Browse by Full volume

Group by: No Grouping | Volume | Number
Number of items: 925.

Dr. Ravasz László Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 6. p. 7. (1928)

Új, zárt tervpályázatot írnak ki a Templom-tér rendezésére? : mozgalom az építészek körében. Délmagyarország, (4) 11. p. 3. (1928)

A polgármester látogatása a rektornál : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 12. p. 9. (1928)

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 12. p. 9. (1928)

"Boldogan és egészségesen akarom innen kibocsátani a betegeket" - mondja dr. Berecz János, a nőgyógyászati klinika új professzora. Délmagyarország, (4) 14. p. 3. (1928)

"Most olyan irányzatok keletkeztek, amelyek a középkor megkötöttsége felé haladnak" : Ravasz püspök és Polner egyetemi tanár előadása a Protestáns Irodalmi Társaság estélyén. Délmagyarország, (4) 14. p. 5. (1928)

Bukarestben "magyar diák-kémszervezetet lepleztek le", akik "a szegedi egyetemen hűségesküt tettek" : sajtóhadjárat a szentgotthárdi incidens körül : Issekutz rektor és az ifjúság vezetői nyilatkoznak a román fantasztikumokról. Délmagyarország, (4) 16. p. 3. (1928)

A Szegedi Zsidó Egyetemi Hallgatók táncmulatsága : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 18. p. 9. (1928)

Tóth Károly professzor előadása a felsőoktatási egyesületben : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 19. p. 6. (1928)

Hamis hírrel hazacsalják a románok a Szegeden tanuló erdélyi diákokat, hogy letartóztathassák őket. Délmagyarország, (4) 20. p. 5. (1928)

A Dugonics-Társaság felolvasó ülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 21. p. 6. (1928)

Népszerű előadások az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 21. p. 6. (1928)

"Sub auspiciis Gubernatoris" : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 22. p. 7. (1928)

Népszerű előadások az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 29. p. 8. (1928)

Tobzódó stílustalanság - az egyetemi épületek stílusa : építészeti "egyenruházati intézet"-ben készültek a tervek : senki sem védi meg a várost a stílustalan építkezésektől. Délmagyarország, (4) 30. p. 5. (1928)

Dr. Berecz János székfoglalója a nőgyógyászati klinikán : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 31. p. 4. (1928)

Emericana-bál : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 31. p. 6. (1928)

Városépítési bizottságot! : [vezércikk]. Délmagyarország, (4) 32. p. 1. (1928)

Sub auspiciis gubernatoris doktoravatás a szegedi egyetemen : Ifjú Paraszkay Gyula és Bruckner Győző vasgyűrűje. Délmagyarország, (4) 32. p. 2. (1928)

Zolnay professzor előadása a "platóni szerelem magyar költőjéről". Délmagyarország, (4) 33. p. 2. (1928)

A fajvédő újság munkatársa bocsánatot kért a "Tótágas" szerzőjétől : Mészöly Gedeon sajtópöre "Maró Gergely Kalendáriuma" miatt. Délmagyarország, (4) 33. p. 6. (1928)

A kultuszminiszter elrendelte a stílustalan egyetemi épületek terveinek átdolgozását? : kétmilliárd korona többletkiadás a felesleges vasbeton alapokra. Délmagyarország, (4) 35. p. 3. (1928)

A Ferenc József Tudományegyetem zsidó vallású hallgatói : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 35. p. 4. (1928)

A szegedi egyetem bölcsészeti karán "néma tüntetést" kezdett a bajtársak egy része : még nem érkeztek Szegedre a központ utasításai. Délmagyarország, (4) 35. p. 7. (1928)

A szegedi bajtársak elhatározták, hogy nem látogatják az előadásokat, - a tanárok nem tartják meg óráikat : megkezdődött a "néma tüntetés" a numerus clausust "módosító" javaslat ellen : a bajtársi szövetségek "bizalmi" férfiakat állítanak a kapukba, hogy figyelmeztessék a hallgatókat : küldöttség a rektornál. Délmagyarország, (4) 36. p. 3. (1928)

Előadás a Munkásotthonban : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 36. p. 6. (1928)

Teljes nyugalomban kezdődött meg a szegedi "bajtársak" tüntető sztrájkja : egy tanár sem tartott előadást : igazoltatás sehol sem fordult elő. Délmagyarország, (4) 37. p. 3. (1928)

Szombaton megszűnik a bajtársak néma tüntetése, mert megkezdődik a farsangi szünet. Délmagyarország, (4) 38. p. 1. (1928)

Szabadegyetemi előadások az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 38. p. 6. (1928)

Csengery János felmentése a tanárvizsgáló bizottság elnöki tisztétől : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 39. p. 7. (1928)

Buday professzor előadása a Mikes Társaságban : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 43. p. 6. (1928)

Diákok párbaja a különös báli frizura miatt : amikor a joghallgató kolléga vállalja el a hajvágást - mulat az egész bálterem : a rendőrség megakadályozta a párbajt, a bíróság két-két napra ítélte a diákokat. Délmagyarország, (4) 45. p. 3. (1928)

Előadás a Munkásotthonban : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 45. p. 6. (1928)

Buday professzor előadása a Mikes társaságban : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 45. p. 7. (1928)

A Templom-tér rendezésének tervei. Délmagyarország, (4) 47. p. 5. (1928)

Zárt tárgyaláson tárgyalták néhány vers vallásgyalázási és szeméremsértési bűnügyét : a törvényszék elrendelte Zolnay Béla és Mészöly Gedeon szakértőkénti kihallgatását. Délmagyarország, (4) 47. p. 7. (1928)

A szegedi egyetem új tanára : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 49. p. 2. (1928)

Előadások a Kultúrpalotában a Templom-tér rendezéséről : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 49. p. 6. (1928)

A bölcsészeti szakosztály közgyűlése : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 50. p. 6. (1928)

"A Templom-tér a világ egyik legszebb tere lesz" : előadás a rendezési tervekről a kultúrpalotában. Délmagyarország, (4) 51. pp. 3-4. (1928)

Újabb bonyodalmak keletkeztek az orvostanhallgatók mentőszolgálata körül. Délmagyarország, (4) 51. p. 5. (1928)

A város, a kultuszminiszter és a megyéspüspök közösen döntik el, hogy a Templom-téri pályatervek közül melyik kerül kivitelre. Délmagyarország, (4) 52. p. 6. (1928)

Az államépítészeti hivatal harca a vállalkozókkal a szegedi gyárak téglája körül : Korb Flóris, az egyetemi klinikák tervezője, lemond megbízatásáról : túllépések miatt lassítják az építkezés tempóját. Délmagyarország, (4) 56. p. 3. (1928)

Népszerű előadás az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 56. p. 6. (1928)

"Az ifjú kereszténység versenytársai" : Dr. Buday Átrpád előadása. Délmagyarország, (4) 57. p. 4. (1928)

Az Egyetem Barátai Egyesületének közgyűlése : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 59. p. 9. (1928)

Előadás a bölcsészeti szakosztályban : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 59. p. 9. (1928)

Előadás a Munkásotthonban : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 60. p. 5. (1928)

Vitaülés a kultúrpalotában a Templom-tér rendezéséről : "teljesen kielégítő megoldást egyik terv sem ad, de Rerriché a legmegfelelőbb" : szűkebb körű pályázatot írnak ki a megoldásról? Délmagyarország, (4) 63. p. 2. (1928)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 64. p. 11. (1928)

A szegedi egyetemi hallgatók Bethlen Gábor Köre : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 65. p. 5. (1928)

Természettudományi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 65. p. 5. (1928)

Előadás a Munkásotthonban : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 65. p. 5. (1928)

A kultuszminiszter hétfőn Szegedre érkezik, hogy megállapítsa az egyetemi építkezések további sorrendjét : döntenek a Templom-tér rendezése ügyében is? Délmagyarország, (4) 66. p. 4. (1928)

A rádió klub közgyűlése : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 66. p. 7. (1928)

Az árkádok árnya. Délmagyarország, (4) 67. p. 1. (1928)

"A királykérdés megoldásához ki kell kérni a szövetséges főhatalmak hozzájárulását" : Buza professzor előadása a királykérdésről. Délmagyarország, (4) 67. p. 5. (1928)

"Egységes magyar race nincsen" : Dr. Farkas Béla egyetemi tanár előadása a faj fogalmáról. Délmagyarország, (4) 68. p. 4. (1928)

Előadás a Munkásotthonban : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 68. p. 7. (1928)

Az egyetemi építkezéseknél nem kaptak munkát a szegedi munkanélküliek : újabb monstre deputáció a polgármesternél. Délmagyarország, (4) 71. p. 5. (1928)

Banner János: Közgyűlés és felolvasó ülés a Dugonics-Társaságban : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 71. p. 7. (1928)

"Mussolini-féle cselekvésre van szükség"- mondotta a kultuszminiszter a "külvárosi bizottság" 250 terítékes vacsoráján : az egyetemi bizottság Rerrich Bélának és Waelder Gyulának adott megbízást a Templom-tér részletes terveinek kidolgozására. Délmagyarország, (4) 73. p. 3. (1928)

A kultuszminiszter új áldozatot kíván a várostól : újabb kilencszázezer pengő hozzájárulást kell adni a természettudományi intézetek felépítéséhez. Délmagyarország, (4) 74. p. 3. (1928)

Seyfert Ottó and Fogel József: Arcképleleplezés az egyetem történeti intézetében : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 74. p. 4. (1928)

Szombat délelőtt földrengést észleltek Szegeden : az egyetemi földrajzi intézet jelentése. Délmagyarország, (4) 86. p. 3. (1928)

Rothermere lord fia Szegeden : megállapították a fogadtatás részleteit : ünnepségek az egyetemen és a városháza előtt : az egyetemi tanács határozata Rothermere lord doktorrá avatásáról. Délmagyarország, (4) 89. pp. 3-4. (1928)

Dr. Tóth Károly élete és munkássága. Délmagyarország, (4) 92. p. 3. (1928)

Nem kell Szegeden félni a földrengéstől - mondja Kogutowitz professzor : látogatás a szegedi egyetem földrajzi intézetében. Délmagyarország, (4) 92. p. 5. (1928)

Somogyi Szilveszter: A kerepesi temetőben elbúcsúztatták dr. Tóth Károlyt és holttestét autón Halasra szállították : Somogyi polgármester beszéde a ravatalnál. Délmagyarország, (4) 93. p. 2. (1928)

Czakó Adolf: Milyen munkát végzett az egyetemi építkezéseken a kedvezményezett budapesti vállalkozó? Délmagyarország, (4) 93. pp. 3-4. (1928)

Eltemették Tóth Károlyt. Délmagyarország, (4) 94. p. 2. (1928)

Tudományos előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 94. p. 6. (1928)

A Dugonics-Társaság felolvasó ülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 95. p. 6. (1928)

Ősszel megkezdik a természettudományi intézet építését : miniszteri küldöttek tárgyaltak az egyetemi tanárokkal. Délmagyarország, (4) 96. p. 4. (1928)

Kicserélik a sebészeti klinika hibás üveganyagát : a külső ablakok fele hasznavehetetlen : hogyan szállított a "megbízható" fővárosi vállalkozó. Délmagyarország, (4) 98. pp. 3-4. (1928)

Lord Rothermere fia szegedi látogatásának részletes programja. Délmagyarország, (4) 98. p. 5. (1928)

A szegedi egyetem képviselete a felsőházban : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 98. p. 10. (1928)

A Dugonics-Társaság felolvasó ülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 99. p. 9. (1928)

Dr. Pollner Ödönt választották meg Tóth Károly örökébe : a szegedi egyetem jövő évi rektora: dr. Désy Lajos. Délmagyarország, (4) 100. p. 3. (1928)

Előadás a bölcsészeti szakosztályban : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 103. p. 11. (1928)

Előadás Rothermere tiszteletére : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 104. p. 6. (1928)

Előadás a természettudományi szakosztályban : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 105. p. 6. (1928)

Legnagyobb részben szegedi iparosok kapják az egyetemi építkezések ipari munkálatait : a kifogásolt munkák nem kerültek szóba az építési bizottság ülésén. Délmagyarország, (4) 109. p. 4. (1928)

A kolozsvári egyetem száműzetésének évfordulója : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 109. p. 10. (1928)

A Pusztaszeri Árpád-Egyesület irodalmi délelőttje : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 109. p. 10. (1928)

Rothermere a szegedi egyetem díszdoktora : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 111. p. 2. (1928)

Érthetetlen taktikával halogatják a minisztériumokban a szegedi építkezéseket : teljesen lefokozták az egyetemi építkezések tempóját ; a gyakorló polgári iskola építését már nem fejezhetik be az idén. Délmagyarország, (4) 111. p. 4. (1928)

Lord Rothermeret díszdoktorrá avatja az egyetem. Délmagyarország, (4) 115. pp. 3-4. (1928)

Az egyetem évzáró ünnepélye : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 120. p. 13. (1928)

Három aranydiplomát adott ki a szegedi egyetem : az egyetem évzáró ünnepélye. Délmagyarország, (4) 121. p. 3. (1928)

"A Balti-tenger partján egy kis állam meleg szíve dobban a magyar nemzetért" : Észt vendégek látogatása Szegeden. Délmagyarország, (4) 131. p. 3. (1928)

Csütörtökön érkezik a finn vendégek első csoportja Szegedre : pénteken a finn egyetemi tanárok jönnek. Délmagyarország, (4) 133. p. 3. (1928)

Újból letartóztattak két Szegeden tanuló erdélyi egyetemi hallgatót : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 133. p. 7. (1928)

A finn és észt etnográfusok bejárták az alsó tanyákat. Délmagyarország, (4) 135. pp. 3-4. (1928)

A finn és észt professzorok érkezése. Délmagyarország, (4) 135. p. 4. (1928)

A finn énekkar és a szegedi dalárdák együtt énekelték a magyar Hiszekegyet : megható fogadtatásban részesítették csütörtökön délután a Szegedre érkezett Laulu Michet énnekkart. Délmagyarország, (4) 135. p. 5. (1928)

Mészöly Gedeon, a szegedi egyetem új bölcsészeti dékánja, végre megszerezte a darabant-kalendáriumot. Délmagyarország, (4) 136. p. 5. (1928)

Vidéki munkásokat alkalmaznak az egyetemi építkezéseknél : egyre nő a munkanélküliek száma : munkásdeputáció a polgármesternél. Délmagyarország, (4) 138. p. 3. (1928)

"Legjobb volna lebontani a földbe sülyesztett gyermekklinikát" - mondotta a kultuszminiszter az egyetemi építkezések szemléjén : Gróf Klebelsberg Kunó Szegeden. Délmagyarország, (4) 139. p. 3. (1928)

Albérletbe adta az egyetem a füvészkert céljaira kapott földet : ha jövőre sem rendezik be a füvészkertet, a város visszaveszi a földet az egyetemtől. Délmagyarország, (4) 148. pp. 3-4. (1928)

A kultuszminiszter megerősítette állásában dr. Dézsi Lajost, a szegedi egyetem rektorát. Délmagyarország, (4) 150. p. 2. (1928)

Hétfőn ülést tart az egyetemi építési bizottság : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 153. p. 2. (1928)

Az egyetemi építőbizottság szűkebb körű szakértői bizottság létesítését javasolja : a Templom-téri intézetek építését csak az ősszel kezdik meg. Délmagyarország, (4) 154. p. 2. (1928)

Felvétel a szegedi egyetemre : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 156. p. 6. (1928)

Októberben megkezdik a természettudományi, az orvostudományi intézetek és a püspöki palota építését : értekezlet a kultuszminisztériumban a Templom-téri tervek ügyében. Délmagyarország, (4) 158. pp. 5-6. (1928)

160 joghallgatót, 60 orvosnövendéket vesznek fel a szegedi egyetemre. Délmagyarország, (4) 161. p. 3. (1928)

Még ebben az évben megkezdik a Templom-tér három oldalának kiképzését : Wälder Gyula visszaadta megbizatását a kultuszminiszternek. Délmagyarország, (4) 168. p. 3. (1928)

A "lelki statisztika" adatait az egyetemi hallgatók a papok helyett gyűjtik össze : lelketlen újságagitáció a lelki statisztikából. Délmagyarország, (4) 171. p. 5. (1928)

Felvétel a szegedi egyetemre : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 171. p. 10. (1928)

A szegedi egyetem új tanárai : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 187. p. 11. (1928)

Az Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Iroda felkéri mindazokat : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 188. p. 6. (1928)

A szegedi polgár és a szegedi egyetem. Délmagyarország, (4) 189. p. 1. (1928)

A kultuszminiszter kétszázra emelte fel a szegedi egyetemre felvehető jogászok számát. Délmagyarország, (4) 200. p. 3. (1928)

Csütörtökön délután váratlanul Szegedre érkezett a kultuszminiszter és ismét megtekintette az egyetemi építkezéseket : a miniszter újabb terheket ró a városra? : újabb épületeket kell a városnak megvásárolni? Délmagyarország, (4) 202. p. 3. (1928)

Száznegyven folyamodó közül 77-et vett fel a szegedi egyetem orvosi fakultása : a bölcsészeti kar csak hat jelentkezőt utasított vissza : "sz egyetemi zsidókérdés - középkori kérdés" : mondja Mészöly Gedeon, a bölcsészeti kar dékánja. Délmagyarország, (4) 203. pp. 3-4. (1928)

A természettudományi karra is felvettek minden szegedi hallgatót : 442 új hallgatója lesz az új tanévben a szegedi egyetemnek. Délmagyarország, (4) 204. pp. 3-4. (1928)

A város és az egyetem. Délmagyarország, (4) 205. p. 1. (1928)

Magyary miniszteri tanácsos újabb tárgyalásai a szegedi egyetemi internátus megszervezéséről : október közepén megnyílik a modernül felszerelt intézet : az orvoskaron hétfőn megkezdődtek az előadások. Délmagyarország, (4) 210. p. 3. (1928)

A szegedi egyetem új vegytanára : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 217. p. 2. (1928)

Versenytárgyalás a kémiai intézetek építkezésére : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 222. p. 6. (1928)

Tanévnyitás az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 226. p. 7. (1928)

Szegedi egyetemi tanárok történelmi emlékek után kutatnak Vásárhely határában : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 227. p. 4. (1928)

Egyetemi évmegnyitó istentisztelet a reformátusoknál : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 227. p. 9. (1928)

Milyen lesz az árkádsoros Templom-tér : ragyogó paloták - sivár klinikák. Délmagyarország, (4) 228. p. 4. (1928)

Megalakult a szegedi Protestáns Diákszövetség : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 234. p. 6. (1928)

Megalakult az Alföldkutatók Egyesülete közegészségügyi osztálya : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 237. p. 6. (1928)

A szegedi egyetemen nem történt rendzavarás. Délmagyarország, (4) 238. p. 2. (1928)

A Szegedi Alföldkutató Bizottság ülése Alsótanyán : a kultuszminiszter a tudomány feladatairól fog beszélni az ülésen. Délmagyarország, (4) 238. p. 5. (1928)

Szegeden szombaton is teljes volt a rend. Délmagyarország, (4) 239. p. 3. (1928)

Olasz előadás az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 239. p. 9. (1928)

Jövő nyárra zárt térré építik a Templom-teret : a szegedi egyetemen hétfőn is rend volt. Délmagyarország, (4) 240. p. 3. (1928)

A kultúrdemokrácia és az egyetemi verekedések. Délmagyarország, (4) 241. p. 1. (1928)

Kedden a szegedi egyetemen is megkezdődött a zavargás : fiatal jogászok "eltanácsolták" a szidó vallású hallgatókat, betörtek az anatómiai intézetbe és be akartak hatolni a természettudományi intézetbe : ablakon át menekültek el a diákok : a délutáni gyűlésen enyhült a helyzet : a rendőrség megakadályozott minden erőszakos kísérletet. Délmagyarország, (4) 241. pp. 3-4. (1928)

Somogyi Szilveszter polgármester: "Azt hittem büszkék lehetünk a szegedi ifjúságra...". Délmagyarország, (4) 241. p. 6. (1928)

A szegedi egyetemen szerdán helyreállt a rend, - de eltanácsolások még mindig vannak : minden fakultáson zavartalanul megtartották az előadásokat : a rektor figyelmeztetése a hallgatókhoz. Délmagyarország, (4) 242. p. 3. (1928)

"A Hirig Simonok csak budapesti illetőségűek", - mondja dr. Dézsi rektor : csütörtökön teljes volt a nyugalom a szegedi egyetemen. Délmagyarország, (4) 243. p. 3. (1928)

Pénteken néhány újabb "eltanácsolás" történt a szegedi egyetemen : néhány fiatal jogászbajtárs "egyéni akciókkal" zavarja a nyugodt munkát. Délmagyarország, (4) 244. p. 3. (1928)

Bajtársak "szerpentin ballagása" rendőri beavatkozással : kétheti "szüreti vakációt" kaptak a szegedi egyetem hallgatói. Délmagyarország, (4) 245. p. 3. (1928)

A kultuszminiszter támogatni fogja Móra Ferenc régészeti ásatásait : elkészítik a népvándorlás kori múzeum tervét : az Alföldkutató Bizottság ülése Alsótanyán. Délmagyarország, (4) 240. p. 4. (1928)

Vasárnap felolvasó ülést tart a Dugonics Társaság : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 242. p. 6. (1928)

Szegedi vállalkozó tette a legkedvezőbb ajánlatot a természettudományi intézet felépítésére : még ebben az évben megkezdik az alapozási munkálatokat. Délmagyarország, (4) 242. p. 4. (1928)

Dr. lord Rothermere százezer pengős adománya a szegedi egyetemnek : az egyetem tanácsa legközelebbi ülésén határoz az adomány hovafordításáról. Délmagyarország, (4) 244. p. 3. (1928)

Szezonnyitás a Dugonics-Társaságban : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 245. p. 8. (1928)

A szegedi egyetemen megkezdődtek és zavartalanul folynak az előadások. Délmagyarország, (4) 250. p. 3. (1928)

Klebelsberg kultuszminiszter szombaton Szegedre érkezik és részt vesz az ipartestületi székház alapkő-letételi ünnepélyén : kiadják a kémiai intézet és a püspöki palota építkezési munkálatait. Délmagyarország, (4) 250. p. 5. (1928)

A polgármester helyet keres az egyetemi leányinternátusnak : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 258. p. 5. (1928)

A szegedi egyetemi ifjúság revíziós nagygyűlése : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 258. p. 6. (1928)

Klebelsberg Kuno kultuszminiszter szombaton délelőtt Szegedre érkezik : szombaton délután az egyetemi építőbizottság ülést tart. Délmagyarország, (4) 260. p. 2. (1928)

A revízió kérdésében sem felekezeti, sem osztálykülönbség nincs közöttünk : vasárnap egész Szeged tiltakozik Trianon ellen. Délmagyarország, (4) 260. p. 5. (1928)

Revízió! : addig is... Délmagyarország, (4) 261. p. 3. (1928)

Az egyetemi építőbizottság szombati ülésével megkezdődött a Templom-tér kiépítése : Klebelsberg Kunó kultuszminiszter Szegeden : szegedi vállalkozót bíztak meg a kémiai intézet felépítésével. Délmagyarország, (4) 261. pp. 3-4. (1928)

A Dugonics-Társaság felolvasó ülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 264. p. 6. (1928)

A Pusztaszeri Árpád-Egyesület Árpád-áldomása : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 267. p. 9. (1928)

Előadás a rádióklubban : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 270. p. 5. (1928)

"Árpád lelke vezette vitéz Terstyánszky Ödön győzedelmes kardját" : a Pusztaszeri Árpád-Egyesület Árpád-áldomásán díszkardot nyújtottak át a kardvívás olimpiai bajnokának. Délmagyarország, (4) 273. p. 3. (1928)

A városnak 1,856.000 pengőt kell befizetni az egyetemi építkezésekre. Délmagyarország, (4) 273. p. 9. (1928)

"Az ébredőknek nem kell a revízió, mert abban a zsidók is részt vesznek" : a szegedi ébredők "monstre" gyűlésén hatvan utcaseprő és néhány nyugdíjas jelent meg. Délmagyarország, (4) 274. p. 5. (1928)

Felvétel a szegedi egyetemre : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 275. p. 6. (1928)

A szegedi leventék és az egyetemi hallgatók lampionos felvonulással ünnepelték a kormányzó neve napját. Délmagyarország, (4) 276. p. 3. (1928)

Az egyetemi és főiskolai ifjúság emlékirata a kultuszminiszterhez az egyetemi tüntetésekről : azok a körülmények, amelyek ha nem is mentik, de érthetővé teszik az ifjúság legutóbbi spontán felháborodását : a szociális nyomorúságot nem lehet kiküszöbölni internátusokkal és kollégiumokkal. Délmagyarország, (4) 277. p. 3. (1928)

A MIEFHOE kultúrestélye : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 280. p. 6. (1928)

Kormányzógyűrűs doktoravatás a szegedi egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 281. p. 6. (1928)

Szombaton reggel Szegedre érkezik Klebelsberg Kultuszminiszter. Délmagyarország, (4) 283. p. 2. (1928)

Ünnepi külsőségek között adta át a kultuszminiszter a díszes ajándék-ornátust : Gróf Klebelsberg Kunó Szegeden. Délmagyarország, (4) 284. pp. 3-4. (1928)

Két új diákkollégiumot építenek Szegeden : a városnak kell adni a telket, a fölépítés költségeit a kultusztárca viseli. Délmagyarország, (4) 285. p. 2. (1928)

Vasárnap a szegedi egyetemen avatták fel az első kormányzógyűrűs doktornőt : a kultuszminiszter szerint Szeged most változik át a városból - nagyvárossá. Délmagyarország, (4) 285. pp. 3-4. (1928)

Az újszegediek arra kérik a várost, hogy Újszegeden építsék fel a két diákkollégiumot : "Újszegedre nagyon ráférne egy kis városiasítás". Délmagyarország, (4) 287. p. 5. (1928)

"A szegedi egyetemen az új numerus clausussal nem lesz lényeges változás" : Dézsi rektor nyilatkozata a felvételekről : "arra törekszünk, hogy a szegedi szülők gyermekeit teljes számban felvegyük" - mondta Szentpétery dékán. Délmagyarország, (4) 197. pp. 3-4. (1928)

"A szegedi egyetemen a felvételi kérelmek elbírálásánál nem vettek figyelembe semmiféle felekezeti szempontot" - mondja Dézsi Lajos rektor : ismét kérték a létszám felemelését : még az ősszel átveszik az új gyermekklinikát : Kolozsváry és Szandtner professzorok távozása Szegedről. Délmagyarország, (4) 206. pp. 3-4. (1928)

"Az ifjúság sokszor könnyelműen állít maga elé vezetőket, akik helytelen utakra vezetik" : Tihanyi Béla prédikációja az egyetemi Veni Sanctén : Dézsi rektor előadása a Vigyázó-hagyatékról. Délmagyarország, (4) 228. pp. 3-4. (1928)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 1. p. 8. (1928)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 6. p. 9. (1928)

Heimbach Antal : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 6. p. 9. (1928)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 7. p. 6. (1928)

Rudas Margitka : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 8. p. 4. (1928)

Kiss János : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 8. p. 7. (1928)

Halálozás. Délmagyarország, (4) 12. p. 10. (1928)

Halálozás. Délmagyarország, (4) 12. p. 11. (1928)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 13. p. 4. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 13. p. 5. (1928)

Ramhab Alajosné született Szalay Júlia : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 13. p. 7. (1928)

Kellner Márkusz : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 13. p. 7. (1928)

Üveges Antal : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 18. p. 11. (1928)

Szegedi Lukács József meghalt : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 19. p. 6. (1928)

Szegedi Lukács József : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 19. p. 6. (1928)

Künstler Jakab : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 19. p. 7. (1928)

Özvegy Kiss Antalné született Dékány Julianna : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 19. p. 7. (1928)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 21. p. 6. (1928)

Fliegel Maurus tragikus halála. Délmagyarország, (4) 22. p. 7. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 25. p. 6. (1928)

Özv. Lichtblau Simonné, született Wolf Johanna : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 25. p. 7. (1928)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 26. p. 9. (1928)

Idösebb Máthé György : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 27. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 27. p. 7. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 27. p. 7. (1928)

Brolló Bálintné szül. Veitzik Lujza. Délmagyarország, (4) 29. p. 8. (1928)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 29. p. 8. (1928)

Palatinus Józsefné szül. Juhász Anna : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 31. p. 7. (1928)

Meghalt Belle Ferencné : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 33. p. 7. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 34. p. 6. (1928)

[Köszönetnyilvánítás]. Délmagyarország, (4) 34. p. 6. (1928)

Schwartz Sándor : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 34. p. 7. (1928)

[Köszönetnyilvánítás]. Délmagyarország, (4) 35. p. 8. (1928)

Dr. Belle Ferencné temetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 35. p. 9. (1928)

Fliegel Maurusz : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 35. p. 10. (1928)

Dr. Szele Róbert meghalt : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 37. p. 5. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 37. p. 5. (1928)

Fodor Ferenc : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 37. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 41. p. 10. (1928)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 41. p. 11. (1928)

Idősebb Kopasz József temetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 42. p. 5. (1928)

[Köszönetnyilvánítás]. Délmagyarország, (4) 42. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 49. p. 6. (1928)

Dr. Farkas József : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 49. p. 7. (1928)

Fenyvessy Jenő igazgató meghalt. Délmagyarország, (4) 50. p. 6. (1928)

[Köszönetnyilvánítás]. Délmagyarország, (4) 51. p. 7. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 52. p. 6. (1928)

Mellis Ferenc : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 52. p. 7. (1928)

Özv. Ökrös Jánosné szül. Smith Anna : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 52. p. 8. (1928)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 53. p. 8. (1928)

Putyora Mihály : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 53. p. 8. (1928)

Dettre János: Pálfy Dániel : [vezércikk]. Délmagyarország, (4) 54. pp. 1-2. (1928)

[Pálfy Dániel nekrológ]. Délmagyarország, (4) 54. p. 2. (1928)

Pálfy Dániel : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 54. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 54. p. 7. (1928)

Eltemették Pálfy Dánielt. Délmagyarország, (4) 55. p. 3. (1928)

Halál az utcán : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 55. p. 5. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 56. p. 5. (1928)

Kelemen Samu : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 56. p. 6. (1928)

Kelemen Samu : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 56. p. 6. (1928)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 56. p. 7. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 57. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 63. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 63. p. 6. (1928)

idb. Ivánkovits Ferenc. Délmagyarország, (4) 63. p. 6. (1928)

Kellner Márton : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 63. p. 6. (1928)

Dr. Lipkay Kálmán meghalt. Délmagyarország, (4) 63. p. 7. (1928)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 64. p. 8. (1928)

Lőw Immánuel: Temetés : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 65. p. 5. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 66. p. 7. (1928)

özv. Szántó Árminné Paray Borbála: Szántó Ármin : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 66. p. 9. (1928)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 66. p. 10. (1928)

özv. Halmágyi Benőné Ausländer Adél: Halmágyi Benő : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 71. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 71. p. 7. (1928)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 72. p. 8. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 75. p. 7. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 77. p. 5. (1928)

Hirtelen halál a gőzfürdőben : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 77. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 79. p. 7. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 79. p. 7. (1928)

Glück Béláné Goldstein Ilona: Glück Béla : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 79. p. 8. (1928)

Glück Béla : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 79. p. 8. (1928)

Glück Béla : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 79. p. 8. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 80. p. 7. (1928)

özv. Ungár Lázárné Fried Fanny: Ungár Lázár : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 80. p. 7. (1928)

özv. Halmágyi Benőné and Halmágyi Ferenc: Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 81. p. 15. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 82. p. 5. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 82. p. 5. (1928)

Wiener Jenőné Schwarcz Nelly: Wiener Jenő : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 83. p. 7. (1928)

özv. Feigl Gyuláné: Feigl Gyula : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 84. p. 4. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 84. p. 6. (1928)

özv. Lukits Györgyné: Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 86. p. 8. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 90. p. 6. (1928)

özv. Kertész Márkné: Kertész Márk : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 90. p. 7. (1928)

Kertész Márk : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 90. p. 7. (1928)

Dr. Tóth Károly halálos szerencsétlensége a Duna-parton : a szegedi egyetem felsőházi képviselőjét délután 3 órakor elgázolta egy villamos, 6 órakor meghalt a Rókus-kórhzban : az utolsó út: szerencsétlen felugrás a villamosra. Délmagyarország, (4) 92. pp. 1-2. (1928)

özv. Pataki Károlyné: Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 92. p. 8. (1928)

özv. Glück Béláné: Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 92. p. 8. (1928)

Somogyi Szilveszter: Gyászszertartás a kerepesi temetőben. Délmagyarország, (4) 93. p. 2. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 94. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 94. p. 6. (1928)

Biliczky János : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 94. p. 7. (1928)

Spitzer Miksa : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 94. p. 7. (1928)

Bonzsér János : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 95. p. 4. (1928)

Egy régi szegedi polgár halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 98. p. 11. (1928)

Kiugrott a szegedi kórház ablakán és meghalt Farkas Vince dorozsmai ny. főszolgabíró : vakbéloperáció után hashártyagyulladás lépett fel s delirumában követte el tettét : az őrjöngő beteg két ápolónőt leütött : halálát hashártyagyulladás okozta : az ápolószemélyzet közül senkit sem rehel felelősség. Délmagyarország, (4) 101. p. 3. (1928)

Dózsa Jakab: Dózsa Jakabné szül. Pulitzer Rezsin : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 101. p. 4. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 101. p. 6. (1928)

Erdélyi Lajos halála : [nekrológ]. Délmagyarország, (4) 101. p. 7. (1928)

Kakuszi Mihályné szül. Dobó Anna : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 108. p. 4. (1928)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 110. p. 4. (1928)

Seifmann Józsefné Guttmann Giza: Seifmann József meghalt. Délmagyarország, (4) 113. p. 6. (1928)

Seifmann József meghalt : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 113. p. 6. (1928)

Adorjánházi Molnár Elemér halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 113. p. 7. (1928)

Meghalt a hivatalában : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 114. p. 14. (1928)

A piarista gimnázium udvarán eltört gerinccel holtan találták a munkásbiztosító pénztár nyugalmazott, vak igazgatóját : a rejtély előtt tanácstalanul áll a rendőrség : hogyan került Kálmán Benő a gimnázium bezárt udvarába. Délmagyarország, (4) 118. pp. 3-4. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 118. p. 7. (1928)

Még mindig rejtély, hogyan halt meg Kálmán Benő, a vak pénztári igazgató. Délmagyarország, (4) 119. p. 4. (1928)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 120. p. 12. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 124. p. 6. (1928)

Temetés : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 125. p. 9. (1928)

Lőw Immánuel: Müller Dániel temetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 126. p. 6. (1928)

Meghalt a Fodor-telepi munkásszerencsétlenség áldozata : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 126. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 128. p. 9. (1928)

özv. Koch Béláné: Koch Béla : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 129. p. 6. (1928)

Koch Béla : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 129. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 129. p. 7. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 129. p. 7. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 130. p. 9. (1928)

Özv. Eckstein Fülöpné sz. Szobotka Regina : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 130. p. 10. (1928)

Kőnig Jenő : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 131. p. 2. (1928)

Kőnig Jenő, a Back-malom cégvezetője felakasztotta magát. Délmagyarország, (4) 131. p. 4. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 131. p. 5. (1928)

König Jenő : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 131. p. 6. (1928)

Priváry Pál : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 132. p. 6. (1928)

Priváry Pál : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 133. p. 4. (1928)

Eltemették Kőnig Jenőt : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 133. p. 7. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 133. p. 7. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 138. p. 6. (1928)

Özv. Kaszta Ferencné : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 140. p. 2. (1928)

Bottka Sándor halála : Szeged egész társadalma gyászolja a kiváló rendőrtisztet : a várost küldöttség képviseli a temetésen. Délmagyarország, (4) 141. p. 3. (1928)

Vér György: Bottka- szavak a Bottka- portréhoz. Délmagyarország, (4) 141. p. 5. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 141. p. 6. (1928)

Utolsó tisztelgés Bottka Sándor előtt : szem nem maradt szárazon, amikor Szeged volt főkapitányát kikísérték a főváros által adományozott díszsírhelyre. Délmagyarország, (4) 142. p. 3. (1928)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 142. p. 6. (1928)

Meghalt az ügyvédi kamara főigazgatója : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 142. p. 10. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 143. p. 6. (1928)

Müller Margit férjezett Braun Sándorné : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 143. p. 7. (1928)

Levél Bottka Sándorról. Délmagyarország, (4) 145. p. 2. (1928)

Vér István, paprikakereskedő hajnali halálugrása a közúti hídról a Tiszába. Délmagyarország, (4) 148. p. 3. (1928)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 148. p. 6. (1928)

Vér István holttestét Gyála alatt kifogták a Tiszából. Délmagyarország, (4) 151. p. 5. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 152. p. 6. (1928)

Gergely Miklós tábornok meghalt : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 153. p. 8. (1928)

Dobay Eszter : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 153. p. 9. (1928)

Dr. Bottka Sándorné köszönete a 46-os tiszteknek : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 155. p. 5. (1928)

Meghalt Lichtenegger Lajos : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 155. p. 5. (1928)

Özv. Salvó Róbertné, született Wiesendanger Karolina : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 157. p. 7. (1928)

Meghalt Dr. Biedl Jenő. Délmagyarország, (4) 158. p. 5. (1928)

Perhács Sándor tanár halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 158. p. 6. (1928)

özv. Singer Antalné: Singer Antal : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 159. p. 8. (1928)

özv. Biedl Adolfné Deutsch Róza: Dr. Biedl Jenő : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 159. p. 9. (1928)

Dr. Biedl Jenő temetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 159. p. 9. (1928)

Singer Antal halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 159. p. 9. (1928)

Biedl Jenő temetése. Délmagyarország, (4) 160. pp. 5-6. (1928)

Singer Antal temetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 160. p. 6. (1928)

özv. Dávid Istvánné: Dávid István : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 160. p. 7. (1928)

Pálfy Dániel egész hagyatékát lefoglalták adótartozás fejében. Délmagyarország, (4) 166. p. 3. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 166. p. 6. (1928)

Kass János halála. Délmagyarország, (4) 167. pp. 3-4. (1928)

Jani bácsi. Délmagyarország, (4) 167. p. 4. (1928)

id. Kass János : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 167. p. 6. (1928)

id. Kass János : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 167. p. 6. (1928)

Eltemették Kass Jánost. Délmagyarország, (4) 168. p. 2. (1928)

Temesvári Ilonka : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 172. p. 7. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 174. p. 5. (1928)

Miskolczy András : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 174. p. 6. (1928)

Özv. Kakas Elekné szül. László Judit : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 175. p. 6. (1928)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 176. p. 7. (1928)

Klein Dávidné sz. Hirn Ida : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 176. p. 7. (1928)

özv. Balla Istvánné: Balla István : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 177. p. 9. (1928)

Erdélyi Jenő: Dr. Erdélyi Jenő gyásza : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 177. p. 10. (1928)

özv. Goldgruber Ignácné Buchwald Berta: Goldgruber Ignác : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 177. p. 12. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 178. p. 6. (1928)

Dr. Klein Simon hirtelen halála a strandon : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 178. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 178. p. 6. (1928)

Rablógyilkosság a Zrínyi utcában : keddre virradóra álmában megfojtották özv. Bartosics Józsefnét : délelőtt fedezték fel a gyilkosságot a "Zrínyi" élelmiszerüzletben : egy szerb katonaszökevény volt a gyilkos? : éjszaka nagy razziát tartottak és több mint száz embert állítottak elő a városházára. Délmagyarország, (4) 179. pp. 3-4. (1928)

özv. Bartosics Józsefné szül. Petzkó Mária : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 181. p. 6. (1928)

Hatalmas tömeg nő és két férfi vett részt özv. Bartosics Józsefné temetésén : detektívek a sírok között : az udvarlók nem mertek kimenni a temetőbe. Délmagyarország, (4) 182. pp. 3-4. (1928)

özv. Balla Istvánné: Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 183. p. 10. (1928)

Petikin István : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 184. p. 4. (1928)

özv. Potyila Péterné: Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 185. p. 4. (1928)

Dr. Rottenberg Mórné született Stern Jenny : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 186. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 186. p. 7. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 187. p. 12. (1928)

özv. Schimmerling Béláné: Schimmerling Béla : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 188. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 188. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 188. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 188. p. 6. (1928)

id. Gődl István: Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 189. p. 5. (1928)

Buócz Béla: Dr. Buócz Béla rendőrfőtanácsos gyásza. Délmagyarország, (4) 189. p. 5. (1928)

Sajtos Samu: Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 192. p. 8. (1928)

özv. Müller Mihályné szül. Naschitz Jenny : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 198. p. 8. (1928)

Meghalt a "mintapincér". Délmagyarország, (4) 200. p. 8. (1928)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 201. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 201. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 201. p. 6. (1928)

özv. Hiller Józsefné Faragó Etelka: Hiller József : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 201. p. 6. (1928)

Szedlicska Lajos meghalt. Délmagyarország, (4) 202. p. 7. (1928)

Szedlicska Lajos temetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 204. p. 6. (1928)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 204. p. 9. (1928)

Köszönetnyilvánítás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 206. p. 5. (1928)

Heinrich közjegyző meghalt : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 210. p. 5. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 210. p. 5. (1928)

Dr. Heinrich István : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 210. p. 6. (1928)

Grüner Gézáné : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 212. p. 4. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 212. p. 5. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 213. p. 6. (1928)

Vass Endréné : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 213. p. 6. (1928)

Meghalt Balogh József : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 213. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 219. p. 5. (1928)

Tausz Jenny férj. Polgár Gyuláné : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 219. p. 7. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 224. p. 5. (1928)

A szőregi téglagyárban az elevátor borzalmasan összeroncsolt egy munkást. Délmagyarország, (4) 228. p. 3. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 230. p. 6. (1928)

Eltemették a szőregi téglagyárban szerencsétlenül járt munkást : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 230. p. 6. (1928)

Kotányi Manóné szül. Altmann Julia : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 230. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 237. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 237. p. 6. (1928)

Özv. Deutsch Sámuelné : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 237. p. 6. (1928)

G. Nagy Imre : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 246. p. 8. (1928)

[Köszönetnyilvánítás]. Délmagyarország, (4) 247. p. 6. (1928)

Salzmann Henrik : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 247. p. 6. (1928)

Özv. Selenfreund Bernátné : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 247. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 248. p. 7. (1928)

Meghalt egy 75 éves csősz - gyilkosságra gondoltak. Délmagyarország, (4) 249. p. 4. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 250. p. 7. (1928)

Trayler Vince halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 260. p. 7. (1928)

Klein Józsefné szül. Kohn Janka : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 260. p. 8. (1928)

Dr. Kubinyi Pál meghalt. Délmagyarország, (4) 266. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 267. p. 4. (1928)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 267. p. 18. (1928)

Eltemették Kubinyi professzort : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 268. p. 4. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 270. p. 5. (1928)

Eltemették Dr. Sajtos Samu ny. pénzügyigazgatót. Délmagyarország, (4) 274. p. 7. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 276. p. 6. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 278. p. 11. (1928)

Széll Jánosné szül. Csékis Etel : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 280. p. 2. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 280. p. 6. (1928)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (4) 284. p. 11. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 285. p. 6. (1928)

Özv. Gál Józsefné szül. Sánta Anna : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 285. p. 7. (1928)

Donáth Gyula : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 290. p. 15. (1928)

Benedict Miksa : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 291. p. 19. (1928)

Benedict Miksa : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 291. p. 22. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 292. p. 7. (1928)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 294. p. 9. (1928)

özv. Neufeld Zsigmondné Wartzmann Mária: Neufeld Zsigmond : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (4) 294. p. 10. (1928)

Tonelli Sándor: Milyen idős a Duna-Tisza csatorna? Délmagyarország, (4) 1. p. 4. (1928)

A szegedi kisiparosok vezetői nyilatkoznak a súlyos múlt évről és a reménytelen új esztendőről. Délmagyarország, (4) 1. p. 6. (1928)

Új kenyérárak : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 1. p. 12. (1928)

Beszámoló a nagyváros sok sportegyesületéről, kevés eredményéről : sport. Délmagyarország, (4) 1. p. 17. (1928)

"Munkanélküliség és kevés kereset: az elmúlt esztendő tükre" : mondja Lájer Dezső, a szociáldemokrata párt titkára. Délmagyarország, (4) 1. p. 2. (1928)

Kertész József: A szegedi iparosok menháza. Délmagyarország, (4) 2. p. 2. (1928)

A belügyminiszter elé! : Wimmer Fülöp megfelebbezte azt a közgyűlési határozatot, amelyik tudomásul vette az interpellációjára adott polgármesteri választ. Délmagyarország, (4) 2. p. 5. (1928)

Ha a város nem kap engedélyt a 3 millió pengős kölcsön felvételére, az idén nem lesz építkezés. Délmagyarország, (4) 3. p. 4. (1928)

Öreg munkások kitüntetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 3. p. 5. (1928)

Közegészségügy és fajvédelem : a szegedi munkáspénztári orvosok kinevezése : negyven éves szolgálati idővel is "repülnek" az orvosok. Délmagyarország, (4) 1. pp. 3-4. (1928)

"Eltávolították a szegedi munkásbiztosító pénztár legjobb orvosait" : a munkásság pörrel támadja meg a pénztárt, ha az orvosi ellátás a legcsekélyebb kívánni valót fog maga után hagyni : "nagyon sajnálom, hogy az orvosi kar néhány régi, értékes tagját mellőzték" - mondja Pálfy miniszteri biztos. Délmagyarország, (4) 2. p. 3. (1928)

"Ez az intézmény a munkások filléreiből alakult" : mondotta Huszár Károly a betegpénztári installáción. Délmagyarország, (4) 3. p. 2. (1928)

"Számunkra is meglepetés volt az új orvosok kinevezése" : mondja a szegedi betegpénztár főorvosa : mozgalom az orvosszövetségben az érdemes orvosok indokolatlan mellőzése miatt. Délmagyarország, (4) 3. p. 3. (1928)

A polgármester tanácsi határozat alapján átiratban üdvözölte Móra Ferencet, Félegyháza díszpolgárát : "mások is meg fogják előbb-utóbb találni a módját annak, hogy hálájuknak és szeretetüknek tőlük telhető nyomát adják". Délmagyarország, (4) 4. p. 3. (1928)

Móra Ferenc köszönő levele a város tanácsához. Délmagyarország, (4) 7. p. 5. (1928)

A kultuszminiszter "drága" újévi ajándékai Szegednek. Délmagyarország, (4) 4. p. 4. (1928)

Ötszáz ágyas nyilvános jellegű intézmény a lesz városi szegényházból : ki kell bővíteni a szegényházat, mert miatta megbénul a közkórház működése is. Délmagyarország, (4) 5. pp. 3-4. (1928)

Új rendszer a szegedi rendőrség nyomozó munkájában : a soros ügyész látogatása a rendőrségen. Délmagyarország, (4) 6. p. 4. (1928)

A város nem vásárol részvénytársasági alapon kőbányát. Délmagyarország, (4) 6. p. 4. (1928)

Megalakult az Alföldi Művészek Egyesülete Szegeden. Délmagyarország, (4) 6. p. 6. (1928)

A beteg betegpénztár. Délmagyarország, (4) 4. p. 1. (1928)

Lájer Dezső: A szegedi munkaadók és munkások egyöntetűen követelik a betegpénztári kinevezések revízióját : a Munkaadók Szövetsége és a Szakszervezeti Bizottság levele a betegpénztár elnökségének. Délmagyarország, (4) 4. p. 2. (1928)

"A munkásbiztosító pénztár a munkásoké" : a hivatalos lista győzött a szociáldemokraták kongresszusán. Délmagyarország, (4) 7. p. 2. (1928)

Rendőri beavatkozás az eszperantista munkások szegedi kongresszusán : az ügyeletes rendőrtiszt megvonta a szót a szónoktól, akik a rendőrség akadékoskodásáról beszéltek. Délmagyarország, (4) 7. p. 3. (1928)

Kedden döntenek a Templom-tér rendezésére kiírt tervpályázat ügyében : a polgármester Budapesten megsürgeti a három millió pengős városi kölcsön engedélyezését. Délmagyarország, (4) 7. p. 4. (1928)

Rerrich Béla budapesti építész nyerte el az első díjat a Templom-tér rendezésére kiírt pályázaton : Sebestyén Endre szegedi építész tervét a zsűri megvételre ajánlotta - "ez a tér lesz Magyarország legszebb tere". Délmagyarország, (4) 8. p. 2. (1928)

A város nem építi ki a kisvasút öttömösi vonalszakaszát : hiába készültek el az öttömösiek minden áldozatra, a tanács nem akar hallani háromszázezer pengős költségről. Délmagyarország, (4) 8. pp. 3-4. (1928)

A kisiparosság is energikusan tiltakozik a betegpénztári orvosi kinevezések ellen : viharos előljárósági ülés az ipartestületben : állandó személyeskedések és közbeszólások. Délmagyarország, (4) 8. p. 5. (1928)

Glattfelder Gyula megyéspüspök tanoncotthon céljaira meg akarja vásárolni a várostól a rókusi iskola épületét. Délmagyarország, (4) 9. p. 5. (1928)

Glattfelder püspök szerződése a várossal : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 13. p. 5. (1928)

Nagy keresztény-szociális ülés nagy beszédekkel a szabadkőműves páholy nagytermében : "ha nincs bevétel, nem lehet kiadásokra gondolni" - kivezényelt köztisztasági regiment: "Szeged keresztény-szociális összmunkássága". Délmagyarország, (4) 9. p. 5. (1928)

A polgármester értesülése szerint a belügyminiszter két hónapon belül a Ház elé terjeszti a közigazgatási törvényt : a három milló pengős kölcsön engedélyezését sürgette meg Pesten a polgármester : "a pénzügyminiszternek nincs kifogása a Gerliczy-birtok megvétele ellen, ha van pénze rá a városnak". Délmagyarország, (4) 11. p. 3. (1928)

A fogadalmi templom főoltára még ebben az évben felépül : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 9. p. 6. (1928)

A fogadalmi templom főoltárával kapcsolatos munkálatok költségeire kölcsönt vesz fel a város. Délmagyarország, (4) 11. p. 4. (1928)

Összehívják a fogadalmi templom-bizottságot. Délmagyarország, (4) 13. p. 5. (1928)

A szegedi bankigazgatók a városi takarékpénztár felállításának eszméjéről. Délmagyarország, (4) 10. p. 4. (1928)

A városházán nem tartják időszerűnek a városi bank felállítását : a polgármester, a pénzügyi tanácsnok és a főszámvevő nyilatkozata. Délmagyarország, (4) 11. p. 4. (1928)

Az új esztendő első napján ex-lexbe került a város : a kormány még mindig nem hagyta jóvá az idei költségvetést. Délmagyarország, (4) 12. p. 2. (1928)

A "Nemzeti Tömörülés Pártja" megfenyegeti a szegedi zsidókat : körlevélben szólítja fel a polgárokat, hogy "aki nem velünk, az ellenünk". Délmagyarország, (4) 12. p. 3. (1928)

Krausz József: 3170 nedves, egészségtelen lakás Szegeden. Délmagyarország, (4) 12. pp. 4-5. (1928)

A Képzőművészeti Társulat határozatképtelen. Délmagyarország, (4) 12. p. 7. (1928)

Az alföldi kereskedelmi utazók első közgyűlése. Délmagyarország, (4) 13. p. 2. (1928)

Szegeden még nem lehetett megtartani az új italmérési törvény premierjét, mert a végrehajtási utasítások még nem érkeztek meg. Délmagyarország, (4) 13. p. 4. (1928)

Pap Géza államtitkár levele a polgármesterhez. Délmagyarország, (4) 14. p. 5. (1928)

Körmendy Mátyás and gróf Klebelsberg Kuno and Peidl Gyula and Rassay Károly: Egységpárti politika a szegedi ipartestületben. Délmagyarország, (4) 14. p. 6. (1928)

Berg János: A politizáló ipartestületi elnök. Délmagyarország, (4) 17. pp. 5-6. (1928)

Rassay Károly meginterpellálta a belügyminisztert a törvénytelenül együtt ülő szegedi közgyűlés miatt. Délmagyarország, (4) 15. p. 1. (1928)

Rassay Károly interpellációja a szegedi közgyűlés felfrissítéséért. Délmagyarország, (4) 16. pp. 3-4. (1928)

Szeged környékén sokan vallási fanatizmusól nem permetezik a szőlőt : a gazdasági egyesület értekezelete. Délmagyarország, (4) 15. pp. 3-4. (1928)

Az OFB tárgyalóbírája váratlanul Szegedre érkezett a szegedi földigénylések ügyében kivizsgálásra. Délmagyarország, (4) 15. p. 4. (1928)

Vér György: Az orvosszövetség szegedi fiókja is síkra száll a munkásbiztosító mellőzött orvosai érdekében. Délmagyarország, (4) 10. pp. 3-4. (1928)

Az orvosi hivatás laikus bírálata. Délmagyarország, (4) 11. p. 6. (1928)

Fizetésképtelenséget jelentett a Márer-malom. Délmagyarország, (4) 17. p. 3. (1928)

"A szegedi színházban az opera nagyon elhanyagolt műfaj lett" : több hónapos tétlenség után összeült a szinügyi bizottság. Délmagyarország, (4) 17. p. 3. (1928)

Munkásházakat akar építeni egy szegedi gyárvállalat. Délmagyarország, (4) 17. p. 5. (1928)

Hatszáz család várja a tanács határozatát, amely házhelyhez juttatja őket a körtöltésen kívül : Somogyi polgármester: "szó sincs róla, hogy a tanács hozzájárulna a Somogyi-telep meghosszabbításához". Délmagyarország, (4) 22. p. 5. (1928)

A szegedi iparosgyűlés üdvözlő távirata Fábián Bélának : az egész politikai élet fölfigyelt a "kézművesblokk" zászlóbontásának kudarcára, Fábián Béla nyilatkozata a Délmagyarországnak. Délmagyarország, (4) 20. pp. 1-2. (1928)

A jobboldali iparosság a vasárnapi kudarc után késhegyig menő harcot ígér : rendkívüli előljárósági ülést akarnak összehívni. Délmagyarország, (4) 22. p. 2. (1928)

A lakásbizottság 2000 lakás építését követeli az államtól, ehelyett a város évenként ötven lakást akar építeni : 3170 egészségtelen lakás. Délmagyarország, (4) 20. p. 4. (1928)

Ötven lakás. Délmagyarország, (4) 21. p. 1. (1928)

Szeged szégyene, hogy a lakosság nyolcadrésze nedves és penészes lakásban lakik a föld alatt : a közgyűlésen minden szónok a tanács javaslata ellen szólt, a többség mégis megelégedett ötven lakás építésével. Délmagyarország, (4) 21. pp. 3-4. (1928)

Néhány szobával bővítik ki a városi szegényházat. Délmagyarország, (4) 19. p. 4. (1928)

A város meg akarja oldani a koldus-kérdést : előljárósági ügyek a városi tanács előtt. Délmagyarország, (4) 19. p. 5. (1928)

Mit válaszolna a polgármester Rassay Károly interpellációjára. Délmagyarország, (4) 18. p. 3. (1928)

Peyer Károly előadása a munkásotthonban. Délmagyarország, (4) 23. p. 2. (1928)

A kultuszminiszter ajándéka, amely horribilis költséget jelent a városnak : "Szó sem lehet, hogy az iparostanonciskolát ilyen horribilis költséggel építsük fel". Délmagyarország, (4) 18. p. 6. (1928)

Heves viták a törvénytelen közgyűlésen a tanoncotthon, a forgalmi adó és a kutyaadó körül : befejeződött a januári közgyűlés. Délmagyarország, (4) 23. pp. 3-4. (1928)

A szegedi szocialisták vasárnap népgyűlésen tiltakoznak Trianon igazságtalanságai ellen. Délmagyarország, (4) 23. p. 5. (1928)

A békerevízió előfeltétele: a demokrácia : a szegedi szociáldemokrata párt nagygyűlésen tiltakozott Trianon ellen. Délmagyarország, (4) 25. p. 2. (1928)

"Minden, ami újszerűre emlékeztet, egyelőre anathéma" : hivatalos birálatok a Templom-téri tervekről. Délmagyarország, (4) 24. pp. 6-7. (1928)

A város újabb megterhelése nélkül épül tovább a fogadalmi templom. Délmagyarország, (4) 26. p. 5. (1928)

Megnyílt a Templom-téri pályatervek kiállítása a kultúrpalotában : "az eszmei tervpályázat eredménye nem jelenti feltétlenül azt, hogy alsódíjas pályamű kerül megvalósításra". Délmagyarország, (4) 45. p. 5. (1928)

A városi üzemek építik fel a városi strandfürdőt : a "Szeged-fürdőváros" dolga a tanács előtt. Délmagyarország, (4) 25. p. 2. (1928)

A város huszonkétezer pengővel szubvencionál egy baromfi-tenyésztelepet : hatósági akció a baromfi-tenyésztés fellendítésére. Délmagyarország, (4) 25. p. 3. (1928)

A tanács ismét kilencvenmillió korona pótköltséget utalt ki a kisvasút építőinek. Délmagyarország, (4) 28. p. 5. (1928)

A márciusi közgyűlés fog dönteni a színház házikezelésének fenntartása kérdésében : mit tárgyal a titkos tanácsülés? : a bíróság elé kerülnek az újabb kisajátítási ügyek. Délmagyarország, (4) 30. p. 3. (1928)

Fodor Jenő nem kíván megválni a színház vezetésétől : megcáfolja a jövő évre tervezett nyugalomba vonulásának hírét. Délmagyarország, (4) 30. p. 3. (1928)

A színészeti felügyelő meg van elégedve. Délmagyarország, (4) 37. p. 6. (1928)

A képzőművészeti társulat választmánya elfogadta dr. Gyuritza Sándor lemondását : állandó kiállítás helyiségről, műcsarnokról, tavaszi tárlatról folyt a vita a választmányi űlésen. Délmagyarország, (4) 30. pp. 5-6. (1928)

A polgármester újra sürgeti a hárommillió pengős új városi kölcsön jóváhagyását : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 30. p. 6. (1928)

A város végérvényesen nem kaphat kölcsönt a Gerliczy-birtok megvásárlásához : még mindig nem engedélyezték a város hárommilliós kölcsönét. Délmagyarország, (4) 39. p. 3. (1928)

"A jobboldali iparosság lehetetlenné tette a békés megegyezést" : a kisiparosság képviselői meg akarták teremteni az eredményes munkálkodás alapfeltételeit, de a jobboldal túlzott követelésekkel állott elő : Gombos István nyilatkozata. Délmagyarország, (4) 31. pp. 3-4. (1928)

Háromnegyed millió pengő költséggel már az idén rendbe hozzák a villamos egész vonalhálózatát. Délmagyarország, (4) 31. p. 4. (1928)

110 voltról 210-re erősíti az áramot a villanygyár : értekezlet a villanyszerelési szabályrendelet ügyében. Délmagyarország, (4) 32. p. 4. (1928)

Színház és művészet : Dohányi. Délmagyarország, (4) 32. p. 6. (1928)

A tanács titkos ülésen adott engedélyt két stílustalan klinika felépítésére. Délmagyarország, (4) 36. p. 2. (1928)

Letartóztatták a Vénusz-cipőgyár öt sztrájkoló munkását, mert felvilágosították a bérmozgalomról a munkára jelentkezőket : Peidl Gyula interpellál a parlamentben. Délmagyarország, (4) 33. p. 3. (1928)

24 óráig őrizetben tartottak a rendőrségen öt sztrájkoló munkást, akiket a bíróság helyezett szabadlábra. Délmagyarország, (4) 34. p. 3. (1928)

Műjégpályát akar létesíteni a korcsolyázó egyesület. Délmagyarország, (4) 35. p. 11. (1928)

Vasárnap reggel kezdődik a munkásotthonban a földmunkások kongresszusa. Délmagyarország, (4) 35. p. 6. (1928)

Érdekes viták, érdekes javaslatok a földmunkások első szegedi kongresszusán : a kongresszus szociális intézkedéseket sürgetett és követelte, hogy a földmunkások sorának intézését a földművelésügyi minisztériumból tegyék át a népjólétibe. Délmagyarország, (4) 36. pp. 3-4. (1928)

Hárommilliárdos állami végrehajtás egy szegedi malomcég ellen : vámjótállás után - végrehajtás. Délmagyarország, (4) 38. p. 5. (1928)

A vasutak autóbuszvállalata egymás után kapja meg a városi autóbuszüzem vonalait. Délmagyarország, (4) 39. p. 4. (1928)

A város templomot építtet a királyhalmi várostanyára : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 39. p. 7. (1928)

A belügyminiszter ezerpengős költségvetési tételekre kér felvilágosítást a várostól : a kormány szorosabbra vonja a városi tanácsok hatáskörét? Délmagyarország, (4) 40. p. 3. (1928)

A szegedi Kereskedelmi és Iparbank 1927. évi jelentése : [közgazdaság]. Délmagyarország, (4) 41. pp. 15-16. (1928)

Két emeletet huzat a város a belvárosi iskolára, hogy elhelyezhesse a leányiskolát is. Délmagyarország, (4) 42. p. 3. (1928)

Szeged és az idegenforgalom : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 42. p. 5. (1928)

Kölcsönajánlatokat kér a város a fogadalmi templom továbbépítésére. Délmagyarország, (4) 45. p. 6. (1928)

Moziengedélyt kér a város : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 45. p. 7. (1928)

A Somogyi-telepi Polgári Kaszinó könyvtára. Délmagyarország, (4) 45. p. 6. (1928)

Genfi író a szegedi egyetemen. Délmagyarország, (4) 46. p. 2. (1928)

A városi párt mozgalma Szeged idegenforgalmáért. Délmagyarország, (4) 48. pp. 3-4. (1928)

Tömörkény síremléke : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 48. p. 5. (1928)

A tanács megrendelte Tömörkény síremlékét. Délmagyarország, (4) 61. p. 6. (1928)

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank jubiláris közgyűlése. Délmagyarország, (4) 48. p. 6. (1928)

Titkos megbeszélést tartottak a jobboldali iparosok és megállapították, hogy a régi vezetőséget határozott veszély fenyegeti : Körmendy Mátyás nagyon restelné, ha nem ő lenne ismét az elnök. Délmagyarország, (4) 49. p. 2. (1928)

A munkabér-kimutatások beküldési határidejének meghosszabbítása. Délmagyarország, (4) 49. p. 6. (1928)

"Nem csoda, ha a nagyhangú kultúrfölényről szónoklók mellett egyre gyakrabban üti fel a fejét a pesszimizmus" : Kogutowitz professzor beszéde az Alföldkutatók alakuló közgyűlésén. Délmagyarország, (4) 50. p. 7. (1928)

A közgyűlés nem köszöni meg a belügyminiszternek a költségvetési rendeletet : gyorstempóban tárgyalták végig a tárgysorozatot. Délmagyarország, (4) 51. p. 2. (1928)

"A szociáldemokrata párt évek óta küzd a külvárosok rendezéséért" : megválasztották a szegedi pártszervezet vezetőségét. Délmagyarország, (4) 57. p. 2. (1928)

Az idén egyetlen magánház sem épül Szegeden. Délmagyarország, (4) 51. p. 4. (1928)

A külvárosok villanyvilágítását elrendelő közgyűlési határozat jóváhagyottnak tekinthető : ősszel lényegesen javul a közvilágítás. Délmagyarország, (4) 53. p. 5. (1928)

AKUE Szeged legfiatalabb szociális egyesülete. Délmagyarország, (4) 53. p. 8. (1928)

Megnőtt a Korzó : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 53. p. 8. (1928)

Munkanélküli munkások és klinikai építkezések : az olvasó rovata. Délmagyarország, (4) 53. p. 13. (1928)

Az egyetemi építkezéseknél idegen illetőségű munkások miatt nem kapnak munkát a szegediek : a munkanélküliek küldöttsége a polgármesternél. Délmagyarország, (4) 67. pp. 3-4. (1928)

Back Bernát kereskedelmi és fizetési mérlegünk passzivitásáról : elnöki megnyitó a szeged-csongrádi vasárnapi közgyűlésen. Délmagyarország, (4) 54. pp. 3-4. (1928)

Szeged - Csongrádi Takarékpénztár közgyűlése : [közgazdaság]. Délmagyarország, (4) 54. p. 9. (1928)

A pénzügyminiszter szerint "a lakásépítés nem városi feladat", de kivételesen hozzájárul a szegedi városi bérházak felépítéséhez. Délmagyarország, (4) 55. p. 3. (1928)

"Vigyázni kell, a baloldal erősen szervezkedik" : Iparosgyűlés Alsóvároson. Délmagyarország, (4) 57. p. 5. (1928)

"Azok állanak az igazi nemzeti alapon, akik a kisiparosság jogaiért küzdenek" : a kisiparosság heves tüntetése a "külvárosi vezér" illetéktelen beavatkozása ellen. Délmagyarország, (4) 58. p. 3. (1928)

A szegedi iparosság szükségesnek tartja a kézműveskamara felállítását, de nem akar elszakadni a Kereskedelmi és Iparkamarától sem. Délmagyarország, (4) 58. p. 4. (1928)

"Bent kell maradni a kereskedelmi kamarában, de fel kell állítani a kézműves kamarát" : a szegedi iparoskerület gyűlése Orosházán. Délmagyarország, (4) 65. p. 4. (1928)

Villamoserő kongatja a fogadalmi templom harangjait. Délmagyarország, (4) 58. p. 7. (1928)

A szegény sorsú gyermekek szegedi üdülőtelepe. Délmagyarország, (4) 59. p. 2. (1928)

Megalakult Szegeden az AME. Délmagyarország, (4) 60. p. 2. (1928)

Kedden életbe lépett az új közlekedési szabályrendelet : hol korlátozták a kocsi- és autóforgalmat. Délmagyarország, (4) 61. p. 3. (1928)

Megalakult a balástyai gazdakör. Délmagyarország, (4) 61. p. 6. (1928)

"A tüdővész elleni küzdelem leghatalmasabb támogatója a jól informált sajtó" : megnyilt a város modern tüdőbeteggondozója. Délmagyarország, (4) 64. p. 2. (1928)

A polgármester háromezer pengős színdarabpályázattal akarja emelni a jövő szezon nívóját : színházi dolgok a városházán. Délmagyarország, (4) 64. pp. 5-6. (1928)

Wimmer Fülöp indítványt nyújtott be a Fehér-tóból tervezett halastó megvalósítására. Délmagyarország, (4) 64. p. 6. (1928)

Borzalmas, megdöbbentő adatok a magyar Alföld szaharai állapotáról : a tápéi réten 50 százalék az analfabéta, a csongrádi tanyákon a gyerekek hülyék, vakok és nyomorékok. Délmagyarország, (4) 66. pp. 3-4. (1928)

Versenytárgyalás kormánypárti nyilvánossággal. Délmagyarország, (4) 69. p. 4. (1928)

A közismerten áldatlan lakásviszonyokon minél előbb gyökeresebben segítsen a város : jelentés Szeged szomorú lakáskataszteréről. Délmagyarország, (4) 67. p. 5. (1928)

A színügyi bizottság hosszabb időre javasolja a házikezeléses rendszer fenntartását : a művészeti igazgató hatásköre, a szerződtetések, az opera-kérés és a színügyi bizottság joga. Délmagyarország, (4) 69. pp. 3-4. (1928)

"Nem jó gazdag-hírű városnak lenni, mert ez súlyos kötelezettségekkel jár" : a pénzügyi bizottság elfogadta a zárszámadást, javasolja a 450.000 dolláros függőkölcsön felvételét és a nyugdíjasok segélyezését. Délmagyarország, (4) 71. p. 2. (1928)

A szegedi ügyvédi kamara követeli az esküdtbíráskodás visszaállítását és a szegedi tábla hatáskörének kibővítését : a hivatalos lista győzött a tisztújításon - Apponyi Albertet örökös dísztaggá választották. Délmagyarország, (4) 71. p. 4. (1928)

A szegedi magántisztviselők javítani akarják a szociális törvényeket : furcsa adatok az öregségi és rokkantbiztosításről a magántisztviselők nagygyűlésén. Délmagyarország, (4) 71. pp. 5-6. (1928)

Munkás birkózóverseny : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 71. p. 9. (1928)

A kultuszminiszter Szegeden. Délmagyarország, (4) 72. p. 2. (1928)

Lengyel Vilma: A szegedi filharmonikusok tíz éve : a kultuszminiszter beszéde a díszhangversenyen. Délmagyarország, (4) 72. p. 4. (1928)

Tonelli Sándor: A Templom-tér rendezésének tervei. Délmagyarország, (4) 72. p. 5. (1928)

"Ennek a tanácsnak és ennek a törvényhatósági bizottságnak nem fontos a lakásügy megoldása" : a szegedi Szociáldemokrata Párt Pásztor József indítványáról. Délmagyarország, (4) 72. p. 6. (1928)

"Építsen végre a város a szegediek részére is lakásokat" : a közgyűlés fenntartja a Szent György téri bérház ügyében a hozott határozatát - "3170 nedves lakás mellett százával élnek Szegeden összezsúfoltan lakásra szoruló lakók". Délmagyarország, (4) 74. p. 3. (1928)

A közgyűlés végérvényesen lemondott az újszegedi villamosjáratokról : csütörtökön délután folytatja a törvényhatósági bizottság a márciusi napirend tárgyalását. Délmagyarország, (4) 73. p. 5. (1928)

Az országos mentőegyesület évi huszonötezer pengő hozzájárulást kér a várostól a mentőszolgálat ellátásáért. Délmagyarország, (4) 75. p. 5. (1928)

A belügyminiszter feloldotta külvárosrészek világítására vonatkozó közgyűlési határozatot : azt "tanácsolja" a városnak, hogy hosszabbítsa meg a gázgyár koncesszióját. Délmagyarország, (4) 76. pp. 3-4. (1928)

A belügyminiszter leiratával szemben a gázgyári szerződés változatlan fenntartását javasolja a tanács : nem hosszabbítják meg a gázgyár koncesszióját. Délmagyarország, (4) 89. p. 4. (1928)

Móra Ferenc előadásai : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 76. p. 10. (1928)

Államkölcsönt kapott a város az iskolaépítési hozzájárulásra : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 76. p. 10. (1928)

Algyő irányában 300 házhellyel bővítik ki a Somogyi-telepet : kik kapnak házhelyet? Délmagyarország, (4) 77. p. 3. (1928)

"A közgyűlés a mai összetételében éppen olyan törvénytelen mint a darabont-kormány volt" : a közgyűlés tudomásul vette a csatornázási jelentést és a zárószámadást is. Délmagyarország, (4) 77. pp. 3-4. (1928)

A városi közgyűlés és a darabont-kormány. Délmagyarország, (4) 78. p. 1. (1928)

Művészi esemény volt a Munkások Gyermekbarát Egyesületének matinéja. Délmagyarország, (4) 77. p. 5. (1928)

A legegyszerűbb megoldás elmulasztása miatt nem épülhetett ki a kisvasút öttömösi szakasza. Délmagyarország, (4) 78. p. 3. (1928)

"Az új választói névjegyzék összeállításánál párttaktikai lépés történt az ellenzék ellen" : miért tették át a somogyi-telepieket a harmadik választókerületbe? Délmagyarország, (4) 79. p. 3. (1928)

A szegedi fogászati klinika. Délmagyarország, (4) 79. p. 7. (1928)

A tanács kétéves szerződést kötött Tarnay Ernővel : Fodor Jenő marad az intendáns - "a művezető-igazgató parancsoló gazdája a város tanácsa". Délmagyarország, (4) 80. p. 3. (1928)

A tanács a közgyűlés színházi határozatát fellebbezésre való tekintet nélkül kívánja végrehajtani : megkötik Tarnay Ernővel a szerződést. Délmagyarország, (4) 90. p. 3. (1928)

Középítkezéseket sürgetnek a szegedi építőmunkások : a városi tanács nem épít. Délmagyarország, (4) 82. p. 4. (1928)

A város megegyezett az országos mentőegyesülettel : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 82. p. 6. (1928)

Megköti a szerződést a város az országos mentőegyesülettel. Délmagyarország, (4) 101. p. 7. (1928)

A polgármester a város aktuális ügyeiről : külföldi kölcsönt keresnek a vidéki városok. Délmagyarország, (4) 85. p. 4. (1928)

A műszaki bizottság egyhangú határozattal a tatai szén rendelését javasolja a közgyűlésnek : a város nem szerződtethet "versenyfűtőket" a pécsi szénhez. Délmagyarország, (4) 85. p. 5. (1928)

A rendőrség nem engedélyezte a vasárnapi munkásgyűlést : a nők gyűlését megtartják. Délmagyarország, (4) 86. p. 9. (1928)

Változások készülnek a szeged-budapesti vasútvonalon : a közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (4) 88. pp. 3-4. (1928)

Új terv a zeneiskola elhelyezésre : König Péter terve szerint állandó képzőművészeti kiállítási terem is lenne a megvásárolandó zenepalotában. Délmagyarország, (4) 88. p. 4. (1928)

Kikövezik a Csongrádi-és Vásárhelyi-sugárutakat : elkészült a mérnökség kövezési programja. Délmagyarország, (4) 89. p. 3. (1928)

A bizottság hozzájárult a mérnökség kövezési programjához : csak 160.000 pengő áll kövezési célokra a város rendelkezésére : törlesztéses kölcsönből nagyobb arányu kövezést kellene végezni. Délmagyarország, (4) 95. p. 3. (1928)

Az olasz képviselők tíz percet szántak a Szeged állomásnak : az egységes párt vendégei hétfőn utaznak keresztül Szegeden. Délmagyarország, (4) 91. p. 3. (1928)

Az olasz képviselők a Szeged-állomáson : ünnepélyesen fogadta őket a hivatalos város. Délmagyarország, (4) 93. p. 3. (1928)

Megszüntetett államgyalázási pör : egy népgyűlési közbeszólás epilógusa. Délmagyarország, (4) 92. p. 4. (1928)

A Savoy jazz. Délmagyarország, (4) 92. p. 8. (1928)

Banküzlet, vagy kiállítási csarnok? : Gombos István felebbezése : a faipari szakosztály ülése. Délmagyarország, (4) 93. p. 4. (1928)

Új tárgyalások kezdődnek a város és a gázgyár között : jobban fogják világítani a sugárutakat és a nagykörutat. Délmagyarország, (4) 91. p. 3. (1928)

A külvárosi világítás továbbfejlesztése és a gázgyár szerződésének meghosszabbítása : a belügyminiszter a készülő elektrifikálási törvényre való tekintettel kívánja a gázgyári szerződés meghosszabbítását : nyilatkozik a gázgyár igazgatója. Délmagyarország, (4) 92. p. 6. (1928)

Wimmer Fülöp: A gázgyári megállapodás. Délmagyarország, (4) 93. p. 5. (1928)

Kiegészítik a színügyi bizottságot : Dr. Szalay Józsefet és Móra Ferencet hívta meg a városi tanács. Délmagyarország, (4) 94. p. 5. (1928)

Pénzügyigazgatásunk bajai. Délmagyarország, (4) 98. p. 6. (1928)

Érdekes áprilisi közgyűlés várható : hídjavítás, szénügy, villanyszabályrendelet, lord Rothermere születésnaja és egy harmincnégyéves pör. Délmagyarország, (4) 94. pp. 3-4. (1928)

"Az emberi élet van olyan értékes, mint a háztulajdonosok évi 40-50 pengős haszna" : a háztulajdonos bizottsági tagok megobstruálják a tüdővész elleni szabályrendeletet - pinceodukat ne lehessen kiadni lakások céljára. Délmagyarország, (4) 87. pp. 3-4. (1928)

Megbüntetik a háztulajdonost, ha egészségtelen lakást ad bérbe : kataszter készül a nedves lakásokról. Délmagyarország, (4) 101. p. 3. (1928)

Mire kell a városnak a tízmillió pengős kölcsön? : még a korábbi kölcsönre vonatkozó határozat sincs jóváhagyva. Délmagyarország, (4) 92. p. 3. (1928)

"A biztosítottak érdeke a szegedi munkásbiztosító pénztár új székházának a felépítése" : Lájer Dezős párttitkár nyilatkozata Baár igazgató memorandumáról. Délmagyarország, (4) 76. p. 3. (1928)

A tanács csak 96 ezer pengőt hajlandó előlegezni a munkásbiztosító pénztár új székházához. Délmagyarország, (4) 77. p. 2. (1928)

Jogerőssé vált a színház házi-kezelését fenntartó közgyűlési határozat : visszavonták a felebbezést. Délmagyarország, (4) 94. p. 3. (1928)

Elfogadhatatlan feltételeket szab az opera-staggione : a színügyi bizottság ülése : az intendáns programja : a májusi műsor : a színház előadást tart a bulgáriai földrengés áldozatai javára : Dankó-ünnepet terveznek az őszi szezonban. Délmagyarország, (4) 97. pp. 3-4. (1928)

Kilencszázezer pengőt szavazott meg a közgyűlés a Templom-tér kiképzésére : a közgyűlés hozzájárult a tiz millió pengős kölcsön felvételéhez : véget ért az áprilisi közgyűlés. Délmagyarország, (4) 96. pp. 3-4. (1928)

Háromszáz munkással dolgozik egy szegedi gyár és mégis alig ismerik Szegeden. Délmagyarország, (4) 98. p. 12. (1928)

Szegeden át építik ki a balkáni közvetlen telefonvonalat. Délmagyarország, (4) 99. p. 4. (1928)

Lájer Dezső: A szegedi munkásság helyzete : Lájer Dezső párttitkár nyilatkozata. Délmagyarország, (4) 99. p. 4. (1928)

A városi nyugdíjasok országos nagygyűlést hívnak össze Szegedre : izgatott gyűlésen tárgyalták a segélyek ügyét. Délmagyarország, (4) 100. p. 7. (1928)

Nyugdíjasok értekezlete. Délmagyarország, (4) 103. p. 2. (1928)

Viharos és izgalmas ülésen teljes győzelmet arattak a baloldali iparosok : a faipari szakosztály ülésén súlyos vereséget szenvedtek Körmendy Mátyás és párthívei. Délmagyarország, (4) 101. pp. 5-6. (1928)

Az egyetemi építési bizottságban is meg akarják védeni a szegedi iparosság érdekeit : követelik az ellenőrzés megszigorítását : szegedi vállalkozó kap megbízást a polgári iskola felépítésére. Délmagyarország, (4) 102. p. 3. (1928)

Ma ül össze az egyetemi építési bizottság : szegedi vállalkozó fogja építeni a polgári iskolát : kiadják az egyetemi internátus munkálatait. Délmagyarország, (4) 108. p. 5. (1928)

A miniszteri jóváhagyás késése miatt nem halad a fogadalmi templom építkezése : száz százalékos különbségek vannak a szegedi iparosok ajánlatai között. Délmagyarország, (4) 102. p. 3. (1928)

Hatvanezer pengőt takarít meg a város a fogadalmi templom kőfaragó munkálatain : a kedvezményezett fővárosi vállalkozóknál lényegesen olcsóbb ajánlatot tettek a szegedi iparosok. Délmagyarország, (4) 108. p. 3. (1928)

A városi tanács nem hajtja végre a bérházak építésére vonatkozó határozatot : a tíz milliós kölcsön terve akadályozza meg a belügyminiszter által jóváhagyott határozat végrehajtását. Délmagyarország, (4) 103. p. 3. (1928)

Nincs jóváhagyás - nincs építkezés : a főjegyző eredménytelenül sürgette a belügyminisztériumban az építkezésről szóló közgyűlési határozat jóváhagyását. Délmagyarország, (4) 104. p. 5. (1928)

Megalakultak az Alföldkutató Bizottság szakosztályai. Délmagyarország, (4) 103. p. 11. (1928)

A cipészipari szakosztály jelölő ülésén egyhangúlag győzött a baloldali lista. Délmagyarország, (4) 104. p. 5. (1928)

A kultuszminiszter tetemes hozzájárulást kíván a várostól a népiskolák dologi kiadásaihoz. Délmagyarország, (4) 128. p. 6. (1928)

Pásztor József: A színház erkölcsi színvonala és egyebek. Délmagyarország, (4) 129. p. 2. (1928)

A Pénzintézeti Központ nem ad kölcsönt a városnak : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 129. p. 6. (1928)

Lengyel Vilma: Az alföldi művészet Szegeden való koncentrálásának legfontosabb feltételei az állandó kiállítási csarnok : beszélgetés Zombory Lajossal, a szolnoki művésztelep vezetőjével. Délmagyarország, (4) 128. p. 5. (1928)

Vasárnap megnyílt az Alföldi Művészek Egyesületének tárlata. Délmagyarország, (4) 126. p. 5. (1928)

1000 pengőt kapott az AME a várostól : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 129. p. 7. (1928)

A finn vendégek fogadásának programja. Délmagyarország, (4) 129. p. 8. (1928)

Finn etnográfusok Szegeden : csütörtökön este huszonnyolc finn és észt vendég érkezett. Délmagyarország, (4) 134. p. 3. (1928)

Küldöttségjárás a torony alatt. Délmagyarország, (4) 130. p. 4. (1928)

A város hárommillió kölcsönére három pénzintézet nyújtotta be ajánlatát. Délmagyarország, (4) 130. p. 5. (1928)

Felbontotta a tanács az új városi kölcsönre benyújtott ajánlatokat : a Magyar-Olasz Bank ajánlatát tartja a tanács a legkedvezőbbnek. Délmagyarország, (4) 132. p. 5. (1928)

A pénzügyi bizottság a Magyar-Olasz Bank kölcsönajánlatát fogadta el. Délmagyarország, (4) 134. p. 6. (1928)

A szegedi Belvárosi Bank hitelezői. Délmagyarország, (4) 130. p. 9. (1928)

Salamon Béla a Belvárosi Moziban. Délmagyarország, (4) 130. p. 8. (1928)

Pásztor József: A színház erkölcsi színvonala, meg egyéb színvonalak. Délmagyarország, (4) 131. pp. 3-4. (1928)

Berg János: Vita az új ipartestületi elöljáróság első ülésével : nyílt levél. Délmagyarország, (4) 132. p. 4. (1928)

Az észtek búzát akarnak exportálni Szegedről : kitűnő minőségű bitument ajánlott fel az észt kereskedelemügyi miniszter a városnak. Délmagyarország, (4) 133. p. 5. (1928)

A kultuszminiszter a rókusi iskola tornacsarnokának építéséhez is hozzájárulást kíván a várostól : a polgármester már meg is egyezett a miniszter kiküldöttjével. Délmagyarország, (4) 134. p. 2. (1928)

A város kölcsöne : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 135. p. 7. (1928)

Nagy társadalmi ünnep volt a vasárnapi szegedi sajtónap : a magyar újságírás vezérei Szegeden : megalakult a Magyar Újságírók Egyesületének és az Újságírók Szanatórium Egyesületének szegedi osztálya : Rákosi Jenő és Márkus Miksa beszédei a sajtóellenes hangulat megszünéséről a város díszebédjén és az újságírók lakomáján. Délmagyarország, (4) 143. pp. 3-4. (1928)

Back Bernát felsőházi beszéde az ipari termelésről, a szövetkezetekről, a kivitelről, és a munkáskérdésről. Délmagyarország, (4) 136. p. 9. (1928)

Meghaladják a tízmillió pengőt a jövő költségvetési évben a város kiadásai. Délmagyarország, (4) 137. p. 3. (1928)

A betegsegélyező hátralékos járulékaiból fel lehetne építeni az új rendelőintézetet : ötszázezer pengőre rúg a pénztár kinnlevősége. Délmagyarország, (4) 137. p. 3. (1928)

Havi 60 pengő létminimumot követeltek a nyugdíjasok a vasárnapi szegedi nagygyűlésen. Délmagyarország, (4) 137. p. 4. (1928)

Elkészült az új közigazgatási törvény tervezete : száznyolcvan tagja lesz a szegedi közgyűlésnek. Délmagyarország, (4) 137. p. 5. (1928)

A választott tagok számának csökkentésével és a főispáni jog kibővítésével "fejlesztik" az autonómiát : a polgármester meg van elégedve a belügyminiszter közigazgatási reformtervezetével. Délmagyarország, (4) 138. p. 4. (1928)

A polgármester a fővárosban sürgeti meg a tízmillió pengős új városi kölcsön jóváhagyását. Délmagyarország, (4) 139. p. 3. (1928)

Akadályokba ütközik a tízmilliós városi kölcsön felvétele : a pénzügyminisztérium a kölcsönösszeg mérséklését tanácsolja a városnak. Délmagyarország, (4) 142. p. 4. (1928)

Lebontják az ipartestület székházát és a Rozália-kápolnát : már az ősszel hozzákezdenek a bontáshoz : a Rozália-kápolnát megnagyobbítva a Lechner-téren építik fel. Délmagyarország, (4) 142. p. 4. (1928)

A debreceni színigazgató szerint Szeged hárommilliárdot fizetett rá a házi-kezeléses színházra : Tarnay Ernő nyilatkozata. Délmagyarország, (4) 142. p. 6. (1928)

Szegénységi bizonyítványok az iskolai beiratkozásokhoz : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 142. p. 11. (1928)

Három napos sztrájk volt a Lippai-fatelepen : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 145. p. 6. (1928)

Nagygyűlés a szegedi gyermekjátszóhelyek ügyében : a polgármester ígérete. Délmagyarország, (4) 147. p. 4. (1928)

Az algyői autóbusz : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 148. p. 6. (1928)

Szegediek vitték diadalra a magyar-osztrák úszómérkőzést : a Császárfürdőben nagy ünneplésben részesítették a szegedi úszókat. Délmagyarország, (4) 148. p. 8. (1928)

Zombory Lajos felajánlotta gyűjteményes munkáit a szegedi nemzeti múzeumnak : "végre egy művész, aki hálás szülővárosához". Délmagyarország, (4) 149. p. 4. (1928)

870 munkás sztrájkja a szegedi kenderfonógyárban : osztálysztrájk, kizárás, szolidaritás : tárgyalások kezdődtek meg a munkásság és a gyárvezetőség között. Délmagyarország, (4) 145. p. 3. (1928)

Csütörtökön este véget ért a kenderfonógyári munkások sztrájkja : a kordaosztály munkásai javítást kaptak. Délmagyarország, (4) 146. p. 3. (1928)

Érdekes affér a kendergyári sztrájk körül a Szegedi Munkaadók Szövetségében : Wimmer Fülöp levélben utasította vissza az ellene hangoztatott állítást, Keller Mihály a bírósághoz fordult elégtételért. Délmagyarország, (4) 150. pp. 3-4. (1928)

A kamara sürgős felterjesztésében kedvezményeket kér az alföldi búza exportálása érdekében : Gombos István részletes inditványt tesz az árumintacsarnok felállítása ügyében. Délmagyarország, (4) 151. p. 5. (1928)

Egy cipészsegéd büszkén vallotta a törvényszék előtt, hogy meggyőződéses kommunista és Kun Béla személyes híve : a bécsi agitátoriskolától a szegedi törvényszékig. Délmagyarország, (4) 152. pp. 3-4. (1928)

Az igazgatóság és a Délmagyarország beszámolója a házi-kezeléses színház első évéről. Délmagyarország, (4) 153. pp. 5-6. (1928)

A város a Taschler-telken építteti fel a két háromemeletes új munkáslakóházat, amelyben ötven-ötven modern kislakás lesz : a Szentgyörgy-utcai bérház harminc lakására már eddig kétszázan jelentkeztek. Délmagyarország, (4) 155. p. 3. (1928)

Szeptember elsejétől megszüntetik a "nagypiacokat" : csak élelmiszert és tüzifát lehet árulni naponta a piacokon. Délmagyarország, (4) 156. p. 3. (1928)

A kereskedelmi miniszter kijelentette a Házban, nem tudja mikor építik meg az algyői hidat : interpelláció az algyői kompról és a tiszai hídépítésről : utolsó érdemleges ülés a nyári szünet előtt. Délmagyarország, (4) 157. p. 3. (1928)

A legújabb tervek szerint részvénytársasági alapon építik fel a városi strandfürdőt : a részvények felét jegyezné a város, a részvények másik fele a szegedi intézeteknek és a közönségnek maradna : fontos értekezleten foglalkoztak a városi strandfürdő ügyével. Délmagyarország, (4) 158. p. 3. (1928)

Augusztus elsejétől a Rudolf-térről a Mars-térre helyezik át a szekérpiacot : hétfőre, szerdára és péntekre kérik a heti vásárokat. Délmagyarország, (4) 160. p. 3. (1928)

A szekérpiac premierje a Mars-téren : minden jól ment, csak a nagy por miatt hangzottak el panaszok. Délmagyarország, (4) 174. p. 4. (1928)

Nincstelen nyomorgók felvonulása a polgármesteri szobának átalakított tanácsterembe : kimerült a gyorssegélyalap, a Harmsworth-adományt télire tette el a polgármester. Délmagyarország, (4) 161. pp. 3-4. (1928)

Áll az Orion-bőrgyár sztrájkja : a Munkaadók Szövetsége nem lát bérmozgalmat : mit mondanak a munkások és a gyár vezetősége. Délmagyarország, (4) 160. p. 5. (1928)

Az Orion-bőrgyár elbocsájtotta a sztrájkolókat : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 161. p. 6. (1928)

A szegedi színház jövő évi társulata : a tanács megerősítette a szerződéseket. Délmagyarország, (4) 162. p. 3. (1928)

A szegedi iparosok szükségesnek tartják az iparosnyugdíjat, de nem havi 30 pengővel és nem 65 évvel. Délmagyarország, (4) 163. p. 4. (1928)

Vasárnap felavatták a Fodor-telepet. Délmagyarország, (4) 166. p. 6. (1928)

Nagy társadalmi akció indult meg a Bástya érdekében : havi befizetésekért : szabad bemenet a Bástya összes mérkőzéseire. Délmagyarország, (4) 151. p. 7. (1928)

Szeged egész társadalma bekapcsolódik a Bástya akciójába : havi befizetésekért - állandó tiszteletjegy. Délmagyarország, (4) 153. p. 11. (1928)

Jól halad előre a Bástya szervezkedése. Délmagyarország, (4) 167. p. 7. (1928)

Az összes szegedi amatőr klubok támogatják a Bástyát. Délmagyarország, (4) 168. p. 7. (1928)

A tanács ötvenezer pengős megtakarítással adta ki a fogadalmi templom márványmunkáit : a Délmagyarország akciójának eredménye. Délmagyarország, (4) 146. p. 4. (1928)

A tanács újabb tízezer pengőt utalt ki a testnevelési költségekre, mert augusztus elsején már nem tudták volna kifizetni a leventeoktatókat : félmilliárd koronát költ a város testnevelésre. Délmagyarország, (4) 169. p. 3. (1928)

Szeptember elsején megszűnik a kollektív szerződés a szegedi munkások és munkaadók között : a béregyezményt felmondta a Munkaadók Szövetsége és a Szakszervezeti Bizottság. Délmagyarország, (4) 173. p. 3. (1928)

Lájer Dezső and Dani János: A szegedi Szakszervezeti Bizottság átirata a Munkaadók Szövetségéhez a kollektív szerződés felbontása ügyében. Délmagyarország, (4) 192. p. 2. (1928)

A Munkaadók Szövetsége szeptember hó végéig érvényben hagyta a felmondott kollektív szerződés feltételeit. Délmagyarország, (4) 196. p. 5. (1928)

Salgó Sándor: A gazdasági decentralizációnak messzire meg kellett volna előznie a kulturális decentralizációt : a Délmagyarország akciója a szegedi kereskedelem és ipar érdekében. Délmagyarország, (4) 173. pp. 5-6. (1928)

A város kezelésében 144 alapítvány közül 136 elértéktelenedett : állapítja meg a népjóléti miniszter : az Erdélyi Ignác-féle alapítvány sorsa. Délmagyarország, (4) 105. p. 4. (1928)

Az ipartestületi székház és a zeneiskola : a Bohn-Internátus házát felajánlották megvételre a városnak : az ipartestület is alkuszik a bérházra. Délmagyarország, (4) 106. p. 3. (1928)

Egy hét alatt kell a városnak elkészíttetni a honvédkórház és a Mars-téri laktanya kibővítési terveit : a régi csapatkórház épületét visszakapja a város. Délmagyarország, (4) 106. p. 4. (1928)

Egy szabómunkás festett díszletet a Munkásotthon színpadának. Délmagyarország, (4) 107. p. 7. (1928)

"Baloldali törekvések". Délmagyarország, (4) 108. p. 1. (1928)

Állami intézmények városi költségen : a kultuszminiszter a városra hárítja a szegedi polgári iskolák minden dologi terhét. Délmagyarország, (4) 109. p. 3. (1928)

Az ipartestületi választás : megszakadt az egyetértés a baloldal polgári és szociáldemokrata tagjai között : a jobboldali iparosok Marosán Milán nevével mennek a küzdelembe : a szociáldemokrata iparosok passzivitásba mennek. Délmagyarország, (4) 109. p. 3. (1928)

A szociáldemokrata iparosok passzivitása folytán a kisebbség győzött az ipartestületi választásokon : Körmendy Mátyás listájára az ipartestületi tagoknak alig hatodrésze szavazott : a szociáldemokrata szavazatokkal fényes győzelemhez jutott volna a balpárt. Délmagyarország, (4) 110. pp. 3-4. (1928)

Jobboldali siker - baloldali győzelem. Délmagyarország, (4) 111. pp. 1-2. (1928)

Móra Ferenc lemondott a színügyi bizottsági tagságáról : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 110. p. 6. (1928)

Munkás daloshangverseny : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 110. p. 6. (1928)

Új lakótelep építésére adott engedélyt a tanács : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 110. p. 6. (1928)

Csütörtökön megalakul a Délmagyarországi Automobil Club : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 110. p. 6. (1928)

Megalakult a Délmagyarországi Automobil Klub. Délmagyarország, (4) 113. p. 4. (1928)

Megfellebbezik az ipartestületi választásokat : alapszabályellenes volt a közgyűlés összehívása : a Szécheny-Moziban tartották meg a vároháza közgyűlési termébe összehívott közgyűlést. Délmagyarország, (4) 114. p. 3. (1928)

Száztíz, a közgyűlésen nem szavazott iparos fellebbezte meg az ipartestületi választást : a fellebbezésből is kiderül, hogy a baloldali iparosoké a többség az ipartestületben. Délmagyarország, (4) 118. p. 3. (1928)

A fogadalmi templom főhajója már nem készülhet el az árvíz ötvenedik évfordulójára : a félmillió pengős templomkölcsönt még mindig nem vette fel a város. Délmagyarország, (4) 114. p. 4. (1928)

A túl korán felbukkant vízhiány miatt a tanács új artézi kút fúrását határozta el. Délmagyarország, (4) 115. p. 6. (1928)

Szegedi vállalkozó építi fel a gyakorló polgári iskolát. Délmagyarország, (4) 116. p. 4. (1928)

Árverezik a Vadászkürt szállodát. Délmagyarország, (4) 117. p. 4. (1928)

Június 17-én országos nyugdíjas kongresszus lesz Szegeden. Délmagyarország, (4) 117. p. 4. (1928)

Nem ad segélyt a tanács a nyugdíjasok szegedi kongresszusának rendezéséhez : "rendezzék meg a kongresszust más városban" - mondta a tanács. Délmagyarország, (4) 123. p. 5. (1928)

Három ajánlatot kapott a város az üzemek egymillió pengős függőkölcsönére. Délmagyarország, (4) 118. p. 5. (1928)

A városi üzemek függőkölcsöne. Délmagyarország, (4) 121. p. 5. (1928)

A városi vagyonkezelés rendszere. Délmagyarország, (4) 120. p. 5. (1928)

Megalakult a Fehértói Gazda Kör. Délmagyarország, (4) 121. p. 8. (1928)

Ismét éles bírálatot mondtak a közgyűlésen a városi üzemekről : nagy vita a színház "erkölcsi irányításáról" - felekezeti motívummal : heves összetűzés Pásztor József és Tóth Imre között. Délmagyarország, (4) 123. p. 3. (1928)

A szegedi tanács meghiúsítja Budapest nyári gyerekcsere akcióját. Délmagyarország, (4) 123. p. 6. (1928)

A budapesti gyermekek nyaraltatása : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 124. p. 6. (1928)

"Egy hajszálon múlott, hogy ki nem bukott az ipartestület egész régi vezetősége". Délmagyarország, (4) 124. p. 4. (1928)

Az Alföldi Művészek Egyesületének első tárlata. Délmagyarország, (4) 124. p. 7. (1928)

Lengyel Vilma: Több mint kétszáz festménnyel vasárnap megnyílik az Alföldi Művészek Egyesületének első tárlata : Szolnok, Kecskemét, Vásárhely, Békéscsaba, Makó, Szentes és Orosháza első együttes szereplése Szegeden. Délmagyarország, (4) 125. p. 7. (1928)

Nyolcszázezer pengőbe kerül a sugárutak kikövezése : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 125. p. 9. (1928)

Fedák Sári vendégjátéka : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 125. p. 11. (1928)

Antonia Fedák Sárival. Délmagyarország, (4) 129. p. 8. (1928)

A TÉBE megalakítja a szegedi körzetét. Délmagyarország, (4) 125. p. 12. (1928)

"Rossz alapon épült fel az államháztartás és rossz alapon stabilizálták a koronát" : Hegedüs Lóránt beszéde a TÉBE szegedvidéki szakosztályának alakuló ülésén. Délmagyarország, (4) 131. p. 2. (1928)

A kultuszminiszter utasította a várost, hogy sürgősen létesítsen gyermekjátszóteret. Délmagyarország, (4) 126. p. 2. (1928)

Városszerte megindult a mozgalom a gyermekjátszóterek érdekében : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 145. p. 6. (1928)

Wimmer Fülöp: Az iparosbéke érdekében folytatott tárgyalások hív közlésben. Délmagyarország, (4) 126. p. 3. (1928)

Ősszel építik fel az új rókusi elemi iskolát, tavasszal a postapalotát. Délmagyarország, (4) 128. p. 3. (1928)

A katasztrofális szárazság miatt félő, hogy nem lesz Szegeden paprikaszüret : a legelők kiégtek, baj van a szőlővel és burgonyával. Délmagyarország, (4) 174. p. 3. (1928)

"Műkedvelők Filmszövetkezete", amelynek Szegeden lenne a központja és Budapesten a fiókja... : filmszerep 110 pengőért. Délmagyarország, (4) 175. p. 4. (1928)

A "Sasok" első szegedi szereplése : botrányos mulatozás a kávéházban. Délmagyarország, (4) 177. p. 4. (1928)

Összesen öt egyemeletes és egy kétemeletes lakóház épült január óta Szegeden : háromszázhatvanan kértek építési engedélyt. Délmagyarország, (4) 177. p. 5. (1928)

Kiaszfaltozzák a Valéria-teret : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 177. p. 10. (1928)

Hauser R. Sándor nyilatkozata a vasutasok házépítő szövetkezetéről. Délmagyarország, (4) 178. p. 4. (1928)

A MÁV Házépítő Szövetkezet csak egyhangú határozattal kérheti a várostól örökbérletei megváltását. Délmagyarország, (4) 180. p. 6. (1928)

Állandó vízhiány a külvárosrészekben. Délmagyarország, (4) 179. p. 4. (1928)

Alsóközponton elkészült a város új artézi kútja : az új kút percenkint mindössze 150 liter vizet ad. Délmagyarország, (4) 180. p. 4. (1928)

Kibővítik a város női felső kereskedelmi iskoláját. Délmagyarország, (4) 181. p. 6. (1928)

Panaszok a szegedi járásbíróság ügymenete ellen : két évig tart a hagyatéki ügyek elintézése : munkaügyi pörök háromhónapos határnapokkal. Délmagyarország, (4) 184. p. 5. (1928)

A jövő évben mindössze hetvenezer pengőt fordítanak városrendezési célokra : rendbehozzák a gyermekjátszótereket : a pénzügyi bizottság szombaton tárgyalja a városi üzemek költségvetését. Délmagyarország, (4) 186. p. 3. (1928)

A pénzügyi bizottság meg van elégedve az üzemek gazdálkodásával, a költségvetést hozzászólás nélkül fogadták el : csak a köztisztasági üzem személyi kiadásait sokalták. Délmagyarország, (4) 187. pp. 3-4. (1928)

A Kossuth Lajos-sugárúton építik fel az egyik városi munkásházat. Délmagyarország, (4) 187. p. 4. (1928)

Korda Jenő: A szegedi iparért és kereskedelemért. Délmagyarország, (4) 187. p. 6. (1928)

Minden tekintetben teljesen fejlett a szegedi szőnyeg- és kalapkereskedelem a szőrme- és szűcsipar. Délmagyarország, (4) 187. p. 10. (1928)

Ötvenezer pengőbe kerül a két gazdasági iskola felszerelése : gazdasági gépek, lovak, szarvasmarhák a tanyai "taneszközök" között : póthitelt kérnek az iskolaépítés többletkiadására. Délmagyarország, (4) 188. p. 2. (1928)

Tizenkilenc "gyermekparalízis"-es megbetegedést konstatáltak Szegeden : Hainiss professzor nyilatkozata: "aggodalomra nincs ok". Délmagyarország, (4) 188. p. 3. (1928)

A járványos gyermekbénulás miatt szeptember 15-ig elhalasztják a szegedi elemi iskolák és óvodák megnyitását. Délmagyarország, (4) 199. p. 3. (1928)

Rókuson konstatálták a legtöbb tüdőmegbetegedést : a polgármester szemléje a mentőknél, a tiszai mentőházban és a tüdőbeteggondozóban. Délmagyarország, (4) 189. p. 2. (1928)

A nemzetközi gyorsíró kongresszus érdekes indítványokat tárgyal Szegeden : szeptember 2-án nyílik meg a nemzetközi gyorsírási kiállítás. Délmagyarország, (4) 191. p. 2. (1928)

Tizennyolc nemzet kiküldöttei vettek részt a szegedi gyorsírókongresszuson : kimondták a Gyorsíró Világszövetség megalakítását : a külföldiek lelkesen köszöntötték Szegedet és hajnalig táncolták a csárdást. Délmagyarország, (4) 199. pp. 5-6. (1928)

Kovács József: A városi gőzfürdő átalakításáról. Délmagyarország, (4) 191. p. 6. (1928)

A trianoni gazdasági helyzet miatt elköltözött Szegedről az európai hírű Böhm-féle magtisztítótelep. Délmagyarország, (4) 192. p. 7. (1928)

Komjádi Béla: Országos sportbotránnyá fajul a szegedi versenyuszoda ügye : nyílt levél a kultuszminiszterhez. Délmagyarország, (4) 192. p. 12. (1928)

Az égetően sürgős gazdasági követelmények további elhanyagolása katasztrofális következményekkel járhat : új virilisek a városi politika irányáról. Délmagyarország, (4) 195. p. 3. (1928)

Fokozni kell a város bevételeit, ki kell építeni a vízvezetéki és csatornázási hálózatot, pótolni kell a közegészség és köztisztaság minden hiányát : két új virilis: Szakáts József és Kass János nyilatkozata. Délmagyarország, (4) 196. pp. 3-4. (1928)

"A szegedi színház ma nem üzleti vállalkozás" : mondotta Pálfy tanácsnok-intendáns a színház szezonnyitó társulati ülésén. Délmagyarország, (4) 198. p. 3. (1928)

"A tanya ma egyik fő akadálya a racionális termelésnek" : nyilatkoznak az új virilisek. Délmagyarország, (4) 198. pp. 9-10. (1928)

A népjóléti miniszter kiküldötte megkezdte a szegedi lakások összeírását : elhalasztják a lakások felszabadítását? Délmagyarország, (4) 200. p. 3. (1928)

Egyévi börtönre ítélték a cipészsegédet, aki izgató beszédet tartott a sétatéren. Délmagyarország, (4) 200. p. 4. (1928)

Harminchárom kislakás lesz a Kálvária utcai városi munkásházban : a jövő év nyarán beköltözhetnek a lakók. Délmagyarország, (4) 201. p. 4. (1928)

Megkezdik a Stefánia sétaútjának kiszélesítését : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 202. p. 7. (1928)

30 jazig, 139 gepida, 238 korai magyar sírt tárt fel nyolcvan nap alatt Móra Ferenc : csodálatos leletek 426 sírban. Délmagyarország, (4) 203. p. 9. (1928)

Lelkes külsőségek között ünnepelték a negyedszázados szegedi építőmunkás szervezetet : "csak a szolidárisan megvívott harctól várhat eredményt a munkásság". Délmagyarország, (4) 204. p. 4. (1928)

A nemzetközi gyógynövény kongresszus tagjai szerdán délelőtt a tanyavilágban tanulmányozták a szegedi paprikát : látogatás a hasítóüzemekben, malmokban, ültetvényeken. Délmagyarország, (4) 206. p. 4. (1928)

Tanácsi kifogások a szegedi taxik rendszertelen működése ellen : a rendőrséget kérik fel a taxik ellenőrzésének megszigorítására. Délmagyarország, (4) 207. p. 4. (1928)

Az egyre fokozódó drágaság és takarmányhiány teljességgel fenyegeti Szegedet : a szegedi árak még mindig magasabbak a budapestieknél. Délmagyarország, (4) 208. p. 5. (1928)

Az utolsó két hét alatt újabb nyolc gyermekbénulási megbetegedés történt : a főorvos szükségtelennek tartja az iskolásk bezárását : az óvodák megnyitását elhalasztották : közlekedési problémák a közigazgatási bizottság ülésén. Délmagyarország, (4) 210. pp. 3-4. (1928)

A polgármester lemondott a kamaraszínházról, mert szerinte "untig elég az a dráma, amit a színház ad" : Pálfy tanácsnok tovább dolgozik a kamaraszínház ügyében. Délmagyarország, (4) 212. pp. 3-4. (1928)

A város tanácsa megváltoztatta a közgyűlés határozatát és munkáslakások helyett polgári bérházat épített a Kossuth Lajos sugárútra : ötven egészséges lakástól fosztották meg a szegedi pinceoduk lakóit, mert házat kell építeni az új egyetemi intézetek személyzetének. Délmagyarország, (4) 213. p. 3. (1928)

A szép szavak ideje lejárt... : egészséges néplakásokat kell építeni - mondja Müller János, helyesen kezelik-e a városi földeket - kérdi Wolff Miksa : nyilatkoznak a virilisek. Délmagyarország, (4) 215. p. 7. (1928)

A városi párt ülésén mindenki azt hangoztatta, hogy - elveszett a város autonómiája : megbélyegezték a "külvárosi nagybizottság" működését és az egész mozgalmat egyéni hiúságra visszavezethetőnek mondották. Délmagyarország, (4) 215. p. 2. (1928)

Az eperfahiány miatt visszafejlődik Szegeden a selyemtenyésztés. Délmagyarország, (4) 215. p. 6. (1928)

A szegedi ipartestület elnöke politikai pártot akar alapítani. Délmagyarország, (4) 216. p. 4. (1928)

A szegedi kisiparosok megalakítják az iparospártot : nincs még egy osztály, amely annyi üldözésnek volna kitéve, mint az iparos osztály - mondották az alakulást kimondó megbeszélésen. Délmagyarország, (4) 219. p. 2. (1928)

"A mi pártunkban mindenki helyet foglalhat politikai elveire való tekintet nélkül" : mondja Gombos István az iparospárt programjáról : a szegedi iparospárt megalakulását nagy érdeklődéssel fogadták a kisiparosok. Délmagyarország, (4) 221. pp. 7-8. (1928)

Pap Róbert: Széljegyzetek a városi költségvetéshez. Délmagyarország, (4) 217. p. 5. (1928)

A legsürgősebb hatósági teendők: vízvezeték, csatornázás, kövezés, vásárcsarnok, egészséges kislakások : "a városi költségvetés nem reális, mert túl nagyok a személyi kiadások". Délmagyarország, (4) 218. p. 4. (1928)

A tanácsi várospolitika alapos bírálatával kezdődött meg a költségvetés vitája : a kisvasúti hozzájárulás behajtását, a felesleges üzemek beszüntetését, igazságos sajtópolitikát, a Fehértó nasznosítását [!hasznosítását], csatornázást, kövezést és demokratikus várospolitikát követelnek a csütörtöki vita szónokai. Délmagyarország, (4) 219. pp. 3-4. (1928)

"Szegeden emelkedik a kultúra, de gazdasági téren elmarad ez a város" : a közgyűlés többsége általánosságban elfogadta a költségvetést : felszólalások a fogyasztási adók ügyéről és a tüdővész elleni küzdelemről a részletes vita során : szombaton folytatják a közgyűlést. Délmagyarország, (4) 220. pp. 3-4. (1928)

Egy aktuális probléma - szegedi vonatkozásban. Délmagyarország, (4) 221. p. 6. (1928)

Megalakult a Magyar Hét szegedi szervező bizottsága. Délmagyarország, (4) 221. p. 8. (1928)

A Szegedi Munkaadók Szövetsége újból kollektív szerződést kötött a munkássággal : megmarad az index is. Délmagyarország, (4) 222. p. 3. (1928)

A polgármester magáévá tette Móra Ferenc tervét a kultúrpolitika kibővítésére : az árvíz évfordulóra felépül a népvándorláskori múzeum? Délmagyarország, (4) 222. p. 4. (1928)

Móra Ferenc indítványait nagy tetszéssel fogadta a vidéki városok kultúrszövetsége. Délmagyarország, (4) 228. p. 2. (1928)

Kilenc és félezer gyermek tanul a szegedi elemi iskolákban : hány analfabéta van Szegeden? Délmagyarország, (4) 223. p. 4. (1928)

Az árvíz-évfordulóra az új múzeumnak csak az alapkövét lehet letenni, de az 1933-as ünnepi évfordulóra készen lehet a népvándorlás kori múzeum : "Szeged nem lehet el képtár nélkül". Délmagyarország, (4) 224. p. 4. (1928)

A szegedi iparospárt megalakulása megteremti az iparosbékét : munkában az előkészítő bizottság. Délmagyarország, (4) 225. p. 5. (1928)

Elkészült az iparospárt programja : rövidesen megtartják az alakuló közgyűlést. Délmagyarország, (4) 229. p. 5. (1928)

A legutóbbi két hét alatt negyvenhét tífuszmegbetegedés történt Szegeden : ideiglenes pótjárványkórházat kell felállítani a Hétvezér utcai óvodában, vagy a Templom téren. Délmagyarország, (4) 226. p. 3. (1928)

A Hétvezér utcai óvodában kell berendezni a pótjárvány-kórházat. Délmagyarország, (4) 227. p. 3. (1928)

Hatvanötre emelkedett a tífuszmegbetegedések száma : a tanács tizenkétezer pengő költséggel járványkórházzá rendezteti be a Hétvezér utcai óvodát. Délmagyarország, (4) 228. p. 3. (1928)

A városi pártról, a szegényügyről kisvasúti hozzájárulásról beszéltek a" külvárosi nagybizottság" gyűlésén, de sürgették a csatornázás ügyét is. Délmagyarország, (4) 228. p. 5. (1928)

Bérharc kezdődik a szegedi vasiparban : megszakadtak a tárgyalások a munkások és a munkaadók között : nem kötnek kollektív szerződést? Délmagyarország, (4) 229. pp. 3-4. (1928)

Fellebbezések egész tömegét nyújtották be a város jövő évi költségvetése ellen : "a város 400.000 pengőt szedett be minden törvényes alap nélkül fogyasztási adók címén". Délmagyarország, (4) 230. p. 3. (1928)

Csütörtökön reggel 750 munkás sztrájkba állt a kenderfonógyárban : a gyár vezetősége és a munkásság nyilatkozik a sztrájk okairól. Délmagyarország, (4) 231. pp. 3-4. (1928)

Változatlanul tart a kendergyári sztrájk : a Munkaadók Szövetsége általános munkáskizárását helyez kilátásba, a munkásság a végsőkig el van szánva. Délmagyarország, (4) 232. pp. 3-4. (1928)

Nem enyhült a helyzet a kendergyári sztrájk ügyében : a gyár szívesen látná a munka megindulását : a munkások között teljes a rend és fegyelem. Délmagyarország, (4) 233. p. 2. (1928)

Pálfy József kap megbízást a kendergyári sztrájk ügyében való közvetítésre : a munkaügyi bíróság a közeli napokban tárgyalja a munkások bérkövetését. Délmagyarország, (4) 234. p. 3. (1928)

Pálfy tanácsnok szerdán megindítja a békéltető tárgyalásokat a kendergyári sztrájk ügyében : kedden külön-külön informálódott a szemben álló felektől. Délmagyarország, (4) 235. p. 3. (1928)

A kenderfonógyári sztrájk ügyében a vállalat és a munkásság képviselői csütörtökön megkezdik a tárgyalásokat : Pálfy tanácsnok szerdai megbeszélései eddig nem enyhítették a helyzetet. Délmagyarország, (4) 236. p. 3. (1928)

A kendergyári sztrájk ügyében a békéltető bizottság tárgyalásai sem vezettek eredményre : változatlanul tart a sztrájk. Délmagyarország, (4) 237. p. 3. (1928)

Sztrájkoló munkásasszonyok monstre-küldöttsége Pálfy tanácsnoknál : szombaton újabb intervenciók történtek a kendergyári sztrájk ügyében. Délmagyarország, (4) 239. p. 4. (1928)

Lájer Dezső: Nyílt levél Wimmer Fülöp kendergyári vezérigazgató úrnak. Délmagyarország, (4) 239. pp. 5-6. (1928)

A munkások válasza. Délmagyarország, (4) 242. p. 6. (1928)

A kenderfonógyári sztrájk. Délmagyarország, (4) 245. p. 7. (1928)

A sztrájkoló kendergyári munkások kedden este újabb gyűlést tartottak. Délmagyarország, (4) 247. p. 4. (1928)

A rendőrség ki akarja toloncoltatni a Kenderfonógyár nem szegedi illetőségű sztrájkoló munkásait : Dr. Buócz Béla rendőrfőtanácsos és Lájer Dezső nyilatkozata. Délmagyarország, (4) 249. pp. 3-4. (1928)

Hatszáz kendergyári munkás feladta a sztrájkot : három munkaosztály tovább sztrájkol. Délmagyarország, (4) 250. p. 3. (1928)

A Kenderfonógyárban még nem állt teljesen helyre a nyugalom : Buócz Béla rendőrfőtanácsos nyilatkozata. Délmagyarország, (4) 252. p. 5. (1928)

Válasz a Munkaadók Szövetségének és a Kenderfonógyár igazgatóságának. Délmagyarország, (4) 261. p. 8. (1928)

A kenderfonógyári sztrájk. Délmagyarország, (4) 262. p. 5. (1928)

Fegyverszünet a kenderfonógyári sztrájkban. Délmagyarország, (4) 263. p. 4. (1928)

Véget ért a kenderfonógyári munkások sztrájkja : a gyárigazgatóság a nyolcvan elbocsájtott munkást visszaveszi. Délmagyarország, (4) 268. p. 3. (1928)

Érdekes indítványokat tárgyalt a szegedi kereskedelmi és iparkamara teljes ülése : Pick Jenő külkereskedelmi mérleg megjavítására, Gombos István pedig a tanoncoktatás megreformálására tett indítványt. Délmagyarország, (4) 231. p. 5. (1928)

Ünnepélyesen avatták fel a Szegedi Vívó Egylet új klubhelyiségeit. Délmagyarország, (4) 231. p. 6. (1928)

A szociáldemokrata párt tiltakozik a házszabály-revízió ellen : előbb titkos választást! Délmagyarország, (4) 232. p. 2. (1928)

Jubileumi beszélgetés Tonelli Sándorral. Délmagyarország, (4) 233. p. 5. (1928)

"Minden magyar város irigyelheti Szegedet" : beszélgetés Hoboday miskolci polgármesterrel. Délmagyarország, (4) 235. p. 5. (1928)

Szeptemberi statisztika : 931 adóárverés, 17 gyermekparalízis, 64 tífusz : a közigazgatási bizottság az igazságügyminisztertről kéri a szegedi járásbíróság létszámának felemelését : rendőrkirendeltséget kap Somogyi-telep. Délmagyarország, (4) 238. p. 4. (1928)

Négyezer éves bronzkori temetőt talált Szőregen Móra Ferenc : a kultuszminiszter vasárnap megtekinti a különleges értékű szegedi leleteket. Délmagyarország, (4) 238. p. 7. (1928)

A kultuszminiszter támogatni fogja Móra Ferenc régészeti ásatásait : elkészítik a népvándorláskori múzeum tervét : az Alföldkutató Bizottság ülése Alsótanyán. Délmagyarország, (4) 240. p. 4. (1928)

Kilencvenegy négyezer éves sírt tártak fel eddig Szőregen : a Nemzeti Múzeum ősrégésze megtekintette a leleteket. Délmagyarország, (4) 255. p. 2. (1928)

Filmre vették a szőregi ásatásokat : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 267. p. 9. (1928)

Miniszterlátogatás a tanyán Kossuth-serleggel - Kossuth-eszmék nélkül : Klebelsberg kultuszminiszter Alsótanyán. Délmagyarország, (4) 240. pp. 3-4. (1928)

A szegedi egyetemen megkezdődtek és zavartalanul folynak az előadások. Délmagyarország, (4) 250. p. 3. (1928)

A nagyvágók a vágóhíd bojkottjával fenyegetőznek, ha a város meghosszabbítja a Pick-szalámigyár eddigi kedvezményeit : a pénzügyi bizottság nem javasolja a nyugdíjak felemelését. Délmagyarország, (4) 246. p. 3. (1928)

A Munkaadók Szövetsége három százalékkal felemelte az alapbéreket. Délmagyarország, (4) 247. p. 4. (1928)

"Soha olyan súlyos nem volt még a város pénzügyi helyzete, mint amilyen a jövő évben lesz" : két hét alatt negyedmillióval csökkent a bevétel. Délmagyarország, (4) 248. p. 3. (1928)

Lájer Dezső: Tanulságok : néhány szó a kenderfonógyári sztrájkhoz. Délmagyarország, (4) 274. p. 4. (1928)

Százhúsz hallgatóval megnyílt vasárnap a Klebelsberg-telepen a népfőiskola. Délmagyarország, (4) 250. p. 2. (1928)

"Legyen Szeged a balkáni államok export-raktára" : mondotta Somogyi polgármester a görög vendégek fogadtatásán. Délmagyarország, (4) 254. p. 3. (1928)

A vasárnap megalakuló iparospárt programja. Délmagyarország, (4) 255. p. 3. (1928)

Vasárnap megalakult Szegeden az iparospárt : a párt megalakulása nagy lépés az iparosegység megteremtéséhez. Délmagyarország, (4) 256. p. 5. (1928)

Tolstoj emlékének szenteli a munkásság idei előadássorozatának megnyitóját : tudományos előadások a Munkásotthonban. Délmagyarország, (4) 255. p. 5. (1928)

Tolsztoj-ünnep a Munkásotthonban : [rövid hír]. Délmagyarország, (4) 256. p. 6. (1928)

Sztrájkba léptek a Soós-gyár munkásai : a kenderfonógyári sztrájk újabb érdekes fejleményei. Délmagyarország, (4) 259. pp. 3-4. (1928)

Tovább tart a Soós-gyár vasmunkásainak sztrájkja : Pongrácz Albert nyilatkozata. Délmagyarország, (4) 260. pp. 3-4. (1928)

A Soós gépgyárban is megszűnt a sztrájk : csütörtökön reggel az összes sztrájkoló munkások munkába állanak. Délmagyarország, (4) 270. p. 4. (1928)

A város egymillió pengővel járult hozzá a kultuszminiszter szegedi iskolaépítéseihez : a közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (4) 259. p. 3. (1928)

A Munkásbiztosító Pénztár autonómiájának helyreállítása : a népjóléti minisztérium elkészítette a választási rendeletet : a szegedi pénztár választmánya a tizenöt munkaadó és tizenöt munkavállaló tagból fog megalakulni. Délmagyarország, (4) 261. pp. 7-8. (1928)

Követelheti-e a munkáspénztár a járulékok fizetését? : tizennyolc pengős per, melyben a munkáspénztárak törvényessége felett kell dönteni. Délmagyarország, (4) 267. p. 5. (1928)

A kultuszminiszter látogatása az olasz-magyar kiállításon. Délmagyarország, (4) 262. p. 4. (1928)

2580 rádióállomás van Szegeden. Délmagyarország, (4) 267. p. 7. (1928)

"A közigazgatásnak nem megnehezíteni, hanem megkönnyíteni kell a polgárok életét" : tisztviselőket választottak a novemberi közgyűlés első napján. Délmagyarország, (4) 270. pp. 3-4. (1928)

A mai közigazgatás az íróasztalok dzsungelje : reflexiók a csütörtöki közgyűlés vitájához. Délmagyarország, (4) 273. pp. 5-6. (1928)

Lengyel Vilma: A művészetek szegedi házát fel lehetne építeni a költségvetés állandó megterhelése nélkül. Délmagyarország, (4) 273. p. 7. (1928)

Az általános kereskedelmi pangás ellenére is fényes eredményt ért el egy szegedi vállalat. Délmagyarország, (4) 276. p. 3. (1928)

Meggyőződéses kommunistának vallotta magát egy malommunkás, aki izgatásért hat hónapi börtönt kapott. Délmagyarország, (4) 276. p. 5. (1928)

Bástyai Holtzer Tivadar: Szeged város és profi futball. Délmagyarország, (4) 276. p. 5. (1928)

Dettre János: Városfejlesztés és adómentesség : a kormány a várossal egyetértésben ki fogja jelölni azokat az utcákat és tereket, amelyeken adómentesen lehet építkezni : mely utcákon és tereken épülhetnek fel az adómentes új házak? Délmagyarország, (4) 278. p. 3. (1928)

Megalakult a szegedi szociáldemokrata kisiparosok és kiskereskedők csoportja. Délmagyarország, (4) 278. p. 6. (1928)

"Nem 3000 forgalmi ellenőrre van szükség, hanem szociális intézményekre" : Fábián Béla nagy beszéde a szegedi iparospárt gyűlésén : a párt felír a kormányhoz a tarthatatlan sérelmek ügyében. Délmagyarország, (4) 279. p. 3. (1928)

Egy év alatt háromszor emelték Szegeden a forgalmi adót : az iparosok jegyzőkönyvbe mondták forgalmi adósérelmeiket : küldöttségileg kérik a pénzügyigazgatótól az általányok revízióját. Délmagyarország, (4) 280. p. 3. (1928)

A város nem épít kultúrházakat és nem épít tanítólakásokat. Délmagyarország, (4) 282. p. 2. (1928)

Hetvenöt méteres állóvízi uszodát kell építeni Szegeden : a város adja a telket és a kutat, az OTT építi fel a medencét és a tribünt. Délmagyarország, (4) 282. p. 5. (1928)

Juhász Gyulát és Oláh Gábort ajánlja az Ady-Társaság a Baumgarten nagydíjra. Délmagyarország, (4) 283. p. 5. (1928)

Szeged tiltakozik az önkormányzati jog csorbítása ellen : Dr. Bodnár Géza indítványa. Délmagyarország, (4) 284. p. 3. (1928)

Nagyszabású hotelt, éttermet, kávéházat építsen a város a Tisza partján : ajánlja a városnak a közoktatásügyi miniszter : az Onozóné-kocsma telkét tartja erre az építkezésre alkalmasnak Klebelsberg gróf. Délmagyarország, (4) 284. pp. 5-6. (1928)

Építsen a város nyílt fekvőcsarnokot a tüdőbetegek számára : Dr. Regdon Károly indítványa a decemberi közgyűlésen. Délmagyarország, (4) 285. p. 2. (1928)

A Szegedi Kereskedők Szövetsége megalakította törvényhatósági csoportját : nagytanácsi ülésen ismeretették a januártól kötelező öregségi biztosítást. Délmagyarország, (4) 289. p. 5. (1928)

Dettre János: A legnagyobb probléma. Délmagyarország, (4) 291. pp. 5-6. (1928)

"Formailag közeledtünk a gazdasági stabilitáshoz, a gyakorlatban azonban javulás nem mutatkozik" : a szegedi gazdasági élet tényezői : 1928 gazdasági helyzetéről és a jövő kilátásairól. Délmagyarország, (4) 291. p. 10. (1928)

"Szeged mindenkori hatóságának napról-napra megújuló kemény harcot kell vívnia a város elnéptelenedése ellen" : karácsonyi beszélgetés Somogyi Szilveszterrel az árvíz félévszázados évfordulója előtt. Délmagyarország, (4) 291. pp. 29-30. (1928)

A Szegedi Fasiszta Párt hadat üzent a Sasoknak : megalakult, tisztikart választott, de tagok - egyelőre nincsenek. Délmagyarország, (4) 291. p. 30. (1928)

A futballon kívül Szeged elveszett a sportok számára : amióta versenyeznek Szegeden, az 1928-as év volt a legrosszabb. Délmagyarország, (4) 291. pp. 45-46. (1928)

Az 1929-es névjegyzék szerint 35.589 választópolgár él Szegeden : a tövényhatósági választásokat "helyesbített" névjegyzék alapján tartják meg. Délmagyarország, (4) 293. p. 3. (1928)

A belügyminiszter súlyos kifogásai a város vagyonkezelés és adminisztrálása ellen : a miniszter szerint a város vagyonleltára irreális, a borfogyasztási rendeleteket nem tartják be, szabálytalanságok történnek az adóhivatalban és a főpénztárban : leirat a város közönségéhez, amely nem kerül a közönség elé. Délmagyarország. pp. 3-4. (1928)

'Bizony nem szépek azok az egyetemi épületek, stílusuk középiskolai stílus" : - mondja a polgármester : érdekes nyilatkozatok az egyetemi építkezések stilustalanságáról. Délmagyarország, (4) 31. p. 3. (1928)

Szabó László: Szabó László emlékiratai XXI. : Bucsú a Vásárhelyi-sugárúttól. Délmagyarország, (4) 64. pp. 7-8. (1928)

Nobile tábornok április 10-én indul az Északi-sarkra. Délmagyarország, (4) 79. p. 1. (1928)

A gyakorló polgári iskola lesz a legszebb egyetemi épület : Elkészült Waelder professzor terve : a napokban megkezdik az építkezést. Délmagyarország, (4) 97. p. 3. (1928)

Öngyilkos lett mert az ura dolgozni küldte. Délmagyarország, (4) 117. p. 3. (1928)

Expedíciókat szerveznek az eltűnt Itália felkutatására : a sarkutazók reménytelennek tartanak minden mentési kísérletet. Délmagyarország, (4) 121. p. 1. (1928)

Teleki Pál támadásra készül a felsőházban a kultuszminiszter ellen : Klebelsberg Kunó és az egyetemi tanárok háborúsága. Délmagyarország, (4) 122. p. 3. (1928)

A föld leghatalmasabb nemzetei álltak össze, hogy megmentsék az Itáliát. Délmagyarország, (4) 123. p. 2. (1928)

"...Itália...S.O.S...Ferenc József föld..." : egy japán és egy orosz rádióállomás állítólag felfogta az Itália radiogramját. Délmagyarország, (4) 126. pp. 1-2. (1928)

Egy svéd pilóta megmentette Nobilét : az "Itália" többi hajótöröttei még mindig a jégtáblán úsznak. Délmagyarország, (4) 143. pp. 1-2. (1928)

Hogyan zuhant le az "Itália" : [Nobile súlyos idegbajt kapott]. Délmagyarország, (4) 145. p. 2. (1928)

A városi jéggyár nem tudja kielégíteni a szegedi jégszükségletet : küldöttség a városházán a tarthatatlan helyzet ügyében : a polgármesterhelyettes engedélyt adott a tiszai természetes jég használatára. Délmagyarország, (4) 173. p. 5. (1928)

A jövő évben végre felépítik a szegedi központi vásárcsarnokot : vállalkozónak adják ki a munkát, vagy a város maga építteti fel. Délmagyarország, (4) 233. p. 7. (1928)

Cserzy Mihály: Megélhetési jelző számok és munkabérek. Délmagyarország, (4) 291. p. 13. (1928)

Gábor Arnold: Az orvos, az ügyvéd, a kereskedő, az iparos, a hivatalnok, a munkás keserves beszámolója 1928-ról. Délmagyarország, (4) 291. pp. 35-36. (1928)

Obermayer Ernő: Hogyan dolgozták fel és hogyan minősítették a tavalyi és tavalyelőtti szegedi paprikatermést? : a szegedi vegykisérleti állomás összehasonító statisztikai adatai - 94 vagon paprikaterméket szállítottak Szegedről külföldre. Délmagyarország, (4) 291. pp. 41-42. (1928)

Baranyi János zongoraestje. Délmagyarország, (4) 47. p. 8. (1928)

Növendékhangverseny. Délmagyarország, (4) 104. p. 7. (1928)

Tonelli Sándor: A Templom-tér rendezésének tervei. Délmagyarország, (4) 72. p. 5. (1928)

Jeanne Marie Darré zongoraestje. Délmagyarország, (4) 37. p. 6. (1928)

Rubinstein Erna hegedűestje. Délmagyarország, (4) 51. p. 7. (1928)

Baranyai Lilly Bach-estje. Délmagyarország, (4) 55. p. 6. (1928)

Zenedei hangverseny. Délmagyarország, (4) 61. p. 7. (1928)

Lengyel Vilma: Szigeti József hegedűestje. Délmagyarország, (4) 69. p. 6. (1928)

A filharmonikusok díszhangversenye. Délmagyarország, (4) 71. p. 8. (1928)

Lengyel Vilma: A szegedi filharmonikusok tíz éve : A kultuszminiszter beszéde a díszhangversenyen. Délmagyarország, (4) 72. p. 4. (1928)

Medgyasszay Vilma sanzonestje. Délmagyarország, (4) 94. p. 7. (1928)

Látogatás Basilides Máriánál. Délmagyarország, (4) 95. p. 7. (1928)

Lengyel Vilma: Basilides dalestje. Délmagyarország, (4) 97. p. 8. (1928)

Lengyel Vilma: A filharmonikusok utolsó hangversenye. Délmagyarország, (4) 110. p. 7. (1928)

A városi zeneiskola Schubert- hangversenye. Délmagyarország, (4) 131. p. 6. (1928)

Lengyel Vilma: A finn dalosok hangversenye. Délmagyarország, (4) 143. p. 8. (1928)

Lengyel Vilma: Német Mária dalestje. Délmagyarország, (4) 136. p. 15. (1928)

Lengyel Vilma: Anday Piroska hangversenye. Délmagyarország, (4) 220. p. 7. (1928)

Lengyel Vilma: A szegedi zongoraötös bemutatkozása. Délmagyarország, (4) 243. p. 6. (1928)

Lengyel Vilma: A doni kozákok. Délmagyarország, (4) 248. p. 9. (1928)

Szigeti József Szegeden. Délmagyarország, (4) 258. p. 6. (1928)

Lengyel Vilma: Szigeti József hegedűestje a filharmonikusokkal. Délmagyarország, (4) 259. p. 7. (1928)

Dohnányi és Telmányi hangversenye. Délmagyarország, (4) 271. p. 7. (1928)

Lengyel Vilma: Bokor Judit gordonkaestje. Délmagyarország, (4) 279. p. 8. (1928)

Filharmonikus hangverseny. Délmagyarország, (4) 284. p. 6. (1928)

Növendékhangverseny. Délmagyarország, (4) 285. p. 8. (1928)

Lengyel Vilma: A Szegedi Dalárda Schubert-estje. Délmagyarország, (4) 285. p. 7. (1928)

Schubert-emlékmatiné. Délmagyarország, (4) 13. p. 6. (1928)

Dohnányi. Délmagyarország, (4) 34. p. 6. (1928)

"Tudós egyetemi tanárok jobban örültek a csonka öreg toronynak, mint az egész fogadalmi templomnak" : mondotta a polgármester a templomépítő bizottság ülésén. Délmagyarország, (4) 40. p. 4. (1928)

Vitaülés a kultúrpalotában, a Templom-tér rendezéséről : "teljesen kielégítő megoldást egyik terv sem ad, de Rerriché a legmegfelelőbb" : szükebb körű pályázatot írnak ki a megoldásról? Délmagyarország, (4) 63. p. 2. (1928)

Kimerült a Fogadalmi Templom építési alapja. Délmagyarország, (4) 261. p. 6. (1928)

Gábor Arnold: Huszon ötéves a szegedi zsinagóga : visszapillantás a templom építésének történetére : a szegedi zsidóság ünnepe. Délmagyarország, (4) 104. p. 4. (1928)

Önakasztás, kútba ugrás, zsírszóda : egy délután háromszor kísérelt meg öngyilkosságot egy rokkant gazda. Délmagyarország, (4) 217. p. 3. (1928)

This list was generated on 2024. április 21. 23:13:22 CEST.