Browse by Full volume

Number of items: 962.

Szent-Györgyi professzor Svájcban pihen és január végén tér vissza Szegedre : "Örökké felejthetetlen, álomszerű szép napok voltak a stockholmi Nobel-ünnepségek". Délmagyarország, (14) 2. p. 3. (1938)

Elkészült az egyetem Szent-Györgyi emlékplakettje. Délmagyarország, (14) 9. p. 3. (1938)

Szent-Györgyi Albert előadása : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 12. p. 11. (1938)

Szent-Györgyi Albert vitamin-találmányáért: 200 pengő : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 12. p. 13. (1938)

Ady-est az AUKE-ben : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 14. p. 7. (1938)

"Erős a hitem, hogy az emberi jóság és a béke végül mégis győzedelmeskedik a pusztítás és a gyűlölet fölött" : Szent-Györgyi professzor nagy hatású előadása a Nobel-díjas ünnepségekről — „Stockholmban mindannyian a világbékéről és az emberi szolidaritásról beszéltünk, erre volna ma a legnagyobb szükség a földön...". Délmagyarország, (14) 17. p. 3. (1938)

Egyetemi bál. Délmagyarország, (14) 18. p. 4. (1938)

Iskolaorvosi tanfolyam a szegedi egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 18. p. 13. (1938)

Jóváhagyták Kecskemét alapítványát a szegedi egyetemre : akció 13 alföldi város kulturális közösségének megszervezésére - Fabinyi pénzügyminiszter levele az egyetem rektorához. Délmagyarország, (14) 21. p. 3. (1938)

Ady-est az AUKE-ban. Délmagyarország, (14) 23_2. p. 2. (1938)

A Dugonics-Társaság felolvasó ülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 23_2. p. 12. (1938)

Hogyan lett Vilmos német császár a Ferenc József Tudományegyetem matematikai díszdoktora : a Délmagyarország munkatársától. Délmagyarország, (14) 25. (1938)

Gelei József rektor előadása Kecskeméten : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 25. p. 7. (1938)

Balás P. : Széchenyi és Kossuth hírlapi vitája : Dr. Balás P. Elemér előadása. Délmagyarország, (14) 26. p. 4. (1938)

Szent-Györgyi Albert az ösztöndíjtanács tagja : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 27. p. 2. (1938)

Gelei rektor előadása Kecskeméten : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 28. p. 11. (1938)

Előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 30. p. 6. (1938)

Újabb ígéret szerint ebben az évben hozzákezdenek az egyetemi építkezések folytatásához : A polgármester beszámolója budapesti tárgyalásairól — Újabb ajánlat a 3 milliós kölcsön konvertálása ügyében — Fontos kérdések az Idegenforgalmi Tanács előtt. Délmagyarország, (14) 34. p. 5. (1938)

Emericana bál. Délmagyarország, (14) 36. p. 4. (1938)

Természettudományi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 37. p. 5. (1938)

Előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 39. p. 6. (1938)

A nyáron megkezdik az egyetemi idegklinika építését : vitéz dr. Shvoy Kálmán tárgyalása a kultuszminisztériumban az egyetemi építkezések folytatásáról és a lezárt klinikai ágyak megnyitásáról. Délmagyarország, (14) 40. p. 3. (1938)

Erdélyi bál. Délmagyarország, (14) 40. p. 2. (1938)

A szegedi egyetem elméleti fizikai tanszéke : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 41. p. 5. (1938)

Polner professzor érdekes előadása a választójogi tervezetről. Délmagyarország, (14) 42. (1938)

Előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 42. p. 7. (1938)

A 60 éves Vidákovics professzort ünnepelték volt tanítványai. Délmagyarország, (14) 46. p. 6. (1938)

Egyetemi tanárok előadása a Piarista Diákszövetségben : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 46. p. 11. (1938)

Kopasz Márta grafikai kiállítása az egyetemen. Délmagyarország, (14) 55. p. 8. (1938)

Veress Elemér professzor negyedszázados jubileuma : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 58. p. 14. (1938)

"A márciusi ifjak nem agitátoriskolából kerültek ki, nem jelszavak ismétlésével töltötték életüket, henem egyszerre voltak magyarok és európaiak" : Bornemisza Géza és Várkonyi Hildebrand beszéde a Turul márciusi ünnepségén : a miniszter és Várkonyi Hildebrand professzor ékes beszédei az egyetemen. Délmagyarország, (14) 60. p. 5. (1938)

Szent-Györgyi Albert díszdoktorrá avatása. Délmagyarország, (14) 61. p. 3. (1938)

Veress professzor vándordíja a KISOK sportolók részére : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 63. p. 8. (1938)

Irodalom és világnézet : Dr. Sík Sándor előadása a Schola Emericana szabadegyetemén. Délmagyarország, (14) 65. p. 2. (1938)

Három érdekes előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 66. p. 7. (1938)

Jog és irodalom. Délmagyarország, (14) 70. p. 2. (1938)

Természettudományi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 71. p. 5. (1938)

Szent-Györgyi professzor díszdoktorsága : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 72. p. 5. (1938)

Kölcsey Ferenc : Sík Sándor szabedegyetemi előadása. Délmagyarország, (14) 72. p. 6. (1938)

"A vallás nem választhatja el azokat, akiknek ajkán a magyar szó cseng" : Gelei József rektor beszéde a szegedi egyetem doktoravató ülésén az erdélyi vallásszabadságról, a felekezeti békéről és az összefogásról. Délmagyarország, (14) 73. p. 3. (1938)

A szegedi Egyetemi Énekkar lengyelországi turnéja. Délmagyarország, (14) 74. p. 15. (1938)

A KEAC kultúrestje : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 74. p. 6. (1938)

A gyermekkor patológiai jelenségei : Várkonyi professzor előadása a Piarista Diákszövetség ifjúsági osztályának előadássorozatában. Délmagyarország, (14) 74. p. 5. (1938)

Az idegklinikával folytatják az egyetemi építkezéseket : ha az állami költségvetésben meghagyják az előirányzott összeget. Délmagyarország, (14) 76. p. 3. (1938)

Juhász Gyula emlékest. Délmagyarország, (14) 77. p. 4. (1938)

Szent-Györgyi Albert a szegedi egyetem díszdoktora : nagyszabású beszédek a szegedi egyetem felejthetetlen ünnepén : „Az emberiség jobb jövőjéért békésen egymás mellett kell élnünk és nem az a lényeg, hogy a magunk nemzetiségét vagy pártját helyezzük mindenki más fölé, hanem az, hogy a tudást helyezzük a tudatlanság fölé, a szeretetet a gyűlölet, az építést a rombolás fölé.". Délmagyarország, (14) 78. pp. 3-4. (1938)

"Ne csak a vitaminok oszoljanak szét a táplálkozásunkban, hanem a tudás szelleme az emberek között". Délmagyarország, (14) 78. p. 4. (1938)

Két éven belül nem folytatják az egyetemi építkezéseket : Szily Kálmán államtitkár tárgyalása a polgármesterrel. Délmagyarország, (14) 79. p. 3. (1938)

"A krisztusi kereszt a gonosztevők bitófájából a legszentebb eszményi jelvényt, a szeretetből fakadó megbocsátás jelvényét csinálta" : Gelei rektor beszéde az egyetem szombati doktoravatási ülésén. Délmagyarország, (14) 80. p. 8. (1938)

Szent-Györgyi Albert az ösztöndíjas tanács tagja : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 81. p. 4. (1938)

Szent-Györgyi professzor és Roger Martin du Gard közös könyvet tervez a békéről. Délmagyarország, (14) 85. p. 15. (1938)

Természettudományi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 93. p. 6. (1938)

Az Egyetemi Énekkar díszhangversenye. Délmagyarország, (14) 90. p. 15. (1938)

A szegedi egyetem hallgatói szerdán kimondták a diákegységet : „Az ifjúságnak nem kellenek olyan vezetők, akik nem az egyetem hallgatói, akik az ifjúság hátán akarnak a bizlos révbe futni" — „A felekezeti különbség sem lehet akadálya az együttműködésnek". Délmagyarország, (14) 93. p. 3. (1938)

Dr. Jancsó Miklós: a gyógyszertan rendkívüli tanára : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 94. p. 5. (1938)

A szegedi egyetem bölcsészdoktorrá avatja Sydney Bruce Snow unitárius lelkészt : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 96. p. 12. (1938)

Természettudományi előadások az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 98. p. 5. (1938)

Szent-Györgyi, Geley és Buza professzorok az Akadémia tagjai : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 101. p. 2. (1938)

Dr. Treer József és dr. Kovács Ödön kinevezése : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 102. p. 12. (1938)

Egyetemi szociális tanfolyam : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 102. p. 12. (1938)

Sydney Bruce Snow díszdoktorrá avatása a szegedi egyetemen. Délmagyarország, (14) 102. p. 12. (1938)

Az egyetem kedden délben avatja díszdoktorrá Sydney Bruce Snow amerikai lelkészt. Délmagyarország, (14) 103. p. 4. (1938)

"Az emberiség legszentebb joga, hogy olyan társadalomban éljen, amely a szeretet és a teljes szabadság elvén épül fel" : A szegedi egyetem díszes ünnepségen avatta díszdoktorává Sydney Bruce Snow amerikai unitárius lelkészt ; a díszdoktor nagyhatású beszéde az emberi jogokról. Délmagyarország, (14) 104. p. 3. (1938)

Surányi-Unger professzor megnyitó előadása az egyetem szociális tanfolyamán. Délmagyarország, (14) 105. p. 2. (1938)

Természettudományi előadások az egyetemen. Délmagyarország, (14) 105. p. 6. (1938)

Szombaton: az Egyetemi Testnevelési Intézet dísztornája a Baross-gimnázium évzáró tornaünnepsége. Délmagyarország, (14) 107. p. 9. (1938)

Purjesz professzor előadása a balatonfüredi orvoshéten. Délmagyarország, (14) 111. p. 2. (1938)

Nagy sikerrel végződött a szegedi egyetemi énekkar lengyelországi turnéja : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 111. p. 6. (1938)

Orvosi továbbképző tanfolyam a szegedi egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 112. p. 5. (1938)

Lengyelország a világgazdaságban : Varsói közgazdász előadása a szegedi egyetemen. Délmagyarország, (14) 113. p. 6. (1938)

Vitamin a betegnek, hogy meggyógyuljon, az egészségesnek, hogy a betegséget megelőzzük : érdekes előadások a vitaminok jelentőségéről a szegedi orvosi továbbképző tanfolyamon. Délmagyarország, (14) 114. pp. 5-6. (1938)

A nyugalomba vonuló Erdélyi professzor ünneplése. Délmagyarország, (14) 114. p. 8. (1938)

Szent-Györgyi professzor a lengyel akadémia tagja : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 114. p. 12. (1938)

Érdekes előadások a vitaminokról : a csecsemőtáplálás és a konyhatudomány. Délmagyarország, (14) 115. p. 6. (1938)

Természettudományi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 117. p. 8. (1938)

Évzáró ünnepély az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 120. p. 6. (1938)

Az egyetem bölcsészeti karának új dékána: dr. Mester János : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 121. p. 3. (1938)

A 70 éves Menyhárt Gáspár professzor ünneplése : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 121. p. 7. (1938)

Évzáró ünnepség az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 122. p. 5. (1938)

"Nem az üresen puffogó szólamok viszik előbbre az ország sorsát, hanem azok, akik tiszta érzéssel az ország szellemi és anyagi emelkedésén munkálkodnak" : érdekes beszédek az egyetem csütörtöki évzáró ülésén ; kiosztották a pályadíjakat. Délmagyarország, (14) 123. pp. 3-4. (1938)

"A nemzet tagjává valakit nem a faji származása, hanem történelmi közösségi tudata avat" : Csekey István egyetemi tanár székfoglaló előadása a Statisztikai Társaságban. Délmagyarország, (14) 129. p. 5. (1938)

"Szent István alkotmánya nem a diktátor szerzeménye, hanem a nemzetet egységesítő és az itt élő népeknek létformát biztosító, ezer esztendő alatt kipróbált műve volt" : Gelei József rektor nagy beszéde a szegedi egyetem új doktoraihoz. Délmagyarország, (14) 134. p. 3. (1938)

Előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 134. p. 7. (1938)

Kecskemét ösztöndíja a szegedi egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 139. p. 6. (1938)

81 új doktort avattak fel szombaton a szegedi egyetemen : Gelei rektor érdekes avatóbeszéde. Délmagyarország, (14) 141. p. 5. (1938)

Magyar küldöttség utazik Helsinkibe a Finnugor Kulturbizottság ülésére : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 144. p. 6. (1938)

Olasz kultuszminiszteri osztályfőnök Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 149. p. 5. (1938)

Csekey professzor észt kitüntetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 155. p. 5. (1938)

Egyetemi tanárok tudományos vitája és párbaja : Zolnai Béla és Fogel József professzorok kardpárbajt vívtak és utána kibékültek- az ellentétek oka: legyen-e török tanszék Szegeden — döntött a miniszter: nem a szegedi egyetemen, hanem Budapesten állítják fel a tanszéket — lezáródott a bölcsész tanárok vitája. Délmagyarország, (14) 157. p. 3. (1938)

Beíratkozás a szegedi egyetemre : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 157. p. 5. (1938)

Kerékjártó professzor Genfben a magyar könyvek szabad forgalmát kérte az utódállamokban. Délmagyarország, (14) 158_2. p. 3. (1938)

Szent-Györgyi professzort díszdoktorrá választotta a párisi Sorbonne : „A világ legrégibb egyetemének díszdoktorsága a Nobel-díj mellett a legmagasabb kitüntetés, amely a tudomány emberét érheti"— A kitüntetés újabb bizonyítéka a megértésnek, jóakaratnak és a nemzetek közötti megbékélésnek. Délmagyarország, (14) 158_4. p. 3. (1938)

Kinevezések : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 161. p. 2. (1938)

Egyetemi tanárok kinevezése. Délmagyarország, (14) 168. p. 2. (1938)

Szent-Györgyi professzor előadása Zürichben : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 176. p. 5. (1938)

Kevesebb hallgatót vettek fel az idén a szegedi egyetemre, mint a múlt évben. Délmagyarország, (14) 194. p. 2. (1938)

A szegedi egyetem évnyitó ülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 196. p. 7. (1938)

Új egyetemi tanár : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 198. p. 6. (1938)

Dr. Miskolczy Dezső külföldi tudományos kitüntetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 200. p. 12. (1938)

Zolnai professzor előadása a Szegedi Rotary Klubban : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 206. p. 11. (1938)

Egyre nehezebb helyzettel küzd az egyetemi diákmenza : Várkonyi professzor a Diákház felépítését sürgeti. Délmagyarország, (14) 211. p. 7. (1938)

Megnyíltak az egyetem népszerű nyelvtanfolyamai : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 212. p. 13. (1938)

Nép, nemzet, nemzetiség : Dr. Csekey István professzor kedden megkezdte előadássorozatát. Délmagyarország, (14) 214. p. 5. (1938)

Október 6. : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 215. p. 5. (1938)

Előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 215. p. 5. (1938)

Ne legyen több október 6-a! : csütörtöki emlékünnep. Délmagyarország, (14) 216. pp. 5-6. (1938)

Dr. Berecz János meghalt. Délmagyarország, (14) 216. p. 5. (1938)

Új egyetemi magántanár : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 218. p. 13. (1938)

Szeged nagy részvéte mellet temették el vasárnap Berecz János professzort. Délmagyarország, (14) 219. p. 3. (1938)

A szegedi zászlómozgalom. Délmagyarország, (14) 219. p. 6. (1938)

"A Felvidék magyarsága" : Kogutowicz Károly egyetemi tanár előadása a szabadegyetemen. Délmagyarország, (14) 219. p. 4. (1938)

Csekey professzor előadásai a budapesti szabadegyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 222. p. 5. (1938)

Klebelsberg Kunó emléke a szegedi egyetemen : Dr. Ereky István rektor pénteki doktoravató beszéde — „Klebelsberg honvédelmi miniszternek tekintette magát — tanítása az az idealizmus, amely nem frázisokra, csillogó, de üres külsőségekre, hanem a lényegre fekteti a súlyt és nem fut légvárak után, hanem dolgozik és alkot". Délmagyarország, (14) 223. p. 5. (1938)

A Lost és társai : előadások a harci gázokról. Délmagyarország, (14) 227. p. 4. (1938)

Természettudományi előadások. Délmagyarország, (14) 227. p. 6. (1938)

A KEAC éremkiosztó estélye. Délmagyarország, (14) 227. p. 8. (1938)

Turul-gyűlés : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 229. p. 6. (1938)

A magyar aviatika problémái a Turul vasárnapi szegedi gyűlésén. Délmagyarország, (14) 231. p. 4. (1938)

Szakelőadások az egyetemen. Délmagyarország, (14) 233. p. 6. (1938)

Dr. Csekey István: a Magyar Vöröskereszt főmegbízotthelyettese : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 236. p. 3. (1938)

Szombaton a párisi Sorbonne díszdoktorává avatják Szent-Györgyi Albertet. Délmagyarország, (14) 240. p. 4. (1938)

A Sorbonne szombaton díszdoktorrá avatta Szent-Györgyi professzort : ,A tudományok annaleseiben elmúlhatatlan dátumok jellemzik egyetemes fontosságú felfedezédeit". Délmagyarország, (14) 241. p. 4. (1938)

Magántanári próbaelőadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 241. p. 13. (1938)

A szegedi egyetem ünnepe a magyar Felvidék felszabadulásának napján. Délmagyarország, (14) 242. p. 3. (1938)

A szegedi ifjúság ajánlotta fel Kassa részére az Országzászlót : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 243. p. 7. (1938)

Szent-Györgyi professzort ünnepli Paris : szerdán előadást tart a Sorbonne-on. Délmagyarország, (14) 244. p. 3. (1938)

Kutatások a Tátrában : szakelőadások az egyetemen. Délmagyarország, (14) 244. p. 6. (1938)

Városi segélyt kér az egyetemi menza : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 249. p. 6. (1938)

Himnusz, a magyar nép zivataros századaiból : Dr. Mészöly Gedeon előadása. Délmagyarország, (14) 251. p. 7. (1938)

A magyar büntetőtörvénykönyv kiegészítése : Dr. Heller Erik előadása. Délmagyarország, (14) 251. p. 6. (1938)

Hunok és germánok : Dr. Moór Elemér magántanár előadása az egyetemen. Délmagyarország, (14) 250. p. 6. (1938)

Ingyen lakást a szegedi egyetemre beíratkozó felvidéki diákok részére : felhívás Szeged társadalmához. Délmagyarország, (14) 257. p. 5. (1938)

Dr. Ereky István rektor doktoravatási beszéde két ifjuságról és a nemzet egységéről : „Egy olyan ifjúság szónokai akarták lelkesíteni és hazaszeretetre buzdítani a felvidéki fiatalságot, amely ifjúság hazaszeretete nálunk uccai tüntetésekben, kevés és laza munkában nyilvánul meg". Délmagyarország, (14) 259. p. 3. (1938)

A szegedi egyetemi menza díjtalan ellátásban részesít 10 felvidéki diákot. Délmagyarország, (14) 260. p. 5. (1938)

Szerdán újabb tüntetések és eltanácsolások voltak a szegedi egyetemen. Délmagyarország, (14) 263. p. 2. (1938)

Surányi-Unger professzor előadása Kielben. Délmagyarország, (14) 263. p. 2. (1938)

Dr. Csekey professzor előadása a Külügyi Társaságban : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 263. p. 6. (1938)

Természettudományi előadások. Délmagyarország, (14) 263. p. 7. (1938)

Szeged földrajzi viszonyai : Dr. Kogutowicz Károly előadása. Délmagyarország, (14) 264. p. 4. (1938)

A szegedi egyetemen csütörtökön helyreállt a rend : Ereky rektor erélyes figyelmeztetése a klinikai rendbontók és tüntetők ellen. Délmagyarország, (14) 264. p. 3. (1938)

A diákszobától-a diplomáig : a szegedi diákok kettős élete és küzdelme a tantermekben és a műhelyekben. Délmagyarország, (14) 266. p. 11. (1938)

Természettudományi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 269. p. 8. (1938)

Cs. Sebestyén Károly előadása az Egyetem Barátainak Egyesületében : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 270. p. 6. (1938)

Sík Sándor fölolvasása Hódmezővásárhelyen : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 271. p. 13. (1938)

Munkában a szegedi "Egység Diákszervezet" : az egyetemi hallgatók gyakorlati kiképzése : tavasszal országzászlót visznek Kassára a szegedi diákok : Ereky Islván dr rektor az „Egység Diákszervezet" legnagyobb támogatója. Délmagyarország, (14) 283. p. 12. (1938)

Közgyűlés az Egyetem Barátainak Egyesületében. Délmagyarország, (14) 272. p. 6. (1938)

A népiségi eszme és a magyar nemzetfogalom : Csekey professzor előadása a Külügyi Társaságban. Délmagyarország, (14) 265. p. 2. (1938)

Beretzk Péter: Tanulságok. Délmagyarország, (14) 131. pp. 9-10. (1938)

Kinka bácsi, a bukszusbokor lakója megfagyott a Stefánián. Délmagyarország, (14) 2. p. 5. (1938)

Hirtelen halál a gőzfürdőben : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 2. p. 5. (1938)

Kinka bácsi élete és halála a bukszusbokortól a várromig. Délmagyarország, (14) 3. p. 5. (1938)

Freund Simon. Délmagyarország, (14) 4. p. 4. (1938)

Halálozás. Délmagyarország, (14) 4. p. 8. (1938)

Két hirtelen haláleset. Délmagyarország, (14) 5. p. 4. (1938)

Két fagyhalál. Délmagyarország, (14) 6. p. 3. (1938)

Halálos szerencsétlenséget okozott az utcai árok és a rossz világítás : egy nyugdíjas vasutas belefulladt a Tompa-uccai árokba. Délmagyarország, (14) 10. p. 3. (1938)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (14) 12. p. 10. (1938)

Färber Jakab : [a család (részletes) gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 13. p. 6. (1938)

Halálozás. Délmagyarország, (14) 13. p. 6. (1938)

Färber Jakab : [a Pick szalámigyár gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 13. p. 6. (1938)

Hirtelen halál. Délmagyarország, (14) 13. p. 7. (1938)

Hirtelen halál. Délmagyarország, (14) 14. p. 7. (1938)

Beregi Camilla. Délmagyarország, (14) 15. p. 4. (1938)

Halálozás. Délmagyarország, (14) 15. p. 7. (1938)

Öngyilkosságot követett el egy dohánygyári munkás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 15. p. 8. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 16. p. 5. (1938)

Gáspár Gyula : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 16. p. 6. (1938)

Csillag József : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 17. p. 2. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 17. p. 6. (1938)

László Andor : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (14) 19. p. 2. (1938)

Öngyilkosság, súlyos szerencsétlenség, véres verekedés : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 19. p. 5. (1938)

Szekeres Géza : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (14) 19. p. 6. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 19. p. 7. (1938)

Illy István : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (14) 23. p. 8. (1938)

Gárgyán János : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (14) 23_2. p. 9. (1938)

Zehntbauer János temetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 24. p. 6. (1938)

Turóczy János : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (14) 29. p. 5. (1938)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 29. p. 6. (1938)

Halálozás. Délmagyarország, (14) 32. p. 6. (1938)

Öngyilkosság. Délmagyarország, (14) 33. p. 6. (1938)

Halálozás. Délmagyarország, (14) 34. p. 12. (1938)

Halálozás. Délmagyarország, (14) 34. p. 12. (1938)

Kopasz Antal röszkei plébános hétfőn hajnalban meghalt. Délmagyarország, (14) 35. p. 5. (1938)

Máder Ármin. Délmagyarország, (14) 35. p. 5. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 35. p. 6. (1938)

Szögi Irénke. Délmagyarország, (14) 35. p. 7. (1938)

Nagy részvét mellett temették el Kopasz Antal röszkei plébánost. Délmagyarország, (14) 36. p. 5. (1938)

Halálozás. Délmagyarország, (14) 36. p. 6. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 37. p. 5. (1938)

Tarján Ernő : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 37. p. 6. (1938)

Hirtelen halál az uccán : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 40. p. 11. (1938)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (14) 40. p. 16. (1938)

Három öngyilkosság lúgkőoldattal. Délmagyarország, (14) 41. p. 5. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 41. p. 5. (1938)

Meghalt a pincérlány, aki marólúggal megmérgezte magát. Délmagyarország, (14) 42. p. 7. (1938)

Meghalt özv. Dr. Kőhegyi Lajosné : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 44. p. 5. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 44. p. 5. (1938)

Nemes Endrényi Paula : [családi gyászjelentés]. Délmagyarország, (14) 45. p. 6. (1938)

Dr. Pálfy György tanácsnok gyásza. Délmagyarország, (14) 45. p. 6. (1938)

Rejtélyes hirtelen halál. Délmagyarország, (14) 45. p. 6. (1938)

Nagy részvét mellett temették el Dr. Pálfy György feleségét : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 46. p. 12. (1938)

Öngyilkosság. Délmagyarország, (14) 46. p. 12. (1938)

Dr. Biedl Samu : [a család részletes gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 47. p. 5. (1938)

Dr. Biedl Samu : [vállalat gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 47. p. 5. (1938)

Dr. Biedl Samu : [Szegedi Izraelita Hitközség előljáróságának gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 47. p. 6. (1938)

Dr. Biedl Samu : [Szegedi Kereskedelmi és Iparbank gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 47. p. 6. (1938)

Szerdán délben temetik Dr. Biedl Samut : [részletes tudósítás]. Délmagyarország, (14) 48. p. 5. (1938)

Gáspár Márton : [család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 48. p. 5. (1938)

Nagy részvét mellett eltemették Dr. Biedl Samut : részletes tudósítás]. Délmagyarország, (14) 49. p. 5. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 49. p. 6. (1938)

Beck Jenő : [család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 49. p. 6. (1938)

Beck Jenő : [szegedi Chevra Kaddisa szentegylet gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 49. p. 6. (1938)

Raáb Alajosné született Román Anna : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (14) 49. p. 9. (1938)

Hirtelen halál. Délmagyarország, (14) 50. p. 5. (1938)

Arkauer Gyula : [vállalat gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 51. p. 4. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 51. p. 6. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 51. p. 6. (1938)

Hirtelen halál. Délmagyarország, (14) 51. p. 6. (1938)

Köszönetnyilvánítás : [köszönetnyilvánítás]. Délmagyarország, (14) 52. p. 7. (1938)

Súlyos gyógyszercserék : verekedések, öngyilkosság a vasárnapi rendőri krónikában. Délmagyarország, (14) 53. p. 5. (1938)

Temetés : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 53. p. 6. (1938)

Öngyilkossági kísérlet, hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 59. p. 8. (1938)

Curry Richárdné született Katona Vilma : [család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 60. p. 2. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 60. p. 6. (1938)

Curry Richárdné meghalt. Délmagyarország, (14) 60. p. 2. (1938)

Király István : [család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 63. p. 4. (1938)

Öngyilkosság marólúggal. Délmagyarország, (14) 63. p. 13. (1938)

Súlyos betegsége miatt szívenlőtte magát Szabó Sándor kéményseprőmester. Délmagyarország, (14) 65. p. 5. (1938)

Lezuhant a létráról és meghalt : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 65. p. 6. (1938)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (14) 68. p. 4. (1938)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (14) 68. p. 4. (1938)

özv. Reich Mórné született Iritz Szidónia : [család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 68. p. 6. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 69. p. 6. (1938)

Sánta Ferenc. Délmagyarország, (14) 72. p. 4. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 74. p. 11. (1938)

Fischer Aladár : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 75. p. 5. (1938)

Fischer Aladár halála : [nekrológ]. Délmagyarország, (14) 75. p. 6. (1938)

Fischer Aladár : [az Angol-Magyar Jutafonó- és Szövőgyár Részvénytársaság gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 75. p. 6. (1938)

Fischer Aladár : [az Alföldi Utazók és Kereskedők Egyesületének társelnöke; az Egyesület gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 75. p. 6. (1938)

71 éves asszony holtteste a Tiszában : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 75. p. 7. (1938)

Eltemették Fischer Aladárt : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 77. p. 5. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 77. p. 5. (1938)

Pfeifer Dániel : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 80. p. 4. (1938)

Sipos Iván öngyilkossága : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 80. p. 11. (1938)

Egy tápéi kereskedő halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 83. p. 5. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 83. p. 5. (1938)

özv. Krausz Jánosné született Kramer Kunigunda : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 83. p. 6. (1938)

Halálozás. Délmagyarország, (14) 84. p. 6. (1938)

Halálozás. Délmagyarország, (14) 85. p. 17. (1938)

Bartus János : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 86. p. 2. (1938)

id. Szedresi Lajosné született Szücs Teréz : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 89. p. 4. (1938)

Egy harmincéves nő hirtelen halála. Délmagyarország, (14) 89. p. 6. (1938)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (14) 90. p. 4. (1938)

Halálozás. Délmagyarország, (14) 90. p. 4. (1938)

Király Mihályné született Korom Julianna : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 91. p. 2. (1938)

Halálozás. Délmagyarország, (14) 93. p. 5. (1938)

Két hirtelen halál. Délmagyarország, (14) 93. p. 5. (1938)

Álmom édesanyámról... : egy 19 éves lány megmérgezte magát mert nem tudta árvasását elviselni. Délmagyarország, (14) 95. p. 5. (1938)

Két hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 96. p. 12. (1938)

Két megrendítő öngyilkosság : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 97. p. 4. (1938)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 97. p. 7. (1938)

moholi Karakasevich Károly : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (14) 98. p. 5. (1938)

Halálozás. Délmagyarország, (14) 101. p. 6. (1938)

Halálozás : [anyakönyvi hír]. Délmagyarország, (14) 103. p. 6. (1938)

Szakáts József halála : [nekrológ]. Délmagyarország, (14) 104. p. 7. (1938)

Felakasztotta magát egy 82 éves asszony. Délmagyarország, (14) 109. p. 5. (1938)

Kakuszi János. Délmagyarország, (14) 109. p. 8. (1938)

Két héttel ezelőtt öngyilkosságot követett el : csütörtökön kifogták holttestét a Tiszából : [. Délmagyarország, (14) 112. p. 5. (1938)

Öngyilkosság : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 114. p. 13. (1938)

Fülöp Jakab : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 117. p. 2. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 118. p. 5. (1938)

Kettős halálos családi dráma : a 22 éves fiú revolverrel agyonlőtte brutális apját, majd öngyilkosságot követett el. Délmagyarország, (14) 118. p. 6. (1938)

Meghalt Aldobolyi Nagy Zoltán : [nekrológszerű rövid hír]. Délmagyarország, (14) 119. p. 12. (1938)

Schwarcz Pál : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 120. p. 5. (1938)

Schwarcz Pál : [a Hűtőház és Élelmiszerszállító Részvénytársaság Szeged gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 120. p. 5. (1938)

Halálozás : [nekrológ]. Délmagyarország, (14) 120. p. 6. (1938)

Halálozás. Délmagyarország, (14) 120. p. 6. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 124. p. 5. (1938)

Szabó Józsefné született Náczi Mária : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 125. p. 10. (1938)

Kenyeres Izsóné született Spitzer Teréz : [a család részletes gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 126. p. 7. (1938)

Szekulesz József : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 126. p. 7. (1938)

Szekulesz József halála Palicson. Délmagyarország, (14) 127. p. 2. (1938)

Megdöbbentő gyilkos merénylet Dr. Incze Klári klinikai orvosnő ellen : [riportszerű tudósítás]. Délmagyarország, (14) 127. p. 3. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 127. p. 5. (1938)

Dr. Incze Klára tragédiája. Délmagyarország, (14) 128. pp. 3-4. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 128. p. 6. (1938)

Ezrek és ezrek jelenlétében pénteken délután eltemették Incze Klárát. Délmagyarország, (14) 129. p. 3. (1938)

özv. Doktor Jánosné született Márki Julianna : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 130. p. 4. (1938)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (14) 130. p. 4. (1938)

Ciánkálival megmérgezte magát egy egyetemi altiszt : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 131. p. 6. (1938)

özv. Bánatfi Ernőné született Marmorstein Lujza : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 131. p. 7. (1938)

A villámcsapás agyonütött a paprikaföldön egy hatvankét éves gazdát. Délmagyarország, (14) 132. p. 3. (1938)

Súlyos szerencsétlenség a Boldogasszony sugárúton : a villamos elütött és borzalmasan összeroncsolt egy süketnéma asszonyt : [tudósítás]. Délmagyarország, (14) 133. p. 3. (1938)

Erdős Miksa : [a család részletes gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 133. p. 5. (1938)

Halálozás. Délmagyarország, (14) 133. p. 5. (1938)

Egy fiatal szegedi kereskedő tragédiája. Délmagyarország, (14) 135. p. 5. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 135. p. 13. (1938)

Nagy részvét mellett eltemették Baracs Dezsőt : [tudósítás]. Délmagyarország, (14) 136. p. 6. (1938)

Sandberg Henrikné született Tauss Ida. Délmagyarország, (14) 139. p. 4. (1938)

László Albert : [a család részletes gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 139. p. 4. (1938)

László Albert : [a vállalat gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 139. p. 6. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 139. p. 6. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 139. p. 6. (1938)

Halálozás : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 139. p. 6. (1938)

László Albert. Délmagyarország, (14) 139. p. 6. (1938)

Abonyi Mihály : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 141. p. 8. (1938)

Plesz Henrik : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 143. p. 3. (1938)

Plesz Henrik. Délmagyarország, (14) 144. p. 6. (1938)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (14) 144. p. 6. (1938)

Nikotinoldattal megmérgezte magát egy féltékeny fiatal férj : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 147. p. 4. (1938)

Két halottja van Szegeden a kánikulának. Délmagyarország, (14) 147. p. 5. (1938)

Temetés : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 147. p. 5. (1938)

Meghalt Makláry református püspök : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 150. p. 2. (1938)

A tiszai fürdés halottja : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 151. p. 5. (1938)

Hamzsek Mátyásné született Lestár Anna : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 152. p. 4. (1938)

Fabró Henrik özvegyének halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 152. p. 12. (1938)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 153. p. 5. (1938)

Dr. Lukhaup Miklós ügyvéd tragédiája : keddre virradóra irodájában szivenlőtte magát-búcsúlevelei szerint ázért követte el végletes tettét, mert elveszítette hitét a jövőben : [részletes tudósítás]. Délmagyarország, (14) 154. p. 3. (1938)

Dr. Lőte József : a szegedi egyetem volt professzora meghalt : [nekrológ]. Délmagyarország, (14) 155. p. 2. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 158. p. 11. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 158_1. p. 5. (1938)

özv. Rigó Balázsné született Dudás Anna : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 158_6. p. 8. (1938)

Dr. Mezei Pál halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 158_7. p. 6. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 158_7. p. 6. (1938)

„Én rajtam akart segíteni..." : szomorú beszélgetés Szántó Jenővel, Sárvári Anna urával. Délmagyarország, (14) 161. p. 6. (1938)

Egy fiatal tanárjelölt megdöbbentő tragédiája a strandon : tanítványai szemeláttára elmerült a vízben és holtan találták meg : át kell szervezni a vízimentést. Délmagyarország, (14) 164. p. 5. (1938)

özv. Klein Sámuelné : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 169. p. 4. (1938)

Dr. Kálmán Nándorné született Rex Erzsi. Délmagyarország, (14) 169. p. 5. (1938)

Szántai Imréné született Halász Mária. Délmagyarország, (14) 170. p. 4. (1938)

Szukits Imre : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 172. p. 6. (1938)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 172. p. 7. (1938)

Meghalt Hlinka páter : [rövid nekrológ]. Délmagyarország, (14) 174. p. 1. (1938)

Hlinka pátert vasárnap temetik el : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 175. p. 1. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 176. p. 5. (1938)

Marólúggal megmérgezte magát egy 69 éves asszony : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 179. p. 4. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 184. p. 7. (1938)

Köszönetnyilvánítás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 184. p. 7. (1938)

Szolgálati revolverével agyonlőtte magát Gera József rendőrtiszthelyettes : [tudósítás]. Délmagyarország, (14) 185. p. 5. (1938)

özv. Rudas Lipótné született Burg Eugénné : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 190. p. 5. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 192. p. 7. (1938)

Eltemették Klein Ottót : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 194. p. 13. (1938)

Kelemen György : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 194. p. 13. (1938)

Egy 82 éves asszony a kútba vetette magát : két öngyilkossági kisérlet revolverrel és gyufaoldallal. Délmagyarország, (14) 195. p. 7. (1938)

Bakacsi Mihály : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 200. p. 8. (1938)

Halálos horgászás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 203. p. 5. (1938)

özv. Pick Márkné született Weiss Katalin : [család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 213. p. 4. (1938)

Meghalt Pick Márkné : [rövid nekrológ]. Délmagyarország, (14) 213. p. 7. (1938)

Temetés : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 214. p. 7. (1938)

Két levél Berecz professzor koporsójára. Délmagyarország, (14) 217. p. 5. (1938)

Benedek András: Testvérgyilkosság a Szántó utcában : Keszeg József revolverrel agyonlőtte nővérét : a rovott múltú betörő önként jelentkezett és azzal védekezik, hogy véletlenül sült el a fegyvere. Délmagyarország, (14) 217. pp. 5-6. (1938)

Vasárnap délben kísérik el utolsó útjára Berecz professzort : [tudósítás]. Délmagyarország, (14) 218. p. 3. (1938)

Bakonyi Ármin : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 218. p. 6. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 218. p. 13. (1938)

Temetés után : [nekrológ]. Délmagyarország, (14) 219. p. 3. (1938)

Szeged nagy részvéte mellett temették el Berecz János professzort : [részletes tudósítás]. Délmagyarország, (14) 219. p. 5. (1938)

Berecz János emléke : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 222. p. 5. (1938)

Lájer Dezső meghalt : [nekrológ]. Délmagyarország, (14) 223. p. 4. (1938)

Kovács Samu. Délmagyarország, (14) 223. p. 5. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 223. p. 6. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 223. p. 6. (1938)

Lájer Dezső : [a család részletes gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 224. p. 9. (1938)

Lájer Dezső : [a Szegedi Szociáldemokrata Párt, a Szakszervezeti Bizottság és a szegedi munkásintézmények gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 224. p. 9. (1938)

Lájer Dezső temetése : [részletes tudósítás]. Délmagyarország, (14) 225. p. 4. (1938)

Borzalmas öngyilkosság a Szeged állomáson : [riportszerű tudósítás]. Délmagyarország, (14) 229. p. 5. (1938)

Stenczel Lajos esperes meghalt : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 230. p. 15. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 230. p. 15. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 230. p. 15. (1938)

Öngyilkosság. Délmagyarország, (14) 230. p. 16. (1938)

Amigó Gyuláné született Regdon Margit : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 231. p. 5. (1938)

Lusztig Imre : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 231. p. 5. (1938)

Emőd Tamást eltemették Váradon : [nekrológ]. Délmagyarország, (14) 231. p. 6. (1938)

Titokzatos halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 232. p. 6. (1938)

Vér György: Emőd Tamás és Juhász Gyula : két költő mindörökké tartó barátsága Váradtól Szegedig : húsz éves levelezés megható dokumentumai. Délmagyarország, (14) 236. pp. 9-10. (1938)

Privinczky György : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 241. p. 6. (1938)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 241. p. 16. (1938)

Balogh Antal : [a család részletes gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 242. p. 4. (1938)

Halálozás. Délmagyarország, (14) 244. p. 5. (1938)

Felakasztotta magát egy idegbeteg asszony. Délmagyarország, (14) 245. p. 7. (1938)

Köszönetnyilvánítás : [a család részletes gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 254. p. 8. (1938)

Angyal Gáspárné született Timperger Róza : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 258. p. 4. (1938)

Winternitz professzor halála : [rövid nekrológ]. Délmagyarország, (14) 259. p. 7. (1938)

vitéz Szántai János : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 260. p. 6. (1938)

Pártos Sándor : [a család részletes gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 264. p. 4. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 264. p. 5. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 266. p. 12. (1938)

Deák Kálmánné született Üveges Anna : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 267. p. 6. (1938)

Herczeg István : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 269. p. 8. (1938)

Gajdacsi János : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 269. p. 8. (1938)

Köszönetnyilvánítás : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 271. p. 4. (1938)

Mogán Róza : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 273. p. 4. (1938)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (14) 273. p. 6. (1938)

Gerle Imre : 1868-1938 : [részletes nekrológ]. Délmagyarország, (14) 274. pp. 3-4. (1938)

Eltemették a Gerle házaspárt : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 275. p. 5. (1938)

Temetés : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 275. p. 5. (1938)

Köszönetnyilvánítás : [a család részletes gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 277. p. 4. (1938)

Halálozás : [a vállalat gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 280. p. 6. (1938)

Halálozás : [nekrológszerű, rövid hír]. Délmagyarország, (14) 280. p. 6. (1938)

Halálragázolt a bérautó egy öreg hordárt : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 281. p. 5. (1938)

özv. Susula Sándorné született Babarci Ágnes : [a család gyászjelentése]. Délmagyarország, (14) 282. p. 6. (1938)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 284. p. 7. (1938)

A szőregi telefon. Délmagyarország, (14) 1. p. 10. (1938)

Hétfőn vitézzé avatták Silley Antal tábornokot, a szegedi (1.) gyalogsági parancsnokot. Délmagyarország, (14) 2. p. 6. (1938)

Ismét elhalasztják az egyetemi építkezések folytatását? : A hónap előtti megbeszélések óta egyetlen lépés sem történt - Még az új idegklinika felépítésére sincs remény. Délmagyarország, (14) 3. p. 3. (1938)

Modern bérpalota épül a Széchenyi-téren a városi bérház mellett? : Mi lesz a rendőrségi palota építésével. Délmagyarország, (14) 3. p. 5. (1938)

900 ezer pengőbe kerül a kultúrpalota kibővítése : de az államnak jelentős segítséget kell nyújtania a fontos kultúrintézmény működésének és fejlődésének biztosításához : tervek és javaslatok a városi múzeum megerősítésére és átalakítására. Délmagyarország, (14) 4. p. 5. (1938)

Elkészült a szegedi "légvédelmi ház". Délmagyarország, (14) 4. p. 6. (1938)

Szombaton egyhangúlag Csongrád megye alispánjává választják Dósa István dorozsmai főszolgabírót : beszélgetés az új alispánnal dorozsmai kérdéseiről. Délmagyarország, (14) 5. p. 5. (1938)

Szigorú vásárzárlatot rendeltek rendeltek el Szegeden a nyugat felől közlekedő állatjárványok megakadályozása érdekében : a nyugat felől közlekedő állatjárványok megakadályozása érdekében : a helytelenül értelmezett rendelkezés zavarokkal fenyegette a város húsellátását : tanyai gazdák a már eladott állatokat akadálytalanul beszállíthatják a városba. Délmagyarország, (14) 5. p. 5. (1938)

Elhalasztották a múzeumi bizottság ülését. Délmagyarország, (14) 5. p. 6. (1938)

70 százalékra emelik fel a szegedi pótadót : a tárcaközi bizottság kisebb módosításokkal helybenhagyta a város költségvetését. Délmagyarország, (14) 6. p. 3. (1938)

Az ellenzék nagy győzelmet aratott a szőregi képviselő testületi választáson : nyolc mandátumból ötöt kaptak a Független Kisgazdapárt jelöltjei : nyilasok még csak egy póttagságot sem tudtak szerezni. Délmagyarország, (14) 6. p. 5. (1938)

Beszüntették a háziipari foglalkoztató műhelyt : öten pályáztak a bérletre, de a dönlés előtt mind az öt visszalépett. Délmagyarország, (14) 6. p. 7. (1938)

Németország teljesen elfordul a szegedi paprikától és meghonosítja az önálló paprikatermelést : kétmillió paprikapalántát ültetnek Dürkheim környékén. Délmagyarország, (14) 6. p. 7. (1938)

Két levél a Városi Tisztviselők Otthonáról. Délmagyarország, (14) 6. p. 11. (1938)

Szerdán újabb tárgyalások kezdődnek Szegeden a rendőrségi palota ügyében : "Az építés kilátástalannak látszik". Délmagyarország, (14) 7. p. 3. (1938)

Nyilvános melegedő helyiséget rendeznek be a Széchenyi-téren. Délmagyarország, (14) 7. p. 4. (1938)

"Az önállósítási alapból eddig egyetlen szegedi iparos sem részesült" : fontos kérdések az ipartestület elöljáróságának hétfői ülésén. Délmagyarország, (14) 7. p. 4. (1938)

Rövidesen megnyílik Kiskundorozsmán a modern "Egészségháza". Délmagyarország, (14) 7. p. 6. (1938)

A városrendezési program és az Apponyi Albert-ucca [utca] aszfaltozása : vitéz dr. Shvoy Kálmán: "A városrendezési bizottság munkáját az összesség érdeke irányítja". Délmagyarország, (14) 8. p. 3. (1938)

Dr. Dósa István alipán búcsúja Dorozsmától. Délmagyarország, (14) 8. p. 4. (1938)

Izgatásért ismét elítélték a szegedi nyilasagitátorokat : „Maguk »bátor pártnak« tartják magukat a törvényszék előtt meg nem mernek semmit bevallani". Délmagyarország, (14) 8. p. 5. (1938)

Az állatvásártilalom : védekezés a fertőző járványok ellen : a gazdák kérésére Felsőközpontra felfüggesztik a vásártilalmat. Délmagyarország, (14) 9. p. 3. (1938)

Állandóan emelkedik a szegedi ipartestület ügyforgalma : Katona tanácsnok meglepő vizsgálata az ipartestületben. Délmagyarország, (14) 9. p. 4. (1938)

Fontos tárgyalások a Somogyi-könyvtár és az Egyetemi Könyvtár helyiség-kérdéséről. Délmagyarország, (14) 10. p. 5. (1938)

Egy hónap alatt húsz százalékkal drágult a szegedi piac : a piacrendészeti hivatal csak feljegyzi árakat, de a drágulás okait nem kutatja. Délmagyarország, (14) 11. p. 5. (1938)

Csütörtökön elnökséget választ a kereskedelmi és iparkamara : egységes megállapodás a három tisztségre. Délmagyarország, (14) 12. p. 5. (1938)

Rei : Olcsóbb és jobb autóbuszjáratokat és villanyt kíván Sándorfalva : amelynek népe idegenkedik minden szélsőségtől. Délmagyarország, (14) 12. p. 6. (1938)

A dorozsmai varázsszőnyeg elindult a világhír felé : látogatás egy "ínségenyhítő" üzemben. Délmagyarország, (14) 12. p. 10. (1938)

Terv a városi múzeum és a Somogyi-könyvtár különválasztására. Délmagyarország, (14) 13. p. 2. (1938)

A szegedi kereskedők állást foglaltak a kereskedelem megkötése ellen : "A kereskedelem bürokratikus szabályozása helyett a szakoktatás fejlesztése és célszerű reformok szükségesek". Délmagyarország, (14) 13. p. 3. (1938)

Két levél a szabadtérről. Délmagyarország, (14) 13. p. 4. (1938)

Januárra befejezik a Mátyás-templom restaurálását : nagyszabású újjáépítési munka folyik az alsóvárosi barátok templomában. Délmagyarország, (14) 14. p. 3. (1938)

Ma délelőtt választ elnököt a kereskedelmi és iparkamara : a polgármester az alakuló ülésen. Délmagyarország, (14) 15. p. 3. (1938)

Egészségügyi okokból módosítják a piaci szabályrendeletet : eltiltják az élelmiszerek földről való árusítását. Délmagyarország, (14) 15. p. 5. (1938)

Feltételezések és -tények két szabadtéri levél után. Délmagyarország, (14) 15. pp. 5-6. (1938)

Május 26. helyett június 4-én kezdődik a jubiláris X. Szegedi Ipari Vásár. Délmagyarország, (14) 16. p. 2. (1938)

A szegedi kereskedelmi és iparkamara új elnöke: Rainer Ferenc : a kereskedelmi osztály elnökévé egyhangúlag Grosz Marcellt választották meg. Délmagyarország, (14) 16. p. 3. (1938)

Négy képviselőt Szegednek. Délmagyarország, (14) 18. p. 1. (1938)

Tárgyalások a Dóm-téri játékok előkészítésére : Janovics Jenő beszámolója a polgármesternek. Délmagyarország, (14) 18. p. 3. (1938)

Megindult a harc a szegedi haszonbérlők választójogáért : ne három, hanem négy képviselője legyen Szegednek-Pap Róbert és Dettre János indítványa a januári közgyűlés előtt. Délmagyarország, (14) 18. p. 5. (1938)

A városi zeneiskola átalakítása : még nem döntöttek a tervekről. Délmagyarország, (14) 18. p. 7. (1938)

Król Oszvald: Szegedi ingatlanárak 1937-ben. Délmagyarország, (14) 18. pp. 7-8. (1938)

törvényhat Egöd Andor: Uszoda, strand, hullámfürdő, gyógyfürdő. Délmagyarország, (14) 18. p. 10. (1938)

A társadalmi béke és az összetartás szolgálatára egyesületet alakítottak Dorozsmán. Délmagyarország, (14) 18. p. 12. (1938)

A fuvarosokat elhelyezik a Szent-István térről. Délmagyarország, (14) 18. p. 12. (1938)

Új ügyvédek felvétele a szegedi ügyvédi kamarában. Délmagyarország, (14) 18. p. 13. (1938)

Affér az ipartestületek és a város között az alkalmi árúsok működése körül. Délmagyarország, (14) 19. p. 5. (1938)

A gázgyár, mint hűbér-úr. Délmagyarország, (14) 20. p. 1. (1938)

A szabadtéri játékok karmester-afférje : Szent-györgyi professzor vezetésével kedden küldöttség járt a polgármesternél. Délmagyarország, (14) 20. p. 5. (1938)

Beszéljünk a Fehértóról. Délmagyarország, (14) 22. p. 1. (1938)

A szabadtéri karmester-affér : a budapesti Operaház tagjai elégtételt kérnek Rubány Vilmosnak. Délmagyarország, (14) 22. p. 4. (1938)

A szegedi földbérlőknek választójogot és négy szegedi mandátumot kér a közgyűlés a kormánytól. Délmagyarország, (14) 23_2. p. 3. (1938)

A földbérlők választójoga és a negyedik szegedi mandátum. Délmagyarország, (14) 23_2. pp. 4-5. (1938)

Érdekes adatok Szeged idegenforgalmáról : az Idegenforgalmi Hivatal jelentése - A Szabadtéri Játékok jelentősége - Sikerek, tervek, hiányok és hibák. Délmagyarország, (14) 23_2. pp. 5-6. (1938)

K. Gy. : Kiskundorozsma története : Sztriha Kálmán könyve. Délmagyarország, (14) 23_2. p. 9. (1938)

A szegedi játékok története. Délmagyarország, (14) 23_2. p. 13. (1938)

Hétfőn rendkivüli ülést tartott az ipartestület előljárósága : Rainer Ferenc kamarai elnök üdvözlése - a mesterképző tanfolyamok - a ruházati és húsiparban életbe lép a nyolcórás munkaidő. Délmagyarország, (14) 24. p. 2. (1938)

Milyen feladatokat ró Szegedre a városrendezési törvény : be kell vezetni a húsz év óta húzódó telekérték adót. Délmagyarország, (14) 26. p. 3. (1938)

A tápéi bérlők holdankint egy pengőt ajánlottak fel a tápéi templom átépítéséhez. Délmagyarország, (14) 26. p. 3. (1938)

Február 15-én dől el Szőreg 145 hold földjének eladása : egy község élete, küzdelme és reményei Szeged határában. Délmagyarország, (14) 26. p. 4. (1938)

Májusra elkészül a fehértói idegenforgalmi csárda. Délmagyarország, (14) 27. p. 3. (1938)

Szegedi eset-országos tanulság. Délmagyarország, (14) 28. p. 1. (1938)

Uccakövezési [!Utca] és vízellátási kérdések a városrendezési bizottság hétfői ülése előtt : kiaszfaltozzák a Somogyi uccát [utcát] - véglegesen rendezni kell a város egész területének vízellátását és csatornázását. Délmagyarország, (14) 29. p. 3. (1938)

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank mérlegülése. Délmagyarország, (14) 30. p. 10. (1938)

Az alsóvárosi egyházközség tiltakozik a köztemető megvalósítása ellen : éles harcot jelent be a terv ellen és ragaszkodik a külön alsóvárosi felekezeti temetőhöz - a külvárosok egészségügyének megoldása sokkal fontosabb, mint a köztemető megvalósítása. Délmagyarország, (14) 31. p. 3. (1938)

Kedvezmény a Szegedi Ipari Vásár kiállítói számára. Délmagyarország, (14) 31. p. 6. (1938)

Döntöttek a városi zeneiskola átépítésére kiírt tervpályázat ügyében : 1. Várnay Marianne, 2. Berniczky József, 3. Ottovay István. Délmagyarország, (14) 33. p. 3. (1938)

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 93.-ik üzletéve. Délmagyarország, (14) 34. p. 17. (1938)

A szegedi postaszolgálatot vizsgálja meg a posta vezérigazgatója : a tanyai szolgálat javítása és a városi kézbesítés. Délmagyarország, (14) 37. p. 2. (1938)

A közkórházzal egyesítik a Pulcz-uccai [!utcai] járványkórházat. Délmagyarország, (14) 37. p. 3. (1938)

Tervpályázatot ír ki a város a rendőrségi palota építésére : ha majd a belügyminiszter hozzájárul a közgyűlés feltételeihez. Délmagyarország, (14) 38. p. 3. (1938)

Márciusban választ elnököt a Dugonics-Társaság : érdekes események az irodalmi társaság programján. Délmagyarország, (14) 38. p. 3. (1938)

A Fehértó madártani jelentősége : dr. Bereck Péter előadása. Délmagyarország, (14) 38. p. 5. (1938)

A szabadtéri játékok története : a Tömörkény-Társaság érdekes ülése. Délmagyarország, (14) 39. p. 4. (1938)

Szinházi és műsorkérdések a színügyi bizottság pénteki ülésén. Délmagyarország, (14) 39. p. 5. (1938)

Meleg ünnepséggel búcsúztatta el Dorozsma dr. Dósa Istvánt, Csongrád megye új alispánját. Délmagyarország, (14) 39. pp. 5-6. (1938)

A nyáron megkezdik az egyetemi idegklinika építését : vitéz dr. Shvoy Kálmán tárgyalásai a kultuszminisztériumban az egyetemi építkezések folytatásáról és a lezárt klinikai ágyak megnyitásáról. Délmagyarország, (14) 40. p. 3. (1938)

Népkonyha és szükségmunka helyett szegedi munkát kérnek a szegedi munkások : idegenek helyett elsősorban szegedi munkanélkülieket alkalmazzanak. Délmagyarország, (14) 40. p. 5. (1938)

Zenekari és szervezési kérdések a szabadtéri bizottság szombati ülésén. Vitéz dr. Shvoy Kálmán napirendelőtti felszólalása - Limitálták a zenekari költségeket. Délmagyarország, (14) 40. pp. 5-6. (1938)

Megint elmarad Alsóközpont 800 méteres fontos útszakaszának kikövezése? Délmagyarország, (14) 40. p. 7. (1938)

Római lap a szegedi paprikafaluról : az "il Giornale della Domenica" cikke a paprikáról és Röszkéről. Délmagyarország, (14) 40. p. 9. (1938)

Iványi-Grünwald Béla nyilatkozata a magyar képzőművészek szegedi kiállításáról. Délmagyarország, (14) 40. p. 13. (1938)

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 1937. évi üzleti jelentése. Délmagyarország, (14) 40. pp. 17-18. (1938)

"100 ezer magántisztviselő harcol jogaiért" : a szegedi magántisztviselő vasárnapi gyűlése. Délmagyarország, (14) 41. p. 4. (1938)

"A gazdaérdekekre kell figyelemmel lenni, nem pedig a politikai állásfoglalásra" : Szeged mezőgazdasági bizottságának záróközgyűlése. Délmagyarország, (14) 41. p. 5. (1938)

Pálfy polgármester nagy beszéddel installálta a kamara új elnökségét : a polgármester határozott állásfoglalása a kereskedelem szabadsága mellett. Délmagyarország, (14) 42. pp. 3-4. (1938)

Izgalmas jelenetek között - a kereskedők távollétében a kamarai tagok egy kisebb csoportja állást foglalt a kereskedői képesítés mellett : heves viharban, puccsszerű határozattal fejeződött be az új kamara közgyűlése. Délmagyarország, (14) 42. pp. 5-6. (1938)

Tavasszal megnyílik Újszegeden a zöldkeresztes védőnőképző intézet. Délmagyarország, (14) 43. p. 3. (1938)

Nem a kamara többsége foglalt állást a kereskedői képesítés mellett : két nyilatkozat a kereskedők távollétében hozott puccsszerű határozatról. Délmagyarország, (14) 43. p. 5. (1938)

A gazdák számarányuknak megfelelő állásokat kérnek a városnál : küldöttség a polgármesternél. Délmagyarország, (14) 43. p. 7. (1938)

Az Egyetemet Végzett Nők műsoros táncestje. Délmagyarország, (14) 43. p. 7. (1938)

A képzőművészek reprezentatív szegedi kiállítása : Aba Novák Vilmos nyilatkozata. Délmagyarország, (14) 43. p. 8. (1938)

A "Viharsarok" Dr. Kogutowicz Károly előadása és éles állásfoglalása Féja Géza ellen. A polgármester felhívása a szegedi munkások foglalkoztatásáról. Délmagyarország, (14) 44. p. 3. (1938)

"A szegedi munkások jogának biztosítása: várospolgári kötelesség" : a polgármester felhívása a szegedi munkások foglalkoztatásáról. Délmagyarország, (14) 45. p. 3. (1938)

Ma délután nyílik meg a képzőművészek reprezentatív kiállítása. Délmagyarország, (14) 45. p. 7. (1938)

Nyugalomba vonul Lukács Ignácz, a szegedi járásbíróság elnöke. Délmagyarország, (14) 46. p. 7. (1938)

Magyar festők : reprezentatív kiállítás az Iparcsarnokban. Délmagyarország, (14) 46. pp. 7-8. (1938)

A Hősök kapuja freskói. Délmagyarország, (14) 47. p. 3. (1938)

Dr. Biedl Samu halála. Délmagyarország, (14) 47. pp. 3-4. (1938)

Shvoy Kálmán beszéde a magyar katonáról a frontharcosok vasárnapi estélyén : a frontharcosok vasárnapi estélyén. Délmagyarország, (14) 47. p. 5. (1938)

A szegedi magánalkalmazottak 44 órás munkahete : "célunk az, hogy a tisztviselők a vállalatok vezetőivel karöltve, az érdekeket szem előtt tartva oldják meg az új helyzetet". Délmagyarország, (14) 49. p. 3. (1938)

A belügyminiszter jóváhagyta a szabadtéri játékok költségvetését : de utasította a várost, hogy a keret túl nem léphető. Délmagyarország, (14) 50. p. 3. (1938)

Megszüntették az állatvásártilalmat : visszavonták a tiltó rendelkezéseket. Délmagyarország, (14) 50. p. 4. (1938)

6000 termelő 8000 holdon akar paprikát termelni : a termelők a tavalyinál lényegesen nagyobb terület megművelésének engedélyezését kérik. Délmagyarország, (14) 50. p. 4. (1938)

"A hiányos táplálkozás következménye, hogy Magyarországon pusztít legjobban a tbc" : a falu és a földmunkásság kérdései az öregségi biztosifás képviselőházi vitájában. Délmagyarország, (14) 51. pp. 1-2. (1938)

Szabadalmazott paprikadobozok, amelyek kilónkint 2 pengővel megdrágítják a paprikát : Pálfy polgármester a földmívelési minisztérium értekezletén. Délmagyarország, (14) 51. p. 3. (1938)

Iskolaszanatóriumot létesítenek az újszegedi Árpád-Otthonban a tanyai gyermekek részére : májusban megkezdi működését a modern egészségügyi intézmény. Délmagyarország, (14) 51. p. 3. (1938)

A kereskedelmi miniszter félárú utazási kedvezményt engedélyezett a Szegedi Ipari Vásár látogatóinak. Délmagyarország, (14) 52. p. 6. (1938)

A szegedi munkások szegedi munkája. Délmagyarország, (14) 52. p. 9. (1938)

Paprikakísérleti mintatelepeket létesítenek több szegedi gazdálkodó földjén. Délmagyarország, (14) 53. p. 3. (1938)

Dr. Biedl Samu emléke. Délmagyarország, (14) 53. p. 6. (1938)

"A paprika egyedülálló eszményi fűszernek tekinthető" : természettudományi előadások az egyetemen. Délmagyarország, (14) 55. p. 5. (1938)

A mestervizsgák miatt lényeges visszaesést mutat Szeged múlt évi iparforgalma : 820-al szemben csak 584-en kértek uj iparengedélyt. Délmagyarország, (14) 54. p. 5. (1938)

Ingyen - strandfürdő Újszegeden. Délmagyarország, (14) 56. p. 5. (1938)

Gongrudakkal szerelték fel és tökéletesítették a Dóm-téri órajátékot. Délmagyarország, (14) 56. p. 6. (1938)

A gázgyári kölcsön és a járványkórház ügye is a rendkívüli közgyűlés elé kerül : a szakbizottságok kisebb bizottságok elé utalták a gázgyár legújabb ajánlatát — közkórházi alosztály, vagy önálló intézmény legyen-e a járványkórház. Délmagyarország, (14) 57. p. 3. (1938)

Dorozsmai nyílt levél a belügyminiszter úrhoz. Délmagyarország, (14) 57. p. 5. (1938)

Emlékezés dr. Biedl Samuról : Pártos Ernő beszéde a Nemzeti Szabadságpárt gyászgyűlésén. Délmagyarország, (14) 58. p. 7. (1938)

Helyreállítják a Hősök Kapuja megrongálódott freskóit : Aba Novák Vilmos hétfői szemléje. Délmagyarország, (14) 59. p. 6. (1938)

A paprika a rádióban : szerdán délután helyszíni közvetítés készült a paprikakísérleti állomásról. Délmagyarország, (14) 60. p. 2. (1938)

Statáriális határozattal kiirtották Alsóközpont főútjának fasorát : a polgármester sürgős vizsgálatot rendelt el. Délmagyarország, (14) 60. p. 4. (1938)

A szegedi munkások 50 százalékos utazási kedvezményt kérnek : hogy elfoglalhassák a vidéki munkahelyeket. Délmagyarország, (14) 60. p. 6. (1938)

Szegedi március. Délmagyarország, (14) 60. p. 7. (1938)

Két hét múlva megszűnik a városi számvevőség : késedelem az állami kinevezések körül. Délmagyarország, (14) 61. p. 3. (1938)

Szegedi papucs és halbicska a nemzetközi kiállításon. Délmagyarország, (14) 61. p. 5. (1938)

"Szegedi Est" Budapesten : hogyan maradtak ki a műsorból Szeged irodalmi életének számos tényezője. Délmagyarország, (14) 62. p. 4. (1938)

Szeged legújabb szenzációja. Délmagyarország, (14) 63. p. 9. (1938)

A szabadtéri játékok előkészítése : Jankovics Jenő a polgármesternél. Délmagyarország, (14) 64. p. 4. (1938)

Kedvezményes tenyészállatokat kapnak a szegedi gazdák. Délmagyarország, (14) 64. p. 5. (1938)

Az áprilisi közgyűlés tárgyalja a központi temető ügyét : 30 év múlva szüntetnék meg a hét kisebb temetőt. Délmagyarország, (14) 65. p. 5. (1938)

"Szegedi Est" a budapesti Zeneakadémián. Délmagyarország, (14) 66. p. 4. (1938)

A város 12 pontján közlik ezentúl a munkaalkalmakat a munkakeresőkkel : érdekes újítás a munkaközvetítésben. Délmagyarország, (14) 66. p. 5. (1938)

A szabadtéri játékok. Délmagyarország, (14) 67. p. 1. (1938)

Autóra szerelt Röntgen-készülékkel kezdődik meg a küzdelem a szegedi tanyákon a tbc ellen. Délmagyarország, (14) 67. p. 5. (1938)

Paprikakészítő műhelyeket állít fel a Paprikaszövetkezet. Délmagyarország, (14) 67. p. 5. (1938)

A szegedi ügyvédek. Délmagyarország, (14) 68. p. 1. (1938)

A szegedi ügyvédi kamara nagyjelentőségű állásfoglalása a numerus clausus ellen : nagy többséggel a szabad ügyvédség mellett foglalt állást a kamara pénteki közgyűlése. Délmagyarország, (14) 68. p. 3. (1938)

Súlyos veszedelem fenyegeti a Fehértó ősflóráját és faunáját : Dr. Beretzk Péter nyilatkozata az üzemi bizottság döntéséről. Délmagyarország, (14) 68. p. 11. (1938)

Hétfőn elárverezték és bezárták az Imperiál-kávéházat. Délmagyarország, (14) 69. p. 5. (1938)

Kedden avatják fel az Újszegedi Védőnőképző Intézetet : félmilliós költségvetéssel elkészült a pompás, modern, új egészségügyi intézmény. Délmagyarország, (14) 69. p. 5. (1938)

Egy szegedi virágkertész los-angelesi sikerei. Délmagyarország, (14) 69. p. 7. (1938)

Ünnepélyes külsőségek között felavatták az újszegedi védőnőképzőintézetet : Johan államtitkár: „Meg kell oldani a szociális és egészségügyi kérdéseket, mert egy betegnek orvos uiani kiáltása, vagy egy éhes gyermek sírása sokkal veszélyesebb, mint száz demagóg izgatása". Délmagyarország, (14) 70. p. 3. (1938)

Scultéty Sándor marad az államosított számvevőség főnöke : megérkezett a számvevőség tisztviselőinek állami kinevezése — főtanácsosok és tanácsosok a hivatal szolgálatában — április elsején kezdi meg működését az állami szervezet. Délmagyarország, (14) 70. p. 5. (1938)

A paprika sáfárai. Délmagyarország, (14) 71. p. 1. (1938)

Viharos ülésen tárgyalta Dorozsma képviselőtestülete a 63 ezer pengős veszteség ügyét : a közgyűlés tudomásul vette a főjegyző bejelentését, a kártérítés kérdését a következő ülésen tárgyalják —megkezdik a kultúrház építését. Délmagyarország, (14) 72. p. 4. (1938)

A szegedi festők megalakították a művészek önálló céhét : és külön kiállítást rendeznek. Délmagyarország, (14) 73. p. 4. (1938)

Szeged két fontos egészségügyi intézménye a fertőző betegek kórháza és a tüdőbeteggondozó intézet : a fertőző betegek kórháza és a tüdőbeteggondozó intézet. Délmagyarország, (14) 73. p. 5. (1938)

Megszűnnek az önkéntes tűzoltócsapatok : Somogyi-telepen és Alsóközponton tűzoltóőrsöket szerveznek. Délmagyarország, (14) 74. p. 6. (1938)

A szegedi gazdasági felügyelőség vetésjelentése. Délmagyarország, (14) 74. p. 7. (1938)

Magyar László: A Somogyi könyvtár megvásárolta a Bibliotheca Dugonicsiana-t : messze földről került vissza Szegedre Dugonics András egykori könyvtára. Délmagyarország, (14) 74. p. 7. (1938)

Dr. Rácz Andor: a szegedi járásbíróság elnöke. Délmagyarország, (14) 74. p. 13. (1938)

Megalakult a Dankó Pista-Társaság. Délmagyarország, (14) 75. p. 7. (1938)

Új pályázatot írtak ki az újszegedi Árpád-otthon átalakítására. Délmagyarország, (14) 76. p. 4. (1938)

A gázgyár az [utcai] uccai kövezet felbontásával akarta kikapcsolni a villanyáramot : Pálfy polgármester, Szekerke főügyész és Buócz főkapitányhelyettes vallomása a gázgyár erőszakos fellépésérő l- a törvényszék 300 pengő pénzbüntetésre ítélte Pásztor Józsefet a gázgyár perében. Délmagyarország, (14) 76. p. 5. (1938)

A Gyermekvédő Liga szegedi munkássága. Délmagyarország, (14) 76. p. 7. (1938)

Csütörtökön délben avatja a szegedi egyetem diszdoktorrá a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albertet : szerdán este lampionos szerenádot adott adott az Egyetemi Énekkar. Délmagyarország, (14) 77. p. 3. (1938)

Pünkösdkor avatják fel a százezer pengős költséggel átalakított alsóvárosi Mátyás-templomot : kiválóan sikerült a ferences barátok munkája. Délmagyarország, (14) 77. p. 3. (1938)

Épül az egyetem. Délmagyarország, (14) 78. p. 1. (1938)

A szegedi iparosok nyugdíja. Délmagyarország, (14) 78. p. 5. (1938)

Röntgen-készüléket kapott a szegedi OTI. Délmagyarország, (14) 79. p. 4. (1938)

A Légoltalmi Liga Szegeden is megkezdte működését. Délmagyarország, (14) 79. p. 5. (1938)

70 ezer pengővel csökkent a városi kertészet munkakerete : Gulácsy főkertész javaslatai a városi kertészei súlyos helyzetbe került munkájának megjavítására. Délmagyarország, (14) 80. p. 8. (1938)

A polgármester felhívása Szeged közönségéhez. Délmagyarország, (14) 80. p. 11. (1938)

Májusban megnyitják a fehértói idegenforgalmi csárdát. Délmagyarország, (14) 81. p. 3. (1938)

A Zsótér-házi vendéglő ügye. Délmagyarország, (14) 81. p. 6. (1938)

István a király : Sík Sándor drámájának előadása. Délmagyarország, (14) 81. p. 7. (1938)

A Szegedi Képzőműves Céh kiállítása. Délmagyarország, (14) 81. p. 7. (1938)

Ankétet hívnak össze a köztemető és a központi ravatalozó ügyében. Délmagyarország, (14) 82. p. 5. (1938)

5 millióval emelkedett egy év alatt a város vagyona : 425 ezer pengővel volt kedvezőbb a költségvetésnél a város múlt évi gazdálkodásának végeredménye. Délmagyarország, (14) 83. p. 3. (1938)

Húsvéti beszélgetés Páter Schneider Vencellel, az alsóvárosi ferencesek házfőnökével a Mátyás templom restaurálásáról, a Hunyadiak Ligetéről és a zsidókérdésről : [interjú]. Délmagyarország, (14) 85. pp. 9-10. (1938)

Hogyan lehetne üdülőteleppé varázsolni Újszegedet. Délmagyarország, (14) 85. p. 12. (1938)

Érdekes készülődések és tavaszi jelentkezések az idei Dóm-téri játékokra : a külföld érdeklődése - készülnek a színpadi tervek. Délmagyarország, (14) 85. p. 16. (1938)

Hanglemez-múzeum Szegeden. Délmagyarország, (14) 85. p. 18. (1938)

Röszke a paprikafalu : "A legnagyobb baj, hogy monopólium van...". Délmagyarország, (14) 85. p. 26. (1938)

10 ezer év előtt : Greguss Pál az öthalmi ásatások rendkívüli jelentőségéről - állandó település volt Szeged környékén a csiszolatlan kőkorszakban. Délmagyarország, (14) 85. p. 29. (1938)

Rekord anyag, nagy program a jubiláris Szegedi Ipari Vásáron. Délmagyarország, (14) 85. p. 30. (1938)

Wanié András: Szeged úszósportja. Délmagyarország, (14) 85. p. 37. (1938)

A Dóm-téri játékok programja és költségvetése a szabadtéri bizottság előtt : tizenöt előadáson kívül egy hangverseny - a Verdi rekviem - és két orgonakoncert szerepel a műsoron. Délmagyarország, (14) 86. p. 3. (1938)

Megvalósítják a központi temetőt : de egy ideig még nem szüntetik meg a mai kerületi temetőket. Délmagyarország, (14) 87. p. 3. (1938)

Újabb tervek a városházi kereszt-kérdés megoldására : Felsővárosi küldöttség a feszület kifüggesztését kérte a polgármestertől Szeged katolikus jellegének dokumentálására. Délmagyarország, (14) 88. p. 3. (1938)

1800 ínségmunkást foglalkoztatott az idén a város. Délmagyarország, (14) 88. p. 5. (1938)

Nyolc év óta vár Szeged a Kolozsvári testvérek Szent György-szobrára. A Dankó-szobrot a Tiszapartról áthelyezik a Hungária-szálló előtti parkba : a Dankó-szobrot a Tiszapartról áthelyezik a Hungária-szálló előtti parkba. Délmagyarország, (14) 88. p. 7. (1938)

Orvoshiány. Délmagyarország, (14) 89. p. 1. (1938)

Helyszíni szemle a Dóm-téri zenélő óránál : megfelelőnek találták az új rendszerű szerkezetet. Délmagyarország, (14) 89. p. 5. (1938)

Pünkösd vasárnapján nagyszabású keretek között avatják fel a restaurált Mátyás templomot. Délmagyarország, (14) 90. p. 2. (1938)

Megnyílt Szegeden az első modern autóservice. Délmagyarország, (14) 90. p. 6. (1938)

A szabadtéri bizottság végleges határozata a Dóm-téri játékok műsoráról : változatlanul szerepel a műsoron a Dóm-téri Kodály-hangverseny — négy tagú bizottság tanulmányozza át a 281 ezer pengős költségvetést. Délmagyarország, (14) 91. p. 3. (1938)

Szalay József emléke a 25 éves Dugonics Társaság közgyűlésén : elkészült Móra Ferenc emlékműve. Délmagyarország, (14) 91. p. 4. (1938)

A szabadtéri játékok, az egyetemi építkezések folytatása és a lezárt klinikai ágyak kérdése : a képviselőház pénzügyi bizottsága előtt : Shvoy Kálmán felszólalása fontos szegedi kérdésekről - Hóman kultuszminiszter válasza. Délmagyarország, (14) 92. p. 3. (1938)

84 család a városi szükséglakásokban : sokgyerekes családokat ínséglakásokban kell elhelyezni, mert nem kapnak magánlakást. Délmagyarország, (14) 92. p. 5. (1938)

A szegedi egyetem hallgatói szerdán kimondták a diákegységet : "Az ifjúságnak nem kellenek olyan vezetők, akik nem az egyetem hallgatói, akik az ifjúság hátán akarnak a biztos révbe futni" — „A felekezeti különbség sem lehet akadálya az együttműködésnek". Délmagyarország, (14) 93. pp. 3-4. (1938)

Május 15-től új gyorsvonatpár közlekedik Budapest-Szeged között : fontos változások a nyári menetrendben. Délmagyarország, (14) 95. p. 3. (1938)

A kultúrpalota problémája. Délmagyarország, (14) 95. p. 4. (1938)

A dorozsma-szatymazi út építése. Délmagyarország, (14) 96. p. 8. (1938)

Eltanácsolták a nyilasokat a dorozsmai Nep-ből : éles összecsapás a nyilasok és Sztriha Kálmán esperes-plébános között a Nep viharos választmányi ülésén. Délmagyarország, (14) 98. p. 3. (1938)

"A beruházási terv sikerének a rend, a nyugalom és a biztonság a legfőbb előfeltétele" : érdekes felszólalás a város zárszámadásához- a közgyűlés megszavazta a szabadtéri játékok 51 ezer pengős póthitelét. Délmagyarország, (14) 100. p. 5. (1938)

A rádió helyszíni közvetítést ad a jubiláris Szegedi Ipari Vásár megnyitásáról. Délmagyarország, (14) 102. p. 6. (1938)

Radnay Oszkár: "Szeged kontinentális szabadtéri zenei centrummá fejleszthető" : Fleischer Antal operaházi karnagy nyilatkozata a Délmagyarországnak. Délmagyarország, (14) 102. p. 11. (1938)

25 százalékkal több kereseti adót vetettek ki a szegedi kereskedőkre : "A kereskedelem súlyos helyzete, a zárórakérdés és tisztúítás a Kereskedők Szövetsége hétfői közgyülésén. Délmagyarország, (14) 103. p. 3. (1938)

Adókivetések. Délmagyarország, (14) 104. p. 1. (1938)

Harminc centiméterrel feltöltik a Szent István-teret. Délmagyarország, (14) 106. p. 4. (1938)

Pünkösdkor nagyszabású légvédelmi gyakorlatot rendeznek Szegeden : megalakul a Légvédelmi Liga. Délmagyarország, (14) 106. p. 4. (1938)

Június 26-án érkezik Szegedre a Szent Jobb különvonata : a szent ereklyét körmenet kíséri a Dóm-térre. Délmagyarország, (14) 107. p. 3. (1938)

1000 holddal nagyobb területen termelnek az idén paprikát : 7000 termelő - 7300 hold. Délmagyarország, (14) 107. p. 5. (1938)

Rádióelőadás a szegedi ipari vásárról. Délmagyarország, (14) 108. p. 4. (1938)

Az iparosok tiltakoznak a felemelt ipartestületi tagdíjak ellen : a tagdíjemelés oka: sok üzlet megszűnt, számos iparos visszaadta iparengedélyét és az uj iparosok száma is jelentékenyen megcsappant. Délmagyarország, (14) 110. p. 3. (1938)

A szegedi csecsemővédelem a Stefánia Szövetség eredményes munkájában. Délmagyarország, (14) 111. p. 4. (1938)

Levél a Nótafához. Délmagyarország, (14) 113. p. 1. (1938)

"Az elmúlt évi gazdasági konjunktúra novembertől kezdve megtorpant" : érdekes adatok és megállapítások a szegedi kereskedelmi és iparkamara évi jelentésében. Délmagyarország, (14) 113. p. 3. (1938)

Dorozsma küzdelme a cigánytelep egészségügyének biztosításáért : orvosi vizsgálat-rendőri segédlettel. Délmagyarország, (14) 113. p. 5. (1938)

Elkészült az alsóvárosi Mátyás templom felszentelésének részletes programja. Délmagyarország, (14) 114. p. 2. (1938)

Szeged az Eucharisztikus Kongresszuson : hétfőn jelképesen elindul a szegedi zarándolkat Fogadalmi templomtól-nyolc különvonaton mintegy hétezren vesznek részt a kongresszuson. Délmagyarország, (14) 114. p. 3. (1938)

A szegedi egyetem jövő évi rektora dr. Ereky István : a jogi kar dékánja: dr. Csekey István. Délmagyarország, (14) 115. p. 3. (1938)

Érdekes előadások a vitaminokról : a csecsemőtáplálás és a konyhatudomány. Délmagyarország, (14) 115. p. 5. (1938)

A szegedi egyetem új dékánjai. Délmagyarország, (14) 117. p. 3. (1938)

Háromemeletes bérházat épít Szegeden a Tébés : az új evangélikus templom részére a "kiskaszinó" telke helyett a Dugonics-tér északi részét adja át a város. Délmagyarország, (14) 118. p. 2. (1938)

Zolnay professzor becsületrendje. Délmagyarország, (14) 119. p. 3. (1938)

Glattfelder Gyula megyéspüspök: a Légoltalmi Liga első alapító tagja. Délmagyarország, (14) 119. p. 13. (1938)

A szegedi kereskedelmi és iparkamara Szent István vándorserleget alapított a jubiláris szegedi ipari vásár alkalmából. Délmagyarország, (14) 121. p. 2. (1938)

Autójáratok a Gedótól az algyői vámházig. Délmagyarország, (14) 121. p. 3. (1938)

Omladozással fenyeget az árpádkori tápéi templom : haladéktalanul hozzá kell kezdeni a renováláshoz. Délmagyarország, (14) 122. p. 3. (1938)

Shvoy Kálmán országgyűlési képviselő a képviselőház képviseletében jelenik meg a Szegedi Ipari Vásáron : ma délután: sajtóbemutató. Délmagyarország, (14) 123. p. 4. (1938)

Könyvnap Szegeden. Délmagyarország, (14) 123. p. 4. (1938)

Az újjáépített Mátyás-templom felszentelése : szombaton reggel tartják meg a nagyszabású ünnepség egyházi részét. Délmagyarország, (14) 124. p. 4. (1938)

A magyar textilipar meglepetése : az újszegedi kendergyár csodái. Délmagyarország, (14) 125. p. 8. (1938)

Serédi Jusztinián hercegprímás az "István király népe" Dóm-téri bemutatóján : a szabadtéri játékok előkészületei. Délmagyarország, (14) 125. p. 8. (1938)

Magyar László: A szegedi Ferences barátok két évi munkával újjáépítették az évszázados Mátyás-templomot : szemle a templomban a pünkösdvasárnapi ünnepségek előtt. Délmagyarország, (14) 125. p. 9. (1938)

Bálint Sándor: Szeged arca és a szegedi lélek. Délmagyarország, (14) 125. pp. 13-14. (1938)

Cs. Sebestyén Károly: Mikor épült a ferencrendiek alsóvárosi temploma? Délmagyarország, (14) 125. pp. 17-18. (1938)

Az "Aranyvonat" szegedi útja : Csongrádból és Csanádból különvonatok hozzák a népet a Szent Jobb-hoz. Délmagyarország, (14) 126. p. 3. (1938)

Ezrek és ezrek jelenlétében felavatták az újjáépített Mátyás templomot : a szegedi Ferences barátok ünnepe- "Ennek a városnak a népe sosem hagyta magát megtéveszteni idegen jelszavakkal, forradalmak vízióival". Délmagyarország, (14) 126. p. 3. (1938)

Vasárnap megalakult a Légvédelmi Liga szegedi szervezete : "Repülőtámadás" a városháza ellen. Délmagyarország, (14) 126. p. 5. (1938)

Írói per a szegedi törvényszék előtt : Erdei Ferencet 50 pengő pénzbüntetésre ítélték a Féjja-ügyről írt makói cikke miatt. Délmagyarország, (14) 129. p. 5. (1938)

"A törvény és az igazság alapján állok" : mondotta dr. Dósa Endre, az új dorozsmai főszolgabíró, aki elfoglalta hivatalát. Délmagyarország, (14) 130. p. 6. (1938)

Izgalmas események a dorozsma-zsombói harangszentelésen : a templomból lezuhant a harang és összetörött Szeder János képviselő politikai beszéde közben. Délmagyarország, (14) 131. p. 3. (1938)

Vasárnap volt a szegedi idegenforgalom idei premierje : filléres vonatokon közel 5000 utas érkezett Szegedre. Délmagyarország, (14) 131. p. 4. (1938)

A Szegedi Hadastyán Egyesület negyedszázados jubileuma. Délmagyarország, (14) 131. p. 6. (1938)

A Szent Jobb szegedi fogadtatása. Délmagyarország, (14) 132. p. 3. (1938)

Nagyszabású egyházművészeti kiállítást rendeznek Szegeden. Délmagyarország, (14) 134. p. 5. (1938)

Szeged bensőséges ünnepe a kormányzó 70.-ik születésnapján : fényes katonai díszszemle a Széchenyi téren. Délmagyarország, (14) 135. p. 3. (1938)

Vásárolt árammal közlekednek ezentúl a szegedi villamosok. Délmagyarország, (14) 136. p. 3. (1938)

Fényes ünnepséggel fogadja Szeged a Szent Jobb-ot hozó Aranyvonatot. Délmagyarország, (14) 136. p. 2. (1938)

A város az idén is ínségmunkásokkal építteti fel a Dóm-téri színpadot és nézőteret : elutasították az ipartestület kérését. Délmagyarország, (14) 137. p. 3. (1938)

A gázgyári üzlet. Délmagyarország, (14) 138. p. 1. (1938)

Az iparosság tiltakozik a Dóm-téri építkezés rendszere ellen. Délmagyarország, (14) 138. p. 4. (1938)

Teljesen leégett a Hattyas-sori örlőmalom kétemeletes épülete. Délmagyarország, (14) 140. pp. 3-4. (1938)

A Szent Jobb szegedi ünnepe : nagyszabású intézkedések a pompás fogadtatásra — ünnepségek részletes programja. Délmagyarország, (14) 140. p. 5. (1938)

Vasárnap Szegedre érkezik a pilótapiknik légiraja : az angol légitúristákat és a legismertebb magyar sportrepülőket a város ünnepélyesen fogadja — ötvenkét repülőgép vesz részt a magyar körrepülésen. Délmagyarország, (14) 140. p. 6. (1938)

A Szent Jobb ünnepén. Délmagyarország, (14) 141. p. 1. (1938)

Rádió-riport számol be a Dóm-téri készülődésről : a magyar rádió négy helyszíni közvetítést ad a szabadtéri játékokról. Délmagyarország, (14) 141. p. 6. (1938)

A Szegedi Dalárda és Oratórium Egyesület megnyerte a Király-díjat. Délmagyarország, (14) 142. p. 2. (1938)

Tízezrek hódoltak Szegeden az országjáró Szent Jobb előtt. Délmagyarország, (14) 142. p. 3. (1938)

Hétfőn megkezdődtek az építkezések a Dóm-téren. Délmagyarország, (14) 142. p. 4. (1938)

Angol pilóták csárdásos piknikje Szegeden. Délmagyarország, (14) 142. p. 5. (1938)

Nem találtak megoldást a Szent István-tér víztelenítésére : a jövő évi szükségprogram a városrendezési bizottság előtt. Délmagyarország, (14) 143. p. 2. (1938)

Kodály Zoltán a Dóm-téri előadásokon. Délmagyarország, (14) 143. p. 4. (1938)

Meg kell menteni a Fehértót. Délmagyarország, (14) 143. p. 6. (1938)

Szombaton megnyílik a városi gyermekstrand. Délmagyarország, (14) 144. p. 4. (1938)

Megfizethetetlen a gyümölcs a szegedi piacon. Délmagyarország, (14) 145. p. 5. (1938)

"Csicsónénak három lánya" - egy életre : a szegedi cigányzenészek tiltakozása a megdrágított zenejogdíj ellen. Délmagyarország, (14) 145. p. 6. (1938)

A 10 éves Fodor-telep : ünnepség-hiányok, sérelmek. Délmagyarország, (14) 147. p. 2. (1938)

A Szeged-budapesti nyári menetrend megjavítását kéri a város : a kereskedelmi minisztertől és a MÁV-tól. Délmagyarország, (14) 147. p. 3. (1938)

"Amit Szeged nyújt a Dóm-téren az túlnő a magyar határok keretein" : Kállay Miklós beszéde a szabadtéri játékokról. Délmagyarország, (14) 147. p. 4. (1938)

"A keresztényi politika szeretetet hirdet, nem pedig erőszakot és gyűlöletet" : Shvoy Kálmán beszéde az újságírók kamarai csoportjának vasárnapi szegedi gyűlésén. Délmagyarország, (14) 147. p. 4. (1938)

Válságos helyzetben a szegedi húsipar. Délmagyarország, (14) 148. p. 2. (1938)

A nagy vízfogyasztás miatt nehézségek fenyegetik Szeged vízellátását : a város szigorúan ellenőrízteti a togyasztást és a pazarlók ellen megindítja az eljárást. Délmagyarország, (14) 148. p. 3. (1938)

A tavalyinál jobb aratási eredményt mutatnak az első szegedi próbacséplések : 6,5-7 mázsa átlagtermést várnak holdankint. Délmagyarország, (14) 149. p. 3. (1938)

A szabadtéri játékok és a vendéglői árak : az áremelésről és a hatósági ellenőrzésről nyilatkoznak a vendéglősök. Délmagyarország, (14) 149. p. 4. (1938)

Vészkerületté nyilvánították Átokházát, Királyhalmát és Csorvát : mert Szeged közvetlen közelében feltünt a ragályos állatjárvány. Délmagyarország, (14) 150. p. 3. (1938)

Épül a nemzetközi autóút jugoszláviai szakasza : javítják a Kistelek-Fehértó közötti szakasz gödreit. Délmagyarország, (14) 150. p. 3. (1938)

Munkáshiány kezdődött Szeged környékén a fokozott tempóval folyó aratási munkálatok miatt : sok helyen öt pengőre emelkedett a napszámbér. Délmagyarország, (14) 150. p. 4. (1938)

500 boldog gyermek gondtalan, vidám nyaralása az újszegedi Tiszaparton. Délmagyarország, (14) 151. p. 2. (1938)

Pénteken reggel 3 másodperces földrengés vonult át Szegeden : a két egymást követő lökés megmozdította a bútorokat, néhány helyen repedéseket okozott a falakon, megállította az órákat-riadalom és izgalom a külvárosokban. Délmagyarország, (14) 151. p. 3. (1938)

Mit vár a szegedi kereskedelem és ipar a szabadtéri játékoktól : A Délmagyarország ankétje. Délmagyarország, (14) 151. p. 5. (1938)

15-én életbelépnek a szegedi vendéglők és kávéházak új árai : Szabadtéri ár-ankét a városházán. Délmagyarország, (14) 152. p. 2. (1938)

"A magyar iparosság helyzetén céltudatosan javítani kell : több mint egymillió kisember életéről és kenyeréről van szó" : szombaton este ünnepélyes keretek között felavatták a kereskedelmi és iparkamara Szent István serlegét. Délmagyarország, (14) 152. pp. 3-4. (1938)

A szegedi gazdasági élet bizonytalanságban várja a "zsidótörvény" végrehajtását : felmondások helyett számos új felvétel történt a nagyobb vállalatoknál. Délmagyarország, (14) 152. p. 5. (1938)

Százezres értékű műkincseket gyűjtöttek össze a szegedi templomokból és gyűjteményekből az egyházművészeti kiállításra : Tintoretto, Cesare, Bellini, Ribera, Lucas Cranach, Tiepolo, Segantini mesterművek Szegeden. Délmagyarország, (14) 152. pp. 7-8. (1938)

Városi autóbusz. Délmagyarország, (14) 153. p. 1. (1938)

A szegedi kereskedők és iparosok kívánságai a szabadtéri játékokra : kora délután érkezzenek a vonatok és minnél több kétnapos vonatot indítsanak. Délmagyarország, (14) 153. p. 3. (1938)

120 ezer pengős költséggel utakat javítanak Szegeden : az egymilliárdos beruházási program során : ha az összeg kevés, a többit a városnak kell fedeznie. Délmagyarország, (14) 154. p. 3. (1938)

Szeged nagy áldozattal megszervezi a légvédelmet : szakértői bizottság letárgyalta a légvédelmi tervet. Délmagyarország, (14) 154. p. 4. (1938)

Horthy Miklós kormányzó és a szegedi játékok. Délmagyarország, (14) 154. p. 4. (1938)

Szőreg parcellázni akarja száz holdas szántóföldjét : hogy kifizesse adósságát. Délmagyarország, (14) 154. p. 4. (1938)

Hozzákezdtek a város jövő évi költségvetésének összeállításához : de még az idei jóváhagyás sem érkezett meg Szegedre. Délmagyarország, (14) 154. p. 5. (1938)

A tavalyi mennyiség ötödrésze lesz az idei szegedi gyümölcstermés : megkezdődött az export-hogyan lesz "kecskeméti és "nagykőrösi" a szegedi a gyümölcs. Délmagyarország, (14) 155. p. 3. (1938)

Szerdán rádiópróbát tartottak a Dóm-téren : a jövő héten a rádió helyszíni riportot ad az előkészületekről. Délmagyarország, (14) 155. p. 4. (1938)

Újszeged: Nyaralóhely : sötétségben, víz és esti közlekedés nélkül. Délmagyarország, (14) 155. p. 5. (1938)

80 ezer számlálólapra írták össze a szegedi választókat : megkezdték az adatok felülvizsgálását. Délmagyarország, (14) 156. p. 3. (1938)

József Ferenc főherceg a Dóm-téren : a főhercegi család az idén végignézi a Turandot és a Bizánc előadását. Délmagyarország, (14) 156. p. 5. (1938)

Fürdőváros. Délmagyarország, (14) 157. p. 1. (1938)

Lepey Emil: Látogatás a szegedi Katolikus Nővédőben. Délmagyarország, (14) 152. p. 4. (1938)

Filléres vonatok a szabadtéri játékok első előadásaira. Délmagyarország, (14) 158. p. 8. (1938)

Az Anna-víz. Délmagyarország, (14) 158_1. p. 1. (1938)

180 "turistaágyat" rendez be a város : a szegedi iskolákban és konviktusokban. Délmagyarország, (14) 158_2. p. 3. (1938)

Kedden délután helyszíni közvetítést adott a rádió a Dóm-térről : a szabadtéri játékok előkészületeiről. Délmagyarország, (14) 158_2. p. 4. (1938)

Csütörtökön megkezdik a szegedi vállalatok összeírását a szabadtéri játékok előkészületeiről : a "zsidótörvény" rendelkezései szerint. Délmagyarország, (14) 158_3. p. 3. (1938)

A szegedi Hűtőházat a csütörtökön elterjedt hírek szerint megvette a Hangya. Délmagyarország, (14) 158_4. p. 3. (1938)

Összeírják a szegedi szőlőterületeket és gyümölcsösöket : augusztus 25-éig jelentési kell lenni a földmívelési miniszternek. Délmagyarország, (14) 158_4. p. 3. (1938)

Szeptemberben megnyílik az újszegedi iskolaszanatórium : a tuberkulózissal fertőzött tanyai gyermekek részére : a Gyermekvédő Liga az OTI-tól és a várostól kér segítséget, hogy 80 gyermeket helyezhessenek el az imézeiben. Délmagyarország, (14) 158_4. p. 4. (1938)

Vakmerő lopás a fogadalmi templomban : csütörtökön délelőtt ellopták az egyik értékes oltárteritőt. Délmagyarország, (14) 158_4. p. 5. (1938)

Szombaton nyílik meg az egyházművészeti kiállítás : szegedi templomok, egyházak, gyűjtemények és magángyűjtők műkincsei. Délmagyarország, (14) 158_5. p. 3. (1938)

"Szabadtéri" kiállítás a múzeumban. Délmagyarország, (14) 158_5. pp. 3-4. (1938)

Szeged idegenforgalmi térképe 1938. Délmagyarország, (14) 158_5. p. 8. (1938)

Országos Attila-Múzeum lesz Szegeden : A Turáni Társaság memorandumot küld a kultuszminiszternek és Szeged és Szentes polgármestereinek az Attila-Múzeum dolgában : milliós ajánlat egy szegedi Attila-emlékmű felállítására. Délmagyarország, (14) 158_6. pp. 7-8. (1938)

Vasárnap ünnepélyes keretek között megnyílt a faluvezetők szegedi tanfolyama. Délmagyarország, (14) 158_7. p. 5. (1938)

Anna elindult Juhász Gyulához : Sárvári Nusi, Juhász Gyula Anna verseinek múzsája megmérgezte magát. Délmagyarország, (14) 158_8. p. 3. (1938)

Készül az új ínségprogram : hogyan használja fel a város a 128.000 pengős fedezetet. Délmagyarország, (14) 158_8. p. 5. (1938)

Megindítottam a vizsgálatot... : a polgármester nyilatkozata a szabadtéri visszásságokról. Délmagyarország, (14) 158_9. p. 1. (1938)

Gróf Teleki Pál kultuszminiszter rövidesen Szegedre jön : vasárnap tartják meg a népművelési és faluvezetői tanfolyam záróünnepélyét : a kultuszminiszter levele a tanfolyam vezetőségéhez. Délmagyarország, (14) 160. p. 5. (1938)

Hatvan szegedi papucsosmester élet-halál harca a papucs-dömping ellen. Délmagyarország, (14) 161. p. 4. (1938)

Megjegyzések a Szegedi Kézműves Céh kiállításához. Délmagyarország, (14) 161. pp. 11-12. (1938)

Szabadtéri óra : általános és szegedi alapismeretek : megint a polgármester úr figyelmébe. Délmagyarország, (14) 162. pp. 1-2. (1938)

Fellépett a száj- és körömfájás Alsótanyán : egy nagyszéksósi gazdának hét szarvasmarhája betegedett meg : szigorú rendszabályokat és forgalmi korlátozásokat rendeltek el a hatóságok. Délmagyarország, (14) 164. p. 3. (1938)

A szegedi zeneiskolától a milanói Scala karmesteri pulpitusáig : csöndes beszélgetés Fleischer Antallal, az Operaház világhírű dirigensével. Délmagyarország, (14) 164. p. 4. (1938)

Ezrével özönlenek a hívek az alsóvárosi Havi-búcsúra. : a búcsúsokat elkápráztatta a restaurált Mátyás templom szépsége. Délmagyarország, (14) 165. p. 3. (1938)

Radnay Oszkár: "Szeged lenne a világ legszebb kútszobor-városa..." : Lux Elek főiskolai szobrásztanár szenzációs terve Szeged szépészeti átalakítására. Délmagyarország, (14) 167. pp. 9-10. (1938)

Sertéstelep az újszegedi Főfasorban. Délmagyarország, (14) 169. p. 6. (1938)

Kultúrházat építettek Újszőregen. Délmagyarország, (14) 169. p. 6. (1938)

A város belterületén is fellépett már a ragályos száj- és körömfájás : az állalegészségügyi hatóság szigorú zárlatot rendelt el a város egész belterületére. Délmagyarország, (14) 172. p. 5. (1938)

Végre Szegedre kerül Klebelsberg Kunó ajándéka a Szent György-szobor : az ősszel megkezdik Szent Antal kútjának építését. Délmagyarország, (14) 173. p. 7. (1938)

A szabadtéri játékokért : "Rá kell mutatni a hibákra, hogy okuljunk, tanuljunk, tökéletesedjünk és megmaradjunk". Délmagyarország, (14) 174. p. 1. (1938)

5700-al csökkentették a szegedi választók számát : augusztus végéig közszemlére tették ki a választók jegyzékét. Délmagyarország, (14) 176. p. 3. (1938)

A szabadtéri játékokért : "Rá kell mutatni a hibákra, hogy okuljunk, tanuljunk, tökéletesedjünk és megmaradjunk". Délmagyarország, (14) 177. pp. 7-8. (1938)

Szegeden az idén sem kértek több iparigazolványt, mint az elmúlt években : izgalom és teljes bizonytalanság a felfüggesztett új iparengedélyek frontján : egyelőre 12 iparos nem kaphatja meg igazolványát. Délmagyarország, (14) 180. p. 3. (1938)

Átcsoportosítási tervek a városházán : felcserélik az ügyosztályok vezetőit és előadóit. Délmagyarország, (14) 180. p. 4. (1938)

Miért nem lehet Szeged - fürdőváros : ki kell alakítani a városi gőzfürdőt, fel kell építeni a gyógyszállót : a város ismét kéri a minisztériumtól a fürdőváros-jelleg megadását. Délmagyarország, (14) 181. p. 4. (1938)

Csak 10 százalékkal csökkent a szegedi munkanélküliek száma : mert visszaesett az ipar és a kereskedelem forgalma : a hatósági munkaközvetítő hivatal kimutatása. Délmagyarország, (14) 182. p. 4. (1938)

A szegedi Fehértó nemzetközi jelentőségű vizi vadászterület lesz : apró vadászházak építése és partszéli nádasirtás végrehajtása válik szükségessé. Délmagyarország, (14) 182. p. 5. (1938)

Halálsugár... : két fiatal szegedi elektrotechnikus bejelentette, hogy feltalálták a "Dox-sugarat". Délmagyarország, (14) 182. p. 6. (1938)

Felemelték az újszegedi rendőrlegénység számát. Délmagyarország, (14) 183. p. 4. (1938)

A szegedi parkok fejlesztése érdekében 60 hold földet kap a városi kertészet : nem lehet felemelni a kertészeti költségvetést, ehelyett modern gyümölcsöst vagy bolgárkertészeiét létesítenének. Délmagyarország, (14) 183. p. 6. (1938)

Másfélmilliós hiány a város költségvetésében : 97 százalékos lesz a pótadó? Délmagyarország, (14) 184. p. 4. (1938)

Motorcsónakon a "Tiszavirág" nyomában : szerdán Szegedre érkezik Bolváry Géza a szegedi halászfilm előkészítésére. Délmagyarország, (14) 185. p. 4. (1938)

Megnyílik a tanyai gyerekek tüdőszanatóriuma : Petri Pál ny. államtitkár szemléje. Délmagyarország, (14) 185. p. 5. (1938)

Megkezdte működését az első szegedi konzervgyár : külföld részére C-vitamin tartalmú paprikapüré készül. Délmagyarország, (14) 186. p. 4. (1938)

Megszünt a városnál a fizetéstelen alkalmazottak ingyenmunkája : szeptember elsején elbocsátottak 33 díjtalan tisztviselőt. Délmagyarország, (14) 186. p. 5. (1938)

Szabadtéri statisztika az idegenforgalomról. Délmagyarország, (14) 186. p. 7. (1938)

Szeged 70 ezer holdja és az új földbirtokreform : a polgármester a város álláspontjáról, föld eladási tervekről és középbérletek létesítéséről. Délmagyarország, (14) 187. p. 3. (1938)

A szegedi határ. Délmagyarország, (14) 188. p. 1. (1938)

Pénteken délben Szegedre érkeztek az országos sportrepülőverseny pilótái : néhány perces tartózkodás után üzemanyagot vettek fel és továbbrepültek. Délmagyarország, (14) 188. p. 3. (1938)

Kötelező téli védekezés, hűtőház és konzervgyár : a szegedi gyümölcskivitel fejlődésének három fontos feltétele. Délmagyarország, (14) 189. p. 8. (1938)

Átszervezik az Alföldi Bizottságot : a közeljövőben nagygyűlést tartanak Szegeden. Délmagyarország, (14) 190. p. 3. (1938)

A harmadik szegedi mozi : több hónapos szünet után megnyílik a Széchenyi Mozi. Délmagyarország, (14) 190. p. 3. (1938)

Vasárnap a tápéi réten és a dorozsmai szélmalomnál megkezdődtek a Bolváry-film felvételei : halásztanya a Holt-Tisza partján. Délmagyarország, (14) 190. p. 5. (1938)

"Nem kell iskolába menni, mert ránk akar dőlni az épület" : bezárták az életveszélyes somogytelepi iskolát, egyenlőre nem tudják megkezdeni a tanítást : magánlakásokba költözik a hajléktalan elemi iskola? Délmagyarország, (14) 191. p. 3. (1938)

Hudy József békéscsabai bankigazgató lesz a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank szegedi intézetének új igazgatója : a bank szegedi fiókja még nem kapott hivatalos értesítést. Délmagyarország, (14) 191. p. 4. (1938)

Váratlanul újabb szegedi legelőn is fellépett a ragadós állatbetegség : szigorú zár alá helyzeték a kereseti járást : a járvány könnyű lefolyású. Délmagyarország, (14) 191. p. 5. (1938)

Somogyi-telep a plébánia felépítését kéri a várostól : szükséglakásban lakik a tepeli plébános. Délmagyarország, (14) 191. p. 5. (1938)

Rassay Károly szerdán Szegedre érkezett : csütörtökön beszédet mond Szatymazon, Röszkén és Felsőtanyán. Délmagyarország, (14) 192. p. 3. (1938)

Januárban megkezdik a tanyai bekötőutak építését : az egymillió pengős költség felét a városnak kell magára vállalnia : a felsőtanyai gazdák kívánságai. Délmagyarország, (14) 192. p. 3. (1938)

Új munkarendszer a Kenderfonógyárban. Délmagyarország, (14) 192. p. 4. (1938)

Lelkesen ünnepelte a tanyák népe Rassay Károlyt : csütörtökön meglátogatta Felsőtanyát, Röszkét, Szentmihálytelket és Szatymazt : szombaton beszámolóbeszédet mond Szegeden, vasárnap Alsótanyán beszél. Délmagyarország, (14) 193. pp. 3-4. (1938)

Modern nőipariskola Szegeden. Délmagyarország, (14) 194. p. 14. (1938)

A Rassay-napok után. Délmagyarország, (14) 195. p. 1. (1938)

5 év alatt 50 kilométer utat építenek a tanyavilágban : de 65 százalékot kap Felsőtanya és Alsótanyára csak 25 százalék jut : Alsótanya mozgalma a program megváltozatása érdekében. Délmagyarország, (14) 195. p. 3. (1938)

Négyezer pengő haszonnal végződött az idei szegedi ipari vásár : 4000 pengős megtakarítás az ipartestületi terheknél : az elöljáróság hétfői ülése. Délmagyarország, (14) 195. p. 4. (1938)

A Fodor-telep portengerben : a város még mindig adós a keresztuccák átjáróinak megépítésével. Délmagyarország, (14) 195. p. 6. (1938)

Az őszi nagygyakorlatok után visszatérő szegedi dandár díszmenete a Széchenyi- téren. Délmagyarország, (14) 197. p. 5. (1938)

Megakad Klebelsberg-telep fejlődése a nehéz közlekedési lehetőségek miatt. Délmagyarország, (14) 197. p. 6. (1938)

A kiírtás veszélye fenyeget 800 hold szegedi szőlőt : súlyos helyzetbe kerül sok száz kisgazda és kisbérlő : kilenc év után most akarják kiirtani az engedély nélkül telepített homoki szőlőket. Délmagyarország, (14) 197. p. 7. (1938)

Nem Felsőtanya ellen, hanem az alsótanyai érdekek védelmére szervezkednek az alsótanyai gazdák : a csütörtöki gazdagyűlés foglalkozott Atsólanyán az útépítési sérelmekkel. Délmagyarország, (14) 198. p. 4. (1938)

A közigazgatási bizottság tiltakozik Szeged további elsorvasztása ellen : és feliratban kéri az államépítészei hivatal visszahelyezését : az új tiszti főorvos a közegészségügy feladatairól : a Somogyi-telepi iskola és a kiirtásra ítélt szőlők kérdése. Délmagyarország, (14) 198. p. 5. (1938)

Kiírtják azoknak a szőlőjét, akik utólagosan nem szereznek telepítési engedélyt. Délmagyarország, (14) 199. p. 5. (1938)

Ki a felelős az életveszélyes somogyitelepi iskoláért : magánlakásokban kezdik meg a tanítást. Délmagyarország, (14) 199. p. 4. (1938)

Szegedi tisztviselők élete az új "Otthonban". Délmagyarország. p. 6. (1938)

Glatz Oszkár érdekes terve Országos Népművészeti Múzeum felállítására : Egész kis művészcsoport működnék közre a muzeum megvalósulásában : Dr. Pálfy József polgármester levélváltása Glatz Oszkárral. Délmagyarország, (14) 200. pp. 7-8. (1938)

A szegedi egyetem nem részesül megfelelő támogatásban : Dr Gelei József rektori beszámolója az egyetem tanévnyitó díszközgyűlésén. Délmagyarország, (14) 201. p. 5. (1938)

Tanácsnokváltozások a városházán : a polgármester Kemenesy Tibort bízta meg a pénzügyi osztály vezetésével : Szabó Géza az adóügyosztályt, Vicsay Emil a népjóléti ügyeket vezeti : a tanyai ügyek előadója dr. Pálfy György. Délmagyarország, (14) 202. p. 5. (1938)

Szeged üdvözlő távirata Mussolinihez. Délmagyarország, (14) 202. p. 5. (1938)

Október elején tárgyalja a közgyűlés a város jövő évi költségvetését : a pénzügyi bizottság félmillióval csökkentette a tervezetei. Délmagyarország, (14) 203. p. 5. (1938)

Meg kell védeni a szegedi paprika eredeti jellegét és minőségét : miért szünetel a paprikaexport : Pick Jenő indítványa a kamara előtt. Délmagyarország, (14) 204. p. 4. (1938)

A villamostársaság beszünteti a felsőváros - somogyitelepi autóbuszjáratokat. Délmagyarország, (14) 204. p. 5. (1938)

Új autóbuszjáratok Szeged és Dorozsma között. Délmagyarország, (14) 204. p. 6. (1938)

A kamara újabb akciói kezd a szegedi közmunkák érdekében : az iparengedély-tilalom ügye a kamarai közgyűlés előtt : az élszövetkezetek fölözik le a szállítások hasznát : 500 ezer pengős pótkirovás az utólagos OTí-ellenőrzések után. Délmagyarország, (14) 205. p. 5. (1938)

Amit az adófizetésről tudni kell : a kisebb földtulajdonosok földadóját megtérítik. Délmagyarország, (14) 205. p. 7. (1938)

Az októberi közgyűlés tárgyalja az egymilliós pengő útépítési programot : az egyesttett bizottságok szombaton elfogadják a sorrendi javaslatot. Délmagyarország, (14) 206. p. 5. (1938)

Alsóváros meleg bensőséggel ünnepelte P. Schneider Vencel plébánost. Délmagyarország, (14) 206. p. 6. (1938)

A Dugonics Társaság új elnökjelöltje: dr. Várady Imre egyetemi tanár. Délmagyarország, (14) 206. p. 7. (1938)

Érdekes előadások a Dugonics-Társaság vasárnapi szezonnyitó felolvasó ülésén. Délmagyarország, (14) 207. p. 5. (1938)

500-an jelentkeztek a szegedi Vöröskereszt ápolónő tanfolyamára. Délmagyarország, (14) 207. p. 5. (1938)

Szeged jövőévi félmilliós útépítési programja. Délmagyarország, (14) 208. p. 5. (1938)

"Légitámadás" Szeged fölött : kitűnően sikerült a szerdai légoltalmi készültség, a délutáni riasztás és az esti elsötétítési gyakorlat : a szirénák, a csökkentett világítás és az uccai közlekedés főpróbája. Délmagyarország, (14) 209. p. 5. (1938)

Családi segélyt kapnak a fegyvergyakorlatra bevonult legénység családtagjai. Délmagyarország, (14) 209. p. 7. (1938)

Jelentékenyen lecsökkent a szegedi egyetem hallgatóinak száma : csütörtökig 1368 hallgató iratkozott be : legnagyobb a csökkenés a jogi karon. Délmagyarország, (14) 210. p. 5. (1938)

A szegedi diákság élete : a Diákvédő Iroda jelentésében. Délmagyarország, (14) 210. p. 5. (1938)

Szeged légvédelme : a közeljövőben megismétlik a légvédelmi gyakorlatai, teljes elsötétltéssel. Délmagyarország, (14) 211. p. 5. (1938)

A Magyar Honvéd : a szegedi 46-osok. Délmagyarország, (14) 212. p. 11. (1938)

Munkáselőadásokat rendeznek : a DMKE-kultúrközpont akciója a színházban. Délmagyarország, (14) 213. p. 6. (1938)

100.000 pengőt kap a város légvédelmi célokra : a honvédelmi minisztérium leiraía. Délmagyarország, (14) 215. p. 5. (1938)

A szegedi egyetem hallgatóinak létszáma. Délmagyarország, (14) 215. p. 6. (1938)

Dr. Berecz János meghalt : [nekrológ]. Délmagyarország, (14) 216. p. 5. (1938)

Vita a városi kertészeti üzemről, a baktói öntöző csatornáról és a tisztviselők szabadságáról : a pénteki kisgyülésén : dr. Berecz János emléke. Délmagyarország, (14) 217. p. 4. (1938)

Zászlókat küld a szegedi egyetemi ifjúság a Felvidékre : rögtönzött gyűjtés az előadóteremben. Délmagyarország, (14) 217. p. 7. (1938)

A szegedi egyetem díszdoktorrá avatja Balogh Jenő volt igazságügyminisztert. Délmagyarország, (14) 217. p. 7. (1938)

A pártok deklarációjával vita nélkül tárgyalta le a közgyűlés a város költségvetését : a közgyűlés hódoló felirata a kormányzóhoz : „Ezekben az időkben össze kell fogni a város polgárságának, nincs itt a pártküzdelmek és személyi harcok ideje" : a Polgári Szabadságpárt deklarációja az egységes nemzeti öntudatról : Pálfy polgármester költségvetési expozéja. Délmagyarország, (14) 218. pp. 5-7. (1938)

Hudi József átvette a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank szegedi intézetének vezetését. Délmagyarország, (14) 218. p. 7. (1938)

A magyarok Nagyasszonyának jubiláris ünnepe Szegeden. Délmagyarország, (14) 219. p. 2. (1938)

A szegedi iparosság deklarációja a Felvidék iparosságáért : rövidesen megnyílik a faipariskola : az Ipartestület elöljárósága nem tartja szükségesnek Szegeden az árellenőrzést, mert a városban nem voltak árkilengések. Délmagyarország, (14) 219. p. 3. (1938)

Szeptemberben 9 új ügyvédet vettek fel a szegedi kamarába : a jelentkező két zsidó vallású ügyvéd közül egyel se vehettek lel. Délmagyarország, (14) 219. p. 4. (1938)

Szomorú számok az idei szegedi építkezésekről : egy év alatt nem épült emeletes ház Szegeden. Délmagyarország, (14) 219. p. 5. (1938)

Szeged nagy részvéte mellett temették el vasárnap Berecz János professzort. Délmagyarország, (14) 219. p. 5. (1938)

Szegeden és Kalocsán az elmúlt évben 482 vagon paprikát váltottak be : export: 300 vagon. Délmagyarország, (14) 220. p. 4. (1938)

Pálfy György tanácsnok Szeged országos kultúrterveiről : népvándorláskori múzeum, népviseleti gyűjtemény, a Szegedi Tudományos Akadémia. Délmagyarország, (14) 220. p. 5. (1938)

"A huszadik század Széchenyije" : az ország és Szeged emlékezése gróf Klebelsberg Kunóra. Délmagyarország, (14) 221. pp. 3-4. (1938)

Mozgalom indult Szegeden a visszacsatolandó Felvidék ínségeseinek felsegítésére : Imecs főispán felhívása a szegedi társadalomhoz : az első pénz- és természeibeni adományok : 7 ezer zászló. Délmagyarország, (14) 222. p. 3. (1938)

Húsz éves jubileumi ciklusát kezdi most ősszel a Szegedi Filharmonikus Egyesület : megalakul a Filharmónia Barátainak Társasága : az új szezon műsora. Délmagyarország, (14) 222. p. 4. (1938)

Az árkormánybiztosi főrevizor szabályozta a zsír és hús árát : minden szombaton irányárakat közöl a közönség tájékoztatására. Délmagyarország, (14) 223. p. 5. (1938)

Hétfőn reggelre jelentkezni kell az 1908-as és 1911-es katonaköteleseknek. Behívási hirdetmények Szegeden : a behivási hirdeímények Szegeden. Délmagyarország, (14) 224. p. 3. (1938)

A város szegényeinek zarándoklata - a Felvidékért : a szegényház lakói kilenc napon könyörgő misét mondanak az ujszegedi barlangkápolnában. Délmagyarország, (14) 224. p. 6. (1938)

Egy 19 éves szegedi elektrotechnikus elkészítette az új távírót, amely feleslegessé teszi a "siffrét" és lehetetlenné teszi a szöveg kihallgatását : amely feleslegessé teszi a "siffrét" és lehetetlenné teszi a szöveg kihallgatását. Délmagyarország, (14) 224. p. 9. (1938)

Hétfőn reggel a legnagyobb rendben jelentkeztek a szegedi laktanyákban a behívottak. Délmagyarország, (14) 225. p. 3. (1938)

Bomba- és gázbiztos óvóhelyet építenek a városházán : új helyiségekben költözik be a rendőrség. Délmagyarország, (14) 225. p. 3. (1938)

Az idei szabadtéri játékok támogatására tízezer pengőt küldött a Szent István Bizottság : ötezer pengőt kap a város a kultuszkormánytól. Délmagyarország, (14) 225. p. 4. (1938)

Magyar a magyarért! : A MANSZ a [Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége] lelkes felhívása Szeged összes asszonyaihoz. Délmagyarország, (14) 225. p. 5. (1938)

Őzek a szegedi erdőkben. Délmagyarország, (14) 225. p. 7. (1938)

A szegedi demonstráció. Délmagyarország, (14) 226. p. 1. (1938)

Új oltárkompoziciók és freskódíszek a Dómban és a jezsuiták templomában. Délmagyarország, (14) 226. p. 4. (1938)

Megalakul a "Magyar a magyarért!" mozgalom szegedi munkabizottsága : szerdán közös értekezletet tart valamennyi nő, leány és jótékonyegylet a főispánnál : a föíspánné felhívása a szegedi társadalomhoz : cáfolat a hadsereg fehérnemű ellátási akciójának hírére. Délmagyarország, (14) 226. pp. 5-6. (1938)

Szeged a Felvidékért : a TESZ szombati nagygyűlése. Délmagyarország, (14) 227. p. 4. (1938)

Szeged jövőévi idegenforgalmi programja : hivatalos program az országos idegenforgalmi eseménynapló szárnára : intenzív propagandára készül fel Szeged a viszszacsatolandó magyar területeken : kéthetes szabadtéri játékterv, ipari vásár, nyaraltatási és fürdőakció és nagy Tisza propaganda. Délmagyarország, (14) 227. p. 4. (1938)

Megalakult a "Magyar a magyarért!" mozgalom szegedi munkaközössége : a város népjóléti ügyosztálya bonyolítja le a mozgalom ügyvitelét. Délmagyarország, (14) 227. p. 5. (1938)

A "Névtelen Magyar" felhívása Szegeden : az egyetemi és főiskolai diákság csatlakozása a "Fiatal Magyarság mozgalom"-hoz. Délmagyarország. p. 4. (1938)

Elmeorvosok kongresszusa Szegeden. Délmagyarország, (14) 228. p. 5. (1938)

Albumban örökíti meg a város az összes adakozók nevét. A főispán »Magyar a magyarért« címre íratta át a felvidéki ínségakció csekkszámláját. Délmagyarország, (14) 228. p. 5. (1938)

Szeged hangja. Délmagyarország, (14) 229. p. 1. (1938)

Ma este fél 7-kor a Klauzál-téren Szeged tüntetése a Felvidékért. Délmagyarország, (14) 229. p. 3. (1938)

Hergár Viktor: Szeged - 1960-ban : Hergár Viktor előadása Szeged lélekszámáról. Délmagyarország, (14) 229. p. 6. (1938)

Szeged a Felvidékért! : 25 ezer ember tüntetett szombaton este a Klauzál-téri tömeggyűlésen az egységes magyarság követelése mellett. Délmagyarország, (14) 230. pp. 3-6. (1938)

Színház, film és társadalmi előadások a mozgalom javára : a főispán felhívása. Délmagyarország, (14) 230. p. 11. (1938)

A szegedi diákság tüntetése. Délmagyarország, (14) 230. p. 16. (1938)

Az elmeorvosok vasárnapi szegedi kongresszusán dísztaggá választották Ceni bolognai professzort. Délmagyarország, (14) 231. p. 3. (1938)

Még ebben az évben a szegedi ítélőtáblához csatolják a bajai törvényszéket. Délmagyarország, (14) 231. p. 3. (1938)

A szegedi törvényszék bírói, tiszti és altiszti kara a fizetésük 1. százalékát adja a mozgalomnak : az adományok mai összege: 14.941 pengő 23 fillér. Délmagyarország, (14) 232. p. 5. (1938)

Jelentékenyen kibővül és átalakul a Dugonics-Társaság : országos keret, művészeti, tudományos és irodalmi szakosztályok, osztály- és összülések : az átalakulást a legközelebbi közgyűlés letárgyalja. Délmagyarország, (14) 233. p. 4. (1938)

"Szegednek külön idegenforgalmi utakat kell járnia" : beszélgetés Komáromy-Koller Ferenc tanácsossal az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal helyettes vezetőiével Szeged helyes idegenforgalmi vonalvezetéséről. Délmagyarország, (14) 234. p. 4. (1938)

Szeged városépítési kérdései. Délmagyarország, (14) 234. p. 4. (1938)

Szeged a városrendezés tükrében : Hergár Viktor főmérnök előadása. Délmagyarország, (14) 235. p. 4. (1938)

A Felvidékről várható idegenforgalom miatt fel kell építeni a szegedi túristaszállót. Délmagyarország, (14) 235. p. 5. (1938)

Amerikai zenetörténész a szegedi orgonáról. Délmagyarország, (14) 235. p. 7. (1938)

Benedek András: Szeged Város Tanácskönyve anno 1786-1792 : tallózás Borza József úr munkakönyvében. Délmagyarország, (14) 236. p. 7. (1938)

Móra Panka: Szalay József : székfoglaló a Dugonics Társaságban 1. Délmagyarország, (14) 237. pp. 5-6. (1938)

(r.o.) [Reiter Oszkárné] : Halottak emléke a szegedi temetőkben. Délmagyarország, (14) 238. p. 4. (1938)

Felszabadult a zárlat alól az egész nemzetközi piacon ismert szegedi Winter-kefegyár. Délmagyarország, (14) 238. p. 5. (1938)

Ujjongó örömtüntetések ünnepelték Szeged uccáin [utcáin] a Felvidék visszatérését. Délmagyarország, (14) 239. p. 3. (1938)

Reggel megkezdődik a gyűjtési mozgalom - 224 körzetre osztották Szegedet. Délmagyarország, (14) 239. p. 5. (1938)

Móra Panka: Szalay József : székfoglaló a Dugonics Társaságban 2. Délmagyarország, (14) 241. p. 11. (1938)

Három órát át tartott Szeged fölött a hétfő éjszakai teljes holdfogyatkozás. Délmagyarország, (14) 242. p. 1. (1938)

Nagyszabású rádiókiállítás lesz Szegeden az Iparcsarnokban. Délmagyarország, (14) 243. p. 6. (1938)

Hattagú bizottság alakult a szegedi uccanevek [utcanevek] megállapítására. Délmagyarország, (14) 244. p. 3. (1938)

Ma nyílik meg az Orion-Tungsram rádiókiállítás : nagy érdeklődés előzi meg a megnyitás. Délmagyarország, (14) 245. p. 6. (1938)

Tapolcsányi Emil: A szatymazi új templom. Délmagyarország, (14) 248. p. 7. (1938)

Megváltoztatták a szegedi uccaneveket : Mussolini- és Hitler -tér lett a Rudolf tér. : végre teret kap gróf Klebelsberg Kunó : az uccamegállapító bizottság hétfői ülése. Délmagyarország, (14) 249. p. 3. (1938)

50 éve a szegedi paprika szolgálatában. A Reitzer Lipót-cég félszázados jubileuma : a Reitzer Lipót-cég félszázados jubileuma. Délmagyarország, (14) 249. p. 5. (1938)

Országos kiállítási program Szegeden : a Nemzeti Szalon évenkint hat nagyszabású kiállítás megrendezésére tett ajánlatot a városnak. Délmagyarország, (14) 249. p. 5. (1938)

Díszközgyűlésen ünnepelte Szeged a Felvidék visszatérését : Imecs főispán: „Ma két hete ebben az órában szorongva figyeltünk Bécs felé" : üdvözöljük atyafiságos szeretettel a visszakerült magyar városokat : Glattfelder Gyula megyéspüspök ünnepi beszéde a magyar egységről. Délmagyarország, (14) 251. p. 3. (1938)

Miniszteri rendelettel új paprikatípust hoznak forgalomba? : elhatárolják Szeged és Kalocsa termelőterületét. Délmagyarország, (14) 252. p. 5. (1938)

OTI-kölcsönből építi fel a város a rendőrségi palotát? : a közigazgatási bizottság szombati ülése : a polgármester egy fegyelmi eljárást indított a Fodor-telepi uccalezárás ügyében. Délmagyarország, (14) 254. pp. 7-8. (1938)

Rendelőt létesít Szegeden a MABI? [Magánalkalmazottak Biztosító Intézete]. Délmagyarország, (14) 254. p. 11. (1938)

Esti tüntetések Szeged uccáin. Délmagyarország, (14) 258. p. 3. (1938)

Péntek este újabb tüntetés volt Szeged uccáin. Délmagyarország, (14) 259. p. 3. (1938)

A Nemzeti Szalon tárlatai Szegeden : egyenlőre három kiállítást terveznek : a Nemzeti Szalon főtitkárjának tárgyalása Pálfy György kultúrtanácsnokkal. Délmagyarország, (14) 260. p. 5. (1938)

Megsérült Somogyi Szilveszter koporsója a fogadalmi templom kriptájában. Délmagyarország, (14) 261. p. 6. (1938)

Szombaton nagyszabású nappali és éjjeli légvédelmi gyakorlat lesz Szegeden. Délmagyarország, (14) 265. p. 3. (1938)

115 ezer pengő inségmunkasegélyt kap az idén Szeged. Délmagyarország, (14) 262. p. 5. (1938)

A város megváltja a Szegedi Hús- és Vásárpénztárt. Délmagyarország, (14) 263. p. 3. (1938)

Hogyan akarja bérbevenni a Hús- és Vásárpénztárt : a mészáros ipartársulat és a husipari szövetkezet : harmincéves ajánlatot tettek a városnak. Délmagyarország, (14) 264. p. 5. (1938)

Újabb korlátozás a paprikakereskedelemben : a nagykereskedőket eltiltották az őrléstől és a kikészítéstől. Délmagyarország, (14) 265. p. 5. (1938)

A húsiparosok a Hús- és Vásárpénztár. Délmagyarország, (14) 265. pp. 5-6. (1938)

Egyévi próbaidőre a húsiparosok bérbeveszik a Hús- és Vásárpénztárt. Délmagyarország, (14) 266. pp. 5-6. (1938)

A Dugonics-Társaság új elnöke: dr. Várady Imre egyetemi tanár : az új elnök érdekes programja. Délmagyarország, (14) 267. p. 5. (1938)

A szegedi paprikakereskedők az új korlátozó rendelet végrehajtásának elhalasztását kérik. Délmagyarország, (14) 268. p. 2. (1938)

Szegedi szellem. Délmagyarország, (14) 269. p. 1. (1938)

Szerdán felavatták a Szegedi Baross-Szövetség székházát. Délmagyarország, (14) 269. p. 3. (1938)

Ötvenéves szerződés készül a város és a Magyar Tógazdaság között a fehértói halgazdaságra : ezerháromszáz katasztrális holddal kibővltene a részvénytársaság a halgazdaságot. Délmagyarország, (14) 270. p. 3. (1938)

A szerdai közgyűlés helyett rendkívüli közgyűlés dönt a fehértói halgazdaság bérbeadásáról : aggodalmak a pénzügyi és jogügyi bizottságban. Délmagyarország, (14) 272. p. 3. (1938)

"A Szabadtéri Játékok feláldozása súlyos kötelességmulasztás lenne a nemzeti kultúrával és Szeged polgárságával szemben." : Janovics Jenő dr. jelentése a Dóm-téri játékokról. Délmagyarország, (14) 272. p. 5. (1938)

A polgármester köszönete Glattfelder Gyula dr. megyéspüspöknek : a Szent István-év alkalmából adományozott székesegyházi oltárért. Délmagyarország, (14) 273. p. 3. (1938)

Szegeden a természetbeni adományokon kívül 60.000 pengő gyűlt össze a "Magyar a magyarért"-akcióra. Délmagyarország, (14) 275. p. 3. (1938)

Elhelyezték a piacot az üzletvezetőség és a postaigazgatóság elől : mert a lárma zavarta a hivatalnokok munkáját. Délmagyarország, (14) 276. p. 3. (1938)

Elítéltek egy nyilas szerkesztőt Lugosi Döme dr. megsértése miatt. Délmagyarország, (14) 276. p. 3. (1938)

A szeged-csongrádi autóbuszközlekedés azonnali visszaállítását kéri Csongrádmegye közigazgatási bizottsága. Délmagyarország, (14) 277. p. 3. (1938)

Sztrájkot kezdett az újszegedi kendergyár 44 munkása. Délmagyarország, (14) 277. p. 5. (1938)

Bővítik a tanyai telefonhálózatot : a szegedi telefonállomások száma újból elérte a 2000-t. Délmagyarország, (14) 277. p. 6. (1938)

Szeged nem védtelen légitámadás ellen. Délmagyarország, (14) 278. p. 4. (1938)

Hétfőn este véget ért az újszegedi kendergyári sztrájk : 15 százalékos béremelést kaptak a munkások. Délmagyarország, (14) 278. p. 4. (1938)

70 százalékos marad a városi pótadó : nyilatkozik a polgármester az új költségvetéssel kapcsolatban folytatott budapesti tárgyalásokról. Délmagyarország, (14) 279. p. 3. (1938)

Közel kétheti fizetésüket kapták karácsonyi ajándékba a szegedi Kenderfonógyár munkásai. Délmagyarország, (14) 279. p. 6. (1938)

Kigyulladt a fehértói halászcsárda. Délmagyarország, (14) 280. p. 3. (1938)

A kisvasúton tanuló-vonatok beállítását kérik a tanyai szülők : piac-napokon túlzsúfolt kocsikban szállítják a tanulóifjúságot. Délmagyarország, (14) 280. p. 5. (1938)

Januárban rendkivüli közgyűlés elé kerül a Fehértó bérbeadásának ügye. Délmagyarország, (14) 281. p. 3. (1938)

Közös erővel fogjuk felépíteni az egységes Nagymagyarországot : a lévai Magyar Nemzeti Tanács köszönőlevele Szeged polgármesteri hivatalához. Délmagyarország, (14) 281. p. 5. (1938)

3,244,609 kg. paprikát váltottak be 1938-ban a paprikaszövetkezetbe tartozó gazdák. Délmagyarország, (14) 281. p. 6. (1938)

Negyvenéves a szegedi Vívó Egyesület. Délmagyarország, (14) 282. p. 9. (1938)

Amerikai egyetem érdeklődik a szegedi szabadtéri játékok iránt. Délmagyarország, (14) 283. p. 4. (1938)

Az Építőmunkások Szövetségének köszönete a polgármesternek. Délmagyarország, (14) 283. p. 6. (1938)

(cs.p.) : Szegedi és alföldi karácsonyi magyar népszokások. Délmagyarország, (14) 281. p. 8. (1938)

Deszk dicsőséges múltjáról megelégedett jelenéről és ígéretes jövőjéről : beszél Jakab Gyula plébános és Martin Károly, "a falu jegyzője". Délmagyarország, (14) 283. p. 10. (1938)

1938 a pénzügyi és gazdasági mérlegen : az elmúlt év gazdasági eredményeiről nyilatkoznak a szegedi pénzintézetek vezetői. Délmagyarország, (14) 283. pp. 13-14. (1938)

v.gy. : Hat portré : nyilatkoznak a szegedi Városi Színház "ujoncai". Délmagyarország, (14) 283. p. 21. (1938)

Diósi Géza: Dugonics András ifjúkora : szegedi tanárságának éve: 1761-72 : első magyarnyelvű szentbeszéde Szegeden. Délmagyarország, (14) 283. p. 29. (1938)

(-ász) : Barátaink az állatok : hogyan dolgozik a Szegedi Állatbarátok Köre. Délmagyarország, (14) 283. p. 30. (1938)

Szeged szociális gondoskodása : végig a városi népjóléti intézményeken : szervezetek és alkotások a 800 ezer pengős költségvetési keretben. Délmagyarország, (14) 283. pp. 31-32. (1938)

Cs. Sebestyén Károly: Szeged legrégibb utcája: a Szentháromság-utca 160 év előtt. Délmagyarország, (14) 283. pp. 33-34. (1938)

Csányi Piroska: Miből élnek a szegedi festők?... : a művésznyomor frontján a helyzet változatlan : látogatás a piktúra frontharcosainál, fűtetlen műtermekben, kiállításon és családi körben. Délmagyarország, (14) 283. pp. 35-36. (1938)

Erdei Ferenc: Kiknek a városa Szeged? : adalékok Nagyszeged eszméjéhez és vidéki észrevéíelek Szeged nagyvárosi szerepléséről. Délmagyarország, (14) 283. p. 36. (1938)

(-nyi) : Megdőlt a szépirodalom hegemóniája : az olvasóközönség érdeklődése a tudományos könyvek felé fordult : a Somogyi-könyvtárnak 1800-2000 látogatója van havonta : panaszkodik az egyetemi könyvtár: nem jut hely az új könyvek számára. Délmagyarország, (14) 283. pp. 39-40. (1938)

Molnár Sándor and Zemplényi Fodor József and Tóth László and Zerinváry Szilárd: Fiatal szegedi költők. Délmagyarország, (14) 283. p. 41. (1938)

Mandola Aladár: Új Szent József freskók a jezsuiták templomában. Délmagyarország, (14) 283. p. 44. (1938)

Kinevezték a Tankerületi Közoktatási Tanács tagjait. Délmagyarország, (14) 284. p. 3. (1938)

Nincs szükség 300.000 pengős befektetésre a fehértói halgazdaság kibővítésénél. Délmagyarország, (14) 284. p. 5. (1938)

40.277 választó van Szegeden : jogerős az 1939. évi képviselőválasztói névjegyzék. Délmagyarország, (14) 285. p. 3. (1938)

A Hús- és Vásárpénztárt egyéves próbabérletre odaadják a kisiparosoknak. A szegedi mészárosok és hentesek ajánlatával pénteken foglalkozik a kisgyűlés : a szegedi mészárosok és hentesek ajánlatával pénteken foglalkozik a kisgyűlés. Délmagyarország, (14) 285. p. 3. (1938)

Kommunista-agitátort tartóztatott le a szegedi rendőrség. Délmagyarország, (14) 285. p. 5. (1938)

Melegedőt nyitnak a Hatósági Munkaközvetítő Hivatalban. Délmagyarország, (14) 285. p. 5. (1938)

A Katolikus Kör pénteki rendkivűli közgyűlése : elhatározta az alapszabályok módosítását : Berecz János professzor emlékére felruháznak egy szegény szegedi diákot. Délmagyarország, (14) 287. p. 3. (1938)

Ünnepi hangulatban pergett le az év utolsó kisgyűlése : kiemelkedő ügy nam szerepelt a tárgysorozaton. Délmagyarország, (14) 287. p. 3. (1938)

A szegedi zeneiskolától a milánói Scala karmesteri pulpitusáig : Csöndes beszélgetés Fleischer Antallal, az Operaház világhírű dirigensével. Délmagyarország, (14) 164. p. 4. (1938)

Zavarok a szegedi filharmonikusok működése körül : [hír]. Délmagyarország, (14) 244. p. 6. (1938)

Vér György: Filharmonikus hangverseny. Délmagyarország, (14) 272. p. 7. (1938)

Kodály Zoltán a Dóm-téri előadásokon : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 143. p. 4. (1938)

A szabadtéri karmester - affér : A budapesti Operaház tagjai elégtételt kérnek Rubányi Vilmosnak. Délmagyarország, (14) 22. p. 4. (1938)

Szerda este: Verdi Rekviem a Dóm téren. Délmagyarország, (14) 169. p. 4. (1938)

Verdi Rekviem a Dómban : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 170. p. 7. (1938)

Móra Panka: Szalay József : székfoglaló a Dugonics-Társaságban II. Délmagyarország, (14) 241. pp. 11-13. (1938)

Fontos tárgyalások a Somogyi-könyvtár és az Egyetemi Könyvtár helyiség-kérdéséről. Délmagyarország, (14) 10. p. 5. (1938)

Megdőlt a szépirodalom hegemóniája : az olvasóközönség érdeklődése a tudományos könyvek felé fordult : a Somogyi-könyvtárnak 1800-2000 látogatója van havonta : panaszkodik az egyetemi könyvtár: nem jut hely az új könyvek számára. Délmagyarország, (14) 283. pp. 39-40. (1938)

A Somogyi-könyvtár megvásárolta a Bibliotheca Dugonicsiana-t : Messze földről került vissza Szegedre Dugonics András egykori könyvtára : [részletes tudósítás]. Délmagyarország, (14) 74. p. 7. (1938)

Hanglemez-múzeum Szegeden. Délmagyarország, (14) 85. p. 18. (1938)

A kultúrpalota problémája. Délmagyarország, (14) 95. p. 4. (1938)

A Szegedi Dalárda és Oratórium Egyesület hangversenye. Délmagyarország, (14) 12. p. 14. (1938)

Filharmonikus hangverseny. Délmagyarország, (14) 23. p. 7. (1938)

Kleiber a Budapesti Hangversenyzenekar élén. Délmagyarország, (14) 39. p. 7. (1938)

Baranyi Lili zongoraestje. Délmagyarország, (14) 41. p. 7. (1938)

Zino Francescatti hegedűestje : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 47. p. 8. (1938)

Filharmonikus hangverseny. Délmagyarország, (14) 47. p. 7. (1938)

Maurice Eisenberg gordonkaestje : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 51. p. 7. (1938)

A Szegedi Dalárda és Oratórium Egyesület hangversenye : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 52. p. 15. (1938)

Kamarazenekari hangverseny : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 54. p. 8. (1938)

A Városi Zeneiskola növendékhangversenye : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 58. p. 15. (1938)

Filharmonikus hangverseny : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 59. p. 10. (1938)

Dobrowen szegedi hangversenye : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 62. p. 7. (1938)

A Szegedi Kamarazenekör hangversenye : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 65. p. 7. (1938)

Svéd Sándor hangversenye : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 67. p. 9. (1938)

Basilides Mária nemzetközi népdalestje : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 71. p. 6. (1938)

A szegedi Egyetemi Énekkar lengyelországi turnéja : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 74. p. 15. (1938)

Beretzk Péter: Dobrowen Szegeden : délelőtt próbált a filharmonikusokkal, délután vadászlesen volt a Fehér-tón : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 78. p. 7. (1938)

Dobrowen : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 79. p. 7. (1938)

Az Egyetemi Énekkar díszhangversenye. Délmagyarország, (14) 90. ?. (1938)

A szegedi Munkás-dalegylet sikere a munkásdalosok szombathelyi országos ünnepén : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 126. p. 6. (1938)

A Szegedi Dalárda a székesfehérvári dalosversenyen : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 139. p. 6. (1938)

Kodály Zoltán Szegeden : [hír]. Délmagyarország, (14) 161. p. 14. (1938)

Liszt Esztergomi miséje a Dómban : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 175. p. 7. (1938)

A szegedi dalosok Himnusz-ünnepe a Dóm-téren : [részletes tudósítás]. Délmagyarország, (14) 177. p. 3. (1938)

Húsz éves jubileumi ciklusát kezdi most ősszel a Szegedi Filharmonikusok Egyesülete : megalakult a Filharmónia Barátainak Társasága : az új szezon műsora : [hír]. Délmagyarország, (14) 222. p. 4. (1938)

Elmarad a szegedi filharmonikusok budapesti hangversenye? : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 226. p. 7. (1938)

Dr. Dohnányi Ernő. Délmagyarország, (14) 254. p. 9. (1938)

Segovina gitárestje : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 258. p. 6. (1938)

Tatjana Menotti Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (14) 258. p. 6. (1938)

Thibaud hegedűestje : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 261. p. 8. (1938)

Vér György: Danyi Ferdinánd gordonkaestje. Délmagyarország, (14) 275. p. 7. (1938)

Nótadélután : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (14) 69. p. 7. (1938)

This list was generated on 2023. december 7. 14:52:24 CET.