5. (1915)

Szeged győzelmí ünnepe. Délmagyarország, (4) 50. p. 5. (1915)

h. i.: A román határon. Délmagyarország, (4) 51. p. 3. (1915)

A tengeri maximális ára : rövid hír. Délmagyarország, (4) 51. p. 5. (1915)

Háború és iskola. Délmagyarország, (4) 51. pp. 6-7. (1915)

Ausztria-Magyarország : a Berliner Tageblatt vezércikke. Délmagyarország, (4) 52. p. 4. (1915)

Hogy kell élnünk aratásig. Délmagyarország, (4) 52. p. 7. (1915)

Sikerült Angliát elzárni. Délmagyarország, (4) 53. p. 3. (1915)

A tengeri maximális árát nem állapítják meg Szegeden : rövid hír. Délmagyarország, (4) 53. p. 5. (1915)

Háborús epizódok : a póttartalékos és két úr. Délmagyarország, (4) 53. pp. 6-7. (1915)

A tábori lapokról : rövid hír. Délmagyarország, (4) 54. p. 5. (1915)

Gombaszögi Frida vendégszereplése. Délmagyarország, (4) 54. p. 7. (1915)

Az élelmiszerekkel való takarékoskodás : Kárpáti Károly dr. a tanulóifjúsághoz. Délmagyarország, (4) 55. pp. 4-5. (1915)

Népfölkelők sorozása és összeírása. Délmagyarország, (4) 55. p. 5. (1915)

Estély a katonaárvák javára. Délmagyarország, (4) 55. p. 7. (1915)

Szalay János: A római szfinksz : olasz vallomás Itália céljairól. Délmagyarország, (4) 56. p. 3. (1915)

Bajor ajánlat a tiszai halászat bérletére. Délmagyarország, (4) 56. p. 4. (1915)

Magyar-német-osztrák gazdasági vámközösség. Délmagyarország, (4) 56. p. 6. (1915)

Szeged lisztszükséglete. Délmagyarország, (4) 57. p. 4. (1915)

A duklaí nagy csata : Nyugati hadszíntér, március 5. Délmagyarország, (4) 57. p. 6. (1915)

A kormány az elesettek családjaiért : a honvédelmi miniszter leirata. Délmagyarország, (4) 58. p. 3. (1915)

Elégedetlenség a kenyér és péksütemény maximális ára miatt. Délmagyarország, (4) 59. p. 3. (1915)

Gyuritza Sándort felmentette a hadbíróság. Délmagyarország, (4) 60. pp. 4-5. (1915)

Ditrói Nándor sikerei. Délmagyarország, (4) 60. p. 6. (1915)

Egy orosz tiszt harctéri naplója. Délmagyarország, (4) 60. p. 7. (1915)

A kenyér és péksütemények maximális ára : rendezték Szeged líszteltátását. Délmagyarország, (4) 61. p. 3. (1915)

A Back-malom ügye. Délmagyarország, (4) 61. pp. 5-6. (1915)

Egy festőművész levele az orosz fogolytáborból. Délmagyarország, (4) 63. p. 4. (1915)

Szemtelenkednek a kofák. Délmagyarország, (4) 64. p. 5. (1915)

Kamionkai hőseink : vers a szegedi honvédhuszárokról. Délmagyarország, (4) 65. pp. 3-4. (1915)

Rend az élelmiszerárusitásban és a piacon. Délmagyarország, (4) 65. p. 4. (1915)

Munkaközvetítés : rövid hír. Délmagyarország, (4) 65. p. 5. (1915)

Katonák szabadságolása a tavaszi munkák végzésére. Délmagyarország, (4) 66. p. 4. (1915)

Megkezdődött a hatósági húsárusitás : rövid hír. Délmagyarország, (4) 66. p. 5. (1915)

A Szegedi Zsidó Nőegyesület jótékony akciói. Délmagyarország, (4) 66. p. 7. (1915)

Szegedi éjjeli élet a háború nyolcadik hónapjában : rövid hír. Délmagyarország, (4) 67. p. 3. (1915)

A magyar honvéd szíve : Gránáttűzből kimentett fiúcska - Egy szabadkai honvéd örökbe fogadta és haza küldte a feleségének. Délmagyarország, (4) 67. p. 5. (1915)

Kérelem a lövészárokból. Délmagyarország, (4) 68. p. 5. (1915)

A Nyugat : rövid hír. Délmagyarország, (4) 68. p. 6. (1915)

Szimfonikus hangverseny : színház művészet. Délmagyarország, (4) 68. p. 7. (1915)

Katonák itthon. Délmagyarország, (4) 69. pp. 4-5. (1915)

Műtétek a robogó vonaton. Délmagyarország, (4) 69. p. 5. (1915)

Szegedi huszárok dícsérete. Délmagyarország, (4) 69. p. 7. (1915)

A matematika háborúja. Délmagyarország, (4) 70. p. 4. (1915)

Nem lesz bevetetlen föld Szeged környéken. : rövid hír. Délmagyarország, (4) 70. p. 5. (1915)

A kenyér és liszt Ausztriában : Bécs, március 19.Liszt. Délmagyarország, (4) 70. pp. 7-8. (1915)

Back Bernát 50.000 koronás adománya. Délmagyarország, (4) 71. p. 5. (1915)

A 28. gyalogezred zenekarának hangversenye. Délmagyarország, (4) 71. p. 6. (1915)

Két szegedi bank közgyűlése. Délmagyarország, (4) 71. p. 7. (1915)

Véd- és Dac-Szövetség Stockholmtól Konstantinápolyig : Románok az osztrák-magyar monarchiában. Délmagyarország, (4) 72. p. 3. (1915)

A márciusi közgyűlés : a tanács javaslatai. Délmagyarország, (4) 72. p. 6. (1915)

Nincs hadimenetrend. Délmagyarország, (4) 74. p. 4. (1915)

Jótékony célú hangverseny. Délmagyarország, (4) 74. p. 5. (1915)

Asszonyok, akik a front mögött bolyonganak : képek a kárpáti harctér mögül. Délmagyarország, (4) 75. p. 3. (1915)

Hogyan kapnak lisztet a kereskedők, iparosok és a közönség : rövid hír. Délmagyarország, (4) 75. p. 5. (1915)

A közkórház élelmezése : rövid hír. Délmagyarország, (4) 75. p. 6. (1915)

Varsói élet a háború idején : elmondja egy magyar menekült. Délmagyarország, (4) 76. p. 3. (1915)

A lisztkiviteli tilalom. Délmagyarország, (4) 76. p. 4. (1915)

Értekezlet a szegedi utalványrendszer ügyében. Délmagyarország, (4) 77. p. 5. (1915)

Hadi-házasság készült Szegeden. Délmagyarország, (4) 77. p. 6. (1915)

Hadba vonuló tanulók vizsgája a szegedi felső ipariskolán. Délmagyarország, (4) 78. p. 5. (1915)

Rossz üzlet a háború. Délmagyarország, (4) 78. p. 6. (1915)

Szegedi kishivatalnokok és a mai megélhetés. Délmagyarország, (4) 79. p. 3. (1915)

12.996 szavazó van Szegeden az új választójog szerint. Délmagyarország, (4) 79. p. 5. (1915)

Bismarck és a kettős szövetség. Délmagyarország, (4) 80. p. 3. (1915)

Április 6-án kezdődik Szegeden a kukorica rekvirálása. Délmagyarország, (4) 80. p. 5. (1915)

Elfogyott a lisztutalvány. Délmagyarország, (4) 81. p. 7. (1915)

Fémet a hadseregnek : a szegedi Hadsegítő Bizottság újabb akciója. Délmagyarország, (4) 81. p. 10. (1915)

A lezuhanó aviatikus. Délmagyarország, (4) 81. p. 11. (1915)

A kárpáti harcok kiterjedése növekszik. Délmagyarország, (4) 82. p. 2. (1915)

Bolgár-szerb határvillongás. Délmagyarország, (4) 82. p. 3. (1915)

A férnrekviráló rendeletek. Délmagyarország, (4) 82. p. 5. (1915)

Április 15-tő! 17-ig be kell jelenteni a gabonakészletet : rövid hír. Délmagyarország, (4) 83. p. 5. (1915)

A Przemyslben volt szegedi csapatok : rövid hír. Délmagyarország, (4) 83. p. 6. (1915)

Lila dominó. Délmagyarország, (4) 83. p. 7. (1915)

Egy millió hadisegélybélyeget adtak el a szeged-kerületi postákon : a magyar posta hazafias működése. Délmagyarország, (4) 84. p. 3. (1915)

Az alsóvárosi munkáskertek szétosztása. : rövid hír. Délmagyarország, (4) 84. p. 6. (1915)

Jan, a tízéves kis hős. Délmagyarország, (4) 84. p. 8. (1915)

A szegedi kenyér. Délmagyarország, (4) 85. p. 4. (1915)

Amikor Tisza Lajos gróf született. Délmagyarország, (4) 85. p. 5. (1915)

Kornhaber altábornagy ünneplése. Délmagyarország, (4) 87. p. 4. (1915)

Drágább lesz a konflis Szegeden. Délmagyarország, (4) 87. p. 5. (1915)

Háborús ügyek a közgyűlés előtt. Délmagyarország, (4) 88. pp. 4-5. (1915)

A szegedi leszámítoló hivatal hazafias jótékonysága. Délmagyarország, (4) 88. p. 5. (1915)

A közgyűlés levette napirendről a házbérfillér-adót : vita a katonai felmentések miatt. Délmagyarország, (4) 89. p. 3. (1915)

Az Apponyi est előkészületei. Délmagyarország, (4) 89. p. 4. (1915)

A lisztkészlet bejelentése csütörtökön kezdődik Szegeden. Délmagyarország, (4) 89. p. 5. (1915)

Szegeden jó termésre van kilátás : a közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (4) 90. pp. 2-3. (1915)

A harctéren elesettek özvegyeinek és árváinak ellátása. Délmagyarország, (4) 90. p. 4. (1915)

Elzárás tejhamisításért. Délmagyarország, (4) 90. p. 5. (1915)

Leszállítják a kenyér maximális árát : Bevált az utalvány-rendszer ; Nem lesz munkás-kenyér. Délmagyarország, (4) 91. p. 4. (1915)

A harctéri helyzet. Délmagyarország, (4) 91. p. 7. (1915)

A hentesek 80-100 percentet nyernek ma is. Délmagyarország, (4) 92. p. 3. (1915)

A vízhiány, a vízvezeték, a nyár, a város és a járványok. Délmagyarország, (4) 92. p. 4. (1915)

Nem bérelnek a tápéi réten : rövid hír. Délmagyarország, (4) 92. p. 5. (1915)

A képviselőház ülése : a Ház hódolata hadseregünknek. Délmagyarország, (4) 93. p. 4. (1915)

Tűzkeresztség : egy gyalogos tisztünk naplójából. Délmagyarország, (4) 94. pp. 3-4. (1915)

Amit a szegedi korzón beszélnek. Délmagyarország, (4) 94. pp. 4-5. (1915)

Adományok a beteg és vak katonáknak. Délmagyarország, (4) 94. p. 4. (1915)

Olcsóbb lesz a kenyér : Zsömlyét nem sütnek a pékek ; Három kiló lisztet kap mindenki hetenként. Délmagyarország, (4) 95. pp. 3-4. (1915)

Meghosszabbították a katonák szabadságát : rövid hír. Délmagyarország, (4) 95. p. 4. (1915)

Jótékony hangverseny és mozi. Délmagyarország, (4) 95. p. 5. (1915)

Hadifoglyok a mezei munkában : a földmívelésügyi miniszter rendelete Szegedhez. Délmagyarország, (4) 96. p. 7. (1915)

A szegedi hősök sírja : rövid hír. Délmagyarország, (4) 97. p. 5. (1915)

Az új utalványrendszer : 28-án lép életbe ; Az egy kilós kenyérutalványok megszűnnek ; Zsemle nem lesz. Délmagyarország, (4) 97. p. 6. (1915)

Magyar konyha a nisi fogolytáborban. Délmagyarország, (4) 97. p. 8. (1915)

Szeless Adorján: Nagy Péter cár végrendelete. Délmagyarország, (4) 98. pp. 3-4. (1915)

A szegedi ápolónők. Délmagyarország, (4) 98. p. 8. (1915)

Ausztria-Magyarország hadbaszállása. Délmagyarország, (4) 99. p. 1. (1915)

A Szegedi Vörös Kereszt akciója a rokkant katonák érdekében : rövid hír. Délmagyarország, (4) 99. pp. 5-6. (1915)

Gabonát kap a város : rövid hír. Délmagyarország, (4) 99. p. 6. (1915)

A képviselőház ülése : A munkapárt és az ellenzék magatartása ; Hazai báró nyilatkozata a 42-50 éves népfelkelőkről. Délmagyarország, (4) 100. p. 3. (1915)

Nincs elég aprópénz Szegeden : a naiv emberek „óvatossága". Délmagyarország, (4) 100. p. 7. (1915)

Tábori levél a nyugati harctérről. Délmagyarország, (4) 101. p. 4. (1915)

Nincs főzőliszt Szegeden : nem sütnek már zsömlyét a pékek. Délmagyarország, (4) 101. p. 5. (1915)

Rendbehozzák a hősök sirját : rövid hír. Délmagyarország, (4) 102. p. 5. (1915)

Előkerül lassankint az elrejtett liszt. Délmagyarország, (4) 103. p. 3. (1915)

Tisza István a királynál : rövid hír. Délmagyarország, (4) 103. p. 5. (1915)

Május 2. a korzón : a szegedi füsttelen nap. Délmagyarország, (4) 104. pp. 4-5. (1915)

A fogadalmi templom építése : rövid hír. Délmagyarország, (4) 104. p. 6. (1915)

H. S.: Tej drágaság Szegeden. Délmagyarország, (4) 104. p. 7. (1915)

A képviselőház ülése : Tisza válaszol Károlyinak. Délmagyarország, (4) 105. pp. 3-4. (1915)

A füsttelen nap : rövid hír. Délmagyarország, (4) 105. p. 5. (1915)

A katolikus Nővédő Egyesület közgyűlése. Délmagyarország, (4) 105. p. 7. (1915)

Tisza bejelentette a Házban seregeink újabb diadalát. Délmagyarország, (4) 106. pp. 3-4. (1915)

A pékek akciót indítottak, hogy drágább legyen a kenyér. Délmagyarország, (4) 106. p. 5. (1915)

Teddi, mint népfölkelő. Délmagyarország, (4) 106. p. 6. (1915)

A képviselőház illése : interpellációk napja. Délmagyarország, (4) 107. pp. 4-5. (1915)

Felhívás a munkásokhoz : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 107. p. 6. (1915)

A képviselőház ülése : az indemnitási vita befejezése. Délmagyarország, (4) 108. pp. 3-4. (1915)

Megnyílt a hadbavonult művészek kiállítása. Délmagyarország, (4) 108. pp. 4-5. (1915)

Királysértő katona a szegedi hadbíróság előtt. Délmagyarország, (4) 108. p. 6. (1915)

A közadók szabályozása a háborúban : a képviselőház ülése. Délmagyarország, (4) 109. p. 4. (1915)

A Hadsegítő Bizottság beszámolója : rövid hír. Délmagyarország, (4) 109. p. 5. (1915)

Szegeden tárgyalják a Strasser-ügyet : A házkufatás eredménye: 200 ezer korona eldugott pénz - Újabb részietek - Szegedi hadbirák Nagyváradon. Délmagyarország, (4) 109. pp. 6-7. (1915)

Zs. : A Szegedi Jogász-Egylet közgyűlése. Délmagyarország, (4) 110. p. 5. (1915)

A gyűjtőkocsi szombaton ismét járt : rövid hír. Délmagyarország, (4) 110. p. 6. (1915)

Női idegenforgalom Szegeden. Délmagyarország, (4) 110. pp. 8-9. (1915)

Nehéz tüzérségünk a világháborúban. Délmagyarország, (4) 111. pp. 3-4. (1915)

Két millió koronát jegyez Szeged a hadikölcsönre : Szeged és a Pénzintézeti Központ - Előmunkálatok a városi jövedelmek fokozására. Délmagyarország, (4) 111. pp. 4-5. (1915)

Vizsga a városi főgimnáziumban : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 111. p. 6. (1915)

A képviselőház ülése : a hadseregszállitási visszaélésekről. Délmagyarország, (4) 112. pp. 3-4. (1915)

A mezőgazdasági munkákra rabokat is lehet alkalmazni : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 112. p. 5. (1915)

Csendőr a szegedi hadbíróság előtt : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 112. p. 6. (1915)

A képviselőház ülése : interpelláció a külügyi helyzetről. Délmagyarország, (4) 113. p. 4. (1915)

Deák Dezső: A háború hatása a szegedi iskolákban. Délmagyarország, (4) 113. p. 5. (1915)

A rokkant katonákért. Délmagyarország, (4) 114. p. 6. (1915)

Szakvélemény a szegedi vízvezetékről : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 115. p. 6. (1915)

A képviselőház ülése : Tisza István Olaszországról. Délmagyarország, (4) 116. p. 3. (1915)

A második hadikölcsön. Délmagyarország, (4) 116. p. 4. (1915)

Szeged a vak katonákért. Délmagyarország, (4) 116. p. 5. (1915)

Szauer M. János: A második hadikölcsön : négy nap alatt 400 millió koronát jegyeztek. Délmagyarország, (4) 117. p. 4. (1915)

Elzárásra ítélt virágtolvajok : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 117. p. 5. (1915)

Félmilliárdnál többet jegyeztek a második hadikölcsönre : Szeged 2,35'000 koronát jegyzett. Délmagyarország, (4) 118. p. 4. (1915)

Lisztutalványok : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 119. p. 5. (1915)

A magyar hadikölcsön. Délmagyarország, (4) 119. p. 7. (1915)

Tisza az olaszok eljárásáról : a főrendiház ülése. Délmagyarország, (4) 120. pp. 4-5. (1915)

A hősök sírjainak gondozása : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 120. p. 5. (1915)

A magyar hadikölcsön : eddig 4.331,400 kor. jegyeztek Szegeden. Délmagyarország, (4) 120. pp. 7-8. (1915)

Amit a múlt évi árban adnak : Szegeden nem drágult a koksz. Délmagyarország, (4) 121. p. 5. (1915)

A fegyverviselés tilalma Dél-Ausztriában : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 121. p. 8. (1915)

A második hadikölcsön : rövid hír. Délmagyarország, (4) 124. p. 5. (1915)

Jobb lesz a szegedi kenyér. Délmagyarország, (4) 124. p. 6. (1915)

Megjelent a háború első nagyszabású képes krónikája, a „Pesti Napló" Háborús albuma : rövid hír. Délmagyarország, (4) 124. p. 7. (1915)

Június hetedikéig lehet hadikölcsönt jegyezni : a szegedi jegyzések. Délmagyarország, (4) 125. p. 5. (1915)

Hadifoglyok üdvözlete a polgármesterhez : rövid hír. Délmagyarország, (4) 125. p. 6. (1915)

Vörös Könyvünk titkai - közvetlenül a világháború előtt. Délmagyarország, (4) 125. p. 7. (1915)

A tarhonya-lovagok. Délmagyarország, (4) 126. p. 5. (1915)

A második hadikölcsön. Délmagyarország, (4) 127. p. 4. (1915)

Drágul a jég is : rövid hír. Délmagyarország, (4) 127. p. 5. (1915)

Nemzeti állam, imperialista állam és államszövetség. Délmagyarország, (4) 127. p. 6. (1915)

A munkaközvetítő bizottság... : rövid hír. Délmagyarország, (4) 128. p. 6. (1915)

A második hadikölcsön Szegeden. Délmagyarország, (4) 129. p. 4. (1915)

Zászlószentelés : rövid hír. Délmagyarország, (4) 129. pp. 5-6. (1915)

A második hadikölcsön : a főispán és a szegedi hatóság akciója. Délmagyarország, (4) 131. pp. 4-5. (1915)

A gyűjtőkocsi az Alsótanyán : rövid hír. Délmagyarország, (4) 131. p. 6. (1915)

Sikerrel operálják a bénaságot : az orvostudomány új érdekessége. Délmagyarország, (4) 131. p. 7. (1915)

Przemysl néhány napon belül elesik. Délmagyarország, (4) 132. p. 2. (1915)

A második hadikölcsön sikere : a szegedi akció részletei. Délmagyarország, (4) 132. p. 4. (1915)

A Károlyi-csoport és a koncentrációs kérdés : a Pester Lloyd ma esti száma reflektál a Magyarország tegnapi fejtegetéseire. Délmagyarország, (4) 132. p. 5. (1915)

Przemyslt elfoglalták a szövetségesek : Sztryj körül tízenkétezer a fogoly. Délmagyarország, (4) 134. p. 1. (1915)

Agitációs nap a második hadikölcsön sikeréért. Délmagyarország, (4) 134. pp. 2-3. (1915)

Przemysl bevételének hatása Szegeden. Délmagyarország, (4) 134. pp. 3-4. (1915)

Az ujjongó Przemysl : hogyan történt a vár visszafoglalása. Délmagyarország, (4) 135. pp. 1-2. (1915)

A második hadikölcsön sikere Szegeden. Délmagyarország, (4) 135. pp. 3-4. (1915)

A vak katonáknak : rövid hír. Délmagyarország, (4) 135. p. 5. (1915)

A Hadsegítő Bizottság... : rövid hír. Délmagyarország, (4) 136. pp. 6-7. (1915)

A Vöröskereszt új ápolónői. Délmagyarország, (4) 136. p. 7. (1915)

Megnyílik a hatósági zöldségüzlet : rövid hír. Délmagyarország, (4) 137. p. 6. (1915)

Musolini Németországról. Délmagyarország, (4) 138. p. 3. (1915)

Forgalomba marad a nikkel és ezüst pénz : rövid hír. Délmagyarország, (4) 138. p. 4. (1915)

Ferenc Salvátor a magyar nemzethez. Délmagyarország, (4) 139. p. 2. (1915)

Harc a drágaság ellen. Délmagyarország, (4) 139. p. 4. (1915)

Szegedi hadnagy levele az olasz harctérről. Délmagyarország, (4) 140. p. 5. (1915)

Nagy tűz Zsombolyán : rövid hír. Délmagyarország, (4) 140. p. 6. (1915)

Miért drágább a marhahús és miért a sertéshús : rövid hír. Délmagyarország, (4) 141. p. 6. (1915)

A hadisegély fölemelése : rövid hír. Délmagyarország, (4) 142. p. 6. (1915)

Szegediek orosz fogságban : rövid hír. Délmagyarország, (4) 142. p. 7. (1915)

Zsoldos Benő: Művészet a fogolytáborban : a hadifoglyok életéből. Délmagyarország, (4) 143. pp. 4-5. (1915)

A szegedi Vörös Kereszt működése. Délmagyarország, (4) 143. p. 7. (1915)

Siketnéma leány vizsgája : rövid hír. Délmagyarország, (4) 145. p. 6. (1915)

A vízhiány megszüntetése : rövid hír. Délmagyarország, (4) 146. p. 5. (1915)

Tudnivalók a lisztutalványokról június 24 tő! júlíus 21-ig : rövid hír. Délmagyarország, (4) 146. p. 6. (1915)

Wimmer Fülöp: Az állami szállítások körül elkövetett visszaélések. Délmagyarország, (4) 147. p. 4. (1915)

Elloptak egy hetvenezer koronás pénzeslevelet : rövid hír. Délmagyarország, (4) 147. p. 5. (1915)

Sztrájkolnak a szabadkai kofák : rövid hír. Délmagyarország, (4) 147. p. 6. (1915)

Adományok. : rövid hír. Délmagyarország, (4) 148. p. 6. (1915)

Művészesték a Korzómoziban : rövid hír. Délmagyarország, (4) 148. p. 7. (1915)

Szegedi huszárok. Délmagyarország, (4) 148. p. 8. (1915)

A „Kéve" tagjai Szőri József sírjánál : rövid hír. Délmagyarország, (4) 149. p. 5. (1915)

Villanyosárammal cséplik a búzát a szabadkai határban : rövid hír. Délmagyarország, (4) 149. p. 6. (1915)

Új üzlet a Kárász-utcán : rövid hír. Délmagyarország, (4) 149. p. 7. (1915)

Szeged város és a haditermény-részvénytársaság : rövid hír. Délmagyarország, (4) 150. p. 6. (1915)

Szegedre szállították a verseci katonaszabadítókat. Délmagyarország, (4) 150. p. 7. (1915)

A Schmidt-cirkusz Szegeden : rövid hír. Délmagyarország, (4) 150. p. 7. (1915)

Szegedre hozott sebesültek a havas hadszíntérről. Délmagyarország, (4) 152. p. 4. (1915)

Maximális árak Szegeden és az országban : a kormány rendelete. Délmagyarország, (4) 152. pp. 6-7. (1915)

Milyen lesz az új liszt ? : rövid hír. Délmagyarország, (4) 152. p. 6. (1915)

Négy és félévi börtön soványító kenőcsért. : rövid hír. Délmagyarország, (4) 153. p. 5. (1915)

Lehet már kapni keveretlen lisztet : rövid hír. Délmagyarország, (4) 153. p. 5. (1915)

h. k.: A háború parazitái : Szegedi gyűjtemény. Délmagyarország, (4) 153. pp. 7-8. (1915)

Striegl F. József: Mohamedán temetés Szegeden : a császári és királyi tábori imám. Délmagyarország, (4) 154. p. 6. (1915)

Pályázati felhívás önhibájukon kívül elszegényedett iparosok és kereskedőkhöz : rövid hír. Délmagyarország, (4) 154. p. 8. (1915)

Szeged csak 40,000 koronát jegyezhet a Haditermény r. t -nál : rövid hír. Délmagyarország, (4) 155. p. 6. (1915)

A trónörökös meggyilkolásától a szerb hadüzenetig. Délmagyarország, (4) 155. pp. 7-8. (1915)

Szegediek, Roda Roda és a tüzérezredes : rövid hír. Délmagyarország, (4) 156. pp. 5-6. (1915)

Labdarúgó mérkőzés jótékony célra. Délmagyarország, (4) 156. p. 8. (1915)

Az Isonzó-frontról. Délmagyarország, (4) 157. p. 4. (1915)

A harmadik polgári iskola : rövid hír. Délmagyarország, (4) 157. p. 6. (1915)

A magyar gyümölcsexport : rövid hír. Délmagyarország, (4) 157. p. 7. (1915)

Kitüntetett szegedi ezredorvos : rövid hír. Délmagyarország, (4) 158. p. 5. (1915)

Népünnepély jótékony célra : rövid hír. Délmagyarország, (4) 158. p. 6. (1915)

Új járványok Szerbiában : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 158. p. 8. (1915)

A második hadikölcsön eredménye : rövid hír. Délmagyarország, (4) 159. p. 5. (1915)

Az Arany Ökör vendéglőse : rövid hír. Délmagyarország, (4) 159. p. 6. (1915)

Kedden és pénteken nem lesz hús : rövid hír. Délmagyarország, (4) 160. p. 5. (1915)

A Back-malom ügye. Délmagyarország, (4) 160. pp. 6-7. (1915)

Varsó veszedelme. Délmagyarország, (4) 161. p. 3. (1915)

A 46-osok megbosszulták elesett alezredesüket. Délmagyarország, (4) 161. p. 4. (1915)

Kofák megrendszabályozása : rövid hír. Délmagyarország, (4) 161. p. 6. (1915)

Idézet egy Szegedre érkezett genfi újságból. Délmagyarország, (4) 162. p. 4. (1915)

Katonák szabadságolása aratómunkákra : rövid hír. Délmagyarország, (4) 162. p. 5. (1915)

A Korzó-mozi csütörtöki előadása : rövid hír. Délmagyarország, (4) 162. p. 6. (1915)

Közös miniszteri értekezlet Bécsben. Délmagyarország, (4) 163. p. 2. (1915)

A szegedi közélelmezés : külföldi hús behozatala. Délmagyarország, (4) 163. p. 4. (1915)

V-ő : Az olasz harctér déli frontján : a Délmagyarország kiküldött munkatársától. Délmagyarország, (4) 164. p. 3. (1915)

Munkásközvetités a sebesültek részére. : rövid hír. Délmagyarország, (4) 164. p. 5. (1915)

Az első hústalan nap Szegeden : rövid hír. Délmagyarország, (4) 164. p. 6. (1915)

Békefi László kabarétársulata : rövid hír. Délmagyarország, (4) 165. p. 7. (1915)

Szeged élelmezése : városi tejárusítás. Délmagyarország, (4) 165. p. 8. (1915)

A versecei katonaszabadítók a szegedi hadbíróság fogházában : Harminc letartóztatás - Szegeden fogják a bűnpört tárgyalni. Délmagyarország, (4) 166. pp. 4-5. (1915)

Oreste : Vádak Goga ellen. Délmagyarország, (4) 166. p. 5. (1915)

Az aratási munkálatokra 290 hadifoglyot kapott Szeged : rövid hír. Délmagyarország, (4) 166. p. 6. (1915)

Utazás Olaszországban a háború alatt : a Délmagyarország kiküldött munkatársától. Délmagyarország, (4) 167. p. 4. (1915)

Szeged élelmezése : rövid hír. Délmagyarország, (4) 167. p. 5. (1915)

A gyümöicsvásár : rövid hír. Délmagyarország, (4) 168. p. 5. (1915)

Három tanyai asszony a csirkékkel : rövid hír. Délmagyarország, (4) 168. p. 6. (1915)

Szeged élelmezése. Délmagyarország, (4) 170. p. 4. (1915)

Szeged köszönete a Back-malomnak : rövid hír. Délmagyarország, (4) 170. p. 5. (1915)

Új csatahajók. Délmagyarország, (4) 170. p. 6. (1915)

A szegedi kofauralom. Délmagyarország, (4) 171. p. 4. (1915)

Tanyaiak küldöttsége a szatymazi vonatért : rövid hír. Délmagyarország, (4) 171. p. 6. (1915)

Kicserélt foglyok. Délmagyarország, (4) 171. p. 7. (1915)

Kís-Szeged Felsőmagyarországon. Délmagyarország, (4) 172. p. 4. (1915)

Térzene a korzón és a Stefánián : rövid hír. Délmagyarország, (4) 172. p. 5. (1915)

A gyógyszerek ideiglenes drágulása : rövid hír. Délmagyarország, (4) 173. p. 5. (1915)

Varsó után Calais. Délmagyarország, (4) 173. p. 7. (1915)

Adományok Kisszeged felépítésére : rövid hír. Délmagyarország, (4) 174. p. 5. (1915)

A tenisz társaságok jótékony versenye... : rövid hír. Délmagyarország, (4) 174. p. 6. (1915)

Miért drága a tojás? : rövid hír. Délmagyarország, (4) 175. p. 6. (1915)

A szegedi színtársulat tagjainak vendégfellépése a Vígszinpadon : rövid hír. Délmagyarország, (4) 175. p. 6. (1915)

A balkáni államok nem adják függetlenségüket. Délmagyarország, (4) 176. p. 4. (1915)

Szerdán megkezdődik Szegeden a 43-50 évesek összeírása : rövid hír. Délmagyarország, (4) 176. p. 5. (1915)

Városi tisztviselők fizetése : rövid hír. Délmagyarország, (4) 176. p. 6. (1915)

A Back-malom a polgármesterhez. Délmagyarország, (4) 177. p. 4. (1915)

Zászlószentelés : rövid hír. Délmagyarország, (4) 177. p. 6. (1915)

A szegedi Vörös Kereszt vasárnapi ünnepe. Délmagyarország, (4) 178. p. 4. (1915)

Kis-Szeged Felsőmagyarországon : rövid hír. Délmagyarország, (4) 178. p. 6. (1915)

Tisza István: Magyar-német vonatkozások. Délmagyarország, (4) 179. p. 4. (1915)

Hogyan szoknak le Amerikában a dohányzásról : rövid hír. Délmagyarország, (4) 179. p. 5. (1915)

Megmarad a városi tisztviselők régi fizetése : a szervező bizottság ülése. Délmagyarország, (4) 179. p. 7. (1915)

Öt ajánlat versenyez Szeged lisztellátásáért. Délmagyarország, (4) 180. p. 4. (1915)

Katonai hírek : rövid hír. Délmagyarország, (4) 180. p. 5. (1915)

A Szabadoktatási Egyesület újszegedi népünnepélye : rövid hír. Délmagyarország, (4) 181. p. 6. (1915)

Pillich Kálmán: Nyílt levél a hatósághoz a piaci bajokról. Délmagyarország, (4) 182. p. 4. (1915)

Harminc tejhamisitó : rövid hír. Délmagyarország, (4) 182. p. 5. (1915)

Nyílt levél Pillich Kálmánhoz a piac bajairól. Délmagyarország, (4) 183. pp. 4-5. (1915)

Szeged lisztellátása : rövid hír. Délmagyarország, (4) 183. p. 6. (1915)

Magyar városok díszküldöttsége a királynál : Szeged törvényhatósága is részt vesz a küldöttségben. Délmagyarország, (4) 184. pp. 4-5. (1915)

A tejhiány orvoslása : rövid hír. Délmagyarország, (4) 184. p. 5. (1915)

A tűzoltók népünnepélye a Gedóban : rövid hír. Délmagyarország, (4) 184. p. 6. (1915)

S. J.: Szegedi hős tisztek között : akiknek mellére a trónörökös tűzte a vitézségi érmet. Délmagyarország, (4) 185. p. 4. (1915)

Vasárnapra lesz új liszt : rövid hír. Délmagyarország, (4) 185. p. 5. (1915)

Sipos János: Szegediek az olasz határon : epizód a doberdói hatalmas harcokból. Délmagyarország, (4) 186. p. 4. (1915)

A vak katonáknak : rövid hír. Délmagyarország, (4) 186. p. 6. (1915)

Kisszeged felépítéséért. Délmagyarország, (4) 189. p. 5. (1915)

Székely bakák becslilete : rövid hír. Délmagyarország, (4) 189. p. 5. (1915)

Bulgáriában háborút követelnek Szerbia ellen. Délmagyarország, (4) 189. p. 7. (1915)

Kisszeged felépítéséért. Délmagyarország, (4) 190. pp. 3-4. (1915)

A pékek jogtalanul felemelték a kenyérárakat : rövid hír. Délmagyarország, (4) 190. p. 6. (1915)

A Vörös-Kereszt kórházból : rövid hír. Délmagyarország, (4) 190. p. 7. (1915)

N. N.: Kisszeged felépítéséért. Délmagyarország, (4) 191. p. 3. (1915)

A szegedi árvaszék intézkedései a hadiárvák érdekében. Délmagyarország, (4) 191. pp. 4-5. (1915)

Bonyodalmak a közélelmezés vezetése körül : rövid hír. Délmagyarország, (4) 191. p. 6. (1915)

Felfegyverzik a hivatalszolgákat : az ígazságügyminiszter rendelete a szegedi táblához. Délmagyarország, (4) 192. p. 4. (1915)

A zár alá vett gabona is lefoglalható : rövid hír. Délmagyarország, (4) 192. p. 5. (1915)

Mert megsértette a telefonos kisasszonyt : rövid hír. Délmagyarország, (4) 192. p. 6. (1915)

Míg a vonat Szegedtől a harctérig ér : egy szegedi önkéntes naplójából. Délmagyarország, (4) 193. p. 4. (1915)

Kihágási eljárás gabonavásárlók ellen : rövid hír. Délmagyarország, (4) 193. p. 5. (1915)

Mennyit vesztettek a hadviselő államok a háború alatt : rövid hír. Délmagyarország, (4) 193. p. 6. (1915)

A köztisztviselők rendkívüli segélye : rövid hír. Délmagyarország, (4) 194. p. 5. (1915)

A francia frontról : rövid hír. Délmagyarország, (4) 194. p. 6. (1915)

Fémátvevő központ Szegeden : rövid hír. Délmagyarország, (4) 195. p. 5. (1915)

A közigazgatási bizottság ülése : rövid hír. Délmagyarország, (4) 195. p. 6. (1915)

Széll Kálmán meghalt. Délmagyarország, (4) 197. p. 5. (1915)

Ápolónőavatás : rövid hír. Délmagyarország, (4) 197. p. 6. (1915)

Népünnepély Felsőközponton : rövid hír. Délmagyarország, (4) 197. pp. 5-6. (1915)

A hadügyminisztérium elismerése a muníciót gyártó munkásoknak : rövid hír. Délmagyarország, (4) 198. p. 5. (1915)

Miért nem avatkoznak be a svédek. Délmagyarország, (4) 198. p. 6. (1915)

A király nyolcvanötödik születésnapja Szegeden. Délmagyarország, (4) 200. pp. 4-5. (1915)

Székely Béla: Szegedi katonák Galíciában. Délmagyarország, (4) 203. p. 5. (1915)

Szeged közélelmezése : rövid hír. Délmagyarország, (4) 203. p. 6. (1915)

Újabb 2000 korona segély a Vöröskereszt betegnyugvójának : rövid hír. Délmagyarország, (4) 203. p. 7. (1915)

A szegedi árvaszék a hadiárvákért. Délmagyarország, (4) 204. p. 5. (1915)

A törvényhatóságok hódolata a király előtt : rövid hír. Délmagyarország, (4) 206. p. 5. (1915)

Tilos a Délvidékre utazni : rövid hír. Délmagyarország, (4) 206. p. 6. (1915)

Régi és új tervek a pénzügyi bizottság előtt : befejezték a város jövő évi költségvetésének tárgyalását. Délmagyarország, (4) 208. pp. 4-5. (1915)

A burgonyáért : rövid hír. Délmagyarország, (4) 208. p. 6. (1915)

Hogy élnek az internáltak Franciaországban : hír két szegedi, internált tanúrról. Délmagyarország, (4) 209. p. 5. (1915)

Őszinte beköszöntő : rövid hír. Délmagyarország, (4) 209. p. 6. (1915)

Az angol pénzpiac válsága : Anglia pénzügyi nehézségei. Délmagyarország, (4) 210. p. 4. (1915)

Szegedi honvédek jótékonykodása : rövid hír. Délmagyarország, (4) 210. p. 6. (1915)

Felépült a járványkórház : rövid hír. Délmagyarország, (4) 211. pp. 5-6. (1915)

Kabaréélet Szegeden : rövid hír. Délmagyarország, (4) 211. p. 5. (1915)

Olcsóbb lesz minden a szegedi piacokon : A tanyai gazdák kérik a hatóságtól a piaci rendszabályok beszüntetését - Az alsótanyai gazdák nagygyűlése. Délmagyarország, (4) 212. p. 5. (1915)

A vándorló szobor : rövid hír. Délmagyarország, (4) 212. p. 6. (1915)

Fertőzött a Tisza vize : a kecskeméti hatóság figyelmeztetése a tisza-menti lakossághoz. Délmagyarország, (4) 213. p. 3. (1915)

A király előtt : rövid hír. Délmagyarország, (4) 213. p. 5. (1915)

Tengeralattjárók és repülőgépek a Korzó-moziban. : rövid hír. Délmagyarország, (4) 213. p. 6. (1915)

A város a húsdrágaság ellen : rövid hír. Délmagyarország, (4) 214. p. 5. (1915)

Térzene a Stefánián : rövid hír. Délmagyarország, (4) 214. p. 6. (1915)

Pásztor József: Szegediek a hódoló küldöttségben. Délmagyarország, (4) 215. pp. 3-4. (1915)

Vaszary Kolos meghalt : rövid hír. Délmagyarország, (4) 215. p. 5. (1915)

A kolera : rövid hír. Délmagyarország, (4) 215. p. 5. (1915)

Gyermeknap a hadiárvák javára : rövid hír. Délmagyarország, (4) 216. p. 7. (1915)

Rokkant iskolák és utókezelő gyógyintézetek. Délmagyarország, (4) 216. p. 9. (1915)

A Felebaráti Szeretet Szövetség népsegítő irodát szervez. Délmagyarország, (4) 217. p. 4. (1915)

A hadimenetrend : rövid hír. Délmagyarország, (4) 217. p. 5. (1915)

A deszki uradalom tejcsarnoka : rövid hír. Délmagyarország, (4) 217. pp. 6-7. (1915)

Wimmer Fülöp: A, vámunió. Délmagyarország, (4) 218. p. 4. (1915)

A munkaközvetítő bizottság... : rövid hír. Délmagyarország, (4) 218. p. 5. (1915)

A színház megnyitása : rövid hír. Délmagyarország, (4) 218. p. 6. (1915)

A Felebaráti Szeretet Szövetség Kertbérlő Társulatának alakuló közgyűlése. Délmagyarország, (4) 219. p. 4. (1915)

Az olasz menekültek hálája : rövid hír. Délmagyarország, (4) 219. p. 5. (1915)

Egy házat egy tehénért : rövid hír. Délmagyarország, (4) 219. p. 6. (1915)

Erzsébet királyné emlékezete : rövid hír. Délmagyarország, (4) 220. p. 5. (1915)

Carmellini egy szegedi trafikban : rövid hír. Délmagyarország, (4) 220. p. 6. (1915)

Csendőrök a hadbíróság előtt : rövid hír. Délmagyarország, (4) 220. p. 6. (1915)

9719 korona Kisszeged felépítésére. Délmagyarország, (4) 221. p. 3. (1915)

Csak kedden és pénteken árusít zsírt a város : rövid hír. Délmagyarország, (4) 221. p. 5. (1915)

A szegedi hadisegélyesek. : rövid hír. Délmagyarország, (4) 221. p. 6. (1915)

Miért van Szegeden élelmiszerhiány. Délmagyarország, (4) 222. p. 3. (1915)

Cholnoky Jenő előadása : rövid hír. Délmagyarország, (4) 222. p. 5. (1915)

A tábori postai csomagforgalom : rövid hír. Délmagyarország, (4) 222. p. 5. (1915)

A szegedi kávésok emelni akarják a kávé árát : rövid hír. Délmagyarország, (4) 223. p. 5. (1915)

Asszonyok a szegedi hadbíróság előtt : rövid hír. Délmagyarország, (4) 223. p. 6. (1915)

A Balkán-probléma megoldása : Bulgária magatartásának okai. Délmagyarország, (4) 224. p. 4. (1915)

A vízhiány megszüntetése : rövid hír. Délmagyarország, (4) 224. p. 5. (1915)

A húsfogyasztás Szegeden állandóan csökken : Érdekes jelentések a közigazgatási bizottság előtt. Délmagyarország, (4) 224. pp. 6-7. (1915)

A belügyminiszter rendelete az utazás korlátozásáról : Szeged a hadműveleti területeken kivül esik. Délmagyarország, (4) 225. p. 4. (1915)

Szegedi rokkant katonák hazaérkezése orosz fogságból : rövid hír. Délmagyarország, (4) 225. p. 5. (1915)

A katonaság tüzifa-sziikséglete : rövid hír. Délmagyarország, (4) 225. p. 6. (1915)

A külügyminiszter a királynál : rövid hír. Délmagyarország, (4) 226. p. 5. (1915)

Henny Porten... : rövid hír. Délmagyarország, (4) 226. p. 6. (1915)

A negyvenhatosok új parancsnoka Szeged vitéz háziezredéről. : levél a polgármesterhez. Délmagyarország, (4) 227. p. 5. (1915)

A vasárnapi gyermeknap : rövid hír. Délmagyarország, (4) 227. p. 6. (1915)

Gróf Károlyi Mihály a harctéren : rövid hír. Délmagyarország, (4) 228. p. 5. (1915)

Kabaré előadás a felső-leányiskolai kórházban. Délmagyarország, (4) 228. pp. 6-7. (1915)

Meleg ruhát a katonáknak. Délmagyarország, (4) 228. p. 7. (1915)

A háborús Szeged éjszakai női : a rendőrség figyelmébe. Délmagyarország, (4) 229. p. 4. (1915)

Idén is lesz hadiadó : rövid hír. Délmagyarország, (4) 229. p. 5. (1915)

A javadalmi bizottság ülése : rövid hír. Délmagyarország, (4) 229. p. 6. (1915)

A szegedi piac uzsorásai : rövid hír. Délmagyarország, (4) 230. p. 5. (1915)

A munkaközvetítő bizottság ülése : rövid hír. Délmagyarország, (4) 230. p. 6. (1915)

A gőzgépkezelők és kazánfűtők... : rövid hír. Délmagyarország, (4) 230. p. 7. (1915)

Zsoldos Benő: Szobieszki János szive. Délmagyarország, (4) 231. pp. 3-4. (1915)

Hólyagos himlőjárvány Felsőtanyán : a közegészségügyi bizottság ülése. Délmagyarország, (4) 231. p. 4. (1915)

A cukor árának maximálása : rövid hír. Délmagyarország, (4) 231. p. 5. (1915)

Vásárolni csak a piacon szabad : rövid hír. Délmagyarország, (4) 232. p. 5. (1915)

A Feministák Szegedi Egyesülete... : rövid hír. Délmagyarország, (4) 232. p. 5. (1915)

Az Osztrák-Magyar Bank leszállítja a kamatlábat : rövid hír. Délmagyarország, (4) 233. p. 6. (1915)

Szegedi hadapród az olasz harctérről : rövid hír. Délmagyarország, (4) 234. p. 5. (1915)

Ügyvédek a drágaság ellen : rövid hír. Délmagyarország, (4) 235. p. 5. (1915)

Bonyodalmak a város felső-tiszaparti földje körül : Ahol tízezrek helyett százakat keresett a város. Délmagyarország, (4) 235. pp. 6-7. (1915)

A harmadik magyar hadikölcsön kibocsátása : rövid hír. Délmagyarország, (4) 236. p. 5. (1915)

Villamos karambol Újszegeden : rövid hír. Délmagyarország, (4) 236. p. 6. (1915)

Tábori posta : rövid hír. Délmagyarország, (4) 236. p. 7. (1915)

Harc az élelmiszer-uzsora ellen : újból életbelépnek a maximális árak. Délmagyarország, (4) 237. p. 3. (1915)

Ismét lehet magántáviratot feladni : rövid hír. Délmagyarország, (4) 237. p. 5. (1915)

Háborús gazdasági intézkedések Ausztriában : rövid hír. Délmagyarország, (4) 238. p. 5. (1915)

Briratárok a városi nyelviskolában : rövid hír. Délmagyarország, (4) 238. p. 6. (1915)

A szegedi piac új rendje : séta az újra maximált piacon. Délmagyarország, (4) 239. p. 3. (1915)

A rokkant katonákért : rövid hír. Délmagyarország, (4) 239. p. 7. (1915)

A polgármester a drágaságról : A tisztviselők védelmet kérnek az élelemuzsora ellen. Délmagyarország, (4) 240. p. 4. (1915)

A vasúti forgalom kibővítése : rövid hír. Délmagyarország, (4) 240. p. 6. (1915)

Ítélet a szegedi hadseregszállítók második csoportjának ügyében. Délmagyarország, (4) 241. p. 3. (1915)

A harmadik hadikölcsön szegedi sikeréért. Délmagyarország, (4) 241. p. 4. (1915)

A burgonya árának maximálása : rövid hír. Délmagyarország, (4) 241. p. 5. (1915)

A Dési-bank háza : rövid hír. Délmagyarország, (4) 242. p. 5. (1915)

Megszűnt a hólyagos himlő járvány : Más járványos betegség nem fenyeget. Délmagyarország, (4) 243. p. 4. (1915)

A cukor maximális ára : rövid hír. Délmagyarország, (4) 243. p. 5. (1915)

Ki győzhet a balkánon. Délmagyarország, (4) 244. p. 4. (1915)

Szegeden is felkutatják az elrejtett élelmiszereket : rövid hír. Délmagyarország, (4) 244. p. 5. (1915)

Első magyar általános biztosító társaság... : rövid hír. Délmagyarország, (4) 244. p. 6. (1915)

Csak január végéig ad lisztet a Haditermény részvénytársaság. Délmagyarország, (4) 245. p. 7. (1915)

Tizennégy métermázsa zsírt lefoglalt a rendőrség : rövid hír. Délmagyarország, (4) 245. p. 8. (1915)

Kiskereskedők a drágaságról és a szövetkezetekről. Délmagyarország, (4) 246. p. 4. (1915)

A burgonya maximális árai : rövid hír. Délmagyarország, (4) 246. p. 6. (1915)

Megvertek egy árdrágítót : rövid hír. Délmagyarország, (4) 247. p. 5. (1915)

A honvédelmi és közoktatásügyi miniszter Bécsben : rövid hír. Délmagyarország, (4) 247. p. 6. (1915)

Nyitva az út a Balkán felé. Délmagyarország, (4) 248. p. 4. (1915)

A szegedi állatvásár : rövid hír. Délmagyarország, (4) 248. p. 5. (1915)

A közigazgatási bizottság ülése : rövid hír. Délmagyarország, (4) 249. p. 5. (1915)

Harc az élelmiszer-uzsora ellen. Délmagyarország, (4) 250. p. 4. (1915)

A jövő hét csütörtökjén fogadja a belügyminiszter a szegedi küldöttséget : rövid hír. Délmagyarország, (4) 250. p. 5. (1915)

A rendőrök háborús pótléka. : rövid hír. Délmagyarország, (4) 250. p. 5. (1915)

Három francia gőzöst síilyesztettek cl az Égeitengeren : német tengeralattjárók munkában. Délmagyarország, (4) 251. p. 3. (1915)

Mit jelent a polgármester a hatósági élelmezésről : rövid hír. Délmagyarország, (4) 251. p. 7. (1915)

Az anyák tíz parancsolata : Szegedi küzdelem a csecsemőhalálozás csökkentésére. Délmagyarország, (4) 252. pp. 3-4. (1915)

Megkezdődtek a jegyzések a harmadik hadikölcsönre : rövid hír. Délmagyarország, (4) 252. p. 5. (1915)

Tűz az újszegedi állomáson : rövid hír. Délmagyarország, (4) 252. p. 6. (1915)

Felhívás Szeged hazafias polgáraihoz. Délmagyarország, (4) 253. p. 3. (1915)

A nő és a háború : rövid hír. Délmagyarország, (4) 253. p. 5. (1915)

Kapható hatósági zsír : rövid hír. Délmagyarország, (4) 253. p. 6. (1915)

A történelem országútja : Szerbia rövid története. Délmagyarország, (4) 254. p. 4. (1915)

Külföldi gabona Magyarországon : rövid hír. Délmagyarország, (4) 255. p. 5. (1915)

Sajtos Samu: Pénzügyi gondok. Délmagyarország, (4) 256. p. 4. (1915)

Küzdelem a csecsemőhalálozás ellen : rövid hír. Délmagyarország, (4) 256. p. 5. (1915)

Az olasz általános offenzíva mindenütt véres kudarccal végződött. Délmagyarország, (4) 257. p. 3. (1915)

Hadikölcsön-jegyzés a főispáni hivatalban : rövid hír. Délmagyarország, (4) 257. p. 7. (1915)

A novembert költözködés és a fuvarozási költségek : rövid hír. Délmagyarország, (4) 257. p. 8. (1915)

Pénzintézeteink a hadikölcsön szolgálatában. Délmagyarország, (4) 258. p. 3. (1915)

Nincs felesleges tengeri : rövid hír. Délmagyarország, (4) 258. p. 5. (1915)

Kerékjártó Duci hangversenye : rövid hír. Délmagyarország, (4) 258. p. 7. (1915)

Szeged város három milliót jegyez az új hadikölcsönre. Délmagyarország, (4) 259. p. 3. (1915)

A tengeri-ügy : rövid hír. Délmagyarország, (4) 259. p. 5. (1915)

Hervadó virág helyett meleg ruhát a katonáknak : rövid hír. Délmagyarország, (4) 260. p. 5. (1915)

Nem halasztják el a 39-42 évesek bevonulását : rövid hír. Délmagyarország, (4) 260. p. 6. (1915)

Indítvány a tüdővész leküzdésére : rövid hír. Délmagyarország, (4) 261. p. 5. (1915)

Jótékony célú hagyomány jegyzése hadikölcsönre : rövid hír. Délmagyarország, (4) 261. p. 6. (1915)

Összeírják a kutyákat hadiszolgálatra : rövid hír. Délmagyarország, (4) 262. p. 6. (1915)

A háború és pénz : a harmadik hadikölesön szegedi sikere. Délmagyarország, (4) 262. p. 7. (1915)

A miniszterelnök a magyar-bolgár szövetség céljáról és jövőjéről. Délmagyarország, (4) 263. p. 4. (1915)

Fát akar venni a város : rövid hír. Délmagyarország, (4) 263. p. 8. (1915)

Kragujevácot elfoglaltuk. Délmagyarország, (4) 264. p. 1. (1915)

Légi harcok nyugaton. Délmagyarország, (4) 264. p. 2. (1915)

A feministák békeelőadása : rövid hír. Délmagyarország, (4) 264. p. 3. (1915)

A harmadik hadikölcsön : rövid hír. Délmagyarország, (4) 265. p. 5. (1915)

Vak katonák és kiskatonák Berlinben. Délmagyarország, (4) 265. p. 6. (1915)

Korzó szépe. Délmagyarország, (4) 265. p. 7. (1915)

Nincs Szegeden burgonya : rövid hír. Délmagyarország, (4) 266. p. 5. (1915)

Erősen fogy a liszt : rövid hír. Délmagyarország, (4) 266. p. 5. (1915)

G. L. : Beszélgetés Szegeden átutazó német tisztekkel : a németek és Magyarország. Délmagyarország, (4) 267. p. 4. (1915)

A budapesti tarhonyacsalás szegedi szálai : rövid hír. Délmagyarország, (4) 267. p. 5. (1915)

A csomagforgalom korlátozása : rövid hír. Délmagyarország, (4) 267. p. 6. (1915)

A hadisegélyesek nem panaszkodnak : a tanács véleménye a hadbavonultak családtagjainak támogatásáról. Délmagyarország, (4) 268. pp. 4-5. (1915)

A Magyar Gyermektanulmányi Társaság... : rövid hír. Délmagyarország, (4) 268. p. 5. (1915)

Lópokrócok szállítása : rövid hír. Délmagyarország, (4) 268. p. 6. (1915)

Senki sem hisz Szerbia megmentésében. Délmagyarország, (4) 269. p. 3. (1915)

Szegedi zászlós hőstettei : rövid hír. Délmagyarország, (4) 269. p. 7. (1915)

A katonaság köszönete a hősök sírjainak feldíszítéséért : rövid hír. Délmagyarország, (4) 269. p. 8. (1915)

Tápéi beteg, szegedi recept : rövid hír. Délmagyarország, (4) 270. p. 5. (1915)

Romlott halakért 50 korona : rövid hír. Délmagyarország, (4) 270. p. 6. (1915)

A harmadik hadikölcsön szegedi sikere : rövid hír. Délmagyarország, (4) 271. p. 3. (1915)

Száz hold szegedi föld megmentése. Délmagyarország, (4) 271. p. 4. (1915)

Meleg ruhát a katonáknak : rövid hír. Délmagyarország, (4) 271. p. 5. (1915)

Az osztrák hadikölcsön több, mint négy milliárd : rövid hír. Délmagyarország, (4) 272. p. 5. (1915)

Romániai liszt Szegeden : rövid hír. Délmagyarország, (4) 273. p. 5. (1915)

A hadifoglyok ruházatának beszerzése : rövid hír. Délmagyarország, (4) 273. p. 6. (1915)

Babakiállítás. Délmagyarország, (4) 273_2. p. 6. (1915)

A tejutalványozás : rövid hír. Délmagyarország, (4) 273_2. p. 7. (1915)

Szegedi szénkereskedők a drága fuvardíjakról. Délmagyarország, (4) 274. p. 3. (1915)

Tanácskozás a gyermekhalandóság csökkentéséről : rövid hír. Délmagyarország, (4) 274. p. 5. (1915)

A kolera : rövid hír. Délmagyarország, (4) 274. p. 6. (1915)

1200 embert lát el ebéddel a téli hónapokban Szeged : városi népkonyhák díjtalan étkezéssel. Délmagyarország, (4) 274_2. p. 3. (1915)

Leszállították a maximális árakat : rövid hír. Délmagyarország, (4) 274_2. p. 5. (1915)

Közkatona levele szegedi nővéréhez : rövid hír. Délmagyarország, (4) 275. p. 6. (1915)

Nincs építkezés Szegeden : rövid hír. Délmagyarország, (4) 276. p. 5. (1915)

Hatvankilenc szülő a szegedi tanfelügyelőhöz. Délmagyarország, (4) 277. p. 4. (1915)

A belügyminiszter leirata Szegedhez a közélelmezésről : rövid hír. Délmagyarország, (4) 277. p. 5. (1915)

A Nőegyesület a gyermekekért : rövid hír. Délmagyarország, (4) 277. p. 6. (1915)

Katonáknak tilos kenyeret eladni : rövid hír. Délmagyarország, (4) 278. p. 6. (1915)

H.J. : Háborús járványok leküzdése. Délmagyarország, (4) 279. p. 4. (1915)

Szegedi festőművész sikere a budapesti tárlaton : rövid hír. Délmagyarország, (4) 279. p. 7. (1915)

A szén : rövid hír. Délmagyarország, (4) 280. p. 5. (1915)

Szegedi kereskedők az élelmiszer-drágaság ellen. Délmagyarország, (4) 281. p. 4. (1915)

Csonka tizedes küldeménye a harctérről. : rövid hír. Délmagyarország, (4) 281. p. 5. (1915)

Lehet cukrot kapni : rövid hír. Délmagyarország, (4) 281. p. 6. (1915)

Panaszok a fa és a szén folytonos drágulása miatt. Délmagyarország, (4) 282. p. 4. (1915)

Közélelmezési ankét Szegeden : rövid hír. Délmagyarország, (4) 282. p. 5. (1915)

Szállítás a hadsereg részére : rövid hír. Délmagyarország, (4) 282. p. 6. (1915)

Élelmezés! ügyek a tanács előtt : rövid hír. Délmagyarország, (4) 283. p. 5. (1915)

Hogy segítenek a pékek a tejhiányon : nyilatkozatok a tejet-pótló anyagokról. Délmagyarország, (4) 284. p. 4. (1915)

A pénzügyminiszter köszönete a sajtónak : rövid hír. Délmagyarország, (4) 284. p. 6. (1915)

Olcsó nyulat tehet vásárolni : rövid hír. Délmagyarország, (4) 285. p. 7. (1915)

Megindult a Lánchídon a közlekedés : rövid hír. Délmagyarország, (4) 285. p. 7. (1915)

A réztárgyak rekvirálása : rövid hír. Délmagyarország, (4) 286. p. 6. (1915)

Enyhítheti-e Szeged a tejhiányt műtejjel. Délmagyarország, (4) 287. p. 4. (1915)

Készül a korcsolyapálya : rövid hír. Délmagyarország, (4) 287. p. 5. (1915)

Katonai mintakórház Szegeden : a szerb harctérről minden katona idekerül - Szerb menekültek megfigyelés alatt. Délmagyarország, (4) 288. p. 4. (1915)

87.000.000 korona az állami alkalmazottak segélyezésére : rövid hír. Délmagyarország, (4) 288. p. 6. (1915)

A jótékonyság gyakorlása és helyes alkalmazása : ki rendez, ha a Szabadoktaíási Egyesület a rendező? Délmagyarország, (4) 289. p. 4. (1915)

Lekötött a város 300 liter tejet : rövid hír. Délmagyarország, (4) 289. p. 5. (1915)

Csecsemővédelmi előadások Alsótanyán : rövid hír. Délmagyarország, (4) 289. p. 6. (1915)

Gróf Tisza István az indemnitási vitáról : a képviselőház ülése. Délmagyarország, (4) 290. p. 3. (1915)

Megnyílt a jótékony babakiállítás. Délmagyarország, (4) 290. p. 5. (1915)

A 43-50 évesek karpaszománya : rövid hír. Délmagyarország, (4) 290. p. 6. (1915)

Interurbán telefont kér Szegednek a kamara : rövid hír. Délmagyarország, (4) 291. p. 6. (1915)

Veszít a város a közélelmezésen : rövid hír. Délmagyarország, (4) 292. p. 5. (1915)

Új őrlési rendelet : rövid hír. Délmagyarország, (4) 292. p. 6. (1915)

Milyen az élet Bártfán : hatósági tojás és burgonya. Délmagyarország, (4) 293. p. 4. (1915)

200 %-os élelmiszer drágulás : rövid hír. Délmagyarország, (4) 293. p. 8. (1915)

A szegedi gyermekvédelem : rövid hír. Délmagyarország, (4) 294. p. 6. (1915)

A képviselőház ülése. Délmagyarország, (4) 295. p. 3. (1915)

Sajtószállás : rövid hír. Délmagyarország, (4) 295. p. 5. (1915)

A városi kifőzőhelyek étlapja : rövid hír. Délmagyarország, (4) 297. p. 6. (1915)

Megbüntetett szénkereskedő : rövid hír. Délmagyarország, (4) 298. p. 6. (1915)

A Délvidéken kapjanak főidet az amerikai visszavándorlók : rövid hír. Délmagyarország, (4) 299. p. 5. (1915)

A gyermekszanatórium karácsonya : rövid hír. Délmagyarország, (4) 299. p. 6. (1915)

Tizenöt vaggon tengeri a városnak : rövid hír. Délmagyarország, (4) 300. p. 6. (1915)

Áradással fenyeget a Tisza. Délmagyarország, (4) 300. p. 7. (1915)

Az interurbán telefon megnyitása : rövid hír. Délmagyarország, (4) 301. p. 5. (1915)

Ismét megkezdődtek Szegeden a sorozások : rövid hír. Délmagyarország, (4) 301. p. 6. (1915)

A képviselőház ülése. Délmagyarország, (4) 302. p. 4. (1915)

Áradás mindenütt : rövid hír. Délmagyarország, (4) 302. p. 8. (1915)

A tej árának emelése : rövid hír. Délmagyarország, (4) 303. p. 5. (1915)

Drága lett a kávé és tea : rövid hír. Délmagyarország, (4) 303. p. 6. (1915)

A kamara és a kenyérárak : rövid hír. Délmagyarország, (4) 304. p. 6. (1915)

Szerb menekültek Olaszországban. Délmagyarország, (4) 304. p. 8. (1915)

Szegedi rokkant katonák hazaérkezése Oroszországból : rövid hír. Délmagyarország, (4) 305. pp. 5-6. (1915)

A hadifoglyok egészségügyi megfigyelés alatt : rövid hír. Délmagyarország, (4) 305. p. 6. (1915)

Móra Ferenc ünneplése. Délmagyarország, (4) 306. p. 4. (1915)

Védekezés az árvíz ellen : rövid hír. Délmagyarország, (4) 306. p. 5. (1915)

Hólyagos-himlős katona : rövid hír. Délmagyarország, (4) 306. p. 6. (1915)

Sajtos Samu: A hadiadó : hadsegélyezési célokra szolgáló jövedelemadó. Délmagyarország, (4) 307. pp. 6-7. (1915)

Nemo : Szegedről - Szegednek. Délmagyarország, (4) 307. p. 8. (1915)

Felkutatják az elrejtett tengerit : rövid hír. Délmagyarország, (4) 308. p. 5. (1915)

A városi tisztviselők fizetésrendezése : rövid hír. Délmagyarország, (4) 308. p. 6. (1915)

Oroszok tisztítják a Fehértó csatornáját. : rövid hír. Délmagyarország, (4) 309. p. 6. (1915)

A román gabona felosztása a monarchia és Németország közt : rövid hír. Délmagyarország, (4) 309. p. 6. (1915)

Megbüntetett bárkocsis : rövid hír. Délmagyarország, (4) 310. p. 6. (1915)

A magyar és osztrák hadifoglyok Albániában vannak : rövid hír. Délmagyarország, (4) 310. p. 6. (1915)

Negyvennyolc fillér a fej : rövid hír. Délmagyarország, (4) 311. p. 5. (1915)

A vasutasok ó-esztendeje : rövid hír. Délmagyarország, (4) 311. p. 6. (1915)

Lázár György : Lázár György dr. polgármester szombaton este nyolc órakor meghalt. Délmagyarország, (4) 28. pp. 1-2. (1915)

Lázár György temetése. Délmagyarország, (4) 29. p. 3. (1915)

A polgármesterválasztás : II. Délmagyarország, (4) 40. pp. 3-4. (1915)

Az Iparkamara véleménye a Back-malom pörében. Délmagyarország, (4) 59. pp. 4-5. (1915)

Az Iparkamara véleménye a Back-malom pörében : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 62. p. 3. (1915)

Szegeden is utalvánnyal adnak kenyeret. Délmagyarország, (4) 72. p. 4. (1915)

A liszt és kenyér utalványrendszer életbe lépése : Szegeden is utalvánnyal adnak kenyeret. Délmagyarország, (4) 76. p. 4. (1915)

Szeged élelmezése : A piaci árusitás -A liszt- és kenyérutalvány-rendszer életbelépése - A hatósági élelmiszer-üzlet megnyitása - A szerdai piac árai. Délmagyarország, (4) 78. p. 3. (1915)

Szeged élelmezése : Megkezdődött a liszt és kenyérutalványozás. Délmagyarország, (4) 79. p. 5. (1915)

Néhány gondolat Szeged élelmezéséről. Délmagyarország, (4) 80. pp. 3-4. (1915)

Megjött Szegedre az első hivatalos jelentés a vetések állásáról. Délmagyarország, (4) 88. p. 3. (1915)

A termés Szegeden és Csongrád megyében : A katonák szabadságolásának meghoszszabbítása földmunkákra. Délmagyarország, (4) 91. p. 6. (1915)

A fogadalmi templom építése : [javaslat a folytatásra : rövid hír]. Délmagyarország, (4) 101. p. 6. (1915)

A fogadalmi templom : [javaslat a folytatásra : rövid hír]. Délmagyarország, (4) 102. p. 5. (1915)

A vízhiány megszüntetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 119. p. 5. (1915)

Szegeden is kezdődik a hadikölcsön jegyzése. Délmagyarország, (4) 113. p. 6. (1915)

Mozgalom a második hadikölcsön szegedi sikereért : Szeged három milliós jegyzése. Délmagyarország, (4) 114. p. 5. (1915)

Legjobb üzlet : jegyezni az új hadikölcsönre. Délmagyarország, (4) 115. p. 4. (1915)

A második hadikölcsön. Délmagyarország, (4) 126. p. 4. (1915)

Szegeden 12 milliót jegyeztek eddig a hadikölcsönre. Délmagyarország, (4) 128. p. 3. (1915)

A májusi közgyűlés elé kerülő városi ügyek. Délmagyarország, (4) 117. p. 7. (1915)

Közgyűlési vita a tengeri áráról, rekvirálásáról és visszatartásáról. Délmagyarország, (4) 118. pp. 3-4. (1915)

A D.M.K.E. közgyűlése előtt : Az elnöki tanács és az igazgatóság ülése. Délmagyarország, (4) 136. p. 4. (1915)

Hogy alakítják újjá a demkét : [Az elnöki tanács és az igazgatóság ülése]. Délmagyarország, (4) 137. pp. 3-4. (1915)

A második hadikölcsön sikere : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 137. p. 5. (1915)

Tizennégy és félmilliót jegyeztek Szegeden a második hadikölcsönre : A főispáni hivatalban szombatig lehet még jegyezni : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 138. p. 4. (1915)

A hatóság intézkedései az élelmiszer drágaság ellen. Délmagyarország, (4) 140. p. 6. (1915)

Indítvány az élelmiszerdrágaság ügyében. Délmagyarország, (4) 142. pp. 5-6. (1915)

Az élelmiszer-uzsora megszüntetése : a tanács javaslatai. Délmagyarország, (4) 144. pp. 3-4. (1915)

A belügyminiszter nem hagyta jóvá a városi tisztviselők fizetésrendezését. Délmagyarország, (4) 141. p. 5. (1915)

Szerdán életbe lépnek Szegeden a maximális árak. Délmagyarország, (4) 155. p. 4. (1915)

Szerdán életbe lépnek Szegeden a maximális árak : olcsóbbak az élelmiszerek a szegedi piacokon. Délmagyarország, (4) 156. p. 7. (1915)

Hoffmann Ignác: Adatok arról, hogy vásároljon-e Szeged gabonát : A közélelmezés kérdése. Délmagyarország, (4) 159. pp. 4-5. (1915)

Szeged élelmezése : A polgármester nyilatkozata a gabonavásárlásról. ; A hatósági árusítás kiterjesztése ; Az új maximális árak. Délmagyarország, (4) 160. p. 4. (1915)

Szeged lisztellátását három malom végezze : A tanács javaslata a rendkívüli közgyűlésnek. Délmagyarország, (4) 181. p. 4. (1915)

A közgyűlés határozata Szeged lisztellátátásáról. Délmagyarország, (4) 182. p. 3. (1915)

Felségárulási pör a szegedi törvényszék előtt. Délmagyarország, (4) 183. p. 9. (1915)

A szegedi törvényszék ítélete a felségáruló zombori tanár bűnügyében. Délmagyarország, (4) 188. p. 7. (1915)

Kis-Szeged felépítéséért : Holtzer-testvérek 1500 koronás adománya. Délmagyarország, (4) 185. p. 3. (1915)

Kis-Szeged felépítéséért. Délmagyarország, (4) 186. p. 3. (1915)

Kis-Szeged felépítéséért. Délmagyarország, (4) 188. p. 5. (1915)

Bonyodalmak Szeged faellátása körül. Délmagyarország, (4) 200. p. 7. (1915)

Szeged faellátása. Délmagyarország, (4) 201. p. 7. (1915)

Hogy készül a város költségvetése a háborús esztendőben? : Érdekes részletek a pénzügyi bizottság tanácskozásából. Délmagyarország, (4) 206. pp. 3-4. (1915)

A Back-malom nem vállalja tovább a városi őrléseket. Délmagyarország, (4) 210. p. 3. (1915)

Szeged lisztellátásának biztosítása : Szegedi sütőmesterek és lisztkereskedők a Back-malom őrléséről. Délmagyarország, (4) 211. pp. 3-4. (1915)

A polgármester indítványa a város kegyúri jogairól. Délmagyarország, (4) 232. p. 6. (1915)

A polgármester indítványa a város kegyúri jogairól. Délmagyarország, (4) 233. p. 5. (1915)

Tizenegy városatya mozgalma a drágaság leküzdésére : Indítvány a szeptemberi közgyűlésen. Délmagyarország, (4) 233. p. 3. (1915)

Az élelmiszeruzsora letörése felé : Javaslatok a drágaság leküzdésére. Délmagyarország, (4) 236. pp. 3-4. (1915)

A közélelmezéstől a drágasági segélyig : A szeptemberi közgyűlés második napja. Délmagyarország, (4) 237. pp. 4-5. (1915)

650 vagon búzát vásárol a város : véget ért a szeptemberi közgyűlés. Délmagyarország, (4) 238. p. 4. (1915)

Csütörtökön fogadja a belügyminiszter a szegedi küldöttséget. Délmagyarország, (4) 248. pp. 3-4. (1915)

Csütörtökön fogadja a belügyminiszter a szegedi küldöttséget : A többi vidéki város is ármaximálást és az élelmiszerek rekvirálását kéri ; Az aradi ankét határozata. Délmagyarország, (4) 254. pp. 3-4. (1915)

Szeged küldöttsége a drágaság ügyében a belügyminiszternél : Maximális áron alul rekvirálják az eldugott gabonát ; Életbelép az eladási kényszer ; A sertéshús, szalonna és zsir maximális ára. Délmagyarország, (4) 255. p. 3. (1915)

Indítványok az októberi közgyűlés előtt. Délmagyarország, (4) 259. p. 5. (1915)

Három millió korona hadikölcsönre : A közgyűlés leszavazta a háztulajdonosokat. Délmagyarország, (4) 260. pp. 4-5. (1915)

A szegedi közgyűlés, a beszállásolása díjak és a szállítók : indítványok az októberi közgyűlés előtt. Délmagyarország, (4) 261. p. 4. (1915)

Tizennyolc éves házadómentességet Szegednek. Délmagyarország, (4) 273. p. 4. (1915)

Tizennyolc éves házadómentességet Szegednek : [indítvány a pénzügyminiszterhez] : rövid hír. Délmagyarország, (4) 286. p. 5. (1915)

A novemberi közgyűlés. Délmagyarország, (4) 275. p. 4. (1915)

Másfél óra alatt véget ért a novemberi közgyűlés. Délmagyarország, (4) 276. p. 4. (1915)

December 15-én nyílik meg Back Bernát adományából hat népkonyha. Délmagyarország, (4) 279. p. 3. (1915)

Prológus a hat szegedi népkonyha felállításához. Délmagyarország, (4) 280. p. 4. (1915)

Munkás-ház építési akció Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 283. p. 5. (1915)

Munkás-ház építési akció Szegeden. Délmagyarország, (4) 284. p. 5. (1915)

A vasárnapi városatya-választás. Délmagyarország, (4) 296. p. 7. (1915)

A városatya választások. Délmagyarország, (4) 297. p. 5. (1915)

Nem emeli a hatóság a vízdíjat : a decemberi közgyűlés ügyei. Délmagyarország, (4) 298. p. 4. (1915)

Egy nap alatt véget ért a decemberi közgyűlés. Délmagyarország, (4) 299. p. 3. (1915)

A pörvesztes város : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 302. pp. 3-4. (1915)

Nyolcvannyolcezer korona a gázgyárnak : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 303. p. 6. (1915)

Jótékony hangverseny. Délmagyarország, (4) 102. p. 6. (1915)

Szimfonikus hangverseny. Délmagyarország, (4) 22. p. 6. (1915)

A csütörtöki szimfonikus hangverseny. Délmagyarország, (4) 68. p. 4. (1915)

Szimfonikus hangverseny hadiárvák javára : [Fichtner Sándor vezényelt ; Fichtner Sándor "Fúvós-ötöse" is]. Délmagyarország, (4) 291. p. 10. (1915)

Brenner testvérek : Magyar Kender- és Lenipari Rt. Délmagyarország, (4) 307. p. 26. (1915)

Brenner testvérek : Munkásházak Szegeden : Brenner testvérek felvételei. Délmagyarország, (4) 307. p. 20. (1915)

A Somogyi-könyvtár és a városi múzeum : Jelentés az elmúlt évről. Délmagyarország, (4) 27. p. 6. (1915)

Kerékjártó Duci hangversenye a Korzó moziban : [Vöröskereszt javára hegedűművész]. Délmagyarország, (4) 17. p. 7. (1915)

Hangverseny. Délmagyarország, (4) 39. p. 6. (1915)

Kamarazene. Délmagyarország, (4) 52. p. 6. (1915)

Jótékony célú hangverseny : [Kubelik János hegedűművész is fellépett]. Délmagyarország, (4) 59. pp. 6-7. (1915)

A 28. gyalogezred zenekarának hangversenye. Délmagyarország, (4) 71. p. 6. (1915)

A 28. gyalogezred zenekarának hangversenye. Délmagyarország, (4) 73. p. 6. (1915)

A 28. gyalogezred zenekarának hangversenye. Délmagyarország, (4) 86. p. 7. (1915)

Kamarazene. Délmagyarország, (4) 86. p. 7. (1915)

A huszonnyolcas zenekar hangversenye. Délmagyarország, (4) 93. p. 6. (1915)

Katonazenekar játszik a színházban. Délmagyarország, (4) 227. p. 9. (1915)

Velence partidékét bombáztuk! Délmagyarország, (4) 125. p. 3. (1915)

Segítés a vízhiányon : rövid hír. Délmagyarország, (4) 123. p. 4. (1915)

Előadás a hadikölcsönről. Délmagyarország, (4) 123. p. 5. (1915)

Rendelet a termés átvételéről : rövid hír. Délmagyarország, (4) 169. p. 5. (1915)

This list was generated on 2022. november 26. 17:22:04 CET.