Browse by Full volume

Group by: No Grouping | Volume | Number
Number of items: 973.

Hetvenhatezer korona jövedelem a városi halászatból. Délmagyarország, (6) 1. p. 4. (1917)

54.000 korona volt a központi segélybizottság múlt évi kiadása. Délmagyarország, (6) 3. pp. 3-4. (1917)

Tizennégymillió korona értékű föld cserélt gazdát Szegeden az elmúlt évben. Délmagyarország, (6) 4. p. 3. (1917)

Indítvány a városi szabályrendelet módosításáról. Délmagyarország, (6) 4. pp. 5-6. (1917)

Beszüntetik a gázfogyasztás korlátozására tett helyi intézkedéseket. Délmagyarország, (6) 6. p. 3. (1917)

A Szegedi Bankegyesület Részvénytársaság 1916. évi zárszámadása. Délmagyarország, (6) 8. p. 8. (1917)

Szeged zsírszükségletének biztosítása. Délmagyarország, (6) 11. pp. 3-4. (1917)

A főispán elrendelte Szegeden a harmadik rekvirálást. Délmagyarország, (6) 15. p. 3. (1917)

Csökken az olvasók száma Szegeden : Jelentés a városi múzeum és a Somogyi Könyvtár múlt évi állapotáról. Délmagyarország, (6) 15. pp. 4-5. (1917)

Javaslat a zsír és a szalonna szegedi árának emeléséről : A vendéglői étlapok maximálása - Az ármegállapitó bizottság ülése. Délmagyarország, (6) 17. pp. 3-4. (1917)

Félmillióval csökkent a harmadik háborús évben a város javadalmi bevétele. Délmagyarország, (6) 21. p. 3. (1917)

Hirdetmény. Délmagyarország, (6) 21. p. 8. (1917)

A szegedi állami gyermekvédelem 1916-ban. Délmagyarország, (6) 22. p. 8. (1917)

A Mezőgazdák Szövetkezetének igazgatója a paprika-ankét eredményeiről. Délmagyarország, (6) 25. p. 4. (1917)

A szegedi ipartestület közmunkák előkészítését sürgeti a városnál. Délmagyarország, (6) 26. p. 5. (1917)

Milyen új városi jövedelmeket tervez a hatóság : Szeged háztartása nem érzi súlyosan jövedelmének a háborúban való csökkenését. Délmagyarország, (6) 26. p. 5. (1917)

A hadügyminisztérium követelte a paprika rekvirálását : A kereskedelmi és iparkamara képviselői a paprika-ankéton. Délmagyarország, (6) 26. p. 7. (1917)

2,206.403 korona háborús kár. Délmagyarország, (6) 27. p. 6. (1917)

A közélelmezési tanács második ülése. Délmagyarország, (6) 30. pp. 7-8. (1917)

A polgármester a téli kikötőről. Délmagyarország, (6) 31. p. 3. (1917)

A közélelmezési tanács a tej lefoglalásáról : A gyermekek és betegek számára biztosítják a szükséges mennyiségeket. Délmagyarország, (6) 31. p. 4. (1917)

Az iparos-párt a kisipar foglalkoztatásáról a háború után. Délmagyarország, (6) 33. p. 3. (1917)

Az ármegállapító bizottság fölemelte a kenyér és a petróleum árát. Délmagyarország, (6) 33. p. 5. (1917)

Megalakult a szegedi paprikatermelők és kereskedők egyesülete. Délmagyarország, (6) 34. p. 5. (1917)

Ankét a téli kikötő megvalósításának módjairól : Aczé! Géza nyilatkozata. Délmagyarország, (6) 35. p. 3. (1917)

Többtermelés a szegedi bérföldeken. Délmagyarország, (6) 35. p. 8. (1917)

A lakbérrendelet módosítása. Délmagyarország, (6) 36. pp. 8-9. (1917)

A villamosközlekedés és közegészségügy a közigazgatási bizottságban. Délmagyarország, (6) 39. p. 3. (1917)

A szénhiány és a szegedi vállalatok. Délmagyarország, (6) 41. p. 3. (1917)

A dohányárusítás rendezése Szegeden. Délmagyarország, (6) 41. p. 4. (1917)

A színház és a mozik bezárása. Délmagyarország, (6) 42. pp. 3-4. (1917)

Vértes Miksa: Szeged szénellátása. Délmagyarország, (6) 43. pp. 3-4. (1917)

Milyennek tervezik a városi áruházat. Délmagyarország, (6) 45. p. 4. (1917)

A Szegedi Hitelbank részvénytársaság igazgatóságának 1916. évi jelentése. Délmagyarország, (6) 46. pp. 7-8. (1917)

A főszámvevő szerint új jövedelmi forrásokat nem új adóterhekkel kell teremteni : A város létesítse a fehértói halgazdaságot. Délmagyarország, (6) 47. p. 4. (1917)

Szénhiány fenyegeti a szegedi iparvállalatokat : Megindul a villamos vasúti forgalom a mellékvonalakon is. Délmagyarország, (6) 49. p. 5. (1917)

Közös konyhák létesítésével foglalkozik a közélelmezési tanács. Délmagyarország, (6) 52. p. 4. (1917)

Szegedi Takarék és Hitel Részvénytársaság igazgatóságának jelentése. Délmagyarország, (6) 52. pp. 8-10. (1917)

A szegedi közélelmezési hivatal mérlege. Délmagyarország, (6) 54. p. 4. (1917)

A kenderfonógyár 30.000 koronás alapítványa. Délmagyarország, (6) 55. p. 6. (1917)

Megkezdi működését a kereskedők bevásárló részvénytársasága. Délmagyarország, (6) 56. p. 3. (1917)

A léghajós osztagnak laktanyát építenek Szegeden : Repülőgépgyár létesítését is tervezik. Délmagyarország, (6) 59. p. 3. (1917)

Paprikaközpont felállítását tervezik Szegeden : Ankét a paprika-árak maximálása ügyében. Délmagyarország, (6) 59. p. 3. (1917)

Közgazdasági egyetemet Szegednek : Nyilatkozatok a gazdasági egyetem Szegeden való fölállításáról. Délmagyarország, (6) 64. p. 3. (1917)

Kétezer hold földet borítanak el a vadvizek : Szegeden több földet vetettek be, mint a háború előtt. Délmagyarország, (6) 67. p. 3. (1917)

Hadigondozó intézmény szervezése Szegeden : Zita királyné hét láda szeretetadománya a szegedi hadiárváknak. Délmagyarország, (6) 69. p. 3. (1917)

Rohamosan csökkennek a városi jövedelmek : A vízdíj hátralék 40.000 koronával emelkedett. — A javadalmi bizottság ülése. Délmagyarország, (6) 72. p. 3. (1917)

A szegedi tisztviselők nagygyűlése a drágaság miatt. Délmagyarország, (6) 73. p. 3. (1917)

A munkaközvetítő-székhely szervezése Szegeden. Délmagyarország, (6) 73. p. 7. (1917)

A szegedi tisztviselők háborús helyzete : Ruhasegélyt és száz percentes háborús pótlékot kérnek. Délmagyarország, (6) 74. p. 3. (1917)

Április 15-én megnyílik a polgári vendéglő. Délmagyarország, (6) 78. p. 5. (1917)

Lakásínség Szegeden. Délmagyarország, (6) 80. p. 4. (1917)

Rendkívüli közgyűlés határozott a Fehértó levezetése ügyében. Délmagyarország, (6) 82. pp. 3-4. (1917)

Női levélhordók Szegeden : A szegedi posta működése a háború harmadik évében. Délmagyarország, (6) 85. p. 4. (1917)

Tüdővész-rendelőintézetek felállítása Szegeden : Dr. Hollós József indítványa. Délmagyarország, (6) 85. p. 4. (1917)

A paprikarendelet késedelmes megjelenésének hatása a szegedi termelésre és piacra. Délmagyarország, (6) 86. p. 3. (1917)

Egy hét óta nem működik a köztisztasági vállalat : Az összes lovak és a személyzet rüh-kórban megbetegedett. Délmagyarország, (6) 87. p. 3. (1917)

Kétmillió korona eddig Szeged háborús kiadása : A múlt évi zárszámadás a pénzügyi bizottság előtt. Délmagyarország, (6) 89. pp. 3-4. (1917)

A polgármester a városi párt megalakulásáról. Délmagyarország, (6) 89. pp. 4-5. (1917)

Pártos Zoltán: Szeged közegészségügyének rendezéséről. Délmagyarország, (6) 90. pp. 5-6. (1917)

Szeged márciusban : A közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (6) 92. pp. 6-7. (1917)

Rokkant-telepet létesítenek Szegeden. Délmagyarország, (6) 93. p. 3. (1917)

A Szegedi Partfürdő Részvénytársaság Igazgatóságának jelentése. Délmagyarország, (6) 96. p. 10. (1917)

A tanács határozata a légszeszgyár perére. Délmagyarország, (6) 97. p. 4. (1917)

Megjelent a kormányrendelet a paprikaforgalom szabályozásáról. Délmagyarország, (6) 100. p. 5. (1917)

Fölemelt árakon számláz a gázgyár : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 100. p. 6. (1917)

Május 1-jén általános munkaszünet lesz Szegeden : A hadiüzemekben sem dolgoznak. Délmagyarország, (6) 102. p. 3. (1917)

Somogyi Szilveszter: Hirdetmény. Délmagyarország, (6) 102. pp. 10-11. (1917)

Mikor lesz vége a háborúnak? Jóslások a bibliából a reformátusok szegedi közgyűlése alkalmából. Délmagyarország, (6) 103. p. 3. (1917)

Az öreg népfölkelők és alkalmatlanok újabb sorozása : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 103. p. 5. (1917)

Szegedi újságírók Tömörkény özvegyéhez. Délmagyarország, (6) 103. pp. 5-6. (1917)

A munkások májusi ünnepe. Délmagyarország, (6) 104. p. 3. (1917)

A népszámlálás Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 104. pp. 5-6. (1917)

Megkezdte működését a katonai rendőrség : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 104. p. 6. (1917)

A szegedi műbarátok kiállítása : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 104. pp. 6-7. (1917)

A Magyar Városok Országos Kongresszusának programja. Határozati javaslat a városi polgárság szervezése ügyében. Délmagyarország, (6) 105. pp. 3-4. (1917)

A városi párt és középosztály szervezése : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 105. p. 5. (1917)

A Szegedi Hús és Vásárpénztár részvénytársaság 1916. évi zárszámadása. Délmagyarország, (6) 105. p. 8. (1917)

A szegedi lakosság fa- és szénszükségletének biztosítása : Új maximális árakat állapítottak meg a fára és a porosz szénre. — Tanácskozás a téli szükséglet biztosításáról. Délmagyarország, (6) 106. p. 3. (1917)

Szervezik a szegedi paprikakirendeltséget. Délmagyarország, (6) 106. pp. 3-4. (1917)

Változás a Haditermény szegedi kirendeltségének vezetésében. Délmagyarország, (6) 107. p. 3. (1917)

Szegeden hetven fillér marad egy liter tej : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 107. p. 7. (1917)

Zajos közgyűlés az iparosok fogyasztási szövetkezetében : Vádak a vezetőség ellen. Délmagyarország, (6) 108. pp. 3-4. (1917)

A szegedi főiskola : Ilosvay államtitkár a Balkán Akadémiáról. Nem állítanak fel közgazdasági egyetemet. Délmagyarország, (6) 108. p. 4. (1917)

A szegedi kendergyárak birtokvásárlásai. Délmagyarország, (6) 108. p. 6. (1917)

Hirdetmény. Délmagyarország, (6) 108. p. 8. (1917)

A délmagyarországi textilkereskedők gyűlése Szabadkán : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 109. p. 5. (1917)

Szeghő Árpád: Vita az iparosok fogyasztási szövetkezetéről. Délmagyarország, (6) 110. p. 4. (1917)

A tüdővész elleni küzdelem Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 110. p. 6. (1917)

Szegedi iparosok küldöttsége a Polgárliga alakuló gyűlésén : Ülés az ipartestületben. Délmagyarország, (6) 111. p. 4. (1917)

Katonaotthon Szegeden. Délmagyarország, (6) 112. p. 5. (1917)

A szegedi sajtó a miniszterelnökhöz és az igazságügyminiszterhez a cenzúra ügyében. Délmagyarország, (6) 113. p. 3. (1917)

Megalakult Szegeden a Tüdőgümőkór Ellen Küzdő Szövetség. Délmagyarország, (6) 113. p. 5. (1917)

A pénzügyi bizottság egymillió korona jegyzését javasolja a hatodik magyar hadikölcsönre : Újabb másfélmillió hitel a közélelmezési hivatalnak. Délmagyarország, (6) 114. p. 3. (1917)

Száztizenkétezer lakosa van Szegednek : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 114. p. 6. (1917)

Javaslat a közgyűlés előtt a mezőgazdasági részvénytársaságról : Színigazgatót választ a májusi közgyűlés. Délmagyarország, (6) 115. p. 3. (1917)

Szeged áprilisban : A közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (6) 115. pp. 4-5. (1917)

A népszámlálás eredménye : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 115. p. 6. (1917)

A közgyűlés elrendelte a mezőgazdasági részvénytársaság megalakításának előmunkálatait. Délmagyarország, (6) 116. pp. 3-4. (1917)

A nyugdíjas állami tisztviselők drágasági pótléka : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 117. p. 6. (1917)

Mit akar a Polgárszövetség : A városok szilárd pénzügyi megalapozását és a városi lakosság megélhetésének biztosítását. — Szeged a polgárszövetségben. — Beszélgetés a liga vezetőjével. Délmagyarország, (6) 118. p. 4. (1917)

Szeged hatszázezer koronát jegyez a hadikölcsönre. Délmagyarország, (6) 118. p. 9. (1917)

Szeged a városok kongresszusán. Délmagyarország, (6) 119. p. 4. (1917)

Közel tízezer munkást helyezett el a szegedi munkaközvetítő hivatal. Délmagyarország, (6) 121. pp. 3-4. (1917)

Szegedi Közúti Vaspálya Részvénytársaság 1916. évi zárszámadásai. Délmagyarország, (6) 121. p. 10. (1917)

Szeged tízezer koronát ad a gyöngyösi tűzkárosultaknak. Délmagyarország, (6) 123. p. 5. (1917)

Az ország kereskedői méltatni kívánják báró Kürthy érdemeit : A Szegedi Kereskedők Egyesülete is részt vesz a mozgalomban. Délmagyarország, (6) 125. p. 5. (1917)

Műtrágyagyárat Szegednek. Délmagyarország, (6) 125. p. 7. (1917)

Hollós József: Előadás a tüdővész leküzdéséről : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 85. p. 12. (1917)

Ismét bezárják a városi gőzfürdőt. Délmagyarország, (6) 125. p. 16. (1917)

Közgyűlés a Kereskedők Egyesületében. Délmagyarország, (6) 126. p. 3. (1917)

Emelkedett a város javadalmi bevétele : A javadalmi bizottság ülése. Délmagyarország, (6) 126. p. 4. (1917)

Hirdetmény. Délmagyarország, (6) 126. p. 9. (1917)

A szegedi Lloyd és a hatóság. Délmagyarország, (6) 127. p. 4. (1917)

Rendelet a fáról és a faszénről : Fakivileli és fakereskedelmi központ alakítása. — Be kell jelenteni a fa és faszénkészleteket. Délmagyarország, (6) 127. p. 4. (1917)

Gyermeknap Szegeden. Délmagyarország, (6) 127. p. 5. (1917)

Szeged tavaszi piacán. Délmagyarország, (6) 128. pp. 4-5. (1917)

A Közélelmezési Hivatal a szegedi paprikáról. Délmagyarország, (6) 130. p. 3. (1917)

Az országos gazdagyűlés a gabonaárak ötven százalékos emelését kéri. Délmagyarország, (6) 131. p. 3. (1917)

Maximálták a húsárakat. Délmagyarország, (6) 131. p. 4. (1917)

Megdrágul-e Szegeden a liszt : A hatóság, a nagy- és kiskereskedők együttes tanácskozása a Lloydban. Délmagyarország, (6) 132. p. 4. (1917)

A szegedi munkások élelmezése a harmadik háborús évben. Délmagyarország, (6) 133. p. 4. (1917)

Állami műtrágyagyár Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 134. p. 7. (1917)

Somogyi Szilveszter a frontra megy. Délmagyarország, (6) 135. p. 5. (1917)

A közélelmezési hivatal negyedévi forgalma : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 135. p. 7. (1917)

Ösztöndíj pályázati hirdetmény. Délmagyarország, (6) 135. p. 11. (1917)

A szegedi gyermeknap. Délmagyarország, (6) 136. p. 4. (1917)

Nem emelik a liszt árát : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 136. p. 5. (1917)

Nyugdíjat a városi üzemek alkalmazottainak. Délmagyarország, (6) 136. p. 5. (1917)

Közel kilencszázezer koronát jegyeztek hadikölcsönre a Korzó moziban. Délmagyarország, (6) 136. p. 5. (1917)

Megvolt a légszeszgyár és a város perében az első tárgyalás. Délmagyarország, (6) 137. p. 3. (1917)

A szegedi hadikölcsön-jegyzések eddigi eredménye : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 137. p. 5. (1917)

Kik lettek Szegeden a paprikabizományosok : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 137. pp. 5-6. (1917)

A jövő héten átköltözik a közélelmezési hivatal új helyiségébe : tervek a jövő évi élelmezés javítására. Délmagyarország, (6) 138. p. 4. (1917)

Indítvány a városi gőzfürdő eladására : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 138. p. 6. (1917)

Részvénytársaságot alakítanak a szegedi paprikabizományosok. Délmagyarország, (6) 138. p. 7. (1917)

A szegedi terméskilátások. Délmagyarország, (6) 139. p. 4. (1917)

Kétszáz vagon tarhonyát és kölest szállítottak Szegedről Ausztriába : [lisztszállítási visszaélések]. Délmagyarország, (6) 140. p. 6. (1917)

Fekete Mór: A szegedi magántisztviselők helyzete. Délmagyarország, (6) 142. p. 5. (1917)

Nyolc indítvány a júniusi közgyűlésen. Délmagyarország, (6) 143. p. 4. (1917)

A közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (6) 143. p. 4. (1917)

Lesz-e politikai vita a júniusi közgyűlésen. Délmagyarország, (6) 143. p. 5. (1917)

A hadimunkások bér- és munkaviszonyainak újabb szabályozása : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 143. p. 6. (1917)

Felír a közgyűlés a kormányhoz a magántisztviselők érdekében. Délmagyarország, (6) 144. p. 3. (1917)

Befejezték a júniusi közgyűlést. Délmagyarország, (6) 145. pp. 3-4. (1917)

Rendelet a termés lefoglalásáról és forgalomba hozataláról. Délmagyarország, (6) 146. p. 5. (1917)

Kofák nagygyűlése a városházán : A hatóság meg akarja szervezni a piaci árusítást. Délmagyarország, (6) 148. pp. 4-5. (1917)

Visszaélések a borfogyasztási illeték fizetésénél : A javadalmi bizottság ülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 148. p. 5. (1917)

Beszerzési központ alakítására készülnek a szegedi magántisztviselők. Délmagyarország, (6) 149. p. 4. (1917)

A szegedi honvédnap : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 149. pp. 5-6. (1917)

Mezőgazdasági kamara Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 149. p. 6. (1917)

A hadikölcsönjegyzés szegedi eredménye. Délmagyarország, (6) 149. pp. 6-7. (1917)

Gyermekstrand Újszegeden. Délmagyarország, (6) 150. p. 4. (1917)

Kicsempészik a burgonyát Szegedről : A szerdai piacról 19 kocsi burgonyát szállítottak el vidékre. Délmagyarország, (6) 150. p. 5. (1917)

Többmillió korona károsodás érte a legitim kereskedelmet : A Szegedi Kereskedők Egyesülete arról, hogy miként drágítják illetéktelen tényezők az árukat. Délmagyarország, (6) 151. p. 5. (1917)

Megtörtént a közélelmezési hivatal átköltözése : Új rend az új helyiségben. Délmagyarország, (6) 151. p. 5. (1917)

Megalakul Szegeden a választójogi blokk. Délmagyarország, (6) 151. p. 7. (1917)

Megalakult a Szegedi Újságírók Egyesülete : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 152. pp. 6-7. (1917)

Életbe lépett az új piaci rend : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 152. pp. 7-8. (1917)

A paprikaárusítás : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 152. p. 8. (1917)

A szegedi politika vizein : A Polgári párt, — A szociáldemokraták képviselete Szegeden. — Szurmay Sándor szegcdi képviselő? Délmagyarország, (6) 153. p. 1. (1917)

Honvédünnep Újszegeden. Délmagyarország, (6) 153. pp. 4-5. (1917)

Kelemen Béla Szeged és Csongrád megye főispánja : Szurmay honvédelmi miniszter nyilatkozata a Délmagyarország számára. Délmagyarország, (6) 154. p. 3. (1917)

Polgári párt alakulása Szegeden : Nyilatkozat a párt megalakításáról, programjáról és céljairól. Délmagyarország, (6) 154. p. 4. (1917)

Hetvenkétezer mázsa gabonát vásárol a szegedi közélelmezési hivatal. Délmagyarország, (6) 154. p. 5. (1917)

Szeged gabonavásárlása. Délmagyarország, (6) 155. p. 3. (1917)

A szegedi választójogi blokk megalakítása. Délmagyarország, (6) 155. p. 4. (1917)

Kombinációk Kelemen Béla utódáról a második kerületben. Délmagyarország, (6) 155. pp. 4-5. (1917)

Megalakult Szegeden a választójogi blokk : Alakuló értekezlet a Munkás-Otthonban. Délmagyarország, (6) 156. p. 3. (1917)

Szegedi honvédtisztek hősi halála. Délmagyarország, (6) 157. p. 6. (1917)

A szegedi iparosok csatlakoznak a választójogi blokkhoz. Délmagyarország, (6) 159. p. 6. (1917)

Mozgalom a szabad paprikaforgalom visszaállításáért : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 159. p. 7. (1917)

A városi múzeum igazgatói állása : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 159. p. 7. (1917)

A polgármester a mezőgazdasági ipari üzemek létesítéséről. Délmagyarország, (6) 160. p. 4. (1917)

Ismét korlátozni kell Szegeden a gázfogyasztást : A németországi gázgyárak szénnel való ellátása : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 160. p. 5. (1917)

A szegedi katonai rendőrség kéthavi működése. Délmagyarország, (6) 161. pp. 3-4. (1917)

Az új szegedi párt : [vezércikk]. Délmagyarország, (6) 162. p. 1. (1917)

Kereskedők és iparosok politikai szervezkedése Szegeden. Délmagyarország, (6) 162. p. 3. (1917)

Harmincezer vagon Szeged egy évi szénszükséglete : A polgármester a szénellátás zavarairól. — Országos korlátozások a szénfogyasztásban. Délmagyarország, (6) 162. p. 4. (1917)

Móra Ferenc lett a Somogyi könyvtár és múzeum igazgatója : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 162. p. 6. (1917)

Nyilatkozatok az iparosok és kereskedők politikai szervezkedéséről. Délmagyarország, (6) 163. p. 3. (1917)

A szegedi munkapárt az aktuális politikai kérdésekről. Délmagyarország, (6) 164. p. 3. (1917)

A szegedi bőrdrágítási ügy. Délmagyarország, (6) 164. p. 4. (1917)

Kelemen Béla búcsúja választóitól : Dr. Koszó István a második kerület képviselőjelöltje. Délmagyarország, (6) 164. pp. 5-6. (1917)

A szárazság hatása a szegedi termésre : A közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (6) 165. p. 3. (1917)

Szeged fölirata a Fehértó ügyében : Hogyan kíván védekezni a hatóság a vadvizek ellen. Délmagyarország, (6) 165. p. 4. (1917)

A szegedi politika vizein : [vezércikk]. Délmagyarország, (6) 167. p. 1. (1917)

A belügyminiszter döntése a tanyai vasút ügyében : Rendes nyomtávolságú vasútra nem kap előmunkálati engedélyt a város. Délmagyarország, (6) 167. pp. 3-4. (1917)

Szeged fölirata a kormányhoz a magántisztviselők érdekében. Délmagyarország, (6) 167. p. 4. (1917)

A szegedi választójogi blokk második ülése. Délmagyarország, (6) 168. p. 7. (1917)

Megveszi-e a város a tejcsarnokot. Délmagyarország, (6) 169. pp. 3-4. (1917)

A szegedi gazdák csatlakozása a választójogi blokkhoz : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 169. p. 5. (1917)

Október 15-ig be lehet szerezni a gabonaszükségletet : Megjelent az új termésrendelet. Délmagyarország, (6) 170. p. 3. (1917)

A szegedi dohánygyár a dohányínség idején. Délmagyarország, (6) 170. pp. 9-10. (1917)

Iparosok és kereskedők pártja : [vezércikk]. Délmagyarország, (6) 172. p. 1. (1917)

Sipos Iván: Csongrád megye szívesen látná Szeged megye létesítését. Délmagyarország, (6) 172. p. 3. (1917)

Új elnököt választott a szegedi Vöröskereszt. Délmagyarország, (6) 173. p. 3. (1917)

A szegedi választójogi blokk értekezlete. Délmagyarország, (6) 174. p. 5. (1917)

Szeged politikája : [vezércikk]. Délmagyarország, (6) 175. p. 1. (1917)

A szegedi főispáni installáció : A törvényhatóság búcsúja Cicatricis Lajostól. Délmagyarország, (6) 175. p. 3. (1917)

Dr. Kelemen Béla beiktatása. Délmagyarország, (6) 176. pp. 4-9. (1917)

Kárpáti Károly: A szegedi állami főgimnázium értesítője. Délmagyarország, (6) 176. p. 10. (1917)

Dr. Koszó István a második kerület képviselője : Egyhangú választás. Délmagyarország, (6) 177. pp. 3-4. (1917)

Fürtös Sándor: A szegedi választójogi blokk felhívása. Délmagyarország, (6) 177. p. 4. (1917)

Nagy gabonatűz Szegeden : Kétezer kereszt rozs pusztulása. Délmagyarország, (6) 178. p. 3. (1917)

Szegeden száz korona egy métermázsa búza. Délmagyarország, (6) 179. p. 3. (1917)

A kormány nem engedélyezi a választójogi blokk népgyűlését. Délmagyarország, (6) 180. p. 3. (1917)

A szegedi fogyasztók mozgalma a piaci uzsora ellen : A vasárnapi népgyűlés előkészítése. Délmagyarország, (6) 181. p. 3. (1917)

A szegedi paprikások népgyűlésen kérik a paprikaforgalom szabaddá tételét. Délmagyarország, (6) 182. p. 3. (1917)

Megalakult Szegeden a demokrata párt. Délmagyarország, (6) 182. p. 5. (1917)

Egymillió korona kamatmentes kölcsönnel alakul meg a szegedi tisztviselők beszerzési csoportja. Délmagyarország, (6) 183. p. 3. (1917)

A szegedi fogyasztók nagygyűlése. Délmagyarország, (6) 183. p. 3. (1917)

Nyolcmillió korona a jövő évben Szeged kiadása : A város jövő évi költségvetése. — A nagy városi javadalmak állandóan csökkenőben vannak. — A házbérfillér a lakrészadóval szemben évi 140.000 korona többjövedelmet jelent. — A városi fürdő mérlege 34.000 korona deficittel zárul. Délmagyarország, (6) 184. pp. 3-4. (1917)

Veszedelemben a szegedi paprikatermelés. Délmagyarország, (6) 186. p. 4. (1917)

A szegedi választójogi nagygyűlés előkészítése : Értekezlet a Munkás-Otthonban. Délmagyarország, (6) 186. p. 4. (1917)

A vasárnapi választójogi nagygyűlés programja : A határozati javaslat szövege. Délmagyarország, (6) 188. p. 3. (1917)

A légszeszgyári áremelés. Délmagyarország, (6) 189. p. 5. (1917)

A szegedi nőtisztviselők szervezkedése. Délmagyarország, (6) 191. p. 4. (1917)

Megalakították a szegedi magántisztviselők beszerzési csoportját. Délmagyarország, (6) 192. pp. 3-4. (1917)

Miért nem lehet Szegeden maximális áron húst kapni. Délmagyarország, (6) 193. p. 4. (1917)

A légszeszfogyasztás újabb korlátozása. Délmagyarország, (6) 194. p. 5. (1917)

Szeged jövő évi költségvetése a pénzügyi bizottságban. Délmagyarország, (6) 194. p. 5. (1917)

A szegedi negyvenhatosok verték vissza az olaszok legerősebb csapásait : Az ellenség óriási erőfeszítés árán sem tudott áttörni. - Elkeseredett küzdelem a Karszton. Délmagyarország, (6) 195. p. 1. (1917)

Nyolc nap múlva beszünteti üzemét a gázgyár. Délmagyarország, (6) 195. p. 3. (1917)

A szegedi kereskedők és iparosok politikai szervezete : ülés az Ipartestületben. Délmagyarország, (6) 196. p. 3. (1917)

A szegedi közélelmezési hivatal élelmiszerbevásárlásai : A vendéglők és cukrászdák megrendszabályozása. Délmagyarország, (6) 196. pp. 3-4. (1917)

A bolgár kultuszminiszter támogatni hajlandó a szegedi Balkán Akadémiát. Délmagyarország, (6) 197. p. 3. (1917)

Fölemelték Szegeden a faárakat. Délmagyarország, (6) 197. p. 3. (1917)

Népszórakozóhelyeket létesít a város. Délmagyarország, (6) 197. p. 3. (1917)

A szegedi ármaximálások : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 197. p. 5. (1917)

A kereskedelmi minisztertől szenet kap a gázgyár : A negyvenhatosok visszahelyezése Szegedre. Délmagyarország, (6) 198. p. 3. (1917)

A fehértói csatorna tisztítása ügyében : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 201. p. 6. (1917)

A tanács előterjesztést tesz a közgyűlésnek a gázgyár megváltása ügyében : A gázgyár újabb árfölemelési kísérlete. Délmagyarország, (6) 202. p. 3. (1917)

Szervezkednek a szegedi kereskedelmi alkalmazottak : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 202. p. 6. (1917)

Szeged gabonát vásárol az ellátatlan lakosság részére : Az Országos Közélelmezési Hivatal rendelete a városhoz. — Biztosították Szeged szénellátását, — Olcsó uzsonna a kioszkban. Délmagyarország, (6) 203. p. 3. (1917)

Somlyódi István: Építtessen a város családi házakat a tisztviselőknek és munkásoknak : Somlyódy István indítványa. Délmagyarország, (6) 203. p. 4. (1917)

Holló Jenő: A szegedi munkásbiztosító szervezi a tüdővész elleni küzdelmet. Délmagyarország, (6) 204. p. 3. (1917)

Munkabeszüntetés a liszt miatt : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 204. pp. 7-8. (1917)

A szegedi szabómunkásnők bérmozgalma : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 204. p. 8. (1917)

Az állami házadó-jövedelem átengedését kérik a városok : Budapest törvényhatóságának átirata Szegedhez. Délmagyarország, (6) 205. p. 3. (1917)

Szervezkednek a szegedi proletárok : [rövid cím]. Délmagyarország, (6) 206. p. 6. (1917)

Megalakul a szegedi szénbizottság : A közönség ellátása biztosítva van - A szénfuvarozásra munkás- és fuvaros-osztagot szerveznek. — 2-3 korona lesz egy mázsa szén szállítása. Délmagyarország, (6) 207. p. 3. (1917)

A negyvenhatosok visszahelyezése. Délmagyarország, (6) 207. p. 4. (1917)

Ahogy Szegeden a tisztviselők élnek. Délmagyarország, (6) 208. p. 4. (1917)

Somlyódi István: Az első száz koronás adomány a magyar földművelők szegedi nevelőintézetére. Délmagyarország, (6) 210. p. 3. (1917)

A szegedi ipartestület a hadbavonult iparosokért : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 210. p. 5. (1917)

Félmillió korona kiadással működik a szegedi kórház : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 210. p. 5. (1917)

A bérkocsisok sztrájkja : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 210. p. 6. (1917)

A felmentések körül felmerült visszásságok orvoslását sürgeti a kereskedelmi és iparkamara : Teljes ülés a kamarában. — Felirat a paprikakereskedelem szabaddá tétele érdekében. Délmagyarország, (6) 211. p. 4. (1917)

Állami jutalmak ipari munkásoknak : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 211. p. 7. (1917)

Az iparosok és kereskedők szegedi szervezetének programja. Délmagyarország, (6) 212. p. 4. (1917)

Piaci rendőrséget szerveznek Szegeden. Délmagyarország, (6) 212. p. 4. (1917)

Hírek Wekerle miniszterelnök szegedi képviselőségéről és Rósa Izsó lemondásáról : Dr. Rósa Izsó nyilatkozata. Délmagyarország, (6) 213. p. 3. (1917)

Intézkedések a szegedi lakáshiány megszüntetésére. Délmagyarország, (6) 214. p. 3. (1917)

Megjelent a rendelet a fűtésről, világításról és a záróráról. Délmagyarország, (6) 215. p. 4. (1917)

Herczeg István: Riport az uzsora városából : Tanulságos képek Szeged negyedik háborús évéből. Délmagyarország, (6) 215. p. 5. (1917)

Alsóváros népe a maximális árak és a haditermény ellen. Délmagyarország, (6) 215. pp. 5-6. (1917)

Az idei télen félannyi fa sem jön Szegedre, mint tavaly : Értekezlet a szegedi széneitátás ügyében. Délmagyarország, (6) 215. p. 7. (1917)

Indítvány a földművelők szegedi nevelőintézetének fölállításáról. Délmagyarország, (6) 215. pp. 7-8. (1917)

Sztrájkolnak a borbélylegények : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 215. p. 11. (1917)

A közigazgatási bizottság a vonatközlekedés javításáért. Délmagyarország, (6) 217. p. 3. (1917)

Két interpelláció és négy indítvány a szeptemberi közgyűlésen. Délmagyarország, (6) 217. p. 4. (1917)

Szeged üdvözli a Wekerle-kormányt : Öt indítvány, hét átirat. Délmagyarország, (6) 218. p. 3. (1917)

A szeptemberi közgyűlés első napja : A gázvilágítás korlátozása és a közbiztonság. — Drágább lett a fürdő. — Rokkant katonák a városi bérszékeknél. — Megint közélelmezési interpelláció. Délmagyarország, (6) 218. p. 4. (1917)

A piac megrendszabályozása : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 218. p. 6. (1917)

Vilmos császár átutazott Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 219. p. 5. (1917)

Az Országos Halászati Felügyelőség a szegedi Fehértó hasznosításáról. Délmagyarország, (6) 220. p. 4. (1917)

A városi közigazgatás reformja : Alpolgármesteri, kereskedelmi és ipari tanácsosi állást szerveznek. A mérnöki hivatal új szervezete. — A községi üzemek rendje. Délmagyarország, (6) 221. pp. 5-6. (1917)

A szegedi gázgyár és a város pöre : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 221. p. 9. (1917)

A burgonya-fejkvóta Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 221. p. 10. (1917)

A városok kongresszusa a közélelmezésről : A szegedi polgármester indítványa a zsírellátásról. Délmagyarország, (6) 222. p. 4. (1917)

A szegedi paprikaérdekeltség memoranduma a kormányhoz : Az új termés adassék át a szabad forgalomnak, a legmagasabb árakat szüntessék meg. Délmagyarország, (6) 223. p. 3. (1917)

Száznyolcvanhatmillió koronát ér Szeged vagyona. Délmagyarország, (6) 223. p. 4. (1917)

Nyolcmilliós építkezést kezd a város a békekötés után : Munkaalkalmak a hazatérő hősöknek, — A Fehértó jövedelmezősége, — Szegeden nem lesz lakáshiány. Délmagyarország, (6) 224. p. 3. (1917)

Ankét a munkaközvetítés államosításáról. Délmagyarország, (6) 225. pp. 3-4. (1917)

A légszeszgyár tízmillióért eladó a városnak : A város ajánlatot tesz ismét a megváltásra. Délmagyarország, (6) 225. p. 4. (1917)

A Szegedi Gazdasági Egyesület ügye : Az egyesület nyilatkozata. Délmagyarország, (6) 225. p. 5. (1917)

Tüdővész-szanatórium felállításáról tárgyalnak a Munkásbiztosító Pénztárban. Délmagyarország, (6) 226. p. 3. (1917)

Kik fizetnek vagyonadót a legszegényebb öt szegedi kerületben. Délmagyarország, (6) 227. p. 3. (1917)

Százhúszezer embert lát el a szegedi közélelmezési hivatal : Tízezer a Szegeden tartózkodó idegenek száma. Délmagyarország, (6) 229. p. 3. (1917)

Rendelet a lánckereskedelemről és a sertéshizlalásról. Délmagyarország, (6) 229. p. 4. (1917)

Miért nincs Szegednek burgonyája. Délmagyarország, (6) 231. p. 3. (1917)

A szegedi katonai rendőrség első félévi működése. Délmagyarország, (6) 231. p. 4. (1917)

A szegedi hősök neveit megörökítő emlékmű : A belügyminisztérium rendelete. Délmagyarország, (6) 231. p. 5. (1917)

Holló Jenő: Gondozóintézetek létesítése Szegeden a népbetegségek leküzdésére. Délmagyarország, (6) 233. p. 5. (1917)

Indítvány az októberi küzgyűléshez a paprikaforgalom szabaddá tételéért : Vita az új paprika forgalombahozatala körül. Délmagyarország, (6) 234. p. 5. (1917)

A közélelmezési miniszter nem engedélyezi az új paprika szabadforgalmát. Délmagyarország, (6) 235. p. 3. (1917)

Új választókerületek Szegeden. Délmagyarország, (6) 235. p. 4. (1917)

Csalással és okirathamisítással vádolt főszolgabíró sajtópere Szegeden. Délmagyarország, (6) 235. p. 4. (1917)

Az alkalmatlanok behívásáról szóló rendelet megérkezett Szegedre. Délmagyarország, (6) 236. p. 3. (1917)

Interpelláció a Házban a paprika szabad forgalmáért. Délmagyarország, (6) 237. p. 3. (1917)

A szegedi kamara a vasárnapi munkaszünetről és az üzleti záróráról. Délmagyarország, (6) 238. p. 6. (1917)

Kétszáztizennégymillió korona vagyon Szeged négy leggazdagabb kerületében. Délmagyarország, (6) 239. pp. 3-4. (1917)

Átmenet-gazdasági tanács alakul Szegeden. Délmagyarország, (6) 240. pp. 3-4. (1917)

A fémkészletek sürgős beszolgáltatása : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 240. p. 7. (1917)

A szénelosztás rendje Szegeden. Délmagyarország, (6) 241. p. 4. (1917)

Szeged szeptemberben : A közigazgatási bizottság ülése. — Korkép a háborús tanyai kultúráról. — A polgármester és Végman Ferenc üdvözlése. Délmagyarország, (6) 241. p. 5. (1917)

Tízezer nő dolgozik a háborús Szegeden. Délmagyarország, (6) 244. p. 3. (1917)

Dr. Koszó István interpellációja a Házban a paprikaforgalom szabaddá tételéért : Mezőssy miniszter válaszában új ármaximálást ígért. Délmagyarország, (6) 244. p. 3. (1917)

A vasúti jegyek drágulása a szegedi vonalakon. Délmagyarország, (6) 246. p. 3. (1917)

Kétszázhúsz munkásnőt elbocsájtott a kenderfonógyár : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 247. p. 5. (1917)

Szegeden nem szeretik a papírszövetet. Délmagyarország, (6) 248. p. 4. (1917)

A Vöröskereszt választmányi ülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 249. p. 5. (1917)

Megalakult a szegedi átmenet-gazdasági bizottság : Teljes ülés a kereskedelmi és iparkamarában. Délmagyarország, (6) 250. p. 4. (1917)

Az ipari munkások kiléptek az élelmezési bizottságból : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 250. p. 6. (1917)

Szakértőket hallgat ki a bíróság a város és a gázgyár perében. Délmagyarország, (6) 251. p. 3. (1917)

Javaslat Balkáni Továbbképző tanfolyam létesítéséről. Délmagyarország, (6) 251. p. 6. (1917)

Harmincezer háztartásnak és százötven közüzemnek van Szegeden petróleumra szüksége. Délmagyarország, (6) 252. p. 5. (1917)

Gondoskodás a szegedi rokkantakról : Nem létesítenek ipari kereseti telepeket; négyszáznyolcvanezer korona a szegedi hadirokkantak önállósítására. Délmagyarország, (6) 253. pp. 3-4. (1917)

A főrendiház megszavazta az indemnitást és a tisztviselők háborús segélyét. Délmagyarország, (6) 253. p. 4. (1917)

A szegedi lakásnyomor : A lakbérleti bizottság elnökének nyilatkozata a lakásínség okáról. Délmagyarország, (6) 255. p. 3. (1917)

Szabadka átvette a gázgyárat : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 255. p. 5. (1917)

A szegedi pénzügyigazgatók adórendszerünk megváltoztatásáról : Nem lesz hozományadó. Délmagyarország, (6) 256. p. 4. (1917)

Szegedi hölgyek a nők választójogáról. Délmagyarország, (6) 256. pp. 5-6. (1917)

Az új lakbérrendelet : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 256. p. 8. (1917)

A Dugonics Társaság tisztújító közgyűlése : Dr. Szalay József az új elnök. Délmagyarország, (6) 257. p. 4. (1917)

Szeged közélelmezési kilátásai a negyedik háborús télre. Délmagyarország, (6) 258. p. 3. (1917)

A legnagyobb szegedi gyárak beszüntették üzemüket a szénhiány miatt. Délmagyarország, (6) 259. p. 3. (1917)

Maximálták a gyertya árát : [rövid cím]. Délmagyarország, (6) 259. p. 6. (1917)

Nem enyhül a szegedi szénhiány. Délmagyarország, (6) 260. p. 3. (1917)

November végén vonulnak be Szegeden az alkalmatlanok. Délmagyarország, (6) 260. p. 4. (1917)

A paprikaforgalom új szabályozása : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 260. p. 5. (1917)

Húszezer szegény él Szegeden : Intézkedések a szegények téli ellátására. Délmagyarország, (6) 262. p. 5. (1917)

Megalakul Szegeden a radikális polgári párt : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 262. p. 8. (1917)

A szegedi feministák választójogi gyűlése. Délmagyarország, (6) 263. p. 3. (1917)

A szegedi lakáshivatalt megalakította a tanács : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 263. p. 7. (1917)

Interpelláció a burgonyaellátásról a novemberi közgyűlésen. Délmagyarország, (6) 264. p. 3. (1917)

Kelemen főispán beszéde háborús kötelességeinkről : Szeged üdvözli a királyt szerencsés megmenekülése alkalmából. Délmagyarország, (6) 265. pp. 3-4. (1917)

Közgyűlési vita a szegedi burgonyahiányról : A novemberi közgyűlés. — Háborús segélyt kapnak a városi nyugdijasok is. — A munkaközvetítő hivatal szervezete. Délmagyarország, (6) 265. p. 5. (1917)

Kétezer gyermek nem jár iskolába Szegeden : A közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (6) 266. p. 5. (1917)

Négyszázhatvankilenc gyermeknek nincs cipője egy szegedi iskolában. Délmagyarország, (6) 267. pp. 3-4. (1917)

Huszadikától a nappali órákban elzárják a légszeszt : Lehet, hogy a légszesz-szolgálitatást teljesen beszüntetik. Délmagyarország, (6) 268. p. 4. (1917)

A Szilléri sugárúti iskola szegény kis tanulói : Állítson fel a város iskolakonyhákat. Délmagyarország, (6) 268. p. 5. (1917)

Szűts Mihály: Szeged mezőgazdasága Vedres korában és Dugonics bizonyságtétele. Délmagyarország, (6) 268. pp. 5-7. (1917)

Még mindig nem működik a szegedi állami tisztviselők beszerzési csoportja. Délmagyarország, (6) 269. p. 3. (1917)

A szén és fa szegedi maximális ára. Délmagyarország, (6) 270. p. 4. (1917)

A Szegedi Gazdasági Egyesület szállításai a hadbíróság előtt : Tisztázódott az egyesület szerepe. Délmagyarország, (6) 270. p. 4. (1917)

Felségfolyamodványban kéri Szeged a király intézkedését a szénhiány miatt : Magánháztartásokban elzárják a gázórákat. — Beszüntetik az üzletek világítását. — A világítás mérvét az engedélyezett helyeken is gázgyári szakértők állapítják meg. — Az új korlátozások 23-án lépnek életbe. Délmagyarország, (6) 270. p. 5. (1917)

Bonyodalmak Szegeden a húsellátás körül : Az ármegállapitó bizottság ülése. — Ellentmondás a miniszteri rendeletben. Délmagyarország, (6) 273. p. 3. (1917)

Rizst, kölest és árpagyöngyöt utalt ki a miniszter az állami tisztviselők részére : A beszerzési csoport fogja szétosztani. Délmagyarország, (6) 273. p. 5. (1917)

A szegedi közélelmezési hivatal feljelentése egy árdrágító részvénytársaság ellen. Délmagyarország, (6) 274. p. 3. (1917)

Balogh Károly lemondott a közélelmezési hivatal vezetéséről. Délmagyarország, (6) 277. p. 3. (1917)

Megfellebbezték a munkaközvetítő szervezésére vonatkozó közgyűlési határozatot. Délmagyarország, (6) 277. p. 4. (1917)

Öt kerületet kap Szeged az új választójogi törvényben. Délmagyarország, (6) 279. p. 5. (1917)

A gázfogyasztás korlátozása : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 279. p. 7. (1917)

A hadikölcsön szegedi sikeréért : Indítványok a propaganda bizottság előtt. — A propaganda bizottság ülései. Délmagyarország, (6) 280. p. 4. (1917)

A Nasici nyilatkozata : A város nyolcszáz vagon fája. Délmagyarország, (6) 280. pp. 4-5. (1917)

A magánalkalmazottakért : A szegedi alkalmazottak nagygyűlése. — A női munka értéke - Szervezkednek a pénzintézeti tisztviselők. Délmagyarország, (6) 281. p. 3. (1917)

Nem enyhítik a gázkorlátozásokat Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 281. p. 7. (1917)

A város szegény cselédei : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 281. p. 7. (1917)

A munkásnők a nők választójogáért : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 281. p. 8. (1917)

A szegedi magántisztviselők szervezkedő nagygyűlése. Délmagyarország, (6) 282. p. 4. (1917)

Békegyűlés Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 282. p. 6. (1917)

A sertéstermékek új szegedi árai : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 283. p. 8. (1917)

A Gazdasági Egyesület a szegedi burgonyatermésért. Délmagyarország, (6) 284. p. 3. (1917)

A feministák is megfellebbezték a munkaközvetítőre vonatkozó közgyűlési határozatot. Délmagyarország, (6) 285. p. 4. (1917)

Nincs cérna Szegeden : Takarékoskodni kell a foltozással. Délmagyarország, (6) 286. p. 6. (1917)

A sertésforgalom újabb szabályozása : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 286. p. 8. (1917)

Indítvány a telekértékadó behozataláról. Délmagyarország, (6) 286. p. 9. (1917)

A feministák közgyűlése. Délmagyarország, (6) 287. p. 3. (1917)

Szegedi szövetkezetek alapítványai. Délmagyarország, (6) 287. p. 6. (1917)

Három interpelláció és három indítvány a decemberi közgyűlésen : A városi faüzlet és a telekértékadó. — Javaslat nagyobb gyermekkórház építéséről. Délmagyarország, (6) 288. p. 4. (1917)

A közgyűlés a tanács mellett döntött a városi faüzlet ügyében : Szeged felirata a párbaj ellen, Elrendelték szabályrendelet készítését a telekértékadóröl. Délmagyarország, (6) 289. pp. 3-4. (1917)

A polgármester felirattal fordul a Közélelmezési Hivatalhoz a lisztkontingens leszállítása miatt : Temesváron nem szállították le a lisztadagokat. Délmagyarország, (6) 290. p. 3. (1917)

Teljes sötétség fenyegeti Szegedet : Sem a gázüzem, sem a villanyüzem nem tud szénhez jutni. A gázgyár távirata a miniszterelnökhöz. Délmagyarország, (6) 291. p. 3. (1917)

Szeged burgonyaellátása : Nincsen elegendő vasúti kocsi. — Fagyos krumplit fogunk kapni. Délmagyarország, (6) 291. p. 4. (1917)

A villamos vasút is kénytelen beszüntetni a forgalmát. Délmagyarország, (6) 292. p. 7. (1917)

Négyezer pár cipőt készít januárban a közélelmezési hivatal bőripari osztálya. Délmagyarország, (6) 292. p. 9. (1917)

A városi kórház szénkészlete is elfogyott : A villamos redukált forgalma. Délmagyarország, (6) 293. p. 3. (1917)

Rendelet a munkásbiztosításról : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 293. p. 6. (1917)

Szarvady Lajos lemondott a Kereskedelmi és Iparkamara elnöki tisztjéről : Teljes ülés a kamarában; előkészületek az elnökválasztásra. Délmagyarország, (6) 294. pp. 3-4. (1917)

A szegedi jóléti konyhák : Kevés a vendéglősök tüzelőanyaga; a vasutasok olcsó étkezdéi; a városi vendéglő és népkonyhák forgalma. Délmagyarország, (6) 295. pp. 3-4. (1917)

A belügyminiszter leirata a csecsemővédelem intézményes szervezéséről : Mit végzett eddig Szeged. Délmagyarország, (6) 296. pp. 3-4. (1917)

Huszonnyolcmillió korona értékű bor termett az idén Szeged határában : Bortermésünk az utolsó tíz év alatt. Délmagyarország, (6) 296. p. 5. (1917)

A Szegedi Orvos Egyesület megszüntette a háziorvosi rendszert : Az orvosi tarifát a közönség vagyoni helyzetével arányosan állapították meg. — A szegények kezelése teljesen díjtalan. Délmagyarország, (6) 297. p. 5. (1917)

Nem tudnak megélni a szegedi ipartestület tisztviselői : Ha nem emelik fől fizetésüket, lemondanak állásukról — Pálfy Dániel nyilatkozata. Délmagyarország, (6) 298. p. 3. (1917)

Szegedi tisztviselők a háziorvosi rendszer mellett : Rendkívüli közgyűlésre készülnek az orvosok. Délmagyarország, (6) 298. p. 5. (1917)

Szabóipari osztályt létesít a közélelmezési hivatal : 150 korona lesz egy öltözet ruha. Délmagyarország, (6) 298. p. 7. (1917)

Hogyan segítenek a szegedi nagyvállalatok tisztviselőik és munkásaik helyzetén. Délmagyarország, (6) 299. pp. 12-13. (1917)

Január 1-jén be kell szüntetni a gázszolgáltatást, ha nem érkezik szén : Nem közlekedik a villamos vasút. Délmagyarország, (6) 300. p. 3. (1917)

Megállapították végleg az orvosi tiszteletdíjakat. Délmagyarország, (6) 301. pp. 4-5. (1917)

Ügyvezető elnök és főtitkár nélkül marad a DEMKE : Az elnökság álláspontja a Gallovich-ügyben beadott interpelláció és indítvány üggében. Délmagyarország, (6) 301. p. 5. (1917)

Nyolc vagon szén érkezett a gázgyárnak : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 301. pp. 5-6. (1917)

A régi Szeged : Milyen volt a viszony a város hatósága, polgársága és a pénzügyigazgatóság között. Délmagyarország, (6) 302. pp. 7-8. (1917)

Höfer von Feldsturm, Franz: Csapataink Braila és Focsani előtt : Soveját elfoglaltuk - Dobrudzsában az ellenséget Macinra vetettük vissza - 1300 foglyot ejtettünk és sok hadianyagot zsákmányoltunk. Délmagyarország, (6) 1. p. 1. (1917)

Erős Ausztria : [Tisza István újévi beszéde]. Délmagyarország, (6) 1. p. 2. (1917)

Balogh Károly: Hogy kivánja a pénzügyi tanácsos a város jövedelmeit fokozni. Délmagyarország, (6) 1. pp. 3-4. (1917)

Megkerült a szent koronából elveszett topáz : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 1. p. 6. (1917)

Rasputint meggyilkolták. Délmagyarország, (6) 1. p. 7. (1917)

Höfer von Feldsturm, Franz: Macint elfoglaltuk : Pintecesti és Miere is birtokunkba van - Sikeres előretörésünk Manojlovnál - A IX. hadsereg Focsani megerősített állásai előtt. Délmagyarország, (6) 2. p. 1. (1917)

Gyermekmentés. Délmagyarország, (6) 2. p. 2. (1917)

Ezerkétszáz fiatalkorú a szegedi bíróság előtt. Délmagyarország, (6) 2. p. 3. (1917)

230 gramm a napi lisztadag : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 2. p. 5. (1917)

Németország nem emeli a katonáskodás korhatárát : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 2. p. 6. (1917)

Herz Béla: Az Oláhországba internált magyarok hazatérése. Délmagyarország, (6) 3. p. 3. (1917)

Szegedi kávésok az új zárórarendelet ellen. Délmagyarország, (6) 3. p. 4. (1917)

A 18 évesek sorozása : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 3. p. 5. (1917)

Rekvirálják a sárgaréz-kilincseket és az ajtóvereteket : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 3. p. 6. (1917)

Lesz-e válság. Délmagyarország, (6) 4. p. 2. (1917)

Kosztolányi Dezső: Gyémántgöröngyök a koronázásról. Délmagyarország, (6) 4. p. 5. (1917)

Új grófokat, bárókat, titkos tanácsosokat és államtitkárokat fognak kinevezni. : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 4. p. 8. (1917)

Rendelet a katonai munkások élelmezéséről. : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 4. p. 9. (1917)

Höfer von Feldsturm, Franz: Focsanit elfoglaltuk : Az oroszok az egész arcvonalon meghátráltak - 3910 embert elfogtunk, 3 ágyut és több géppuskát zsákmányoltunk. Délmagyarország, (6) 5. p. 1. (1917)

A forradalom kitörésétől fél az orosz kormány : a duma hirtelen elnapolása. Délmagyarország, (6) 5. p. 2. (1917)

Az állatvédő-egyesület kérelme : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 5. p. 8. (1917)

Wilson nem hagyja abba a békeakciót. Délmagyarország, (6) 6. p. 3. (1917)

Negyven eredeti Barbieri festmény feltalálása Budán : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 6. p. 6. (1917)

A szegedi törvényszék idei új ügybeosztása. Délmagyarország, (6) 7. p. 4. (1917)

Január 15-étől kezdve tilos a tejszín : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 7. p. 5. (1917)

A citrom karriert csinál. : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 7. p. 6. (1917)

Kiadták az antant válaszát Wilson békejegyzékére. Délmagyarország, (6) 8. p. 2. (1917)

Balogh Károly lemondott a közélelmezési hivatal vezetéséről. Délmagyarország, (6) 8. p. 5. (1917)

A szegedi hadseregszállítási bűnpörök epilógusa : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 8. p. 6. (1917)

Az antant békefeltételei. Délmagyarország, (6) 9. pp. 1-2. (1917)

A polgármester a közélelmezési hivatal működéséről : a hattagú közélelmezési tanács hivatása. Délmagyarország, (6) 9. p. 3. (1917)

A vaj makszimális ára : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 9. p. 5. (1917)

Angol kalózkodás Hollandiában 2. : a Délmagyarország tudósítójától. Délmagyarország, (6) 10. p. 3. (1917)

Amerikai nagykövetünk útja : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 10. p. 7. (1917)

Az állatvédők gyűlése : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 10. p. 9. (1917)

A régi marad a szegedi közélelmezési hivatal szervezete : pótindítvány a közélelmezési tanácsról. Délmagyarország, (6) 11. p. 3. (1917)

A napidíjasok kérelme a tanács előtt. : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 11. p. 6. (1917)

Wilson üzenete a kongresszushoz a békefeltételekről. Délmagyarország, (6) 12. p. 1. (1917)

A Ház elfogadta a koronázási törvényjavaslatokat. Délmagyarország, (6) 12. p. 4. (1917)

Négyszáznegyvennyolc hadiárva Szegeden. Délmagyarország, (6) 12. p. 4. (1917)

Az új gyógyszerárak : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 13. p. 5. (1917)

A vasúti állomás fosztogatói : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 13. p. 6. (1917)

Nem lesz Szegeden harmadszori rekvirálás. Délmagyarország, (6) 14. pp. 3-4. (1917)

Választójogot kapnak az angol katonák : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 14. p. 6. (1917)

A koronázási kitüntetések és rangemelések : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 15. p. 6. (1917)

A Balkán Akadémia ügye a minisztériumokban : a Délmagyarország tudósítójától. Délmagyarország, (6) 16. p. 3. (1917)

A város fölirata a Balkán Akadémiáért. Délmagyarország, (6) 16. p. 5. (1917)

A szegedi feministák üdvözlete a királyhoz : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 16. p. 8. (1917)

Wilson üzenete a kongresszushoz a békefeltételekről. Délmagyarország, (6) 17. p. 1. (1917)

Cukor, sárgakása, burgonya, rizs és sajt : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 17. p. 5. (1917)

Nyilatkozatok a Balkán-Akadémiáról. Délmagyarország, (6) 18. p. 3. (1917)

A vasúti tarifaemelés a képviselőházban : Tisza szerdán nyilatkozik az összeférhetetlenségi ügyekről. Délmagyarország, (6) 18. p. 4. (1917)

Lefoglalt milliós szappankészlet : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 18. p. 6. (1917)

A miniszterelnök felolvasta a kijáró képviselők névsorát. Délmagyarország, (6) 19. p. 3. (1917)

Nagyarányú gabonacsempészés Magyarországból Olaszországba : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 19. p. 6. (1917)

A vasárnapi gyermekkabaré : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 19. p. 7. (1917)

Az ármegállapító bizottság. Délmagyarország, (6) 20. p. 2. (1917)

A Központi Tejcsarnok az Országos Közélelmezési Hivatalhoz a tejkérdés rendezéséről. Délmagyarország, (6) 20. p. 4. (1917)

Schwimmer Róza előadása : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 20. p. 6. (1917)

Hétszáz szülő nem iratta be a gyermekét Szegeden. Délmagyarország, (6) 21. p. 5. (1917)

Egy világraszóló, minden háztartásban nélkülözhetetlen találmány Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 21. p. 7. (1917)

Irodalmi matiné. Délmagyarország, (6) 22. p. 6. (1917)

Polczner Erős temetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 22. p. 8. (1917)

A paprikakereskedelem : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 23. p. 5. (1917)

A teljes villamos vasúti forgalom helyreállításáért. Délmagyarország, (6) 24. pp. 3-4. (1917)

Katonai őrjáratok a Korzón : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 24. p. 6. (1917)

Blokád és szigorított tengeralattjáró-harc az antant ellen. Délmagyarország, (6) 25. p. 1. (1917)

Séta a rakparton. Délmagyarország, (6) 25. p. 2. (1917)

Téves nézetek a Balkán-Akadémiáról. Délmagyarország, (6) 26. p. 3. (1917)

Dr. Szele Róbert jubileuma. Délmagyarország, (6) 27. p. 4. (1917)

Bezárják a városi gőzfürdőt és kultúrpalotát a szénhiány miatt : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 27. p. 7. (1917)

Wilson bejelentette a diplomáciai szakítást Németországgal. Délmagyarország, (6) 29. p. 1. (1917)

Czernin tanácskozása az amerikai követtel. Délmagyarország, (6) 29. p. 2. (1917)

Tisza a kíméletlen búvárhajóharc szükségességéről : most is hajlandók vagyunk béketárgyalásokat kezdeni, garanciák mellett. Délmagyarország, (6) 30. pp. 1-2. (1917)

A Lloyd a városi hadikölcsönjegyzésekért : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 30. p. 5. (1917)

A vonatok túlzsúfoltsága ellen : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 31. p. 6. (1917)

A közélelmezés és a kereskedők. Délmagyarország, (6) 32. p. 3. (1917)

Revolveres merénylet a képviselőházban : egy részeg huszár háromszor a képviselők közé lőtt. Délmagyarország, (6) 32. p. 5. (1917)

Négy fillérrel lesz drágább a kukoricakenyér a búzakenyérnéí. Délmagyarország, (6) 32. p. 8. (1917)

Wilson nem vette át nagykövetünk megbízó-levelét. Délmagyarország, (6) 33. p. 1. (1917)

A Lloyd a tiszai hajózás fejlesztéseért [!fejlesztéséért]. Délmagyarország, (6) 34. p. 3. (1917)

Halálozás. Délmagyarország, (6) 34. p. 6. (1917)

A kukoricás kenyérben — krumpliliszt is lesz : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 35. p. 7. (1917)

Küszöbön áll az amerikai hadüzenet? Délmagyarország, (6) 36. p. 2. (1917)

Be kell szolgáltatni a vörösréz vízmelegítőket : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 36. p. 7. (1917)

A hazai románok tiltakozása a „felszabadítás" ellen. Délmagyarország, (6) 37. p. 2. (1917)

Repülőink eredményes támadása Brindisi ellen. Délmagyarország, (6) 37. p. 4. (1917)

A szegedi felmentetteknek 20,21 és 22-én kell jelentkezni. Délmagyarország, (6) 38. p. 3. (1917)

A hatósági boltok. Délmagyarország, (6) 39. p. 2. (1917)

A Fehértó hasznosítása : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 39. p. 6. (1917)

A német nagykövet szerdán elhagyta Amerikát. Délmagyarország, (6) 40. p. 2. (1917)

Be kell szolgáltatni a rekvirált terményeket : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 40. p. 6. (1917)

Megjelent a hivatalos rendelet a színházak, mozik és mulatók bezárásáról : Budapesti tudósitónk telefonjelentése. Délmagyarország, (6) 41. p. 3. (1917)

A szegedi Stefánia-Szövetség egy évi működésének eredménye. Délmagyarország, (6) 42. p. 4. (1917)

Megalakult a házi urak és a lakásbérlők békéltető bizottsága : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 42. p. 6. (1917)

Összeírják az állatállományt : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 43. p. 6. (1917)

A búvárhajó-harc eredményei felülmúlják várakozásainkat : Anglia nem képes hathatósan védekezni. — hivatalos nyilatkozatok a birodalmi gyiilés nagybizottságának ülésén. Délmagyarország, (6) 44. pp. 1-2. (1917)

Új áruk a közélelmezési hivatalban. Délmagyarország, (6) 44. p. 3. (1917)

18500 korona büntetést kapott 25 gazda, mert rozsot használt jószágetetésre. Délmagyarország, (6) 44. p. 4. (1917)

A tea népszerűsége : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 45. p. 7. (1917)

Nem szállítják le Szeged lisztkontingensét. Délmagyarország, (6) 46. p. 3. (1917)

Köpenicki eset egy szegedi katonai munkásosztaggal : a munkásosztag vezetőjétől egy álőrmester kicsalta az elszámolási pénzeket. Délmagyarország, (6) 46. p. 4. (1917)

Cicatrícis főispán a Lipót rend lovagkeresztjét kapta : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 47. p. 7. (1917)

Rekvirálják a kilincseket : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 47. p. 8. (1917)

Kereseti telep a rokkant katonáknak. Délmagyarország, (6) 48. p. 4. (1917)

Halálozás. Hauser L. Jakab nyugalmazott zenetanár : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 48. p. 6. (1917)

Balogh Károly: Szeged szab.-kir. város közélelmezési hivatala. Hirdetmény. Délmagyarország, (6) 48. p. 8. (1917)

Wilson üzenete a kongresszushoz a fegyveres semlegesség elrendeléséért : felhatalmazást kér a kereskedelmi hajók felfegyverzésére - az amerikai háborút csak szándékos offenzív cselekedet idézheti elő - a döntés órák kérdése. Délmagyarország, (6) 49. p. 1. (1917)

Drágább és kevesebb cukor : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 49. p. 6. (1917)

Viharos ülés a Házban : Gróf Tisza István nagy beszéde - Vita a nemzetiségi kérdésről. Délmagyarország, (6) 50. p. 3. (1917)

Báró Gerliczy Félix képvíselőjelöltsége : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 50. p. 6. (1917)

A robbanó gőzhenger : [vezércikk]. Délmagyarország, (6) 51. p. 2. (1917)

Pártos Zoltán: Tízezer hold városi föld. Délmagyarország, (6) 51. pp. 4-5. (1917)

Szabadkán nőkkel cserélik ki a kórházak személyzetét : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 51. p. 6. (1917)

Lefoglaltak a közélelmezési hivataltól egy mázsa szappant : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 52. p. 6. (1917)

Mikor a polgármester huszárja igazítja el a feleket : igaz történet egy szobaúrról és a beszállásolási költségekről. Délmagyarország, (6) 53. p. 4. (1917)

Kérelem Szeged város hölgyeihez : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 53. pp. 8-9. (1917)

Életképes szervezettség. Délmagyarország, (6) 54. p. 2. (1917)

Magyarorsz Károly : A kikötés megszüntetése a katonaságnál : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 54. p. 6. (1917)

Megkezdődött Szegeden a katonai üzemek felmentetteínek felülvizsgálása : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 55. p. 2. (1917)

Fölhívás az erdélyi menekültekhez : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 55. p. 7. (1917)

A szegedi katonai üzemek fölmentetteinek fölülvizsgálása : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 56. p. 5. (1917)

A Berliner Tageblatt az új magyar-osztrák kiegyezésről. Délmagyarország, (6) 57. p. 3. (1917)

A lísztpazarlók büntetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 57. p. 6. (1917)

Hová lesz a tej. Délmagyarország, (6) 58. p. 3. (1917)

Indítvány a tisztviselők drágasági pótlékának fölemeléséről. Délmagyarország, (6) 58. p. 4. (1917)

Német diákok elhelyezése Szegeden. Délmagyarország, (6) 58. p. 5. (1917)

Taborszky ezredes meghalt : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 59. p. 7. (1917)

Éhségforradalom Pétervárott és Moszkvában : a katonaság parancsot kapott a fegyverhasználatra - a pétervári sebesültek és halottak száma 400-ra tehető - a moszkvai lázongásokról még nem érkeztek jelentések. Délmagyarország, (6) 60. p. 1. (1917)

Pusztulás fenyegeti a szegedi állatállományt. Délmagyarország, (6) 60. p. 3. (1917)

Rendelet a mezőgazdasági munkák végzéséről : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 60. p. 5. (1917)

Halálos pílótaszerencsétlenség a szegedi repülőtéren : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 61. p. 6. (1917)

Közgazdasági egyetemet Szegednek : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 62. p. 5. (1917)

Mezőgazdasági szabadságok ügyében a közigazgatási hatóság nem intézkedhetik : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 62. p. 6. (1917)

Méhészeti szakiskola fölállítása Szegeden. Délmagyarország, (6) 64. p. 4. (1917)

A forradalmi kormány proklamációja a háború ellen. Délmagyarország, (6) 66. p. 1. (1917)

Kétszáz női alkalmazott a szegedi katonai kórházakban. Délmagyarország, (6) 66. p. 3. (1917)

Csak ígérnek petróleumot Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 66. p. 6. (1917)

Miklós cár manifesztuma népeihez : Miklós cár Alexandrovics Mihály nagyherceg javára lemondott a trónról - Mihály nagyherceg szintén lemondott a trónra való igényéről - Alexej trónörököst kiáltották ki cárnak. Délmagyarország, (6) 67. p. 1. (1917)

Ismét megdrágul a kenyér. Délmagyarország, (6) 67. p. 4. (1917)

A belügyminiszter jóváhagyta a húszmilliós kölcsönt : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 67. p. 7. (1917)

Az öreg munkások börzéjén : hét és tiz korona napszámot kérnek. Délmagyarország, (6) 68. p. 3. (1917)

Városok versengése a közgazdasági egyetemért : Temesvár a Balkán-Akadémiáért törtet. Délmagyarország, (6) 68. p. 4. (1917)

Szappanelosztó bizottság : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 68. p. 7. (1917)

Dr. Rósa Izsó jubileuma elmarad : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 69. pp. 5-6. (1917)

A vegyes bizottságok mindenkit igazolásra szólíthatnak föl : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 69. p. 6. (1917)

Felterjesztés a városok közellátásának javítása érdekében : a városok kongresszusa az Országos Közélelmezési Hivatalhoz. Délmagyarország, (6) 70. p. 5. (1917)

Szegedi táblabiróból közoktatási államtitkár : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 70. p. 7. (1917)

Magyar hadifoglyok a pétervári forradalomról. Délmagyarország, (6) 71. p. 4. (1917)

Tiltó rendelet a húsvéti tojásról : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 71. p. 6. (1917)

Paprikaföldet kér a katonaság : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 71. p. 7. (1917)

Közterekből kiskertek : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 72. p. 6. (1917)

A tanyaiak térhódítása : új törzsvendégek a szegedi cukrászdákban. Délmagyarország, (6) 73. pp. 5-6. (1917)

Csökkenteni kell a villamosmegállóhelyeket : a Vasúti és hajózási főfelügyelőség szakvéleménye. Délmagyarország, (6) 74. pp. 4-5. (1917)

Lukáts tanár halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 74. p. 6. (1917)

Óvintézkedések az árvíz-veszedelem ellen : Megnyitják a Matyér zsilipjét - az Ármentesitő Társulat kormánybiztos kiküldését kéri. Délmagyarország, (6) 75. p. 3. (1917)

Ízelítőt ad a miniszter a komoly színházpolitikából : a színházi helyárak fölemelése. Délmagyarország, (6) 75. p. 4. (1917)

A helyárak emelését kívánja a színigazgató : Almássy Endre beadványa a főispánhoz. Délmagyarország, (6) 76. pp. 3-4. (1917)

A megkopott szegedi papucs : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 76. p. 5. (1917)

Dr. Kelemen Béla naqy beszéde a Házban. Délmagyarország, (6) 77. p. 5. (1917)

Az iparvállalatok szénszükségletének biztosítása : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 77. p. 6. (1917)

Cicatricis főispán a bel- és külpolitikai kérdésekről. Délmagyarország, (6) 78. p. 3. (1917)

A szegedi szervezett munkásnők... nők napja ünnepélyt tartanak : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 78. p. 6. (1917)

Rendkívüli közgyűlés lesz szerdán a Fehértó áradása miatt. Délmagyarország, (6) 79. pp. 5-6. (1917)

Védekezés az ellenséges repülők ellen : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 79. p. 8. (1917)

Tűdővész elleni bizottság : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 80. p. 6. (1917)

Vagyonos tanyaiak, akik hadisegélyért könyörögnek. Délmagyarország, (6) 81. p. 3. (1917)

A főkapitány társadalmi akciót indit a fiatalkorúak védelmére. Délmagyarország, (6) 81. p. 5. (1917)

A kézipodgyászban elrejtett élelmiszerek ellenőrzése : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 81. p. 7. (1917)

A cipőközpont megalakulása : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 82. p. 7. (1917)

A katonai rendőrség szervezése Szegeden : együtt működik a polgári rendőrséggel. Délmagyarország, (6) 83. p. 3. (1917)

A be nem sorozottak szemléje Szegeden : Április 10-én kezdődnek az összeírások. Délmagyarország, (6) 83. p. 4. (1917)

Szegedi tisztek előléptetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 83. p. 5. (1917)

Bruller Gyula: Az átmenet. Délmagyarország, (6) 84. p. 4. (1917)

A nyári időszámítás idején is 11 órakor lesz a záróra : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 84. p. 6. (1917)

Domokos László: Meddig tart a drágaság? Délmagyarország, (6) 85. pp. 5-6. (1917)

Május elsejétől kezdve nem lesz petróleum : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 85. p. 12. (1917)

Hogy történik a fölmentések revíziója. Délmagyarország, (6) 86. p. 4. (1917)

A cipőüzletek két napig zárva maradnak : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 86. p. 7. (1917)

Harc a szegedi fronton. Délmagyarország, (6) 87. p. 5. (1917)

Tornatanfolyam nők számára : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 87. p. 6. (1917)

Temesvárott letartóztatott garázdálkodó katonaszökevény : Szegeden is több bűncselekményt követett el. Délmagyarország, (6) 88. p. 4. (1917)

Indítvány a hústalan napok eltörlésére. Délmagyarország, (6) 88. p. 5. (1917)

Takarékosság a ruházati cikkekben és a bőranyagokkal : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 88. p. 7. (1917)

Schulhof Aranka: Tornyai János. Délmagyarország, (6) 89. p. 5. (1917)

A vasúti vendéglőkbe nem szabad kenyeret kiszolgáltatni : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 89. p. 7. (1917)

Somogyi Szilveszter: Megkezdődik Szegeden a felmentések revíziója. Délmagyarország, (6) 90. p. 3. (1917)

A Délmagya Pásztor József: Back Bernát. Délmagyarország, (6) 90. pp. 7-8. (1917)

Kávé- és cukorhiány miatt gyermekeknek és felnőtteknek ajánlatos csokoládét inni : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 90. p. 10. (1917)

Mozgalom a gyermekek nyilvános szerepeltetése ellen : a Gyermektanulmányi Társaság értekezlete. Délmagyarország, (6) 91. p. 4. (1917)

Megalakult a Szegedi Műbarátok Köre : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 91. p. 6. (1917)

A légszeszgyár és a hatóság vitája. Délmagyarország, (6) 92. p. 2. (1917)

Molnár Jenő: Háborús kávéházi idill. Délmagyarország, (6) 93. p. 5. (1917)

Sipos Iván: Ha valaki éjszaka rosszul lesz. Délmagyarország, (6) 94. pp. 3-4. (1917)

Járjunk fatalpú cipőkben : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 94. p. 6. (1917)

Hogyan vált be Szegeden a cipő-makszimálási rendelet. Délmagyarország, (6) 95. p. 4. (1917)

A kamara sürgeti a paprikarendelet kibocsájtását : a Maros hajózhatóvá tételének és a kereskedelmi kikötőnek ügye a kereskedelmi és iparkamara teljes ülésén. Délmagyarország, (6) 95. pp. 3-4. (1917)

A Városi Vendéglő jövő heti étlapja : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 95. p. 6. (1917)

Az önkéntes fémbeszolgáltatás : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 96. p. 9. (1917)

Dr. Ivánkovits Sándor öngyilkos lett. Délmagyarország, (6) 97. p. 3. (1917)

Jászai Mari: Tömörkény István. Délmagyarország, (6) 98. pp. 5-6. (1917)

Maximátják a szállodai szobák árát : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 98. p. 7. (1917)

Meg lehet mindent szokni... : [tárca]. Délmagyarország, (6) 99. p. 5. (1917)

Vetőmag a tisztviselői kiskertek részére : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 99. p. 6. (1917)

Élelmiszerhiány az ellenséges és a semleges külföldön. Délmagyarország, (6) 101. p. 4. (1917)

Mikor az alispán utazik : [tárca]. Délmagyarország, (6) 101. p. 8. (1917)

Királyi kézirat a választójog kiterjesztéséről : Őfelsége bizalma a Tisza-kormány iránt - népjóléti intézkedések előterjesztésére is felszólítja a kormányt. Délmagyarország, (6) 102. p. 1. (1917)

Fölmentették a vívómester-bárót : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 109. p. 6. (1917)

Három millió hadifogoly a központi hatalmak országaiban. Délmagyarország, (6) 110. p. 3. (1917)

Himlőjárvány fenyegette a várost. Délmagyarország, (6) 110. p. 5. (1917)

Az új záróra-rendelet. Délmagyarország, (6) 111. p. 5. (1917)

A szegedi színtársulat a magyar színészet országos reformjaiért. Délmagyarország, (6) 112. p. 7. (1917)

Nem lehet bérszéket lefoglalni. Délmagyarország, (6) 114. p. 4. (1917)

Szegedi ezredorvos szabadulása orosz fogságból : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 116. p. 7. (1917)

A pénzintézetek vasárnapi munkaszünetének felfüggesztése : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 117. p. 7. (1917)

Cserzy Mihály: Pille-utca körül... Délmagyarország, (6) 118. pp. 6-7. (1917)

Városi politika : [vezércikk]. Délmagyarország, (6) 119. p. 2. (1917)

Este tizenegykor elzárják a vízvezetéket : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 119. p. 6. (1917)

Elviszik a harangokat : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 121. p. 7. (1917)

A király elfogadta a Tisza-kormány lemondását. Délmagyarország, (6) 122. p. 1. (1917)

Tilos kétszersültet árulni : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 122. p. 5. (1917)

A tanügyi bizottság ülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 122. p. 6. (1917)

Tisza beszéde a munkapártban : a lemondás okáról és körülményeiről. Délmagyarország, (6) 123. pp. 1-2. (1917)

Lindenfeld Bertalan cukorkagyáros anyaghiány miatt kénytelen volt üzletét bizonytalan időre bezárni : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 123. p. 6. (1917)

Himlőesetek Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 124. pp. 5-6. (1917)

Somogyi Szilveszter: Hirdetmény. Délmagyarország, (6) 124. p. 8. (1917)

Hollós József: A tüdővész leküzdése Szegeden. Délmagyarország, (6) 125. pp. 9-11. (1917)

A franciák sajnálják a Szeged felépítésére adott pénzt : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 126. p. 5. (1917)

A hadiszállítók kötelesek hadikölcsönt jegyezni : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 128. p. 5. (1917)

Szegedi orvosok a kvarclámpákról. Délmagyarország, (6) 129. p. 4. (1917)

Skarlátban megbetegedett hegedűművész : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 129. p. 5. (1917)

A második júniusi zápor : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 130. p. 7. (1917)

Árdrágításért hat hónapi elzárásra ítélt hentesek. Délmagyarország, (6) 131. p. 5. (1917)

Harmincöt mázsa krumpli : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 132. pp. 5-6. (1917)

Cséplőgépészek és fűtők felmentése : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 132. p. 6. (1917)

A Délmagya Pásztor József: Pap János. Délmagyarország, (6) 133. p. 5. (1917)

Gróf Esterházy Móric az új miniszterelnök. Délmagyarország, (6) 134. pp. 1-2. (1917)

A 46-osok hőstettei az Isonzónál. Délmagyarország, (6) 134. p. 5. (1917)

A Korzó-mozi nyári helyiségének megnyitása. : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 139. p. 7. (1917)

Franciaországban internált fiúcska Szegeden. Délmagyarország, (6) 141. p. 7. (1917)

Megalakult a szegedi köztisztviselők beszerzési csoportja : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 142. p. 6. (1917)

Katonás magaviselet : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 142. p. 7. (1917)

Két kitüntetett iparos ünneplése. Délmagyarország, (6) 144. p. 4. (1917)

Egyházi célokra olaj érkezik Olaszországból. Délmagyarország, (6) 144. p. 5. (1917)

Osváth Imre : [vezércikk]. Délmagyarország, (6) 145. p. 1. (1917)

Szeged és a leányinternátusok. Délmagyarország, (6) 145. p. 4. (1917)

Tizennyolc letartóztatás a vasúti fosztogatások ügyében. Délmagyarország, (6) 146. pp. 3-4. (1917)

Rendelet a szerszámgépekről : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 146. p. 7. (1917)

Lantos Béla. Délmagyarország, (6) 147. p. 4. (1917)

Légi harc 3600 méter magasságban : Koczor Gyula repülő főhadnagy harca három ellenséges repülő ellen. Délmagyarország, (6) 147. pp. 5-6. (1917)

Az eltűnt vagy hadifogságban levő katonák bejelentése : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 147. p. 9. (1917)

Tisza nagy beszéde a Házban a hazai románok árulásáról. Délmagyarország, (6) 148. pp. 3-4. (1917)

Négy hónapra szavazta meg a képviselőház az indemnitást : budapesti tudósitónk telefonjelentése. Délmagyarország, (6) 150. pp. 3-4. (1917)

A szegedi főispánság : a Délmagyarország budapesti munkatársától. Délmagyarország, (6) 153. p. 3. (1917)

Vízözön a Kiss-házban. Délmagyarország, (6) 153. p. 7. (1917)

Rendelet a katonák választójogáról : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 156. p. 6. (1917)

A törülközők és asztalkendők felajánlása : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 156. p. 7. (1917)

Fekete Mór: A magántisztviselők háborús segélye. Délmagyarország, (6) 157. p. 4. (1917)

Kormányrendelet a gyümölcs, zöldség és főzelék forgalombahozataláról. Délmagyarország, (6) 157. p. 5. (1917)

Felsőkereskedelmi iskolai tanulók Bulgáriában : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 158. p. 8. (1917)

A rokkant színész szereplése. Délmagyarország, (6) 158. p. 9. (1917)

Ormódi Béla meghalt. Délmagyarország, (6) 159. p. 4. (1917)

Ormódi Béla temetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 161. p. 5. (1917)

A városi főgimnázium értesítője : Közzéteszi Prelogg József igazgató. Délmagyarország, (6) 161. p. 7. (1917)

A kormány a nőknek is választójogot akar adni : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 163. p. 6. (1917)

A kéményseprő szerencséje. Délmagyarország, (6) 165. p. 4. (1917)

Szegedi tiszt utazása a forradalmi Oroszországon át : három évig orosz hadifogságban. Délmagyarország, (6) 166. pp. 3-4. (1917)

Mivel lehetne pótolni a burgonyát : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 166. p. 5. (1917)

Árdrágításért elítélt úriasszony : tizennégy koronáért szállított egy kiló zsirt. Délmagyarország, (6) 166. p. 7. (1917)

Hir Gyóni Géza haláláról : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 167. p. 6. (1917)

Vendéglős-sztrájk : a vendéglősök országos nagygyűlése Budapesten - szegediek a kongresszuson. Délmagyarország, (6) 168. p. 3. (1917)

A lisztkereskedők mozgalma a termésrendelet sérelmes intézkedései ellen : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 168. p. 7. (1917)

Idegen ügynökök Szegeden összeszedik a gyarmatáru fűszereket : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 169. p. 7. (1917)

Hatvanezer tojást vásárol a szegedi közélelmezési üzem. Délmagyarország, (6) 170. p. 6. (1917)

Kelemen Béla installációja Szentesen : a Délmagyarország kiküldött munkatársának telefonjelentése. Délmagyarország, (6) 171. p. 3. (1917)

Iparosok és kereskedők választási szervezete : Wimmer Fülöp nyilatkozata. Délmagyarország, (6) 171. p. 5. (1917)

Pap nélkül temetnek el egy munkást : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 171. p. 7. (1917)

A kultuszminiszter engedélyezte a szegedi kereskedelmi főiskola felállítását. Délmagyarország, (6) 172. p. 3. (1917)

Iparosok és kereskedők politikai szervezkedése. Délmagyarország, (6) 173. p. 3. (1917)

Sok a katonatolvaj : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 173. p. 7. (1917)

Kószó István. Délmagyarország, (6) 177. pp. 5-6. (1917)

A nők választójoga : egyhangúlag a Diana púder és krém mellett nyilatkozik meg [reklám]. Délmagyarország, (6) 178. p. 6. (1917)

Somogyi Szilveszter: Hirdetmény : az 1917. évi búza, rozs, kétszeres, köles, árpa és zab termésnek zár alá vétele. Délmagyarország, (6) 178. p. 8. (1917)

A szegedi kamara titkára szerbiai tanulmányútjáról. Délmagyarország, (6) 179. p. 3. (1917)

Orkonyi Edéné meghalt. Délmagyarország, (6) 179. p. 6. (1917)

Cserzy Mihály: Kószó István negyven esztendő előtt és most. Délmagyarország, (6) 180. p. 4. (1917)

Elrothad Budapesten a vidéken rekvirált zöldség : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 180. p. 6. (1917)

Tüz a Back-malomban : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 181. p. 6. (1917)

Újabb rendelet a fáról és a faszénről. Délmagyarország, (6) 181. p. 7. (1917)

Holló Jenő: Szociális biztosítás : a betegségi segélyekről. Délmagyarország, (6) 182. pp. 6-7. (1917)

Szeged fogadalmi ünnepe : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 183. p. 5. (1917)

A felsőtanyai gazdák csatlakoztak a választójogi blokkhoz : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 184. p. 6. (1917)

Rendelet a vadgesztenyéről és a babhüvelytermésről : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 184. p. 7. (1917)

Herczeg István: Román politikus nyilatkozata az aktuális nemzetiségi kérdésekről. 1. : Beszélgetés dr. Goldis Lászlóval - az új kormány és a románság - mit várnak a románok az általános választójogtól. Délmagyarország, (6) 185. pp. 3-4. (1917)

Újabb hir a negyvenhatosok Szegedre helyezéséről : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 185. p. 5. (1917)

A nőtisztviselők : [vezércikk]. Délmagyarország, (6) 186. p. 1. (1917)

Román politikus nyilatkozata az aktuális nemzetiségi kérdésekről. 2. : a románok és az általános választójog - milyen célokért küzdenek a románok. Délmagyarország, (6) 186. p. 3. (1917)

Herczeg István: Román politikus nyilatkozata az aktuális nemzetiségi kérdésekről. 3. Délmagyarország, (6) 187. p. 3. (1917)

Halálraitélték a gyilkos honvédtüzért. Délmagyarország, (6) 187. p. 4. (1917)

Tiz évesek is lehetnek rikkancsok : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 187. p. 6. (1917)

Magyar vezényszót kapnak a magyarországi ezredek : a király ajándéka a nemzetnek 30-ik születése napján. Délmagyarország, (6) 188. p. 1. (1917)

Az újszegedi árkásznap : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 188. p. 9. (1917)

A szegedi választójogi nagygyűlés. Délmagyarország, (6) 189. pp. 3-4. (1917)

A szegedi nőtisztviselők nagygyűlése : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 189. p. 6. (1917)

Rosenfeld Nándort kitüntették. Délmagyarország, (6) 190. p. 4. (1917)

Hadirokkantak a szegedi posta szolgálatában. Délmagyarország, (6) 190. p. 5. (1917)

Egy gázgyári számla humoros története : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 190. pp. 8-9. (1917)

Szegeden holdanként hét mázsa búza termett : vita a közigazgatási bizottságban a tanítói kinevezésekről. Délmagyarország, (6) 191. p. 3. (1917)

Reinhardték ruhatárát ellopták a nagyváradi vonaton : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 191. p. 7. (1917)

Az új kenyér- és lisztárak az ármegállapitó bizottságban. Délmagyarország, (6) 192. p. 4. (1917)

Mária Terézia renddel kitüntetett szegedi százados : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 192. p. 8. (1917)

Kiss Ferenc. Délmagyarország, (6) 193. p. 7. (1917)

Hogyan akarják orvosolni a cipő-mizériákat. Délmagyarország, (6) 194. p. 6. (1917)

Szembekötősdi a sötét szegedi utcákon. Délmagyarország, (6) 195. p. 4. (1917)

Juhász Ferenc: A hódmezővásárhelyi pilóta arany vitézségi érme. Délmagyarország, (6) 196. p. 4. (1917)

A hősök házasságon kívüli gyermekeinek törvényesítése : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 198. p. 7. (1917)

A magyar nyelv tanítása szófiai középiskolákban. Délmagyarország, (6) 199. p. 3. (1917)

Csecsemőbemutató a Munkásotthonban : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 199. p. 6. (1917)

Tanfolyam Szegeden a főzelékek konzerválására : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 199. pp. 6-7. (1917)

A polgármester végzése Gallovich ügyében. Délmagyarország, (6) 200. p. 3. (1917)

Az idén is elmarad a pusztaszeri Árpád ünnep : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 200. p. 6. (1917)

Rózsalevelekből dohány : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 200. p. 7. (1917)

Nincs kegyelem az árdrágítóknak : a belügyminiszter rendelete a városokhoz. Délmagyarország, (6) 201. p. 4. (1917)

Elutaztak a német gyerekek : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 201. p. 5. (1917)

Háborús tapasztalatok Szegedtől Békéscsabáig. Délmagyarország, (6) 202. p. 4. (1917)

A hadsegítési és népjóléti célokat szolgáló új nyereménykötvények jegyzése : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 203. p. 7. (1917)

Hústalan napok helyett két zsírtalan nap : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 205. p. 5. (1917)

Zsúfoltak a szegedi iskolák : hat hetes szünet lesz karácsonykor. Délmagyarország, (6) 206. p. 3. (1917)

Szórakoznak a korzón : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 206. p. 6. (1917)

A negyvenhatosok : [vezércikk]. Délmagyarország, (6) 207. p. 1. (1917)

Megalakult a szegedi hadigondozó : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 208. p. 5. (1917)

Szeged újból kéri a harmadik polgári iskola felállítását : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 208. p. 7. (1917)

Tanyai gyermekek internátusa : [vezércikk]. Délmagyarország, (6) 209. p. 1. (1917)

Jakab Dávid: Két hónapig a háborús Bulgáriában : szegedi diákok élete Szófiában. 2. Délmagyarország, (6) 209. p. 3. (1917)

A szegedi ékszerszüret : riport tanyai mágnásokról és milliomos kofákról. Délmagyarország, (6) 209. p. 7. (1917)

Városi mutatványos telep Újszegeden : terv a városi zenekar megalakításáról - nyári színkör és városi mozi Újszegeden - a mutatványos telepen létesülne a vidék első állatsereglete és akváriuma - a telep évi legminimálisabb bevétele félmillió korona lenne, amiből 150.000 korona a tiszta haszon. Délmagyarország, (6) 213. pp. 3-4. (1917)

A nagyváradi hadseregszállítási bűnper szegedi vonatkozásai. Délmagyarország, (6) 214. p. 4. (1917)

Légből kapott olasz hazugságok — a szegedi bakák részére : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 214. p. 5. (1917)

Számontartás : [vezércikk]. Délmagyarország, (6) 216. p. 1. (1917)

Kik fizetik a legtöbb adót Csongrád megyében. Délmagyarország, (6) 216. p. 3. (1917)

Kitiltás, két havi elzárás és 600 korona tejhamisításért : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 216. p. 6. (1917)

A szegedi hadiárvák téli ruházata. Délmagyarország, (6) 217. p. 5. (1917)

Véget ért a szeptemberi közgyűlés : a jövő évi költségvetést hozzászólás nélkül elfogadták. Délmagyarország, (6) 219. pp. 3-4. (1917)

Szeged képviselete a Csongrád megyei rekvíráló-bizottságban : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 219. p. 5. (1917)

A szegedi kihágási bíróság háborús irattárából : egy a sok előkelő hölgy közül. Délmagyarország, (6) 220. p. 3. (1917)

Rövidebb lesz a katonai és hivatalos telefonbeszélgetés : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 220. p. 6. (1917)

Nónay ezredes megérkezett Budapestre. Délmagyarország, (6) 222. p. 3. (1917)

Betörés villanyvilágítás mellett : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 223. p. 7. (1917)

Szegedi kereskedő tapasztalatai Ausztriában. Délmagyarország, (6) 224. p. 4. (1917)

Vendéglősök a kihágási bíróságon : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 224. p. 5. (1917)

Szegedi orvos hazatérése az orosz fogságból : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 226. p. 5. (1917)

Szövetet csak szállítási igazolvánnyal szabad az országból kivinni : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 226. p. 7. (1917)

A városi mutatványos-telep létesítése. Délmagyarország, (6) 227. p. 3. (1917)

A megdrágult élet : Ruha-, kalap-, fehérnemű-uzsora minden vonalon. Délmagyarország, (6) 227. p. 5. (1917)

A Tömörkény-matiné. Délmagyarország, (6) 228. p. 3. (1917)

Megállapították a burgonya-fejkvótát : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 228. p. 6. (1917)

Női rendőrök a szabadkai piacon : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 229. p. 6. (1917)

Lóértékesítő állomás Szegeden. : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 229. p. 7. (1917)

„Kézigránátot vágok hozzád tekintetes úr... : egy népfölkelő levele a harctérről a falu jegyzőjéhez. Délmagyarország, (6) 230. p. 4. (1917)

November elsején fölemelik a vasúti jegyek árát : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 230. p. 6. (1917)

Megszűnik a zsákok szabad forgalma : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 230. p. 7. (1917)

Behívják az alkalmatlanokat segédszolgálatra. Délmagyarország, (6) 232. p. 1. (1917)

Új városi fogalmazó : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 232. p. 5. (1917)

Agyonverte a feleségét : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 232. p. 8. (1917)

Jakab Dávid: Két hónapig a háborús Bulgáriában : el Ruszcsukba! — epizódok. — a ruszcsuki polgármesternél. Délmagyarország, (6) 233. p. 3. (1917)

Heim Géza báró a Mária Terézia renddel kitüntetett 46-os százados Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 233. p. 10. (1917)

Letics, György: A görög keleti szerb egyház patriárka nélkül : beszélgetés dr. Letics György temesvári szerb püspökkel. Délmagyarország, (6) 234. p. 3. (1917)

Dr. Reiniger orosz fogságból hazaérkezett. Délmagyarország, (6) 234. p. 4. (1917)

Hat szegedi kerület : [vezércikk]. Délmagyarország, (6) 236. p. 1. (1917)

Érdekes gyógyítási eredmények a háborús némáknál. Délmagyarország, (6) 236. p. 7. (1917)

Két szegedi kitüntetés. Délmagyarország, (6) 237. p. 3. (1917)

Nincs jövedelme a tanyai magyarnak : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 237. p. 6. (1917)

Páratlan érdekességü művészi esemény : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 238. p. 4. (1917)

A vasárnapi üzletzárás : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 238. p. 6. (1917)

Kik tanulnak idegen nyelveket Szegeden. Délmagyarország, (6) 239. p. 6. (1917)

Várja a hatóság a telet : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 239. p. 7. (1917)

Nem szabad a gyermekeknek gyűjteni : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 240. p. 7. (1917)

Sokác asszonyok a korzón : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 242. p. 6. (1917)

A huszárnap. Délmagyarország, (6) 242. p. 8. (1917)

Ady Endre betörőit elfogták : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 243. p. 6. (1917)

Drágul a hatósági szesz. : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 243. p. 7. (1917)

Jakab István: Két hónapig a háborús Bulgáriában 6. : amit láttam, amit tapasztaltam. Délmagyarország, (6) 245. p. 3. (1917)

Ahol az emberpusztulás kezdődik : Dr. Mann nyilatkozata - a védőnők országos kiképzése és foglalkoztatása. Délmagyarország, (6) 245. p. 6. (1917)

A városi fürdő borravaló-esetei : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 245. pp. 9-10. (1917)

Rendelet a dióról : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 246. p. 7. (1917)

Fehér Olga: Szőlőtermés a hirös városban : Fehér Olga. Délmagyarország, (6) 247. p. 4. (1917)

Naponkint 400 ember fürdött a városi fürdőben. Délmagyarország, (6) 247. p. 5. (1917)

Bródy darabjának betiltását visszavonták : Fényes László interpellációja. Délmagyarország, (6) 248. p. 4. (1917)

Négyökrü lakatot javíttat : [életkép]. Délmagyarország, (6) 248. p. 6. (1917)

A szegedi rabkertészet : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 249. p. 6. (1917)

Tanfolyamok : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 249. p. 7. (1917)

Szegedi fiú a hadsereg legjobb repülője. Délmagyarország, (6) 250. p. 5. (1917)

Kisteleki Károly: Embervadászat embermentéssel : fordított az arány a születés és halálozás között - mit mondott dr. Turcsányi - munkában az emberpótlás érdekében. Délmagyarország, (6) 251. pp. 7-8. (1917)

Csapataink Udine előtt állanak : Podgorát és a Monte San Michelét visszafoglaltuk - az olaszok karinthiai frontja is megingott - két és fél év alatt kiépített határállásaikat elragadtuk - a foglyok száma és a zsákmány túlhaladják a gorlicei áttörés eredményeit. Délmagyarország, (6) 252. p. 1. (1917)

A reformáció 400 éves évfordulója a szegedi református egyházban : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 252. p. 4. (1917)

Okszerű magyarázat : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 253. p. 6. (1917)

Haditelek : [vezércikk]. Délmagyarország, (6) 254. p. 1. (1917)

Kovács Dezső Károly: A háborús lakbérrendelet kijátszása Szegeden. Délmagyarország, (6) 254. p. 3. (1917)

Szerelem a Hajnal-utcán : gazdag asszony s szegény ügynök története. Délmagyarország, (6) 254. p. 5. (1917)

A tej. Két napja eltűnt Szegedről a tej : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 255. p. 5. (1917)

Parasztruhában mennek a hölgyek élelmiszert vásárolni : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 255. p. 6. (1917)

Pillich Kálmán: Schulek temploma előtt. Délmagyarország, (6) 256. p. 4. (1917)

A színtársulat a helyárak emelését kéri. Délmagyarország, (6) 257. p. 3. (1917)

Károly-nap : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 257. p. 5. (1917)

A Balkán Előkészítő Tanfolyam szervezete. Délmagyarország, (6) 258. p. 4. (1917)

Készülnek a bevásárlási könyvek : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 259. p. 7. (1917)

„Egyetlen lövés se dördüljön el többé! - Éljen a fegyverszünet!" : a munkástanács felhívása az orosz néphez. Délmagyarország, (6) 261. pp. 1-2. (1917)

A dohány : [tárca]. Délmagyarország, (6) 261. p. 4. (1917)

Várossy Gyula: Epistola dr. Balassa Árminhoz. Délmagyarország, (6) 261. p. 5. (1917)

Nyilt levél Szeged város Polgármesteréhez. Délmagyarország, (6) 263. p. 3. (1917)

Vita a szegedi kamarában „a kizsákmányolókról és kizsákmányoltakról" : incidens a legutóbbi teljes ülésen. Délmagyarország, (6) 264. p. 4. (1917)

Svájcban gyógyítják a magyar és francia internáltakat : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 264. p. 5. (1917)

Pártos Zoltán: Második nyílt levél a Szegedi Orvosszövetséghez. Délmagyarország, (6) 265. p. 6. (1917)

Nyolcvan vagon városi tűzifa : Balogh tanácsnok nyilatkozata. Délmagyarország, (6) 266. pp. 3-4. (1917)

Kulinyi József: A tisztviselők és a színházi helyárak emelése : levél a szerkesztőhöz. Délmagyarország, (6) 266. p. 4. (1917)

Közélelmezés : [vezércikk]. Délmagyarország, (6) 268. p. 1. (1917)

A király rendelését nem vette föl a szegedi posta. Délmagyarország, (6) 268. p. 3. (1917)

Sipos István: A Sziiléri-sugáruti iskola szegény kis tanulói : állítson fel a város iskolakonyhákat. Délmagyarország, (6) 268. p. 5. (1917)

Megkezdődött Szegeden az alkalmatlanok behívása. Délmagyarország, (6) 269. p. 3. (1917)

Az aszaltszilva és szilvaíz legmagasabb ára : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 269. p. 7. (1917)

Oroszország kilép a hadviselő államok sorából : a bolseviki-kormány utasította a hadsereg főparancsnokságát a fegyverszünet fölajánlására - a központi hatalmak előzékenyen fogadják a javaslatot; szem előtt tartják azonban a katonai helyzetet - Lenin az angol és olasz forradalmi mozgalmakról. Délmagyarország, (6) 272. p. 1. (1917)

Amíg harminchat vagon fa Szegedre ér : a faellátás nehézségei. Délmagyarország, (6) 272. p. 4. (1917)

A szőlő- és borókatörköly zár alá vétele : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 272. p. 7. (1917)

Koncz József: A szegedi vakok intézményének válsága. Délmagyarország, (6) 273. p. 4. (1917)

A közönség és az új sertésárak : mennyit keresnek a hentesek? - Nincs helye az új áremelésnek. Délmagyarország, (6) 274. p. 5. (1917)

Ezer koronába kerül egy télikabát Szegeden. Délmagyarország, (6) 274. p. 7. (1917)

A szénhiány miatt bezárják a szegedi iskolákat. Délmagyarország, (6) 275. p. 3. (1917)

A Hofburgban rosszul lettek a háborús szivaroktól : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 275. p. 6. (1917)

Elkobozzák a fölösleges élelmiszerkészleteket a háztartásokban : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 275. p. 7. (1917)

Somogyi Szilveszter: Szeged támogatja Temesvárt a műegyetemért való harcában : Dr. Somogyi Szilveszter polgármester nyilatkozata. Délmagyarország, (6) 276. p. 4. (1917)

A szegedi tüzérnap. Délmagyarország, (6) 276. p. 6. (1917)

Nem kobozzák el a háztartások fölösleges élelmiszerkészleteit : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 277. p. 6. (1917)

Ötven kiló dinamit a Tisza-pályaudvaron egy vasúti kocsi tetején. Délmagyarország, (6) 279. p. 4. (1917)

A csehek le akarnak számolni Magyarországgal. Délmagyarország, (6) 283. p. 4. (1917)

Schratt Katalin kitüntetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 283. p. 8. (1917)

Herusch Arthur: Szeged támogatja Temesvárt a műegyetemért való harcában. Délmagyarország, (6) 284. pp. 4-5. (1917)

A szegedi városháza öreg harangja : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 284. p. 6. (1917)

A rekvirálások és a közönség : mi lesz a sertéshizlalásra szánt tengerivel - soványak maradnak a sertések. Délmagyarország, (6) 285. p. 4. (1917)

Megkezdték Szegeden is a fehérnemű gyűjtést : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 285. p. 5. (1917)

A felmentéseket még jobban megszigorítják : Márciusban 24 évig behívják az összes felmentetteket - Szurmay nyilatkozata a képviselőházban. Délmagyarország, (6) 287. p. 3. (1917)

Két rablógyilkosság a Családi Otthon telepén : megöltek egy asszonyt és egy kőművest. Délmagyarország, (6) 288. p. 3. (1917)

A karácsonyi és újév előtti vasárnapi munkaszünet felfüggesztése : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 288. p. 5. (1917)

Megkezdődík a hadiárvák segélyezése. Délmagyarország, (6) 289. p. 6. (1917)

A hadügyminiszter rendelete a jó modorról : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 289. p. 7. (1917)

A városi tisztviselők drágasági pótléka : befejezték a decemberi közgyűlést. Délmagyarország, (6) 290. p. 3. (1917)

A kétszeres rablógyilkosság nyomozásának bonyodalmai : egy szökött katonát és egy orosz foglyot gyanúsítanak a gyilkossággal. Délmagyarország, (6) 290. p. 4. (1917)

Tóbbtermelés és trágyahiány. Délmagyarország, (6) 291. p. 7. (1917)

A szén, ami nincs : [vezércikk]. Délmagyarország, (6) 292. p. 1. (1917)

Az egyetem minden fakultását megnyitjáka nők előtt : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 293. p. 6. (1917)

Egy szegedi gyáros harmadfél hónapos útja a háborús Törökországban. Délmagyarország, (6) 294. p. 5. (1917)

Szeged lisztellátása : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 294. p. 7. (1917)

A cenzúra : rövid hír]. Délmagyarország, (6) 295. p. 5. (1917)

Lipcsei üdvözlet Szegednek : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 295. p. 6. (1917)

A tisztviselők háborús segélyét folyósította a tanács : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 296. p. 7. (1917)

Vázsonyi beterjesztette a választójogi reformot : a törvényjavaslat a Ház előtt. Délmagyarország, (6) 297. pp. 1-2. (1917)

Lopják a kerítéseket : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 297. p. 7. (1917)

Kószó István: Társadalmi hullámok. Délmagyarország, (6) 299. p. 3. (1917)

IA+C0. Délmagyarország, (6) 300. p. 5. (1917)

Befagyott a Tisza. Délmagyarország, (6) 300. p. 6. (1917)

Kulinyi József: Tolvajlások a szegedi pályaudvarokon : feltörik a vasúti kocsikat - idegen katonák garázdálkodnak. Délmagyarország, (6) 302. p. 5. (1917)

Iskolai értesítés : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 302. p. 10. (1917)

Hat indítvány a januári közgyűlés előtt. Délmagyarország, (6) 12. p. 3. (1917)

Indítványok napja : Fodor Jenőt választotta meg a közgyűlés tanácsnoknak. Délmagyarország, (6) 13. pp. 3-5. (1917)

Véget ért a januári közgyűlés : A légszeszgyár régi aktái. — Nem folytathatnak a tiszti ügyészek ügyvédi gyakorlatot. Délmagyarország, (6) 14. pp. 4-5. (1917)

Száznegyven szegedi kereskedésben beszüntették a dohánykisárusítást. Délmagyarország, (6) 13. p. 3. (1917)

Valamennyi kiskereskedő árusít továbbra is dohányt : A pénzügyminiszteri rendelet helyes értelmezése. Délmagyarország, (6) 14. p. 3. (1917)

A közélelmezési hivatal rekvirálni készül a kereskedők raktárait és üzleteit. Délmagyarország, (6) 23. p. 3. (1917)

Rekvirálja-e a közélelmezési hivatal a kereskedők raktárait és üzleteit. Délmagyarország, (6) 24. p. 3. (1917)

Szegeden sem rekvirálják a kereskedők üzleteit és raktárait. Délmagyarország, (6) 25. p. 3. (1917)

Újabb 87.000 korona családi pótlékra : A februári közgyűlés. Délmagyarország, (6) 37. p. 3. (1917)

Éles vita a közgyűlésen a nyomtatvány-szállítások miatt. Délmagyarország, (6) 38. p. 3. (1917)

Négy indítvány a februári közgyűlésen : A közgyűlés első napja. Délmagyarország, (6) 38. p. 4. (1917)

Befejezték a februári közgyűlést : A közgyűlés a néptanítókért. Délmagyarország, (6) 40. p. 4. (1917)

Tízezer hold városi föld eladása. Délmagyarország, (6) 45. pp. 3-4. (1917)

Tízezer hold városi bérföld eladása. Délmagyarország, (6) 46. p. 3. (1917)

Tízezer hold városi föld eladása. Délmagyarország, (6) 47. p. 5. (1917)

A Szegedi Kézművesbank Igazgatóságának jelentése az 1916. üzletévről. Délmagyarország, (6) 50. p. 8. (1917)

Szegedi Kézművesbank Zárszámadása az 1916-ik üzletévről. Délmagyarország, (6) 50. p. 10. (1917)

A Kereskedelmi és Iparbank jelentése. Délmagyarország, (6) 53. p. 10. (1917)

A Kereskedelmi és Iparbank 1916. évi zárszámadása. Délmagyarország, (6) 53. p. 12. (1917)

Részletes tervek a városi vendéglő felállításáról. Délmagyarország, (6) 57. pp. 4-5. (1917)

A közélelmezési hivatal finanszírozza a városi vendéglőt : Dr. Cicatricis Lajos nyilatkozata. Délmagyarország, (6) 61. p. 3. (1917)

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár Igazgatóságának jelentése az 1916. üzletévről. Délmagyarország, (6) 59. pp. 11-12. (1917)

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 1916. évi zárszámadása. Délmagyarország, (6) 59. p. 14. (1917)

Négy indítvány a márciusi közgyűlés előtt. Délmagyarország, (6) 61. p. 4. (1917)

A közgyűlés elismerése a közélelmezési hivatal vezetőjének. Délmagyarország, (6) 62. pp. 3-4. (1917)

A gázgyár áremelése. Délmagyarország, (6) 77. pp. 2-3. (1917)

A tanács nem engedi meg a légszesz és villany egységárakról [!]. Délmagyarország, (6) 79. p. 5. (1917)

A jogügyi bizottság helyesli a gázgyár kérelmének elutasítását. Délmagyarország, (6) 80. p. 3. (1917)

A város visszautasította a légszeszgyár követeléseit : A gázgyár pört indít a város ellen. Délmagyarország, (6) 91. p. 3. (1917)

Szeged földet ad a hadbavonultak hozzátartozóinak : Az áprilisi közgyűlés. Délmagyarország, (6) 92. p. 3. (1917)

Kiírják a pályázatot a színházra : A közgyűlés fölemelte a helyárakat - Reformok a szerződésben. Délmagyarország, (6) 93. p. 4. (1917)

A légszeszgyár beperelte a várost : Magasabb egységárak megállapításáért keresetet adott be a szegedi törvényszékhez. Délmagyarország, (6) 94. p. 3. (1917)

Mivel indokolja a légszeszgyár az áremelést a szegedi törvényszékhez beadott keresetében. Délmagyarország, (6) 96. p. 3. (1917)

Tömörkény István. Délmagyarország, (6) 98. pp. 3-4. (1917)

Tömörkény István. Délmagyarország, (6) 99. pp. 3-4. (1917)

Egymillió korona veszteség a paprikaárak maximálása következtében. Délmagyarország, (6) 101. p. 3. (1917)

Értekezlet a paprika árának makszimálása ügyében. Délmagyarország, (6) 102. p. 4. (1917)

A szegedi színház sorsa. Délmagyarország, (6) 104. p. 3. (1917)

A szegedi színház sorsa. Délmagyarország, (6) 105. pp. 4-5. (1917)

A szegedi színház sorsa. Délmagyarország, (6) 106. p. 4. (1917)

Négyen pályáztak a szegedi színházra. Délmagyarország, (6) 107. p. 4. (1917)

A tanács Almássyt választotta meg igazgatónak. Délmagyarország, (6) 109. p. 7. (1917)

A tanács Almássyt választotta meg igazgatónak. Délmagyarország, (6) 116. p. 5. (1917)

Megalakult a szegedi gyermekrendőrség. Délmagyarország, (6) 111. pp. 3-4. (1917)

A gyermekrendőrség szervezése. Délmagyarország, (6) 130. pp. 6-7. (1917)

Leleplezett szállítási visszaélések. Nagy mennyiségű kölest csempésztek ki Szegedről Ausztriába. Délmagyarország, (6) 112. p. 3. (1917)

Leleplezett szállítási visszaélések. Délmagyarország, (6) 113. p. 3. (1917)

A ruszcsuki polgármester látogatása Szegeden. Délmagyarország, (6) 117. pp. 3-4. (1917)

Jakab Dávid: A ruszcsuki polgármester Szeged szerepéről |a bulgár-magyar összeköttetés terén. Délmagyarország, (6) 118. p. 3. (1917)

A kamara a Maros szabályozásáról és a szegedi kereskedelmi kikötőről. Délmagyarország, (6) 128. p. 3. (1917)

A kereskedelmi kikötő. Délmagyarország, (6) 129. p. 1. (1917)

Nyomorognak a szegedi magántisztviselők. Délmagyarország, (6) 133. p. 3. (1917)

Nyilatkozatok a szegedi magántisztviselők helyzetéről. Délmagyarország, (6) 134. p. 4. (1917)

A szegedi magántisztviselők helyzete. Délmagyarország, (6) 135. p. 3. (1917)

A szegedi magántisztviselők helyzete. Délmagyarország, (6) 136. p. 3. (1917)

A szegedi magántisztviselők helyzete. Délmagyarország, (6) 138. p. 3. (1917)

A szegedi magántisztviselők helyzete. Délmagyarország, (6) 141. p. 4. (1917)

Szegedi iparos kitüntetése. Délmagyarország, (6) 136. p. 5. (1917)

Cserzy Mihály: Érdemkeresztes iparosok. Délmagyarország, (6) 140. p. 4. (1917)

Bűnös manipulációk Szegeden eldugott liszttel. Délmagyarország, (6) 139. p. 3. (1917)

A lisztmanipuláciők tárgyalásának második napja. Délmagyarország, (6) 140. pp. 3-4. (1917)

A közélelmezési elnök érdeklődik a szegedi lisztbotrány iránt. Délmagyarország, (6) 141. p. 5. (1917)

Dr. Kelemen Bélát kinevezték szegedi főispánnak : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 158. p. 7. (1917)

Huszonhatodikán lesz Kelemen Béla installációja. : Az új főispán búcsúja választóitól és jelölés a második kerületben. Délmagyarország, (6) 159. p. 5. (1917)

Ajánlat a városhoz mezőgazdasági ipari üzemek létesítésére : Több gyárat akar létesíteni Szegeden a Földbérlők Szövetkezete. Délmagyarország, (6) 159. p. 3. (1917)

A szegedi gyáripar : [vezércikk]. Délmagyarország, (6) 160. p. 1. (1917)

Téglagyárat akar vásárolni a város : Javaslat a községi üzemek kezelőségének megalakításáról. Délmagyarország, (6) 174. p. 3. (1917)

A téglagyári terv romjain : [vezércikk]. Délmagyarország, (6) 185. p. 1. (1917)

Nem vesz a város téglagyárat. Délmagyarország, (6) 185. p. 4. (1917)

Szeged üdvözli az új kormányt : A tanács javaslatai a szombati rendkívüli közgyűlésre. Délmagyarország, (6) 175. p. 4. (1917)

Szeged üdvözli az új kormányt : Vita a rendkívüli közgyűlésen a vámmalmok visszaéléseiről és díjazásáról. Délmagyarország, (6) 176. p. 4. (1917)

Intézkedések Szeged szénellátására : A télen két szobánál többet sehol sem lehet fűteni - kevés a tűzifa Szegeden. Délmagyarország, (6) 193. p. 3. (1917)

A szegedi szállodások és a szénkérdés. Délmagyarország, (6) 193. p. 4. (1917)

A szegedi szabómunkásnők sztrájkja véget ért : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 209. pp. 9-10. (1917)

A szegedi szabómunkásnők sztrájkja : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 212. p. 6. (1917)

Schwarcz Manó: A szegedi szabómunkások sztrájkja : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 213. p. 7. (1917)

A szegedi tanyai orvosok fizetésrendezése a közegészségügyi bizottságban : Egy nappali vizit 12 s egy éjjeli vizit 25 korona. Délmagyarország, (6) 211. p. 3. (1917)

Hogy emelik a tanyai orvosok 0,80-4 koronás rendelési díját. Délmagyarország, (6) 221. pp. 6-7. (1917)

Újabb adatok arról, hogy miként építse Szeged a tanyai vasutat. Délmagyarország, (6) 221. p. 7. (1917)

Újabb adatok arról, hogy miként építse Szeged a tanyai vasutat. Délmagyarország, (6) 222. p. 3. (1917)

A tanács javaslatai az októberi közgyűlésen. Délmagyarország, (6) 241. pp. 5-6. (1917)

Másfél óra alatt véget ért az októberi közgyűlés : Megállapították a tanyai orvosok új tiszteletdíját. — Népjóléti bízottság alakult. — Jutalomdíj helyett fegyelmi. Délmagyarország, (6) 242. p. 3. (1917)

Az OMKE és a paprikaforgalom. Délmagyarország, (6) 243. p. 3. (1917)

Az OMKE és a szegedi paprikakereskedők : Válasz az OMKE nyilatkozatára. Délmagyarország, (6) 244. p. 4. (1917)

Szeged, Arad, Temesvár együttes akciója a Maros szabályozásáért. Délmagyarország, (6) 246. pp. 3-4. (1917)

Arad, Szeged és Temesvár felterjesztése a Maros szabályozása ügyében. Délmagyarország, (6) 262. p. 4. (1917)

A telekértékadó és a lakásínség : Beszélgetés Pickler J. Gyulával. Délmagyarország, (6) 280. p. 5. (1917)

Pickler Gyula előadása a lakásínségről és a telekértékadóról. Délmagyarország, (6) 282. p. 3. (1917)

Somlyódy István: Van-e földgáz Szegeden? : [tárca]. Délmagyarország, (6) 299. pp. 10-11. (1917)

A magántisztviselők. Délmagyarország, (6) 135. p. 1. (1917)

A szegedi szenzáció : [vezércikk]. Délmagyarország, (6) 140. p. 1. (1917)

A fogoly cári család élete. Délmagyarország, (6) 174. pp. 4-5. (1917)

Cserzy Mihály: András az ártéren. Délmagyarország, (6) 118. pp. 7-9. (1917)

Cserzy Mihály: Alkonyatkor. Délmagyarország, (6) 125. pp. 5-6. (1917)

Hangverseny. Délmagyarország, (6) 258. p. 7. (1917)

Lhevinne József hangversenye. Délmagyarország, (6) 65. p. 7. (1917)

Zongoraest a színházban. Délmagyarország, (6) 118. p. 10. (1917)

Tömörkény István : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 97. p. 5. (1917)

Eltemették Tömörkény Istvánt. Délmagyarország, (6) 100. pp. 3-4. (1917)

Ady Endre: Tömörkény István. Délmagyarország, (6) 228. p. 5. (1917)

Hangverseny a Korzó moziban. Délmagyarország, (6) 11. p. 7. (1917)

Pártos István hangversenye. Délmagyarország, (6) 38. pp. 7-8. (1917)

Lhevinne József hangversenye. Délmagyarország, (6) 59. p. 10. (1917)

Szimfonikus hangverseny. Délmagyarország, (6) 75. p. 7. (1917)

Sándor Erzsi és Rózsa Lajos hangversenye. Délmagyarország, (6) 124. p. 7. (1917)

Városi zenekart létesít Szeged. Délmagyarország, (6) 149. p. 8. (1917)

Elfogták a Kereskedelmi Bank tolvaját : egy elcsapott szolga a tettes. Délmagyarország, (6) 7. p. 4. (1917)

A hatszor kitüntetett honvéd. : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 7. p. 6. (1917)

Az amerikai magyarok szeretetadománya az olasz fronton. Délmagyarország, (6) 12. p. 5. (1917)

Leszállítják a liszt és kenyéradagokat : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 16. p. 8. (1917)

Klebelsberg államtitkár köszönete : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 23. p. 5. (1917)

A blokád bejelentése óta 30 hajót sülyesztettünk el. : számos angol hadihaió megsérült. Délmagyarország, (6) 29. p. 1. (1917)

Csütörtöktől kezdve ismét korlátozzák a lapok terjedelmét : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 43. p. 6. (1917)

Hatszáz uj állami tanitói állást töltöttek be : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 56. p. 5. (1917)

Alagút-csatorna Magyarország és Bulgária között : az Északi- és Fekete-tenger belhajózási úttal való összekötése. Délmagyarország, (6) 64. p. 4. (1917)

A szegedi tejmizéria : Cukorért és petróleumért adnak csak tejet. Délmagyarország, (6) 70. p. 5. (1917)

Köztisztviselők a fizetésrendezést sürgetik : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 72. p. 6. (1917)

Szegedi honvédek győzelmes rohama. Délmagyarország, (6) 76. p. 3. (1917)

A hadbavonult vádlottak ellen felfüggesztik a bűnügyi eljárást : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 79. p. 8. (1917)

Katonaszökevény kabaré-iró : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 82. p. 7. (1917)

Német diákok szegedi vakációja : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 84. p. 6. (1917)

A 46-osok új adománya Tömörkény szobrára : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 163. p. 6. (1917)

Szegeden nem kell új gyógyszertár : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 188. p. 9. (1917)

A Strand-fürdő megrendszabályozása : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 189. p. 6. (1917)

A hazafias románok kilépnek a görögkeleti egyházból : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 198. p. 7. (1917)

Szegedi virilisták : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 205. p. 5. (1917)

Jegyezzenek a tanyaiak hadikölcsönt. Délmagyarország, (6) 276. p. 4. (1917)

Rekvirálnak a magánháztartásokban is : [rövid hír]. Délmagyarország, (6) 284. p. 6. (1917)

This list was generated on 2024. június 24. 06:22:36 CEST.