Browse by Full volume

Group by: No Grouping | Volume | Number
Number of items: 677.

Csekey professzor magas kitüntetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 10. p. 6. (1939)

Államtitkárrá nevezik ki Surányi-Unger professzort : Petneházy Antal nyugdíjazását kérte : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 15. p. 4. (1939)

Berey Géza: Szeged kulturális életének átszervezéséről és fokozásáról nyilatkozik Várady Imre dr. egyetemi tanár, a Dugonics Társaság új elnöke. Délmagyarország, (15) 18. pp. 7-8. (1939)

A nyilasjelölttel szemben Ambrus József dr. lett a Turul országos fővezére. Délmagyarország, (15) 19. p. 7. (1939)

Egyetemi tanárok Vöröskereszt-kitüntetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 20. p. 4. (1939)

A Turul Szövetség szegedi kerületének új vezérsége : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 20. p. 6. (1939)

A nyár folyamán megkezdik az ideg- és elmeklinika építését : a milliós építkezés nagy munkaalkalmat nyújt a szegedi ipar számára. Délmagyarország, (15) 21. p. 3. (1939)

Tettemanti Béla dr. egyetemi magántanársága : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 26. p. 7. (1939)

Diósi Géza: Sík Sándor élete költészetében. Délmagyarország, (15) 29. p. 5. (1939)

Az 50 éves Sík Sándort ünnepelte vasárnap a piarista gimnázium és a Dugonics-Társaság. Délmagyarország, (15) 30. pp. 5-6. (1939)

A Magas-Tátra tündérvilágában : Győrffy István professzor előadása az Egyetemet Végzett Nők Egyletében. Délmagyarország, (15) 31. p. 7. (1939)

Várkonyi Hildebrand professzor előadása Makón : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 32. p. 6. (1939)

Tóth László: Sík Sándor az egyetemen. Délmagyarország, (15) 35. pp. 7-8. (1939)

Nagy sikerrel szerepelt Budapesten a Szegedi Egyetemi Énekkar. Délmagyarország, (15) 40. p. 7. (1939)

Erdélyi bál. Délmagyarország, (15) 41. p. 4. (1939)

Észtország ünnepe a Turáni Társaságban : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 45. p. 5. (1939)

Március 20-ig meg kell választani a szegedi egyetem felsőházi tagjait. Délmagyarország, (15) 46. p. 4. (1939)

Győrffy István dr. szegedi egyetemi tanárt választották a "Falukönyvtár Szövetkezet" elnökévé : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 46. p. 6. (1939)

A Tábor utcai városi bérház III. emeletén helyezik el a szegedi egyetem felvidéki hallgatóit. Délmagyarország, (15) 48. p. 3. (1939)

Szilassy Béla felvidéki államtitkár Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 49. p. 6. (1939)

Szily Kálmán államtitkár Szegeden tárgyal az egyetemi építkezés folytatásáról. Délmagyarország, (15) 50. p. 3. (1939)

Új egyetemi magántanár : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 51. p. 5. (1939)

Mikor kezdik meg az elmeklinika építését : Szily államtitkár megnyugtató kijelentései az egyetem matematikai karáról. Délmagyarország, (15) 52. p. 3. (1939)

Szilassy államtikár a szegedi Turul felvidéki estjén : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 53. p. 12. (1939)

Magántanár próbaelőadása az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 56. p. 7. (1939)

A felvidéki Magyar Házak javára ajánlotta fel a Turul a felvidéki est jövedelmét : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 57. p. 5. (1939)

A szegedi egyetem egyhangúlag Szent-Györgyi Albertet választja felsőházi képviselőjévé. Délmagyarország, (15) 57. p. 3. (1939)

Természettudományi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 57. p. 5. (1939)

Ismeretlen gyógyszerek : Domagk professzor előadása a szegedi egyetemen : Klebelsberg-emlékéremmel tüntetik ki a kiváló vegyészkutatót. Délmagyarország, (15) 58_2. p. 4. (1939)

Nagy az érdeklődés a Turul Felvidéki Estje iránt : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 59. p. 13. (1939)

Márciusi ünnepségek : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 60. p. 7. (1939)

A Turul felvidéki estje. Délmagyarország, (15) 60. p. 8. (1939)

Csekey professzor előadása a budapesti továbbképző tanfolyamon Szeged társadalomrajzáról. Délmagyarország, (15) 60. p. 2. (1939)

Szeged népe az álmok és várakozások valóraválásának reményében ünnepelte meg március 15-ikét. Délmagyarország, (15) 62. pp. 5-6. (1939)

A szegedi egyetemet Szent-Györgyi Albert dr. képviseli a felsőházban : felsőházi póttag: Miskolczy Dezső dr. Délmagyarország, (15) 63. p. 5. (1939)

Szeged vidéki tájszavak : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 63. p. 6. (1939)

Szeged ifjúsága tüntető felvonulással ünnepelte a ruténföld visszacsatolását. Délmagyarország, (15) 65. p. 3. (1939)

Szerb Antal előadása a mai regényirodalomról a Bethlen Gábor Körben. Délmagyarország, (15) 66. p. 4. (1939)

Kogutowicz professzor előadása a célszerű országkutatásról. Délmagyarország, (15) 68. p. 4. (1939)

LV. Henrik reussi herceg előadása az egyetemen. Délmagyarország, (15) 69. p. 4. (1939)

Betöltik a szegedi egyetem statisztika-közgazdaságtani tanszékét : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 72. p. 6. (1939)

A diplomácia titkai : Baranyai Zoltán dr. előadása az egyetemen. Délmagyarország, (15) 74. p. 4. (1939)

A "Turul" Szövetség köszönete a "Néma Bál"-ra érkezett adományokért : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 76. p. 15. (1939)

Felolvasó ülés a Dugonics-Társaságban. Délmagyarország, (15) 77. p. 6. (1939)

Három előadás az egyetembarátok természettudományi szakosztályában. Délmagyarország, (15) 83. p. 4. (1939)

Mécs László Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 85. p. 6. (1939)

Lelkes szeretettel ünnepelték Mécs Lásztótól az Úrinők Kongregációja keddi magyar estjén. Délmagyarország, (15) 88. p. 2. (1939)

Mi a közvéleny : Horváth Barna dr. előadása az Egyetembarátok szociális tanfolyamán. Délmagyarország, (15) 88. p. 4. (1939)

Természettudományos előadások. Délmagyarország, (15) 89. p. 6. (1939)

A Szegedi Alföldkutató Bizottság jubiláris díszülést tart vasárnap 30-án 16 órakor.... : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 94. p. 6. (1939)

Előadások az Egyetem Barátainak Egyesületében : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 95. p. 5. (1939)

A főiskolai kamarakórus nagy sikere a zeneakadémia hangversenyén. Délmagyarország, (15) 99. p. 7. (1939)

Keresztény eszmék hatása a római kötelmi jog kifejlődésére. Délmagyarország, (15) 100. p. 3. (1939)

A MANSZ kultúrdélutánja a szegedi gondolat megteremtésének évfordulóján. Délmagyarország, (15) 103. p. 5. (1939)

Miskolczy professzor a német neurológusok társaságának tagja : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 104. p. 13. (1939)

Díszdoktoravatásra készül a szegedi egyetem : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 106. p. 6. (1939)

Ereky István professzor, a szegedi egyetem rektora kapta a Tudományos Akadémia nagydíját. Délmagyarország, (15) 107. p. 4. (1939)

Három előadás az egyetembarátok egyesületében. Délmagyarország, (15) 107. p. 5. (1939)

Surányi-Unger professzor érdekes előadása a magyar gazdasági jövőről. Délmagyarország, (15) 109. p. 8. (1939)

Megnyílt a balatonfüredi orvoshét. Délmagyarország, (15) 112. p. 5. (1939)

Lélekemelő ünnepségen avatta a szegedi egyetem díszdoktorrá Balogh Jenő dr.-t, a nagy jogtudóst. Délmagyarország, (15) 112. pp. 3-4. (1939)

A francia szellemiség békemissziójáról nyilatkozik André Thérive, a "Le Temps" szegeden tartózkodó világhírű kritikusa. Délmagyarország, (15) 114. p. 5. (1939)

Pietro Silva római egyetemi tanár előadása az olasz impériumról. Délmagyarország, (15) 116. p. 5. (1939)

A szegedi egyetem jövő évi rektora: Baló József dr. : a jogi kar dékánja: Ereky István dr. Délmagyarország, (15) 117. p. 3. (1939)

A szegedi egyetem képviselői a szófiai egyetem jubileumán : [rövid. hír]. Délmagyarország, (15) 119. p. 5. (1939)

Egy professzor búcsúzik : pénteken tartotta utolsó előadását a szegedi egyetemen a nyugalomba vonuló Menyhárth Gáspár professzor. Délmagyarország, (15) 120. p. 4. (1939)

A Ferenc József tudományegyetem fönnállása LXVII. évfordulójának emlékére [...] az egyetem dísztermében évzáró ünnepi közgyűlést tart. : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 120. p. 6. (1939)

Az Egyetemi Énekkar ballagása : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 121. p. 20. (1939)

Még ebben az esztendőben megkezdik a szegedi ideg- és elmeklinika építését : gondoskodás történik a szegedi gyümölcs értékesítéséről : a polgármester tárgyalásai a minisztériumokban. Délmagyarország, (15) 121. p. 5. (1939)

Ma tartja tanévzáró közgyűlését az egyetem. Délmagyarország, (15) 123. p. 4. (1939)

Menyhárth Gáspár professzor kitüntetése : [rövid. hír]. Délmagyarország, (15) 123. p. 4. (1939)

"Magyar az, aki rendületlenül hisz a magyar nemzet fönnmaradásában és annak örök életében..." : Csekey István dr. előadása a fajelméletről az egyetem évzáró ünnepi közgyűlésén : harmincegy pályamunkát jutalmazott ez évben a tudományegyetem. Délmagyarország, (15) 124. p. 3. (1939)

Két előadás az egyetembarátok természettudományi szakosztályában. Délmagyarország, (15) 124. p. 6. (1939)

A szófiai egyetem káprázatos fénnyel megrendezett jubileumi ünnepségeiről nyilatkozik Csekey István dr., a szegedi egyetem professzora. Délmagyarország, (15) 126. p. 11. (1939)

Ereky professzor előadása a magyar jog eredetiségéről. Délmagyarország, (15) 127. p. 2. (1939)

Sub auspiciis Gubernatoris doktoravatás a szegedi egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 128. p. 5. (1939)

"A szegedi egyetem tudományos szinvonalának bizonyitéka, hogy Nobel-díjas és akadémiai nagydíjas professzorai vannak" : Menyhárth Gáspár és Ereky István köszöntése a jogi kar ünnepségén. Délmagyarország, (15) 129. pp. 3-4. (1939)

Díszes ünnepi ülésen kormányzógyűrűs doktorrá avatták Popják Györgyöt : Jalsoviczky Károly dr. államtitkár beszéde a szegedi egyetem doktorrá avatási ünnepségén. Délmagyarország, (15) 131. pp. 5-6. (1939)

Csekey professzor meghívást kapott a gdyniai nyári egyetemre : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 131. p. 12. (1939)

A Magyar Pathológusok Társaságának szegedi nagygyűlése. Délmagyarország, (15) 136. p. 3. (1939)

Elbúcsúztatták Menyhárth Gáspár professzort. Délmagyarország, (15) 143. p. 4. (1939)

Gelei József dr. professzor magas finn kitüntetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 143. p. 13. (1939)

"A magyarság jövője követeli, hogy az egyetem új doktorai nagyobb, műveltebb, boldogabb Magyarországért dolgozzanak" : a szegedi egyetem idei utolsó doktoravató ülése. Délmagyarország, (15) 146. p. 2. (1939)

Megnyílt a fül-, orr- és gégeorvosok kétnapos szegedi nagygyűlése : Gelei professzor: Dereng már a remény hajnala s a Ferencz József-tudományegyetem visszakerülhet Erdély fővárosába. Délmagyarország, (15) 147. pp. 3-4. (1939)

A szegedi egyetem új tanácsa : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 155. p. 6. (1939)

Állami ösztöndíj : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 155. p. 6. (1939)

Szent Györgyi professzor augusztus végén érkezik vissza Amerikából Szegedre : munkatársai Berlinben, Liégeben, Manchesterben, Cambridgeben dolgoztak. Délmagyarország, (15) 156. p. 5. (1939)

Surányi-Unger professzor tanulmánya a magyar gazdasági életről. Délmagyarország, (15) 160. p. 10. (1939)

Szobrot emel Kiss Albertnek a szegedi jogász ifjúság : októberben lesz a leleplezési ünnepség. Délmagyarország, (15) 168. p. 5. (1939)

A magyar királyság alkotmányjoga a háború után : Csekey István dr. egyetemi tanár előadása a felvidékiek tanfolyamán. Délmagyarország, (15) 169. p. 4. (1939)

Farkas Béla professzort meghívták a rostocki kongresszusra : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 169. p. 6. (1939)

Surányi Unger professzort a téli félévre is meghívta a Los Angeles-i Egyetem. Délmagyarország, (15) 184. p. 5. (1939)

Szent-Györgyi professzor Amerikából visszaérkezett Szegedre. Délmagyarország, (15) 186. p. 2. (1939)

A szegedi egyetem felvidéki Diákotthona : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 189. p. 13. (1939)

Tudományos ösztöndíjak. Délmagyarország, (15) 189. p. 4. (1939)

A diákság bútorozott szobái : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 195. p. 14. (1939)

A Turul-Szövetség szegedi kerülete szobrot állít Kiss Albert professzor emlékének : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 197. p. 6. (1939)

Elkészült az egyetem emlékérme kiváló külföldi tudósok és az Alma Mater támogatói részére. Délmagyarország, (15) 205. p. 5. (1939)

Csányi Piroska: "A tudomány világában még mindig zavartalan a béke" : Miskolczy Dezső dr. ideggyógyászprofesszor érdekes nyílatkozata a koppenhágai nemzetközi idegorvoskongresszusról. Délmagyarország, (15) 206. pp. 7-8. (1939)

Döntöttek a szegedi egyetemen a felvételikről : a jogi karra 139, az orvosi karra 33, a természettudományi kárra 32, a gyógyszerészi fakultásra 17 elsőéves hallgatót vettek eddig fel. Délmagyarország, (15) 206. p. 5. (1939)

Elsötétített Európán keresztül Brüsseltől Szegedig : Beszélgetés Zolnai Béla professzorral a semleges Belgiumról, az elmaradt nyelvész-világkongresszusról, az ötnapos utazásról. Délmagyarország, (15) 212. pp. 5-6. (1939)

A semleges Amerika hangulatáról, a New York-i világkiállításról, az európai események által megzavart tudományos kongresszusokról és az izgalmas hazatérésről nyilatkozik Baló József dr. a szegedi egyetem rektora. Délmagyarország, (15) 217. pp. 3-4. (1939)

Az egyetem tanévnyitó ünnepi közgyűlése : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 219. p. 5. (1939)

Melczer Miklós dr. egyetemi nyilvános rendes tanár : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 220. p. 5. (1939)

Kelet és Nyugat : Felvinczi Takács Zoltán művészettörténeti előadása. Délmagyarország, (15) 221. p. 4. (1939)

Az Egyetemi Diákotthon megnyitása : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 225. p. 5. (1939)

Tanévnyitó díszközgyűlés a Ferenc József-tudományegyetemen. Délmagyarország, (15) 225. p. 5. (1939)

Október 6 ünnepe Szegeden. Délmagyarország, (15) 229. p. 3. (1939)

Surányi-Unger professzor előadása Amerika gazdaságpolitikájáról : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 233. p. 5. (1939)

Előadás a Vöröskeresztről : [rövid. hír]. Délmagyarország, (15) 233. p. 5. (1939)

Szent-Györgyi Albert dr. a KEAC teniszszakosztályának elnöke : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 235. p. 8. (1939)

Új nemzetközi jog felé... : Buza László dr. előadása. Délmagyarország, (15) 237. p. 5. (1939)

Pázmány, az író : Sík Sándor dr. előadása az egyetem Barátainak Egyesületében. Délmagyarország, (15) 239. p. 4. (1939)

A nemzeti műemlékek védelme - nemzetvédelem : Felvinczi Takács Zoltán előadása. Délmagyarország, (15) 239. p. 6. (1939)

A Turul-Szövetség szegedi kerületi vezérsége ma délelőtt 10 órai kezdettel kerületi követtábort tart... : [rövid. hír]. Délmagyarország, (15) 241. p. 8. (1939)

Emlékezetesen szép ünnepséggel ért véget a MANSZ nemzetvédelmi előadássorozata : a vasárnapi záróünnepségen Várkonyi Hildebrand, Pálfy József, Kisparti János és Gramantik Margit tartott előadást. Délmagyarország, (15) 242. pp. 3-4. (1939)

A Dugonics-Társaság elő őszi fölolvasó ülése. Délmagyarország, (15) 242. p. 5. (1939)

A központi épület előtt állítják föl Kiss Albert mellszobrát : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 242. p. 5. (1939)

A Turul-Szövetség követtábora. Délmagyarország, (15) 242. p. 5. (1939)

A Turul-Szövetség "Dugonics András" Bajtársi Egyesülete a népművelési bizottsággal és az ipartestülettel karöltve rendezi még a szegedi iparostársadalom részére szerdaesti előadását : [rövid. hír]. Délmagyarország, (15) 243. p. 6. (1939)

Megkezdődtek a "Turul" szerdaesti előadásai : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 244. p. 5. (1939)

A Turul-Szövetség szegedi kerületi vezérsége 29-én Gelei József dr. senator magister, egyetemi tanár védnökségével kerületi és avató dísztábort rendez : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 246. p. 6. (1939)

Az iparügyi és kereskedelmi minisztert ma avatja patrónusává a "Turul" Szövetség szegedi kerülete. Délmagyarország, (15) 247. p. 3. (1939)

A fiatalok lendületét össze kell egyeztetni az öregek kiforrott tudásával a jobb, az egyedül magyar Magyarországért : Varga József dr. kereskedelmi és iparügyi minisztert patrónusává avatta a "Turul" Szövetség. Délmagyarország, (15) 248. p. 1. (1939)

Kiss Albert dr. szobrát vasárnap leplezi le a "Turul" Szövetség. Délmagyarország, (15) 249. p. 5. (1939)

Kovács László dr. a "Turul" Szövetség szegedi kerületi vezérének lemondása. Délmagyarország, (15) 252. p. 5. (1939)

Adományok Kiss Albert szobrára : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 252. p. 5. (1939)

Német előadóest az egyetemen. Délmagyarország, (15) 253. p. 5. (1939)

A Nobeldíjas Domagk professzort tiszteletbeli tagjává választotta az Egyetem Barátai Egyesületének orvosi szakosztálya. Délmagyarország, (15) 254. p. 2. (1939)

A Turul Szövetség kassai követtábora a szegedi kerület vezérévé Babiczky Edét választotta. Délmagyarország, (15) 259. p. 6. (1939)

A szegedi egyetem első érmét Kolosváry Bálint kapta : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 259. p. 5. (1939)

Schneller Károly előadása: Élet és halál a számok tükrében. Délmagyarország, (15) 261. p. 2. (1939)

Kiss Ferenc miniszteri tanácsos: a Ferenc József-tudományegyetem tiszteletbeli doktora : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 262. p. 5. (1939)

Ady Endre emlékezete a Dugonics-Társaságban. Délmagyarország, (15) 264. p. 5. (1939)

Szakülés az Egyetem Barátainak Egyesületében : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 266. p. 6. (1939)

A "Botond" Bajtársi Egyesület dísztábora : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 267. p. 5. (1939)

Ma avatják az egyetem tiszteletbeli doktorává az erdőültető Kiss Ferencet : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 268. p. 5. (1939)

Az egyetem tiszteletbeli doktorává avatták Kiss Ferencet, az alföldi fásítás elindítóját. Délmagyarország, (15) 269. pp. 3-4. (1939)

Kultúrdélután a SZEFHE-ben, dísztáborozás a "Botond" Bajtársi Egyesületben. Délmagyarország, (15) 270. p. 2. (1939)

A kultuszminiszter megerősítette Incze Gyula dr-t magántanári minőségében : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 271. p. 4. (1939)

Ünnepség Károly dr. húszéves professzori működésének alkalmából. Délmagyarország, (15) 272. p. 5. (1939)

Felvinczi Takács Zoltán előadása: kínaiak és japánok. Délmagyarország, (15) 273. p. 3. (1939)

Gelei József egyetemi tanár előadása Kecskeméten : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 273. p. 5. (1939)

A szegedi egyetemi építkezéseket 1941 tavaszán folytatják : a továbbépítés céljára kért 500000 pengő helyett csupán 160000 pengőt sikerült beállítani a költségvetésbe. Délmagyarország, (15) 275. p. 3. (1939)

Csekey és Gelei professzorok külföldi kitüntetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 275. p. 8. (1939)

Közgyűlést tartott az egyetemi énekkar. Délmagyarország, (15) 276. p. 5. (1939)

Magyar-finn est a Zeneművészeti Főiskolán. Délmagyarország, (15) 277. p. 2. (1939)

Az Egyetemi Énekkar újszentiváni vendégszereplése : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 279. p. 7. (1939)

Banner János és Felvinczi Takács Zoltán előadása a Dugonics-Társaságban. Délmagyarország, (15) 280. p. 7. (1939)

Az Egyetemi Énekkar vendégszereplése Újszentivánon. Délmagyarország, (15) 281. p. 5. (1939)

A világ minden részével tudományos kapcsolatot épített ki az Egyetem Barátainak Egyesülete : a vasárnapi tisztújító közgyűlés. Délmagyarország, (15) 281. pp. 3-4. (1939)

Fajelmélet-kultusz és a szellem felsőbbrendűsége : érdekes előadóest a Szent Imre Kollégiumban. Délmagyarország, (15) 282. p. 2. (1939)

Olasz elemek a magyar kultúrában : Várady Imre dr. előadása. Délmagyarország, (15) 283. p. 4. (1939)

Kultúrtáborozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 287. p. 6. (1939)

A "Turul" karácsonyi szeretetvacsorája : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 293. p. 6. (1939)

A lyoni egyetem professzorának előadása Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 240. p. 5. (1939)

A szegedi egyetem új tanárai. Délmagyarország, (15) 157. p. 2. (1939)

A szegedi egyetem új tanárai letették az esküt : és nyilatkoznak a Délmagyarországnak munkásságukról, terveikről. Délmagyarország, (15) 163. pp. 3-4. (1939)

Beretzk Péter: A fehértói legeltetés és a természetvédelem. Délmagyarország, (15) 126. pp. 9-10. (1939)

Székely Miksáné. Délmagyarország, (15) 3. p. 8. (1939)

Meghalt az Újszegeden lelőtt vadorzó : a honvédügyészség vette át a vizsgálat lefolytatását. Délmagyarország, (15) 4. p. 3. (1939)

Özvegy Kohn Gyuláné született Léderer Anna. Délmagyarország, (15) 5. p. 8. (1939)

Özvegy Osváth Imréné született Szücs Mária. Délmagyarország, (15) 6. p. 2. (1939)

Magyar orvos öngyilkossága Milánóban. Délmagyarország, (15) 6. p. 11. (1939)

Klauzál Gábor meghalt. Délmagyarország, (15) 8. p. 2. (1939)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (15) 8. p. 4. (1939)

Geigner József. Délmagyarország, (15) 8. p. 6. (1939)

Temetés : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 9. p. 5. (1939)

Berzenczey Domokos Szeged város műszaki főtanácsosa csütörtökön hajnalban meghalt. Délmagyarország, (15) 10. pp. 3-4. (1939)

Ma délután temetik a Munkácson hősi halált halt Csapó főhadnagyo : Pálfy polgármester beszél a ravatalnál. Délmagyarország, (15) 11. p. 5. (1939)

Ma temetik Berzenczey Domokost. Délmagyarország, (15) 11. p. 5. (1939)

Nagy részvét mellett temették el Berzenczey Domokost. Délmagyarország, (15) 12. p. 8. (1939)

Halálozás : [rövid hírek]. Délmagyarország, (15) 19. p. 7. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 19. p. 7. (1939)

Egy városi tisztviselő tragikus öngyilkossága. Délmagyarország, (15) 20. p. 5. (1939)

Gadó István halála. Délmagyarország, (15) 21. p. 6. (1939)

Meghalt Angster Emil, a szegedi székesegyház orgonájának építője. Délmagyarország, (15) 27. p. 9. (1939)

Meghalt egy két hónappal ezelőtt történt szerencsétlenség áldozata : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 31. p. 6. (1939)

Özvegy Kocsis Ferencné. Délmagyarország, (15) 31. p. 7. (1939)

Otott Kovács Ferenc. Délmagyarország, (15) 31. p. 9. (1939)

Gottlieb Dávid. Délmagyarország, (15) 32. p. 4. (1939)

Meghalt Barabás Lajos a városi műszaki tiszt. Délmagyarország, (15) 32. p. 5. (1939)

Leszl Péter. Délmagyarország, (15) 33. p. 4. (1939)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (15) 35. p. 10. (1939)

Telbisz György halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 36. p. 6. (1939)

Özvegy Politzer Samuné született Frank Mária. Délmagyarország, (15) 37. p. 4. (1939)

Rendőri hírek. Délmagyarország, (15) 42. p. 7. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 43. p. 6. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 45. p. 5. (1939)

[Köszönetnyilvánítás]. Délmagyarország, (15) 49. p. 8. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 50. p. 5. (1939)

Pfaff Karola. Délmagyarország, (15) 51. p. 3. (1939)

Hirtelen halál. Délmagyarország, (15) 52. p. 6. (1939)

Özvegy Szabó Józsefné született Kállay Rozál. Délmagyarország, (15) 53. p. 4. (1939)

Pártos Lajos. Délmagyarország, (15) 55. p. 4. (1939)

Szabó Ármin. Délmagyarország, (15) 55. p. 5. (1939)

Szabó Ármin. Délmagyarország, (15) 55. p. 5. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 55. p. 6. (1939)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 55. p. 6. (1939)

Singer Ármin. Délmagyarország, (15) 58. p. 4. (1939)

Herzfeld Miksáné született Schwartz Rózsa. Délmagyarország, (15) 58. p. 4. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 58_2. p. 7. (1939)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (15) 59. p. 13. (1939)

Temetés. Délmagyarország, (15) 61. p. 6. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 63. p. 6. (1939)

Förgeteg László. Délmagyarország, (15) 64. p. 6. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 65. p. 2. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 67. p. 7. (1939)

Hirtelen halál. Délmagyarország, (15) 67. p. 7. (1939)

Majoros Mihályné született Trabek Etelka Friderika. Délmagyarország, (15) 68. p. 5. (1939)

Ligeti Béláné született Zelinka Ilona. Délmagyarország, (15) 68. p. 6. (1939)

Özvegy Schvartz Józsefné. Délmagyarország, (15) 70. p. 2. (1939)

Özvegy Vitéz Mihályné. Délmagyarország, (15) 72. p. 6. (1939)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 75. p. 6. (1939)

Juránovics Gyula halála. Délmagyarország, (15) 75. p. 7. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 77. p. 6. (1939)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (15) 81. p. 4. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 83. p. 5. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 83. p. 5. (1939)

[Köszönetnyilvánítás]. Délmagyarország, (15) 85. p. 7. (1939)

Öngyilkos öregasszony : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 86. p. 13. (1939)

Adler Rezső. Délmagyarország, (15) 87. p. 5. (1939)

Adler Rezső halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 87. p. 7. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 93. p. 6. (1939)

Oláh Ferenc meghalt. Délmagyarország, (15) 95. p. 5. (1939)

Oláh Ferenc temetése. Délmagyarország, (15) 96. p. 5. (1939)

Kopasz Olga. Délmagyarország, (15) 100. p. 4. (1939)

Kopasz Olga. Délmagyarország, (15) 101. p. 5. (1939)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 103. p. 6. (1939)

Kopasz Olga temetése. Délmagyarország, (15) 103. p. 6. (1939)

Fölakasztotta magát betegsége miatt egy öregasszony. Délmagyarország, (15) 111. p. 9. (1939)

Hirtelen halál. Délmagyarország, (15) 113. p. 6. (1939)

Kandiba Izsák. Délmagyarország, (15) 114. p. 6. (1939)

Csucs Sándorné született Kéri Teréz. Délmagyarország, (15) 115. p. 5. (1939)

Halálos szerencsétlenség a rendező-pályaudvaron : az ütközőtányérok halálra zúztak egy vonatfékezőt. Délmagyarország, (15) 115. p. 10. (1939)

Özvegy Singer Árminné. Délmagyarország, (15) 116. p. 4. (1939)

Meghalt a sósavas mérgezés áldozata. Délmagyarország, (15) 117. p. 6. (1939)

A munka hősi halottja. Délmagyarország, (15) 117. p. 7. (1939)

Halál a mentőkocsiban : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 118. p. 7. (1939)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (15) 121. p. 2. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 123. p. 6. (1939)

Balogh Henrik dr. halála. Délmagyarország, (15) 126. p. 17. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 126. p. 17. (1939)

Özvegy Goldfahn Lipótné született Borovitz Riza. Délmagyarország, (15) 127. p. 2. (1939)

Meghalt a marólúgtól : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 131. p. 12. (1939)

Özvegy Rosenfeld Lipótné. Délmagyarország, (15) 132. p. 6. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 132. p. 7. (1939)

May Gyula. Délmagyarország, (15) 134. p. 4. (1939)

May Gyula. Délmagyarország, (15) 134. p. 5. (1939)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 134. p. 5. (1939)

May Gyula félszázados munkássága Szeged közgazdasági életében. Délmagyarország, (15) 134. p. 8. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 135. p. 5. (1939)

Húsz év után. Délmagyarország, (15) 143. p. 4. (1939)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (15) 144. p. 6. (1939)

Temetés. Délmagyarország, (15) 144. p. 6. (1939)

Újabb halálos szerencsétlenségek a Tiszán : motorcsónak kormányrúdja a vizbetaszitotta a honvédtizedest : a sóház előtt egy fürdőző fulladt a vizbe. Délmagyarország, (15) 147. p. 3. (1939)

Sallay József. Délmagyarország, (15) 147. p. 4. (1939)

Két öngyilkosság : egy idegbeteg öreg gazda felakasztotta magát, egy kis cselédlány nikotinnal megmérgezte magát. Délmagyarország, (15) 148. p. 9. (1939)

Fölakasztotta magát egy idős asszony : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 152. p. 5. (1939)

Hirtelen halál a rókusi templomban : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 154. p. 14. (1939)

Vizesy Máté. Délmagyarország, (15) 156. p. 4. (1939)

Fekete Ipoly 1858-1939. Délmagyarország, (15) 157. p. 3. (1939)

Nagy részvét mellett temették el Fekete Ipolyt : a Délmagyarország munkatársától. Délmagyarország, (15) 159. p. 5. (1939)

Paraszkay Gyula törvényszéki elnök gyásza. Délmagyarország, (15) 161. p. 6. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 161. p. 6. (1939)

Fölakasztotta magát egy öregember. Délmagyarország, (15) 162. p. 6. (1939)

Tarajossy Béla dr. ügyészségi elnök gyásza. Délmagyarország, (15) 165. p. 7. (1939)

Prikopa János. Délmagyarország, (15) 166. p. 14. (1939)

Megfulladt egy idős asszony a lángban álló szobában. Délmagyarország, (15) 167. p. 5. (1939)

Prikopa János. Délmagyarország, (15) 167. p. 7. (1939)

Törött lábú holttest az ágyban. Délmagyarország, (15) 173. p. 6. (1939)

Hatéves unokája szeme láttára fölakasztotta magát egy somogyitelepi öregasszony. Délmagyarország, (15) 175. p. 5. (1939)

Özvegy Berkovits Ferencné született Löwy Mária. Délmagyarország, (15) 176. p. 2. (1939)

Austerweil Miksa. Délmagyarország, (15) 176. p. 5. (1939)

Austerweil Miksa. Délmagyarország, (15) 176. p. 5. (1939)

Austerweil Miksa. Délmagyarország, (15) 176. p. 5. (1939)

Temetés. Délmagyarország, (15) 176. p. 6. (1939)

Austerweil Miksa halála. Délmagyarország, (15) 176. p. 6. (1939)

Singer Gyula. Délmagyarország, (15) 177. p. 6. (1939)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 177. p. 8. (1939)

Austerweil Miksa temetése. Délmagyarország, (15) 177. p. 8. (1939)

Reich Manó. Délmagyarország, (15) 180. p. 6. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 180. p. 7. (1939)

Megállapítottak a tiszai halott kilétét. Délmagyarország, (15) 180. p. 7. (1939)

Fölboncolják a kendergyári kazán halottját. Délmagyarország, (15) 181. p. 5. (1939)

Öngyilkosság egy tehén miatt. Délmagyarország, (15) 183. p. 7. (1939)

Sonnenwirth Ignác. Délmagyarország, (15) 186. p. 5. (1939)

"Temessetek el nagyon egyszerűen..." : öngyilkos lett Tornyai János nővére. Délmagyarország, (15) 188. p. 7. (1939)

Vitéz Erdélyvári János. Délmagyarország, (15) 190. p. 5. (1939)

Eltemették vitéz Erdélyvári Jánost. Délmagyarország, (15) 191. p. 7. (1939)

Schönfeld Miksa. Délmagyarország, (15) 194. p. 6. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 196. p. 7. (1939)

Budai Ferencné született Benkő Piros. Délmagyarország, (15) 200. p. 5. (1939)

Borzalmas öngyilkosság a vasúti síneken : egy 24 éves fiatalasszony a Rókusi pályaudvarról kiinduló személyvonat elé vetette magát : a kerekek halálra gázolták. Délmagyarország, (15) 200. p. 6. (1939)

Halálos ablaktisztítás. Délmagyarország, (15) 202. p. 7. (1939)

Gyanús körülmények között meghalt egy fiatalasszony. Délmagyarország, (15) 202. p. 7. (1939)

Öngyilkosság vagy hirtelen halál. Délmagyarország, (15) 204. p. 6. (1939)

Hirtelen halál. Délmagyarország, (15) 206. p. 10. (1939)

dr. Cserő Ede. Délmagyarország, (15) 207. p. 5. (1939)

Falta László altábornagy temetése. Délmagyarország, (15) 207. p. 5. (1939)

Cserő Ede dr. halála. Délmagyarország, (15) 207. p. 6. (1939)

Herczog Jenő. Délmagyarország, (15) 210. p. 4. (1939)

Dobó János. Délmagyarország, (15) 212. p. 9. (1939)

Leesett a kocsiról: halálra gázolta a villamos. Délmagyarország, (15) 213. p. 4. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 217. p. 5. (1939)

Özvegy Ehrlich Jánosné született Ratzenstein Róza. Délmagyarország, (15) 218. p. 2. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 218. p. 6. (1939)

Kakuszi János. Délmagyarország, (15) 219. p. 4. (1939)

Sándor József. Délmagyarország, (15) 219. p. 5. (1939)

Hirtelen halál borotválkozás közben : [rövid hír]. Délmagyarország, (15) 219. p. 6. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 220. p. 5. (1939)

Halál a vasúti kocsiban. Délmagyarország, (15) 221. p. 5. (1939)

Zeisler József. Délmagyarország, (15) 222. p. 4. (1939)

Fölborult a szekér: az ötven mázsás teher agyonnyomta a kocsist : egy szegedi fuvaros halálos szerencsétlensége. Délmagyarország, (15) 222. p. 4. (1939)

Hirtelen halál. Délmagyarország, (15) 223. p. 5. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 224. p. 5. (1939)

Özvegy Deák Lászlóné született Polónyi Márta. Délmagyarország, (15) 225. p. 4. (1939)

Halász Vince. Délmagyarország, (15) 225. p. 4. (1939)

Eltemették Kováts Józsefnét. Délmagyarország, (15) 225. p. 5. (1939)

Összeesett az utcán és meghalt egy úriasszony. Délmagyarország, (15) 228. p. 4. (1939)

Dobó János. Délmagyarország, (15) 229. p. 2. (1939)

Két hirtelen haláleset. Délmagyarország, (15) 231. p. 6. (1939)

Meghalt Kasza Lajos padéi plébános. Délmagyarország, (15) 238. p. 5. (1939)

Balassa József javadalmi hivatali tisztviselő tragikus öngyilkossága. Délmagyarország, (15) 239. pp. 3-4. (1939)

Sandberg Henrik. Délmagyarország, (15) 242. p. 4. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 242. p. 6. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 246. p. 5. (1939)

Meghalt Várallyai Vince iskolaigazgató. Délmagyarország, (15) 247. p. 7. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 247. p. 8. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 249. p. 5. (1939)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (15) 251. p. 2. (1939)

Fölakasztotta magát egy napszámos. Délmagyarország, (15) 252. p. 5. (1939)

Hirtelen halál. Délmagyarország, (15) 252. p. 5. (1939)

Nováky Bertalan hirtelen halála. Délmagyarország, (15) 259. p. 6. (1939)

Özvegy Szamek Adolfné született Gottlieb Amália. Délmagyarország, (15) 261. p. 6. (1939)

Összeesett üzletében és meghalt egy ismert borbélymester. Délmagyarország, (15) 261. p. 6. (1939)

Két hirtelen halál. Délmagyarország, (15) 262. p. 6. (1939)

Idősb Martonosi Imre. Délmagyarország, (15) 264. p. 6. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 264. p. 6. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 264. p. 6. (1939)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (15) 265. p. 4. (1939)

Purjesz János dr. nyugalmazott szentesi városi főügyész halála. Délmagyarország, (15) 270. p. 5. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 270. p. 6. (1939)

Gaál Jeremiás. Délmagyarország, (15) 271. p. 6. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 272. p. 6. (1939)

Pollák Manó. Délmagyarország, (15) 275. p. 4. (1939)

Pollák Manó. Délmagyarország, (15) 275. p. 4. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 275. p. 8. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 275. p. 8. (1939)

Temetés. Délmagyarország, (15) 276. p. 5. (1939)

Egy elsodort élet. Délmagyarország, (15) 277. p. 4. (1939)

Özvegy Tóth Istvánné született Szögi Ilona. Délmagyarország, (15) 280. p. 8. (1939)

[Köszönetnyilvánítás]. Délmagyarország, (15) 280. p. 10. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 281. p. 6. (1939)

Vas Károly. Délmagyarország, (15) 283. p. 5. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 283. p. 6. (1939)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (15) 284. p. 4. (1939)

Stein Péter halála. Délmagyarország, (15) 284. p. 5. (1939)

Stein Péter. Délmagyarország, (15) 284. p. 6. (1939)

Halálozás. Délmagyarország, (15) 288. p. 7. (1939)

Láng Jenőné született Czeisler Irma. Délmagyarország, (15) 290. p. 4. (1939)

Özvegy Winkler Józsefné született Fischer Gizella. Délmagyarország, (15) 293. p. 4. (1939)

Egy fiatal szegedi tanár tragikus halála. Délmagyarország, (15) 293. p. 5. (1939)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (15) 293. p. 6. (1939)

Kerékpár és autó. Délmagyarország, (15) 293. p. 6. (1939)

Knappe János. Délmagyarország, (15) 294. p. 4. (1939)

Rosenberg Mór. Délmagyarország, (15) 295. p. 7. (1939)

Anyakönyvi hírek. Délmagyarország, (15) 6. p. 12. (1939)

Meghalt a másfél hónappal ezelőtt felrobbant ágyúgolyó áldozata. Délmagyarország, (15) 16. p. 7. (1939)

Anyakönyvi hírek. Délmagyarország, (15) 18. p. 11. (1939)

Anyakönyvi hírek. Délmagyarország, (15) 29. p. 13. (1939)

Anyakönyvi hírek. Délmagyarország, (15) 35. p. 13. (1939)

Anyakönyvi hírek. Délmagyarország, (15) 41. p. 12. (1939)

Anyakönyvi hírek. Délmagyarország, (15) 47. p. 13. (1939)

Anyakönyvi hírek. Délmagyarország, (15) 53. p. 13. (1939)

Anyakönyvi hírek. Délmagyarország, (15) 59. p. 15. (1939)

Haláleset. Délmagyarország, (15) 65. p. 2. (1939)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (15) 65. p. 2. (1939)

Anyakönyvi hírek. Délmagyarország, (15) 65. p. 12. (1939)

Öngyilkosság Röszkén. Délmagyarország, (15) 69. p. 6. (1939)

Anyakönyvi hírek. Délmagyarország, (15) 70. p. 15. (1939)

Anyakönyvi hírek. Délmagyarország, (15) 76. p. 16. (1939)

Anyakönyvi hírek. Délmagyarország, (15) 81. p. 30. (1939)

Anyakönyvi hírek. Délmagyarország, (15) 86. p. 13. (1939)

Anyakönyvi hírek. Délmagyarország, (15) 90. p. 6. (1939)

Anyakönyvi hírek. Délmagyarország, (15) 98. p. 12. (1939)

Anyakönyvi hírek. Délmagyarország, (15) 104. p. 13. (1939)

Anyakönyvi hírek. Délmagyarország, (15) 110. p. 12. (1939)

Anyakönyvi hírek. Délmagyarország, (15) 115. p. 13. (1939)

Anyakönyvi hírek. Délmagyarország, (15) 121. p. 19. (1939)

Anyakönyvi hírek. Délmagyarország, (15) 126. p. 18. (1939)

Anyakönyvi hírek. Délmagyarország, (15) 131. p. 12. (1939)

Anyakönyvi hírek. Délmagyarország, (15) 143. p. 14. (1939)

A szegedi ítélőtábla új tanácsbeosztása. Délmagyarország, (15) 1. p. 3. (1939)

Cserzy Béla: Szegedi újságkuriózumok. Délmagyarország, (15) 1. p. 8. (1939)

Cs. Sebestyén Károly: Szeged legrégibb utcája: a Szentháromság-utca 160 év előtt : III. [rész]. Délmagyarország, (15) 6. p. 10. (1939)

A szegedi törvényszék 1939. évi tanács- és ügybeosztása. Délmagyarország, (15) 3. p. 3. (1939)

Ki kell írni a versenytárgyalást a fehértói halgazdaságra : három ajánlat érkezett a halastó bérletére : a város továbbra is fenn akarja tartani házikezelést. Délmagyarország, (15) 5. p. 5. (1939)

Szász Ferenc: Kit illet a kiszáradt Fehértó földje? : táblai ítélet előtt áll a tömörkényi telepes-utódoknak a Károlyi-örökösök és Csongrád város ellen indított pere. Délmagyarország, (15) 6. pp. 9-10. (1939)

A szegedi tábla csökkenő ügyforgalmáról beszélt Konczwald elnök a tábla évadnyitó ülésén : Szegedhez kell csatolni a kecskeméti, bajai és bácsalmási törvényszéket. Délmagyarország, (15) 7. p. 3. (1939)

A szegedi ítélőtábla. Délmagyarország, (15) 8. p. 1. (1939)

Szeged az államtól várja a Szabadtéri Játékok megmentését. Délmagyarország, (15) 8. pp. 3-4. (1939)

Tovább sztrájkolnak a jutagyári munkások. Délmagyarország, (15) 8. p. 5. (1939)

Paprikaértekezlet a városházán. Délmagyarország, (15) 9. p. 2. (1939)

Véget ért a jutagyári munkások sztrájkja : húsz százalék béremelést kaptak a munkások. Délmagyarország, (15) 9. p. 5. (1939)

A paprika-ankét után. Délmagyarország, (15) 10. p. 1. (1939)

800000 pengőbe kerülne Szeged városrendezési térképének elkészítése. Délmagyarország, (15) 10. p. 3. (1939)

A szegedi zsidó hitközség tiltakozó gyűlése. Délmagyarország, (15) 10. p. 4. (1939)

Megtartotta első ülését a Közoktatási Tanács : 50 éves a szegedi tankerület. Délmagyarország, (15) 12. p. 5. (1939)

A tömörkényi telepeseknek ítélte a tábla a kiszáradt Fehértó földjét. Délmagyarország, (15) 14. p. 5. (1939)

Elfogták az egyetemi könyvtár tolvaját : többezer pengő értékű könyvet lopott el... Délmagyarország, (15) 16. p. 5. (1939)

Közmunkákat kér a szegedi iparosság : az iparosság küldöttsége Imrédy miniszterelnök előtt. Délmagyarország, (15) 17. p. 3. (1939)

A nyár folyamán megkezdik az ideg- és elmeklinika építését : a milliós építkezés nagy munkaalkalmat nyújt a szegedi ipar számára. Délmagyarország, (15) 21. p. 3. (1939)

Megdöbbentően romlik Szeged gazdasági élete : az elmúlt 10-15 év alatt gyárak, vállalatok, kereskedések és pénzintézetek tömege szűnt meg. Délmagyarország, (15) 24. pp. 5-6. (1939)

Csányi Piroska: Kétszáz éve telepedtek le Szegeden a minoriták : a szentéletű Kelemen Didák tartományi főnök alapította meg a szegedi minorita rendházat : restaurálják a felsővárosi templomot. Délmagyarország, (15) 24. pp. 9-10. (1939)

Cserzy Béla: A százéves szegedi színházi kritika. Délmagyarország, (15) 24. p. 10. (1939)

Hétfőn megalakult a szegedi törvényszék rögtönítélő tanácsa : hirdetmény a statáriális bíráskodás bevezetésére. Délmagyarország, (15) 30. p. 3. (1939)

Sokéves halogatás után 100 ezer pengős költséggel rendbehozzák a Szent István-teret. Délmagyarország, (15) 30. p. 4. (1939)

Válságban a szegedi asztalosipar. Délmagyarország, (15) 31. p. 3. (1939)

Az elmúlt évben 1700-zal csökkent a szegedi idegenforgalom : érdekes adatok az idegenforgalmi statisztikában : 30969 belföldi, 3650 külföldi. Délmagyarország, (15) 31. p. 4. (1939)

Minél előbb meg kell kezdeni az egyetemi elmeklinika építését : a tatarozási adókedvezmény meghosszabbítását és kiterjesztését kéri a város a szegedi építőipar érdekében. Délmagyarország, (15) 32. p. 3. (1939)

Nagy befektetéseket kell eszközölni, tartós és gazdaságos műveket építeni a fehértói halgazdaság kibővítésére : H. Papp István igazgató főmérnök nyilatkozata. Délmagyarország, (15) 32. p. 3. (1939)

Hat hét alatt 1 millió 120 ezer pengő értékű sertést exportáltak a szegedi húsiparosok : sürgösen modernizálni kell a vágóhidat. Délmagyarország, (15) 33. p. 4. (1939)

Csányi Piroska: A 10 éves szegedi orgona. Délmagyarország, (15) 35. pp. 5-6. (1939)

Mi az oka a szegedi asztalosipar válságának : nincs építkezés, megakadt az export, tartózkodík a vásárló közönség, mélyponton a munkaszezon. Délmagyarország, (15) 35. p. 9. (1939)

Ma nyitja meg Szegeden Johan államtitkár a Felvidéki Védőnőképző Főiskolát. Délmagyarország, (15) 38. p. 5. (1939)

Verbó János: A szegedi új csendőrosztály fölállítása. Délmagyarország, (15) 40. p. 5. (1939)

Telbisz György 15 éve Szeged közgazdasági életében. Délmagyarország, (15) 40. p. 8. (1939)

Szegedi konzervgyár érdekes paprika-készítménye : egy leveses kanálban: 6 darab citrom C-vitaminja. Délmagyarország, (15) 41. p. 9. (1939)

Megnyílt Szegeden a Népegészségügyi és Munkásvédelmi Szövetség országos kongresszusa. Délmagyarország, (15) 45. p. 3. (1939)

A szegedi szervezet feloszlatása : detektívek a párthelyiségben : lefoglalták az iratokat. Délmagyarország, (15) 46. p. 3. (1939)

Háromemeletes palota épül a Széchenyi-tér és a Károly utca sarkán. Délmagyarország, (15) 47. p. 3. (1939)

A szegedi iparosok. Délmagyarország, (15) 48. p. 1. (1939)

A szegedi iparosság nehéz helyzete : az Ipartestület vasárnapi közgyűlése előtt : "az Iparosság szívesen fizet magasabb pótadót, ha tudja, hogy ezzel a sorsán segít" : tillakozás az inségrendszer és a rögzített adók felemelése ellen. Délmagyarország, (15) 48. p. 5. (1939)

Újra balzsamozták Somogyi Szilveszter holttestét : érdekes viták a kisgyűlés keddi ülésén : a nyomtatványszállitások, egy 12 pengős családi pótlék és a turistaszállások. Délmagyarország, (15) 49. p. 3. (1939)

Az idei Szabadtéri Játékokat a magyar-olasz kulturkapcsolatok jegyében rendezik meg : nyilatkozik a polgármester a legújabb tervekről. Délmagyarország, (15) 51. p. 4. (1939)

Szeged tiltakozik az egyetem újabb leépítése, a matematikai kar elhelyezésének terve ellen : hivatalos közlés Szily államtitkár tárgyalásairól : ebben az évben megkezdik az elmeklinika építését. Délmagyarország, (15) 51. p. 4. (1939)

Házasságvédő intézményt kap Szeged : Szegeden lesz a központ, a tanyákon pedig fiókok működnek : a városi támogatásról tárgyalnak. Délmagyarország, (15) 53. p. 6. (1939)

Somogyi Szilveszter kriptája. Délmagyarország, (15) 56. p. 3. (1939)

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 1938. évi üzleti jelentése : a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 1938. évi üzleti zárszámadása. Délmagyarország, (15) 58_2. pp. 11-12. (1939)

A Dóm-tér melyik részére építsék a Szent Antal-kutat? : megérkezett az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács javaslata. Délmagyarország, (15) 59. pp. 7-8. (1939)

A szegedi építőipar nehéz helyzete a Kereskedelmi és Iparkamara hétfői közgyűlésén : a közületek indítsák meg az építkezést, az OTI a Budapestre küldött havi százezer pengőből Szegeden építhessen : levelezőtagválasztások. Délmagyarország, (15) 71. pp. 3-4. (1939)

Elkészült a Somogyi-telepi templom szentélyének mennyezetfestése. Délmagyarország, (15) 76. p. 5. (1939)

Miért hiányoznak a szegedi gazdák a mezőgazdasági kiállításról? : nyilatkoznak a szegedi szakértők. Délmagyarország, (15) 76. p. 5. (1939)

A Szegedi Gondolat emlékművének fölállítását tervezi a város : érdekes tervek a hétfői értekezleten : Horthy-lovasszobrot, vagy Horthy-emlékművet készítsenek a nemzeti hadsereg megteremtésének huszadik évfordulójára? Délmagyarország, (15) 77. pp. 3-4. (1939)

Újabb bonyodalmak a szegedi hegyközségek megalakulása körül : nem lehet tovább halogatni a törvény végrehajtását, a gazdák tiltakoznak az újabb megterhelés ellen. Délmagyarország, (15) 78. p. 3. (1939)

A Kereskedelmi és Iparkamara a szegedi építkezések megindításáért. Délmagyarország, (15) 79. p. 5. (1939)

Berey Géza and Szőke Gyula: A határváros Szeged problémáiról a tanyai közigazgatás megszervezéséről és a tettekben megnyilatkozó népi politikáról nyilatkozik Szőke Gyula dr. Délmagyarország, (15) 81. pp. 5-6. (1939)

Kocsis J. Endre: Jódtartalmú a szegedi Anna-ásványvíz. Délmagyarország, (15) 81. p. 9. (1939)

Győrffy Barna szegedi természettudós colchinin-oldata forradalmasítja a paprikatermesztést : megkétszereződik a C-vitamin tartalom és a paprikatermés is megnagyobbodik. Délmagyarország, (15) 81. p. 14. (1939)

Repülő-razzia Szeged utcáin : helyezzük el a hiányzó vármegyei címereket a Dóm téren! : fogalmazzák magyarosan a hirdetményeket! : a Tisza Lajos-körúton belül megszűnt a zsibvásár. Délmagyarország, (15) 81. pp. 21-22. (1939)

Aranyéremmel tüntették ki a leghűségesebb szegedi szakácsnőt : beszélgetés a konyhában Gyuris Viktóriával, az aranydiplomás szakácsnővel , aki 38 éve szolgál egy és ugyanazon a helyen. Délmagyarország, (15) 81. p. 24. (1939)

A felsőipariskola faipari tagozatának fölállításán kívül elektrotechnikai és vegyészeti tagozat létesítéséről is tárgyalnak : a nagy fontosságú ügyben hétfőn értekezlet ül össze. Délmagyarország, (15) 85. p. 3. (1939)

Hol építsék föl a tanyai új iskolát? : a Jávorka-düllő helyett inkább Alsóközpont és Irodasor között van szükség iskolára. Délmagyarország, (15) 86. p. 5. (1939)

Diáktemplom épül a Szent István év emlékére : a Szent István Diáktemplom Egyesületet évi közgyűlése a felsővárosi kultúrházban. Délmagyarország, (15) 86. p. 6. (1939)

A Szegedi Ipari Vásár egyik érdekessége: a kiállításra kerülő árvízi királycsónak : nagy érdeklődés nyilvánul meg, különösen a Felvidékről a vásár iránt. Délmagyarország, (15) 86. p. 10. (1939)

Már szeptemberben megkezdi működését a felsőipariskola faipari, elektrotechnikai és vegyészeti tagozata. Délmagyarország, (15) 87. p. 3. (1939)

Ünnepélyes külsőségek között avatták fel a Szegedi Dalárda és Oratórium Egyesület Királydíját : díszközgyűlés a városházán, hangverseny a színházban. Délmagyarország, (15) 84. p. 5. (1939)

Testvérül fogadja Szeged Városa Rahó és vidéke 8393 lakosát : a jövőhéten közös értekezletei tartanak az egyetemi városok Szegeden. Délmagyarország, (15) 90. pp. 3-4. (1939)

Ötszáz tudós látogat el Szegedre a világ minden részéből : hogy a helyszínen megismerkedjék a szegedi paprikával : a paprika tudományos sikere : paprika-ajándék a vendégeknek. Délmagyarország, (15) 92. pp. 3-4. (1939)

Külön postahivatala, dohánytőzsdéje és számtalan új pavilonja lesz a Szegedi Ipari Vásárnak : a vásár területén térképek igazítják útba a látogató közönséget. Délmagyarország, (15) 94. p. 8. (1939)

Ismét veszélyeztetik a szegedi paprika érdekeit a kalocsaiak. Délmagyarország, (15) 96. p. 2. (1939)

Mi lesz a rendőrségi palota felépítésével? Délmagyarország, (15) 96. p. 4. (1939)

Kalmár-Maron Ferenc: Régi emlékek, új tanulságok... : ma délelőtt érkezik Szegedre Szabó Dezső. Délmagyarország, (15) 97. p. 5. (1939)

Megbukott Szegeden az iparosnyugdíjra vonatkozó adatgyűjtés : 3500 szegedi iparos közül 2500-an töltötték ki a kérdőlapokat - rosszul. Délmagyarország, (15) 100. p. 5. (1939)

Muntyán István dr. a szegedi ítélőtábla új elnöke : szerdán megérkezett az elnöki kinevezés. Délmagyarország, (15) 101. p. 3. (1939)

Alakulnak a szegedi választási lísták : teljes erővel megindult a Magyar Élet Pártja, a Keresztény Párt, a Kisgazdapárt és a Polgári Szabadság Párt szervezkedése : Makón egy hivatalos és nem hivatalos kormánypárti jelölt küzd. Délmagyarország, (15) 102. p. 3. (1939)

A miniszterelnök vasárnapi szegedi beszéde nyitja meg a választási kampányt : a szegedi választási front új hírei : Teleki Pál gróf után Wagner Ferenc következik a MÉP-lista második helyén? : indul az Eckhardt-Shvoy lista : A Polgári Szabadság Párt jelöltjei: Rassay Károly és Apponyi György gróf : a kereszténypárt előkészületei. Délmagyarország, (15) 103. p. 3. (1939)

A szegedi jelölések. Délmagyarország, (15) 103. p. 3. (1939)

Teleki Pál gróf miniszterelnök ma délben mondja el a programbeszédét : a miniszterelnököt Szegedre kísérik Hóman Bálint, Reményi-Schneller, Tasnádi Nagy és Jaross miniszterek. Délmagyarország, (15) 104. p. 1. (1939)

Május 7-ike örökértékű emlékművet kap Szegeden : Mussolini márványajándékából Horthy-emlékművet emelnek a Széchenyi-téren : megválasztották a város új díszpolgárait. Délmagyarország, (15) 104. pp. 3-4. (1939)

A Szegedi Ipari Vásár Szent István-vándorserlege. Délmagyarország, (15) 104. p. 15. (1939)

Kováts József: Tanügyi kiállítás Szegeden. Délmagyarország, (15) 107. p. 4. (1939)

Fontos ügyek a városrendezési bizottság ülésén. Délmagyarország, (15) 110. p. 5. (1939)

Ne beszéljünk kultúráról. Délmagyarország, (15) 110. p. 10. (1939)

A Független Kisgazdapárt jelöltjei a szegedi tanyavilágban. Délmagyarország, (15) 111. p. 9. (1939)

A Szegedi Országgyűlési Képviselőválasztó Kerület Választási Bizottsága : hirdetmény. Délmagyarország, (15) 113. pp. 9-10. (1939)

Vitéz Shvoy Kálmán dr. a tanyák között, Somogyi-telepen és Móravároson folytatta választási körútját és ismertette a Független Kisgazdapárt programját. Délmagyarország, (15) 114. p. 4. (1939)

Rassay Károly a szegedi tanyavilágban : a Polgári Szabadság Párt gyűlései Csorván, Várostanyán, Zákányon, Felsőtanyán és Szatymazon. Délmagyarország, (15) 114. p. 5. (1939)

Szeged problémáiról ipari és gazdasági kérdésekről beszélt szombaton Vargha államtitkár. Délmagyarország, (15) 115. p. 5. (1939)

Az elmúlt év bizonytalanságain a mezőgazdaság segítette át az ipart és kereskedelmet : állapítja meg a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara évi jelentése. Délmagyarország, (15) 115. p. 11. (1939)

Öt párt indul küzdelemre a három szegedi mandátumért : megáltápitották a pártok sorrendjét a szavazólapon. Délmagyarország, (15) 116. p. 3. (1939)

A Magyar Hygiénikusok Társaságának vándorgyűlése Szegeden : Johan Béla dr. államtitkár előadása a korszerű hygiéniai problémákról. Délmagyarország, (15) 116. p. 5. (1939)

A szegedi egyetem jövő évi rektora: Baló József dr. : a jogikar dékánja: Ereky István dr. Délmagyarország, (15) 117. p. 3. (1939)

A szegedi piackérdés és a piaci egészségügy a higienikusok vándorgyűlésén : befeseződött a szegedi kongresszus. Délmagyarország, (15) 117. p. 5. (1939)

Veszedelem fenyegette a Fehértó ritka madárvilágát, : azonban egyelőre hat héttel meghosszabbították a fehértói 400 hold védettségének időtartamát. Délmagyarország, (15) 117. p. 7. (1939)

A szegedi gyümölcs. Délmagyarország, (15) 118. p. 1. (1939)

Megkezdték a Szent István-tér parkosítását. Délmagyarország, (15) 118. p. 5. (1939)

Szegeden? Nyilaspárt? Délmagyarország, (15) 120. p. 1. (1939)

Közel 100000 pengős töblettel zárta az elmúlt esztendőt a város háztartása : Szeged vagyona: 123 millió pengő, adóssága 53 millió : általában haszonnal dolgoznak a városi üzemek. Délmagyarország, (15) 120. p. 3. (1939)

Szeged népe az urnák előtt : vasárnap reggeltől hétfő estig tart a szavazás : eredmény: kedden. Délmagyarország, (15) 121. pp. 3-4. (1939)

A Szent Antal-kút a Szentháromság-szobor helyére kerül : megérkezett Szegedre a Szent György-szobor, amelyet a Rerrich Béla-téren állítanak fel. Délmagyarország, (15) 121. p. 5. (1939)

Még ebben az esztendőben megkezdik a szegedi ideg- és elmeklinika építését : gondoskodás ieriénik a szegedi gyümölcs értékesítéséről : a polgármester tárgyalásai a minisztériumokban. Délmagyarország, (15) 121. p. 5. (1939)

Szeged országgyűlési képviselői : 1. Teleki Pál gróf miniszterelnök, 2. Varga József dr. iparügyi államtitkár : a 3-ik mandátumot a nyilaskeresztes Hubay Kálmán várható lemondásával Szögi Géza dr. ügyvéd kapja. Délmagyarország, (15) 122. pp. 1-5. (1939)

A XI. Szegedi Ipari Vásár hírei. Délmagyarország, (15) 122. p. 8. (1939)

A szegedi ítélőtáblához kell csatolni a bajai és a kecskeméti törvényszéket : intézzen a város feliratot a miniszterelnökhöz és az igazságttgyminiszterhez — Pap Róbert dr. indítványa. Délmagyarország, (15) 124. p. 4. (1939)

Könyvek a szegedi utcán. Délmagyarország, (15) 124. p. 4. (1939)

A szavazástól való távolmaradásért 3929 személyt megbüntetnek Szegeden : a központi választmánynál lehet igazolni a szavazás elmulasztásánaK okát. Délmagyarország, (15) 125. p. 3. (1939)

Ma délben nyílik meg ünnepélyes külsőségek között a Szegedi Ipari Vásár : a vásár nagy sikert aratott a pénteki sajtóbemutatón. Délmagyarország, (15) 125. p. 5. (1939)

A kisgyűlés egyhangúlag elhatározta Somogyi Szilveszter sírhelyének végleges rendezését : kettős kőkoporsót helyeznek el a kriptában. Délmagyarország, (15) 125. p. 5. (1939)

"Vigyázzunk, ne kövessünk idegen bálványokat, hanem egyedül azt a magyar irányt, amelyet a sors kijelölt részünkre" : Széll Gyula dr. beszéde a szegedi ügyvédi kamara vezetőségéből kiváló ügyvédek előtt : a közgyűlés megválasztotta a bizottságok új tagjait. Délmagyarország, (15) 126. p. 7. (1939)

Séta a vásáron. Délmagyarország, (15) 126. pp. 13-15. (1939)

A főispán és a polgármester pénteken Budapesten nyújtja át Szeged mandátumát Teleki miniszterelnöknek és Varga államtitkárnak : hivatalosan is kihirdették a pünkösdi választás eredményéi. Délmagyarország, (15) 123. p. 3. (1939)

Sürgősen fel kell építeni az alsótanyai gyümölcscsomagoló épületet : két csomagolóhelyiséget építenek a tanyai központokban, de a város belterületét mellőzik : értekezlet a gyümölcsértékesítésről a városházán. Délmagyarország, (15) 127. p. 3. (1939)

Képesítéshez és telepengedélyhez kötik a paprikakikészítést : az őstermelők jogainak épségben kel! maradni. Délmagyarország, (15) 128. p. 3. (1939)

A Szegedi Ipari Vásár fejlődése. Délmagyarország, (15) 128. p. 7. (1939)

A szegedi iparosok. Délmagyarország, (15) 129. p. 1. (1939)

Szeged testvérközsége Rahó, amelyről hivatalosan nem akar tudomást venni a város. Délmagyarország, (15) 129. p. 2. (1939)

Harc 2 méteres fontért a Széchenyi-téri bérházépítés ügyében. Délmagyarország, (15) 129. p. 6. (1939)

Megoldják a szegedi gyümölcsértékesítés problémáit : a pénzügyminiszter fölemeli a szegedi pálinkafözdék kontingensét. Délmagyarország, (15) 130. p. 8. (1939)

Szegedről Kassára helyezik át a zöldkeresztes védőnőképző intézetet? : milnden körülmények között támogatni és segíteni kell Kassát, de Szeged sérelme nélkül. Délmagyarország, (15) 131. p. 3. (1939)

Tonelli Sándor: Árvíz előtt. Délmagyarország, (15) 131. pp. 9-10. (1939)

Szeged - Rahóért : ruszin-ház épül Újszegeden, megszervezik a kárpátaljai idegenforgalmat, 80 aratómunkást, 30 cselédlányt helyeznek el Szegeden, 80 rahói gyermeket a Tiszaparton nyaraltatnak, Szeged üdülőtelepet létesít a testvérközségben. Délmagyarország, (15) 133. p. 3. (1939)

Szerdán sztrájkba lépnek az Alföldi cementgyár munkásai : bérmozgalmak a szegedi gyárakban. Délmagyarország, (15) 133. p. 6. (1939)

A fehértói védett területek ügyében a földművelésügyi miniszter dönt végérvényesen : A döntésig ideiglenes megállapodás szabályozza a fehértói legeltetés kérdését. Délmagyarország, (15) 134. p. 3. (1939)

Szegeden marad a Zöldkeresztes Védőnőképző Intézet : kielégítő a közegészségügyi állapot, eddig 1363000 pengő adó folyt be, nem ártott a túlzott májusi esőzés a mezőgazdaságnak : a közigazgatási bizottság ülése. Délmagyarország, (15) 135. p. 3. (1939)

Harmadik napja tart a jutagyári sztrájk. Délmagyarország, (15) 135. p. 6. (1939)

A szegedi ítélőtábla. Délmagyarország, (15) 136. p. 1. (1939)

Szegedi szoba a berlini "Magyar Ház"-ban : szegedi paprikafüzéreket, kukoricacsövet, kulacsokat és szegedi népművészeti tárgyakat kérnek a polgármestertől. Délmagyarország, (15) 136. p. 4. (1939)

Szögi Géza dr. kapja meg Szeged harmadik mandátumát : Hubay Kálmán a Ház elnökének bejelenti lemondását, budapesti mandátumát tartja meg. Délmagyarország, (15) 136. p. 5. (1939)

Cserzy Béla: Szegedországtól Magyarországig. Délmagyarország, (15) 137. p. 6. (1939)

Nőipari középiskolát kapott Szeged. Délmagyarország, (15) 137. p. 10. (1939)

Az Angol-Magyar Bank szegedi fiókjának új igazgatója Hirling Dezső. Délmagyarország, (15) 137. p. 17. (1939)

Július 1-jén megkezdi működését a szegedi folyamkapitányság. Délmagyarország, (15) 140. p. 3. (1939)

Mikor készül el az Apponyi Albert-utca kövezése? : javításra vár a nagyfontosságú bajai műút. Délmagyarország, (15) 140. pp. 3-4. (1939)

Ikrényi Bertalan: A jutafonó munkáskéz és az árkormánybiztos. Délmagyarország, (15) 143. pp. 15-16. (1939)

A soproni nyári egyetemtől a szegedi idegenforgalomig. Délmagyarország, (15) 142. p. 1. (1939)

Szegedi művészek külföldi tanulmányútját teszi lehetővé az országos művészcsere-akció : Pálfy József dr. polgármester fölhívása az érdekes mozgalommal kapcsolatban. Délmagyarország, (15) 142. p. 8. (1939)

Szeged város és iparossága. Délmagyarország, (15) 143. p. 1. (1939)

A Szabadtéri Játékok alatt leplezik le a Szent György-szobrot : a Kolozsváry-testvérek híres prágai szobrának másolatát már el is helyezték a Rerrich téren. Délmagyarország, (15) 143. p. 3. (1939)

Államsegélyt kap Szeged a szegedi cseresznyepálinka előállítására : tervek a cseresznyepálinka és eperpálinka gyártására. Délmagyarország, (15) 143. p. 16. (1939)

Nyilatkoznak a középiskolai numerus claususról a szegedi iskolák igazgatói : a legtöbb helyen csak a szeptemberi pólbeiratásoknál alakul ki a végleges helyzet. Délmagyarország, (15) 145. pp. 3-4. (1939)

Elkészül a szegedi gyümölcs-csomagoló : július elsején átadják a forgalomnak. Délmagyarország, (15) 146. p. 5. (1939)

A szegedi húsipar exportja. Délmagyarország, (15) 146. p. 9. (1939)

Magyarország kórházi és klinikai vezetőinek nagygyűlése Szegeden. Délmagyarország, (15) 147. p. 4. (1939)

Új világítást kap a Stefánia-sétány, nem aszfaltozzák a Rerrich-teret : viszont aszfaltozzák az Apponyi-utca gyalogjáróit : a városrendezési bizottság ülése. Délmagyarország, (15) 147. p. 5. (1939)

A magyar feltámadás városa : [Szeged]. Délmagyarország, (15) 148. p. 1. (1939)

Újjáalakult a Szegedi Bélyeggyűjtők Egyesülete. Délmagyarország, (15) 148. p. 5. (1939)

Nagy lendülettel indult meg a szegedi gyermeknyaraltatási akció : szombaton megnyílt az újszegedi üdülőtelep : a város ez évben 300 szegény gyermeket nyaraltat : negyventagu csoport érkezik szerdán Rahóról. Délmagyarország, (15) 148. pp. 5-6. (1939)

Beszámolók a szegedi iskolák életéről. Délmagyarország, (15) 148. p. 10. (1939)

Minden ellenkező hírrel szemben Szeged mégis fürdőváros : kánikulai razzia a partfürdőn, az uszodában és a tiszai klubházakban a lebarnult napozók és fürdőzők között. Délmagyarország, (15) 148. p. 11. (1939)

Gyümölcsfeldolgozó üzemet állít fel a kecskeméti konzervgyár Szegeden. Délmagyarország, (15) 148. p. 15. (1939)

Megkezdte működését a szegedi révkapitányság : a határtól Tiszavárkonyig a szegedi kapitányság felügyelete alá tartozik a Tisza. Délmagyarország, (15) 149. p. 5. (1939)

A szegedi gyümölcs. Délmagyarország, (15) 150. p. 1. (1939)

Ősszel megindul Szegeden Magyarország első ifjúsági bélyeggyűjtő-szaklapja : Matolcsy László tanár érdekes tervei az ifjúsági bélyeggyűjtés föllendítésére és megszervezésére. Délmagyarország, (15) 151. p. 4. (1939)

Tápai Antal: Móra-szobor. Délmagyarország, (15) 153. p. 4. (1939)

Indítson a kisvasút kirándulószerelvényeket a szegedi tanyavilágba : és rendszeresítsék ez esti tiszai sétahajózásokat. Délmagyarország, (15) 153. p. 5. (1939)

A szegedi ítélőtábla új elnöke Falkay Gyula dr. : kinevezések a belügyi, igazságügyi és a kultusztárcánál. Délmagyarország, (15) 154. p. 2. (1939)

Emlékezés Szeged nagyasszonyairól : akik a szív szerepét töltötték be a nemzeti föltámadás előkészítésének munkájában. Délmagyarország, (15) 154. pp. 9-10. (1939)

A Fehértó körül. Délmagyarország, (15) 155. p. 1. (1939)

A szegedi üzletek zárórája : a kereskedelmi miniszter rendelete. Délmagyarország, (15) 156. p. 5. (1939)

Örvendetesen emelkedik Szeged vendégforgalma : Kedden a BSzKRt-tisztviselök újabb csoportja és 60 soproni cserkész érkezett a városba : egy svéd házaspár nem tudja itthagyni Szegedet. Délmagyarország, (15) 156. p. 6. (1939)

Szeged ragaszkodik az önálló színházhoz : de a városi szubvención kívül állami támogatási is igényel : nincs még végleges döntés az új stagione-rendszer ügyében. Délmagyarország, (15) 157. p. 6. (1939)

Negyedmilliós deficit a város félévi mérlegén. Délmagyarország, (15) 159. p. 3. (1939)

Egyórás műsort betöltő filmet akar készíteni Szegedről a Hunnia : Szegedre érkezett Babay József, a film művészeti irányítóin. Délmagyarország, (15) 160. p. 7. (1939)

A szegedi paprikaérdekeltség sérelmei a vasárnapi városházi értekezleten : Varga József államtitkár kilátásba helyezte a jogos panaszok sürgős orvoslását. Délmagyarország, (15) 161. p. 3. (1939)

Szegedi ünnepi heteinek egyik különleges érdekessége: a halászati kiállítás : kitűnően sikerült a Dóm téri első helyszíni rádióközvetítés : éjjel-nappal folynak a Szabadtéri Játékok próbái. Délmagyarország, (15) 162. p. 3. (1939)

Szegeden kell fölépíteni a Bata-művek hatalmas gyártelepét! : a magyarországi vállalkozás magyar érdekeltségek birtokába kerül és 5000 munkásnak biztosít megélhetést. Délmagyarország, (15) 164. p. 8. (1939)

Vitéz Silley Antal tábornok: a szegedi hadtest új parancsnoka : Mérey László altábornagy a budapesti honvédtörvényszék elnöke lett. Délmagyarország, (15) 165. p. 3. (1939)

Városrendezés. Délmagyarország, (15) 167. p. 1. (1939)

Szegedi Szabadtéri Játékok. Délmagyarország, (15) 170. p. 1. (1939)

A szegedi ítélőtábla. Délmagyarország, (15) 171. p. 1. (1939)

Feltűnő eltolódások a legtöbb adót fizető szegedi polgárok most elkészített névsorában : Szegeden készült el az egész országban az első „zsidómentes" adónévjegyzék : kik a leggazdagabb szegedi polgárok? : a zsidó adózók névjegyézke. Délmagyarország, (15) 172. p. 2. (1939)

Szeged: a nap városa hatalmas lelkesedéssel ünnepelte Magyarország kormányzóját és az ellenforradalom hőseit : ünnepség a Mars téri laktanyában és a Széchenyi-téren : hódoló fölvonulás a kormányzó előtt a magyar nemzeti hadsereg szegedi elindulásának huszadik évfordulóján. Délmagyarország, (15) 179. pp. 1-4. (1939)

A közeli hetekben megkezdődik Szeged környékén az olajkutatás : kétféle kutatási módszert fognak alkalmazni : a szakértők eredményt remélnek. Délmagyarország, (15) 184. p. 5. (1939)

Kacziány Ödön leánya, a kiváló festőművész 25 képét Szegednek ajándékozta. Délmagyarország, (15) 187. p. 5. (1939)

Mennyiségileg kevesebb, minőségileg jobb lesz az idei paprikatermés. Délmagyarország, (15) 188. p. 3. (1939)

Mi lesz a szegedi színházzal? : a Színművészeti Kamara levele a polgármesterhez : a stagione-társulatok és az önálló szegedi szinház. Délmagyarország, (15) 188. p. 3. (1939)

A szegedi színház. Délmagyarország, (15) 189. pp. 1-2. (1939)

Halogatás nélkül dönteni kell a szegedi színház ügyében : a kultuszminiszter állást foglalt a stagione-rendszer mellett : Szegednek joga van állandó és önálló szinházat tartani. Délmagyarország, (15) 189. p. 3. (1939)

Ipari város-e Szeged? : 110 főre kell felemelni a tűzoltói létszámot, ha ipari városnak minősítik Szegedet. Délmagyarország, (15) 189. p. 15. (1939)

Szeged gyümölcskincsei országos gyümölcskiállításon. Délmagyarország, (15) 189. p. 16. (1939)

Fordulat előtt a szegedi színház ügye? : Pálfy polgármester hétfői nyilatkozata: „Én a miniszter döntésével szemben nem kívánok egy lépést sem tenni" : törvényhatósági bizottsági tagok rendkívüli közgyűlés összehívását kérik. Délmagyarország, (15) 190. p. 3. (1939)

A Fehértó - ismét napirenden : nem jelentkeztek bérleti ajánlatukkal a szegedi halászmesterek. Délmagyarország, (15) 191. p. 3. (1939)

A jövő évre fél milliót fordít a város útépítésre : de csak 45 és fél kilométeres új út készül el 350ezer pengős költséggel. Délmagyarország, (15) 192. p. 5. (1939)

A jövő gyümölcsszezonra elkészül a szegedi konzervgyár : a szeszfőzde és az aszaló szeptemberben megkezdi működését. Délmagyarország, (15) 192. p. 5. (1939)

Félig készen van, de csak jövő év májusára fejeződik be a Szent István-tér kövezése. Délmagyarország, (15) 193. p. 4. (1939)

Tatarozni kell az elhanyagolt városi épületeket : kijavítják a városi bérház belsejét. Délmagyarország, (15) 193. p. 6. (1939)

Évente negyedmillió pengőt fizetnek Szegeden a rádióért : jobb műsort kívánnak az előfizetők— Szt^eden tnuvdeH 16-ik CynfyUHCk m n ^ádiófa : Szegeden minden 16-dik embernek van rádiója. Délmagyarország, (15) 195. pp. 7-8. (1939)

Nagyszabású átalakítással és modern berendezéssel új korszak kezdődik a Szent Gellért Konviktusban. Délmagyarország, (15) 195. p. 8. (1939)

Kétszer annyian jelentkeznek "néprádió" iránt, mint mennyi készülék érkezik Szegedre. Délmagyarország, (15) 197. p. 4. (1939)

A szegedi gyümölcs az országos gyümölcskiállításon. Délmagyarország, (15) 197. p. 6. (1939)

A Szegedi Kereskedők Szövetsége állást foglal a kereskedelem képesítéshez kötése ellen. Délmagyarország, (15) 198. p. 4. (1939)

Szombaton létrejött a megegyezés a bérmozgalmak ügyében. Délmagyarország, (15) 201. p. 9. (1939)

Szeptember végén megkezdődnek az első szegedi film felvételei. Délmagyarország, (15) 201. p. 12. (1939)

Egy év óta folyik a vita kétméteres teleksáv körül és nem kezdhetik meg a Széchenyi-téri bérházépítést : és nem kezdhetik meg a Széchenyi-téri bérházépitést. Délmagyarország, (15) 202. p. 5. (1939)

A szegedi pékkartell bojkottügye a törvényszék előtt : a 38 filléres és a 40 filléres kenyér. Délmagyarország, (15) 203. p. 4. (1939)

A Kossuth Lajos-sugárúton eltiltják a kocsiforgalmat : rendezik a piacokat a Tisza Lajos körúton, tervek az autóforgalom biztosítására. Délmagyarország, (15) 204. p. 5. (1939)

Hatezer pengő haszonnal zárult az idei szegedi ipari vásár : az ipartestület elöljárósága sürgette, hogy a városi vízműveket, a vágóhidat, a jéggyárat és a hirdetési vállalatot önálló közüzemmé szervezték át. Délmagyarország, (15) 210. p. 4. (1939)

Veszedelmesen terjed a nazarénus-mozgalom a szeged tanyavilágban. Délmagyarország, (15) 213. p. 4. (1939)

A színház körül. Délmagyarország, (15) 214. p. 1. (1939)

Fölépítik a Széchenyi-téren a szegedi Paprikaházat : a pályaudvar környékén modern paprikaraktár épül. Délmagyarország, (15) 215. p. 3. (1939)

Emelkedik a szegedi gyümölcskivitel : különösen Svájc érdeklődik a magyar gyümölcs iránt : eddig 1400 vagon gyümölcsöt szállítottunk külföldre : ankét a Szegedi Gazdasági Egyesületben. Délmagyarország, (15) 216. pp. 3-4. (1939)

A szegedi paprika ügyében érdekes tervekkel foglalkozik az igazságügyi minisztérium. Délmagyarország, (15) 218. p. 4. (1939)

A tanyaiak félelme : levél a szerkesztőhöz. Délmagyarország, (15) 219. p. 1. (1939)

Mégis sor kerül a szegedi fölmérési munkálatokra. Délmagyarország, (15) 219. p. 3. (1939)

Tavasszal felépítik az új hattantermes somogyitelepi iskolát. Délmagyarország, (15) 219. p. 4. (1939)

Város és egyetem. Délmagyarország, (15) 225. p. 1. (1939)

A fehértói halgazdaság a számok tükrében. Délmagyarország, (15) 226. p. 3. (1939)

Megszűnik az egyik szeged-budapesti gyorsvonatpár, helyette sínautóbusz közlekedik : nem változik a kisvasút menetrendje. Délmagyarország, (15) 227. p. 3. (1939)

A szegényügynél és a népjólétnél 128.786 pengővel emelkedett az 1940. évi költségelőirányzat. Délmagyarország, (15) 227. p. 3. (1939)

A kisvasút a vádlottak padján : a 14-ik üzemévben is drága mulatság maradt a város "büszkesége"... : 150050 pengős hiányra számít a költségvetés az SzGV-nél. Délmagyarország, (15) 228. p. 3. (1939)

Nagyszabású hangversenyszezont készít elő a jubiláló Szegedi Filharmonikus Egyesület : a három nagy koncert műsora. Délmagyarország, (15) 229. p. 6. (1939)

Iskolafogászat Szegeden és a tanyavilágban. Délmagyarország, (15) 232. p. 3. (1939)

Mi történjék a fehértói halgazdasággal? : megkezdte munkáját az üzemi és ügyviteli gazdálkodás felülvizsgálására kiküldött bizottság. Délmagyarország, (15) 233. p. 3. (1939)

Kávé-értekezlet a városházán : két csoportra osztják a szegedi kávéházakat a kávéáremelés szempontjából. Délmagyarország, (15) 233. p. 4. (1939)

Szeged tisztifőügyésze: Csonka Miklós dr., új tanácsnoka: Rőth Dezső dr. : Szekerke Lajos dr.-t nem is jelölték a tisztifőügyészi állásra : hétfőn kezdődik a költségvetés vitája. Délmagyarország, (15) 235. p. 3. (1939)

A határváros Szeged problémái a költségvetés keddi vitájában : nincs építkezés, nincs munkaalkalom - Vitéz Shvoy Kálmán dr. beszéde arról, hogy miért nem szeretik Szegedet Budapesten : ma is folytalják az általános vitát. Délmagyarország, (15) 237. pp. 3-4. (1939)

Négynapos vita után részleteiben is elfogadta a közgyűlés az 1940. évi költségvetést : Szeged egészségügyi problémái : tízmillió pengőt vitt el eddig az OTI Szegedről és ingyen kap 30000 pengő értékű betegápolást : Röszke, Szentmihá!ytelek és Alsóközpont villanyvilágítást kap : önálló ügyosztállyá alakult a mérnöki hivatal : éles vita az új tanácsnoki állás szervezése körül. Délmagyarország, (15) 238. pp. 3-4. (1939)

Szeged közbiztonsága szeptemberben. Délmagyarország, (15) 240. p. 2. (1939)

Minden ellenkező elvárással szemben mégis forog a dorozsmai szélmalom : véletlen találkozás Faragó bácsival, tíz gyermek és egy szélmalom megelégedett gazdájával. Délmagyarország, (15) 242. p. 4. (1939)

Három riasztó-gyakorlatot tartottak Szegeden a légvédelmi készültség első napján : repülőgépek és esti elsötétítési gyakorlat : szerdán : „gáz"- és „bomba"-gyakorlat : csütörtökön reggel 3 órakor ér véget a 48 órás készültség. Délmagyarország, (15) 243. pp. 3-4. (1939)

Tonelli Sándor: A franciák Szegeden. Délmagyarország, (15) 245. p. 5. (1939)

Helytelen nyugdíjazási rendszer a városházán : miért nem nyugdíjazzák a betegszabadságon levő tisztviselőket? Délmagyarország, (15) 247. p. 2. (1939)

Nem lesz éhező ember Szegeden a tél folyamán : ínségproblémák a hétfő délutáni kisgyűlésen. Délmagyarország, (15) 248. p. 3. (1939)

A literátus főkapitány könyvei a kalapács alatt. Délmagyarország, (15) 248. pp. 3-4. (1939)

A szegedi pékkartell ügye a törvényszék előtt : két vádlottat pénzbüntetésre ítéltek, két vádlottat fölmentettek. Délmagyarország, (15) 249. p. 4. (1939)

Szegeden 42 zsidó földbirtokos 329 hold és 891 négyszögöl mezőgazdasági ingatlant jelentett be : több nem szegedi és kivételezendő van a bejelentők között. Délmagyarország, (15) 250. p. 3. (1939)

Új bérházépítkezés. Délmagyarország, (15) 251. p. 8. (1939)

Építészeti stílusproblémák és utcakövezési problémák a városrendezési bizottság ülésén : a Hangyától kér kölcsönt a város a Valéria-tér rendezésére. Délmagyarország, (15) 252. p. 3. (1939)

Leleplezték Kiss Albert dr. szobrát a központi egyetem parkjában. Délmagyarország, (15) 252. p. 4. (1939)

Alig jelentkezik igénylő a kisajátításra váró zsidó kézben lévő földbirtokokra. Délmagyarország, (15) 254. p. 3. (1939)

Népegészségügyi szempontból Szeged hátrányos helyzetben van : Kevés a vízvezeték, még kevesebb a csatornázás, viszont sok a vályogból épült ház : tanulságos adatok Johan Béla belügyi államtitkár "Gyógyul a magyar falu" cimű könyvéből. Délmagyarország, (15) 254. p. 4. (1939)

Az előírt hat év helyett Szeged tíz év alatt akarja végrehajtani a városrendezési törvényt : kereken 1000000 pengőbe kerül a fölmérés és a városrendezési előkészítő munka : a novemberi közgyűléss foglalkozik a nagyszabású kérdéssel. Délmagyarország, (15) 256. p. 2. (1939)

Szegeden is építkezzék az OTI : vasárnap Budapesten tarják meg az Országos Társadalombiztosító Intézet közgyűlését. Délmagyarország, (15) 256. p. 3. (1939)

A föloszlatott hungaristák röpcédulái a szegedi törvényszék ötös tanácsa előtt : "1938: a miénk" — „Rajtunk röhög a világ" — „Nem kukoricázunk". Délmagyarország, (15) 258. p. 4. (1939)

Egy selyemszalagos koszorú Móra Ferenc szobrán : vasárnap is elmaradt a szobor leleplezése. Délmagyarország, (15) 258. p. 4. (1939)

Elkészültek a kislakás-tervek a sokgyermekes családok részére : az egyszobás ház 4100 pengőbe kerül : a kislakásokat Kecskés-telep körül építenék föl. Délmagyarország, (15) 259. p. 3. (1939)

Rendkívül értékes régészeti fölfedezések a klárafalvi ásatásoknál : nincs pénz a sokat ígérő kutatások folytatására. Délmagyarország, (15) 259. p. 3. (1939)

Négyheti próbaidőre minden szombaton éjszakai külön autóbusz közlekedik Szeged és Kiskundorozsma között. Délmagyarország, (15) 259. p. 4. (1939)

Szeged népesedési és közegészségügyi viszonyai elég kedvezően alakultak az elmúlt hónapban : Johan Béla belügyi államtitkár érdemeit méltatta a közigazgatási bizottság : csökken az adóbevétel : nem sok a remény a 14 tanítói állás betöltésére, mert visszaesett a tanulók létszáma : a szegedi állatexport adatai. Délmagyarország, (15) 260. p. 3. (1939)

Időszerű-e a szegedi polgármesterválasztás? : Pálfy József dr. nyugdíjazása egy év múlva válik esedékessé és akkor tölti be 35 esztendős szolgálatát is. Délmagyarország, (15) 261. p. 3. (1939)

Vasárnap reggel Szeged 122 körzetében megkezdődik a népösszeírás : fontos tudnivalók az összeírással kapcsolatban. Délmagyarország, (15) 261. p. 5. (1939)

A gázgyár és a város pöre 34 utcai „irányvilágitási" lámpa körül. Délmagyarország, (15) 264. p. 4. (1939)

Mi lesz a szegedi "paprikaház" fölépítésével : [olvasói levél]. Délmagyarország, (15) 264. p. 4. (1939)

Megtörtént a szeged-bátaszéki műút államosítása. Délmagyarország, (15) 268. p. 3. (1939)

A Szegedi Húsiparosok Szövetkezete 30 éve akarja kibérelni a hús- és vásárpénztárt : a jelenlegi szerződés egyéves meghosszabbításának nem lenne sok értelme. Délmagyarország, (15) 268. p. 3. (1939)

Szeged az első helyre került a magyar városok idegenforgalmi rangsorában : idegenforgalmi adatfeltárás kezdődik az országban. Délmagyarország, (15) 269. p. 4. (1939)

Nem halasztható tovább a tanárképző-főiskola kibővítése : óvoda kellene a Szent Imre-városban. Délmagyarország, (15) 270. p. 3. (1939)

Anya- és csecsemővédelem Szegeden. Délmagyarország. pp. 5-6. (1939)

Kibővítik a tanyai telefonhálózatot : az éjszakai szolgálat továbbra is a rendőrségi telefon útján történik. Délmagyarország, (15) 277. p. 3. (1939)

A szegedi nagyorgona az európai rangsorban a 2.-ik helyről a 11.-ikre került : lényegesen javulna a helyzet, ha a befejezetlen mű végre elkészülne. Délmagyarország, (15) 280. p. 5. (1939)

A város és a gázgyár. Délmagyarország, (15) 283. p. 1. (1939)

A esztendő utolsó közgyűlésének fontos tárgysorozatából : több állásbetöltés, a bizottságok újjáalakítása, a nyugdíjszabályrendelet módosítása, a röszke-szentmihályteleki villamosítás és a tisztviselők karácsonyi segélyiigye emelkedik ki. Délmagyarország, (15) 286. pp. 13-14. (1939)

A szegedi kereskedők és iparosok 15-17 százaléka tekinthető zsidónak : elkészült a névjegyzék, amelyet rövidesen közszemlére tesznek ki. Délmagyarország, (15) 288. p. 4. (1939)

Föloszlatták a Szegeden működő szektákat : az adventistáknak a Csongrádi-sugárúton és a Zerge utcában volt gyülekezőhelyük. Délmagyarország, (15) 288. p. 5. (1939)

Meg kell szüntetni a tanyai kisvasút forgalmi nehézségét : késés, adminisztratív és bürokratikus akadályok nélkül kell kiszolgálni a közönséget. Délmagyarország, (15) 291. p. 6. (1939)

Épül a tápéi templom : a Pesti Magvar Kereskedelmi Bank szegedi fiókja lehetővé tette az árpádkori műemlék restaurálásának folytatását. Délmagyarország, (15) 292. p. 14. (1939)

Szeged népmozgalmi statisztikája csökkenő irányzatot mutat : a hét végére elkészül a népösszeírási adatok földolgozása. Délmagyarország, (15) 293. p. 3. (1939)

A második város. Délmagyarország, (15) 294. p. 1. (1939)

A második református templom a Dugonics-téren épül föl : a református egyház küldöttsége a városházán. Délmagyarország, (15) 296. p. 5. (1939)

Cs. Sebestyén Károly: Szeged legrégibb utcája: a Szentháromság-utca 160 év előtt : II. [rész]. Délmagyarország, (15) 1. pp. 12-13. (1939)

Paku Imre: A szegedi irodalom : 1. [rész] : a Szegedi-kódextől Dugonics András haláláig. Délmagyarország, (15) 81. pp. 19-20. (1939)

Paku Imre: A szegedi irodalom : 2. [rész] : Mikszáth Kálmántól Juhász Gyula szegedi lírájáig. Délmagyarország, (15) 86. pp. 7-8. (1939)

Vasárnap avatják fel a Somogyi-telepi templom freskót. Délmagyarország, (15) 84. p. 5. (1939)

Fölszentelték a Somogyi-telepi templom új freskóit és mennyezetfestését. Délmagyarország, (15) 87. p. 2. (1939)

Cserzy Béla: A nagy palóc Szegeden : Mikszáth Kálmán szegedi újságíróskodása. Délmagyarország, (15) 126. p. 22. (1939)

Cserzy Béla: A nagy palóc Szegeden : Mikszáth Kálmán szegedi újságíróskodása. Délmagyarország, (15) 131. p. 19. (1939)

Cserzy Béla: A nagy palóc Szegeden : Mikszáth Kálmán szegedi újságíróskodása. Délmagyarország, (15) 136. p. 8. (1939)

Cserzy Béla: A nagy palóc Szegeden : Mikszáth Kálmán szegedi újságíróskodása. Délmagyarország, (15) 139. p. 8. (1939)

Cserzy Béla: A nagy palóc Szegeden : Mikszáth Kálmán szegedi újságíróskodása. Délmagyarország, (15) 143. p. 18. (1939)

Cserzy Béla: A nagy palóc Szegeden : Mikszáth Kálmán szegedi újságíróskodása. Délmagyarország, (15) 146. p. 10. (1939)

Ecsedi Csapó Mária: Szeged a múlt tükrében I. : I. : a város keletkezése, elnevezése, lakosságának összetétele. Délmagyarország, (15) 170. p. 4. (1939)

Ecsedi Csapó Mária: Szeged a múlt tükrében : II. : a szegedi vár. Délmagyarország, (15) 171. p. 6. (1939)

Ecsedi Csapó Mária: Szeged a múlt tükrében : III. : csodálatos tünemények, elemi csapások. Délmagyarország, (15) 172. p. 8. (1939)

Ecsedi Csapó Mária: Szeged a múlt tükrében : IV. : híres szegedi boszorkánypörök : 43 boszorkány máglyahalála a Boszorkányszigeten. Délmagyarország, (15) 176. p. 4. (1939)

Ecsedi Csapó Mária: Szeged a múlt tükrében : V. : a „szegedi szellem" kialakulása. Délmagyarország, (15) 177. p. 6. (1939)

Ecsedi Csapó Mária: Szeged a múlt tükrében : VI. : heroikus küzdelem a Tiszával : az árvizek okai : vízvédelmi törekvések. Délmagyarország, (15) 178. p. 14. (1939)

Ecsedi Csapó Mária: Szeged a múlt tükrében : VII. : a város pusztulása. Délmagyarország, (15) 180. p. 6. (1939)

Ecsedi Csapó Mária: Szeged a múlt tükrében : VIII. : fenyítési módszerek : kancsuka, pellengér, kiseprűzés, pallosjog. Délmagyarország, (15) 183. p. 4. (1939)

Cserzy Béla: A nagy palóc Szegeden : Mikszáth Kálmán szegedi újságiróskodása. Délmagyarország, (15) 189. p. 18. (1939)

Cserzy Béla: A nagy palóc Szegeden : Mikszáth Kálmán szegedi újságiróskodása. Délmagyarország, (15) 190. p. 10. (1939)

Cserzy Béla: A nagy palóc Szegeden : Mikszáth Kálmán szegedi újságíróskodása. Délmagyarország, (15) 191. p. 8. (1939)

Cserzy Béla: A nagy palóc Szegeden : Mikszáth Kálmán szegedi újságíróskodása. Délmagyarország, (15) 194. p. 10. (1939)

Cserzy Béla: A nagy palóc Szegeden : Mikszáth Kálmán szegedi újságiróskodása. Délmagyarország, (15) 195. p. 19. (1939)

Cserzy Béla: A nagy palóc Szegeden : Mikszáth Kálmán szegedi újságiróskodása. Délmagyarország, (15) 196. p. 8. (1939)

Cserzy Béla: A nagy palóc Szegeden : Mikszáth Kálmán szegedi újságiróskodása. Délmagyarország, (15) 197. p. 8. (1939)

This list was generated on 2024. június 15. 00:31:03 CEST.