Browse by Full volume

Group by: No Grouping | Volume | Number
Number of items: 919.

Berczeli A. Károly and Bartók György: A kozépkori és újkori filozófia története : beszámoló Bartók György könyvéről. Délmagyarország, (12) 1. p. 10. (1936)

Beszámoló a szegedi egyetem egy válságos évéről. Délmagyarország, (12) 4. p. 5. (1936)

Előadás : rövid hírek. Délmagyarország, (12) 4. p. 9. (1936)

Pedagógiai továbbképző tanfolyam a szegedi tankerület vezetői részére : rövid hírek. Délmagyarország, (12) 6. p. 5. (1936)

Dr. Purjesz Béla és Dr. Wanie András sportelőadása : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 10. p. 7. (1936)

Felolvasó ülés a Dugonics-Társaságban : rövid hírek. Délmagyarország, (12) 16. p. 6. (1936)

Előadások : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 20. p. 8. (1936)

Farsang 1936 : egyetemi bál. Délmagyarország, (12) 21. p. 4. (1936)

Előadás a horogkeresztes jogról : "ez az irány az egyéni szabadságjogokat oltalmazó garanciák teljes lerontásához vezet". Délmagyarország, (12) 25. p. 5. (1936)

Osztrák ösztöndíjat kapott egy szegedi tanárjelölt : rövid hírek. Délmagyarország, (12) 25. p. 6. (1936)

A szegedi MEFHOSZ új tisztikara : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 28. p. 7. (1936)

A gyermek fejlődése és tápláléka : Dr. Szent-Györgyi Albert és dr. Waltner Károly előadása. Délmagyarország, (12) 31. p. 5. (1936)

A gyermek és a nevelés : Dr. Várkonyi Hildebrand előadása. Délmagyarország, (12) 33. p. 6. (1936)

A Dugonics-Társaság Móra-estje : [rövid hír]. Délmagyarország, (12) 35. p. 10. (1936)

A gyermek szíve és lelki élete : Dr. Várkonyi Hildebrand és dr. Kramár Jenő előadása. Délmagyarország, (12) 37. p. 4. (1936)

Csütörtökön az egyetem bölcsészeti karán szüneteltek az előadások : a keresztmozgalom eseményei. Délmagyarország, (12) 39. p. 3. (1936)

Teljes nyugalom az egyetemen : az egyes karok még nem foglaltak állást a keresztmozgalom fordulata ügyében. Délmagyarország, (12) 40. p. 3. (1936)

Az egyetem tanácsa a közeli napokban dönt a kereszt-ügyről. Délmagyarország, (12) 41. p. 3. (1936)

Előadások : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 41. p. 11. (1936)

Dr. Csekey István székfoglalója az Arany-János-Társaságban : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 42. p. 7. (1936)

Az egyetem tanácsa szerdán délután határoz a kereszt-ügyben. Délmagyarország, (12) 43. p. 3. (1936)

Előadások : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 43. p. 6. (1936)

Az egyetem tanácsa szerdán este még nem döntött a kereszt-mozgalom ügyében : éjszaka 11 órakor félbeszakították a tanácskozást, az ülést csütörtökön délután folytatják. Délmagyarország, (12) 44. p. 3. (1936)

A legelső hun nyelvemlék a nagyszéksósi aranycsészén : Dr. Mészáros Gyula előadása a hunok eredetéről. Délmagyarország, (12) 44. p. 6. (1936)

Döntött az egyetemi tanács : az összes tantermekben kifüggesztik a keresztet : "A kereszt kifüggesztéséből sem vonható következtetés az egyetem állami jellege, sem a bevett vallásfelekezetek egyenjogusága ellen" : a rendőrség nem engedélyezte az Emericana fáklyás felvonulását. Délmagyarország, (12) 45. p. 3. (1936)

Csekey István a Katona József Társaság tagja : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 45. p. 6. (1936)

Ma délelőtt ünnepélyes formaságok között kifüggesztik az egyetemen a keresztet. Délmagyarország, (12) 46. p. 3. (1936)

Ünnepélyes külsőségek között elhelyezték a keresztet az egyetemen : "A kereszttel a krisztusi béke, a szeretet és az emelkedés váljék még teljesebbé". Délmagyarország, (12) 47. pp. 5-6. (1936)

A kamaszkor problémái a gyermek életében : Dr. Várkonyi Hildebrand és dr. Rejtő Kálmán előadása. Délmagyarország, (12) 47. p. 7. (1936)

Dr. Csekey István rádióelőadása. Délmagyarország, (12) 47. p. 14. (1936)

Előadások : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 53. p. 12. (1936)

Előadások : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 55. p. 7. (1936)

Liszt Ferenc magyarsága : Csekey professzor előadása az egyetemen. Délmagyarország, (12) 57. p. 5. (1936)

Kogutowitz professzor a vasárnapi diákgyűlésről : "garanciát kaptam, hogy a gyűlést politikai propagandára és semmiféle kilengésre nem fogják használni". Délmagyarország, (12) 58. p. 3. (1936)

"Csak az egészséges verseny, a természetes kiválasztódás biztosíthatja a legkiválóbbak számára az érvényesülést" : A vasárnapi diákgyűlés ; Az Emericana névjegyzéke. Délmagyarország, (12) 60. p. 3. (1936)

A Dugonics-Társaság felolvasó ülése : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 63. p. 7. (1936)

Felolvasó ülés a Dugonics-Társaságban : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 66. p. 6. (1936)

Képzőművészeti szemléletünk alakulása : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 72. p. 5. (1936)

Nekünk nincs szükségünk idegen jelszavakra, nálunk mindig alkotmányos szellem uralkodott : Dr. Csekey István professzor előadása "A német vezérállamról". Délmagyarország, (12) 84. p. 5. (1936)

Előadások : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 84. p. 8. (1936)

Farkas Béla professzor tudományos munkájának bécsi elismerése. Délmagyarország, (12) 86. p. 6. (1936)

Előadások : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 100. p. 7. (1936)

A Turul Szövetség tiltakozása a francia békejavaslat ellen. Délmagyarország, (12) 103. p. 7. (1936)

Dr. Németh Imre előadása Szegeden : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 104. p. 12. (1936)

A szegedi egyetem búcsúja a halott dr. Poór Ferenc professzortól. Délmagyarország, (12) 106. p. 4. (1936)

Előadások : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 106. p. 7. (1936)

A szegedi kamarakórus sikere Budapesten : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 107. p. 8. (1936)

Irodalmi est a Hungáriában : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 107. p. 8. (1936)

A "Turul" Árpád Bajtársi Egyesület zászlóavatása. Délmagyarország, (12) 108. p. 7. (1936)

Berzsenyi-emlékünnepély : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 108. p. 7. (1936)

A szegedi bölcsészek ünnepsége. Délmagyarország, (12) 110. p. 4. (1936)

Glattfelder püspök az ifjúság ideális hivatásáról és a rombolás matadorjairól beszélt az Emericana szombati ünnepségén. Délmagyarország, (12) 110. p. 7. (1936)

Bölcsészek zászlóavatása : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 111. p. 6. (1936)

Előadások : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 112. p. 7. (1936)

A "Turul" Szövetség küldöttsége a főispánnál : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 113. p. 7. (1936)

Érdekes doktoravatás a szegedi egyetemen. Délmagyarország, (12) 115. p. 6. (1936)

A szegedi ifjuság díszünnepélye Glattfelder püspök jubileumán. Délmagyarország, (12) 117. p. 3. (1936)

Előadások : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 118. p. 7. (1936)

Az Egészségpolitikai Társaság vitája a szegedi piackérdésről : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 121. p. 7. (1936)

Riesz Frigyes : az Akadémia rendes tagja : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 121. p. 7. (1936)

Előadások : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 123_2. p. 5. (1936)

Orvosi továbbképző tanfolyam a szegedi egyetemen : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 125. p. 6. (1936)

Évzáró ünnepély az egyetemen : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 126. p. 11. (1936)

Kramár professzor előadása Balatonfüreden a gyermekkori szívbajokról. Délmagyarország, (12) 127. p. 5. (1936)

Előadások : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 128. p. 7. (1936)

A főiskolai bajnokságok : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 129. p. 10. (1936)

Dr. Tomcsik József kinevezése : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 131. p. 7. (1936)

Öt bajnokságot nyert a KEAC az országos főiskolai versenyen. Délmagyarország, (12) 133. p. 11. (1936)

Az Egyetemi Luther-Szövetség közgyűlése. Délmagyarország, (12) 134. p. 7. (1936)

A szegedi egyetem díszdoktorrá avat két angol politikust : egy konzervatív és egy munkáspárti képviselőt : Sir Robert Gower a jogtudomány, Rhys Davies a földrajztudomány eszközeivel harcol a revizióért. Délmagyarország, (12) 139. p. 5. (1936)

Két angol képviselő díszdoktorrá avatása a szegedi egyetemen : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 141. p. 7. (1936)

Új egyetemi magántanár : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 141. p. 7. (1936)

Bensőséges ünnepségen avatta a szegedi egyetem díszdoktorrá Sir Robert Gower és Rhys Davies angol képviselőket : "Tudományos, politikai és emberi kötelességet teljesítünk a magyar igazságért vívott harcunkban" : "...A messzi Walesból elindul egy bányamunkás és eljut a szegedi egyetem díszdoktorságáig...". Délmagyarország, (12) 142. pp. 3-4. (1936)

Dr. Csekey István a Statisztikai Társaság tagja : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 142. p. 11. (1936)

Az egyetemi tanács új díszöltönye : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 143. p. 7. (1936)

A szegedi egyetem új tanácsa : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 164. p. 7. (1936)

Nyugalomba vonult dr. Szádeczky-Kardoss Béla, a szegedi egyetemi könyvtár helyettes igazgatója. Délmagyarország, (12) 166. p. 6. (1936)

Egyetemi tornacsarnok épül a József főherceg-téren. Délmagyarország, (12) 181. p. 4. (1936)

Új egyetemi tanárok : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 181. p. 6. (1936)

Várkonyi Hildebrand professzor előadása Angliában : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 206. p. 6. (1936)

Szent-Györgyi professzor előadása Luzernben : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 209. p. 5. (1936)

"A vidéki egyetemekre egyharmada vehető fel a budapesti egyetem diáklétszámának" : illetékes hely közleménye az egyetemi hallgatók számának visszafejlesztéséről. Délmagyarország, (12) 213. p. 2. (1936)

Tanévnyitás az egyetemen : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 213. p. 5. (1936)

"Az egyetem súlyos vesztesége az évről-évre tartó lecsökkentés" : "nem lehet a nagymúltú kolozsvári-szegedi egyetemet egy nívóra állítani a másik két vidéki egyetemmel" : dr. Ditrói Gábor lelépő rektor testvéri egyetértésre, békés tudományos munkára és elmélyülésre hívta fel az ifjúságot az egyetem szerdai tanévmegnyitó ünnepségén : dr. Erdélyi László székfoglalója. Délmagyarország, (12) 219. p. 3. (1936)

Hogyan állították elő szegedi paprikából a szegedi egyetemen az új vitamint : Szent-Györgyi és Rusznyák professzorok kutatómunkájának nagyjelentőségű új eredménye : a P-vitamin. Délmagyarország, (12) 221. pp. 5-6. (1936)

A szegedi bajtársi egyesületek gyűlése az egyetemen a spanyol népfront ellen. Délmagyarország, (12) 226. p. 5. (1936)

A diáknyomor a kérelmek és segélyek tükrében : bürokrácia őfelsége a diáksegítés munkájában. Délmagyarország, (12) 228. p. 6. (1936)

Október 6. : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 235. p. 7. (1936)

Székfoglaló előadások az egyetemen : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 238. p. 6. (1936)

Új városatyák : dr. Erdélyi László rektor, dr. Valentiny Ágoston, Fodor Emil : a kamarai érdekképviseleti választás megsemmisítése az igazoló választmány előtt. Délmagyarország, (12) 240. p. 2. (1936)

"Az irodalomtanítás célja : nem a tankönyvi szövegek betanítása" : dr. Erdélyi László és dr. Sík Sándor előadása a pedagógusok továbbképző tanfolyamán. Délmagyarország, (12) 249. p. 6. (1936)

Szent Györgyi és Rusznyák professzor előadása a P-vitaminról. Délmagyarország, (12) 250. p. 5. (1936)

Giovanni Papini : dr. Várady Imre előadása az egyetemen. Délmagyarország, (12) 251. p. 6. (1936)

A Szegedi Alföldkutató Bizottság vándorgyűlése Kecskeméten : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 256. p. 6. (1936)

Irodalom és lélektan : Sík Sándor és Várkonyi Hildebrand előadása. Délmagyarország, (12) 256. p. 6. (1936)

"Addig él az ember, amig tanulni tud" : dr. Kisparti János és dr. Mester János előadása. Délmagyarország, (12) 260. p. 5. (1936)

A "rálátás" - nem aktuális : az egyetem sürgeti a Petőfi Sándor-sugárúti házak lebontását, a város elhalasztotta a terv megvalósítását. Délmagyarország, (12) 262. p. 3. (1936)

A közgazdaság és a tanulás lélektana : dr. Surányi-Unger Tivadar és dr. Mester János előadása a szegedi pedagógusok tanfolyamán. Délmagyarország, (12) 266. p. 4. (1936)

Az Emericana intelme. Délmagyarország, (12) 267. p. 1. (1936)

Előadások : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 269. p. 7. (1936)

A szegedi egyetem olasz lektora : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 271. p. 6. (1936)

A rheuma : dr. Kramár Jenő egyetemi tanár előadása a rheumás megbetegedésekről. Délmagyarország, (12) 273. p. 3. (1936)

A jogászok dísztáborozása : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 274. p. 6. (1936)

Új vezetőség a szegedi Turulnál : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 276. p. 17. (1936)

Mészöly és Kramár professzor előadása a pedagógusok tanfolyamán. Délmagyarország, (12) 278. p. 7. (1936)

Érdekes orvosi előadások az Egyetembarátok Egyesülete szakülésén : a tüdőoperáció, a szellemileg visszamaradt gyermekek, a szeszes ital és a gyermek. Délmagyarország, (12) 279. p. 5. (1936)

SzentGyörgyi professzor kinevezése : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 281. p. 6. (1936)

Érdekes előadásokkal befejeződött a szegedi pedagógusok továbbképző tanfolyama. Délmagyarország, (12) 284. p. 7. (1936)

Szily államtitkár nagyfontosságú tárgyalásai Szegeden egyetemi tatarozásokról és építkezésekről : dr. Erdélyi László rektor : "Reményünk van arra, hogy az egyetem jogos szükségleteit ki fogják elégíteni". Délmagyarország, (12) 285. p. 3. (1936)

Előadások : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 288. p. 18. (1936)

Aranydiplomás ünnepség az egyetemen. Délmagyarország, (12) 288. p. 18. (1936)

Szegedi tanárok előadása a felsőoktatási kongresszuson. Délmagyarország, (12) 292. p. 4. (1936)

Előadások : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 293. p. 20. (1936)

Érdekes bírálatok a felsőoktatási kongresszuson : Moór Gyula, Thury Sándor, Csekey István és Surányi-Unger Tivadar felszólalásai. Délmagyarország, (12) 294. p. 2. (1936)

Befejeződött a felsőoktatási kongresszus. Délmagyarország, (12) 296. p. 4. (1936)

"Az objektív tudományt nem lehet pártpolitikához kötni" : dr. Várkonyi Hildebrand professzor előadása heidelbergi és cheltenhami tapasztalatairól. Délmagyarország, (12) 298. p. 7. (1936)

Új egyetemi rendkívüli tanárok : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 299. p. 21. (1936)

Dunántúl és Kisalföld : dr. Kogutowicz Károly magyar földrajzának második kötete. Délmagyarország, (12) 301. p. 5. (1936)

Kormányzógyűrűs doktoravatások a szegedi egyetemen : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 248. p. 6. (1936)

Három kormányzógyűrűs doktorráavatás a szegedi egyetemen. Délmagyarország, (12) 255. p. 2. (1936)

Özv. Beer Zsigmondné. Délmagyarország, (12) 1. p. 8. (1936)

Halálozás. Délmagyarország, (12) 1. p. 12. (1936)

A 74 éves földműves halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (12) 2. p. 6. (1936)

Marólúggal mérgezte meg magát a tizenhétéves leány : [tudósítás]. Délmagyarország, (12) 5. p. 5. (1936)

A tizenhétéves leány öngyilkossága. Délmagyarország, (12) 7. p. 5. (1936)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (12) 7. p. 7. (1936)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (12) 9. p. 10. (1936)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (12) 9. p. 10. (1936)

Gyászjelentés. Délmagyarország, (12) 9. p. 11. (1936)

Borzalmas szerencsétlenség a Klauzál-téren : a teherautó halálragázolt egy munkanélküli festőmunkást - a kerekek szétroncsolták a szerencsétlen ember fejét. Délmagyarország, (12) 11. p. 3. (1936)

Halálozás. Délmagyarország, (12) 14. p. 7. (1936)

Szántó Gáborné szül. Kerteri Jolán. Délmagyarország, (12) 15. p. 4. (1936)

Deák László. Délmagyarország, (12) 20. p. 7. (1936)

Halálozás. Délmagyarország, (12) 21. p. 11. (1936)

Özv. Czinner Ignácné : [meghalt január 26-án]. Délmagyarország, (12) 22. p. 4. (1936)

Dr. Tonelli Sándor gyásza : [özv. Tonelli Pálné; meghalt 87 éves korában; férje: Tonelli Pál nyugalmazott állomásfőnök; fia: dr. Tonelli Sándor a szegedi kereskedelmi és iparkamara főtitkára]. Délmagyarország, (12) 22. p. 5. (1936)

"Méregnek nyomát sem találtuk" : a vegyvizsgáló intézet értesítésével végleg befejeződött a nyomozás Dénes József cipőkereskedő hirtelen halála ügyében. Délmagyarország, (12) 27. p. 3. (1936)

Halálozás. Délmagyarország, (12) 29. p. 11. (1936)

Borzalmas halálos szerencsétlenség a rókusi vasúti síneken : a vasárnap délutáni személyvonat összeroncsolta és darabokra tépte az öreg mezőőrt. Délmagyarország, (12) 30. p. 5. (1936)

Halálozás. Délmagyarország, (12) 30. p. 5. (1936)

Özv. Gráma Sándorné szül Pély Julianna : [meghalt február 3-án]. Délmagyarország, (12) 30. p. 5. (1936)

Halmi Márton. Délmagyarország, (12) 30. p. 6. (1936)

Halmi Márton. Délmagyarország, (12) 31. p. 6. (1936)

vitéz Kállay András : [vasbútor és gyermekkocsikészítő; meghalt 49 éves korában; a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (12) 32. p. 4. (1936)

Köszönetnyilvánítás : özv. Gráma Sándorné szül. Pély Julianna. Délmagyarország, (12) 34. p. 5. (1936)

Özv. Veszelka Istvánné szül. Katona Anna : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (12) 34. p. 7. (1936)

Halálozás. Délmagyarország, (12) 34. p. 7. (1936)

Köszönetnyilvánítás : Ősi János. Délmagyarország, (12) 35. p. 4. (1936)

Hubert Antal : meghalt 67 éves korában; a család gyászjelentése. Délmagyarország, (12) 37. p. 4. (1936)

Köszönetnyilvánítás : vitéz Rónaszéki János, magyar királyi postagépkocsi-vezető. Délmagyarország, (12) 45. p. 3. (1936)

Joó Gyuláné szül. Tóth Mária : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (12) 48. p. 2. (1936)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (12) 49. p. 4. (1936)

Tardos-Taussig Ármin meghalt : [nyugalmazott államvasúti felügyelő-mérnök; meghalt 62 éves korában; nekrológ, részletes életrajzi adatokkal]. Délmagyarország, (12) 49. p. 5. (1936)

Taussig Ármin : [nyugalmazott MÁV műszaki tanácsos; meghalt 62. életévében (február 25-én); a család (részletes) gyászjelentése]. Délmagyarország, (12) 49. p. 6. (1936)

Krim Imréné szül. Ábrahám Etelka : [meghalt 49. életévében; férje: Krim Imre mozdonyvezető; a család (részletes) gyászjelentése]. Délmagyarország, (12) 50. p. 4. (1936)

Csütörtökön délután temetik Tardoss-Taussig Ármint : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 50. p. 5. (1936)

Tardos-Taussig Ármin utolsó útja : [részletes tudósítás]. Délmagyarország, (12) 51. p. 4. (1936)

Halálozás. Délmagyarország, (12) 51. p. 5. (1936)

Obermayer Ernő: Tardos-Taussig Ármin emlékezetéhez. Délmagyarország, (12) 53. p. 12. (1936)

Tardos-Taussig Ármin emléke : [rövid hír dr. Pap Róbert emlékbeszédéről]. Délmagyarország, (12) 56. p. 6. (1936)

Rieger Lajos halála : [rövid hírek] ; [a folyammérnöki hivatal nyugalmazott igazgató-főmérnöke; meghalt 70 éves korában]. Délmagyarország, (12) 61. p. 6. (1936)

Halálos munkásbaleset a kenderfonógyárban : a lift agyonnyomott egy vigyázatlan munkást. Délmagyarország, (12) 63. p. 4. (1936)

Halálozás. Délmagyarország, (12) 71. p. 12. (1936)

Kaufmann Józsefné szül. Szilasi Leonka : [meghalt 48 éves korában (március 25-én); a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (12) 80. p. 7. (1936)

Özv. Kocsis Józsefné szül. Keszler Mária : [meghalt 74. életévében (március 27-én); a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (12) 82. p. 4. (1936)

Halálozás. Délmagyarország, (12) 82. p. 12. (1936)

Móricz Pál meghalt : [1870-1936. március 30. ; író, újságíró]. Délmagyarország, (12) 83. p. 2. (1936)

Halálozás. Délmagyarország, (12) 88. p. 12. (1936)

Nyári Lukács : [nyugalmazott állami (?) tanító; meghalt 68 éves korában; a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (12) 89. p. 2. (1936)

A két barát halála : [Erdei János, MÁV nyugdíjas, illetve Matyasovszky Ferenc nyugdíjas vasutas ; meghalt 63 éves korában]. Délmagyarország, (12) 89. p. 7. (1936)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (12) 91. p. 7. (1936)

A két jóbarát halála. Délmagyarország, (12) 92. p. 9. (1936)

Halálozás. Délmagyarország, (12) 96. p. 5. (1936)

Imri Ferenc : [meghalt 45 éves korában; a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (12) 97. p. 5. (1936)

Brummer Kálmán : [aláírták gyermekei: Brummer József (New York), Brummer Etelka, Brummer Ernő (Paris)]. Délmagyarország, (12) 98. p. 7. (1936)

Stéhly Miklós : [cipészmester; meghalt április 18-án; a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (12) 98. p. 7. (1936)

Bérczi tanár úr. Délmagyarország, (12) 98. p. 12. (1936)

Két temetés Szatymazon : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 99. p. 7. (1936)

Peregi Mihály : malomtulajdonos ; [meghalt 69. életévében (április 22-én); a család (részletes) gyászjelentése]. Délmagyarország, (12) 102. p. 6. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 102. p. 6. (1936)

Temetés : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 103. p. 7. (1936)

Kedden temetik dr. Poór Ferenc professzort. Délmagyarország, (12) 105. p. 5. (1936)

Wolf Miksa meghalt : [földbirtokos, a Dorozsma melletti mintagazdaság vezetője; meghalt 55 éves korában]. Délmagyarország, (12) 109. p. 2. (1936)

Vasárnap délután kísérik el utolsó útjára Wolf Miksát. Délmagyarország, (12) 110. pp. 5-6. (1936)

Wolf Miksa : földbirtokos. Délmagyarország, (12) 110. p. 10. (1936)

Nagy részvét mellett temették el Wolf Miksát. Délmagyarország, (12) 111. p. 4. (1936)

Hajdu Antal : [nyugalmazott tanító; meghalt 78. életévében (május 3-án); a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (12) 111. p. 5. (1936)

Halálozás. Délmagyarország, (12) 116. p. 13. (1936)

Halálozás. Délmagyarország, (12) 117. p. 5. (1936)

Wimmer Fülöp emléke : [az Iparkamara elnöke; meghalt 1934-ben]. Délmagyarország, (12) 122. p. 4. (1936)

Gárgyán Imre halála : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 122. p. 4. (1936)

Murka Istvánné szül. Domokos Ilona : [meghalt 43. életévében (május 16-án)]. Délmagyarország, (12) 122. p. 6. (1936)

Vass Endre : kereskedő ; [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (12) 123. p. 4. (1936)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (12) 126. p. 8. (1936)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (12) 127. p. 4. (1936)

A zsibárus hirtelen halála. Délmagyarország, (12) 127. p. 6. (1936)

Péter bácsi halála. Délmagyarország, (12) 127. p. 6. (1936)

Özv. Heimann Illésné szül. Bleyer Emilia. Délmagyarország, (12) 130. p. 6. (1936)

Dr. Schreiber Fülöp halála : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 132. p. 13. (1936)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (12) 133. p. 4. (1936)

Kerner Pál ezredes halála : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 133. p. 9. (1936)

Kardos Mór. Délmagyarország, (12) 134. p. 4. (1936)

Halálozás. Délmagyarország, (12) 135. p. 6. (1936)

Marci bácsi halála. Délmagyarország, (12) 135. p. 6. (1936)

A 71 éves óvónő hirtelen halála. Délmagyarország, (12) 136. p. 5. (1936)

Harmath Béláné. Délmagyarország, (12) 142. p. 8. (1936)

Öngyilkosságot követett el a Tisza-parton egy nyugalmazott százados. Schreiner Ferenc tragédiája : Schreiner Ferenc tragédiája. Délmagyarország, (12) 144. p. 5. (1936)

Papp Lajos. Délmagyarország, (12) 146. p. 6. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 147. p. 6. (1936)

Princz Károlyné sz. Deutcsh Irma. Délmagyarország, (12) 148. p. 11. (1936)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (12) 148. p. 13. (1936)

Halálos foghúzás. Délmagyarország, (12) 150. p. 5. (1936)

Malivanek Vilmosné szül. Jung Krisztina. Délmagyarország, (12) 152. p. 2. (1936)

Bäck Pál : [meghalt 38. életévében; a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (12) 154. p. 10. (1936)

Id. Nyáry György. Délmagyarország, (12) 154. p. 10. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 154. p. 13. (1936)

Bäck Pál meghalt : [nekrológszerű, rövid hír]. Délmagyarország, (12) 154. p. 18. (1936)

Kardos Mihály: Búcsú egy rajongó sportembertől. Délmagyarország, (12) 154. p. 18. (1936)

Lindenfeld Bertalan : []. Délmagyarország, (12) 156. p. 4. (1936)

Székely Miksa. Délmagyarország, (12) 156. p. 5. (1936)

Székely Miksa. Délmagyarország, (12) 156. p. 5. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 156. p. 5. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 156. p. 5. (1936)

Klein Manó. Délmagyarország, (12) 156. p. 6. (1936)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (12) 159. p. 8. (1936)

Fekete Zsigmond. Délmagyarország, (12) 161. p. 4. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 161. p. 5. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 163. p. 5. (1936)

Kamp Ferenc. Délmagyarország, (12) 163. p. 7. (1936)

Peidl Gyula leányának öngyilkossága. Délmagyarország, (12) 171. p. 5. (1936)

Grapka Emil. Délmagyarország, (12) 171. p. 5. (1936)

Budai Sándorné szül. Dékány Rozál : [meghalt 61. életévében; a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (12) 173. p. 6. (1936)

Özv. Hegyi Kálmánné. Délmagyarország, (12) 176. p. 8. (1936)

Kovács József. Délmagyarország, (12) 177. p. 12. (1936)

Halálos műtét. Délmagyarország, (12) 179. p. 6. (1936)

Halálos fertőzés. Délmagyarország, (12) 182. p. 6. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 183. p. 12. (1936)

A 25 éves fiatalasszony vasárnap összeszólalkozott férjével, hétfőn nikotinoldattal megmérgezte magát. Délmagyarország, (12) 184. p. 3. (1936)

Dr. Buday Kálmán temetése : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 184. p. 7. (1936)

Bodnár Zsigmondné szül. Márton Mária : [meghalt augusztus 3-án]. Délmagyarország, (12) 185. p. 2. (1936)

Nem kapta meg a hadikölcsön-segélyt, öngyilkosságot követett el a 72 éves biztosítási üzletszerző : búcsúlevelet írt Schreiner Ferenchez, aki néhány hét előtt agyonlőtte magát. Délmagyarország, (12) 185. p. 4. (1936)

Weisz Ede. Délmagyarország, (12) 187. p. 7. (1936)

Kiss István. Délmagyarország, (12) 190. p. 2. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 190. p. 5. (1936)

A. Sebestyén Pál. Délmagyarország, (12) 191. p. 4. (1936)

A törvényszéki orvostani intézetben felismerték a 122-es kabin vendégét. Délmagyarország, (12) 191. p. 7. (1936)

Özv. Schlesinger Mórné sz. Guthard Róza. Délmagyarország, (12) 192. p. 5. (1936)

Meghalt a Délibáb-uccai állványösszeomlás áldozata. Délmagyarország, (12) 194. p. 5. (1936)

Dr. Jedlicska Béla meghalt. Délmagyarország, (12) 196. p. 6. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 197. p. 8. (1936)

Bodó Mihály : [meghalt 27. életévében (augusztus 24-én)]. Délmagyarország, (12) 201. p. 7. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 201. p. 7. (1936)

Deutsch Dávidné szül. Szinger Henriette. Délmagyarország, (12) 202. p. 4. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 202. p. 6. (1936)

Özv. Leó Jánosné Kelemen Mária. Délmagyarország, (12) 203. p. 5. (1936)

Halálozás. Délmagyarország, (12) 203. p. 6. (1936)

Özv. Sárkány Bernátné. Délmagyarország, (12) 204. p. 5. (1936)

Özv. Gömöri Lajosné. Délmagyarország, (12) 204. p. 5. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 205. p. 11. (1936)

Zombori Ferenc. Délmagyarország, (12) 207. p. 4. (1936)

Meghalt Doránszky Károly. Délmagyarország, (12) 207. p. 6. (1936)

Eltemették Doránszky Károlyt : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 209. p. 5. (1936)

Halálozás. Délmagyarország, (12) 209. p. 5. (1936)

Kanizsa Árminné szül. Sebők Ibolya. Délmagyarország, (12) 211. p. 4. (1936)

Kávé József. Délmagyarország, (12) 211. p. 4. (1936)

Dr. Solti János bírósági jegyző halála : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 211. p. 13. (1936)

Raskó István kúriai bíró halála. Délmagyarország, (12) 213. p. 5. (1936)

Halálozás. Délmagyarország, (12) 214. p. 5. (1936)

Halálozás. Délmagyarország, (12) 214. p. 5. (1936)

Raskó István temetése : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 215. p. 7. (1936)

Meghalt özv. Szivessy Lászlóné. Délmagyarország, (12) 218. p. 5. (1936)

Özv. dr. Szivessy Lászlóné szül. Prosznitz Júlia. Délmagyarország, (12) 218. p. 6. (1936)

Eltemették özv. dr. Szivessy Lászlónét : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 219. p. 5. (1936)

Halálozás. Délmagyarország, (12) 220. p. 6. (1936)

Özv. Palócz Lászlóné Nagy Gizella. Délmagyarország, (12) 221. p. 6. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 223. p. 5. (1936)

Dr. Lőw Sámuel főorvos halála. Délmagyarország, (12) 223. p. 5. (1936)

Weil Pál. Délmagyarország, (12) 223. p. 6. (1936)

Weil Pál. Délmagyarország, (12) 223. p. 6. (1936)

Temetés : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 225. p. 5. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 231. p. 6. (1936)

Hirtelen halál. Délmagyarország, (12) 234. p. 14. (1936)

Gömbös Gyula halálára. Délmagyarország, (12) 237. p. 1. (1936)

Szombaton temetik a halott miniszterelnököt : ma délután Münchenben beszentelik, a koporsót hozó különvonat csütörtökön érkezik Budapestre. Délmagyarország, (12) 237. pp. 1-3. (1936)

Három beszélgetés. Délmagyarország, (12) 237. p. 4. (1936)

Gömbös Gyula szegedi napjai. Délmagyarország, (12) 237. p. 5. (1936)

Egy korszak lezárul. Délmagyarország, (12) 238. p. 1. (1936)

Csütörtökön délben érkezik Budapestre a miniszterelnök koporsója : a holttestet nagy gyászpompával szentelték be Münchenben - a gyászvonat este fél 11 órakor elindult Magyarország felé. Pártvezérek kihallgatása a kormányzónál. Délmagyarország, (12) 238. pp. 1-2. (1936)

Tóth András villanyszerelő felesége Márkus Malvin. Délmagyarország, (12) 238. p. 2. (1936)

Gömbös Gyula ravatala a parlament kupolacsarnokában : a halott miniszterelnök útja Münchentől Budapestig. Délmagyarország, (12) 239. pp. 1-2. (1936)

A nagy temetés. Délmagyarország, (12) 240. p. 1. (1936)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (12) 240. p. 2. (1936)

Nagyszabású előkészületek a szombati temetésre : nagy tömegek vonultak el Gömbös Gyula ravatala előtt ; Göring, Ciano és Schuschnigg a miniszterelnök temetésén ; gyásszünet az összes hivatalokban. Délmagyarország, (12) 240. p. 3. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 240. p. 7. (1936)

Gömbös Gyula utolsó útja : nagyszabású gyászpompával kísérték ki holttestét a kerepesi temetőbe - Schuschnigg, Ciano és Göring a temetésen. Délmagyarország, (12) 241. pp. 3-4. (1936)

Gyász-szünet a városházán. Délmagyarország, (12) 241. p. 13. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 241. p. 13. (1936)

Dr. Lippay István halála : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 242. p. 7. (1936)

Temetés : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 242. p. 7. (1936)

Temetés : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 243. p. 7. (1936)

Gyógyíthatatlan betegsége miatt öngyilkosságot követett el egy kórházi tisztviselő : gimnazista fiát elküldte az iskolába, feleségét eltávolította a lakásból és a fáskamrában felakasztotta magát. Délmagyarország, (12) 244. p. 3. (1936)

Lőrinczy Gábor. Délmagyarország, (12) 244. p. 8. (1936)

Az állomási vendégszobában hirtelen meghalt egy vasúti műszaki tanácsos. Délmagyarország, (12) 245. p. 4. (1936)

Hirtelen halál : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 246. p. 6. (1936)

Ifj. Tandari József. Délmagyarország, (12) 247. p. 12. (1936)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (12) 248. p. 2. (1936)

Gömbös Gyuláné köszönete a város részvétéért. Délmagyarország, (12) 248. p. 6. (1936)

Kaufmann József. Délmagyarország, (12) 249. p. 5. (1936)

Temetés : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 249. p. 7. (1936)

Gömbös Gyula emlékezete a hétfői közgyűlésen : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 253. p. 13. (1936)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (12) 253. p. 16. (1936)

Dr. Kun Izidor meghalt. Délmagyarország, (12) 254. p. 2. (1936)

Makranczy József. Délmagyarország, (12) 254. p. 7. (1936)

Dr. Kun Izidor. Délmagyarország, (12) 255. p. 2. (1936)

Dr. Kun Izidor. Délmagyarország, (12) 255. p. 6. (1936)

Ma délben temetik dr. Kun Izidort : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 255. p. 7. (1936)

Id. Dicső András. Délmagyarország, (12) 256. p. 5. (1936)

Halálozás. Délmagyarország, (12) 256. p. 6. (1936)

Eltemették dr. Kun Izidort. Délmagyarország, (12) 256. p. 7. (1936)

Hibaigazítás. Délmagyarország, (12) 257. p. 5. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 264. p. 13. (1936)

Sonnenwirth Ignácné szül. Hauser Emilia. Délmagyarország, (12) 264. p. 13. (1936)

Bokor Izsóné : [meghalt november 6-án]. Délmagyarország, (12) 264. p. 13. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 264. p. 14. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 264. p. 14. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 265. p. 6. (1936)

Temetés : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 265. p. 6. (1936)

Temetés : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 265. p. 6. (1936)

Dr. Gyuritz Sándor meghalt. Délmagyarország, (12) 266. p. 6. (1936)

Bartos István : [meghalt 28 éves korában (november 9-én)]. Délmagyarország, (12) 266. p. 6. (1936)

A 76 éves özvegyasszony öngyilkossága : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 267. p. 5. (1936)

Görbe Blanka. Délmagyarország, (12) 268. p. 4. (1936)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (12) 270. p. 4. (1936)

Szabó Árminné szül. Fried Laura. Délmagyarország, (12) 274. p. 5. (1936)

Szabó Árminné. Délmagyarország, (12) 274. p. 5. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 274. p. 6. (1936)

Meghalt dr. Kis Samu járásbíró : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 276. p. 17. (1936)

Temetés : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 277. p. 6. (1936)

Horváth Mihályné szül. Juhász Terézia. Délmagyarország, (12) 279. p. 7. (1936)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (12) 282. p. 22. (1936)

Lőbl Adolf. Délmagyarország, (12) 287. p. 6. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 287. p. 7. (1936)

Kasza Dénes. Délmagyarország, (12) 288. p. 12. (1936)

Klein Áron. Délmagyarország, (12) 289. p. 11. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 289. p. 11. (1936)

Özv. Kiss Mórné szül. Kiss Irén : [meghalt december 8-án; a család (részletes) gyászjelentése]. Délmagyarország, (12) 290. p. 6. (1936)

Hívták a szellemek - öngyilkos lett a 73 esztendős asszony. Délmagyarország, (12) 291. p. 5. (1936)

Halálozás. Délmagyarország, (12) 303. p. 24. (1936)

Buzáth János halála : [Budapest székesfőváros nyugalmazott alpolgármestere; nővére: Lantos Béla nyugalmazott felügyelő-igazgató felesége, Buzáth Margit]. Délmagyarország, (12) 304. p. 7. (1936)

Özv. Cziklay Jánosné szül. Czinner Regina : [meghalt 79 éves korában (december 29-én); a család (részletes) gyászjelentése]. Délmagyarország, (12) 305. p. 4. (1936)

Rőser igazgató meghalt a gyűjtőfogházban : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 305. p. 7. (1936)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 305. p. 7. (1936)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (12) 306. p. 7. (1936)

Kroo Lajosné szül. Schwartz Szerén : [meghalt december 30-án; a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (12) 306. p. 7. (1936)

Lőwy Soma : [meghalt 74. életévében (december 26-án); a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (12) 306. p. 7. (1936)

Körmendy Mátyás: Árucsarnok és Ipari Vásár. Délmagyarország, (12) 1. p. 11. (1936)

Rövidesen újabb négy szakmában is bevezetik a 48 órás munkahetet. Délmagyarország, (12) 2. p. 3. (1936)

Az ipartestület tiltakozása az ínségmunkák keretében elrendelt ipari munkák ellen : négy pengőre emelték fel a szellemi szükségmunkások családi pótlékát. Délmagyarország, (12) 2. p. 3. (1936)

Előadás a Munkásotthonban : Hubay János : Mi a szocializmus? címmel. Délmagyarország, (12) 3. p. 7. (1936)

Még mindig nem lehet folytatni a Hősök Kapuja épírését : nem érkezett meg a minisztériumi jóváhagyás. Délmagyarország, (12) 102. p. 3. (1936)

Elkészült a Hősök Kapuja : akik tervezték, építették és kidolgozták. Délmagyarország, (12) 247. pp. 11-12. (1936)

December helyett márciusban avatják fel a Hősök Kapuját. Délmagyarország, (12) 273. p. 5. (1936)

Zárt ajtók mögött tartotta meg első ülését a földbér-bizottság : a múlt év végéig 970 ezer pengő volt a földbérhátralék összege - Shvoy Kálmán a magas haszonbérekről és a bérlő-morál fejlesztéséről - Inditványok a bérlő-kérdés megoldására - Hivatalból kell elrendelni a magas bérek revizióját. Délmagyarország, (12) 6. pp. 3-4. (1936)

Budapest - Szeged: 5-ös számú útvonal : minden kilométernél számtáblákat helyeznek el az országutakon. Délmagyarország, (12) 7. p. 2. (1936)

A nemzetközi autóút és Szeged : meg kell szervezni a rendszeres modern autó-szolgálatot - Külön bizottság elé kerül a létesítendő garázs kérdése. Délmagyarország, (12) 7. p. 3. (1936)

70.029 akta : egy év munkája a szegedi járásbíróságon. Délmagyarország, (12) 7. p. 4. (1936)

Adóügyek, menetrendi sérelmek és az egységes üzleti záróra kérdése az ipartestület előljárósága előtt : ha a részjegyzés eredménnyel jár, már tavaszra megépítik az ipari vásárcsarnokot. Délmagyarország, (12) 8. p. 3. (1936)

"Átmeneti strandszezont" készít elő a város : a házike[!s]zeléses strandfürdő megépítéséig. Délmagyarország, (12) 10. p. 3. (1936)

A polgármester a strand-építés megvalósításáról : "Ilyen stranddal egyetlen magyar város sem fog rendelkezni" ; Biztosították a fedezetet, a mérnöki hivatal megkezdi a kiépítés terveinek kidolgozását. Délmagyarország, (12) 85. p. 3. (1936)

Húsvét után megkezdik a városi strandfürdő építését : az első évben 120 ezer pengő értékű munkát végeznek el - városi mérnökök ausztriai tanulmányútja. Délmagyarország, (12) 91. p. 3. (1936)

"Szeged számára nagyszabású, modern strandfürdőt kell építeni" : az osztrák tanulmányút - megkezdődött a tervezés - autóbusszal és komppal oldják meg a közlekedést? Délmagyarország, (12) 101. p. 3. (1936)

Semmi nyoma sincs a városi strandnak : június 1-re halasztották el a strand megnyitását és - meggyorsítják a munkát. Délmagyarország, (12) 117. p. 3. (1936)

A strandépítkezésből az idén már semmi sem lesz - mondja a polgármester. Délmagyarország, (12) 120. p. 7. (1936)

Négy strand működik a monopolizált újszegedi Tiszaparton. Délmagyarország, (12) 160. p. 4. (1936)

Vitaüléseken tárgyalják Szeged városfejlesztési problémáit. Délmagyarország, (12) 8. p. 6. (1936)

Strandot, turista-szállót, propagandát sürget az idegenforgalmi hivatal évi jelentése : tizenöt filléres gyorsvonat érkezett a szabadtéri játékokra. Délmagyarország, (12) 9. p. 5. (1936)

Lázár László: Fedett uszoda, játszótér és modern sporttelep. Délmagyarország, (12) 9. pp. 13-14. (1936)

A színügyi bizottság javaslata után dönt a polgármester Sziklai színigazgató szerződés- és szubvenció-kérelméről. Délmagyarország, (12) 10. p. 3. (1936)

Vasárnap megalakul a Baross Gábor Kör szegedi szervezete : "nemzeti önállósítási alap" a fiatalság számára. Délmagyarország, (12) 10. p. 4. (1936)

A központi temető és a kötelező ravatalozás : bizottsági tárgyalás a temető-kérdés megoldásáról - az egyházak ellenzik a kerületi temetők megszüntetését. Délmagyarország, (12) 11. p. 2. (1936)

Egészségügyi kérdések a közigazgatási bizottság keddi ülésén : a gyermekkórház kibővítése és a ragályos betegek : a trachoma elleni küzdelem : az elmúlt évben 83 ezer pengővel kevesebb adót fizettek be. Délmagyarország, (12) 11. p. 5. (1936)

4000 pengőbe kerülne a félszázados városháza külső tatarozása : évek óta sürgetik az elrongyolódott vakolat helyreállítását, de soha sincs rá fedezet. Délmagyarország, (12) 12. p. 3. (1936)

A szegedi képviselők együttes akciója a város költségvetése érdekében : Shvoy Kálmán, Rassay Károly és Hunyady-Vas Gergely a pénzügyminiszternél és a belügyminiszternél : a képviselőket meghívták a költségvetés pénteki minisztériumi tárgyalására. Délmagyarország, (12) 13. p. 3. (1936)

Január 20-án megkezdődik a munka a szabóipari mintaműhelyben. Délmagyarország, (12) 13. p. 5. (1936)

Változatlan marad a budapest-szegedi menetrend : kívánságok és sérelmek a pénteki menetrendi értekezleten : "vonatszaporításról a Máv mai helyzetében nem lehet szó". Délmagyarország, (12) 14. p. 3. (1936)

Körmendy Mátyás: Májusra elkészül a Szegedi Ipari Vásár csarnoka. Délmagyarország, (12) 14. p. 6. (1936)

Szigorú intézkedések a renitens trachoma-betegek ellen : akik nem hajlandók megjelenni az orvosi kezelésen, azokat feljelentik és elrendelik kényszerkezelésüket. Délmagyarország, (12) 15. p. 3. (1936)

1941-ig meghosszabbítják a színigazgató szerződését : a színügyi bizottság szerdai ülésén teljesítette Sziklai Jenő kérelmét. Délmagyarország, (12) 18. p. 3. (1936)

A polgármester kedden délre ankétot hívott össze a szabadtéri játékok ügyében : a döntés sürgős, nincs halogatásra idő ; az eddigi tárgyalások megszakadtak ; két kombináció. Délmagyarország, (12) 88. p. 3. (1936)

Ankét a városházán az idei szabadtéri játékokról : a bizottság egyhangúlag állást foglalt a játékok további megrendezése mellett - a polgármester sürgős tárgyalásokat kezd Janovics Jenővel. Délmagyarország, (12) 90. p. 3. (1936)

Szivessy Lehel: Szabadtéri Játékok. Délmagyarország, (12) 93. p. 10. (1936)

"A szabadtéri játékokat támadó valótlan tényállításokat a cikkíró teljes joggal hibáztathatta" : a budapesti történyszék ítélete a szabadtéri sajtóperben - Pásztor Józsefet 300 pengőre ítélték, de az ítélet végrehajtását felfüggesztették - erkölcsi kártérítés: 50 pengő. Délmagyarország, (12) 109. pp. 3-4. (1936)

A kisgyűlés többórás szabadtéri vita után módosította az eddigi terveket : a "Kelet népe" lekerült a műsorról - aggodalmak a műsor és a költségvetés körül. Délmagyarország, (12) 114. pp. 3-4. (1936)

"Szegedi voltam, az is maradok mindig..." : budai elvonultságában szegedi dolgokról, a szabadtéri előadásokról, a fejlődő Szegedről és a közéletről beszél Kelemen Béla, a szegedi kormány volt minisztere. Délmagyarország, (12) 124. p. 4. (1936)

A szegedi játékok. Délmagyarország, (12) 140. p. 1. (1936)

A Dóm-téri játékok főszereplői : engedélyezték a vasúti kedvezményeket a szabadtéri játékokra. Délmagyarország, (12) 154. p. 8. (1936)

Elkészült a szabadtéri előadások végleges szereposztása : hangversenyzenekar helyett mégis - katonazenekar? Délmagyarország, (12) 157. p. 3. (1936)

Janovics Jenő nyilatkozik a Tragédia, a Bizánc és a János vitéz rendezői elgondolásáról : szimbolikus vetítés a Tragédiá-nál, a Bizánc előadásában a templom lesz a főszereplő, naturalisztikus megoldás a János vizéznél. Délmagyarország, (12) 168. p. 5. (1936)

Szabadtéri gondolatok. Délmagyarország, (12) 173. p. 1. (1936)

A szegedi kereskedők példája. Délmagyarország, (12) 183. p. 1. (1936)

A polgármester nyilatkozata a szabadtéri játékokról : "a dómtéri játékokat állandósítani kell" - tanulságok, kívánságok, bírálatok és tervek. Délmagyarország, (12) 195. p. 3. (1936)

A város inkasszálja a szabadtéri hozzájárulást : a polgármester felhívása. Délmagyarország, (12) 197. p. 5. (1936)

"Az OTI szegedi székházának építése a legrövidebb időn belül megkezdődik" : mondotta Kovrig vezérigazgatóhelyettes Pálfy polgármesternek ; Az akták az ipari minisztériumban vannak és nincs szó arról, hogy az építkezés megint elmarad. Délmagyarország, (12) 67. p. 3. (1936)

Meghirdették a pályázatot az OTI szegedi székházának felépítésére : június közepén megkezdődik a 420.000 pengős építkezés. Délmagyarország, (12) 87. p. 3. (1936)

Százhatvanöten pályáztak az OTI szegedi székházának építési munkáira : felbontották az ajánlatokat - szegedi iparosokat és vállalkozókat kell megbízni a munkálatokkal. Délmagyarország, (12) 111. p. 2. (1936)

Kik építik az OTI székházát. Délmagyarország, (12) 127. p. 3. (1936)

35.000 pengős megtakarítás az OTI szegedi székházának építésnél. Délmagyarország, (12) 176. p. 7. (1936)

Kéthly Anna : előadása a Munkásotthonban a gyarmatosításról. Délmagyarország, (12) 20. p. 7. (1936)

Hétfő este megnyílt az első szegedi ipari továbbképző tanfolyam. Délmagyarország, (12) 22. p. 2. (1936)

A februári közgyűlés tárgyálja a közvágóhidi szabályrendeletet : nemcsak az exportőröknek adnak kedvezményt, de azoknak is, akik évente legalább 22 ezer sertést vágnak le. Délmagyarország, (12) 21. p. 5. (1936)

Az iparosok és az ínségmunka : festőmesterek tiltakozása az újszegedi templom ínségmunkás kifestése ellen. Délmagyarország, (12) 22. p. 2. (1936)

Munkaalkalmakat kell teremteni a vakok részére. Délmagyarország, (12) 22. p. 2. (1936)

Újabb hírek és kombinációk a szegedi főispáni szék betöltése körül : budapesti jelentések szerint Ney Géza pestvármegyei főjegyzőt nevezik ki Baranyi Tibor utódjául. Délmagyarország, (12) 25. p. 3. (1936)

Ötéves terv az egységes városrendezési program megvalósítására : hatszázezer pengős munkaterv a városrendezési bizottság előtt. Délmagyarország, (12) 25. p. 3. (1936)

Az egységes szegedi front és a rendkívüli közgyűlés. Délmagyarország, (12) 25. p. 7. (1936)

Az újszegedi turista-szálló : tervek és készülődések a nyári fizetővendég-akció lebonyolítására : összesen 15 újszegedi szobát jelentettek be az idegenforgalmi nyilvántartásba. Délmagyarország, (12) 27. p. 3. (1936)

Nagyjelentőségű nyelvemlék a nagyszéksósi lelet aranycsészéjén : érdekes felfedezések a hunok eredetéről. Délmagyarország, (12) 28. p. 3. (1936)

Aggházat létesítenek a szegedi kereskedők : kötvénykibocsájtási tervek és városi támogatás. Délmagyarország, (12) 28. p. 6. (1936)

Megállapodás a sertésexport frontján : a Hangya szerdán 100 sertéssel megkezdte a vágatást, de a jövőben két vagont visszaad a szegedi húsiparosoknak - a vásárlást folytatják, de a feldolgozást az iparosok végzik. Délmagyarország, (12) 32. p. 3. (1936)

A bőripari munkások és a cipészkisiparosok a 48 órás munkaidő és a legkisebb munkabérek bevezetését kérik. Délmagyarország, (12) 32. p. 2. (1936)

Imecs főispán csütörtökön látogatást tett Szegeden : első tárgyalások a városházán, bemutatkozó látogatások - február végén tartják meg az installációs közgyűlést. Délmagyarország, (12) 33. p. 3. (1936)

Megszavaztatják a szegedi iparosokat a kötelező iparosnyugdíjról. Délmagyarország, (12) 34. p. 6. (1936)

Kéthly Anna és Farkas István a szociáldemokraták szegedi nagygyűlésén. Délmagyarország, (12) 36. p. 2. (1936)

Légvédelmi tervet kell készítenie Szegednek : megalakítják a légoltalmi bizottságot. Délmagyarország, (12) 36. p. 4. (1936)

Az ipartestület feliratban kéri a közmunkák sürgős megindítását : "Az önálló iparosok jelentékeny része a legkétségbeejtőbb helyzetbe került, gyors és hathatós segítséget sürget" - Izgalmak a keddi előljárósági ülésen. Délmagyarország, (12) 37. p. 5. (1936)

Új dalárda Szegeden. Délmagyarország, (12) 37. p. 6. (1936)

A szegedi és a vármegyei múzeum közösen folytatják az ásatásokat Pusztamérgesen : békésen intézik el a pusztamérgesi leletek körüli bonyodalmakat. Délmagyarország, (12) 39. p. 5. (1936)

Hetvenezer pengős kölcsönből felépítik a Valéria-téri paprika-csarnokot. Délmagyarország, (12) 40. p. 3. (1936)

Rövidesen megvalósul a kereskedők aggkori biztosítása : Varga Mihály nyilatkozata - Horváth István az OMKE főtitkára : "Az önsegély elvén akarjuk kiépíteni az aggkori ellátást". Délmagyarország, (12) 40. p. 5. (1936)

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 1935. évi üzleti jelentése. Délmagyarország, (12) 41. pp. 15-16. (1936)

Felsőváros rendezését követelték a szociáldemokraták vasárnapi gyűlésén. Délmagyarország, (12) 42. p. 6. (1936)

Díszkutat építenek a Dóm-téren. Délmagyarország, (12) 43. p. 2. (1936)

Kinevezték a bizottságot, mely a legkisebb asztalosipari munkabéreket megállapítja : márciusban életbelépnek a szegedi kamara területén a legkisebb munkabérek. Délmagyarország, (12) 43. p. 3. (1936)

Hároméves idegenforgalmi terv : a város megállapodása az IBZSZ-szal - kiránduló csoportok, nyári fizető vendégek - gondok az elszállásolás körül : "A szabadtéri játékoknak a multak tapasztalatai alapján döntő fontossága van Szeged idegenforgalma szempontjából". Délmagyarország, (12) 45. p. 3. (1936)

50.000 pengő államsegélyt kér Dorozsma kultúrház építésére : reggel 9 óratól délután 3-ig ülésezett a képviselőtestület. Délmagyarország, (12) 45. p. 4. (1936)

Felsőváros tiltakozása a városrész mellőzése ellen : Monstre-küldöttség a polgármesternél. Délmagyarország, (12) 46. p. 3. (1936)

"A kézműiparosság nem adta fel a reményt" : a szegedi ipartestület évi jelentése az elmúlt évről - március elsején lesz a közgyűlés. Délmagyarország, (12) 46. p. 5. (1936)

Fogházra ítélték a sztrájkoló cipészmunkásokat akik megverték a sztrájktörőket. Délmagyarország, (12) 58. p. 5. (1936)

A fogadalmi templom hiányzó szobrai : a város megvásárolta az elhunyt Tóth István szobrászművész modelljeit és az ínségmunka keretében kifaragtatja a kőtömböket. Délmagyarország, (12) 47. pp. 9-10. (1936)

Érdekes számok az OTI működéséről. Délmagyarország, (12) 47. pp. 11-12. (1936)

Huszonhét tisztiorvos lesz Szegeden az új orvosi törvény szerint : közegészségügyi körbe osztják a környékbeli kisebb községeket. Délmagyarország, (12) 49. p. 4. (1936)

A házadómentesség kiterjesztése fellendítené Szegeden az építkezést : Iritz Béla indítványa a kamara teljes ülésén. Délmagyarország, (12) 52. p. 5. (1936)

Minden városrészben légoltalmi helyeket állítanak fel : az új építkezéseknél légoltalmi helyeket kell kijelölni. Délmagyarország, (12) 54. p. 2. (1936)

Tanoncotthont létesít a zsidó árva egylet : két közgyűlés - Dr. Lőw Immanuel emlékezése az elmúlt év halottairól. Délmagyarország, (12) 54. p. 4. (1936)

Vita az ipartestület közgyűlésén az ipari vásárcsarnok építéséről : a szegedi iparosok a kötelező iparosnyugdíjbiztosításért. Délmagyarország, (12) 54. p. 4. (1936)

Háromezer pengő államsegély az iparcsarnok építéséhez. Délmagyarország, (12) 96. p. 5. (1936)

Szeged lakossága 140.946 lélek : a decemberi népszámlálás érdekes adatai : feltűnően csökkent a nők száma - 71 ezer férfi, 69 ezer fő ; a belterületen lakik 95 ezer lélek, a tanyákon 45 ezer. Délmagyarország, (12) 55. p. 3. (1936)

Újabb katasztrofális csapás előtt a szegedi paprika : Csehszlovákiában 2000 holdon termelnek paprikát - Megszűnik a szegedi paprika exportlehetősége? Délmagyarország, (12) 55. p. 5. (1936)

40 százalékkal drágább postatarifa sújtja Szegedet : sürgős tarifarevizióra van szükség a határváros egész kereskedelme érdekében - Pick Jenő javaslata a posta vezérigazgtósághoz. Délmagyarország, (12) 56. p. 4. (1936)

Százezer lakosra 997 betegágy : érdekes előadások Szeged egészségügyi hiányairól az Egészségpolitikai Társaság vasárnapi gyülésén. Délmagyarország, (12) 60. p. 5. (1936)

A szegedi húsiparosok küzdelme a sertésexporttal és a Hangyával : az ipartestület előljárósága teljes szolidaritásáról biztosította a húsiparosokat és eljár, hogy a Hangya a jövőben ne sajátithassa ki a kisipar munkaterületeit ; Az ipari vásárcsarnok építkezése. Délmagyarország, (12) 61. pp. 3-4. (1936)

Százezer Szeged-prospektust ad ki a város : Rózsák napja lesz Szegeden. Délmagyarország, (12) 62. p. 3. (1936)

Miért dolgoznak vidéki napszámosok az ipartestület vásárcsarnokának építésénél? Délmagyarország, (12) 63. p. 5. (1936)

Rövidesen megnyílik az alsóvárosi fekvőcsarnok : az alsóvárosi lakosság negyven ágyalapítványt ajánlott fel. Délmagyarország, (12) 63. p. 5. (1936)

A város hatósága és a rendőrség megakadályozza a nyilaskeresztes izgatást : "Csírájában el kell fojtani a rend megbontására irányuló jelenségeket" - A polgármester és a főkapitány a Szegedre csempészett nyílaskeresztes plakátokról ; Az idei tavasszal sem épül fel az OTI-székház? - Shvoy Kálmán intervenciója a belügyminiszternél. Délmagyarország, (12) 66. pp. 3-4. (1936)

"Fel kell fegyverkezni azok ellen az eszmék ellen, amelyek ellentétesek a magyar hagyományokkal" : Szabó Mihály előadása az egyetemen a hitlerista magánjogról - "Az igazi közösség középpontjában nem a "néptárs" áll, hanem a sokkal magasabbrendű fogalom : az Ember" - Dr. Menyhárt Gáspár a német rendszer kritikájáról. Délmagyarország, (12) 67. p. 5. (1936)

A vegyvizsgálati díjak leszállítását követelik a paprikakészítők. Délmagyarország, (12) 69. p. 4. (1936)

A legkisebb munkabéreket : megállapítják a szegedi mezőgazdasági munkások részére is. Délmagyarország, (12) 71. p. 6. (1936)

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 1935. évi zárszámadásai : Az osztalék felemelését javasolja az igazgatóság ; Az 1931. évi bankzárlat óta 4,788 tételben 6,340,000 P., 1935. évben 1, 070 tételben 2,280,000 P. kölcsönt folyósított az intézet ; Állandóan folyósít új hiteleket a takarékpénztár. Délmagyarország, (12) 71. pp. 17-18. (1936)

Reitzer Miklós: A kereskedők és a szegedi paprika világhíre : megjegyzések egy nyilatkozathoz. Délmagyarország, (12) 72. p. 5. (1936)

A közterhek és a szegedi ínségesek : a munkaközvetítő hivatal körlevélben kéri a szegedi munkaadókat, hogy szegedi munkanélkülieket alkalmazzanak. Délmagyarország, (12) 79. p. 6. (1936)

Szeged környékén eredménnyel járt a nemesített búzatermelés : széles területen folytatják az akciót. Délmagyarország, (12) 80. p. 6. (1936)

A Szegedi Lloyd Társulat tiltakozik a kereskedelmi és iparkamarák szétválasztási terve ellen : a fundált vagyon és az ifjúság elhelyezése. Délmagyarország, (12) 81. p. 5. (1936)

A Szegedi Gazdasági Egyesület közgyűlése : a Nep-főtitkári állás kérdése a választmány előtt ; Dr. vitéz Shvoy Kálmánt az egyesület díszelnökévé választotta. Délmagyarország, (12) 82. pp. 3-4. (1936)

Két év a szegedi filharmonikusok fejlődésében : a kezdeményezéstől - az eredményekig. Délmagyarország, (12) 82. p. 7. (1936)

A strand-ügy és a tanyai iskolák építése : a hétfői kisgyűlés előtt. Délmagyarország, (12) 82. p. 8. (1936)

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár közgyűlése. Délmagyarország, (12) 82. p. 15. (1936)

A strand és az OTI-székház építése. Délmagyarország, (12) 83. pp. 5-6. (1936)

A napokban megkezdik a külterületen a 250.000 pengős útépítést : kisajátíthatja a város az utbaeső földeket. Délmagyarország, (12) 86. p. 3. (1936)

Előkészületek a szegedi orvoskamara megalakítására. Délmagyarország, (12) 143. p. 3. (1936)

A közvilágítás és a vízellátás javításáról tárgyalt a városrendezési bizottság. Délmagyarország, (12) 89. p. 6. (1936)

Az áram és a közügy : adatok és levelek a gázgyár üzleti politikájáról. Délmagyarország, (12) 93. p. 17. (1936)

A város és a gázgyár. Délmagyarország, (12) 94. p. 1. (1936)

Szankciók a gázgyár ellen a Belvárosi Mozi panasza alapján : ha nem küszöböli ki a gázgyár a hibákat, a város élni fog a birságolás jogával. Délmagyarország, (12) 95. p. 2. (1936)

Miért nem ülhet össze a gázgyári panaszbizottság : a gázgyár megfellebbezte a bizottság ügyrendjét, - a belügyminiszter visszautasította az alaptalan fellebbezést. Délmagyarország, (12) 98. p. 6. (1936)

Még mindig nem készült el a világítási térkép : A város és a leszerelt uccai gázlámpák - Az ügyészség vizsgálja az áramszolgáltatás ügyét. Délmagyarország, (12) 92. p. 5. (1936)

Száz átokházi ínséges jelentkezett az útépítési munkára : Imecs főispán nyilatkozata az átokházi inségesek segélyezéséről. Délmagyarország, (12) 93. p. 5. (1936)

A három szegedi politikai párt Szeged politikai életéről : három titkár nyilatkozata. Délmagyarország, (12) 93. p. 6. (1936)

Magyar László: Hét év után : Vasárnap délelőtt Juhász Gyulával - "Az én betegségem : menekülés ebből a mai világból....". Délmagyarország, (12) 93. pp. 13-14. (1936)

Kersch Ferenc: Szeged mezőgazdaságpolitikai feladatai. Délmagyarország, (12) 93. pp. 15-16. (1936)

Landesberg Jenő: A háziadómentesség, a pincelakások és a szociálpolitika. Délmagyarország, (12) 93. p. 25. (1936)

Nagyszabású idegenforgalmi előkészületek a Szegedi Ipari Vásárra : osztrák és jugoszláv látogatócsoportok érkezését jelezték. Délmagyarország, (12) 93. p. 26. (1936)

Lázár László: A centralizáció és a sport. Délmagyarország, (12) 93. p. 34. (1936)

Zárt ajtók a városházán : a polgármester statáriális rendelkezéssel megtiltotta, hogy a tisztviselők információt adjanak a nyilvánosságnak - "Felvilágosítást csak a polgármester adhat" - nincs magyarázat az érthetetlen rendelkezésre. Délmagyarország, (12) 94. p. 3. (1936)

Bolgár diákleányok Szegeden. Délmagyarország, (12) 94. p. 6. (1936)

Szerdán délben kigyulladt a szőregi kátránygyár és pusztulással fenyegette Szőreg községet : Súlyos katasztrófát akadályoztak meg a szegedi tűzoltók - A gyártelep benzin- és petruleumtartályai a robbanás veszélyében - Az a veszély fenyegetett, hogy a levegőbe röpül az egész gyártelep - A lepárló épület elpusztult, a katasztrófális robbanást sikerült megakadályozni. Délmagyarország, (12) 95. p. 3. (1936)

Érdekes felszólalások és bejelentések a közigazgatási bizottság ülésén : a tanyaiak és a városházi vikend, az ucca-kövezések, az informálási tilalom, csengeleiek panasza a vasút ellen, az idegenforgalmi szolgálat ; politikai beállítás az átokházai szeretetcsomagok mögött. Délmagyarország, (12) 95. pp. 3-4. (1936)

Engedélyezte a rendőrség a nyilaskeresztesek vasárnapi gyűlését. Délmagyarország, (12) 95. p. 5. (1936)

A szegedi paprikások védelmében. Délmagyarország, (12) 98. p. 1. (1936)

Titkolódzás helyett népszavazást követelnek a szegedi paprikatermelők : a monopoliumos terv támadása a szegedi paprika külön jelölése ellen - bizalmasan küldöttséget toboroznak a többség állásfoglalása ellen. Délmagyarország, (12) 111. pp. 3-4. (1936)

Beszéljenek a paprikatermelők is! Délmagyarország, (12) 112. p. 1. (1936)

A Hangya tisztességtelen verseny címén pert indított egy szegedi paprikakereskedő ellen, aki körlevélben tiltakozott a monopólium-terv ellen. Délmagyarország, (12) 113. pp. 3-4. (1936)

"A termelők érdekében vissza kell utasítani a paprikamonopólium lehetetlen tervét" : a kisgyűlésen napirendelőtti felszólalásokban tiltakoztak a Hangya-terv ellen ; "A kereskedelmnek elévülhetetlen érdemei vannak a szegedi paparika világhírében" - A polgármester magyarázata legutóbbi kijelentéseiről : "Végleges álláspontot még nem foglaltunk el". Délmagyarország, (12) 114. p. 5. (1936)

A paprika nagy napja. Délmagyarország, (12) 118. p. 1. (1936)

Szeged egész nyilvánossága tiltakozik a paprika-támadás ellen : augusztus elsején - az érdekeltek meghallgatása nélkül - életbe léptetik a monopóliumos rendeletet? - A polgármesterhelyettes kedden a földművelési minisztériumban kéri a helyzet tisztázását ; "A kényszerszövetkezetnek néhány hónapon belül önmagától össze kell omlania" - "A szegedi paprika különálló jellegének megszüntetése : nyílt támadás Szeged jogai ellen". Délmagyarország, (12) 166. pp. 3-4. (1936)

Augusztus 1-én életbe léptetik a paprikarendeletet : a minisztertanács kedden letárgyalta a tervezetet és felhatalmazta a földmivelési minisztert a rendelet kiadására. Délmagyarország, (12) 167. p. 3. (1936)

Nem hívják össze a rendkívüli paprika-közgyűlést : Imecs főispán a rendeletről. Délmagyarország, (12) 176. p. 3. (1936)

Kilenc alapító, ötezer termelő. Délmagyarország, (12) 201. pp. 1-2. (1936)

20 éves rendkívüli házadómentességet kapnak a jövő év végéig felépített új házak : kik kaphatják meg a kedvezményt - miniszteri rendelet a házadómentesség feltételeiről és megszorításairól. Délmagyarország, (12) 99. p. 3. (1936)

A húsipari munkások és a legkisebb munkabérek : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 102. p. 6. (1936)

A legkisebb munkabérek. Délmagyarország, (12) 103. p. 4. (1936)

Épül a fekvőcsarnok az alsóvárosi iskolában, de nincs vízvezeté és teljesen elhanyagoltak az iskola egészségügyi berendezései : ezer gyermek - egy vízcsap. Délmagyarország, (12) 104. pp. 3-4. (1936)

A háztulajdonosok terheiről és sérelmeiről tárgyaltak a vasárnapi szegedi nagygyűlésen. Délmagyarország, (12) 105. p. 6. (1936)

Szeged Trianon legnagyobb áldozata : Kozma Ferenc vezérigazgató nyilatkozata. Délmagyarország, (12) 104. pp. 7-8. (1936)

Pénzügyi nehézségek a városnál a kölcsönlejáratok miatt : kamatfizetést és tízezerpengős tőketörlesztést kérnek a 3 milliós függőkölcsön meghosszabítására. Délmagyarország, (12) 105. p. 3. (1936)

"A szegedi és a vidéki sportot nem lehet elválasztani hatalmi érdekek miatt" : a szegediek körlevele a közgyűlés előtt. Délmagyarország, (12) 106. p. 9. (1936)

Ezer pengő rendkívüli segélyt szavazott meg a kisgyűlés a színháznak. Délmagyarország, (12) 107. p. 2. (1936)

A közmunkák és a munkanélküliség : az ellenzék a beruházásra szánt összeg felemelését követeli - a képviselőház szombaton megkezdi a költségvetés tárgyalását. Délmagyarország, (12) 108. p. 2. (1936)

158 ezer pengőt fizetett rá a város az elmúlt évben a kisvasútra : a zálogház 12 ezer pengőt keresett ; elkészült a város múlt évi zárszámadása. Délmagyarország, (12) 108. p. 3. (1936)

Májusi ünnep Újszegeden : "a májusi gondolat : küzdelem a munka megbecsüléséért és az ember felszabadításáért". Délmagyarország, (12) 109. p. 2. (1936)

Öt hónap után pénteken megérkezett a város költségvetésének miniszteri jóváhagyása : jelentős változtatások és csökkentések a kulturális tételeknél - 162 ezer pengővel csökentette a forgalmiadó jövedelmet - 70 százalék a pótadó. Délmagyarország, (12) 109. p. 3. (1936)

Szász Károly, L.: Szabó Lőrinc Szegeden. Délmagyarország, (12) 109. p. 7. (1936)

Nagy harcot ígér a DLASz szombati rendkívüli közgyűlése. Délmagyarország, (12) 109. p. 9. (1936)

46.103 választó : elkészült az ideiglenes névjegyzék ; a belvárosban ezerrel csökkent a választók száma. Délmagyarország, (12) 110. p. 9. (1936)

A szabó és a fűzőkészítő munkások legkisebb munkabérei. Délmagyarország, (12) 110. p. 13. (1936)

A drága strand-tarifa miatt : külön strandot akarnak létesíteni a "Sárgán" a sportegyesületek. Délmagyarország, (12) 111. p. 5. (1936)

A városi zárszámadás, a költségvetés, a szabadtéri játékok és a strandépítés : a szombati közgyűlés előtt. Délmagyarország, (12) 112. p. 2. (1936)

320 gyermek a dorozsmai Zöldkereszt asztalánál. Délmagyarország, (12) 112. p. 6. (1936)

Back Bernát beszéde a felsőházban : Szeged földbirtokpolitikájáról és a tanyai lakosság helyzetéről ; gróf Apponyi Károly és gróf Károlyi Gyula felszólalása a telepítési vitában. Délmagyarország, (12) 113. p. 3. (1936)

"Csak az úthálózat átfogó és egységes kiépítésével segíthetünk a tanyavilág helyzetén" : Begavári Back Bernát beszéde a felsőházban a telepítési javaslatról, a gazdasági szakoktatás hiányáról, Szeged földbirtokpolitikájáról és a kisgazda-hitelakcióról - "Annak ellenére, hogy Szeged birtokpolitikája nagyon méltányos, a tanyai lakosság nagyrésze nem tud boldogulni". Délmagyarország, (12) 116. pp. 9-10. (1936)

Az OTI-székház, a turistaszálló és a Szent István-tér rendezése a városrendezési bizottság előtt : hogyan rendezték és parkirozták a Szivárvány-utcát. Délmagyarország, (12) 115. p. 3. (1936)

A szabadtéri játékok és a paprika-támadás a szombati közgyűlés előtt : a város üdvözli a jubiláló Glattfelder püspököt - Napirend előtt tették szóvá a paprika-monopólium nyugtalanító jelenségeit - Népszavazás helyett már az elektorok szavazási lehetőségét is veszélyeztetik ; Hosszú vita után elhatározták az idei szabadtéri játékok megrendezését a város 90 ezer pengős költségvetési keretében. Délmagyarország, (12) 116. pp. 3-4. (1936)

A jövő héten a miniszteri kiküldöttek Szegeden tanulmányozzák a tanyai közigazgatás rendszerét. Délmagyarország, (12) 118. p. 3. (1936)

A kisebbségi felekezetek a csanádi püspök jubileumáról. Délmagyarország, (12) 119. p. 4. (1936)

A múzeumi választások : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 121. p. 7. (1936)

Az elektorok közgyűlése leszavazott a paprikaközpont mellett : izgalmas előzmények, rendőri kirendeltség a városházától a Valéria térig - A közgyülésen csak az elektorok jelenthettek meg - 72-en szavaztak 5400 termelő nevében ; Staub Elemér előadása a rendelettervezetről - Tiltakozás a Hangya monopóliuma ellen. Délmagyarország, (12) 119. pp. 5-6. (1936)

A kisvasút, az autóbusz, a sétahajók és a Tiszapart : érdekes idegenforgalmi kérdések. Délmagyarország, (12) 121. p. 4. (1936)

Dr. Erdélyi László lesz a szegedi egyetem jövő évi rektora. Délmagyarország, (12) 122. p. 3. (1936)

Háromezernél több nedves lakásból kellene kitelepíteni a lakókat : újból ellenőrzi a város a nedves lakásokat. Délmagyarország, (12) 123_2. p. 3. (1936)

Július végére készül el a tanítói internátus és a Hősök Kapuja : az építési bizottság a szobrok elhelyezésének és megvilágításának kérdését tanulmányozta. Délmagyarország, (12) 124. p. 3. (1936)

A szegedi iparcsarnok. Délmagyarország, (12) 126. p. 1. (1936)

Farkas Béla professzort meghívták a moszkvai akadémikusok, hogy előadást tartson a halak hallásáról. Délmagyarország, (12) 124. p. 8. (1936)

Tíz közigazgatási körzetre osztják a szegedi tanyavilágot. : miniszteri kiküldött helyszíni szemléje a tanyai központoknál. Délmagyarország, (12) 125. p. 5. (1936)

Megnyílik a szegedi gyermekvédelmi központi iroda. Délmagyarország, (12) 126. p. 9. (1936)

A szegedi mérnöki kamara : a vidéki mérnökök és építészek mozgalma. Délmagyarország, (12) 127. p. 2. (1936)

Breinovics Vilmos: A szegedi piac egészségügyi és műszaki kérdései. Délmagyarország, (12) 131. p. 6. (1936)

Megkezdték a város jövő évi költségvetésének összeállítását : szeptemberben tárgyalja a közgyűlés, október közepén felterjesztik a minisztériumba. Délmagyarország, (12) 129. p. 4. (1936)

Rendkívüli közgyűlés tárgyalja a város költségvetését : szeptember végére halasztják a pénzügyi bizottság összehívását. Délmagyarország, (12) 208. p. 5. (1936)

497 vagy 1110 : hány gyermek halt meg Szegeden 10 év alatt tbc-ben. Délmagyarország, (12) 130. p. 3. (1936)

173 beteg gyermeket kezeltek tavaly a deszki szanatóriumban : közgyűlés a szanatóriumban. Délmagyarország, (12) 130. p. 3. (1936)

Egy hónapja működik a Gyermekvédő Liga szegedi központi irodája. Délmagyarország, (12) 171. p. 12. (1936)

Szombaton délben nyílik meg a nyolcadik szegedi ipari vásár : nagy sikere volt a pénteki sajtóbemutatónak. Délmagyarország, (12) 131. pp. 3-4. (1936)

A szegedi iparosok. Délmagyarország, (12) 132. p. 1. (1936)

Séta a vásáron. Délmagyarország, (12) 132. pp. 15-16. (1936)

Kozma Miklós belügyminiszter hétfőn délután Szegedre érkezett : és megtekintette az ipari vásárt. Délmagyarország, (12) 133. p. 5. (1936)

A vasárnapi idegenforgalom : 10.000 vendég látogatta meg a Szegedi Ipari Vásárt. Délmagyarország, (12) 138. p. 6. (1936)

A rókusi pályaudvar mögött, Öthalomnál lesz a központi temető? : az újabb fordulat szerint szabályrendelettervezet készül a kötelező ravatalozásról és a központi temetőről. Délmagyarország, (12) 131. p. 4. (1936)

Rassay nagy beszéde a szegedi Szabadságpárt szombati vacsoráján : a kormányzati politikáról, a felelőtlen izgatásokról, a reform jelszavakról, a demokratikus ideálokról, az alkotmányvédelemről, a tíz év ellenzéki küzdelemről, a politikai konszolidációról és az igazi nemzeti összefogásról. Délmagyarország, (12) 132. pp. 3-4. (1936)

Vasárnap és hétfőn a tanyai gazdák lelkesen ünnepelték Rassay Károlyt : lelkes tüntetés Felsőtanyán, Szatymazon, Szentmihályteleken, Röszkén, Alsótanyán, Domaszéken. Délmagyarország, (12) 133. p. 2. (1936)

A Szeged FC új trénerrel és új szervezettel indul az új bajnoki évben. Délmagyarország, (12) 132. p. 21. (1936)

Egy év után megszervezik a szakorvosi ellátást a szegedi OTBA-tagok számára : három szakorvost neveznek ki. Délmagyarország, (12) 134. p. 4. (1936)

Gyapottermelési kísérletek Szeged környékén. Délmagyarország, (12) 134. p. 6. (1936)

Szegedi kiküldöttek Kecskeméten tanulmányozzák a tanyai közigazgatást : és a bugaci idegenforgalmat. Délmagyarország, (12) 135. p. 3. (1936)

Tizenkét szegedi iskola építése : a 120.000 pengős költségvetésből 90.000 pengőt az állam folyósít, 30.000-et a város. Délmagyarország, (12) 135. p. 4. (1936)

A Mars-térre kell áthelyezni a kisvasút Rudolf-téri végállomását : egy régi terv új elgondolásai. Délmagyarország, (12) 136. p. 4. (1936)

Az első szegedi barackszállítmány megérkezett Londonba : megakadályozzák a piaci árrombolást - a gyümölcskiviteli bizottság a kecskeméti gyümölcsvonat Szegedről való indítását kéri. Délmagyarország, (12) 159. p. 3. (1936)

4500 mázsa cseresznye, 8000 mázsa barack : (400.000) pengő a szegedi gyümölcsexport eddigi eredménye. Délmagyarország, (12) 166. p. 5. (1936)

Teljes győzelmet aratott az ellenzék a vasárnapi választáson : Móraváros másodszor is dr. Berkes Pált választotta meg törvényhatósági bizottsági tagnak. Délmagyarország, (12) 149. pp. 3-4. (1936)

Csütörtökön megnyílik az alsóvárosi fekvőcsarnok : és megalakul a gyermekvédelmi nagytanács. Délmagyarország, (12) 140. p. 3. (1936)

A júniusi kommunistaszervezkedés vádlottai a szegedi törvényszék előtt : egésznapos tárgyalás után elrendelték a bizonyítás kiegészítését és a főtárgyalást elnapolták. Délmagyarország, (12) 198. p. 3. (1936)

A júniusi kommunista szervezkedés vádlottai a szegedi törvényszék előtt : két és félévi fegyházra ítélték Hajdók Bélát, a szervezkedés vezetőjét - A többi vádlott kisebb fogházbüntetést kapott. Délmagyarország, (12) 221. p. 6. (1936)

Szükségmunka helyett rendszeres munkaalkalom : új tervek a munkanélküliek foglalkoztatására. Délmagyarország, (12) 143. p. 4. (1936)

Nem lehet felépíteni Dorozsmán az új cigánytelepet : bonyodalmak az építés körül. Délmagyarország, (12) 144. p. 4. (1936)

A mezőgazdasági munkások a rendkívül alacsony napszám miatt a minimális munkabérek megállapítását kérik : egy napra : 1 pemgő 10 fillér - küldöttség a polgármesternél. Délmagyarország, (12) 145. p. 5. (1936)

22 év várakozás után a felsőipariskola szeptemberben beköltözik Kálvária-téri "új" épületébe. Délmagyarország, (12) 147. p. 5. (1936)

Cserzy Mihály: Az OTI és a vidék : sürgős szervezeti változtatásokat kell végrehajtani a vidék jogainak biztosítása érdekében. Délmagyarország, (12) 148. pp. 9-10. (1936)

50-100 holdas középbérleteket létesítenek a város földbirtokán : Pálfy polgármester tervei a város földbirtokpolitikájának reformjára. Délmagyarország, (12) 149. p. 2. (1936)

"Az építész válasza a támadásokra : a kész épület" : Pogány Móric tervei, a tanítói internátus, a Hősök Kapuja és DMKE-palota. Délmagyarország, (12) 150. pp. 3-4. (1936)

Három év alatt százezer pengővel csökkent a város ingatlanforgalmi illeték bevétele : közös akciót indítottak a városok, hogy továbbra is szedhessék az ingatlanforgalmi járulékokat. Délmagyarország, (12) 150. p. 4. (1936)

Hatósági jogkört kap az alsóközponti és a felsőközponti közigazgatási kirendeltség : elsőfokú közigazgatási hatósággá szervezte át a közgyűlés a tanyai kirendeltségeket - napirendelőtti vita a Hősök Kapujáról. Délmagyarország, (12) 151. pp. 3-4. (1936)

Többet mulatnak, kevesebb bort isznak, szaporodnak a végrehajtók, csökken a kereset. : érdekes számok Szeged életéből. Délmagyarország, (12) 154. pp. 11-12. (1936)

434 paprikatermelő a kihágási bíróságon : amnesztia helyett elítélték őket. Délmagyarország, (12) 155. p. 5. (1936)

Az egyetem. Délmagyarország, (12) 157. p. 1. (1936)

Szeged új tiszti főorvosa hadjáratot indít az évről-évre fellépő tífuszjárvány ellen. Délmagyarország, (12) 158. p. 5. (1936)

Sztrájkba léptek a papucsosok : egy pillangós papucs elkészítéséért : 40-70 fillér munkabér. Délmagyarország, (12) 159. p. 3. (1936)

55.000 pengő helyett 5.000 : nincs pénz Szegeden a tűzoltószerek pótlására - a csongrádmegyei községek évenkint összesen 7.387 pengőt fordítanak a tűzvédelemre. Délmagyarország, (12) 159. p. 6. (1936)

Tápai Antal: Miből élnek a szegedi képzőművészek : senki sem vásárol Szegeden képet vagy szobrot - a város pedig nem szegedi művészekkel dolgoztat. Délmagyarország, (12) 159. p. 8. (1936)

Szeged gabonaüzleti lehetőségei az új kampányban : a Szeben-cég terjeszkedése. Délmagyarország, (12) 159. p. 14. (1936)

Átszervezik Szeged egészségügyi szolgálatát : husz hatósági orvos kinevezését várják - reformok a főorvosi hivatal adminisztrációjában. Délmagyarország, (12) 161. p. 3. (1936)

Megállapították az új egészségügyi körzeteket : polgármesteri határozat a városi orvosok feladairól. Délmagyarország, (12) 217. p. 5. (1936)

Szomorú számok a TBC elleni küzdelemről. Délmagyarország, (12) 161. p. 4. (1936)

Világítási és kövezési kérdések a városrendezési bizottság szerdai ülésén : a Hősök Kapuja és a Dóm-tér világítása ; Három "autó-szigetet" jelöltek ki a Belvárosban. Délmagyarország, (12) 162. p. 3. (1936)

Mezőgazdasági kamara - Szeged székhellyel : zárt területté nyilvánítják Csongrád, Csanád, Békés és Szolnok vármegye búzatermő területét. Délmagyarország, (12) 162. p. 5. (1936)

Kéthly Anna a szociáldemokrata párt móravárosi pártvacsoráján. Délmagyarország, (12) 165. p. 4. (1936)

A tervbevett milliós beruházások helyett - 170.000 pengős partvédelmi munkát hajtanak végre a Tisza szegedi szakaszán : elkészültek a vízszabályozási tervek. Délmagyarország, (12) 167. p. 4. (1936)

Érdekes idegenforgalmi program a szabadtéri játékok idejére : Ward Price levele a polgármesterhez. Délmagyarország, (12) 173. pp. 5-6. (1936)

Sztrájkba léptek a kikötői zsákoló munkások : megakadt a gabonaexport a Tiszán. Délmagyarország, (12) 174. p. 3. (1936)

Utazási kedvezmények a szabadtéri játékokra : csütörtöktől árúsítják a vízumigazolványokat - a filléres ünnepi vonatok. Délmagyarország, (12) 174. p. 4. (1936)

3483 munkakereső - 343 munkahely : egy munkahelyre tíz munkakereső - szomorú számok a szegedi munkanélküliségről. Délmagyarország, (12) 176. p. 5. (1936)

A szegedi társulat váratlanul befejezi győri vendégjátékát. Délmagyarország, (12) 176. p. 8. (1936)

Hamis pénzgyártó műhely Somogyi-telepen : Sándorfalván leplezték le a pénzhamisítókat - A forgalombahozót letartoztatták, a pénzgyáros megszökött. Délmagyarország, (12) 177. p. 5. (1936)

Hetekig tartó bujdosás után önként jelentkezett a Somogyi-telepi pénzhamisító. Délmagyarország, (12) 200. p. 4. (1936)

Tizenkét millió liter vizet fogyasztanak el naponta Szegeden : ha lehül a levegő, felére csökken a vízfogyasztás - vízhiány az emeleti lakásokban. Délmagyarország, (12) 177. p. 6. (1936)

Kinevezték az új városi orvosokat. Délmagyarország, (12) 178. p. 3. (1936)

Az olimpiai fáklya útja a röszkei határtól Szegedig : megkapó hajnali tömeg-fogadás a horgosi határhídnál - Fényes ünnepség a városháza előtt ; "Ez a tűz gyújt, de nem éget, összeforraszt, de nem perzsel ; eltünteti a fajokat és a társadalmakat elválasztó korlátokat". Délmagyarország, (12) 179. pp. 3-4. (1936)

400.000 pengő helyett - 132.000 pengő : nincs pénz az utcaburkolatok kijavítására. Délmagyarország, (12) 181. p. 4. (1936)

Nem szabad új telepet létesíteni Szegeden, fokozatosan meg kell szüntetni a nedves lakásokat : az iparügyi minisztériumban terjeszti fel a város a nedves lakások statisztikáját. Délmagyarország, (12) 183. p. 6. (1936)

A gyümölcskiállítás. Délmagyarország, (12) 185. p. 7. (1936)

Budapest - Szeged - Belgrád : megszervezik a nemzetközi autóút segélyszolgálatát. Délmagyarország, (12) 186. p. 4. (1936)

Megállt a szegedi élelmiszerexport a berlini olimpiászra : hetenként mindössze egy vagon baromfit visznek ki Németországba. Délmagyarország, (12) 188. p. 5. (1936)

Megtisztítják a szegedi utcát a gyermekkoldusoktól. Délmagyarország, (12) 189. p. 6. (1936)

Szeptember 1-én nyílik meg a Somogyi-könyvtár : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 205. p. 11. (1936)

Tanárok, orvosok, jogászok céltáblát állítanak a versenyen : szegedi állástalan diplomások az ÁDOB-otthonban. Délmagyarország, (12) 189. p. 10. (1936)

A szegedi sport. Délmagyarország, (12) 190. p. 1. (1936)

Összevonták a szegedi egyesületeket és a tanyai népköröket : miniszteri utasításra meg kell szüntetni az azonos célú egyesületeket. Délmagyarország, (12) 190. p. 2. (1936)

Sztrájkba léptek a fűrészgyári munkások : nyugtalanság a cipészipari munkások között a minimális munkabérek miatt. Délmagyarország, (12) 191. p. 2. (1936)

Nincs közeledés a fűrészgyári és a cipészipari munkások sztrájkjában. Délmagyarország, (12) 192. p. 3. (1936)

Közeledés a fűrészgyári sztrájk frontján : kedvező mederben haladnak a közvetítő tárgyalások - nincs változás a cipészgyári munkások sztrájkjában. Délmagyarország, (12) 193. p. 2. (1936)

Véget ért a fűrészgyári munkások sztrájkja : békés megegyezés, hétfőn megkezdődik a munka - a cipészipari munkások frontján nincs közeledés. Délmagyarország, (12) 194. p. 4. (1936)

Kétheti sztrájk után véget ért a cipészmunkások bérmozgalma. Délmagyarország, (12) 201. p. 6. (1936)

Darányi Kálmán földművelésügyi miniszter Szegeden. Délmagyarország, (12) 191. p. 5. (1936)

Egyelőre nem összpontosítják a piacokat : nem tudja végrehajtani a város a belügyminiszter piacrendeletét. Délmagyarország, (12) 209. p. 3. (1936)

Ideiglenes végig a Tisza Lajos-körúton helyezik el a piacokat : a Madách-utcából a Mars-térre helyezik át a borpiacot. Délmagyarország, (12) 211. p. 4. (1936)

A kereskedők parlamentje a szabadkereskedelem mellett : tiltakozás a kereskedelemellenes hangulat ellen - Izgalmak és viharok a miniszteri küldött beszéde közben - Rassa és Pálfy polgármester beszéde a kereskedőkről : "A kereskedelem és a magyar állam össze van forrva". Délmagyarország, (12) 195. pp. 3-4. (1936)

408 millió pengő : beszélő számok Szeged pénzforgalmáról. Délmagyarország, (12) 194. p. 11. (1936)

B. F. : Miért nincs szegedi olimpikon? Délmagyarország, (12) 194. p. 16. (1936)

Elrendelték a legkisebb munkabérek életbeléptetését a szegedi építőiparban. Délmagyarország, (12) 196. p. 3. (1936)

A szegedi idegenforgalom a panaszok és a dicséretek keresztmetszetében. Délmagyarország, (12) 197. p. 7. (1936)

490 sokgyermekes szegedi család közül csak 25 veheti igénybe az adócsökkenést : 465 család teljesen vagyontalan és nem fizet adót ; Szent István napján 10 szegedi anyát kitüntettek. Délmagyarország, (12) 198. p. 4. (1936)

Ötezer szegedi hadikölcsönkötvény-tulajdonos kér segélyt. Délmagyarország, (12) 199. p. 9. (1936)

A legelső újszegedi probléma : a csatornázás megvalósítása : Dr. Temesváry Géza Újszeged rendezésének módjairól. Délmagyarország, (12) 209. p. 4. (1936)

Tarthatatlan állapotok az újszegedi telepeken : köveztesse ki a város az újszegedi telepekhez vezető utakat. Délmagyarország, (12) 210. p. 5. (1936)

A polgármester elrendelte a Felsőtiszapart rendezését : kiszélesítik a töltést, megszüntetik az életveszélyes forgalmi akadályokat és élősövényt ültetnek a tápéi kapuig. Délmagyarország, (12) 202. p. 4. (1936)

Ezer pengő városi segélyt kap a Szeged FC. Délmagyarország, (12) 202. p. 6. (1936)

Szeged és a sport : Pálfy polgármester és Shvoy altábornagy nyilatkozata a Szeged FC megsegítéséről és fejlesztéséről. Délmagyarország, (12) 205. pp. 7-8. (1936)

Nadobán László: A szegedi gyümölcs exportja, értékesítése és ipari feldolgozása. Délmagyarország, (12) 207. p. 6. (1936)

5614 paprikatermelő : érdekes számok a paprikatermelőkről és a paprikával bevetett földekről. Délmagyarország, (12) 211. p. 8. (1936)

A háború kitörése óta 19 millióval gyarapodott a város vagyona : érdekes számok a város jövő évi költségvetéstervezetében. Délmagyarország, (12) 212. pp. 5-6. (1936)

24 órás sztrájk a téglagyárban : 10-15 százalékos béremelést kaptak a munkások. Délmagyarország, (12) 214. p. 3. (1936)

Belátható időn belül nem javítják meg a szeged-temesvári és a szabadkai vasúti összeköttetést : az utasforgalom hiányára hivatkozik a kereskedelmi miniszter. Délmagyarország, (12) 217. p. 3. (1936)

A szegedi föld kincsei : tízmázsás búzatermés, gyenge zaberedmény - igen jó kukoricatermésre van kilátás, holdankin 11-12 mázsa - jó gyümölcstermés, gyenge árak. Délmagyarország, (12) 218. p. 5. (1936)

Veszedelmes tűz az újszegedi kendergyárban : öngyulladás következtében kigyulladt a központi anyagraktár, a tűzoltók félóra alatt teljesen lokalizálták a tüzet. Délmagyarország, (12) 220. p. 3. (1936)

Minden tizennyolcadik embernek van Szegeden rádiója : az elmúlt évben 500-zal növekedett a rádiózók száma - körséta a rádiótechnika legújabb csodái között. Délmagyarország, (12) 224. p. 6. (1936)

Szeged útjai. Délmagyarország, (12) 226. p. 1. (1936)

Szeged gazdasági életének sebeit tárták fel a kereskedelem és iparkamara csütörtöki teljes ülésén : a kamara követeli a Hangya üzleti tevékenységének megrendszabályozását - A paprikamonopólium következményei. Délmagyarország, (12) 226. pp. 3-4. (1936)

Tiltakozás a színházi szezon megrövidítése és a késői szezonkezdés ellen : "kulturális szempontból káros, hogy a szegedi színház csak október 16-án nyitja kapuját". Délmagyarország, (12) 227. p. 5. (1936)

Bonyodalmak a szegedi zsírexport körül : a húsiparosok szövetkezetének üzeme memorandumot nyújtott át a polgármesterhelyettesnek - húsz hónap alatt 160 vagon márkázott zsírt exportáltak Szegedről. Délmagyarország, (12) 227. p. 6. (1936)

Kéthly Anna beszéde a szociáldemokraták felsővárosi pártvacsoráján : "A szociáldemokraták azt vallják, amit a legnagyobb demokratikus ország, Anglia vall : a demokrácia biztosítja a legjobban a rendet és a fejlődést". Délmagyarország, (12) 228. p. 4. (1936)

Szombaton megnyílt az őszi gyümölcskiállítás. Délmagyarország, (12) 228. pp. 5-6. (1936)

A gázgyár, a hadirokkantak és a frontharcosok. Délmagyarország, (12) 230. p. 1. (1936)

Szőke Mihályt választották meg a Somogyi-könyvtár könyvtárosává : a 250 éves felszabadulási ünnepség, a felsővárosi villamos meghosszabítása és a városi kertészet 20 ezer pengős póthitele a kisgyűlés szerdai ülése előtt. Délmagyarország, (12) 231. p. 3. (1936)

Szegednek semmit sem hozott a - valutabéke : a városnak csak pengő és dollárkölcsöne van. Délmagyarország, (12) 232. p. 3. (1936)

A szegedi norma. Délmagyarország, (12) 233. p. 1. (1936)

A magántisztviselők mozgalma a munkaidő és a fizetés szabályozására : karácsonyig aláírásokat gyűjtenek a magántisztviselők körében. Délmagyarország, (12) 235. p. 6. (1936)

A városnak nincs 50 ezer pengője a repedező ősrégi tápéi templom restaurálására. Délmagyarország, (12) 239. p. 3. (1936)

Világváros nívójú üzletet épített a Stühmer-cég a Kárász utca sarkán. Délmagyarország, (12) 241. p. 10. (1936)

40 százalékkal csökkent a városi bérföldek jövedelme : a holdankénti átlagjövedelem : évi 13 pengő - Kiss Ferenc lemondott a revizíós bizottság tagságáról - 2 millió 300 ezer pengő földbérhátralék. Délmagyarország, (12) 242. pp. 3-4. (1936)

A város nem kér OTI-kölcsönt, mert "ez idő szerint nincs nagyobb arányú beruházási tervezete" : a pénzügyi bizottság 130 ezer pengővel csökkentette a költségvetési kiadások összegét. Délmagyarország, (12) 243. pp. 3-4. (1936)

68 százalékos lesz a jövő évi pótadó : a pénzügyi bizottság befejezte a költségvetés tárgyalását - 50 ezer pengős emelés a forgalmiadó várható többletjövedelménél - a város megkezdi a földbérhátralékok erélyesebb behajtását. Délmagyarország, (12) 244. p. 3. (1936)

A stefániai várral kibővítik a kultúrpalotát : azt javasolja a muzeumi bizottság. Délmagyarország, (12) 246. p. 3. (1936)

Magyar László: 250 éves kriptákat fedeztek fel az alsóvárosi templom alatt : megtalálták a Szegedet felszabadító sereg vezérének, de la Vergne tábornoknak sírját - hosszú kriptasor a főoltár alatt 80 centiméteres talajvízben. Délmagyarország, (12) 248. pp. 3-4. (1936)

Szeged készülődik a gázvédelemre... : 60 polgári gázálarcot, 15 légzőapparátust és 5 önmentőkészüléket rendelt a város. Délmagyarország, (12) 248. p. 4. (1936)

25.000 pengő hozzájárulást kér a várostól a földművelésügyi miniszter a téli gazdasági iskola felállításához. Délmagyarország, (12) 249. p. 5. (1936)

A városrendészeti bizottság összeállította az ínségmunkák programját : az újszegedi "lourdesi barlang", kertészeti munkálatok, feltöltések - Parkosítják a Klauzál- és Lechner-teret. Délmagyarország, (12) 250. p. 3. (1936)

Megállapították a húsipari szakmunkások legkisebb munkabérét : de Szegeden kisebb lesz a munkbér, m int - Félegyházán és Kiskunhalason. Délmagyarország, (12) 250. p. 5. (1936)

Eltűnt Szeged 8000 hősi halottjának névsora : nem tudják elkészíteni a Hősök Kapuja kőtábláit. Délmagyarország, (12) 252. p. 3. (1936)

Érdekes és izgalmas viták a kisgyűlés pénteki ülésén : 20 ezer pengőre emelték a tanyai inségmunkák keretét - A Klauzál-tér parkosítása - Tiltakozás a Nep városi lakásbérlete ellen - Meg kell őrízni a békés atmoszférát és izolálni kell a közigazgatást a pártélettől. Délmagyarország, (12) 252. pp. 3-4. (1936)

Újból 500 paprikatermelő kerül a kihágási bíróság elé. Délmagyarország, (12) 253. p. 7. (1936)

Új munkába kezd a Szegedi Műbarátok Köre. Délmagyarország, (12) 253. p. 13. (1936)

Egyesítik az egyetemi és a Somogyi-könyvtárat : ha az állam teljesíti kötelezettségét és befejezi a Tempom-téri építkezéseket. Délmagyarország, (12) 272. pp. 3-4. (1936)

350-nel több tanonc íratkozott be az idén a tanonciskolába, mint tavaly. Délmagyarország, (12) 256. p. 4. (1936)

Elkészült a harangjáték hangszerkezete. Délmagyarország, (12) 258. p. 11. (1936)

H. M. : A drágaságról és a paprikarendeletről nyilatkozik Kéthly Anna : nyilatkozik Kéthly Anna. Délmagyarország, (12) 258. p. 15. (1936)

Fekete kereszt az aranykoporsó fölött : vasárnap felavatták Móra Ferenc síremlékét a belvárosi temetőben. Délmagyarország, (12) 259. p. 5. (1936)

Ivócsarnokot állítanak fel a Kossuth Lajos-sugárúton : a 70 fokos szegedi gyógyvíz részére. Délmagyarország, (12) 260. p. 7. (1936)

A város érdeke kívánja, hogy elismert szakember-főparancsnok kerüljön a szegedi tűzoltóság élére : tűzoltótisztek küldöttsége a polgármesternél - Horváth István helyettes főparancsnok kinevezését kérik. Délmagyarország, (12) 261. pp. 3-4. (1936)

"A vitamin szerepe a terápiában sokkal nagyobb lesz, mint gondolhattuk volna" : Dr. Szentgyörgyi Albert előadása az új vitamin-vizsgálatokról. Délmagyarország, (12) 261. p. 5. (1936)

Megint megakadt a felsőipariskola épületének átalakítása : mert 60 ezer pengő helyett csak 20 ezer pengő áll rendelkezésre ; Huszonkét év után sem foglalhatja el "új" épületét az iskola ; Az elektrotechnikai osztály és egy 30 éves ígéret. Délmagyarország, (12) 262. p. 3. (1936)

Tarthatatlan egészségügyi helyzet Somogyi-telepen : sürgősen meg kell szervezni a külön telepi tiszti orvosi állást. Délmagyarország, (12) 263. p. 3. (1936)

Szegedi munkásokat minden szegedi üzembe : a polgármester felhívása a város közönségéhez - a hatóság a jövőben nem alkalmaz idegen illetőségű munkásokat. Délmagyarország, (12) 264. p. 6. (1936)

Újszeged tiszti orvos nélkül : a fertőzőbetegeknek is a városi bérházban kell jelentkezni a rendelőkben - "Az új rendszer háttérbe szorította a betegellátást" - Sürgősen változtatni kell a helyzeten. Délmagyarország, (12) 265. p. 3. (1936)

Szegedi répa-munkások súlyos helyzete egy biharmegyei uradalomban : napi kereset : 50 fillér - a tarthatatlan helyzet miatt sokan megszöktek a telepről, a többiek sürgős segítséget kérnek kétségbeesett panaszaikban. Délmagyarország, (12) 266. p. 3. (1936)

Az ipartestület állást foglalt a májusi ipari vásár önállósága mellett : a szabadtéri játékok időpontjától függetlenül rendezik meg a kilencedik vásárt. Délmagyarország, (12) 266. p. 3. (1936)

Értékes művészi örökséghez jutott a szegedi múzeum : Ambrózovics Dezső, a Műcsarnok volt titkára Móra Ferenc múzeumára hagyományozta értékes gyűjteményét : 340 festményt, 32 szobrot, domborműveket, plaketteket, műtárgyakat. Délmagyarország, (12) 267. pp. 3-4. (1936)

A búvártói villanegyed, a Valéria-téri paprikapiac és a Gizella-tér rendezése a városrendezési bizottság előtt : egyik terv megvalósítására sem találtak pénzügyi fedezetet. Délmagyarország, (12) 268. p. 3. (1936)

A MÁV bevételtöbbletéből jövőre megépítik a Szeged-Pécs közötti közvetlen vasútvonalat? Délmagyarország, (12) 269. p. 5. (1936)

A koldusadó és a börtöngazdaság a közigazgatási bizottság hétfői ülésén : korrigálják a koldusadó-kivetés aránytalanságait - A város feliratban kéri a kereskedelmi minisztertől a szeged-bajai közvetlen vasúti összeköttetés megvalósítását. Délmagyarország, (12) 271. pp. 3-4. (1936)

Újabb építkezést tervez Szegeden a Társadalombiztosító? : modern bérpalotát, vagy egészséges munkáslakásokat építtet az OTI, ha eredménnyel járnak az adatgyűjtések. Délmagyarország, (12) 273. p. 3. (1936)

Mérey tábornok Szegedre érkezett és átvette a dandárparancsnokság vezetését : az új vegyesdandárparancsnok beszéde a polgárság és katonaság kapcsolatairól, köszönete a szegedi fogadtatásért. Délmagyarország, (12) 273. p. 3. (1936)

Tudományos ülést tart Szegeden a belgrádi egyetem orvoskari dékánja. Délmagyarország, (12) 274. p. 3. (1936)

Előkészületek a polgári légvédelem megszervezésére : 14 évtől 60-ig mindenkinek részt kell venni a légoltalom munkáiban - rövidesen megtartják az első elsötétitési gyakorlatot. Délmagyarország, (12) 274. p. 5. (1936)

286 pályázat 18 állásért. Délmagyarország, (12) 276. p. 3. (1936)

Hollandiába hívták meg SzentGyörgyi professzort : tovább folynak a kísérletek a szegedi egyetemen a vitaminokkal. Délmagyarország, (12) 277. p. 5. (1936)

Sztrájkba léptek a Pick-szalámigyár munkásai : ellentétek a minimális munkabérek körül. Délmagyarország, (12) 280. p. 3. (1936)

A közszállítás szempontjából nyilvánítsák zárt területté Szegedet : a Kereskedők Szövetségének nagytanácsi ülése. Délmagyarország, (12) 280. p. 4. (1936)

54 fillér helyett 30 fillért fizet a város az ínségmunkáknál foglalkoztatott szakmunkásoknak : az iparosok tiltakozása a kisgyűlés szombati ülésén. Délmagyarország, (12) 282. p. 3. (1936)

Beretzk Péter: A szegedi múzeum. Délmagyarország, (12) 282. pp. 7-8. (1936)

A szegedi mestervizsgáló bizottságok megalakulása : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 282. p. 19. (1936)

Szily államtitkár nagyfontosságú tárgyalásai Szegeden egyetemi tatarozásokról és építkezésekről : Dr. Erdélyi László rektor : "Reményünk van arra, hogy az egyetem jogos szükségleteit ki fogják elégíteni". Délmagyarország, (12) 285. pp. 3-4. (1936)

Készítik a szegedi elsötétítési gyakorlat tervet : kibővítették a légoltalmi bizottságot. Délmagyarország, (12) 285. p. 5. (1936)

Újabb tárgyalások indultak meg a hárommillió pengős gázgyári függőkölcsön konvertálásáról : a gázgyári érdekeltség igazgatósága később közli feltételeit - a fogyatékos megállapodás súlyos következményei. Délmagyarország, (12) 286. p. 3. (1936)

Tárlatot rendezett a végrehajtó Nyilassy Sándor hagyatékából. Délmagyarország, (12) 287. p. 3. (1936)

Háromemeletes székházat épít a Széchenyi-téren a Nemzeti Bank : a városi kedvezményekről javaslatot terjeszt a polgármester a szerdai közgyűlés elé. Délmagyarország, (12) 288. p. 3. (1936)

Hétmillió pengő Szegeden a nyers házbérjövedelem : évről-évre lényegesen csökken a házak bérjövedelme. Délmagyarország, (12) 288. p. 8. (1936)

H. M. : Sztálint akarja meggyógyítani "indiai pirulákkal" egy szegedi étkezdés : aki "csodatevő gyógyszereket" gyárt. Délmagyarország, (12) 288. p. 12. (1936)

Újból veszély fenyegeti Szeged sóellátását : a tiszaparti töltés kiszélesítése miatt. Délmagyarország, (12) 288. p. 14. (1936)

Érdekes viták a kisgyűlés hétfői ülésén : korrigálják a koldusadó kivetésének hibáit - a főispán és a polgármester az akció sikeréért . A tisztviselőválasztások, a Nemzeti Bank építkezése és az 5 pengős karácsonyi segély. Délmagyarország, (12) 289. pp. 3-4. (1936)

"A szeretet melege és a szabadság világossága legyen úrrá ezen a világon" : Kéthly Anna beszéde a munkásság vasárnapi ünnepélyén. Délmagyarország, (12) 289. p. 9. (1936)

Tanyakongresszus Dorozsmán : "A tervezett tanyaközpontokat a városok a maguk erejéből felállítani nem tudják". Délmagyarország, (12) 290. p. 5. (1936)

A gázgyár és a város. Délmagyarország, (12) 292. p. 1. (1936)

A szegedi tanyavilágban is megkezdődik az intenzív gyermekvédelem : Petri Pál államtitkár nyilatkozata a gyermekvédelmi feladatokról. Délmagyarország, (12) 293. p. 8. (1936)

Szeged készül a légvédelemre : hat légvédelmi területre osztották a várost - összeírják az 51-60 éves férfiakat és a 14-60 éves nőket. Délmagyarország, (12) 293. p. 11. (1936)

Izgalmas vita az ipartestület elöljárósági ülésén a városi ínség-építkezés miatt : az ipartestület és az érdekképviseleti választás - meg kell védeni a szegedi iparosok érdekeit. Délmagyarország, (12) 294. pp. 3-4. (1936)

Kotormány János plakettje : [gipszplakett Móra Ferencről]. Délmagyarország, (12) 294. p. 6. (1936)

Sürgősen meg kell oldani a rendőrség megfelelő elhelyezését : a közigazgatási bizottság feliratban kéri a rendőrségi palota felépítését. Délmagyarország, (12) 295. p. 3. (1936)

Robot, robot, robot... : nagy elkeseredés Dorozsmán a robotmunka és az előállítások miatt. Délmagyarország, (12) 295. p. 5. (1936)

224 ezer liter tej, 20 ezer kiló kenyér, 92 ezer darab zsemlye : jelentés az ingyentej akció eredményéről. Délmagyarország, (12) 298. p. 5. (1936)

Buchinger Manó előadása a Munkásotthonban a világnézetek harcáról. Délmagyarország, (12) 298. p. 8. (1936)

Pesti villany - szegedi villany. Délmagyarország, (12) 301. p. 1. (1936)

Szegedi pénzintézeteknél helyezze el a város a pénztárak és az alapok készpénzét : fellebbezés a törvényhatósági közgyűlés határozata ellen. Délmagyarország, (12) 303. p. 12. (1936)

Beretzk Péter: A szegedi Fehértó és madárvilága. Délmagyarország, (12) 303. pp. 13-14. (1936)

Herczeg Sándor: Éhező, fázó munkanélküliek között az ínségmunkán : "Mi vagyunk a legnagyobb urak a világon: 6 napig dolgozunk, egy hónapig pihenünk..." - "Muszájmunka" - 1 pengő 50-ért. Délmagyarország, (12) 303. pp. 19-20. (1936)

A Fekete Mária : Berczeli A. Károly szabadtéri misztériumot írt a török-magyar világ 250 éves szegedi legendájáról. Délmagyarország, (12) 303. pp. 35-36. (1936)

Pálfy József: A város, az ipari vásár és a szabadtéri játékok. Délmagyarország, (12) 303. pp. 51-52. (1936)

Körmendy Mátyás: A IX. Szegedi Ipari Vásár. Délmagyarország, (12) 303. p. 53. (1936)

Dr. Tonelli Sándor : "Ki kell bővíteni a szegedi ipari vását kereteit". Délmagyarország, (12) 303. p. 54. (1936)

Sziklai Jenő: A szegedi Nemzeti Színház. Délmagyarország, (12) 303. pp. 61-62. (1936)

Miniszteri rendelet megszüntette az ötvenéves kultúralapot : mivel csináltak eddig és miből támogatnak ezentúl kultúrát Csanádban? Délmagyarország, (12) 303. p. 75. (1936)

"Törvényhatósági iparospárt" alakul Szegeden. Délmagyarország, (12) 304. p. 5. (1936)

Szegedi iparosok panasza. Délmagyarország, (12) 306. p. 1. (1936)

"Szegeden semmi olyan nem történhetik, ami a város békéjét és nyugalmát megbonthatná" : a féktelen nyilaskeresztes izgatások és atrocitások ügye a kisgyülés előtt - dr. Pap Róbert deklarációja az elmaradt megtorlásról - Imecs főispán a társadalmi béke és a rend megóvásáról - a közigazgatási élet újéve. Délmagyarország, (12) 306. pp. 3-4. (1936)

A szegedi Dóm-tér. Délmagyarország, (12) 183. pp. 19-34. (1936)

Bornemisza Géza iparügyi miniszter a tragédia keddi előadásán. Délmagyarország, (12) 184. p. 8. (1936)

Nagyszabású tervek a "Hősök Kapuja" megvalósítására : Pogány Móric szerdán bemutatta pompás művészi terveit a Palotakapu kiképzésére - Megkezdik a tervek kivitelének előkészítését. Délmagyarország, (12) 6. p. 3. (1936)

A kultuszminiszter hozzájárulásától függ a Hősök Kapujá-nak megvalósítása : mi történt a Szent György szoborral, amit gróf Klebelsberg Kunó Szegednek ajándékozott. Délmagyarország, (12) 19. p. 3. (1936)

A kultuszminiszter 40 ezer pengővel járul hozzá a Hősök Kapuja megvalósításához : a polgármester megbeszélései a kultuszminiszternél. Délmagyarország, (12) 41. p. 2. (1936)

A város kölcsönt kér a MABI-tól a modern strand felépítésére : "A strandot ebben az évben okvetlenül fel kell építenünk". Délmagyarország, (12) 8. p. 3. (1936)

Megint - jövőre marad a modern városi strand felépítése? : a legújabb javaslat szerint a város az idén csak a provizorikus tennivalókat végezhetné el - Megszüntetnék a kasztstrandokat, planiroznák a partot. Délmagyarország, (12) 9. p. 2. (1936)

Holtponton a strandkérdés : egy makói tőkés tárgyalásai hullámfürdő építéséről. Délmagyarország, (12) 18. p. 5. (1936)

Konkrét ajánlatokat várnak a strand-kérdés megoldására : két érdeklődő jelentkezett a polgármesternél. Délmagyarország, (12) 19. p. 5. (1936)

"A városnak kell kezébe venni a strand-kérdés megoldását". Délmagyarország, (12) 27. p. 5. (1936)

Új tárgyalások a strand megépítésére : Pálfy polgármester : "Bízom benne, hogy még az idén elkészíthetjük a városi strandfürdőt". Délmagyarország, (12) 60. p. 3. (1936)

Megvan a fedezet a városi strand építési költségeire : még a tavasszal hozzákezdenek az előkészítő munkálatokhoz ; új terv a házikezeléses kiépítésre. Délmagyarország, (12) 61. p. 3. (1936)

A város megépíti a strandot, de az idén csak a kereteket valósítják meg : a polgármester javaslata a hétfői kisgyűlés előtt. Délmagyarország, (12) 81. p. 3. (1936)

Fontos helyszíni tárgyalások a városi strand megvalósításáról : még a nyáron megkezdik a strandfürdő kiépítését ; a belügyminiszter szakreferense Szegeden. Délmagyarország, (12) 84. p. 3. (1936)

Az épülő strand. Délmagyarország, (12) 85. p. 1. (1936)

Rövidesen kiírják a pályázatot a múzeumigazgatói állásra. Délmagyarország, (12) 15. p. 8. (1936)

Ki lesz a múzeum új igazgatója. Délmagyarország, (12) 56. p. 3. (1936)

Érdekes jelentkezések a kultúrpalota igazgatói állására : az áprilisi kisgyűlés választ a pályázók közül. Délmagyarország, (12) 82. p. 6. (1936)

Májusra halasztották a múzeumi választásokat : a városházán minden csendes... ; elmarad az áprilisi közgyűlés is. Délmagyarország, (12) 98. p. 3. (1936)

Banner Jánost és Csollány Dezsőt jelölték a múzeumigazgatói állásra. Délmagyarország, (12) 115. p. 3. (1936)

A múzeumigazgató-választás miatt elmarad a kisgyűlés májusi ülése. Délmagyarország, (12) 129. p. 3. (1936)

Csallány Dezsőt választották meg múzeumigazgatónak : a kisgyűlés hétfői ülése. Délmagyarország, (12) 149. p. 3. (1936)

Érdekes megbeszélések az idei szabadtéri játékok megrendezéséről : előkészítő tárgyalások az Operaházban - a közeljövőben háromtagú bizottság Szegeden beszéli meg a részleteket. Délmagyarország, (12) 19. p. 3. (1936)

Teljes bizonyítást rendelt el a törvényszék Hámory-Hilf László ügyében : újabb főtárgyalás Pásztor József sajtóperében - a tisztességes újságírás, a rosszhiszemű gáncsoskodás és a szabadtéri játékok világsikere. Délmagyarország, (12) 28. pp. 3-4. (1936)

Lesz szabadtéri játék. Délmagyarország, (12) 42. pp. 1-2. (1936)

A kultuszminisztérium megkezdi a tárgyalásokat a szegedi szabadtéri játékok ügyében : "A döntést tovább nem lehet halasztani", - mondja a polgármester. Délmagyarország, (12) 46. p. 3. (1936)

"A Nemzeti Színház nem vállalhatja a szabadtéri játékok rendezését" : a két állami színház 120 ezer pengő hozzájárulást kér a kultuszminisztertől, vagy a várostól : a polgármester a jövő héten Budapesten tárgyal. Délmagyarország, (12) 52. p. 2. (1936)

"Pótolhatatlan veszteség érné Szegedet, ha az idén elmaradnának a szabadtéri játékok" : Imecs György főispán és Shvoy Kálmán Szeged egyik legfontosabb problémájáról. Délmagyarország, (12) 56. pp. 3-4. (1936)

Még mindig nincs döntés az idei szabadtéri játékokról : Pálfy polgármester tárgyalásai Márkus Lászlóval - Elejtették a Liszt-legenda előadásának tervét - "Minden attól függ, hogy a kultuszminiszter mennyi támogatást biztosít" ; Az ember tragédiája és a Magyar Passió? Délmagyarország, (12) 57. p. 3. (1936)

A szabadtéri játékok rendezőségének nyilatkozata. Délmagyarország, (12) 58. pp. 1-2. (1936)

A közigazgatási bizottság távirati feliratban kéri a kormánytól a tavalyi szabadtéri játékok ügyének sürgős rendezését : "Mindaddig, amíg nem utalják ki az állami hozzájárulást és nem hagyják jóvá a közgyülési hatérozatot, nem lehet hozzáférni az idei játékok előkészítéséhez" - "Nem lehet cserbenhagyni azt a rendezőséget, amely világhírhez juttatta Szegedet". Délmagyarország, (12) 66. p. 2. (1936)

Márciusban végre, mégis megkezdik az OTI-székház építését? Délmagyarország, (12) 20. p. 3. (1936)

Mikor kezdik meg az OTI-székház építését : Kopeczky tervező-mérnök helyszíni vizsgálata. Délmagyarország, (12) 42. p. 5. (1936)

Az OTI-székház építésének megindulásával megkezdik a régi épület átalakítását : csak júliusban kezdhetnek hozzá a munkához? Délmagyarország, (12) 89. p. 5. (1936)

Mikor kezdik meg a Társadalombiztosító székházának építését? : augusztus vége előtt nem lehet megkezdeni a munkát? Délmagyarország, (12) 102. p. 3. (1936)

Nagy érdeklődéssel várják az ipari továbbképző mestertanfolyamokat : Vértes Miksa kamarai elnök : a szegedi ipar és kereskedelem teljes mértékben átérzi a kor követelményeit és teljesíti kötelességét a közönség felé. Délmagyarország, (12) 21. p. 4. (1936)

Néprajzi ruházati kiállítás a Kultúrpalotában : [rövid hírek]. Délmagyarország, (12) 21. p. 9. (1936)

Eckert Irma: Népviselet és műveltség : a Városi Múzeum népviseleti kiállításához. Délmagyarország, (12) 31. p. 4. (1936)

Az ötéves városrendezési terv és az önálló műszaki ügyosztály. Délmagyarország, (12) 29. p. 6. (1936)

Az ötéves terv a városrendezési bizottság előtt : részletesen elkészítették az építési programot, kidolgozták a kövezési és csatornázási tervezetet : a bizottság hozzájárult a "Hősök Kapuja" megvalósításához. Délmagyarország, (12) 30. p. 2. (1936)

Húsiparosok tüntetése a közvágóhídon : tiltakozás a Hangya németországi sertésexportja ellen : összesen két vagon marad 240 szegedi kisiparos részére? : a polgármester sürgős intézkedést kért a kereskedelmi m inisztertől. Délmagyarország, (12) 30. p. 3. (1936)

A húsiparosok harca a Hangyával a németországi sertésexportért. Délmagyarország, (12) 31. p. 3. (1936)

Az egyetemi kereszt-mozgalom : szerdán este kisebb diákcsoportok sorra járták az intézeteket és minden tanteremben elhelyezték a kereszteket. Délmagyarország, (12) 38. p. 2. (1936)

Teljes nyugalom az egyetemen : az egyes karok még nem foglaltak állást a keresztmozgalom fordulata ügyében. Délmagyarország, (12) 40. p. 3. (1936)

Az egyetemi tanács hétfőn még nem döntött a kereszt-mozgalom ügyében. Délmagyarország, (12) 42. p. 3. (1936)

Bőripari munkások sztrájkja a Zsurkó-cipőgyárban. Délmagyarország, (12) 47. p. 5. (1936)

Bőripari munkások sztájkja a Zsurkó-cipőgyárban. Délmagyarország, (12) 49. p. 4. (1936)

Szombaton délben iktatják be Imecs György főispánt : Kozma Miklós belügyminiszter pénteken este Szegedre érkezett. Délmagyarország, (12) 52. p. 3. (1936)

Szeged törvényhatósága ünnepélyes külsőségek között installálta Imecs György Főispánt : Szeged gondjai, sérelmei és gondolatai ; az autonomia jelentősége és védelme a díszközgyűlés üdvözlő beszédeiben ; Kozma Miklós belügyminiszter a magyar alkotmány alappilléréről. Délmagyarország, (12) 53. pp. 3-6. (1936)

A kereskedelmi miniszter engedélyezte a harmadik szegedi zálogház felállítását : kellemetlen meglepetés a városházán. Délmagyarország, (12) 62. p. 3. (1936)

Általános tiltakozással tárgyalta a kisgyűlés a harmadik zálogház engedélyezését : a kereskedelmi minisztertől az engedély visszavonását kérik ; a kisgyűlés elhatározta a városi strand felépítését. Délmagyarország, (12) 83. pp. 3-4. (1936)

A szegedi paprikatermelés veszedelme. Délmagyarország, (12) 62. p. 1. (1936)

A szegedi és a kalocsai paprikaérdekeltség visszautasítja a legújabb Hangya-tervet : a malomérdekeltség, a kereskedők és a termelők nyilatkozata az értékesítés monopolizálásáról. Délmagyarország, (12) 63. p. 3. (1936)

A kamara tiltakozik a Hangya paprikamonopolium-kísérlete és a kereskedelem megbénítása ellen : a termelők, a kikészítők és a kereskedők továbbra is a szabad forgalmat kívánják. Délmagyarország, (12) 66. p. 5. (1936)

Május 3-án befejeződik a színházi szezon : a színügyi bizottság pénteki ülése. Délmagyarország, (12) 87. p. 4. (1936)

Mit tapasztalt a színigazgató az elmúlt szezon alatt : az operettbemutatók, a prózadarabok és a jövő évi tervek. Délmagyarország, (12) 110. p. 16. (1936)

Előkészületek a szegedi orvoskamara megalakítására. Délmagyarország, (12) 88. p. 5. (1936)

Az orvoskamarai választások gyors kitűzése miatt passzivitásba vonulnak a szabad orvosválasztás szegedi hívei. Délmagyarország, (12) 143. p. 3. (1936)

Az orvoskamarai jelölések megbontják a szegedi orvostársadalom kari békéjét : a szabad orvosválasztók pártját elütötték a választáson való részvételtől - "A dolgozó orvostársadalomnak nem politikára, de békés munkára van szüksége". Délmagyarország, (12) 144. p. 3. (1936)

Az orvoskamarai választás eredménye : az egyesült kamarai pártok listája alig maradt kisebbségben a Mone-listával szemben. Délmagyarország, (12) 156. p. 3. (1936)

A szegedi iparvállalatok egymás után szakítanak a gázgyárral és házi áramtermelésre rendezkednek be : néhány adat a Légszeszgyár rideg üzleti politikájáról - 30 filléres áramdíj helyett - 5 fillér. Délmagyarország, (12) 90. p. 4. (1936)

A gázgyár hibás áramszolgáltatása a bíróság és a város hatósága előtt : Körmendy Mátyás : "A szegedi kisiparosság a legélesebben elítéli a gázgyár üzleti politikáját". Délmagyarország, (12) 91. p. 4. (1936)

Újabb változás az idegenforgalmi hivatal vezetésében : Dr. Szekerke Lajos felmentését kéri a polgármestertől. Délmagyarország, (12) 96. p. 3. (1936)

A polgármester nem fogadja el dr. Szekerke Lajos lemondását az Idegenforgalmi Hivatal vezetéséről : a lemondólevél és a polgármester nyilatkozata. Délmagyarország, (12) 99. p. 4. (1936)

A szegedi érdekeltségek képviselete nélkül tovább tárgyalnak a paprikamonopóliumról : A kalocsai érdekeltség 1 pengő 90 filléres beváltási árat követelt, - Szeged megelégedett 1 pengő 54 fillérrel - Obermayer fővegyész előterjesztése a bizalmas értekezleten - a szegedi paprikások nevében. Délmagyarország, (12) 97. p. 3. (1936)

A szegedi paprikaszövetség tovább harcol a Hangya-monopólium elfogadásáért : súlyos ellentétek Szeged és Kalocsa között. Délmagyarország, (12) 107. p. 3. (1936)

A paprikatermelők és kikészítők tiltakoznak a paprikamonopolium ellen : alsóvárosi, röszkei és szentmihálytelki paprikások küldöttsége a polgármesternél - a városházára a tömegeknek csak egy kis csoportját engedték fel - küldöttségjárás detektivkísérettel ; "A termelők kilencvenkilenc százaléka a szabadforgalom mellett van". Délmagyarország, (12) 110. pp. 3-4. (1936)

Általános és titkos szavazás a paprika körül. Délmagyarország, (12) 120. p. 1. (1936)

Rendkívüli közgyűlést hívat össze az ellenzék a paprikatervezet miatt : a főispán és a polgármesterhelyettes csütörtökön ismét Budapestre utazik - A szegedi jelleget - a kalocsaiak kedvéért kívánják feláldozni? ; Dr. Tóth Béla pogármesterhelyettes : "Még nem történt végleges döntés". Délmagyarország, (12) 168. pp. 3-4. (1936)

Életbe léptetik a paprikarendeletet, az érdekeltségek véleményét csak a végrehajtási utasításhoz hallgatják meg : "Magyar Paprika Szeged" és "Magyar Paprika Kalocsa" lesz a paprika új elnevezése. Délmagyarország, (12) 170. pp. 3-4. (1936)

Az értékesítése és a monopólium-rendelet : a Hangya Budapestre akarja vinni a külföldi értékesítésre alakított szervezetet. Délmagyarország, (12) 188. p. 5. (1936)

Izgalmas viharok a paprika-parlament hetfői gyűlésén : a termelők és kikészítők megújúló tiltakozása a monopólium és a szövetkezet ellen - Elkeseredett tüntetés az első irányított árak miatt - A kistermelők nem vehetnek részt az új szövetkezet irányításában ; Kilenc alapító kimondta a szövetkezet megalakítását - Zajos jelenetek a gyűlés után. Délmagyarország, (12) 200. pp. 3-4. (1936)

Segíteni kell a paprikatermelőkön! Délmagyarország, (12) 202. p. 1. (1936)

Kötött paprikaforgalom - exportárak nélül : a legújabb hivatalos magyarázat és a paprika ára - 5-6 pengő lesz a kisforgalomban az új ár? - Miért késik az eladási és az exportárak megállapítása. Délmagyarország, (12) 210. p. 3. (1936)

A vegyvizsgálati razzia leminősíti - az eredeti paprikaminősítést. Délmagyarország, (12) 216. p. 4. (1936)

Zavarok a paprikamonopólium életbeléptetése körül : megakadt a belföldi paprikaüzlet - külföldre sem lehet szállítani. Délmagyarország, (12) 224. p. 3. (1936)

Egyre súlyosabb nehézségek a paprikaforgalomban. Délmagyarország, (12) 226. p. 4. (1936)

A paprikatermelők tiltakozása a monopólium ellen : nagy érdeklődéssel várják a közgyűlési interpellációt. Délmagyarország, (12) 250. p. 3. (1936)

A paprikamalmok tiltakoznak az éjszakai őrlés betiltása ellen : érzékeny károkat és torlódást okoz a legújabb rendelkezés - A fővegyész őrlési utasításai. Délmagyarország, (12) 273. p. 5. (1936)

Harminchárom lyuk van rajta... Délmagyarország, (12) 285. p. 1. (1936)

A háztulajdonosok szegedi nagygyűlése. Délmagyarország, (12) 104. p. 4. (1936)

Márványtáblán örökíti meg a város a Mars-téri laktanyában az ellenforradalmi tiszti század emlékét : a május 7-i ünnepség a szombati közgyűlés napirendjén. Délmagyarország, (12) 112. p. 5. (1936)

Május 7-ének emlékünnepe a Mars-téri laktanyában. Délmagyarország, (12) 114. p. 2. (1936)

Juhász Gyulát súlyos mérgezéssel beszállították a közkórházba : a beteg költő nagyobb adag altatószerrel kísérelt meg öngyilkosságot - Állapota ne életveszélyes. Délmagyarország, (12) 118. p. 3. (1936)

Juhász Gyula állapota lényegesen javult : a beteg költő túl van minden veszélyen, az altatószer nem tudott szervezetében felszívódni. Délmagyarország, (12) 119. pp. 7-8. (1936)

Szeged ünnepli a jubiláló Glattfelder püspököt : szerdán este káprázatos Dóm-téri felvonulással és szerenáddal kezdődtek az ünnepségek. Délmagyarország, (12) 119. p. 3. (1936)

Szombatra elkészül a szegedi iparosok kiállítási csarnoka : az első ipari csarnok építésének története az első téglától az új vásárig. Délmagyarország, (12) 124. pp. 5-6. (1936)

"Az új iparcsarnok nem lokális eseménye Szegednek, hanem a magyar közgazdasági élet eseménye" : ünnepélyes külsőségek között megnyitották a nyolcadik szegedi ipari vásárt. Délmagyarország, (12) 132. pp. 5-6. (1936)

Orvosok, mérnökök, vegyészek, tisztviselők vitája a szegedi piacok egészségügyéről : a tej ellenőrzését, fokozott piacrendészetet, a kocsibeállók megszüntetését, a közönség nevelését és szaközegek alkalmazását kívánták az Egészségpolitikai Társaság ankétján. Délmagyarország, (12) 127. p. 3. (1936)

Szigorú intézkedésekkel ellenőrzik a tej árusítását. Délmagyarország, (12) 131. p. 6. (1936)

Breinovics Vilmos: A szegedi piac : egészségügyi és műszaki kérdései. Délmagyarország, (12) 132. p. 12. (1936)

Az idei jó termés nem hoz változást a város jövő évi költségvetésében : minden népjóléti kiadást az inségalap terhére állítanak be a készülő új költségvetésben. Délmagyarország, (12) 163. p. 3. (1936)

5 millió 713 ezer pengő bevétel, 6 millió 900 ezer pengő kiadás a város költségvetésében : elkészült a jövő évi költségelőirányzat tervezete - 219 ezer pengővel emelkedett a hiány - 40 ezer pengő megtakarítás a személyi kiadásoknál - 132 ezer pengő utcaburkolatjavításra. Délmagyarország, (12) 175. pp. 3-4. (1936)

A Baranyi-Pálfy akció működését átvette a Gyermekvédő Liga szegedi bizottsága : Albrecht főherceg Imecs főispánt kérte fel az elnöki tisztségre, társelnök dr. Pálfy József polgármester lesz. Délmagyarország, (12) 130. p. 4. (1936)

Albrecht főherceg nyilatkozik : a szegedi gyermekvédelemről, a társadalmi összefogásról és a szegedi gyerekek bakonyi nyaraltatásáról. Délmagyarország, (12) 142. pp. 5-6. (1936)

Vita az ipari vásárról az ipartestület hétfői elöljárósági ülésén : "A vásár ügyét ne lehet egyéni sérelmek szemszögéből megítélni, hanem csak az egész iparosságra kiható nagy eredmények alapján". Délmagyarország, (12) 143. p. 5. (1936)

3 ezer pengő haszonnal zárult az idei szegedi ipari vásár : érdekes felszólalások az ipartestület pénteki előljárósági ülésén - a mestervizsgák és az ipari törvény - a 48 órás munkaidő és a kisiparosok. Délmagyarország, (12) 215. p. 5. (1936)

Sürgős intézkedésekkel kell biztosítani a rekord gyümölcstermés értékesítését. Délmagyarország, (12) 136. p. 5. (1936)

Ankét a rekord-gyümölcstermés értékesítésének problémájáról : nincs szükség elkésett csomagoló helyiségre, nem kell a Mars-téri szárnyvonal és aszalóüzem - az exportkereskedelem úgyis gondoskodik mindenről. Délmagyarország, (12) 138. p. 3. (1936)

Rekord árak után bonyodalmak a szegedi cseresznye exportpiacán : a külföldi piacokon mutatkozó nagy kínálat leszorította a szegedi piac árát ; Rendőri asszisztencia a piaci rend biztosítására. Délmagyarország, (12) 139. p. 3. (1936)

A közigazgatási bizottság büntetőeljárást szorgalmaz a gyümölcspiac export-eseményei miatt : eljárást indítanak azo ellen, akik törvényellenes megállapodást létesítenek az árak leszorítására - "Vigyázni kell, nehogy a most kialakuló szegedi piac hátrányosabb helyzetbe kerüljön Kecskeméttel szemben" ; Sürgősen rendbe kell hozni a teljesen elhanyagolt iskolaépületeket. Délmagyarország, (12) 143. pp. 3-4. (1936)

Francia exportőrök a szegedi gyümölcspiacon : megtört a cseresznye-kartel frontja. Délmagyarország, (12) 145. p. 3. (1936)

Példátlan hangú választási röpcédulákkal árasztották el Móravárost : Schwan János hadjárata Petrik Antal ellen. Délmagyarország, (12) 137. pp. 3-4. (1936)

Vasárnap választ Móraváros : a választók többsége másodszor is az ellenzéki listát viszi győzelemre. Délmagyarország, (12) 148. pp. 5-6. (1936)

Kommunista szervezkedést leplezett le a szegedi rendőrség : új módszer : szervezkedés 30 éven aluliak és - nők számára ; Hét embert őrízetbe vettek. Délmagyarország, (12) 141. p. 2. (1936)

A rendőrség jelentése a kommunista szervezkedésről : szélsőséges agitációval igyekeztek megbontani a legális munkásszervezeteket. Délmagyarország, (12) 142. pp. 7-8. (1936)

Szegeden nem kapnak munkát a szegedi munkások, akiket minden városból elutasítanak : Szeged hatósága részesítse legalább annyi védelemben a munkásokat, mint a többi városok. Délmagyarország, (12) 141. pp. 3-4. (1936)

Filmkockák a szegedi munkanélküliek tragédiájából : szegedi munkások, akik nem kapnak munkát Szegeden. Délmagyarország, (12) 142. pp. 9-10. (1936)

A gázgyári alkirály. Délmagyarország, (12) 142. p. 5. (1936)

Aba-Novák Vilmos festi a Hősök Kapuja freskóit. Délmagyarország, (12) 142. p. 12. (1936)

Aba Novák freskói : a polgármester visszautasítja a kifogásokat. Délmagyarország, (12) 147. pp. 3-4. (1936)

Piac-statárium : a belügyminiszter rendelkezése szerint sürgősen végre kell hajtani az egységes piacrendezést ; Mars-tér, Rákóczi-tér? - Az őszi közgyűlés tárgyalja a kidolgozandó új tervezetet. Délmagyarország, (12) 193. p. 5. (1936)

Tanácskozás a városházán a piacok áthelyezéséről : a Rákóczi-, Mars- és a Valéria-térre javasolja a bizottság a piacok összpontosítását. Délmagyarország, (12) 200. p. 4. (1936)

Megszűnik a Széchenyi-téri paprikapiac? : eltüntetik a zsákokat, csak "kizacskózva" szabad árúsítani - Asszonyküldöttség a polgármesternél. Délmagyarország, (12) 204. p. 3. (1936)

A Mars-tér, a Valéria-tér és a Rákóczi-tér legyen a szegedi piacok központja : az iparosok és a kereskedők állásfoglalása. Délmagyarország, (12) 207. p. 5. (1936)

Tífusz és vérhasjárvány lépett fel Szegeden : ezrével oltják be a lakosságot a tifusz ellen. Délmagyarország, (12) 199. p. 2. (1936)

Tovább terjed a tífusz és a vérhas : többezer embert beoltottak már t ifusz ellen Szegeden ; költözködik a főorvosi hivatal. Délmagyarország, (12) 207. p. 3. (1936)

Járható utat, közvilágítást, közműveket, turista szállót kér Újszeged, hogy a nyaralóváros felé meginduljon az idegenforgalom : és haladéktalanul el kell törölni a hídvámot. Délmagyarország, (12) 201. p. 5. (1936)

Újszeged küzdelme Ujszegedért : a turistaszálló, a csatornázás, a világítás, a hídvám, a parcellázás és az autóbuszközlekedés. Délmagyarország, (12) 202. p. 5. (1936)

Újszeged fejlesztése Szeged problémája : Újszegeden mindössze négy utca van kikövezve. Délmagyarország, (12) 203. p. 4. (1936)

Moldován Lajos: Újszegedi beruházásra kell fordítani Újszeged adóját : újszegedi levél - Újszeged problémáiról. Délmagyarország, (12) 205. p. 6. (1936)

Ankét a Szeged FC megalapozásáról, fejlesztéséről és sikeréről. Délmagyarország, (12) 207. p. 9. (1936)

"Az amatőrsport nem lehet ellensége a Szeged FC -nek" : ankét a szegedi ligacsapat javításáról és fejlesztéséről. Délmagyarország, (12) 208. p. 7. (1936)

Vig VI. játékjogát felfüggesztette a szövetség : összeállították a szegedi csapatot : Szőregi a jobbösszekötő - Tárgylások a móravárosi Ördöggel. Délmagyarország, (12) 209. p. 7. (1936)

"Szegednek szüksége van proficsapatra" : ankét a Szeged FC fejlesztéséről. Délmagyarország, (12) 210. p. 9. (1936)

Az idén megint leszállították a szegedi egyetem hallgatóinak számát : tovább tart az egyetem leépítése? - Többszáz diákjelöltet elutasítanak - dr. Erdélyi László rektor nyilatkozata - A karok a hallgatók létszámának felemelését kérik a kultuszminisztertől. Délmagyarország, (12) 212. pp. 3-4. (1936)

Helyzetjelentés a szegedi egyetem frontjáról : csökkent a jelentkező diákok száma, csökkent a felvehető hallgatók száma, - a pótfelvételek ügye még elintézetlen ; Dr. Erdélyi László nyilatkozata az egyetem problémáiról, a megszűnő katedrákról, a felvételekről és az új anatómiai intézetről. Délmagyarország, (12) 215. pp. 3-4. (1936)

A közigazgatási bizottság felterjesztésben tiltakozik a szegedi egyetem további elsorvasztása ellen és a felvehető hallgatók számának emelését kéri : "Az egyetemi terhek átvállalásával kétoldali szerződés jött létre az állam és a város között" ; Az őszi járványok és a gyümölcsfogyasztás - Motoros közlekedési rendőrök a nemzetközi utakon - Küzdelem a húsárak drágítása ellen. Délmagyarország, (12) 218. p. 3. (1936)

Szeged küzdelme az egyetem elsorvasztása ellen : a polgármester felterjesztése a kultuszminiszterhez a hallgatók számának felemeléséért. Délmagyarország, (12) 222. p. 2. (1936)

Ki kell üríteni az omladozó Somogyi-telepi iskolát? : a polgármester pénteken helyszíni szemlét tartott és sürgős szakértői vizsgálatot rendelt el 200 gyermek biztonsága érdekében. Délmagyarország, (12) 221. p. 3. (1936)

Nincs életveszedelem a Somogyi-telepi iskolában : de a helyszíni szemle eredményeképen elrendelték az épület repedező falának megerősítését. Délmagyarország, (12) 223. p. 3. (1936)

Szőke Mihályt választották meg a Somogyi-könyvtár könyvtárosává : a 250 éves felszabadulási ünnepség, a felsővárosi villamos meghosszabbítása és a városi kertészet 20 ezer pengős póthitele a kisgyűlés szerdai ülése előtt. Délmagyarország, (12) 231. p. 3. (1936)

Német autósok egyórás látogatása Szegeden. Délmagyarország, (12) 231. p. 5. (1936)

A frontharcosok, rokkantak és hadiözvegyek villanykedvezménye : milyen kedvezményt biztosít a város és a gázgyár szerződése. Délmagyarország, (12) 234. pp. 3-4. (1936)

A hadirokkantak és hadiözvegyek négy évre visszamenően érvényesítik az ötszázalékos gázgyári kedvezményt : tömegesen jelentkeznek a frontkarcosok - a HONSz összeállítja a rokkantak és hadiözvegyek névsorát. Délmagyarország, (12) 253. p. 4. (1936)

Szeged propagandája, az idegenforgalom és a Szeged FC városi támogatása. Délmagyarország, (12) 241. p. 12. (1936)

Amíg késő nem lesz meg kell szervezni az átfogó, komoly szegedi idegenforgalmi munkát : program, koncepció és kiaknázatlan páratlan adottságok. Délmagyarország, (12) 258. p. 4. (1936)

Az ipartestület tiltakozik a szegedi faipari szakiskola megszüntetése ellen : az iparosnyugdíj, a tanoncok egészségvizsgálata és az érdekképviseleti választások ügye az előljáróság hétfői ülése előtt. Délmagyarország, (12) 242. p. 5. (1936)

Halálra ítélték a szegedi faipari szakiskolát. Délmagyarország, (12) 254. p. 2. (1936)

A polgármester expozéjával megkezdődött a városi költségvetés vitája : a közigazgatás politikamentes pártatlansága és a pártok békéje - A polgármester bejelentette, hogy az eddiginél szigorúbban likvidálni kell a földbérhátralékok ügyét - "Nincs más mód, mint az életmentés fájdalmas operációja" ; Gömbös Gyula emlékezete - Shvoy Kálmán, Pap Róbert és Hunyadi-Vas Gergely a vita első szónokai. Délmagyarország, (12) 254. pp. 3-4. (1936)

Érdekes beszédek, részletes bírálatok a városi költségvetés vitájában : a föld kulturája, a tanya élete, a paprikamonopólium, az idegenforgalom, az igazságtalan tarifapolitika, a beruházások, az ellenzéki kritika, az ötéves útépítési terv, a gazdasági szabadság és a kereskedelem és ipar, ami kimaradt az expozéból ; Délután 4-től este fél 10-ig 11 szónok - Szerdán folytatják a vitát. Délmagyarország, (12) 255. pp. 3-4. (1936)

Éjfélig tartott a közgyűlés szerdai vitája, de még nem ért véget a költségvetés tárgyalása : az autonómia védelme, a paprikamonopólium, kulturális és szociális kérdések ; Határozatképtelenség miatt félbeszakították az éjszakai ülést, a vitát csütörtökön folytatják. Délmagyarország, (12) 256. pp. 3-4. (1936)

Négynapi tárgyalás és 35 felszólalás után a közgyűlés általánosságban és részleteiben is elfogadta a költségvetést : csütörtökön a paprika-ügyekről és az iparos-sérelmekről beszéltek a szónokok. Délmagyarország, (12) 257. pp. 3-4. (1936)

Szeged - tűzifa nélkül : nincs biztosítva a város téli faellátása - a készlet alig elég a szükséglet 30 százalékának kielégítésére ; A polgármester táviratban kért sürgős intézkedést a földmivelési minisztertől. Délmagyarország, (12) 245. p. 3. (1936)

Enyhült a tűzifahiány veszedelme : napi 20-30 kocsirakományt indítanak el Szeged felé - "A fennakadás részben - a kereskedők magatartására vezethető vissza", - mondja a földmüvelésügyi minisztérium. Délmagyarország, (12) 248. p. 2. (1936)

A szegedi koldusadó igazságtalanságai. Délmagyarország, (12) 259. pp. 1-2. (1936)

Megint a koldusadó. Délmagyarország, (12) 280. p. 1. (1936)

A városi strand fejlesztése, fedett uszoda és hullámfürdő : téli tervek és tárgylások. Délmagyarország, (12) 259. p. 3. (1936)

Új tervet készítettek a hullámfürdő megvalósítására : 114 ezer pengőbe kerül az ötven méteres hullámmedence - aggodalmak az árterületi építkezés ellen. Délmagyarország, (12) 279. pp. 3-4. (1936)

Tárgyalások a szegedi rendőrségi palota felépítéséről : pénteken helyszíni szemlét tart Éliássy főkapitány. Délmagyarország, (12) 262. p. 3. (1936)

A város egymillió pengős tartozása terhére felépítik a rendőrségi palotát? : tárgylások Éliássy főkapitánnyal. Délmagyarország, (12) 263. p. 3. (1936)

A jövő héten 12 vagon sertést exportálnak a szegedi vágóhídról : a szegedi húsipari munkások munkanélkülísége - csak szegedi munkásokat lehet alkalmazni a vágóhídon. Délmagyarország, (12) 278. p. 5. (1936)

Jelentős áremelkedések a sertéspiacon az export megindulása miatt : ha tovább tart a drágulás, a fogyasztók érdekében hatósági intézkedéseket foganatosítanak. Délmagyarország, (12) 281. p. 3. (1936)

Nyilaskeresztesek vasárnapi botránya a városháza folyosóján : "Nem lehet elképzelni, hogy akadjon Szegeden bárki is, aki ezzel az akcióval azonosítaná magát"... mondták a katolikus élet vezetői. Délmagyarország, (12) 300. pp. 3-4. (1936)

A rendőrségen befejezték a kihallgatásokat a nyilaskeresztes feljelentés ügyében : Fábián Béla levele dr. Bokor Pálhoz - A botrányos támadás után tovább folynak a lovagias ügyek. Délmagyarország, (12) 301. p. 3. (1936)

Vidékről berendelt katonazenekar vagy kiváló zenei teljesítmény : a János vitéz szabadtéri előadásán. Délmagyarország, (12) 154. pp. 7-8. (1936)

Elvi jelentőségű döntés a gázgyári panaszbizottság első ülésén. Délmagyarország, (12) 141. p. 5. (1936)

Angol gyárosok és német autósok Szegeden. Délmagyarország, (12) 230. p. 3. (1936)

Szigorú intézkedésekkel ellenőrzik a tej árusítását. Délmagyarország, (12) 127. p. 3. (1936)

A szegedi társadalom és a hatóságok összefogása a gyermekvédelem megszervezésére : Albrecht főherceg a gyermekvédelmi nagytanács alakuló ülésén - Felavatták az alsóvárosi fekvőcsarnokot. Délmagyarország, (12) 141. pp. 3-4. (1936)

A város kölcsönt kér a MABI-tól a modern strand felepítésére : "A strandot ebben az évben okvetlenül fel kell építenünk". Délmagyarország, (12) 8. p. 3. (1936)

Egyházzenei hangverseny. Délmagyarország, (12) 276. p. 19. (1936)

Beretzk Péter: A szegedi múzeum. Délmagyarország, (12) 282. pp. 7-8. (1936)

A Szeged Városi Énekkar Egyesület bemutatkozó hangversenye. Délmagyarország, (12) 112. p. 8. (1936)

Filharmonikus hangverseny. Délmagyarország, (12) 254. p. 8. (1936)

Szatmári Tibor zongoraestje : (a filharmonikus zenekar közreműködésével). Délmagyarország, (12) 262. p. 6. (1936)

Király-König Péter újabb sikere Pesten : rövid hír. Délmagyarország, (12) 86. p. 7. (1936)

Könyvtárost választ a szerdai kisgyűlés : a város megrendelte Móra Ferenc gránit-síremlékét. Délmagyarország, (12) 229. p. 5. (1936)

A tanárképző főiskolának nagysikerű Móra-estje. Délmagyarország, (12) 267. p. 7. (1936)

Reitzer András hegedűestje. Délmagyarország, (12) 72. p. 6. (1936)

Gyárak, vállalatok. Délmagyarország, (12) 183. pp. 31-34. (1936)

Dohnányi Ernő: "Minél előbb meg kell valósítani a szegedi operaház tervét, ezzel megoldódna a városi zenekar kérdése is". Délmagyarország, (12) 303. p. 67. (1936)

Filharmonikusok Egyesülete : A filharmonikusok Liszt-hangversenye : rövid hír. Délmagyarország, (12) 6. p. 6. (1936)

Hoehn Alfréd zongoraestje. Délmagyarország, (12) 8. p. 8. (1936)

A kamarazenekör hangversenye. Délmagyarország, (12) 61. p. 7. (1936)

A Szegedi Kamarazenekör. Délmagyarország, (12) 86. p. 7. (1936)

A Városi Zeneiskola énekes növendékeinek előadása. Délmagyarország, (12) 111. p. 7. (1936)

A zsámbéki Tanítóképző Intézet hangversenye az alsóvárosi kultúrházban. Délmagyarország, (12) 117. p. 6. (1936)

Egy új énekkar : Olaszországi turnét tervez a most alakult Szeged-Városi Énekkar Egyesület. Délmagyarország, (12) 122. p. 14. (1936)

A Városi Énekkar hangversenye. Délmagyarország, (12) 123. p. 8. (1936)

Növendékhangverseny. Délmagyarország, (12) 123. p. 10. (1936)

A Hazánk Dalkör hangversenye. Délmagyarország, (12) 133. p. 10. (1936)

Szegedi dalok. Délmagyarország, (12) 154. p. 16. (1936)

Világhírű művészek az idei hangversenyszezonban. Délmagyarország, (12) 189. p. 14. (1936)

Két és félhónapos hangversenyszünet - kulturális leépítés : A Filharmonikus Egyesület kitart karmestere mellett és nem változtatja meg programját. Délmagyarország, (12) 238. p. 5. (1936)

Károlyi Gyula zongoraestje. Délmagyarország, (12) 243. p. 8. (1936)

Zenekari hangverseny. Délmagyarország, (12) 249. p. 7. (1936)

Winifred Christie zongoraestje. Délmagyarország, (12) 250. p. 7. (1936)

Nincs változás a zenei események programjában : a Harmónia hangversenyszezonja. Délmagyarország, (12) 264. p. 15. (1936)

Lukáts József: A Róth-kvartett hangversenye. Délmagyarország, (12) 270. p. 18. (1936)

A Kamarazenekör hangversenye. Délmagyarország, (12) 275. p. 8. (1936)

Beszélgetés Julius Isserlis-szel : aki csütörtökön Szegedre érkezett. Délmagyarország, (12) 286. p. 7. (1936)

Kitűnően sikerült a MANSZ-hangversenye. Délmagyarország, (12) 286. p. 7. (1936)

J. Isserlis zongoraestje. Délmagyarország, (12) 287. p. 7. (1936)

Gina Cigna hangversenye. Délmagyarország, (12) 289. p. 13. (1936)

Ének- és zenekari hangverseny Makón. Délmagyarország, (12) 291. p. 7. (1936)

Harmónia hangversenyek. Délmagyarország, (12) 216. p. 14. (1936)

Megszólal a Dóm-téri órajáték. Délmagyarország, (12) 177. p. 9. (1936)

This list was generated on 2024. április 21. 08:29:04 CEST.