Browse by Full volume

Group by: No Grouping | Volume | Number
Number of items: 535.

A Dugonics-Társaság jubileumi esztendeje. Délmagyarország, (19) 1. p. 4. (1943)

Egy évvel megrövidül az orvosképzés. Délmagyarország, (19) 2. p. 3. (1943)

Kerényi Károly professzor előadásainak külföldi sajtóvisszhangja. Délmagyarország, (19) 2. p. 9. (1943)

Folytatják a kisajátítási tárgyalásokat : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 5. p. 6. (1943)

Magánegyezséggel teljes sikerre vezettek az egyetemi kisajátítási tárgyalások : Megkezdődhetnek-e a tavasszal az egyetemi építkezések? : tervek a jogi kar ideiglenes elhelyezésére. Délmagyarország, (19) 6. p. 3. (1943)

Ismét földrengést észlelt a szegedi földrajzi intézet : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 9. p. 3. (1943)

Magyar nyelvtanfolyamot rendez az egyetem idegen anyanyelvű hallgatói részére. Délmagyarország, (19) 9. p. 3. (1943)

Az egyetemi kérdés a közigazgatási bizottság előtt. Délmagyarország, (19) 12. p. 3. (1943)

Szeged szellemi élete : rendkívül érdekes előadássorozat az egyetembarátoknál és a főiskolát végzett nők egyesületében. Délmagyarország, (19) 19. p. 5. (1943)

Kerényi József helyettesíti az egyetemi testnevelési lektort : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 21. p. 8. (1943)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 22. p. 6. (1943)

"Eszmék és népek Berlin tükrében" : Dr. Petroczi István szabadegyetemi előadása. Délmagyarország, (19) 23. p. 4. (1943)

Pályázat egyetemi ösztöndíjra : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 26. p. 6. (1943)

Kiss Ottó Miklós: Felolvasó ülés a Dugonics-Társaságban. Délmagyarország, (19) 26. p. 5. (1943)

Tavasszal megkezdik a szegedi egyetemi sportcsarnok építését. Délmagyarország, (19) 26. p. 7. (1943)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 27. p. 6. (1943)

Koltay-Kastner professzor bevezető előadása a jövő heti Pirandello-bemutató előtt. Délmagyarország, (19) 28. p. 7. (1943)

Orvosi szakülés : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 31. p. 5. (1943)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 33. p. 6. (1943)

A városrendezés és városfejlesztés feladatai Szegeden : Pálfy-Budinszky Endre várospolitikai előadása az Egyetembarátok üléssorozatában. Délmagyarország, (19) 34. p. 5. (1943)

Földrengést észlelt a szegedi egyetemi földrajzi intézet obszervatóriuma. Délmagyarország, (19) 37. p. 5. (1943)

Fiú lesz-e vagy lány? : Greguss Pál professzor előadása az Egyetembarátok üléssorozatában. Délmagyarország, (19) 40. p. 5. (1943)

A magyar jövő örök és az idők végtelenségéig fog tartani : Dr. Fröhlich Pál rektor beszéde az új esztendő első szegedi doktoraihoz. Délmagyarország, (19) 42. p. 3. (1943)

Gino Cucchetti, a magyar revizió lelkes olasz publicistája Szegeden : Pirandelloról tart előadást pénteken az egyetemen. Délmagyarország, (19) 44. p. 3. (1943)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 45. p. 6. (1943)

Az egyetemi épületbe költöznek vissza a tábla büntetőtanácsai. Délmagyarország, (19) 46. p. 2. (1943)

Magasrendű ősi keleti kulturánkról [!kultúránkról] beszélt Cholnoky professzor a vasárnapi turáni ünnepségen. Délmagyarország, (19) 49. p. 3. (1943)

Szent-Györgyi Albert hazaérkezett Törökországból. Délmagyarország, (19) 49. p. 3. (1943)

A Dugonics-Társaság összegyüjti [!összegyűjti] Szeged műemlékeit. Délmagyarország, (19) 49. p. 4. (1943)

Szent-Györgyi Albert a lausannei egyetem díszdoktorává választotta : a szegedi Nobel-díjas tudós Svájcba utazik a díszdoktori diploma átvételére. Délmagyarország, (19) 51. p. 3. (1943)

Egyetemi ifjúsági egyesület tagja 26 évesnél idősebb hallgató nem lehet : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 52. p. 6. (1943)

Fröhlich Pál rektor tárgyalásai a kultuszminisztériumban a szegedi egyetem ügyeiről. Délmagyarország, (19) 53. p. 5. (1943)

A külső és belső arcvonal problémái : Littomericzky vezérkari alezredes és dr. Széchenyi István előadása a háborús helyzetről az Egyetembarátok Egyesületében. Délmagyarország, (19) 54. p. 3. (1943)

Madácsy László: A Dugonics-Társaság ötven éve ötven titkári jelentés tükrében. Délmagyarország, (19) 54. p. 6. (1943)

Szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók jutalmazása Horthy Miklós ösztöndíjjal. Délmagyarország, (19) 55. p. 2. (1943)

Zrínyi-ünnepség a Városi Színházban : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 55. p. 5. (1943)

Ma fogadja a pénzügyminiszter az egyetem továbbfejlesztése ügyében a szegedi küldöttséget. Délmagyarország, (19) 57. p. 3. (1943)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 57. p. 6. (1943)

Reményi-Schneller pénzügyminiszter fogadta Szeged küldöttségét az egyetem ügyében. Délmagyarország, (19) 58. p. 3. (1943)

A forrongó Balkán : Dr. Szabó Pál Zoltán szabadegyetemi előadása. Délmagyarország, (19) 58. p. 5. (1943)

Hatósági és társadalmi összefogással meg kell menteni a szegedi filharmónikus zenekart : Batizfalvy János professzor nyilatkozata : a névtelen Szegedi Polgár adománya. Délmagyarország, (19) 58. pp. 5-6. (1943)

Az egyetemi építkezések megkezdéséről egyenlőre nem lehet szó : a pénzügyminiszter támogatja a jogi kar visszaállítására vonatkozó szegedi kérést : Dr. Tukats Sándor főispán nyilatkozata a szegedi küldöttség budapesti utjáról [!útjáról]. Délmagyarország, (19) 60. p. 3. (1943)

Ifjúi lelkesedéssel ünnepelte Szeged március 15-ét. Délmagyarország, (19) 61. p. 3. (1943)

Olasz előadás az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 62. p. 5. (1943)

"Az olasz és a magyar szabadságharc sok közös vonást tüntet fel" : Rodolfo Mosca olasz egyetemi tanár előadása a risorgimento szelleméről. Délmagyarország, (19) 64. p. 5. (1943)

Dr. Buza László szabadegyetemi előadása : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 65. p. 8. (1943)

Fröhlich Pál rektor tárgyalásai a kultuszminiszterrel a szegedi egyetem továbbfejlesztésének kérdéséről. Délmagyarország, (19) 116. p. 3. (1943)

Háború és nemzetközi jog : Buza László előadása az Egyetembarátok Egyesületében : Baló professzor üléselnök a jogikar visszaállításának fontosságáról. Délmagyarország, (19) 66. p. 2. (1943)

Uj [!új] egyetemi magántanárok : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 72. p. 6. (1943)

Láthatatlan ellenségeink : Ivanovics professzor érdekes előadása az Egyetem Barátai Egyesületében. Délmagyarország, (19) 80. p. 2. (1943)

Ma ünnepli Bácska népe felszabadulásának második évfordulóját : a szegedi tanárképző főiskola kamarakórusa és Sík Sándor is résztvesz a szabadkai felszabadulási ünnepen. Délmagyarország, (19) 82. p. 3. (1943)

Dr. Farkas Gyula berlini egyetemi tanár előadása Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 82. p. 8. (1943)

Előadások az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 82. p. 8. (1943)

Heidelbergi egyetemi tanár előadása a mai orvosi szakülésen : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 83. p. 5. (1943)

"Németország a magyar irodalomtörténetírás szülőhazája" : Dr. Farkas Gyula berlini egyetemi tanár előadása. Délmagyarország, (19) 85. p. 2. (1943)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 85. p. 6. (1943)

Szeged küldöttsége a kultuszminiszternél és a belügyminiszternél az egyetem fejlesztése ügyében. Délmagyarország, (19) 86. p. 3. (1943)

Megoperálták Szent-Györgyi professzort : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 87. p. 6. (1943)

Csányi Piroska: Az Alföld-kutatás feladatairól beszél Bartucz professzor az alföldi Tudományos Intézet igazgatója. Délmagyarország, (19) 88. p. 5. (1943)

Bonni egyetemi tanár tart előadást Indiáról Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 89. p. 6. (1943)

Mensching bonni egyetemi tanár előadása Indiáról. Délmagyarország, (19) 91. p. 5. (1943)

Dr. Tukats Sándor főispán husvéti [!húsvéti] nyilatkozata a közellátás legfontosabb ügyeiről, az egyetemfejlesztésről és a polgármesterkérdésről. Délmagyarország, (19) 93. p. 5. (1943)

Bálint Sándor: A szegedi egyetem és a délvidéki táj. Délmagyarország, (19) 93. p. 6. (1943)

A Dugonics-Társaság felolvasó ülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 94. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 95. p. 7. (1943)

"Az igazi népi zenére kell alapozni az ifjuság zenei nevelését" : Fricsay Ferenc érdekes előadása a zeneéletünk problémáiról az Egyetembarátok Egyesületében. Délmagyarország, (19) 96. p. 5. (1943)

Morandini római egyetemi magántanár előadása Abesszinia tavairól : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 97. p. 5. (1943)

A Dugonics-Társaság felolvasó ülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 98. p. 8. (1943)

Két érdekes előadás a Dugonics-Társaság vasárnapi ülésén. Délmagyarország, (19) 99. p. 5. (1943)

Orvosi szakülés : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 99. p. 5. (1943)

Olasz nyelvű előadás az abessziniai tavakról : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 99. p. 6. (1943)

A pécsi egyetem visszakapja a bölcsészeti fakultását : Mi lesz a szegedi jogikar őszi megnyitásával? Délmagyarország, (19) 100. p. 3. (1943)

Véglegesen kialakult a május 23-i Tömörkény-ünnepség programja : Dr. Banner János a Dugonics-Társaság elnöke és Gábor Jenő festőművész az ünnepség keretében rendezendő kiállításról. Délmagyarország, (19) 100. p. 5. (1943)

A kormányzó képviselőjének, Nagy Vilmos honvédelmi miniszter jelenlétében szép ünnepség keretében leplezték le a huszáremlékművet. Délmagyarország, (19) 105. pp. 3-4. (1943)

Móricz Zsigmond és Szeged : a Dugonics-Társaság emlékezése az elhunyt nagy íróra. Délmagyarország, (19) 106. p. 2. (1943)

Megkezdték a pécsi bölcsészkar visszaállításának előmunkálatait : Mi lesz a szegedi egyetem jogikarával? Délmagyarország, (19) 107. p. 3. (1943)

Szent-Györgyi professzor érdekes rádióelőadása a tudósok háborús szerepéről és legujabb kutatásáról. Délmagyarország, (19) 107. p. 5. (1943)

Szegedi tudós kapta az Akadémia orvostudományi jutalmát : Szekfű Gyulát tüntették ki az akadémiai nagydíjjal. Délmagyarország, (19) 108. p. 3. (1943)

Szókincsünk 88 százaléka magyar eredetű : Dr. Klemm Antal előadása a magyar nyelv alkatáról. Délmagyarország, (19) 108. p. 5. (1943)

Egyetemi és főiskolai munkaszolgálatosok megszervezése : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 108. p. 7. (1943)

A Szukováthy-téren lesz az egyetemi munkaszolgálatosok dísztáborozása : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 109. p. 5. (1943)

Az egyetemi és főiskolai munkaszolgálatosok dísztáborozása. Délmagyarország, (19) 110. p. 2. (1943)

Kodály Zoltánt és Tamási Áront akadémiai taggá választották : Koltay-Kastner Jenő és Csefkó Gyula levelező tagok lettek. Délmagyarország, (19) 110. p. 2. (1943)

A diákegység-mozgalom szervezése miatt kitiltották a budapesti egyetem bölcsészkaráról egy volt szegedi egyetemistát. Délmagyarország, (19) 111. p. 5. (1943)

Kramár Jenő orvosprofesszor a szegedi egyetem jövő évi rektora. Délmagyarország, (19) 112. p. 3. (1943)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 113. p. 6. (1943)

Téves közlés az egyetemi dékánválasztásokról : Bartucz Lajos egyetemi tanár nyilatkozata. Délmagyarország, (19) 113. p. 5. (1943)

Ábrahám Ambrus érdekes szabadegyetemi előadása az életritmusról. Délmagyarország, (19) 114. p. 4. (1943)

Rávnay Tamás az orvoskar új dékánja : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 115. p. 5. (1943)

Antal miniszter megrendezi az ifjúsági vezetők konferenciáját Lillafüreden. Délmagyarország, (19) 116. p. 2. (1943)

Ereky István egyetemi tanár meghalt. Délmagyarország, (19) 116. p. 2. (1943)

Felemelően szép ünnepség keretében leplezték le Tömörkény István szobrát : a magyar irodalmi és tudományos élet képviselői az ünnepségen Gulácsy Irén gyönyörű beszéde közben hullt le a lepel a szoborról. Délmagyarország, (19) 117. p. 3. (1943)

Antal miniszter záróbeszéde a lillafüredi ifjúsági konferencián. Délmagyarország, (19) 120. p. 3. (1943)

Dr. Bartucz Lajos a matematikai és természettudományi kar jövő évi dékánja : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 120. p. 5. (1943)

Pályázat Eötvös-kollégiumi helyekre : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 120. p. 5. (1943)

Banner professzor ásatásai Hódmezővásárhelyen. Délmagyarország, (19) 120. p. 6. (1943)

Junius [!június] 5-én lesz a szegedi egyetem tanévzáró ünnepsége : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 122. p. 8. (1943)

Felemelő ünnepség keretében áldozott Szeged közönsége a hősök emlékének. Délmagyarország, (19) 123. p. 5. (1943)

Magántanári próbaelőadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 123. p. 6. (1943)

Érdekes magántanári próbaelőadás az egyetemen : Hardy Kálmán vezérkapitány, a folyamerők parancsnoka a hadvezéri elhivatottságról. Délmagyarország, (19) 125. p. 2. (1943)

Hét könyvessátor az utcán a szegedi első könyvnapon : csak négy könyvkereskedő állított sátrat : Szent-Györgyi Albert és Sík Sándor volt az első vásárló. Délmagyarország, (19) 125. p. 5. (1943)

Magántanári próbaelőadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 125. p. 5. (1943)

Vasárnap lesz a tanárképző főiskola tanévzáró ünnepsége : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 126. p. 6. (1943)

Fröhlich Pál rektor nagyszabású beszédben vázolta a tanévzáró ünnepélyen a szegedi egyetem fejlődési körvonalait : "Nincs rá példa a magyar egyetemek történetében, hogy egy magyar város egyeteméért ilyen óriási áldozatot hozott volna" : Szeged egyeteme az alföldi tudományok szolgálatában : délszláv tanszéket kap a szegedi egyetem : fel kell állitani [!állítani] a Tiszai Biológiai Intézetet. Délmagyarország, (19) 127. p. 5. (1943)

Polner Ödön új megállapításai a Szent Korona történetéről : hogyan keletkezett a Szent Korona s milyen alkatrészekből állították össze. Délmagyarország, (19) 129. p. 5. (1943)

Jelentkezés az egyetemi önkéntes munkatáborokba : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 130. p. 6. (1943)

A diófa lemez csodája : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 131. p. 7. (1943)

Szent-Györgyi Albert lesz a tihanyi biológiai intézet igazgatója. Délmagyarország, (19) 134. p. 5. (1943)

Új egyetemi magántanár : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 135. p. 6. (1943)

A Kormányzó ünneplése az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 138. p. 2. (1943)

Betörők jártak Szent-Györgyi Albert ujszegedi [!újszegedi] villájában : ruhaneműt és értékes ezüst evőeszközöket loptak. Délmagyarország, (19) 139. p. 3. (1943)

Horváth professzor közzétette szegedi és kolozsvári közvéleménykutatásának eredményét. Délmagyarország, (19) 139. p. 6. (1943)

Dr. Nemecskay Tivadar magántanári előadása : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 140. p. 6. (1943)

A Magyar Élettani Társaság vándorgyűlése Szegeden 160 orvostudós részvételével : 104 előadás a vándorgyűlés három napján. Délmagyarország, (19) 142. p. 5. (1943)

Jancsó professzor záróelőadásával végetért [!véget ért] az Élettani Társaság vándorgyűlése. Délmagyarország, (19) 143. p. 4. (1943)

Komoly és jelentőségteljes kutató munka folyik a Magyar Élettani Társaságban, amelynek tagjai nem ismerik a "tudósi féltékenységet", hanem egymást segítve dolgoznak és búvárkodásuk eredményeivel világszerte elismerést és dicsőséget szereznek a magyar tudományosságnak : "A háborús nehézségek ellenére is él, virul és fejlődik az élettani kutatás Magyarországon" - mondja Jancsó professzor. Délmagyarország, (19) 148. p. 7. (1943)

Szász Ferenc: Szegediek a kolozsvári Nyári Egyetemen : visszatérő kérdés: Miért nem rendezünk Szegeden is, a Nagyalföld fővárosában nyári egyetemi tanfolyamot? Délmagyarország, (19) 152. p. 5. (1943)

Váratlan bonyodalmak az egyetemi építkezések területének kisajátítása körül. Délmagyarország, (19) 155. p. 5. (1943)

Az egyetemi kisajátítások jóváhagyását kéri ismételten a minisztertől a közgyűlés. Délmagyarország, (19) 157. p. 5. (1943)

Szász Károly, az egyetemi színjátszók Hamletje a Vígszínházhoz szerződött. Délmagyarország, (19) 157. p. 7. (1943)

Móra Ferenc halálának tizedik évfordulójára megjelenik az ásatások anyagát feldolgozó első reprezentatív tudományos munka : Banner János, Bartucz Lajos, Csallány Dezső, Foltényi István és Korek József feldolgozásában ismertetik a nagy nyilvánossággal a Móra-féle ásatásokat. Délmagyarország, (19) 166. p. 5. (1943)

Uj [!új] szegedi magántanár : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 169. p. 7. (1943)

Megkezdik az ideggyógyászati klinika építését : Fröhlich Pál rektor tárgyalásai a kultuszminiszterrel. Délmagyarország, (19) 180. p. 3. (1943)

Csányi Piroska: Látogatás a tihanyi Biológiai Intézetben, amely Szent-Györgyi Albert irányító munkáját várja. Délmagyarország, (19) 184. p. 7. (1943)

Sík Sándor szinművét [!színművét] játszották Nagyváradon szabadtéri előadásban : Miért lehet másutt és miért nem lehet az idén Szegeden szabadtéri előadásokat tartani? Délmagyarország, (19) 187. p. 6. (1943)

Csányi Piroska: Az ősnomádok életét éli egy havasi kunyhóban Szent-Györgyi Albert. Délmagyarország, (19) 190. p. 4. (1943)

Dr. Hevesi Géza angol nyelvszak előadója a szegedi egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 192. p. 6. (1943)

Sík Sándor előadása Marosvásárhelyen : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 192. p. 6. (1943)

"Kortünetek és korfeladatok" : Dr. Blazovich Jákó előadása a Szent Imre-kollégium ifjusági [!ifjúsági] értekezletén. Délmagyarország, (19) 194. p. 4. (1943)

"A jog- és államtudományi kar további intézkedésig átmenetileg szünetel" : megjelent a Horthy Miklós-Tudományegyetem tanrendje az 1943-44. év első felére. Délmagyarország, (19) 198. p. 5. (1943)

Szeptember 16-án kezdődnek az előadások a szegedi egyetemen. Délmagyarország, (19) 203. p. 6. (1943)

Meleg szerettel, családias hangulatú ünnepségen köszöntötték munkatársai az 50 éves Szent-Györgyi Albertet : üdvözlő levelek és táviratok az ország minden részéből. Délmagyarország, (19) 210. p. 5. (1943)

A szegedi egyetem jogi kara január 1-én megnyílik : Fröhlich Pál prorektor bejelentése a Horthy Miklós-tudományegyetem tanévnyitó ülésén : Kramár Jenő rektor a csecsemővédelem intezívebbé tételét sürgette székfoglaló beszédében. Délmagyarország, (19) 215. pp. 3-4. (1943)

Csányi Piroska: Kollégiumi diákélet Szegeden : nincs elég hely a tanulóifjúság számára : az intézetek vezetői nyilatkoznak a kollégiumok fejlesztéséről. Délmagyarország, (19) 224. p. 6. (1943)

Az egyetem adománya a Vöröskeresztnek : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 224. p. 8. (1943)

Neves előadók és színvonalas előadások az Egyetembarátok idei előadássorozatában. Délmagyarország, (19) 224. p. 9. (1943)

Löbner Walter lipcsei egyetemi tanár előadása az Egyetem Barátainak Egyesületében. Délmagyarország, (19) 227. p. 5. (1943)

A Horthy Miklós-tudományegyetem francia lektorátusa az Alliance Francaise keretében a város közönsége részére ingyenes tanfolyamot rendez : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 227. p. 6. (1943)

Bizonytalanná vált az egyetem jogi karának januári megnyitása : a jövő héten az egyetemi tanács megjelenik a kultuszminiszternél. Délmagyarország, (19) 228. p. 3. (1943)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 232. p. 6. (1943)

A termőföld meghódítása : Dr. Koch Sándor szabadegyetemi előadása Malthusról és Liebigről. Délmagyarország, (19) 233. p. 4. (1943)

Az egyetem jogi karának költségeit törölték az állami költségvetésből : 1944-ben sem nyílik meg a Horthy Miklós-tudományegyetem jogi fakultása. Délmagyarország, (19) 237. p. 3. (1943)

Banner János árpádházkorabeli [!árpád ház korabeli] templomot és sírokat tárt fel Zenta közelében : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 237. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 238. p. 6. (1943)

A föld termőtalaja a lakosság hatszorosának táplálására is képes : Dr. Eperjessy György szabadegyetemi előadása a világ kenyérproblémájáról. Délmagyarország, (19) 239. p. 5. (1943)

Szabadegyetemi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 244. p. 6. (1943)

Középkori haláltáncok : Dr. Kozáky István szabadegyetemi előadása. Délmagyarország, (19) 245. p. 4. (1943)

Ivanovics György egyetemei nyilvános rendes tanár. Délmagyarország, (19) 245. p. 6. (1943)

Sík Sándor új drámája, az Égigérő torony a szegedi színházban kerül színre. Délmagyarország, (19) 247. p. 9. (1943)

Szabadegyetemi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 249. p. 6. (1943)

A cselekvő gondolat : Dr. Berky Imre történetfilozófus előadása. Délmagyarország, (19) 250. p. 5. (1943)

Orvosi szakülés : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 253. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 255. p. 7. (1943)

Az egyetemi tanács ismertette a kultuszminiszternek az egyetem legidőszerűbb kérdéseit. Délmagyarország, (19) 256. p. 3. (1943)

Szeged népélete : Bálint Sándor néprajzi tudós előadása. Délmagyarország, (19) 256. p. 4. (1943)

A gyermektelenség problémája : Dr. Batizfalvy János előadása. Délmagyarország, (19) 257. p. 6. (1943)

Csányi Piroska: A mai emberiség a hőse az "Égigérő torony"-nak : Sík Sándor darabjának aktualitásáról, formanyelvéről és szereplőiről beszél. Délmagyarország, (19) 258. p. 7. (1943)

Vidéki egyetemek közötti országos vivómérkőzés [!vívómérkőzés]. Délmagyarország, (19) 258. p. 10. (1943)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 261. p. 7. (1943)

A szerb politika hét évtizede : Dr. Hadrovics László előadása. Délmagyarország, (19) 262. p. 6. (1943)

Orvosi szakülés : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 265. p. 6. (1943)

Ivanovics György egyetemi tanár előadása : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 266. p. 6. (1943)

Küzdelem a kiütéses tifusz [!tífusz] ellen : Kanyó Béla egyetemi tanár érdekes előadása. Délmagyarország, (19) 268. p. 2. (1943)

A szegedi egyetemi ifjuság [!ifjúság] "magyar szellem"-estje : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 268. p. 6. (1943)

Ivanovics György egyetemi tanár előadása a háborus [!háborús] táplálkozásról : a Vöröskereszt közegészségügyi előadássorozata. Délmagyarország, (19) 269. p. 5. (1943)

Az egyetemi ifjúság "magyar szellem"-estje. Délmagyarország, (19) 270. p. 8. (1943)

Szent-Györgyi Albert székfoglalója a debreceni Tisza István-tudományos Társaságban : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 271. p. 5. (1943)

Orvosi szakülés : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 271. p. 5. (1943)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 273. p. 6. (1943)

Sík Sándor előadása : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 273. p. 6. (1943)

Szász Ferenc: Az égig érő torony : Sík Sándor színművének bemutatója. Délmagyarország, (19) 273. p. 7. (1943)

Magyar nemesség az újkorban : Tóth László egyetemi tanár előadása. Délmagyarország, (19) 274. p. 5. (1943)

"Sub auspiciis gubernatoris" doktorráavatás a szegedi egyetemen : a Kormányzó urat báró dr. Wlasics Gyula államtitkár képviseli az ünnepségen. Délmagyarország, (19) 270. p. 3. (1943)

Kormányzógyürüs [!kormányzógyűrűs] doktorrá avatták Vincze Sándor tanitóképzőintézeti [!tanítóképző intézeti] tanárt : szebb névnapi köszöntéssel nem léphetnénk a Kormányzó úr elé - mondotta Kramár rektor. Délmagyarország, (19) 277. pp. 3-4. (1943)

Színes filmmel vadmadarak nyomában : dr. Homokai-Nagy [!Homoki-Nagy] István nagysikerű előadása. Délmagyarország, (19) 277. p. 5. (1943)

Orvosi szakülés : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 277. p. 6. (1943)

Sík Sándor előadása a keresztény himnuszköltészetről. Délmagyarország, (19) 278. p. 5. (1943)

Felolvasó ülés a Dugonics-Társaságban : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 278. p. 6. (1943)

A Dugonics-Társaság felolvasó ülése. Délmagyarország, (19) 282. p. 4. (1943)

Beiratkozások az egyetemre. Délmagyarország, (19) 283. p. 6. (1943)

Érdekes előadások az orvosi szakülésen : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 283. p. 7. (1943)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 284. p. 6. (1943)

Szent-Györgyi Albert előadása Debrecenben az izommal kapcsolatos kutatásainak eredményéről. Délmagyarország, (19) 285. p. 4. (1943)

Szegedi egyetem jogi karának szüneteltetése feletti sajnálkozását fejezte ki a felsőház egyik szónoka. Délmagyarország, (19) 286. p. 3. (1943)

Természettudományi szakülés : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 287. p. 8. (1943)

Vissza az iskolához : Halasy-Nagy József professzor felsőházi beszéde. Délmagyarország, (19) 290. p. 5. (1943)

Az egyetembarátok természettudományi szakosztályának ülése : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 270. p. 8. (1943)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 267. p. 6. (1943)

Orvosi szakülés : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 259. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 226. p. 6. (1943)

Kölni orvosprofesszor előadása az egyetembarátok rendkívüli orvosi szakülésén : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 119. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 107. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 79. p. 6. (1943)

Francia előadás az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 65. p. 9. (1943)

Természettudományi szakülés : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 65. p. 8. (1943)

Szabadegyetemi előadás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 39. p. 5. (1943)

Az egyetemi karok és hivatalok adománya : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 31. p. 3. (1943)

Kinevezések az egyetemen, főiskolán, egyéb tanintézeteknél és az OTI-nál. Délmagyarország, (19) 6. p. 5. (1943)

Beretzk Péter: A fehértavi kiskirály bukása. Délmagyarország, (19) 212. p. 7. (1943)

Pataki (Polczner) Lajos : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 1. p. 4. (1943)

Fodor Ferenc : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 2. p. 4. (1943)

Dékány Lőrincné született Fenyvesi Ilona : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 2. p. 6. (1943)

Özv. Masa Gyuláné született Szekula Irén : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 2. p. 6. (1943)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 3. p. 6. (1943)

Dr. Dózsa Emil : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 4. p. 4. (1943)

Pénteken temetik Buócz főkapitányhelyettes tragikusan elhunyt hadnagy fiát. Délmagyarország, (19) 5. pp. 3-4. (1943)

Grünfeld Gézáné született Krämer Margit : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 5. p. 6. (1943)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 6. p. 7. (1943)

Flesch Imre : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 9. p. 6. (1943)

Megállapították a közúti híd öngyilkosának személyazonosságát : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 9. p. 6. (1943)

Blau Andor : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 10. p. 6. (1943)

Négy nap alatt a második közsegélyes halt meg ugyanabban a lakásban : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 10. p. 6. (1943)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 11. p. 7. (1943)

Megfojtotta a lopott fa a tolvajt. Délmagyarország, (19) 14. p. 3. (1943)

Szőke Dezső : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 14. p. 6. (1943)

Özv. Borbola Istvánné halála : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 15. p. 6. (1943)

Meghalt a lúgköves öngyilkos : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 16. p. 6. (1943)

Stein Jakab : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 18. p. 6. (1943)

Halálozás : özv. Zombori Rónay Jenőné. Délmagyarország, (19) 18. p. 6. (1943)

Halálozás : Stein Jakab. Délmagyarország, (19) 18. p. 6. (1943)

Kaufmann Károly : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 19. p. 7. (1943)

Schwartz Adolf : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 19. p. 8. (1943)

Reis Vilmos : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 19. p. 8. (1943)

Dr. Szécsi György : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 19. p. 8. (1943)

Freund István : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 20. p. 4. (1943)

Dr. Stark István : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 20. p. 6. (1943)

Dr. Fischer Endre János : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 23. p. 7. (1943)

Szántó Ernő : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 27. p. 6. (1943)

Kohn Miklós : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 28. p. 7. (1943)

Meghalt a csütörtöki villamosgázolás áldozata. Délmagyarország, (19) 30. p. 8. (1943)

Hubert Ármin : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 31. p. 6. (1943)

Halász József : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 33. p. 6. (1943)

Pókai Elek halála. Délmagyarország, (19) 35. p. 5. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 35. p. 6. (1943)

Grüner Géza halála. Délmagyarország, (19) 39. p. 4. (1943)

Grüner Géza : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 39. p. 6. (1943)

Temmer bácsi pártéja a saját haláláról. Délmagyarország, (19) 40. p. 6. (1943)

Belehalt sérüléseibe az utcai gázolás áldozata : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 40. p. 6. (1943)

Özv. Hoffmann Ignácné született Singer Aranka : [gyászejelentés]. Délmagyarország, (19) 41. p. 6. (1943)

Arányi Imre : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 41. p. 6. (1943)

Dr. Kemény László István : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 42. p. 9. (1943)

Drinóczky László : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 43. p. 6. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 43. p. 6. (1943)

Muhárszky András : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 44. p. 6. (1943)

Pogány Sándor : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 48. p. 8. (1943)

Özv. Krausz Simonné született Krausz Hermin : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 49. p. 6. (1943)

Köszönetnyilvánítás : Lukich Erzsébet. Délmagyarország, (19) 49. p. 7. (1943)

Erdélyi Jánosné született Dobó Etelka : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 53. p. 6. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 56. p. 5. (1943)

Özv. Kelter Mátyásné született Schönbaum Anna : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 60. p. 9. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 61. p. 5. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 63. p. 6. (1943)

Köszönetnyilvánítás : Seller Péter. Délmagyarország, (19) 65. p. 8. (1943)

Köszönetnyilvánítás : Kántor Ferenc. Délmagyarország, (19) 65. p. 8. (1943)

Özv. Susula Jánosné : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 66. p. 6. (1943)

Engel János : [munkatársak gyászjelentése]. Délmagyarország, (19) 66. p. 6. (1943)

Engel János : [család gyászjelentése]. Délmagyarország, (19) 66. p. 6. (1943)

Meghalt, mert szeretett... : a lőttfejű férfiholttest a lóversenytér mögötti árokban. Délmagyarország, (19) 67. p. 5. (1943)

Engel János temetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 67. p. 6. (1943)

Kifogták a Tiszából a hat hét előtt öngyilkossá lett idegbeteg nő holttestét : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 67. p. 6. (1943)

Elhunyt Heiner Lajos orvos : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 68. p. 5. (1943)

Lauber József : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 68. p. 6. (1943)

Eltemették Viktor István ítélőtáblai bírót : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 69. p. 6. (1943)

Heiner Lajos temetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 69. p. 6. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 69. p. 6. (1943)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 74. p. 7. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 79. p. 6. (1943)

Özv. Singer Viktorné : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 81. p. 6. (1943)

Köszönetnyilvánítás : Susula Jánosné. Délmagyarország, (19) 82. p. 8. (1943)

Széll András : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 82. p. 8. (1943)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 83. p. 5. (1943)

Köszönetnyilvánítás : Széll András. Délmagyarország, (19) 82. p. 8. (1943)

Halálos gázolás. Délmagyarország, (19) 86. p. 6. (1943)

Eltemették Gömöry Andor törvényszéki tanácselnököt : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 87. p. 6. (1943)

Fejbelőtte magát a Bertalan emlékműnél egy harmadéves tanárjelölt. Délmagyarország, (19) 90. p. 5. (1943)

Halálos baleset a keramitgyárban : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 90. p. 6. (1943)

Komlós Andorné született Klein Mária : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 93. p. 9. (1943)

Benke Gedeon halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 100. p. 6. (1943)

Lévai Henrik : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 102. p. 6. (1943)

Egy régi színész halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 102. p. 6. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 103. p. 5. (1943)

Sebestyén József : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 103. p. 6. (1943)

Köszönetnyilvánítás : Lévai Henrik. Délmagyarország, (19) 104. p. 8. (1943)

Sebestyén József : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 104. p. 8. (1943)

Partenschlager Lajos : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 104. p. 9. (1943)

Glück Lipótné született Tardos Anna : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 104. p. 9. (1943)

Szíven lőtte magát egy postaaltiszt. Délmagyarország, (19) 106. p. 6. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 109. p. 5. (1943)

Schillinger Kálmán : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 109. p. 6. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 110. p. 9. (1943)

Csáky János : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 111. p. 6. (1943)

Weil Emil : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 112. p. 7. (1943)

Neufeld Sámuel : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 113. p. 6. (1943)

Bartuska Miksa halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 114. p. 6. (1943)

Nagy Mihály : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 117. p. 6. (1943)

Nemes Allaga Rudolf : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 118. p. 6. (1943)

Mezei József : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 118. p. 6. (1943)

Öngyilkosság égő spiritusszal : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 118. p. 6. (1943)

Réti Jakab : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 119. p. 7. (1943)

Nemes Allaga Rudolf : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 119. p. 7. (1943)

Tisztázatlan körülményű halálos villamosgázolás a Kossuth Lajos sugárúton. Délmagyarország, (19) 120. p. 4. (1943)

Özv. Csányi Jánosné halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 122. p. 8. (1943)

Fischer Jenő : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 124. p. 6. (1943)

Reich Sándor : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 124. p. 6. (1943)

Eltemették özv. Csányi Jánosnét : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 124. p. 6. (1943)

Meghalt Reich Sándor ékszerész : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 124. p. 6. (1943)

Köszönetnyilvánítás : Milos Péter. Délmagyarország, (19) 127. p. 9. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 128. p. 6. (1943)

Tömény aszpirinoldatot ivott egy idős asszony, a mérgezésbe belehalt : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 132. p. 6. (1943)

Özv. Schwarz Ferencné : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 133. p. 6. (1943)

Rziha Sándor : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 134. p. 6. (1943)

A vonat kerekei lefejeztek egy kalauzt : Öngyilkosság vagy véletlen szerencsétlenség? Délmagyarország, (19) 135. p. 5. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 135. p. 6. (1943)

Szűkös anyagi körülményei miatt lett öngyilkos a Róna utcai cselédlány : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 136. p. 6. (1943)

Winter Emil : [család gyászjelentése]. Délmagyarország, (19) 137. p. 4. (1943)

Winter Emil : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 137. p. 7. (1943)

Winter Emil : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 137. p. 7. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 137. p. 7. (1943)

Oberst József : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 137. p. 7. (1943)

Köszönetnyilvánítás : Rziha Sándor. Délmagyarország, (19) 138. p. 8. (1943)

Nem készült el délre az ebéd : felakasztotta magát az érzékeny feleség. Délmagyarország, (19) 142. p. 4. (1943)

Glöckner Józsefné született Auer Anna : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 144. p. 6. (1943)

Eltemették Glöckner Józsefnét : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 145. p. 6. (1943)

Grünbaum Izidor : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 145. p. 7. (1943)

Férje féltékenysége miatt felakasztotta magát egy újszegedi asszony. Délmagyarország, (19) 146. p. 6. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 148. p. 9. (1943)

Özv. Salamon Adolfné született Sziklai Malvin : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 148. p. 9. (1943)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 151. p. 7. (1943)

Bolgár Lajos : [család gyászjelentése]. Délmagyarország, (19) 152. p. 6. (1943)

Bolgár Lajos : [alkalmazottainak gyászjelentése]. Délmagyarország, (19) 152. p. 6. (1943)

Keszthelyi Béla táblabíró halála. Délmagyarország, (19) 157. p. 4. (1943)

Csikós Mihály : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 157. p. 7. (1943)

Eltemették Dr. Keszthelyi Béla táblabírót. Délmagyarország, (19) 158. p. 2. (1943)

Gajdacsi János : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 160. p. 8. (1943)

Winkler Mihály : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 162. p. 6. (1943)

Özv. jobaházi Dőry Ádámné született Notty Teréz : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 164. p. 6. (1943)

Dr. Balogh István plébános gyásza : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 164. p. 7. (1943)

Eltemették özv. Dőry Ádámnét : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 166. p. 9. (1943)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 166. p. 10. (1943)

Belehalt a késszúrásokba : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 167. p. 7. (1943)

Mocsai Lajos : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 168. p. 4. (1943)

Nagy Antal : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 168. p. 5. (1943)

Nagy Antal nyugalmazott táblai tanácselnök elhunyt : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 168. p. 6. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 170. p. 6. (1943)

Dr. Sebők Vilmos : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 173. p. 7. (1943)

Dr. Bugyi Istvánné halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 174. p. 7. (1943)

Előre bejelentette öngyilkosságát : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 176. p. 7. (1943)

Rejtélyes öngyilkosság : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 176. p. 7. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 177. p. 6. (1943)

Lelkiismeretfurdalásában [!lelkiismeret-furdalásában] felakasztotta magát a részeges fuvaros, aki halálba üldözte feleségét. Délmagyarország, (19) 179. p. 6. (1943)

Klein Manó : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 179. p. 7. (1943)

Jól sikerült halászat után a Tiszába fulladt Ferenczy Sándor kisvasúti tisztviselő. Délmagyarország, (19) 181. p. 4. (1943)

Dr. Glück István : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 184. p. 8. (1943)

Muntyán István halála. Délmagyarország, (19) 186. p. 3. (1943)

Emlékek Muntyán Istvánról, egy letűnt napsugaras kor nagy egyéniségéről. Délmagyarország, (19) 187. p. 5. (1943)

Dr. Muntyán István : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 187. p. 7. (1943)

Muntyán István temetése : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 188. p. 6. (1943)

Meghalt a Bécsi körúton történt gázolás áldozata : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 188. p. 6. (1943)

Feith Ignác : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 189. p. 4. (1943)

Köszönetnyilvánítás : Glück István. Délmagyarország, (19) 189. p. 4. (1943)

Farkas Árpád halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 189. p. 9. (1943)

Szabó Pálné született Schmidt Mária : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 191. p. 7. (1943)

Dr. moóri Glattfeld Gyula érsek, csanádi püspök : 1874-1943. Délmagyarország, (19) 196. pp. 1-2. (1943)

Pénteken temeti Szeged nagy főpap halottját. Délmagyarország, (19) 197. pp. 3-4. (1943)

Epizódok az érsek életéből. Délmagyarország, (19) 197. p. 4. (1943)

Koszorúk beláthatatlan tömege Glattfelder érsek budapesti ravatalán. Délmagyarország, (19) 198. p. 2. (1943)

Ma érkezik haza Glattfelder érsek koporsója. Délmagyarország, (19) 198. p. 3. (1943)

A Szentatya fájdalmasan vette a hírt Glattfelder érsek püspök haláláról : Maglione bíboros távirata. Délmagyarország, (19) 199. p. 2. (1943)

A gyászoló Szeged fájdalmas hódolata halott főpapjának ravatalánál. Délmagyarország, (19) 199. pp. 3-4. (1943)

Varga Gyula : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 208. p. 7. (1943)

Weinmann Antal : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 209. p. 7. (1943)

Özv. Kertész Adolfné született Schwarz Róza : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 209. p. 7. (1943)

A szegedi reformátusok gyásza Glattfelder érsek halála felett : Csanád vármegye közgyűlése az elhunyt egyházfő emlékét jegyzőkönyvében örökítette meg. Délmagyarország, (19) 211. p. 3. (1943)

Szeles Irma : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 213. p. 6. (1943)

Id. Remzső Nándor : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 213. p. 7. (1943)

Halálra gázolt a villamos egy főhadnagyot. Délmagyarország, (19) 215. p. 4. (1943)

Török János : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 216. p. 7. (1943)

Özv. Ekker Istvánné született Juhász Teréz : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 216. p. 7. (1943)

Szommer Bandi halála. Délmagyarország, (19) 217. p. 6. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 218. p. 8. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 218. p. 8. (1943)

Özv. Dr. Kertész Zsigmondné született Krahl Adél : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 220. p. 6. (1943)

Özv. Kanitz Lőrincné született Weiszenböck Emma : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 223. p. 6. (1943)

Lakatos Sándorné született Válik Veronika : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 224. p. 8. (1943)

Köszönetnyilvánítás : Deák Józsefné. Délmagyarország, (19) 229. p. 9. (1943)

Halott a bezárt lakásban. Délmagyarország, (19) 229. p. 9. (1943)

Meghalt a gázmérgezéssel közkórházba szállított cselédlány : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 236. p. 5. (1943)

Cziner Zsiga : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 238. p. 6. (1943)

Ivócimborája ölébe hajtotta fejét és meghalt : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 238. p. 6. (1943)

Köszönetnyilvánítás : Ludvig Lajosné szül. Busa Erzsébet. Délmagyarország, (19) 241. p. 8. (1943)

Lakatos Sándor : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 241. p. 8. (1943)

Piroska Árpád : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 243. p. 4. (1943)

Hirtelen halál az utcán : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 243. p. 6. (1943)

Kocsis Ferenc : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 248. p. 2. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 248. p. 5. (1943)

Akasztott ember az almafán : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 248. p. 5. (1943)

Vercsek Gyula : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 248. p. 6. (1943)

Szalay József : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 251. p. 6. (1943)

Arany (Krausz) Róza : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 255. p. 6. (1943)

Köszönetnyilvánítás : Szalay József. Délmagyarország, (19) 258. p. 8. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 258. p. 8. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 259. p. 6. (1943)

Menyhei Mihály : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 266. p. 6. (1943)

Özv. Pónyai Pisurnyi Mihályné született Csóti Julianna : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 268. p. 7. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 270. p. 9. (1943)

Betegsége miatt felakasztotta magát egy 82 éves öregember : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 271. p. 5. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 273. p. 6. (1943)

Régi szegedi bíró halála : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 274. p. 6. (1943)

Pintér András : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 280. p. 6. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 282. p. 6. (1943)

Zeisler Sándor : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 282. p. 6. (1943)

Kurta János : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 287. p. 10. (1943)

Köszönetnyilvánítás : Guczi János. Délmagyarország, (19) 287. p. 10. (1943)

Katona Andor : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 290. p. 7. (1943)

Özv. Reininger Jakabné : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 291. p. 6. (1943)

Spitzer Ignác : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 293. p. 6. (1943)

Heinrich Kálmánné született Fülep Ilona : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 293. p. 6. (1943)

Dr. Gerő Samu : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 293. p. 6. (1943)

Hirtelen halál : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 293. p. 7. (1943)

Holländer Gyula : [gyászjelentés]. Délmagyarország, (19) 294. p. 6. (1943)

Halálozás : [rövid hír]. Délmagyarország, (19) 294. p. 6. (1943)

Tukats Sándor and Purgly Magdolna: 26000 pengő folyt be Szegeden a Főméltóságú Asszony segélyakciójára : Dr. Tukats Sándor főispán köszönetnyilvánítása és nyilvános elszámolása az akció lebonyolításáról. Délmagyarország, (19) 1. p. 3. (1943)

Napirenden a tanyakérdés : Mit tartalmaz a belügyminiszter törvényjavaslata s hogyan fejlődött az elmult [!elmúlt] években Szegeden a tanyaprobléma megoldása? : a központok kialakítása. Délmagyarország, (19) 3. pp. 3-4. (1943)

Országos kubikus-kongresszus Szegeden. Délmagyarország, (19) 3. p. 4. (1943)

A szegedi utcanevek és névváltozások : Dr. Zolnai Béla professzor javaslata: a Tisza Lajos-körut [!körút] északi részét nevezzék el a hősi halált halt Kormányzó-helyettesről. Délmagyarország, (19) 8. p. 5. (1943)

Százhúsz kiképzett nő légoltalmi egészségügyi gyakorlata és záróvizsgája a Belvárosban : eddig 800 szegedi nőt szerveztek be és képeztek ki egészségügyi szolgálatra : vasárnap Rókuson tartanak gyakorlatszerű záróvizsgát. Délmagyarország, (19) 20. p. 3. (1943)

Csányi Piroska: Mentsük meg az első szegedi fogadalmi templomot. Délmagyarország, (19) 25. p. 6. (1943)

Szeged hivatása a népépítészet megmentése terén : Padányi Gulyás Jenő szabadegyetemi előadása. Délmagyarország, (19) 28. p. 7. (1943)

A délvidéki szerbség hüségnyilatkozata [!hűségnyilatkozata] : szeretnénk ugy [!úgy] élni, mint 25 évvel ezelőtt. Délmagyarország, (19) 33. p. 2. (1943)

Szegedre és Szolnokra a háború után fontos szerep vár a tiszai hajózás terén : írja a Regime Francista. Délmagyarország, (19) 41. p. 2. (1943)

Nagy munkáshiány a szegedi ipari szakmában : a múlt évben 515 segédet avatott és 2980 segédet tart nyilván a szegedi ipartestület. Délmagyarország, (19) 60. p. 6. (1943)

A szegedi piaristák ünnepe ünnepe a rend magyarországi megtelepedésének 300-ik évfordulója alkalmából. Délmagyarország, (19) 64. p. 3. (1943)

Érsek-püspöki méltóságban a csanádi egyházmegye élén marad Glattfelder Gyula. Délmagyarország, (19) 65. p. 3. (1943)

600 ezer pengő állami kölcsönt és 100 ezer pengő államsegélyt kap a város az exporthűtőház építésére : 1 millió 400 ezer pengőt kér a város a Szent György-utcai bérházért : nyolc fillérre emelik a Széchenyi-téri bérszékek helyfogalási dijat [!díját] : egy hónapnál több betegszabdságot engedélyez a kisgyülés [!kisgyűlés] városi tisztviselőknek : felemelik az adóhivatali érettségizett ideiglenes alkalmazottak fizetését. Délmagyarország, (19) 71. p. 2. (1943)

Szegeden is bevezették a husjegyrendszert [!húsjegyrendszert] : ezentul [!ezentúl] mindenféle hust [!húst] és husból [!húsból] készült árut csak jegyre lehet vásárolni : a sorbanállás kiküszöbölése végett husvásárló [!húsvásárló] körzetekre osztották a várost. Délmagyarország, (19) 72. p. 3. (1943)

Reményi-Schneller Lajos pénzpolitikájának méltatása az egyetemen : Csikós Nagy Béla egyetemi magántanár előadása Magyarország háborús pénzpolitikájáról. Délmagyarország, (19) 74. p. 2. (1943)

Scheel német diákvezér látogatása Szegeden. Délmagyarország, (19) 74. p. 3. (1943)

Horgost törvénykezésileg Szegedhez csatolták. Délmagyarország, (19) 76. p. 3. (1943)

Április 8-ára kitűzte a város a volt Pátria-cipőgyár épületének árverését : a jelenlegi bérlő ragaszkodik összes eddig megszerzett jogaihoz. Délmagyarország, (19) 77. p. 4. (1943)

Rendeletek a légitámadás következtében hajléktalanná váltak elhelyezéséről, gyógykezeléséről és a házak felépítéséről. Délmagyarország, (19) 109. p. 4. (1943)

Érdekes szabadegyetemi előadás a Délvidék nemzetiségi viszonyairól. Délmagyarország, (19) 86. p. 5. (1943)

Mi történt a fehértói halgazdasággal? : kiszáradtak a halastavak, ki kell árusítani a halállományt : fel kell szántani és be kell vetni a kiszáradt medencéket. Délmagyarország, (19) 89. p. 3. (1943)

Krumplit, kukoricát, babot termelnek az idén az újszegedi strandon : miért nem lehet konyhakertészetre berendezkedni a nyilvános parkokban : nagy lendületnek indult a vitamingazdálkodás. Délmagyarország, (19) 92. p. 5. (1943)

Ma 24 éve indult el hódító útjára a szegedi ellenforradalom : az évfordulón néma megemlékezéssel ünnepli a város a történelmi eseményt. Délmagyarország, (19) 102. p. 5. (1943)

Szeged kapta az első Nemzetvédelmi Kereszt-díszzászlót : júniusban országos ünnepség keretében szentelik fel a zászlót. Délmagyarország, (19) 115. p. 4. (1943)

Gulácsi Irén mondja a szoborleleplező beszédet a mai Tömörkény-ünnepen : a szoborleleplezésen képviselteti magát a Magyar Tudományos Akadémia és jelen lesznek az ország legelőkelőbb irodalmi társaságai. Délmagyarország, (19) 116. p. 5. (1943)

A 80 éves Herczeg Ferenc ünneplése a DMKE közgyűlésén : "Szeged nekem második édesanyám és itt lettem magyarrá" - mondotta beszédében Herczeg Ferenc : a magyar toll fejedelmének előadása a magyar nő kötelességeiről. Délmagyarország, (19) 126. p. 3. (1943)

Impozáns megmozdulás volt a Szentlélek Szövetség szegedi ünnepe. Délmagyarország, (19) 126. p. 6. (1943)

A délszláv tanszék felállításáról és a Tiszai Halbiológiai Intézet létesítéséről nyilatkozik a szegedi egyetem két tudós professzora : Koltay-Kasztner: "Jólképzett és megbízható szerb és horvát tanárokra van szükség". Délmagyarország, (19) 133. p. 5. (1943)

Szektáriánusok romboló tevékenysége a szegedi tanyavilágban. Délmagyarország, (19) 134. p. 4. (1943)

Harangozás közben hódol Szeged törvényhatósága Magyarország Nagyurának. Délmagyarország, (19) 136. p. 2. (1943)

Felemelték a kenyér- és lisztfejadagot : a kenyéradag napi 20 deka, a finomlisztadag havi 2 kiló személyekint : nagyven pengőben állapították meg a buza árát. Délmagyarország, (19) 141. p. 3. (1943)

Kállay Miklós miniszterelnök és a kormány tagjai Szegeden az Alföldi Bizottság ülésén : a miniszterelnök és Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter fontos bejelentéseket tesz a színházban tartandó nagygyülésen [!nagygyűlésen]. Délmagyarország, (19) 143. p. 3. (1943)

Kérédy-Katona János: A magyarországi szerbek vallási uniójának ügye. Délmagyarország, (19) 146. p. 4. (1943)

Szegedi győzelmek a palicsi úszókongresszus első napján. Délmagyarország, (19) 172. p. 9. (1943)

Mussolini ajándékának kalandos útja a monrupinói márványbányától Szegedig : Dr. Bokor Pál ismerteti a legutóbbi közgyűlésen elhangzott interpelláció előzményeit : Kinek van joga rendelkezni a márványtömbök felett és mire használhatól fel azok? Délmagyarország, (19) 176. p. 4. (1943)

Tízezres tömegek zarándokolnak messze földről az alsóvárosi Havi Búcsúra. Délmagyarország, (19) 176. p. 5. (1943)

Vitéz Horthy István emlékének megörökítése Szegeden : tárgyalások egy országos emlékmű felállítására : Tápay Antal két szobormodellje. Délmagyarország, (19) 178. p. 3. (1943)

Kozma Béla: "Fehér arany", a szegedkörnyéki [!Szeged környéki] kisemberek új jövedelmi forrása : kitűnően jövedelmező iparrá fejlesztették az angora [!angóra] nyúltenyésztést és a gyapjufonálsodrást [!gyapjúfonálsodrást]. Délmagyarország, (19) 178. p. 7. (1943)

Tízezer szegedi ipari munkás ujrendszerü [!új rendszerű] tüdővizsgálata : Szegeden alkalmazzák először a futószalagos Röntgen-átvilágítást. Délmagyarország, (19) 185. p. 4. (1943)

Szegeden rövidesen felállítják a kisegítő karhatalmi alakulatot : Dr. Buócz B. főkapitányhelyettes nyilatkozata. Délmagyarország, (19) 189. p. 7. (1943)

"A magyar nemzet Kormányzóhelyettesétől várta a magyar birodalmi gondolat újjáéledését". Délmagyarország, (19) 195. pp. 3-4. (1943)

Nyilas alkonyból nem lesz még egyszer nyilas hajnalhasadás! Délmagyarország, (19) 199. p. 4. (1943)

"Herczeg Ferenc Szegeden döbbent rá, hogy számára a kultúrélet egyetlen igaz formája a magyar élet" : Madácsy László előadása a 80 éves írófejedelemről a DMKE ünnepi ülésén. Délmagyarország, (19) 215. p. 5. (1943)

Cipőgyári alkalmazottak önellátási alapja vette bérbe a Szobotka-féle birtok 112 holdas parcelláját. Délmagyarország, (19) 226. p. 4. (1943)

November 3-án megkezdődik a tanítás minden iskolában : élénk vita a közigazgatási bizottságban az utadó körül : a pénzügyigazgató interveniál az elkobzott szaharinkészletek felszabadítása érdekében. Délmagyarország, (19) 234. pp. 3-4. (1943)

Felemelték a városi közkórház ápolási díjait : október 1-i hatállyal drágább lett a kórházi kezelés. Délmagyarország, (19) 234. p. 5. (1943)

A városi múzeum részére adják oda a Lloyd-palotát : Dr. Beratzk Péter közgyülési [!közgyűlési] inditványt nyujtott [!nyújtott] be Pálfy József polgármesterhez. Délmagyarország, (19) 259. p. 3. (1943)

Magyar László: Kéthly Anna ma is Szeged képviselőjének érzi magát. Délmagyarország, (19) 262. p. 5. (1943)

Debre Péter kórházi igazgató-főorvost másodszor is felmentette a törvényszék : megnyugtató bizonyitékok [!bizonyítékok] hiányában hoza meg felmenő [!felmentő] itéletét a törvényszék. Délmagyarország, (19) 266. p. 5. (1943)

Szentkláray Jenő Délmagyarország százéves történetírója. Délmagyarország, (19) 281. p. 4. (1943)

Dr. Pálfy József polgármester jelentése Szeged közellátási helyzetéről. Délmagyarország, (19) 288. p. 5. (1943)

Szeged után Debrecenben is szétugrott a nyilaspárt : 1939-ben 18.536 párttag volt, 1943-ban 942. Délmagyarország, (19) 295. p. 5. (1943)

A nyilas eszmeáramlatok alkonya Szegeden : külsőségek és tüntetések. Délmagyarország, (19) 186. p. 5. (1943)

A nyilas eszmeáramlatok alkonya Szegeden : a Nyilaskereszt Párt egyeduralma és kettészakadása : palotaforradalomra készülnek a hungaristák Szálasi ellen. Délmagyarország, (19) 187. p. 5. (1943)

A nyilas eszmeáramlatok alkonya Szegeden : az ideológia zűrzavarba fulladt, a tények beszélnek. Délmagyarország, (19) 188. p. 5. (1943)

A nyilas eszmeáramlatok alkonya Szegeden : a párttagok és a szimpatizánsok : menekülés a süllyedő hajóról : a szegedi nyilasképviselő válaszuton. Délmagyarország, (19) 189. p. 5. (1943)

A nyilas eszmeáramlatok alkonya Szegeden : a magyar gazdák józanságán megbukott a tanyai nyilas szervezkedés. Délmagyarország, (19) 190. p. 4. (1943)

A nyilas eszmeáramlatok alkonya Szegeden : Göller Lajos a szegedi polgárok nyilas tanítómestere : Hubay vacsora a Csónakázó Egyesület klubházában : a végeredmény: semmi. Délmagyarország, (19) 191. p. 5. (1943)

Bálint Sándor: Szegedi nép, szegedi irodalom. Délmagyarország, (19) 76. p. 4. (1943)

Bálint Sándor: A szegedi tanyavilág kialakulása. Délmagyarország, (19) 195. p. 8. (1943)

Bálint Sándor: A szegedi tanyák népe : 1. [rész]. Délmagyarország, (19) 218. p. 4. (1943)

Bálint Sándor: A szegedi tanyák népe : [2. rész]. Délmagyarország, (19) 224. p. 8. (1943)

Bálint Sándor: A szegedi tanyák népe : [3. rész]. Délmagyarország, (19) 229. p. 4. (1943)

Bálint Sándor: A "Bálint-Suite". Délmagyarország, (19) 252. p. 9. (1943)

Bálint Sándor: Szeged népi multja [!múltja]. Délmagyarország, (19) 264. p. 6. (1943)

Fricsay Ferenc a tanárképző főiskola kamarakórusának munkájáról. Délmagyarország, (19) 116. p. 9. (1943)

Csányi Piroska: A filharmonikusok hangversenye. Délmagyarország, (19) 277. p. 7. (1943)

Kertész Lajos szereplése a budapesti rádióban. Délmagyarország, (19) 33. p. 7. (1943)

Jövő vasárnap lesz a SZEI vegyeskarának bemutatkozó hangversenye. Délmagyarország, (19) 76. p. 9. (1943)

Kovács Jolán külföldi sikere. Délmagyarország, (19) 209. p. 7. (1943)

Ismeretlen adatok Posonyi Ignácról, a szegedi közkórház megalapítójáról. Délmagyarország, (19) 82. p. 6. (1943)

Egy szegedi ötvösművész a német fejedelmek udvarában : az ismeretlen Szegedi György nyomában, az alföldi ötvösművészet fénykorában. Délmagyarország, (19) 25. p. 4. (1943)

Újabb adatok Szegedi György ötvösmesterről : a müncheni állami levéltár közlései a szegedi származású ötvösdinasztiáról. Délmagyarország, (19) 104. p. 6. (1943)

A Főiskolai Kamarakórus nagysikerű hangversenye Magyarkanizsán. Délmagyarország, (19) 71. p. 6. (1943)

Dr. Szögi Endre a főiskolai kamarakórus vasárnapi hangversenyéről. Délmagyarország, (19) 75. p. 7. (1943)

Régi riporter : Régi szegedi kocsmák. Délmagyarország, (19) 2. p. 7. (1943)

Szegedi parádés kocsisok. Délmagyarország, (19) 160. p. 4. (1943)

Szegedi parádés kocsisok. Délmagyarország, (19) 166. p. 8. (1943)

Szegedi parádés kocsisok. Délmagyarország, (19) 172. p. 6. (1943)

Szegedi parádés kocsisok. Délmagyarország, (19) 178. p. 8. (1943)

Szegedi parádés kocsisok. Délmagyarország, (19) 184. p. 6. (1943)

Szegedi parádés kocsisok. Délmagyarország, (19) 189. p. 8. (1943)

Szegedi parádés kocsisok. Délmagyarország, (19) 195. p. 6. (1943)

Szegedi parádés kocsisok. Délmagyarország, (19) 201. p. 6. (1943)

Krónikás : Régi szegedi holmi : 1. [rész]. Délmagyarország, (19) 42. pp. 5-6. (1943)

Régi szegedi holmi : 2. [rész]. Délmagyarország, (19) 48. p. 7. (1943)

Régi szegedi holmi : 3. [rész]. Délmagyarország, (19) 54. p. 7. (1943)

Régi szegedi holmi : 4. [rész]. Délmagyarország, (19) 60. p. 7. (1943)

Csányi Piroska: Ditrói-Csibi József zongoraestje. Délmagyarország, (19) 15. p. 7. (1943)

A IX. szimfónia és Kodály Te Deum-ja a szegedi filharmonikusok műsorán. Délmagyarország, (19) 19. p. 8. (1943)

A kilencedik szimfónia. Délmagyarország, (19) 25. p. 9. (1943)

Csányi Piroska: Ezerszáz ifju [!ifjú] a IX szimfóniát hallgatja... Délmagyarország, (19) 26. p. 5. (1943)

A kölni trió kamarazeneestje. Délmagyarország, (19) 35. p. 7. (1943)

Hárfa- és zongorahangverseny a Tiszában. Délmagyarország, (19) 38. p. 6. (1943)

Mengelberg a szegedi filharmonikusok élén. Délmagyarország, (19) 39. p. 7. (1943)

Lengyel Vilma: Filharmonikus hangverseny Mengelberg Willemmel. Délmagyarország, (19) 45. p. 6. (1943)

Csányi Piroska: Edmund Rösler zongorahangversenye. Délmagyarország, (19) 46. p. 7. (1943)

Albert Ferenc hegedűestje. Délmagyarország, (19) 53. p. 6. (1943)

A szegedi filharmónia válsága. Délmagyarország, (19) 53. p. 6. (1943)

A kolozsvári egyetem énekkarának hangversenye. Délmagyarország, (19) 55. p. 6. (1943)

Díszhangverseny a Városi Színházban. Délmagyarország, (19) 56. p. 6. (1943)

A Szegedi Vasutasok "Hazánk" dalkörének hangversenye. Délmagyarország, (19) 60. p. 9. (1943)

Pataky Kálmán és Szilvássy Margit hangversenye. Délmagyarország, (19) 63. p. 6. (1943)

A főiskolai Kamarakórus forró sikerű hangversenye. Délmagyarország, (19) 77. p. 6. (1943)

Csányi Piroska: Két hangverseny. Délmagyarország, (19) 83. p. 6. (1943)

Szabadkai dicsérő újságkritika a Kamarakórus szerepléséről : az Egyetemi Énekkar sikeres rádiószereplése. Délmagyarország, (19) 84. p. 7. (1943)

Kelly Anna hangversenye. Délmagyarország, (19) 113. p. 7. (1943)

A zeneiskola szezonzáró hangversenye. Délmagyarország, (19) 120. p. 7. (1943)

Megnyílt a város zeneóvodája. Délmagyarország, (19) 240. p. 4. (1943)

Csányi Piroska: A filharmonikusok kamarazene-estje. Délmagyarország, (19) 243. p. 7. (1943)

Csányi Piroska: A filharmonikusok hangversenye. Délmagyarország, (19) 253. p. 7. (1943)

Csányi Piroska: Antonio Janigro hangversenye. Délmagyarország, (19) 260. p. 7. (1943)

Csányi Piroska: A filharmonikusok kamarazenekari hangversenye. Délmagyarország, (19) 282. p. 7. (1943)

Csányi Piroska: Károlyi Gyula hangversenye. Délmagyarország, (19) 285. p. 7. (1943)

This list was generated on 2024. április 21. 07:42:13 CEST.