Browse by Full volume

Number of items: 683.

A hercegprímás újjászervezte a Katolikus Tanügyi Tanácsot : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 2. p. 6. (1941)

Kinevezések az egyetemen, a tanárképző főiskolán, a középiskoláknál, a felsőipariskolán, a polgári és elemi iskoláknál : a szegedi tankerület új főigazgatója: dr. Balogh Ányos. Délmagyarország, (17) 4. p. 2. (1941)

Vér György and Sík Sándor: Sík Sándor nagy magyar freskója: "Zrinyi Miklós" : (jegyzetek egy irodalomtörténeti tanulmányhoz). Délmagyarország, (17) 4. pp. 5-6. (1941)

Kratofil Dezső and Gelei József: Egy könyv a nemzeti újjászületés szolgálatában. Délmagyarország, (17) 4. p. 9. (1941)

A kormányzó úr őfőméltósága elvállalta a szegedi egyetemi bál fővédnökségét : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 5. p. 6. (1941)

Felolvasóülés a Dugonics-Társaságban : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 6. p. 6. (1941)

Csak március elején kezdődik a második félév a szegedi egyetemen : az új tandíj-osztályozásról még nem érkezett rendelkezés. Délmagyarország, (17) 8. p. 5. (1941)

Hermann Egyed egyetemi tanár a polgármesternél : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 8. p. 6. (1941)

A kitünő egyetemi énekkar. Délmagyarország, (17) 9. p. 8. (1941)

A kormányzó úr őfőméltósága vállalta az Egyetemi Bál legmagasabb védnökségét : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 9. p. 9. (1941)

Dr. Hermann István Egyed : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 9. p. 9. (1941)

Wilhelm Althaus előadóutja a bölcsészeti egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 9. p. 9. (1941)

Dr. Hermann István Egyed székfoglaló előadása : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 10. p. 6. (1941)

Az egyetemisták megérdemelten győztek az idei első jégkorongmérközésen : SZEAC-SZTK 6:2 (3:0, 2:2, 1:0). Délmagyarország, (17) 10. p. 7. (1941)

Nem szükségesek a helyhatósági bizonyítványok a második félévben az egyetemi beiratkozásoknál. Délmagyarország, (17) 12. p. 3. (1941)

Egyetemi bál a Hungáriában. Délmagyarország, (15) 6. p. 6. (1941)

Írók a szegedi bölcsészeti egyetem szemináriumi előadásain. Délmagyarország, (17) 15. p. 7. (1941)

Halasy-Nagy József előadása a Bethlen Gábor-Körben : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 16. p. 6. (1941)

Az egyetemisták nyerték a jégkorongtorna első mérkőzését : SZEAC-SZTK 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Délmagyarország, (17) 16. p. 7. (1941)

Az Ember eszméje : Halasy-Nagy József előadása a Bethlen Gábor Körben. Délmagyarország, (17) 17. p. 3. (1941)

Dr. Polner Ödön előadása a rádióban : Erdély és a Tiszántúl. Délmagyarország, (17) 17. p. 6. (1941)

Bonyodalmak az Egyetem Barátok Egyesülete körül : rendkívüli közgyűlést hívnak össze a kolozsvári különválás részleteinek tisztázására : biztosítják a szakosztályok tudományos működésének a folytatását. Délmagyarország, (17) 18. pp. 3-4. (1941)

Vasárnap már pályaedzést tart a Vasutas és a SZEAC : a vasutas és az egyetemi sportvezetők tárgyalásai a tavaszi műsor összeállításáról. Délmagyarország, (17) 18. p. 8. (1941)

A SZEAC rendezi meg a "Hősök versenyét" : a déli kerület idei vívóprogramja. Délmagyarország, (17) 19. p. 8. (1941)

Fényes sikerrel tartották meg az Egyetemi Bálat. Délmagyarország, (17) 20. p. 4. (1941)

A nevelés, az ember, a gondolkodás, a kor feladatairól beszél Halasy-Nagy József, a filozófia professzora : "ha a zűrzavarban sikerül néhány kemény magyar koponyában rendet csinálni, őket rászoktatni, hogy gondolkozva éljenek, a filozófus nem tanított hiába". Délmagyarország, (17) 21. pp. 7-8. (1941)

Dr. Sík Sándor egyetemi tanár előadása a Bethlen Gábor-Körben : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 22. p. 6. (1941)

Sík Sándor előadása az ifjúság eszményeiről. Délmagyarország, (17) 23. p. 5. (1941)

A Szukováthy-térre költözik a SZEAC : kibővítik a sporttelepet és felépítik az egyetemi stadiont. Délmagyarország, (17) 23. p. 8. (1941)

Kalmár-Maron Ferenc: Egy "Shakespeare-est" a szegedi színházban - : ahogyan egykor Juhász Gyula látta. Délmagyarország, (17) 24. p. 5. (1941)

A szegedi egyetemi bál mélynyomású képekben : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 24. p. 6. (1941)

Vasárnap már mérközést játszik a SZEAC : a SZFIE lesz az egyetemisták ellenfele : megállapodás a vasutasok és az egyetemisták között a közös mérkőzés rendezésére. Délmagyarország, (17) 24. p. 7. (1941)

A súlyos árvízi helyzetről tárgyal ma az Alföldkutató Bizottság : a januári csapadék túlhaladta a normális százalékot, a helyzet további nehézségeivel kell számolni. Délmagyarország, (17) 25. p. 5. (1941)

A sürgős és alapos segítés az állam feladata - : állapították meg a József Ferenc királyi hercegnél tartott árvízértekezleten : Kogutowicz professzor előadása az árvízveszélyről. Délmagyarország, (17) 26. p. 2. (1941)

Tegnap járt le. Délmagyarország, (17) 27. p. 6. (1941)

A Szent Imre-bál. Délmagyarország, (17) 27. p. 9. (1941)

Ha már az új életre... Délmagyarország, (17) 27. p. 6. (1941)

Dr. Rusznyák István prof. előadása Bécsben : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 27. p. 9. (1941)

Magántanári előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 27. p. 10. (1941)

Halasy-Nagy József a Kisfaludy-Társaság tagja : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 29. p. 2. (1941)

A szegedi egyetem jelmondata : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 29. p. 6. (1941)

Dr. Baló József professzor előadása Berlinben. Délmagyarország, (17) 31. p. 3. (1941)

Könyvtár, társalgó, klub és mozi a szegedi Német Intézetben. Délmagyarország, (17) 31. p. 5. (1941)

A Botond Bajtársi Egyesület farsangi estje. Délmagyarország, (17) 33. p. 4. (1941)

Megnyílt a szegedi Német Intézet. Délmagyarország, (17) 33. p. 4. (1941)

Csányi Piroska: Ábrahám Ambrus professzor a szív rejtelmeit, az élet titkát kutatja... : most jelent meg Berlinben a kiváló tudós munkája a szegedi Horthy Miklós-tudományegyetem első fémjelzésével. Délmagyarország, (17) 33. p. 5. (1941)

Készülnek a diákotthon helyiségei a központi egyetemen, az "egyenlőre" szünetelő jogikar termeiben. Délmagyarország, (17) 33. p. 6. (1941)

Jelmezes karnevál a medikus-patikus bálon. Délmagyarország, (17) 34. p. 4. (1941)

Az Egyetem Barátai Egyesülete. Délmagyarország, (17) 35. p. 6. (1941)

Előadás a Bethlen Gábor-Körben a magyar népzenéről : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 35. p. 6. (1941)

"Tisza István utolsó útja" : Tonelli Sándor tanulmánya. Délmagyarország, (17) 36. p. 6. (1941)

Az Egyetem Barátai Egyesülete természettudományi szakosztálya : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 37. p. 7. (1941)

Hölgyeim és uraim. Délmagyarország, (17) 39. p. 6. (1941)

Erről a látogatásról. Délmagyarország, (17) 39. p. 6. (1941)

Féléves szünet után tovább halad az Egyetembarátok Egysületének munkája : csütörtökön megkezdődnek a szabadegyetemi előadások : Batizfalvy professzor a korszerű előadások jelentőségéről és programjáról. Délmagyarország, (17) 39. p. 7. (1941)

"A kötelességteljesítés tanát szolgáljuk a klinikákon" : dr. Rávnay Tamás bőrgyógyász professzor székfoglaló előadása a bőrbetegségek új utakon járó felismeréséről és gyógyításáról. Délmagyarország, (17) 40. p. 5. (1941)

Móra Ferenc emléke a Dugonics Társaság vasárnapi ülésén. Délmagyarország, (17) 40. p. 5. (1941)

Szent-Györgyi professzor előadása az Egyetembarátok Egyesületének orvosi szakülésén új biokémiai vizsgálatairól. Délmagyarország, (17) 42. p. 4. (1941)

A vadvízkatasztrófáknak csak egy orvossága van: végre kell hajtani a nagyszabású csatornázást : Dr. Kogutowicz Károly előadása az Alföld legsúlyosabb problémájáról : "a víz nem respektálja a közigazgatási határokat, a házak alapjai alatt bomlasztja meg a földet, faalapra kellene építeni a tanyaházakat". Délmagyarország, (17) 42. p. 5. (1941)

Az Egyetemet Végzett Nők tuberkulózis-előadása : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 44. p. 6. (1941)

Atlétikai postaverseny az egyetemistáknál. Délmagyarország, (17) 44. p. 7. (1941)

Az Egyetem Barátai : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 45. p. 6. (1941)

Méltóztatik tudni. Délmagyarország, (17) 45. p. 6. (1941)

Kramár professzor és vitéz dr. Tóth Béla tisztifőorvos előadása a tuberkulózisról : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 45. p. 7. (1941)

Az Egyetembarátok közgyűlése : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 46. p. 6. (1941)

Mécs László megszakított rádióelőadása : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 46. p. 6. (1941)

Egy évtized alatt két hadtest emberanyagát vitte el a tüdőbaj : Dr. Kramár Jenő professzor előadása a védekezésről és a fertőzésről : dr. Tóth Béla főorvos a küzdelem haditervéről és módszereiről : mit ad a város a tbc elleni küzdelemhez. Délmagyarország, (17) 47. p. 5. (1941)

Szent Györgyi Albert professzor szabadegyetemi előadása a szegedi diákegység mozgalomról : "A diákegységen keresztül az új igazabb, erkölcsösebb, erősebb, nagyobb keresztényebb Magyarország eszménye áll előttem". Délmagyarország, (17) 49. p. 5. (1941)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 51. p. 8. (1941)

A kisebbségi ember lelkivilága : a Dugonics Társaság felolvasó ülése. Délmagyarország, (17) 52. p. 6. (1941)

Az egyetem jogi karának visszaállításáról és a szabadtéri játékok ügyéről tárgyal a polgármester a kultuszminisztériumban. Délmagyarország, (17) 53. p. 5. (1941)

"Szeretet nélkül nincs tárgyilagos bírálat" : Sík Sándor előadása a keresztény irodalomszemléletről. Délmagyarország, (17) 56. p. 4. (1941)

Ma mutatkoznak be az egyetemi színjátszók : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 56. p. 6. (1941)

Az egyetemi Hamlet. Délmagyarország, (17) 57. p. 6. (1941)

Megható és nem a mai világtól való... : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 57. p. 6. (1941)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 57. p. 8. (1941)

Romantikus költők verseit szavalták az egyetemi színjátszók : versek délutánja az auditórium maximumban. Délmagyarország, (17) 57. p. 7. (1941)

A Turul-Szövetség rendezi meg Szegeden az idén is a március 15-i ünnepséget : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 58. p. 5. (1941)

Szakülés az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 62. p. 7. (1941)

Szeged márciusi ünnepe : "Az igazi magyar nacionalizmus útját nem kell idegenben keresnünk, Rákóczi és Kossuth jelölte meg ezt az örök utat". Délmagyarország. p. 4. (1941)

Véget ért az Egyetemi Luther-Szövetség kongresszusa : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1941)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1941)

Sík Sándor előadása a Katolikus Házban : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1941)

Szent-Györgyi Albert előadása Pécsett a diákegység-mozgalomról. Délmagyarország, (17) 64. p. 5. (1941)

Dr. Ábrahám Ambrus előadása a Nővédőben. Délmagyarország, (17) 65. p. 3. (1941)

Újabb orvosi vizsgálatok és kutatások : Jancsó professzor előadása a histaminkísérletekről. Délmagyarország, (17) 65. p. 5. (1941)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 65. p. 6. (1941)

A régi egyetemi sportolók és a Kolozsvárra került trófeák. Délmagyarország, (17) 65. p. 7. (1941)

"A középosztály gyógyulásának előfeltétele: emberibb embernek és magyarabb magyarnak lenni" : Sík Sándor előadása a középosztály megújhodásáról az irodalomban. Délmagyarország, (17) 66. p. 3. (1941)

Ki felelős az aradi 13 vértanú haláláért? : a Haynaunál is kegyetlenebb Schwarzenberg Félix, — mondotta szabadegyetemi előadásában dr. Hermann István Egyed professzor. Délmagyarország, (17) 66. p. 4. (1941)

Szegedi mintára Pécsett is megvalósult a diákegység : a pécsi ifjúság nagy lelkesedéssel ünnepelte Szent-Györgyi Albertet. Délmagyarország, (17) 66. p. 7. (1941)

Húsz év egyetemi könyvek között : amíg 200000 kötethez jutott a szegedi egyetemi könyvtár - beszélgetés a kolozsvári egyetemi könyvtárhoz kinevezett vitéz dr. Széchenyi Sándorral. Délmagyarország, (17) 67. p. 4. (1941)

"A kutató munka legszebb öröme, amikor megcsillan egy-egy új megismerés" : két szegedi Esterházy-díjas orvoskutató a vitaminok világáról, a B2 és a "sárga ferment" jelentőségéről. Délmagyarország, (17) 67. p. 5. (1941)

Kalmár-Maron Ferenc: Az ötödik szegedi Esterházy-díjas orvos a máj és idegrendszer összefüggéseit kutatja : dr. Csajághy Márta egy ritka agyfejlődési zavar vizsgálatairól. Délmagyarország, (17) 68. p. 4. (1941)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 68. p. 8. (1941)

Előadások az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 68. p. 8. (1941)

Baróti Dezső: Diákszínház. Délmagyarország, (17) 69. p. 7. (1941)

Az új földrajz: a miliő tudománya : Dr. Kogutowicz Károly előadása az Actio Catholica előadássorozatában. Délmagyarország, (17) 70. p. 4. (1941)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 70. p. 5. (1941)

A szegedi egyetem az árvízkárosultakért : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 70. p. 5. (1941)

Az aluminium szerepe korunkban : dr. Eperjessy György szabadegyetemi előadása. Délmagyarország, (17) 71. p. 5. (1941)

Nyitány az egyetemi "Hamlet"-hez : megjelent az egyetemi színjátszó társaság ismertető könyve. Délmagyarország, (17) 72. p. 4. (1941)

A magyar föld és népe : dr. Kogutowicz Károly előadása a katolikus szabadegyetemen. Délmagyarország, (17) 72. p. 6. (1941)

Rusznyák professzor előadása a balatonfüredi orvoshéten : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 72. p. 6. (1941)

Megkezdték a Hamlet keddi előadása jegyeinek árusítását : nagy érdeklődés az érdekes diákelőadás iránt. Délmagyarország, (17) 72. p. 7. (1941)

Az egyetemi sportpálya tribünjének értékesítése : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 72. p. 7. (1941)

Kinevezések : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 9. (1941)

A Dugonics Társaság vasárnapi felolvasó ülése. Délmagyarország, (17) 74. p. 5. (1941)

Telt ház a "Hamlet" mai előadásán : kitünően sikerült a hétfői főpróba. Délmagyarország, (17) 74. p. 8. (1941)

Vér György: Hamlet a szegedi diákok színpadán. Délmagyarország, (17) 75. pp. 7-8. (1941)

Szegedi utazás a visszatért Erdélyben : Nagyvárad: a forgalom, Kolozsvár: a kultúra városa : 1500 hallgató iratkozott be a Ferenc József egyetem jogi karára. Délmagyarország, (17) 75. p. 4. (1941)

Mit veszített a szegedi egyetem a jogi kar szüneteltetésével : kétszer annyi joghallgató - 1500 - iratkozott be a kolozsvári egyetemre mint korábban Szegedre : Búza kolozsvári dékán: "a szegedi jogi kar szüneteltetését csak időlegesnek tartom". Délmagyarország, (17) 77. p. 4. (1941)

R. Simonffy Margot szavalóestje. Délmagyarország, (17) 78. p. 2. (1941)

A színjátszó társaság : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 79. p. 8. (1941)

50 esztendő - 1500 menyasszony : nyugalomba vonult Alsóváros utolsó hivatalos hívogató-vőfélye : egyetemi tanulmány készült a szegedi lakodalmi kurjantásokról. Délmagyarország, (17) 84. pp. 9-10. (1941)

A szegedi ítélőtábla ismét az ország második legnagyobb fellebbviteli fóruma lesz : megbeszélés a főispáni hivatalban a tábla és az egyetem kibővítésének kérdéséről. Délmagyarország, (17) 86. p. 3. (1941)

Ezer hallgatóra számít a szegedi egyetem visszaállítandó jogi fakultása : Pálfy polgármester meggyőződése szerint ősszel megnyílik a szegedi jogi kar. Délmagyarország, (17) 87. p. 3. (1941)

Új egyetemi magántanár : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 88. p. 6. (1941)

Szegedi vegyészek a vegyészkamaráért : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 88. p. 6. (1941)

Szakülés az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 89. p. 9. (1941)

Az elvi megbeszélések szerint őszre megszervezik a szegedi egyetem jogi fakultását : előzetes tárgyalások kezdődtek a mezőgazdasági kar ügyéről. Délmagyarország, (17) 91. p. 3. (1941)

Szily Kálmán kultuszállamtitkár vasárnap Szegedre érkezik : tárgyalások az egyetem kibővítéséről. Délmagyarország, (17) 95. p. 3. (1941)

Szabadegyetemi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 95. p. 8. (1941)

Szily államtitkár Szegeden tárgyal a szegedi egyetem jogi karának visszaállításáról. Délmagyarország, (17) 96. p. 3. (1941)

Magántanári próbaelőadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 96. p. 6. (1941)

Hetven diák a papírlapra hajol... : szegedi iskolák matematikai versenye vasárnap délelőtt. Délmagyarország, (17) 96. p. 5. (1941)

A szegedi tábla szeptemberben visszaköltözik régi épületébe : 7 törvényszékkel és 25 járásbírósággal bővül hatásköre : teljes bizonytalanság az egyetemi kérdések körül : Szily államtitkár nyilatkozata szerint most még nem tárgyaltak a jogi kar visszaállításáról és a központi épület felépítéséről. Délmagyarország, (17) 97. p. 3. (1941)

Szeptemberben meg kell nyitni a szegedi egyetem jogi fakultását : az eddigi megbeszélések eredménye az, hogy a "tárgyalások nem szakadtak meg" és az ítélőtábla visszakapja régi épületét : Pécs jelentkezik a szabadkai jogászokért. Délmagyarország, (17) 98. p. 3. (1941)

Dante költészete és világnézete : Koltay-Kastner jenő előadása az Actio Catholica szabadegyetemén. Délmagyarország, (17) 98. p. 5. (1941)

Szabadegyetemi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 98. p. 6. (1941)

Mingazzini genovai professzor előadása a szegedi olasz intézetben : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 102. p. 7. (1941)

A szegedi egyetemi színjátszók Hamlet-együttese elutazott Kolozsvárra. Délmagyarország, (17) 102. p. 8. (1941)

Hová helyezik át az újszegedi elöntött egyetemi füvészkertet : helyszíni szemlét tartottak Kecskéstelep környékén. Délmagyarország, (17) 103. p. 4. (1941)

Nagy jelentőségű orvosi beszámolók a modern gyógyászat új eredményeiről : Ivánovics György professzor és Hedry Miklós főorvos előadása a helyileg alkalmazott chemotherápiai szerek kitűnő hatásáról. Délmagyarország, (17) 104. p. 5. (1941)

A tömegpszichózis : dr. Nyírő Gyula professzor előadása az egyetemen. Délmagyarország, (17) 105. p. 4. (1941)

Színház és színházi ünnep : (a diák-Hamlet kolozsvári bemutatójának színlapjára). Délmagyarország, (17) 105. p. 5. (1941)

A közgyűlés elé kerül a szegedi gyógyfürdő-tervek javaslata : egyetemi tanárok bizottsága a balneológiai tervekről. Délmagyarország, (17) 105. p. 6. (1941)

A szegedi egyetemre jönnek a délvidéki bölcsész-, orvos- és gyógyszerészhallgatók. Délmagyarország, (17) 106. p. 2. (1941)

Interpellációk és indítványok az egyetem jogikarának sürgős megnyitásáról : 21-én összeül a törvényhatósági közgyűlés. Délmagyarország, (17) 108. p. 3. (1941)

Horváth István: Szegedi diákok a kolozsvári színházban : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 109. p. 6. (1941)

Érdekes és fontos kérdéseket tárgyal Szeged szerdai közgyűlése : napirend előtti felszólalások és polgármesteri jelentés az egyetemi jogi kar ügyéről. Délmagyarország, (17) 112. p. 3. (1941)

Helyszíni szemle az egyetemi füvészkert áthelyezése ügyében. Délmagyarország, (17) 112. p. 6. (1941)

Az egyetem évzáró ünnepsége : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 119. p. 6. (1941)

Sík Sándor és Kogutowicz Károly professzor előadása Kiszomboron : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 119. p. 7. (1941)

139 délvidéki hallgató a szegedi egyetemen : rendben, minden nehézség nélkül folyik az új hallgatók beiratkozása : a felszabadult részek ifjúságának jelentkezése sürgeti az egyetemi építkezések megkezdését. Délmagyarország, (17) 121. pp. 3-4. (1941)

Magyar nyilvánosság : Hamlet körül. Délmagyarország, (17) 121. p. 4. (1941)

Pályaválasztási előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 121. p. 6. (1941)

A SZEFHE búcsúja Szegedtől. Délmagyarország, (17) 136. p. 7. (1941)

Szent-Györgyi professzor a kultúra hivatásáról : "Csak a nagy emberi ideálok tudják megmenteni a világot". Délmagyarország, (17) 137. p. 2. (1941)

Magántanári próbaelőadások. Délmagyarország, (17) 140. p. 8. (1941)

Az egyetemi könyvtár nyári szünidei munkarendje : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 142. p. 7. (1941)

A szegedi egyetem új magántanára : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 143. p. 6. (1941)

Beiratkozás a szegedi egyetemre : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 148. p. 7. (1941)

A szegedi egyetem 800 ágyra kérte kiegészíteni a klinikák férőhelyét : a visszaállítandó 320 ággyal és további bővítéssel lehetővé válik a Bácska betegellátása. Délmagyarország, (17) 152. p. 3. (1941)

Sík Sándor előadása a rádióban Juhász Gyuláról : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 153. p. 7. (1941)

Dr. Kozáky István magántanári képesítése : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 156. p. 7. (1941)

Nincs még megegyezés az ítélőtábla és az egyetem központi épülete ügyében : az igazságügyminisztériumban ma döntenek a tábla területének kiterjesztéséről. Délmagyarország, (17) 159. p. 3. (1941)

Új egyetemi magántanárok : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 161. p. 7. (1941)

Tárgyalások Szabadkán a mezőgazdasági főiskola felállításáról : mozgalom, hogy a szegedi egyetemtől függetlenül állítsák fel a főiskolát. Délmagyarország, (17) 164. pp. 3-4. (1941)

Hirdetmény : Horthy Miklós Tudományegyetem "Zrínyi Ilona" Leánykollégiuma és Fiúkollégiuma megnyílik. Délmagyarország, (17) 166. p. 5. (1941)

Szegedi nyári egyetem. Délmagyarország, (17) 170. p. 1. (1941)

Dr. Tury Sándor Kornél egyetemi tanár gyásza : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 171. p. 7. (1941)

Felvidéki, kárpátaljai, kelet-magyarországi és erdélyi tanárok a szegedi tanfolyamon : magyarok, ruszinok, románok, tótok nemzeti különbség nélkül hallgatták a magyar pedagógiai szellem tárgyilagos ismertetését : hogyan dolgoztak az utódállamok és milyen példát ad a Szent István-i Magyarország. Délmagyarország, (17) 172. p. 4. (1941)

Ünnepélyes záróelőadással befejeződött a felvidéki és erdélyi tanárok szegedi tanfolyama : „minden tanárnak jusson eszébe a Szent István-i gondolat, amikor nem magyar ajkú tanítvánnyal áll szemben". Délmagyarország, (17) 173. p. 4. (1941)

Hódmezővásárhely közgyűlése a szegedi egyetem mezőgazdasági fakultásáért. Délmagyarország, (17) 173. p. 6. (1941)

A kultuszminiszter megerősítette a szegedi egyetem új rektorának és dékánjainak megválasztását. Délmagyarország, (17) 174. p. 2. (1941)

Az Egyetemi Önkéntes Munkaszolgálat táborozásának eredményei. Délmagyarország, (17) 179. p. 6. (1941)

Kiosztották a bel- és külföldi ösztöndíjakat. Délmagyarország, (17) 182. p. 4. (1941)

A szegedi egyetem tanárvizsgáló bizottsága : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 183. p. 6. (1941)

Beiratkozás a Horthy Miklós-tudományegyetemre : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 187. p. 9. (1941)

A szegedi egyetem orvosi karára 100, bölcsészeti karára 100, a matematikai és természettudományi karára 60 elsőéves hallgató vehető fel : megkezdődött a szegedi egyetemen a felvételi kérelmek benyújtása. Délmagyarország, (17) 188. p. 6. (1941)

A szegedi egyetem mezőgazdasági kara már az ősszel megkezdheti működését : az egyetem teljesen kidolgozott tantervet juttatott el a kultuszminisztériumba : minden nagyobb befektetés nélkül meg lehet kezdeni az oktatást az egyetem intézeteiben. Délmagyarország, (17) 192. p. 5. (1941)

Kogutowicz Károly rektor nyilatkozata a Horthy Miklós Tudományegyetem második esztendejéről : jogi kar, egyetemi építkezések, mezőgazdasági tanszék. Délmagyarország, (17) 197. p. 5. (1941)

Csillárt szakított le, zongorát szólaltatott meg, bútorokat mozgatott Szegeden szombaton reggel a négyperces földrengés : az egyetem földrajzi intézetének jelentése a földlökésekről. Délmagyarország, (17) 198. p. 5. (1941)

Az új rektor a polgármesternél : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 200. p. 7. (1941)

16-án kezdődik a szegedi Horthy Miklós-egyetem második tanéve : a jövő héten döntenek a karok a felvételekről. Délmagyarország, (17) 201. p. 3. (1941)

Az egyetem évnyitó ünnepsége : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 205. p. 6. (1941)

Meglepő adatok az egyetemi felvételeknél : a szegedi egyetem bölcsészeti és matematikai karára kevesebb elsőéves hallgatót vehettek fel, mint amilyen keretet a miniszter engedélyezett. Délmagyarország, (17) 209. pp. 3-4. (1941)

Az egyetemi stadion építkezése : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 211. p. 7. (1941)

A szegedi egyetemen tilos a "Méltóságos uram". Délmagyarország, (17) 212. p. 5. (1941)

Lebontják a diákmunkatáborok barakktáborait : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 212. p. 7. (1941)

Életünkat és vérünket... : a szegedi Vöröskereszt megindítja a vérgyűjtést : először csak a véradókat írják össze : október 4-én és 5-én országos Vöröskereszt-gyűjtőnap. Délmagyarország, (17) 215. p. 4. (1941)

Ünnepélyes külsőségek között megnyitották a Horthy Miklós egyetem második tanévét : Szent-Györgyi Albert: "Az első esztendő a megértés, a szeretet és a békés munka éve volt" : Kogutowicz Károly rektori székfoglalója a tájföldrajz jelentőségéről és a szegedi egyetem hivatásáról. Délmagyarország, (17) 216. pp. 3-4. (1941)

Doktoravatás : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 220. p. 6. (1941)

Széchenyi mint nemzetnevelő : dr. Halasy-Nagy József professzor előadása a Délmagyarországi Nevelők Egyesületének ünnepi ülésén. Délmagyarország, (17) 221. p. 2. (1941)

25 szabadegyetemi előadást rendez az Egyetembarátok Egyesülete : reprezentatív kultúrszemlét indít az egyetem az Alföld és a Délvidék kultúrszellemének kialakítására. Délmagyarország, (17) 221. p. 4. (1941)

A szép magyar szó délutánja : megkezdi a munkát az egyetemi színjátszó társaság. Délmagyarország, (17) 221. p. 4. (1941)

Doktorrávatás. Délmagyarország, (17) 221. p. 9. (1941)

Előadóest német költők műveiből : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 221. p. 9. (1941)

Német előadóest az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 223. p. 7. (1941)

Halasy-Nagy József székfoglalója a Kisfaludy-Társaságban : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 224. p. 2. (1941)

Hóman és Radocsay minisztert Szegedre várják az egyetem és az ítélőtábla ügyében való döntés végett : miniszteri kiküldöttek részvételével megkezdődtek az előkészítő tanácskozások. Délmagyarország, (17) 225. p. 3. (1941)

"Széchenyi emlékezete" : az Egyetembarátok Egyesületének első szabadegyetemi előadása. Délmagyarország, (17) 225. p. 5. (1941)

Rövidesen folytatják az egyetem és a tábla ügyében megkezdett tanácskozásokat : a polgármester szerint kilátás van rá, hogy a kérdés Szeged érdekeinek legmesszebbmenő szem előtt tartásával nyer megoldást. Délmagyarország, (17) 226. p. 5. (1941)

Ma délután 5 órakor tartják az egyetemi színjátszók a Szép Magyar Szó délutánját : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 226. p. 7. (1941)

Dr. Krammer Jenő előadása : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 229. p. 6. (1941)

14 fellebbezés a virilis névsor ellen : Szent-Györgyi Albert helyét Kogutowicz Károly foglalta el a törvényhatósági bizottságban. Délmagyarország, (17) 232. p. 5. (1941)

A Phlogiston legújabb száma : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 234. p. 6. (1941)

Társaságba tömörülnek a délvidéki írók : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 235. p. 6. (1941)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 236. p. 6. (1941)

Az erdélyi magyarság kulturális élete a kisebbségi sorsban : György Lajos egyetemi tanár előadása. Délmagyarország, (17) 237. p. 2. (1941)

Csongrád megye közgyűlése a szegedi egyetem mezőgazdasági és jogi fakultásáért : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 237. p. 6. (1941)

10000 hallgatót segélyezett tizenkét év alatt a szegedi diákvédő iroda : a Horthy Miklós egyetem első esztendeje a diák szociális munkában. Délmagyarország, (17) 238. p. 4. (1941)

Dr. Szent-Györgyi Albert házassága. Délmagyarország, (17) 239. p. 9. (1941)

Szerdán délután Szegeden temetik a tragikus véget ért ifj. Horváth Istvánt. Délmagyarország, (17) 241. p. 4. (1941)

Eltemették ifj. Horváth Istvánt. Délmagyarország, (17) 242. p. 6. (1941)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 242. p. 7. (1941)

A Dugonics-Társaság felolvasó ülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 242. p. 7. (1941)

Budapesten eltemették Fógel József professzort. Délmagyarország, (17) 243. p. 4. (1941)

Jármai Vilmos polgári iskolai tanár temetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 243. p. 6. (1941)

Vita a városrendezési bizottságban az egyetemi füvészkert elhelyezéséről. Délmagyarország, (17) 245. p. 3. (1941)

Kisgyűlési indítvány az egyetem jogi karának visszaállítására. Délmagyarország, (17) 246. pp. 3-4. (1941)

Felolvasás a Dugonics-Társaságban : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 246. p. 6. (1941)

Szabadegyetemi előadások. Délmagyarország, (17) 248. p. 7. (1941)

Beretzk Péter madárbirodalma : előadás az Egyetembarátok egyesületében. Délmagyarország, (17) 249. p. 7. (1941)

Kulcsár Ferenc professzor tanulmánútja Svédországban : a felépülő szegedi ideg- és elmeklinikáról, a magyar tudományosság külföldi megbecsüléséről és a háborús Stockholmról beszél a fiatal szegedi tudós. Délmagyarország, (17) 250. p. 5. (1941)

Kinevezések a szegedi tanárvizsgáló bizottságba : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 251. p. 6. (1941)

Megalakult a DMKSZ egyetemi hallgatóinak szegedi alosztálya : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 251. p. 6. (1941)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 253. p. 7. (1941)

A kémiai kutatás az emberi jólét szolgálatában. Délmagyarország, (17) 254. p. 2. (1941)

Megnyílt a bőrgyógyászati klinikán a nemibeteg-gondozó : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 254. p. 7. (1941)

Előadások az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 256. p. 8. (1941)

Batizfalvy János professzor előadása a MANSZ-ban. Délmagyarország, (17) 257. p. 5. (1941)

Előadás az egységes Olaszországról : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 257. p. 6. (1941)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 259. p. 6. (1941)

Bartucz Lajos professzor exhumálta tíz évvel ezelőtt Katona József földi maradványát : az egykori szegedi piarista diák koponyája nagyobb volt az átlagos európai emberénél. Délmagyarország, (17) 262. pp. 5-6. (1941)

Előadások az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 262. p. 9. (1941)

"Több bölcsőt, mint koporsót" : dr. Ábrahám Ambrus előadása a világnézeti előadássorozatban. Délmagyarország, (17) 264. p. 3. (1941)

Érdekes előadások az egyetembarátok orvosi szakülésén. Délmagyarország, (17) 265. p. 2. (1941)

Magyar népzene a szabadegyetemen : dr. Szögi Endre csütörtöki előadása. Délmagyarország, (17) 265. p. 5. (1941)

A magyar népzene tanulmányban és dalban a szabadegyetemen : dr. Szögi Endre előadása. Délmagyarország, (17) 266. p. 5. (1941)

Drámatörténeti illusztrációk az egyetemi színjátszók előadásában : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 266. p. 7. (1941)

Javult dr. Kogutowicz Károly egytemi rektor állapota : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 267. p. 6. (1941)

Közvéleménykutatási kísérlet "népszavazással" a szegedi szabadegyetemen : dr. Horváth Barna professzor csütörtöki előadása: A "láthatatlan ember" ébredezni kezd... Délmagyarország, (17) 268. p. 4. (1941)

Nagyjelentőségű orvosi előadások az Egyetembarátok szakülésén. Délmagyarország, (17) 271. p. 4. (1941)

Szabadegyetemi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 271. p. 6. (1941)

A láthatatlan ember megszólal... : rögtönzött "népszavazás" az egyetemen dr. Horváth Barna professzor közvéleménykutató előadásán : érdekes szavazási eredmények az emberi jogokról, a műveltségről, a lelki örömökről, az életről és a színházról. Délmagyarország, (17) 272. p. 5. (1941)

"Professzori szó" : Ditrói és Mester professzorok előadása a szegedi egyetemi ifjúság összejöveteleén. Délmagyarország, (17) 274. p. 4. (1941)

Katona József emléke és Kréta őstörténete a Dugonics-Társaság vasárnapi ülésén. Délmagyarország. p. 4. (1941)

A halak hallása, Szeged őszi madárvendégei : előadások az Egyetem Barátai Egyesületben. Délmagyarország. p. 5. (1941)

A színjátszó diákok drámatörténeti bemutató előadása : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1941)

Kalmár-Maron Ferenc: Xerxes, Antigone, Szent György és Akárki az egyetemi "színpadon" : drámatörténeti bemutató az auditórium maximumban. Délmagyarország, (17) 276. p. 5. (1941)

Küzdelem az egészségért : dr. Tomcsik József professzor Magyarország, az utódállamok és a visszatért területek egészségügyi helyzetéről : Szeged közegészségügye hat év alatt nagy lépésekkel haladt előre. Délmagyarország, (17) 278. p. 4. (1941)

"Tudás, becsület, magyar akarat egyesüljenek a zászló alatt" : zászlóátadási ünnepség az egyetemen. Délmagyarország, (17) 280. pp. 3-4. (1941)

Csányi Piroska: A szegedi egyetem professzorai nyilatkoznak a magyar orvoshiány okairól. Délmagyarország, (17) 280. p. 4. (1941)

Orvosi szakelőadások az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 282. p. 6. (1941)

Magántanári előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 282. p. 6. (1941)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 282. p. 7. (1941)

Az egyetem gyűjtése a Vöröskeresztnek : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 283. p. 6. (1941)

Érdekes felszólalások a felsőház szerdai ülésén : Hóman kultuszminiszter a Baráth-féle történelemről : Purghy Emil: "Nem azabad a magyar viszonyokkal ellentétes politikát meghonosítani" : Vitéz dr. Meskó Zoltán a szegedi egyetem jogi karáról. Délmagyarország, (17) 288. p. 3. (1941)

Felolvasó ülés a Dugonics-Társaságban : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 288. p. 6. (1941)

Ötvenedik évébe lép a Dugonics-Társaság : Sík Sándor, P. Borbély István és Aldobolyi Nagy Miklós az évzáró felolvasó ülésen. Délmagyarország, (17) 292. p. 4. (1941)

Pécs és a Dunántúl nagyszabású mozgalma a pécsi egyetem integritásáért : a pécsi bölcsészkar és az egyelőre szünetelő szegedi jogi kar. Délmagyarország, (17) 296. pp. 3-4. (1941)

Széll Kálmán professzor előadása. Délmagyarország, (17) 283. p. 4. (1941)

Egyetemi tanári kinevezések. Délmagyarország, (17) 213. p. 2. (1941)

Ave Fennia : dr. Kaila Eino Sakari finn egyetemi tanár csütörtökön előadást tartott Szegeden. Délmagyarország, (17) 76. p. 5. (1941)

Salánky István meghalt. Délmagyarország, (17) 2. p. 4. (1941)

Szemző Miksa. Délmagyarország, (17) 2. p. 6. (1941)

Meghalt egy törvényszéki altiszt, aki negyvenöt évig kézbesítette a bírósági iratokat : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 2. p. 6. (1941)

Özv. Wollner Márkné. Délmagyarország, (17) 3. p. 4. (1941)

Eltemették Salánky István kegyesrendi tanárt. Délmagyarország, (17) 3. p. 5. (1941)

Halálozás. Délmagyarország, (17) 4. p. 9. (1941)

Halálozás. Délmagyarország, (17) 6. p. 6. (1941)

Márki Lajos. Délmagyarország, (17) 7. p. 7. (1941)

Kakuszi Mihály. Délmagyarország, (17) 7. p. 7. (1941)

Vajda Imréné született Dobrotka Ilonka. Délmagyarország, (17) 8. p. 6. (1941)

Hirtelen halál, vagy mérgezés. Délmagyarország, (17) 11. p. 7. (1941)

Hirtelen halál. Délmagyarország, (17) 12. p. 7. (1941)

Halálozás. Délmagyarország, (17) 14. p. 6. (1941)

Engelsmann Mór. Délmagyarország, (17) 15. p. 2. (1941)

Engelsmann Mór halála. Délmagyarország, (17) 15. p. 9. (1941)

Özv. Piroska Andorné. Délmagyarország, (17) 16. p. 2. (1941)

Dr. Szigeti Sándor. Délmagyarország, (17) 17. p. 2. (1941)

Rózsa Imre. Délmagyarország, (17) 17. p. 4. (1941)

Gyászhírek. Délmagyarország, (17) 17. p. 6. (1941)

Rózsa Imre. Délmagyarország, (17) 17. p. 4. (1941)

Halálozás. Délmagyarország, (17) 17. p. 6. (1941)

Orvosrendőri boncolás két hirtelen haláleset ügyében. Délmagyarország, (17) 17. p. 7. (1941)

Tölgyessy Ferencné született Weisz Mária. Délmagyarország, (17) 19. p. 2. (1941)

Gönczi Elekné született Szüsz Ilona. Délmagyarország, (17) 20. p. 4. (1941)

Gera Istvánné született Kispéter Piroska. Délmagyarország, (17) 20. p. 5. (1941)

Cserzy Istvánné halála. Délmagyarország, (17) 21. p. 9. (1941)

Hirtelen halál a rendőrőrszobán. Délmagyarország, (17) 24. p. 6. (1941)

Halálozás. Délmagyarország, (17) 25. p. 7. (1941)

Zách János gyásza. Délmagyarország, (17) 25. p. 7. (1941)

Halálozás. Délmagyarország, (17) 26. p. 7. (1941)

Zsámbéki Zách Jánosné. Délmagyarország, (17) 27. p. 6. (1941)

Oláh Ágnes. Délmagyarország, (17) 27. p. 10. (1941)

Kardos Mihály. Délmagyarország, (17) 28. p. 4. (1941)

Kardos Mihály halála. Délmagyarország, (17) 28. p. 6. (1941)

Stein Sándor: Búcsú Kardos Mihálytól. Délmagyarország, (17) 28. p. 7. (1941)

Dr. Papp Sándor nyugalmazott ügyészségi alelnök halála. Délmagyarország, (17) 29. p. 6. (1941)

Meghalt báró Szterényi József. Délmagyarország, (17) 31. p. 6. (1941)

Molnár Kelemen nyugalmazott rendőrfelügyelő halála. Délmagyarország, (17) 32. p. 6. (1941)

Halálozás. Délmagyarország, (17) 32. p. 6. (1941)

Halálozás. Délmagyarország, (17) 32. p. 6. (1941)

Özv. Sternberg Lipótné született Stern Katalin. Délmagyarország, (17) 33. p. 6. (1941)

Egy 91 éves asszony halála. Délmagyarország, (17) 34. p. 6. (1941)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (17) 35. p. 4. (1941)

Perl Pál. Délmagyarország, (17) 40. p. 4. (1941)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 40. p. 6. (1941)

Halálozás. Délmagyarország, (17) 47. p. 6. (1941)

Megdöbbentő kettős gyilkosság. Délmagyarország, (17) 49. pp. 3-4. (1941)

Dr. Csányi Mátyás. Délmagyarország, (17) 50. p. 4. (1941)

Hirtelen halál. Délmagyarország, (17) 50. p. 6. (1941)

Özvegy Csányi Sándorné született Czukor Mária és dr. Csányi Mátyás. Délmagyarország, (17) 51. p. 2. (1941)

Özvegy Kispéter Imréné született Erdélyi Rozália. Délmagyarország, (17) 53. p. 2. (1941)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (17) 57. p. 7. (1941)

Özv. Róth Noéné sz. Goldberger Karolin. Délmagyarország, (17) 58. p. 2. (1941)

Drucker Jenő. Délmagyarország. p. 2. (1941)

Drucker Jenő szegedi banktisztviselő tragikus öngyilkossága Budapesten : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1941)

Drucker Jenő. Délmagyarország, (17) 64. p. 6. (1941)

Cserta Jenőné született Barna Róza. Délmagyarország, (17) 65. p. 4. (1941)

Özv. Fekete Albertné született Diamant Ilona. Délmagyarország, (17) 69. p. 7. (1941)

Dr. Soóky István egyetemi gazdasági hivatali ny. igazgató halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 70. p. 5. (1941)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 74. p. 7. (1941)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 74. p. 7. (1941)

Özv. Fabriczky Józsefné született Sziklai Regina. Délmagyarország, (17) 78. p. 4. (1941)

Hirtelen halál a vizesárok mellett. Délmagyarország, (17) 78. p. 6. (1941)

Vánky József. Délmagyarország, (17) 79. p. 12. (1941)

Meghalt Mezei Mária édesanyja : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 81. p. 7. (1941)

Özv. Pfeifer Dánielné született Rábenstein Katalin. Délmagyarország, (17) 82. p. 2. (1941)

Horváth Pálné Kreisz Mária: Édesanyám özv. Kreisz Lajosné született Nagy Terézia Szegeden elhunyt : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 84. p. 20. (1941)

Régi szegedi újságíró halála : [Apor Dezső a "Kis Újság" főszerkesztője; szül.: Szegvár, 1883.]. Délmagyarország, (17) 87. p. 6. (1941)

Özv. Szokolay Szilárdné született Szöllőssy Lídia. Délmagyarország, (17) 89. p. 7. (1941)

Domán Mátyás. Délmagyarország, (17) 91. p. 4. (1941)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 91. p. 6. (1941)

Meghalt özv. Bocskay Béláné, Albrecht főherceg feleségének édesanyja : [rövid tudósítás életrajzi adatokkal]. Délmagyarország, (17) 92. p. 4. (1941)

Temetés : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 92. p. 7. (1941)

Péntek délután eltemették Albrecht főherceg feleségének édesanyját : [tudósítás]. Délmagyarország, (17) 94. p. 4. (1941)

Halálozás. Délmagyarország, (17) 94. p. 5. (1941)

Bokor Adolf. Délmagyarország, (17) 95. p. 6. (1941)

Halál a mentőkocsiban : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 96. p. 6. (1941)

Hirtelen meghalt Antal Dénes iparostanonciskolai igazgató : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 97. p. 6. (1941)

Morfium : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 97. p. 6. (1941)

Özv. Fisch Miklósné született Lampel Jolán. Délmagyarország, (17) 98. p. 6. (1941)

Nagy részvét mellett temették el Kaiser Kálmánt a kecskeméti autókatasztrófa áldozatát. Délmagyarország, (17) 100. p. 6. (1941)

Szécsi Ede. Délmagyarország, (17) 102. p. 6. (1941)

Esztergályos János halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 102. p. 7. (1941)

Halálos tetanuszmérgezés. Délmagyarország, (17) 102. p. 8. (1941)

Dr. Vinkler Elemér. Délmagyarország, (17) 104. p. 2. (1941)

Dr. Vinkler Elemér. Délmagyarország, (17) 104. pp. 3-4. (1941)

Halálozás. Délmagyarország, (17) 104. p. 7. (1941)

Szeged mély részvéte mellett kísérték el utolsó útjára dr. Vinkler Elemért : [részletes tudósítás]. Délmagyarország, (17) 106. p. 3. (1941)

Halálos autógázolás a nemzetközi úton. Délmagyarország, (17) 106. p. 3. (1941)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 112. p. 7. (1941)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (17) 126. p. 2. (1941)

Londonban meghalt a világhíres Hayek professzor : [rövid nekrológ]. Délmagyarország, (17) 129. p. 8. (1941)

Meghalt egy hírlapíró. Délmagyarország, (17) 132. p. 6. (1941)

Halálozás. Délmagyarország, (17) 132. p. 6. (1941)

Halálozás. Délmagyarország, (17) 142. p. 7. (1941)

Gellér Józsefné született Varga Piroska. Délmagyarország, (17) 143. p. 4. (1941)

Öngyilkosság. Délmagyarország, (17) 143. p. 7. (1941)

Temetés. Délmagyarország, (17) 145. p. 6. (1941)

Chambré Pálné született Ferenci Aranka. Délmagyarország, (17) 146. p. 2. (1941)

Halál a mentőkocsiban : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 149. p. 7. (1941)

Öngyilkosság - sósavval : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 153. p. 7. (1941)

Özv. Kállai Mórné született Freuder Gizella. Délmagyarország, (17) 156. p. 5. (1941)

Kelen Hugó. Délmagyarország, (17) 162. p. 5. (1941)

Frányó István. Délmagyarország, (17) 168. p. 2. (1941)

Kormos Osmanné született Ranschburg Anna. Délmagyarország, (17) 168. p. 5. (1941)

Halálozás. Délmagyarország, (17) 169. p. 7. (1941)

Halálozás. Délmagyarország, (17) 170. p. 9. (1941)

Két holttest a Tiszában : véletlen szerencsétlenség vagy kettős öngyilkosság? : [tudósítás]. Délmagyarország, (17) 173. p. 5. (1941)

Rosendorn Ferencné született Schlanger Katalin. Délmagyarország, (17) 175. p. 5. (1941)

Kopasz Pál. Délmagyarország, (17) 177. p. 5. (1941)

Öngyilkosság. Délmagyarország, (17) 177. p. 7. (1941)

Kalmár-Maron Ferenc: Babits Mihály halála a magyar irodalom és az európai kultúra gyásza : emlékezés a nagy költő szegedi tanárságának idejére. Délmagyarország, (17) 178. pp. 3-4. (1941)

Berényi Henrikné született Gráner Szidónia. Délmagyarország, (17) 179. p. 2. (1941)

Halálozás. Délmagyarország, (17) 179. p. 6. (1941)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (17) 182. p. 6. (1941)

Varga Ferenc. Délmagyarország, (17) 182. p. 6. (1941)

Gergely Miksáné született Friedländer Róza. Délmagyarország, (17) 182. p. 8. (1941)

Suhajda Kálmán. Délmagyarország, (17) 182. p. 9. (1941)

Halálos szerencsétlenség egy házépítésnél : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (17) 184. p. 6. (1941)

Orosz Ferencné született Radványi Teréz. Délmagyarország, (17) 186. p. 2. (1941)

Nagyváradon meghalt dr. Sipos Tibor rendőrfőtanácsos. Délmagyarország, (17) 189. p. 3. (1941)

Gyilkosság Alsóközponton : [tudósítás]. Délmagyarország, (17) 190. p. 5. (1941)

Kisgyermeke tragikus halála miatt leugrott a második emeletről és halálra zúzta magát Andrásfi adóhivatali ellenőr felesége : [részletes tudósítás]. Délmagyarország, (17) 191. p. 3. (1941)

Özv. Sári Istvánné született Nagy Erzsébet. Délmagyarország, (17) 191. p. 5. (1941)

Halálozás. Délmagyarország, (17) 192. p. 11. (1941)

Dr. Balla Sándorné utolsó útja : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 195. p. 6. (1941)

Goldstein Samu Zsigmond. Délmagyarország, (17) 198. p. 8. (1941)

A Tisza öngyilkosa : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 200. p. 7. (1941)

Özv. Sebők Lajosné született Balancz Róza. Délmagyarország, (17) 202. p. 4. (1941)

Dr. Lőw Tibor halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 204. p. 8. (1941)

Özv. Spitzer Miksáné született Wolf Karolina. Délmagyarország, (17) 219. p. 6. (1941)

Paulusz Jenő. Délmagyarország, (17) 222. p. 7. (1941)

Két hirtelen halál az utcán : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (17) 223. p. 5. (1941)

Temesváry József: Meghalt Aba Novák Vilmos a szegedi Baptisterium és a Hősök Kapuja freskóinak festője. Délmagyarország, (17) 223. p. 5. (1941)

Tarnay Ivor meghalt. Délmagyarország, (17) 224. p. 3. (1941)

Friedmann Dávid. Délmagyarország, (17) 231. p. 5. (1941)

Varga Lászlóné született Faludi Veronika. Délmagyarország, (17) 232. p. 4. (1941)

Gyászhír. Délmagyarország, (17) 232. p. 7. (1941)

Halálozás. Délmagyarország, (17) 236. p. 6. (1941)

Tragikus hirtelenséggel meghalt Fólik József professzor, a szegedi egyetemen az egyetemes történelem tanára. Délmagyarország, (17) 240. pp. 3-4. (1941)

Egy mozdonyvezető halálos szerencsétlensége. Délmagyarország, (17) 240. p. 4. (1941)

Két szegedi huszonéves diák megrázó tragédiája : Tóth Kata és ifj. Horváth István közös öngyilkosságot követett el : [részletes tudósítás]. Délmagyarország, (17) 240. p. 5. (1941)

Ifj. Horváth István. Délmagyarország, (17) 240. p. 5. (1941)

Tóth Katalin. Délmagyarország, (17) 240. p. 5. (1941)

Tóth Katalin. Délmagyarország, (17) 240. p. 5. (1941)

Az egyetem és a tudományos világ nagy részvéte mellett temették el Fógel József professzort : [részletes tudósítás]. Délmagyarország, (17) 241. pp. 3-4. (1941)

Gártner József. Délmagyarország, (17) 242. p. 5. (1941)

Tombácz tanító úr utánaindult a Regdon- fürdőnek. Délmagyarország, (17) 243. p. 6. (1941)

Frauenhoffer Mihályné született Faragó Etel. Délmagyarország, (17) 246. p. 4. (1941)

Egy detektív halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 248. p. 7. (1941)

Halálozás. Délmagyarország, (17) 248. p. 7. (1941)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 254. p. 7. (1941)

Özv. Kovács Imréné született Rosenfeld Borbála. Délmagyarország, (17) 256. p. 2. (1941)

Özv. Pollák S. Manóné született Laczkó Emma. Délmagyarország, (17) 257. p. 2. (1941)

Dálnokfalvi Bartha Viktor. Délmagyarország, (17) 258. p. 2. (1941)

Dálnokfalvi Bartha Viktor. Délmagyarország, (17) 258. p. 4. (1941)

Az alsóvárosi temető kútjába ugrott egy 73 éves özvegyasszony : [tudósítás]. Délmagyarország, (17) 258. p. 4. (1941)

Ádám József. Délmagyarország, (17) 259. p. 6. (1941)

Hirsch Bernát. Délmagyarország, (17) 260. p. 4. (1941)

Özv. Lusztig Ábrahámné. Délmagyarország, (17) 261. p. 4. (1941)

Holtan találták : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 261. p. 6. (1941)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 262. p. 9. (1941)

Egy fiatal színésznő halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 262. p. 9. (1941)

Öngyilkosság. Délmagyarország, (17) 264. p. 6. (1941)

Bleier Lenke. Délmagyarország, (17) 265. p. 4. (1941)

A lúgkőoldat áldozata : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 266. p. 7. (1941)

Halálozás. Délmagyarország, (17) 268. p. 9. (1941)

Halálozás. Délmagyarország, (17) 273. p. 6. (1941)

Özv. Wolf Jakabné. Délmagyarország, (17) 274. p. 6. (1941)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (17) 274. p. 7. (1941)

Halálos gázolás a Rókusi- pályaudvaron. Délmagyarország, (17) 275. p. 5. (1941)

Csonka Elemér halála. Délmagyarország, (17) 275. p. 6. (1941)

Özv. Kecskeméti Imréné született Kovács Rozália. Délmagyarország, (17) 275. p. 6. (1941)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 275. p. 7. (1941)

Kozma Miklós halála. Délmagyarország, (17) 281. p. 4. (1941)

Dr. Molnár József szegedi röntgenológus tanár tragikus halála egy budapesti szállodában : a betegek százait gyógyította, szervezetét súlyosan megtámadta a röntgensugár : betegsége miatt valószínűleg morfiummal megmérgezte magát. Délmagyarország, (17) 281. p. 5. (1941)

Singer Jakab. Délmagyarország, (17) 282. p. 4. (1941)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 282. p. 6. (1941)

Leesett a második emeletről és meghalt Báhonyi Frigyes banktisztviselő : [tudósítás]. Délmagyarország, (17) 286. p. 5. (1941)

Bartha Sándorné született Kókai Erzsébet. Délmagyarország, (17) 291. p. 6. (1941)

Tihanyi Béla meghalt : [rövid hír]. Délmagyarország, (17) 295. p. 10. (1941)

Bary József. Délmagyarország, (17) 297. p. 5. (1941)

Szeged ipari és kereskedelmi életének egyévi mérlege. Délmagyarország, (17) 1. p. 4. (1941)

Központosították a közellátást Szegeden : a Közellátási Hivatal végzi ezentúl a közélelmezéssel kapcsolatos összes teendőket : megszűnt az egyes ügyosztályok működése a szén, fa és egyéb közszükségleti cikkek elosztása tekintetében. Délmagyarország, (17) 2. p. 3. (1941)

A szegedi Kereskedelmi és Iparkamara működése az autonómia felfüggesztése után. Délmagyarország, (17) 2. p. 4. (1941)

Megszűnik a hűtőház szegedi exporttelepe : mi történik az az egzisztenciájában fenyegetett száz munkáscsaláddal. Délmagyarország, (17) 4. p. 2. (1941)

Kalmár-Maron Ferenc: Régi szobrok és új képek a múzeumi kupola alatt : megérkeztek az elköltözött Báthory Erzsébet és a Rabiga utódai a szegedi múzeumba. Délmagyarország, (17) 4. pp. 9-10. (1941)

Megállapították Szeged területére érvényes legkisebb mezőgazdasági munkabéreket. Délmagyarország, (17) 4. p. 10. (1941)

Kinevezések a szegedi bíróságoknál és a királyhalmi erdőmérnökségnél. Délmagyarország, (17) 5. p. 2. (1941)

3946 bűncselekményt követtek el az elmúlt évben Szegeden : a rendőrség jelentése 1940. közbiztonságáról. Délmagyarország, (17) 5. p. 4. (1941)

Felére esett vissza a szegedi közvágóhíd forgalma. Délmagyarország, (17) 9. p. 5. (1941)

Temesváry Gabi: A szegedi gölöncséripar alkonya. Délmagyarország, (17) 9. p. 9. (1941)

Fejlődésről számoltak be a Dugonics-Társaság évi közgyűlésén : Dr . Banner János egyetemi tanár lett a társaság új elnöke. Délmagyarország, (17) 1. p. 5. (1941)

A szegedi táj történelemkutatási feladatairól beszélt székfoglaló előadásában dr. Herman István Egyed, a Horthy Miklós-tudományegyetem új történelem professzora. Délmagyarország, (17) 11. p. 5. (1941)

400000 pengőt kap Szeged családi házak építésére : tavasszal már meg is kezdik az építkezést : indítvány a közgyűlésen: építsen munkásházakat az OTI. Délmagyarország, (17) 11. p. 5. (1941)

A jövő héten megalakul Szegeden a Közjóléti Szövetkezet, ahol a szegényeket foglalkoztatják : egészen speciális foglalkozási ágat honosítanak meg: az állati szőrök feldolgozását. Délmagyarország, (17) 13. p. 5. (1941)

16129 munkakereső - 9837 munkahely : javul a szegedi munkapiac helyzete. Délmagyarország, (17) 15. p. 8. (1941)

Alsótanyán épül fel az új szeretetház : érdekes terv a sínylődők elhelyezésére. Délmagyarország, (17) 16. p. 4. (1941)

Tonelli Sándor: A szegedi művészekért. Délmagyarország, (17) 16. p. 5. (1941)

Szegedre költözik selyemtenyésztési felügyelőség. Délmagyarország, (17) 17. p. 3. (1941)

Madácsy László: A Szabadtéri Játékok elmaradása miatt huszonöt százalékkal csökkent Szeged idegenforgalma. Délmagyarország, (17) 23. pp. 3-4. (1941)

Lakáshiány Szegeden. Délmagyarország, (17) 24. p. 4. (1941)

Elkészült a város új építési övezetének terve, amely tíz építési körzetre osztja a várost. Délmagyarország, (17) 26. p. 3. (1941)

Kalmár-Maron Ferenc: A szegedi egyetem modern élete : tantermekben, diákklubokban, diákhangversenyeken, írói szemináriumokban. Délmagyarország, (17) 27. p. 4. (1941)

Tüzelőanyag-nehézségek miatt egyelőre zárva marad a múzeum, de a város rövidesen ismét kinyitja a nélkülözhetetlen Somogyi-könyvtárat. Délmagyarország, (17) 28. p. 4. (1941)

Május végén megkezdik a rendőrségi palota építését. Délmagyarország, (17) 29. p. 2. (1941)

Próbabontáson döntik el: el kell-e távolítani a Dóm fehér kőkerítését : nagyobb befogadóképességű templomot terveznek a Horthy-város részére. Délmagyarország, (17) 32. pp. 3-4. (1941)

Milyen lesz a szegedi rendőrség székháza : ötvennégy méter hosszú, négyemeletes vörös-szürke palota épül a Kossuth Lajos-sugárúton. Délmagyarország, (17) 32. p. 4. (1941)

A Szegedi Gazdasági Egyesület dr. Széchenyi Istvánt választotta elnökévé : az új elnök székfoglalójában kijelentette: a Gazdasági Egyesület nem politizál, hanem a nemzetet, az országot óhajtja szolgálni : Tukats főispán az egyesület örökös díszelnöke. Délmagyarország, (17) 33. p. 2. (1941)

Március 31-ig meg kell építeni a szegedi lakóházakban a szükségóvóhelyeket. Délmagyarország, (17) 34. p. 5. (1941)

20000 pengős költséggel megépítik az újszegedi főcsatornát : Bauer Sándor miniszteri biztos szemléje az árvízsújtotta területeken : Szeged és Kiskunhalas együttes küldöttsége a földművelésügyi miniszternél : Kistelek küzdelme az árvízzel. Délmagyarország, (17) 37. pp. 3-4. (1941)

Juhász Gyula utca. Délmagyarország, (17) 37. p. 4. (1941)

Szeged lakossága meghaladja a 140000-et : Fodor Jenő ny. polgármesterhelyettes nyilatkozata a népszámlálás várható eredményéről. Délmagyarország, (17) 37. p. 6. (1941)

Napközi otthonná alakítják át a jövő évtől kezdve a szegedi óvodákat. Délmagyarország, (17) 38. p. 4. (1941)

Az osztrák pandúroktól a szegedi kakastollas csendőrökig : 60 év munkája, története és dicsősége. Délmagyarország, (17) 38. p. 5. (1941)

300 vagon paprikatermés várható Szegeden : múlt év októberétől februárig 102 vagon paprikái minősítettek Szegeden. Délmagyarország, (17) 42. p. 4. (1941)

Március 1-én lép életbe a szegedi új lakásbérleti szabályrendelet, amely teljes részletességgel meghatározza a bérlő és a háztulajdonos viszonyát. Délmagyarország, (17) 44. pp. 3-4. (1941)

Miért szünteti meg a Hangya a szegedi hűtőházat : dr. Széchenyi István: "a Hangya nyilatkozata nem helytálló!" : Pálfy polgármester a város álláspontiáról. Délmagyarország, (17) 46. pp. 5-6. (1941)

A szegedi konzervgyár szegedi gyümölcsöt és főzeléket dolgoz fel : adójának 80 százalékát - Kecskeméten fizeti : a kisgyűlés árvízvédelmi motoros szivattyú beszerzését határozta el. Délmagyarország, (17) 48. p. 3. (1941)

Kozma Ferenc vezérigazgató megválik a Szeged-Csongrád Takarékpénztártól. Délmagyarország, (17) 48. p. 5. (1941)

35 évi nagyvonalú munka után március 31. nyugalomba vonult dr. Tonelli Sándor kamarai főtitkár : "a munka küzdelmét vívtam, mint mindenki, aki dolgozni szeret, — a jövőt a miniszteri döntés szabja meg" : a kamara új főtitkára: Demény Alajos debreceni titkár. Délmagyarország, (17) 51. p. 3. (1941)

445 házban építik meg a szükségóvóhelyet : a város saját házaiban nem tudja megkezdeni az építkezést mert nincs fedezet a költségekre. Délmagyarország, (17) 52. p. 4. (1941)

Kalmár-Maron Ferenc: Gárdonyi Géza két szegedi kardpárbaja : a "Galamb-ember" Álom-versétől a Vasasszentpéter-utcai bevonulásokig. Délmagyarország, (17) 54. pp. 5-6. (1941)

Megszűnt Szegeden a Ferenc József Egyetem Barátai Egyesület, megalakult a Horthy Miklós Egyetem Barátai Egyesület. Délmagyarország, (17) 55. p. 4. (1941)

Nagyarányú utca- és térrendezést hajtanak végre a közeljövőben Szegeden : a KIebelsberg-tér, a Széchenyi-tér, a közúti híd és a belvárosi utcák rendezésére kerül a sor közlekedés szempontjából. Délmagyarország, (17) 56. p. 3. (1941)

Kalmár-Maron Ferenc: Kétszáz éves a szegedi diákszínészet : az egyetemi "Hamlet" elődei. Délmagyarország, (17) 56. p. 4. (1941)

Gyermekszámok a szegedi statisztikában : 2660 újszülött közül 277 törvénytelen - 244 a városban és csak 33 a tanyavilágban. Délmagyarország, (17) 57. p. 5. (1941)

A Tisza hajóforgalma csökkent, a szegedi kikötő forgalma emelkedett : érdekes számok a tiszai hajókról és az elszállított árúkról. Délmagyarország, (17) 59. p. 4. (1941)

Szombaton megnyílik a szegedi egyetem modern diákotthona : Pompás társalgót, olvasót, játékszobát és étkezőt létesített az egyetem hallgatóinak a diákegység jegyében. Délmagyarország, (17) 62. p. 3. (1941)

A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 1940. évi üzleti jelentése. Délmagyarország, (17) 62. p. 11. (1941)

Kalmár-Maron Ferenc: Öt szegedi orvoskutató Esterházy-díja : beszélgetés a kitüntetett orvosokkal kutatásaik eredményéről és munkájuk jelentőségéről. Délmagyarország, (17) 66. pp. 5-6. (1941)

Levezetik a tápéi réti és a marostői vadvizeket. Délmagyarország, (17) 67. p. 3. (1941)

Az idén is elmaradnak a Dóm-téri játékok : eredménytelen értekezlet a kultuszminisztériumban. Délmagyarország, (17) 69. pp. 3-4. (1941)

544000 pengő rendelkezésre áll a szegedi ideg- és elmeklinika felépítéséhez : a versenytárgyalás kiírásának elrendelését kéri a város. Délmagyarország, (17) 74. p. 7. (1941)

Megkezdődik a nép- és családvédelmi alap munkája Szegeden : szegedi kiküldöttek a belügyminisztériumi tisztviselőtanfolyamon. Délmagyarország, (17) 76. p. 3. (1941)

Csányi Piroska: Akadémia a szegedi tanyán. Délmagyarország, (17) 76. p. 4. (1941)

A szegedi színház húsvétkor elhagyja Szegedet : a "Selmeci bál" reprezentálja Budapesten a szegedi színházat? : az akadémia fiatal színészeinek szegedi vendégjátéka. Délmagyarország, (17) 76. p. 7. (1941)

Jugoszláv gépek légitámadása Szeged ellen : csak jelentéktelen kárt okoztak, a támadások egy áldozatot sem követeltek : a kitűnő légelhárítás 6 jugoszláv gépet lelőtt. Délmagyarország, (17) 80. p. 3. (1941)

Dr. Buócz Béla, Szeged légoltalmi parancsnokának felhívása a város közösségéhez : teljes fegyelmezettséggel be kell tartani a légvédelmi előírásokat, az óvóhelyeket csak a riadó elmúlta után szabad elhagyni : a könnyelmű fegyelmezetlenséget szigorúan büntetik. Délmagyarország, (17) 80. p. 4. (1941)

Szeged a legvagyonosabb vidéki város : a számvevőség a zárszámadáson dolgozik. Délmagyarország, (17) 82. p. 5. (1941)

Gyors tempóban halad a fehértói főcsatorna építése : a csatorna a minimálisra csökkenti a felsőtanyai vadvízveszélyt. Délmagyarország, (17) 83. p. 5. (1941)

Csányi Piroska: Arany, Móra, Petőfi, Sík, Tömörkény Braille-pontokból a vakok olvasótermében : megnyílik a szegedi világtalanok klubhelyisége, elkészül az Evangélium és az akadémiai helyesírás vakpontos-fordítása. Délmagyarország, (17) 84. p. 8. (1941)

Szeged nem határváros többé! : a közigazgatási bizottság ünnepi megemlékezése Bácska felszabadításáról : Szeged újabb akciót kezd a szüneteltetett egyetemi jogi kar visszaállítására. Délmagyarország, (17) 85. p. 5. (1941)

Mit jelent Szeged gazdasági életének a Bácska visszatérése : a pillanatnyi forgalmi kapcsolatokon kívül Szabadka, Kanizsa, Zenta, Verbász , Kikinda és a jómódú bácskai községek ismét Szegedre fognak gravitálni. Délmagyarország, (17) 86. p. 4. (1941)

A Délvidék visszatérésével Szeged ismét visszaszerzi iskolavárosi jelentőségét : mit jelent a Bácska-Bánság Szeged iskolaélete számára. Délmagyarország, (17) 86. p. 5. (1941)

Szeged társadalmának lelkes adományából készül a 400 ágyas vöröskeresztes-kórház : készen kell lenni a munkával, hogy szükség esetén 24 óra alatt felállíthassák a kórházat. Délmagyarország, (17) 88. pp. 3-4. (1941)

A szegedi társadalom a szegedi vöröskereszt-kórházért. Délmagyarország, (17) 89. p. 5. (1941)

Az árvíz károkozásai miatt csökkent a város földbérlő jövedelme : csökkenés a piaci helypénzeknél és a borfogyasztási adónál. Délmagyarország, (17) 90. p. 3. (1941)

Szeged pénze : Szeged 408 millió pengős pénzforgalmával a negyedik helyre szorult : Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc pénzforgalma felülmúlta Szegedét. Délmagyarország, (17) 90. p. 5. (1941)

Szegedhez csatolta a földművelési miniszter a horgosi 3500 holdas paprikatermő területet : a szegedi vegykísérleti állomás kirendeltséget állít fel Horgoson. Délmagyarország, (17) 92. p. 4. (1941)

Szeged zsírellátása : a bácskai forgalom megindulásával a zsírárak olcsóbbodását várják. Délmagyarország, (17) 93. p. 5. (1941)

Még mindig késik a szegedi építkezések megindulása : mert a téglagyárak nem tudják megkezdeni a termelést : a polgármester táviratban kérte a szegedi téglaárak rendezését. Délmagyarország, (17) 93. p. 5. (1941)

Délmagyarország teljes egyeteme részére be kell fejezni a szegedi egyetemi építkezéseket : először a központi egyetem és az egyetemi könyvtár épületét kell felépíteni : Rerrich Béla tervei a Dóm tér másik felére. Délmagyarország, (17) 95. p. 5. (1941)

A szegedi tábla szeptemberben visszaköltözik régi épületébe : 7 törvényszékkel és 25 járásbírósággal bővül hatásköre : teljes bizonytalanság az egyetemi kérdések körül : Szily államtitkár nyilatkozata szerint most még nem tárgyaltak a jogi kar visszaállításáról és a központi épület felépítéséről. Délmagyarország, (17) 97. pp. 3-4. (1941)

Kétszáznegyven egyesület működik Szegeden 36000 taglétszámmal : a legnagyobb és a legkisebb szegedi egyesület : 360 000 pengő a szegedi egyesületek évi tagdíjbevétele : összeírták az egyesületeket. Délmagyarország, (17) 100. p. 5. (1941)

A szegedi egyetem. Délmagyarország, (17) 101. p. 1. (1941)

Szász Ferenc: Az 1940-41-es szegedi színházi szezon mérlege : 262 előadás a hatodfélhónapos idény alatt : nem szünt meg az operettkultusz : dramaturg-főrendezőt a szegedi színház élére. Délmagyarország, (17) 101. p. 7. (1941)

Tovább folytatják az export hűtőház építkezését : a késedelem 60 ezer pengő kiadási többletet okoz a városnak. Délmagyarország, (17) 102. p. 4. (1941)

Tíz építési övezetre osztják a várost : a Belváros utcái az első építési övezetben : az építési övezetterv a városrendezési bizottság előtt. Délmagyarország, (17) 102. pp. 5-6. (1941)

A szegedi vöröskereszt-kórházért. Délmagyarország, (17) 105. p. 6. (1941)

Szeptemberben felépítik a központi ravatalozót : a belügyminisztériumból értesítették a város hatóságát, hogy rövidesen jóváhagyják a temetői szabályrendeletet. Délmagyarország, (17) 110. p. 5. (1941)

Megkezdődött a Berettyóújfalu-Szeged út építése : 20-án hozzáfognak az algyői szakasz elkészítéséhez. Délmagyarország, (17) 109. p. 3. (1941)

Megkezdődik a téglagyártás a szegedi üzemekben : 9 százalékos felár felszámítását engedélyezte az árkormánybiztos. Délmagyarország, (17) 110. p. 4. (1941)

Továbbra is szüneteltetik a szegedi egyetem jogi karát? : szerdán elutasító hír érkezett a szegedi városházára a tárgyalások eredményéről : Szeged nyilvánossága egyhangú demonstrációt szervez az egyetem integritása mellett. Délmagyarország, (17) 110. pp. 5-6. (1941)

Az ítélőtábla szeptemberre visszakapja Dugonics-téri épületét : a jogügyi bizottság megállapítása szerint az államnak gondoskodnia kell az egyetem számára megfelelő épületről. Délmagyarország, (17) 111. p. 3. (1941)

Talpbőrt kérnek a szegedi cipésziparosok : küldöttség kérte a főispánt, járjon közbe Varga miniszternél a cipész-iparosok nehéz helyzetének megjavítása érdekében : havonta fejenként 4 kiló műtalpat kérnek. Délmagyarország, (17) 111. p. 5. (1941)

Hét városi szabályrendelet belügyminiszteri jóváhagyásra vár. Délmagyarország, (17) 111. p. 6. (1941)

Szeged - a Délvidék Alma matere. Délmagyarország, (17) 111. p. 6. (1941)

Szeged faellátása : kiskereskedők az ellátás biztosítását és a sérelmek kiküszöbölését kérik. Délmagyarország, (17) 112. p. 5. (1941)

A Délvidék forgalma számára fel kell építeni a rókusi vasúti főműhelyt : jelenleg sem Szegeden, sem Szabadkán nincs műhely : a tíz év előtti lebontás következményei. Délmagyarország, (17) 113. p. 7. (1941)

A szerencsétlenségek elkerülésére egyirányú forgalmat léptetnek életbe a Feketesas utcában és a Tisza Lajos körúton : rendezik a Vörösmarty utca forgalmát. Délmagyarország, (17) 117. p. 4. (1941)

Jelentékeny lépéssel halad előre a diáktemplom felépítésének ügye : Legalkalmasabbnak a Tisza Lajos körúti építkezést tartja a Diáktemplom Egyesület. Délmagyarország, (17) 117. pp. 5-6. (1941)

Döntöttek Szeged faellátásáról : 5500 vagon tűzifát kap Szeged, 13 nagykereskedő osztja szét : bonyodalom az elosztási arány körül. Délmagyarország, (17) 120. p. 3. (1941)

Vissza kell állítani a szegedi klinikák 800 ágyas keretét : A klinikák leredukált 480-as ágyszámmal nem tudják biztosítani a betegek elhelyezését : Valamennyi intézet teljesen tele van, naponta utasítják el a jelentkezők csoportjait : helyet kell biztosítani a felszabadult Délvidékről jelentkező betegek számára. Délmagyarország, (17) 120. p. 5. (1941)

Bővíteni kell a városi felső-kereskedelmi leányiskolát : tömeges jelenthezéseket várnak a felszabadult Délvidékről a következő tanévben. Délmagyarország, (17) 121. p. 5. (1941)

Megszüntették Szegeden a gyermekvédő liga működését, mert nincs fedezet a fenntartására. Délmagyarország, (17) 122. p. 6. (1941)

"Szegedi Híd" : lapot adott ki a Szegedi Egyetemi Ifjúság. Délmagyarország, (17) 122. p. 7. (1941)

Június elején lesz a szegedi gyógyfürdő-mozgalom zászlóbontása : budapesti szakemberek a szegedi reuma-napon. Délmagyarország, (17) 124. p. 6. (1941)

A szegedi iparosok köszöntése. Délmagyarország, (17) 129. p. 1. (1941)

Varga miniszter ünnepélyesen megnyitotta a 13. Szegedi Ipari Vásárt : a szegedi végvár most már fellegvára és gócpontja lett a Délvidék gazdasági és kulturális életének" : bácskai, német és olasz vendégek a vásár megnyitásán. Délmagyarország, (17) 129. p. 5. (1941)

R. O.-né : Séta a vásáron. Délmagyarország, (17) 129. p. 9. (1941)

Állami hozzájárulást kér a város a jobboldali közlekedés bevezetéséhez : problémák az új rendszer megvalósítása előtt. Délmagyarország, (17) 133. p. 3. (1941)

A 170000 lakosú "Nagyszeged" : előkészületek a Nagyszeged-terv megvalósítására. Délmagyarország, (17) 133. p. 5. (1941)

Szeged gazdasági és közellátási helyzete : jelentések a közigazgatási bizottság szombati ülésen : a Hangyahűtőháznál nem üzembeszüntelés történt, csak átmeneti munkaleállás : tisztviselőhiány a város egyes hivatalainál. Délmagyarország, (17) 134. p. 5. (1941)

Vasárnap ünnepélyesen felavatták a szegedi gondolat alsóvárosi emlékművét : Uzdóczi Zadravecz tábori püspök beszéde az ellenforradalmi ünnepségen : „a szegedi gondolat: makacs hit és erős meggyőződés, hogy az ezeréves magyar igazságoknak diadalt kell aratniok". Délmagyarország, (17) 135. pp. 3-4. (1941)

Tízezer pengőbe kerül a városi tornacsarnok kijavítása : a város a kultusz-, a belügy- és honvédelmi minisztertől kéri a nagyarányú javítások elvégzését. Délmagyarország, (17) 136. p. 4. (1941)

Itt a jobboldali közlekedési rend : a rendőrség hirdetménye a "jobbra hajts" bevezetéséről : a Dóm térre behajtani nem tilos többé. Délmagyarország, (17) 138. p. 3. (1941)

Júliusban hozzákezdenek a szegedi rendőrpalota építéséhez : miniszteri bizottság Szegeden vizsgálja felül a versenytárgyalás eredményét. Délmagyarország, (17) 138. p. 5. (1941)

Szeged 8 milliós költségvetésének 43,8 százaléka személyi illetmény : 1510 ember megélhetéséről gondoskodik Szeged városa : 469 nyugdíjasa és 18 kegydíjasa van a városnak : az évi illetmény összege: 3073503 pengő. Délmagyarország, (17) 139. p. 4. (1941)

Sokgyermekes családok számára nincs lakás Szegeden : a város hatóságának gyors és szigorú intézkedését sürgeti a tarthatatlan helyzet. Délmagyarország, (17) 139. p. 5. (1941)

Egymillió pengőre emeli fel alaptőkéjét a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank. Délmagyarország, (17) 140. p. 9. (1941)

109 szegedi iskola közül 90-nél bevezetik az idén a nyolcosztályú oktatást : az első helyen áll Szeged az országban az új iskolareform bevezetése terén. Délmagyarország, (17) 143. p. 4. (1941)

A szegedi gabonatermés : árpa: közepes, rozs: gyenge közepes, búza: közepes : megkezdődött az őszi árpa aratása a szegedi határban. Délmagyarország, (17) 144. p. 3. (1941)

Lényeges módosításokat kíván a miniszter a rendőrpalota építési tervein : ha a módosításokat végre kell hajtani, hónapokig elhúzódik az építkezés megkezdése : küldöttség kéri az eredeti tervek jóváhagyását. Délmagyarország, (17) 148. p. 3. (1941)

Biztosították Szeged zsírellátását : szerdától vásárlási könyvre személyenként és hetenként 20 deka zsírt lehet kiszolgáltatni, étkezési szalonnát tíz naponként 1 kilót : ellenőrzik a legmagasabb piaci árak betartását. Délmagyarország, (17) 148. p. 3. (1941)

Szegedi szociális kérdéseket kell megoldani az OTI szegedi millióival : konkrét javaslatokat kell készíteni a budapesti központ számára. Délmagyarország, (17) 148. pp. 5-6. (1941)

A szegedi egyetem 800 ágyra kérte kiegészíteni a klinikák férőhelyét : a visszaállítandó 320 ággyal és további bővítéssel lehetővé válik a Bácska betegellátása. Délmagyarország, (17) 152. p. 3. (1941)

900 év tiszaparti életét és emlékét hirdeti az újjászületett tápéi templom : három korszak, három stílus a restaurálás egységében : román ablaknyílások, barokk torony, modern főhajó : különleges építészeti megoldással építették újjá az Alföld legrégibb árpádkori emlékét. Délmagyarország, (17) 152. p. 5. (1941)

Csütörtöktől bevezetik Szegeden a liszt- és kenyérjegyet : értekezlet a városházán Szeged kenyérellátásának zavartalan biztosítása érdekében : Tukats főispán a közellátás és a kenyérsütés rendjéről : ha a pékiparosok munkája tekintetében panaszok merülnének fel, centralizálni fogják a kenyérsütést. Délmagyarország, (17) 153. p. 3. (1941)

Mi történik a fogadalmi templom fehér kőkerítésével. Délmagyarország, (17) 153. p. 4. (1941)

Nagyarányú hivatali átcsoportosítás terve a városházán : a tanácsnoki hivatalok a városházára kerülnek, a bérházban lesznek a segédhivatalok : ha majd felépül a rendőrségi palota. Délmagyarország, (17) 154. p. 4. (1941)

Szerdán felavatták a Valéria-téri paprika-házat. Délmagyarország, (17) 155. p. 3. (1941)

Kalmár-Maron Ferenc: A tiszai hal nyomában : miért katasztrofálisan kevés az idén a hal a Tiszában : öreg szegedi halászok beszélnek a víz titkairól. Délmagyarország, (17) 155. p. 4. (1941)

Ki kell javítani a fogadalmi templom mennyezeti festését : a hólétől beázott tetőzet miatt két helyen súlyos károk fenyegetik a két oldalhajó falát. Délmagyarország, (17) 155. p. 5. (1941)

A szegedi ítélőtábla és az egyetem központi épülete : nem valószínű, hogy az ősszel visszaköltözhet a tábla régi épületébe. Délmagyarország, (17) 156. p. 3. (1941)

Megkezdődik a rendőrségi palota építése : terveket kisebb módosításokkal jóváhagyta a minisztérium : megtörtént a vállalkozó iparosok megbízása. Délmagyarország, (17) 157. p. 3. (1941)

30 évvel ezelőtt nyílt meg Szegeden az első folyóvízi partfürdő : az újszegedi strand kezdeményezésének, harcainak, döntő sikerének emlékei. Délmagyarország, (17) 158. p. 5. (1941)

Biztosították az idei szegedi útépítésekhez szükséges kőanyagot : elhárították az akadályokat az átépítési program folytatása elöl. Délmagyarország, (17) 160. p. 3. (1941)

A piarista gimnázium. Délmagyarország, (17) 160. p. 5. (1941)

Lebontották a fogadalmi templom kőkerítését : a kőanyagból felépítik a Horthy-telep kápolnáját. Délmagyarország, (17) 161. p. 5. (1941)

A szegedi kamara a szegedi felsőipariskola jelentését kérte. Délmagyarország, (17) 162. p. 5. (1941)

Munkáslakásokat, bérlakásokat építsen a város az OTI szegedi millióiból : terveket, megoldást a szociális, egészségvédelmi és városfejlődési kérdésekre. Délmagyarország, (17) 162. pp. 5-6. (1941)

Júliusban hozzákezdenek a szegedi rendőrpalota építéséhez : miniszteri bizottság Szegeden vizsgálja felül a versenytárgyalás eredményét. Délmagyarország, (17) 138. p. 5. (1941)

Sokgyermekes szegény családok mintatelepe lesz a Horthy-telep : augusztus elején beköltöznek az első lakók az első házakba. Délmagyarország, (17) 166. p. 3. (1941)

Hatszáz pengős költséggel korszerű paprika-beváltó ház épül Szegeden. Délmagyarország, (17) 167. p. 3. (1941)

Szeged félévi idegenforgalma 23136 személy : egy év alatt 1516-ró1 935-re esett a külföldi utasok száma : az ipari vásárra 1 külföldi érkezett, 57869-en látogatták az ipari vásárt. Délmagyarország, (17) 169. p. 3. (1941)

Kedden megalakul a szegedi közjóléti szövetkezet : mi a célja és mit nyújt az új szociális intézmény. Délmagyarország, (17) 169. p. 6. (1941)

Helyesírási elemi iskola és humor-egyetem : a szegedi utcákon. Délmagyarország, (17) 170. p. 7. (1941)

Fontos tárgyalások a szegedi ítélőtábla elhelyezéséről : csak építkezéssel lehet segíteni a nehézségeken. Délmagyarország, (17) 171. p. 3. (1941)

Érdekes számok a város gazdálkodásáról Szeged múltévi zárszámadásában : a költségvetési eredmény 211 ezer pengővel kedvezőbb az előirányzatnál : a városi üzemek közül a mezőgazdaság és a kisvasút zárult veszteséggel. Délmagyarország, (17) 172. p. 3. (1941)

Kedden megalakult a szegedi közjóléti szövetkezet : a szövetkezet altruista alapon, minden politikai befolyástól mentesen működik elsősorban a sokgyermekes szegény családok érdekében". Délmagyarország, (17) 172. p. 6. (1941)

Minden lakóhelyiségre négy ember jut Szegeden : sürgősen segíteni kell a szegedi lakásínségen. Délmagyarország, (17) 175. pp. 5-6. (1941)

Újvidéken megnyílt a szegedi kereskedelmi és iparkamara első tájékoztató tanfolyama. Délmagyarország, (17) 179. p. 3. (1941)

28560 kerékpár van forgalomban Szegeden : lényegesen csökkent a kerékpárlopások száma : kerékpáros földművesek a tanyákon. Délmagyarország, (17) 180. p. 4. (1941)

A most folyó építkezések nem oldják meg a szegedi lakásínséget. Délmagyarország, (17) 181. pp. 3-4. (1941)

Kilenc szegedi tisztviselőt kinevezett a belügyminiszter a délvidéki polgári közigazgatásba. Délmagyarország, (17) 183. p. 3. (1941)

Megkezdték a rendőrségi palota építését : Novemberre tető alá kerül az épület, a belső berendezést a tél folyamán készítik el. Délmagyarország, (17) 183. pp. 3-4. (1941)

350000 pengő államsegéllyel kibővítik a bőrgyógyászati klinikán működő nemibeteg-gondozót : a városban és a tanyán memegindul a harc a nemibetegségek ellen. Délmagyarország, (17) 186. pp. 5-6. (1941)

Kalmár-Maron Ferenc: Babits tanár úr szegedi évei : dr. Blau Ármin, Babits volt tanártársa visszaemlékezései a költö tanárságának szegedi idejére. Délmagyarország, (17) 187. pp. 7-8. (1941)

Indítvány a közgyűlésnek: törölje a város a hídvámot : Évenként 10 százalékkal csökken a hídvám : 27000 pengős vámbevétel, 10000 pengő kiadás. Délmagyarország, (17) 188. p. 5. (1941)

Szombattól megszűnik Szegeden a kenyér- és a lisztjegy. Délmagyarország, (17) 189. p. 3. (1941)

Csak zsírjegyre lehet mától kezdve zsírt kapni. Délmagyarország, (17) 191. p. 3. (1941)

Szeged védelmében. Délmagyarország, (17) 193. p. 1. (1941)

Beszerzési szövetkezetet alapít a város : a szövetkezet célja: piaci áruk beszerzése és árusítása. Délmagyarország, (17) 193. p. 4. (1941)

Épületet keres a város a vegyipari középiskolának : dr. Pálffy József: "Az iskola megtartása és működése érdekében mindent elkövetünk". Délmagyarország, (17) 193. p. 5. (1941)

A visszacsatolt Csongrád megyei résszel kibővült a szegedi iparfelügyelőség hatásköre : új iparfelügyelői kerületet létesítettek Újvidék székhellyel. Délmagyarország, (17) 195. p. 3. (1941)

A szegedi legtöbb adót fizetők névsora. Délmagyarország, (17) 197. p. 4. (1941)

Hétfőn megkezdik a szegedi református egyház új templomának építését : 200 ezer pengőbe kerül az Új Magyar Hajnal Templom felépítése, egyelőre csak az összeg fele áll rendelkezésre. Délmagyarország, (17) 201. p. 5. (1941)

Szeged a nyolcadik helyen : mennyit költenek a magyar városok kultúrára? Délmagyarország, (17) 203. pp. 3-4. (1941)

Megoldják a fogadalmi templom téli fűtését. Délmagyarország, (17) 204. p. 5. (1941)

Újabb tervek a Szent Antal-kút felépítésére. Délmagyarország, (17) 205. p. 5. (1941)

Szeged válságos évei : ismeretlen adatok Szeged újkori történelméből. Délmagyarország, (17) 206. pp. 5-6. (1941)

Kibővítik a szegedi felsőkereskedelmi leányiskolát : rekord növendéklétszám : harmadik párhuzamos osztályt létesítenek az elsőévesek részére. Délmagyarország, (17) 207. p. 4. (1941)

Szegedi hősök. Délmagyarország, (17) 209. p. 9. (1941)

3433 szegedi középiskolás diák : túlzsúfoltság a kereskedelmi iskolákban, csökkent az ipariskolások száma : az első bácskai diákok a szegedi iskolákban. Délmagyarország, (17) 215. pp. 7-8. (1941)

Másfélmilliós terv a szegedi gyógyfürdő és reumakórház megvalósítására. Délmagyarország, (17) 220. p. 4. (1941)

Rövidesen megkezdik a Szent-István diáktemplom építését : az építési bizottság megvásárolta a sóhivatalí házat, ennek a helyén építik fel a templomot. Délmagyarország, (17) 228. p. 5. (1941)

Délvidéki diákotthont állítanak fel Szegeden : "guruló iskola" a szórványtelepek oktatásügyének ellátására. Délmagyarország, (17) 228. p. 5. (1941)

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár tárgyalásai a Hungária-szálló eladásáról : hír szerint egy bácskai érdekeltség vásárolja meg az üzemet. Délmagyarország, (17) 230. p. 5. (1941)

Megjelent a Szeged területére érvényes első ártáblázat. Délmagyarország, (17) 233. p. 2. (1941)

Szegeden ismét bevezetik a kenyérjegyet : a polgármester beszámolt a közigazgatási bizottságban a kultuszkormány tervéről az egyetemi könyvtár elhelyezésével kapcsolatban : megkezdték a téglaszállítást az alsótanyai romba dőlt házak felépítéséhez. Délmagyarország, (17) 236. p. 3. (1941)

300000 pengőt fordít a város új utak építésére : sikerült biztosítani az utak építéséhez szükséges kőanyagot. Délmagyarország, (17) 237. p. 3. (1941)

Az állam központi egyetem céljára megvásárolja a Tisza-szálló épületét? Délmagyarország, (17) 239. p. 3. (1941)

A szegedi ügyvédi kamara ismét dr. Széll Gyulát választotta a kamara elnökévé : a kamara 440 tagja közül mindössze 150-en vehettek részt a választáson. Délmagyarország, (17) 249. p. 5. (1941)

Szeged jövő évi gabonatermése biztosítva van : sikerült megfelelő mennyiségű vetőmagot szerezni a szegedi gazdák számára. Délmagyarország, (17) 250. p. 3. (1941)

Az új somogyi-telepi gyermekotthont átadták a városnak : a gyermekotthont alapitó Szent Vince-Egyesület közgyűlése. Délmagyarország, (17) 261. p. 5. (1941)

Államsegélyből modern iskolát építenek az árvíz előtti móravárosi elemi helyébe : a szegedi termésjelentés számadatai a közigazgatási bizottság előtt. Délmagyarország, (17) 262. pp. 3-4. (1941)

Temesváry József: Rendkívül érdekes magyar barokk festményt találtak, restauráltak és megfejtettek a szegedi alsóvárosi ferences templomban. Délmagyarország, (17) 262. p. 7. (1941)

Bokor István: Szeged rádióváros : közel tizenkétezer rádióelőfizető van Szegeden : állandóan nagy eréllyel keresik az orvhallgatókat. Délmagyarország, (17) 268. p. 6. (1941)

Miért hallgatott el a szegedi főiskolai kamarakórus? : tízéves munka után: támogatás és megértés hiánya miatt megszünt az új magyar karének kultúraművészi együttese. Délmagyarország, (17) 268. p. 7. (1941)

Nagyarányú zsírlopást leplezett le a szegedi rendőrség a Szegedi Húsiparosok Szövetkezete zsírfeldolgozó üzemében : hónapok óta lopkodták a közellátás céljait szolgáló zsírmennyiséget : a betört raktárablak árulta el a tetteseket. Délmagyarország, (17) 271. p. 5. (1941)

Nyelvtanulási láz Szegeden : a város lakosságának csaknem fele beszél vagy most tanul idegen nyelven. Délmagyarország, (17) 276. p. 4. (1941)

Bokor István: Miért nincs közönség és miért vannak üres székek a szegedi színházban : beszéljünk őszintén a színházról és a szezonról : szegedi színház ma. Délmagyarország, (17) 280. p. 7. (1941)

9 és félmillió kiadás, 7 és félmillió bevétel Szeged jövő évi költségvetésében : 2 millió pengős hiány Szeged jövő évi költségvetésében : mennyi lesz a pótadó: 94, vagy 80 százalék? : érdekes számok a költségvetésben a város gazdálkodásáról. Délmagyarország, (17) 283. p. 3. (1941)

"Államosítják" a szegedi közúti hidat : nagyszabású vasutas-emlékművet állítanak fel az üzlet-vezetőség előtt. Délmagyarország, (17) 284. p. 3. (1941)

Múlt és jelen a szegedi színház történetében : a múlt igazságai, amelyek a jelenre is vonatkoznak. Délmagyarország, (17) 285. pp. 3-4. (1941)

Temesváry József: Szegedi képzőművészek kiállítása. Délmagyarország, (17) 285. p. 12. (1941)

A polgármester részletes beszámolója Szeged közellátásáról : Megszűnt a tűzifa hiány, 7399 cipő- és talpbőrutalvány, megszűnt a sorbaállás : fontos közegészségügyi intézkedések. Délmagyarország, (17) 292. pp. 3-4. (1941)

Nagyarányú építkezéseket fejeznek be a jövő évben Szegeden : a polgármester részletes jelentése az iskolák renoválásáról, az állami és tanyai utak építéséről : a fagyos időjárás miatt egyelőre szünetel a megkezdett utak építése. Délmagyarország, (17) 293. pp. 3-4. (1941)

Hogyan varázsolt Szegedre a rendőrség és a városi mérnökség három új teret és parkot : érdekes forgalmi és városszépészeti változások a Torontál téren, a Szeged- és a rókusi állomás előtt : "terelőszigetek" és parkszegélyek : a rendezésnél kikerült kőanyagból kiköveztek három utcát. Délmagyarország, (17) 293. pp. 5-6. (1941)

256 ezer pengővel több adót fizetett Szeged novemberben, mint tavaly : csökkent a borfogyasztási és húsfogyasztási illeték : csappant a város bevétele a rossz időjárás, az építkezés pangása és a magas vízállás miatt. Délmagyarország, (17) 294. p. 20. (1941)

Szeged város szegényei nyomában : 45 "városi szegény" vándorútja a tanyáról az "átmeneti" óvódába : csak jövőre oldják meg a szegények elhelyezésének kérdését : 270 lakó a 130 férőhelyes szegényházban. Délmagyarország, (17) 297. p. 5. (1941)

Vásárhelyi Júlia: Írók, költők, szerkesztők a Tisza-partján. Délmagyarország, (17) 42. p. 6. (1941)

Vásárhelyi Júlia: Írók, költők, szerkesztők a Tisza-partján : [2. rész]. Délmagyarország, (17) 43. p. 6. (1941)

Vásárhelyi Júlia: Írók, költők, szerkesztők a Tisza-partján : [3. rész]. Délmagyarország, (17) 49. p. 4. (1941)

A szegedi 400 ágyas vöröskereszt-kórházért. Délmagyarország, (17) 95. p. 7. (1941)

A szegedi 400 ágyas vöröskereszt-kórházért. Délmagyarország, (17) 96. p. 4. (1941)

Hogyan lehet a jövőben építkezni Szegeden? : az új építési övezetek. Délmagyarország, (17) 156. p. 4. (1941)

Hogyan lehet a jövőben építkezni Szegeden? : a 4-10. építési övezetek. Délmagyarország, (17) 157. p. 6. (1941)

Hogyan lehet a jövőben építkezni Szegeden? : egységes rendelkezések a város tíz építési övezetében. Délmagyarország, (17) 158. p. 4. (1941)

Temesvári József: Szeged képzőművészete : [1. rész]. Délmagyarország, (17) 164. p. 7. (1941)

Beszélgetések a szegedi fákról : [2. rész] : a szegedi erdők törtenetéből. Délmagyarország, (17) 170. p. 6. (1941)

Vér György: Dr. Baranyi János és Höchtl Margit kétzongorás hangversenye. Délmagyarország, (17) 289. p. 7. (1941)

Szeged régi közegészségügyének története : Csajkás Bódog kutatásai. Délmagyarország, (17) 294. p. 10. (1941)

Vér György: A filharmonikusok olasz estje. Délmagyarország, (17) 41. p. 7. (1941)

Csányi Piroska: A szegedi filharmonikusok hangversenye. Délmagyarország, (17) 59. p. 7. (1941)

Szegedi zenekar - Budapesten : Fricsay Ferenc sikere a Székesfővárosi Zenekar élén. Délmagyarország, (17) 76. p. 7. (1941)

A filharmonikusok Csajkovszkij-délelőttje. Délmagyarország, (17) 257. p. 6. (1941)

Király-König Péter - emlékhangverseny a városi zeneiskolában. Délmagyarország, (17) 117. p. 7. (1941)

Király-König Péter-emlékhangverseny a Dómban. Délmagyarország, (17) 121. p. 7. (1941)

A Kamarazenekör Király-König Péter estje. Délmagyarország, (17) 131. p. 7. (1941)

Sz. Szigethy Vilmos: A Ginkgó biloba regénye. Délmagyarország, (17) 202. p. 4. (1941)

Vásárhelyi Júlia: Írók, költők, szerkesztők a Tisza partján : 1. [rész]. Délmagyarország, (17) 42. p. 6. (1941)

Vásárhelyi Júlia: Írók, költők, szerkesztők a Tisza partján : 2. [rész]. Délmagyarország, (17) 43. p. 6. (1941)

Vásárhelyi Júlia: Írók, költők, szerkesztők a Tisza partján : 3. [rész]. Délmagyarország, (17) 49. p. 4. (1941)

Beszélgetések a szegedi fákról : [1. rész] : mi baja a korzó platánjainak. Délmagyarország, (17) 168. p. 5. (1941)

Beszélgetések a szegedi fákról. Délmagyarország, (17) 174. p. 6. (1941)

Kalmár-Maron Ferenc: Eltűnik a 100 esztendős Wagner-fürdő, modern bérpalotákat építenek a helyére : Szeged első gőz- és kádfürdőjének története. Délmagyarország, (17) 256. pp. 5-6. (1941)

Csányi Piroska: Három év alatt 50 operaelőadás - Szegeden Almásy idejében : az Ocskay-házaspár visszaemlékezése a 25 év előtti Szeged színházművészeti aranykorára. Délmagyarország, (17) 245. pp. 5-6. (1941)

Vér György: Hamlet a szegedi diákok színpadán. Délmagyarország, (17) 75. pp. 7-8. (1941)

Hangverseny a városi zeneiskolában. Délmagyarország, (17) 6. p. 7. (1941)

Lengyel Vilma: A Waldbauer-Kerpely vonósnégyes Beethoven estje. Délmagyarország, (17) 9. p. 10. (1941)

Zongoraest. Délmagyarország, (17) 21. p. 10. (1941)

Vér György: Fischer Annie zongoraestje. Délmagyarország, (17) 23. p. 7. (1941)

Kalmár-Maron Ferenc: A Szegedi Egyetem modern élete tantermekben, diákklubokban, diákhangversenyeken, írói szemináriumokban : [....] ötven filléres zongorahangverseny az egyetemen. Délmagyarország, (17) 27. p. 4. (1941)

Az Olasz-trió kamaraestje. Délmagyarország, (17) 29. p. 7. (1941)

Vér György: Wanda Luzzato hegedűestje. Délmagyarország, (17) 36. p. 7. (1941)

Kamarazeneköri hangverseny. Délmagyarország, (17) 48. p. 7. (1941)

Vér György: Gyurkovics Mária hangversenye. Délmagyarország, (17) 49. p. 7. (1941)

Vér György: Felmányi Emil hegedűestje. Délmagyarország, (17) 61. p. 5. (1941)

A Városi Zeneiskola "Hangászcsoportjának" hangversenye. Délmagyarország, (17) 70. p. 7. (1941)

Vér György: Bán Sándor zongoraestje. Délmagyarország, (17) 71. p. 7. (1941)

A tanárképző főiskolai énekkar hangversenye. Délmagyarország, (17) 103. p. 7. (1941)

A danzigi trió kamaraestje. Délmagyarország, (17) 107. p. 9. (1941)

Vér György: Főiskolai diákok énekelnek és vezényelnek. Délmagyarország, (17) 108. p. 7. (1941)

Király Péter emlékhangverseny egy városi zeneiskolában. Délmagyarország, (17) 117. p. 7. (1941)

Vér György: Öt magyar halhatatlan : a hangversenyszezon bevezetője: irodalmi est. Délmagyarország, (17) 244. p. 6. (1941)

Littassy György és Ráskay Gizella hangversenye. Délmagyarország, (17) 246. p. 7. (1941)

Gordonkaest. Délmagyarország, (17) 256. p. 10. (1941)

Liszt-hangverseny a Dómban. Délmagyarország, (17) 266. p. 6. (1941)

Albert Ferenc hegedűestje. Délmagyarország, (17) 269. p. 7. (1941)

Vér György: Pataki Kálmán ária- és dalestje. Délmagyarország, (17) 271. p. 7. (1941)

Udo Dammert müncheni zongoraművész hangversenye. Délmagyarország, (17) 271. p. 4. (1941)

Turján Vilma és Montag Lajos a Kamarazenekör hangversenyén. Délmagyarország, (17) 278. p. 7. (1941)

Temesváry József: Szeged képzőművészete : 2. rész. Délmagyarország, (17) 170. p. 8. (1941)

Temesvári József: Szeged képzőművészete : 3. rész. Délmagyarország, (17) 176. p. 8. (1941)

Temesváry József: Miért haldoklik a szegedi képzőművészeti élet : debreceni festők kiállítása Budapesten : Szegeden elmaradt a képzőművészeti múzeum vándorkiállítása. Délmagyarország, (17) 233. p. 7. (1941)

This list was generated on 2024. április 15. 05:15:46 CEST.