Browse by Full volume

Group by: No Grouping | Volume | Number
Number of items: 448.

A magyar nők helyet követelnek a béketárgyalásoknál : a szegedi feministák távirata Czernin külügyminiszterhez. - A nők választójogából nem engednek semmit sem lealkudni. - Fölirat a képviselőházhoz. - Üdvözlik az orosz női békedelegáltat. -. Délmagyarország, (7) 1. p. 5. (1918)

Másfélszázezer korona a városi halászat jövedelme. Délmagyarország, (7) 1. p. 6. (1918)

Kezdődnek a rekvirálások Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1918)

Új terv a közalkalmazottak állami támogatásáról. Délmagyarország, (7) 3. p. 3. (1918)

A munkaadók és biztosítottak figyelmébe. Délmagyarország, (7) 3. p. 8. (1918)

Szegedi munkások demonstráltak az élelmiszerhiány miatt : a polgármester válasza a munkásoknak. Délmagyarország, (7) 6. p. 4. (1918)

Szegedi tisztviselők mozgalma az egységes munkaidőért. Délmagyarország, (7) 7. p. 3. (1918)

30 millió értékű föld cserélt gazdát a múlt évben Szegeden. Délmagyarország, (7) 8. p. 4. (1918)

A városi mérnökök javadalmazása : rövid hír. Délmagyarország, (7) 10. p. 5. (1918)

Szegedi iparosok készítenek ruhát és cipőt a Népruházati Bizottságnak. Délmagyarország, (7) 10. p. 6. (1918)

Februárban földgáznap lesz Szegeden : mozgalom a csongrádmegyei és szomszédos földgázforrások felkutatására. Délmagyarország, (7) 11. p. 3. (1918)

Pásztor József: Rendezni kell a városi végrehajtók, altisztek és szolgák fizetését : indítvány a januári közgyűlés elé. Délmagyarország, (7) 11. p. 6. (1918)

Szeged felirata az önálló magyar hadseregért : A cseh támadások visszautasítása. - Szeged ne támogassa Kolozsvár föliratát a határkiigazításos békéről. - Négy indítvány a januári közgyűlésen. Délmagyarország, (7) 13. pp. 3-4. (1918)

Szeged követeli az önálló magyar hadsereget. Délmagyarország, (7) 14. p. 3. (1918)

A Szegedi Orvos Egyesület állásfoglalása a munkásbiztosítási reform ellen. Délmagyarország, (7) 13. p. 5. (1918)

Az új telefontarifa Szegeden : rövid hír. Délmagyarország, (7) 13. p. 7. (1918)

Életbelép a dohányjegyrendszer : rövid hír. Délmagyarország, (7) 15. p. 7. (1918)

Wimmer Fülöp a kereskedelmi és iparkamara uj elnöke. Délmagyarország, (7) 16. p. 3. (1918)

Tanácskozás a hadinépiroda felállításáról. Délmagyarország, (7) 17. p. 3. (1918)

Szegeden nem lesznek dohányjegyek. Délmagyarország, (7) 17. p. 5. (1918)

Tizenkétezer ember sztrájkolt Szegeden. Délmagyarország, (7) 18. p. 4. (1918)

Meg kell nyitni a városi fürdőt. Délmagyarország, (7) 18. p. 5. (1918)

Az országos vasutas szövetség demokratikus átalakulása : a szegedi vasutasok az új küzdelemben. Délmagyarország, (7) 19. pp. 3-4. (1918)

A szegedi szociáldemokraták bizalommal vannak a lemondott pártvezetőség iránt : a sztrájk mindenütt megszűnt és nem fog kiújulni. Délmagyarország, (7) 19. p. 4. (1918)

A szegedi kamara mozgalma az árdrágítás ellen : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 19. p. 5. (1918)

Rendeletek a gázfogyasztásról és a szénről. Délmagyarország, (7) 20. p. 6. (1918)

Kelemen Béla nem vállalja az államtitkárságot. Délmagyarország, (7) 22. p. 5. (1918)

325 500 koronával csökkentek a város javadalmi bevételei. Délmagyarország, (7) 22. pp. 5-6. (1918)

Nagy reformok előtt a Szegedi Tisztviselők Otthona : gazdasági alapra helyezi az egyesület további működését. Délmagyarország, (7) 22. p. 7. (1918)

Fölemelték a paprika maximális árát : megjelent az új paprikarendelet - Szegeden és Kalocsán helyi árvizsgáló bizottság alakul. Délmagyarország, (7) 22. pp. 7-8. (1918)

Elrekvirálták a város 30 vagon szenét. Délmagyarország, (7) 24. p. 5. (1918)

A szegedi Apponyi- és Károlyi-párt elhelyezkedése az új politika alakulásában. Délmagyarország, (7) 25. p. 3. (1918)

Szervezkedjenek szakcsoportokba a kereskedők. Délmagyarország, (7) 27. p. 5. (1918)

200 hold földet akar bérbevenni a Tisztviselők Otthona a várostól. Délmagyarország, (7) 29. p. 3. (1918)

Somlyódy István: A szegedi földgázkérdés : Dr. Beöck Hugó és Cholnoky Jenő szakértői véleménye. Délmagyarország, (7) 29. p. 4. (1918)

Szegedi panaszok a fémtárgyak beszolgáltatása ellen : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 29. p. 5. (1918)

A fémbeszolgáltatás Szegeden : a bútorok rézvereteit és a kínaezüst-tárgyakat nem rekvirálják. Délmagyarország, (7) 30. p. 5. (1918)

Milyen fémtárgyakat kell beszolgáltatni Szegeden. Délmagyarország, (7) 31. p. 5. (1918)

Szervezkednek a szegedi vasutasok. Délmagyarország, (7) 31. p. 3. (1918)

Jelentés a Somogyi-könyvtár és a városi múzeum állapotáról. Délmagyarország, (7) 31. p. 4. (1918)

Újabb üzemzavaroktól tart a légszeszgyár vezetősége : A bányák nem szállítanak szenet a munkásmozgalmak miatt. - A villanytelepnek öt napra elegendő szene van. Délmagyarország, (7) 31. p. 5. (1918)

Baromfitelepet létesít a város : - Burgonyatermesztés 500 holdon és városi kertészet. -. Délmagyarország, (7) 32. p. 3. (1918)

Négyszáz koronát keresnek a hentesek egy marhán : ezért kellett 12 koronára makszimálni a marhahús kilóját. Délmagyarország, (7) 33. p. 3. (1918)

Tanácskozás a szegedi rokkantak jövőjéről : kis lakások építése tisztviselők és munkások részére. Délmagyarország, (7) 33. pp. 3-4. (1918)

Szegedi kereskedők mozgalmas vasárnapja : a Kereskedők Bevásárlási Részvénytársaságának és a Szegedi Kereskedők Egyesületének közgyűlése. Délmagyarország, (7) 35. p. 3. (1918)

Ki készítse a tisztviselők olcsó ruháit : a szabóiparosok sérelme. Délmagyarország, (7) 36. p. 5. (1918)

Szabóiparosok állásfoglalása a szegedi Szabóipari Szövetkezet működése ellen. Délmagyarország, (7) 37. p. 3. (1918)

Veszedelmesen terjed a rühkór Szegeden : a közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (7) 39. p. 4. (1918)

Három és fél millió korona háborús kár a szegedi zárszámadásba. Délmagyarország, (7) 40. pp. 3-4. (1918)

Makszimálni kell a szegedi napszámbéreket. Délmagyarország, (7) 40. p. 4. (1918)

Tisztviselők nagygyűlése Szegeden az egységes munkaidőért. Délmagyarország, (7) 40. pp. 5-6. (1918)

Hogy történt a Makkos-erdő kiirtása : indítvány a károsodás megállapítására és szigorú vizsgálat lefolytatására. Délmagyarország, (7) 40. p. 7. (1918)

Megalakult a szegedi önálló szabóiparosok szövetkezete. Délmagyarország, (7) 41. p. 3. (1918)

A Lloyd félszázados fennállásának ünnepe. Délmagyarország, (7) 41. pp. 3-4. (1918)

Hat indítvány a februári közgyűlésen : hírdessék ki a statáriumot - javaslat városi szeszfőzde felállításáról. Délmagyarország, (7) 42. p. 3. (1918)

A közgyűlés a statárium elrendelését kéri : Felirat a lakbérleti kormányrendelet részbeni módosításáért. - Szeged központi szeszfőzdét akar felállítani. - Befejezték a februári közgyűlést. Délmagyarország, (7) 43. pp. 3-4. (1918)

A Szegedi Kézműves-Bank Igazgatóságának jelentése. Délmagyarország, (7) 43. pp. 8-9. (1918)

A Szegedi Kézműves-Bank zárszámadása az 1917-iki üzletévről. Délmagyarország, (7) 43. p. 10. (1918)

A beruházási kölcsönből már most meg kell csinálni a fehértói halastavat. Délmagyarország, (7) 45. p. 3. (1918)

Gróf Serényi bejelenti a gabonaárak felemelését : az indemnitás folytatólagos tárgyalása a Házban. Délmagyarország, (7) 45. pp. 3-4. (1918)

Cipőgyárrá alakul át a szegedi közélelmezési hivatal bőripari osztálya. Délmagyarország, (7) 46. p. 5. (1918)

Újabb részletsegítés a rokkantakon és hadiözvegyeken. Délmagyarország, (7) 48. pp. 4-5. (1918)

A város sertései : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 49. pp. 3-4. (1918)

Javult a szegedi tejellátás. Délmagyarország, (7) 49. p. 3. (1918)

Eltörölték a fa és szén maximális árát : A kenyér új maximális ára 56 fillér. -Maximálták a gyufa árát. -. Délmagyarország, (7) 50. pp. 3-4. (1918)

A fa és szén maximális árainak felfüggesztése : árvizsgáló bizottság alakul a tüzelőanyagokra. Délmagyarország, (7) 55. p. 3. (1918)

Tíz vagon burgonyát kap a szegedi tisztviselők beszerzési csoportja : hadikávé, bab, cérna és gyümölcsíz a beszerzési csoportban. Délmagyarország, (7) 50. p. 5. (1918)

Sztrájk a szegedi nőiszabó-üzletekben. Délmagyarország, (7) 51. p. 4. (1918)

A nőiszabó munkások sztrájkja még tart : a munkásság divatszalont rendez be, ha követeléseit nem teljesítik. Délmagyarország, (7) 52. p. 6. (1918)

Dr Glattfelder Gyula püspök nyilatkozata a birtokpolitikai reformról. Délmagyarország, (7) 52. p. 3. (1918)

Elkészült a szabályrendelet a szegedi telekértékadóról. Délmagyarország, (7) 53. pp. 4-5. (1918)

A hadijótékonysági gyűjtéseket a Hadigondozó Népiroda kezelésébe adják. Délmagyarország, (7) 54. p. 4. (1918)

A szegedi ipartestület titkára a kisipar helyzetéről a háború után. Délmagyarország, (7) 57. pp. 3-4. (1918)

Akció a szegedi szegény gyermekek fölsegítésére. Délmagyarország, (7) 58. p. 4. (1918)

Szegedi tanárok szervezkedő gyűlése : megalakították a szegedi Tanszövetség-et. Délmagyarország, (7) 59. p. 3. (1918)

A magántisztviselők Egyesülete a szegedi magántisztviselők szociális mozgalmairól. Délmagyarország, (7) 59. pp. 3-4. (1918)

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 1917. évi zárszámadása. Délmagyarország, (7) 59. p. 10. (1918)

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 1917. évi zárszámadása. Délmagyarország, (7) 59. pp. 7-8. (1918)

A szegedi iparosok és az ipari munkások nyugdíjegyesülete : munkában az ipartestület. Délmagyarország, (7) 61. pp. 3-4. (1918)

Sztrájk a Kenderfonógyárban : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 61. p. 6. (1918)

Kószó István interpellációja a képviselőházban a 42-50 éves segédszolgálatos népfölkelők szabadságolásáról. Délmagyarország, (7) 62. p. 3. (1918)

A szegedi negyvennyolcas hősök : nyomorúság lett a bérük. Délmagyarország, (7) 62. p. 3. (1918)

Neményi államtitkár a szegedi Balkán-akadémiáról. Délmagyarország, (7) 62. p. 4. (1918)

Indítvány a márciusi közgyűléshez az összeférhetetlenségi törvény megváltoztatásáért. Délmagyarország, (7) 63. p. 3. (1918)

Sztrájk a villamosnál : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 64. p. 8. (1918)

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár jelentése az 1917-ik üzletévről. Délmagyarország, (7) 64. pp. 9-11. (1918)

Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 1917. évi zárszámadása. Délmagyarország, (7) 64. p. 16. (1918)

Szeged hat millió államsegélyt kér háborús kárainak megtérítése címén : a város márciusi közgyűlése. Délmagyarország, (7) 66. pp. 3-4. (1918)

Szeged nem kívánja az összeférhetetlenségi törvény megváltoztatását. Délmagyarország, (7) 67. p. 3. (1918)

Két interpelláció és négy indítvány egy délután : a márciusi közgyűlés első napja. Délmagyarország, (7) 67. p. 5. (1918)

Véget ért a márciusi közgyűlés : Megveszi a város a téglagyárat. - Életbeléptették a vigalmi-adó szabályrendeletet. - Hat milliós államsegélyt kér Szeged. Délmagyarország, (7) 68. pp. 3-4. (1918)

A Szegedi Hitelbank részvénytársaság igazgatóságának 1917. évi jelentése. Délmagyarország, (7) 67. pp. 7-8. (1918)

A Szegedi Hitelbank Részvénytársaság 1917-ik évi zárszámadása. Délmagyarország, (7) 67. p. 10. (1918)

A szegedi borbélysegédek bérmozgalma : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 68. p. 5. (1918)

A szegedi borbélysegélyek bérmozgalma : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 69. pp. 6-7. (1918)

A szegedi gázgyár csak a szerződésesnél magasabb egységárakért hajlandó áramot szolgáltatni. Délmagyarország, (7) 69. p. 4. (1918)

Krausz József: A munkás-tuberkulózis. Délmagyarország, (7) 70. pp. 3-4. (1918)

Szegedi Takarék- és Hitel-Részvénytársaság igazgatóságának jelentése. Délmagyarország, (7) 70. p. 10. (1918)

A Szegedi Takarék- és Hitel-Részvénytársaság 1917. évi zárszámadása. Délmagyarország, (7) 70. p. 14. (1918)

Országos szervezkedési akciót indítottak a szegedi köztisztviselők. Délmagyarország, (7) 71. pp. 3-4. (1918)

Munkásnők tömeges elítélése : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 71. p. 5. (1918)

A hatóság tervei a városi téglagyárral. Délmagyarország, (7) 72. p. 4. (1918)

A város újabb ajánlatot tesz a gázgyárnak az üzem megváltására : péntektől kezdve részben szabad a főzőgáz. Délmagyarország, (7) 73. p. 3. (1918)

Somlyódy István: A tisztviselők helyzetéről. Délmagyarország, (7) 75. pp. 7-8. (1918)

Máchánszky László: Szeged közegészségügyéről : (I.). Délmagyarország, (7) 75. pp. 8-9. (1918)

Máchánszky László: Szeged közegészségügyéről : (II.). Délmagyarország, (7) 77. pp. 4-5. (1918)

Máchánszky László: Szeged közegészségügyéről : (III.). Délmagyarország, (7) 80. p. 4. (1918)

Máchánszky László: Szeged közegészségügyéről : (IV.). Délmagyarország, (7) 81. p. 4. (1918)

Máchánszky László: Szeged közegészségügyéről : (V.). Délmagyarország, (7) 82. pp. 3-4. (1918)

A közélelmezési hivatal második mérlege : majdnem félmillió a bruttó haszon, 53 millió korona a forgalom. Délmagyarország, (7) 78. p. 4. (1918)

Megkezdődik Szegeden a negyedik rekvirálás. Délmagyarország, (7) 79. p. 3. (1918)

A szegedi piac megrendszabályozása : 70 holdas konyhakertészetet és nagy baromfitelepet létesített a város. Délmagyarország, (7) 80. p. 3. (1918)

Újból megnyílik a városi fürdő : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 80. p. 9. (1918)

2000 öltözet olcsó szegedi ruha. Délmagyarország, (7) 81. p. 3. (1918)

212 ruhára való szövet érkezett a szegedi tisztviselőknek : lemond a beszerzési csoport elnöke és előadója. Délmagyarország, (7) 90. pp. 3-4. (1918)

Ruhasegély. Délmagyarország, (7) 93. p. 1. (1918)

Sztrájk készült a vágóhídon : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 76. p. 4. (1918)

Ankét a kereskedelmi minisztériumban a villamosok tarifaemelése ügyében : Dr. Somogyi Szilveszter polgármester felszólalása. Délmagyarország, (7) 77. p. 3. (1918)

A szegedi lakásuzsora rejtelmeiből : hetvenezer koronát kérnek egy háromszobás lakásért. Délmagyarország, (7) 82. p. 4. (1918)

Kártékony rovarok fenyegetik Szeged környékén a termést : szervezkedni kell a védekezésre. Délmagyarország, (7) 83. p. 4. (1918)

Szeged ellátása cséplő- és fűtőszénnel : a szénkiosztás új rendje. Délmagyarország, (7) 83. p. 4. (1918)

A közélelmezési hivatal üzleteredménye a pénzügyi bizottságban. Délmagyarország, (7) 85. p. 4. (1918)

Sopron város megvásárolta a gázgyárat és a villanytelepet : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 85. p. 5. (1918)

Növekedik a szegedi zálogházak forgalma. Délmagyarország, (7) 86. p. 5. (1918)

A tisztviselők kétségbeejtő helyzete : sürgős segítséget várnak. Délmagyarország, (7) 86. p. 7. (1918)

A Szegedi Partfürdő Részvénytársaság igazgatóságának 1917. évi jelentése. Délmagyarország, (7) 86. p. 12. (1918)

A Szegedi Hús- és Vásárpénztár R.T. 1917. évi zárszámadása. Délmagyarország, (7) 86. p. 15. (1918)

A fagy jelentékeny károkat okozott : a közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (7) 87. p. 4. (1918)

Székházat épít és tejszövetkezetet alapít a Szeged Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület. Délmagyarország, (7) 87. p. 5. (1918)

Szeged környékén van földgáz : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 87. p. 5. (1918)

Két interpelláció és öt indítvány az áprilisi közgyűlésen. Délmagyarország, (7) 88. p. 4. (1918)

A szegedi bőripari osztálynál életbelépett a cipőjegyrendszer. Délmagyarország, (7) 89. p. 3. (1918)

Közgyűlési vita a közélelmezésről. Délmagyarország, (7) 89. pp. 3-4. (1918)

Végetért az áprilisi közgyűlés : vita a patikajogok körül. Délmagyarország, (7) 89. p. 4. (1918)

Hatezer munkás tüntetett Szegeden a választójogért. Délmagyarország, (7) 93. p. 3. (1918)

Kibővítették a szegedi állami szemkórházat. Délmagyarország, (7) 94. p. 4. (1918)

Jánosik János: Szűcs-áru üzletet nyitok. Délmagyarország, (7) 96. p. 8. (1918)

Fölemelik a bőr maximális árát : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 98. pp. 7-8. (1918)

A pénzügyi bizottságban leszavazták a telekértékadót : indítvány a pótadó emeléséről. Délmagyarország, (7) 99. p. 3. (1918)

Háborús rendelet a magánalkalmazottakról : előadás a Szegedi Magántisztviselők Egyesületében. Délmagyarország, (7) 99. pp. 3-4. (1918)

5000 ruhára való szövetet vett a város. Délmagyarország, (7) 100. p. 3. (1918)

Megérkezett az 5000 öltözetre való olcsó szövet. Délmagyarország, (7) 102. p. 3. (1918)

A szegedi Kertbérlő-társaság 250 hold földet kér a tanácstól. Délmagyarország, (7) 101. p. 4. (1918)

Május elsejének ünneplése : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 101. p. 5. (1918)

A Szegedi Stefánia Szövetség beszámolója és programja. Délmagyarország, (7) 102. p. 4. (1918)

Miért késik a tisztviselők adósságának konvertálása. Délmagyarország, (7) 103. p. 4. (1918)

Megjelent az új cipőrendelet. Délmagyarország, (7) 103. pp. 4-5. (1918)

Sürgősen gondoskodni kell a cipőrendelet végrehajtásáról. Délmagyarország, (7) 105. p. 3. (1918)

Munkásnők zavargása : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 103. p. 8. (1918)

A város a tanyai központok fejlődéséért. Délmagyarország, (7) 104. p. 3. (1918)

Emeljék fel a városi átiratási illetéket : 150 000 korona jövedelem-többletet jelentene a városnak évente. Délmagyarország, (7) 109. p. 6. (1918)

Újságíró-sztrájk Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 109. p. 7. (1918)

A szegedi újságírósztrájk ügye a Budapesti Újságírók Egyesületében : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 119. p. 5. (1918)

Sztrájkot kezdenek a szegedi cipészek a cipőrendelet ellen. Délmagyarország, (7) 110. p. 3. (1918)

A szegedi cipészek és az új cipőrendelet. Délmagyarország, (7) 115. pp. 3-4. (1918)

A miniszter jóváhagyta a város téglagyárvásárlását : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 110. p. 5. (1918)

Közel négyszázezer koronával emelkedett áprilisban a hadinyereségadó : a közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (7) 110. p. 7. (1918)

A Szeged és Vidéke szerkesztőségének sztrájkja : a sztrájkoló újságírók válasza a lap tulajdonosának. Délmagyarország, (7) 111. pp. 3-4. (1918)

A városi közgyűlés a tisztviselőkért. Délmagyarország, (7) 112. p. 3. (1918)

Véget ért a májusi közgyűlés. Délmagyarország, (7) 112. pp. 4-5. (1918)

A dohánygyári munkásnők nem kapnak hadisegélyt : százötven tagu küldöttség a polgármesternél. Délmagyarország, (7) 114. p. 3. (1918)

Glattfelder püspök Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 114. p. 5. (1918)

Csecsemőotthon Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 115. p. 8. (1918)

Közelednek a piaci rémuralom végnapjai : Szombaton megkezdik a bodomi konyhakerti növények árusítását. - Első lépés a szegedi piac megrendszabályozásához. Délmagyarország, (7) 118. p. 3. (1918)

Hétfőn megkezdi működését a szegedi népruházati bizottság : Bevezetik a ruhajegyrendszert. - Milyen lesz az eljárás a cipő- és ruhautalványok körül? Délmagyarország, (7) 120. p. 3. (1918)

Húsz-harminc százalékkal csökkentek a szegedi piaci árak : a hatósági kiárusítás első napja. Délmagyarország, (7) 121. p. 2. (1918)

Megszűnt a szegedi újságíró-sztrájk : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 121. p. 7. (1918)

Elrekvirálják a sztrájkoló cipészek készleteit : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 121. p. 7. (1918)

A király beszélgetése a szegedi kereskedelmi és iparkamara elnökével : a kamarák hódoló küldöttsége az uralkodónál. Délmagyarország, (7) 122. p. 2. (1918)

Reiniger Jakab and Vegman Ferenc: A szegedi ügyvédi kamara a hadbavonult ügyvédeknek fölmentettekkel és alkalmatlanokkal való kicserélését kéri. Délmagyarország, (7) 123. p. 3. (1918)

A szegedi képviselőválasztás. Délmagyarország, (7) 125. p. 1. (1918)

Hajdu Sándor: A munkapárt is jelöltet állít Szegeden. Délmagyarország, (7) 126. p. 4. (1918)

A munkapárt Pálfy József árvaszéki elnököt jelölte. Délmagyarország, (7) 127. p. 3. (1918)

Július elején lesz a képviselőválasztás : Pálfy József elfogadta a jelöltséget. Délmagyarország, (7) 128. p. 3. (1918)

Tisztújítás a DMKE-ben. Délmagyarország, (7) 128. p. 4. (1918)

Választójogi nagygyűlés Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 128. p. 5. (1918)

Közlekedési adó Szegeden : Balogh Károly javaslata. - Adó a villamosjegyek, kocsik, omnibuszok és autók után. Délmagyarország, (7) 130. pp. 3-4. (1918)

A szegedi és környékbeli gazdák szervezkedése az átmenetgazdaság idejére. Délmagyarország, (7) 130. p. 4. (1918)

Valihora István: Sürgős segítséget a városi tisztviselőknek : indítvány az összes közalkalmazottak érdekében. Délmagyarország, (7) 130. p. 4. (1918)

Kihirdették Szegeden a statáriumot. Délmagyarország, (7) 130. pp. 5-6. (1918)

A Lloyd székházépítési mozgalma : Felhívás a szegedi kereskedőkhöz, iparosokhoz és vállalatokhoz. - Megindultak a kötvényjegyzések. Délmagyarország, (7) 132. p. 3. (1918)

Csütörtökön adják ki a cipőjegyeket : a polgármester nyilatkozata a közönség cipőellátásáról. Délmagyarország, (7) 132. p. 4. (1918)

A képviselőválasztás : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 132. p. 5. (1918)

A képviselőválasztás. Délmagyarország, (7) 135. p. 3. (1918)

A képviselőválasztás. Délmagyarország, (7) 137. p. 3. (1918)

A képviselőválasztás. Délmagyarország, (7) 146. p. 3. (1918)

Vasárnap lesz a munkapárt jelölő nagygyűlése. Délmagyarország, (7) 133. pp. 3-4. (1918)

Kérje a város Szeged környékére a földgázkutatás megkezdését : indítvány a közgyűléshez. Délmagyarország, (7) 133. p. 5. (1918)

Szegedi apró panaszok : a gőzfürdő, a konflisok és az utcai legelők. Délmagyarország, (7) 133. p. 5. (1918)

A szociáldemokratapárt nagygyűlése : támadás a feministák ellen ; Turcsányi Imréné nyilatkozata. Délmagyarország, (7) 134. p. 5. (1918)

Rendelet a tisztviselők ruhabeszerzési segélyéről. Délmagyarország, (7) 135. p. 2. (1918)

A szegedi tisztviselők és a ruhasegély. Délmagyarország, (7) 137. p. 3. (1918)

Ruhasegélyt a szegedi magántisztviselőknek : a Szegedi Magántisztviselők Egyesületének akciója. Délmagyarország, (7) 138. p. 2. (1918)

Elégedetlenek a városi tisztviselők : Több állás betöltésére készülnek. - Ötven százalékos fizetés- és 25 százalékos pótadóemelés. -. Délmagyarország, (7) 135. p. 4. (1918)

Gróf Zichy János szegedi jelöltsége : Pártközi értekezlet a polgármesternél. - Június 24-re kitűzték a választást. Délmagyarország, (7) 136. p. 3. (1918)

Pálfy József jelöltsége körül tömörül a szegedi polgárság : Gróf Zichy János nem lép fel. - Uray Zoltán nem vállal jelöltséget. Délmagyarország, (7) 138. pp. 1-2. (1918)

Egyre több választó tömörül Pálfy József körül : a választási harc szombati eseményei. Délmagyarország, (7) 139. pp. 1-3. (1918)

Tonelli Sándor and Valihora István: Napról napra erősödik Pálfy József pártja. Délmagyarország, (7) 140. p. 3. (1918)

Július 10-ig a hatóságnak össze kell írni a nem termelők házi szükségletét : az új termésrendelet. Délmagyarország, (7) 139. p. 4. (1918)

A villamos vasút tarifaemelést kér és tiltakozik a közlekedési adó ellen. Délmagyarország, (7) 139. p. 9. (1918)

Nyári közgyűlés gazdag tárgysorozattal : a pótadó emelése ; javaslat a közlekedési adóról ; a tanács a nők választójoga. Délmagyarország, (7) 141. p. 4. (1918)

Gyáralapítás Szegeden. Délmagyarország, (7) 141. p. 6. (1918)

Csütörtökön érkeznek Szegedre Pálfy József támogatására Kálmán Gusztáv, Klebelsberg Kunó és Vadász Lipót : a választási harc. Délmagyarország, (7) 142. p. 1. (1918)

A közgyűlés nem ad fizetésemelést a városi tisztviselőknek : A júniusi közgyűlés. - Nem emelik a pótadót. - Felirat a képviselőházhoz a nők szavazatjogáért. - Szeged kéri a kormánytól, hogy kezdje meg a város környékén a földgázkutatást. Délmagyarország, (7) 142. pp. 5-6. (1918)

Vadász Lipót a háború és béke kérdéseiről : pártvacsora a Pálfy József-pártban. Délmagyarország, (7) 143. pp. 3-4. (1918)

A közgyűlés megszavazta a közlekedési adót. Délmagyarország, (7) 143. p. 7. (1918)

Krónika egy hét szegedi eseményeiről. Délmagyarország, (7) 146. p. 3. (1918)

A szegedi kamara felirata a háborús központokról : mi történt még Szegeden. Délmagyarország, (7) 146. pp. 3-4. (1918)

Nagy iparvállalat-alapítás Szegeden : Új részvénytársaság három millió korona alaptőkével. - Nagyszabású ipartelepeket készül Szegeden létesíteni az Angol-Osztrák Bank. Délmagyarország, (7) 146. p. 5. (1918)

Hét nap után : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 146. p. 9. (1918)

Tisza István: Tisza István köszönete a szegedi munkapártnak : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 148. p. 5. (1918)

Béremelést kapnak a Máv. gépgyári munkások : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 150. p. 5. (1918)

A bútoruzsora Szegeden : tízezer koronába kerül egy egyszobás lakás berendezése. Délmagyarország, (7) 151. p. 3. (1918)

Szegeden is járványszerűen lépett fel a spanyolbetegség : a tisztifőorvos nyilatkozata. Délmagyarország, (7) 152. p. 3. (1918)

Kevés a tisztviselők háborús segélye és beszerzési előlege : szabad gabona bevásárlást és sertéshízlalást kell engedélyezni a tisztviselőknek. Délmagyarország, (7) 153. p. 3. (1918)

Légi posta a nagyobb vidéki városoknak : Amiben a monarchia megelőzte a világot. - A légi posta jövője. - A Délmagyarország eredeti tudősítása. Délmagyarország, (7) 154. p. 3. (1918)

Új paprikaszövetkezet Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 154. p. 6. (1918)

Cigánysztrájk : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 155. p. 6. (1918)

A szegedi cigányzenekarok sztrájkja : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 156. pp. 5-6. (1918)

Aratnak a szegedi határban : kevés a munkaerő. Délmagyarország, (7) 155. p. 7. (1918)

A főkapitány megrendszabályozza a bérkocsisokat : elrekvirálják és hatósági kezelésbe veszik a zsaroló bérkocsis kocsiját, lovát. Délmagyarország, (7) 156. p. 3. (1918)

A bérkocsisstatárium első napja. Délmagyarország, (7) 157. p. 4. (1918)

Juhász Gyula: A legrégibb magyar faluban : szemlélődések a háborús Tápén. Délmagyarország, (7) 158. p. 3. (1918)

Amikor nyomdát vesz a város. Délmagyarország, (7) 158. p. 5. (1918)

Miért maradt el Pálfy József interpellációja : a kormánytól határozott ígéretet kapott a köztisztviselők helyzetének javítására. Délmagyarország, (7) 159. p. 3. (1918)

Terméskilátások Szeged határában. Délmagyarország, (7) 159. pp. 8-9. (1918)

Ezer koronát jövedelmez naponkint a vigalmi adó. Délmagyarország, (7) 160. p. 3. (1918)

Városi menetjegyiroda Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 160. p. 5. (1918)

A háború előtt 26.000 koronába került volna a közúti híd javítása. Délmagyarország, (7) 161. p. 3. (1918)

Árdrágítás, pótadóemelés és ruhasegély : a rendkívüli közgyűlés. Délmagyarország, (7) 161. p. 4. (1918)

Szeged júniusban : a közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (7) 161. p. 4. (1918)

Felemelte a közgyűlés a pótadót. Délmagyarország, (7) 162. pp. 3-4. (1918)

A köztisztviselők adósságainak konvertálása : 150 millió szükséges a rendezésre. Délmagyarország, (7) 163. pp. 3-4. (1918)

Nem csépeltetnek a szegedi gazdák : szigorú utasítások érkeznek a termésátvevő bizottságokhoz. Délmagyarország, (7) 164. pp. 3-4. (1918)

Szegedi mezőgazdák szövetkezése : sertéshízlaló és árubeszerző szövetkezet ; a mezőgazdaságokat érdeklő leszerelési anyagok kiosztása. Délmagyarország, (7) 164. p. 5. (1918)

A villamos vasút föllebbezése a közlekedési adó ellen. Délmagyarország, (7) 165. p. 5. (1918)

Nagygyűlés a vasárnapi munkaszünetért. Délmagyarország, (7) 166. p. 4. (1918)

160 000 mázsa gabona termett Szegeden : a hatóság szerint eddig szénhiány miatt nem csépeltek. Délmagyarország, (7) 167. p. 3. (1918)

Az új lisztárak és a köztisztviselők. Délmagyarország, (7) 167. p. 4. (1918)

Szeged lisztellátása az új termésévben : állítólag nem lesznek rekvirálások. Délmagyarország, (7) 168. p. 3. (1918)

A köztisztviselők közös konyhái : Szegeden is föl kell állítani. Délmagyarország, (7) 168. p. 5. (1918)

A királyi pár Szegeden. Délmagyarország, (7) 169. p. 1. (1918)

Két szegedi küldöttség a kereskedelmi miniszternél : Anyagot és munkaalkalmat kérnek a cipésziparosok. - A paprikatermelők a legitim kereskedelemért. Délmagyarország, (7) 172. p. 3. (1918)

Kelemen Béla főispán akciója az új kórház építéseért : A királyi pár őszi látogatásakor legyen az alapkő letétele. - A belügyminiszter leirata az új kórház ügyében. Délmagyarország, (7) 173. pp. 3-4. (1918)

A polgármester az új kórház építéséről : A királyi pár föltétlenül eljön Szegedre. - Az Orvosegyesület közgyűlése. - A szociáldemokrata párt népgyűlést tart a kórház ügyében. Délmagyarország, (7) 176. p. 3. (1918)

Az állam az új kórház építési költségeinek háromnegyed részével támogatja a várost : A főispán folytatja az akciót. - A szegedi Orvosegylet küldöttsége. Délmagyarország, (7) 179. pp. 3-4. (1918)

Kilenc és félmillió korona a város jövő évi kiadása : elkészült a költségvetés. Délmagyarország, (7) 173. p. 5. (1918)

Szeptemberben megkezdi működését Szegeden a tüdőbeteg-gondozó intézet. Délmagyarország, (7) 175. p. 3. (1918)

Három millió korona alaptőkével fürdőrészvénytársaság alakul Szegeden : Üdülőtelep és szanatórium Kamaráserdőn. - Modern gyógyfürdőhely Magyarkanizsából. Délmagyarország, (7) 180. p. 3. (1918)

Szeged meghívása királyi párhoz : A pénzügyi és kórházi bizottság ülése. - Megszavazták az öt milliót az új kórházra. - A királylátogatás költségei. Délmagyarország, (7) 181. p. 2. (1918)

A polgármester javaslata a rendkívüli közgyűlésen a lakosság lisztellátásáról. Délmagyarország, (7) 181. p. 3. (1918)

Megalakult a kézműiparosok beszerzési részvénytársasága : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 181. p. 6. (1918)

Szegeden is drágább lesz a zsír és a sertés : 12-19 koronás egységárak - az ármegállapító bizottság ülése. Délmagyarország, (7) 182. p. 3. (1918)

Bukarestből Szegedre telepített textilgyár. Délmagyarország, (7) 182. p. 3. (1918)

Veszélyben máris a szegedi fejkvóta : a tanács fölterjesztése a közélelmezési miniszterhez. Délmagyarország, (7) 182. p. 4. (1918)

Elfogadták a köztisztviselők adósságainak rendezéséről szóló törvényjavaslatot : a képviselőház ülése. Délmagyarország, (7) 182. p. 5. (1918)

Szeged közélelmezése az ötödik háborús gazdasági évben : a polgármester nyilatkozata a jövő gazdasági évi közellátásról. Délmagyarország, (7) 183. p. 3. (1918)

Maschánszky László: Vesse meg Szeged új kórházával az orvostovábbképző akadémia alapját. Délmagyarország, (7) 183. p. 5. (1918)

Tíz millió értékű olcsó fehérneműt vásárol a város. Délmagyarország, (7) 184. p. 3. (1918)

Szociáldemokrata párt Szeged: Népgyűlés követelte az új kórház mielőbbi fölépítését. Délmagyarország, (7) 184. p. 3. (1918)

A tanács az új kórház azonnali fölépítése mellett döntött. Délmagyarország, (7) 185. p. 3. (1918)

A tanács távirata a közélelmezési miniszterhez a lisztellátás zavarai miatt : A tanács nem vállalja a felelősséget. - A közélelmezés hírei. Délmagyarország, (7) 184. p. 4. (1918)

Kétmillió korona alaptőkével alakul meg a szegedi fürdőrészvénytársaság. Délmagyarország, (7) 184. p. 4. (1918)

Wolf Ferenc: Modern kórházat Szegednek. Délmagyarország, (7) 185. pp. 1-2. (1918)

Szeged meghívta a királyi párt : a közgyűlés öt millió koronát szavazott meg az új közkórházra. Délmagyarország, (7) 186. pp. 3-4. (1918)

A hatóság megkezdte az ellátatlanok számára a gabona bevásárlását. Délmagyarország, (7) 186. p. 4. (1918)

Csak 335 vagon lisztet követel a közélelmezési miniszter Szegedtől : a polgármester budapesti útja. Délmagyarország, (7) 189. p. 3. (1918)

Szegedi Magkereskedelmi és Magpergető-gyár Részvénytársaság. Délmagyarország, (7) 192. p. 4. (1918)

Javaslat a légszeszgyár mielőbbi megváltásáról. Délmagyarország, (7) 193. pp. 3-4. (1918)

Szeged megyeszékhely. Délmagyarország, (7) 194. p. 3. (1918)

A tüzifa új maximális ára Szegeden. Délmagyarország, (7) 194. p. 3. (1918)

Megrendszabályozzák Szegeden a jótékonyságot. Délmagyarország, (7) 194. p. 4. (1918)

Szegedi irodalom a tanyán : a Dugonics Társaság vasárnapja. Délmagyarország, (7) 195. p. 4. (1918)

A polgármester Szeged-megye létesítéséről. Délmagyarország, (7) 196. p. 3. (1918)

Szegedi értékpapírok nagy forgalma : több részvény cserél naponkint gazdát. Délmagyarország, (7) 199. p. 3. (1918)

A pénzügyi bizottság fölemelte a piaci helypénzdíjakat és fogyasztási illetékeket : a villamos vasút ügye. Délmagyarország, (7) 199. p. 3. (1918)

335 vagon gabonát követel Szegedtől a közélelmezési miniszter. Délmagyarország, (7) 200. p. 4. (1918)

Sipos Iván: Vádak a köztisztviselők szegedi beszerzési csoportja ellen. Délmagyarország, (7) 200. pp. 5-6. (1918)

A főispán fölterjesztése a belügyminiszterhez Szeged-megye létesítéséről. Délmagyarország, (7) 201. pp. 3-4. (1918)

Váltsa meg a város a légszeszgyárat : Balogh Károly javaslata. Délmagyarország, (7) 201. p. 5. (1918)

Indítvány a villamosvasút üzemének városi házikezelésbe való vételéről. Délmagyarország, (7) 202. p. 4. (1918)

A köztisztviselők beszerzési előlegét még mindig nem fizették ki. Délmagyarország, (7) 203. p. 3. (1918)

A részvénytársaságok tőkefelemelésének korlátozása : szegedi vállalatok vezetőinek nyilatkozata. Délmagyarország, (7) 203. p. 3. (1918)

Juhász Gyula: A Mátyás templom kincsei. Délmagyarország, (7) 204. p. 3. (1918)

Biztosítva van a város téli faellátása : - Balogh Károly beszámolója a közélelmezési tanácsban. -. Délmagyarország, (7) 204. p. 4. (1918)

Megrendszabályozták a szegedi vendéglőket. Délmagyarország, (7) 206. p. 3. (1918)

A közélelmezés kormánybiztosa Szeged zsírellátásáról. Délmagyarország, (7) 206. p. 5. (1918)

Új rend a szegedi villamosokon. Délmagyarország, (7) 208. p. 4. (1918)

József főherceg szózata a szegedi polgársághoz : a 46-os altisztek békéscsabai ünnepe. Délmagyarország, (7) 209. p. 3. (1918)

Szegeden kétezer korona egy öltözet ruha. Délmagyarország, (7) 209. p. 3. (1918)

A gyufa maximálása és zár alá vétele : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 210. p. 6. (1918)

Az állam átveszi a vegyvizsgáló állomást : a közönség lábbeli ellátása - a polgármester budapesti útja. Délmagyarország, (7) 212. p. 4. (1918)

Szegő Árpád: A kisiparosok és kiskereskedők helyzete. Délmagyarország, (7) 212. p. 5. (1918)

Az összes városi alkalmazottak szegedi nagygyűlése : megalakítják az országos szövetséget. Délmagyarország, (7) 212. p. 7. (1918)

Borforgalmi részvénytársaság Szegeden : - Átvette a Müller-féle bornagykereskedést. -. Délmagyarország, (7) 212. pp. 7-8. (1918)

Közel 45 millió korona volt a közélelmezési hivatal félévi forgalma. Délmagyarország, (7) 213. p. 3. (1918)

Javultak a népesedési viszonyok Szegeden : a közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (7) 213. pp. 4-5. (1918)

1945 tonna osztrák és porosz szenet utaltak ki szeptemberre Szegednek. Délmagyarország, (7) 215. p. 3. (1918)

Szegeden is állítson fel az állam tisztviselő konyhákat. Délmagyarország, (7) 215. p. 4. (1918)

A szegedi határban bérföldeket árvereznek. Délmagyarország, (7) 216. p. 4. (1918)

A tanács javaslata a közgyűlésnek a légszeszgyár megváltásáról : közgyűlés elé terjesztik a telekértékadó-szabályrendeletet. Délmagyarország, (7) 217. p. 3. (1918)

Tíz százalékkal emelje a város a színházi helyárakat : a tanács javaslata a közgyűlésnek. Délmagyarország, (7) 217. p. 4. (1918)

Egy interpelláció és három indítvány a szeptemberi közgyűlésen : Felirat Szeged-megye létesítéséért. - Állítson fel a kormány Szegeden is tisztviselőkonyhákat. - A bérkocsisok megrendszabályozása. Délmagyarország, (7) 218. p. 5. (1918)

Újabb interpelláció és két indítvány a szerdai közgyűlésre. Délmagyarország, (7) 219. p. 4. (1918)

A tanács ideiglenesen házikezelésbe akarja venni a villamost : két interpelláció és tíz indítvány a szerdai városi közgyűlésen. Délmagyarország, (7) 220. p. 3. (1918)

A közgyűlés a villamos közlekedés mizériáiról : Szeged akciója a megyeszékhelyért. - Módisítják az építési szabályrendeletet. - Tisztviselőkonyhák felállítását kéri a közgyűlés a kormánytól. Délmagyarország, (7) 221. pp. 3-4. (1918)

A bútorárak makszimálása : megjelent a rendelet. Délmagyarország, (7) 221. p. 4. (1918)

Október harmincadikán jön Szegedre a királyi pár : megkezdődött a fogadtatás előkészítő munkája. Délmagyarország, (7) 222. p. 3. (1918)

A közgyűlés a közélelmezésről : bizalmat szavaztak Balogh Károlynak. Délmagyarország, (7) 222. pp. 3-4. (1918)

A közgyűlés a színház mai vezetéséről, a helyárfölemelésről, és a színészek drágasági pótlékáról. Délmagyarország, (7) 222. pp. 5-6. (1918)

A közgyűlés a telekértékadó mellett döntött : megindulnak a tárgylások a légszeszgyár megváltása ügyében. Délmagyarország, (7) 223. p. 3. (1918)

Felállítják Szegeden a tisztviselőkonyhákat : a kormány egyelőre nem foglalkozik az új megyei beosztással. Délmagyarország, (7) 224. p. 5. (1918)

A városi tisztviselők országos szervezkedése Szegeden. Délmagyarország, (7) 226. p. 5. (1918)

A szegedi lakáshivatal és a lakáshiány : [rövid hír]. Délmagyarország. pp. 5-6. (1918)

Véget ért a szeptemberi városi közgyűlés : nyugdíjazták Pálfy Józsefet ; elfogadták a költségvetést. Délmagyarország, (7) 227. p. 5. (1918)

A cukorhiány : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 229. p. 6. (1918)

A szegedi szociáldemokrata párt vasárnapi népgyűlése. Délmagyarország, (7) 232. p. 3. (1918)

Szeged ünnepe október hatodikán. Délmagyarország, (7) 232. p. 4. (1918)

Egy szegedi gyáralapítás szomorú története : miért nem lesz textilgyára Szegednek? Délmagyarország, (7) 233. p. 3. (1918)

Szegedi cipésziparosok panasza a közélelmezési üzem cipő-osztálya ellen : a kamara elismerése Balogh Károlynak. Délmagyarország, (7) 233. p. 4. (1918)

Autótaxi vállalatot létesít a város. Délmagyarország, (7) 236. p. 3. (1918)

Megállapították a királyi pár szegedi látogatásának programját. Délmagyarország, (7) 237. pp. 4-5. (1918)

A szalonnakiosztás tarthatatlan mizeriái Szegeden : Már este hét órakor százával állnak az emberek. - A kiosztás csak reggel 8 órakor kezdődik. - A jövő héttől kezdve hentesek árusítják a zsírt és szalonnát. -. Délmagyarország, (7) 239. p. 4. (1918)

Erősen terjed a spanyolbetegség Szegeden : csütörtökön ülésezik a közegészségügyi bizottság. Délmagyarország, (7) 241. p. 3. (1918)

Szeged állástfoglalt a perszonális unió mellett : az októberi közgyűlés. Délmagyarország, (7) 242. p. 5. (1918)

Szegedi kereskedők és iparosok fogadtatása a királynál : ülés a kereskedelmi és iparkamarában. Délmagyarország, (7) 243. p. 3. (1918)

Új ipari vállalatok Szegeden : a gyáripari bizottság ülése. Délmagyarország, (7) 245. p. 4. (1918)

A mai idők nem alkalmasok a királylátogatásra : a hatóság akciója a királylátogatás ügyében. Délmagyarország, (7) 250. p. 5. (1918)

Szegedi ékszerészek becsomagolják arany tárgyaikat : a fiumei események hatása Szegeden. Délmagyarország, (7) 250. p. 6. (1918)

Kelemen főispán a kül- és belpolitikai helyzetről. Délmagyarország, (7) 250. p. 6. (1918)

Csökkennek a város bevételei : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 251. p. 6. (1918)

Elmarad a királylátogatás : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 253. p. 7. (1918)

Szeged állásfoglalása a politikai válság dolgában : csatlakozás a Magyar Nemzeti Tanács programjához. Délmagyarország, (7) 256. p. 5. (1918)

A szegedi ifjúság hitvallása a Nemzeti és katonatanács mellett : A kedd délutáni népgyűlés. - Kitűzték a nemzetiszínű zászlót a 46-os kaszárnya épületére. Délmagyarország, (7) 258. p. 5. (1918)

Szeged népe, polgárok, munkások, magyarok! Délmagyarország, (7) 259. p. 5. (1918)

Rendkívüli közgyűlés három új gyár alapítása ügyében : a gyáripari bizottság ülése. Délmagyarország, (7) 259. p. 6. (1918)

A közgyűlés is állást foglal Magyarország nagy átalakulása ügyében. Délmagyarország, (7) 261. p. 4. (1918)

Szeged népének demonstrációja a Nemzeti Tanács mellett : a nemzeti főváros történelmi napja. Délmagyarország, (7) 261. pp. 5-6. (1918)

A villamos vasúti alkalmazottak követeléseit teljesítették : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 261. pp. 7-8. (1918)

A szegedi Katonatanács kihirdette a statáriumot : Agyonlövik a garázdálkodó katonákat. - A szegedi Katonatanács intézkedései a rend megóvására. - A pénteki forradalmi nap eseményei. Délmagyarország, (7) 262. pp. 3-4. (1918)

A szegedi Radikális Párt alakuló gyűlése. Délmagyarország, (7) 262. p. 4. (1918)

A szegedi vasutasok forradalma Uray Zoltán üzletvezető ellen : Uray táviratilag jelentette be lemondását. Délmagyarország, (7) 262. pp. 5-6. (1918)

A főispán a Nemzeti Tanács rendelkezésére bocsátotta állását. Délmagyarország, (7) 262. p. 7. (1918)

A Nemzeti Tanács szegedi intéző bizottsága : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 262. pp. 7-8. (1918)

Szeged közgyűlése a népköztársaság létesítése mellett döntött. Délmagyarország, (7) 263. pp. 4-5. (1918)

Szegeden eddig ezerötszázan jelentkeztek polgárőrnek : újabb intézkedések a rendföntartásra és a vagyonbiztonság megóvására. Délmagyarország, (7) 265. pp. 3-4. (1918)

Wimmer Fülöp and Gál Miksa: Az új cipőgyár. Délmagyarország, (7) 265. p. 5. (1918)

Megalakul a szegedi Munkástanács : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 265. p. 7. (1918)

Új gyárak Szegeden : véget ért a rendkívüli közgyűlés. Délmagyarország, (7) 266. p. 5. (1918)

Szegedi földmívelők tanácsa : polgárőrséget szerveznek a külterületen is. Délmagyarország, (7) 267. p. 4. (1918)

Megalakult a szegedi színésztanács. Délmagyarország, (7) 267. p. 4. (1918)

A polgármester nyilatkozik a lakosság ellátásáról : erre az évre biztosítva van az élelmezés. Délmagyarország, (7) 267. p. 5. (1918)

A vagyonadót a jövő szerdán tárgyalja a közgyűlés : négyszáz válogatott polgárőr tart rendet a városban ; 500 menekült van már Szegeden. Délmagyarország, (7) 268. p. 3. (1918)

A Nemzeti Tanács üdvözölte a Színésztanácsot : a színészek szervezkedése. Délmagyarország, (7) 268. p. 4. (1918)

Rendelet a munkásotthonok létesítéséről. Délmagyarország, (7) 268. p. 6. (1918)

Naponta ötvenezer koronájába kerül Szegednek a rendkívüli állapot : három millió koronát remélnek a vagyonadóból. Délmagyarország, (7) 269. p. 5. (1918)

A polgárőrség szervezete és szolgálata. Délmagyarország, (7) 269. p. 6. (1918)

Fokozatosan megszüntetik a jegyrendszert : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 269. p. 6. (1918)

A szegedi Katonatanács a köztársaság mellett : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 269. p. 6. (1918)

Szegedi kereskedők az árak mérsékléséért : akció a hazatérő katonákért. Délmagyarország, (7) 270. p. 4. (1918)

Megalakult a vasúti leszámoló hivatal szociáldemokrata szakszervezete : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 270. p. 8. (1918)

Megalakult a szegedi diákok szabadszervezete : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 270. p. 8. (1918)

Népgyűlés a Klauzál-téren. Délmagyarország, (7) 272. p. 4. (1918)

Megalakult a szegedi Károlyi-párt. Délmagyarország, (7) 272. p. 5. (1918)

A városi alkalmazottak nagygyűlése : tanácsot alakítottak és beléptek a szociáldemokrata pártba. Délmagyarország, (7) 272. p. 5. (1918)

Átszervezik a polgárőrséget : Élelmezést, ruházatot és megfelelő díjazást kér részükre a parancsnokuk. - Kiakarták fosztani a repülőgépműhelyt, de a műszaki csapat megakadályozta. -. Délmagyarország, (7) 273. p. 5. (1918)

A vagyonos osztály megadóztatása : közgyűlést előkészítő tanácsülés. Délmagyarország, (7) 273. p. 5. (1918)

Nyolcszáz szegedi vasutas akar belépni a szociáldemokrata pártba : a Vasutas Szindikátus kiküldöttei Szegeden. Délmagyarország, (7) 274. p. 4. (1918)

A közgyűlés megszavazta a három millió szükségadót : a városi tisztviselők fizetésemeléséről rendkívüli közgyűlésen döntenek. Délmagyarország, (7) 274. p. 5. (1918)

Háromezer munkást keres a hatósági munkaközvetítő : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 274. p. 6. (1918)

Szegeden már felállították a leszerelési munkásotthont. Délmagyarország, (7) 275. p. 4. (1918)

A szegedi kereskedők nagygyűlése. Délmagyarország, (7) 275. p. 5. (1918)

A szegedi katolikus papság a püspöki birtokok felosztását követeli : szervezkednek a papi nőtlenség ellen és országos mozgalmat indítanak. Délmagyarország, (7) 276. p. 5. (1918)

Kószó István pártja csatlakozott a Károlyi-párthoz. Délmagyarország, (7) 276. p. 5. (1918)

Rögtöni segélyt kérnek a városi alkalmazottak : bejelentették a Városi Alkalmazottak Tanácsának megalakulását. Délmagyarország, (7) 276. p. 5. (1918)

Szeged polgársága munkaszünettel ünnepli a köztársaság proklamálását : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 276. p. 6. (1918)

A köztársaság ünneplése Szegeden. Délmagyarország, (7) 277. pp. 3-4. (1918)

Megalakult a Szegedi Székely Nemzeti Tanács : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 277. p. 8. (1918)

A Szegedi Magántisztviselők Egyesülete belépett a szociáldemokrata pártba. Délmagyarország, (7) 279. p. 4. (1918)

A szegedi szellemi munkások szervezkedése : a vasárnapi értekezletek. Délmagyarország, (7) 279. pp. 4-5. (1918)

Térítés nélkül be kell szolgáltatni a ruhaneműek és cipők egy részét : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 279. p. 7. (1918)

A szerbek megszállták Szőreget : Két, utasokkal zsúfolt vonat vesztegel az állomáson. - Szegedről karhatalmi kirendeltség ment ki géppuskákkal. - Szőregen keresztül beszüntették a vasúti forgalmat . - A kormány egyezséget kötött a rutén néptanáccsal. Délmagyarország, (7) 280. pp. 1-2. (1918)

Emelkedtek az adóbefizetések : a közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (7) 280. p. 6. (1918)

Mezőgazdák politikai szervezkedése : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 280. p. 7. (1918)

A városi tisztviselők háborús segélyének 75 százalékos emelését javasolja a pénzügyi bizottság. Délmagyarország, (7) 281. p. 5. (1918)

A városi tisztviselők nem fogadják el a drágasági pótlék 75 százalékkal való fölemelését. Délmagyarország, (7) 282. p. 3. (1918)

Olcsó élelmiszer a szegényeknek, drága a gazdagoknak : az Iparos és Munkás Tanács együttes ülése. Délmagyarország, (7) 282. p. 5. (1918)

A szegedi húsiparosok értekezlete : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 282. pp. 5-6. (1918)

A közgyűlés teljesítette a városi alkalmazottak kívánságát : Szükségpénzeket bocsátanak ki. - Életbelép a közlekedési adó. Délmagyarország, (7) 283. p. 5. (1918)

A szegedi radikális párt mozgalma a polgárság tömörítésére : a radikális párt értekezlete. Délmagyarország, (7) 284. p. 5. (1918)

Új kamarai választások elrendelését kéri az iparkamara : teljes ülés a kereskedelmi és iparkamarában. Délmagyarország, (7) 284. p. 7. (1918)

Újszegedet megszállották a szerbek : csak reggel öttől este kilencig szabad a hídon közlekedni. Délmagyarország, (7) 285. p. 5. (1918)

A népkormány rendezte a háborúból visszatért kereskedelmi és ipari alkalmazottak jogviszonyát. Délmagyarország, (7) 286. p. 3. (1918)

A szegedi radikális párt az állami tisztviselők anyagi helyzetének javításáért : a radikális párt gyűlése. Délmagyarország, (7) 287. p. 3. (1918)

December közepén megnyílnak a népkonyhák : Ingyen ebédet kapnak a szegények. Délmagyarország, (7) 288. p. 3. (1918)

A szegedi Polgári Radikális Párt nagygyűlése. Délmagyarország, (7) 291. pp. 3-4. (1918)

Szervezkedési mozgalmak Szegeden : Bírák és ügyészek szövetsége. - A magántisztviselők megalakították az országos szövetség helyi csoportját. Délmagyarország, (7) 291. p. 4. (1918)

A Munkástanács három napos ultimátuma a kereskedőkhöz : az árak azonnali tetemes leszállítását követelik. Délmagyarország, (7) 292. p. 3. (1918)

A kereskedők válasza a Munkástanács ultimátumára : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 292. p. 5. (1918)

A kereskedők pénteken léptetik életbe a leszállított árakat : csütörtökön véglegesen megállapodnak a módozatokban. Délmagyarország, (7) 293. p. 3. (1918)

A záróra, a gáz- és villanyfogyasztás újabb korlátozása a szénhiány miatt : Szegeden megszigorítják az országos rendelkezést. Délmagyarország, (7) 293. p. 3. (1918)

A kiskereskedők a kereskedők tanácsának lemondását követelik. Délmagyarország, (7) 293. p. 4. (1918)

Pallavicini György 15.000 katasztrális holdat ajánlott fel uradalmából a birtokpolitikai reform céljaira : felterjesztés a földmivelésügyi miniszterhez. Délmagyarország, (7) 293. p. 5. (1918)

A kiskereskedők négy tagot delegálnak a kereskedők tanácsába : a szegedi nagykereskedők csak szegedi kereskedőknek adhatják el áruikat. Délmagyarország, (7) 294. p. 4. (1918)

Tamás Rezső: Az árakkal együtt az adagok nagysága is csökkent a szegedi vendéglőkben : csak a legszigorúbb intézkedésekkel lehet rendet teremteni. Délmagyarország, (7) 295. p. 3. (1918)

A vendéglősök nem szállítják le az árakat : szombaton ismét a régi árak szerepeltek az étlapokon. Délmagyarország, (7) 296. p. 3. (1918)

Tamás Rezső: Sorozatos kihágást követtek el a vendéglősök az árszabályozó-rendelet be nem tartásával : az árszabályozó bizottság erélytelenül kezelte a rendeletet. Délmagyarország, (7) 297. p. 3. (1918)

Kihágási eljárást indítottak az összes szegedi vendéglősök ellen : az árvizsgáló bizottság nem emelte fel az étlapárakat. Délmagyarország, (7) 298. p. 5. (1918)

A szegedi Radikális Párt munkaprogramja : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 295. pp. 5-6. (1918)

Csak a Munkástanács utalványára lehet leszállított áron közszükségleti cikket beszerezni. Délmagyarország, (7) 296. p. 5. (1918)

A nők belépése a radikális pártba : a szegedi Polgári Radikális Párt nagygyűlése. Délmagyarország, (7) 297. p. 4. (1918)

Kiskereskedők gyűlése. Délmagyarország, (7) 297. p. 5. (1918)

Nem alakul meg a Nők Nemzeti Tanácsa : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 297. pp. 5-6. (1918)

Ünnepélyes esküt tett a köztársasági hadsereg a Kossuth-szobor előtt. Délmagyarország, (7) 298. p. 4. (1918)

Tamás Rezső: A Munkástanács a szegedi helyszerzők visszaélései ellen : a rendőrség megindította a vizsgálatot. Délmagyarország, (7) 301. p. 5. (1918)

A munkásság és a katonaság békés tüntetése a forradalom vívmányainak a megóvása érdekében : a nép Balogh Károlyt és Nekich Richárdot eltávolította állásából. Délmagyarország, (7) 303. pp. 3-4. (1918)

A szegedi vasutasok beléptek a szociáldemokrata pártba : megalakították a szegedi csoportot. Délmagyarország, (7) 303. pp. 5-6. (1918)

A tanácsüléseken résztvesz a munkásság : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 304. p. 5. (1918)

Károlyi a vasárnapi nagygyűlésen előterjeszti a párt új programját : A nemzetgyűlési választások előkészítése. - A politikai helyzet. Délmagyarország, (7) 305. p. 3. (1918)

Az antant tervbevette Szeged megszállását is : Kolozsvárra néhány nap múlva bevonulnak a román csapatok - Erdélyt a magyar kormány nem üríti ki - a felsőmagyarországi helyzet. Délmagyarország, (7) 306. p. 2. (1918)

A Kereskedő Tanács is részt akar venni a közélelmezési hivatal vezetésében : a Munkástanács kiküldötteivel egyenjogú hatáskört kérnek a kereskedők. Délmagyarország, (7) 306. p. 3. (1918)

Házakat és lakásokat öntött el a víz Szegeden : különösen Rókuson okozott károkat a 12 órás eső. Délmagyarország, (7) 307. p. 4. (1918)

Juhász Gyula: Az első forradalom Szegeden. Délmagyarország, (7) 307. p. 5. (1918)

Szegedi nyilatkozatok a polgári pártok egyesüléséről. Délmagyarország, (7) 308. p. 3. (1918)

Szegeden is megkezdték a ruha rekvirálását : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 308. p. 6. (1918)

Újból fölemelték a dohányáruk árát : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 308. pp. 6-7. (1918)

Megindult a villamosközlekedés : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 309. p. 6. (1918)

A gyáripar válságos helyzete : Szegeden is több ezer gyári munkás marad munka nélkül. Délmagyarország, (7) 310. p. 7. (1918)

A közoktatásügyi miniszter a köztársasági iskolák feladatairól. Délmagyarország, (7) 310. p. 10. (1918)

Munkanélkülisegély korcsmárosoknak. Délmagyarország, (7) 310. p. 11. (1918)

Az újságárusok szakszervezetet alakítottak : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 310. p. 12. (1918)

A földmunkások és a kisgazdák országos kongresszusa : elfogadták a Munkástanács földbirtokreformját. Délmagyarország, (7) 311. p. 4. (1918)

Ellenforradalmi nyomtatványokat terjesztenek Szegeden : a Munkástanács eljár a rendbontók ellen. Délmagyarország, (7) 312. p. 5. (1918)

A munkanélküliség megszüntetése : indítvány a januári közgyűlés elé. Délmagyarország, (7) 312. p. 5. (1918)

Tamás Rezső: Szegedet megszállták a franciák : Kedden reggel érkeznek meg a Szegedet megszálló francia csapatok. - Henrys tábornok és kísérete Szegeden. - Vyx alezredes ismét a városba érkezett. - Gambetta tábornok betegsége miatt elhalasztotta ideutazását. - Színes csapatok nem jönnek Szegedre. - A város vezetőségének nyilatkozata a megszállásról. -. Délmagyarország, (7) 313. pp. 1-2. (1918)

Szegeden megkezdik az építkezéseket : értekezlet a munkanélküliség megszüntetéséről. Délmagyarország, (7) 313. p. 4. (1918)

A kommunisták pártalakítási mozgalma Szegeden : agitációs gyűlés a városházán. Délmagyarország, (7) 313. pp. 5-6. (1918)

Somlyódy István: Van-e földgáz Szegeden? Délmagyarország, (7) 1. p. 5. (1918)

Bugyi Mihály és Bach Antal új szerkezetű gépkocsit találtak fel. Délmagyarország, (7) 268. p. 6. (1918)

Hangverseny : megtört a jég. Délmagyarország, (7) 282. p. 7. (1918)

Cserzy Mihály: Katalin a tömörkényi majorban. Délmagyarország, (7) 33. pp. 7-8. (1918)

Dugonics András pasztellja : [rövid hír]. Délmagyarország, (7) 46. p. 7. (1918)

Kőnig Péter Királyhimnusza. Délmagyarország, (7) 191. p. 7. (1918)

Juhász Gyula: Gyóni Géza kálváriája : hazakerült fogolytársai elbeszélése alapján. Délmagyarország, (7) 139. p. 5. (1918)

Kőnig Péter Királyhimnusza. Délmagyarország, (7) 191. p. 7. (1918)

Egyházzenei hangverseny. Délmagyarország, (7) 103. p. 6. (1918)

L. Szikszay Mary ária és dalestje. Délmagyarország, (7) 28. p. 7. (1918)

Dohnányi. Délmagyarország, (7) 70. p. 9. (1918)

This list was generated on 2024. április 21. 07:42:59 CEST.