Browse by Full volume

Group by: No Grouping | Volume | Number
Number of items: 373.

A földreform végrehajtása Csongrád megyében és Szegeden. Délmagyarország, (8) 57. p. 2. (1919)

A Szeged és Vidéke megszűnt : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 69. p. 6. (1919)

A közszolgálati alkalmazottak háborús segélyének, drágasági és családi pótlékának újabb felemelése. Délmagyarország, (8) 1. p. 6. (1919)

A kommunista párt nem tudott Szegeden megalakulni : A szociáldemokrata párt helyi vezetősége a bolsevikizmus ellen. Délmagyarország. p. 3. (1919)

A katonák leszerelése és fölruházása : Kevés ruhát szolgáltatott a közönség. Délmagyarország. p. 4. (1919)

A francia parancsnok a nem tényleges katonák leszerelését kívánja : Be kell szolgáltatni a lőfegyvereket. Délmagyarország. p. 4. (1919)

A Munkástanács tagjai átvették a közélelmezési hivatalt : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1919)

A közélelmezési bizottság kimondta a városi fatelep megszüntetését. Délmagyarország, (8) 3. p. 5. (1919)

A francia megszállás Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 3. p. 5. (1919)

A pénzintézeti tisztviselők sztrájkja : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 3. p. 5. (1919)

Felemelték a rendőrségi alkalmazottak fizetését : A főkapitány a rendőrség kitelepítését kéri. Délmagyarország, (8) 4. p. 5. (1919)

A Polgári Radikális Párt nagygyűlése : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 4. p. 6. (1919)

A szegedi polgári pártok szervezkedése. Délmagyarország, (8) 5. p. 3. (1919)

Megalakult a szocialisták első kerületének pártszervezete. Délmagyarország, (8) 5. p. 5. (1919)

A röszkeiek el akarnak szakadni Szegedtől : Elkergették a rendőröket. Délmagyarország, (8) 6. p. 4. (1919)

Szegeden is követelik a reakciós tisztek eltávolítását : Katonagyülés a városházán. - A kerületi parancsnok a tisztekhez. Délmagyarország, (8) 6. p. 5. (1919)

Csak két hónapra van biztosítva a város ellátása : A földreform és a városi bérletek. — Négy választó kerülete lesz Szegednek. Délmagyarország, (8) 7. p. 4. (1919)

A légszeszgyár megszünteti a nappali áramszolgáltatást : Karácsony óta nem érkezett szén Szegedre. Délmagyarország, (8) 7. p. 5. (1919)

A letartóztatott bolsevikiek Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 7. p. 6. (1919)

A szegedi Katona Tanács a reakciós szellem ellen : Azok a tisztek, akik a január harmadiki budapesti tisztigyűlésen a szegedi helyőrséget képviselték, becsületszavukra kijelentették, hogy az új irány feltétlen hívei. Délmagyarország, (8) 8. p. 3. (1919)

Sztrájkolnak a Haditermény tisztviselői : A szegedi kirendeltség is beszüntette a munkát. Délmagyarország, (8) 8. p. 4. (1919)

Leszállítják a lisztadagot és a lakásokban is rekvirálnak : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 8. p. 6. (1919)

Indítvány a csatornázásra : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 8. p. 6. (1919)

A Szociáldemokrata Párt nagy áruüzlet létesítését tervezi. Délmagyarország, (8) 8. p. 6. (1919)

Hat kiló lesz a liszt fejkvótája : A közélelmezési bizottság ölése. Délmagyarország, (8) 9. p. 4. (1919)

Megalakult a szegedi kommunista párt : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 9. p. 7. (1919)

Városrendezési tervek előkészítése : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 9. pp. 7-8. (1919)

A textilmunkások szakszervezete 48 órás ulimátumot nyújt át Wimmer Fülöpnek : A textilmunkások a Munkástanács nevében cselekedhetnek. Délmagyarország, (8) 10. p. 3. (1919)

A vasárnapi pártgyűlések : A szociáldemokraták szervezkedése. — A Károlyi-párt gyűlése. Délmagyarország, (8) 10. pp. 3-4. (1919)

Megszűnik a cipőjegyrendszer : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 10. p. 7. (1919)

Hadisegélyes asszonyok gyűlése a városházán : A szociáldemokraták megzavarták az értekezletet, mert annak vezetői a kommunista-pártba akarták csábítani az asszonyokat. Délmagyarország, (8) 11. p. 5. (1919)

Tanácskozás Risztics szerb ezredessel : Szeged és Újszeged forgalmának fenntartásáról. Délmagyarország, (8) 13. p. 3. (1919)

A közvilágítás veszedelme : Pongrácz gázgyári igazgató tanácskozása Boblet ezredessel. — Kérelem a román Nemzeti Tanácshoz szénért. — Tizenhét napig elég csak a villanyszén. Délmagyarország, (8) 13. pp. 3-4. (1919)

A szegedi szociáldemokraták állásfoglalása a kommunisták ellen : A szocialisták a fokozatos átmenet hívei. Délmagyarország, (8) 13. p. 5. (1919)

Szerdán alakul meg a Házépítő Részvénytársaság : Értekezlet a kereskedelmi és iparkamarában. Délmagyarország, (8) 13. pp. 5-6. (1919)

Föloszlott a szegedi kommunista párt : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 13. p. 6. (1919)

A kereskedők tanácsa is helyet kér a néptanácsban : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 13. pp. 6-7. (1919)

Szombaton döntenek a kenderfonógyári munkások : Az újszegedi kendergyáriak is föllépnek követeléseikkel. Délmagyarország, (8) 14. p. 3. (1919)

Megint megálltak a villamosok : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 14. p. 6. (1919)

A szegedi szocialisták tüntetése a bolsevizmus ellen. Délmagyarország, (8) 15. p. 3. (1919)

2357 munkanélküli van a szegedi hatósági munkaközvetítő területén : Az ipari szakszervezeteknél is sok munkanélküli jelentkezik. Délmagyarország, (8) 15. p. 7. (1919)

A kenderfonógyári munkások megegyeztek az igazgatósággal : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 15. p. 8. (1919)

A szegedi polgári pártok gyűlései. Délmagyarország, (8) 16. p. 5. (1919)

200 százalékos viteldíj-emelést kérnek a bérkocsisok. Délmagyarország, (8) 16. p. 8. (1919)

A panamavád a hídmunkálatokkal szemben : A bizottság elkészítette véleményét. Délmagyarország, (8) 17. pp. 3-4. (1919)

A szegedi faínség : A paprikaőrlők tüzelőfája, — Kiirtják a Makkos-erdőt. Délmagyarország, (8) 17. p. 5. (1919)

Szervezkedtek a szegedi dohányárusok : Beléptek a Szociáldemokrata Pártba. Délmagyarország, (8) 18. p. 5. (1919)

A pénzügyi tisztviselők beléptek a Szociáldemokrata Pártba : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 18. p. 6. (1919)

Új intézőbizottságot választott a szegedi tisztviselők beszerzési csoportja : A Szociáldemokrata Párt listája győzött. Délmagyarország, (8) 19. p. 3. (1919)

Az ínséges Szeged : Minden készlet fogytán van. — A húsmizéria. — A Munkástanács lefoglalja a tüzelőfa fölöslegeket. Délmagyarország, (8) 19. p. 5. (1919)

A Néptanács első ülése : 25.000 korona évi hozzájárulást szavaztak meg a Munkásbiztositó tüdőbeteg gondozójára. — 30 százalékkal emelték a bérkocsi-tarifát. Délmagyarország, (8) 20. p. 3. (1919)

Szegedi háztulajdonosok mozgalma : Szabad egyezkedést kívánnak. Délmagyarország, (8) 22. p. 2. (1919)

Megalakult a Házépítő és Iparfejlesztő Részvénytársaság : Kétmilliószázezer korona az alaptőke. Délmagyarország, (8) 23. p. 3. (1919)

A szociáldemokraták győzelme a kommunisták fölött : Éjfélig tartott a kommunisták gyűlése. Délmagyarország, (8) 24. pp. 3-4. (1919)

A Hock-csoporthoz csatlakozott a szegedi függetlenségi párt : A függetlenségi párt tisztikari ülése. Délmagyarország, (8) 24. p. 5. (1919)

A szegedi vas-és fémmunkások bérmozgalma : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 24. pp. 6-7. (1919)

Néptörvény a városok közigazgatásáról : A Néptanács és a közigazgatási bizottság. Délmagyarország, (8) 25. p. 4. (1919)

Újszegedet teljesen elzárják tőlünk : Rőszkét és Szentmihátytelket megszállják a szerbek. Délmagyarország, (8) 26. p. 3. (1919)

Bérmozgalom és tarifaemelés a villamos vasútnál. Délmagyarország, (8) 26. p. 5. (1919)

Szociáldemokrata gyűlések : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 26. p. 6. (1919)

Horgos és Röszke stratégiai pontok : Horgost megszállták. — Újszeged elzárása. — Kiszombortól fogva elvágták a telefon és távíróvezeléket. Délmagyarország, (8) 28. p. 3. (1919)

Újjászervezik a Néptanácsot : A törvényhatósági választások. Délmagyarország, (8) 28. p. 4. (1919)

A város meg akarja váltani a villamos vasutat : Teljesítették az alkalmazottak követeléseit. Délmagyarország, (8) 30. p. 3. (1919)

Az első nap Újszeged községben. Délmagyarország, (8) 30. p. 4. (1919)

A Munkástanács rekvirálásai : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 30. p. 6. (1919)

A szerbek megszállták Alsótanyát : Röszkét franciák szállják meg. — A kormánytbiztos jelentést tett a belügyminiszternek. — A polgármester tiltakozott a szegedi francia parancsnokságnál. — Február hetedikén az antant keleti hadseregének vezérkari főnöke pontosan megállapítja a demarkációs vonal Szeged —Szabadka közötti részét. Délmagyarország, (8) 31. p. 3. (1919)

Jelentés a Somogyi-könyvtárról és múzeumról : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 31. pp. 5-6. (1919)

A szegedi közalkalmazottak megvetik az ellenforradalmi Fehér megyei közalkalmazottakat : A külföldi tisztviselőszervezetek közbenjárását kérik az elnyomatás alatt szenvedő közalkalmazottak érdekében — Távirat a külügyminiszterhez. — A közalkalmazottak szegedi csoportjának alakuló közgyűlése. Délmagyarország, (8) 32. p. 3. (1919)

Sürgős földosztást kívánnak a Pallavicini-birtokhoz tartozó községek : Tanácskozás Szegeden, Jócsák kormánybiztos elnöklésével. Délmagyarország, (8) 32. p. 4. (1919)

Megalakult a városi nyugdíjasok szakszervezete : Egyhangúlag csatlakoztak a Szociáldemokrata Párthoz. Délmagyarország, (8) 33. p. 3. (1919)

Megjavul a közkórház belső szervezete : Hasznos reformok egy elbocsájtott ápolónő esetéből. — A megbomlott és újra helyreált fegyelem. — A Munkástanács és az Orvosegyesület szerepe. Délmagyarország, (8) 35. p. 3. (1919)

A magyarországi Munkástanácsok országos kongresszusa Szegeden : A közélelmezés egységesítéséről és az árak szabályozásáról fognak tanácskozni. Délmagyarország, (8) 36. p. 3. (1919)

Megalakult a szegedi tanítók szakszervezete : Egy táborba tömörültek az összes tanügyi munkások. Délmagyarország, (8) 36. p. 3. (1919)

A koksz árát felemelték, a szén árát felemelik : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 36. p. 4. (1919)

Megalakult a szegedi városi rendőrség szakosztálya : A városi alkalmazottak szakszervezetétől függetlenül fognak működni. Délmagyarország, (8) 37. pp. 2-3. (1919)

Szénsegélyek kiutalása : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 37. p. 5. (1919)

Ismét fölszínre hozták a kórházépítés ügyét : Dr. Hollós József memoranduma. Délmagyarország, (8) 38. p. 3. (1919)

Megakadályozták a szegedi kisgazdák antiszociális tömörülését : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 39. p. 4. (1919)

A gázgyár beszünteti az üzemét : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 39. p. 4. (1919)

A munkássegélyek kifizetésének új rendje : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 39. p. 5. (1919)

A szegedi leszerelt katonák gyűlése : Végkielégítést akarnak. — Szociáldemokraták és kommunisták zajos összetűzése. Délmagyarország, (8) 40. pp. 3-4. (1919)

Iparvállalatok szénsegélye : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 40. p. 5. (1919)

Szántó József: Orvosakadémiát Szegednek. Délmagyarország, (8) 42. p. 3. (1919)

Szakszervezetet alakítanak a szellemi munkások : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 42. p. 4. (1919)

A tanács árdrágításra készül a gáz és a villany új tarifájával : Hogy akar jövedelmeket szerezni a hatóság. — A villamos vasút megváltása. — A Néptanács pénteki ülése. Délmagyarország, (8) 43. pp. 4-5. (1919)

Szegedi katonák harca a román gárdákkal : Véres események Nagyhalmágyon, Világoson és Kisjenőn. Délmagyarország, (8) 44. p. 2. (1919)

Általános sztrájk a Délvidék megszállt területein : Temesváron, Pécsett és Szabadkán megálltak az összes üzemek. — A szerbek hűségesküt követeltek a köztisztviselőktől. — Nem közlekedik a vasút, nem működik a posta — A szegedi vasutasok szerepe a sztrájkmozgalomban. Délmagyarország, (8) 44. pp. 3-4. (1919)

A város ügyei a Néptanácsban : A Néptanács februári ülése. Délmagyarország, (8) 44. pp. 4-5. (1919)

A belügyminiszter leirata az új kórházról : A költségek csökkentését kívánja. Délmagyarország, (8) 44. p. 5. (1919)

A Szegedi Keramit-és Műtéglagyár Részvénytársaság 1918. évi zárszámadása. Délmagyarország, (8) 44. p. 8. (1919)

Domokos László: Szeged birtokai felosztás előtt. Délmagyarország, (8) 45. pp. 3-4. (1919)

A polgárság tiltakozik a mérhetetlen légszeszdrágítás ellen : 150 aláírással beadványt intéztek a kormánybiztoshoz. Délmagyarország, (8) 46. p. 2. (1919)

Megalakult a Szegedi Kereskedők Szövetsége : Vasárnap volt az alakuló gyűlés. Délmagyarország, (8) 46. p. 4. (1919)

Nem sikerült a megállapodás a gázgyárral : A Néptanács ülése. Délmagyarország, (8) 47. p. 3. (1919)

A Nemzeti Tanács helyett propaganda bizottság : Az alakuló ülés. Délmagyarország, (8) 47. p. 4. (1919)

A kenderfonógyári tisztviselők bérmozgalma : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 47. p. 5. (1919)

Az amerikai misszió Szegeden : Az újszegediek elpanaszolták előtte sorsukat. Délmagyarország, (8) 48. p. 3. (1919)

Tisztviselők bérmozgalma a kenderfonógyárban : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 48. p. 5. (1919)

Helyezzék hatályon kívül az építési szabályrendeletet : Sebestyén mérnök előadása a mérnökegyesületben. Délmagyarország, (8) 49. p. 3. (1919)

Megkezdik a szegedi munkáslakások építését : A vasúti műhelymunkások 300 ház építésére kérnek engedélyt. Délmagyarország, (8) 49. p. 3. (1919)

Politikai vita a munkanélküliek gyűlésén. Délmagyarország, (8) 49. p. 4. (1919)

A Kisgazdapárt megalakulása Felsőtanyán : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 49. p. 6. (1919)

A Szeged körüli vidék Magyarországé marad : Hírek a békekonferenciáról. Délmagyarország, (8) 50. pp. 1-2. (1919)

A Károlyi-párt vezetősége a Szociáldemokrata Párt elnökségéhez : A véleményszabadság megóvása. Délmagyarország, (8) 50. pp. 3-4. (1919)

Munkástanácsok kongresszusa : A közélelmezés egységesítése — A pártközi béke fölfüggesztése. — A köztársaság szocializálása. — Bizalmatlansági vita a közélelmezési miniszter ellen. — Nem fogadtak el bizalmatlansági indítványt. Délmagyarország, (8) 51. p. 2. (1919)

Hock János Szegeden : A Károlyi-párt és a Radikális Párt gyűlése. Délmagyarország, (8) 51. pp. 3-4. (1919)

Sztrájkra készülnek az összes magánalkalmazottak : Mozgalom a tömeges felmondások miatt. Délmagyarország, (8) 51. p. 5. (1919)

Domokos László: Földet a szegedi népnek! Délmagyarország, (8) 53. p. 1. (1919)

Megjelent a nemzetgyűlési választásokról szóló néptörvény : A szegedi választó-kerület kilenc képviselőt választ. Délmagyarország, (8) 53. p. 3. (1919)

Sztrájkolnak a bérkocsisok : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 53. p. 6. (1919)

Fölemelik a városi bérföldek bérleteit : 900.000 korona jövedelmi többlet. Délmagyarország, (8) 54. p. 3. (1919)

Megalakult a hivatásos tisztek szakszervezete. Délmagyarország, (8) 54. p. 4. (1919)

A város bérföldjei nem vehetők magántulajdonba. Délmagyarország, (8) 54. p. 5. (1919)

Sztrájkra készülnek a dorozsmai közalkalmazottak : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 54. pp. 5-6. (1919)

Megkezdik a bankjegyek fölülbélyegzését : Szeged gyűjtőközpont — A bélyegzés három hétig tart. Délmagyarország, (8) 55. p. 3. (1919)

A városépítő terv újjáalakítása : Vita a mérnökegyesületben a központi pályaudvar elhelyezéséről. Délmagyarország, (8) 55. p. 5. (1919)

Szegeden és Csongrád megyében erőlködnek a keresztényszocialisták : Prédikációk és röpiratok. Délmagyarország, (8) 56. p. 3. (1919)

Kommunisták a postások gyűlésén : A postás-szervezet propaganda gyűlése. Délmagyarország, (8) 56. p. 3. (1919)

A szegedi Károlyi-párt szervezkedése : A vasárnapi nagygyűlés és az agitációs gyűlések. Délmagyarország, (8) 56. p. 5. (1919)

Általános tüntető sztrájk Szegeden : Kedden délelőtt 10 órától délután 2 óráig szünetel a munka. Délmagyarország, (8) 57. p. 1. (1919)

A földreform végrehajtása Csongrád megyében és Szegeden. Délmagyarország, (8) 57. p. 2. (1919)

Leszerelt katonák nagy tüntetése : Követelés a szegedi gazdagoktól, kívánják a szociáldemokrata pártvezetőség lemondását. Délmagyarország, (8) 57. pp. 3-4. (1919)

Megalakult a szegedi vasutasok házépítő szövetkezete. Délmagyarország, (8) 57. p. 4. (1919)

Kommunisták vasárnapja Szegeden. Délmagyarország, (8) 57. p. 4. (1919)

A Munkástanács határozatai : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 57. p. 6. (1919)

Véget ért a bérkocsisok sztrájkja : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 57. p. 7. (1919)

A Néptanács márciusi ülése : A munkáslakások tervét elfogadták. Délmagyarország, (8) 59. pp. 3-4. (1919)

Helyreállt a béke a Szegedi Kenderfonógyárban. Délmagyarország, (8) 59. p. 4. (1919)

Tamás Rezső: A Munkástanács pénteken eltávolítja állásából a kormánybiztost és a polgármestert : A város kormánybiztos-főispánjává Wallisch Kálmánt, polgármesterré dr. Czibula Antalt választották. Délmagyarország, (8) 60. p. 1. (1919)

A szegedi Munkástanács jelöltjei a nemzetgyűlési választásokra : A szociáldemokrata párt üzenete. — A polgári pártok választási listája. Délmagyarország, (8) 60. pp. 1-2. (1919)

Helyreállt a rend és a nyugalom : Az egész helyőrség leszerelt. — A polgárság 24 óra afatt szolgáltassa be fegyvereit. Délmagyarország, (8) 60. p. 3. (1919)

A Központi Tejcsarnok válsága : Községesíteni kell az üzemet. Délmagyarország, (8) 60. pp. 3-4. (1919)

Az ország vidéki iparosságának nagygyűlése Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 60. p. 6. (1919)

A téli kikötő építése : Előadás a Mérnők és Épitész Egyletben. Délmagyarország, (8) 61. p. 5. (1919)

A Károlyi-párt és a Radikális Párt vitája a Munkástanács határozatáról : Föliratot intéznek a kormányhoz. — Bizalom Dettre János iránt. — A jelölések sorrendje. — Vajas János nem fogadja el a jelöltséget. Délmagyarország, (8) 62. p. 3. (1919)

A karhatalmi kirendeltség a szociáldemokrácia mellett tüntet : A polgári lakosság lefegyverzése. Délmagyarország, (8) 62. pp. 3-4. (1919)

Kommunista agitáció a fa-és festőmunkások körében : Elégületlenség a munkanélküli segély megvonása miatt. Délmagyarország, (8) 62. p. 6. (1919)

Kunfi Zsigmond Szegeden : Résztvesz a csongrádmegyei tanítógyűlésen. — Mangu Árpád miniszteri kiküldött a tanügyi reformokról. — Kunfi miniszter szegedi jelöltsége. Délmagyarország, (8) 63. p. 3. (1919)

A szegedi Szociáldemokrata párt népgyűlése. Délmagyarország, (8) 63. p. 3. (1919)

A szegedi választókerület : A szavazatszedő-bizottságok. Délmagyarország, (8) 63. p. 3. (1919)

A Szegedi Kereskedők Szövetsége és az árdrágítási törvény : A szövetség valamennyi központ megszüntetését és a maximális árak eltörlését kívánja. Délmagyarország, (8) 63. p. 5. (1919)

További változások a város közigazgatásának vezetésében. Délmagyarország, (8) 64. p. 3. (1919)

Városi munka a munkanélkülieknek : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 64. p. 5. (1919)

Felhívás a munkanélküli szervezett munkásokhoz : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 64. p. 6. (1919)

A belügyminiszter vizsgálatot rendelt el Somogyi polgármester ellen : Bokor Pál szabadságra megy. Délmagyarország, (8) 65. p. 2. (1919)

A Radikális Párt nem kooperál a Károlyi-párttal. Délmagyarország, (8) 65. p. 4. (1919)

Március 30-án alakul meg a Munkások Fogyasztási Szövetkezete. Délmagyarország, (8) 67. p. 2. (1919)

A szegedi direktórium rendeletei : I. számú direktóriumi rendelet. Szeged város népéhezi. Délmagyarország, (8) 68. p. 2. (1919)

Forradalmi Kis Káté: 1919. március 24. Délmagyarország, (8) 68. p. 1. (1919)

A szegedi direktórium rendelete a munkásbiztosító járulékokról. Délmagyarország, (8) 69. p. 2. (1919)

Az iskolákban nem lesz vallástanítás : A szegedi Direktórium felhívása a tanügyi munkásokhoz. Délmagyarország, (8) 69. p. 4. (1919)

A szocializálás munkája Szegeden. Délmagyarország, (8) 69. p. 5. (1919)

A város közigazgatásának átszervezése. Délmagyarország, (8) 69. pp. 5-6. (1919)

Mindenkihez! Délmagyarország, (8) 70. pp. 1-3. (1919)

Dettre János and Somogyi Szilveszter and Tabódy Zsolt: Szeged népéhez! Délmagyarország, (8) 71. p. 1. (1919)

A kommunista internacionále irányelvei. Délmagyarország, (8) 71. p. 2. (1919)

Két millió korona városi szükségpénz. Délmagyarország, (8) 71. p. 3. (1919)

A francia parancsnok föltételei : A Munkástanács figyelmeztetése a lakossághoz. Délmagyarország, (8) 71. p. 3. (1919)

A Forradalmi Végrehajtó Bizottság közleményei : A szegedi Munkástanács holnap, vasárnap reggel fél kilenc órakor a városháza közgyűlési termében rendkívüli ülést tart. Belépni csak igazolvánnyal lehet. Délmagyarország, (8) 72. p. 1. (1919)

A francia parancsnok jegyzéke. Délmagyarország, (8) 72. p. 1. (1919)

A városi népbiztos a szegedi proletárság kultúrájáért. Délmagyarország, (8) 72. p. 1. (1919)

A közszolgálati alkalmazottak a háborús és drágasági pótlékot továbbra is kapják : A kormányzótanács rendelete. Délmagyarország, (8) 72. p. 2. (1919)

A betétek kivétele a szegedi bankokból. Délmagyarország, (8) 72. p. 2. (1919)

A vörösőrség megkezdte működését : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 72. p. 3. (1919)

A szegedi népbiztos rendelete az újságok és újságnyomdák szocializálásáról. Délmagyarország, (8) 73. pp. 1-2. (1919)

A város ellátása szénnel és élelemmel. Délmagyarország, (8) 73. p. 2. (1919)

Rendelet a dohányínség csökkentéséről. Délmagyarország, (8) 73. p. 2. (1919)

Megállapították az új cipőárakat. Délmagyarország, (8) 73. p. 2. (1919)

Program Szeged közegészségügyéről. Délmagyarország, (8) 74. pp. 2-3. (1919)

A közalkalmazottak Röck Iván eltávolítását kívánják igazgató-főmérnöki állásából. Délmagyarország, (8) 74. p. 3. (1919)

Beszüntetik a munkanélküli segélyeket : [rövid cím]. Délmagyarország, (8) 74. p. 5. (1919)

A villamosvasút forgalmának megindítása. Délmagyarország, (8) 75. p. 1. (1919)

Sztrájkolni akarnak a szegedi pincérek : A vendéglősök és kávésok nem tartják be a kollektív szerződést. Délmagyarország, (8) 76. p. 3. (1919)

A Tanácskormány dönt a szegedi ideiglenes direktórium megbízatásáról. Délmagyarország, (8) 76. pp. 3-4. (1919)

Fogyóban vannak az élelmiszerek : a francia parancsnok átirata a városhoz. Délmagyarország, (8) 76. p. 4. (1919)

Hogy segítsünk a tüzelőfa-ínségen? : Szegeden is végre kell hajtani a vendéglős nagyüzemek kommunizálását. Közös konyhákat kell fölállítani. Délmagyarország, (8) 77. p. 3. (1919)

Nyolc nap alatt megejtik Szegeden a tanácsválasztásokat. Délmagyarország, (8) 79. p. 1. (1919)

Háromtagú direktórium a színtársulat élén : Juhász Gyula, Baróti József, Ocskai Kornél a direktórium élén; a színészek nem akarnak Almássyval működni. Délmagyarország, (8) 80. pp. 1-2. (1919)

Szigorú határzár Újszeged felé : Újszegeddel ismét megszűnt minden összeköttetés. Délmagyarország, (8) 80. pp. 2-3. (1919)

Megkezdik a városi közmunkákat : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 80. p. 4. (1919)

Kicserélik a szegedi igazságügyi hatóságok vezetőit : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 80. p. 4. (1919)

Névtelen hősök tüntetni akartak Szegeden. Délmagyarország, (8) 81. p. 1. (1919)

Francia segítséggel szervezik a szegedi közélelmezést. Délmagyarország, (8) 81. p. 3. (1919)

A kormánybiztos hirdetményei : A népbetegségek leküzdése. — A papírkészletek lefoglalásának módosítása. Délmagyarország, (8) 81. pp. 3-4. (1919)

Fölemelt viteldíjak a villamoson : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 81. pp. 4-5. (1919)

Politikai megbízottak vezetik a postát : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 82. p. 5. (1919)

A szerbek elhagyták Újszegedet : Állítólag Temesvárig vonulnak vissza. Délmagyarország, (8) 83. p. 1. (1919)

Vasárnap és hétfőn lesz a választás. Délmagyarország, (8) 83. pp. 1-2. (1919)

Megkezdik a munkáslakások építését : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 83. p. 4. (1919)

Hétfőn választják a szegedi munkás-, katona- és földmívestanácsot : Szeged 240 tanácstagot választ, akik 50-et küldenek a Tanácsok Kongresszusába. Délmagyarország, (8) 84. pp. 1-2. (1919)

Még nem oldották fel az újabb hídzárlatot. Délmagyarország, (8) 84. p. 3. (1919)

Megnyitották az Újszegeddel való közlekedést. Délmagyarország, (8) 85. p. 1. (1919)

Megválasztották a szegedi munkás-, katona- és földmívestanácsot. Délmagyarország, (8) 85. pp. 1-2. (1919)

Szeged megszállt terület. Délmagyarország, (8) 85. p. 2. (1919)

Az újszegedi kendergyár üzeme. Délmagyarország, (8) 86. pp. 1-2. (1919)

De Lobil tábornok Szegeden : A kormányzóbiztos és a polgármester tárgyalása a tábornokkal a város ügyeiről. Délmagyarország, (8) 87. pp. 1-2. (1919)

A kormánybiztos a kormánytól kérhet pénzt a tisztviselők fizetésére. Délmagyarország, (8) 87. p. 2. (1919)

Családi házak építése Szegeden : Birtokba veszik a katonaságnál Szegeden felszabadult sok milliót érő anyagot és megkezdik az építkezést. Délmagyarország, (8) 87. p. 3. (1919)

Reök Iván lemondott a Mérnökegylet elnöki tisztéről : A lemondást, amelyet politikai vita előzött meg, elfogadták. Délmagyarország, (8) 87. p. 3. (1919)

A város közélelmezése és a Szegedi Kereskedők Szövetsége. Délmagyarország, (8) 88. p. 1. (1919)

Tápé csatlakozni akar Szeged megyéhez : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 88. p. 2. (1919)

Tarifaemelés a közvágóhídon : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 88. p. 3. (1919)

Nincs pénz a szegedi bankokban. Délmagyarország, (8) 89. p. 1. (1919)

Viharos ülés a bírák szakszervezetében : Az elnök lemondott. Délmagyarország, (8) 90. pp. 1-2. (1919)

A határzár szombati fölfüggesztése : Visszatértek a szegediek. Délmagyarország, (8) 90. p. 2. (1919)

Pénzhiány miatt be kellett szüntetni a szükségmunkákat : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 90. p. 4. (1919)

Bizonytalan időre elnapolta üléseit a Munkástanács : Az időleges félreállás nem gyöngeség jele. Délmagyarország, (8) 91. p. 1. (1919)

A polgárság képviselői és a pénzintézetek vezetői a városkormányzónál. Délmagyarország, (8) 91. pp. 1-2. (1919)

A közélelmezési hivatal 1918. évi zárszámadása : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 91. pp. 3-4. (1919)

Száztizenöt vagon lisztet kap a város : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 91. p. 4. (1919)

Megkezdik a munkáslakások építését : Egyelőre 1-2 emeletes házakat építenek. Délmagyarország, (8) 92. pp. 1-2. (1919)

Lemondott a közélelmezési bizottság. Délmagyarország, (8) 92. p. 2. (1919)

Dorozsma, Tápé és Algyő Szegedhez akar csatlakozni : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 92. p. 3. (1919)

Terjed a szegénység : Nincs pénz a rögtöni segélyekre, a hadiözvegyek nyugdíjára, a rokkantak járulékára. Délmagyarország, (8) 93. pp. 1-2. (1919)

Az újszegediek tiltakoznak a szegediek árdrágítása ellen. Délmagyarország, (8) 93. p. 2. (1919)

Közélelmezési problémák : küldöttségjárások a polgármesternél - a pékek - a konviktusok - a mészárosok - a juhvágók és a malommunkások. Délmagyarország, (8) 94. pp. 1-2. (1919)

A Kisgazdapárt belépett a Szocialista Pártba : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 94. p. 3. (1919)

A szegedi munkanélküliek : Küldöttség a körmányzóbiztosnál és a polgármesternél. — 7500 munkanélküli. — Tízmillió újabb sziikségpénz. Délmagyarország, (8) 95. p. 2. (1919)

Új közlekedési rendelkezések : Szőregre, Deszkre, Röszkére, Horgosra igazolvány néiklii is lehet utazni. — A francia parancsnokság rendeletei. Délmagyarország, (8) 96. p. 1. (1919)

Választás a városi tisztviselők szakszervezetében. Délmagyarország, (8) 96. pp. 1-2. (1919)

Földosztás Röszkén : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 96. p. 4. (1919)

Május 1-én avatják föl az új Munkásotthont. Délmagyarország, (8) 97. p. 3. (1919)

A város, a légszeszgyár a villamos vasút és az iparvállalatok szénszükségletének fedezése. Délmagyarország, (8) 100. p. 3. (1919)

A szegedi közoktatás az új vezetés alatt. Délmagyarország, (8) 100. p. 5. (1919)

A szegedi piacon ismét dühöng az árdrágítás : Meg kell szervezni a piaci őrséget. Délmagyarország, (8) 100. p. 6. (1919)

Hogy fogadták Szegeden a Kereskedelmi és Iparbank textiláruit. Délmagyarország, (8) 101. p. 3. (1919)

A szegedi pénzintézetek helyzetéről : A bankok felhívása. Délmagyarország, (8) 101. p. 3. (1919)

Szegedi vasutasok mozgalma a Szocialista Párt ellen : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 101. pp. 3-4. (1919)

A vasutasok szegedi csoportja megmarad a Szocialista Pártban : A pénzintézeti tisztviselők és a pénziigyigazgatóság fogalmazói kara kiléptek. Megalakult a „Tanítók Nemzeti Szövetsége." - Változás az iskolák vezetésében. Délmagyarország, (8) 102. pp. 1-2. (1919)

Hogyan segítsünk a munkanélküliségen? : Ankét a Kereskedelmi és Iparkamarában. Délmagyarország, (8) 103. pp. 1-2. (1919)

Az A.SZ.O.E. szegedi csoportja bentmarad a Szocialista Pártban : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 103. p. 5. (1919)

A légszeszgyárnak ideiglenesen áremelést engedélyeznek : Még iobban megdrágul a gáz és a villany. Délmagyarország, (8) 104. p. 1. (1919)

Új karhatalom alakul Szegeden. Délmagyarország, (8) 104. p. 2. (1919)

A lakáshivatal ismét működik : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 104. p. 3. (1919)

A Tisza vize kilenc méteren fölül emelkedett : Az eddig ismert legnagyobb áradás. — megalakult a vészbizottság. Délmagyarország, (8) 106. pp. 1-2. (1919)

Felmondták a vendéglősök a kollektív szerződést : A munkások panaszra mentek Betrix ezredeshez. Délmagyarország, (8) 106. p. 3. (1919)

8000 köztisztviselő a házbéremelés ellen. Délmagyarország, (8) 107. p. 3. (1919)

Szegeden felszabadul a kereskedelem : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 107. pp. 3-4. (1919)

Hírek a szegedi 46. gyalogezred újjászervezéséről. Délmagyarország, (8) 108. p. 3. (1919)

Nem lehet a Délvidékre telefonálni : Niíiscs pénze a szegedi postának. — Kinevezések a postán. Délmagyarország, (8) 109. pp. 1-2. (1919)

Lisztet és búzát kap a város : Balogh tanácsnok belgrádi útja. — Milyen ma Belgrád. Délmagyarország, (8) 110. p. 4. (1919)

Miért nincs Szegeden drága fa sem : [tárca]. Délmagyarország, (8) 111. p. 1. (1919)

Juhász Gyula: Szegedi művészek kiállítása a kultúrpalotában. Délmagyarország, (8) 112. p. 2. (1919)

Megalakult a munkások fogyasztási szövetkezete : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 113. p. 3. (1919)

Az építkezés problémái. Délmagyarország, (8) 114. p. 4. (1919)

Szivar, cigaretta, dohány a szegedi kereskedelemben. Délmagyarország, (8) 115. p. 2. (1919)

A városkormányzó rendeletei : Autók rekvirálása és bejelentése; vadászfegyverek tartására engedély kell; lakásrekvirálások katonai célokra. Délmagyarország, (8) 116. p. 1. (1919)

Somogyi Szilveszter: A polgármester felhívása a munkásokhoz és a munkaadókhoz. Délmagyarország, (8) 117. pp. 1-2. (1919)

Munkát keres 580 leszerelt : A munkanélküliség és a gyorssegély. Délmagyarország, (8) 117. p. 3. (1919)

A légszesz és a villanyáram új egységárainak megállapítása : A légszeszgyár a közönséghez. Délmagyarország, (8) 117. pp. 3-4. (1919)

Szétosztották a Szegedre érkezett kőszenet : Megindul a nagyüzemek munkája, megnyílik a városi gőzfürdő. Délmagyarország, (8) 118. p. 1. (1919)

Tamás Rezső: Miért drága a cipő Szegeden : Amíg a bőr eljut a fogyasztóhoz. Délmagyarország, (8) 118. pp. 1-2. (1919)

Miért nem lehet építkezni : Nagy az anyagdrágaság; nincsen mész a városban. Délmagyarország, (8) 118. p. 2. (1919)

Hatvan tagú Néptanács alakul : Tárgyalás Betrix ezredesnél — A munkásság képviselői nem vesznek részt. Délmagyarország, (8) 120. p. 1. (1919)

Nem érvényesek még az átmeneti gáz-és villanyárak : újabb szakértői vizsgálat. Délmagyarország, (8) 121. pp. 1-2. (1919)

A szegedi tisztviselők nyomasztó helyzete. Délmagyarország, (8) 121. p. 2. (1919)

Tanácskozás a városkormányzónál a szénellátásról. Délmagyarország, (8) 122. p. 1. (1919)

Hadisegélyre és munkaalkalmakra nem talál módot a tanács. Délmagyarország, (8) 122. p. 2. (1919)

Nem lép életbe a vendéglőkben az árleszállítás : A polgármester a szabad kereskedelmet szűk korlátok közé akarja szorítani. — A vendéglősök maguk akarják megállapítani az árakat. Délmagyarország, (8) 122. p. 3. (1919)

2700 vagon fát kaphat a város rekompenzációs cikkekért. Délmagyarország, (8) 123. p. 1. (1919)

Még alaposabban megdrágították a gyógyszereket. Délmagyarország, (8) 123. p. 2. (1919)

A dohánygyár megbízottai a francia városparancsnoknál : Mi lesz a szivarkiosztással. Délmagyarország, (8) 123. p. 2. (1919)

gróf, mini Károlyi Gyula: A Magyar Nemzethez! Délmagyarország, (8) 124. p. 1. (1919)

A városkormányzó rendeletei az új kormány megalakulásáról. Délmagyarország, (8) 124. pp. 1-2. (1919)

Nemzetközi élelmező bizottság alakul Szeged ellátására : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 124. p. 4. (1919)

A város múlt évi zárszámadása : Hatvan millió korona vagyon. Délmagyarország, (8) 125. p. 2. (1919)

Nem fizetik ki szeptemberig a köztisztviselőket. Délmagyarország, (8) 126. pp. 1-2. (1919)

Megszűnt az általános sztrájk. Délmagyarország, (8) 126_2. pp. 1-2. (1919)

Megalakul a szegedi törvényhatósági bizottság : Tagjait a kormánybiztos-főispán nevezi ki. Délmagyarország, (8) 126_2. p. 2. (1919)

Még mindig nincs pénz a szegedi bankokban : Be kell szolgáltatni a lebélyegzett fehérhátú bankjegyeket. Délmagyarország, (8) 126_2. pp. 2-3. (1919)

Beszélgetés gróf Teleki Pál külügyminiszterrel. Délmagyarország, (8) 126_2. p. 3. (1919)

Kereskedők és tisztviselők tanácskozása a drágaság enyhítéséről. Délmagyarország, (8) 127. pp. 1-2. (1919)

A tisztviselők megélhetése és a fehérhátú bankjegyek : Az állampénztár ismét csak fehérhátú pénzekkel fizet. Nincsen beszolgáltatási kötelezettség. Délmagyarország, (8) 128. p. 2. (1919)

Franchet D' Esperay szegedi tartózkodása : Tisztelgések és ünnepségek. Délmagyarország, (8) 129. p. 1. (1919)

Virágzik a lánckereskedés : Áru-és értéktőzsde a Belvárosi kávéházban. Délmagyarország, (8) 129. pp. 1-2. (1919)

800 000 szivart osztanak ki a héten : Ankét a csempészet megakadályozására. Délmagyarország, (8) 129. p. 2. (1919)

Kisiparosok 132 000 korona visszatérítést követelnek a cipőszövetkezettől. Délmagyarország, (8) 129. p. 2. (1919)

Katonának jelentkeznek a Röszkén elhelyezett menekültek. Délmagyarország, (8) 131. p. 3. (1919)

Kormányrendelet a sajtótermékek ellenőrzéséről : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 131. p. 5. (1919)

A Kamara és a Gazdasági Egyesület akciója a paprikaügyben. Délmagyarország, (8) 208. p. 3. (1919)

Újabb állásfoglalás a paprikarendelet ellen : A kormány szorgalmazza a rendelet végrehajtását. Délmagyarország, (8) 233. p. 2. (1919)

A tanács végrehajtja a paprikarendeletet : A kormány ragaszkodik a rendelethez. — Titokzatos akció a paprikarendelet mellett. Délmagyarország, (8) 238. p. 2. (1919)

A paprika újonnan megállapított árai : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 239. p. 3. (1919)

A paprikatermelők újabb tiltakozása : ellenszegülni is készek a paprikarendeletnek. Délmagyarország, (8) 256. pp. 1-2. (1919)

A szentmihálytelkiek ellenszegülnek a paprikarendelet végrehajtásának : A rendőrség sortüzet adott. — Tizenegy sebesült, huszonhárom letartóztatás. Délmagyarország, (8) 259. pp. 2-3. (1919)

A szentmihályteleki paprikaribillió : Folytatják a vizsgálatot. Délmagyarország, (8) 260. p. 3. (1919)

A főispán a paprikarendeletről és a szentmihályteleki zendülésről. Délmagyarország, (8) 261. p. 3. (1919)

Újabb küldöttség a paprikaügyben : Dr. Gerle Imre memoranduma. Délmagyarország, (8) 265. p. 3. (1919)

A szegedi vegyvizsgáló hivatal a paprikaügyről és dr. Gerle memorandumáról. Délmagyarország, (8) 267. p. 2. (1919)

Módosítják a paprikarendeletet : Hetvenöt vagon liszt érkezik Szegedre - A szegedi egyetem ügye. — A főispán nyilatkozata. Délmagyarország, (8) 268. p. 2. (1919)

A paprika forgalma : A vegyvizsgáló-hivatal közleménye. Délmagyarország, (8) 270. p. 4. (1919)

Feloszlik a szegedi Nemzetközi Élelmezési Bizottság : Ostorog ezredes átirata a polgármesterhez. Délmagyarország, (8) 209. p. 3. (1919)

Vasutasok alakuló gyűlése a városházán. Délmagyarország, (8) 210. p. 2. (1919)

A szegedi Függetlenségi Párt megkezdi szervezkedését. Délmagyarország, (8) 210. p. 3. (1919)

Szabó József: Nem az egészségtelen pincelakásokat kell szaporítani : Csak a gyors és okos cselekvés segít. Délmagyarország, (8) 211. p. 2. (1919)

Harsányi vezető ügyész a kommunisták bűnpöréről. Délmagyarország, (8) 211. p. 3. (1919)

Vasárnap megnyílik a városi múzeum képtára és régiségtára : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 211. p. 4. (1919)

Negyvenezer idegen Szegeden. A diktatúra alatt duplájára emelkedett a lakosság száma. Délmagyarország, (8) 212. p. 3. (1919)

A munkáskönyvtár és olvasóterem megnyitása : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 213. p. 4. (1919)

A Lovászy-párt nagygyűlése Szegeden : A Függetlenségi és 48-as Párt kiáltványa Szeged népéhez. Délmagyarország, (8) 215. p. 1. (1919)

Nemzetközi misszió vizsgálata a szegedi kórházakban. Délmagyarország, (8) 216. p. 2. (1919)

Éremkiállítás a városi múzeumban : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 216. p. 4. (1919)

Fogyasztási és hitelszövetkezetet alakítanak a szegedi kisiparosok : Az ipartestületi elöljáróság ülése. Délmagyarország, (8) 218. p. 2. (1919)

Éremkiállítás : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 218. p. 6. (1919)

Juhász Gyula: Plakettkiállítás a múzeumban. Délmagyarország, (8) 219. p. 3. (1919)

Stéhlit Szegedre hozták a szerbek : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 220. p. 4. (1919)

A Somogyi -könyvtár nem kölcsönöz ki szépirodalmi munkákat : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 221. p. 4. (1919)

Tíz évre bérbeadják a városi színházat : Elkészült a szerződéstervezet. Délmagyarország, (8) 222. p. 2. (1919)

A szegedi fakitermelési akció. Délmagyarország, (8) 222. pp. 3-4. (1919)

A városi múzeum tárgyjegyzéke : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 222. p. 4. (1919)

A városi tisztviselők fizetésrendezési ügye : Döntött a tanács. Délmagyarország, (8) 223. p. 2. (1919)

Nagyatádi Szabó István Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 223. p. 4. (1919)

Stéhli Istvánt kihallgatták Szatymazon. Délmagyarország, (8) 224. p. 2. (1919)

A nagyatádi[!] kisgazdapárt nagygyűlése. Délmagyarország, (8) 225. pp. 1-2. (1919)

Wallisch Kálmánt elfogták a szerbek : Wallischt Szegedre hozzák. Délmagyarország, (8) 226. p. 2. (1919)

Nagyatádi Szabó István a szegedi szocialistákról és a nemzetköziségről. Délmagyarország, (8) 227. p. 1. (1919)

Nyolcvan lakás készül a cserepes sori katonai barakkokban : Nem talál már új bevételi forrásokat a tanács. Délmagyarország, (8) 228. p. 1. (1919)

A szegedi főispánváltozás. Rövidesen kinevezik az új főispánt. Délmagyarország, (8) 230. p. 2. (1919)

Fölemelték a villamos vasút viteldíjat : Nyolcvan fillér és egy korona a viteldíj. Délmagyarország, (8) 234. p. 2. (1919)

Vígh Sándor: Miért drága Szegeden a fa. Délmagyarország, (8) 235. p. 2. (1919)

Az első műteremtárlat Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 235. p. 3. (1919)

Bélyeggyűjtők Egyesülete alakult Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 235. p. 3. (1919)

Az új főispán : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 238. p. 2. (1919)

A szegedi munkásság határozata a közellátásról : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 240. p. 3. (1919)

Bérmozgalom a kendergyárban : A rendőrség közbelépése. Délmagyarország, (8) 243. p. 2. (1919)

Udvardy elmondja a szegedi diktatúra történetét : Vallomás a rendőrségen. Délmagyarország, (8) 246. pp. 3-4. (1919)

Közgazdasági hetilap Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 246. p. 5. (1919)

A színház bérbeadása. Délmagyarország, (8) 247. pp. 4-5. (1919)

Száz százalékra emelkedik Szeged város pótadója. Tizenhat millió bevétel, tizenhárom millió kiadás a város költségvetésében. Délmagyarország, (8) 248. p. 2. (1919)

Merényletet terveztek a szegedi Ábrahám-kormány ellen : Poór Ernő helyettes népbiztos szervezte az összeesküvést. Délmagyarország, (8) 248. p. 4. (1919)

Egy hétig sötétségben! : Péntektől megszűnik Szegeden a villanyvilágítás. Délmagyarország, (8) 251. pp. 1-2. (1919)

Képviselő-választás Szegeden : A belügyminiszter távirati rendelete - Három képviselő lesz a Tisza-féle kerületi beosztás alapján. Délmagyarország, (8) 252. p. 2. (1919)

Feloszlott a Szegedi Sportegyesületek Szövetsége. Délmagyarország, (8) 253. pp. 6-7. (1919)

A kolozsvári egyetemet Szegedre helyezik : Egyelőre orvosi, jogi és közgazdasági fakultás nyílik meg - A főispán nyilatkozata. Délmagyarország, (8) 256. p. 1. (1919)

Megkezdődött a szegedi rendőrség átszervezése. Délmagyarország, (8) 257. p. 2. (1919)

Nem lehet felállítani az egyetem orvosi fakultását : Orvosok véleménye, a főispán és a polgármester nyilatkozata. Délmagyarország, (8) 258. p. 2. (1919)

Kálmány Lajos meghalt : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 265. p. 5. (1919)

Bottka rendőrfőkapitány a rendőrség átszervezéséről : 500 rendőr lesz Szegeden. A tanyai rendészet megszervezése. Délmagyarország, (8) 266. p. 2. (1919)

Tizennégy napra teljesen elzárták a közúti hidat. Délmagyarország, (8) 269. pp. 3-4. (1919)

Leitner Vilmos: A szegedi egyetem : [vezércikk]. Délmagyarország, (8) 270. pp. 1-2. (1919)

Zs. S. : Szociálpolitikai törekvések Szegeden. Délmagyarország, (8) 276. pp. 2-3. (1919)

A felmondásban levő magánalkalmazottakat vissza kell helyezni állásaikba : szocializálják a renitens főnök üzletét. Délmagyarország, (8) 52. p. 3. (1919)

Czibula Antal and Udvardy József and Wallisch Kálmán: A direktórium üzenete Szeged lakosságához. Délmagyarország, (8) 71. pp. 1-2. (1919)

A városkormányzó tanácskozása a munkásság és polgárság képviselőivel. Délmagyarország, (8) 117. pp. 2-3. (1919)

Hangverseny. Délmagyarország, (8) 79. p. 5. (1919)

Hangverseny. Délmagyarország, (8) 269. p. 4. (1919)

Várossy Gyula: A nótás pap. Délmagyarország, (8) 270. p. 5. (1919)

Egyházi hangverseny a rókusi templomban. Délmagyarország, (8) 123. p. 5. (1919)

Filharmóniai hangverseny. Délmagyarország, (8) 4. p. 8. (1919)

Vonósnégyes. Délmagyarország, (8) 55. p. 7. (1919)

Filharmonikus hangverseny. Délmagyarország, (8) 66. p. 7. (1919)

Trio-est. Délmagyarország, (8) 69. p. 7. (1919)

Az első munkáshangverseny. Délmagyarország, (8) 79. p. 5. (1919)

A második munkáshangverseny. Délmagyarország, (8) 84. p. 6. (1919)

A harmadik munkáshangverseny. Délmagyarország, (8) 87. p. 5. (1919)

A negyedik munkáshangverseny. Délmagyarország, (8) 91. p. 5. (1919)

Zenekari hangverseny. Délmagyarország, (8) 110. p. 6. (1919)

Hatodik munkáshangverseny. Délmagyarország, (8) 114. p. 6. (1919)

Hangverseny a tárlaton. Délmagyarország, (8) 120. pp. 4-5. (1919)

Hangverseny a tárlaton. Délmagyarország, (8) 122. p. 4. (1919)

Kamarazene-est. Délmagyarország, (8) 122. p. 4. (1919)

A munkás daloskör megnyitója. Délmagyarország, (8) 123. p. 5. (1919)

Egyházi hangverseny. Délmagyarország, (8) 126. p. 5. (1919)

Munkásdalkör dalestélye augusztus 2-án : [rövid hír]. Délmagyarország, (8) 155. p. 6. (1919)

Filharmonikus zenekar idei első hangversenye október 22-én. Délmagyarország, (8) 216. p. 5. (1919)

Egyházi hangverseny. Délmagyarország, (8) 218. p. 7. (1919)

Filharmonikus Egyesület hangversenye. Délmagyarország, (8) 228. p. 3. (1919)

Ormándi Blau Jenő hangversenye. Délmagyarország, (8) 231. p. 3. (1919)

Hangverseny, vonósnégyes. Délmagyarország, (8) 232. p. 3. (1919)

Szegedi vonósnégyes társaság. Délmagyarország, (8) 233. p. 4. (1919)

Kamarazene-est. Délmagyarország, (8) 238. p. 3. (1919)

Hangverseny. Délmagyarország, (8) 240. p. 4. (1919)

Hangverseny. Délmagyarország, (8) 282. p. 5. (1919)

This list was generated on 2024. április 21. 07:41:00 CEST.