Browse by Full volume

Group by: No Grouping | Volume | Number
Number of items: 901.

Hogy fizették az adót a háborús esztendőben Szegeden? Délmagyarország, (5) 7. p. 3. (1916)

Százkilencven ezer korona háborús segélyt kapnak a városi tisztviselők : az ideiglenes alkalmazottak nem kapnak segélyt. Délmagyarország, (5) 10. pp. 3-4. (1916)

Indítvány a közélelmezés ügyeinek rendezéséről. Délmagyarország, (5) 13. pp. 5-6. (1916)

Küszöbön a szuezi hadjárat. Délmagyarország, (5) 16. p. 3. (1916)

A városi gazdálkodás új rendszere : dr. Gerle Imre indítványa a tanács előtt. Délmagyarország, (5) 16. p. 5. (1916)

Kik kapnak házadómentességet? Délmagyarország, (5) 19. p. 4. (1916)

Jelentés a Somogyi Könyvtár és a Városi Múzeum múlt évi fejlődéséről. Délmagyarország, (5) 22. p. 5. (1916)

267.369.67 koronával csökkent a város javadalmi bevétele. Délmagyarország, (5) 23. p. 5. (1916)

Az adó rendkívüli mérséklése és elengedése : a hadiadó fizetése az 1916. évre. Délmagyarország, (5) 24. pp. 3-4. (1916)

A szegedi kisipar és a háború. Délmagyarország, (5) 30. p. 3. (1916)

Pályázatot hirdetnek a kórház élelmezésére : egyezség a város és az eddigi vállalkozó között. Délmagyarország, (5) 33. pp. 3-4. (1916)

Be kell jelenteni a cukorkészletet : cukorközpont felállítása. Délmagyarország, (5) 35. p. 3. (1916)

A tanács folytatni akarja a városi élelmezési üzemet. Délmagyarország, (5) 39. pp. 3-4. (1916)

Januári határozatával szemben kimondta a közgyűlés a közélelmezési üzem fenntartását. Délmagyarország, (5) 40. pp. 3-4. (1916)

Tíz millió koronába kerülne a vadvizeket levezető csatorna. Délmagyarország, (5) 41. p. 4. (1916)

A gyógyszerek rohamos áremelkedése : szegedi gyógyszerész a drágulás okairól. Délmagyarország, (5) 42. p. 3. (1916)

A szegedi Lloyd a drágaság okairól. Délmagyarország, (5) 42. p. 5. (1916)

A szegedi zsidóság és a háború. Délmagyarország, (5) 43. p. 9. (1916)

Egy millió koronába került Szegednek 1915 végéig a háború : a város zárszámadása. Délmagyarország, (5) 48. p. 3. (1916)

Szeged 1916. évi költségvetése. Délmagyarország, (5) 48. p. 5. (1916)

A szegedi ügyvédek és a háborúk : az ügyvédi kamara a gyorsított eljárásról. Délmagyarország, (5) 50. p. 4. (1916)

A kenderfonógyár 25.000 koronás alapítványa. Délmagyarország, (5) 50. p. 5. (1916)

Egy talpalatnyi földet sem szabad műveletlenül hagyni : a munka- és hadifogoly bizottság alakuló ülése. Délmagyarország, (5) 52. pp. 3-4. (1916)

Elkészült a közélelmezési üzem 1915. évi zárszámadása : a közélelmezés új szervezete. Délmagyarország, (5) 53. p. 3. (1916)

A szegedi kamara az Ausztriával való kiegyezésről. Délmagyarország, (5) 54. pp. 4-5. (1916)

A Szegedi Kézművesbank Igazgatóságának jelentése az 1915. évi üzletévről. Délmagyarország, (5) 54. pp. 7-8. (1916)

A Szeged-Csongrádi és a Szegedi Hitelbank közgyűlése. Délmagyarország, (5) 56. p. 4. (1916)

Csökkenteni kell a tejfogyasztást : mindennap kevesebb tejet szállítanak Szegedre. Délmagyarország, (5) 57. pp. 3-4. (1916)

Kétszáz holdas konyhakertészet Szegeden. Délmagyarország, (5) 57. p. 4. (1916)

Szeged mozgalma a háború rokkantjaiért. Délmagyarország, (5) 59. pp. 3-4. (1916)

Szeged nem adóztatja meg a hadseregszállítókat. Délmagyarország, (5) 60. pp. 4-5. (1916)

A Vörös Kereszt szegedi választmánya. Délmagyarország, (5) 61. p. 3. (1916)

A közélelmezési üzem zárszámadását feltételesen tudomásul vették. Délmagyarország, (5) 61. p. 5. (1916)

A Szegedi Hadsegítő Bizottság beszűntette működését. Délmagyarország, (5) 62. pp. 3-4. (1916)

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank közgyűlése. Délmagyarország, (5) 62. p. 8. (1916)

Szeged februárban : a közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (5) 63. p. 8. (1916)

Újabb angol tüntetés a katonáskodás ellen. Délmagyarország, (5) 64. p. 2. (1916)

Egy nap alatt véget ért a márciusi közgyűlés. Délmagyarország, (5) 65. pp. 3-4. (1916)

Nem lehet zsírt kapni Szegeden : a hentesek árdrágító ötlete. Délmagyarország, (5) 70. p. 4. (1916)

Faragó Sándor: A szegedi bankmérlegek. Délmagyarország, (5) 72. p. 3. (1916)

Ellentétek a liszthivatal és a pékek között : miért van Szegeden kenyérhiány. Délmagyarország, (5) 74. p. 3. (1916)

Huszonhárom ezer kiló fagyasztott húst szállítanak naponta Szegedről a frontra. Délmagyarország, (5) 78. p. 3. (1916)

A szegedi kenyér-mizéria okai. Délmagyarország, (5) 78. p. 5. (1916)

A szegedi sertéshízlalók sztrájkja. Délmagyarország, (5) 81. p. 5. (1916)

A hatósági élelmiszerüzem leltára 62.000 korona értékű : működésben az új üzem. Délmagyarország, (5) 83. p. 4. (1916)

Hogy tervezi a légszeszgyár a különböző áramok áremelését? Délmagyarország, (5) 84. p. 3. (1916)

A közélelmezésen 71933.39 koronát veszített a város. Délmagyarország, (5) 84. p. 7. (1916)

A kávéházak tavasza. Délmagyarország, (5) 86. p. 5. (1916)

Értekezlet a negyedik hadikölcsön szegedi sikere érdekében. Délmagyarország, (5) 87. p. 3. (1916)

A Back-malom eddig 220.000 koronát adományozott hadi jótékony célra. Délmagyarország, (5) 87. p. 5. (1916)

Újból áremelést kérnek a szegedi mészárosok. Délmagyarország, (5) 89. p. 3. (1916)

A Pick-gyár beszűntette a szalámigyártást. Délmagyarország, (5) 90. pp. 7-8. (1916)

Szegedi Partfürdő Részvénytársaság. Délmagyarország, (5) 90. p. 11. (1916)

Bolgár vezérkaritiszt Szegeden : mikor kezdődnek meg a harcok Szaloniki körül. Délmagyarország, (5) 96. p. 3. (1916)

Zsoldos Benő: A fiatalkorúak védelme és a háború : a fiatalkorúak szegedi felügyelő hatóságának 1915. évi működéséről. Délmagyarország, (5) 96. p. 9. (1916)

A közélelmezés ügye a közigazgatási bizottságban. Délmagyarország, (5) 97. p. 3. (1916)

A közkórház élelmezése házi-kezelésben : évente 36.000 korona megtakarítás. Délmagyarország, (5) 99. p. 3. (1916)

A szegedi lakásviszonyokról. Délmagyarország, (5) 100. p. 3. (1916)

Ipari kiállítás Szegeden. Délmagyarország, (5) 100. p. 4. (1916)

Száz ezer koronával kevesebb bevétel három hónap alatt. Délmagyarország, (5) 100. p. 5. (1916)

Négyezer nőmunkás Szegeden. Délmagyarország, (5) 104. p. 5. (1916)

Tüdővészkórház Szegeden. Délmagyarország, (5) 105. p. 3. (1916)

Szegedi javaslat a rokkantak foglalkoztatásáról : Aczél Géza felterjesztése a Rokkantügyi Hivatalhoz. Délmagyarország, (5) 106. pp. 3-4. (1916)

A légszeszgyár jogerősen megnyerte a város elleni pörét. Délmagyarország, (5) 108. pp. 3-4. (1916)

Az első beszámoló a közélelmezési üzem új rendszeréről. Délmagyarország, (5) 110. p. 3. (1916)

A város vagyona a háború alatt : az 1915. évi zárszámadás. Délmagyarország, (5) 112. p. 4. (1916)

Szegedről-Szegednek : a városi vagyonról. Délmagyarország, (5) 113. p. 4. (1916)

Tanácskozás a rokkantügyről és a tüdőbeteg-kórházról : Gróf Klebelsberg Kuno államtitkár Szegeden. Délmagyarország, (5) 114. p. 3. (1916)

Évenként húsz ezer korona a hadiárvák segélyezésére : a közigazgatási bizottság Budapest és Hódmezővásárhely felé sürgős felterjesztésben kér új vonatokat. Délmagyarország, (5) 115. pp. 3-4. (1916)

Jobb vasúti összeköttetést Szegeddel. Délmagyarország, (5) 116. p. 5. (1916)

Iparostanonc-otthon létesítése Szegeden. Délmagyarország, (5) 119. p. 3. (1916)

A cséplőgépkezelők felmentése. Délmagyarország, (5) 121. p. 6. (1916)

Kezdeményezzen a kamara iparfejlesztési mozgalmat : Kecskeméti Antal beadványa a szegedi kereskedelmi és iparkamarához. Délmagyarország, (5) 125. pp. 3-4. (1916)

10.776.58 korona csökkenés egy hónap alatt. Délmagyarország, (5) 125. p. 7. (1916)

Országos ankét a munkaközvetítésről : szegedi szónokok vezették be a vitát. Délmagyarország, (5) 126. pp. 3-4. (1916)

Kormányrendelet a termény zár alá vételéről. Délmagyarország, (5) 129. p. 3. (1916)

Pálfy József: Országos mozgalom indul Szegedről a venerikus betegségek leküzdésére : dr. Pálfy József memoranduma. Délmagyarország, (5) 129. p. 4. (1916)

Olaszországi győzelmünk hatása Szegeden. Délmagyarország, (5) 129. p. 6. (1916)

Az országos ankét megállapodásai a munkaközvetítésről : a főkapitány nyilatkozata. Délmagyarország, (5) 130. p. 4. (1916)

Szeged nem kap kukoricát. Délmagyarország, (5) 130. p. 6. (1916)

Szegedről - Szegednek: az iparosodásról. Délmagyarország, (5) 131. p. 2. (1916)

Jelentés a szegedi vetések állásáról. Délmagyarország, (5) 132. pp. 5-6. (1916)

Szeged új kölcsöne. Délmagyarország, (5) 133. pp. 2-3. (1916)

A városi tisztviselők mozgalma a drágaság ellen : a háborús segély fölemelését kérik. Délmagyarország, (5) 134. pp. 3-4. (1916)

Házbérfillér Szegeden : vidéki városok háztartása a háború után : új pótadók és a régiek fölemelése. Délmagyarország, (5) 135. p. 3. (1916)

Drágítani akarják a vizet. Délmagyarország, (5) 138. pp. 3-4. (1916)

A fertőző betegségek elleni küzdelem új rendje Szegeden. Délmagyarország, (5) 138. p. 7. (1916)

Gál Miksa: Szeged háborús jövedelmei. Délmagyarország, (5) 139. p. 7. (1916)

A tanyai vasút terve megvalósulás előtt : ankét a főispán elnöksége alatt. Délmagyarország, (5) 140. pp. 3-4. (1916)

Bő termésre van kilátás : a közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (5) 140. p. 8. (1916)

Szegedről-Szegednek: a város hitelügye. Délmagyarország, (5) 142. p. 2. (1916)

Holzer Emil: A hatóság és a kamara kötelességei a szegedi ipar és kereskedelem fejlesztése körül. Délmagyarország, (5) 142. pp. 3-4. (1916)

A szegedi vasúti közlekedés javítása. Délmagyarország, (5) 145. p. 4. (1916)

Szegedről-Szegednek: az új adótörvények. Délmagyarország, (5) 147. p. 2. (1916)

A szegedi köztisztviselők a háborús segély felemelését kérik : nagygyűlés a városházán. Délmagyarország, (5) 148. pp. 3-4. (1916)

Másfél napig sztrájkoltak a gázgyári munkások. Délmagyarország, (5) 150. p. 3. (1916)

Szegedről-Szegednek: a kultúrpalota. Délmagyarország, (5) 152. p. 2. (1916)

Föllebbezés a házbérfillér eltörléséért. Délmagyarország, (5) 153. pp. 4-5. (1916)

Az élelmiszerárak Szegeden rohamosan emelkedtek az ármaximálás megszűntetése óta. Délmagyarország, (5) 158. p. 3. (1916)

Gallovich Jenőt elbocsátották a Demkétől : jelentés a DEMKE munkásságáról, helyzetéről, a szanálási műveletekről. Délmagyarország, (5) 158. pp. 5-6. (1916)

Pártos Zoltán: Tüdőbetegek szanatóriuma az Alsótanyán : 100 ágyas tüdővészkorház az Erdőőri szakiskolában. Délmagyarország, (5) 159. p. 4. (1916)

A szegedi kereskedők a lisztellátás javításáért : indítvány 300.000 korona alaptőkével rendelkező árubeszerzési részvénytársaság alakítására. Délmagyarország, (5) 160. p. 3. (1916)

Szeged jövő évi lisztellátása. Délmagyarország, (5) 162. p. 3. (1916)

Szegedről-Szegednek: a múlt és jelen. Délmagyarország, (5) 164. p. 2. (1916)

Lugosi Döme: Javaslatok a város lisztszükségletének biztosításáról. Délmagyarország, (5) 164. p. 5. (1916)

Szeged átvette ünnepélyesen a 46-osok fáját. Délmagyarország, (5) 165. pp. 3-4. (1916)

A háború után haltenyésztő telepet létesít a város. Délmagyarország, (5) 168. p. 4. (1916)

Egy csapással. Délmagyarország, (5) 169. p. 7. (1916)

Szeged élelmezésére szövetkezetet alakítanak a gazdák : a Szegedi Gazdasági Egyesület közgyűlése. Délmagyarország, (5) 170. p. 5. (1916)

Közös konyha létesül Szegeden : a város ingyen ad helyiséget : Balogh Károly a közélelmezés nehézségeire. Délmagyarország, (5) 171. pp. 3-4. (1916)

Csak fehér és barna kenyeret szabad sütni : az új liszt- és kenyérárak. Délmagyarország, (5) 172. pp. 3-4. (1916)

Szabályrendelet a közterületek burkolásáról. Délmagyarország, (5) 172. p. 7. (1916)

Rendet sürget a számonkérőszék a mérnöki hivatalban : jelentés a városi hivatalok másfél évi munkásságáról. Délmagyarország, (5) 178. p. 3. (1916)

Hónapról-hónapra csökken Szegeden a húsfogyasztás : 3258 sertést vágtak április elseje óta a közvágóhídon. Délmagyarország, (5) 179. p. 3. (1916)

A háborús drágaság a szegedi kézmű- és divatáruüzletekben : a háború előtti és a mostani árak. Délmagyarország, (5) 183. pp. 3-4. (1916)

Mivel indokolja a gázgyár az áremelést? Délmagyarország, (5) 187. p. 3. (1916)

Tizenegy ezer korona megtakarítás a közkórház élelmezésénél : a házi kezelés mellett 1.57 korona egy ételadag átlagára a közkorházban. Délmagyarország, (5) 189. p. 4. (1916)

A szegedi földeken 550 kiló búza termett holdanként : a közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (5) 190. p. 4. (1916)

Szeged húsz milliós kölcsöne : beérkeztek a bankok válaszai. Délmagyarország, (5) 191. p. 4. (1916)

A felsővárosi szivattyútelepet villamos üzemre alakítják át : a gázgyár előterjesztése a tanácshoz. Délmagyarország, (5) 192. p. 4. (1916)

Szeged város 1917. évi költségvetés előirányzata. Délmagyarország, (5) 192. pp. 4-5. (1916)

A gázgyár mindent elkövet, hogy drágább legyen a légszesz. Délmagyarország, (5) 193. p. 5. (1916)

Újabb akció a megélhetési viszonyok enyhítéséért : beszerzési csoport alakul Szegeden. Délmagyarország, (5) 199. pp. 5-6. (1916)

A polgármester maximálhatja minden élelmi cikk árát : a nélkülözhetetlen életszükségleti cikkek ára maximálható kormányhatósági jóváhagyás nélkül : kormányrendelet a készletek lefoglalása. Délmagyarország, (5) 201. pp. 3-4. (1916)

A város meg akarja venni a Korzó-mozit. Délmagyarország, (5) 201. pp. 4-5. (1916)

Javaslatok a közgyűlésnek a városi jövedelmek tetemes emeléséről : a pénzügyi bizottság ülése. Délmagyarország, (5) 204. pp. 5-6. (1916)

A pékek áremelést kérnek. Délmagyarország, (5) 215. p. 6. (1916)

A mezőgazdasági részvénytársaság : a szegedi nyomorúságokról és azok okairól. Délmagyarország, (5) 216. p. 4. (1916)

Vidor Rezső: Szeged, mint az ország textiliparának gócpontja. Délmagyarország, (5) 218. pp. 5-6. (1916)

A Teleki-utcai óvoda restaurálása. Délmagyarország, (5) 219. p. 4. (1916)

A polgármester jelentése Szeged három háborús hónapjáról. Délmagyarország, (5) 223. p. 4. (1916)

A húsfogyasztás korlátozása : a szegedi vendéglők hétfőtől kezdve. Délmagyarország, (5) 224. p. 4. (1916)

Megvizsgálják a Vörös-kereszt számadásait és ügykezelését : a polgármester visszalépett az ügyek vezetésétől. Délmagyarország, (5) 232. p. 3. (1916)

Lesz-e elegendő tüzelőanyag Szegeden? Délmagyarország, (5) 234. p. 3. (1916)

Életbe léptetik a cukor- és zsírutalvány-rendszert. Délmagyarország, (5) 239. p. 4. (1916)

Magyar-Bolgár Egyesület terve Szegeden. Délmagyarország, (5) 242. p. 5. (1916)

A D.M.K.E. a háború után ránk váró feladatokról. Délmagyarország, (5) 243. pp. 3-4. (1916)

Jelentés a burgonya- és tengeritermés eredményéről : a közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (5) 243. p. 4. (1916)

Szeged októberi lisztellátása. Délmagyarország, (5) 253. p. 5. (1916)

4500 sertés megvételére kötött szerződést a közélelmezési hivatal. Délmagyarország, (5) 257. p. 3. (1916)

A pénzügyi bizottság nem javasolja a 20 milliós kölcsön felvételét. Délmagyarország, (5) 258. pp. 3-4. (1916)

A légszeszgyár megnyerte a város ellen indított pörét. Délmagyarország, (5) 264. p. 5. (1916)

Teljes ülés a kereskedelmi és iparkamarában. Délmagyarország, (5) 265. pp. 3-4. (1916)

Az uzsonnakávé eltiltása Szegeden : a kenyérjegyrendszer a vendéglőkben és kávéházakban. Délmagyarország, (5) 265. p. 4. (1916)

Gál Miksa: A városi jövedelem szaporítása. Délmagyarország, (5) 266. p. 4. (1916)

A lakbéremelések és a lakásfelmondások korlátozása. Délmagyarország, (5) 267. pp. 7-8. (1916)

Két új ajánlat a 20 milliós kölcsönre : novemberi közgyűlés. Délmagyarország, (5) 269. pp. 3-4. (1916)

Évi 40.000 korona a kereskedelmi akadémia fenntartására. Délmagyarország, (5) 269. p. 4. (1916)

Gál Miksa: A közúti forgalom megadóztatása. Délmagyarország, (5) 270. pp. 3-4. (1916)

A honvédelmi miniszter Szegeden. Délmagyarország, (5) 272. p. 5. (1916)

A király az árvíz után Szegeden. Délmagyarország, (5) 274. pp. 3-6. (1916)

A szegedi közélelmezés. Délmagyarország, (5) 274. p. 11. (1916)

A lisztadagok fölemelése. Délmagyarország, (5) 277. p. 5. (1916)

Somogyi Szilveszter: Hirdetmény. Délmagyarország, (5) 278. p. 12. (1916)

Szeged szobrot emel Ferenc Józsefnek. Délmagyarország, (5) 279. pp. 2-3. (1916)

A villany- és gázvilágítás korlátozása Szegeden. Délmagyarország, (5) 279. pp. 6-7. (1916)

A háborús alkalmi keresetek megadóztatása Szegeden. Délmagyarország, (5) 280. p. 4. (1916)

A szegedi közélelmezési hivatal új szervezete. Délmagyarország, (5) 281. p. 4. (1916)

Szeged gyásza a király temetése napján. Délmagyarország, (5) 282. pp. 2-3. (1916)

Az Országos Közélelmezési Hivatal rendelete a cukorról : a fejenként és havonként kiszolgáltatható cukormennyiséget jóval egy kilogrammon alul kell majd megállapítani. Délmagyarország, (5) 285. pp. 3-4. (1916)

Megalakult a szegedi kereskedők Bevásárlási Részvénytársasága. Délmagyarország, (5) 286. p. 5. (1916)

Hogyan történik a rekvirálás a magánháztartásokban? Délmagyarország, (5) 287. pp. 3-4. (1916)

A liszthivatal jelentése Szeged múlt havi lisztellátásáról. Délmagyarország, (5) 292. p. 4. (1916)

Szeged novemberben : közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (5) 297. pp. 6-7. (1916)

A Lloyd kereskedelmi bizottságának munkaprogramja. Délmagyarország, (5) 300. pp. 2-3. (1916)

Szeszfőző-Szövetkezet alakult Felsőtanyán. Délmagyarország, (5) 307. pp. 3-4. (1916)

A szegedi anyakönyvi hivatal a harmadik háborús évben : tanulságos adatok a születésekről, halálozásokról és házasságokról. Délmagyarország, (5) 309. p. 5. (1916)

Fellebbezés a város beruházási kölcsöne ügyében. Délmagyarország, (5) 310. p. 4. (1916)

Vásárhelyi Júlia: A gyermekmunka védelme. Délmagyarország, (5) 311. p. 8. (1916)

A Szegedi Katholikus Nővédő-Egyesület működése a háború második esztendejében. Délmagyarország, (5) 1. p. 10. (1916)

A vad vadházas. Délmagyarország, (5) 1. p. 12. (1916)

A kapuzárás. Délmagyarország, (5) 2. p. 6. (1916)

Egészségtelen víz az iskolákban. Délmagyarország, (5) 2. p. 7. (1916)

Görögország érvényt szerez erélyes tiltakozásának : az Antant ezer embert tartóztatott le Szalonikiben. Délmagyarország, (5) 3. p. 2. (1916)

Szegedi katonák karácsonyi levelei. Délmagyarország, (5) 3. p. 7. (1916)

A szegedi csendőrkerület kisdedóvója Szegedfalván. Délmagyarország, (5) 4. pp. 6-7. (1916)

A megrágalmazott úriasszony. Délmagyarország, (5) 4. p. 8. (1916)

A Kárpátoktól - a Doberdóig : egy szegedi tartalékos honvéd-hadnagy levele. Délmagyarország, (5) 5. pp. 3-4. (1916)

A városi nyelviskolában... Délmagyarország, (5) 5. p. 6. (1916)

Véletlenül elsült a revolver... : mamácska ne sírjon, nem fáj. Délmagyarország, (5) 5. p. 7. (1916)

Élénk ágyúharc az olasz fronton. Délmagyarország, (5) 6. p. 1. (1916)

Apróhirdetések. Délmagyarország, (5) 6. p. 11. (1916)

A víg özvegy. Délmagyarország, (5) 7. p. 8. (1916)

Izgalmas tolvajhajsza a tanyák között. Délmagyarország, (5) 8. p. 6. (1916)

Rendőrkézen a délvidéki városok katona-szélhámosa. Délmagyarország, (5) 8. p. 8. (1916)

Repülőink sikeres támadása Rimini ellen : pusztító hatással bombáztak katonai intézményeket. Délmagyarország, (5) 10. p. 1. (1916)

A német sajtó a Lovćen elfoglalásáról : az olaszok csalódása : Cetinje nem tarthatja magát. Délmagyarország, (5) 10. p. 3. (1916)

A keleti fronton tartjuk régi állásainkat : az orosz offenzíva eredményt sem tudott elérni : hazug pétervári jelentések. Délmagyarország, (5) 11. p. 1. (1916)

Megegyezés az Unió és Németország között : indítvány a muníciószállítás ellen : Amerika fellépése Angliával szemben. Délmagyarország, (5) 11. p. 3. (1916)

Csalással vádolt vívómester : törvényszéki tárgyalás. Délmagyarország, (5) 11. p. 7. (1916)

Az orosz újabb öt nagy támadását vertük vissza : az ellenség súlyos veszteségeket szenvedett : az offenzíva óta 5000 foglyot ejtettünk. Délmagyarország, (5) 12. p. 1. (1916)

Hogyan készül a díszalbum a szegedi hősökről. Délmagyarország, (5) 12. p. 4. (1916)

Az olaszok háborús irodalma : az árulás tükre. Délmagyarország, (5) 12. pp. 7-8. (1916)

Hazaárulás és felségsértés miatt letartóztatott szegedi rendőr. Délmagyarország, (5) 13. p. 3. (1916)

A Felebaráti Szövetség akciója a munkásházakért. Délmagyarország, (5) 13. pp. 6-7. (1916)

Montenegró kapitulált : [rendkívüli kiadás]. Délmagyarország, (5) 14. p. 1. (1916)

Montenegró letette a fegyvert. Délmagyarország, (5) 15. p. 1. (1916)

Az oroszokat kivertük egy előretolt állásukból. Délmagyarország, (5) 15. p. 2. (1916)

Az ügyes detektívek és a makaó : tettenért hazárdjátékosok a Belvárosi kávéházban. Délmagyarország, (5) 15. p. 3. (1916)

A tanács is szükségesnek tartja a közélelmezés reformját. Délmagyarország, (5) 16. pp. 3-4. (1916)

Tisza az osztrák érzelmek megnyilatkozásáról. Délmagyarország, (5) 17. pp. 3-4. (1916)

Visszaélések a lisztutalványokkal : a rendőrség figyelmébe. Délmagyarország, (5) 17. p. 7. (1916)

Magyari István: Harctéri levél a csecsemővédelemről : nyílt levél Hollós Józsefhez. Délmagyarország, (5) 18. p. 4. (1916)

Körözik Rózsa Sándort. Délmagyarország, (5) 18. p. 5. (1916)

Búvárhajóink sikerei a Földközi tengeren. Délmagyarország, (5) 19. p. 2. (1916)

Vilmos császár látogatása Belgrádban. Délmagyarország, (5) 20. p. 3. (1916)

Szegedi-utca Novi Pazárban. Délmagyarország, (5) 20. p. 6. (1916)

Zsebtolvaj a heti piacon. Délmagyarország, (5) 20. p. 8. (1916)

Ha a tenoristát kihozzák a béketűrésből. Délmagyarország, (5) 21. p. 5. (1916)

Mandel Zsigmond öngyilkos kísérlete a Csillagbörtönben : állapota nem életveszélyes. Délmagyarország, (5) 21. p. 7. (1916)

Kicserélik a német és francia foglyokat. Délmagyarország, (5) 21. p. 8. (1916)

Elzárásra ítélt tejhamisítók. Délmagyarország, (5) 22. p. 4. (1916)

Ukránia. Délmagyarország, (5) 22. p. 6. (1916)

Egy szegedi család szomorú története : mikor az apa az Isonzónál küzd. Délmagyarország, (5) 23. pp. 3-4. (1916)

Facipőt kapnak az Árpád Otthon növendékei. Délmagyarország, (5) 23. p. 5. (1916)

Perzsia hadat üzen Angliának és Oroszországnak. Délmagyarország, (5) 24. p. 1. (1916)

A szerb király is Franciaországban telepedik le. Délmagyarország, (5) 24. p. 2. (1916)

Aki háromszázhúsz ruhát lopott össze : hat évi fegyázra ítélte a szegedi törvényszék. Délmagyarország, (5) 25. p. 4. (1916)

A féltékeny őrmester gyilkos-merénylete. Délmagyarország, (5) 25. p. 5. (1916)

Deutsch Lajos: Egy szegedi katona levele a rarancei harcokból : aki végigélte az orszok rettenetes offenzíváját. Délmagyarország, (5) 26. p. 3. (1916)

Hadimenetrend. Délmagyarország, (5) 26. p. 7. (1916)

A vidéki színészet bajai. Délmagyarország, (5) 26. pp. 9-10. (1916)

Feleséggyilkos szegvári gazdálkodó : három évi börtönre ítélte a szegedi törvényszék. Délmagyarország, (5) 27. pp. 4-5. (1916)

Lázár György emlékezete. Délmagyarország, (5) 27. p. 5. (1916)

Nagy Zeppelin-támadás Anglián keresztül : német léghajók Humbertól Liverpoolig jutottak : a nyugati és keleti partvidéken sikeresen bombázták a dokkokat és telepeket. Délmagyarország, (5) 28. p. 1. (1916)

A Hétválasztó kávéházban... Délmagyarország, (5) 28. p. 9. (1916)

Lelőtte a szeretője édesanyját : egy évi börtönre ítélte a szegedi törvényszék. Délmagyarország, (5) 29. pp. 4-5. (1916)

Nem szabad a földeket vetetlen hagyni. Délmagyarország, (5) 29. p. 5. (1916)

Négy apró gyerek és kétszáz korona. Délmagyarország, (5) 30. p. 6. (1916)

Nő mint Rómeó. Délmagyarország, (5) 30. p. 8. (1916)

Pászto József: A kapuzárás, a lakók és a házmesterek. Délmagyarország, (5) 31. p. 4. (1916)

A Nővedő-Egyesület közművelődési estélye. Délmagyarország, (5) 31. p. 8. (1916)

A Nyugat. Délmagyarország, (5) 31. p. 10. (1916)

A Szabadoktatási Egyesület vasárnapi előadásai. Délmagyarország, (5) 32. pp. 3-4. (1916)

A mulatós juhász kétezer koronája. Délmagyarország, (5) 32. p. 6. (1916)

Berky Lili fellépte. Délmagyarország, (5) 32. p. 8. (1916)

Az oroszok három napos fegyverszünetet kértek. Délmagyarország, (5) 33. p. 1. (1916)

Elrejtette a gabonáját. Délmagyarország, (5) 33. p. 6. (1916)

Montenegró lefegyverzése véget ért. Délmagyarország, (5) 34. p. 1. (1916)

Könyveket a harctérre! Délmagyarország, (5) 34. p. 6. (1916)

Rabok, akik a börtönőrtől lopnak. Délmagyarország, (5) 34. p. 7. (1916)

Tengeri csempészek Szegeden. Délmagyarország, (5) 35. p. 3. (1916)

Pártos Zoltán: Verjük-e a gyermekeket. I. Délmagyarország, (5) 35. p. 4. (1916)

Pártos Zoltán: Verjük-e a gyermekeket II. Délmagyarország, (5) 36. p. 4. (1916)

Felmentő ítélet a sándorfalvai malomtűz ügyében. Délmagyarország, (5) 36. p. 5. (1916)

Okirat hamisító parasztasszony. Délmagyarország, (5) 36. p. 6. (1916)

Szegedi hősök emléke. Délmagyarország, (5) 37. p. 7. (1916)

A vasárnapi munkaszünet visszaállítása. Délmagyarország, (5) 37. pp. 8-9. (1916)

A városi gőzfürdő díjainak emelése. Délmagyarország, (5) 38. p. 5. (1916)

Erélyes erkölcsrendészet. Délmagyarország, (5) 38. p. 6. (1916)

Akiről a járásbíró állapította meg, hogy katonaszökevény. Délmagyarország, (5) 38. p. 7. (1916)

A gyermekek, a tanfelügyelő és a mozi. Délmagyarország, (5) 39. p. 4. (1916)

Verjük-e a gyermekeket? Délmagyarország, (5) 39. p. 6. (1916)

K. Csapó Róza: Verjük-e a gyermekeket? Délmagyarország, (5) 40. p. 5. (1916)

Fodor Ella afférja. Délmagyarország, (5) 40. p. 7. (1916)

Olaszország háborút üzen Németországnak? : francia jelentések szerint Briand és Salandra közölni fogják ezt a megállípodást. Délmagyarország, (5) 41. p. 1. (1916)

Női hulla a temető mögött. Délmagyarország, (5) 41. p. 6. (1916)

Románia kiábrándulása az Antantból egyre általánosabb. Délmagyarország, (5) 42. p. 4. (1916)

Ne verjük a gyermekeket! Délmagyarország, (5) 43. pp. 5-6. (1916)

A Nővédő-Egyesület közművelődési estélye. Délmagyarország, (5) 43. p. 8. (1916)

Karácsonyi pecsenyét loptak. Délmagyarország, (5) 44. p. 6. (1916)

Részeg ember a villamos előtt. Délmagyarország, (5) 44. p. 7. (1916)

A szegedi festő kitüntetése. Délmagyarország, (5) 44. p. 8. (1916)

Rőser Ádám : a magyar nevelésügy gyertyámosi apostolának szegedi munkássága. Délmagyarország, (5) 45. pp. 4-5. (1916)

A Lloydban tévedésből... Délmagyarország, (5) 45. p. 6. (1916)

Amikor a kis szolgáló előkelő dáma akar lenni. Délmagyarország, (5) 45. p. 7. (1916)

Szegedi diákok a háborúban. Délmagyarország, (5) 46. p. 4. (1916)

Princip súlyos beteg. Délmagyarország, (5) 46. p. 5. (1916)

A sikkasztással vádolt kovácsmester. Délmagyarország, (5) 46. p. 6. (1916)

Harc a tengeren. Délmagyarország, (5) 47. p. 2. (1916)

Románia egész gabonafeleslegét megvettük. Délmagyarország, (5) 47. p. 5. (1916)

Ismét hadifoglyokat kér a város. Délmagyarország, (5) 47. p. 6. (1916)

Hat hónapi fogházra ítélték, mert kínozta a gyermekeit. Délmagyarország, (5) 48. p. 7. (1916)

A Champagneban is támadnak a németek : ötödfél kilométer kiterjedésben elfoglalták a francia állásokat : 1035 foglyot ejtettek : Verdun körül előrehaladtak. Délmagyarország, (5) 50. p. 1. (1916)

Mirkó herceg és a montenegrói miniszterek válaszolnak Miuskovicsnak : hogyan történt Montenegro békekérdése és Nikita szökése. Délmagyarország, (5) 51. p. 2. (1916)

A szatymazi újoncok búcsúja. Délmagyarország, (5) 51. p. 5. (1916)

Zsarolt, mert nem akarták megvenni a romlott paprikáját. Délmagyarország, (5) 51. p. 6. (1916)

Balanyi György: Itália területi követelései. Délmagyarország, (5) 52. p. 4. (1916)

Tizenkilenc darab százkoronás a szalmazsákban. Délmagyarország, (5) 52. pp. 5-6. (1916)

A férj, a feleség, meg egy kecske. Délmagyarország, (5) 53. p. 5. (1916)

Meggyilkolta újszülött gyermekét. Délmagyarország, (5) 53. p. 7. (1916)

Családi dráma Nagylakon. Délmagyarország, (5) 54. p. 5. (1916)

Az időjárás miatt szünetel a harc az olasz fronton. Délmagyarország, (5) 56. p. 2. (1916)

Magyar név. Délmagyarország, (5) 56. p. 6. (1916)

Ezer koronás ékszerlopás Szegeden. Délmagyarország, (5) 57. p. 6. (1916)

Legalább egy népkonyha maradjon nyitva a nyáron. Délmagyarország, (5) 58. p. 3. (1916)

Példás büntetéssel sújtott árdrágító kofaasszony. Délmagyarország, (5) 58. p. 6. (1916)

Garázda suhancok. Délmagyarország, (5) 58. p. 7. (1916)

A furfangos rendőr bűne. Délmagyarország, (5) 59. p. 6. (1916)

Bonyolódik a nagybecskereki nyolcvanezer koronás lopás ügye. Délmagyarország, (5) 60. p. 6. (1916)

Egyházzenei hangverseny a hadiárvák javára. Délmagyarország, (5) 60. p. 8. (1916)

A szegedi árvíz évfordulója. Délmagyarország, (5) 61. p. 7. (1916)

Perczel Sári vendégjátéka. Délmagyarország, (5) 63. p. 8. (1916)

A Szegedi Kisdedóvó és Jótékony Nőegyesület reformja. Délmagyarország, (5) 64. p. 4. (1916)

Nyolc esztendős tolvaj. Délmagyarország, (5) 64. p. 7. (1916)

Tízezer korona a hadiárváknak. Délmagyarország, (5) 65. p. 5. (1916)

Öt év fegyház hitvesgyilkosságért. Délmagyarország, (5) 65. p. 7. (1916)

Madzsar Gusztáv: A hadbavonultak középiskolai tanulmányai. Délmagyarország, (5) 66. p. 4. (1916)

Tíz galambért egy hónap. Délmagyarország, (5) 66. p. 7. (1916)

A tökéletes feleség. Délmagyarország, (5) 66. p. 8. (1916)

Megbüntetett élelmiszer-uzsorás. Délmagyarország, (5) 67. p. 8. (1916)

Egyházzenei hangverseny. Délmagyarország, (5) 67. p. 10. (1916)

Gyermektanulmányozás és igazságszolgáltatás. Délmagyarország, (5) 68. p. 5. (1916)

A Nyugat. Délmagyarország, (5) 68. p. 7. (1916)

A kilenc éves bandafőnök és társai. Délmagyarország, (5) 69. p. 4. (1916)

Kossuth Lajos halálának évfordulója. Délmagyarország, (5) 69. p. 5. (1916)

Kilencven éves tolvaj. Délmagyarország, (5) 69. p. 6. (1916)

A szeszélyes Rita Sacchetto. Délmagyarország, (5) 70. p. 7. (1916)

Készülnek a szegedi tantestületek a tanulók gazdasági munkáltatására. Délmagyarország, (5) 71. p. 4. (1916)

Aki mindhalálig a frontra kívánkozik. Délmagyarország, (5) 71. p. 5. (1916)

Hamlet. Délmagyarország, (5) 71. p. 7. (1916)

Márkus Emília vendégszereplése. Délmagyarország, (5) 72. p. 10. (1916)

Mi kell a népnek? Délmagyarország, (5) 73. p. 7. (1916)

Bölcs bolondság. Délmagyarország, (5) 74. p. 5. (1916)

Bűntény vagy öngyilkosság. Délmagyarország, (5) 74. p. 6. (1916)

A német birodalmi gyűlés nem követeli a tengeralatti háború kiélesítését. Délmagyarország, (5) 75. p. 1. (1916)

Megnyílt a Katholikus Nővédő napközi otthona. Délmagyarország, (5) 75. p. 5. (1916)

Nóra másodszor. Délmagyarország, (5) 75. p. 8. (1916)

Repülőink Valonát sikeresen bombázták : német repülők támadása Szaloniki ellen. Délmagyarország, (5) 76. p. 1. (1916)

Tessék a kutyát elverni. Délmagyarország, (5) 76. p. 5. (1916)

Cigányszerelem. Délmagyarország, (5) 76. p. 7. (1916)

Könyvet a harctérre! Délmagyarország, (5) 77. p. 5. (1916)

Bombákat a szegedi paprikából. Délmagyarország, (5) 77. p. 6. (1916)

Ciklámen. Délmagyarország, (5) 77. p. 8. (1916)

Megszökött a szüleitől. Délmagyarország, (5) 78. p. 9. (1916)

Az orosz foglyok és a mezei munka : levél a szerkesztőséghez. Délmagyarország, (5) 79. p. 4. (1916)

A négy orgazda és a kleptomániákus sógor. Délmagyarország, (5) 79. p. 5. (1916)

Katonai járőrök vigyáznak a virágokra. Délmagyarország, (5) 79. p. 6. (1916)

Urasági család gyermekkertésznőt keres... : [hírdetés]. Délmagyarország, (5) 80. p. 4. (1916)

Tejhamisítók a kihágási bíróságon. Délmagyarország, (5) 80. p. 5. (1916)

Két kehes ló - nyolc hónap. Délmagyarország, (5) 80. p. 6. (1916)

Államvasúti munkások tolvajszövetkezete a rókusi pályaudvaron : negyven vasúti munkásnál tartottak házkutatást : állandóan dézsmálták a teherkocsikat és a műhelyt. Délmagyarország, (5) 81. pp. 3-4. (1916)

A szegedi leánygimnázium. Délmagyarország, (5) 81. p. 6. (1916)

A Doberdo keleti részén az olaszokat kiűztük árkaikból. Délmagyarország, (5) 82. p. 1. (1916)

Szegedi nők a fényűzés ellen. Délmagyarország, (5) 82. pp. 3-4. (1916)

Kvasz András meghalt az orosz fogságban. Délmagyarország, (5) 82. p. 4. (1916)

Az uzsonna-kávé betiltása és a szegedi kávésok. Délmagyarország, (5) 83. p. 4. (1916)

Németországban meghosszabbítják a nappalt. Délmagyarország, (5) 83. p. 5. (1916)

Megélénkült az olasz front : egy ellenséges repülőgépet ágyútüzünk megsemmisített : az olaszok bejutottak néhány előretolt állásunkban. Délmagyarország, (5) 85. p. 1. (1916)

A nagyváradi féltékenységi dráma hősét a szegedi hadbíróság szabadlábra helyezte. Délmagyarország, (5) 85. p. 7. (1916)

Megállapították a hentesáruk maximális árát. Délmagyarország, (5) 86. p. 5. (1916)

Születésnapodra. Délmagyarország, (5) 86. p. 6. (1916)

A franciák háromszoros támadása összeomlott : a németek Verdun körül folytonosan tért nyernek. Délmagyarország, (5) 87. p. 1. (1916)

Megverte a vendégét. Délmagyarország, (5) 87. p. 7. (1916)

A húsvéti szünet a szegedi iskolákban. Délmagyarország, (5) 88. p. 5. (1916)

Bestiális nagyanya. Délmagyarország, (5) 88. p. 6. (1916)

Megmarta a veszett kutya. Délmagyarország, (5) 88. p. 7. (1916)

Az új harisnyakötő. Délmagyarország, (5) 89. pp. 6-7. (1916)

A Dugonics-Társaság fölolvasó ülése. Délmagyarország, (5) 89. p. 8. (1916)

Megbüntetett élelmiszeruzsorások. Délmagyarország, (5) 90. p. 8. (1916)

A szegedi színház jövője. Délmagyarország, (5) 91. p. 3. (1916)

Ahol már azzal foglalkoznak, miként fogadják a hazatérő katonákat. Délmagyarország, (5) 91. p. 6. (1916)

Beroff gróf. Délmagyarország, (5) 91. p. 7. (1916)

Megszökött a Csillagbörtönből. Délmagyarország, (5) 92. p. 6. (1916)

Megbüntetik a gabona eltitkolókat. Délmagyarország, (5) 93. p. 7. (1916)

Bőhm János: Katonaélet az Isonzó-front mögött. Délmagyarország, (5) 94. p. 4. (1916)

Franciaországban is előbbre igazítják az órát. Délmagyarország, (5) 94. p. 5. (1916)

Megrágalmazott községi bíró. Délmagyarország, (5) 94. p. 6. (1916)

Az iskolai év a rendes időben ér véget. Délmagyarország, (5) 95. p. 5. (1916)

Forradalom a halpiacon. Délmagyarország, (5) 95. p. 6. (1916)

Szegedi tapasztalatok másfél évi háborúskodás után. Délmagyarország, (5) 95. p. 7. (1916)

Fedák Album. Délmagyarország, (5) 96. p. 15. (1916)

Két szélhámos vendégszereplése Szegeden : huszonháromezer koronát csaltak ki egy úriasszonytól : országszerte körözik a csalókat. Délmagyarország, (5) 97. p. 4. (1916)

Mágnás Miska. Délmagyarország, (5) 97. p. 8. (1916)

A közgyűlés napirendre tért a jásznagykun-szolnoki átírat felett. Délmagyarország, (5) 98. p. 3. (1916)

A meglopott szerelmes. Délmagyarország, (5) 98. p. 5. (1916)

A burgonyakeményítő liszt beszerzése. Délmagyarország, (5) 98. p. 6. (1916)

Román diák levele a harctérről. Délmagyarország, (5) 99. p. 6. (1916)

Parasztasszonyok tolvajszövetkezete. Délmagyarország, (5) 99. p. 7. (1916)

Kapitány és önkéntes afférja. Délmagyarország, (5) 101. p. 8. (1916)

A kötözőzsineg kötelező bejelentése. Délmagyarország, (5) 101. p. 9. (1916)

Iskolai hangverseny. Délmagyarország, (5) 101. p. 10. (1916)

Glücklich Vilma: A szegedi feministák közgyűlése. Délmagyarország, (5) 102. p. 3. (1916)

Be kell jelenteni a burgonya készletet. Délmagyarország, (5) 102. p. 6. (1916)

A hernyók esztendeje. Délmagyarország, (5) 103. p. 5. (1916)

Tizenhét esztendős gyilkos. Délmagyarország, (5) 103. p. 6. (1916)

Felségsértéssel vádolt nagykikindaiak a szegedi törvényszék előtt. Délmagyarország, (5) 103. p. 7. (1916)

Az apostol. Délmagyarország, (5) 104. p. 6. (1916)

Mi barbárok. Délmagyarország, (5) 105. p. 7. (1916)

Napkúrán a városi fürdőben. Délmagyarország, (5) 106. p. 2. (1916)

A diákkatonák vizsgája. Délmagyarország, (5) 106. p. 6. (1916)

Tamás Rezső: Névtelen levelek Szatymazról Doberdóra. Délmagyarország, (5) 107. pp. 5-6. (1916)

Az eltűntek felkutatása nem ipar. Délmagyarország, (5) 107. p. 8. (1916)

A hadi kutyák. Délmagyarország, (5) 107. p. 9. (1916)

Az autogramkirály Szegeden. Délmagyarország, (5) 108. p. 5. (1916)

Tilos gyereket a színházba vinni. Délmagyarország, (5) 108. p. 7. (1916)

Hét koporsóban zárt női holttest egy cinkotai lakásban. Délmagyarország, (5) 109. p. 5. (1916)

45 kiló szalámit lopott. Délmagyarország, (5) 109. p. 6. (1916)

A negyedik magyar hadikölcsön jövedelmezősége. Délmagyarország, (5) 109. p. 7. (1916)

Olasz katonák megtagadják az engedelmességet : háborúellenes hangulat Itáliában. Délmagyarország, (5) 110. p. 3. (1916)

Holló Barnabás megőrült. Délmagyarország, (5) 110. p. 5. (1916)

Felbontották a cinkotai bádoghordókat : minden hordóban női holttestet találtak : az asszonyírtó bádogosnak társa is volt. Délmagyarország, (5) 111. p. 5. (1916)

Véres családi dráma Kunágotán. Délmagyarország, (5) 111. p. 6. (1916)

A borzalmak éjszakája. Délmagyarország, (5) 111. p. 7. (1916)

Mindennemű Gumihulladékot legmagasabb napi áron vásárol a Magyar Ruggyantaárugyár R. T. Délmagyarország, (5) 112. p. 7. (1916)

Cinkotai rémregény : tisztázódik Nagy János szerepe. Délmagyarország, (5) 113. p. 7. (1916)

Százezer koronás hagyomány a városnak. Délmagyarország, (5) 113. p. 9. (1916)

Véletlenül lelőtte a barátját. Délmagyarország, (5) 114. p. 6. (1916)

Azt tetszik tudni... Délmagyarország, (5) 115. p. 5. (1916)

Ötször szökött meg. Délmagyarország, (5) 115. p. 7. (1916)

Érdekes örökösödési pör. Délmagyarország, (5) 116. p. 6. (1916)

Eltörölték a hús maximális árát. Délmagyarország, (5) 117. p. 5. (1916)

Szabad a tengerivásárlás. Délmagyarország, (5) 117. p. 6. (1916)

Gyermekdélután a színházban. Délmagyarország, (5) 117. p. 7. (1916)

Letartóztatott miniszteri segédfogalmazó. Délmagyarország, (5) 118. p. 5. (1916)

A csodalámpa. Délmagyarország, (5) 118. p. 6. (1916)

Szalay Antal Kolozsvárott. Délmagyarország, (5) 118. p. 7. (1916)

A gyümölcstermés bejelentése. Délmagyarország, (5) 119. p. 9. (1916)

A munkaközvetítés államosítása. Délmagyarország, (5) 120. p. 5. (1916)

Káromkodásért két nap. Délmagyarország, (5) 120. p. 7. (1916)

Küzdelem a venerikus betegségek ellen. Délmagyarország, (5) 121. p. 6. (1916)

Korlátozni kell az élőállatokkal való üzérkedést. Délmagyarország, (5) 122. p. 4. (1916)

Németországot sohasem fogják kiéheztetni. Délmagyarország, (5) 122. p. 5. (1916)

[Apróhirdetések]. Délmagyarország, (5) 122. p. 8. (1916)

Talán Szeged is. Délmagyarország, (5) 123. p. 2. (1916)

Talán Szeged is. Délmagyarország, (5) 123. p. 5. (1916)

Tyúklopásért négy évi fegyház. Délmagyarország, (5) 123. p. 6. (1916)

A szegedi hadbíróság fölmentette a hazaárulással vádolt pópát : az iratokat a nagybecskereki ügyészséghez teszik át. Délmagyarország, (5) 124. p. 4. (1916)

Véres kardaffér Budapest. Délmagyarország, (5) 124. p. 5. (1916)

Éheznek a bérkocsisok lovai. Délmagyarország, (5) 124. p. 6. (1916)

Figyelmeztetés. Délmagyarország, (5) 125. p. 11. (1916)

Árdrágítók. Délmagyarország, (5) 126. p. 2. (1916)

Szalonnacsempészet Szegeden. Délmagyarország, (5) 126. p. 6. (1916)

A dohány és a dohánygyártmányok árának felemelése. Délmagyarország, (5) 127. p. 6. (1916)

A detektív bűne. Délmagyarország, (5) 127. p. 7. (1916)

Mágnás Miska. Délmagyarország, (5) 130. p. 8. (1916)

Almássy Endre: Nyilatkozat. Délmagyarország, (5) 131. p. 10. (1916)

Gazdasági népiskolák Szegeden. Délmagyarország, (5) 132. p. 5. (1916)

Katonák aratási szabadságolása. Délmagyarország, (5) 132. p. 6. (1916)

A Somogyi-könyvtár államsegélye. Délmagyarország, (5) 133. p. 6. (1916)

Világháború van. Délmagyarország, (5) 134. p. 6. (1916)

A háború alatt épült házak adómentessége. Délmagyarország, (5) 135. p. 5. (1916)

Az országos feminista kongresszust betiltotta az államrendőrség. Délmagyarország, (5) 135. p. 6. (1916)

Lokomobil és cséplőkezelő tanfolyam. Délmagyarország, (5) 136. p. 6. (1916)

Bozsó János: Az iparfejlesztés útjai. Délmagyarország, (5) 137. p. 3. (1916)

Zsír helyett... Délmagyarország, (5) 137. p. 11. (1916)

A fehér nadrág. Délmagyarország, (5) 138. p. 6. (1916)

Az aradi rablógyilkosnő az esküdtszék előtt. Délmagyarország, (5) 139. p. 6. (1916)

A tanyasi vasút. Délmagyarország, (5) 140. p. 2. (1916)

Élelmet kérnek a városi tisztviselők. Délmagyarország, (5) 141. p. 6. (1916)

Kémnek nézett bécsi milliomos : a szegedi főügyészség érdekes döntése. Délmagyarország, (5) 141. p. 8. (1916)

A siketnémák szegedi intézete a háborúban. Délmagyarország, (5) 143. p. 5. (1916)

Kézimunka kiállítás. Délmagyarország, (5) 143. p. 6. (1916)

Koldulásért nyolc nap. Délmagyarország, (5) 143. p. 7. (1916)

A polgármesteri gyorssegély. Délmagyarország, (5) 144. p. 2. (1916)

Kísért az ecethiány. Délmagyarország, (5) 144. p. 5. (1916)

Egy szegény fiú kálváriája. Délmagyarország, (5) 144. p. 6. (1916)

Iparfejlesztési politika. Délmagyarország, (5) 145. p. 3. (1916)

Országos és hetivásárok korlátozása. Délmagyarország, (5) 145. p. 7. (1916)

Nem kap szalonnát Szeged. Délmagyarország, (5) 146. p. 5. (1916)

Katonák aratnak. Délmagyarország, (5) 146. p. 6. (1916)

Hadi érettségi. Délmagyarország, (5) 147. pp. 5-6. (1916)

Művészestélyek a Korzó-moziban. Délmagyarország, (5) 147. p. 9. (1916)

A Feministák Szegedi Egyesülete. Délmagyarország, (5) 148. p. 5. (1916)

Hadiözvegyek és árvák háziipari tanfolyama Szegeden : a Női- és Háziipari Egyesület munkássága. Délmagyarország, (5) 148. pp. 7-8. (1916)

A gyógypedagógiai intézet vizsgálja, a jegyzőkönyv, meg a választmányi tagság. Délmagyarország, (5) 149. pp. 3-4. (1916)

Deér Márta: Hogy lehet rendet teremteni az elmebetegek körül. Délmagyarország, (5) 149. p. 5. (1916)

Tolvaj primaballerina. Délmagyarország, (5) 149. p. 6. (1916)

Megsemmisített halálos ítélet. Délmagyarország, (5) 150. p. 7. (1916)

Hegeler Vilmos: Óvatosság és halálmegvetés. Délmagyarország, (5) 150. p. 9. (1916)

A szegedi feministák betiltott gyűlése. Délmagyarország, (5) 151. p. 6. (1916)

Betiltott artista-produkció. Délmagyarország, (5) 151. p. 7. (1916)

Cséplésre... Délmagyarország, (5) 151. p. 8. (1916)

Kolomeától nyugatra feltartóztatjuk az oroszokat. Délmagyarország, (5) 152. p. 2. (1916)

Ha a csendőr szerelmes. Délmagyarország, (5) 152. p. 9. (1916)

Újabb rendelet a hústalan napokról. Délmagyarország, (5) 153. p. 7. (1916)

Hadiárva lányok, mint ápolónők. Délmagyarország, (5) 153. p. 8. (1916)

Drágasági pótlék az utcaseprőnek. Délmagyarország, (5) 154. p. 6. (1916)

A világháború kritikus pontján. Délmagyarország, (5) 155. p. 2. (1916)

Szatmári lószállítási bűnpör. Délmagyarország, (5) 155. p. 6. (1916)

A közkórház deficitje. Délmagyarország, (5) 156. p. 2. (1916)

A szegedi feministák gyűlése és a feministák két tábora. Délmagyarország, (5) 156. p. 6. (1916)

Iskolai értesítők. Délmagyarország, (5) 156. p. 7. (1916)

Liszt. Délmagyarország, (5) 157. p. 2. (1916)

Vásárhelyi Júlia: Rokkantak házassága. Délmagyarország, (5) 157. pp. 3-4. (1916)

Lopás az alsóvárosi parókián. Délmagyarország, (5) 157. p. 7. (1916)

Kincstári lovak szétosztása. Délmagyarország, (5) 158. p. 9. (1916)

Nem lesz városi zálogház. Délmagyarország, (5) 159. p. 6. (1916)

A kis Ignotus reformjavaslatai. Délmagyarország, (5) 160. p. 6. (1916)

A gyermekrontó főszolgabíró. Délmagyarország, (5) 161. p. 6. (1916)

Ilidzse fürdőt újra megnyitották. Délmagyarország, (5) 162. p. 6. (1916)

Kötelező a kenyérjegy. Délmagyarország, (5) 162. p. 7. (1916)

A szegedi lisztankét. Délmagyarország, (5) 163. p. 2. (1916)

A kávéközpont megalakulása. Délmagyarország, (5) 163. p. 5. (1916)

Elitta az üszők árát. Délmagyarország, (5) 163. p. 7. (1916)

Betiltott francia gyógyszer. Délmagyarország, (5) 165. p. 6. (1916)

A háború nem durvította el az ifjúságot : a városi főgimnázium értesítője. Délmagyarország, (5) 166. p. 4. (1916)

Minden jelentkező egy liter babot kap ingyen. Délmagyarország, (5) 166. p. 6. (1916)

Nem drágul a gyufa és a sör. Délmagyarország, (5) 167. p. 6. (1916)

Újvidéken csak éjfélig lehet telefonálni. Délmagyarország, (5) 168. p. 6. (1916)

Párizsban nincs már fiáker. Délmagyarország, (5) 169. p. 6. (1916)

Lóvásár. Délmagyarország, (5) 169. p. 7. (1916)

Csaló képügynök : a háború új szélhámosa a tanyákon. Délmagyarország, (5) 170. p. 10. (1916)

Repülőállomás Szegeden. Délmagyarország, (5) 171. p. 5. (1916)

Romlott halat hozott forgalomba. Délmagyarország, (5) 171. p. 7. (1916)

Koronatanács dönt Románia jövendő magatartásáról. Délmagyarország, (5) 172. p. 7. (1916)

A leányiskolák reformja. Délmagyarország, (5) 173. p. 6. (1916)

Nagy kabaréestély a tűzoltók javára. Délmagyarország, (5) 173. p. 7. (1916)

A leányiskolai reform szegedi vonatkozásai. Délmagyarország, (5) 174. p. 4. (1916)

A menyecske, az ezüst óra, meg a hadifogoly. Délmagyarország, (5) 174. p. 5. (1916)

Repülő-állomás Szegeden. Délmagyarország, (5) 174. p. 6. (1916)

Fenyő Mátyás: Gabona helyett lisztet. Délmagyarország, (5) 175. p. 4. (1916)

Nagy vihar Szabadkán. Délmagyarország, (5) 175. p. 6. (1916)

Francia lap a monarchia erejéről. Délmagyarország, (5) 175. p. 7. (1916)

Az összes harcterek legjobb és legáttekinthetőbb térképei legolcsóbb áron Várnay L. könyvkereskedésében (Kárász-utca 9.). Délmagyarország, (5) 175. p. 8. (1916)

Az árvaház gabonája. Délmagyarország, (5) 176. p. 9. (1916)

3264 vásárlási engedély hat nap alatt. Délmagyarország, (5) 177. p. 5. (1916)

Amikor még kilencven fillérbe került egy pár csirke. Délmagyarország, (5) 177. p. 7. (1916)

A franciák állását 200 méter kiterjedésben felrobbantották a németek. Délmagyarország, (5) 178. p. 2. (1916)

Aki becsapta a lélektan tanárát. Délmagyarország, (5) 178. p. 5. (1916)

A kétéves háború mérlege. Délmagyarország, (5) 179. p. 2. (1916)

Sokat ettek - de keveset fizettek. Délmagyarország, (5) 179. p. 6. (1916)

Gabonát csempésznek Szegedre Szőregről, Gyáláról és Ókereszturról : a Haditermény följelentése. Délmagyarország, (5) 180. p. 4. (1916)

Hatósági vendéglő Szegeden. Délmagyarország, (5) 180. p. 5. (1916)

Kitiltott sajtótermékek. Délmagyarország, (5) 180. p. 6. (1916)

Minden tisztviselőnek. Délmagyarország, (5) 181. p. 2. (1916)

Kétszer hetenként lesz hetivásár. Délmagyarország, (5) 181. p. 5. (1916)

Alkalmi könyvvásár Várnay L. könyvkereskedésében, Szegeden... Délmagyarország, (5) 181. p. 7. (1916)

Hova lesz a szegedi gyümölcs. Délmagyarország, (5) 182. p. 8. (1916)

Legújabb szabadalmaztatott fa-szandál... Délmagyarország, (5) 182. p. 12. (1916)

Hadiárvák leányinternátusa Szegeden. Délmagyarország, (5) 183. p. 5. (1916)

Nevelési segélyt ad az állam. Délmagyarország, (5) 183. p. 7. (1916)

Közös konyha. Délmagyarország, (5) 184. p. 2. (1916)

Joffre szerint közel van a háború vége. Délmagyarország, (5) 184. p. 4. (1916)

Nem lesz gumikerekű bérkocsi. Délmagyarország, (5) 184. p. 6. (1916)

Állami tisztviselő a kultúrkonyháról. Délmagyarország, (5) 185. p. 3. (1916)

Öncsonkításra akarta rábírni a férjét. Délmagyarország, (5) 185. p. 6. (1916)

A kofa a rendőr rokona. Délmagyarország, (5) 185. p. 7. (1916)

Hiteles mértékek a piacon. Délmagyarország, (5) 186. p. 6. (1916)

Eltűnt négy millió a bukaresti postán. Délmagyarország, (5) 186. p. 7. (1916)

Kereskedők és a lisztárusítás. Délmagyarország, (5) 186. p. 8. (1916)

A nyomorgók. Délmagyarország, (5) 187. p. 2. (1916)

A kofákat büntetni kell ha nem adják el áruikat. Délmagyarország, (5) 187. p. 6. (1916)

Utalvány nélkül is lehet halat kapni. Délmagyarország, (5) 188. p. 8. (1916)

A hadiszolgáltatás alapján bejelentett igények kielégítése. Délmagyarország, (5) 188. p. 9. (1916)

Megbüntetett élelmiszeruzsorások. Délmagyarország, (5) 189. p. 7. (1916)

Jászai Mari Szegeden. Délmagyarország, (5) 189. p. 9. (1916)

Árdrágításért hat hónapi fogház. Délmagyarország, (5) 190. p. 6. (1916)

Jótékony célú előadás. Délmagyarország, (5) 190. p. 7. (1916)

Góth Imrének adták a képzőművészeti ösztöndíjat. Délmagyarország, (5) 191. p. 4. (1916)

Az alsóvárosi iskolát kiürítette a katonaság. Délmagyarország, (5) 191. p. 6. (1916)

Nem lesz gyufaskatulya. Délmagyarország, (5) 192. p. 6. (1916)

Ingyenes varró-tanfolyam a hadiözvegyeknek. Délmagyarország, (5) 193. p. 8. (1916)

A világhírű Földes-féle Margit kréme és szappan... Délmagyarország, (5) 193. p. 10. (1916)

Garázdálkodnak a szegedi bérkocsisok. Délmagyarország, (5) 194. p. 4. (1916)

Szent István napja. Délmagyarország, (5) 194. p. 5. (1916)

Az álfőhadnagy leugrott a vonatról. Délmagyarország, (5) 194. p. 6. (1916)

A fővárosi lapok ismét a rendes terjedelemben jelenhetnek meg. Délmagyarország, (5) 195. p. 5. (1916)

A korpa forgalomba-hozatalának újabb szabályozása. Délmagyarország, (5) 195. p. 6. (1916)

Szeged szab. kir. város nyelviskolájának igazgatósága... Délmagyarország, (5) 195. p. 8. (1916)

Az iskolaév megnyitásának alhalasztása. Délmagyarország, (5) 196. p. 7. (1916)

Pénztárcadobó feleségét felmentették. Délmagyarország, (5) 196. p. 8. (1916)

Vissza a szabad kritikához. Délmagyarország, (5) 197. p. 2. (1916)

Szeged flórája. Délmagyarország, (5) 197. p. 6. (1916)

Írni akart a férjének, hogy ne harcoljon. Délmagyarország, (5) 198. p. 5. (1916)

Négyszázhatvan millió ötszázkilencven hatezer háromszáznegyven példányban... Délmagyarország, (5) 198. p. 6. (1916)

Pápai Dezső kronométer és műórás... Délmagyarország, (5) 198. p. 8. (1916)

A város jövedelmei. Délmagyarország, (5) 199. p. 2. (1916)

Megjött a cukor. Délmagyarország, (5) 199. p. 8. (1916)

Molnár Ferenc új darabja. Délmagyarország, (5) 201. p. 7. (1916)

A jótékonysággal. Délmagyarország, (5) 202. p. 5. (1916)

Rendelet a bab-, borsó- és lencsetermésnek zár alá vételéről. Délmagyarország, (5) 202. p. 6. (1916)

A Délmagyarország... Délmagyarország, (5) 202. p. 8. (1916)

Eredménytelen maradt a miniszterelnök és az ellenzéki vezérek tanácskozása. Délmagyarország, (5) 203. p. 5. (1916)

Egy évi fogház árdrágításért. Délmagyarország, (5) 203. p. 7. (1916)

A "Színház Hírek" ingyen színházi és mozi jegyei. Délmagyarország, (5) 203. p. 8. (1916)

Somogyi Szilveszter: Felhívás Szeged város Polgáraihoz. Délmagyarország, (5) 205. p. 5. (1916)

A szegedi trafikoknak... Délmagyarország, (5) 205. p. 6. (1916)

Legénybúcsú. Délmagyarország, (5) 205. p. 8. (1916)

"Belvárosi Kávéház"... Délmagyarország, (5) 206. p. 4. (1916)

A bécsi modell kiállításról hazaérkezve... Délmagyarország, (5) 206. p. 8. (1916)

A Zeppelinek Bukarestet bombázták. Délmagyarország, (5) 207. p. 3. (1916)

Rendelet a szénkészletek bejelentéséről. Délmagyarország, (5) 207. p. 6. (1916)

Háromszor szökött meg az ezredétől. Délmagyarország, (5) 207. p. 7. (1916)

A kormány közcélokra rekvirálni fogja a gabonát. Délmagyarország, (5) 208. p. 6. (1916)

Rendben folyik a menekültek ellátása. Délmagyarország, (5) 208. p. 7. (1916)

Fényképészeti gépek... Délmagyarország, (5) 208. p. 8. (1916)

Tanító kinek öt fia van a harctéren. Délmagyarország, (5) 209. p. 6. (1916)

Villamos baleset Újszegeden. Délmagyarország, (5) 209. p. 7. (1916)

Elrendelték a statáriumot. Délmagyarország, (5) 210. p. 4. (1916)

A magánleveleket nyitva kell hagyni. Délmagyarország, (5) 210. p. 6. (1916)

Futball mérkőzés a SZAK újszegedi pályáján. Délmagyarország, (5) 210. p. 7. (1916)

Menekült gyermekek a tanyai iskolákban : a menekült tankötelesek iskoláztatása. Délmagyarország, (5) 211. p. 6. (1916)

Hétfőn kiosztják a lisztfüzeteket. Délmagyarország, (5) 211. p. 8. (1916)

A Kölcsey-utcai étkezde... Délmagyarország, (5) 211. p. 10. (1916)

Szegeden gyűjtötték a legtöbbet az erdélyi menekülteknek. Délmagyarország, (5) 212. p. 3. (1916)

Pusztulnak a közutak. Délmagyarország, (5) 212. p. 6. (1916)

A szegedi cigányzenekarok az erdélyi menekülteknek. Délmagyarország, (5) 212. p. 7. (1916)

A frontokon. Délmagyarország, (5) 213. p. 2. (1916)

A talizmán. Délmagyarország, (5) 213. p. 6. (1916)

Pollák Testvérek... Délmagyarország, (5) 213. p. 8. (1916)

22 millióba kerülne a város csatornázása. Délmagyarország, (5) 214. p. 6. (1916)

A soknevű betörő - szökött katona. Délmagyarország, (5) 214. p. 7. (1916)

Bajnoki mérkőzések Szegeden. Délmagyarország, (5) 214. p. 8. (1916)

Ketten vannak, de egy beszél. Délmagyarország, (5) 215. p. 5. (1916)

Lopással vádolt postakezelő. Délmagyarország, (5) 215. p. 6. (1916)

Bevonulási hirdetmény. Délmagyarország, (5) 216. p. 6. (1916)

Nyolcvan tandíjmentes hallgató felvétele. Délmagyarország, (5) 216. p. 7. (1916)

Nem szabad dorbézolni. Délmagyarország, (5) 218. p. 8. (1916)

Juszticz Dezső órás és ékszerész... Délmagyarország, (5) 218. p. 11. (1916)

Petróleum helyett villany. Délmagyarország, (5) 219. p. 4. (1916)

A lisztellátás új rendjének hibái. Délmagyarország, (5) 219. p. 6. (1916)

Két nappal... Délmagyarország, (5) 220. p. 6. (1916)

Nem lesz finomított petróleum. Délmagyarország, (5) 220. p. 7. (1916)

Ketten vannak, de egy beszél. Délmagyarország, (5) 221. p. 6. (1916)

Ruhátlan gyermekek. Délmagyarország, (5) 221. p. 7. (1916)

A hús- és zsírfogyasztás újabb korlátozása. Délmagyarország, (5) 222. p. 5. (1916)

Megmozdult a tanya. Délmagyarország, (5) 222. p. 6. (1916)

A gyorsírás - kötelező tantárgy. Délmagyarország, (5) 222. p. 7. (1916)

Megbüntetett árdrágító. Délmagyarország, (5) 223. p. 6. (1916)

Menekült népoktatási tanerők figyelmébe. Délmagyarország, (5) 223. p. 8. (1916)

Adakozzunk menekült testvéreink részére fehér- és ruhaneműeket. Délmagyarország, (5) 224. p. 8. (1916)

Gyilkosság a Mérey-utcában. Délmagyarország, (5) 225. p. 6. (1916)

Új zenetanár. Délmagyarország, (5) 225. p. 7. (1916)

Kass-szálloda : megnyitás 1916. november. Délmagyarország, (5) 226. p. 5. (1916)

Burgonya beszerzés. Délmagyarország, (5) 226. p. 6. (1916)

Korzó-mozi : A Kaméliás hölgy... Délmagyarország, (5) 226. p. 7. (1916)

Modiano-clubspecialité... Délmagyarország, (5) 227. p. 4. (1916)

Sötétség a városban. Délmagyarország, (5) 227. p. 5. (1916)

Iskolák kiürítése. Délmagyarország, (5) 227. p. 6. (1916)

A kolozsvári egyetem áthelyezésének terve. Délmagyarország, (5) 228. p. 5. (1916)

Megbüntetett cukordrágító. Délmagyarország, (5) 228. p. 6. (1916)

Beíratások a harmadik háborús tanévben. Délmagyarország, (5) 228. p. 7. (1916)

1.50-1.80 korona egy kiló kenyér : a liszthivatal reformjai. Délmagyarország, (5) 229. p. 3. (1916)

Csalással vádolt úriasszony. Délmagyarország, (5) 229. p. 6. (1916)

Legjobb tea-rum, likőrök és konyak... Délmagyarország, (5) 229. p. 8. (1916)

Miért nem tárgyalta az iskolareformot a képviselőház. Délmagyarország, (5) 230. p. 5. (1916)

A csanádmegyei püspök pásztorlevele. Délmagyarország, (5) 230. pp. 7-8. (1916)

Teherautó járat a tanyára. Délmagyarország, (5) 230. pp. 8-9. (1916)

Az Erdélyből menekült nők foglalkoztatása. Délmagyarország, (5) 231. p. 5. (1916)

Egyik vevő olyan, mint a másik. Délmagyarország, (5) 231. p. 6. (1916)

A Délmagyarország táviratai naponta olvashatók a Belvárosi-, Kass-, Korzó-, Royal- és Tisza-kávéházban. Délmagyarország, (5) 231. p. 8. (1916)

Előadás a gazdaságban visszatartható készletekről. Délmagyarország, (5) 232. p. 5. (1916)

A Korzó-mozi... Délmagyarország, (5) 232. p. 6. (1916)

A király névnapjának megünneplése Szegeden. Délmagyarország, (5) 233. p. 5. (1916)

Rendelet a tarhonyáról. Délmagyarország, (5) 233. p. 6. (1916)

Fellebbezés a színház vigalmi adója ellen. Délmagyarország, (5) 233. p. 8. (1916)

A DMKE közgyűlése. Délmagyarország, (5) 234. p. 6. (1916)

Cigányprímás. Délmagyarország, (5) 234. p. 7. (1916)

Nem lesz tejutalvány : szakvélemények a tervezett új utalványrendszerről. Délmagyarország, (5) 235. pp. 3-4. (1916)

Október 6-nak emlékezete. Délmagyarország, (5) 235. pp. 6-7. (1916)

Negyven vagon burgonya közélelmezésre. Délmagyarország, (5) 235. p. 7. (1916)

Gál Miksa: A politizálás alkonya. Délmagyarország, (5) 236. p. 2. (1916)

A nikkelpénzek kicserélése. Délmagyarország, (5) 236. p. 8. (1916)

Irodalmi újdonságok. Délmagyarország, (5) 236. p. 11. (1916)

Vasárnap... Délmagyarország, (5) 237. p. 5. (1916)

A tápéi földek bérbeadása. Délmagyarország, (5) 237. p. 6. (1916)

Tánctanfolyam... Délmagyarország, (5) 237. p. 8. (1916)

Gróf Tisza István a zsírhiányról : a városok lépjenek megállapodásra a hízlalókkal. Délmagyarország, (5) 238. p. 4. (1916)

Szegedi tisztek kitüntetése. Délmagyarország, (5) 238. p. 6. (1916)

Rendelet a kerti és gazdasági magvak forgalomba hozataláról. Délmagyarország, (5) 238. p. 7. (1916)

Makó és a villamos világítás drágítása. Délmagyarország, (5) 239. p. 6. (1916)

Szenzációs újdonság! Délmagyarország, (5) 239. p. 8. (1916)

Szeged szeretettel intézte a menekültek ügyét : Bosnyák Zoltán Szegeden. Délmagyarország, (5) 240. pp. 2-3. (1916)

Csalás a hadisegéllyel. Délmagyarország, (5) 240. p. 5. (1916)

Nem emelik a kávé árát. Délmagyarország, (5) 240. p. 7. (1916)

Kik hozták a legnagyobb áldozatot a menekültek érdekében. Délmagyarország, (5) 241. p. 4. (1916)

Az iparostanonc iskola és a gazdasági népiskolák. Délmagyarország, (5) 241. p. 5. (1916)

Megalakul a Papírhulladék Bizottság. Délmagyarország, (5) 241. p. 6. (1916)

Védik a szegedi szappant. Délmagyarország, (5) 242. p. 8. (1916)

Szegedi repülők versenye Szabadkán. Délmagyarország, (5) 242. p. 10. (1916)

Két villamos baleset. Délmagyarország, (5) 243. p. 6. (1916)

Petőfi Sándor: János Vitéz : a legszebb, legművészibb, legértékesebb magyar filmszenzáció. Délmagyarország, (5) 244. p. 7. (1916)

Hatóság és sajtó. Délmagyarország, (5) 245. p. 2. (1916)

Hogyan történt a cukor-offenzíva. Délmagyarország, (5) 245. p. 6. (1916)

A kávéházi és vendéglői záróra megrövidítése. Délmagyarország, (5) 246. p. 5. (1916)

12 éves rikkancsok. Délmagyarország, (5) 246. p. 6. (1916)

Harmincnyolc járványos megbetegedés Rókuson : megtették az összes óvóintézkedést. Délmagyarország, (5) 247. p. 5. (1916)

Ünneplés. Délmagyarország, (5) 247. p. 6. (1916)

Betyárvilág Szentmihályteleken. Délmagyarország, (5) 247. p. 7. (1916)

Vécsei Miklós: Beszélgetés gróf Apponyi Alberttel : a Délmagyarország tudósítójától. Délmagyarország, (5) 249. p. 3. (1916)

Lehet fürödni. Délmagyarország, (5) 249. p. 8. (1916)

Egyházzenei hangverseny. Délmagyarország, (5) 249. p. 10. (1916)

Deér Márta: Mi van a gyermekvédelemmel. Délmagyarország, (5) 250. p. 4. (1916)

Szegény gyermekek védelme. Délmagyarország, (5) 250. p. 7. (1916)

Mi van a gyermekvédelemmel. Délmagyarország, (5) 251. p. 4. (1916)

Egységes közélelmezés. Délmagyarország, (5) 251. p. 6. (1916)

Az iparcikkek árának maximálása. Délmagyarország, (5) 252. p. 2. (1916)

A gyógyszerészek vasárnapi munkaszünete. Délmagyarország, (5) 252. p. 6. (1916)

A Dugonics-Társaság. Délmagyarország, (5) 252. p. 7. (1916)

25.000 koronás adomány a fogadalmi templomnak. Délmagyarország, (5) 253. p. 5. (1916)

Sok a közellátásra szoruló, kevés a liszt : környékbeliek állandó betelepülése Szegedre. Délmagyarország, (5) 254. p. 3. (1916)

Meglopta a gyermekeket. Délmagyarország, (5) 254. p. 7. (1916)

Kosztolányi Dezső: Cenzúra nélkül... Délmagyarország, (5) 255. p. 5. (1916)

A Vass-moziban. Délmagyarország, (5) 255. p. 9. (1916)

A polgármester budapesti útjáról. Délmagyarország, (5) 256. p. 6. (1916)

Bevásárlási füzetek. Délmagyarország, (5) 256. p. 7. (1916)

A züllött gyermekek megjavítása. Délmagyarország, (5) 257. p. 6. (1916)

Külön kenyérjegy a vendéglőknek és a katonáknak. Délmagyarország, (5) 258. p. 5. (1916)

Pénteken mutatja be... Délmagyarország, (5) 258. p. 6. (1916)

Maróninak nevezzük... Délmagyarország, (5) 259. p. 5. (1916)

Bródy Sándor. Délmagyarország, (5) 259. p. 6. (1916)

Molnár Jenő: Oh nők, ti drága nők... Délmagyarország, (5) 260. p. 4. (1916)

Szappandrágításért hat hónap. Délmagyarország, (5) 260. p. 8. (1916)

Szegény emberek kizsákmányolása : a külterület és a maximális ár. Délmagyarország, (5) 261. p. 4. (1916)

Cukrot kérnek a kávésok. Délmagyarország, (5) 261. p. 6. (1916)

Írni-olvasni nem tudó... Délmagyarország, (5) 261. p. 7. (1916)

Vizsgálat a Gazdasági és Iparbank ügyében. Délmagyarország, (5) 262. p. 3. (1916)

Vas kétfilléresek. Délmagyarország, (5) 262. p. 5. (1916)

Erdélyi Szemle. Délmagyarország, (5) 262. p. 7. (1916)

Az amerikai elnökválasztás. Délmagyarország, (5) 263. p. 2. (1916)

A közélelmezési üzem. Délmagyarország, (5) 263. p. 6. (1916)

Maader cipőüzlet. Délmagyarország, (5) 263. p. 8. (1916)

Bakteorológiai állomás Szegeden. Délmagyarország, (5) 264. p. 6. (1916)

Ingyenes gyorsírási tanfolyamok. Délmagyarország, (5) 264. p. 7. (1916)

Molnár Ferenc ünneplése Bécsben. Délmagyarország, (5) 265. p. 5. (1916)

A Kass-szálloda... Délmagyarország, (5) 266. p. 8. (1916)

Baranyi János hangversenye. Délmagyarország, (5) 266. p. 9. (1916)

Csecsemőkiállítás Alsótanyán. Délmagyarország, (5) 267. pp. 6-7. (1916)

Szimfonikus hangverseny. Délmagyarország, (5) 267. p. 8. (1916)

A szegedi közkorház. Délmagyarország, (5) 268. p. 2. (1916)

A honvédelmi miniszter Szegeden. Délmagyarország, (5) 268. p. 5. (1916)

A Fehértó halállományának nemesítése. Délmagyarország, (5) 268. p. 6. (1916)

120 gramm liszt naponta. Délmagyarország, (5) 270. p. 5. (1916)

Hegedűs János: A szőlők a háborús években. Délmagyarország, (5) 270. p. 7. (1916)

Az uzsonnakávét az egész országban betiltják. Délmagyarország, (5) 271. p. 6. (1916)

Amikor a gépész ammóniát lehel be. Délmagyarország, (5) 271. p. 7. (1916)

Somogyi Szilveszter: Fa- és rőzseeladási hirdetés. Délmagyarország, (5) 271. p. 8. (1916)

A király állapota. Délmagyarország, (5) 272. p. 7. (1916)

Bors-szálló. Délmagyarország, (5) 272. p. 11. (1916)

A király állapota. Délmagyarország, (5) 273. p. 5. (1916)

A Kass-szálló éttermének megnyitása. Délmagyarország, (5) 273. p. 6. (1916)

Székfoglalók a Dugonics-Társaságban. Délmagyarország, (5) 273. p. 7. (1916)

I. Ferenc József. Délmagyarország, (5) 274. p. 1. (1916)

A Felebaráti Szeretet Szövetség mozgalmai : Reök Ivánné nyilatkozata. Délmagyarország, (5) 275. pp. 6-7. (1916)

A király és katonái. Délmagyarország, (5) 275. p. 9. (1916)

Az új magyar hadikölcsön. Délmagyarország, (5) 276. p. 4. (1916)

2000 korona jótékony célra. Délmagyarország, (5) 276. p. 6. (1916)

Jótékony előadás a katonák karácsonyára. Délmagyarország, (5) 276. p. 8. (1916)

A koronázási hitlevél megszövegezése. Délmagyarország, (5) 277. p. 3. (1916)

Szeged részvéte. Délmagyarország, (5) 278. pp. 7-8. (1916)

Lokomobil és cséplőgépkezelő tanfolyam. Délmagyarország, (5) 278. p. 9. (1916)

Ferenc József holttestét átszállították a Hofburgba. Délmagyarország, (5) 279. p. 3. (1916)

A városi népkonyhák. Délmagyarország, (5) 280. p. 6. (1916)

Temetés előtt. Délmagyarország, (5) 281. p. 2. (1916)

Pénteken megnyílnak a színházak. Délmagyarország, (5) 281. p. 6. (1916)

I. Ferenc József temetése. Délmagyarország, (5) 282. pp. 1-2. (1916)

66 halott és 150 sebesült a herceghalmi vasúti katasztrófánál : a Máv. igazgatóságának jelentése. Délmagyarország, (5) 282. p. 1. (1916)

Szegedre érkezett a herceghalmi katasztrófa egyik résztvevője : elmondja az összeütközés lefolyását : Rósa izsó a szegedi küldöttség sorsáról. Délmagyarország, (5) 284. pp. 3-4. (1916)

Korzó-mozi: Őfelsége I. Ferenc József temetése. Délmagyarország, (5) 285. p. 8. (1916)

Visszaélések a kásával. Délmagyarország, (5) 285. p. 10. (1916)

Előadás a többtermelés ügyéről. Délmagyarország, (5) 287. p. 7. (1916)

Háborús segélyt kérnek a havidíjas városi tanítók. Délmagyarország, (5) 289. p. 6. (1916)

A zsiradékok árának a maximálása. Délmagyarország, (5) 289. p. 7. (1916)

Hannele. Délmagyarország, (5) 290. p. 6. (1916)

Szeged a Leipziger Illustrierte Zeitung hasábjain. Délmagyarország, (5) 290. p. 7. (1916)

Szeged a koronázási ünnepségeken. Délmagyarország, (5) 293. p. 4. (1916)

Vaskoronarenddel kitüntetett szegedi tanár. Délmagyarország, (5) 293. p. 6. (1916)

A Méhész Újság a kiskertbérlőkért. Délmagyarország, (5) 293. p. 7. (1916)

Liliomfi. Délmagyarország, (5) 294. p. 9. (1916)

Karácsonyi és újévi ajándéktárgyak beszerezhetőek a Segesváry-drogériában... Délmagyarország, (5) 295. p. 7. (1916)

Ismét a vadvizek. Délmagyarország, (5) 297. p. 8. (1916)

A Mágnás Miska jubileuma. Délmagyarország, (5) 299. p. 6. (1916)

A Színházi Hírek... Délmagyarország, (5) 299. p. 10. (1916)

Szőrmeáruk. Délmagyarország, (5) 299. p. 14. (1916)

Pipere-szappan. Délmagyarország, (5) 300. p. 4. (1916)

Babakiállítás a Margit-utcai leányiskolában. Délmagyarország, (5) 300. p. 5. (1916)

Striegl F. József: Magyar nyelv a berlini egyetemen : német középiskola történelmi óráján. Délmagyarország, (5) 301. p. 4. (1916)

Az Esti Újság új korszaka. Délmagyarország, (5) 301. p. 6. (1916)

Kárpitos és díszítő. Délmagyarország, (5) 301. p. 8. (1916)

Az új osztrák kormány még nem alakult meg. Délmagyarország, (5) 302. p. 5. (1916)

Károly király arcképe. Délmagyarország, (5) 302. p. 6. (1916)

Van szerencsém értesíteni a n. é. hölgyközönséget, hogy új találmányú... Délmagyarország, (5) 302. p. 7. (1916)

Karácsonyi ünnepélyek. Délmagyarország, (5) 303. pp. 4-5. (1916)

A paprika hódítása Németországban. Délmagyarország, (5) 303. p. 6. (1916)

Karácsonyfa-ünnepély. Délmagyarország, (5) 305. p. 5. (1916)

Karácsonyra és újévre... Délmagyarország, (5) 305. p. 7. (1916)

Szilveszteri kabaré. Délmagyarország, (5) 305. p. 8. (1916)

Előkészületek a koronázásra. Délmagyarország, (5) 306. p. 7. (1916)

A csanádi püspök pásztorlevele. Délmagyarország, (5) 306. p. 11. (1916)

Szerkesztői üzenetek. Délmagyarország, (5) 306. p. 14. (1916)

Működnek az állomási zsebtolvajok. Délmagyarország, (5) 307. p. 6. (1916)

Ne fogadjon el mást mint TUNGSRAM feliratú valódi drótlámpát... Délmagyarország, (5) 307. p. 7. (1916)

Károly király. Délmagyarország, (5) 308. p. 1. (1916)

Ő felsége IV. Károly király és Zita királyné megkoronázásának első része. Délmagyarország, (5) 309. p. 8. (1916)

A világítás korlátozása. Délmagyarország, (5) 309. p. 10. (1916)

Koronázás előtt. Délmagyarország, (5) 310. p. 2. (1916)

A közönséghez. Délmagyarország, (5) 310. p. 6. (1916)

Vécsei Miklós: Látogatás a hágai békepalotában. Délmagyarország, (5) 311. p. 7. (1916)

A király házasodik. Délmagyarország, (5) 311. p. 8. (1916)

Liszthivatal fogja kezelni a kenyérutalványokat. Délmagyarország, (5) 2. p. 3. (1916)

Átmeneti intézkedések a kenyérutalványról. Délmagyarország, (5) 3. pp. 5-6. (1916)

Életbe lépett a kenyérjegy-rendszer. Délmagyarország, (5) 7. pp. 4-5. (1916)

A kenyérjegyek első napja. Délmagyarország, (5) 8. p. 3. (1916)

A városi közélelmezés csődje : a januári közgyűlés első napja. Délmagyarország, (5) 17. pp. 3-4. (1916)

Nem emelik a vízdíjakat : a januári közgyűlés második napja. Délmagyarország, (5) 18. pp. 3-4. (1916)

Befejezték a januári közgyűlést. Délmagyarország, (5) 19. p. 3. (1916)

Szegeden is keresztül fog haladni a Balkánvonat : értekezlet a városházán : a város felirata a miniszterhez. Délmagyarország, (5) 25. p. 3. (1916)

Szeged mozgalma a Balkán-vasut ügyében. Délmagyarország, (5) 28. p. 6. (1916)

A közélelmezési üzem megszűntetése ellen : föllebbezés a belügyminiszterhez. Délmagyarország, (5) 27. p. 4. (1916)

A közélelmezést nem szünteti be a hatóság. Délmagyarország, (5) 29. p. 3. (1916)

Szeged fejlesztési programja : nagy idők nagy közgyűlésének egyik történelmi nevezetességű beszéde. Délmagyarország, (5) 37. pp. 5-6. (1916)

Szeged újjáépítésének folytatása. Délmagyarország, (5) 55. pp. 5-6. (1916)

Gál Kálmán: A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár évi jelentése az 1915. üzletévről. Délmagyarország, (5) 49. p. 12. (1916)

A Szegedi Hitelbank részv. társaság igazgatóságának 1915. évi jelentése. Délmagyarország, (5) 49. p. 14. (1916)

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 1915. évi zárszámadása. Délmagyarország, (5) 49. p. 16. (1916)

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank igazgatóságának 1915. évi jelentése. Délmagyarország, (5) 55. p. 12. (1916)

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 1915. évi zárszámadása. Délmagyarország, (5) 55. p. 14. (1916)

A közélelmezés új szervezete : szakférfiakból álló közélelmezési tanács. Délmagyarország, (5) 59. pp. 4-5. (1916)

A hatósági közélelmezés új tervezete : a közélelmezési tanács első ülése. Délmagyarország, (5) 62. p. 3. (1916)

A vidéki malomiparosok Szegeden. Délmagyarország, (5) 68. p. 5. (1916)

A Malomiparosok közgyűlése Szegeden. Délmagyarország, (5) 72. p. 7. (1916)

A vidéki malomiparosok Szegeden : magyar malomipari kísérleti állomás létesítését sürgetik. Délmagyarország, (5) 73. pp. 3-4. (1916)

A szegedi diákság közreműködése a gazdasági munkáknál : szerdán hirdették ki a szegedi iskolákban a miniszter rendeletét : a konyhakerti termelés céljaira termelő csoportokat szerveznek : gazdák kérelmére szabadságot nyernek a tanulók a gazdasági munkák végzésére. Délmagyarország, (5) 70. p. 3. (1916)

Szegedi diákság közreműködése a gazdasági munkálatoknál : gazdasági téren rendben van minden : eddig csak a harmadik kerületi polgáriból kértek ki fiúkat földmunkára. Délmagyarország, (5) 84. pp. 3-4. (1916)

Szegeden szombaton kezdődik a népfölkelők összeírása. Délmagyarország, (5) 92. p. 3. (1916)

Április 22-től május 10-ig tart Szegeden a népfölkelők összeírása. Délmagyarország, (5) 93. p. 4. (1916)

Szeptemberben megnyílik a szegedi leánygimnázium. Délmagyarország, (5) 92. p. 4. (1916)

Hogyan tervezik a szegedi leánygimnázium felállításást. Délmagyarország, (5) 93. p. 4. (1916)

A negyedik hadikölcsön szegedi sikere. Délmagyarország, (5) 102. p. 4. (1916)

Szép sikerrel kecsegtet Szegeden a negyedik hadikölcsön : egy milliárdnyi heverő pénz. Délmagyarország, (5) 105. p. 4. (1916)

A negyedik hadikölcsön szegedi sikere : a német tőke és a magyar hadikölcsön. Délmagyarország, (5) 120. p. 5. (1916)

Huszonkét és fél millió a hadikölcsönjegyzések összege Szegeden. Délmagyarország, (5) 121. p. 5. (1916)

A Felebaráti Szeretet Szövetség háziipari kiállítása. Délmagyarország, (5) 112. p. 3. (1916)

A háziipari kiállítás megnyitása. Délmagyarország, (5) 114. pp. 4-5. (1916)

A színház tűzbiztosítáas. Délmagyarország, (5) 113. p. 9. (1916)

Vihar a színházi szerződés módosítása körül : egy nap alatt véget ért a májusi közgyűlés. Délmagyarország, (5) 116. p. 3. (1916)

Feloszlik a szegedi Fehér Kereszt. Délmagyarország, (5) 119. p. 7. (1916)

A Fehér Kereszt Egyesület utolsó választmányi ülése. Délmagyarország, (5) 127. p. 4. (1916)

Szeged húsz milliós beruházási kölcsöne. Délmagyarország, (5) 131. p. 4. (1916)

A húsz milliós beruházási kölcsön ügye a pénzügyi bizottság előtt : házbérfillér progresszív alapon. Délmagyarország, (5) 136. p. 3. (1916)

Indítvány a Mezőgazdasági Részvénytársaság megalakításáról. Délmagyarország, (5) 133. p. 3. (1916)

A Mezőgazdasági Részvénytársaság : a szegedi indítvány a mezei gazdálkodás terén új korszakot nyit. Délmagyarország, (5) 136. pp. 4-5. (1916)

Drágább lett a víz. Délmagyarország, (5) 139. pp. 4-5. (1916)

Egyhangúlag megszavazta a közgyűlés a házbérfillért : véget ért a júniusi közgyűlés. Délmagyarország, (5) 141. pp. 3-4. (1916)

Negyedmilliót gyűjtöttek a Szegeden létesítendő Balkán-Akadémia céljaira. Délmagyarország, (5) 154. pp. 3-4. (1916)

Balkán Kereskedelmi Akadémia Szegeden : Donavell János elaboratuma. Délmagyarország, (5) 155. p. 4. (1916)

A fémtárgyak beszolgáltatása. Délmagyarország, (5) 154. p. 5. (1916)

Felhívás a hadi célokra igénybevett fémtárgyak beszolgáltatására. Délmagyarország, (5) 164. pp. 11-12. (1916)

Szegeden lesz a Haditermény délvidéki központja. Délmagyarország, (5) 159. p. 4. (1916)

A Haditermény szegedi kirendeltsége. Délmagyarország, (5) 167. p. 3. (1916)

A Haditermény szegedi kirendeltsége. Délmagyarország, (5) 168. p. 3. (1916)

A Haditermény szegedi kirendeltsége. Délmagyarország, (5) 177. pp. 3-4. (1916)

Évi negyven ezer korona hozzájárulást kérnek a várostól a Balkán-Akadémiához : alapítók értekezlete a Kereskedelmi és Iparkamarában. Délmagyarország, (5) 160. pp. 4-5. (1916)

A Balkán Akadémia alapítói. Délmagyarország, (5) 161. p. 2. (1916)

Évi 280.000 korona tiszta jövedelmet hozna a szegedi halastó : 46.000 korona jövedelme van eddig a városnak a halászatból. Délmagyarország, (5) 165. pp. 4-5. (1916)

280.000 korona I. Délmagyarország, (5) 166. p. 2. (1916)

280.000 korona II. Délmagyarország, (5) 167. p. 2. (1916)

Vásárlási igazolványok kiadása. Délmagyarország, (5) 170. p. 8. (1916)

Vásárlási igazolványok kiadása. Délmagyarország, (5) 182. p. 2. (1916)

Rendkívüli közgyűlés : újabb vitára van kilátás a városi tisztviselők fizetésrendezéséről : a Haditermény szegedi kirendeltsége. Délmagyarország, (5) 173. p. 3. (1916)

Szegeden is legyen Haditermény kirendeltség : egy óra alatt véget ért a rendkívüli közgyűlés. Délmagyarország, (5) 176. p. 3. (1916)

Szegedi tisztviselők közös konyhája : a szervező-bizottság alakuló értekezletet hív egybe. Délmagyarország, (5) 176. p. 5. (1916)

Tisztviselők közös konyhája : a szervező-bizottság értekezlete. Délmagyarország, (5) 188. pp. 5-6. (1916)

Csütörtökön érkeznek a német újságírók Szegedre. Délmagyarország, (5) 196. p. 5. (1916)

A német újságírók Szegeden. Délmagyarország, (5) 197. pp. 3-4. (1916)

Erdélyi menekültek ezrei Szegeden. Délmagyarország, (5) 204. pp. 1-2. (1916)

Orsovai menekülők - Orsova kiürítéséről. Délmagyarország, (5) 204. p. 3. (1916)

Szeged az erdélyi menekültek elosztó állomása : közel húszezer korona a Délmagyarország eddigi gyűjtése. Délmagyarország, (5) 206. p. 3. (1916)

Társadalmi szervezet intézi az erdélyi menekültek ügyeit. Délmagyarország, (5) 209. p. 3. (1916)

Pékek és kereskedők a lisztellátás új rendjének megváltoztatását kérik : a főispán az átmeneti intézkedésekről : interpellációk a közgyűlés ellőtt. Délmagyarország, (5) 220. pp. 3-4. (1916)

Két órás vita a lisztellátásról : a szeptemberi közgyűlés első napja. Délmagyarország, (5) 221. pp. 3-4. (1916)

200.000 korona alaptőkével bevásárlási részvénytársaság alakul Szegeden. Délmagyarország, (5) 224. p. 3. (1916)

A Szegedi Kereskedők Bevásárlási Részvénytársasága. Délmagyarország, (5) 225. pp. 4-5. (1916)

Szerdán kezdődik az októberi közgyűlés. Délmagyarország, (5) 244. p. 5. (1916)

Két órás vita a tanyasi vasút építéséről. Délmagyarország, (5) 244. p. 4. (1916)

A közgyűlés a vicinális vasút építése mellett döntött. Délmagyarország, (5) 245. pp. 3-4. (1916)

Utalványrendszer lép életbe az összes elsőrendű élelmi cikkeknél : november 15-től cukrot csak utalvány ellenében lehet vásárolni. Délmagyarország, (5) 246. p. 3. (1916)

Kereskedők a szegedi cukorutalvány-rendszerről. Délmagyarország, (5) 250. p. 5. (1916)

A város húsz milliós kölcsöne. Délmagyarország, (5) 251. p. 5. (1916)

A húsz milliós beruházási kölcsön föltételei : milyen célra használja fel a város a kölcsönt : javaslat az évi egy millió korona annuitás fedezéséről. Délmagyarország, (5) 253. p. 2. (1916)

A húsz milliós beruházási kölcsön. Délmagyarország, (5) 254. p. 2. (1916)

Glückstahl Lajos: A húsz milliós beruházási kölcsön. Délmagyarország, (5) 255. p. 2. (1916)

Még egyszer a beruházási kölcsönre. Délmagyarország, (5) 256. p. 3. (1916)

Glücksthal Lajos: A városi beruházások és a húsz milliós kölcsön. Délmagyarország, (5) 257. p. 2. (1916)

A népoktatás végleges rendezése a szegedi tanyákon. Délmagyarország, (5) 259. p. 3. (1916)

A tanyai népoktatás rendezése. Délmagyarország, (5) 260. p. 4. (1916)

Szeged gyásza. Délmagyarország, (5) 275. p. 5. (1916)

Szeged gyásza. Délmagyarország, (5) 277. pp. 5-6. (1916)

A hatóság minden termést rekvirálhat. Délmagyarország, (5) 280. p. 6. (1916)

A villany- és gázfogyasztás korlátozása. Délmagyarország, (5) 286. p. 3. (1916)

A villany- és gázfogyasztás korlátozása. Délmagyarország, (5) 287. p. 4. (1916)

Csütörtökön kezdődik Szegeden a második rekvirálás : 50.000 métermázsa gabonát kell Szegednek beszolgáltatni : a rekvirálás a magánháztartásokra is kiterjed : a Szegedre kirótt mennyiséget a cséplési eredmények alapján állapították meg : fejenként és naponként 180 grammban állapították meg a lisztadagokat. Délmagyarország, (5) 286. pp. 3-4. (1916)

A rekvirálás. Délmagyarország, (5) 290. p. 2. (1916)

Vasárnap kezdődik Szegeden a második rekvirálás. Délmagyarország, (5) 292. pp. 7-8. (1916)

A tanács intézkedései a villany- és gázfogyasztás korlátozásáról. Délmagyarország, (5) 289. p. 5. (1916)

Végső döntés a villany- és gázfogyasztás korlátozásáról. Délmagyarország, (5) 292. p. 8. (1916)

A gázfogyasztás újabb korlátozása : az élelmiszerüzletek zárórája 7, a többi üzleteké 6 órakor lesz. Délmagyarország, (5) 303. pp. 3-4. (1916)

A tanács javaslata 12 milliós kölcsön fölvételéről : a decemberi közgyűlés tárgyal. Délmagyarország, (5) 294. pp. 6-7. (1916)

Húszmilliós kölcsön felvétele mellett döntött a közgyűlés. Délmagyarország, (5) 297. pp. 4-5. (1916)

500.000 korona a tanyai népoktatás fejlesztésére : a decemberi közgyűlés első napja. Délmagyarország, (5) 295. p. 3. (1916)

Közgyűlési vita a rekvirálásról. Délmagyarország, (5) 295. pp. 4-5. (1916)

A világítás korlátozása. Délmagyarország, (5) 306. p. 25. (1916)

A világítás korlátozása. Délmagyarország, (5) 308. p. 10. (1916)

Baranyi János hangversenye. Délmagyarország, (5) 274. p. 10. (1916)

Fichtner Sándor megnyerte a Kövesdy pályadíjat. Délmagyarország, (5) 4. p. 10. (1916)

Fichtner a Zeneakadémia hangversenyének műsorán. Délmagyarország, (5) 6. p. 10. (1916)

Szimfonikus hangverseny. Délmagyarország, (5) 269. p. 7. (1916)

Tömörkény film : [Barlanglakók]. Délmagyarország, (5) 63. p. 7. (1916)

Lugosi Döme: A régi Szegedről : [a legendás olcsó világ]. Délmagyarország, (5) 161. p. 4. (1916)

Szegedről-Szegednek : a városi gőzfürdő. Délmagyarország, (5) 85. pp. 3-4. (1916)

A Kass-szálló megnyitása. Délmagyarország, (5) 269. p. 5. (1916)

Szegedről-Szegednek: a tanyai vasút. Délmagyarország, (5) 73. pp. 4-5. (1916)

Éva. Délmagyarország, (5) 67. p. 10. (1916)

Régi idők emlékei. Délmagyarország, (5) 1. p. 15. (1916)

Hangverseny a színházban. Délmagyarország, (5) 104. pp. 6-7. (1916)

Hangverseny a színházban. Délmagyarország, (5) 134. p. 8. (1916)

Szimfonikus hangverseny. Délmagyarország, (5) 146. pp. 7-8. (1916)

Dohnányi hangversenye. Délmagyarország, (5) 294. p. 9. (1916)

Szegedről-Szegednek : a fogadalmi templom. Délmagyarország, (5) 137. p. 2. (1916)

A Fogadalmi templom ügye : az épületet nem fenyegeti jelentékenyebb károsodás : per készül a város és a vállalkozó között : a kárt megakadályozni nem lehet. Délmagyarország, (5) 142. pp. 5-6. (1916)

This list was generated on 2024. április 21. 07:57:00 CEST.