Browse by Full volume

Number of items: 800.

Dr. Veress Elemér előadásával vasárnap megnyitották az atlétagyülekezetet. Délmagyarország, (13) 3. p. 7. (1937)

Az egyetemi építkezések folytatásáról tanácskozott csütörtökön Shvoy Kálmán képviselő a pénzügyminiszterrel. Délmagyarország, (13) 17. p. 3. (1937)

Egyetemi bál : szegedi farsang. Délmagyarország, (13) 19. p. 4. (1937)

A szegedi egyetem melegen ünnepelte a Jogi Kar utolsó kolozsvári tanárát : Dr. Menyhárt Gáspár 25 éves professzori jubileuma. Délmagyarország, (13) 23. p. 3. (1937)

Szegedi orvoskutató előadása Bécsben : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 25. p. 14. (1937)

Szent Györgyi Albert professzor Korvin-koszorús kitüntetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 30. p. 2. (1937)

A százéves "Szózat" : Dr. Csekey István előadása a Dugonics-Társaságban. Délmagyarország, (13) 31. p. 5. (1937)

Előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 38. p. 7. (1937)

Érdekes előadások az egyetem természettudományi szakosztályában. Délmagyarország, (13) 39. p. 6. (1937)

Előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 42. p. 11. (1937)

Turul-gyűlés a szegedi egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 44. p. 7. (1937)

Esti diákgyűlés az egyetemen : általános rendőri permanencia, rendzavarás nem történt : a rektor felhívása a diákokhoz : Nyilas-csoport az egyetem előadótermében : Végváry József: "Új kifejezést kell keresni - a keresztény szó helyett ...". Délmagyarország, (13) 45. pp. 3-4. (1937)

Az Alföld erdősítése : érdekes természettudományi előadások az egyetemen. Délmagyarország, (13) 45. p. 5. (1937)

A szélsőséges izgatások megfékezését követelték az ajánlási vita csütörtöki szónokai : a szegedi Turul-gyűlés visszhangja a képviselőházban. Délmagyarország, (13) 46. pp. 1-2. (1937)

A templomtéri gazdasági épülettel kezdik meg az egyetemi építkezések folytatását : a Fodor utcában építik fel az idegklinikát. Délmagyarország, (13) 54. p. 4. (1937)

Szegedi tanárnő amerikai kutatásai a főiskolát végzett nők kiállításán. Délmagyarország, (13) 55. p. 3. (1937)

Márciusi ünnepségek : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 55. p. 7. (1937)

Új egyetemi magántanár : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 56. p. 7. (1937)

Előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 57. p. 6. (1937)

Az egészség megóvása kevesebbe kerül, mint a megromlott egészség helyreállítása : Dr. Lőrincz Ferenc előadása az egészségvédelemről. Délmagyarország, (13) 58. p. 5. (1937)

Érdekes előadások az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 58. p. 6. (1937)

Előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 59. p. 7. (1937)

Az Egyetemi Bethlen Gábor Kör : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 60. p. 2. (1937)

Szegedi magántanárnő előadása Alaskáról. Délmagyarország, (13) 60. p. 5. (1937)

A pozitív és építő hazafiság. Délmagyarország, (13) 61. p. 5. (1937)

Az egyetem rektora a márciusi ünnepség méltóságára figyelmeztette a Klauzál-téri gyűlés diákszónokát. Délmagyarország, (13) 61. pp. 3-4. (1937)

Jénai professzor előadása a szegedi egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 61. p. 8. (1937)

Erdélyi László rektor válasza a Turul Szövetség nyílt levelére : "ha a rektor szerető atyai szavai hatástalanok volnának, kénytelenek lennénk az ifjúsági egyesületektől távolmaradni és gyűléseiket az egyetem falai között nem engedélyezni". Délmagyarország, (13) 62. pp. 3-4. (1937)

Előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 62. p. 7. (1937)

Erdélyi rektor csütörtöktől húsvéti szünetre engedte az egytemi diákságot : csak április 4-ére adott engedélyt gyűlés tartására : diákgyülekezés az egyetem előtt. Délmagyarország, (13) 63. p. 3. (1937)

"Nem türhető a német önérzet elfajulása a Dunántúlon" : Dr. Kogutowicz Károly előadása a német kisebbségi kérdésekről. Délmagyarország, (13) 63. p. 4. (1937)

Szent Györgyi professzor a római Volta-kongresszuson : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 71. p. 7. (1937)

A Bethlen Gábor Kör jubileuma : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 72. p. 6. (1937)

Előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 76. p. 5. (1937)

Az értelmiség feladata és a vidék problémái : Dr. Kogutowicz Károly előadása a környezettanulmányozásról. Délmagyarország, (13) 77. p. 5. (1937)

Nagy részvét mellett temették el dr. Buday Árpád professzort. Délmagyarország, (13) 80. p. 5. (1937)

A márciusi incidens a Turul vasárnapi gyűlése előtt : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 82. p. 6. (1937)

Diákküldöttség gyűlésre kér engedélyt az egyetem rektorától. Délmagyarország, (13) 83. p. 4. (1937)

Előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 87. p. 15. (1937)

Mikor kezdik meg az egyetemi építkezések folytatását : A kultuszminiszter nyilatkozata a polgármesternek. Délmagyarország, (13) 89. p. 3. (1937)

Előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 90. p. 6. (1937)

Fakultások közötti atlétikai verseny : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 91. p. 7. (1937)

A belga nép a trianoni békét igazságtalannak tartja : Terlinden louvaini egyetemi tanár előadása a szegedi egyetemen a belga-magyar kapcsolatokról. Délmagyarország, (13) 92. p. 2. (1937)

Akadémiai tagokká választják Sík Sándor, Menyhárth Gáspár és Bay Zoltán szegedi egyetemi tanárokat : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 92. p. 6. (1937)

Díszdoktorrá avat a szegedi egyetem két amerikai lelkészt : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 93. p. 13. (1937)

Előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 93. p. 13. (1937)

Surányi-Unger professzor akadémiai díja : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 96. p. 7. (1937)

Szerb Antal a szegedi egyetem magántanára : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 96. p. 7. (1937)

Természettudományi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 96. p. 7. (1937)

"A nemzetiségre nem a faj és nem a nyelv, hanem egyedül a belső érzület a döntő" : Dr. Csekey István professzor előadása az Akadémián Liszt Ferenc származásáról. Délmagyarország, (13) 100. p. 5. (1937)

Surányi-Unger professzor előadása a Közgazdasági Társaságban : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 102. p. 11. (1937)

Az Egyetemi Énekkar hangversenye. Délmagyarország, (13) 102. p. 14. (1937)

Krakkói egyetemi tanár Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 102. p. 11. (1937)

Lengyel tudós magyar nyelvű előadása a szegedi egyetemen. Délmagyarország, (13) 103. p. 7. (1937)

Új egyetemi magántanár : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 104. p. 12. (1937)

Előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 104. p. 14. (1937)

Az alaszkai hófehér medvefű és a szegedi hársak : érdekes természettudományi előadások. Délmagyarország, (13) 107. p. 5. (1937)

Előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 111. p. 7. (1937)

A Márciusi Front első előadása a szegedi diákság előtt : Kovács Imre és Erdei Ferenc az ifjúság kérdéseiről : "a magyar jövő érdekében azonnali földreformra, komoly demokratikus politikára, titkos választójogra, gondolat- és sajtószabadságra van szükség". Délmagyarország, (13) 112. p. 4. (1937)

Elnökválság a Szegedi Gyümölcstermelők Egyesületében : Dr. Kogutowitz Károly komolyan foglalkozik a lemondás gondolatával. Délmagyarország, (13) 114. p. 5. (1937)

Tanévzárás a szegedi egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 116. p. 6. (1937)

Előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 116. p. 6. (1937)

Évzáró ünnepély az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 119. p. 7. (1937)

Az Élettani Társaság vándorgyűlése a szegedi egyetem orvosvegytani intézetében : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 120. p. 4. (1937)

Szegedi professzorok előadása az orvoskongresszuson : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 123. p. 3. (1937)

Surányi-Unger professzort meghívta a losangelesi egyetem vendégtanárának. Délmagyarország, (13) 129. p. 4. (1937)

A szegedi egyetem új tanács : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 147. p. 6. (1937)

Új egyetemi magántanár : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 154. p. 7. (1937)

Csekey István: Kiss Albert emlékezete. Délmagyarország, (13) 155. p. 5. (1937)

"Nem lehet addig megvalósítani a szellemi együttműködést, amíg fel nem szabadítják a tudományos könyveket" : Dr. Kerékjártó professzor felszólalása a szellemi együttműködés bizottságának párizsi ülésén. Délmagyarország, (13) 156. p. 2. (1937)

Surányi-Unger professzor a losangelesi egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 167. p. 3. (1937)

Erdélyi László: Az egyetem Évkönyve : Dr. Erdélyi László rektor nyilatkozata. Délmagyarország, (13) 173. p. 5. (1937)

Százezerpengős sportépületek négymillió pengős építkezés helyett? : az egyetem csak tornagyakorlótér céljaira használhatja Klebelsberg Kuno "barokk-terét", de nem építkezhet rajta. Délmagyarország, (13) 174. p. 8. (1937)

Új magántanár : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 183. p. 7. (1937)

Ösztöndíjjal kitüntetett szegediek : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 184. p. 6. (1937)

Új magántanárok a szegedi egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 186. p. 12. (1937)

Surányi-Unger professzor érdekes előadása a los-angelesi egyetemen Európa helyzetéről. Délmagyarország, (13) 203. p. 5. (1937)

Elmarad az új idegklinika felépítése? : újabb tervek az egyetemi intézet elhelyezésére : a klinika mostani helyén marad, kertjében felépítik az elmepavillont, a honvédcsapatkórház pedig megkapja a felsőipariskola régi épületét? Délmagyarország, (13) 205. p. 3. (1937)

Évről-évre redukálják a szegedi egyetem hallgatóinak számát. Délmagyarország, (13) 207. pp. 3-4. (1937)

Tiszteletbeli doktorráavatás a szegedi egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 204. p. 6. (1937)

A szegedi egyetem kedden tiszteletbeli doktorrá avatja a "Vallási Jogok és Kisebbségek Amerikai Bizottságának" vezetőjét : egy magyarbarát amerikai lelkész gondozza a brooklyni temetőben Kossuth hugának sírját. Délmagyarország, (13) 208. p. 6. (1937)

Az egyetem tanévnyitó közgyűlése : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 209. p. 5. (1937)

Az emberi jogok, a szabadságeszmék és kulturális gondolat jegyében avatta díszdoktorrá a szegedi egyetem John Howland Lathrop amerikai lelkészt. Délmagyarország, (13) 210. pp. 3-4. (1937)

Előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 214. p. 13. (1937)

"Idegenből sem vezért, sem alkotmányt, sem világnézetet nem csenhetünk az országba, hanem mindent itthon, a történelem alapján kell megteremtenünk" : Gelei József rektor és Erdélyi László prorektor nagyszabású beszédei a szegedi egyetem vasárnapi tanévnyitó díszülésén. Délmagyarország, (13) 215. p. 5. (1937)

Székfoglaló előadás az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 215. p. 7. (1937)

"Zűrzavarba és koszba vesz minden, ahol a jog uralma megszűnik" : Dr. Balás P. Elemér székfoglaló előadása a szegedi egyetemen Dr. Tóth Károlyról. Délmagyarország, (13) 216. pp. 3-4. (1937)

Kecskemét 1000 pengős alapítványt létesít a szegedi egyetemen. Délmagyarország, (13) 225. p. 3. (1937)

A háromszázéves Descartes : Dr. Bartók György előadása. Délmagyarország, (13) 232. p. 4. (1937)

Várkonyi Hildebrand Angliáról, Tonelli Sándor Németországról : (érdekes előadások a Dugonics-Társaságban). Délmagyarország, (13) 232. pp. 5-6. (1937)

Érdekes előadásokkal kezdődött meg kedden a szegedi tankerület pedagógiai tanfolyama : dr. Kisparty János, dr. Gelei József és a dr. Horváth Barna előadása. Délmagyarország, (13) 239. pp. 3-4. (1937)

Előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 239. p. 7. (1937)

"A tudomány nem csal, nem rágalmaz és nem hirdet gyűlöletet" : Dr. Gelei József rektor szombati beszéde a tudomány jelentőségéről. Délmagyarország, (13) 243. p. 5. (1937)

Érdekes előadások a pedagógiai tanfolyam második napján. Délmagyarország, (13) 245. p. 2. (1937)

Előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 245. p. 6. (1937)

Társadalmi utópiák : Horváth professzor előadása a Schola Emericanában. Délmagyarország, (13) 247. p. 5. (1937)

A város, az egyetem, a társadalom lelkesen ünnepli a Nobel-díjas szegedi professzort : a város díszpolgárává, az egyetem díszdoktorává avatja Szent-Györgyi Albertet : emlékérem és szegedi otthon köszönti a magyar tudományosság diadalát. Délmagyarország, (13) 248. pp. 3-4. (1937)

"A Nobel-díj Klebelsberg Kuno kultúrmunkájának igazolását jelenti..." : Szent-Györgyi professzort ünnepelte szombaton a törvényhatóság kisgyűlése és az egyetem doktoravató ülése. Délmagyarország, (13) 249. p. 3. (1937)

Csekey István: A Nobel-díj és magyar nyertesei. Délmagyarország, (13) 249. pp. 5-6. (1937)

Szent-Győrgyi Albert szegedi díszpolgársága : előkészületek a rendkívüli díszközgyűlésre. Délmagyarország, (13) 250. p. 3. (1937)

Szent-Györgyi professzort november közepén választja a törvényhatóság díszközgyűlése Szeged díszpolgárává : a Nobel-díjas professzor látogatása a városházán. Délmagyarország, (13) 251. p. 3. (1937)

Kormányzógyűrűs doktoravatás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 251. p. 6. (1937)

"Szentül hiszem, hogy a béke gondolatának előbb-utóbb győznie kell" : Szent-Györgyi professzor szombat esti rádióbeszéde. Délmagyarország, (13) 254. p. 3. (1937)

Virágokkal köszöntötték a medikusok Szent-Györgyi professzort, aki a Nobel-díj odaitésése után hétfőn délután tartotta első egyetemi előadását : a professzor elhárította a diákok ünneplését - "a Nobel-díjat a munkáért adták!". Délmagyarország, (13) 255. p. 3. (1937)

Kedden délben kormányzógyűrűs doktoravatás lesz a szegedi egyetemen. Délmagyarország, (13) 255. p. 4. (1937)

"Angliában a tanítás és nevelés nem politikum" : Dr. Várkonyi Hildebrand és Miskolczy Dezső előadása a pedagógiai szemináriumban. Délmagyarország, (13) 256. p. 6. (1937)

"A sok kenyérkereső doktor között ma lámpával kell keresni a régi veretű, igazi doktorokat" : Ünnepélyes külsőségek között kormányzógyűrűs doktort avatott kedden a szegedi egyetem. Délmagyarország, (13) 256. pp. 3-4. (1937)

A megyék üdvözlik Szent-Györgyi professzort : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 257. p. 2. (1937)

Szent-Györgyi professzor a kémiai Nobel-díj nyerteseiről. Délmagyarország, (13) 258. p. 2. (1937)

Jogász-matematikus labdarúgó-mérkőzés : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 260. p. 18. (1937)

A spanyol polgárháború : Buza László egyetemi tanár előadása az AUKE-ben. Délmagyarország, (13) 260. p. 6. (1937)

Dr. Szent-Györgyi Albert ünneplése : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 262. p. 7. (1937)

Szeged közgyűlése december 1-jén avatja díszpolgárrá Szent-Györgyi Albertet : szerdán küldöttség keresi fel Fabinyi Tihamér pénzügyminisztert a város és az állam által építendő családi hajlék ügyében. Délmagyarország, (13) 266. p. 3. (1937)

Két előadás a pedagógusok továbbképző tanfolyamán : Dr. Mester János az olasz nevelésügyről, dr. Deér József Szent István politikájáról. Délmagyarország, (13) 268. p. 5. (1937)

Szent-Györgyi professzor a kisdedóvás jelentőségéről : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 268. p. 6. (1937)

Mohácsi Jenő rádióelőadása Szent-Györgyi professzorról. Délmagyarország, (13) 270. pp. 3-4. (1937)

Szent-Györgyi professzor előadása a Természettudományi Társulatban : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 272. p. 2. (1937)

Szerdán délben avatja a törvényhatóság Szeged díszpolgárává Szent-Györgyi Albertet : [Szent-Györgyi professzor ünneplése az Akadémián]. Délmagyarország, (13) 273. p. 3. (1937)

Kormányzógyűrűs doktorráavatás a szegedi egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 160. p. 6. (1937)

A törvényhatóság ma déli Szent-Györgyi díszközgyűlése. Délmagyarország, (13) 274. p. 3. (1937)

Szeged parlamentje feledhetetlen, bensőséges ünnepen avatta díszpolgárrá Szent-Györgyi Albertet. Délmagyarország, (13) 275. pp. 3-4. (1937)

Szent-Györgyi Albert ünneplése a Rockefeller-Bizottságban : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 276. p. 5. (1937)

Ma utazik Stockholmba Szent-Györgyi professzor. Délmagyarország, (13) 277. p. 3. (1937)

Székely diákok Mikulás-estje : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 279. p. 6. (1937)

Kovács Imre, Németh Imre, Illyés Gyula és Zilahy Lajos Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 280. p. 8. (1937)

Kedden befejeződött a szegedi pedagógusok szemináriuma : Dr. Kisparti János és dr. Kogutowitz Károly előadása. Délmagyarország, (13) 280. p. 2. (1937)

A svéd király a Rákóczi-induló hangjai mellett adta át Szent-Györgyi Albertnek az első magyar Nobel-díj aranyérmét : a szegedi egyetem tudós tanárának nemzetközi dicsősége a stockholmi akadémia pénteki ünnepén. Délmagyarország, (13) 282. p. 3. (1937)

"Az ifjúságnak legszentebb kötelessége a magyar dolgozók mellé állni" : A Márciusi Front íróinak szombati előadása : Erdei Ferenc az igazi irodalomról, Németh Imre az irodalmi pörökről, Kovács Imre az ifjúság kötelességéről és a paraszttömegek megmentéséről. Délmagyarország, (13) 283. p. 3. (1937)

Az emberiség békéjéről és a svéd-magyar barátságról beszélt Stockholmban Szent-Györgyi professzor. Délmagyarország, (13) 284. p. 3. (1937)

Szakülés az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 285. p. 6. (1937)

Természettudományi előadások az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 286. p. 6. (1937)

Rejtélyes haláleset a Római-körút 28 szám alatti házban. Délmagyarország, (11) 3. p. 5. (1937)

Meghalt Somlyó Zoltán : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 5. p. 6. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 5. p. 6. (1937)

Halálozás. Délmagyarország, (13) 8. p. 7. (1937)

Halálozás. Délmagyarország, (13) 10. p. 7. (1937)

Özv. Löbl Adolfné szül. Spitzer Gizella : [haláleset]. Délmagyarország, (13) 11. p. 5. (1937)

Halálozások. Délmagyarország, (13) 11. p. 5. (1937)

Halálozások. Délmagyarország, (13) 11. p. 5. (1937)

Hidasi (Hamzsek) Lajos : [haláleset]. Délmagyarország, (13) 13. p. 8. (1937)

Meghalt Dobay Gyula. Délmagyarország, (13) 14. p. 3. (1937)

Dr. Boros Lajos : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 14. p. 4. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 14. p. 6. (1937)

Reményi Dávid : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 15. p. 7. (1937)

Hirtelen halál. Délmagyarország, (13) 15. p. 7. (1937)

"Pali bácsi" tragédiája. Délmagyarország, (13) 15. p. 7. (1937)

Eltemették dr. Dobay Gyulát. Délmagyarország, (13) 16. p. 5. (1937)

Dr. Boros Lajos temetése. Délmagyarország, (13) 16. p. 6. (1937)

Hirtelen halál Somogyi-telepen. Délmagyarország, (13) 16. p. 6. (1937)

Halálozás. Délmagyarország, (13) 16. p. 6. (1937)

Halálozás. Délmagyarország, (13) 16. p. 6. (1937)

Boros Ignácz : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 16. p. 7. (1937)

Halálozás. Délmagyarország, (13) 17. p. 6. (1937)

Id. Hajnal István : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 18. p. 4. (1937)

Id. Hajnal István temetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 19. p. 13. (1937)

Dr. kis-sirai Sirchich György : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 20. p. 4. (1937)

Dr. Sirchich György halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 20. p. 7. (1937)

Temetés : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 21. p. 7. (1937)

Vadászás közben hirtelen meghalt dr. Szöllőssy Ernő nyugalmazott törvényszéki bíró. Délmagyarország, (13) 23. p. 4. (1937)

Fein Lázárné szül. Blancz Sarolta : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 23. p. 7. (1937)

Vas Henrik : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 24. p. 7. (1937)

Kalmár Jenő : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 26. p. 2. (1937)

Szublimáttal megmérgezte magát Iritz Rudolf régi szegedi fényképész. Délmagyarország, (13) 30. p. 2. (1937)

Egy trafikos hirtelen halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 31. p. 6. (1937)

Balla Ferenc : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 32. p. 4. (1937)

Szabó Béla : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 36. p. 11. (1937)

Köszönetnyilvánítás! Délmagyarország, (13) 36. p. 11. (1937)

Öngyilkosság : [haláleset]. Délmagyarország, (13) 40. p. 6. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 44. p. 7. (1937)

Dr. Bátky Zoltán meghalt. Délmagyarország, (13) 47. p. 7. (1937)

Öngyilkosság : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 49. p. 6. (1937)

Halmi Józsefné szül. Weiss Janka : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 50. p. 5. (1937)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (13) 51. p. 3. (1937)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 52. p. 6. (1937)

Radics Mihály hirtelen halála : a boncolás szerint szívbénulás okozta a halál bekövetkezését. Délmagyarország, (13) 53. p. 5. (1937)

Werschitz Leontin : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 57. p. 4. (1937)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (13) 60. p. 7. (1937)

Dr. Weisz Sámuel : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 61. p. 2. (1937)

Uti Giza meghalt : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 61. p. 9. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 61. p. 9. (1937)

Özv. Langfelder Mórné : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 63. p. 6. (1937)

Öngyilkosság : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 67. p. 7. (1937)

Meszlényi Artur meghalt : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 68. p. 6. (1937)

Egy fiatalember tragikus halála. Délmagyarország, (13) 69. p. 2. (1937)

Vermes Imre : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 69. p. 7. (1937)

Vermes Imre : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 69. p. 7. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 71. p. 7. (1937)

Id. Tóth Jakab : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 76. p. 2. (1937)

Bözsikénk : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 76. p. 4. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 76. p. 5. (1937)

Juhász Gyula : [nekrológ]. Délmagyarország, (13) 77. pp. 1-2. (1937)

Halálos alkoholmérgezés : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 77. p. 4. (1937)

Temetés : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 77. p. 6. (1937)

A mi gyászunk : [nekrológ]. Délmagyarország, (13) 78. p. 1. (1937)

Juhász Gyula a ravatalon : csütörtökön délben kísérik utolsó útjára a kultúrpalota oszlopcsarnokából. Délmagyarország, (13) 78. p. 3. (1937)

Dr. Buday Árpád egyetemi tanár, régészeti kutató meghalt : [nekrológ]. Délmagyarország, (13) 78. p. 2. (1937)

Juhász Gyula : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 78. p. 6. (1937)

Juhász Gyula : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 78. p. 6. (1937)

Juhász Gyula : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 78. p. 7. (1937)

Juhász Gyula : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 78. p. 7. (1937)

Kifogták Matyi Veron holttestét : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 78. p. 6. (1937)

Duttka Ákos: Búcsú Juhász Gyulától. Délmagyarország, (13) 79. p. 2. (1937)

Juhász Gyula utolsó útja. Délmagyarország, (13) 79. pp. 3-4. (1937)

Ma délelőtt 11 órakor temetik Buday Árpád professzort : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 79. p. 5. (1937)

Nagy részvét mellett temették el dr. Buday Árpád professzort : "egy képzelt székely községben élted álomvilágodat ...". Délmagyarország, (13) 80. p. 5. (1937)

Tóth Gyula : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 82. p. 4. (1937)

Agyonlőtte magát a Pallavichini-utcai házmesterlakásban egy szabómester. Délmagyarország, (13) 82. p. 5. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 83. p. 6. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 83. p. 7. (1937)

Örlei Antalné szül. Nádas Julia : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 84. p. 3. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 85. p. 5. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 87. p. 15. (1937)

Klamár Vilmos : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 88. p. 5. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 88. p. 6. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 91. p. 5. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 91. p. 5. (1937)

Dr. Szalay József állapota válságosra fordult. Délmagyarország, (13) 93. p. 3. (1937)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (13) 93. p. 4. (1937)

ifj. Tóth László: Juhász Gyula, az alföldi költő. Délmagyarország, (13) 93. p. 11. (1937)

Szerdán délben a múzeum oszlopcsarnokából temetik Szalay Józsefet, a szegedi kultúra nagy halottját. Délmagyarország, (13) 94. pp. 3-4. (1937)

Dr. Szalay József : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 94. p. 4. (1937)

Szalay József a ravatalon : szerdán délelőtt fél 12 órakor kísérik el utolsó útjára a Kultúrpalota elől. Délmagyarország, (13) 95. p. 3. (1937)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (13) 98. p. 6. (1937)

Vermes Zsigmond : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 99. p. 13. (1937)

Vermes Zsigmond : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 99. p. 13. (1937)

Kisistók Jánosné szül. Börcsök Mária : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 100. p. 7. (1937)

Herczeg Ferenc emlékbeszéde Szalay Józsefről : a DMKE csütörtöki közgyűlésén. Délmagyarország, (13) 103. p. 2. (1937)

Gál Miksa halála : [nekrológ]. Délmagyarország, (13) 103. p. 2. (1937)

Gál Miksa : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 103. p. 6. (1937)

Gál Miksa : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 103. p. 6. (1937)

Gál Miksa : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 103. p. 6. (1937)

Gál Miksa : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 103. p. 7. (1937)

Özv. Keth Károlyné : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 104. p. 4. (1937)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (13) 104. p. 15. (1937)

Gál Miksa temetése. Délmagyarország, (13) 105. p. 4. (1937)

Szalay József emléke a Dugonics Társaságban. Délmagyarország, (13) 105. p. 5. (1937)

Halálozás. Délmagyarország, (13) 106. p. 7. (1937)

A 87 éves asszony halálos alkoholmámora. Délmagyarország, (13) 115. p. 6. (1937)

Strausz Gyuláné szül. Schwartz Natalia : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 117. p. 7. (1937)

A szegedi halottak ezredei. Délmagyarország, (13) 120. pp. 17-20. (1937)

Halálozás. Délmagyarország, (13) 124. p. 7. (1937)

Klamár A. Ákos : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 130. p. 6. (1937)

Klamár Ákos halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 130. p. 6. (1937)

Klamár Ákos temetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 131. p. 6. (1937)

Felakasztotta magát egy nyugalmazott vasúti intéző : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 132. p. 11. (1937)

Balla Mihály : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 135. p. 2. (1937)

Alföldy Imre : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 136. p. 4. (1937)

Alföldy Imre halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 136. p. 5. (1937)

Kovács János : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 138. p. 14. (1937)

Szemző Miksáné sz. Beck Ilona : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 144. p. 4. (1937)

Özv. Kőrösi Ignácné : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 146. p. 8. (1937)

Dr. Kiss Albert egyetemi tanár váratlanul meghalt kecskeméti birtokán. Délmagyarország, (13) 148. p. 3. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 148. p. 7. (1937)

Eltemették dr. Kiss Albert egyetemi tanárt : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 149. p. 12. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 149. p. 13. (1937)

Piukovich József biztosítási tisztviselő agyonlőtte magát az újszegedi uszodában : anyagi összeroppanás miatt régen készült az öngyilkosságra : Szerdán reggel levetkőzött az uszodában, lezárta búcsúleveleit és a medence mögött főbelőtte magát. Délmagyarország, (13) 152. p. 3. (1937)

Meghalt egy táblai altiszt : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 153. p. 6. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 154. p. 7. (1937)

Elkeseredésében öngyilkosságot követett el egy lakatosmester : mire rátaláltak, halott volt. Délmagyarország, (13) 156. p. 8. (1937)

Frankl Sándorné szül. Wilheim Renée : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 158. p. 6. (1937)

A fiatal bírósági tisztviselő revolveres tragédiája : revolverrel megsebezte volt menyasszonyát és agyonlőtte magát. Délmagyarország, (13) 161. p. 5. (1937)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (13) 162. p. 15. (1937)

Blum Miksa : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 162. p. 15. (1937)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (13) 162. p. 15. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 164. p. 5. (1937)

Szécsén Imre : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 165. p. 5. (1937)

Hegyi József : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 167. p. 6. (1937)

Hegyi József úr : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 167. p. 6. (1937)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (13) 168. p. 13. (1937)

Hegyi József halála. Délmagyarország, (13) 168. p. 13. (1937)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (13) 168. p. 13. (1937)

Halálos autószerencsétlenség érte az osztrák-svájci határon özv. Lampel Gézánét. Délmagyarország, (13) 171. p. 3. (1937)

Négy napi eszméletlenség után meghalt a kórházban Tápai Ferencné : a rendőrség elrendelte a holttest felboncolását. Délmagyarország, (13) 172. p. 5. (1937)

Ismeretlen méreg ölte meg Tápai Ferencet ![Tápai Ferencnét] : a boncolás eredménye. Délmagyarország, (13) 174. p. 9. (1937)

Meghalt Kuntz Henrik : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 179. p. 7. (1937)

Hirtelen halál az utcán : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 179. p. 7. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 179. p. 7. (1937)

Kunfalvy Kuncz Henrik temetése. Délmagyarország, (13) 181. p. 5. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 184. p. 6. (1937)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (13) 187. p. 4. (1937)

Moldovay Kálmán : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 189. p. 5. (1937)

Dr. Regdon Károly halála. Délmagyarország, (13) 190. p. 8. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 191. p. 12. (1937)

Temetés : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 191. p. 12. (1937)

Gyógyíthatatlan betegsége miatt agyonlőtte magát Újszegeden egy nyugalmazott jegyző. Délmagyarország, (13) 192. p. 6. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 192. p. 7. (1937)

A 84 éves özvegyasszony halála a bezárt lakásban. Délmagyarország, (13) 193. p. 4. (1937)

Dobó Ignác : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 195. p. 5. (1937)

Radó Gézáné szül. Winter Etelka : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 195. p. 6. (1937)

Schuszter Györgyné : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 197. p. 12. (1937)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (13) 197. p. 15. (1937)

A Tiszába ölte magát egy 90 esztendős torkos öregasszony, mert hozzátartozói megszidták. Délmagyarország, (13) 199. p. 5. (1937)

Öngyilkos lett Árva Jánosné : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 199. p. 6. (1937)

Váradi föld Juhász Gyula sírjára. Délmagyarország, (13) 199. p. 7. (1937)

Lefejeztette magát a villamossal egy dohánygyári munkás : borzalmas öngyilkosság a Kossuth Lajos sugárúton. Délmagyarország, (13) 203. p. 3. (1937)

Guzi Istvánné szül. Tóth Mária : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 203. p. 14. (1937)

Egy 18 éves diák halálos szerencsétlensége : leesett a paprikás kocsiról és halálra zúzta magát. Délmagyarország, (13) 204. p. 2. (1937)

Meghalt a szegedi munkásmozgalom legrégibb harcosa : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 208. p. 13. (1937)

Mészáros Sándorné szül. Mészáros Erzsébet : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 208. p. 18. (1937)

Özvegy Aigner Károlyné halála. Délmagyarország, (13) 209. p. 6. (1937)

Ismeretlen méreggel megmérgezte magát dr. Nagy József OTI-főorvos felesége : a 31 éves fiatalasszony tragikus öngyilkossága. Délmagyarország, (13) 211. p. 3. (1937)

Özvegy Aigner Károlyné temetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 211. p. 6. (1937)

Hirtelen halál az utcán. Délmagyarország, (13) 211. p. 6. (1937)

Dr. Nagy Józsefné temetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 213. p. 7. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 213. p. 7. (1937)

Özv. Rosa Jánosné szül. Dózsa Gizella : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 214. p. 15. (1937)

Az utcán rosszul lett, a kórházban meghalt : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 222. p. 7. (1937)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (13) 226. p. 6. (1937)

Nagy József : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 227. p. 7. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 227. p. 6. (1937)

Süli József : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 228. p. 4. (1937)

Farkas Sándor : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 228. p. 4. (1937)

Az öreg napszámos halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 230. p. 7. (1937)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (13) 231. p. 8. (1937)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (13) 231. p. 8. (1937)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (13) 232. p. 2. (1937)

Kövessy Irma : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 234. p. 6. (1937)

Dr. Horváth Lajos tiszteletbeli városi tanácsnok hétfőn éjszaka Budapesten mellbelőtte magát. Délmagyarország, (13) 238. p. 2. (1937)

Dr. Horváth Lajos tiszteletbeli tanácsnok tragédiája : a szerencsétlen ember összeomlott élete : a hivatali vizsgálat megcáfolta a feltevéseket : budapesti jelentés szerint kedden javult az állapota. Délmagyarország, (13) 239. p. 3. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 238. p. 7. (1937)

Meghalt özv. dr. Szalay Józsefné : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 242. p. 6. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 244. p. 6. (1937)

Lőwy Ignáczné szül. Horsetzky Szidónia : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 244. p. 6. (1937)

Két halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 244. p. 6. (1937)

Jójárt Icuka : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 246. p. 5. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 251. p. 6. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 253. p. 6. (1937)

Frankel Jakab : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 253. p. 7. (1937)

Özv. Weissberger Jakabné szül. Goldschmied Mária : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 261. p. 6. (1937)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (13) 261. p. 6. (1937)

Lapu Károly : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 268. p. 4. (1937)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (13) 268. p. 4. (1937)

Ugri Etel : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 269. p. 5. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 269. p. 5. (1937)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 269. p. 5. (1937)

Szedlár Jánosné szül. Olajos Rozália : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 270. p. 4. (1937)

Meghalt egy szegedi származású piarista tanár : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 270. p. 5. (1937)

Tachauer Ignác : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 271. p. 5. (1937)

Halott utas a konflisban : boncolás fogja megállapítani a 71 esztendős Bátori Kálmán halálának okát. Délmagyarország, (13) 277. p. 5. (1937)

Özv. Farkas Györgyné szül. Nagypál Anna : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 278. p. 15. (1937)

Biró József : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 283. p. 12. (1937)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (13) 283. p. 12. (1937)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (13) 283. p. 14. (1937)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 283. p. 13. (1937)

Egy 16 éves leány halálugrása az iparos tanonciskola harmadik emeletéről : bakfis-szerelem a véres tragédia hátterében. Délmagyarország, (13) 285. p. 3. (1937)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (13) 289. p. 4. (1937)

Egy régi újságárus halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 290. p. 6. (1937)

Reichlinger Endre : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 295. p. 6. (1937)

Özv. Tränka Béláné szül. Deutsch Hermina : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (13) 297. p. 6. (1937)

Temetés. Délmagyarország, (13) 298. p. 6. (1937)

Hirtelen halál munka közben : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 298. p. 6. (1937)

A szegedi Szirtos-tónak legnagyobb a sziksótartalma Európában : vegyelemezték a sziksóstavakat. Délmagyarország, (13) 1. p. 2. (1937)

Makó és Csanád megye a Szegedi Nemzeti Színházért : Tarnay alispán, Nikelszky polgármester és dr. Diósszilágyi Sámuel nyilatkozik a Délmagyarország ankétján. Délmagyarország, (13) 1. p. 8. (1937)

A szegedi atlétika szomorú jelene és reményteljes jövője : beszélgetés dr. Szilágyi Ferenccel, aki életrehívta a legmodernebb magyar stadiont. Délmagyarország, (13) 1. p. 17. (1937)

Öt éves programot dolgoztak ki a tanyai útépítések részére : 5 év alatt 80 kilóméter utat építenek : mi történik a sándorfalvi úttal. Délmagyarország, (13) 2. p. 2. (1937)

A szegedi adózóknak 80 százaléka ellen végrehajtási eljárást kell indítani : 1937-ben is alkalmazzák az adóhivatalban a 20 kisegítő alkalmazottat. Délmagyarország, (13) 3. p. 3. (1937)

Szeged közmunkái - a Népszövetség előtt. Délmagyarország, (13) 4. p. 6. (1937)

A paprikahasító munkások bére. Délmagyarország, (13) 4. p. 9. (1937)

Lájer Dezső: Minimális bérek megállapítását a paprikahasítók számára. Délmagyarország, (13) 7. p. 7. (1937)

Csütörtökön újból megállapították Szegeden a legkisebb húsipari munkabéreket. : 10-15 százalékkal emelték a béreket. Délmagyarország, (13) 5. p. 3. (1937)

Óvodát kap Alsóközpont : a belügyminiszter utja Bajáról Budapest felé Alsótanyán keresztül. Délmagyarország, (13) 6. p. 3. (1937)

Most kell megszerezni a szegedi színház számára a "Nemzeti Színház" jellegét : dr Szivessy Lehel nyilatkozata a Délmagyarország színházpolitikai ankétján. Délmagyarország, (13) 6. p. 6. (1937)

A Ferenc József Tudományegyetem tanszékeinek száma csak öttel több, mint volt ötvennégy évvel ezelőtt : érdekes adatok az egyetem új évkönyvében. Délmagyarország, (13) 7. p. 4. (1937)

Közel kétszázezer pengőt hozott Szegedre az elmúlt év idegenforgalma : az idegenforgalmi hivatal jelentése. Délmagyarország, (13) 7. p. 8. (1937)

Rádium-állomást állítanak fel Szegeden és a többi egyetemi városban : dr. Manninger Vilmos egyetemi tanár a rákbetegségről nyilatkozik a Délmagyarországnak. Délmagyarország, (13) 7. p. 9. (1937)

Szeged kultúrrangja. Délmagyarország, (13) 8. p. 1. (1937)

A szegedi kisiparosság közigazgatási sérelmeit tárgyalták az ipartestület elöljárósági ülésén : inditvány a szakmai irányárak megállapítására. Délmagyarország, (13) 8. p. 3. (1937)

Szociáldemokrata gyűlés a Móravárosban. Délmagyarország, (13) 8. p. 7. (1937)

Súlyos bonyodalmak a szegedi zsírexport körül : a húsiparosok szerint az alacsony húsárak teszik lehetetlenné az exportot - a szalámi gyár szerint a magas húsárak. Délmagyarország, (13) 10. p. 3. (1937)

Amerikai ping-pongozók Szegeden : városi támogatást kérnek a verseny érdekében a szegedi rendezők. Délmagyarország, (13) 10. p. 9. (1937)

A légvédelmi terv teljes végrehajtása Szegeden 90.000 pengőbe kerülne : az iskolák és a nagyobb üzemek szerepe a polgári légvédelemben. Délmagyarország, (13) 12. p. 3. (1937)

Stagelschmidt József: Az építkezés fellendítése Szeged legsürgősebb feladatainak egyike. Délmagyarország, (13) 13. p. 10. (1937)

A "zárt szám" bevezetését követelik a szegedi paprikakészítők, akiknek számát megsokszorozta a konjunktúra : dr. Pálfy József polgármester budapesti útja. Délmagyarország, (13) 15. p. 3. (1937)

Újszeged 25 év alatt 5 millió pengőt fizetett a városnak, de az újszegedi utak az útépítési program végére szorultak : megdöbbentő adatok az újszegediek ezeraláírásos memorandumában. Délmagyarország, (13) 15. p. 4. (1937)

Öt tiszti orvos végzi Szeged egész belterületén a közegészségügyi szolgálatot : a legtöbb tiszti orvos nem is lakik a kerületben : sürgősen meg kell változtatni a tiszti orvosi szolgálat rendszerét : dr. Sajó Lajos főorvos nyilatkozata. Délmagyarország, (13) 16. p. 5. (1937)

Érdekes adatok a szegedi vágóhíd hullámzó forgalmáról : a polgármester válasza Pick Jenő előterjesztésére. Délmagyarország, (13) 17. p. 5. (1937)

A szegedi OTI szakorvosi rendelőiben 2-3 perces vizsgálat jut egy-egy betegre : az OTI választmánya az anomáliák sürgős orvoslását kéri a központtól : az ügyvitel ellenőrzésére kiküldött bizottság megdöbbentő jelentése. Délmagyarország, (13) 19. p. 6. (1937)

A város minden tőle telhető módon segítené az új iparvállalatokat : a polgármester nyilatkozata. Délmagyarország, (13) 20. p. 3. (1937)

Vasutas, fakereskedő, diótörő termelők és malmosok a paprikanagykereskedők lajstromában : a kereskedők fellebbezéssel élnek a most közzétett névsor ellen. Délmagyarország, (13) 27. pp. 3-4. (1937)

Az alsóvárosi gazdák tiltakozása a legújabb paprikarendelet ellen : "télvíz idején a munkások és paprikahasítók kétharmadát megfosztották kenyerüktől". Délmagyarország, (13) 37. p. 2. (1937)

ifj. Dobó Ignác: Mi lesz a paprika sorsa? Délmagyarország, (13) 65. p. 12. (1937)

A szegedi kereskedelem a bénító megkötöttség ellenére 100 vagon paprikát helyezett el Amerikában : a Délvidék közgazdasági helyzete a Kamara csütörtöki teljes ülése előtt : december 12-ére tűzték ki a kamarai választásokat : a teljes vasárnapi munkaszünet egységes bevezetését kérik. Délmagyarország, (13) 224. p. 5. (1937)

Egyre súlyosbodik a szegedi paprikakereskedelem helyzete : tiltakozás az egykéz újabb kísérlete ellen : a kereskedelem sérelmeit küldöttség viszi el Bornemisza miniszterhez. Délmagyarország, (13) 225. p. 2. (1937)

A szegedi paprika az idén két Nobel-díj kiosztásában játszott fontos szerepet : a Nobel-bizottság kiadta az irodalmi, a fizikai és a kémiai díjat : Dr. Szent-Györgyi Albert napokkal ezelőtt megjósolta, hogy kik kapják meg a kémiai Nobel-díjat. Délmagyarország, (13) 258. p. 2. (1937)

6000 szegedi paprikatermelő közül 4500-an egy holdon, vagy ennél kisebb területen termelnek paprikát : 1544-en foglalkoznak paprikakészítéssel. Délmagyarország, (13) 259. p. 6. (1937)

A paprikatermelő gazdák tiltakoznak a tömeges kihágási büntetések ellen. Délmagyarország, (13) 263. p. 3. (1937)

Rendelettel szabályozzák a paprika belföldi forgalmát : a szegedi paprikakereskedők sürgették a rendelet kiadását. Délmagyarország, (13) 285. p. 4. (1937)

Megjelent az új paprikarendelet a nagykereskedők, a vándorárusok szerepéről. Délmagyarország, (13) 292. p. 3. (1937)

Az erős tél élénk korcsolya-életet teremtett Szegeden : miért hiányoznak a 30 éven felüliek a jégpályákról. Délmagyarország, (13) 21. pp. 5-6. (1937)

Gázgyári bizottságot! Délmagyarország, (13) 22. p. 1. (1937)

A városnak nem szabad elvonni a közszállításokat a szegedi kereskedők és iparosok elől : a közigazgatási építési affér a kisgyűlés pénteki ülése előtt. Délmagyarország, (13) 24. p. 3. (1937)

A piacrendezés : mérsékeltebb helypénzt, adófizetési könnyítéseket, célszerű összpontosítást kérnek a piacokon dolgozó kereskedők és iparosok. Délmagyarország, (13) 24. p. 5. (1937)

Társadalombiztosítás a gyakorlatban : előadás a munkásotthonban. Délmagyarország, (13) 24. p. 6. (1937)

OTI-segély a Móravárosnak : 1500 pengő pályaépítésre. Délmagyarország, (13) 24. p. 9. (1937)

Halla kereskedelmi államtitkár Szegeden : a paprikakereskedők küldöttsége informálta az államtitkárt a paprikamonopólium hibáiról és tarthatatlan rendszeréről : vasárnap: ankét a városházán. Délmagyarország, (13) 25. pp. 5-6. (1937)

A szegedi kereskedelem sérelmei és kívánságai a vasárnapi ankét előtt : Halla Aurél államtitkár állásfoglalása a kereskedelem szabadsága mellett : "A város egész közönsége magáévá teszi a kereskedők kívánságait". Délmagyarország. p. 5. (1937)

Február 22-től március végéig mindenkit beoltanak Szegeden tífusz ellen. Délmagyarország, (13) 29. p. 3. (1937)

Kedden délután félórás egyiptomi sötétség borult Szegedre : türhetetlen a gázgyár megismétlődő üzemzavarai. Délmagyarország, (13) 32. p. 3. (1937)

A régi villanyórák késedelmes kicserélése kiszámíthatatlan összegű jogtalan haszonhoz juttatja a gázgyárat : Ujj László okleveles technikus feltünő megállapításai az áramperiódus-emelésnek üzleti következményeiről és a fogyasztók károsodásáról. Délmagyarország, (13) 34. pp. 3-4. (1937)

A villanyszámlák feltűnő emelkedése és a gázgyár üzemi politikája a közigazgatási bizottság előtt. Délmagyarország, (13) 37. p. 3. (1937)

A fogyasztók védelme a gázgyár ellen. Délmagyarország, (13) 38. p. 1. (1937)

Szeged új tűzoltóparancsnoka: Horváth István : a főispán szerdán aláírta a főparancsnok kinevezését. Délmagyarország, (13) 33. p. 3. (1937)

Az ipartestület munkásságának három alkotó éve : Körmendy Mátyás beszéde az előljáróság szerdai búcsúülésén. Délmagyarország, (13) 33. p. 5. (1937)

Az elmúlt év szegedi ingatlanforgalma: közel 6 millió pengő : jelentősen csökkent az árverésen eszközölt ingatlaneladás. Délmagyarország, (13) 36. p. 5. (1937)

Az alsóvárosi, rókusi és felsővárosi iparoskör Körmendy Mátyás mellett foglalt állást : "az elmúlt három év a békés alkotások ideje volt". Délmagyarország, (13) 37. p. 6. (1937)

Július 31-től augusztus 15-éig tíz előadást tartanak a Dóm-téren : a szabadtéri bizottság keddi ülésén nem változtatta meg a játékok műsorát : haladéktalanul meg kell kezdeni az előkészítő munkát. Délmagyarország, (13) 67. p. 3. (1937)

A szabadtéri játékok és a színház szezonzárása : Sziklai Jenő megállapodott Janovics Jenővel a János vitéz rendezésében. Délmagyarország, (13) 69. p. 5. (1937)

A szabadtéri bizottság pénteken ismét tárgyal a Dóm-téri játékok programjáról : nehézségek a "Hunyadi László" előadása körül? Délmagyarország, (13) 71. p. 3. (1937)

11 előadás lesz a Dóm-téren : a szabadtéri bizottság negyedik darabnak - a Hunyadi László helyett - a "Fekete Mária" című misztériumjátékot tűzte műsorra. Délmagyarország, (13) 74. p. 3. (1937)

Elkészült a Dóm-téri előadások szereposztása : vita a zenekarról és a karmesterről a szabadtéri bizottság pénteki ülésén. Délmagyarország, (13) 103. pp. 5-6. (1937)

A Dóm-téri játékok és a propaganda. Délmagyarország, (13) 106. p. 6. (1937)

Janovics Jenő lemondott a szabadtéri játékok művészi vezetéséről : az ellentétek megoldásáról rövidesen tárgyal a rendezőbizottság. Délmagyarország, (13) 109. p. 3. (1937)

Nagyszabású idegenforgalmi vállalat alakul a szegedi utasforgalom és a szabadtéri játékok országos és nemzetközi népszerűsítésére : a Szegedi Lapszindikátus új akciója a szegedi kultúra érdekében. Délmagyarország, (13) 110. p. 7. (1937)

Zenekari és karmesteri kérdések a szabadtéri bizottság keddi ülésén. Délmagyarország, (13) 122. p. 3. (1937)

A szabadtéri bizottság döntése a zenekar ügyében : vita a zenekarokról, a karmesterekről és ezer pengő differenciáról. Délmagyarország, (13) 124. pp. 5-6. (1937)

Nagyszabású kulturális, gazdasági és idegenforgalmi programot készít elő a Szegedi Lapszindikátus a Szabadtéri Játékok idejére : ünnepi filmelőadás, képzőművészek reprezentatív kiállítása, az Alföldkutató Bizottság nagygyűlése, repülőnap, sportesemények. Délmagyarország, (13) 149. p. 7. (1937)

Új művészi események a Dóm-téri előadásokon. Délmagyarország, (13) 149. p. 10. (1937)

"A szegedi szabadtéri játékok sikere: nemzeti érdek" : Hóman kultuszminiszter elismerése Szeged kulturális mozgalmáról Törzs Jenő nyilatkozata Lucifer alakításáról. Délmagyarország, (13) 158. p. 5. (1937)

A magyar nemzeti kultúra erejének kardvillanása a szegedi szabadtéri játékok ünnepe : Dr. Pálfy József polgármester rádióelőadása a szegedi szabadtéri játékok jelentőségéről. Délmagyarország, (13) 169. p. 5. (1937)

Húsz külföldi újságíró érkezik szombaton szegedre Az ember tragédiája első előadására : megtartották a János vitéz összefoglaló próbáját. Délmagyarország, (13) 173. p. 5. (1937)

A szegedi kultúrpalotában megnyílt az első szabadtéri kiállítás. Délmagyarország, (13) 174. p. 8. (1937)

Négyezer idegen volt vasárnap Szegeden. Délmagyarország, (13) 175. p. 3. (1937)

"Emlékezzünk Klebelsberg Kunóra..." : Dr. Pálfy József polgármester megnyitó beszéde a Dóm-téren. Délmagyarország, (13) 174. p. 5. (1937)

"Szeged legyen tolmácsa a magyar szellemi életnek" : rádióinterjú a Dóm-téren a szabadtéri játékokról. Délmagyarország, (13) 185. pp. 5-6. (1937)

Francia, amerikai és kínai újságírók a Dóm-téri játékok záróelőadásain : vasárnap ötezer idegen vendég lesz Szegeden. Délmagyarország, (13) 186. p. 6. (1937)

Salzburg és Szeged. Délmagyarország, (13) 190. pp. 5-6. (1937)

A szabadtéri játékok sikere és a sajtó. Délmagyarország, (13) 190. p. 8. (1937)

4 hét alatt 18 előadás a Dóm-téren : Janovics Jenő jelentése az idei előadásokról és javaslatai a jövő évi szabadtéri játékokra : július 16. és augusztus 14. között a Tragédia, a Bizánc, a János vitéz, a Fekete Mária és új darabokul az Ocskay brigadéros és a Háry János szerepelne a műsoron. Délmagyarország, (13) 241. pp. 3-4. (1937)

25 ezer idegen fordult meg Szegeden a szabadtéri játékok alatt : számok és adatok az idei játékok statisztikájából : Dr. Szabó Géza tanácsnok beszámolója. Délmagyarország, (13) 243. pp. 9-10. (1937)

Sajtóper a Dóm-téri Tragédia előadás betlehemi csillaga körül : a törvényszék elrendelte a bizonyítást. Délmagyarország, (13) 269. p. 4. (1937)

"A város földbérpolitikája ellen sem szociális, sem gazdasági szempontból komoly kifogás nem emelhető" - mondja a polgármester : nyilatkozatok a városi földbérlők helyzetéről és a város földbérpolitikájáról. Délmagyarország, (13) 39. pp. 5-6. (1937)

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 1936. évi jelentése. Délmagyarország, (13) 42. 17-18, 20. (1937)

54 szótöbbséggel Rainer Ferencet választották meg az ipartestület alelnökének : Rainer: 650, Körmendy: 596 : az új elnökség és az előljáróság tagjai. Délmagyarország, (13) 43. pp. 3-4. (1937)

23 év után megkezdik az "új" felsőipariskola épületének helyreállítását. Délmagyarország, (13) 45. p. 5. (1937)

Dr. Erdélyi László rektor nyilatkozata : az egyetem nyugalmáról, a románok számára alkalmas példákról, néhány fiatalember lelkiismeretlen izgatásáról - "hiszem, hogy Szegeden nem lesznek tüntetések" : "a nemzeti szocialisták teljesen félrevezetik az embereket, vallást nem lehet alapítani!". Délmagyarország, (13) 46. p. 3. (1937)

Tavasszal hozzákezdenek az egyetemi építkezések folytatásához : a pénzügyminiszter igéretet tett kisebb építkezési összeg beállítására : szegedi küldöttség budapesti útja. Délmagyarország, (13) 47. p. 3. (1937)

103-an pályáztak az OTI régi székházának átalakítására. Délmagyarország, (13) 47. p. 4. (1937)

Shvoy altábornagy nyilatkozata : az egyetemi építkezések folytatásáról, Szeged kulturális problémáiról, az egyetem nyugalmáról, az ifjúság helyzetéről, a politikai szervezkedésről és a belügyminiszteri tárca betöltéséről : "a kérdéseket nem lehet sem tüntetésekkel, sem szélsőséges agitációval megoldani". Délmagyarország, (13) 48. pp. 7-8. (1937)

A munkabérek és a munkaidő rendezését követelték a szegedi magántisztviselők. Délmagyarország, (13) 49. p. 3. (1937)

Megkezdődött a Tiszán a gabonaszállítás : 350 - 400.000 mázsa gabonát szállítanak el a következő hetekben Szegedről. Délmagyarország, (13) 49. p. 4. (1937)

Árvíz a Móravárosban : a napokig tartó eső elöntötte az utcákat és lehetetlenné tette a közlekedést : autós expedíció a víz alá merült városrészben. Délmagyarország, (13) 50. pp. 3-4. (1937)

236.000 pengő veszteség fenyegeti a város háztartását : a kormány meg akarja szüntetni a városok kövezet- és hídvámszedési jogát. Délmagyarország, (13) 51. p. 3. (1937)

Ha tovább súlyosbodik a helyzet a vadvizekkel elöntött Felsőtanyán : kormánybeavatkozást kér a főispán : helyszíni szemle a tanyai árvíznél - rendszeresen ki kell építeni a levezető csatornákat. Délmagyarország, (13) 60. p. 2. (1937)

Angliából küldött influenzaszérummal kisérleteznek Szegeden : még nem múlt el Szegeden az influenzaveszély. Délmagyarország, (13) 54. p. 5. (1937)

A pénzügyi bizottság elfogadta a szegedi gyógyvíz kihasználásának tervezetét : nem lehet megakadályozni a városfejlesztést. Délmagyarország, (13) 54. p. 6. (1937)

70 ezer pengős kölcsönből hozzá akarnak kezdeni a Valéria-tér rendezéséhez. Délmagyarország, (13) 55. pp. 5-6. (1937)

Állandó nyári színház létesítéséről tárgyalt a színügyi bizottság. Délmagyarország, (13) 57. p. 3. (1937)

Tömegesen felmondták a kereskedők és iparosok rögzített adóját : nyilatkoznak az érdekeltek és a pénzügy-igazgatóság. Délmagyarország, (13) 59. pp. 3-4. (1937)

1127 család 2117 tagja étkezik a szegedi népkonyhákon : kimutatás a szükségmunkások foglalkoztatásáról. Délmagyarország, (13) 59. p. 5. (1937)

Érdekes kérdések a közigazgatási bizottság előtt : orvosolni kell a földbérlők panaszait : kormánybiztos kiküldését kérték a vadvízáradás ügyében : az orvosi szolgálat hibái, a kórház és a klinikák túlzsúfoltsága : "az egyszoba-konyhás lakások adóelengedését nem hajtották végre elég körültekintéssel" : "az egész paprika-ügy csődbe jutott". Délmagyarország, (13) 61. p. 3. (1937)

A tüdőbeteg-gondozó fekvőcsarnokát nem ínségmunkásokkal építteti fel a város : a fekvőcsarnok építéséhez 8000 pengő államsegélyt utalt ki a belügyminiszter. Délmagyarország, (13) 61. p. 4. (1937)

A sajtószabadság és a szegedi sajtó : "a szabadságtól megfosztott sajtó, csak parancsuralmi célkitűzéseket szolgálhat valamilyen államforma központi akarata, de nem az emberiség általános jóléte érdekében". Délmagyarország, (13) 61. pp. 5-6. (1937)

Ingyen strandfürdőt létesítenek az újszegedi parton. Délmagyarország, (13) 62. p. 3. (1937)

Április 3-án nyílik meg a magyar képzőművészek reprezentatív szegedi tárlata. Délmagyarország, (13) 67. p. 7. (1937)

Ismét különválasztják a városi adóhivatalt a javadalmi hivataltól : a kisgyűlés elfogadta a gyógyvíz értékesítésének tervezetét : Renkey Lipót tanácsnok nyugalomba vonul. Délmagyarország, (13) 68. p. 3. (1937)

Adó- és tarifakedvezményeket a vidéki építkezés előmozdítására : Begavári Back Bernát beszéde a felsőházban a városrendezésről, a magántulajdon elismeréséről, a 20 év óta szünetelő magánépítkezésről, a telepek kérdéséről, a 3000 egészségtelen szegedi lakásról és a tanyai körzetek rendezéséről. Délmagyarország, (13) 70. pp. 27-28. (1937)

Színészek és színésznők beszélnek a szezonról és nem nyilatkoznak a jövőről. Délmagyarország, (13) 70. p. 33. (1937)

Szivessy Lehel: Várospolitika - gazdasági politika. Délmagyarország, (13) 70. p. 5. (1937)

Kersch Ferenc: Bérföldjeikre telepítsék a városi kishaszonbérlőket. Délmagyarország, (13) 70. pp. 7-8. (1937)

Nagyszabású előkészületek a IX. Szegedi Ipari Vásárra : kedvezmények és idegenforgalmi események. Délmagyarország, (13) 70. p. 8. (1937)

A rádió Amerika számára is helyszíni közvetítést ad a Szegedi Ipari Vásár megnyitásáról. Délmagyarország, (13) 113. p. 5. (1937)

A szegedi ipar ünnepe. Délmagyarország, (13) 117. p. 1. (1937)

Csütörtökön nyílik meg a szegedi sajtókiállítás : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 117. p. 7. (1937)

A szegedi sajtókiállítás megnyitása : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 118. p. 12. (1937)

A szegedi újságírás száz éve : vasárnap megnyílt a Somogyi-könyvtár sajtókiállítása. Délmagyarország, (13) 119. p. 5. (1937)

Világítási, vízvezetéki és utcajavítási kérdések a városrendezési bizottság előtt : nincs még fedezet a városháza tatarozására. Délmagyarország, (13) 73. p. 3. (1937)

A városrendezési bizottság elhatározta a Dóm-tér világításának megoldását : világítási, vízvezetéki és kövezési kérdések : megvalósul az újszegedi népstrand. Délmagyarország, (13) 75. p. 5. (1937)

Az ipartestület válsága. Délmagyarország, (13) 77. p. 3. (1937)

25 százalékkal emelkedett az OTI forgalma, de nem szaporítják a szegedi tisztviselők létszámát. Délmagyarország, (13) 80. p. 3. (1937)

A képzőművészek szombati villásreggelijén Pálfy polgármester bejelentette, hogy 5000 pengőt vesz fel a város költségvetésébe a képzőművészetek támogatására : a Szegedi Lapszindikátus mozgalmának és reprezentatív kiállításának jelentősége. Délmagyarország, (13) 81. pp. 3-4. (1937)

Rövidesen megkezdik a Tisza Lajos-körúti ívócsarnok építését. Délmagyarország, (13) 82. p. 5. (1937)

Véget ért a szükségmunka szezon, elbocsájtották a szükségmunkások legnagyobb részét : tovább folytatják a fekvőcsarnok, a gyermekstrand és a barlangkápolna építését. Délmagyarország, (13) 85. p. 3. (1937)

A tanyai központok nem adhatnak ki hatósági bizonyítványt : a belügyminiszter nem hagyta jóvá a tanyai közigazgatási kirendeltségek kiterjesztését : a város újabb felterjesztésben a kecskeméti példára hivatkozik. Délmagyarország, (13) 86. p. 3. (1937)

Tárgyalások a szegedi honvédségi épületek tatarozásáról : ha az állam egyévi kaszárnyabért előlegez, közel négyszázezer pengős javítási munkát végeztet el a város. Délmagyarország, (13) 86. p. 5. (1937)

Megállapították a női szabóiparban a legkisebb munkabéreket : harminc százalékkal felemelik a fazonárakat. Délmagyarország, (13) 160. p. 4. (1937)

Csak évek múlva fejezik be a tanítói internátus felépítését? : Pécs és Debrecen igényeinek kielégítése után építik be a Hősök kapuja mellett üresen hagyott telektömböt. Délmagyarország, (13) 90. p. 3. (1937)

A somogyi-telepi villamos helyett próba autóbuszjáratok : a gedói végállomástól az algyői vámházig : a törvényhatóság közgyűlése tárgyalja a villamosvasút javaslatát. Délmagyarország, (13) 91. p. 3. (1937)

"A magyar ifjúság a szentistváni kereszttel akar küzdeni, amely a magyar kultúrával ezer év óta egybeforrt - nem kell nekünk semmiféle külön kereszt" : zöldingesek botrányt rendeztek a szegedi egyetem diákságának pénteki gyűlésén : dr. Erdélyi László rektor: "Nem tudok különbséget tenni magyar és magyar között" - a "szegedi 12 pontot" felterjesztik a kormányhoz. Délmagyarország, (13) 92. pp. 3-4. (1937)

Nyilaskeresztes utcai támadás : pénteken délben egy nyilaskeresztes fiatalember vakmerő támadást követett el Ligeti Jenő szerkesztő ellen. Délmagyarország, (13) 92. p. 5. (1937)

Szegedi vállalatok elsősorban szegedi munkásokat foglalkoztassanak. Délmagyarország, (13) 93. p. 3. (1937)

Érdekes közszállítási ügyek a kisgyűlés pénteki ülésén : olyan vállalat nem kaphat közszállítást, amely nem tartja be a nyolcórai munkaidőt és a minimális munkabéreket. Délmagyarország, (13) 98. pp. 3-4. (1937)

Szombaton megkezdődött Szegeden a sportorvosi kongresszus. Délmagyarország, (13) 99. p. 4. (1937)

Befejeződött a sportorvosi kongresszus. Délmagyarország, (13) 100. p. 9. (1937)

Elkészült a szegedi modern stadion : szombaton mutatták be a Vasutas Sport Egylet pompás új sporttelepét. Délmagyarország, (13) 99. p. 9. (1937)

877 tagú légvédelmi osztagot szerveznek Szegeden. Délmagyarország, (13) 99. p. 11. (1937)

19-én rendezik meg Szegeden az első légvédelmi riasztást. Délmagyarország, (13) 104. p. 12. (1937)

Légvédelmi riadó helyett cigányzenés várakozás a Széchenyi-téren : nem vált be az első légvédelmi próba : gyengék voltak a harangok és a szirénák. Délmagyarország, (13) 112. p. 3. (1937)

Június 14-én elsötétítési gyakorlatot tartanak Szegeden : 10 percig tart a teljes elsötítés. Délmagyarország, (13) 119. p. 3. (1937)

Tilos fények miatt kihágási eljárást indítanak azok ellen, akik nem tartották be a hétfő éjszakai elsötétítési premier rendelkezéseit. Délmagyarország, (13) 134. p. 3. (1937)

350 gázálarcot vásárol Szeged : novemberben újabb elsötétítési gyakorlatot rendeznek. Délmagyarország, (13) 247. p. 4. (1937)

A jövő hét péntekén a második elsötétítési gyakorlatot rendezik meg Szegeden : egy óra hosszat részleges, fél óráig teljes sötétség lesz. Délmagyarország, (13) 264. p. 5. (1937)

Ellenséges repülők Szeged fölött ... : péntek éjszaka megtartották a második elsötétítési gyakorlatot : fél óráig teljes sötétség borult a városra : a szirénák még mindig nem kielégítők, Szeged földrajzi helyzete fokozott követelményeket kíván : a gyakorlat a szakértők szerint a nyári kísérlettel szemben lényeges haladást mutatott. Délmagyarország, (13) 271. p. 3. (1937)

Az egész alföldi kerületben Szegeden volt a legkisebb a gazdasági javulás : a kereskedelmi és iparkamara részletes jelentése a városok gazdasági helyzetéről : "a kereskedelem változatlanul érzi a hatósági beavatkozás erősebb érvényesülését". Délmagyarország, (13) 101. pp. 3-4. (1937)

Nyolcszázan cseréltek lakást Szegeden május első napjaiban : kevés a kislakás. Délmagyarország, (13) 101. p. 5. (1937)

Szezon-búcsúztató ülést tartott a szegedi szinügyi bizottság : beszámoló az elmúlt évadról : a bizottság elismerése a színigazgatónak, aki jövőre kibővíti a színház irodalmi programját. Délmagyarország, (13) 102. p. 5. (1937)

A megközelíthetetlen Tápé : autóbuszjáratokat kell indítani Szegedről a közlekedésből kikapcsolt Tápéra. Délmagyarország, (13) 102. p. 6. (1937)

Széles vita a városrendezési bizottságban a Kígyó utcai "bagolyvár" átépítéséről : a Tisza Lajos körúti piacok átcsoportosítása. Délmagyarország, (13) 103. p. 4. (1937)

300 ezer pengővel több volt Szeged bevétele az elmúlt évben az előirányzott összegnél : érdekes számok az üzemek gazdálkodásáról. Délmagyarország, (13) 104. p. 2. (1937)

29-én Szegedre érkezik a kormányfő és részt vesz a Hősök kapuja felavatási ünnepségén : zárszámadási vita a pénzügyi bizottság hétfői ülésén : iskola- és laktanyajavítási ügyek. Délmagyarország, (13) 105. pp. 3-4. (1937)

Építési kölcsön helyett kislakásos házakat tervez építeni Szegeden az OTI. Délmagyarország, (13) 105. p. 4. (1937)

Még mindig tart a szegedi kovácsmunkások sztrájkja. Délmagyarország, (13) 117. p. 8. (1937)

Idegen munkásokat alkalmaznak a szegedi építkezéseknél, mert a környékbeli napszámosok a minimális órabéren alul vállalnak munkát : ellenőrző razziákat tart az iparhatóság. Délmagyarország, (13) 106. pp. 3-4. (1937)

A változatosság kedvéért megint átrendezik a szegedi piacokat : a piaci árusok tiltakoznak a sűrűn ismétlődő változtatások ellen. Délmagyarország, (13) 107. p. 5. (1937)

A közgyűlés a múzeumnak adta, a polgármester visszaadta a tisztviselő-egyesületnek a stefániai várat. Délmagyarország, (13) 108. p. 3. (1937)

Mégis megkapja a múzeum a várat : a múzeumi bizottság javaslata : haladéktalanul végre kell hajtani a közgyűlés régi határozatát. Délmagyarország, (13) 145. p. 5. (1937)

70 ezer pengő miatt késik még mindig a felső-ipariskola 25 éves "új" épületének megnyitása : a szegedi iparosság memoranduma. Délmagyarország, (13) 108. p. 3. (1937)

A gázgyári egységárak revízióját sürgették a városi zárszámadás közgyűlési vitájában : a szegedi paprikabeváltó árukészlete kimerült, az exportőrök Kalocsáról veszik az árut : az államosítás óta semmit sem javult az egészségügyi szolgálat : interpelláció a stefániai várrom sorsáról. Délmagyarország, (13) 110. pp. 3-4. (1937)

A szegedi bőrmunkások jubileumi ünnepsége : Kéthly Anna nagy beszéde a munkászászlók szimbolikus jelentőségéről. Délmagyarország, (13) 111. p. 5. (1937)

800 szegedi munkás nem jut kenyérhez, mert idegeneket alkalmaznak húsz építkezésnél : az iparhatóság megkezdi a munkásfelvételek ellenőrzését. Délmagyarország, (13) 112. p. 3. (1937)

Felére szállították le a Szeged környéki községek államsegélyét : Sándorfalva 11 és félezer pengő államsegélyt kapott. Délmagyarország, (13) 113. p. 5. (1937)

Dr. Gelei József a szegedi egyetem jövő évi rektora : az elektorok egyhangúlag döntöttek Gelei professzor mellett. Délmagyarország, (13) 114. p. 3. (1937)

A szegedi kereskedők és iparosok a kedvezményes budapesti utazások ellen : kik utaznak a Baross-különvonaton? Délmagyarország, (13) 114. p. 5. (1937)

Helyrehozhatatlan kárt okoz a városnak, aki vidéki munkásokat foglalkoztat : a polgármester felhívása a szegedi munkaadókhoz. Délmagyarország, (13) 114. p. 5. (1937)

Szegedről és környékéről 21 leány jelentkezett franciaországi munkára. Délmagyarország, (13) 115. p. 6. (1937)

A szegedi filmszezon mérlege : "nagy műsorok mellett az elmúlt szezon a mozik számára gyengébb volt az előző évinél". Délmagyarország, (13) 115. p. 7. (1937)

Az asztalosiparban új bérmegállapítás lesz Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 115. p. 13. (1937)

Nagyszabású ünnepségen szentelte fel Glattfelder püspök az újszegedi barlangkápolnát : 30 ezren vettek részt eucharisztikus szentévet megnyitó körmenetben. Délmagyarország, (13) 116. pp. 3-4. (1937)

51 bérautó, 77 bérkocsi : fogy a taxi, növekszik a konflisok száma Szegeden. Délmagyarország, (13) 116. p. 5. (1937)

Elkészült a szegedi "légi turisztikai leszállóhely". Délmagyarország, (13) 117. p. 4. (1937)

Ünnepélyes külsőségek között szerdán délben megnyitották a szegedi ipari vásárt : "a szegedi iparosok munkája káprázatos bizonyítéka, hogy Szeged népe annyiszor lesújtva, mindig újra éled". Délmagyarország, (13) 118. pp. 3-4. (1937)

Séta a vásáron. Délmagyarország, (13) 118. pp. 9-11. (1937)

Állandóan fokozódik a Szegedi Ipari Vásár sikere : [a kormányzó a Szegedi Ipari Vásáron]. Délmagyarország, (13) 119. p. 5. (1937)

A kormányzó vasárnap reggel érkezik Szegedre a Hősök kapuja ünnepélyes felavatására : József főherceg, Hóman kultuszminiszter, Rassay Károly az ünnepségen. Délmagyarország, (13) 119. p. 3. (1937)

Szeged hősei : [a Hősök Kapuja ünnepélyes felavatása]. Délmagyarország, (13) 120. p. 1. (1937)

Aba Novák Vilmos szombaton Párizsból Szegedre érkezett és beszél a Hősök kapuja freskóiról. Délmagyarország, (13) 120. p. 4. (1937)

A kormányzó országos jelentőségű ünnepen felavatta a szegedi Hősök kapuját : "a teljes és tökéletes egyenlőség érvényesül az emlékezés kapujában, mert nem látunk, nem keresünk hősi halottaink között semmiféle megkülönböztetést" : "nem a halál, hanem az élet kapuját akartuk szimbolizálni". Délmagyarország, (13) 121. pp. 3-4. (1937)

Nyolc kilós óriásnyúl, szelídített vadnyúl és pehelyprémes angóra nyulak az első szegedi nyúlkiállításon. Délmagyarország, (13) 120. p. 9. (1937)

Szegedi munkásokat keresnek vidéki mezőgazdasági munkára. Délmagyarország, (13) 122. p. 5. (1937)

Júniusban 20 vagon paprikát őrölhetnek a szegedi malmok : panaszok a betarthatatlan százalékolás ellen. Délmagyarország, (13) 125. p. 5. (1937)

Júliustól szeptemberig 45 vagon paprikát dolgozhatnak fel a szegedi malmok. Délmagyarország, (13) 155. p. 3. (1937)

A Szegedi Katolikus Nővédő 9 szociális intézménye. Délmagyarország, (13) 126. p. 6. (1937)

"A tisztviselői kar a törvény útján halad, osztályönzés nem vezeti és soha sem téved a szélsőségek útjára" : a segédhivatali tisztviselők szegedi kongresszusa : Dr. Tóth Béla helyettespolgármester a tisztviselői hivatásról. Délmagyarország, (13) 127. p. 3. (1937)

Mit kívánnak a szegedi magántisztviselők a fizetést és a munkaidőt szabályozó tervezettől. Délmagyarország, (13) 128. p. 5. (1937)

Délvidéki fodrászkongresszus Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 127. p. 6. (1937)

Óriási tűz pusztított az újszegedi kendergyárban : elhamvadt a gyártelep három műhelyépülete : a gyártelepet csak a tűzoltók és a munkások önfeláldozó hősiessége mentette meg a teljes pusztulástól. Délmagyarország, (13) 130. p. 3. (1937)

Egy millió pengős kárt okozott a csütörtök éjszakai tűzkatasztrófa az újszegedi kendergyár telepén : pénteken délelőtt bizottsági szemlét tartottak a pusztulás színhelyén : a ventillátorból kipattanó szikra okozta a tüzet a trópusi hőségben : hónapokig eltart, amíg a hiányokat pótolni tudják. Délmagyarország, (13) 131. pp. 3-4. (1937)

A szegedi gyümölcs-exportpiac rendezését sürgették a közigazgatási bizottság ülésén : az idegklinikával kezdik meg az egyetemi építkezések folytatását : a felsővárosi villamosvonal meghosszabbítása és a tanyai legeltetési razziák. Délmagyarország, (13) 134. pp. 3-4. (1937)

Az állami és a társadalmi rend ellen agitálnak a szegedi tanyákon "Jehova Tanúi" : felmentették az újságírót, aki leleplezte az egyik tanyai agitátort. Délmagyarország, (13) 135. p. 5. (1937)

Téli gazdasági iskoláért 15 ezer pengő hozzájárulást, két hold földet, kertet, világítást, fűtést és harminc 150 pengős alapítványt kell fizetni Szegednek. Délmagyarország, (13) 136. p. 3. (1937)

Az újszegedi szerb internátusban helyezik el az állami védőnőképző intézetet : Johann államtitkár szerdán Szegedre jön. Délmagyarország, (13) 136. p. 5. (1937)

Közel 800.000 pengő Szegeden és Vásárhelyen a munkaadók OTI-hátraléka : havonkint átlagosan 60.000 pengőt utalnak át Szegedről Budapestre az OTI központjának. Délmagyarország, (13) 137. pp. 5-6. (1937)

Érdekes kérdések az országos orvoskamara szegedi kongresszusán. Délmagyarország, (13) 138. p. 4. (1937)

Szeptemberben megnyílik Szegeden az ország legnagyobb védőnőképző intézete : Johann államtitkár szemléje az újszegedi intézményben és a tüdőbeteggondozó intézetben : ötszázezer pengős költséggel rendezik be az új intézményt a Szerb-Bánáti Internátusban. Délmagyarország, (13) 141. p. 3. (1937)

Ötvenre egészítik ki a szegedi tűzoltóság létszámát. Délmagyarország, (13) 143. p. 5. (1937)

Térrendezések, utcajavítások, parkírozások, gyermek-szociális munkák és tanyai útépítések a jövő évi szegedi inségmunkák programján. Délmagyarország, (13) 149. pp. 3-4. (1937)

A kisgyűlés elfogadta az ínségmunkaprogramot és a borközraktár kibővítését kéri : nyugtalanság a szegedi tanyákon a sertésvész terjedése miatt. Délmagyarország, (13) 150. p. 3. (1937)

Nagy érdeklődés mellett tartották meg az ipartestületi választásokat : 13 szótöbbséggel Rainer Ferencet választották meg elnökké : a választás részletes eredménye. Délmagyarország, (13) 150. p. 3. (1937)

A törvényhatóság szerdán dönt a Szegeden létesítendő filmgyár ügyében : beszélgetés a tervekről a vállalkozókkal : dr. Vincze Aladárral és Désy Alfréddel. Délmagyarország, (13) 151. p. 3. (1937)

Felére csökkent az ínséges munkanélküliek száma : a munkaközvetítő hivatal jelentése szerint rendkívül nagy volt az érdeklődés a szegedi mezőgazdasági munkások iránt : legrosszabb a helyzet a tisztviselők és a kereskedelmi alkalmazottak között. Délmagyarország, (13) 151. p. 3. (1937)

Szőreg a szegedi vám- és helypénzpolitika megváltoztatását kéri : "hármas vámvonal zárja el Szegedtől a környéki községeket". Délmagyarország, (13) 151. p. 4. (1937)

A borközraktár és a fimgyárépítési terv a törvényhatóság szerdai közgyűlése előtt : 10 ezer hektóliterre bővítik ki a borközraktárt : tiltakozás a bor-egykéz ellen : Szeged öt hold földet és 25 ezer pengős építkezést ajánl fel a filmgyárépítéshez, ha a vállalkozók félmillió pengővel vesznek részt az alapításban : tiltakozás a tanyai fűbérraziák ellen : a stefániai várat novembertől átadják a múzeumnak. Délmagyarország, (13) 152. pp. 3-4. (1937)

Szegedi bizottság gyümölcsexport tanulmányútja Kecskeméten, Nagykőrösön, Gyöngyösön és Jánoshalmán. Délmagyarország, (13) 153. p. 3. (1937)

Gyümölcscsomagoló helyett - gyümölcsgyűjtőt épít a város? : a szegedi export-bizottság jelentése tanulmányútjáról : "rövidesen Szeged lesz a gyümölcsszállítás központja". Délmagyarország, (13) 155. p. 7. (1937)

Hétfőn délben kardpárbajt vívott vitéz dr. Shvoy Kálmán Back Károllyal. Délmagyarország, (13) 156. p. 3. (1937)

A szegedi múzeum ásatásai során értékes avarkori temetőt tártak fel Kiszombor határában. Délmagyarország, (13) 159. p. 2. (1937)

Félmillió pengő értékű gyümölcsöt, 87 vagont szállítottak eddig külföldre Szegedről. Délmagyarország, (13) 159. p. 3. (1937)

Klebelsberg-telepen megoldják a vízellátás kérdését, de személyforgalomra nem nyitják meg a Rendező-pályaudvart : "a város a kisvasúttal oldja meg a közlekedést" - mondják a MÁV.-nál. Délmagyarország, (13) 160. p. 4. (1937)

Sztrájkba léptek a szegedi építőmunkások : szombaton reggeltől beszüntetik a munkát. Délmagyarország, (13) 161. p. 3. (1937)

Kedden este véget ért az építőmunkások sztrájkja : szerdán mindenütt megkezdődik a munka : a felemelt új bérek életbelépnek még a béregyeztető bizottság tárgyalása előtt. Délmagyarország, (13) 164. p. 3. (1937)

Bérmozgalom egy lakatosárugyárban. Délmagyarország, (13) 163. p. 3. (1937)

Szeged: 260.000 Debrecen: 3 millió : alig lesz új középítkezés Szegeden a közeljövőben : Debrecenben hűtőházat, OTI-bérházat, diakonisszaházat, katonai kórházat építenek. Délmagyarország, (13) 165. p. 3. (1937)

Az újszegedi kendergyár munkabérei. Délmagyarország, (13) 165. p. 5. (1937)

Hét év alatt az állam 319 ezer pengővel csökkentette Szeged forgalmi adórészesedését : feltünő csökkenések az egyes városoknál, amelyek egységesen kérik a régi helyzet visszaállítását. Délmagyarország, (13) 168. pp. 5-6. (1937)

Érdekes számok Szeged birtokforgalmáról és földáralakulásáról : Dr. Król Oszváld műszaki tanácsos tanulmánya. Délmagyarország, (13) 168. p. 11. (1937)

Honvédkórház lesz a felső-ipariskola Mars-téri épületéből : az egyetem idegklinikája nem kap új hajlékot. Délmagyarország, (13) 169. p. 3. (1937)

A kisgyűlés elrendelte a Lótenyésztő Egyesület pénzkezelésének megvizsgálását : a város 30.000 pengő kölcsönt vesz fel Tápétól az új tápéi templom építésére. Délmagyarország, (13) 174. pp. 3-4. (1937)

A szegedi gépjármű kerületben 909 autót és motorkerékpárt tartanak nyilván : érdekes adatok a statisztikában. Délmagyarország, (13) 174. p. 9. (1937)

Építkezik az ügyvédi kamara : kiadták az építési munkálatokat : bonyodalom a bankkölcsön körül. Délmagyarország, (13) 174. p. 9. (1937)

Modern gyógyszálló a Zsótér-házból : érdekes terv a régi épületkolosszus hasznosítására. Délmagyarország, (13) 174. p. 12. (1937)

Szőregi panaszok a szegedi politika ésszerűtlenségei miatt : hogyan tartja távol az "anyaváros" a szomszéd község kínálkozó gazdasági előnyeit. Délmagyarország, (13) 174. p. 13. (1937)

Véget ért az agrárifjúság szegedi kongresszusa : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 177. p. 7. (1937)

Szegednek feltétlen érdeke, hogy magához édesgesse a környékbeli községeket : hogyan harcol Deszk népe a mindennapi életért. Délmagyarország, (13) 177. p. 6. (1937)

83 százalékos pótadó a költségvetési tervezetben : ebben a hónapban összehívják a pénzügyi bizottságot. Délmagyarország, (13) 184. p. 3. (1937)

Gengszter-világ a Mars-téren és a Szent István-téren : a Csillagbörtön fogoly szállítmányait állandóan gyanus elemek kísérik. Délmagyarország, (13) 190. p. 2. (1937)

Váradi Géza: Rendezzünk ifjúsági előadásokat! : szeptember 30-ig az egész ország diáksága megtekinthetné a szegedi előadásokat. Délmagyarország, (13) 190. p. 7. (1937)

A szegedi iparost Szentesre vezénylik, ha szegedi utat akar javítani : intézményesen kell biztosítani a szegedi iparosok jogait : újabb sérelem a rókusi felüljáróhíd javítása körül. Délmagyarország, (13) 191. p. 5. (1937)

Megdöbbentő adatok a tanyai iskolás gyerekek tbc-fertőzöttségéről : öt iskolánál 50 százalékos, két iskolánál 60 százalékos a fertőzés. Délmagyarország, (13) 191. pp. 5-6. (1937)

A belügyminiszter új rendszert kíván a fehértói halgazdaságnál : ki kell dolgozni az üzemviteli szabályzatot, a számadásokból nem lehet megállapítani, hogy kifizetődő vállalkozás-e a halgazdaság. Délmagyarország, (13) 191. p. 9. (1937)

Vagyonok a város részére a villanygyári koncesszióban. Délmagyarország, (13) 192. p. 1. (1937)

Algyő, Tápé, Mindszent és Ferencszállás elektromos áramot kap : kiírták a pályázatot a környékbeli községek villanyvilágítására. Délmagyarország, (13) 192. p. 5. (1937)

Közmunkák Szegeden. Délmagyarország, (13) 195. p. 1. (1937)

680 gyerek nyári paradicsoma az újszegedi népjóléti strandon. Délmagyarország, (13) 197. p. 7. (1937)

Szezonzárás a gyermekstrandon : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 198. p. 6. (1937)

Röszke világítást, utat és megértést kér Szegedtől. Délmagyarország, (13) 197. p. 10. (1937)

A "literátus főkapitány" könyvtára : a város, vagy az egyetem vásárolja meg dr. Szalay József nagy kultúrértékű hagyatékát. Délmagyarország, (13) 200. p. 3. (1937)

A kormány az idén nem ad államsegélyt a téli ínség enyhítéséhez? : nyugtalanság a városházán : két építkezést kezdenek az ősszel. Délmagyarország, (13) 201. p. 3. (1937)

A nyilvánosság ellenőrzése alá kell vonni a városi üzemek működését : a polgármester érdekes nyilatkozata a "titkos közigazgatás" kinövéseiről. Délmagyarország, (13) 202. p. 5. (1937)

Útépítési gondok miatt 14 százalékkal felemelték a dorozsmai pótadót : út a szatymazi gyümölcspiacra - Szeged helyett. Délmagyarország, (13) 205. p. 7. (1937)

Évről-évre redukálják a szegedi egyetem hallgatóinak számát : ha így tart tovább, néhány év alatt elnéptelenítik az egyetemet : a bölcsészeti karra az idén csak 34 hallgatót vettek fel : Gelei rektor szerint remény van arra, hogy a minisztérium hozzájárul a diáklétszám felemeléséhez és a létszámot nem süllyesztik a tavalyi alá. Délmagyarország, (13) 207. pp. 3-4. (1937)

Az iparosság tiltakozik a szegedi faipari szakiskola megszüntetése ellen : Körmendy Mátyás érdemeiről emlékezett meg az ipartestület pénteki előljárósági ülése. Délmagyarország, (13) 207. p. 5. (1937)

Szőreg küzdelme a 140 százalékos pótadóval : a képviselőtestület újra tárgyalja a deszki legelővásárlás ügyét. Délmagyarország, (13) 208. pp. 7-8. (1937)

A szegedi múzeum dicsérete : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 208. p. 13. (1937)

Óvodát, napközi otthont, fokozott közbiztonságot, vizet és telekrendezést sürget Aigner-telep lakossága. Délmagyarország, (13) 209. p. 4. (1937)

480 vásárhelyi munkás vasárnapi kirándulása Szegedre. Délmagyarország, (13) 209. p. 5. (1937)

A rendőrség elkobozta a szegedi építőmunkások röpcéduláit és elítélte a szakszervezet vezetőit : az építőmunkások csütörtökön 24 órás demonstrációs munkaszünetet tartanak a 8 órás munkanapért. Délmagyarország, (13) 211. pp. 3-4. (1937)

25 ezer pengő készpénzt és 30 pengő értékű közműveket ad a város az újszegedi védőnőképző intézet átalakítására : a polgármester tárgyalásai Johann államtitkárral. Délmagyarország, (13) 211. p. 5. (1937)

Az ács- és a kőművesipari legkisebb munkabér : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 211. p. 6. (1937)

A szegedi építőmunkások csütörtökön 24 órás demonstrációs sztrájkot tartottak a 8 órai munkaidő érdekében. Délmagyarország, (13) 212. p. 3. (1937)

Harc a magyar fémipar fejlesztéséért a Szepességtől Szegedig : négy évtized küzdelmeiről és eredményeiről beszél Csizmazia Kálmán, a szegedi felsőipariskola nyugalombavonuló igazgatója. Délmagyarország, (13) 212. p. 4. (1937)

Rassay Károly vasárnapi körútja Alsótanyán. Délmagyarország, (13) 220. p. 3. (1937)

A szegedi légszeszgyár incidense Tápé községgel : a község egyelőre lemond a villanyvilágításról. Délmagyarország, (13) 214. p. 9. (1937)

Központi diákházról tárgyalt a szegedi Turul : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 214. p. 13. (1937)

Erdős Árpád: Szeged gazdasági érdekeit szolgálta a Kamara és az ipari vásár küldöttsége Belgrádban : érdekes tapasztalatok, figyelemreméltó tárgyalások. Délmagyarország, (13) 215. p. 6. (1937)

135.192 magyar, 1808 idegen nemzetiségű : statisztika Szeged nemzetiségeiről. Délmagyarország, (13) 216. p. 4. (1937)

A szegedi paprikahasító munkásnők küldöttsége a földművelésügyi minisztériumban : a paprikahasítási munkabérek megállapítását kérték az egész gazdasági évre Marschall államtitkártól. Délmagyarország, (13) 217. p. 5. (1937)

Újból összeírják az egészségtelen pincelakásokat : tömve vannak a városi szükséglakások. Délmagyarország, (13) 217. p. 6. (1937)

Ötéves terv Szeged egészségügyi viszonyainak megjavítására : még ebben az évben bevezetik az összes iskolákba és óvodákba a rendszeres iskolaorvosi szolgálatot. Délmagyarország, (13) 218. p. 3. (1937)

A bűnös Szeged : a tíz törvényhatósági város közül Szegeden követik el a legtöbb rágalmazást, becsületsértést és sikkasztást. Délmagyarország, (13) 219. pp. 5-6. (1937)

Utat, iskolát és népházat épít Tápé község. Délmagyarország, (13) 220. p. 8. (1937)

Szeged megakadályozza a Sándorfalva-szatymazi út kiépítését? : a vármegye 25 ezer pengőt biztosított a fontos út építésére, biztosították az állami hozzájárulást, csak a Szegedre eső egyharmad költség hiányzik. Délmagyarország, (13) 220. p. 11. (1937)

Ingyen telket ad a város az új vasútaspalota céljaira : egy éven belül felépül a 400.000 pengős bérpalota : a kisgyűlés előkészítette a szerdai közgyűlést. Délmagyarország, (13) 221. p. 3. (1937)

Szeged élete és problémái a költségvetési vitában : érdekes felszólalásokkal kezdődött meg szerdán a törvényhatóság közgyűlése : a Polgári Szabadság Párt a város fejlődéséért - "tudás, akarat, kultúra, gazdasági munka fogjon össze Szeged hivatásának betöltéséért" : közlekedési, egészségügyi, iskolapolitikai, népjóléti feladatok és a tanyai lakosság életkérdései : éles felszólalás a tanyai közigazgatás fejlődésének megakadályozásáról. Délmagyarország, (13) 223. pp. 3-4. (1937)

Hatvannyolc százalék marad a pótadó : a közgyűlés másfél óra alatt letárgyalta a költségvetés részleteit : megszavazták az újszegedi védőnőképző intézet építési hozzájárulását : szombat este véget ért az őszi közgyűlés. Délmagyarország, (13) 226. pp. 3-4. (1937)

1500 szegedi gyermek tejnapja. Délmagyarország, (13) 226. p. 8. (1937)

2000 résztvevővel 80 ipari továbbképző tanfolyamot rendeztek Szegeden. Délmagyarország, (13) 226. p. 9. (1937)

Átszervezik a városi üzemek igazgatását : bevezetik a részvénytársasági formát? Délmagyarország, (13) 227. p. 4. (1937)

A szegedi kereskedők a vízummentesség bevezetését kérik a magyar-jugoszláv kapcsolatok kimélyítése érdekében : a kamarai választások előkészítése a Szegedi Kereskedők Szövetsége keddi nagytanácsi ülésén. Délmagyarország, (13) 228. p. 2. (1937)

A város nem vásárolja meg a literátus főkapitány könyvtárát. Délmagyarország, (13) 230. p. 3. (1937)

Modern kislakásokat! : újabb akció indult, hogy a város vegyen fel kölcsönt a OTI-tól munkás- és tisztviselő lakások építésére. Délmagyarország, (13) 231. pp. 5-6. (1937)

Szeged, Vásárhely és a Központi Gázgyár. Délmagyarország, (13) 241. p. 1. (1937)

A villamosáram egységárának leszállítását és város érdekeinek védelmét követelték a Szeged-vásárhelyi távvezeték ügyének bizottsági tárgyalásán : "a városnak joga van, hogy az energiabíróságnál védje meg érdekeit". Délmagyarország, (13) 262. pp. 3-4. (1937)

Megdöbbentő állapotok az újszegedi járványkórházban : "internálóbarakok - egészségügyi intézmény helyett" : sürgősen rendet kell teremteni az elhagyott, takarítatlan, férges, ijesztő helyiségekben. Délmagyarország, (13) 232. p. 5. (1937)

Vizsgálatok a járványkórházi megdöbbentő állapotok ügyében : Dr. Sajó Lajos főorvos jelentése a főispánnak - a nyáron villámcsapás érte az épületet, azóta nem csinálták meg a betört ablakokat : a legrövidebb időben belül megkezdik a járványkórház renoválási munkálatait : megfelelő tiszta helyiségbe helyezték át a beteg gyermekeket. Délmagyarország, (13) 233. pp. 3-4. (1937)

Elrendelték az újszegedi járványkórház sürgős tatarozását. Délmagyarország, (13) 235. p. 3. (1937)

A közkórház kibővítésével keresnek megfelelő helyet a járványkórház elhelyezésére : nehézségek az újszegedi járványkórház gyökeres kijavítása körül. Délmagyarország, (13) 257. p. 3. (1937)

Szezonnyitás a színházban. Délmagyarország, (13) 234. p. 7. (1937)

A rádiótechnika minden modern csodája látható a szombat reggel megnyíló rádiókiállításon. Délmagyarország, (13) 235. p. 4. (1937)

A közigazgatási bizottság felterjesztésben kéri a kormánytól Szeged tűzifaellátásának biztosítását : a helytelen rendelkezések miatt fokozódik a faínség : tárgyalások kezdődnek a járványkórház kérdésének végleges megoldására. Délmagyarország, (13) 236. p. 3. (1937)

A szegedi filharmonikusok nagyszabású programja. Délmagyarország, (13) 238. p. 5. (1937)

Megépítik a Sándorfalva-szatymazi műutat : megszűnik a szegedi kövezetvám : leszállítják a piaci helypénzt. Délmagyarország, (13) 239. p. 5. (1937)

A közeljövőben megkezdődik a rendszeres iskolaorvosi szolgálat : az iskolaszék 15 tanítói állás betöltését sürgeti. Délmagyarország, (13) 241. p. 3. (1937)

Munkások kultúrdélutánja. Délmagyarország, (13) 241. p. 5. (1937)

Szegeden van az ország legmodernebb beteggyógyintézete : sajtóbemutató a dr. Tóth-szanatóriumban. Délmagyarország, (13) 243. pp. 10-11. (1937)

1700 budapesti diáklány felfedező-kirándulása Szegeden. Délmagyarország, (13) 246. p. 3. (1937)

Súlyos tűzifaínség Szegeden : 7000 vagon tüzifára volna szükség a lakosság ellátására, a nyár óta mindössze 800 vagon érkezett : egy hónapja nem érkezett tűzifa szállítmány Szegedre : sürgős intervenciór avan szükség. Délmagyarország, (13) 246. p. 3. (1937)

Szent-Györgyi Albert. Délmagyarország, (13) 248. p. 1. (1937)

Nobel-díjat nyert Szentgyörgyi Albert, a C-vitamin világhírű felfedezője : Stockholm, október 28. : A Karolin orvosi intézet ma döntött az orvostani Nobel-díjról és azt Szent-Györgyi Albert szegedi egyetmi tanárnak ítélte oda : a szegedi egyetem fiatal tanára az első Nobel-díjas magyar tudós. Délmagyarország, (13) 247. pp. 1-2. (1937)

Szent-Györgyi Albert szegedi díszpolgársága : előkészületek a rendkívüli díszközgyűlésre : "a szegedi tudós Nobel-díja Szege és Magyarország kitűntetése is" : Gróf Klebelsberg Kunó özvegye Szent-Györgyi professzor kitűntetéséről. Délmagyarország, (13) 250. p. 3. (1937)

Szeged parlamentje feledhetetlen, bensőséges ünnepen avatta díszpolgárrá Szent-Györgyi Albertet : Pálfy polgármester: "a Nobel-díjas professzor kutatásainak külön nagy értéke az, hogy tudását nem a gyűlölet, a halál és pusztulás, hanem az élet szolgálatába állította" : Szent-Györgyi professzor: "az egyetlen, ami bennünket elesettségünkben felemelhet: a mások iránti jóakarat, az építés, az összefogás, a kultúra és a tudás, nem pedig a kurjongatás, a civakodás és a rombolás". Délmagyarország, (13) 275. pp. 3-4. (1937)

Szeged idegenforgalmi érdekeit nem lehet különválasztani az ipar és kereskedelem érdekeitől : állítson fel a város Budapesten olyan irodát, amely Szeged közgazdasági és kulturális érdekeit szolgálja : begavári Back Bernát indítványa. Délmagyarország, (13) 249. pp. 9-10. (1937)

Vér György: Sík Sándor, papköltő professzor Ady előadásai a szegedi egyetemen. Délmagyarország, (13) 249. pp. 11-12. (1937)

Háromezer védett gazda Szegeden : november 15-ig lehet igényelni az új kölcsönöket. Délmagyarország, (13) 251. p. 4. (1937)

Pick Jenő: Miért sorvad a magyar szalámi- és hentesipar? Délmagyarország, (13) 254. p. 8. (1937)

Erdős Árpád: "Szimon, a lelenc" csodálatos legendája : a szegedi színház a magyar-jugoszláv kulturális közeledés szolgálatában : szerb író magyar vonatkozású drámájának eredeti bemutató előadása a szegedi színházban : látogatás Ady Endre első szerb fordítójánál : emlékezés Juhász Gyula a szerb szenátus könyvtárában. Délmagyarország, (13) 254. pp. 11-12. (1937)

Pálfy polgármester negyven perces kihallgatása a kormányzónál. Délmagyarország, (13) 256. p. 5. (1937)

100 ezer pengős államkölcsön a szegedi útépítési program végrehajtására. Délmagyarország, (13) 256. p. 5. (1937)

"Minél elégedettebb a munkás, annál hatékonyabb tényezője a termelésnek" : Robert R. Hyde, az angol ipari jóléti szövetség igazgatója Szegeden. Délmagyarország, (13) 258. p. 4. (1937)

Tanfolyam nyílik Szegeden a nagyothallók számára. Délmagyarország, (13) 260. p. 12. (1937)

Július 23-a és augusztus 15-e között 16 előadást rendeznek a Dóm-téren : 3 Tragédia, 3 János vitéz, 2 Bizánc, 2 Fekete Mária, 3 Kereszt népe, 2 operaelőadás : a szabadtéri bizottság hétfői vitája a jövő évi játékok művészi és idegenforgalmi eseményeiről. Délmagyarország, (13) 261. pp. 3-4. (1937)

A kultuszminiszter költségvetésben biztosít állami támogatást a szabadtéri játékok részére : vitéz dr. Shvoy Kálmán a szegedi küldöttség budapesti tárgyalásairól, a tüzifakrízis enyhítéséről, a 100 ezer pengős útépítési kölcsönről és az ipari vállalkozások létesítéséről. Délmagyarország, (13) 271. p. 2. (1937)

Idegenforgalmi naptárat készítenek a városok idegenforgalmi eseményeiről. Délmagyarország, (13) 262. p. 5. (1937)

Alsótanya piacrendezést, útkövezést és önálló közigazgatási kirendeltséget kér. Délmagyarország, (13) 266. p. 4. (1937)

A város felel az alsótanyai kívánságokra : a rendezetlen piactér, a megépítetlen út és a megvalósítatlan közigazgatási kirendeltségek. Délmagyarország, (13) 267. p. 4. (1937)

Ötvennyolc kereskedő mintegy 100 kirakattal vesz részt a szegedi kirakatversenyen. Délmagyarország, (13) 266. pp. 12-13. (1937)

December elsején kezdődik a szellemi szükségmunka. Délmagyarország, (13) 270. p. 2. (1937)

Szeged képviselői Hóman és Fabinyi minisztereknél : Szent-Györgyi professzor szegedi otthona, a szabadtéri játékok és a város gazdasági problémái. Délmagyarország, (13) 270. p. 3. (1937)

Az erdélyi fiatal írók szegedi látogatása. Délmagyarország, (13) 270. p. 5. (1937)

A szegedi légszeszgyár nem vezethet ki áramvezetéket Tápéra : a község egy év múlva onnan vásárol áramot, ahonnan a legolcsóbban kapja : szombaton döntenek a püspöklelei út kiépítéséről. Délmagyarország, (13) 271. p. 4. (1937)

Gelei rektor: "jelszavakkal lehet tömeget izgatni, de problémákat megoldani nem lehet" : egy zöldinges csoport botrányt rendezett a Turul szerdaesti egyetemi gyűlésén. Délmagyarország, (13) 275. p. 7. (1937)

A rendkívüli közgyűlés kedden egyhangúlag választja meg Szeged felsőházi képviselőjét. Délmagyarország, (13) 278. p. 2. (1937)

Szeged törvényhatósága ismét Back Bernátot választotta meg felsőházi taggá : póttag: Vinkler Elemér : Back Bernát nagyszabású várospolitikai beszéde: "lemondás helyett hitet és bizalmat kell ültetni a lelkebe és minden erővel meg kell kísérelni az ország gazdasági megújhodását". Délmagyarország, (13) 280. pp. 3-4. (1937)

Ünnepélyes külsőségek között iktatták be szombaton az ítélőtábla elnöki székébe dr. Konczwald Endrét : az új táblai elnök nagy beszéde a bírói hivatásról és kötelességről : "legfőbb törekvésem a bírói függetlenségnek bárhonnan eredő támadással szemben való megvédése lesz" : a bíró soha nem lehet eszköze a végrehajtóhatalom gyakorlóinak, a politikai vagy társadalmi irányzatoknak : a magyar bíró feladata nem lehet más, minthogy kezében a törvénykönyvvel, a jogrendet, az állam rendjét védje bármilyen támadással szemben". Délmagyarország, (13) 278. pp. 3-4. (1937)

Szegedi képzőművészek kiállítása a múzeumban. Délmagyarország, (13) 278. p. 4. (1937)

Sürgősen meg kell oldani a városi múzeum és a Somogyi-könyvtár végleges elhelyezésének kérdését. Délmagyarország, (13) 280. p. 5. (1937)

7 éves terv Szeged egészségvédelmének kiépítésére : 1938-ban 57 ezer, 1944-ben 100 ezer pengő egészségvédelemre. Délmagyarország, (13) 281. pp. 3-4. (1937)

Május 26-a és június 6-a között rendezik meg a tizedik szegedi ipari vásárt : az ipartestület előljáróságának ülése. Délmagyarország, (13) 282. p. 4. (1937)

Jubiláris Szegedi Ipari Vásár: május 26-június 6 : a X. Szegedi Ipari Vásár nagyszabású előkészületei. Délmagyarország, (13) 294. p. 28. (1937)

Nadobán László: A szegedi konzervgyár. Délmagyarország, (13) 282. p. 4. (1937)

A szeretetház épületében helyezik el a járványkórház betegeit. Délmagyarország, (13) 283. p. 8. (1937)

Érdekes vita a Dóm-téri klinker-téglák alkalmazásáról : Rerrich Béla óta miért nem készültek klinker-épületek Magyarországon. Délmagyarország, (13) 284. p. 4. (1937)

Jubileumi ünnep a tűzoltólaktanyában : [rövid hír]. Délmagyarország, (13) 284. p. 6. (1937)

Munkások kultúrdélutánja az ipartestületben. Délmagyarország, (13) 284. p. 6. (1937)

Hatvanezer pengőbe kerül a városi zeneiskola épületének modernizálása : államsegélyt kap a város a kultúrpalota kibővítéséhez. Délmagyarország, (13) 285. p. 3. (1937)

Szeged polgársága százezer pengővel több adót fizetett ebben az évben : emelkedik a járványos megbetegedések száma : érdekes adatok a közigazgatási bizottság ülésén. Délmagyarország, (13) 286. p. 3. (1937)

Az új elkülönítő kórház küzdelme a fertőző betegségek ellen : "Szegednek nem csak tifusz problémája van, hanem a többi fertőző betegségek - elsősorban a vörheny és a roncsoló toroklob - is igen számottevő kérdést okoznak". Délmagyarország, (13) 289. p. 13. (1937)

A város kedvezőbb és kivihető feltételeket kér a belügyminisztériumtól a rendőrségi palota felépítéséhez : a miniszter megengedi az építést - a város tartozásának terhére, mindössze 600 ezer pengős költséggel és a város saját telkén. Délmagyarország, (13) 290. pp. 3-4. (1937)

Szeged helyett Dorozsmához csatolták az algyői és tápéi ipartestületet. Délmagyarország, (13) 290. p. 5. (1937)

Véglegesen megszüntetik a szegedi önálló faipari szakiskolát, csak szakosztály lesz a felsőipariskola keretében. Délmagyarország, (13) 291. p. 3. (1937)

Milyen gyárak létesíthetők Szegeden? : Konzervgyár, szeszgyártás, növényi olajgyártás, keményítőgyártás, húsfeldolgozás és textilipari üzemek : a Kereskedelmi és Iparkamara előterjesztése a polgármesterhez. Délmagyarország, (13) 293. p. 4. (1937)

Magyar László: Két halott költő levelesládája : Juhász Gyula és Kosztolányi Dezső harminc esztendős levelezése. Délmagyarország, (13) 294. pp. 9-14. (1937)

Grüner István: Szegedi nyári szabad egyetem. Délmagyarország, (13) 294. pp. 33-34. (1937)

A szegedi csapatok küzdelme a vezető pozícióért a szegedi alosztályban. Délmagyarország, (13) 294. pp. 43-44. (1937)

Szőreg új képviselő-testületet választ, amely megóvja a békét és biztosítja a község gazdasági helyzetét. Délmagyarország, (13) 294. p. 12. (1937)

Közszállítási ügyek a szerdai kisgyűlés előtt. Délmagyarország, (13) 295. p. 3. (1937)

A sertésexport érdekében leszállították a vágóhídi díjakat : 10 ezer sertésből eddig mindössze 1800-at szállíthattak a szegedi húsiparosok : a kisgyűlés évzáró ülése. Délmagyarország, (13) 297. p. 3. (1937)

Próbaképpen megindítják az újszegedi autóbusz körforgalmat. Délmagyarország, (13) 298. p. 5. (1937)

Joga volt-e a városnak ínségmunkaként rendbehozatni a tüdőgondozó új hajlékát? : a munkások nem mondanak le az órabérkülönbözetről. Délmagyarország, (13) 4. p. 6. (1937)

Az iparosok és a munkások tiltakoznak az inségbérekkel végeztetett közmunkák ellen : affér a burkolatjavítások körül. Délmagyarország, (13) 43. p. 5. (1937)

A paprikahasító munkásnők a polgármestertől kérnek védelmet a munkabér-leszállítás ellen. Délmagyarország, (13) 5. p. 4. (1937)

Elkészült a társadalombiztosító új székháza : január 16-án költözködnek a régi épületből : a régi székház átalakítását a tavasszal kezdik meg. Délmagyarország, (13) 5. p. 5. (1937)

Körséta az OTI új székházában : a szegedi iparosok ismét bebizonyították a rátermettségüket. Délmagyarország, (13) 7. p. 14. (1937)

Szervezkednek a paprikatermelők. Délmagyarország, (13) 21. p. 1. (1937)

Izgalmas elektorválasztásra készülnek a paprikatermelők : a hivatalos lista több körzetben nem tudta megszerezni az ajánlásokat : a szövetségi elnök összeférhetetlensége. Délmagyarország, (13) 25. p. 3. (1937)

A vasárnapi paprikás választáson csak jelentéktelen többséget kapott a hivatalos lista, de a választás nem hozta meg a régi vezetőség győzelmét : az ellenzék teljes győzelme Domaszéken. Délmagyarország, (13) 31. p. 3. (1937)

Újabb súlyos támadás a szegedi paprikaipar ellen : egyharmadára csökkentették a szegedi malmok üzemét : a legújabb rendelet szerint az eddigi 44 vagon helyett három hónapig havonta csak 14 vagon paprikát őrölhetnek : a munkások és feldolgozók százainak kenyerét veszélyezteti a rendelkezés - tiltakozó küldöttség a városházán. Délmagyarország, (13) 35. p. 3. (1937)

A szegedi paprika végnapjai. Délmagyarország, (13) 36. p. 1. (1937)

"A paprika-eset bebizonyította az egykéz-rendszer csődjét" : három interpelláció a monopólium újabb támadása ellen : a törvényhatóság feliratban kér hathatós intézkedéseket a drágaság ellen : szociális kérdések, a minimális munkabérek ügye és választások a szombati közgyűlésen. Délmagyarország, (13) 36. p. 3. (1937)

A paprika szabadságáért. Délmagyarország, (13) 127. p. 1. (1937)

A szegedi érdekeltségek egyhangúlag követelték az egykéz-rendszer megszüntetését a Földművelési Minisztérium szerdai izgalmas paprika-értekezletén. Délmagyarország, (13) 129. pp. 3-4. (1937)

Általános meglepetésre a jövő évre is fenntartják a paprikamonopóliumot : a csütörtöki értekezleten a kereskedelem sérelmeiről tanácskoztak. Délmagyarország, (13) 160. p. 3. (1937)

A gázgyár megtagadta a hadirokkantak és hadiözvegyek világítási kedvezményének visszamenőleges kifizetését : a hadirokkantak pert indítanak a gázgyár ellen a szerződés nem teljesítése miatt : néhány száz pengő és a gázgyár üzleti politikája. Délmagyarország, (13) 27. p. 3. (1937)

A polgármester megvizsgálja a hadirokkantak és özvegyek gázgyári panaszát és felszólítja a vállalatot a visszatartott kedvezmények kiutalására. Délmagyarország, (13) 28. p. 5. (1937)

Elrendelték a vizsgálatot a magas villanyszámlák ügyében : "a gázgyár mulasztása mennyivel károsította meg a város közönségét" : súlyosan elítélő megállapítások a gázgyár eljárásáról. Délmagyarország, (13) 38. p. 5. (1937)

Büntetőfeljelentéssel akarja a gázgyár megtorolni a fogyasztók megvédését : följelentő: a gázgyár, tanuk: alkalmazottjai, vádlott: Pásztor József. Délmagyarország, (13) 47. pp. 5-6. (1937)

A gázgyár "dicsérete". Délmagyarország, (13) 51. p. 1. (1937)

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 1936. évi zárószámadásai. Délmagyarország, (13) 35. p. 17. (1937)

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár közgyűlése. Délmagyarország, (13) 42. p. 4. (1937)

Ki legyen az idei szabadtéri játékok művészeti vezetője : dekadencia, visszaesés vagy - fejlődés : művészi, idegenforgalmi szempontok és a szegedi művészet fejlődése. Délmagyarország, (13) 38. pp. 3-4. (1937)

Halogatás nélkül hozzá kell fogni a szabadtéri játékok előkészítéséhez : két héttel késik a munka megkezdése. Délmagyarország, (13) 39. p. 4. (1937)

Július 31-től augusztus 15-ig kilenc előadás lesz a Dóm-téren : Az ember tragédiája, a Bizánc, a János vitéz és a Hunyady László szerepel a játékokon : tárgyalások a rendezésről és a szegedi társulat foglalkoztatásáról. Délmagyarország, (13) 49. p. 3. (1937)

A polgármester kijelölte a szabadtéri adminisztráció vezetőit. Délmagyarország, (13) 56. p. 5. (1937)

Kifogások és tárgyalások a "Cigánybáró" Dóm-téri előadása körül : keddre összehívták a szabadtéri bizottságot. Délmagyarország, (13) 63. p. 4. (1937)

Megváltozik a Dóm-téri előadások programja? : kedden összeül a szabadtéri bizottság. Délmagyarország, (13) 66. p. 3. (1937)

Lemarad a Hősök kapujáról a hősi halottak névsora : fiaskóval végződött az a terv, hogy a hozzátartozók fizessék meg a bevésési költségeket. Délmagyarország, (13) 40. pp. 3-4. (1937)

Elfelejtették a hősi halottak 2 pengős adójának tervét, a Hősök kapuja márványtábláira a szegedi ezredek emlékeit vésik be. Délmagyarország, (13) 44. p. 5. (1937)

40 helyett - 14 vagon : egyharmadára csökkentették a paprikaőrlést : hogyan osztották fel a kontingenseket. Délmagyarország, (13) 41. p. 3. (1937)

3 hónap alatt 60 vagon paprikát őrölhetnek a szegedi malmok : izgalmas tanácskozás a városházán : az üzemredukálás miatt le kell csökkenteni a malmok munkáját : munkáselbocsájtás fenyeget. Délmagyarország, (13) 42. p. 3. (1937)

Ötvenezer embert oltanak be Szegeden tífusz ellen : panaszok a kötelező oltás első két napján. Délmagyarország, (13) 44. p. 3. (1937)

Elővezetik azokat, akik elmaradtak a tifuszoltásról : egy hét alatt 50.000 embert oltottak be Szegeden. Délmagyarország, (13) 48. p. 3. (1937)

A szegedi tanyák közigazgatása. Délmagyarország, (13) 53. p. 6. (1937)

A szegedi tanyák közigazgatása. Délmagyarország, (13) 59. p. 6. (1937)

Súlyos árvízveszély a szegedi tanyákon : a pest megyéből átzúduló ár sokezer holdat elöntött Felsőtanyán - Balástyán és Csengelén tanyákat dönt össze az óriási víztömeg : a legsürgősebb intézkedésre van szükség. Délmagyarország, (13) 54. pp. 3-4. (1937)

Továbbra is súlyos a helyzet a vadvizekkel elöntött felsőtanyai határban : hétfőn szakértő bizottság helyszíni szemlét tartott a vízben álló területeken. Délmagyarország, (13) 55. p. 3. (1937)

9 ezer holdat öntött el a felsőtanyai árvíz : Pest megye területéről teljesen rendszertelenül és önhatalmúlag zúdítják a szegedi határ felé a vadvizeket. Délmagyarország, (13) 56. p. 3. (1937)

A felsőtanyai árvíz ügyében pénteken értekezletet tartanak a földművelési minisztériumban : helyszíni szemle a nemzetközi autóút szakaszán : újabb víztömegek indulnak a szegedi földek felé. Délmagyarország, (13) 63. p. 3. (1937)

Enyhült a helyzet az elöntött felsőtanyai területeken : vasárnap miniszteri kiküldött érkezik Szegedre : helyszíni szemle a nemzetközi autóútnál. Délmagyarország, (13) 65. p. 3. (1937)

Újabb tervek a városi strandfürdő fejlesztésére : egyelőre elmarad a hullámfürdő megvalósítása. Délmagyarország, (13) 57. p. 4. (1937)

Lázas előkészületek az újszegedi oldalon a strandszezonra : június közepére elkészül a 600 személyes gyermekstrand. Délmagyarország, (13) 111. p. 6. (1937)

Az ügyészség elkobozta a szegedi nyilasok féktelenül izgató képeit : hitfelekezet elleni izgatás büntette miatt eljárást indítanak két agitátor és a rajzokat készítő középiskolás diák ellen. Délmagyarország, (13) 63. p. 3. (1937)

Ugron Gábor: A szegedi képzőművészeti kiállítás. Délmagyarország, (13) 74. p. 1. (1937)

"A képzőművészek szegedi felvonulása a magyar kultúra ünnepe" : érdekes felszólalások a Szegedi Lapszindikátus művészebédjén : a város elhatározta, hogy a kiállítás legelső vásárlója lesz : a szegedi újságok és újságírók munkája a kultúráért. Délmagyarország, (13) 75. pp. 3-4. (1937)

A mi gyászunk. Délmagyarország, (13) 78. 1, 3. (1937)

Sikertelen kísérlet az iparosbéke helyreállítására : a régi és az új vezetőség Pálfy polgármesternél. Délmagyarország, (13) 78. p. 4. (1937)

"Az ipartestület élete béna, mert fontos szervei nem működhetnek" : Röth Dezső tanácsnok, az ipartestület biztosa, nyilatkozik a helyzetről. Délmagyarország, (13) 91. p. 4. (1937)

Németországi agitátorok dolgoznak Szegeden : feltünő bejelentés a közigazgatási bizottság csütörtöki ülésén : német pártba akarják szervezni a Szegeden élő délvidékieket : súlyos mellőzés érte ismét Szegedet a rendkívüli házadómentességről szóló rendeletben. Délmagyarország, (13) 85. p. 3. (1937)

Buócz főkapitány-helyettes: "Szegeden nincsenek olyanok, akik között pángermán agitációt lehetne folytatni" : "csak erőtlen kezdeményezések lehetnek, konkrét adatok alapján a rendőrség az eljárást haladéktalanul megindítja". Délmagyarország, (13) 86. p. 3. (1937)

Darányi miniszterelnök szombaton este Szegedre érkezett : Hóman, Fabinyi, Lázár és Bornemisza miniszterek, államtitkárok, százötven képviselő a miniszterelnök kíséretében : pártvacsora az ipartestületben, beszédek nélkül : vasárnap délelőtt gyűlés a színházban. Délmagyarország, (13) 87. pp. 3-4. (1937)

A politika nagy szegedi vasárnapja. Délmagyarország, (13) 88. 1-2, 3-4. (1937)

Csekey István: A "literátus főkapitány" : Szalay József halálára. Délmagyarország, (13) 95. p. 5. (1937)

Nagy tömegek gyásza kísérte el utolsó útjára Szalay Józsefet : "A literátus főkapitánynál őszintébb hitvallója nem volt a magyar írásnak és a magyar szónak". Délmagyarország, (13) 96. pp. 3-4. (1937)

Ismét csökkentették a szegedi paprikamalmok őrlési kontingensét : májusban a malmok 7 vagonnal kevesebbet dolgozhatnak fel, mint legutóbb : a paprikaérdekeltségek tiltakoznak az új támadás ellen és népszavazást kérnek a monopólium-rendelet ügyében. Délmagyarország, (13) 97. p. 3. (1937)

A szegedi paprikamalmok visszautasítják a kontingens újabb csökkentését és szombattól felfüggesztik az őrlést : feltünő aránytalanság és méltánytalanság a szegedi és a kalocsai kontingens között. Délmagyarország, (13) 98. p. 3. (1937)

Szombaton 4 vagonnal felemelték a szegedi paprikamalmok őrlési kontingensét : a kontingens még mindig kevesebb - az elmúlt hónapinál. Délmagyarország, (13) 99. p. 3. (1937)

A szegedi munkásság május elsejei ünnepe. Délmagyarország, (13) 97. p. 5. (1937)

Május 1, a munkásság ünnepe. Délmagyarország, (13) 98. p. 7. (1937)

A szegedi munkásság májusi ünnepe a Kállay-ligetben : Kéthly Anna országgyűlési képviselő beszéde a munka becsületéről. Délmagyarország, (13) 99. p. 2. (1937)

Sztrájkba léptek Szegeden a kovácssegédek : órabérjavítást, a műhelyekbe mosdót és szekrényt követelnek a munkások. Délmagyarország, (13) 105. p. 7. (1937)

Még mindig tart a szegedi kovácsmunkások sztrájkja. Délmagyarország, (13) 117. p. 8. (1937)

A lengyel kultuszminiszter pénteken Szegedre érkezik Hóman kultuszminiszter társaságában : [a lengyel kultuszminiszter Budapestre érkezett]. Délmagyarország, (13) 123. p. 3. (1937)

Szeged ünnepélyes külsőségek között fogadta Swietoslawski lengyel kultuszminisztert : a miniszter Hóman Bálint kultuszminiszter társaságában megnézte a szegedi egyetemi intézményeket és a szent-mihálytelki tanyai iskolát : ünnepélyes fogadtatás, díszebéd, szerenád. Délmagyarország, (13) 125. pp. 3-4. (1937)

Július elején megnyitják a gyermekstrandfürdőt : a polgármester 5000 pengő államsegélyt kér az inséges gyermekek nyári ellátásához. Délmagyarország, (13) 136. p. 3. (1937)

A jövő héten megnyílik a város újszegedi gyermekstrandja : a belügyminiszter 5000 pengőt folyósított a munkálatok költségeihez. Délmagyarország, (13) 147. p. 3. (1937)

680 vagon gyümölcsöt exportáltak eddig Szegedről külföldre : a szegedi cseresznye, meggy, eper és barack sikere az angol, svéd, norvég, lengyel, német, cseh és osztrák piacon. Délmagyarország, (13) 139. p. 3. (1937)

Szegednek gondoskodni kell a gyümölcsexport minden kellékéről : értekezlet a gyümölcscsomagoló csarnok felépítéséről. Délmagyarország, (13) 140. p. 3. (1937)

Hétfőn kezdődik Szegeden a mérnökök országos vándorgyűlése. Délmagyarország, (13) 143. p. 6. (1937)

Nagy érdeklődés mellett kezdődött meg a magyar mérnökök szegedi vándorgyűlése : Dr. Veress Gábor emlékbeszéde Vedres Istvánról. Délmagyarország, (13) 145. p. 3. (1937)

Érdekes előadások a mérnökök szegedi kongresszusán : Szeged technikai alkotási, a nem kielégítő közvilágítás, a megoldatlan problémák, az úthálózat, az utcák burkolása, 52 millió pengő értékű munka 13 év alatt. Délmagyarország, (13) 146. p. 4. (1937)

Pénteken délután felavatják a szegedi polgári repülőteret : az Országos Idegenforgalmi Hivatal, a Légügyi Hivatal kiküldöttei és a műegyetemi sportrepülők a légi turisztikai leszállóhely ünnepélyes felavatásán. Délmagyarország, (13) 147. p. 3. (1937)

Ünnepélyes külsőségek között pénteken délután felavatták a szegedi légi turisztikai leszállóhelyet. Délmagyarország, (13) 148. p. 3. (1937)

Megoldatlan közlekedési és vízproblémák Klebelsberg-telepen. Délmagyarország, (13) 149. p. 9. (1937)

"Klebelsberg-telep kívánságait senki sem akarja kellőképpen megérteni" : [a vasúti közlekedés kérdése]. Délmagyarország, (13) 167. p. 5. (1937)

Milyen hosszú a vasút útja Szeged állomástól a Klebelsberg megállóig : a Klebelsberg-telepi Polgári Kör vezetősége nyilatkozik a Délmagyarország állásfoglalásáról. Délmagyarország, (13) 170. p. 2. (1937)

Nincs megegyezés a szegedi építőmunkások sztrájkjában : a szombati tárgyalások még nem hoztak eredményt. Délmagyarország, (13) 162. p. 3. (1937)

Tovább tart az építőmunkások sztrájkja : nem vezettek eredményre a hétfői tárgyalások : az építőmunkások a Dóm-téri építkezésekre felfüggesztették a sztrájkot. Délmagyarország, (13) 163. p. 3. (1937)

Tápé új templom építését kéri Szegedtől : a város a százezer pengős költség helyett 12 ezer pengőből restauráltatja az árpádkori templomot. Délmagyarország, (13) 166. p. 4. (1937)

Szeged 30 ezer pengő kölcsönt kér Tápétól, hogy felépíttessék az új tápéi templomot : érdekes határozat a pénzügyi bizottság szombati ülésén. Délmagyarország, (13) 168. p. 3. (1937)

A szombati kisgyűlésen dől el: kap-e új templomot Tápé : összeállították a kisgyűlés kánikulai napirendjét. Délmagyarország, (13) 172. p. 3. (1937)

Mégis beépítik a Tanítói Internátus üresen hagyott telekrészét : Debrecenben és Pécsett is építenek tanítói internátust. Délmagyarország, (13) 171. p. 3. (1937)

Az Államépítészeti Hivatal sürgeti a Tanítói Internátus üres telekrészének feltöltését, a város pedig az építkezést szorgalmazza. Délmagyarország, (13) 177. p. 2. (1937)

Az agrárifjúság kongresszusa. Délmagyarország, (13) 175. p. 3. (1937)

Az agrárifjúsági vezetők szegedi kongresszusának második napja. Délmagyarország, (13) 176. p. 4. (1937)

A szerb internátus átalakítási terveit csak Budapesten tekinthetik meg a szegedi iparosok : a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara tiltakozása a sérelmes rendelkezés ellen. Délmagyarország, (13) 179. pp. 3-4. (1937)

A szerb internátus átalakítási tervei megérkeztek Szegedre : a szegedi iparosok most már Szegeden is elkészíthetik ajánlatukat. Délmagyarország, (13) 187. p. 3. (1937)

A fehértói halgazdaság - az idegenforgalom szolgálatában : halászcsárdát építenek a halastó mellett, nyáron vitorlázást, télen "fakutyázást" terveznek : az üzemigazgatóság elé kerül a belügyminiszter leirata. Délmagyarország, (13) 193. p. 3. (1937)

A kisgyűlés szombaton tárgyal a fehértói "szögedi csárda" megvalósításáról. Délmagyarország, (13) 195. p. 3. (1937)

A kisgyűlés elhatározta a fehértói idegenforgalmi csárda megvalósítását. Délmagyarország, (13) 197. p. 2. (1937)

Szeged megvédi a fehértói halgazdaságot : a polgármester válasza a belügyminiszter leiratára : lehet-e népélelmezési cikk a fehértói hal : a halgazdaság jelentékeny hasznot hoz a városnak, külföldre exportál és a termelés eredménye kedvezőbb a többi magyar tógazdaság termelésénél. Délmagyarország, (13) 200. p. 5. (1937)

Szeptemberben megkezdik az újszegedi internátus átalakítását : a belügyminiszter 30 ezer pengő hozzájárulást kért a várostól. Délmagyarország, (13) 195. p. 4. (1937)

A védőnőképző intézet növendékei Budapesten már hozzákezdtek a tanuláshoz, Újszegeden a közeli napokban kezdik meg az épület átalakítását : a munkálatokat szombaton kiadták a vállalkozóknak. Délmagyarország, (13) 214. p. 3. (1937)

7 millió fölé emelkedik a város jövő évi költségvetése : 183 ezer pengővel szaporodtak a város kiadásai : 83 százalékos pótadó? : csütörtökön kezdi a pénzügyi bizottság a költségvetés tárgyalását. Délmagyarország, (13) 204. pp. 3-4. (1937)

Éles harcok jegyében kezdődött meg a pénzügyi bizottságban a városi költségvetés tárgyalása : a háztulajdonosok tiltakozása a pótadó felemelése ellen. Délmagyarország, (13) 206. p. 3. (1937)

Érdekes számok a város költségvetésének átalakításáról : 20 ezer pengővel felemelték a kereseti adójövedelmet, 21 ezerrel a forgalmiadó részesedést, 20 ezerrel a közvágóhíd jövedelmét, ezzel szemben 1000 pengővel leszállították az idegenforgalmi és a vendéglátási kiadásokat, 27 ezer pengőt töröltek a légvédelmi kiadásoknál. Délmagyarország, (13) 214. p. 7. (1937)

Rassay Károly vasárnap Szegedre érkezik és körutat tesz Felsőtanyán, Szatymazon és Röszkén. Délmagyarország, (13) 213. p. 3. (1937)

Felsőtanya, Szatymaz, Röszke lelkesen ünnepelte Rassay Károlyt vasárnapi tanyai körútján : "ez a nép nem veszi be a diktatúrát és nem hajlandó tanul sem Hitlertől, sem Göbbelstől, sem Marton Bélától : a nép Kossuth eszméin nőtt fel" - "egészséges népi politikát titkos választójog nélkül nem lehet csinálni". Délmagyarország, (13) 215. p. 3. (1937)

A város érdeke s a gázgyár hódmezővásárhelyi üzlete. Délmagyarország, (13) 232. pp. 1-2. (1937)

A város érdeke és a gázgyár hódmezővásárhelyi üzlete : "a szerződésben biztosított revíziós jog nem dísztárgy, hanem olyan jog, amelyet élő valósággá kell tenni" : a gyár termelési hasznát elsősorban a város közönsége terheinek könnyítésére kell fordítani, le kell szállítani az egységárakat : Dr. Kertész Béla érdekes nyilatkozata. Délmagyarország, (13) 234. pp. 3-4. (1937)

Hét ládában 15000 frank értékű könyvet kapott a francia kormánytól a szegedi egyetem. Délmagyarország, (13) 233. p. 5. (1937)

A francia kormány nagy értékű könyvadománya a szegedi egyetemnek : "a küldeményben semmiféle politikai szempont nem érvényesülhet, tisztán esztétikai, művészettörténelmi és irodalmi műveket küldtek". Délmagyarország, (13) 235. p. 2. (1937)

Vasárnap reggel Szegedre érkezik Uuno Hannula finn kultuszminiszter : Hóman Bálint miniszter társaságában. Délmagyarország, (13) 243. p. 3. (1937)

"A magyar nemzetet finn testvéreinkhez nem csak egyszerű vérségi és fajrokonság kapcsolja össze" : Uuno Hannula finn kultuszminiszter látogatása Szegeden. Délmagyarország, (13) 244. pp. 3-4. (1937)

Szegedre érkezik az angol munkásjóléti intézmények vezetője : R. Hyde az ipari és gazdasági munkások viszonyait tanulmányozza. Délmagyarország, (13) 256. p. 5. (1937)

Az angol munkásjóléti szövetség igazgatója Szegeden. Délmagyarország, (13) 257. p. 5. (1937)

"A délvidéki gazdasági értekezlet célja az, hogy az egész közvélemény figyelmét felhívjuk erre a súlyos helyzetben lévő országrészre" : Kozma Ferenc és Grosz Marcel a TÉBE szegedi kongresszusának jelentőségéről. Délmagyarország, (13) 269. p. 3. (1937)

Szombaton este kezdődik a délvidéki gazdasági találkozó. Délmagyarország, (13) 271. p. 5. (1937)

A magyar pénzügyi és gazdasági élet vezetői a délvidéki gazdasági találkozón : vasárnap délelőtt kezdődik a TÉBE szegedi kongresszusa. Délmagyarország, (13) 272. p. 5. (1937)

Szeged és a Délvidék nagy fontosságú gazdasági kérdései a TÉBE vasárnapi kongresszusán : a magyar közgazdasági és hitelélet kiválóságai a trianoni Délvidék gazdasági fellendítésének szükségességéről : Szeged súlyos helyzete, a tőke hivatása, a pénzintézetek szerepe, a szomszédállamokkal való megegyezés, a közlekedési és tarifareformok, a föld és a tanya kérdései a nagyszabású előadások programjában : szociális, gazdasági és kulturális összefogás a Délvidék megmentésére. Délmagyarország, (13) 273. pp. 5-8. (1937)

Jobb ivóvizet, óvodát, kultúrházat kérnek Kecskés-telep rokkantjai : háromszorosra emelte fel a város a parcellák vételárát. Délmagyarország, (13) 278. p. 8. (1937)

A rokkantak faluja az építési kölcsönök feltételeinek enyhítését kívánja. Délmagyarország, (13) 279. p. 5. (1937)

Városok versenye a statisztikai számok tükrében : miben vezet Szeged a városok között. Délmagyarország, (13) 287. p. 3. (1937)

Szeged a legnagyobb levelező-város, de lemarad az autók és a rádiózók számában : érdekes adatok a városok versenyében. Délmagyarország, (13) 288. p. 5. (1937)

This list was generated on 2024. április 15. 05:52:45 CEST.