Browse by Full volume

Number of items: 609.

Mit tanulnak a szegedi egyetemi hallgatók : érdekes adatok a Horthy Miklós-egyetem második félévi tanrendjében ; magyar nyelvi tanfolyamok a német, szerb és horvát anyanyelvű diákok részére. Délmagyarország, (18) 5. pp. 5-6. (1942)

30 tanyai parasztifjú a szegedi egyetemi ifjuság népművelési tanfolyamán : Összefogás az egyetem keretén belül az értelmiség és a magyar parasztság között ; "Magyarnak lenni és tanítva tanulni" jegyében kezdődött meg szerdán a kéthetes tanfolyam. Délmagyarország, (18) 5. pp. 3-4. (1942)

A szegedi Horthy-Kollégium igazgatója: Koch Sándor professzor. Délmagyarország, (18) 8. p. 2. (1942)

22-én kezdődik az egyetembarátok szabadegyetemi előadásainak harmadik ciklusa : tizenhét előadás az új ciklusban. Délmagyarország, (18) 14. p. 8. (1942)

Ma lesz a SZEI népfőiskolai tanfolyamának záróvizsgája. Délmagyarország, (18) 17. p. 6. (1942)

Előadás a mai német építőművészetről az Egyetembarátok Egyesülete szabadegyetemi ciklusában. Délmagyarország, (18) 18. p. 2. (1942)

29 parasztlegény vizsgája a Szegedi Egyetemen : érdekes vallomásokkal fejeződött be csütörtökön a SZEI népfőiskolai tanfolyam. Délmagyarország, (18) 18. pp. 3-4. (1942)

A Bethlen Gábor-Kör Reményik estje : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 18. p. 6. (1942)

Felolvasóülés a Dugonics-Társaságban : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 23. p. 6. (1942)

Ahol a csendesóceáni háború folyik... : Dr. Szabó Pál Zoltán előadása az Egyetembarátok Egyesülete szabadegyetemeén. Délmagyarország, (18) 24. p. 6. (1942)

A szegedi egyetem orvoskara továbbképző tanfolyamot rendez a Bácska orvosai részére. Délmagyarország, (18) 25. p. 3. (1942)

Dr. Kogutowicz Károly rektor köszöntése : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 25. p. 6. (1942)

Felolvasó ülés a Dugonics-Társaságban. Délmagyarország, (18) 27. pp. 5-6. (1942)

Egyetemi táncestély. Délmagyarország, (18) 29. p. 6. (1942)

Ötven éves a Dugonics-Társaság : szemelvények Móra Ferenc és Banner János főtitkári jelentéséből. Délmagyarország, (18) 33. p. 4. (1942)

Két érdekes előadás az egyetembarátok természettudományi szakülésén. Délmagyarország, (18) 32. p. 2. (1942)

A divat lélektana : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 31. p. 8. (1942)

Szabadegyetemi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 34. p. 6. (1942)

Bognár Cecil előadása az emberismeret tudományáról : szűk lett a központi egyetem aulája a szabadegyetemi előadások számára. Délmagyarország, (18) 35. p. 4. (1942)

Az egyetem tanári tisztviselői és altiszti karának adománya a kormányzóné akciójára : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 35. p. 7. (1942)

Doktorráavatás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 37. p. 8. (1942)

Az egyetemi sporttelep : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 37. p. 11. (1942)

Kertész Lajos nagy sikere Budapesten. Délmagyarország, (18) 37. p. 11. (1942)

Tuberkulózis Hét Szegeden : tüdőbetegpavillont és tüdősebészetet a szegedi egyetemnek. Délmagyarország, (18) 39. p. 3. (1942)

Az Egyetembarátok orvosi szakülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 40. p. 6. (1942)

Sík Sándor előadása Danteról az Egyetembarátok szabadegyetemi előadásán. Délmagyarország, (18) 41. p. 8. (1942)

A kormányzó Szent-Györgyi Albertet és Bartók Györgyöt a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntette ki. Délmagyarország, (18) 43. p. 4. (1942)

Az Egyetembarátok orvosi szakülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 43. p. 7. (1942)

Orvosi továbbképző tanfolyam Szegeden. Délmagyarország, (18) 44. p. 4. (1942)

Az Egyetembarátok orvosi szakülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 46. p. 6. (1942)

Előadások az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 49. p. 7. (1942)

A délvidéki egyetemisták tisztújító közgyűlése : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 50. p. 6. (1942)

Szabadegyetemi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 52. p. 7. (1942)

Szabadegyetemi előadás a rákbetegségről. Délmagyarország, (18) 53. p. 5. (1942)

Szabadegyetemi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 58. p. 6. (1942)

Szeged lelkesen ünnepelte március 15-ét. Délmagyarország, (18) 62. p. 4. (1942)

Tüntetés a szegedi egyetemen három délvidéki zsidó orvostanhallgató felvétele miatt : Kogutowicz Károly nyilatkozata. Délmagyarország, (18) 63. p. 3. (1942)

A nyílt gümőkormegbetegedések számára csak egyharmadnyi ágy áll rendelkezésre, mint amennyi kellene : nincs elég szakorvos, 60000 nyílt tbc.eset ; érdekes szakelőadások az Egyetembarátok szakülésén. Délmagyarország, (18) 64. p. 5. (1942)

Szabadegyetemi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 64. p. 6. (1942)

Kormányzógyűrűs doktoravatás a Horthy Miklós Tudományegyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 66. p. 6. (1942)

Kogutowicz rektor közölte az ifjúsággal az egyetemi tanács határozatát : a tanulmányi osztály nem ad módot az ifjúság kívánságainak teljesítésére ; nem lesz sztrájk az egyetemen. Délmagyarország, (18) 67. p. 3. (1942)

Országos érdeklődés a Tömörkény-szobor iránt : szép sikerrel halad a Dugonics-Társaság gyűjtése ; április 26-án Tömörkény-emlékünnepélyt rendez a társaság a Városi Színházban. Délmagyarország, (18) 67. p. 4. (1942)

Előadás a kajszibarackfáról : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 68. p. 6. (1942)

Első kormányzógyűrűs avatás a Horthy Miklós-tudományegyetemen : Stolpa József kultuszállamtitkár képviselte Magyarország kormányzóját. Délmagyarország, (18) 70. p. 3. (1942)

Milyen idős a föld? : Ferenczi professzor szabadegyetemi előadása. Délmagyarország, (18) 70. p. 6. (1942)

Kitüntette a kormányzó a nyugalomba vonuló Horger Antal egyetemi tanárt : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 74. p. 6. (1942)

A Dugonics-Társaság felolvasó ülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 80. p. 6. (1942)

Szőkefalvi-Nagy Béla nyerte a König-jutalmat. Délmagyarország, (18) 81. p. 5. (1942)

A Dugonics-Társaság felolvasó ülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 83. p. 4. (1942)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 85. p. 6. (1942)

Kerényi Károly professzor előadása az ujjáértékelt görög szobrászatról. Délmagyarország, (18) 86. p. 7. (1942)

Az ősz folyamán megkezdik az ideg- és elmeklinika építését : kedden küldöttség viszi a kormányhoz a rendkívüli közgyűlés felíratát ; Kulcsár professzor nyilatkozata. Délmagyarország, (18) 88. p. 3. (1942)

Előadások az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 88. p. 7. (1942)

Kállay miniszterelnök és Hóman kultuszminiszter kedden fogadta Szeged feliratát átnyújtó küldöttséget : még ebben az évben megkezdik az elme- és idegklinika építését. Délmagyarország, (18) 90. p. 3. (1942)

Szabadegyetemi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 91. p. 6. (1942)

Érdekes új tudományos együttműködés a modern lélektan és az antik világ kutatásai között : beszélgetés dr. Kerényi Károly professzorral a szegedi egyetem ókori vallástörténészével Zürichben és Bázelban tartott előadásairól. Délmagyarország, (18) 92. p. 4. (1942)

Lezárult a nyomozás a Horthy-kollégiumbeli kettős diáktragédia ügyében : ma délelőtt a kórházban szentelik be a tragikus sorsú Hegedűs Tibor holttestét és Pestszenterzsébetre szállítják. Délmagyarország, (18) 92. p. 6. (1942)

Dr. Tóth László kolozsvári professzor foglalja el Fógel József történeti katedráját a szegedi egyetemen. Délmagyarország, (18) 93. p. 3. (1942)

A Dugonics-Társaság Tömörkény István-emlékünnepélye : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 93. p. 6. (1942)

Előadás az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 94. p. 7. (1942)

Pályázat ingyenes kollégiumi ellátásra : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 94. p. 8. (1942)

Martius göttingai professzor előadása az egyetembarátok szakülésén : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 96. p. 6. (1942)

Szabadegyetemi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 97. p. 7. (1942)

Élmény és műalkotás Halasy-Nagy József professzor előadása. Délmagyarország, (18) 98. p. 2. (1942)

Az egyetemi ifjúság résztvállal a nemzet áldozatos munkájában. Délmagyarország, (18) 105. p. 6. (1942)

A kolozsvári református theológia énekkarának hangversenye : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 107. p. 6. (1942)

Pünkösdkor fejeződnek be a szegedi egyetemen az előadások : előkészületek a rektorválasztűásra. Délmagyarország, (18) 108. p. 3. (1942)

Előadások az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 111. p. 7. (1942)

A szegedi egyetem jövő évi rektora Fröhlich Pál. Délmagyarország, (18) 113. p. 3. (1942)

Szeged vezetőszerepe Magyarország Balkán-politikájában : dr. Kállay Tibor, báró Villani Lajos, dr. Drucker György, Csuka Zoltán és dr. Szabó Pál Zoltán előadása a Balkán-bizottság szegedi ünnepi ülésén. Délmagyarország, (18) 113. pp. 3-4. (1942)

A pádovai egyetem díszdoktorává avatja dr. Szent-Györgyi Albertet : május 31-én a 700 éves világhírű olasz egyetem ünnepségein nyújtják át a szegedi egyetem Nobel-díjas tudósának díszdoktori oklevelét. Délmagyarország, (18) 118. p. 3. (1942)

Az egyetemet és Főiskolát Végzett Magyar Nők Egyesületének szegedi csoportja : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 119. p. 7. (1942)

Székelyföldi fürdők : Ábrahám Ambrus professzor előadása. Délmagyarország, (18) 120. p. 2. (1942)

Évzáró ünnepség az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 121. p. 6. (1942)

A finn követ képviseli Mannerheim tábornagyot junius 8-i díszdoktori avatáson : kiírták az ideg- és elmeklinika tervpályázatát. Délmagyarország, (18) 122. p. 3. (1942)

Átadták a padovai egyetem díszdoktori oklevelét Szent-Györgyi Albertnek. Délmagyarország, (18) 123. p. 3. (1942)

Mannerheim expediciója... : a 74 éves finn tábornagy szegedi díszdoktorságához. Délmagyarország, (18) 124. p. 3. (1942)

Pályadíjnyertes egyetemi hallgatók : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 125. p. 6. (1942)

Szeged tengeri szabadkikötőt kapjon - mondta egyetemi tanévzáró beszédében dr. Kogutowicz Károly rektor. Délmagyarország, (18) 126. p. 2. (1942)

Hétfőn avatja díszdoktorrá a szegedi egyetem Mannerheim tábornagyot. Délmagyarország, (18) 127. p. 3. (1942)

Mannerheim díszdoktorrá avatása : Hóman Bálint kultuszminiszter az egyetem emlékérmének átvétele után nagy beszédet mondott a nemzetiségi kérdésről ; Kiírják a tervpályázatot a szegedi központi egyetem felépítésére. Délmagyarország, (18) 128. pp. 3-5. (1942)

Mannerheim tábornagy választávirata a szegedi egyetem üdvözlésére : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 129. p. 6. (1942)

Pályázat egyetemi hallgatók számára. Délmagyarország, (18) 132. p. 4. (1942)

Új közjogi munkán dolgozik Polner Ödön, akit díszes külsőségek között avattak a debreceni egyetem díszdoktorává. Délmagyarország, (18) 134. p. 4. (1942)

Szent-Györgyi Albert hazaérkezett Páduából : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 139. p. 7. (1942)

Orvosi szakülés : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 141. p. 7. (1942)

Indulnak a szegedi egyetemisták a SZEI munkatáborába : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 141. p. 7. (1942)

Az egyetemi ifjúság lapja a szegedi egyetem zsidótlanításáról : mikor vezetik be a Horthy Miklós-tudományegyetemen a numerus nullust. Délmagyarország, (18) 143. p. 5. (1942)

Mészáros Lajos szegedi vegyésztanár szappanregenerálási eljárását a fővárosi kórház üzemei is bevezetik : Dr. Salamon Géza székesfehérvárosi tanácsnok háromtagú bizottság élén a szegedi egyetem gazdasági hivatalában tanulmányozta a szappanvisszanyerést. Délmagyarország, (18) 143. p. 6. (1942)

Kinevezték a szegedi tanárképző intézet tanácsát : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 143. p. 7. (1942)

Tizennégy új doktor : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 144. p. 6. (1942)

Beiratkozás a szegedi egyetemre : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 151. p. 6. (1942)

Szinnyei Merse Jenő kultuszminiszter első vidéki útja szerdán Szegedre vezetett : A szegedi egyetemi alkotások méltó folytatása lesz a központi egyetem felépítése" - mondotta a kultuszminiszter. Délmagyarország, (18) 165. p. 3. (1942)

Kiss Ferenc, Kogutowicz Károly és Szanyi István kitüntetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 170. p. 6. (1942)

Az egyetemi ifjúság küldöttsége a kultusz- és nemzetvédelmi miniszternél. Délmagyarország, (18) 172. p. 4. (1942)

Nyári Egyetemet Szegednek. Délmagyarország, (18) 176. p. 4. (1942)

Rendkívüli közgyűlés elé kerül a központi egyetem telektömbjének kisajátítási ügye : Tukats főispán augusztus 22-re hívta össze a törvényhatósági bizottság rendkívüli közgyűlését... Délmagyarország, (18) 180. p. 3. (1942)

Mester János a tanárvizsgáló bizottság elnöke : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 182. p. 7. (1942)

Szász Ferenc: Debrecen és Szeged : Nyári Egyetem és Szabadtéri Játékok. Délmagyarország, (18) 185. p. 7. (1942)

Az 1800 négyszögöles dómtéri telektömb kisajátítása az egyetemi építkezés céljaira : két egyetemfejlesztési javaslat és több más fontos városi ügy a szombat délutánra összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjén. Délmagyarország, (18) 188. p. 3. (1942)

Elfoglalta hivatalát az egyetem rektora és tanácsa : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 195. p. 6. (1942)

Két ujabb vitamin-találmányát jelentette be a Szabadalmi Bíróságnál Szent-Györgyi Albert professzor : egy szegedi gyári tisztviselő találmánya fordulópontot jelent a világításban. Délmagyarország, (18) 195. p. 5. (1942)

Mit tanulnak a Horthy Miklós Tudományegyetem hallgatói az idei első félévben : a most kiadott egyetemi tanrend bejelenti a jogi kar jövő évi megnyitását. Délmagyarország, (18) 196. p. 2. (1942)

Rendelet az elsőéves zsidó vegyész és természettanszakos egyetemi hallgatók felvételéről. Délmagyarország, (18) 199. p. 6. (1942)

A SZEAC egy évre felfüggesztette futballszakosztályának működését : szétszélednek az egyetemi csapat játékosai. Délmagyarország, (18) 200. p. 8. (1942)

A szegedi idegklinika tervpályázatának eredménye : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 201. p. 6. (1942)

Dr. Halasy-Nagy József professzor a szegedi egyetem felsőházi tagja. Délmagyarország, (18) 209. p. 4. (1942)

Tizenötezer diák Magyarország hat egyetemén : a jogi kar visszaállításával az egyetemi rangsor élére kerül a szegedi egyetem. Délmagyarország, (18) 210. p. 5. (1942)

Az egyetem rektorának látogatása a polgármesternél : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 211. p. 6. (1942)

A polgármester látogatásai : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 215. p. 6. (1942)

A Dugonics-Társaság évadnyitó felolvasó ülése. Délmagyarország, (18) 220. p. 4. (1942)

Tóth László professzor első előadása a bölcsészeti karon. Délmagyarország, (18) 220. p. 6. (1942)

Ne zárják el a napfényt a Zrínyi Ilona leánykollégium növendékei elől. Délmagyarország, (18) 223. p. 4. (1942)

A Zrínyi Ilona leánykollégium tetőteresza. Délmagyarország, (18) 224. p. 2. (1942)

Október 6. megünneplése. Délmagyarország, (18) 226. p. 2. (1942)

Október 6. megünneplése a szegedi Országzászlónál. Délmagyarország, (18) 227. p. 3. (1942)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 227. p. 6. (1942)

Hermann Egyed előadása Nagy Lajosról. Délmagyarország, (18) 228. p. 5. (1942)

Hatalmas körvonalakban bontakozik ki az egyetemi építkezés terve : az egyetemépítés ügyében Szegedre jön a kultuszminiszter. Délmagyarország, (18) 228. pp. 3-4. (1942)

Banner professzor képviseli a várost Kolozsváron a szegedi emléktábla leleplezésén. Délmagyarország, (18) 228. p. 5. (1942)

Kinevezték a szegedi gyorsírásvizsgáztató bizottság tagjait. Délmagyarország, (18) 229. p. 2. (1942)

A kultuszminiszter jelenlétében október 17-én ünnepélyesen nyilik meg a szegedi egyetem harmadik tanéve. Délmagyarország, (18) 229. p. 3. (1942)

Doktorráavatás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 229. p. 6. (1942)

Új orvosok. Délmagyarország, (18) 231. p. 6. (1942)

Az Egyetem Barátai Egyesületének orvosi szakülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 232. p. 6. (1942)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 233. p. 6. (1942)

Pénteken este Szegedre érkezett Szinnyei-Merse Jenő kultuszminiszter : A kultuszminiszter résztvesz az egyetem tanévnyitó ünnepségén, s tárgyalásokat folytat a város és az egyetem hatóságával az építkezések megindításáról. Délmagyarország, (18) 235. p. 3. (1942)

Orvosi szakülés : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 237. p. 6. (1942)

A Dugonics-Társaság felolvasó ülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 238. p. 6. (1942)

Szeged és Klebelsberg emléke a kolozsvári egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 238. p. 7. (1942)

Orvosi szakülés : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 244. p. 6. (1942)

Dugonics-ülés. Délmagyarország, (18) 245. p. 6. (1942)

Gazdag programot valósított meg a múlt évben a Szegedi Egyetemi Ifjúság. Délmagyarország, (18) 246. p. 5. (1942)

Vitéz Horthy István emlékének megörökítése a közgyűlés előtt : Kogutowicz Károly az egyetemfejlesztési kérdésekről. Délmagyarország, (18) 246. p. 3. (1942)

Magántanári próbaelőadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 246. p. 6. (1942)

Az önnevelés művészete : Dr. Mester János egyetemi tanár előadása az Egyetem Barátainak Egyesületében. Délmagyarország, (18) 247. p. 5. (1942)

Szeged nem felejti el soha a Ferencz József-tudományegyetemet. Délmagyarország, (18) 249. p. 3. (1942)

A Dóm-téri kisajátítások előkészítése [Röv. hír.] : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 250. p. 6. (1942)

Előadások az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 254. p. 8. (1942)

Orvosi szakülés : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 255. p. 5. (1942)

A szegedi és a pécsi egyetem fejlesztése. Délmagyarország, (18) 257. p. 3. (1942)

Szinnyei-Merse Jenő nyilatkozott a szegedi egyetem fejlesztéséről : A Ház költségvetési vitájának a kultusztárca költségvetésénél mondott nagy beszédében. Délmagyarország, (18) 257. p. 3. (1942)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 257. p. 7. (1942)

Előadások az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 260. p. 8. (1942)

1432 hallgatója volt az elmult tanévben a szegedi egyetemnek. Délmagyarország, (18) 264. p. 5. (1942)

A SZEI új tisztikara : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 266. p. 7. (1942)

Szent-Györgyi Albert sportrepülői vizsgája : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 266. p. 7. (1942)

Vasárnap ünnepli ötvenéves fennállását a Dugonics-Társaság : ünnepi felolvasó ülés, Dugonics-emlékkiállítás és Tömörkény-szoborterv bemutatása a programon. Délmagyarország, (18) 269. p. 5. (1942)

Pénteken lesz a szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 269. p. 5. (1942)

Az egyetemi és főiskolai ifjúság Zrínyi-ünnepe : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 269. p. 6. (1942)

Kormányzógyűrűs doktoravatás lesz december 6-án a szegedi egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 270. p. 6. (1942)

Madácsy László: A Dugonics-Társaság Dugonics-emlékkiállítása. Délmagyarország, (18) 272. p. 4. (1942)

Előadások az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 272. p. 8. (1942)

Ünnepi felolvasó üléssel ülte meg fennállásának ötvenedik évfordulóját a Dugonics-Társaság : megnyitották a Dugonics-emlékkiállítást és a Tápai-tárlatot. Délmagyarország, (18) 273. p. 2. (1942)

Kitünően sikerült az egyetemi ifjúság és a főiskolások Zrínyi ünnepe. Délmagyarország, (18) 273. p. 4. (1942)

Orvosi szakülés : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 273. p. 6. (1942)

Sík Sándor előadása a "Menyasszonyok iskolájában" : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 273. p. 6. (1942)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 275. p. 6. (1942)

Egyetemi magántanári képesítés : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 277. p. 6. (1942)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 280. p. 6. (1942)

Orvosi szakülés : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 284. p. 5. (1942)

A jogi fakultás, az egyetemi építkezések és más szegedi kulturális kérdések a felsőház vitájában. Délmagyarország, (18) 285. p. 2. (1942)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 286. p. 6. (1942)

Újabb rendelet az iskolák karácsonyi szünetéről : február 3-án kezdődik a második félév az egyetemen. Délmagyarország, (18) 287. p. 2. (1942)

Szép Magyar Szó délutánja : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 288. p. 6. (1942)

Szeged egyeteme. Délmagyarország, (18) 289. p. 5. (1942)

Kerényi professzor előadása Vinkler László képkiállításán. Délmagyarország, (18) 290. p. 6. (1942)

Svájci lap Szent-Györgyi Albert kutatásairól : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 294. p. 3. (1942)

Földrengést észlelt a szegedi egyetem földrajzi intézete. Délmagyarország, (18) 295. p. 4. (1942)

Új egyetemi magántanárok : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 148. p. 7. (1942)

Tanári képesítés kiterjesztése : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 107. p. 6. (1942)

Új egyetemi magántanárok : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 77. p. 11. (1942)

Özv. Licht Gyuláné. Délmagyarország, (18) 3. p. 6. (1942)

Vőneki Mihályné sz. Tóth Erzsébet. Délmagyarország, (18) 1. p. 4. (1942)

Halálozás. Délmagyarország, (18) 1. p. 7. (1942)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (18) 3. p. 6. (1942)

Özv. Kiss Lászlóné. Délmagyarország, (18) 3. p. 7. (1942)

Temetés : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 3. p. 9. (1942)

Halálozás. Délmagyarország, (18) 3. p. 9. (1942)

Öngyilkosság : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 4. p. 7. (1942)

Singer Viktor. Délmagyarország, (18) 10. p. 4. (1942)

Két hirtelen halál. Délmagyarország, (18) 13. p. 6. (1942)

Halálozás. Délmagyarország, (18) 15. p. 7. (1942)

Meghalt Körmendy Mátyásné. Délmagyarország, (18) 21. p. 7. (1942)

Gábor Jánosné sz. Kiss Anna. Délmagyarország, (18) 23. p. 6. (1942)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (18) 26. p. 2. (1942)

Meghalt dr. Kovács Andor debreceni tanár. Délmagyarország, (18) 29. p. 6. (1942)

Dr. Turóczy Mihály halála. Délmagyarország, (18) 30. p. 3. (1942)

Dr. Szilágyi Béla halála. Délmagyarország, (18) 31. p. 3. (1942)

Dr. Turóczy Mihály. Délmagyarország, (18) 31. p. 4. (1942)

Délben a kórházban meghalt a felesége, délután öngyilkosságot követett el Halász Lajos. Délmagyarország, (18) 31. p. 7. (1942)

Markovits Miksáné. Délmagyarország, (18) 31. p. 8. (1942)

Halálozás. Délmagyarország, (18) 33. p. 7. (1942)

Fischer Lipót. Délmagyarország, (18) 34. p. 4. (1942)

Spuller Sándor. Délmagyarország, (18) 35. p. 5. (1942)

Halálozás. Délmagyarország, (18) 35. p. 7. (1942)

Vörös Klára. Délmagyarország, (18) 41. p. 8. (1942)

Szakács Andor meghalt. Délmagyarország, (18) 41. p. 9. (1942)

Halálozás. Délmagyarország, (18) 41. p. 9. (1942)

Borzalmas tűzhalál a Felsőtiszaparton. Délmagyarország, (18) 43. p. 4. (1942)

Kónya Istvánné sz. Dékány Etel. Délmagyarország, (18) 43. p. 7. (1942)

Holttest a pincében : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 43. p. 7. (1942)

Kohn Jakab. Délmagyarország, (18) 46. p. 4. (1942)

Özv. Gombos Mihályné sz. Dékány Rozál. Délmagyarország, (18) 47. p. 4. (1942)

Vincze Lipótné. Délmagyarország, (18) 48. p. 4. (1942)

Lengyel Győző Géza. Délmagyarország, (18) 51. p. 5. (1942)

Lengyel Géza halála. Délmagyarország, (18) 51. p. 6. (1942)

Három hét előtt hasbarúgták a kocsmában, kedden meghalt. Délmagyarország, (18) 51. p. 7. (1942)

Kandiba Károlyné. Délmagyarország, (18) 52. p. 7. (1942)

Özv. Steiner Mórné sz. Czinner Emma. Délmagyarország, (18) 55. p. 4. (1942)

Spitzer Lajos. Délmagyarország, (18) 55. p. 6. (1942)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 56. p. 6. (1942)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 60. p. 6. (1942)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 62. p. 7. (1942)

Özv. Stern Adolfné sz. Sachs Hermin. Délmagyarország, (18) 63. p. 5. (1942)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 64. p. 6. (1942)

Keck József. Délmagyarország, (18) 65. p. 4. (1942)

Meghalt Szigethy Irén. Délmagyarország, (18) 65. p. 4. (1942)

Papp Ferenc meghalt. Délmagyarország, (18) 65. p. 7. (1942)

Serényi Gusztáv gyásza : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 65. p. 7. (1942)

Müller Mór. Délmagyarország, (18) 66. p. 4. (1942)

Kószó András. Délmagyarország, (18) 66. p. 5. (1942)

Ritter Sámuel. Délmagyarország, (18) 70. p. 4. (1942)

Halálozás. Délmagyarország, (18) 70. p. 6. (1942)

Felsőtanya gyásza : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 70. p. 7. (1942)

Mellbelőtte magát a Csongrádi sugárúti vámőr. Délmagyarország, (18) 72. p. 2. (1942)

Deák Sándorné sz. Halász Mária. Délmagyarország, (18) 72. p. 6. (1942)

Halálozás. Délmagyarország, (18) 72. p. 8. (1942)

Halálozás. Délmagyarország, (18) 73. p. 6. (1942)

Hirtelen halál. Délmagyarország, (18) 73. p. 6. (1942)

Szántó Zsigmond. Délmagyarország, (18) 74. p. 4. (1942)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (18) 76. p. 4. (1942)

Sternberg Albert. Délmagyarország, (18) 76. p. 7. (1942)

Özv. Weiner Izsóné sz. Spitzer Adél. Délmagyarország, (18) 77. p. 11. (1942)

Sonnenfeld Ignác. Délmagyarország, (18) 77. p. 11. (1942)

Beer Sándor. Délmagyarország, (18) 78. p. 4. (1942)

Kétszer kísérelt meg öngyilkosságot, tegnap meghalt a szerelmes pincérnő : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 78. p. 6. (1942)

Halott ember a Rákóczi téri padon : rövid hír. Délmagyarország, (18) 78. p. 6. (1942)

Halálozás. Délmagyarország, (18) 79. p. 6. (1942)

Meghalt az öngyilkos Köteles Jolán : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 79. p. 7. (1942)

Schlésinger Andor. Délmagyarország, (18) 83. p. 4. (1942)

Eltemették Varga Béla egyetemi tanárt. Délmagyarország, (18) 83. p. 6. (1942)

Meghalt a nagy mennyiségű altatótól. Délmagyarország, (18) 83. p. 6. (1942)

Kiesett a robogó mozdonyból és meghalt a fűtő : a szegedi Farkas István megdöbbentő szerencsétlensége a vásárhely-népkerti állomáson. Délmagyarország, (18) 84. p. 6. (1942)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 84. p. 6. (1942)

Orvosrendőri boncolás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 85. p. 6. (1942)

Özv. Lőbl Márkusné sz. Pollák Rozália. Délmagyarország, (18) 87. p. 4. (1942)

Gál Pál. Délmagyarország, (18) 89. p. 4. (1942)

Hegedűs Gyula főszerkesztő gyásza. Délmagyarország, (18) 90. p. 7. (1942)

Három revolver lövéssel megölte jóbarátját, aztán öngyilkos lett egy főiskolai hallgató : megmagyarázhatatlan diáktragédia a Horthy-kollégiumban. Délmagyarország, (18) 91. p. 3. (1942)

Dr. Hunyadi-Vas Gergely halála. Délmagyarország, (18) 95. p. 3. (1942)

Hódi Géza festőművész halála. Délmagyarország, (18) 97. p. 4. (1942)

Geréb József. Délmagyarország, (18) 99. p. 4. (1942)

Lukács Ignác ny. járásbírósági elnök halála. Délmagyarország, (18) 101. p. 6. (1942)

Halálozás. Délmagyarország, (18) 106. p. 6. (1942)

Halálozás. Délmagyarország, (18) 107. p. 6. (1942)

Egy volt szegedi színész fiatal feleségének halála Nagyváradon. Délmagyarország, (18) 111. p. 8. (1942)

Harmos Ferenc. Délmagyarország, (18) 112. p. 2. (1942)

Herzfeld Miksa. Délmagyarország, (18) 112. p. 4. (1942)

Halálozás. Délmagyarország, (18) 118. p. 6. (1942)

Özv. Ruzics Sándorné sz. Klein Gizella. Délmagyarország, (18) 119. p. 4. (1942)

Solti Pál. Délmagyarország, (18) 121. p. 6. (1942)

Dóczi Sándor. Délmagyarország, (18) 123. p. 4. (1942)

Halálozás. Délmagyarország, (18) 123. p. 5. (1942)

Timpauer Ilona. Délmagyarország, (18) 124. p. 4. (1942)

Öngyilkosság. Délmagyarország, (18) 124. p. 7. (1942)

Meghalt a háztetőről lezuhant öreg házmester : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 127. p. 8. (1942)

Gulyás Bálint. Délmagyarország, (18) 128. p. 6. (1942)

Meghalt a Tündér utcai öngyilkos asszony : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 129. p. 6. (1942)

Róth Antal. Délmagyarország, (18) 130. p. 2. (1942)

Meghalt Róth bácsi, a legöregebb szegedi fodrászmester. Délmagyarország, (18) 130. p. 6. (1942)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 131. p. 7. (1942)

Szerelmi bánatában öngyilkos lett egy gyári munkásnő : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 135. p. 6. (1942)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 136. p. 7. (1942)

Felakasztotta magát egy városi altiszt : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 136. p. 7. (1942)

Özv. Kovács Mihályné. Délmagyarország, (18) 138. p. 6. (1942)

Dobó Mária. Délmagyarország, (18) 140. p. 2. (1942)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 144. p. 6. (1942)

Leitgeb József. Délmagyarország, (18) 145. p. 6. (1942)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 148. p. 7. (1942)

Egy világháborús hős katona halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 150. p. 8. (1942)

Meghalt Pogány Móric. Délmagyarország, (18) 150. p. 8. (1942)

Zsulán Gyuláné sz. Vajda Irma halála. Délmagyarország, (18) 151. p. 4. (1942)

Id. Forgó Balázs. Délmagyarország, (18) 151. p. 6. (1942)

Fuchs Vilmos halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 151. p. 6. (1942)

Fuchs Vilmos. Délmagyarország, (18) 151. p. 7. (1942)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 153. p. 6. (1942)

Halálragázolta a villamos : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 154. p. 7. (1942)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 156. p. 10. (1942)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 157. p. 6. (1942)

Özv. Politzer Mórné sz. Grosz Malvin. Délmagyarország, (18) 159. p. 4. (1942)

Lővinger Adolf : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 159. p. 4. (1942)

Manheim Miksáné sz. Klein Flóra. Délmagyarország, (18) 159. p. 6. (1942)

Virágh Vince plébános halála. Délmagyarország, (18) 162. p. 5. (1942)

Özv. Lakó Józsefné sz. Széll Anna. Délmagyarország, (18) 162. p. 9. (1942)

Özv. Wagner Gyuláné, Taschler Margit halála. Délmagyarország, (18) 166. p. 4. (1942)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 170. p. 6. (1942)

Kulishich Pál. Délmagyarország, (18) 170. p. 6. (1942)

Dr. Schaffer Samuné sz. Ujhelyi Janka. Délmagyarország, (18) 171. p. 4. (1942)

Hegedűs Lóránt feleségének és lányának öngyilkossági tragédiája : a volt miniszternek a szegedi egyetemről hazatért vegyész lánya és felesége ciánnal mérgezték meg magukat. Délmagyarország, (18) 173. p. 5. (1942)

Köszönetnyilvánítás. Délmagyarország, (18) 174. p. 4. (1942)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 174. p. 8. (1942)

Déry Sándorné. Délmagyarország, (18) 175. p. 2. (1942)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 176. p. 6. (1942)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 177. p. 7. (1942)

Öngyilkos holttest akadt a halász horgára : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 178. p. 7. (1942)

Sz. Szigethy Vilmos: Balogh Imre Őrnagy hősi halála. Délmagyarország, (18) 179. p. 5. (1942)

Tényi János. Délmagyarország, (18) 180. p. 8. (1942)

Anyja halála miatti bánatában felakasztotta magát egy idegbeteg. Délmagyarország, (18) 182. p. 7. (1942)

Józsi halála ... : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 186. p. 6. (1942)

Öngyilkosság : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 187. p. 6. (1942)

Özv. Telbisz Györgyné sz. Hőnig Anna. Délmagyarország, (18) 189. p. 4. (1942)

Halálos szerencsétlenség a rendőrségi palota építkezésénél : leszakadt egy felvonó és agyonütött egy munkást. Délmagyarország, (18) 191. p. 5. (1942)

Ruh Vilmos. Délmagyarország, (18) 191. p. 6. (1942)

Kotányi Manó. Délmagyarország, (18) 193. p. 2. (1942)

Sipos Józsefné. Délmagyarország, (18) 193. p. 7. (1942)

Ifj. Bálint János. Délmagyarország, (18) 194. p. 6. (1942)

Meghalt a kénsavas merénylet áldozata : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 194. p. 7. (1942)

Dr. Csányi András. Délmagyarország, (18) 196. p. 8. (1942)

Molnár Józsefné sz. Kakuszi Mária. Délmagyarország, (18) 198. p. 4. (1942)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 198. p. 6. (1942)

Eltemették Moldván Lajost : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 199. p. 6. (1942)

Vajda Sámuelné sz Brichta Hilda. Délmagyarország, (18) 202. p. 7. (1942)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 208. p. 6. (1942)

Egyszerű nekrológ. Délmagyarország, (18) 210. p. 7. (1942)

Tamás András rendőrfogalmazó és Tóth Mátyás pilóta halálos repülőkatasztrófája az algyői repülőtéren : a rendőrfogalmazót és pilótáját vivő iskolagép 800 méteres magasságból lezuhant ; Tamás Andrást és Tóth Mátyást összetörve, holtan húzták ki a roncsok alól. Délmagyarország, (18) 214. pp. 3-4. (1942)

Dr. Tamás András. Délmagyarország, (18) 215. p. 2. (1942)

Özv. Csernák Illésné sz Fodor Mária. Délmagyarország, (18) 216. p. 6. (1942)

Dr. Reitzer László. Délmagyarország, (18) 216. p. 7. (1942)

Szabó József. Délmagyarország, (18) 217. p. 4. (1942)

Meghalt Tersztyánszky István rendőrfőtanácsos. Délmagyarország, (18) 217. p. 6. (1942)

Csallány Sándor hősi halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 221. p. 6. (1942)

Halálozás. Délmagyarország, (18) 222. p. 6. (1942)

Farcádi Sándor Ignác halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 223. p. 6. (1942)

Ország Henrik. Délmagyarország, (18) 226. p. 4. (1942)

Nagy részvét mellett temették el özv. Pálfy Dezsőnét : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 226. p. 5. (1942)

Halálozás. Délmagyarország, (18) 226. p. 6. (1942)

Stumpf József. Délmagyarország, (18) 227. p. 4. (1942)

Makláry Árpád. Délmagyarország, (18) 230. p. 6. (1942)

Összeesett az utcán és meghalt : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 230. p. 8. (1942)

Domán Miklós. Délmagyarország, (18) 231. p. 5. (1942)

Joó György. Délmagyarország, (18) 234. p. 4. (1942)

Egy újságíró halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 234. p. 6. (1942)

K. Czecz Kata meghalt. Délmagyarország, (18) 235. p. 4. (1942)

Meghalt a mentőkocsiban. Délmagyarország, (18) 238. p. 7. (1942)

Fogas Irénke. Délmagyarország, (18) 241. p. 4. (1942)

Halálozás. Délmagyarország, (18) 241. p. 6. (1942)

b.e. : Dr. Kittka Gyula halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 242. p. 9. (1942)

Id. Danner János halála. Délmagyarország, (18) 246. p. 2. (1942)

Idb. Danner János. Délmagyarország, (18) 246. p. 6. (1942)

Köszönetnyílvánítás. Délmagyarország, (18) 248. p. 8. (1942)

"Házi szegényként" halt meg Erdélyi Náci hajdani gavallér cigányprímás özvegye, a gazdag Mészáros Júlia. Délmagyarország, (18) 249. p. 4. (1942)

Winternitz Mártonné sz. Berger Franciska. Délmagyarország, (18) 249. p. 5. (1942)

Moziban volt az ideáljával, utána a Tiszába ölte magát egy textiláruházi üzletvezető. Délmagyarország, (18) 249. p. 5. (1942)

A temető kapujárafelakasztotta magát egy szegényházi eltartott : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 249. p. 6. (1942)

dr. Weisz Mihály. Délmagyarország, (18) 251. p. 4. (1942)

Reiter Izsó. Délmagyarország, (18) 251. p. 6. (1942)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 251. p. 6. (1942)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 253. p. 6. (1942)

Reiter Izsó temetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 253. p. 6. (1942)

Zimmer Alajos nyugalmazott huszárezredes tragikus halála. Délmagyarország, (18) 253. p. 6. (1942)

Anyagi gondjai miatt felakasztotta magát egy Boldogasszony sugárúti hentes. Délmagyarország, (18) 253. p. 6. (1942)

Zimmer Alajos temetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 255. p. 5. (1942)

Özv. Kun Miksáné. Délmagyarország, (18) 256. p. 7. (1942)

Kornis Józsefné sz. Altmann Etelka. Délmagyarország, (18) 260. p. 8. (1942)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 263. p. 7. (1942)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 266. p. 7. (1942)

Dr. Szentkirályi Zsigmond tragikus halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 268. p. 5. (1942)

Stein Sándor mokrini plébános meghalt : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 269. p. 5. (1942)

Halálozás. Délmagyarország, (18) 269. p. 5. (1942)

Pro Patria. Délmagyarország, (18) 271. p. 6. (1942)

Pro Patria. Délmagyarország, (18) 272. p. 8. (1942)

Temesváry Erzsébet halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 276. p. 6. (1942)

Lefejezett egy vasutast a tolató szerelvény. Délmagyarország, (18) 277. p. 6. (1942)

Özv. Szekerka Béláné. Délmagyarország, (18) 278. p. 8. (1942)

Bokor Izsó. Délmagyarország, (18) 282. p. 4. (1942)

Özv. Domán Mátyásné tragikus halála. Délmagyarország, (18) 284. p. 4. (1942)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 284. p. 5. (1942)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 284. p. 5. (1942)

Özv. Domán Mátyásné sz. Róth Erzsébet. Délmagyarország, (18) 284. p. 6. (1942)

Vértes József. Délmagyarország, (18) 286. p. 5. (1942)

Halálozás. Délmagyarország, (18) 286. p. 6. (1942)

Herz Jakab. Délmagyarország, (18) 287. p. 5. (1942)

Hirschl Ignác. Délmagyarország, (18) 288. p. 6. (1942)

Halálozás. Délmagyarország, (18) 290. p. 6. (1942)

Dr. Tóth Pál. Délmagyarország, (18) 291. p. 6. (1942)

Reisinger György. Délmagyarország, (18) 294. p. 4. (1942)

Dr. Pártos István. Délmagyarország, (18) 294. p. 6. (1942)

Halálozás. Délmagyarország, (18) 294. p. 7. (1942)

Scultéty Rezső halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (18) 295. p. 6. (1942)

Tervek a közellátási hivatal átszervezésére : megszüntetik az akták vándorlását az egyes hivatalok között ; a tervek szerint Fodor Jenő ny. polgármesterhelyettes és Dr. Róth Dezső tanácsnok között megosztják a közellátási kérdések irányítását. Délmagyarország, (18) 1. p. 4. (1942)

Évi 66 000 pengővel kell felemelni a város gázgyári járadékát : a termelési költségek 12 százalékos emelkedéséből hogyan lesz 22 százalékos felár? Délmagyarország, (18) 3. pp. 3-4. (1942)

Dr. B. I. : 2258 lakóra 150 házra jut Szegeden egy-egy tűzoltó : egy jelentés margójára. Délmagyarország, (18) 3. p. 4. (1942)

Milyen utcákat javíttat ki a város az új évben : kitisztítják a körúton kívűli nyílt csatornákat. Délmagyarország, (18) 3. p. 5. (1942)

300 ezer pengőt költ a város kertészeti munkákra. Délmagyarország, (18) 4. p. 5. (1942)

Szokatlan harci vita Kerényi Károly szegedi professzor ókortudományi megállapításai körül : támadások, védelmek és nyilatkozatok a hellászi szellem és a vallástörténet új szempontjairól ; Kerényi professzor nyilatkozata a tudományos munkájáról és a szabad kritikáról. Délmagyarország, (18) 6. pp. 5-6. (1942)

Felére csökkent a városi mérnökök száma : a kis tisztviselői létszám miatt megakad az ügyintézés. Délmagyarország, (18) 8. p. 5. (1942)

Új rendszer a szegedi kenyéradagolásnál : 22 deka helyett 25 deka a napi fejadag ; Szeged gabona- és zsírellátása biztosítva van. Délmagyarország, (18) 9. p. 3. (1942)

Gyorsítják a városi hűtőház építését : hogy a nyár elején megnyithassák az új intézményt. Délmagyarország, (18) 9. pp. 3-4. (1942)

Az egészségtelen, roskadozó iskolák miatt a város az idén 200 ezer pengővel többet költ kulturális célokra : érdekes számok Szeged költségvetéséből. Délmagyarország, (18) 9. pp. 5-6. (1942)

Tárgyalások az ideg- és elmeklinika felépítésére. Délmagyarország, (18) 10. p. 3. (1942)

Többszáz ínségmunkást foglalkoztatnak a Somogyi-telepi átjáró építésénél. Délmagyarország, (18) 11. p. 5. (1942)

Mérnöki hivatal mérnökök nélkül : hogyan lehet betölteni a megüresedett városi mérnöki állásokat? Délmagyarország, (18) 11. p. 5. (1942)

Hogyan működik a mintaszerű szegedi egészségvédelmi szolgálat : Vitéz dr. Tóth Béla főorvos az egészségvédelmi, szociális és nevelő munka újabb fejlesztéséről ; állandóan nő a szegedi klinikák és kórházak betegforgalma. Délmagyarország, (18) 13. pp. 3-4. (1942)

A rendőrség lezárta a szegedi rikkancsharc aktáit : a rikkancsok nem tagadták meg a munkát és nem tartottak "tiltott gyűlést" ; mit mondanak az újságárusok a szokatlan háborúról. Délmagyarország, (18) 13. p. 5. (1942)

Mibe kerül a Szegednek a kultúra : a zeneiskola, a múzeum, a Somogyi-könyvtár, a színház és a kulturegyesületek segélyezése a városi költségvetésben. Délmagyarország, (18) 16. p. 5. (1942)

Vasárnaptól drágább a szegedi villamos : szakaszjegy: 20 fillér ; vonaljegy: 30 fillér. Délmagyarország, (18) 20. p. 5. (1942)

Miniszteri kiküldött vizsgálja meg a szegedi irodaépületek építési ügyét : 16 óvoda és 3 elemi iskola épületét javítják ki. Délmagyarország, (18) 21. p. 6. (1942)

50 családi ház építését kezdik meg a Horthy-telepen az Alsóközponton : tavasszal meg kezdik a sokgyermekes családok beköltöztetését a már elkészült házakba. Délmagyarország, (18) 22. p. 3. (1942)

Rendkívül megnövekedett a szegedi leánykereskedelmi iskola tanulólétszáma : új tanárral bővítik ki a tantestületet. Délmagyarország, (18) 23. p. 5. (1942)

Február 15-től 27-ig tbc-napokat tartanak Szegeden : a nagyszabású egészségvédelmi akcióba bekapcsolják az egyetemet, a magánorvosokat, az intézményeket és a zöldkeresztes szolgálatot. Délmagyarország, (18) 25. p. 4. (1942)

A városi múzeum sokszázados kőgyűjteménye továbbra is kint ázik és porlad a téli szabadban : sem a múzeumban, sem a stefániai várban, sem a fogadalmi templom alagsorában nem lehet elhelyezni az értékes gyűjteményt. Délmagyarország, (18) 26. pp. 5-6. (1942)

Változás a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár elnöki székében. Délmagyarország, (18) 26. p. 7. (1942)

Cs. P. : Hogyan működik a szegedi közellátás gépezete. Délmagyarország, (18) 31. p. 4. (1942)

Szegednél legyen a Duna-Tisza csatorna egyik torkolata : a város vezetőségére vár a feladat rámutatni Szegednek az új víziúttal kapcsolatos jelentőségére. Délmagyarország, (18) 33. p. 5. (1942)

Mibe kerül Szeged közegészségügye : beszédes számok a város közegészségügyi kiadásairól. Délmagyarország, (18) 35. pp. 5-6. (1942)

Fel kell emelni a szegedi klinikák ágy-számát : vitéz dr. Tóth Béla főorvos jelentése a közigazgatási bizottság hétfői ülésén a fertőtlenítő intézet korszerüsítése érdekében - az iskolákban a szokatlanul hideg tél akadályozta a tanítás zavartalan menetét. Délmagyarország, (18) 38. pp. 3-4. (1942)

Frankl Antal: Lapozgatások a szegedi kegyesrendi gimnázium régi értesítőiben. Délmagyarország, (18) 39. p. 6. (1942)

Újabb hét ikerház építését kezdik meg a Horthy-telepen : 30 szegénysorsú család költözik be 30 lakásba 310 gyerekkel ; áprilisban megkezdik az alsótanyai-telep építését. Délmagyarország, (18) 40. p. 3. (1942)

A Duna-Tisza csatorna szegedi betorkolása. Délmagyarország, (18) 42. p. 3. (1942)

Egyelőre nem veszi át az állam a szegedi közúti hidat. Délmagyarország, (18) 43. p. 3. (1942)

Szobrot emel Tömörkénynek a Dugonics-Társaság. Délmagyarország, (18) 47. p. 2. (1942)

Közellátási kirendeltség Alsó- és Felsőközponton : a közgyűlés hódoló üdvözlete a kormányzóhelyetteshez ; dr. Balogh István a közéleti kritika szabadságáról ; interpelláció a szegedi őrölt paprika C-vitamin hiányáról. Délmagyarország, (18) 49. p. 3. (1942)

A polgármester jelentése a város közellátási helyzetéről. Délmagyarország, (18) 50. p. 3. (1942)

"Szeged egészségügyi és népesedési viszonyai kedvezőek" : dr. Pálfy József nyilatkozata sz egészségügyi intézkedésekről. Délmagyarország, (18) 50. p. 5. (1942)

Hetven százalékos emelkedés Szeged idegenforgalmában : tizenkétezren keresték fel tavaly Szegedet a felszabadult Bácskából, a városban megfordult összes idegenek száma 42.744. Délmagyarország, (18) 51. pp. 3-4. (1942)

Előkészületek a tavaszi városrendezési munkákra : elkészült a városházi átcsoportosítások terve ; eltűnnek a nagy árvíz előtti házak. Délmagyarország, (18) 52. pp. 3-4. (1942)

Temesváry József: Temesváry József művészi riportja a szegedi kívánság-tárlatról : tervvázlat, amit sürgősen meg kell valósítani, hogy az olvasó ne érezze utópiának. Délmagyarország, (18) 53. p. 4. (1942)

Ősszel kerül sor Tömörkény szobrának leleplezésére : a proletárifjúság problémája a Dugonics-Társaság felolvasó üéésén. Délmagyarország, (18) 56. p. 4. (1942)

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár mérlege. Délmagyarország, (18) 57. p. 4. (1942)

Modern sportteleppé alakítják át az újszegedi pályát : átépítik az öltözőket, hideg-meleg folyóvizet, süllyesztett fürdőmedencét és tornatermet létesítenek a Szeged tribünje alatt. Délmagyarország, (18) 58. p. 8. (1942)

Szeged ragaszkodik a teljes egyetemhez : március 24-én rendkívűli közgyűlésen tárgyalják az egyetemi és árvizi kérdést. Délmagyarország, (18) 62. p. 5. (1942)

(t. j.) : Képzőművészeti kiállítások a városi múzeum kupolacsarnokában. Délmagyarország, (18) 63. p. 4. (1942)

Kiírják a szegedi idegklinika tervpályázatát. Délmagyarország, (18) 65. p. 5. (1942)

22 100 szegedi lakóház után 1 658 000 pengő házadót vetettek ki. Délmagyarország, (18) 67. p. 5. (1942)

Szeged áldozata a teljes egyetemért. Délmagyarország, (18) 69. p. 2. (1942)

Uzdóczy-Zadravecz István felszentelte a Fekete Mária emlékművet : kiosztották a Nemzetvédelmi Keresztet az új kitüntetteknek. Délmagyarország, (18) 70. p. 3. (1942)

A rendkívüli közgyűlés részletes jelentése a szegedi vadvízpusztításról és az elhárítás módozatairól. Délmagyarország, (18) 71. pp. 3-4. (1942)

Örvendetesen emelkedett a város vagyona : újraértékelik a város földjeit. Délmagyarország, (18) 71. p. 5. (1942)

Tukats Sándor főispán nyilatkozata Szeged időszerű problémáiról és budapesti tárgyalásairól : Tukats főispán és Széchenyi kormánybiztos koszorút helyezett Teleki Pál sírjára. Délmagyarország, (18) 72. p. 3. (1942)

Csányi Piroska: Meghitt beszélgetés Fricsay Ferenc karmesterrel budapesti sikereiről és a hanyatló szegedi zenei életről. Délmagyarország, (18) 72. p. 5. (1942)

Száz hold földet vesz a város a központi temető céljára : ebben az évben életbe kell léptetnie a városnak a temetői szabályrendeletet ; egymillió pengős kölcsönt vesz fel Szeged. Délmagyarország, (18) 72. pp. 5-6. (1942)

Temesváry József: Az ismeretlen Szeged szellemisége : miért van szükség a Szegedi Művészeti Hetek megrendezésére. Délmagyarország, (18) 73. p. 4. (1942)

3000 szegedi nő jelentkezett önkéntes honvédelmi munkaszolgálatra : 30 000 jelentkezőre van szükség. Délmagyarország, (18) 73. p. 5. (1942)

Ma megnyitják az algyői főcsatorna zsilipjeit : a kétnapos havazás ellenére is javul az árvízhelyzet. Délmagyarország, (18) 74. p. 3. (1942)

Benépesült a Horthy Miklós-telep : tizenhat család 118 gyermekkel költözött be szombaton a telep házaiba. Délmagyarország, (18) 77. p. 2. (1942)

Városrendezési hozzájárulást kell fizetniük Szegeden a telektulajdonosoknak. Délmagyarország, (18) 77. p. 4. (1942)

Madácsy László: Babits Mihály a szegedi költő. Délmagyarország, (18) 77. pp. 9-10. (1942)

A Turul válsága : a Szegedi Egyetemi Ifjúság röpirata éles támadást intéz a kopaszodó[?] diákvezérek ellen és az Ambrus-rezsim eltávolítását kívánja a Turul-Szövetség éléről. Délmagyarország, (18) 82. p. 3. (1942)

Esetleg Újszegeden jelölik ki Szeged új központi temetőjét : megkezdődnek a tárgyalások a városházán a központi temető létesítéséről ; három terv a központi temeteő kijelölésére. Délmagyarország, (18) 83. p. 3. (1942)

Hány templom épült Budapesten és Szegeden a templomépítő polgármesterek alatt. Délmagyarország, (18) 85. p. 2. (1942)

Milyen lesz a jövő Szegedje : egységes irányelvek szerint kell a város jövőképét kialakítani. Délmagyarország, (18) 87. p. 3. (1942)

Rövidesen felállítják a vöröskeresztes kórházat : hatszáz vöröskeresztes önkéntes áplónő van Szegeden ; Csikós-Nagy Józsefné elnök nyilatkozata. Délmagyarország, (18) 90. p. 4. (1942)

Szeged[en] is életbelép a zsírváltójegy-rendszer : a közellátási minszter a rendeletek betartásának szigorú ellenőrzésére hívta fel a városok polgármestereit. Délmagyarország, (18) 90. p. 5. (1942)

Fricsay Ferenc tervezete Szeged művészeti életének fellendítésére : a tervezetet szombaton tárgyalja a színügyi bizottság. Délmagyarország, (18) 90. p. 6. (1942)

Láthatatlan képek, iskolás reprodukciók és bonyodalom Nyilasy Sándor körül a városi múzeumban. Délmagyarország, (18) 91. p. 4. (1942)

Szappanmegtakarítási eljárást talált fel egy szegedi vegyésztanár : egyszerű módon, házilag is vissza lehet nyerni a szappanosvízből a szappananyagot. Délmagyarország, (18) 91. p. 6. (1942)

Huszonhétezer házat kell újjáépíteni : a huszonötmilliós államsegélyből hétmilliót már kiutaltak, ebből Szeged is, Csongrád megye is 600-600.000 pengőt, Arad-Csanád-Torontálmegye 2.300000 pengőt kapott ; A Magyar Távirati Iroda jelentése vitéz Bonczos Miklós államtitkár szegedi árvíz-értekezletéről. Délmagyarország, (18) 92. pp. 3-4. (1942)

Elkészült az idei útépítési program : dr. Pávó Ferenc tb. főjegyző nyilatkozata. Délmagyarország, (18) 95. p. 4. (1942)

A város vezetősége lelkesen felkarolta és áldozatkészen megvalósuláshoz segíti a Szegedi Művészeti Hetek gondolatát. Délmagyarország, (18) 95. p. 5. (1942)

Egy év alatt megháromszorozódott a szegedi ítélőtábla forgalma. Délmagyarország, (18) 98. p. 3. (1942)

A Szegedi Művészeti Hetek a legjobb úton haladnak a megvalósulás felé : dr. Pálfy György kulturtanácsnok nyilatkozata vitéz dr. Haász Aladár kultuszminiszteri osztályfőnőkkel folytatott tárgyalásáról. Délmagyarország, (18) 99. p. 5. (1942)

A földművelésügyi miniszter rendelete a szegedi ármentesítő területének kibővítéséről. Délmagyarország, (18) 100. p. 3. (1942)

Közel nyolcezer anyakönyvi kivonatot adtak ki ebben az esztendőben a városházán. Délmagyarország, (18) 109. p. 5. (1942)

Május végén az OMTK bezárja szegedi telepét. Délmagyarország, (18) 109. p. 5. (1942)

Varga József szegedi díszpolgársága. Délmagyarország, (18) 112. p. 3. (1942)

Mannerheim tábornok a szegedi Horthy Miklós-egyetem első díszdoktora. Délmagyarország, (18) 113. p. 2. (1942)

Megkezdték a Széchenyi-tér északi oldalának kiigazítását. Délmagyarország, (18) 113. p. 4. (1942)

Varga József minisztert egyhangú lelkesedéssel Szeged díszpolgárává választotta a közgyűlés. Délmagyarország, (18) 114. pp. 3-5. (1942)

Kilencven éves a Baross Gábor gyakorlógimnázium. Délmagyarország, (18) 117. pp. 7-8. (1942)

k. b. : Érik a döntés a színházkérdésben : a kultuszminisztérium és a kamara állásfoglalásától függ, ki lesz az új színházigazgató. Délmagyarország, (18) 118. pp. 5-6. (1942)

Csak 1943-ban lehet szó a szegedi egyetem jogikarának visszaállításáról : Hóman kultuszminiszter a jogakadémiákkal kapcsolatban kívánja megoldani "az egyelőre szünetelő kar" kérdését és eltekint a háromkatedrás már az idei tanévre kidolgozott szegedi tervről. Délmagyarország, (18) 121. p. 3. (1942)

Kozma Béla: Az orvostudomány hősies küzdelme a tüdővész ellen a szegedi homokon : "Bibkenőccsel és " kukucskáló masinával" gyógyítják a tanyavilág gyermekseregét. Délmagyarország, (18) 124. pp. 5-6. (1942)

Becsületsértési per a múzeumi rádióközvetítés miatt : Kinek a felügyeleti jogkörébe tartozik a szegedi múzeum igazgatója? Délmagyarország, (18) 124. pp. 7-8. (1942)

Szeged a könyvet nem vásárlók és a vegyeskereskedések városa : a szokottnál is sivárabban tartották meg a szegedi könyvnapokat ; egyetlen sátor és két hevenyészett asztal képviselte a magyar könyv ünnepéá. Délmagyarország, (18) 125. pp. 3-4. (1942)

Temesváry József: A képvásárló város : fel kell állítani a művészeti szakbizottságot, amely a képvásárlásoknál előzetes bírálatot mond. Délmagyarország, (18) 126. p. 6. (1942)

Temesváry József: Műteremlátogatás Dorogi Imre festőművésznél. Délmagyarország, (18) 127. p. 5. (1942)

Hóman Bálint nyilatkozata a szegedi egyetemi építkezésekről. Délmagyarország, (18) 128. pp. 5-6. (1942)

Kétmillió pengőbe kerül a rendőrségi palota : a rendkívüli közgyűlés részvéte Győrffy-Bengyel Sándor halála alkalmából ; négyszázezer pengős kölcsön. Délmagyarország, (18) 136. p. 4. (1942)

K. B. : Erélyes intézkedésekkel meg kell szüntetni a szegedi lakásuzsorát : helyszíni jelentés a szegedi lakásfront dzsungeljéből. Délmagyarország, (18) 138. p. 5. (1942)

Csak a lakáshivatal felállítása oldja meg a szegedi lakáskérdést : dr. Pálfy József polgármester nyilatkozata. Délmagyarország, (18) 145. p. 4. (1942)

400 ezer pengő költséggel harmadik emeletet építenek a MÁV szegedi üzletvezetőségének palotájára : a kibővített székház Szeged egyik legreprezentásabb középülete lesz. Délmagyarország, (18) 147. p. 5. (1942)

Vásárhelyi Júlia: A régi Szeged nagy napjai : Ferenc József apostoli király Szegeden. Délmagyarország, (18) 148. pp. 5-6. (1942)

Szeged város 1943. évi költségvetési tervezetének előkészületei : érdekes adatok a magyar városok költségvetéseiből ; a székesfőváros egymaga nagyobb költségvetéssel végzi a közigazgatást, mint az összes magyar város együttvéve. Délmagyarország, (18) 149. p. 3. (1942)

Nyolcvan új lakás készül az épülő szegedi magánbérházakban : Mi az oka a szegedi nagy lakáshiánynak? ; hogyan lehetne fokozni a magántőke építési vállalkozó kedvét. Délmagyarország, (18) 151. p. 3. (1942)

133 szegedi iskola 17 886 tanulója : az iskolaköteleseket törzskönyvező hivatal érdekes staisztikai kimutatása a szegedi alsófokú iskolák elmúlt tanévéről. Délmagyarország, (18) 153. p. 3. (1942)

Jövőre visszakapja Szeged a jogi kart és felépítik az egyetem új, központi épületét : Hóman Bálint utolsó kultuszminiszteri intézkedése ; augusztusban megkezdik az új elmeklinika építését ; az ítélőtábla visszaköltözik a Dugonics-téri palotájába. Délmagyarország, (18) 156. pp. 3-4. (1942)

A városrendező bizottság a leánygimnázium elé kívánja állítani a Tömörkény-szobrot. Délmagyarország, (18) 156. p. 8. (1942)

Sok még a tennivaló a gümőkór Szeged környéki terjedésének leküzdésére : a tüdővész elleni harc elsősorban lakáskérdés - mondja vitéz Tóth Béla tisztifőorvos, aki sürgős feladatnak tartja tüdőbetegkórház létesítését és a szociális megelőzést. Délmagyarország, (18) 156. p. 8. (1942)

(oto) : Hogyan oldja meg a városfejlesztési terv Szeged folyton növekvő lakosságának elhelyezését a következő 60 esztendőre : 1944-re elkészül Szeged általános városrendezési terve ; negyven év múlva be lesz építve a körtöltésen belüli egész terület ; milyen lesz Szeged külső képe a második évezred fordulóján. Délmagyarország, (18) 162. p. 3. (1942)

Mi okozta Szegeden az elmúlt napokban a kenyérellátási zökkenőket : "van annyi lisztünk, hogy zavaroktól nem kell tartani a lakosságnak" - mondja dr. Tóth Béla helyettes polgármester. Délmagyarország, (18) 162. p. 3. (1942)

"A városnak áldozatot kell vállalni az egyetem továbbfejlesztésénél" : dr. Tóth Béla h. polgármester nyilatkozata és köszönő levele Hóman Bálinthoz ; megkezdte a város a központi egyetem felépítésével kapcsolatos előkészítő tárgyalásokat ; hol helyezik el ideiglenesen a jogi kart. Délmagyarország, (18) 161. pp. 3-4. (1942)

(oto) : Nagy lendületnek indult Tápén és a környékbeli telepeken a gyékénycsizma készítése : az új háziipari foglalkozás nagy jövedelemhez juttatja a falusi és a telepi lakosságot ; a Közjóléti Szövetkezet gyékénycsizmakészítési tanfolyamot indított a Hotthy-telepen. Délmagyarország, (18) 160. p. 5. (1942)

Szeged a népszámlálási statisztika számadatainak tükrében : csak egy erőteljesebb ütemű népszaporodás biztosíthatja Szegednek a vidéki városok sorában az első helyet. Délmagyarország, (18) 164. p. 3. (1942)

Szeged tűzifa ellátása : a város gondoskodik róla, hogy megfelelő mennyiségű tüzifamennyiség álljon a lakosság rendelkezésére. Délmagyarország, (18) 166. p. 3. (1942)

Megkezdik a táblai segédhivatalok és az irattár átköltöztetését a központi egyetem épületébe. Délmagyarország, (18) 166. p. 3. (1942)

Csökkent a szegedi választópolgárok száma : a központi választmány összeállította és közszemlére teszi ki a szegedi országgyűlési képviselőválasztók névjegyzékét. Délmagyarország, (18) 168. p. 2. (1942)

Elakad a szegedi közigazgatás : napokig nem működött az iktató ; a mutató hetekkel van elmaradva ; a segédhivatalok nem győzik a munkát. Délmagyarország, (18) 168. p. 3. (1942)

Harmincezer pengős sikkasztás a szegedi Hangyánál : a rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte Szemere Béla tarhonyagyári ügyvezetőt, aki eddig több mint 18.000 pengő eltulajdonítását ismerte be. Délmagyarország, (18) 170. p. 5. (1942)

Újabb szegedi honvédalakulat tért haza a keleti harctérről : ünnepélyes fogadtatás az utászlaktanyában. Délmagyarország, (18) 171. p. 2. (1942)

Tíz év helyett három évre adja bérbe a város a földeket : a közgyűlés elvetette a kisgyűlés javaslatát és wagne Ferenc indítványát fogadta el ; a város felemeli a gazdasági szakértők számát ; izgalmas interpellációs vita a kórház igazgató-főorvosának ügyeiben. Délmagyarország, (18) 171. pp. 3-4. (1942)

Az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács javaslatai az újabb szegedi szobrok elhelyezésére. Délmagyarország, (18) 171. p. 5. (1942)

Polgármesteri jelentés Szeged közellátási helyzetéről. Délmagyarország, (18) 172. p. 4. (1942)

Ki kell bővíteni az újszegedi tüdőbetegotthont : a tisztifőorvosi hivatal jelentése Szeged kötegészségügyi helyzetéről az elmúlt évnegyedben. Délmagyarország, (18) 172. p. 5. (1942)

Szeged vízvédelmi rendszere jelentős megjavításra szorul : polgármesteri jelentés az árvízvédelmi helyzetről. Délmagyarország, (18) 173. p. 3. (1942)

Szeged és a Közjóléti Szövetkezet szociális tevékenysége az elmúlt évnegyedben. Délmagyarország, (18) 174. p. 4. (1942)

Szivi : Utazás Felsővároson : régi büszke polgárokról ; tisztelgő látogatás a temetőben ; az utolsó hajóépítő mester. Délmagyarország, (18) 174. p. 6. (1942)

Osváth Tibor Ottó: Öthalomra tervezi a város az új központi temetőt : Pályázatot írnak ki a temető berendezésének terveire... Délmagyarország, (18) 174. p. 7. (1942)

Alkalmasak a mai viszonyok a központi temető létesítésére : szakértői hozzászólás a köztemetői szabályrendelet életbe lépésével kapcsolatos kérdésekhez]. Délmagyarország, (18) 176. p. 3. (1942)

Cs. P. : Szegedi asszonyok lelkes munkája honvédeinkért. Délmagyarország, (18) 176. p. 5. (1942)

t. j. : Elkészült a fogadalmi templom Szűz Mária kápolnája. Délmagyarország, (18) 177. p. 3. (1942)

Befejeződtek a szegedi egyetemen a tudományos gyorshízlalási kísérletek : 20 kilós súlytöbblet a zsírsertésnél ; 1 kiló 40 dkg többlet a libáknál ; 1 kiló 25 dkg súlytöbblet a nyúlnál ; tárgyalások a földmívelésügyi minisztériumban a gyorshízlalásról. Délmagyarország, (18) 181. p. 4. (1942)

Gyermekparadicsom a Horthy-telepen : 400 boldog gyermek költözik be a telep szociális házaiba. Délmagyarország, (18) 183. pp. 3-4. (1942)

A szegedi szobrok : felállítják a Klebelsberg Kuno szobrát? Délmagyarország, (18) 184. pp. 3-4. (1942)

50 000 ezer pengőbe kerülne a Széchenyi-tér végleges forgalmi rendezése. Délmagyarország, (18) 192. p. 3. (1942)

Cs. P. : A születések számának örvendetes megnövekedéséről számolnak be a szülészeti klinika évkönyvei : a Batizfalvy-klinika szerepe a születési statisztika fejlődésében. Délmagyarország, (18) 196. p. 4. (1942)

20 000 pengőbe kerül a központi egyetem második emeletének rendbehozása : tárgyalások a polgármesternél az ítélőtábla visszaköltözéséről régi székházába. Délmagyarország, (18) 197. p. 5. (1942)

Hétfőn megkezdik az alsóközponti szociális házak építését : tizenkét ház épül Alsóközponton a szegénysorsú sokgyermekes családoknak. Délmagyarország, (18) 201. p. 2. (1942)

Szeged bekapcsolódása a városok kulturális együttműködésébe. Délmagyarország, (18) 203. p. 3. (1942)

Kisajátítja a város a magántulajdonban lévő beépítetlen belterületi telkeket. Délmagyarország, (18) 204. pp. 3-4. (1942)

A tűzifaprobléma sürgős megoldását kéri a város lakossága : üresek a fatelepek és a fáspincék. Délmagyarország, (18) 206. p. 3. (1942)

Előnyösebb-e a szegedi paprikások helyzete, mint a kalocsavidékieké : a kalocsavidéki parikaérdekeltségek panaszai és mozgalma az állítólagos szegedi előnyök megszüntetésére - illetékes válasz a kalocsai paprikásoknak. Délmagyarország, (18) 206. pp. 3-4. (1942)

Nagyarányú törvényhatósági és állami útépítések szegedi területen : félmilliópengőt fordít Szeged jövőre külterületi útépítésre. Délmagyarország, (18) 210. p. 3. (1942)

Osváth Tibor Ottó: Varázsvesszős kutatás Tápé határában Attila hármas koporsója után : egy kispesti altiszt különös látomásai. Délmagyarország, (18) 213. pp. 7-8. (1942)

Korszerű egészségház épül Alsóközponton, Várostanyán és Felsőközponton : negyven artézi kutat furat a város a tanyabilágban. Délmagyarország, (18) 215. pp. 3-4. (1942)

Csak hat mázsa burgonyát kell beszolgáltatni egy hold földről Szegeden. Délmagyarország, (18) 224. p. 3. (1942)

t. j. : Szegedi műgyűjtő családok. Délmagyarország, (18) 225. p. 6. (1942)

(Szivi) : Utazás Felsővároson : 8. búcsúlátogatáson a régi emlékeknél. Délmagyarország, (18) 225. pp. 7-8. (1942)

Hétfőn délelőtt átvette az állam a hatósági munkaközvetítő hivatalt. Délmagyarország, (18) 226. pp. 3-4. (1942)

Sz. Szigethy Vilmos: A szegedi kormányok pénzügyei. Délmagyarország, (18) 228. p. 6. (1942)

Az októberi közgyűlés elé kerül a központi temető ügye : 350.000 pengőbe kerül az Öthalmon kijelölt terület kisajátítása. Délmagyarország, (18) 229. p. 5. (1942)

Szombaton megkezdődtek a városházán a dómtéri kisajátítást megelőző tárgyalások : ha silerül a ház- és telektulajdonosokkal megegyezni, mellőzik a bírói eljárást. Délmagyarország, (18) 230. p. 5. (1942)

Van-e paprikaháború Horgos és Szeged között : nincs - állapítja meg Szanyi István... Délmagyarország, (18) 231. pp. 3-4. (1942)

Csányi Piroska: Elkészült a Tömörkény-szobor agyagmásolata : Tápay Antal szobrászművész Móra Ferenc emlékére nagyszabású kiállítást rendez. Délmagyarország, (18) 231. p. 4. (1942)

Hogyan változott meg egy év alatt Szeged vagyoni helyzete : érdekes számok a város vagyonleltárából és vagyonmérlegéből. Délmagyarország, (18) 232. p. 3. (1942)

Szeged tíz városrendezési építési övezete : a jövendő városfejlődés körvonalai... Délmagyarország, (18) 233. pp. 3-4. (1942)

Magyarország kormányzójának névünnepén avatják fel a szociális házakat. Délmagyarország, (18) 235. p. 3. (1942)

A jövő héten Szegeden is kiosztják a szappanjegyeket : kit milyen fajta és milyen mennyiségű szappan illet meg? Délmagyarország, (18) 235. p. 5. (1942)

A kultuszminiszter a legmesszebb menőkig támogatja az egyetemi építkezések és a jogi kar visszaállításának ügyét : a város egymillió pengős terhet vállal magára a kisajátítás költségeiből... Délmagyarország, (18) 237. pp. 3-4. (1942)

Az épülő Szeged : Klebelsberg Kuno Nagy-Szegedjének körvonalai bontakozik ki Szinyei-Merse Jenő egyetemépítési programjában, s a város fejlődésében. Délmagyarország, (18) 238. pp. 3-4. (1942)

Állati tetemfeldolgozó üzem létesül Szegeden : az elhullott állatok minden részét feldolgozzák ipari célokra. Délmagyarország, (18) 240. p. 2. (1942)

Vasárnap nyílt meg a közkórház teljesen átalakított sebészeti osztálya : "a demokrácia igazi kápolnája a műtő" - mondotta dr. Pálfy József polgármester. Délmagyarország, (18) 244. p. 5. (1942)

A jövőben is egy felsőházi tagot választ Szeged : nég ebben az évben megtartják a választásokat. Délmagyarország, (18) 245. p. 2. (1942)

A Hősök kapuján örökítik meg a háború szegedi hősi halottainak névsorát : negyedszázad múltán össze lehet-e állítani az első világháború szegedi hőseinek teljes névsorát? Délmagyarország, (18) 245. p. 3. (1942)

Liszt, kenyér, zsír, petróleum, cipő, tüzifa : Szeged közellátási helyzete a polgármesteri jelentés tükrében. Délmagyarország, (18) 247. p. 3. (1942)

Nagyarányú közegészségügyi építkezésekbe kezd Szegeden a zöldkeresztes egészségvédelmi szolgálat : a jövő évben nagyobb influenza- és tífuszjárványra számít a tiszti főorvosi hivatal. Délmagyarország, (18) 247. p. 3. (1942)

Osváth Tibor Ottó: Szegeden sej van számos utca... : csodabogarak, tévedések, hibák, kuriózumok a szegedi utcanevek útvesztőiben. Délmagyarország, (18) 248. pp. 5-6. (1942)

Régi riporter : Régi szegedi kocsmák. Délmagyarország, (18) 248. pp. 7-8. (1942)

Régi riporter : Régi szegedi kocsmák. Délmagyarország, (18) 257. p. 6. (1942)

Régi riporter : Régi szegedi kocsmák. Délmagyarország, (18) 260. pp. 7-8. (1942)

Régi riporter : Régi szegedi kocsmák. Délmagyarország, (18) 266. p. 4. (1942)

Régi riporter : Régi szegedi kocsmák. Délmagyarország, (18) 283. p. 6. (1942)

Régi riporter : Régi szegedi kocsmák. Délmagyarország, (18) 286. p. 4. (1942)

Régi riporter : Régi szegedi kocsmák. Délmagyarország, (18) 295. p. 5. (1942)

Megjavítják a vízszolgáltatást : két új ártézi kutat kapcsol be a város a vízvezetéki hálózatba... Délmagyarország, (18) 250. pp. 3-4. (1942)

Városrendezés a Tömörkény téren. Délmagyarország, (18) 250. p. 5. (1942)

A "mostoha városok" akciója a szegedi üzletvezetőség intézkedése ellen : a kereskedelmi miniszterhez fordulnak orvoslásért a budapesti gyorsmotor helyelosztása ügyében. Délmagyarország, (18) 253. p. 3. (1942)

Állítson fel a MÁV Szegeden is információs irodát. Délmagyarország, (18) 254. p. 4. (1942)

Százezerszámra készül Szegeden a gyékénycsizma : egy új háziipari foglalkozás fejlődésének hatalmas lendülete. Délmagyarország, (18) 254. p. 7. (1942)

Tovább folyik a polémia a Szeged és Horgos között kitört paprikavitában : "senki sem akarja elsorvasztani a horgosi és a délvidéki paprikatermelést". Délmagyarország, (18) 256. p. 5. (1942)

(oto) : Szeged díszpolgárai gróf Széchenyi Istvántól Varga Józsefig. Délmagyarország, (18) 260. p. 3. (1942)

Ünnepi külsőségek között vette át Varga József miniszter Szeged diszpolgári oklevelét : "Szegedre nagy jövő vár és az Alföld nem lesz többé mostoha gyermeke az országnak". Délmagyarország, (18) 261. pp. 3-4. (1942)

2000 mázsa halat termeltek ki a Fehértóból : megkezdi a város a fehértói hal árusítását. Délmagyarország, (18) 265. p. 2. (1942)

Bevezetik Szegeden a burgonyajegyet. Délmagyarország, (18) 267. p. 3. (1942)

Korlátozták a kisvasúton az utas- és áruforgalmat : a várostanyai vonalon 420, a pusztamérgesin 300 a szállíthatóutasok száma. Délmagyarország, (18) 267. p. 4. (1942)

Szeged területén 167 lakos jut egy négyzetkilométerre : a szegedi népsűrűség kialakulásának tényezői ; érdekes statisztikai összehasonlítások az ország legsűrűbb és legritkább lakosságú területeiről. Délmagyarország, (18) 270. p. 5. (1942)

Be kell-e tölteni Szegeden az évek óta betöltetlen felsőházi póttagsági helyet? : jelenleg négy szegedi tagja van a felsőháznak ; a választásokról intézkedő rendelet Szegedet nem érinti. Délmagyarország, (18) 272. p. 3. (1942)

A gyékénycsizma készítés után papucsokat, szatyrokat, szőnyegeket készíttet gyékényből a Közjóléti Szövetkezet : a szövetkezet igazgatósági ülése a városházán. Délmagyarország, (18) 275. p. 6. (1942)

A szakbizottság elfogadta a város közműépítési szabályrendeletét : nagyarányú fejlődést várnak a közműjárulék bevezetésétől. Délmagyarország, (18) 277. p. 3. (1942)

Kormányzógyűrűs doktorráavatás a szegedi egyetemen : a kormányzó urat báró Wlassics Gyula kultuszállamtitkár képviselte az ünnepségen. Délmagyarország, (18) 279. p. 5. (1942)

Előkészületek a városházán a tejelosztás új rendeletének megszervezésére : az új rendszer január 1-én lép életbe. Délmagyarország, (18) 279. p. 5. (1942)

Érdekes számok Szeged jövő évi 10 milliós költségvetési tervezetében : csökkenő-emelkedő kiadások és bevételek a számvevőszék javaslatában. Délmagyarország, (18) 281. p. 3. (1942)

Szeged tiszta vagyona: 116 millió pengő. Délmagyarország, (18) 282. p. 3. (1942)

Archeológiai kutatás indul az alsóvárosi templom környékén : ismét a Stefánián telelnek a múzeumból kiszorult régi kövek? Délmagyarország, (18) 282. p. 4. (1942)

Beretzk Péter: Szeged város kövei. Délmagyarország, (18) 283. p. 2. (1942)

Két és félmillió pengő kölcsönt vesz fel a város a sertéshízlalási akció lebonyolítására. Délmagyarország, (18) 283. p. 3. (1942)

Hatvan éves múlt után harmadszori terjeszkedés előtt áll a szegedi vegykísérleti állomás. Délmagyarország, (18) 283. pp. 3-4. (1942)

A hősi halált halt kormányzóhelyettesről nevezték el a szegedi vegyipari középiskolát. Délmagyarország, (18) 286. p. 3. (1942)

Szinyei-Merse kultuszminiszter nyilatkozata a felsőházban a szegedi egyetem fejlesztésében : Varga miniszter a kereskedelem az új szakmai szervéről ; Nagy Vilmos honvédelmi miniszter a hadseregről beszélt. Délmagyarország, (18) 287. p. 2. (1942)

Szeged közellátási helyzete a polgármesteri jelentés tükrében : a terményfeleslegek beszolgáltatása csökkentette a hiányokat. Délmagyarország, (18) 290. pp. 3-4. (1942)

38 290 választót vettek fel az 1943. évi szegedi országgyűlési képviselő választói névjegyzékbe. Délmagyarország, (18) 291. p. 3. (1942)

Nagyarányú városrendezési, árvízvédelmi és középítési munkálatok Szegeden : jelentés a városi mérnöki hivatal másfélhónapos munkájáról. Délmagyarország, (18) 291. pp. 3-4. (1942)

A szegedi Közjóléti Szövetkezet egyéves működésének főbb eredményei : jövőre tovább folytatják a kertes családi házak építését. Délmagyarország, (18) 292. pp. 3-4. (1942)

Temesváry József: Szeged szellemi élete. Délmagyarország, (18) 293. p. 8. (1942)

Délvidéki operatársulat megszervezésével kell megoldani Szeged zenei életének problémáit : fővárosi zenekritikus cikke Szeged zeneéletéről. Délmagyarország, (18) 296. p. 4. (1942)

Szigethy Vilmos: Beszélgetés muzsikus cigányokról, az utánpótlás nehézségeiről, szövegbeli keserűségekről, a nevezetes szegedi múltról és az elfogyott mulatózókról. Délmagyarország, (18) 150. p. 5. (1942)

Az újjáalakult főiskolai kamarakórus Botond Bajtársi Egyesület székely estjén. Délmagyarország, (18) 261. p. 7. (1942)

Frankl Antal: Régi szegedi chirurgusok : "Sok szomorúsággal megrakott idő, siralommal áradt keserves esztendő..". Délmagyarország, (18) 64. p. 5. (1942)

Csányi Piroska: 70 éves a Városi Árvaház : látogatás Szeged árváinál ; árvízelőtti berendezés-békebeli ellátás... ; [épült 1872-ben]. Délmagyarország, (18) 77. p. 6. (1942)

Maron Ferenc: Klutty... klutty... : Vízfelfogó-lavór a Somogyi-könyvtárban : Hírek arról, hogy a város sürgősen kijavíttatja a könyvtár-olvasóterem mennyezetét. Délmagyarország, (18) 37. pp. 3-4. (1942)

Miért szűnt meg a városi zeneiskolában a kis gyermekek zeneóvodai foglalkoztatása. Délmagyarország, (18) 178. p. 3. (1942)

Vér György: Végh Sándor hegedűestje. Délmagyarország, (18) 4. p. 7. (1942)

Vér György: A filharmonikusok Beethoven-délelőttje. Délmagyarország, (18) 15. p. 7. (1942)

Vér György: Basilides Mária Schubert-estje. Délmagyarország, (18) 41. p. 9. (1942)

Hangverseny. Délmagyarország, (18) 68. p. 7. (1942)

Csányi Piroska: Eggle Jeronutti Rocchi és Walter Margit hangversenye. Délmagyarország, (18) 69. p. 8. (1942)

Hangverseny. Délmagyarország, (18) 73. p. 7. (1942)

Filharmonikusok Strauss-hangversenye Szabó Ilonka közreműködésével. Délmagyarország, (18) 110. p. 7. (1942)

A Szegedi Filharmonikus Egyesület közgyűlése. Délmagyarország, (18) 226. p. 7. (1942)

Szegedi Filharmonikus Egyesület diákhangversenyei. Délmagyarország, (18) 254. p. 9. (1942)

Csányi Piroska: A Szegedi Filharmonikus Egyesület idei első hangversenye. Délmagyarország, (18) 254. p. 6. (1942)

Rösler Endre ária- és dalestje. Délmagyarország, (18) 261. p. 7. (1942)

Országos érdeklődés a filharmonikusok vasárnapi hangversenye iránt. Délmagyarország, (18) 262. p. 6. (1942)

Összeállították a vasárnapi verseny-hangverseny bírálóbizottságát. Délmagyarország, (18) 263. p. 7. (1942)

Ma hangversenyeznek a szegedi filharmonikusok a "legjobb vidéki zenekar" címért. Délmagyarország, (18) 266. p. 9. (1942)

Csányi Piroska: A filharmonikusok második hangversenye. Délmagyarország, (18) 267. p. 6. (1942)

Janigro Antonio hangversenye. Délmagyarország, (18) 273. p. 6. (1942)

Ilin Dusán szegedi koncertpódiumon. Délmagyarország, (18) 278. p. 9. (1942)

Csányi Piroska: Nyikita de Magaloff hangversenye. Délmagyarország, (18) 287. p. 7. (1942)

This list was generated on 2023. december 7. 14:35:16 CET.