Browse by Full volume

Group by: No Grouping | Volume | Number
Number of items: 338.

Az egyetemi és főiskolai hallgatók szabadszervezetének kérésére Lehotay Árpád, a Szegedi Nemzeti színház igazgatója 50 százalékos kedvezményt engedélyezett az egyetemi és főiskolai hallgatók számára : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Csütörtökön kezdődött meg a Szabad Művelődési Tanács előadássorozata : Bartucz professzor megnyitó előadása az iparkamarában : [tudósítás]. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Beíratkozások a Szegedi Tudományegyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Az emberi lény rejtélyei : Bartucz professzor előadása a munkásfőiskolán. Délmagyarország. p. 2. (1946)

A társadalmi formák története : [rövid hír] : Dr. Tóth László professzor előadása a munkásfőiskolán. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Huszák professzor előadása a munkásfőiskolán : [hír]. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Csütörtökön Visy professzor előadásával megnyílt a szülők iskolája : [rövid tudósítás]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Az idei második félév elejétől igazolják az összes egyetemi hallgatókat : [hír]. Délmagyarország. p. 2. (1946)

A Természettudományi Akadémiának nem kell a fasiszta Gelei, de a szegedi egyetemnek igen : [hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Házitanítás - szövetkezeti alapon : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Egyetemi bál : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

A Munkásfőiskolán csütörtökön... : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Jólsikerült az egyetemi bál : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Az Egyetembarátok Egyesülete ismét megkezdi szabadegyetemi előadásait : [hír]. Délmagyarország. p. 2. (1946)

A Munkásfőiskola IV. előadása : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Kodály Zoltánt és Tamási Áront hívta meg előadás tartására az egyetemi ifjúság : sajtóértekezlet az egyetemen : [részletes hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Mi az ön véleménye...? : Szeged lakosságának véleményét kutatja a Magyar Közvéleménykutató Intézet az aktuális kérdésekben : Bognár Cecil professzor nyilatkozata. Délmagyarország. p. 3. (1946)

A professzor úr olvas! : [publicisztika]. Délmagyarország. p. 2. (1946)

A szabadegyetem : (Dugonics tér 13. II. em.) április 17-én dr. Bálint Sándor "Szeged népe" címen tart előadást : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

A kultuszminiszter jelentést kért a szegedi egyetemen folyó fasisztamentésről : [hír]. Délmagyarország. p. 2. (1946)

A mai egyetemi sportnap műsora : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Keresztury kultuszminiszter a betöltetlen egyetemi tanszékekről és a Szegedi Nemzeti Színház problémáiról nyilatkozott a Délmagyarországnak. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Huszonötéves a Szegedi Tudományegyetem : ünnepség az ifjúság részvétele nélkül. Délmagyarország. p. 2. (1946)

A népbíróság ismét megállapította, hogy az egyetemi igazolóbizottság működése nem volt szabályszerű : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Három napig Szegeden tartózkodik Keresztény kultuszminiszter : felülvizsgálja az egyetem és a színház vitás kérdései : szerdán kiosztja a Móra-díjakat : csütörtökön Magyar Est a Nemzeti Színházban. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Szent-Györgyi professzor kapta a Camaran-díjat : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Keresztury Dezső, Molnár Erik elvtárs és Antall József miniszterek is résztvesznek a szegedi országos diákvezetői értekezleten. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Molnár Erik elvtárs és Keresztury kultuszminiszter az egyetemi vezetők szegedi találkozóján : előadást tartottak az értelmiségi fiatalság problémáiról. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Keresztury kultuszminiszter és Millok elvtárs, államtitkár részvételével folyt le az egyetem jubileumünnepsége és az egyetemista vezetők országos találkozója. Délmagyarország. pp. 1-2. (1946)

Teremtsenek rendet az egyetemi alkalmazottak drágasági segélyének kifizetésénél. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Szent-Györgyi Albert legújabb kutatásai az élet titkának nyomában. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Állandó kapcsolat a Szegedi Tudományegyetem ifjúsága és a jugoszláv egyetemi ifjúság között. Délmagyarország. p. 2. (1946)

A tudomány a munkásokért, a munkások a tudományért : Dr. Straub Ferenc Brunó egyetemi tanár a Szent-Györgyi Albert vezetésével kezdeményezett mozgalomról. Délmagyarország. p. 4. (1946)

A mi iskolánk : irodalmi délután az egyetemen az iskolarendszer hibáiról. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Dr. Wagner Richárd egyetemi adjunktus június 18-án, kedden délelőtt 10 órakor "A repülés időjárási problémái" c. magántanári próbaelőadását tartja : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Magántanári képesítés : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Az egyetem évzáróján kiosztották a pályadíjakat : [rövid tudósítás]. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Dédelgetett egyetemünkhöz nem engedünk hozzányúlni : Dénes Leó elvtárs polgármester nyilatkozata az egyetemekkel kapcsolatban elterjedt riasztó hírekről. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Terjed a mezítlábas divat az egyetemen : "Úriember"-vita a "talpasok" és a cipősök között a korszerű divatról. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Szegedi egyetemi tanár a magyarországi Népegészségtudományi Unió élén : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Érettségi nélküli munkás- és parasztifjak részére esti jogi tanfolam nyílik az egyetemen : közjogi állásokra és a tudományegyetem elvégzésére jogosít a négyféléves tanfolyam. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Szent-Györgyi a legnagyobb fantáziájú kémikus : [rövid tudósítás]. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Beíratkozások a szegedi egyetemre : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Kodály Zoltán az akadémia elnöke : az akadémiai nagydíjat Riesz szegedi tanár kapta : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Augusztus 21-én megnílik a nyíregyházi nyári egyetem : két szegedi tudós is szerepel az előadások között. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Meghalt Személyi Kálmán egyetemi tanár : [nekrológ]. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Megalakult Szegeden a "Móricz Zsigmond" népi kollégium : a város és a társadalom segítségével hamarosan megkezdi működését az új kollégium, amely magába olvasztja a Nemzeti Segély által tervezett intézményt is. Délmagyarország. p. 4. (1946)

A szegedi Móricz Zsigmond Népi Kollégiumának vezetősége felhívással fordul a város társadalmához. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Megváltoztatták az egyetemek tandíjrendeletét : itt az, progresszív tandíjrendszer. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Rejtélyes kezek Batizfalvy professzort vissza akarják csempészni a demokráciába : az egyetemi B-lista bizottság elnökét a döntés után telefonon felrendelték a miniszterelnökségre : az egyetemi ifjúság állást foglalt a B-listára tett Ditrói professzor mellett. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Tegyék nyilvánossá az egyetem előadásait! : nyissák meg az egyetem kapuit az érdeklődők előtt : a szegedi múzeum, a népkönyvtárak, állandó bábszínház, a népzene és a Munkás Kultúrszövetség működését vitatták meg a szegedi Szabadművelődési Tanács értekezletén. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Nem sikerült "megfurni" a szegedi egyetem orvoskari B-listáját : kudarccal végződött a Batizfalvy érdekében indított mentőakció : Szegedről rémhírekkel árasztották el a miniszterelnökséget : kiderült az is, kik terjesztették a valótlan híreket : itt az orvoskari B-lista teljes névjegyzéke. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Kétéves munkástanfolyamot szerveznek meg a szegedi egyetemen : a tanfolyam egyetemi tanulmányokra jogosít és legalább 30 jelentkező esetén létesítendő. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Betöltötték a szegedi egyetem politikai tanszékét : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Straub F. Brunó: Egyetemi oktatásunk válsága : Straub Ferenc Brunó. Délmagyarország. p. 3. (1946)

A tanoncok és diákok egyesült rohammunkával hozzák rendbe a Móricz Zsigmond kollégiumnak kiutalt épületet : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Itt az új egyetemi B-lista : a második B-listabizottság döntése. Délmagyarország. p. 3. (1946)

A szegedi medikusok Karády István visszahelyezéséért : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Dr. Bibó István székfoglaló előadása a szegedi egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

A munkásfőiskola bölcsészetkari és tanárképző tagozata. Délmagyarország. p. 4. (1946)

"Fasizmus és filozófia" címmel tartja meg előadását dr. Halasy-Nagy József egyetemi tanár. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Két éves esti tanfolyam a jogi egyetemen a munkások és parasztifjak számára : hogyan történik a jelentkezők felvétele : október elsején kezdődnek az előadások : a szegénysorsúaknak még a felvételi díjakat is visszatérítik : érettségi nélkül is lehet doktorátusi szerezni. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Huzavona a B-listák körül. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Bibó István székfoglaló előadása az egyetemen. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Forradalmasítja a sebgyógyászatot Jancsó Miklós professzor felfedezése : vakokat gyógyít a csodálatos "kék-kenőcs". Délmagyarország. p. 2. (1946)

Van-e filozófiája a fasizmusnak? : Balázs Béla felszólalásában vázolta a kommunisták ellenkező álláspontját : Balázs Béla felszólalásában vázolta a kommunisták ellenkező álláspontját. Délmagyarország. p. 6. (1946)

Az egyetemi orvoskari B-listát ezen a héten végrehajtják : utána nyomban kiírják a pályázatot az üres tanszékekre. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Házitanítás - szövetkezeti alapon : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1946)

A jelentkezők 60 százaléka jó eredményt ért el az esti jogi tanfolyam felvételi vizsgáján : szombaton hírdetik ki a vizsga eredményét. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Ünnepi közgyűlés keretében megnyilt a szegedi egyetem új tanéve. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Megalakult a haladó szellemű egyetemisták Kálmány Lajos Köre. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Nyolcvanhárom hallgatót vettek fel az egyetem jogi karának munkástanfolyamára. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a bölcsészeti esti munkástanfolyamra. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Kiszorították a baloldali elemeket az egyetemi ifjúság szervezetéből : a haladó szellemű ifjúsági egyesületek nyilatkozata a jobboldali vezetőség működése ellen. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Megnyílt a parasztifjak esti jogi tanfolyama. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Betöltik a szegedi egyetem orvosi és bölcsészeti karának megüresedett tanszékeit. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Előadássorozat a penicillinről : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1946)

"A proletariátus és a szegényparasztság viszonya" : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Szegedi orvostanárok a penicillinről. Délmagyarország. p. 5. (1946)

Folyik az adakozás a Móricz Zsigmond Kollégium javára. Délmagyarország. p. 5. (1946)

Egy amerikai tudós támogatása lehetővé teszi a szegedi jogi kar tudományos folyóiratának megindítását : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Ingyen mozi a kollégistáknak : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

A Kelemen-utca átkeresztelését kéri a Kálmány Lajos-kör : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Sík Sándor és Szeghy Endre előadása a pedagógusok átképző tanfolyamán : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Faliújság a szegedi egyetemen. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Országos gyűjtés a népi kollégiumok részére. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Szeged a Móricz Zsigmond népi kollégiumért : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1946)

Komócsin Zoltán elvtárs előadása a Móricz Zsigmond Kollégiumban. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Újjáalakult a Dugonics Társaság. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Hegedűs Tibor előadása a Móricz Zsigmond Népi Kollégiumban. Délmagyarország. p. 2. (1946)

A Kálmány Lajos Kör "Csütörtök esték" címen főként néprajzi kérdésekkel foglalkozó előadássorozatot indít a szegedi egyetem : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Előadások a Móricz Zsigmond Népi Kollégiumban : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Meg kell szervezni az emberek természettudományos gondolkozását : Straub Ferenc Brunó egyetemi tanár előadása a Móricz Zsigmond Népi Kollégiumban. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Rohammunkával takarítják új otthonukat a Móricz Zsigmond Népi Kollégium növendékei és tanoncifjak. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Orvosi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

A Kálmány Lajos-Kör bemutatkozó előadása. Délmagyarország. p. 2. (1946)

A szegedi pedagógusok átképző tanfolyama : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Íróvendégeink a gyárakban és a jogászifjúság körében. Délmagyarország. p. 2. (1946)

A népi kollégisták műsoros délutánja Dorozsmán : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1946)

Purjesz Bélát és Riesz Frigyest a szegedi egyetem díszdoktorává avatták. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Tandíjmentesség az ellenállási mozgalomban résztvett egyetemi hallgatóknak. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Bibó professzor előadása a Kálmány Lajos-Körben. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Előadás : a Szegedi Egyetemi Jogász Egyesület (SZEJE) tudományos előadássorozatban... Bognár Cecil egyetemi tanár tart előadást : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1946)

Bibó István dr. előadása : A Szegedi Egyetemi és Főiskolai Ifjúság (SZEFI) rendezésében Bibó István egyetemi tanár előadást tart... : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Jéghideg tanteremben és laboratóriumban fagyoskodnak az egyetem vegyészhallgatói. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Két doktoravatás : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1946)

Megalakult a "Vegyészek Köre" : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1946)

Egészségvédelem és szociális gondozás : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1946)

A Nemzeti Bizottság a népi kollégiumért. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Az MKP Szabad Parlamentjén pénteken dr. Bibó István egyetemi tanár tart előadást. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Diákok a munkásság között. Délmagyarország. p. 3. (1946)

A népi kollégiumok főtitkára Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Érdekes és színvonalas vita követi Bibó István előadását : Az MKP Szabad Parlamentjén. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Leninnek Nagy Péter óta legnagyobb szerep jutott Oroszország történetében : Tóth László rektor előadása a Móricz Zsigmond Népi Kollégiumban. Délmagyarország. p. 2. (1946)

A Medikus Kör előadása : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Ma lesz dr. Bibó István szabadparlamenti előadása. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Matiné a Móricz Zsigmond Kollégium javára : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1946)

Bibó professzor előadása az MKP szabadparlamentjén. Délmagyarország. p. 4. (1946)

A Móricz-kollégisták népi estjei az üzemek munkásságának. Délmagyarország. p. 5. (1946)

Három magántanári próbaelőadás : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1946)

A penicillin egyik felfedezője előadást tart Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Tovább folyik a kutatás a penicillin alkalmazásának kiterjesztésére : Christie professzor előadása a szegedi egyetemen. Délmagyarország. p. 2. (1946)

A Medikus Kör szemináriumot rendez a téli szünetben a tanulmányi hiányok pótlására. Délmagyarország. p. 5. (1946)

Dr. Zöld Sándor előadása a falukutató mozgalomról. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Kalmár László egyetemi nyilvános rendes tanár : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Szobrot, emléktáblát és utcát Kálmány Lajosnak! : emlékünnepély Kálmány Lajos sírjánál. Délmagyarország. p. 7. (1946)

Szent-Györgyi nem utazhat amerikába. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Az üzemi bizottság megvédi a szegedi egyetem professzorait. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Illés Béla a Móricz Zsigmond Népi Kollégiumban : a könyvnap gazdag szerdai műsora. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Írói matiné az egyetem aulájában : Tamás Aladár, Füst Milán, Hegedűs Tibor, Illés Béla és a Nemzeti Színház művészei szerepeltek a matinén. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Sub laurea Almae Matris : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1946)

Egy amerikai tudós támogatása lehetővé teszi a Szegedi jogi kar tudományos folyóiratának megindítását : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Az újárendezett városi múzeum készen várja a Szegedi Hét megnyitását. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Fővárosi írók és művészek ismerkednek Szeged kultúrájával : üdvözlések a városházán : muzeumlátogatás és a szegedi képzőművészek kiállítása : szegedi tudósok előadásai az egyetemen : este a "Háry János" előadását nézték meg a fővárosi vendégek. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Mac Nab jelenlétében nyitották meg az angol fényképkiállítást : Szegedre jön Artur Bliss angol zeneszerző. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Államsegélyt kap Szeged a muzeum helyreállítására : a műgyűjtemények országos főfelügyelőjének látogatása a szegedi múzeumban. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Összeállítják Szegeden a kitelepítendő svábok névsorát. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Megalakult Szegeden a Kereskedelmi Testület. Délmagyarország. p. 2. (1946)

A kultuszminiszter 5 milliót utalt ki a Városi Múzeum restaurálására : A MKP javaslatára. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Purjesz rektor nem tűr kommunista propagandát az egyetemen : ezzel szemben a fasiszta tanárok és diákok nyíltan szervezkednek. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Egyéves fennállását ünnepelte a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség szegedi szervezete. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Irtsd a pézsmát! Rosman ad 30 doboz gyufát 1 pézsmabőrért! : [hirdetés]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

A szegedi Kisgazda Párt küldöttsége memorandumban kérte fel a Balogh Istvánt, hogy szabadítsa meg a pártot a Shvoy-Nagyiván klikk diktatúrájától : Miért nem közölte a Szegedi Hírlap Balogh István államtitkár nyilatkozatát? : Nagyiván János bizalmat szavaz önmagának, de a párt kisgazdái ellene foglaltak állást : a szegedi rendőrség erélytelensége teszi lehetővé, hogy ez a reakciós társaság nyíltan uszíthasson a kormány politikája és a munkáspártok ellen. Délmagyarország. p. 1. (1946)

A szegedi Újságírók és Művészek Otthona Móra Ferenc- és Juhász Gyula díjat kapott : a Móra Ferenc-díj első két példányát az Otthon vezetősége Chajtovics és Kartyenov alezredeseknek és Kovaljev főhadnagynak, mint az Otthon védnökeinek adományozta; a díjkiosztás vasárnap délelőtt díszközgyűlés keretében lesz a városháza közgyűlési termében : [részletes tudósítás]. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Kikiáltották a Magyar Köztársaságot : a nemzetgyűlés közfelkiáltással Tidy Zoltánt választotta meg köztársasági elnökké : százezres tömegek előtt zajlott le a parlament épülete előtt a magyar köztársaság első ünnepe : a szegedi Nemzeti Bizottság díszgyűlésen ünnepelte meg a Köztársaság kikiáltását. Délmagyarország. p. 1. (1946)

A város lakossága lelkesen ünnepelte a Móra-díjjal kitüntetett szovjet katonatiszteket : az Újságírók és Művészek Otthonának vezetősége díszközgyűlés keretében nyújtotta át a Móra-díjat Chajtovics és Kartyenov alezredeseknek és Kovalyev főhadnagynak : közebéd és hangverseny az Otthonban. Délmagyarország. p. 2. (1946)

A Szegedi Kenderfonógyár munkássága visszautasítja a gyár volt urainak támadását az üzemi bizottság ellen : üzemi őrjárat : a gyár munkássága a Végrehajtó Bizottság vádaskodásait elítéli és helyesli az üzemi bizottság eddigi működését. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Megalakult Szegeden a nyugatról visszatérteket igazoló bizottság : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Falu és város találkozása a február 17-i Szeged megyei pártértekezleten : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Szeged súlyos kenyérgondjai : a beszolgáltatások szigorú ellenőrzését követelték a szerdai közellátási értekezleten : [tudósítás]. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Felhívás Szeged dolgozóihoz! : [hirdetés]. Délmagyarország. p. 1. (1946)

A szegedi Nemzeti Bizottság határozatot hozott a reakciós tisztviselők ellen : Tombácz Imre nemzetgyűlési képviselő elvtárs javaslatára kimondották, hogy népbíró csalt igazoltan baloldali demokrata lehet : távirat a kormányhoz a B-lista gyors összeállítása érdekében. Délmagyarország. p. 1. (1946)

A Magyar Kommunista Párt első nagyszegedi konferenciája : [részletes tudósítás] : a szanálás terheit a nagytőke viselje : állami ellenőrzés alá kell helyezni a nagybankokat és a nehézipart : Révai elvtárs országos jelentőségű beszéde a Kommunista Párt nagyszegedi érlekezletén. Délmagyarország. p. 1. (1946)

A nép lefejezte a csonka torony Horthy képmását : a fehérlovas eltűnt a Hősök-kapujáról : [rövid tudósítás]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

A Kisgazda Párt magatartása megbénítja a szegedi népbíróság munkáját : csütörtökön sem történt meg a reakciós Mayer népbíró visszahívása, emiatt elmaradtak a tárgyalások. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Alsóközpont és a gázgyár munkássága tiltakozott a hercegprímás fasiszta megnyilatkozása ellen : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Ezres tömeg tüntetett Dorozsmán és Tápén a reakciós köztisztviselők ellen : tömeggyűléseken táviratban szólították fel a kormányt sürgős intézkedésekre : Szatymaz dolgozói így határoztak: egyetlen talpalatnyi kiosztott földet sem adunk vissza. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Megnyílik Szegeden a a dolgozók tanítóképzője : egy év alatt két évfolyamot végezhetnek el a hallgatók. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Megtörtént az átalakulás a Kisgazdapárt szegedi szervezetében : Török Ferenc lett elnök az ideiglenesen megválasztott új tisztikar élén : az új vezetőség látogatása a Kommunista Pártban : [tudósítás]. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Kettészakadt Szeged iparossága a "kisgazda" iparosok választást kierőszakoló magatartása miatt : a„független iparosok" listája győzött az ipartestület tisztújító közgyűlésén : [részletes tudósítás]. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Aranyat, ezüstöt, briliánst legmagasabb áron Fischer ékszerész vásárol, Klauzál tér 3. : [hirdetés]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Száznyolcvanöt név szerepel a szakszervezeti bizottság szegedi B-lista tervezetén : a Nemzeti Bizottság véleménynyilvánításra a pártoknak adta ki a tervezetet : megindult a harc az antiszemitizmus ellen. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Hat kukorica-nap lesz Szegeden : állandó cukorraktárt létesít a városban a pénzügyminiszter : [részletes hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Pátzay Pál: Komoly művészeti gócponttá akarjuk fejleszteni Szegedet : [hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Megkezdődik a racionalizálás a városnál : Dénes elvtárs polgármester beszámolója a város vezetőinek budapesti útjáról : a belügyminiszter támogatja Nagyszeged megalkotását. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Tovább folyik a borulás az ipartestületben : a független iparosok listáján megválasztott 15 szociáldemokrata vezetőségi tag bejelentette lemondását : megtartotta első ülését a testület új elöljárósága. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Éhség és nyomor között a gyufagyári munkásság elérte a termelés békebeli színvonalát : az igazgatóság megvonta a munkásságtól a gyufarészesedést : a Kommunista Párttól várják az orvoslást. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Harminc deka cukrot kapnak az igényjogosultak március-áprilisra : [hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Szegeden is megalakult a köztársaság és demokrácia megvédésére létesített ötöstanács : [hír]. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Szegeden állítják fel a szolnoki pontonhidat. Délmagyarország. p. 2. (1946)

A munkás kultúrverseny színjátszó csoportjának első helyezettjei a május 1-i szabadszínpadon folytatják versenyüket : [tudósítás]. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Hatalmas munkás- és paraszttömegek ünnepelték Szegeden és környékén a második szabad május 1-ét : a munkáspártok egysége bizonyult annak a sziklának, amelyre a magyar demokrácia jövője épül : Elég volt a huzavonából, elég volt a szabotálásból, követeljük a kormányprogram haladéktalan végrehajtását!— mondotta Révai József elvtárs a szegedi május 1-i ünnepi beszédében. Délmagyarország. p. 1. (1946)

A napokban megérkezik Szegedre az első oroszországi hadifogolyszállítmány : az adóhivatali pénztárak nem győzik lebonyolítani az inflációz adófizetési forgalmat : Alsóközponton disznók eszik fel a raktárakból kiszóródott adógabonát : Naponta két cigarettát adnak a most kiosztásra kerülő dohányjegyekre : és egyéb fontos bejelentések a hivatalvezetők értekezletén. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Elektől Szegedig nem lesznek svábok : pénteken Újszentívánon foganatosítják a kitelepítést : [hír]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Inkább meghalunk, de földet vissza nem adunk : a tápéi szegényparasztság szervezkedéssel veri vissza a reakció támadásait : Filo Sámuel kisgazdapárti képviselő el akarta vitatni az új gazdák földjét. Délmagyarország. p. 1. (1946)

A jugoszláviai svábok elárasztották Szeged környékét. Délmagyarország. p. 2. (1946)

A csengelei nagybérlők terrorral akadályozzák az új gazdákat. Délmagyarország. p. 3. (1946)

A magánkönyvtárakat is át kell vizsgálni a fasiszta könyvek harmadik katalógusa alapján. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Kommunisták rohamra! Délmagyarország. p. 1. (1946)

Ősszel megnyílnak a délszláv tanításnyelvű iskolák : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Megalakult Szegeden a közegészségügyi bizottság. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Nagy léptekkel viszi a megvalósulás felé Nagyszegedet a meginduló Szeged-Szőreg-Kübekházi autóbuszjárat. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Vassöprűvel tisztítjuk meg a közhivatalokat! : [hírdetés]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

A városi kisemberek egyetlen malacát is elrekviráltatja Pálfy György közellátási kormánybiztos : rókusi panaszküldöttség a városházán. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Jól sikerült az Magyar Kommunista Párt Belváros II. szervezetének első diákpanasz napja. Délmagyarország. p. 3. (1946)

A magánalkalmazottakéhoz arányított fizetést kapnak elsején a köztisztviselők : számok a város áprilisi zárszámadásából és júniusi költségvetéséből. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Tanulási lehetőség a tehetséges szegény parasztgyerekeknek : a Nemzeti Segély megnyitja Szeged egyik legnagyobb internátusát a Juhász Gyula diákotthont. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Kukoricamentes kenyeret kapunk júniusban : a közellátási bizottság egyhónapra kizárta a lisztellátásból az ehetetlen kenyeret forgalomtbahozó sütőiparost : letörik az áruzsorát a szegedi piacon : újból szabályozták a kereskedők piaci vásárlását. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Huszonkét diákot vettek őrizetbe a nagyszabású fegyverrejtegetési ügyben : huszonöt revolver és 19 puska a rendőrség politikai osztályán : tovább folyik a nyomozás. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Pünkösdkor United Nations Relief and Rehabilitation-küldöttség járt Szegeden : Stanley L, Sommer nyilatkozata a Szegedre küldendő segítségről : [tudósítás]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Feloszlatták a szegedi gazdasági rendőrséget : a dolgozók érdeke nem feloszlatást, hanem a testület kibővítését kívánja. Délmagyarország. p. 3. (1946)

A város gondoskodni akar a közigazgatásnak munkás és parasztelemekkel való felfrissítéséről : közigazgatási tanfolyam rendezését kérik munkás és parasztifjak részére az egyetem jogi karán. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Ötvenkét épületet döntött romba a háború Szegeden. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Megalakítják az értelmiségi szakszervezeti munkaközösséget. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Tarthatatlan állapotok az újszegedi gyermekmenhelyen : segíteni akar az MNDSz — segítsünk az MNDSz-rtek. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Dániel György: A deszki nemzetiségi kérdés. Délmagyarország. p. 1. (1946)

A Kommunista Párt kezdeményezésére összeül a szegedi népparlament. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Ma érkezik Szegedre Tildy Zoltán köztársasági elnök. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Júliusban megindul a nagy légiforgalom Szeged bekapcsolásával. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Újra megszervezik a szegedi gazdasági rendőrséget : miniszteri kiküldött részvételével megbeszélést tartottak a közellátási és árkérdések ügyében. Délmagyarország. p. 2. (1946)

B-listás tisztviselőt akar megbizatni Pálfy főispán a létszámcsökkentés végrehajtásával : Szeged demokratikus pártjai és szervezett munkássága tiltakoznak a készülő merénylet ellen. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Egy város pénz nélkül : a Nemzeti Bank szegedi fiókja szerdai pénzellátmányának elmaradása súlyos helyzetet teremtett Szeged gazdasági életében : biztosítani kell a város folyamatos pénzellátását. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Rövidesen megkezdődik az újabb tisztogatási akció a Kisgazda Pártban : Nagy Ferenc miniszterelnök Péter-Pálkor a szegedi párt megtisztításáról is tárgyalt. Délmagyarország. p. 1. (1946)

A munkáspártok tiltakoznak az ipartestületi demokratikus tisztviselők elbocsátása ellen : ha létszámcsökkentésre van szükség, az igazoló bizottságok által reakciósnak minősített tisztviselőket kell elbocsátani. Délmagyarország. p. 1. (1946)

A létszámcsökkentés után 84 hivatásos tiszt és 90 tiszthelyettes marad a szegedi parancsnokság területén : a kerületi parancsnokság tájékoztatója a honvédség időszerű kérdéseiről. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Dénes polgármester táviratilag kérte Szeged pénzzel való folyamatos ellátását : szigorú felhívás az üzleti záróra betartására : ha kell, akár 200 rendőrrel ellenőrizteti az új gazdasági rendőrség a piaci irányárakat. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Juhász néni Szeged nagy költőjének édesanyja készítette a szegedi asszonyok Tildy Zoltánnénak küldött ajándékát : Kenderfonálból horgolt szeredást vitt Jékely miniszterné a köztársasági elnök feleségének. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Az élelmiszerellátás, a stabilizáció kérdése a keddi közgyűlés előtt : az élelmiszerellátás megszervezését, a tűzifaellátás rendezését, a belterületi jószágtartás engedélyezését és a házhelyosztás sürgős lebonyolítását javasolta az MKP a keddi közgyűlésen. Délmagyarország. p. 1. (1946)

A beszolgáltatás a stabil forint egyik alappillére : a közellátásügyi miniszter kiküldötte ismertette Szegeden a beszolgáltatást rendeletet. Délmagyarország. p. 1. (1946)

A Munkás Kultúrszövetség szabadtéri játékai a Széchenyi téren. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Ma ül össze a szegedi népparlament : pártkülönbség nélkül vitatják meg a legidőszerűbb kérdéseket. Délmagyarország. p. 2. (1946)

"Fel kell szabadítani a kisiparosságot és a kiskereskedő társadalmat a 25 éves elnyomás alól" : nagy érdeklődés előzi meg a szegedi kiskereskedők és kisiparosok vasárnapi gyűlését. Délmagyarország. p. 2. (1946)

"Fekete erő" Szegeden : a Délmagyarország munkatársa beszámol az őrizetbe vett feketézők intim vallomásairól. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Forintvédő bizottságba tömörül 450 szegedi fűszerkereskedő : a kiskereskedők a forintellenes spekuláció eltiprása mellett foglaltak állást. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Megérkezett az első forintszállítmány Szegedre! : az üzemek már július 31-én megkapják az új pénzt : „Balra tolódott" a munkás. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Hont Ferenc előadása Szegeden. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Megalakult a Szegedi Szépmíves Céh. Délmagyarország. p. 5. (1946)

Rajk László belügyminiszter 50-100 személyes kollégiumot állít fel Csongrád megyében a paraszt és munkásszármazású ifjak részére. Délmagyarország. p. 7. (1946)

A Szovjet-Magyar Művelődési Társaság első nagy vidéki kongresszusa Szegeden : a társaság országos vezetősége is megjelent a szegedi nagygyűlésen : díszhangverseny a Dóm-téren sokozer főnyi közönség előtt. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Dollárért? Nem! Aranyért? Nem! Forintért? Azt igen! : Selymet, vásznat, szövetet legolcsóbb áron: Halmi, Tisza Lajos krt. 38. : [hirdetés]. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Mától kezdve tilos a cserekereskedés a szegedi piacokon is : a város augusztusra 19 vagon és 20 mázsa gabona kiutalást kapott : Szobek András elvtárs közellátási államtitkár beszéde a város közellátási bizottságának ülésén : nincs többé „lelepés" a lakások bérbeadásánál. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Az újszülött forint nyomában : a szegedi piacot elözönlötte az áru : a kereskedők már részletre is kinátják portékájukat : húsz százalékos áresés a gyümölcspiacon : megszűnt a börze és a cserepiac : csatát nyert a forint Szegeden. Délmagyarország. p. 2. (1946)

A MaDISZ-ifjak Szegeden is rohammunkát fejlesztenek ki az ország újjáépítéséért : beszámoló az eddig végzett munkáról. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Szabadkán át bonyolítják le a Szeged-Dunántúl közötti vasúti forgalmat : ha lesz híd a Dunán Baja és Bétaszék között. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Átadták a forgalomnak Szeged új pontonhídját. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Külföldi érdekeltséggel folyik a tárgyalás a szegedi közúti híd újjáépítésére : Dénes polgármester és Róna tanácsnok elvtárs nagyjelentőségű budapesti utja. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Két vagon svájci élelmiszer megérkezett Szegedre : Húslevest kap Szeged! Délmagyarország. p. 2. (1946)

Az újszegedi kenderfonógyár munkásai emberfölötti erőfeszítéssel építik újjá a gyárat : földalalti erők akadályozzák az újjáépítés munkáját. Délmagyarország. p. 5. (1946)

Az egyetemi B-lista javaslat elkészítésénél szem előtt tartották a tudományos szempontokat : Komócsin Mihály elvtárs nyilatkozata a létszámcsökkentési munka utolsó szakaszáról. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Az Magyar Kommunista Párt várospolitikai tervezete : Ha ezt a programot megvalósítjuk, a demokratikus Szegeddel is csoda történik. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Ma van az arany és valutabeszolgáltatás utolsó napja : Nincs határidőhosszabbitás! Délmagyarország. p. 2. (1946)

Az általános iskolák kérdéseit vitatták meg a pedagógus szakszervezetben : a gyűlés közelebb hozta egymáshoz a tanítóságot és a tanári kart. Délmagyarország. p. 5. (1946)

A kenyér árát 92 fillérre csökkentették : újabb cukor- és konzervadomány érkezik Szegedre : panamázók a gazdasági rendőrség ellen , amely nem ellenőrzi kellően a piacot : az aszálysúlytotta törpebirtokosok adócsökkentésben részesülnek : a közellátási bizottság ülése. Délmagyarország. p. 5. (1946)

A város telket ajánlott fel Dugonics téren az államosított zenekonzervatorium részére : az ősszel megkezdi működését. Délmagyarország. p. 3. (1946)

A burzsoázia szembe akarja állítani a munkást a paraszttal és a munkásegység megbontására törekszik : Meg kell védenünk a demokrácia stabilizációját a lökések és politikai méregkeverők intrikáitól! : Miért nincs Magyarországnak egyetlen barátja sem a párisi békeértekezleten? : „Baj van a koalícióval: nincs benne őszinteség" : Révai József és Rajk László elvtársak beszéde az Magyar Kommunista Párt szegedi nagygyűlésén. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Szeged törvényhatósága sürgeti a malmok államosításáról szóló törvényjavaslatok tárgyalását : a közgyűlés elfogadta az állami zenekonzervetóriumi szerződéstervezetet. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Értekezlet az akkord bérrendszer megállapítására : Szegedről a vállalatok és üzemi bizottságok küldöttei vesznek részt az OTT értekezletén. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Megkezdték a Tiszába süllyesztett uszályok kiemelését : befoltozzák a régi hajók bordáit, megtisztítják az iszaptól és a tápéi javítóműhelybe vontatják. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Az Magyar Kommunista Párt nagyszegedi pártbizottsága megválasztotta a kongresszusi küldötteket : Komócsin Zoltán elvtárs beszámolt a párt munkájáról és a kongresszusi verseny állásáról : A somogyitelepi és a Belváros I. pártszervezet, mint a verseny jelenlegi helyezettjei vörös zászlót kaptak : a pártbizottság számos javaslatot terjeszt a III. pártkongresszus elé. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Kétéves esti tanfolyam a jogi egyetemen a munkások és parasztifjak számára : Érettségi nélkül is lehet doktorátust szerezni! : hogyan történik a jelentkezők felvétele : október elsején kezdődnek az előadások : a szegénysorsúaknak még a felvételi díjakat is visszatérítik. Délmagyarország. p. 3. (1946)

A "Dolgozók konyhája", ahol 98 fillérért ízletes ebédet adnak. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Ma nyílik meg a Szegedi Ipari és Mezőgazdasági Vásár. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Bedő Kálmán: Az OFT kiküldött bizottsága a szegedi tanyavilágban megvizsgálta a földreformmal kapcsolatos visszaéléseket : minden községben és tanyaközpontban százszámra jelentkeztek a panaszosok : a Kisgazdapárt helyi vezetői ki akarják játszani a szegényparasztokat : a bizottság, ahol lehetett, helyrehozta a nagyobb hibákat. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Művészi irodalmi est vezeti be a vasárnapi sajtónapot : Haraszti Sándor, a Szabadság szerkesztője előadást tart a demokratikus sajtóról. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Az állam veszi át a Szegedi Szabadtéri Játékok rendezését : a kultuszminiszter kevesli a város színházi hozzájárulását. Délmagyarország. p. 2. (1946)

A Belváros I. nyerte a pártszervezetek sajtóagitációs versenyét : az agitációban elmaradt szervezetek vasárnap megismétlik a sajtónapot. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Befejeződött az Magyar Kommunista Párt kongresszusi versenye : az üzemek közül: első helyen eldöntetlenül a Vasutas szervezet és a Dohánygyár (157—157 ponttal), 2. Szegedi Kendergyár (129 pont), 3. Ujszegedi kendergyár (86 pont) A falusi szervezetek: 1. Alsókőzpont (162), 2. Sándorfalva (118), 3. Gyála (93). Délmagyarország. p. 3. (1946)

Bővítik és korszerűsítik a szegedi telefonközpontot : Épül a posta is! : egyelőre 800 állomás befogadóképességű az újjáépített központ : jövő évben megkezdik az automata központ építését is. Délmagyarország. p. 3. (1946)

A szegedi kiküldöttek elindultak a Magyar Kommunista Párt III. kongresszusára : a kongresszus kihatással lesz az egész magyar nép jövőjére : a szombat esti megynyitóünnepélyt a rádió is közvetíti : nagy várakozással néz az ország Rákosi elvtárs beszéde elé. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Somogyitelepi küldöttség tárta elő a legsürgősebb teendőket a töltés túloldalán élő proletárok érdekében : kevés az orvos, rossz a világítás : a házhelyek örökösítése is késik. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Szeged gyakorlati szabadművelődése. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Szellemi és fizikai munka a szegedi Móricz Zsigmond Népi Kollégiumban : a kollégium lakói saját maguk hozzák rendbe otthonukat : parasztfiatalok, munkásifjak és tanyai értelmiség gyermekei a kollégisták soraiban : a demokratikus magyar társadalomnak kötelessége segíteni a népi kollégiumok munkáját. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Megérkezett a szegedi munkanélküliség enyhítésére kiutalt összeg 180 ezer forintos első részlete. Délmagyarország. p. 3. (1946)

A minisztertanács elfogadta a szegedi zeneiskola államosításáról szóló törvényjavaslatot. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Megalakult a szociálpolitikai tanács : nagyszabású tervek munkásházak épitésére és szociális intézmények létesítésére. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Ismét megnyílt a szegedi gyógypedagógiai iskola. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Szegedre komoly hivatás vár a Balkánról felénk irányuló idegenforgalom lebonyolításában : Megnyitották az IBUSz szegedi uj menetjegyirodáját. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Megnyílt Szegeden a Magyar Kommunista Párt állandó pártiskolája : Tombácz Imre elvtárs beszéde az iskola ünnepélyes megnyitásakor. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Szakasits Árpád szegedi beszédében megállapította a Kisgazdapárttal való további együttműködés feltételeit. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Az ifjúsági küldöttek beszámoltak a MaDiSz II. országos kongresszusáról : a haladó szellemű magyar ifjúság különféle csoportjai között szoros együttműködés alakult ki : a kongresszus követelése az ifjúság érdekében. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Város a faluért : Éljen a munkások, parasztok, értelmiségiek harci egysége! Délmagyarország. p. 5. (1946)

Szeged társadalmának vezetői nyilatkoznak a Magyar Kommunista Párt városfejlesztési tervezetéről. Délmagyarország. p. 6. (1946)

Újjászervezik a Csongrád megyei cserkészkerületet : megalakult Szegeden a cserkészeket igazoltató bizottság : az új cserkészmozgalom vezérlő gondolata: a demokrácia. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Szegedet nem érdekelte Móra Ferenc szobrának átadási ünnepsége : alig 35 ember jelent meg az ünnepségen. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Magyar írók találkozása a szegedi ifjúsággal : Kassák LAjos, Gergely Sándor, Laczkó Géza, Bóka László és a többiek szóltak az ifjúsághoz : élénk vita fejlődött ki az irodalmi problémákról : az írók találkozása a Móricz Zsigmond Kollégiumban. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Fővárosi írók a szegedi kultúrnapokról : Heltai Jenő, Gergely Sándor, Nagy Tibor véleménye a szegedi kultúráról. Délmagyarország. p. 5. (1946)

Szép eredmény a hídmunkások javára indított gyűjtés első 3 napján : 4600 forint készpénz és több, mint tízezer forint értékű természetbeni adomány gyűlt eddig össze. Délmagyarország. p. 6. (1946)

Pénteken kiemelték az Újszegedi Kendergyár összes gépeit a Tiszából : a felszabaduláskor 38 géppel és 60 emberrel indult meg a munka, ma 160 gépnél másfélezer munkás dolgozik : látogatás az Újszegedi Kendergyár munkásainál, akik a romokból új gyártelepet építettek : így épül új élet a romokon! Délmagyarország. p. 3. (1946)

Átalakították és megerősítették a nagyszegedi pártbizottságot : egyhangu lelkesedéssel Tombácz Imre elvtársat a pártbizottság elnökévé, dr. Zöld Sándor elvtársat pedig a bizottság titkárává választották : Zöld Sándor bemutatkozó beszédében üdvözölte a demokratikus pártokat : Komócsin Zoltán beszámolója a pártbizottság és a pártszervezetek munkájáról. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Szeged nem engedi elbontani a vasúti hidat : akciót indítanak vasból készült ideiglenes vasuti híd építésére. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Dr. Zöld Sándor elvtárs bemutatkozó látogatása. Délmagyarország. p. 2. (1946)

A Kommunista Párt egyetemi szervezete akciót indít az orvosi jövedelmek igazságos elosztására : nem tűrhető, hogy egyesek a közintézeteket saját hitbizományuknak tekintsék : az MKP egyetemi szervezete javaslatot tett a jövedelemelosztás szociális módosítására : Öntudatos dolgozók ne legyenek kénytelenek borravalóból élni! Délmagyarország. p. 6. (1946)

Szeged az ötvenkettedik a vidéki városok károsodási sorrendjében : a legjobban sérült vidéki város Debrecen : Orosháza az egyetlen magyar város, amely nem szenvedett háborús kárt. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Kétszáz munkáslakást építenek a tavasszal Szegeden : Mistéth Endre ujjáépítési miniszter Szegeden : szakszervezeti küldöttség tiltakozott a minisztrenél a nyugatos lakos Lakos Géza munkaügyi felügyelő kinevezése ellen. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Vasárnap Alsótanyára mennek a kendergyári munkások, színjátszók és kommunista orvosok a parasztság megsegítésére. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Ezernél több pedagógus nyomorog Szegeden : a „nemzet napszámosai", a tanítók kénytelenek valóban napszámos munkát vállalni, hogy megélhessenek : segíteni kell a tűrhetetlen helyzetben lévő pedagógusokon, de elsősorban ők segítsenek magukon azzal, hogy demokratizálják saját szervezetüket! Délmagyarország. p. 3. (1946)

Hogyan nevelik az ifjúságot a szegedi iskolákban? : látogatás a középiskolákban a mindennapi kérdések óráján : a felsőbbosztályos diákság lelkesen és izgatottan vitatkozik kedvenc óráján világnézeti kérdésekről : az egyházi iskolákban "nem mindennapi" válaszokat adnak a mindennapi kérdésekre. Délmagyarország. p. 6. (1946)

Szeged háziasszonyai és dolgozó női vasárnap nagygyűlésen tiltakoznak a drágaság ellen. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Farkas Mihály elvtárs tart politikai beszámolót a nagyszegedi pártértekezleten : a kongresszusi határozatok megvalósításáról dr. Zöld Sándor elvtárs beszél. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Ismét teljes üzemmel dolgozik a szegedi vágóhíd : kétezer marhát vágatott a közellátási miniszter közfogyasztási célra Szeged vágótelepén : a vágóhíd munkássága a kontingens felemelését kívánja : be kell fejezni az új hűtőház építését. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Újjáépítették a lebombázott Tisza- pályaudvart : pénteken megindult a forgalom az ujjáépített teherpályaudvaron. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Hősi erőfeszítéssel végzik munkájukat a szegedkörnyéki parasztgimnáziumok diákjai és tanárai : öt parasztgimnázium működik Szeged környékén. Délmagyarország. p. 4. (1946)

A MaDISz a tanoncok kollektív szerződéséért : fontos határozati javaslatokat fogadtak el a MaDISz össztaggyűlésén. Délmagyarország. p. 5. (1946)

A Magyar Kommunista Párt nagyszegedi pártszervezete tiltakozik a szlovákiai magyarüldözések ellen : Farkas Mihály elvtárs központi főtitkárhelyettes kül- és belpolitikai beszámolója : Zöld Sándor : „ A pártvezetőség feladata , hogy a magyar dolgozó népet a kongresszusunk által kijelölt útra vezesse " : a Magyar Kommunista Párt folytatja harcát a drágaság letörésére! Délmagyarország. p. 3. (1946)

A vevőt is megbüntetik, ha a maximált áron felül vásárol : a gazdasági rendőrség szerdán a paprikafeketézők frontját göngyölítette fel. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Mégis le kell bontani a vasúti hidat : a MÁV három napon belül leállítja és az algyői hídon át kerülővel bonyolítja le a vasúti forgalmat : Dénes polgármester elvtárs négy millió hitelt kér a pénzügyminisztériumtól új ideiglenes vasúti híd létesítéséhez. Délmagyarország. p. 2. (1946)

A jövő héten végrehajtják a városi közigazgatás racionalizálását : az eddigi 10 ügyosztály helyett összevonás révén 8 marad, mégis kettővel szaporodik az önálló ügyosztályok száma. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Felavatták a Szegedi Kendergyár bölcsődéjét és napközi otthonát : így dolgoznak a nagyüzemben a kommunista munkásság vezetői! : Török Gábor, Landesberg György és Agócsi János elvtársak példaadó munkája az új napközi otthon. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Sürgősen rendezzék a közalkalmazottak fizetését! : a köztiszviselők napszámos munkát vállalnak, hogy megélhessenek : a rendőrlegények, nyomozók és tiszviselők éhezve, fázva végzik a legsúlyosabb közszolgálatot : Meg kell reformálni a közigazgatást! Délmagyarország. p. 5. (1946)

A szegedi államügyészség és uzsorabíróság felkészült az árdrágítók és spekulánsok bíróság elé állítására : meggyorsul az uzsorabíráskodás : három ügyész és három uzsorabíró foglalkozik az árdrágítási ügyekkel. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Közel 2 ezer vagon fát hoznak Szegedre a fakereskedők : "Olyan szép, hogy nem is lehet igaz! : tüzelőértekezlet a polgármesternél. Délmagyarország. p. 2. (1946)

Készül a proletárgyerekek alsóvárosi iskolája : a bombasérült épület ujjáépítését a városi közmunka keretében végzik : most is 130 gyerek kap ott ingyen ebédet. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Burgonyát és tűzifát követelnek Szeged dolgozói : Ne igéretekkel etessenek bennünket! : munkásküldöttség fegyelmezett, de határozott hangon követelte a közellátási kormánybiztostól, hogy záros határidőn belül lássa el a várost a hiányzó közszükségleti cikkekkel : Drákói szigorral büntessék a feketézőket és árdrágítókat! : Szerdán visszajövünk! Délmagyarország. p. 1. (1946)

Anyagi csőd előtt áll a szegedi egyetem : az egyetem üzemi bizottsága beadvánnyal fordult a külügyminiszterhez és azonnal segítséget kért : a miniszterhez intézett beadvány szerencsétlen módon szembeállítja a tudósok helyzetét a színészekével. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Sürgősen rendezzék a pedagógusok fizetését! : december 15-én pedagógus naggyűlés lesz Szegeden. Délmagyarország. p. 4. (1946)

Tildy Zoltán köztársasági elnök ünnepélyesen megnyitotta a szegedi könyvnapokat : az elnök - a polgármester kérésére - ígéretet tett, hogy a pénzügyminiszterrel megbeszéli a szegedi híd sürgős felépítésének költségeit. Délmagyarország. p. 1. (1946)

December 14-én kezdődnek Szegeden a nagy-szovjet barátság napjai. Délmagyarország. p. 1. (1946)

A Nyírségből 25, Tolnából és Somogyból 50 vagon burgonyakiutalást kaptunk : hétfőn utaznak el a krumpliért Szeged megbízottai. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Le az árakkal! 14-én fél 3-kor a Klauzál téren tüntető nagygyűlés a drágaság ellen! : [hirdetés]. Délmagyarország. p. 5. (1946)

Szeged és a környék tanítósága nagygyűlésen követelte a pedagógus nyomor azonnali felszámolását : A Magyar Kommunista Párt a pedagógusokért! : a nagygyűlés pontokba foglalta azokat a követeléseket, amelyeket a kormányzat a mai rossz gazdasági helyzetben is teljesíthet : táviratban kérték a miniszterelnöktől a kultuszminiszter kinevezését. Délmagyarország. p. 1. (1946)

Megkezdik a közellátási jegyek szétosztását. Délmagyarország. p. 5. (1946)

Berényi Árpád: Már 1947-ben kezdjék meg a Tisza csatornázását a szegedi duzzasztó megépítésével. Délmagyarország. p. 3. (1946)

Két év alatt 371 fasisztát ítéltek el a szegedi népbíróság területén : Ez is megtorlás? : Mi az oka a sok felmentő ítéletnek? : tanulságos mérleg a szegedi népbíróság kétéves működéséről. Délmagyarország. p. 5. (1946)

Új, egészséges, zenei stílust kell kialakítani a szegedi himnuszból : a szegedi állami zenekonzervatórium szervezéséről, elgondolásairól beszél Dr. Baranyi János, a szegedi állami zenekonzervatórium igazgatója. Délmagyarország, (3) 265. p. 6. (1946)

A filharmonikusok második hangversenye : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (3) 21. p. 3. (1946)

Vasárnap tartja bemutatkozó hangversenyét Szerdahelyi László. Délmagyarország, (3) 109. p. 4. (1946)

Új karmester mutatkozik be a filharmonikusok február 17-iki hangversenyén. Délmagyarország, (3) 33. p. 3. (1946)

Szász Ferenc: Filharmonikus hangverseny. Délmagyarország, (3) 41. pp. 3-4. (1946)

A filharmonikusok negyedik hangversenye : [tudósítás]. Délmagyarország, (3) 87. p. 4. (1946)

Zeneművészet - zenetörténelem : Vaszy Viktor előadása a népi kollégiumban. Délmagyarország, (3) 244. p. 4. (1946)

Vaszy Viktor II. szvitjének és Hacsaturján szimfóniájának bemutatója a Nemzeti Színház filharmóniai hangversenyén. Délmagyarország, (3) 243. p. 5. (1946)

Január 13-án lesz a filharmónia legközelebbi hangversenye. Délmagyarország, (3) 2. p. 3. (1946)

Kamarazene az újságíró otthonban. Délmagyarország, (3) 7. p. 3. (1946)

Elmarad Baranyi János és Csuka Béla szonátaestje : [rövid hír]. Délmagyarország, (3) 15. p. 3. (1946)

Zenekari hangverseny az Újságíró Otthonban : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (3) 35. p. 3. (1946)

Mozart-hangverseny az Újságíró Otthonban. Délmagyarország, (3) 53. p. 3. (1946)

Aida az Újságíró otthonban : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (3) 64. p. 3. (1946)

Szász Ferenc: Eszenyi Irma és Sikolya István hangversenye : [tudósítás]. Délmagyarország, (3) 96. p. 4. (1946)

Ungvári Imre hangversenye Szegeden : [rövid tudósítás]. Délmagyarország, (3) 99. p. 4. (1946)

Munkászenekar alakul. Délmagyarország, (3) 120. p. 3. (1946)

Szász Ferenc: Ungvár Imre hangversenye. Délmagyarország, (3) 107. p. 4. (1946)

A szegedi zenekultúra ünnepe volt az Újságíróotthonban 50. hangversenye. Délmagyarország, (3) 120. p. 4. (1946)

Kétezer tagú diákkórus kánonokat énekel a pénteki egyházzenei hangversenyen. Délmagyarország, (3) 120. p. 4. (1946)

Egyházzenei hangverseny a fogadalmi templomban. Délmagyarország, (3) 123. p. 3. (1946)

Szerdahelyi László hangversenye. Délmagyarország, (3) 125. p. 3. (1946)

Nagysikerű Faust az Újságíró Otthonban. Délmagyarország, (3) 125. p. 3. (1946)

Szász Ferenc: Idényzáró hangverseny a Nemzeti Színházban : [tudósítás]. Délmagyarország, (3) 156. p. 5. (1946)

Hangversenyrendező vállalat alakult Szegeden. Délmagyarország, (3) 190. p. 4. (1946)

Hat hangversenyt rendez az új szezonban a Filharmonikus Egyesület. Délmagyarország, (3) 222. p. 4. (1946)

Szász Ferenc: Fiatal énekesek bemutatkozása az Újságíró otthonban. Délmagyarország, (3) 225. p. 5. (1946)

Szász Ferenc: Anday Piroska hangversenye. Délmagyarország, (3) 248. p. 5. (1946)

Szász Ferenc: Anday Piroska örül, hogy újra (az) épségben maradt Szegeden lehet : [riport]. Délmagyarország, (3) 249. p. 3. (1946)

Arthur Bliss angol zeneszerző Szegeden. Délmagyarország, (3) 272. p. 5. (1946)

Szász Ferenc: Fischer Annie zongoraestje. Délmagyarország, (3) 285. p. 3. (1946)

Rendőrzenekar hangversenye. Délmagyarország, (3) 292. p. 3. (1946)

Három munkásdalárda bravúros szereplése Szegeden. Délmagyarország, (3) 294. p. 3. (1946)

Dégel Károly jazz hangversenye : [rövid hír]. Délmagyarország, (3) 64. p. 3. (1946)

Dégel Károly zenekarának jazz hangversenye. Délmagyarország, (3) 101. p. 3. (1946)

This list was generated on 2024. április 17. 08:13:18 CEST.