Browse by Full volume

Group by: No Grouping | Volume | Number
Number of items: 312.

Beiratkozások az egyetemre, a tanárképző főiskolára és az Apponyi-kollégiumba. Délmagyarország, (2) 1. p. 2. (1945)

"Ady Endre és napjaink" címen tartja első kulturszemináriumát a Magyar Demokrata Nők szövetsége... : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 1. p. 3. (1945)

Egyetemi hír : Minthogy az egyetem közreműködésével tervezett jogi tanfolyamra elegendő számú joghallgató nem jelentkezett... [Rövid hír]. Délmagyarország, (2) 1. p. 3. (1945)

Az egyetemi beiratkozások a szegedi m. kir. Horthy Miklós Tudományegyetemre : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 21. p. 2. (1945)

Az Egyetem Barátainak Egyesülete matematikai szakosztálya... : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 39. p. 5. (1945)

25 éves a szegedi egyetem. Délmagyarország, (2) 52. p. 3. (1945)

A szegedi egyetem tanári kara szombaton ebédet adott az egyetemi épületekben elhelyezett orosz egészségügyi intézmények parancsnokai tiszteletére : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 52. p. 3. (1945)

A szegedi Horthy Miklós tudományegyetem orvoskari dekanatusa értesíti az érdekelteket... újabb hallgatók nem vehetők fel : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 55. p. 3. (1945)

Meghívó : A Tanárok, Tanítók Szabad Szakszervezetének előadássorozatában előadást tart Bartucz Lajos ny. r. tanár "A fajkérdés tudományos megvilágításban" címmel [Rövid hír]. Délmagyarország, (2) 57. p. 7. (1945)

Bálint Sándor egyetemi tanár tart előadást "Orosz irodalom címmel... : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 65. p. 3. (1945)

A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem Rektora és Tanács felszólítja az egyetemnek, illetőleg az egyetemmel kapcsolatos intézményeknek még távollevő tanárait ... hogy működésre, ill. igazolásuk végett haladéktalanul jelentkezzenek : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 82. p. 3. (1945)

Mezőgazdasági munkán dolgoznak az egyetemi hallgatók. Délmagyarország, (2) 90. pp. 5-6. (1945)

Megkezdődött a Nevelésügyi Tanács munkája : A tanítók és tanárok fizetésének rendezését kérte a Tanács ; A világért sem akarom elhagyni kedves tanítványaimat - mondotta Sík professzor, az Országos Nevelésügyi Tanácsról adott nyilatkozatában. Délmagyarország, (2) 101. p. 2. (1945)

A szegedi egyetem homlokzatáról eltűnt a "Horthy Miklós" elnevezés. Délmagyarország, (2) 101. p. 3. (1945)

A MADISZ egyetemi tagozata 1945. május 10-én csütörtökön délután fél 5 órakor ülést tartott : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 101. p. 7. (1945)

A szegedi tudományegyetem szabad szakszervezete hétfőn délután 4 órakor tartja alakuló ülését... : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 101. p. 7. (1945)

Megalakult a Szovjetbarátok Szegedi Társasága. Délmagyarország, (2) 102. p. 2. (1945)

Megkezdődött a szegedi egyetem újjászervezése. Délmagyarország, (2) 104. p. 3. (1945)

Az egyetem szabadszervezete a magyar demokrácia fontos szerve. Délmagyarország, (2) 106. p. 2. (1945)

Szász Ferenc: József Attila és a szegedi egyetem. Délmagyarország, (2) 106. pp. 5-6. (1945)

Színész-egyetemista vizipóló-mérközés : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 107. p. 4. (1945)

Internálták Veress Elemér egyetemi tanárt és Zsiday Imrét, a folyammérnöki hivatal vezetőjét, mert nem szolgáltatták be fasziszta szellemű könyveiket. Délmagyarország, (2) 110. p. 3. (1945)

Hazaérkezett Moszkvából Szent-Györgyi Albert : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 111. p. 2. (1945)

A szegedi egyetemi ifjúság békeünnepe : Teleki Géza közoktatási és Valentiny Ágoston igazságügyi miniszter is felszólalt az ünnepélyen. Délmagyarország, (2) 114. p. 2. (1945)

Visszaállítják a szegedi egyetem jogi karát. Délmagyarország, (2) 115. p. 2. (1945)

A fasiszta mártír. Délmagyarország, (2) 116. p. 2. (1945)

Mester János: Mester János egyetemi ny. r. tanár nyilatkozata. Délmagyarország, (2) 118. p. 2. (1945)

Létrejött az egyetemi ifjúság egysége Szegeden. Délmagyarország, (2) 119. p. 1. (1945)

Hétfőn délután megnyílt a szegedi népegyetem. Délmagyarország, (2) 120. p. 2. (1945)

Tóth László professzor előadása a francia forradalom eszméiről. Délmagyarország, (2) 121. p. 2. (1945)

Mecsnyikovról beszél Baló professzor a Szegedi Szovjetbarátok első előadásán : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 122. p. 2. (1945)

Klemm Antal professzor oroszországi rokonainkról : A népegyetem előadásai. Délmagyarország, (2) 123. p. 4. (1945)

Az egyetemi igazoló bizottság eddig négy egyetemi tanár ügyét adta át a Népbíróságnak : Megkezdődött Szegeden az egyetemi tanárok és alkalmazottak rendszeres igazoltatása. Délmagyarország, (2) 124. pp. 1-2. (1945)

Az egyetemi és főiskolai hallgatók szabadszervezetének nagygyűlése. Délmagyarország, (2) 124. p. 2. (1945)

Batizfalvy dr. nem kerül a népbíróság elé. Délmagyarország, (2) 125. p. 1. (1945)

Mégis népbíróság elé kerül Batizfalvy professzor : Újabb súlyos terhelő adatok merültek fel a szülészeti klinika volt igazgatója ellen. Délmagyarország, (2) 128. p. 2. (1945)

Csányi Piroska: Hogyan szélhámoskodtak a fajelmélettel a német nemzeti szocialisták? : Bartucz Lajos dr., a szegedi egyetem fajbiológiai intézetének igazgatója leleplezi a fasiszta áltudósok antropológiai tévtanait. Délmagyarország, (2) 129. p. 6. (1945)

Gazdaságtudományi kart a szegedi egyetemnek. Délmagyarország, (2) 131. p. 2. (1945)

A keleti gazdaságtudományi kar kérdéséhez. Délmagyarország, (2) 132. p. 2. (1945)

A népegyetem előadásai: Dr. Kalmár László: Mit tud és mit nem tud a matematikus. Délmagyarország, (2) 134. p. 3. (1945)

A népegyetem előadásainak keretében kedden dr. Koch Sándor "Az ember és a kő"... : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 131. p. 3. (1945)

Az egyetemi igazolóbizottság vezetőállásra alkalmatlannak minősítette dr. Karády István magántanárt. Délmagyarország, (2) 135. p. 2. (1945)

Az egyetemi igazolóbizottság határozatai. Délmagyarország, (2) 137. p. 2. (1945)

Bálint Sándor és Vinkler László a Magyar-Jugoszláv Társaság előkészítő bizottságában : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 138. p. 2. (1945)

Tárgyalások indultak az egyetem jogi karának megszervezéséről : Dr. Pálfy György helyettes polgármester, dr. Riesz Frigyes rektor megbeszélései a Szegedre érkezett Csekey, Schneller és Balázs professzorral. Délmagyarország, (2) 139. p. 2. (1945)

A szegedi egyetem tanácsa sürgős felterjesztést intéz a kultuszminiszterhez a jogi kar megszervezésére. Délmagyarország, (2) 140. p. 2. (1945)

Ősszel megnyílik a szegedi egyetem jogi kara : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 146. p. 7. (1945)

Szent-Györgyi Albert a budapesti egyetem tanára : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 148. p. 2. (1945)

Az egyetemi igazoló bizottság döntései. Délmagyarország, (2) 150. p. 2. (1945)

Dr. Szent-Györgyi Albert nyilatkozata moszkvai útjáról. Délmagyarország, (2) 151. p. 2. (1945)

Ábrahám Ambrus a jövőben nem lehet rektor vagy dékán az egyetemen. Délmagyarország, (2) 152. p. 2. (1945)

Értekezlet a kultuszminisztériumban a szegedi egyetem jogi fakultása ügyében. Délmagyarország, (2) 152. p. 2. (1945)

Farkas professzort állásvesztésre ítélte az egyetemi igazolóbizottság : A bizottság egyéb döntései. Délmagyarország, (2) 155. p. 2. (1945)

Hosszú és helyenként viharos vita után kimondotta a közgyűlés a nagylakások megosztását : Feliratilag kérik az egyetem jogi karának azonnali felállítását. Délmagyarország, (2) 156. p. 2. (1945)

Rusznyák és Baló szegedi professzorokat meghívta a budapesti egyetem. Délmagyarország, (2) 157. p. 2. (1945)

Felhívás a parasztsághoz! : Ingyenes paraszti munkát szeretne az egyetemisták egy kis csoportja. Délmagyarország, (2) 157. p. 3. (1945)

Precziz tanár ur és Professzor ur Naiv az igazoló bizottság előtt. Délmagyarország, (2) 158. p. 4. (1945)

Állásvesztésre ítélt egy magántanárt az egyetemi igazoló bizottság. Délmagyarország, (2) 161. p. 3. (1945)

A szegedi egyetem új rektora dr. Purjesz Béla. Délmagyarország, (2) 163. p. 2. (1945)

"A széles népi rétegeknek joguk van arra, hogy Szegeden a tudományok univerzitásához hozzájussanak" : Elkészült a törvényhatóság felírata az egyetm jogi karának visszaállítása érdekében. Délmagyarország, (2) 166. p. 2. (1945)

Szent-Györgyi Albert: "Ha nem megy szép szóval, erőszakkal is átalakítjuk a Tudományos Akadémiát" : A Nobel-díjas tudós feltűnést keltő előadása az egyetem, az Akadémia és a tudomány válságáról. Délmagyarország, (2) 167. pp. 1-2. (1945)

Ismét kedvezőre fordultak a kilátások az egyetem jogi karának felállítása ügyében. Délmagyarország, (2) 168. pp. 1-2. (1945)

A tanár úr nem hajlandó együtt lakni egy deportálttal. Délmagyarország, (2) 168. p. 2. (1945)

Az egyetemi igazoló bizottság újabb határozatai : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 169. p. 5. (1945)

Szent-Györgyi Albert megalakítja a Természettudományi Akadémiát : "Az új Akadémia tagjai Magyarország aktív tudósai lesznek" ; "Működésükkel a mezőgazdaság és ipar fellendítését óhajtják elősegíteni". Délmagyarország, (2) 173. pp. 1-2. (1945)

Budapesti lap értesülése a megszüntetett egyetemi fakultások visszaállításáról : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 175. p. 2. (1945)

Az egyetemi igazolóbizottság keddi ülésén Bognár Cecil egyetemi tanárt, a neves pszichológust igazolták : Fröhlich Pál professzort áthelyezésre ítélték [Rövid hír]. Délmagyarország, (2) 174. p. 2. (1945)

Az egyetemi igazoló bizottság határozatai : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 176. p. 6. (1945)

Állásvesztésre ítélték Botár Gyulát : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 177. p. 2. (1945)

Az egyetemi igazoló bizottság állásvesztésre ítélte dr. Lajos Sándor egyetemi adjunktust : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 180. p. 2. (1945)

Megjelent a beiratkozási hirdetmény az egyetem jogi karára. Délmagyarország, (2) 181. p. 3. (1945)

Az egyetemi ifjúság a főiskolai oktatás ingyenessé tételét követeli : A tanulnivágyó munkás- és parasztifjúságot nem szabad magas tandíjakkal és vizsgadíjakkal kirekeszteni az egyetemről. Délmagyarország, (2) 182. p. 3. (1945)

Az egyetemi füvészkertben újból virágzik az óriás tündérrózsa : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 184. p. 5. (1945)

Társadalomtudományi tanszéke is lesz a szegedi egyetem most megszervezés alatt álló jogi karának : Dr. Riesz Frigyes rektor nyilatkozata budapesti útjának eredményéről. Délmagyarország, (2) 186. p. 2. (1945)

Szeged egyetemi, színházi és zeneművészeti problémáit vitatták meg a Kommunista Párt értelmiségi ankétján. Délmagyarország, (2) 188. p. 3. (1945)

Felvétel az egyetemi kollégiumba és menzára : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 193. p. 3. (1945)

Az Egyetemi Ifjúság Szabadszervezete felkéri mindazokat, akik szállást (esetleg ellátással) tudnának egyetemi hallgatóknak... : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 193. p. 3. (1945)

Dr. Purjesz Béla rektor fontos bejelentései az egyetemi ifjúság nagygyűlésén : Az ifjúság maga határoz ezentúl saját ügyében ; Ősszel megnyílik Szegeden a munkásgimnázium ; A Magyar Kommunista Párt nagylelkű adománya a vidéki egyetemisták számára. Délmagyarország, (2) 196. p. 2. (1945)

A szegedi egyetem orvosi fakultása határozott a megüresedett orvosi tanszékek betöltéséről : Szent-Györgyi Albert helyére dr. Straub Brunót, Rusznyák István tanszékére Purjesz Bélát hívta meg a fakultás. Délmagyarország, (2) 198. p. 1. (1945)

Vitaest az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 204. p. 3. (1945)

A Magyar Kommunista Párt jugoszláv-magyar estje : Vas Zoltánné és Bálint Sándor előadása. Délmagyarország, (2) 204. p. 3. (1945)

Baló József professzor hazahozta Sopronból a szegedi egyetem "elmenekített" felszerelésének nagyrészét : Az elszállított 227 műszerekkel és könyvekkel telt láda közül 140-et sikerült megmenteni ; A Szövetséges Ellenörző Bizottság Vorosilov marsall közbenjárására engedélyezte a nagy értékek hazaszállítását. Délmagyarország, (2) 210. p. 2. (1945)

A szegedi tudományegyetem 277. számú szeri tisztképző cserkészcsapata... : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 212. p. 3. (1945)

Szegedi javaslat a munkás- és parasztifjak érettségi bizonyítványhoz való juttatására : A javaslat szerint minden ifjú, aki betöltötte 18-ik évét és kellő felkészültséggel jelentkezik, lelehesse ar érettségi vizsgálatot - A pártok képviselői és az egyetem vezetősége sürgős felterjesztéssel fordul a kultuszminisztériumhoz. Délmagyarország, (2) 213. p. 2. (1945)

Igazoltatják az összes egyetemi hallgatókat : Megállapították az igazoló eljárás módját. Délmagyarország, (2) 213. p. 3. (1945)

Az Országos Közegészségügyi Tanács ellenzi a szegedi belgyógyászati tanszék egyesítését. Délmagyarország, (2) 214. p. 1. (1945)

Karácsonyi Sándor politikája : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 216. p. 3. (1945)

Nyolcadik pártszervezeti előadóest a szegedi tudományegyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 216. p. 3. (1945)

Visszakapta az egyetem Ady-téri épületét : Rohammunkával hozta helyre az ifjúság visszakapott otthonát. Délmagyarország, (2) 216. p. 3. (1945)

Elhárultak az akadályok a szegedi egyetem jogi karának működése elől : Dr. Purjesz Béla rektor megcáfolja a jogi kar megszüntetéséről elterjedt álhíreket. Délmagyarország, (2) 219. p. 2. (1945)

Szabadlábra helyezték Schmidt professzort : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 220. p. 3. (1945)

Lőkös Zoltán: Magyarságtudomány a szegedi egyetemen. Délmagyarország, (2) 221. p. 4. (1945)

Rövid időn belül igazolják a szegedi egyetemi hallgatókat : Az egyetemi tanács szombaton tárgyalta a hallgatók igazolásának ügyét. Délmagyarország, (2) 222. p. 3. (1945)

Madácsy László előadása a Nőszövetségben : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 224. p. 2. (1945)

Egyetemi tanárok és tanárjelöltek együtt beszélték meg a középiskolai tanárképzés korszerűsítését. Délmagyarország, (2) 225. p. 3. (1945)

A Magyar Kommunista Párt október 6-i gyászünnepélye a városházán. Délmagyarország, (2) 227. p. 2. (1945)

A szakszervezetekben tömörült munkásság tiltakozik az ellen, hogy az egyetem fasiszta professzorokat fogadjon vissza : A belgyógyászati tanszék egyesítésével egyetemcsonkítást készítenek elő ; A Szakmaközi Bizottság határozatát eljuttatják a miniszterelnökhöz és a kultuszminiszterhez. Délmagyarország, (2) 230. p. 3. (1945)

Dr. Szenes Tibor magántanár próbaelőadása : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 231. p. 3. (1945)

Dénes elvtárs polgármester figyelmeztette a dékánokat, hogy az egyetemen fasiszta propaganda folyik : Balázs Béla írót javasolják a masodik magyar irodalmi tanszékre és Gaál Gábort a szociológiai (bölcsészkari) tanszékre. Délmagyarország, (2) 236. p. 3. (1945)

Vezetőséget választ az egyetemi ifjúság szabadszervezete. Délmagyarország, (2) 238. p. 4. (1945)

Rövidesen nagyobb mennyiségű penicillin érkezik Szegedre : Ivanovics professzor érdekes fejtegetései a penicillinkutatás eddigi eredményeiről és a nagyhatású gyógyszer alkalmazásáról. Délmagyarország, (2) 239. p. 4. (1945)

Az egyetemi ifjúság új vezetőséget választott : Az új tisztikar szociális és demokratikus célkitűzései. Délmagyarország, (2) 240. p. 2. (1945)

Megalakult Szegeden a Magyar-Amerikai Társaság. Délmagyarország, (2) 244. p. 2. (1945)

Egyetemi hallgatók tudományos szocialista munkaközössége november 1.én délután 6 órakor tartja harmadik vitaestjét... : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 246. p. 3. (1945)

Öt bizottság alakul az egyetemi főiskolai hallgatók igazolására : Szirmai István elvtárs válasza a Nemzeti Bizottság ülésén a Kisgazdapártnak a "belügyeibe való beavatkozás" elleni tiltakozása. Délmagyarország, (2) 247. p. 3. (1945)

Veszély fenyegeti az egyetem igazoló bizottságának eddigi munkáját : Kiderült, hogy a bizottság nem a törvényes formák között jött létre és a népbíróság megsemmisítheti eddigi ítéleteit. Délmagyarország, (2) 248. p. 2. (1945)

A református egyetemisták október 31-i ünnepsége : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 248. p. 3. (1945)

Szeged új népművelési vezetője Madácsy László : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 258. p. 3. (1945)

Állásvesztésre ítélték Batizfalvy János egyetemi tanárt : A bizottság mellőzte Batizfalvy népbíróság elé való állítását. Délmagyarország, (2) 258. p. 4. (1945)

Megalakult a jog- és államtudományi kar. Délmagyarország, (2) 262. p. 1. (1945)

Ortutay Gyula támogatja a szegedi egyetemi ifjúság népismereti munkáját : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 262. p. 2. (1945)

A Népi Ifjúsági Mozgalom előadássorozata a szegedi egyetemen. Délmagyarország, (2) 264. p. 3. (1945)

Nagy érdeklődés mellett zajlott le a Népi Ifjúsági Mozgalom első előadása Ady születésnapján : Dr. Halász Előd előadása: Ady, a népiség úttörője. Délmagyarország, (2) 266. p. 2. (1945)

Az Alföldi Tudományos Intézet felhívása : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 266. p. 3. (1945)

A szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szabadszervezetének tudományos szocialista munkaközössége... nyilvános vitát rendez : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 272. p. 3. (1945)

Dr. Szőkefalvi-Nagy Béla egyetemi nyilvános rendkívüli tanár : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 273. p. 2. (1945)

Havi 2000 pengő koldus díjat kap az egyetem 26 díjtalan gyakornoka akkor, amikor a fizikai munkás órabére 2000 pengőn felül van : Beadványukban közlik a gyakornokok, hogy jövőre inkább fizikai munkára mennek ; Purjesz Béla rektor a füle botját sem mozgatja az egyetemi rabszolgák sírámaira ; A Kommunista Párt szegedi szervezete a nemzetgyűlés elé viszi ezt az antiszociális bűncselekményt. Délmagyarország, (2) 276. p. 2. (1945)

Szent-Györgyi Albert ismételten lemondott akadémiai tagságáról : "Az Akadémia nagymértékben felelős nemzeti katasztrófánkért" ; Csak a tagok reviziója biztosíthatja az Akadémia megújhodását. Délmagyarország, (2) 277. p. 2. (1945)

Megdöbbentő kép a szegedi egyetem orvostani karának züllött helyzetéről : A nyugatról hazasettenkedők azonnal megkapják fizetésüket visszamenőleg is, míg azok, akik nyolc hónap óta ingyen dolgoznak, még élelmezésjavítást se kapnak — Gazdátlanok az orvostani intézetek — Dr. Purjesz „tanársegédei" vizsgáztatnak — Végzetesen lerontották a szegedi orvosképzés színvonalát! Nyolc feljelentés érkezett dr. Purjesz elien a politikai rendőrséghez. Délmagyarország, (2) 281. p. 2. (1945)

A szegedi egyetem betegágyánál. Délmagyarország, (2) 286. p. 2. (1945)

Valószínűleg megsemmisítik az egyetemi igazoló bizottság összes eddigi döntéseit : A népügyészség vezetője megállapította, hogy a bizottság megalakulása és eddigi működése szabálytalan volt ; A szegedi népbíróság a miniszterelnökségtől várja az egyetemi igazoló bizottság illetékességének megállapítását. Délmagyarország, (2) 289. p. 1. (1945)

Magántanári képesítés : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 290. p. 3. (1945)

A kultuszminiszter jóváhagyta a szegedi egyetem vezetőségének megválasztását : [Rövid hír]. Délmagyarország, (2) 203. p. 3. (1945)

Rövidesen helyreáll a városközi forgalom a távbeszélő szolgálatban. Délmagyarország, (2) 4. p. 3. (1945)

Látogatás a megrongálódott szegedi Városi Múzeumban. Délmagyarország, (2) 4. p. 3. (1945)

Költözködési láz Szegeden : A fűtőanyaghiány ellenére mindenki nagyobb lakásba akar költözni. Délmagyarország, (2) 5. p. 3. (1945)

Beregi Oszkár és Pataky Kálmán Szegedre érkezett : Részt vesznek a város kulturális életében. Délmagyarország, (2) 7. p. 3. (1945)

A Szegedi Nemzeti Bizottság felhívása. Délmagyarország, (2) 8. p. 3. (1945)

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete a közalkalmazottak igazolásáról : Megalakultak a Szegedi Igazoló Bizottságok. Délmagyarország, (2) 9. p. 2. (1945)

Több mint ezer ház maradt gazdátlanul Szegeden : Az árvaszék kirendelte a házgondnokokat. Délmagyarország, (2) 11. p. 3. (1945)

Felhívás a Szegedi Munkás Színpad tagjai részére : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 18. p. 2. (1945)

Valentiny Ágoston igazságügy-miniszter Szegeden : Feleskette az ügyészeket és bírákat és felállítja a népbíróságokat. Délmagyarország, (2) 25. p. 3. (1945)

Munkásegység Szegeden : Együttes harc a demokrácia megvalósításáért. Délmagyarország, (2) 27. p. 3. (1945)

Balogh István. dr. államtitkár nagygyűlésen számolt be a moszkvai fegyverszüneti tárgyalásokról : Révai József toborzója - Szeged egy hadosztályt ad az új hadseregnek. Délmagyarország, (2) 28. pp. 3-5. (1945)

A megrongálódott házak kijavításáról a háztulajdonosok kötelesek gondoskodni. Délmagyarország, (2) 29. p. 3. (1945)

"Az egyház mindig a szabadság levegőjében tudta legjobban kifejteni erőit" : Dr. Hamvas Endre. megyéspüspök pásztorlevele a zsarnokság ellen. Délmagyarország, (2) 33. p. 6. (1945)

Örley Zoltán alezredes Szeged város katonai kerületi parancsnoka. Délmagyarország, (2) 34. p. 2. (1945)

Szent-Györgyi Albert visszaérkezett Szegedre : Malinovszki marsall vendége volt a főhadiszállásán. Délmagyarország, (2) 34. p. 3. (1945)

Megalakult a DISZ egyetemi tagozata. Délmagyarország, (2) 37. p. 3. (1945)

A szegedi egyetem saját erejéből tartja fenn önmagát : Ma már közel 400 hallgató látogatja az előadásokat. Délmagyarország, (2) 39. p. 4. (1945)

Dálnoky Miklós Béla miniszterelnök a kormány több tagjával szombaton Szegedre érkezik : Vasárnap délelőtt nagygyűlés lesz a színházban. Délmagyarország, (2) 34. p. 3. (1945)

A kormányfőt ünnepelte vasárnap Szeged népe : Dálnoki Miklós Béla minisztere!nök, dr, Valentiny Ágoston igazságügyminiszter, Takács Ferenc iparügyi miniszter és dr. Balogh István miniszterelnökségi államtitkár beszámolója a kormány munkájáról - Mindent átfogó beszédben ismertette a kormány elnöke az ország bel- és külpolitikáját. Délmagyarország, (2) 40. pp. 1-3. (1945)

Tízezer főnyi tömeg ünnepelte Szegeden a Vörös Hadsereg 27-ig születésnapját : A város törvényhatósága és a Nemzeti Bizottság díszgyűlést tartott - Szeged népe lelkesen tüntetett a felszabadító hadsereg és az orosz-magyar barátság mellett. Délmagyarország, (2) 45. p. 3. (1945)

Megalakult a Magyar-Jugoszláv Társaság Szegeden. Délmagyarország, (2) 45. p. 5. (1945)

Lehotay Árpád veszi át ősszel a szegedi színház vezetését : Végleg Szegeden akar megtelepedni. Délmagyarország, (2) 51. p. 6. (1945)

Megérkezett az első budapesti gyermekcsoport Szegedre. Délmagyarország, (2) 52. p. 3. (1945)

4938/1915. IV. sz. Hirdetmény. Délmagyarország, (2) 51. p. 7. (1945)

Március 15-én nyílik meg a szegedi képzőművészek kiállítása. Délmagyarország, (2) 55. p. 3. (1945)

Rákosi Mátyás Szeged díszpolgára. Délmagyarország, (2) 58. p. 3. (1945)

Rákosi Mátyás Szegeden : 40.000 ember vonult fel, hogy ünnepelje március 15-ét és meghalhassa Rákosi Mátyást — Lezajlott a díszpolgárrá avatás ünnepsége - Egyórás beszédben ismertette Rákosi Mátyás az új, harcos magyar demokrácia politikáját. Délmagyarország, (2) 61. p. 1. (1945)

A szegedi népbíróság halálra ítélte Fülöp Imrét, az egyik budapesti nyilas ház gyilkos kapuőrét. Délmagyarország, (2) 61. pp. 6-7. (1945)

Felhívás járműtulajdonosoknak közmunkára. Délmagyarország, (2) 61. p. 8. (1945)

Balogh István miniszterelnökségi államtitkár a földreform-tervezetről : Rendelettörvénnyel, majd nemzetgyűlési törvényes megerősítéssel lépteti életbe a kormány a föklreform-tervezetet még márciusban. Délmagyarország, (2) 62. p. 3. (1945)

A város törvényhatósága megerősítette állásában a két polgármesterhelyettest : A tanácsnokok megerősítését egyelőre levették a napirendről. Délmagyarország, (2) 63. pp. 2-3. (1945)

Hogyan védekezzünk a kiütéses tífusz ellen? Délmagyarország, (2) 70. p. 3. (1945)

Komoly kultúrmunka folyik a Csillagban elhelyezett magyar hadifogolytáborban. Délmagyarország, (2) 68. p. 2. (1945)

Kéthly Annát, Szakasits Árpádot és Valentiny Ágostont ünnepelte vasárnap Szeged munkássága : Tanuljunk meg élni a szabadsággal - védjük meg minden támadással szemben a magyar proletariátus egységét — Hajtsuk végre gyorsan a földreformot és biztosítsák az ország ellátását — Baráti viszonyt a Dunamedence népeivel. Délmagyarország, (2) 69. pp. 2-3. (1945)

"Követeléseinkben nem alkuszunk, és nem engedjük kockára tenni az elért eredményeket"" : Erdei Ferenc. és Veres Péter beszéde a Nemzeti Parasztpárt szegedi nagygyűlésén. Délmagyarország, (2) 69. pp. 3-4. (1945)

Pálfy György: Hirdetmény : Tárgy: Szegeden tartózkodók tartózkodási engedélyének ügye. Délmagyarország, (2) 71. p. 4. (1945)

Új honfoglalás Pusztaszeren : Nagy Imre földművelésügyi miniszter ünnepélyes keretek között megkezdte a földreformtörvény végrehajtását - Parasztünnepség a pusztaszeri Árpád-szobornál - A földigénylők ünnepi ebédje a grófi kastély termeiben. Délmagyarország, (2) 73. pp. 1-2. (1945)

Felhívás. Délmagyarország, (2) 73. p. 7. (1945)

főispán Karácsonyi Ferenc: Hirdetmény. Délmagyarország, (2) 73. p. 8. (1945)

Megalakult a Szegedi Földigénylő Bizottság. Délmagyarország, (2) 75. p. 4. (1945)

A Városi Színháznak nemzeti színházi rangra való emelését kéri a város. Délmagyarország, (2) 79. p. 3. (1945)

Burger Tibor: Hirdetmény. Délmagyarország, (2) 79. p. 4. (1945)

A Magyar Vöröskereszt Tudakozó Irodája felhívja a hozzátartozóik iránt levélben érdeklődőket ... olvashatóan írják. Délmagyarország, (2) 79. p. 4. (1945)

Dénes Leó: Véghatározat. Délmagyarország, (2) 79. p. 4. (1945)

Felosztották a város 60000 holdas birtokát. Délmagyarország, (2) 81. p. 3. (1945)

Pálfy György: Hirdetmény. Délmagyarország, (2) 81. p. 4. (1945)

Pálfy György: Hirdetmény. Délmagyarország, (2) 81. p. 4. (1945)

Lehotay Árpád színiiskolája. Délmagyarország, (2) 82. p. 3. (1945)

Pálfy György: Hirdetmény. Délmagyarország, (2) 82. p. 4. (1945)

Az ország teljes felszabadulásának ünnepe Szegeden. Délmagyarország, (2) 83. p. 2. (1945)

Hirdetmény. Délmagyarország, (2) 84. p. 8. (1945)

Diczfalussy Ferenc: Felhívás. Délmagyarország, (2) 85. p. 4. (1945)

Megalakult az "Elhagyott Javak Kormánybizottsága". Délmagyarország, (2) 86. p. 3. (1945)

Hirdetmény. Délmagyarország, (2) 86. p. 4. (1945)

Folynak az előkészületek a hazatérő deportáltak fogadására. Délmagyarország, (2) 87. p. 3. (1945)

Frontra indult a szegedi zászlóalj. Délmagyarország, (2) 88. p. 2. (1945)

A szegedi egyházak is résztvesznek a deportáltak hazasegítésében. Délmagyarország, (2) 88. p. 3. (1945)

Népbírósági tárgyalások. Délmagyarország, (2) 90. p. 7. (1945)

Ellenforradalmi szervezkedés, ellenforradalmi puccsra készülődés és a földreform végrehajtásának elszabotálása miatt letartóztatták Bokor Antalt, a szegedi kültelki rendőrség vezetőjét. Délmagyarország, (2) 91. p. 3. (1945)

Becker Vendel: Felhívás. Délmagyarország, (2) 91. p. 4. (1945)

Cipőt, ruhaneműt cserélnék cukorért, mézért. Délmagyarország, (2) 92. p. 4. (1945)

Balogh Ányos népbíróság elé kerül. Délmagyarország, (2) 93. p. 3. (1945)

Szegeden járt tegnap Szent-Györgyi professzor : A szegedi tudós az Országos Nevelésügyi Tanács elnöke lett - Szent-Györgyi Albert Moszkvába utazik. Délmagyarország, (2) 96. p. 2. (1945)

Letartóztatta a rendőrség dr. Batizfalvy János egyetemi tanárt : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 97. p. 4. (1945)

Látogatás a bajtársnők kaszárnyájában : Hogyan váltak be az önként jelentkezett női katonák - egyetlen nőt sem alkalmaznak fegyveres szolgálatra. Délmagyarország, (2) 97. p. 6. (1945)

Hatvanezres tömeg ünnepelte Szegeden az első szabad május elsejét : Leleplezték az orosz hősök emlékműveit - A szabadságot és a munkáspártok harci egységéi üdvözölte Kéthly Anna - Gerő Ernő a magyar dolgozók négy győzelméről és négy új feladatáról. Délmagyarország, (2) 98. pp. 1-3. (1945)

Ki tud róla? Délmagyarország, (2) 98. p. 4. (1945)

Nyílt levél a két munkáspárt valamennyi szervezetéhez és tagjaihoz. Délmagyarország, (2) 99. p. 3. (1945)

Elrendelték Szegeden a gyermekek kötelező himlőoltását : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 100. p. 3. (1945)

Zolnay Imre: Hirdetmény. Délmagyarország, (2) 100. p. 4. (1945)

A szegedi egyetem ifjúsága kiáltványban követeli a reakciós elemek eltávolítását : József Attila nevéről kívánják elnevezni az egyetemet - A kiáltvány követeléséhez két egyetemi tanár is csatlakozott - Tukats Sándort és Göllner Lajost megfosztotta magántanári képesítésétől az egyetem tanácsa. Délmagyarország, (2) 102. p. 3. (1945)

Salgótarjánból megérkezett az első szénszállítmány Szegedre. Délmagyarország, (2) 102. p. 3. (1945)

Hogyan ünnepelte Szeged népe a demokrácia győzelmét. Délmagyarország, (2) 103. p. 2. (1945)

Ma megkezdték az új 100 pengősök kibocsátását. Délmagyarország, (2) 104. p. 4. (1945)

Jugoszláv-magyar és román-magyar kereskedelmi társaság alakul Szegeden : a társaságok feladata lesz az árucsereforgalom megszervezése. Délmagyarország, (2) 105. p. 2. (1945)

Megszűnt Szegeden az elsötétítés. Délmagyarország, (2) 105. p. 3. (1945)

Párthírek. Délmagyarország, (2) 105. p. 3. (1945)

Új közellátási intézkedések Szegeden : Gyógyszerek árának megállapítása - Minden kereskedő köteles azonnal kinyitni - Nyári facipőt kap a város közönsége - Megjavították a város utcáin levő órákat. Délmagyarország, (2) 107. p. 2. (1945)

Önálló szervezet felállítása mellett döntött az egyetemi ifjúság. Délmagyarország, (2) 110. p. 2. (1945)

Mezőgazdasági szerszámokat szerez a Nemzeti Segély. Délmagyarország, (2) 112. p. 2. (1945)

A szegedi gyáripart bekapcsolják a jóvátételi termelésbe : Megkezdi működését az iparügyi miniszteri biztosság. Délmagyarország, (2) 115. p. 3. (1945)

A súlyos népellenes cselekményekkel vádolt Grassely városi aljegyző ügyét visszaküldték az igazoló bizottságnak. Délmagyarország, (2) 118. p. 3. (1945)

Hatalmas tömeg vett részt a Kommunista Párt vasárnapi népgyűlésén. Délmagyarország, (2) 119. pp. 2-3. (1945)

Néhány napon belül kiosztják az új élelmiszerjegyeket : A munkakerülőktől megvonják még a kenyérjegyet is - A jegyekre rendszeresen kap árut a közönség - A közellátási hivatal kíméletlen harcot indít az árurejtegetők ellen. Délmagyarország, (2) 119. p. 3. (1945)

Hirdetmény. Délmagyarország, (2) 119. p. 4. (1945)

Dr. Zöld Sándor belügyi államtitkár: "A szegedi rendőrség hivatása magaslatán áll" : Egységes egyenruhát és megfelelő fegyverzetet kap a rendőrség. Délmagyarország, (2) 121. p. 2. (1945)

Berlini körút helyett Moszkvai-körút, Rudolf tér helyett Roosevelt-tér, Horthy Miklós-utca helyett Dózsa György utca : A Nemzeti Bizottság javaslata a reakciós világ utca- és laktanyaelnevezéseinek megváltoztatására. Délmagyarország, (2) 122. p. 3. (1945)

Szegeden megszüntették a szesztilalmat. Délmagyarország, (2) 122. p. 3. (1945)

Az újjáépítés jegyében! : A szegedi építőmunkások heti öt túlórát ajánlottak fel a közúti híd felépítésére. Délmagyarország, (2) 123. p. 2. (1945)

Megalakult Szeged kulturális és közéletének leendő gócpontja: az Otthon : A szegedi írók, újságírók és művészek Otthonának alakuló közgyűlése a városházán. Délmagyarország, (2) 123. p. 2. (1945)

Szögi, nyilas államtitkár levele, mint terhelő bizonyíték Nyilasy Pál városi aljegyző népellenes bűnperében. Délmagyarország, (2) 124. p. 2. (1945)

Részletes felvilágosítások a szegedi élelmiszer-jegyrendszerről : Azok a munkások, akik üzemi tanáccsal működő vállalatoknál dolgoznak, jegy nélkül kapják ellátásukat - Az alkalmazottak valamennyien „A" jegyet kapnak. Délmagyarország, (2) 125. p. 2. (1945)

A politikai rendőrség igazolása mellett pártállásra való tekintet nélkül szabadon engedik a hadifoglyokat. Délmagyarország, (2) 125. p. 2. (1945)

A népegyetem előadásai : Marót Károly: A költő és a nép. Délmagyarország, (2) 126. p. 2. (1945)

Megindul a téglagyártás Szegeden : A szegedi téglagyárak hatmillió téglával és 3 millió cseréppel járulnak hozzá az újjáépítéshez. Délmagyarország, (2) 128. p. 2. (1945)

Megindul Szeged-Budapest között a gyorsáruforgalom : Helyjegyeket bocsát ki a Máv. személyvonatokra. Délmagyarország, (2) 128. p. 2. (1945)

Izgalmas jelenetek az egyetemi igazolóbizottság nyilvános tárgyalásán : Herman Egyedet és Mester Jánost igazolták. Vidákovics Kamiilót áthelyzésre ítélték, Karády István ügyét elhalasztották. Délmagyarország, (2) 129. p. 2. (1945)

Tervek a közúti híd helyreállítására. Délmagyarország, (2) 131. p. 3. (1945)

Minden szegedi iparos 10 órát ingyen dolgozik a vasút újjáépítésén : A város mentesítette az iparosokat a közmunka alól. Délmagyarország, (2) 133. p. 3. (1945)

Róna Béla: Ma reggel óta a rubel megszűnt fizetési eszköz lenni Szegeden : a rubelbanjegyeket letétbe kell helyezni. Délmagyarország, (2) 135. p. 2. (1945)

A magyar tudományos élet feladatairól nyilatkozik Rusznyák professzor, aki előadásokat tart a szegedi egyetemen. Délmagyarország, (2) 131. p. 2. (1945)

Szeged részére kitermelik a sövényházi erdőt : Karácsonyi Ferenc főispán és Vendrő József erdőigazgató szemleútja a volt Pallavicini-uradalniak erdőiben. Délmagyarország, (2) 140. p. 2. (1945)

Diczfalussy Ferencet és Komócsin Illést választotta meg a közgyűlés a szegedi rendőrség élére : Széleskörű vita a polgármesteri jelentés felett. Délmagyarország, (2) 142. p. 1. (1945)

A törvényhatósági közgyűlés pénteken díszközgyűlés keretében Szeged díszpolgárává választja Tildy Zoltánt. Délmagyarország, (2) 145. p. 2. (1945)

Tildy Zoltán Szegeden : A Kisgazdapárt elnöke országos jelentőségű beszéd keretében ismertette a magyar demokrácia feladatait. Délmagyarország, (2) 146. pp. 1-3. (1945)

Megalakul a Jugoszláv-Magyar Kereskedelmi Társaság : Az újvidéki kamara válasza a szegedi kezdeményezésre. Délmagyarország, (2) 148. p. 1. (1945)

Kigyulladt a villany a Széchenyi téren : Rendbehozzák az elszakadt vezetékeket az egész városban. Délmagyarország, (2) 148. p. 2. (1945)

Jön a lakásrevízió! Megosztják a három- és ennél többszobás lakásokat. Délmagyarország, (2) 149. p. 2. (1945)

Feloszlatták a Széchenyi-téri piacot : Évszázados szerzett jogokra hivatkozva, régi helyük visszaadását kérik a Tisza Lajos-körútra telepített Széchenyi-téri és Kis-utcai árusok. Délmagyarország, (2) 151. p. 3. (1945)

Megjelent a fasiszta könyvek első szegedi jegyzéke : A fasiszta sajtótermékek kiküszöbölésére kiküldött bizottság megkezdi munkáját a szegedi könyvtárakban. Délmagyarország, (2) 152. p. 3. (1945)

Lankadatlan erővel folyik a rohammunka a szegedi pályaudvarokon : a vasutasok rohammunka lapja felsorolja a testületek munkateljesítményét. Délmagyarország, (2) 154. p. 3. (1945)

A Kommunista Párt az újjáépítés érdekében hajlandó együttműködni minden becsületes és jó szándékú dolgozóval : fll az alkalom, hogy a tisztviselőosztály ie bekapcsolódjék az alkotó munkába - Keresztes Mihály és Komócsin Zoltán érdekes előadása a városi tisztviselők és alkalmazottak gyűlésén. Délmagyarország, (2) 160. p. 2. (1945)

Este 11 óráig meghosszabbították az utcai közlekedést : Az új rend kedden lép életbe. Délmagyarország, (2) 160. p. 3. (1945)

Erre a hétre 100%-os munkabéremelést határozott el a Szakszervezeti Bizottság. Délmagyarország, (2) 160. p. 3. (1945)

Az idegeneknek augusztus 1-ig el kell hagyniuk Szeged városát : Csak azok maradhatnak, akiknek július 19. és 31. közöli meghosszabbították tartózkodási engedélyüket. Délmagyarország, (2) 167. p. 3. (1945)

Rákosi Mátyás Szegeden. Délmagyarország, (2) 170. p. 1. (1945)

Rajk László Szeged dolgozói között. Délmagyarország, (2) 170. p. 6. (1945)

Tíz deka cukrot kapnak az A-tejjegyesek és akiknek 5 éven aluli gyermeke van. Délmagyarország, (2) 170. p. 6. (1945)

Kéthly Anna beszélt vasárnap a szociáldemokrata pártház avató ünnepélyén. Délmagyarország, (2) 171. p. 6. (1945)

Vasárnap 543 hadifoglyot bocsátottak szabadon a Mars téri táborból : A hét folyamán még 2500 fogoly szabadonbocsátása várható. Délmagyarország, (2) 171. p. 7. (1945)

Nagy érdeklődés Zilahy Lajos és Hay Gyula szegedi előadása iránt. Délmagyarország, (2) 172. pp. 1-2. (1945)

Nagy tömegek vettek részt a háború utáni első havibúcsún. Délmagyarország, (2) 177. p. 3. (1945)

Az Újságírók és Művészek Otthona második matinéjának előadója: Balázs Béla. Délmagyarország, (2) 183. p. 3. (1945)

Szegedi rohambrigád indul a pécsvidéki bányatelepre, hogy a város szénellátásáról gondoskodjék : A szakszervezeti bizottság ma déli nagygyűlése a Városi Színházban - Önkéntes jelentkezés útján állítják fel az első 300 főnyi rohambrigádot - Pillanatnyilag továbbra is súlyos a szénellátási helyzet - Harminchat órája Újdombóváron vesztegelnek a város üres szenesvagonjai. Délmagyarország, (2) 186. pp. 1-2. (1945)

Viharos lefolyású nagygyűlésen követelte Szeged munkássága a feketepiac letörését és az általános munkakötelezettség bevezetését : Határozati javaslat a szénellátás megjavítását célzó munkásszázadok felállítására. Délmagyarország, (2) 187. p. 2. (1945)

Szeptember végén megkezdődik közel 400 szegedi földművescsalád áttelepülése a Dunántúlra : A simontornyai járás falvaiban kapnak földet a Dunántúlra áttelepülő szegediek. Délmagyarország, (2) 187. p. 3. (1945)

Építsük újjá a szegedi gyakorló gimnáziumot! : Több millió pengő szükséges a bombázássújtotta épület tetőzetének, kiégett tornatermének és egyéb épületek részeinek helyreállításához, de eddig csak 250.000 pengőt utaltak ki. Délmagyarország, (2) 202. p. 2. (1945)

Ma délután fél 5 órakor lesz a szegedi asszonyok hálafelvonulása a hadifoglyok kiszabadításáért. Délmagyarország, (2) 203. p. 2. (1945)

Lehotay Árpád hazaérkezett, és nyilatkozik a Délmagyarországnak a szegedi színház újjászervezéséről : A színház új neve: Szegedi Állami Nemzeti Színház — Prózai, opera-és operetttársulatot szerveznek — Zenei igazgató: Vaszy Viktor, főrendező: Abonyi Tivadar - Kiket szerződtetett már a színház igazgatósága? Délmagyarország, (2) 204. pp. 1-2. (1945)

A tótkomlósi szervezet vezet a Magyar Kommunista Párt tagtoborzó versenyén. Délmagyarország, (2) 205. p. 2. (1945)

Ötévi kényszerszünet után szerdán volt az első jogi előadás a szegedi egyetemen : Schneller Károly megbízott dékán az erkölcsi értékek zülléséről — Kétszáz hallgatója van a jogi karnak, ebből 23 nő — Minden karon emelkedett a létszám. Délmagyarország, (2) 207. p. 2. (1945)

A tanárképző főiskola értékei majdnem teljes egészében visszaérkeztek Szegedre : Dr Szeghy Endre áldozatos munkája as értékek hazaszállításánál - Eperjessy professzor a mentési munkáról és a főiskola megnyitásáról. Délmagyarország, (2) 212. p. 3. (1945)

Vaszy Viktor a Szegedi Állami Nemzeti Színház zenei igazgatója beszél az operatársulat idei terveiről : Az operatársulat 22 szólistából, 20 táncosból, 50 tagú kórusból és 60 tagú zenekarból áll — Kodály „Háry Jánosával" nyitják meg uz operaszezont — Még mindig nincs meg a szegedi állami színház személyzetének végleges névsora. Délmagyarország, (2) 214. p. 2. (1945)

Megkezdődött Szegeden a választások előkészítése : A házmegbízotti intézménynek az egész városra való kiterjesztésével oldják meg a választói névjegyzék összeállításának problémáját. Délmagyarország, (2) 215. p. 2. (1945)

Fasiszták kerültek a Kisgazdapárt szegedi vezetésének élére. Délmagyarország, (2) 216. p. 1. (1945)

A népbíróság megállapította a Csillagbörtön hiénáinak bűnösségét : A szombati tárgyaláson a felháborodott közönség megverte a vádlottakat, sőt a védőügyvédet is - Vasárnap délután az ítélet kihirdetését a jövő hétre halasztotta a tanács. Délmagyarország, (2) 216. p. 2. (1945)

Ingyenes esti polgári iskolai tanfolyamot indít a Kommunista Párt tagjai részére : A tanfolyam vezetője Egyessy Lajos elvtárs egyetemi lektor. Délmagyarország, (2) 217. p. 3. (1945)

Az igazoló bizottság eltiltotta a tanítástól dr. Sándor István főiskolai tanárt : Dr. Petruch Antal hittudományi tanár ellenforradalmi elmélete a keleti és nyugati demokráciáról — A reakciós diákság tüntetően megtapsolta a tanár úr különös fejtegetéseit. Délmagyarország, (2) 218. p. 2. (1945)

Magyarország újjáépítésének hároméves terve a MKP választási programja : Melléklet a Délmagyarország 1945. évi szeptember 28-iki számához. Délmagyarország, (2) 219. pp. 5-6. (1945)

Tervbe vették a szeged-környéki falvak műszaki és közigazgatási egyesítését : Értekezlet a városházán Tápé, Szőreg, Deszk, Gyála és Kiskundorozsma Szegedhez való csatolása kérdésében — Miiszaki tervek az úthalózat kiépítésére és a Tisza-hidak kérdésének megoldására. Délmagyarország, (2) 221. p. 3. (1945)

Vasárnap zajlott le a szegedi tudomány egyetem ünnepélyes megnyitása : Dr. Purjesz Béla rektor nagyfontosságú bejelentései az egyetem terveire vonatkozóan. Délmagyarország, (2) 222. p. 2. (1945)

Szirmai István elvtárs szerdán délután nagyhatású beszédet mondott az értelmiségnek : „Várom a magyar értelmiséget, hogy segítsenek abban a harcban, amelynek célja a nemzeti szabadságharcnak és társadalmi forradalomnak befejezése!". Délmagyarország, (2) 225. pp. 1-2. (1945)

A Magyar Kommunista Párt kiáltványa az őszi szántás-vetés sikerének biztosításáról : Nem szabad megengedni, hogy a választási küzdelem hátráltassa a mezőgazdasági munkák elvégzését - A párt városi és üzemi szervezetei alakítsanak külön munkabrigádokat és javítsák ki a gazdák mezőgazdasági szerszámait. Délmagyarország, (2) 225. p. 3. (1945)

A Kommunista Párt somogyitelepi szervezete tiltakozik a dohánygyári munkáselbocsátások ellen. Délmagyarország, (2) 232. p. 4. (1945)

A kommunista nők nagygyűlése követelte: Szervezzék meg Szegeden is a gazdasági rendőrséget! : A Kommunista Párt akciót indít a hadiözvegyek és hadiárvák ellátásának megjavítása- A szegedi kommunista nők első lelkes hangulatú nagygyűlése. Délmagyarország, (2) 234. p. 3. (1945)

A szegedi Kommunista Párt táviratban sürgette meg a szegedi munkásművelődésre irányuló akciók végrehajtását. Délmagyarország, (2) 236. p. 1. (1945)

Az állam 120 milliós költséggel át akarja építtetni a szegedi színházat : Csütörtökön minisztériumi bizottság érkezik ez ügyben Szegedre. Délmagyarország, (2) 236. p. 1. (1945)

Meghiúsultak az egyezségi tárgyalások, önállóan indulnak a pártok a választáson : A demokratikus pártok közötti további együttműködés feltételei: 1. A pénzromlás megakadályozása, 2. a közellátás rendezése, 3. a közigazgatás megtisztítása a reakciótól, 4. a kormány gyökeres átalakulása. Délmagyarország, (2) 240. p. 1. (1945)

Erdei belügyminiszter nyilatkozata az internáltak szabadlábra helyezéséről : Ma miniszteri biztos érkezik Szegedre és felülvizsgálta az összes internált személyek ügyét - Az 50 éven felüli férfiakat és 60 éven felüli nőket, rokkantokat és betegeket nyomban szabadon bocsátják — Kik maradnak a téli internátótáborokban? Délmagyarország, (2) 240. p. 2. (1945)

Révai József előadása a hazafiságról, a szentistváni gondolatról, a szomszéd államokba szakadt magyarságról és a magyar nemzeti politika új útjairól. Délmagyarország, (2) 241. pp. 1-2. (1945)

Hétfőn délután megnyílik Szegeden a dolgozók középiskolája : A Kommunista Párt gondoskodik az előadó tanerők első hónapi fizetéséről — A munkáspártok sürgetik az esti munkásegyetem mielőbbi megnyitását is. Délmagyarország, (2) 243. p. 3. (1945)

A Vörös Hadsereg rövid idő alatt felépíti a szegedi közúti hidat : Rodionov műszaki alezredes tárgyalásai Dénes elvtárs polgármesterrel. Délmagyarország, (2) 245. p. 1. (1945)

A Magyar Kommunista Párt választási nagygyűlése Szeged főterén : Révai József elvtárs nagy beszédében ismertette azokat az eszméket, amelyeit megvalósításáért harco! a Magyar Kommunista Párt a mostani választási küzdelemben — Tari Józsefné és Benke Valéria elvtársnők felhívása a szegedi magyar nőkhöz. Délmagyarország, (2) 246. p. 1. (1945)

Délmagyarország második pártja a Magyar Kommunista Párt : a részeredmények szerint Délmagyarország három megyéjében a munkáspártok abszolút többséget szereztek - Szeged az ország legelmaradottabb városa - az iparvidékeken győztek a munkáspártok. Délmagyarország, (2) 250. pp. 1-2. (1945)

Kilenc kommunista, két szocdem., két parasztpárti, tizenhét kisgazda mandátum a három délmagyarországi vármegyében : 18:17 arányban győzlek a munkáspártok a kisgazdákkal szemben. Délmagyarország, (2) 251. pp. 1-2. (1945)

Szeged helyett Debrecen lesz a hadifoglyok átvevő állomása? Délmagyarország, (2) 253. p. 1. (1945)

Beszüntették a hajóközlekedést Szeged és Csongrád között. Délmagyarország, (2) 254. p. 3. (1945)

Megnyílt az ország első szövetkezeti vezetőképző tanfolyama Szegeden. Délmagyarország, (2) 256. p. 2. (1945)

A város vezetősége magáévá tette a szegedi Kommunista Párt hároméves városépítő tervét : A városi kisgyűlés igazolóbizottság elé utalta Gresz István, a fasiszta városatyajelölt elismerésének ügyét — A közgyűlés üdvözölte a nemzeti egység jegyében alakult új magyar kormányt — Ma délelőtt megkezdődött a városi törvényhatóság közgyűlése. Délmagyarország, (2) 260. p. 3. (1945)

Pártközi bizottság veszi kézbe Szeged közellátásának ügyét : Vihar a városi közgyűlésen a közellátási problémák tárgyalásánál -Madarász János kisgazda gazdasági összefogást ajánl, hogy mindenkinek legyen kenyere. Délmagyarország, (2) 261. p. 2. (1945)

A szegedi Városi Múzeum helyreállítására 67 millió kell, és gróf Teleki 200 ezer pengőt utalt ki erre a célra : Elkészült a múzeum és a Somogyi-könyvtár helyreállítási munkálatainak költségvetése. Délmagyarország, (2) 261. p. 3. (1945)

Teljesen elkészült a vasúti híd gyalogjárója. Délmagyarország, (2) 281. p. 3. (1945)

Azért nem jöhet Szegedre újabb szénszállítmány, mert a MÁV-nak nincs egy mozdony fűtésére való szene sem. Délmagyarország, (2) 282. p. 2. (1945)

A város rendkívüli közgyűlése elhatározta, a községi élelmiszerüzem felállítását : A Kommunista Párt javaslatára a közgyűlés feliratban fordul a miniszterhez a szegedi rendőrlegénység kinevezése és ellátása érdekében - Mentsék fel Szegedet a jóvátétel beszolgáltatása alól. Délmagyarország, (2) 282. p. 2. (1945)

Viharos munkásgyűlésen követelték Szeged dolgozói a gázgyár azonnali városi kezelésbe vételét : Határozati javaslatot fogadtak el a bányák államosításáról, a malmok községi ellenőrzéséről és az önhibájukon kívül munkanélküliekké váltak halósági megsegítéséről. Délmagyarország, (2) 283. p. 3. (1945)

Vörös József elvtárs nyomorenyhítő akciója csatlakozott a MNDSZ karácsonyi mozgalmához : Támogassa mindenki az egységesített segítő mozgalmat. Délmagyarország, (2) 286. p. 2. (1945)

Balázs Béla Szegeden : A nagy magyar író három előadást tart a Magyar-Szovjet Művelődési Társaságban. Délmagyarország, (2) 288. p. 3. (1945)

Vasárnap reggeltől Szegeden 300 pengő egy kiló kenyér ára : A város vezetősége a Kommunista Párt közbon járására leszállította a kenyér árát - Internálják azt a péket, aki drágábban árusítja a kenyeret — A kenyérsütésnél tapasztalt visszaéléseket is megszüntetik. Délmagyarország, (2) 290. p. 1. (1945)

Megalakult Szegeden a szabad közművelődési tanács : A közeli napokban száz tanyai iskolában megkezdődik a munkás- és parasztifjak oktatása. Délmagyarország, (2) 290. p. 3. (1945)

Szász Ferenc: Teljes sikerrel járt a penecillin [!penicillin] szegedi első alkalmazása : Hogyan mentette meg az amerikai csudaszer egy tüdőgyulladásos és vesegyulladásos fiatalember életét. Délmagyarország, (2) 291. pp. 3-4. (1945)

Szegeden 15 deka a napi kenyér-alapfejadag : A nehéz testi munkások 25, a testimunkások 15, az irodai munkások és a gyermekek napi 5 deka pótfejadagot kapnak. Délmagyarország, (2) 293. p. 2. (1945)

Lőkös Zoltán: Dr. Szeghy Endre professzor előadása a magyar népzenéről. Délmagyarország, (2) 169. p. 4. (1945)

Dr. Szeghy Endre professzor előadása a Népi Ifjúsági Mozgalom előadássorozatában. Délmagyarország, (2) 285. p. 3. (1945)

Szász Ferenc: A filharmonikusok első hangversenye. Délmagyarország, (2) 285. p. 2. (1945)

Csányi Piroska: A nép zenei nevelése és fejlődése a Városi Zeneiskola feladata : Látogatás a zeneiskolában, ahol orosz katonák is tanulnak. Délmagyarország, (2) 10. p. 7. (1945)

Szegedi Általános Munkás Dalegylet vegyeskara : [rövid hír]. Délmagyarország, (2) 5. p. 3. (1945)

Szász Ferenc: Rauchwerger Lívia zongorahangversenye. Délmagyarország, (2) 119. p. 3. (1945)

Szász Ferenc: Sebők György zongorahangversenye. Délmagyarország, (2) 124. p. 3. (1945)

Juhász Károly és Kövesdy Pál hangversenye elé. Délmagyarország, (2) 128. p. 3. (1945)

Nemzeti bizottsági elnök mint zenekari dirigens. Délmagyarország, (2) 143. p. 3. (1945)

Szász Ferenc: Két hangverseny. Délmagyarország, (2) 143. p. 3. (1945)

Deák Pálma és Bán Sándor hangversenye. Délmagyarország, (2) 153. p. 3. (1945)

Beethoven-est az újságíró otthonban. Délmagyarország, (2) 210. p. 3. (1945)

Hat zenekari hangversenyt rendez az idén az újjáalakult Filharmóniai Egyesület. Délmagyarország, (2) 227. p. 2. (1945)

Szász Ferenc: Sárdy János hangversenye. Délmagyarország, (2) 246. p. 3. (1945)

Hangverseny a Nemzeti színházban. Délmagyarország, (2) 262. p. 4. (1945)

Lengyel Vilma: Kiváló művészek a vasárnap bemutatkozó filharmonikusok zenekarban. Délmagyarország, (2) 282. p. 3. (1945)

A kultúra hősei. [Vezércikk]. Délmagyarország, (2) 285. p. 1. (1945)

Tisztogatás a vasúti üzletvezetőségnél : A szegedi rendőrség letartóztatta dr Szilágyi Ferenc üzletigazgatót, Uy Sándor főtanácsost és Tóth Gyula főfelügyelőt. Délmagyarország, (2) 124. p. 2. (1945)

This list was generated on 2024. május 23. 05:13:11 CEST.