Browse by Full volume

Group by: No Grouping | Volume | Number
Number of items: 764.

Előadások a Munkásotthonban : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 3. p. 6. (1926)

Előadás az egyetemi Földrajzi Intézetben : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 5. p. 5. (1926)

Dr. Kogutowicz Károly egyetemi tanár mozgófényképes előadása a "Teremtés csodái"-ról : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 7. p. 7. (1926)

A szegedi vízellátás állandó egészségügyi ellenőrzését Riegler professzorra bízta a tanács. Délmagyarország, (2) 8. p. 4. (1926)

Az egyetemi sportegyesület telepe : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 11. p. 5. (1926)

Új egyetemi tanárok : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 17. p. 7. (1926)

Nyolcszáz szegedi gyermeket részesítettek a vörheny elleni Dick-féle védőoltásban : Dr. Hainiss tanár kísérletei a gyermekklinikán. Délmagyarország, (2) 19. pp. 3-4. (1926)

Munkáselőadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 20. p. 5. (1926)

Előadás a régi Szegedről : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 21. p. 5. (1926)

"A hazafias felbuzdulás alatt nem rendbontás és tekintélyrombolás értendő" : A Tábla helybenhagyta a rendőrséget rágalmazó egyetemi ifjak büntetését. Délmagyarország, (2) 22. p. 5. (1926)

Az 1926. évi állami beruházásokban mi van felvéve a szegedi egyetemre. Délmagyarország, (2) 24. p. 2. (1926)

A Dugonics-Társaság januári felolvasó ülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 26. p. 6. (1926)

Gyűlések az Egyetem Barátainak Egyesülete bölcsészet, nyelv, történelem és irodalomtörténeti szakosztályában : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 26. p. 7. (1926)

A középfokú és elemi iskolák részére tartandó kötelező oktatófilmelőadások műsora már megérkezett az egyetemi Földrajzi Intézetbe : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 27. p. 5. (1926)

Szegedre jön a kultuszminiszter, hogy a klinikák elhelyezésében döntsön : Állítólag Újszegedre tervezi az elhelyezést. Délmagyarország, (2) 30. p. 3. (1926)

A protestáns egyetemi hallgatók ... táncmulatsága : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 32. p. 5. (1926)

Orvosok szakülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 33. p. 6. (1926)

Szabadegyetemi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 36. p. 6. (1926)

Földrajztanárok értekezlete : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 36. p. 6. (1926)

Előadás Kelet-Ázsia festőművészetéről : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 36. p. 6. (1926)

A Dugonics-Társaság-i tagajánlásokhoz : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 40. p. 6. (1926)

Orvosok szakülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 40. p. 6. (1926)

A Dugonics-Társaság felolvasó ülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 45. p. 6. (1926)

Orvosok szakülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 47. p. 6. (1926)

Újabb adományok érkeztek az egyetemi meteorológiai obszervatórium céljaira : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 48. p. 5. (1926)

Előadás a japán irodalomról : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 48. p. 6. (1926)

Népszerű előadások az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 49. p. 7. (1926)

A Dugonics-Társaság vasárnapja. Délmagyarország, (2) 50. p. 3. (1926)

Dr. Győrffy István előadása a Turán Szövetségben : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 50. p. 6. (1926)

A kultuszminiszter felkérte az egyetemi építkezések helyszínrajzait : Elejtették a Mars téri megoldást. Délmagyarország, (2) 51. p. 5. (1926)

A Földtani Intézet és a szegedi mély kút : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 53. p. 6. (1926)

A kultuszminiszter kinevezte a szegedi egyetem építési bizottságát. Délmagyarország, (2) 55. p. 3. (1926)

A kultuszminiszter szerdán Szegedre jön, hogy megállapodjon a várossal az egyetemi építkezések ügyében. Délmagyarország, (2) 56. p. 2. (1926)

Nők a debreceni egyetem jogi karán : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 56. p. 5. (1926)

Előadások a bölcsészeti szakosztályban : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 56. p. 5. (1926)

A kultusztárca költségvetését tárgyalta a pénzügyi bizottság : Klebelsberg a szegedi klinikák építéséről. Délmagyarország, (2) 57. p. 3. (1926)

Előadás a kamarában : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 57. p. 5. (1926)

Előadások a bölcsészeti szakosztályban : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 57. p. 5. (1926)

A szabadegyetemi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 58. p. 5. (1926)

Előadás a kamarában : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 58. p. 5. (1926)

Pénzérték és infláció : Dr. Kováts Ferenc egyetemi tanár előadása a kereskedelmi és iparkamarában. Délmagyarország, (2) 59. p. 4. (1926)

Orvosi szakülés : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 59. p. 6. (1926)

Az Egyetembarátok Egyesülete Orvosi Szakosztályának... ülése elmarad : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 60. p. 5. (1926)

Tudomány a politika álarcában : Az ébredő professzor fajelmélete, népszerű előadásban, izgatás nélkül ; Már az árvízkor is segített a városon, most is segíteni fog ; A biológiai fajelmélet lényege idézetekben. Délmagyarország, (2) 61. p. 2. (1926)

Előadások Kelet-Ázsiáról és a honfoglaló magyarokról : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 62. p. 5. (1926)

A szabadegyetemi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 63. p. 5. (1926)

A pécsi egyetem hivatása : [vezércikk]. Délmagyarország, (2) 64. p. 1. (1926)

A kultuszminiszter hétfőn Szegedre jön és két napig itt tárgyal az egyetemi építkezésekről : Azt óhajtja, hogy már érkezése előtt megszavazza a közgyűlés az egymillió aranykorona hozzájárulást. Délmagyarország, (2) 64. p. 5. (1926)

A Magyar Keresztény Diákszövetség : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 65. p. 6. (1926)

Fogel József lett Márki Sándor utódja a szegedi egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 69. p. 6. (1926)

Díszülés az Egyetem Barátai Egyesületének nyelv, történet- és bölcsészettudományi szakosztályában : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 69. p. 6. (1926)

Az egyetemnek szánt telepek szemlélete után értekezletet tartottak a telepválasztásról : A kultuszminiszter nyilatkozott a hírlapíróknak arról, hogy az egyetemek között miért építi ki az állam utoljára a szegedi egyetemet s hogy mennyibe kerül a kiépítés. Délmagyarország, (2) 70. p. 3. (1926)

Herczeg Ferenc székfoglalója a Dugonics-Társaságban : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 70. p. 7. (1926)

Április elején rendkivüli közgyűlés elé kerül az egyetem ügye : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 71. p. 6. (1926)

A Dugonics Társaság Herczeg-ünnepe vasárnap : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 72. p. 7. (1926)

A Templom-téri ház- és telektulajdonosok szabadkézből is eladhatják ingatlanaikat a városnak : Kisajátítás esetén csak évek múlva juthatnak pénzükhöz. Délmagyarország, (2) 74. p. 2. (1926)

Az Egyetem Barátainak Egyesülete által rendezett szabadegyetemi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 78. p. 8. (1926)

Nyolcvanmilliárd az egyetem elhelyezése : A város közgyűlése egyhangúlag megszavazta, de kívánatosnak tartja, hogy a szegedi egyetemre elsősorban a szegedi származású, illetőségű, vagy Szegeden lakó ifjak vétessenek föl. Délmagyarország, (2) 79. p. 2. (1926)

Az egyetemi gondnok öngyilkossága után egyesítették az egyetem gazdasági hivatalait : Vizsgálatok légszesz-, villany- és szén-tételek körül ; Nem tájékoztatták a nyilvánosságot a vizsgálat eredményéről. Délmagyarország, (2) 82. p. 6. (1926)

Az Egyetem Barátai Egyesületének bölcsészeti szakosztálya... : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 82. p. 8. (1926)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 82. p. 8. (1926)

Tonelli Sándor: Pécs - Szeged II. Délmagyarország, (2) 85. p. 1. (1926)

Kubinyi Pált a budapesti egyetem meghívta Bársony János tanszékére. Délmagyarország, (2) 85. p. 5. (1926)

A kormányzó és a miniszterelnök kedden fogadja az egyetemi küldöttséget. Délmagyarország, (2) 87. p. 3. (1926)

Az Egyetem Barátai Egyesületének orvosi szakosztálya... : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 87. p. 6. (1926)

A miniszterelnök és a kormányzó kedden fogadta a szegedi egyetem küldöttségét : A miniszterelnök teljes jóakaratáról biztosította a küldöttséget. Délmagyarország, (2) 90. pp. 1-2. (1926)

Dr. Fógel József egyetemi székfoglalója : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 90. p. 6. (1926)

Súlyos defektust kaptak az egyetemi építkezések Budapesten. Délmagyarország, (2) 91. p. 5. (1926)

Ki lesz Kubinyi Pál utóda? : Hatan pályáztak a nőgyógyászat tanszékére. Délmagyarország, (2) 94. p. 4. (1926)

Az egyetem gazdasági hivatala és a szegedi ipar : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 94. p. 5. (1926)

A romanticizmus ellen - a romanticizmusért : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 94. p. 6. (1926)

A szabadegyetemi előadások záróelőadásai : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 95. p. 8. (1926)

Rágalmazási pör a haragnap és a kormányzó arcképe körül : Elévülés miatt felmentették Székely Géza egyetemi hallgatót. Délmagyarország, (2) 96. p. 2. (1926)

Szakülés a bölcsészeti szakosztályban : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 97. p. 6. (1926)

Kogutowicz Károly tudományos előadása Scott kapitány utazásáról : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 98. p. 6. (1926)

Májusban, vagy juniusban megkezdik az egyetemi építkezéseket : A kultuszminiszter levele a polgármesterhez ; Rohamlépésben építi fel a város az új bérházat. Délmagyarország, (2) 99. p. 2. (1926)

Kolosváry Bálint a jogi kar jövő évi dékánja : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 99. p. 6. (1926)

Külön futár hozta le a kereskedelmi minisztertől az egyetemi területek kisajátítási jogára vonatkozó rendeletet : Tizenkét órás terminusokkal intézi a kormány az egyetemi építkezés ügyeit. Délmagyarország, (2) 100. pp. 3-4. (1926)

A szabadegyetemi előadások záróelőadása : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 101. p. 6. (1926)

Leszállítják az egyetem és a tanyai vasút céljaira hasznosított földek bérét : A városnak 360 utcája van és ebből csak 130 kövezett. Délmagyarország, (2) 102. p. 2. (1926)

A szegedi iparosok és munkások az egyetemi építkezéseknél. Délmagyarország, (2) 102. p. 4. (1926)

Szegedi egyetemi tanárok - érettségi biztosok : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 102. p. 7. (1926)

Laky Dezső az akadémia levelező tagja : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 102. p. 7. (1926)

Egymillió aranykorona azonnal rendelkezésre áll az egyetemi építkezésekhez : A kultuszminiszter újabb levele a polgármesterhez. Délmagyarország, (2) 104. p. 2. (1926)

Pálfy Dániel: Szegedi iparosokat foglalkoztassanak az egyetem építésénél. Délmagyarország, (2) 106. p. 7. (1926)

Szegedi egyetemi tanárok látogatása Pécsett : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 107. p. 5. (1926)

A kultuszminiszter nem engedi meg, hogy az egyetemi építkezésnél a fővárosi nagyiparosok konkuráljanak a vidéki kisiparosokkal : Klebelsberg a szegedi egyetemről ; Szegeden létesítik az egyetemi növénykertet? Délmagyarország, (2) 108. p. 2. (1926)

A Pusztaszeri Árpád Egyesület matinéja : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 108. p. 5. (1926)

A kamara felterjesztéssel fordult a főbiztoshoz, hogy járuljon hozzá az egyetemi építkezésekhez szükséges 4 millió kiutalásához : "Nem tornyosultak akadályok a kiutalás elé". Délmagyarország, (2) 109. p. 3. (1926)

Juliusban megkezdik a gyermekklinika építését : Május végéig elkészíti Korb Flóris a gyermekklinika terveit. Délmagyarország, (2) 109. p. 2. (1926)

Tóth Károly a jövő évi rektor : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 113. p. 5. (1926)

A szegedi rektor fivére svéd egyetemi tanár : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 111. p. 8. (1926)

Nyári diákgyűlés a Balaton mellett : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 113. p. 5. (1926)

Előadás Pascalról : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 113. p. 5. (1926)

Csengery János ünnepély : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 114. p. 6. (1926)

Szombaton tárgyal az egyetemi építési bizottság az építkezések megkezdéséről : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 116. p. 6. (1926)

Lengyel Vilma: Pünkösdi riport az elmúlt szezon kultureseményeiről és mulatságairól. Délmagyarország, (2) 117. p. 3. (1926)

Az egyetemi munkálatokat akkor is szegedi vállalkozók kapják meg, ha ajánlatuk hat százalékkal drágább : Amíg munkanélküli munkás van Szegeden, idegen munkások nem alkalmazhatóak ; Június 29-én lesz a gyermekklinika alapkőletétele. Délmagyarország, (2) 117. p. 4. (1926)

Pályázat a szegedi egyetem ókori történelem tanszékére : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 121. p. 5. (1926)

Csengery János ünneplése 70 éves születési, 40 éves tudományos működése és 30 éves tanári évfordulóján. Délmagyarország, (2) 122. p. 3. (1926)

"Nem az irodalom és a művészet a kultura alapja, hanem a fizika" : Pfeiffer professzor értekezése az egyetem évzáró ünnepélyén. Délmagyarország, (2) 124. p. 3. (1926)

Junius 12-ikén jár le a gyermekklinika építésére kiírt pályázat : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 124. p. 8. (1926)

A Magyar Statisztikai Társaság előadást rendez Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 125. p. 6. (1926)

Aktuálissá vált a nyolcvanmilliárdos egyetemi kölcsön felvétele : A tanács elöször a hazai bankokkal tárgyal. Délmagyarország, (2) 126. p. 5. (1926)

Őszig vár a város az egyetemi kölcsön felvételével : Korb Flóris leküldte a gyermekklinika terveinek másolatát. Délmagyarország, (2) 129. p. 1. (1926)

Újabb panaszok az egyetemi építkezéssel kapcsolatos kisajátítási ajánlatok miatt. Délmagyarország, (2) 133. p. 5. (1926)

Az egyetem csak szegedi iparosokkal dolgoztat : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 133. p. 6. (1926)

Dettre János: Az egyetemi kisajátítások. Délmagyarország, (2) 134. pp. 3-4. (1926)

Előadás az egyetembarátok egyesületében : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 134. p. 6. (1926)

Szegedi vállalkozó tette a legolcsóbb ajánlatot a gyermekklinika építésére : Szombaton dönti el az építkezési bizottság, hogy ki kapja meg a munkát. Délmagyarország, (2) 136. p. 2. (1926)

Díszdoktorokká avatták Némethy Károlyt és Kovács Lajost : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 136. p. 5. (1926)

Somogyi polgármester és Fenyő mérnök az egyetemi kisajátításokról. Délmagyarország, (2) 137. p. 3. (1926)

Klebelsberg Kunó - a szegedi egyetem díszdoktora : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 137. p. 5. (1926)

A gyermekklinika építése : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 137. p. 5. (1926)

Az egyetemi kisajátításoknál érdekelt háztulajdonosok küldöttsége keresi fel a polgármestert : „Egy halott szorzószám nem lehet a háztulajdonosok temetője.". Délmagyarország, (2) 139. p. 3. (1926)

"Lehet, hogy a tanács elfogadja a választott bíróságot" : Az egyetemi építkezéseknél érdekelt háztulajdonosok küldöttsége a polgármesternél. Délmagyarország, (2) 140. p. 3. (1926)

Megérkeztek az egyetemi építkezési bizottság tagjai : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 140. p. 5. (1926)

A kultuszminiszter újabb egymillió aranykoronát utalt az egyetem építkezéseire : Az építési bizottság Ottovay ajánlatának elfogadását javasolja ; Még az idén megkezdik a nőgyógyászati klinika és a bonctani intézetek építését. Délmagyarország, (2) 141. p. 6. (1926)

A szegedi tudományegyetem jövő évi tanácsa : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 146. p. 5. (1926)

Dobó József és a nőgyógyászati klinika rágalmazási pöre : Egy alsótanyai gazda zsarolással vádolta meg a klinikát ; Második, vagy harmadik osztályú beteg volt-e Dobó Józsefné. Délmagyarország, (2) 147. p. 8. (1926)

Kogutowicz Károly alföldi meteorológiai megfigyelő hálózatot szervez. Délmagyarország, (2) 150. p. 2. (1926)

Felvétel a szegedi egyetemre : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 150. p. 6. (1926)

Rövidesen megkezdik a gyermekklinika építését : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 151. p. 6. (1926)

A DMKE palotája csak akkor eladó, ha az eladás hasznos lesz az egyesületnek : Pörölni akarja a DMKE az egyetemet a Horthy-internátus lakbérhátraléka miatt ; Herczeg Ferenc elnökölt a választmányi ülésen. Délmagyarország, (2) 152. p. 5. (1926)

Hétfőn megkezdik a gyermekklinika építését : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 155. p. 5. (1926)

Szükséglakásokat épít és emeletet húz a táblára a város a palánki házak anyagából. Délmagyarország, (2) 159. p. 3. (1926)

Földrengésjelzőkészülék, pszichrométer és párolgásmérő : A vidéki egyetemek közül csak Szegeden van szeizmográf. Délmagyarország, (2) 161. p. 4. (1926)

Rövidesen kiírják a sebészeti klinika építésere a versenytárgyalási pályázatot : Megkezdték a gyermekklinika alapozását. Délmagyarország, (2) 163. p. 3. (1926)

Mintapolgári iskolával akarja kibővíteni a kultuszminiszter a szegedi egyetem bölcsészeti fakultását : Telket és többmilliárd koronás hozzájárulást kíván a várostól. Délmagyarország, (2) 164. p. 3. (1926)

Nem mintapolgárit, csak egyetemi leányinternátust akar felállítani Szegeden a kultuszminiszter : Törvény fogja kötelezni az egyetemi városokat internátusok fenntartására. Délmagyarország, (2) 166. p. 2. (1926)

Alapozzák az egyetemi gyermekklinikát : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 172. p. 7. (1926)

A szegedi egyetem orvosi fakultására a jövő tanévben is vesznek fel nőket. Délmagyarország, (2) 175. p. 3. (1926)

Nők az egyetemen : [vezércikk]. Délmagyarország, (2) 178. p. 1. (1926)

Szeptemberben megkapja a város az öt és félmillió aranykoronás egyetemi kölcsönt. Délmagyarország, (2) 178. p. 3. (1926)

Földrengést jelzett a szegedi egyetem : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 181. p. 5. (1926)

200 jogászt, 150 orvostanhallgatót vesznek fel a szegedi egyetemre. Délmagyarország, (2) 187. p. 5. (1926)

Kultúra Szegeden : [vezércikk]. Délmagyarország, (2) 191. p. 1. (1926)

Menekülő patkányhad a haldokló Palánkból : Szeptember elején megkezdik a sebészeti klinika építését. Délmagyarország, (2) 191. p. 4. (1926)

Hét háztulajdonossal nem egyezett még meg a város : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 193. p. 7. (1926)

A kultuszminiszter Magyarország legnagyobb egyetemi internátusát akarja felépíteni Szegeden : Klebelsberg gróf a szegedi egyetemi építkezésekről. Délmagyarország, (2) 188. p. 7. (1926)

Október ötödikén a kormányzó jelenlétében teszik le az egyetemi klinikák alapkövét. Délmagyarország, (2) 196. p. 3. (1926)

A város egy angol pénzcsoporttól vesz kölcsön nyolcvanmilliárdot? Délmagyarország, (2) 199. p. 3. (1926)

Hét cég pályázott a szegedi sebészeti klinika építésére : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 202. p. 8. (1926)

Dollinger Gyula szerint a klinikák mellett is föltétlenül szükség van a közkórházra : Az orvoskongresszus 200 tagja meglátogatta a szegedi gyárakat és közintézményeket. Délmagyarország, (2) 203. p. 4. (1926)

Az egyetemi klinikák építése : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 204. p. 7. (1926)

A kultuszminiszter elnököl az egyetemi bizottság szeptember 16-iki ülésén. Délmagyarország, (2) 205. p. 5. (1926)

Ha Szeged nem kapja meg a kért külföldi kölcsönt, nem fizetheti ki a felajánlott egyetemi hozzájárulást. Délmagyarország, (2) 208. p. 5. (1926)

Az egyetem orvosi fakultására vásárhelyi zsidó hallgatót sem vettek fel : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 208. p. 8. (1926)

16 hallgató, 34 tanár : [vezércikk]. Délmagyarország, (2) 212. p. 1. (1926)

Szerdán délután érkezik Szegedre Klebelsberg kultuszminiszter. Délmagyarország, (2) 212. p. 3. (1926)

A kultuszminiszter szerdán délután megérkezett Szegedre és megszemlélte az egyetemi építkezéseket. Délmagyarország, (2) 213. p. 3. (1926)

"Liberálisan" kell értelmezniök az egyetemi karoknak a numerus clausust. Délmagyarország, (2) 213. p. 3. (1926)

A szegedi egyetem filozófiai fakultásának kétszáznál több hallgatója van : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 213. p. 7. (1926)

A numerus clausus nem keresztény kérdés, hanem - szamárság. Délmagyarország, (2) 214. p. 1. (1926)

Sehol az országban nincsenek meg a kulturális fellendülésnek olyan feltételei, mint Szegeden : A kultuszminiszter beszéde az egyetem bankettjén. Délmagyarország, (2) 214. p. 3. (1926)

Szegedi cégek kapták meg a sebészeti klinika építésének valamennyi munkáját : Az egyetemi bizottság ülése. Délmagyarország, (2) 214. p. 4. (1926)

Szabályosan készül-e a gyermekklinika vasbeton alapozása? Délmagyarország, (2) 214. p. 5. (1926)

Nem lehet tanulni : [vezércikk]. Délmagyarország, (2) 213. p. 1. (1926)

Az egyetem körül : [vezércikk]. Délmagyarország, (2) 215. p. 1. (1926)

Beszélgetés dr. Tóth Károly rektorral a szegedi egyetemről, az egyetem problémáiról és a numerus clausus új értelmezéséről. Délmagyarország, (2) 216. pp. 3-4. (1926)

A doktorráavatások ideje : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 216. p. 9. (1926)

Szegeden is feltámasztják az Egyetemi Kört : Egyesíteni kell az egyetem hallgatóságát vallási és származási különbségek nélkül. Délmagyarország, (2) 217. p. 2. (1926)

Ottovay Károly a Templom-téri építkezések stílusának kötelező meghatározását indítványozza a szeptemberi közgyűlésen. Délmagyarország, (2) 219. p. 7. (1926)

Az Egyetemi Földrajzi Intézet értesíti... : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 222. p. 8. (1926)

A kormányzó szegedi látogatása. Délmagyarország, (2) 223. p. 3. (1926)

A Horthy-internátusban felakasztotta magát egy 21 éves joghallgató. Délmagyarország, (2) 223. p. 4. (1926)

Dr. Rigler Gusztáv professzor jubileuma : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 223. p. 7. (1926)

Az emberi életnek egyetlen igazi értéke van: a verejtékes emberi munka : Dr. Rigler Gusztáv professzor negyedszázados jubileuma. Délmagyarország, (2) 225. p. 5. (1926)

A KEAC új sporttelepének avatása. Délmagyarország, (2) 225. p. 9. (1926)

József főherceg is részt vesz az egyetemi ünnepségen : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 226. p. 7. (1926)

"Tegyetek félre minden politikát, hiszen kevesen vagyunk!" : A DEFHE megalakulásának ötéves enlékünnepélye az egyetemen. Délmagyarország, (2) 228. p. 4. (1926)

Dolgozatok : [recenzió]. Délmagyarország, (2) 228. p. 13. (1926)

A KEAC-pálya avatása. Délmagyarország, (2) 229. p. 9. (1926)

Ünnepélyesen letették a klinika alapkövét, díszdoktorrá avatták gróf Klebelsberget : A kormányzó második napja Szegeden ; Horthy Miklós váratlanul kitüntette Somogyi polgármestert. Délmagyarország, (2) 230. pp. 1-3. (1926)

A kultuszminiszter megsürgette az egyetemi kisajátítások befejezését : Beszélgetés a rektorral a két napos ünnepség után. Délmagyarország, (2) 231. p. 2. (1926)

A szegedi polgármester, az egyetem, a nyilvánosság és kultúra. Délmagyarország, (2) 235. p. 3. (1926)

Nemzetközi diákkongresszus lesz januárban Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 235. p. 5. (1926)

Kinevezések a szegedi egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 235. p. 5. (1926)

Meghívás mellőzésével pályázat útján töltik be a szegedi egyetem nőgyógyászati tanszékét : Lovrich tanár nem fogadta el a meghívást. Délmagyarország, (2) 236. p. 2. (1926)

Szombaton rendkívüli közgyűlés tárgyalja le a pénzügyminiszter redukált összegű kölcsönajánlatát : Öt és félmillió helyett csak három és félmillió aranykoronát kaphat a város. Délmagyarország, (2) 237. p. 5. (1926)

Iskolai kötelező oktatófilm előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 238. p. 7. (1926)

A rendkívüli közgyűlés elfogadta a feltételeket és Szeged város felveszi a 3 és félmilliós külföldi kölcsönt. Délmagyarország, (2) 240. p. 3. (1926)

Az unitárius egyetemi hallgatók összejövetele : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 240. p. 8. (1926)

A szegedi egyetem fakultásai már egyöntetűen alkalmazzák a numerus clausust : Ezerkétszáz hallgatója van az egyetemnek ; Csökkent az orvostanhallgatók száma, de a többi karon emelkedett a létszám. Délmagyarország, (2) 242. p. 2. (1926)

Zsidóverésre készülnek a szegedi egyetemen? : Kedden este riasztó hírek terjedtek el a diákok között. Délmagyarország, (2) 242. p. 3. (1926)

A szegedi egyetem ifjusága tanulni akar és nem verekedni : A rektor nyilatkozata ; A bajtársi szervezetek függetlenek a központtól. Délmagyarország, (2) 243. p. 3. (1926)

Megint egyetemesíteni akarják a Somogyi-könyvtárat. Délmagyarország, (2) 244. p. 3. (1926)

Ismeretterjesztő előadások az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 246. p. 11. (1926)

Szakülés az Egyetem Barátai Egyesületének Bölcsészeti Szakosztályában : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 246. p. 11. (1926)

Helyreállt a béke a DMKE és a Horthy-internátus között : Részletekben kifizetik a házbértartozást. Délmagyarország, (2) 247. p. 4. (1926)

Szakülés az egyetembarátok egyesületének bölcsészeti szakosztályában : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 248. p. 7. (1926)

Szabadegyetemi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 249. p. 6. (1926)

"Széphalom" címen komoly revue indul meg Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 252. p. 11. (1926)

Szádeczky-Kardoss Lajos - a lengyel akadémia tagja : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 256. p. 5. (1926)

A szegedi egyetem megnyitó ünnepsége : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 257. p. 8. (1926)

A Dugonics-Társaság szezonnyitó felolvasó ülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 257. p. 8. (1926)

India élete : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 257. p. 8. (1926)

Előadások a bölcsészeti szakosztályban : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 257. p. 8. (1926)

A kultuszminiszter kiírta a szülészeti klinika, a női internátus építésére és a polgári iskola kibővítésére a versenytárgyalást. Délmagyarország, (2) 258. p. 3. (1926)

Plósz Sándor emlékezete az egyetem évnyitó ünnepélyén : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 258. p. 5. (1926)

Előadás a bölcsészeti szakosztályban : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 263. p. 8. (1926)

A Dugonics-Társaság évadnyitó ülése. Délmagyarország, (2) 264. p. 2. (1926)

Népszerű előadások az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 266. p. 5. (1926)

Az egyetem emlékünnepe Ferencz József halálának évfordulóján : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 268. p. 5. (1926)

Az oktatófilm bemutatója : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 268. p. 5. (1926)

A kultuszminiszter Szegeden. Délmagyarország, (2) 269. p. 2. (1926)

Vagonhiány miatt megakadt a sebészeti klinika építése. Délmagyarország, (2) 269. p. 4. (1926)

Szakülés az egyetemi bölcsészeti szakosztályban : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 269. p. 9. (1926)

Gróf Klebelsberg Kunó programbeszéde : A numerus claususról nem beszélt a miniszter. Délmagyarország, (2) 270. p. 2. (1926)

Felvétel a szegedi egyetemre : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 271. p. 5. (1926)

Heller egyetemi tanár előadása : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 271. p. 5. (1926)

Bölcsészeti szakosztályi ülés : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 271. p. 5. (1926)

Népszerű előadások az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 272. p. 6. (1926)

Diákkonferencia Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 274. p. 6. (1926)

Kogutowicz Károly előadása Libéria néger köztársaságáról : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 277. p. 8. (1926)

Az egyetem barátai egyesülete : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 278. p. 5. (1926)

A szegedi tábla új ajánlatot tett régi épületének visszaszerzése ügyében : Az egyetem tanácsa legközelebb foglalkozik a kérdéssel. Délmagyarország, (2) 279. p. 3. (1926)

A kultuszminiszter a táborozó Werbőczy-bajtársak között. Délmagyarország, (2) 280. p. 3. (1926)

A zsidó egyetemi hallgatók kultúrestje : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 280. p. 7. (1926)

Vendégek a Dugonics-Társaságban : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 283. p. 7. (1926)

Értesítés : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 285. p. 7. (1926)

Új egyetemi magántanárok : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 287. p. 8. (1926)

Baranyai Zoltán dr. a szegedi egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 287. p. 9. (1926)

Zolnai Béla előadása : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 287. p. 11. (1926)

Teljes bizonytalanság az egységes párt szegedi mandátuma körül : A kultuszminiszter elhalasztotta szombatra várt szegedi látogatását. Délmagyarország, (2) 292. p. 3. (1926)

Hegedűs Loránt a Könyvek Könyvéről : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 294. p. 6. (1926)

A polgármester titokzatos okok miatt a lehető leggyorsabbra akarja felfokozni az egyetemi építkezések tempóját : Kétórás tanácsi vita a kisajátításokról - zárt ajtók mögött erős vita. Délmagyarország, (2) 299. p. 3. (1926)

Weisz Adolf. Délmagyarország, (2) 2. p. 6. (1926)

Anczenberger Mária. Délmagyarország, (2) 4. p. 9. (1926)

Özv. Kun Ignátzné született Klein Johanna. Délmagyarország, (2) 6. p. 6. (1926)

Várossy Gyula meghalt : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 7. p. 7. (1926)

Eltemették Várossy Gyulát : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 8. p. 5. (1926)

Meghalt Vajda Jancsi : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 8. p. 6. (1926)

Dr. Deutsch Mátyásné született Sándor Emma Ferike. Délmagyarország, (2) 9. p. 5. (1926)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (2) 9. p. 6. (1926)

Meghalt Kohn Mór : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 12. p. 5. (1926)

Kellner Ferencné született Engel Róza. Délmagyarország, (2) 12. p. 6. (1926)

Kohn Mór. Délmagyarország, (2) 12. p. 7. (1926)

Kohn Mór. Délmagyarország, (2) 12. p. 7. (1926)

Kohn Mór. Délmagyarország, (2) 12. p. 7. (1926)

Kohn Mór. Délmagyarország, (2) 12. p. 7. (1926)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (2) 15. p. 6. (1926)

Goldfahn Lipót. Délmagyarország, (2) 16. p. 4. (1926)

Goldfahn Lipót. Délmagyarország, (2) 16. p. 4. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 18. p. 5. (1926)

Meghalt dr. Baneth Samu. Délmagyarország, (2) 19. p. 7. (1926)

Dr. Baneth Samu. Délmagyarország, (2) 19. p. 8. (1926)

apanagyfalusi Gajzágó István. Délmagyarország, (2) 20. p. 7. (1926)

Egy szegedi kereskedő halálos szerencsétlensége Erdélyben : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 24. p. 6. (1926)

Richter Géza. Délmagyarország, (2) 24. p. 7. (1926)

Hajdu János. Délmagyarország, (2) 24. p. 7. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 26. p. 7. (1926)

Schäffer Vilmos. Délmagyarország, (2) 26. p. 8. (1926)

Saját gondatlanságából érte halálos szerencsétlenség Tombácz Ferenc vasúti kocsivezetőt : Hamarább akarta elvégezni a munkáját. Délmagyarország, (2) 27. p. 4. (1926)

Hirtelen halál az utcán : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 27. p. 6. (1926)

Ismét áldozatot követelt a nyomor : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 27. p. 6. (1926)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (2) 27. p. 7. (1926)

Grász Jánosné született Halász Ilona. Délmagyarország, (2) 30. p. 4. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 32. p. 5. (1926)

Faragó Albert. Délmagyarország, (2) 32. p. 7. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 36. p. 6. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 36. p. 6. (1926)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (2) 36. p. 8. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 40. p. 5. (1926)

Özv. Reiter Manóné született Spitzer Mária. Délmagyarország, (2) 40. p. 6. (1926)

Vörös Józsefné született Péter Mária. Délmagyarország, (2) 42. p. 7. (1926)

Meghalt Glattfelder püspök édesanyja : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 44. p. 5. (1926)

Glattfelder püspök édesanyjának temetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 46. p. 6. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 46. p. 6. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 47. p. 5. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 49. p. 7. (1926)

Dornerné Kaszó Aranka. Délmagyarország, (2) 49. p. 10. (1926)

Sachs Mór. Délmagyarország, (2) 52. p. 7. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 52. p. 7. (1926)

Pénteken délután az egyetemen főbelőtte magát a szegedi egyetem gondnoka : A gondnok, Nagy Kálmán, azonnal meghalt. Délmagyarország, (2) 54. p. 5. (1926)

Pikler Ödön. Délmagyarország, (2) 56. p. 7. (1926)

Pikler Ödön. Délmagyarország, (2) 56. p. 7. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 60. p. 5. (1926)

Varga István. Délmagyarország, (2) 61. p. 10. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 62. p. 5. (1926)

Meghalt May Ferenc : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 63. p. 5. (1926)

May Ferenc. Délmagyarország, (2) 64. p. 7. (1926)

May Ferenc. Délmagyarország, (2) 64. p. 7. (1926)

May Ferenc. Délmagyarország, (2) 64. p. 7. (1926)

May Ferenc temetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 65. p. 6. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 65. p. 6. (1926)

Tóth József kereskedelmi iskola igazgató meghalt : Kocsizáson érte a hirtelen halál. Délmagyarország, (2) 66. pp. 3-4. (1926)

Demeter Etelka. Délmagyarország, (2) 66. p. 7. (1926)

Eltemették Tóth Józsefet. Délmagyarország, (2) 68. p. 5. (1926)

Weisz Izsó. Délmagyarország, (2) 71. p. 4. (1926)

Meghalt özvegy Pásztor Gyuláné : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 75. p. 6. (1926)

Dr. Kubinyi Pálné tragikusan hirtelen halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 78. p. 6. (1926)

Göllei Sámuel. Délmagyarország, (2) 79. p. 4. (1926)

Kőrösi Alberné született Weinberger Franciska. Délmagyarország, (2) 79. p. 4. (1926)

Csiszár Lajos. Délmagyarország, (2) 81. p. 4. (1926)

Kiss Emánuel. Délmagyarország, (2) 82. p. 11. (1926)

Eltemették Kiss István ügyészt : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 84. p. 5. (1926)

Eltemették Hermann Antalt : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 88. p. 8. (1926)

Müller Sámuelné született Schön Matild. Délmagyarország, (2) 89. p. 4. (1926)

Szabó József. Délmagyarország, (2) 95. p. 8. (1926)

Bach Artur morfiummal megmérgezte magát egy bécsi penzióban. Délmagyarország, (2) 97. pp. 3-4. (1926)

Barna István. Délmagyarország, (2) 99. p. 4. (1926)

Meghalt Szeged város állategészségügyi főfelügyelője : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 99. p. 6. (1926)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (2) 100. p. 4. (1926)

Varga Sándor. Délmagyarország, (2) 100. p. 6. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 100. p. 9. (1926)

Munka közben lezuhant az állványról és belefulladt a Tiszába : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 104. p. 6. (1926)

Halálos szerencsétlenség a Dugonics-téri villamos-kanyarodónál : Laudon Béla felügyelő kizuhant a villamos peronjáról a "halálfordulóban". Délmagyarország, (2) 105. p. 4. (1926)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (2) 106. p. 10. (1926)

Özv. László Lajosné született Wagner Józsa. Délmagyarország, (2) 107. p. 4. (1926)

Bakacsi Ferencné született Török Etel. Délmagyarország, (2) 107. p. 6. (1926)

Kovács Izsó. Délmagyarország, (2) 108. p. 4. (1926)

Kovács Izsó. Délmagyarország, (2) 108. p. 4. (1926)

Ifj. Fogas János. Délmagyarország, (2) 108. p. 7. (1926)

[Köszönetnyilvánítás]. Délmagyarország, (2) 110. p. 4. (1926)

[Köszönetnyilvánítás]. Délmagyarország, (2) 111. p. 6. (1926)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (2) 111. p. 6. (1926)

Özv. Engel Sándorné született Horovitz Eszter. Délmagyarország, (2) 111. p. 6. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 111. p. 8. (1926)

Spitzer Ferenc. Délmagyarország, (2) 113. p. 4. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 113. p. 5. (1926)

Breider Henrikné született Zukkermann Julia. Délmagyarország, (2) 116. p. 4. (1926)

Mattievich József ügyvéd meghalt : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 118. p. 5. (1926)

Borzalmas öngyilkosság : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 118. p. 6. (1926)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (2) 118. p. 6. (1926)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (2) 120. p. 6. (1926)

Vastagh István. Délmagyarország, (2) 124. p. 4. (1926)

[Köszönetnyilvánítás]. Délmagyarország, (2) 124. p. 9. (1926)

Kopasz János. Délmagyarország, (2) 125. p. 7. (1926)

Meghalt Horváth Lajos. Délmagyarország, (2) 128. p. 4. (1926)

Horváth Lajos. Délmagyarország, (2) 128. p. 6. (1926)

Székely Bátori Gyula. Délmagyarország, (2) 129. p. 6. (1926)

Szekeres Jucika. Délmagyarország, (2) 129. p. 6. (1926)

Gärtner Ilus. Délmagyarország, (2) 129. p. 6. (1926)

Eltemették Horváth Lajost. Délmagyarország, (2) 129. p. 8. (1926)

Gerő Lipót öngyilkossága : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 130. p. 5. (1926)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (2) 130. p. 6. (1926)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (2) 135. p. 4. (1926)

Hamza Gézáné meghalt : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 136. p. 6. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 137. p. 5. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 139. p. 6. (1926)

Összeesett és meghalt az utcán : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 142. p. 6. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 143. p. 6. (1926)

Szombaton temetik Hainiss Géza professzort : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 146. p. 5. (1926)

[Köszönetnyilvánítás]. Délmagyarország, (2) 147. p. 9. (1926)

Tonelli Pál. Délmagyarország, (2) 148. p. 8. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 148. p. 7. (1926)

Tonelli Sándor kamarai főtitkár gyásza : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 148. p. 9. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 149. p. 6. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 150. p. 5. (1926)

Özv. Pollák Salamonné. Délmagyarország, (2) 150. p. 6. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 151. p. 5. (1926)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 151. p. 6. (1926)

Silberer Sándor. Délmagyarország, (2) 152. p. 6. (1926)

Silberer Sándor. Délmagyarország, (2) 152. p. 10. (1926)

Kovács Vilmos. Délmagyarország, (2) 152. p. 10. (1926)

Köszönetnyilvánítás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 158. p. 10. (1926)

Köszönetnyilvánítás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 158. p. 10. (1926)

Köszönetnyilvánítás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 158. p. 10. (1926)

Temetés : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 153. p. 6. (1926)

A Tiszába fulladt egy inasgyerek : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 153. p. 6. (1926)

Túlórázás közben zuhant le az állványokról Viski Antal : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 154. p. 6. (1926)

Androviczky Sándorné született Nemcsics Franciska Rózsa. Délmagyarország, (2) 156. p. 7. (1926)

Dr. Zombory Jenőné halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 159. p. 5. (1926)

Vasárnap hajnalban főbe lőtte magát egy honvédszámvevő : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 159. p. 5. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 161. p. 6. (1926)

Kohn Bálintné született Pollák Amália. Délmagyarország, (2) 163. p. 4. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 166. p. 6. (1926)

Iván Lujza. Délmagyarország, (2) 167. p. 7. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 168. p. 6. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 170. p. 7. (1926)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (2) 170. p. 10. (1926)

Glauber Jónás. Délmagyarország, (2) 170. p. 10. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 177. p. 5. (1926)

Deutsch József. Délmagyarország, (2) 179. p. 6. (1926)

Meghalt az egyetem gazdasági hivatalának igazgatója : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 181. p. 6. (1926)

A villanyosáram halálra sújtott egy pékmunkást : A „hadiszerelések" újabb áldozata. Délmagyarország, (2) 183. p. 3. (1926)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (2) 183. p. 6. (1926)

Szász Iván főügyész meghalt. Délmagyarország, (2) 186. p. 2. (1926)

Hoffmann Dezsőné született Farkas Julianna. Délmagyarország, (2) 186. p. 7. (1926)

Badarik Etelka. Délmagyarország, (2) 186. p. 7. (1926)

Eltemették Szász Ivánt : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 188. p. 9. (1926)

Meghalt Elek Márton : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 191. p. 7. (1926)

Felakasztotta magát a 69 éves Vári Károly, mert félt, hogy kenyér nélkül marad. Délmagyarország, (2) 192. p. 6. (1926)

Elek Márton. Délmagyarország, (2) 192. p. 9. (1926)

Elek Márton temetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 193. p. 7. (1926)

[Köszönetnyilvánítás]. Délmagyarország, (2) 194. p. 4. (1926)

Halál a gőzkamrában : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 194. p. 7. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 198. p. 5. (1926)

Reichenthal Miksa. Délmagyarország, (2) 198. p. 7. (1926)

Özv. Mosonyi Károlyné született Sugár Emma. Délmagyarország, (2) 199. p. 5. (1926)

Autógázolás, szerencsétlenség, hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 200. p. 6. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 204. p. 7. (1926)

Taussig Rezső. Délmagyarország, (2) 204. p. 9. (1926)

Taussig Rezső. Délmagyarország, (2) 204. p. 9. (1926)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (2) 208. p. 8. (1926)

Hirtelen halál borotválás közben : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 211. p. 8. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 212. p. 7. (1926)

A nyomor halálba kergetett egy munkást, aki hét gyermeket hagyott árván. Délmagyarország, (2) 213. p. 7. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 213. p. 7. (1926)

Id. Kalmár István. Délmagyarország, (2) 213. p. 8. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 215. p. 7. (1926)

Fabritzky József. Délmagyarország, (2) 216. p. 10. (1926)

Virágh Józsefné született Gumilár Anna. Délmagyarország, (2) 218. p. 8. (1926)

Révész Ferenc. Délmagyarország, (2) 222. p. 4. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 222. p. 8. (1926)

Dóczi Margitka. Délmagyarország, (2) 224. p. 4. (1926)

Raschke Lajos. Délmagyarország, (2) 236. p. 6. (1926)

Meghalt dr. Lővinger Adolf. Délmagyarország, (2) 237. p. 2. (1926)

Dr. Lővinger Adolf. Délmagyarország, (2) 237. p. 6. (1926)

Eltemették Lőwinger Adolfot. Délmagyarország, (2) 238. p. 2. (1926)

Bacher Emil. Délmagyarország, (2) 240. p. 6. (1926)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (2) 240. p. 10. (1926)

Várhelyi prelátus gyásza : ,frövid hír]. Délmagyarország, (2) 244. p. 5. (1926)

M. L. : Szücs Ferenc százszálalékos hadirokkant kétszer mérgezte meg magát pénteken, mert nem talál helyet magának ebben a világban. Délmagyarország, (2) 245. p. 3. (1926)

Meghalt Bakonyi Károly : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 247. p. 5. (1926)

Félt, hogy idegbaja miatt tébolydába kerül és inkább öngyilkos lett. "Most a legszebb az őszirózsa, most kell elmennem nekem is" - mondta a szerencsétlen Steiniger Mihály öngyilkossága előtt. Délmagyarország, (2) 248. p. 5. (1926)

Hirtelen halál munka közben : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 249. p. 6. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 250. p. 6. (1926)

Elek Gyula. Délmagyarország, (2) 252. p. 8. (1926)

Felakasztotta magát az ajtófélfára : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 254. p. 6. (1926)

Meghalt a Belvárosi elemi iskola igazgatója : [rövid hír. Délmagyarország, (2) 258. p. 5. (1926)

Meghalt dr. Dettre Pál. Délmagyarország, (2) 259. p. 3. (1926)

Dr. Dettre Pál. Délmagyarország, (2) 260. p. 6. (1926)

Dr. Szendrey Jenő. Délmagyarország, (2) 262. p. 2. (1926)

Dr. Szendrey Jenő. Délmagyarország, (2) 262. p. 2. (1926)

Pénteken reggel meghalt dr. Szendrey Jenő. Délmagyarország, (2) 262. p. 3. (1926)

Dr. Szendrey Jenő. Délmagyarország, (2) 262. p. 6. (1926)

Vasárnap délután félnégy órakor temetik a Gizella-térről dr. Szendrey Jenőt. Délmagyarország, (2) 263. p. 3. (1926)

Dr. Szendrey Jenő. Délmagyarország, (2) 263. p. 6. (1926)

Szőllősi Istvánné született Szabó Erzsébet. Délmagyarország, (2) 263. p. 6. (1926)

Kiss Mórné született Heller Regina. Délmagyarország, (2) 264. p. 4. (1926)

Tízezrek kísérték el utolsó útjára dr. Szendrey Jenőt. Délmagyarország, (2) 264. p. 4. (1926)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 267. p. 5. (1926)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 274. p. 7. (1926)

Groák Dezső. Délmagyarország, (2) 276. p. 8. (1926)

Láng Ferenc. Délmagyarország, (2) 276. p. 10. (1926)

Groák Dezső. Délmagyarország, (2) 277. p. 8. (1926)

Groák Dezső. Délmagyarország, (2) 277. p. 9. (1926)

[Köszönetnyilvánítás]. Délmagyarország, (2) 281. p. 6. (1926)

Grosz Henrikné született Hoffmann Sarolta. Délmagyarország, (2) 284. p. 6. (1926)

Kettős öngyilkosság a Nemestakács-utcában. Sósavval megmérgezte magát egy szakaszvezető és egy fiatal bejárónő. - Kiss Rózsi meghalt, Papp Sándor eszméletlen. Délmagyarország, (2) 285. p. 5. (1926)

Kedden temetik a Polgár-uccai robbanás áldozatait. Délmagyarország, (2) 288. p. 4. (1926)

Denkovics József és Lakatos Sándor. Délmagyarország, (2) 288. p. 4. (1926)

Denkovics József és Lakatos Sándor. Délmagyarország, (2) 288. p. 4. (1926)

Denkovics József és Lakatos Sándor. Délmagyarország, (2) 288. p. 7. (1926)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (2) 289. p. 5. (1926)

Prelogg József. Délmagyarország, (2) 290. p. 3. (1926)

Prelogg József holttestét hazaszállítják Szegedre. Délmagyarország, (2) 291. p. 2. (1926)

Cseh István. Délmagyarország, (2) 291. p. 6. (1926)

Végtelen menet kísérte el utolsó útjára Prelogg Józsefet. Délmagyarország, (2) 293. p. 2. (1926)

Özv. Fecskés Ferencné született Bittó Erzsébet. Délmagyarország, (2) 293. p. 8. (1926)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (2) 293. p. 9. (1926)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (2) 293. p. 9. (1926)

Csiszár István temetése. Délmagyarország, (2) 295. p. 7. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 297. p. 5. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 298. p. 12. (1926)

Lorch György. Délmagyarország, (2) 298. p. 13. (1926)

Grosz Mór. Délmagyarország, (2) 298. p. 14. (1926)

Grosz Mór. Délmagyarország, (2) 298. p. 14. (1926)

Özv. Schneer Andrásné született Guttmann Hermina. Délmagyarország, (2) 298. p. 15. (1926)

Kedden hajnalban véres gyilkosság történt az egyik Török utcai kocsma előtt : Kiss Gyula asztalos egyetlen késszúrással megölte Osznovits Sándor rézöntő mestert . Osznoviís azonnal meghalt. — Kocsmai borozás, üzleti ügyek, veszekedés, gyilkosság. A gyilkos: a kocsmák bicskázó hőse. Délmagyarország, (2) 300. p. 3. (1926)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 300. p. 6. (1926)

Lesz-e valami a Szeged környéki káros vadvizek lecsapolásából? : Sem a kormány, sem a gazdák nem akarják a költséget fizetni. — Szegedi gazdákat értekezletre hívott össze a kormánybiztosság. Délmagyarország, (2) 25. p. 6. (1926)

Ötmillió aranykoronába kerülne a vadvizek lecsapolása : 186.000 katasztrális holdat akarnak termékennyé tenni. — A kormány állami hozzájárulás nélkül kívánja a munkálatokat végeztetni. Délmagyarország, (2) 35. p. 4. (1926)

Cölöpökön nyugvó ágyakban alszanak az emberek a víz fölött az elöntött Móravárosban : A talajvíz ismét elöntötte ezt a városrészt. — Térdig érő víz a szobákban - Tüdővésr, betegség, nyomor. — Sürgősen meg kell msnteni az utolsó ponton álló embereket. Délmagyarország, (2) 1. p. 3. (1926)

Jugoszláv- Bánát- Szegedi Kamara felállítása : Jugoszláv-magyar kereskedelmi szerződés előtérben. Délmagyarország, (2) 1. p. 5. (1926)

Huszár Arnold: Szeged- textilváros. Délmagyarország, (2) 1. p. 6. (1926)

Szeged város tanácsa százmillió koronát szavazott meg az árvízkárosultak segélyezésére. Délmagyarország, (2) 3. p. 4. (1926)

A polgármester társadalmi gyűjtést szervez az árvízkárosultak segélyezésére. Délmagyarország, (2) 4. p. 5. (1926)

A leghosszabb életű kamara : Névsorok és adatok a 15 éves Kamara történetéből. Délmagyarország, (2) 4. p. 5. (1926)

Új tisztikart választott az Alsóvárosi Népkör : A fiatalok győztek. — Az új vezetőség a főispánnál és a polgármesternél. Délmagyarország, (2) 7. p. 4. (1926)

Az ítélet! : A törvényszék 19 oldalas ítéletben ítéli el azt a romboló munkát, amelyet hat év óta folytat a szegedi kurzuslap, — „Tömeggyilkolásra, lincselésre uszít a Szegedi Új Nemzedék." Páratlanul és egyedülálló ítéletben bélyegezte meg a bíróság a kurzuslapot. — A Dobay—Burger-sajtópör részletes ítélete. Délmagyarország, (2) 27. pp. 3-4. (1926)

Ajánlatot kapott a város az összes vízterületek halászati jogának bérbe vevésére. Délmagyarország, (2) 9. p. 4. (1926)

A kormány jóváhagyta a tanyasi vasút terveit. Délmagyarország, (2) 11. p. 4. (1926)

A szegedi ébredők egyetlen állami tisztviselőt sem találtak aki elfogadta volna az elnöki széket : Vasárnap választ elnököt a szegedi Éme. — A jelöltek Szécsényi István és Balló István. — Vasárnap határoznak a jövő munkairányától is. Délmagyarország, (2) 13. p. 3. (1926)

A közkórház rendbehozása helyett pavilont akar építtetni a polgármester az ápoló apácák számára. Délmagyarország, (2) 13. p. 5. (1926)

A polgármester nyilatkozik a közkórházi ápoló- apácák pavilonjáról. Délmagyarország, (2) 14. pp. 3-4. (1926)

A szegedi ébredők programja: társadalmi úton kell propagálni az ébredő gondolatot : Szécsényl Istvánt választották meg elnöknek. — Borosüvegek mellett szónokoltak az ébredő idők múlandóságáról ét a frankhamisítás ügyéről. Délmagyarország, (2) 14. p. 3. (1926)

Hol kellene tanítani a 130 női iparostanoncot? : A női iparostanonc- iskola ügyének rendezését ismét levették a napirendről. Délmagyarország, (2) 14. p. 4. (1926)

A tanács összeállította a kamarai választások központi bizottságának hivatalos listáját : A szerdai közgyűlés az új adófelszólamlási bizottságokat is megválasztja - Bizalmi indítvány a Bethlen-kormánynak, — Apró-cseprő ügyek a közgyűlésen. Délmagyarország, (2) 15. p. 5. (1926)

A demokratikus polgárság tiltakozó deklarációja után bizalmat szavazott a közgyűlés a Bethlen kormányának. Délmagyarország, (2) 16. pp. 3-4. (1926)

Nem egyedül Wimmer ellenezte a tanács bizalmi javaslatát : Ellenzéki politika és kamarai elnökség. Délmagyarország, (2) 17. p. 3. (1926)

A Kamara tagjai egyhangúlag bizalmukról biztosították Wimmer Fülöp elnököt és megállapították, hogy a kamarában soha sem érvényesültek politikai szempontok : A kamara egységesen verte vissza a szegedi kormánylap támadását. Délmagyarország, (2) 18. pp. 3-4. (1926)

Wimmer Fülöp: A kormány lapjának támadása. Délmagyarország, (2) 19. p. 3. (1926)

Interjú a csecsemővédelemről, a leányanyákról és a védőintézetekről. Délmagyarország, (2) 16. p. 4. (1926)

Húsz városi tisztviselő jut B- csoportba, kilencnek nyugdíjazását rendeli el a státuszrendelet. Délmagyarország, (2) 17. p. 3. (1926)

A színügyi bizottság elfogadta a színház szanálási tervezetét. Délmagyarország, (2) 18. p. 3. (1926)

Hogyan szanálják a szegedi színház helyzetét : A tanács őrökáron akarja megvásárolni a színház felszerelését. Délmagyarország, (2) 20. p. 3. (1926)

A kultuszminiszter kijelentette, hogy tavasszal megkezdik a szegedi gyermekklinika felépítését : Hatszázezer aranykoronába került Szegednek az egyetem elhelyezése. Délmagyarország, (2) 18. p. 3. (1926)

Küzdelem a járványszerűen fellépő nemzetromboló betegségek ellen : Életmentő akció Magyarországon. — Meg kell menteni az elesetteket és meghasonlottakat, eltévelyedetteket és halálraszántakat. — Dr. Korondi Károly javaslata : az Országos Életmentő Egyesület azonnali megalakítása. Délmagyarország, (2) 19. p. 4. (1926)

Szeged város közönségére 500 millió korona árvízsegélyt vetett ki a népjóléti miniszter : Százmilliót a város már ebből önként lefizetett. Délmagyarország, (2) 19. p. 3. (1926)

A tanács erélyesen tiltakozik Dorozsma község közigazgatási hatáskörének kiterjesztése ellen : Titkos tanácsülés a dorozsamai házhelyek ügyében. Délmagyarország, (2) 21. p. 3. (1926)

Szerdán reggel megkezdték a négy év éta húzódó Kelemen-Szakáts sajtópörök főtárgyalását : A szegcdi ellenforradalom története a törvényszék előtt. — Óriási érdeklődés mellett szerdán egész nap csak a bizonyítás érdekében tettek előerjesztéseket. Szakáts mindent bizonyítani kíván, Kelemen is kéri a teljes bizonyítást. Ki volt az ellenforradalom kezdeményezője? — Gömbös, Zadravecz, Eckhardt szerepe az ellenforradalomban. — Ki volt antiszemita, ki törtetett a főispánságért és ki írt valótlant? Délmagyarország, (2) 22. pp. 3-4. (1926)

Városi korcsolyapálya és állóvízi strandfürdő terve a városházán. Délmagyarország, (2) 22. pp. 5-6. (1926)

Megindítják a tanyai vasúttal kapcsolatos kisajátítási eljárásokat. Délmagyarország, (2) 23. p. 4. (1926)

Klubház nélkül válságba került a legrégibb szegedi regatta : A jövő héten döntenek a Szegedi Csónakázó Egylet létéről, vagy nemlétéről. Délmagyarország, (2) 26. p. 6. (1926)

A felsőtanyai gazdák egyesületük ügyészévé dr. Fajkát választották s ezzel dr. Tóth Imrét kibuktatták. Délmagyarország, (2) 31. p. 3. (1926)

Négy mérnök kapta meg a tanyai vasút építését. Délmagyarország, (2) 43. p. 3. (1926)

Titokzatos bonyodalmak a tanyai vasút körül. Délmagyarország, (2) 48. p. 2. (1926)

A polgármester megmagyarázza a tanyai vasút körül felmerült bonyodalmakat : A tanács Zsigmondyéknak adta ki a munkát. Délmagyarország, (2) 51. p. 2. (1926)

A papírpiac válsága miatt kényszeregyezséget kért a Bokor Manó cég : Negyven százalékot ajánlott fel a hitelezőknek. Délmagyarország, (2) 34. pp. 3-4. (1926)

A kalocsai paprika versenye a szegedivel : Amerikai propaganda kellene a szegedi paprikának. Délmagyarország, (2) 35. p. 5. (1926)

Hatósági vélemény az egyetemi építkezések megkezdéséről, helyéről és költségeiről. Délmagyarország, (2) 36. p. 3. (1926)

Tíz új tagot ajánlottak a Dugonics-Társaságba : Február 28-án lesz a közgyűlés. Délmagyarország, (2) 37. p. 3. (1926)

Négy vállalkozó pályázik a szőregi és deszki autóbusz- forgalomra : Autóbuszjárat — Makóra? Délmagyarország, (2) 41. p. 4. (1926)

Miket kér a szegedi közigazgatási bizottság a kormánytól : Rendőrségi székház, gabona közraktárak, a vásárhelyi Tiszahíd építése kellenének. Délmagyarország, (2) 42. p. 4. (1926)

Teljesen rendbe kell hozni a közkórházat. Délmagyarország, (2) 43. p. 4. (1926)

Megalakult a Szegedi Bicsérdysták Egyesülete : Nyers étel és koplalás. Délmagyarország, (2) 44. p. 3. (1926)

Nagyszámú nevezések történetek a nemzetközi vívóversenyre. Délmagyarország, (2) 44. p. 4. (1926)

Véget ért a vívóverseny. Délmagyarország, (2) 50. p. 7. (1926)

A Kereskedők Szövetsége a Szegedi Hitelvédő Egyesület megalakítása mellett nyilatkozott. Délmagyarország, (2) 47. p. 4. (1926)

Gyógyulásra váró munkások tömege összepréselve, fojtó levegőben a Munkásbiztositó Pénztár szűk folyosóján. Délmagyarország, (2) 49. pp. 3-4. (1926)

Restaurálják a nyolcszögű tornyot : A tanács elfogadta Sebestyén Károly restaurálási tervét. Délmagyarország, (2) 50. p. 3. (1926)

Dr. Kószó István államtitkár gazdasági kérdésekről és a frankügyről beszélt tanyai választóinak : Azt reméli, hogy a jövő választáson három kormánypártit választ meg Szeged. Délmagyarország, (2) 50. p. 3. (1926)

Tonelli Sándor: Szeged a magyar közgazdaságban. Délmagyarország, (2) 53. p. 5. (1926)

Új rendszerű motoros járatok közlekednek Szeged és Hódmezővásárhely között : Március 15-én indul meg az első járat. — A motoros kocsik gyorsabban járnak, mint a gyorsvonat. — Motorosítják az egész helyiérdekű forgalmat? Délmagyarország, (2) 55. p. 6. (1926)

Március 15-én megindultak a motorjáratok a szomszéd helységek között : Csütörtökön volt a próbakörút. — Az állandóan fokozódó autóforgalom miatt az államvasút harminc százalékkal leszállítja a tarifát 100 kilométeren aluli viszonylatokban. — Július elsejétől pengőtarifa lesz. Délmagyarország, (2) 60. p. 3. (1926)

Titokzatos körülmények között kigyulladt és leégett a Slavenia Bútorgyár egyik épülete : A telepet a biztos pusztulástól a vízhiánnyal küzdő tűzoltók emberfölötti munkája mentette meg. Délmagyarország, (2) 55. p. 7. (1926)

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank igazgatóságának 1925. évi jelentése. Délmagyarország, (2) 55. pp. 13-14. (1926)

A kereskedelmi miniszter a villamosvasútnak akar engedélyt adni autobuszüzemre : A tanács tiltakozik a meglévő autóbuszvállatatok tönkretétele ellen. Délmagyarország, (2) 56. p. 4. (1926)

Újra működni fog a Szegedi Képzőművészeti Egyesület. Délmagyarország, (2) 57. p. 3. (1926)

Megalakult a Képzőművészeti Társulat : Elégedetlenség az új vezetőség összeállítása miatt. Délmagyarország, (2) 121. p. 3. (1926)

Március idusának ünneplése Szegeden : Ünnepelték az összes egyesületek. Délmagyarország, (2) 62. p. 2. (1926)

Szolnok polgármestere a szegedi színtársulatot kívánja megszerezni : Megkurtítanák a szegedi szezont és a társulat májusban már Szolnokon játszana. Délmagyarország, (2) 61. p. 3. (1926)

Szerdán foglalkozik a színügyi bizottság a szolnoki pótszezon kérdésével. Délmagyarország, (2) 62. p. 3. (1926)

Vélemények az egyezségről, amely a különböző érdekcsoportok közt a kamarai választásra létrejött : Nem hiszi, hogy a megállapított-listán kívül más lista győzhessen. Délmagyarország, (2) 64. p. 3. (1926)

A városi tanács megállapította a villany és gáz új, leszállított egységárait. Délmagyarország, (2) 65. p. 3. (1926)

Új lista a kamarai választáson : Wimmernek megvan úgy az aktív, mint a passzív választói joga. Délmagyarország, (2) 67. p. 3. (1926)

Nagyarányú kövezéssel és aszfaltozással rendezik a várost : a csatornázásnak ez nem lesz akadálya. Délmagyarország, (2) 65. p. 3. (1926)

A szegedi ellenforradalom kezdetéről vallottak a tanúk szombaton délelőtt a Kelemen- Szakáts pörben : Megkezdődött a bizonyítás. — Friedrich István nem jelent meg. — Szakáts Andort és két ezredest hallgatott ki a bíróság . — Hétfőn kerül sor Gömbös Gyula vallomására - Két hétig húzódik el a bizonyítás. Délmagyarország, (2) 67. p. 3. (1926)

Pénteken délelőtt Gömbös és Zadravecz tett vallomást a Szakáts- Kelemen pörben : Bécstől a szegedi ellenforradalomig. — Gömbös n«m emlékezik a személyi kérdésekre, — Antiszemitizmus és fajvédelem,— Zadravecz csak rövid vallomást tett — Back Bernátot a kaszinói kártyázásokról kérdezték. Délmagyarország, (2) 87. p. 2. (1926)

Klebelsberg gróf Szegedre érkezett : Fogadtatása az állomáson. — A „népiskolák számának szaporításán kívül nem látok fontosabb teendőt, mint a szegedi egyetemhez tartozó klinikák fölépítését. Délmagyarország, (2) 68. p. 3. (1926)

A kultuszminiszter a Templom- teret tartja a legjobbnak a klinikák fölépítésére : Ha nagyon sokba karülne a városnak a magántelkek kisajátítása, a Mars tér volna legalkalmasabb. Délmagyarország, (2) 69. p. 3. (1926)

1926. március 22, reggel 7 óra: megkezdték az alsótanyai kisvasút építését : Az első, jelképes kapavágások. Délmagyarország, (2) 68. p. 3. (1926)

Csak keresztényszociális földmunkások kaphatnak munkát a vasútépítésnél. Délmagyarország, (2) 68. p. 3. (1926)

Nem mondotta ki a közgyűlés, hogy a tanyai vasút építésénél csak olyan munkás kaphat munkát, aki belép a keresztényszocialista szakszervezetbe. : Szegedi munkások panaszos küldöttsige a polgármesternél. Délmagyarország, (2) 84. pp. 3-4. (1926)

A kamara és az ipartestület elítélik a földmunkások mellőzését. Délmagyarország, (2) 85. p. 2. (1926)

A kamarai választás. Délmagyarország, (2) 70. pp. 1-2. (1926)

Milyen listával szavazzanak vasárnap az iparosok? Délmagyarország, (2) 71. p. 3. (1926)

Csütörtökön este nagy többséggel vezetett az iparosok liberális listája, a választás folytatását vasárnap reggelre halasztották : Óriási tömeget mozgatott meg a csütörtöki kamarai választás. — A kereskedők hivatalos listája hatalmas többséggel győzött, — A Baross-isták akciója. Tiltakoztak a választás elhalasztása ellen. Délmagyarország, (2) 71. pp. 3-4. (1926)

A vasárnapi folytatólagos szavazáson hatalmas többséggel győz az iparosok liberális listája : Megkönnyebbedik a szavazás. — Két szavazatszedő bizottság alakult. — Kék listával szavaznak az iparostömegek. Délmagyarország, (2) 72. pp. 1-2. (1926)

Győzött az iparosok liberális listája : Egyetlen jobboldali jelölt sem került be a kamarába. Délmagyarország, (2) 73. pp. 3-4. (1926)

A tanács ismét el akarja odázni a közkórház rendbehozását. Délmagyarország, (2) 71. p. 5. (1926)

A hétfői közgyűlés figyelmébe : A tanács már március nyolcadikán elrendelte és a mérnökség még a tanácsülés előtt összeállította a kórház rendbehozásának a költségvetését. Délmagyarország, (2) 72. p. 2. (1926)

A közgyűlés nem kívánja a lakások azonnali fölszabadítását és nem rendeli el a közkórház rendbehozását : Háromórás vita két indítvány fölött - A közgyűlést szerdán folytatják. Délmagyarország, (2) 74. pp. 3-4. (1926)

A közkórház ügye : [vezércikk]. Délmagyarország, (2) 75. p. 1. (1926)

Herczeg Ferencet ünnepelték a DMKE ülésén : Nagy terheket ró az egyesültre, hogy a Horthy-internátus nem fizet lakbért, sőt az adóját is a DMKE-re hárítja. — Pört indítanak az internátus tartozása miatt a kultuszminisztérium ellen, ha július elsejéig nem fizet. — A DMKE tanulmányi versenye. Délmagyarország, (2) 72. p. 5. (1926)

Új vezetőség és új csónakház a szegedi Csónakázó Egyesületben. Délmagyarország, (2) 75. pp. 3-4. (1926)

Tömegesen ajánlják föl megvételre az egyetem számára kijelölt területen lévő házakat és telkeket : Eddig három telektömböt és három telket vásárolt meg a város. — Hogyan helyezik el a kisajátítandó házak lakóit. Délmagyarország, (2) 76. p. 3. (1926)

Csütörtökön este megismétlődött a Szlavónia bútorgyárban a három hét előtti tűzkatasztrófa : A gyárban csak a tűzoltóktól értesültek a tűzről. — A politúrozó műhelyben pusztítottak a lángok. — Ismét a Szikra gyufagyárból kellett vizet szivattyúzni. Heroikus munkát végeztek a tűzoltók. — Mi okozta a tűzet? Délmagyarország, (2) 76. p. 5. (1926)

Makó példájára Szegeden is nyári művésztelepet akarnak létesíteni. Délmagyarország, (2) 76. p. 5. (1926)

A Délmagya Pásztor József: Sorok a csatornázatlan, kövezetlen és sötét utcákról, meg nedves lakásokról. Délmagyarország, (2) 77. p. 3. (1926)

A kamarai választások miatt Körmendi Mátyás lemondott az ipartestület elnökségéről : Taktika és „diplomácia" a választások alatt és a hivatalos lista körül. — Mi történt a jobboldalon a teljes bukás után? Délmagyarország, (2) 77. pp. 4-5. (1926)

Egyetlen felszólalás után egyhangúlag bizalmat szavazott az ipartestület a lemondott elnököknek : Küldöttség kéri föl Pálfy Dánielt, Körmendy Mátyást és Takács Bélát, hogy foglalják el helyüket az Ipartestület élén. Délmagyarország, (2) 83. p. 3. (1926)

Nyolcvanmilliárdjába kerül a városnak az egyetem elhelyezése : Szerdán délután tárgyalja 1e a közgyűlés az egyetem-ügyet. — A tanács javaslatában nincsen szó a szegedi polgárok fiainak tanulási szabadságáról. Délmagyarország, (2) 78. p. 3. (1926)

Húsvéti munkásgyűlés : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 78. p. 7. (1926)

Adja meg a kormány Szegednek is a vasúti szállítás 50 százalékos kedvezményét : Most minden Szegedre érkezik a legdrágábban, Budapestre legolcsóbban. — Szegeden legdrágább a megélhetés. — A tanács fölirata a kereskedelmi miniszterhez. Délmagyarország, (2) 80. p. 3. (1926)

A színészegyesület és a színigazgató differenciájáról : Tűrhetetlen bizonytalanságot teremtett a suínház négy hónapja húzódó szanálása. Délmagyarország, (2) 80. pp. 3-4. (1926)

Lefújták a színügyi bizottság ülését : A szanálás napirenden tartása kárt okoz a színháznak. Délmagyarország, (2) 81. p. 2. (1926)

DMKE az idén 220 millió koronát fordít jótékony célra. : A Gallovich-pör és a Horthy-internátus ügye a DMKE közgyűlésén. Délmagyarország, (2) 83. p. 4. (1926)

A felsővárosi polgárság mozgalmat indít az elhanyagolt és elfelejtett városrészért : "Új éra kezdődik a városi közgyűlésen.". Délmagyarország, (2) 84. p. 3. (1926)

Felsőváros után Rókus is megmozdult, szervezkedésre szólítva fel a polgárságot : „Minden szegedi polgár elégedetlen a jelenlegi város-politikával.". Délmagyarország, (2) 87. p. 3. (1926)

Az összes külvárosrészek memorandummal fordulnak a polgármesterhez : „A külvárosrészek rendezési munkálatait halogatni nem lehet.". Délmagyarország, (2) 105. p. 7. (1926)

A külvárosrészek polgársága memorandummal fordul a város hatóságához : Sürgősen meg kell kezdeni az általános csatornázási és világíási munkálatokat. Délmagyarország, (2) 124. p. 5. (1926)

A polgármester városfejlesztési programot adott a külvárosrészek együttes küldöttségének : "A külvárosrészek fejlődési foka a környékbeli kis falucskák nívója alatt maradt." — A monstre-deputáció csatornázást, vízvezetéket, világítást és kövezetet sürgetett. Délmagyarország, (2) 150. pp. 3-4. (1926)

"Ha a józan belátás nem kerekedik felül, az elhanyagolt külvárosrészek polgárságának elkeseredése nem ismer határt." : A külvárosrészek polgárságának újabb memoranduma a polgármesterhez. Délmagyarország, (2) 223. p. 3. (1926)

Már a főispán is sürgeti a külvárosrészek rendezését. Délmagyarország, (2) 257. pp. 3-4. (1926)

A csongrád megyei tanfelügyelőség megszüntetése után általános egyesületben tömörültek a megye tanítói : A tanítók közgyűlése felterjesztésben kéri a Gáspár-módszer bevezetését. Délmagyarország, (2) 106. p. 3. (1926)

Az ipartestületi küldöttség a lemondott elnököknél : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 89. p. 5. (1926)

A főispán szerint három éven belül felépül a szegedi egyetem : A tanács táviratilag köszönte meg az egymillió aranykorona állami hozzájárulást. Délmagyarország, (2) 96. p. 3. (1926)

Impozáns gyűlésen tiltakoztak a szegedi iparosok és kereskedők az anyagbeszerző központ, az adóterhek és a mai munkásbiztosító ellen. Délmagyarország, (2) 92. p. 3. (1926)

A lakosság nyolcvan százaléka analfabéta a tápéi réten... : Iskolát kap végre a tápéi rét. Délmagyarország, (2) 95. p. 3. (1926)

Újra megalakult a Városi Párt : Nyolcvan városatyát hívnak meg a pártba, de hogy dokumentálják az alakulás komolyságát, Balogh Lajosnak nem küldenek meghívót. Délmagyarország, (2) 106. p. 2. (1926)

Megválasztotta a tisztikart a Városi Párt : „Itt ellenzéki hangulatnak kell uralkodni". Délmagyarország, (2) 117. p. 2. (1926)

Az ipartestület előljárósága állást foglalt a szegedi kurzuslap ellen : Az ipartestület elnöksége visszavonta lemondásit. — Indítvány a „Szegedi Új Nemzedék" bojkottálására. Délmagyarország, (2) 107. p. 5. (1926)

Nyolcszázmillió keretében mégis kitatarozzák a közkórházat : Szerdán már ki is írják a versenytárgyalást a tatarozási munkálatokra. Délmagyarország, (2) 108. p. 5. (1926)

1500 éves sírokat tárt fel Móra Ferenc a Rendező- pályaudvar mögött. Délmagyarország, (2) 109. p. 5. (1926)

A szegedi iparosok az egyetemi építkezésekkel kapcsolatos munkálatokat kifogástalanul éa versenyképes árban el tudják készíteni : A szegedi iparosok küldöttsége memorandumot nyújtott át a polgármesternek. Délmagyarország, (2) 111. p. 4. (1926)

Munkanélküliek küldöttsége a polgármesternél : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 114. p. 6. (1926)

A város nem ad segélyt a szegedi munkásgyermekek nyaraltatására : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 115. p. 5. (1926)

A keresztényszocialisták meg akarták akadályozni a munkás dalosverseny sikerét. Délmagyarország, (2) 116. p. 2. (1926)

"Mi nagy tömegek művészi képzésére törekszünk" — mondotta a munkás dalosszövetség elnöke : Szombaton este érkeznek Szegedre a munkásdalárdák. Délmagyarország, (2) 116. p. 5. (1926)

Impozáns, fegyelmezett lampionos menetben vonultak a munkásdalosok a városháza elé : A fogadtatás, — „A dalos munkások csak szépet és jót hoztak Szegedre.". Délmagyarország, (2) 117. p. 9. (1926)

Felejthetetlen, hatalmas ünnepélyen hódoltak a magyar munkások a magyar dalnak : A kurzusagitáció nem tudta megzavarni a magyar dal ünnepét. Délmagyarország, (2) 118. pp. 3-4. (1926)

Az Országos húsipari kongresszus. Délmagyarország, (2) 117. pp. 5-6. (1926)

A magyar húsipar fontos problémái az országos kongresszus előtt : Incidens a kongresszus előtt. — A munkások és munkaadók bajai közös forrásból származnak". Délmagyarország, (2) 118. pp. 2-3. (1926)

A Szegedi Általános Munkásdalkör negyedszázadának története. Délmagyarország, (2) 117. p. 7. (1926)

Az iparosság táborából napról-napra nagyobb csoportok pártolnak át a mérsékelt, vagy szélsőséges irányzatokhoz : — mondja a szegedi ipartestület évi jelentése. Délmagyarország, (2) 121. pp. 3-4. (1926)

Kimondották a Zrínyi és a KAC fúzióját. Délmagyarország, (2) 121. p. 7. (1926)

A színház szanálását sürgeti ismét a színügyi bizottság : „A szegedi színházra pályázik többek között Farkas Imre is.". Délmagyarország, (2) 122. p. 3. (1926)

A munkanélküliség és a munkaalkalmak hiánya jellemezte az 1925-ös évet : A szegedi munkaadók közgyűlése. Délmagyarország, (2) 122. p. 5. (1926)

Leleplezték a Tömörkény- plakettet : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 122. p. 5. (1926)

Szegediek az embervédelmi kiállításon. Délmagyarország, (2) 124. p. 5. (1926)

Ellenzéki hangulatban folyt le az ipartestület évi közgyűlése. Délmagyarország, (2) 125. p. 3. (1926)

Szegedre jön a színészegyesület elnöke, hogy személyesen vizsgálja meg a szegedi színház helyzetét : Az egyesület kedden nem határozott Andor Zsigmond koncessziója ügyében. Délmagyarország, (2) 131. p. 3. (1926)

A város kapta meg a Szeged- környéki autóbuszközlekedés engedélyét : Július elsején megkezdi az üzemet és Tápét is bekapcsolja a forgalomba. Komoly tervek a dorozsmai és a somogyitelepi villamosról. Délmagyarország, (2) 129. pp. 3-4. (1926)

A város megkapta az autóbusz- engedélyt : Augusztus elsején megindulnak a városi autóbuszok Dorozsmára, Sándorfalvára és Tápéra. Délmagyarország, (2) 159. p. 4. (1926)

Magyar József interpellációja a színügyi bizottság előtt : „A vádak legnagyobb része nem más, mint túlzott pletyka.'. Délmagyarország, (2) 131. p. 3. (1926)

Valamennyi érdekelt elégedetlen az egyetemi építkezésekkel kapcsolatos kisajátítás miatt : A polgármester szerint mindenki értékén felül akarja eladni a házát. Délmagyarország, (2) 132. p. 3. (1926)

Szegedi Textilesek Egyesülete : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 135. p. 8. (1926)

Péter- Pál napján nagy ünnepség keretében nyitják meg a dorozsmai fürdőt. Délmagyarország, (2) 140. p. 4. (1926)

A Magyar Luther Társaság ünnepélye : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 140. p. 6. (1926)

A Luther Társaság közgyűlése. Délmagyarország, (2) 142. p. 2. (1926)

Wimmer Fülöpöt egyhangúlag a Kamara elnökévé választották : Alelnökök Körmendy Mátyás és Vértes Miksa. Délmagyarország, (2) 141. pp. 3-4. (1926)

Holtzer Tivadar lemondott a Kereskedők Szövetségének elnöki tisztségéről. Délmagyarország, (2) 141. p. 4. (1926)

Az új kamara első ülése. Délmagyarország, (2) 149. pp. 3-4. (1926)

Megérkeztek a szegedi nyári művésztelep tagjai : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 149. p. 7. (1926)

A tanács nem hisz abban, hogy Szegedből fürdőváros lehessen. Délmagyarország, (2) 150. p. 4. (1926)

Az aratósztrájk- agitátorok vándorlása Szolnok, Szeged és Budapest között : Az ügyészségen nagy meglepetéssel fogadták a letartóztatott földmunkásokat, mert Szegeden senki sem tud aratósztrájkról. Délmagyarország, (2) 158. p. 3. (1926)

Magyar László: Megnyergelték az alsótanyai tűzparipát. Délmagyarország, (2) 158. pp. 5-6. (1926)

Kihágásért elítélték a Vági- röpcédulákat terjesztő cipészmunkásokat : Néhány röpiratot Szegeden is terjesztettek. — Előállítottak hat szegedi cipészmunkást, de szabadon bocsátották őket. Délmagyarország, (2) 161. p. 3. (1926)

Húsz százalékkal emelkedett az iparengedélyt kérők száma. Délmagyarország, (2) 163. p. 6. (1926)

A sokorópátkai liberálisok Szegeden is meg akarják alapítani klubjukat. Délmagyarország, (2) 164. p. 3. (1926)

A polgármester a közkórház megszüntetésének kísérlete után most a gyermekkórház megszüntetésével kísérletezik. Délmagyarország, (2) 165. p. 3. (1926)

Szegeden tízezerről hétezerre esett a munkahelyek száma : 1647 hely — 2757 család. Délmagyarország, (2) 172. p. 3. (1926)

Kilencmillió koronát keres egy évben az építőmunkás : A szegedi építőmunkások nagygyűlése. Délmagyarország, (2) 179. p. 4. (1926)

Rövidesen megalakul az egységes ellenzéki balpárt szegedi szervezete : Ax előkészítő bizottság megkezdte működését. Délmagyarország, (2) 188. p. 3. (1926)

A Képzőművészek Új Társaságának szegedi akciója : Szervező bizottság alakul a helyi csoport felállítására. Délmagyarország, (2) 188. p. 5. (1926)

A Kultúrpalotában rendezik meg a szegedi művésztelep kiállítását : Rudnay Gyula és Szabó Dezső is résztvesznek a művészbálon. Délmagyarország, (2) 188. p. 6. (1926)

Lengyel Vilma: A szegedi művésztelep kiállítása a Kultúrpalotában. Délmagyarország, (2) 199. p. 5. (1926)

Mozgalom indult meg, hogy a jugoszláv kormány Szegeden is állítson fel kereskedelmi konzulátust. Délmagyarország, (2) 189. p. 3. (1926)

"A rozoga, düledező közkórházra, ma már rá sem lehet ismerni" : 136 beteg helyett 200-at tud befogadni a renovált közkórház. Délmagyarország, (2) 190. p. 3. (1926)

Pénteken komplett FTC jön Szegedre. Délmagyarország, (2) 190. p. 7. (1926)

Andor Zsigmond szerdán kifizette színészeit : A járásbíróságon augusztus 31-érc tűzték ki a város pörének tárgyalását, de a tárgyalás magtartásán már nem lesz szükség. Délmagyarország, (2) 191. p. 3. (1926)

"Vízrazziát" tartanak a külvárosrészekben : Csatorna nincs, de a víznek nem szabad kifolyni az uccára. Délmagyarország, (2) 191. p. 3. (1926)

Vasárnap megalakul Szegeden a Magyar Nemzeti Szociális Párt. Délmagyarország, (2) 193. p. 3. (1926)

Huszonnégy ember jelenlétében alakult meg a Nemzeti Szociális Párt : Botrány az alakuláson. — A Jelentkezőt nem engedték beszélni. Délmagyarország, (2) 194. p. 5. (1926)

A köztisztasági telep mögött egyemeletes munkásházat építtet a város. Délmagyarország, (2) 194. p. 3. (1926)

Megérkeztek Szegedre az orvoskongresszus résztvevői : Elsimultak az ellentétek az elnökválasztás körül. Délmagyarország, (2) 201. p. 5. (1926)

Leleplezték Boros József szobrát. Délmagyarország, (2) 202. p. 3. (1926)

Az orvosok szociális helyzetének javítása az orvoskongresszus tárgysorozatán : Négyszáz orvos vett részt a kongresszuson ; Dr. Imre Józsefet választották meg elnöknek ; A magyar orvosok belépnek a Nemzetközi Orvosszövetségbe. Délmagyarország, (2) 202. pp. 5-6. (1926)

Óriási felelősség terheli a tanácsot, mert Szeged ismét árvízveszedelem elé néz : A polgármester riasztó bejelentése a tanácsülésen. Délmagyarország, (2) 203. p. 3. (1926)

Szegedet csak a Tisza szerb szakasza felől fenyegetheti árvízveszedelem : A folyammérnökség szerint közvetlen veszély nincs, csupán a vlzállási adatok hiányoznak. Délmagyarország, (2) 204. pp. 5-6. (1926)

Düledezik a szegedi evangélikus iskola : Négyszázharmincezer téglát kért az egyház a tanácstól. Délmagyarország, (2) 203. p. 5. (1926)

Ötvenmillió segélyt utaltak ki a szegedi szegényháznak, de háromszázan nem tudnak helyet kapni : Csengeén új szegényházat építenek? Délmagyarország, (2) 203. p. 5. (1926)

Kecskemétre akarják áthelyezni a Szegedi Ítélőtáblát. Délmagyarország, (2) 206. p. 3. (1926)

20 szükséglakást építtet Szeged a Csillag téren. Délmagyarország, (2) 206. p. 7. (1926)

A polgármester nem tartja szükségesnek a közgyűlés felfrissítését és várni akar az új városi törvény megalkotásáig. Délmagyarország, (2) 207. p. 3. (1926)

Mindenki kívánatosnak tartja a szegedi közgyűlés felfrissítését. Délmagyarország, (2) 209. p. 5. (1926)

Szeged kereskedő- és iparostársadalmának együttes akciója a közgyűlés felfrissítéséért : A Kereskedők Szövetségének mozgalma a világítási egységárak leszállításáért. Délmagyarország, (2) 217. p. 5. (1926)

A nép helyett a főszolgabíró választott bírót Dorozsmán : Ezernyi tömeg követelte Czékus Imre jelölését, a főszolgabíró nem jelölte. A tömeg tüntetőleg elvonult az urnák előtt és Czékust éltette. - A Czékus-párt egyik tagja lett az új dorozsmai bíró. -— a „választást" megfelebbezik. Délmagyarország, (2) 209. pp. 3-4. (1926)

Népvándorláskori aranyleletet juttatott a véletlen a szegedi múzeumba : A nagyszéksósi avar sírdomb aranykincseivel tizenkét évig sárgarézként játszadoztak a tanyai gyerekek. — Egyetlen félkilós aranyrúd maradt meg, a többi elkallódott. Délmagyarország, (2) 210. pp. 3-4. (1926)

Taussig Ármin: A tanyai vonat helyes vezetése Szeged város belterületén. Délmagyarország, (2) 210. p. 8. (1926)

"A jövőben az államtudományi doktorátus letételét csak annak szabad megengedni, aki reáldiplomát tud fölmutatni" : A kultuszminiszter beszéde az egyetem díszülésén. Délmagyarország, (2) 214. p. 3. (1926)

A kurzuslap nyomdászai nem zsaroltak, amikor a kollektív szerződést akarták aláíratni munkaadójukkal : A törvényszék felmentette a zsarolás címén feljelentett nyomdászokat. Délmagyarország, (2) 213. p. 3. (1926)

A szegedi szociáldemokrata munkásság megünnepelte az Internacionális Szakszervezeti Szövetség negyedszázados jubileumát. Délmagyarország, (2) 214. p. 4. (1926)

Szegedi cégek kapták meg a sebészeti klinika építésének valamennyi munkáját. Délmagyarország, (2) 214. p. 5. (1926)

Megtalálták a szegedi ősembert : Négy- ötezeréves zsugorított csontváz a Kundombban. Délmagyarország, (2) 215. p. 3. (1926)

15 millió aranykorona kellene Szegeden a külvárosrészek rendezésére : A kiküldött bizottság még e hónapban megkezdi működését. Délmagyarország, (2) 215. p. 5. (1926)

A tavasszal megkezdik a Szeged- állomás mellett a négyemeletes postapalota építését. Délmagyarország, (2) 217. p. 3. (1926)

Andor október elsején meg akarja nyitni a színházat. Délmagyarország, (2) 217. p. 3. (1926)

A felsővárosi polgári párt nem hajlandó puccsszerű tisztújításra. Délmagyarország, (2) 218. p. 2. (1926)

A szegedi postaigazgatóság és Makó város vitája a telefonszolgálat rendezéséről : Éjjel-nappali telefonszolgálatot követelnek Makón. — Súlyos panaszok a makói postán uralkodó állapotok elllen. Délmagyarország, (2) 219. p. 5. (1926)

Az egyesült balpárt október végén Szegeden tart szervezkedő naggyűlést. Délmagyarország, (2) 221. p. 3. (1926)

A Kultuszminisztérium kiküldöttei és a város tanácsa szombaton tárgyalnak és döntenek a színház ügyében. Délmagyarország, (2) 221. p. 3. (1926)

A Kultuszminisztérium kiküldöttei a színház ügyében nem tudtak megegyezni a polgármesterrel. Délmagyarország, (2) 222. p. 3. (1926)

A kultuszkormány biztosítani akarja Andor jogos igényeit. Délmagyarország, (2) 223. p. 3. (1926)

Létrejött a megállapodás Andor és Faragó között : A színházi szezon állítólag október 15-én kezdődik. Délmagyarország, (2) 226. p. 3. (1926)

Horthy kormányzó hétfő délután érkezik Szegedre : József főherceg hétfő este érkezik. — Az ünnepségek részletes programja. Délmagyarország, (2) 228. p. 3. (1926)

A kormányzó Szegeden : Kedden lesz az egyetem alapkőletételi ünnepsége : [vezércikk]. Délmagyarország, (2) 229. pp. 1-2. (1926)

A polgármester vándortársulatokkal szeretné kiböjtölni a színi szezont : A tanács egy hétre kiadta a színházat Alapi kamaratársulatának. Délmagyarország, (2) 229. p. 3. (1926)

A színészegyesület elnöke konzorciummá akarja átszervezni a szegedi társulatot. Délmagyarország, (2) 230. p. 8. (1926)

A város engedélyt ad a színtársulatnak arra, hogy konzorcionális alapon átmeneti időre megkezdje az előadásokat : A színészek küldöttsége a főispánnál és a polgármesternél. — Csütörtökön dönt a tanács. Délmagyarország, (2) 231. p. 3. (1926)

A tanács ideiglenesen átadta a színházat a színészek konzorciumának. Délmagyarország, (2) 232. p. 3. (1926)

A járásbíróság felbontotta a város és Andor Zsigmond között fennállott szerződést. Délmagyarország, (2) 233. p. 3. (1926)

A tanács mint színigazgató : Van már művészeti és gazdasági vezető. — Szerdán kezdődnek az előadások. Délmagyarország, (2) 234. p. 3. (1926)

A tanács Faragó Ödönt hívta meg a szegedi színház igazgatói állására : Húszmillió akontót osztott ki a város a színészkonzorctum tagjai között. Délmagyarország, (2) 238. p. 3. (1926)

Az ellenzéki balpárt jövő vasárnapi zászlóbontásán alakul meg a szegedi liberális párt. Délmagyarország, (2) 240. p. 3. (1926)

Gazdag programmal új képzőművészeti társaság alakul Szegeden. Délmagyarország, (2) 246. p. 8. (1926)

Szabadságot, rendet, haladást és megértést hirdetett Rassay Károly a balpárt szegedi zászlóbontásán : „Adjanak amnesztiát a frankhamisítóknak, de adjanak kegyelmet a politikai bűnösöknek és — az ártatlanoknak". Délmagyarország, (2) 247. pp. 1-2. (1926)

A Városi Párt elnöke és alelnöke lemondott. Délmagyarország, (2) 248. p. 3. (1926)

Megvolt a villanyvilágítási premier Dorozsmán : „Soha nem jelent meg annyi hívő a templomban, mint a villanyvilágitásos litánián.". Délmagyarország, (2) 251. p. 2. (1926)

31.047 választó van Szegeden : A képviselőválasztók végleges névjegyzéke. Délmagyarország, (2) 252. p. 3. (1926)

A törvényszék súlyos ítélete után a tábla is destruktívnak bélyegezte meg a szegedi ébredők napilapját : "A Szegedi Új Nemzedék uszít, izgat és a valódi destrukciót képviseli." A tábla ia felmentette Burger Bélát Dobay Gyula váda alól. „ A Szegedi Új Nemzedék a társadalmi rendet destruálja és mint ilyen káros a társadalmi rendre. Délmagyarország, (2) 253. pp. 1-2. (1926)

Pénteken ismét megkezdődik a Munkásotthon tudományos előadássorozata : Egyetemi tanárok, orvosok, művészek a Munkásotthonban. Délmagyarország, (2) 253. p. 4. (1926)

Győrki, Propper és Várnai kísérik Szegedre Peidl Gyulát vasárnapi beszámolójára. Délmagyarország, (2) 256. p. 3. (1926)

"Mérsékelt haladásra van szükség" - hirdette Peidl Gyula hatalmas beszámoló beszédében : Minden épkézláb embernek össze kell fogni az általános, titkos választójogért. Peidl Gyula nagy koncepciójú beszédében részletes kritikát mondott az egész politikai életről, válaszolt a miniszterelnöknek és megjelölte állásfoglalását Buócz főtanácsos megszakította a beszámolót, amikor Peidl az atrocitásokról beszélt. Délmagyarország, (2) 258. pp. 1-2. (1926)

Árverési csarnokot állít fel Szeged városa. Délmagyarország, (2) 262. p. 5. (1926)

Szombaton este lelkes hangulatban megtartották az Ellenzéki Balpárt első szegedi választási vacsoráját : Szakács Andor nagy beszédet mondott — As első választási gyűlés az országban. — ."Aki nem velünk, az ellenünk!" — A gyűlés lelkesen tüntetett Rassay Károly mellett. Délmagyarország, (2) 263. pp. 1-2. (1926)

Megkezdődött a szegedi választási akció : Kószó István lemondott a jelöltségről, Héjjas Iván kétszer is tárgyalt a polgármesterrel. Délmagyarország, (2) 264. p. 3. (1926)

A szegedi rendőrség nem engedélyezte a szociáldemokrata párt két választási gyűlését. Délmagyarország, (2) 265. p. 3. (1926)

"Úgy látom, Alsótanya megint nem kap semmit" - mondották az egységes párt szerdai alakuló ülésén : Érdekes indítvány a jelölésekről és a választók érzelmeiről. Délmagyarország, (2) 266. p. 3. (1926)

Szegeden december 11-én és 12-én lesz képviselőválasztás. Délmagyarország, (2) 267. p. 3. (1926)

A múzeum ásatásokat kezd a Templom téren. Délmagyarország, (2) 267. p. 4. (1926)

Dorozsmának nem kell a kormány hivatalos jelöltje : Nem fogadják el Madarassy volt főispán jelöltségét. Délmagyarország, (2) 267. p. 5. (1926)

Pénteken délben alsótanyai küldöttség kereste fel az Ellenzéki Balpárt elnökét és bejelentette a gazdák csatlakozását : Rassay Károly után második helyen dr. Gerle Imre szerepel a listán. Délmagyarország, (2) 268. p. 1. (1926)

A szocialisták szegedi listája : Peidl Gyula, Saly Endre és Marosán Milán : Póttagok : Taussig Ármin, Partetics Mihály és Papp József. Délmagyarország, (2) 268. p. 1. (1926)

Az egyesült balpárt szegedi listája : Rassay Károly, dr. Gerle Imre, dr. Papp Róbert, továbbá Gombos István, Dobóczky József Ottovay Károly pótjelöltek. Délmagyarország, (2) 270. p. 7. (1926)

Alsótanya után Felsőtanya is csatlakozott az Egyesült Ellenzéki Balpárthoz. Délmagyarország, (2) 272. p. 1. (1926)

Rassay Károly vasárnap délelőtt 10 órakor programbeszédet mond a Széchenyi- moziban : felszólalnak: Sándor Pál, Gerle Imre és Pap Róbert. Délmagyarország, (2) 272. p. 3. (1926)

Az Egyesült Ellenzéki Balpárt diadalútja Alsótanyán : Rassay Károlyt lelkesen ünnepelte Alsótanya népe. — Dr. Gerle Imre elmondta programbeszédét. Délmagyarország, (2) 273. pp. 1-2. (1926)

Buócz Béla főtanácsos betiltotta Rassay Károly és Gerle Imre domaszéki programbeszédét. Délmagyarország, (2) 275. pp. 1-2. (1926)

Januárban újra választás lesz Szegeden, - a közgyűlés kiküldi Szeged felsőházi tagját. Délmagyarország, (2) 275. p. 5. (1926)

Szeged város társadalma a balpárt jelöltjeinek programbeszédén hitvallást tett a szabadelvűség és a demokrácia mellett : Rassay Károly az elmúlt hat esztendő meddőségéről és a demokráciáról, dr. Pap Róbert a kormány közgazdasági politikájáról, dr. Gerle Imre a kisgazdák sérelmeiről beszélt programbeszédében. Délmagyarország, (2) 276. pp. 1-3. (1926)

A szegedi népkörök elhatározták, hogy nem vesznek részt a kormánypárt választási agitációjában. Délmagyarország, (2) 276. p. 4. (1926)

A rendőrség nem engedélyezte az Egyesült Ellenzéki Balpárt szerdai pártvacsoráját : Betiltották a szociáldemokraták két vasárnapi népgyűlését. Délmagyarország, (2) 281. p. 1. (1926)

A kerületi főkapitányság sem engedélyezte az egyesült ellenzéki balpárt szerdai pártyacsoráját : Politikai felszólalás nélküli értekezletet tarthatnak a balpárt hívei. Délmagyarország, (2) 282. p. 1. (1926)

A belügyminiszter is törvénytelennek tartja a városi közgyűlés mai összetételét : Scitovszky Béla levele Rassay Károlyhoz - A belügyminiszter a virilisták névjegyzékének kiigazításáról s az időközi választásokról. Délmagyarország, (2) 281. p. 3. (1926)

Az egyesült ellenzéki balpárt és az egységes párt ajánlásait elfogadta, a szociáldemkorata pártot pótlásra utasította a választási bizottság : A szociáldemokraták kedden beadják a pótlásokat. Délmagyarország, (2) 282. p. 1. (1926)

A szociáldemokrata párt ajánlásait is elfogadta a választási bizottság : Megejtették a listasorsolást: 1. Országos egyesült ellenzéki balpárt. 2. Szociáldemokrata párt. 3. Egységes párt. Délmagyarország, (2) 283. p. 1. (1926)

Saly Endre beszéde a szociáldemokrata. párt programjáról : Peidl Gyula betegsége miatt nem tarthatta meg programbeszédét. Délmagyarország, (2) 282. pp. 5-6. (1926)

Háromszázhatvanmilliárd koronába kerülne a város általános rendezése. Délmagyarország, (2) 283. p. 3. (1926)

Lengyel Vilma: Szerdán nyílik meg a Kultúrpalotában a Szövetség képzőművészeti társaság kiállítása. Délmagyarország, (2) 283. p. 4. (1926)

Ki lesz Szeged város törvényhatóságának képviselője a felsőházban. Délmagyarország, (2) 284. p. 2. (1926)

Szombaton megkezdődik Szegeden a szavazás. Délmagyarország, (2) 285. pp. 1-2. (1926)

A szavazás helye és módja. Délmagyarország, (2) 286. p. 2. (1926)

Az ellenzéki pártok győzelme felé : Szombaton a szegedi szavazók ötven százaléka jelent meg az urnák előtt. — Vasárnap mindenkinek le kell szavaznia. Teljes nyugalomban választ Szeged. Délmagyarország, (2) 287. pp. 3-4. (1926)

Az alsótanyai gazdák a Rassay- Gerle- lista mellett. Délmagyarország, (2) 287. p. 4. (1926)

Peidl Gyula megérkezett Szegedre és nyilatkozott a politika aktuális kérdéseiről. Délmagyarország, (2) 287. p. 5. (1926)

Hétfőn éjfélkor abszolút többséggel vezetnek az ellenzéki pártok a kormánypárt előtt : Kedden folytatják a szavazatok összeolvasását A jelenlegi arány szerint mindegyik párt egy mandátumot nyer. Meglepetések az ellenzék javára a tanyai körzetekben. Délmagyarország, (2) 288. pp. 1-2. (1926)

Díszközgyűlésen választ felsőházi tagot Szeged város törvényhatósági bizottsága. Délmagyarország, (2) 288. p. 3. (1926)

Szeged képviselői: Rassay Károly, Peidl Gyula és Klebelsberg Kunó. : Az ellenzéki pártok abszolút többségei kaptak. — Szeged város hitet tett a demokrácia gondolata mellett. Lelkes és kitörő örömmel vette Szeged tudomásul a választás eredményét A választási elnök szerdán délben 12 órakor hirdeti ki hivatalosan az eredményt a városháza erkélyéről. Délmagyarország, (2) 289. pp. 1-2. (1926)

Hófúváskor egyhangúlag megszavazta a tanács a női trikó használatát a Strandfürdőben. Délmagyarország, (2) 11. p. 4. (1926)

Mit mond m szegedi egyetemről Klebelsberg kultuszminiszter? Délmagyarország, (2) 70. pp. 3-4. (1926)

Somogyi polgármester és Fenyő mérnök az egyetemi kisajátításokról. Délmagyarország, (2) 137. p. 3. (1926)

Augusztus elején forgalomba kerülnek az új pengő bankjegyek. Délmagyarország, (2) 153. p. 1. (1926)

Lengyel Vilma: Baranyi János zongoraestje. Délmagyarország, (2) 85. p. 6. (1926)

A Szegedi Általános Munkásdalkör negyedszázadának története. Délmagyarország, (2) 117. p. 7. (1926)

Újra megjelent a Fogadalmi Templom Tréfás Karrikatura-Krónikája : Garabonciás diák : [rövid hír] Tréfás krónika fogadalmi templomunk építőinek emlékére. Délmagyarország, (2) 18. p. 6. (1926)

Hubert Etel sikere Brünnben. Délmagyarország, (2) 33. p. 7. (1926)

Járosi Jenő az első szegedi nótafa, aki önálló szerzői estén mutatkozik be szülővárosa közönségének. Délmagyarország, (2) 52. p. 6. (1926)

Dr. Járosi Jenő magyar nótaestje. Délmagyarország, (2) 53. p. 7. (1926)

Pályadíjat nyert Király-König Péter. Délmagyarország, (2) 103. p. 7. (1926)

Mikor Koessler Jánost Szegeden ünnepelték. Délmagyarország, (2) 143. p. 5. (1926)

A szegedi franciskánus rendház szeptember nyolcadikán ünnepli alapításának ötszázadik évfordulóját. Délmagyarország, (2) 188. p. 6. (1926)

Munkás dalos ünnep Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 95. p. 7. (1926)

Laurisin-Banda-Baranyai trió. Délmagyarország, (2) 8. p. 7. (1926)

Lengyel Vilma: Basilides Mária dalestje. Délmagyarország, (2) 15. p. 7. (1926)

Lengyel Vilma: Léhner vonósnégyes. Délmagyarország, (2) 21. p. 6. (1926)

Lengyel Vilma: A filharmonikusok hangversenye Komor Vilmossal. Délmagyarország, (2) 26. p. 8. (1926)

A Katholikus Kör hangversenye. Délmagyarország, (2) 27. p. 6. (1926)

Koncz János hegedűestje. Délmagyarország, (2) 32. p. 7. (1926)

Lengyel Vilma: Schlammadinger Erny zongoraestje. Délmagyarország, (2) 40. p. 7. (1926)

Lengyel Vilma: Kubelik hangverseny. Délmagyarország, (2) 42. p. 6. (1926)

A reformátusok negyedik orgonahangversenye. Délmagyarország, (2) 55. p. 10. (1926)

Telmányi Emil a Tiszában ad hangversenyt. Délmagyarország, (2) 9. p. 9. (1926)

Telmányi hegedűestje. Délmagyarország, (2) 65. p. 6. (1926)

Zeneiskolai hangversenyek. Délmagyarország, (2) 68. p. 6. (1926)

Filharmonikus hangverseny. Délmagyarország, (2) 71. p. 7. (1926)

Növendékhangverseny : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 136. p. 6. (1926)

Lengyel Vilma: A zenepalota helyett építse fel Szeged a művészetek házát. Délmagyarország, (2) 77. p. 5. (1926)

Telmányi hangversenye a filharmonikusokkal. Délmagyarország, (2) 81. p. 7. (1926)

Lengyel Vilma: Helge Lindberg ária- és dalestje. Délmagyarország, (2) 95. pp. 9-10. (1926)

Lengyel Vilma: Dohnányi Ernő zongoraestéi. Délmagyarország, (2) 106. p. 9. (1926)

A filharmonikusok szezonzáró hangversenye. Délmagyarország, (2) 107. p. 6. (1926)

Lengyel Vilma: Filharmonikus hangverseny jótékony célra. Délmagyarország, (2) 127. p. 8. (1926)

Előadás a magyar református egyházi zenéről : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 128. p. 5. (1926)

Egyházzenei hangverseny. Délmagyarország, (2) 129. p. 7. (1926)

Növendékhangverseny. Délmagyarország, (2) 138. p. 7. (1926)

Linetzky Bernát hangversenye. Délmagyarország, (2) 150. p. 7. (1926)

A Polgári Dalárda hangversenye. Délmagyarország, (2) 189. p. 6. (1926)

Lengyel Vilma: A Budai Dalárda és Basilides Mária hangversenye. Délmagyarország, (2) 210. p. 9. (1926)

Lengyel Vilma: Dohnányi hangversenye. Délmagyarország, (2) 232. p. 7. (1926)

Lengyel Vilma: A filharmonikusok szezonnyitó hangversenye. Délmagyarország, (2) 241. p. 6. (1926)

Lengyel Vilma: Hárfaest. Délmagyarország, (2) 257. p. 6. (1926)

Lengyel Vilma: Földessy Arnold csellóestje. Délmagyarország, (2) 259. p. 8. (1926)

Lengyel Vilma: A filharmonikusok második hangversenye gyászünnepéllyel és Baranyi János felléptével. Délmagyarország, (2) 264. p. 6. (1926)

Lengyel Vilma: Anday hangversenye. Délmagyarország, (2) 279. p. 6. (1926)

Lengyel Vilma: Filharmonikus hangverseny Waldbauer Imre közreműködésével. Délmagyarország, (2) 286. p. 8. (1926)

Lengyel Vilma: A filharmonikusok harmadik hangversenye. Délmagyarország, (2) 292. p. 4. (1926)

Pásztor Zoltán bemutató hangversenye a Tiszában. Délmagyarország, (2) 55. p. 10. (1926)

Pásztor Zoltán nótaestje. Délmagyarország, (2) 9. p. 9. (1926)

Díszórái, vagy világító és zenélő órái lesznek a Fogadalmi Templomnak. Délmagyarország, (2) 172. p. 4. (1926)

This list was generated on 2024. április 18. 03:01:35 CEST.