Browse by Full volume

Number of items: 374.

El kell távolítani Gönczy igazgató urat az egyetemi alkalmazottak szakszervezetének éléről : diktátornak érzi magát a gazdasági hivatal igazgatója, mint szakszervezeti elnök ; Molnár János elvtárs súlyos vádjai Gönczy igazgató ellen. Délmagyarország. p. 2. (1947)

A szabadegyetemi előadássorozat megnyitása. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Megindultak a tárgyalások az egyetemisták demokratikus szervezetének felállítására. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Jogászbál : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Felavatták az egyetemi alkalmazottak kultúrházát : a munkáspárton kívül sok pártonkívüli jelent meg a felavatási ünnepélyen. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Szabadegyetemi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1947)

A szegedi Martonyi professzor nyerte meg a Gazdasági Főtanács közigazgatási pályadíját : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Medikusbál, amelynek tizenhat közismert fasiszta "védnöke" van : az egyik védnök éppen a népbíróság börtönében üldögél - úri muri a demokráciában. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Belépődíj - a könyvtárba. Délmagyarország. p. 2. (1947)

A tudomány védelmében emlékiratot készített a szegedi egyetem központi üzemi bizottsága. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Pedagógusok továbbképző tanfolyama : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1947)

A nagyszegedi MKP javaslatára Rédey László, Bartucz Lajos, Straub F. Brunó, Kalmár László és Koppány Béla szegedi tudósokat felveszik a nagyüzemek bérlistájára : A kommunista munkások ingyen megjavítják a tudományos intézetek megrongált épületeit. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Megalakult Szegeden a Kálmány Lajos Népi Kollégium. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Letartóztatták a szegedi egyetem könyvtárosát. Délmagyarország. p. 1. (1947)

A gyárak bérlistáira kijelölt szegedi tudósok nyilatkoznak az MKP akciójáról : „A tudósok azzal hálálják meg a munkásság nagylelkűségét, hogy minél több előadást tartanak számukra" - Ezentúl büszkén viselem a „tiszteletbeli szakmunkás" címet - az értelmiség az MKP akciója folytán még közelebb került a munkásosztályhoz. Délmagyarország. pp. 3-4. (1947)

Megalakult a Bölcsész Kör : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1947)

A szegedi tudományegyetem jog- és államtudományi karán szervezett esti munkástanfolyam 2. félévi előadásai... : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Füvészkertet létesítenek Szegeden. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Munkásság a tudományért. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Megalakult a szegedi egyetemisták idei elnöksége. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Népi kollégisták a falun : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Magántanári előadás : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Szabadegyetemi előadások : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Megalakult a Gyógyszerészkör : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1947)

A Bölcsészkör első nyilvános előadása március 15-én : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1947)

Megjelent a "Tiszatáj", Szeged egyetlen folyóirata. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Előadások a szabadegyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Szociális ösztöndíjak módosítása a szegedi egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Előadások a szabadegyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Elvetemült rémhírterjesztők hazugságokkal izgatnak a munkásság és rendőrség ellen : suttogó propagandával félrevezetett tömeg tegnap el akarta temetni a tüntetés "áldozatait", de halott nem akadt a temetéshez - a főispán és a rendőrkapitány hivatalosan megállapítják, hogy sem halottja, sem sebesültje nem volt a tüntetésnek - az egyetem rektora és a tankerületi főigazgatóság felhívása a diáksághoz - Janson föigazgató távozzék a tankerület éléről. Délmagyarország. pp. 1-2. (1947)

Tóth László: Haladószellemű egyetemi hallgatók a megyéspüspöknél. Délmagyarország. p. 2. (1947)

A Szegedi Egyetemi Ifjúsági Szövetség nyilatkozata a diáktüntetésről. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Nagy László: Munkás- és parasztifjak ez egyetemen. Délmagyarország. p. 5. (1947)

A szegedi gyárak kommunista dolgozói ingyen elvállalták, hogy az egyetem háborús kárait rendbehozzák : Rövidesen megkezdődik a rohammunka, amelyet a dolgozók pihenőidejük feláldozásával végeznek el. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Medikusok egészségügyi előadása a külvárosokban. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Új otthonába költözött a szegedi Móricz Zsigmond népi kollégium : Diákotthon, amelynek háziszabályai az autonomián és a közösségi életen alapulnak ; Népbíróság és szövetkezetek a kollégium szervei között ; A szegedi népi kollégiumra fontos szerep vár ebben a rossz szellemű diákvárosban. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Új egyetemi tanár : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Pedagógusok tanfolyama : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1947)

Megjelent a SZEISZ faliújságja. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Egyetemi tanári kinevezés : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1947)

A Szegedi Tudományegyetem rektora dr. Tóth László egyetemi nyilvános rendes tanár rövid tartózkodásra külföldre utazott : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Bibó István előadásai a pedagógusok tanfolyamán : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1947)

A Medikus Kör ismét megkezdi szombat délutáni tudományos üléseit : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1947)

A szegedi egyetem tudós professzorai megtiszteltetésnek vették, hogy az üzemi munkásság vendégül látta őket a "dolgozók színházában" : a fizikai munkások és a szellemi dolgozók demokratikus együttérzését segítette elő a MKP jól sikerült akciója - egyetemi tanárok nyilatkoznak a munkásokkal együtt töltött színházi estről. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Az Orion bőrgyár munkássága hulladékanyagból 11 ágyat épített és ajándékozott az idegklinikának : Megható ünnepség keretében adták át a munkások ajándékát. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Szép ünnepség keretében a Móricz Zsigmond népi kollégisták felavatták a saját erejükből újjáépített otthonukat. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Királyi koronás jogarra esküdtek a babérkoszorús doktorok avatási ünnepségén : Dr. Vidor Miklós János és dr. Szele Tibor sub laurea almae Matris doktorrá avatása az egyetemen. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Szalonképessé vált a népi kultúra Szegeden : az Egyetemi Ifjúsági Szövetség népi délutánjának rendkívüli sikere az egyetem aulájában. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Szombaton leleplezik Kálmány Lajos emléktábláját : Kálmány Lajos születésének 95. évfordulójára rendezett ünnepségekre Szegedre érkezik Ortutay Gyula kultuszminiszter. Délmagyarország. p. 6. (1947)

A Medikus Kör 12. tudományos ülésén, május 3-án... : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1947)

Pedagógusok tanfolyama : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Leleplezték Kálmány Lajos szegedi emléktábláját : Emlékülés az egyetemen a legnagyobb magyar folklorista 95. születési évfordulóján. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Megalakult az Apáthy István Medikus Kollégium : egészséges Magyarország felé! Délmagyarország. p. 4. (1947)

Bibó István előadása a pedagógusok tanfolyamán : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Két szegedi egyetemista a rádióban : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Üzemi hangversenyeket ad a szegedi egyetemi énekkar : diákok a munkásságért. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Irodalmi délután : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1947)

"Haladó szellemű jogászokra van szükség" : megkezdődött az első ifjúsági kongresszus Szegeden. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Nagygyűlést tartott az egyetem 48-as bizottsága : Megnyílt a SZEISZ ady-téri otthona. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Kétnapos vándorgyűlést tartanak Szegeden a jogászok. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Megkezdődött a Magyar Jogászegylet vándorgyűlése. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Bibó István előadása : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Matematika és világnézet. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Doktorráavatás : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Megválasztották a szegedi tudományegyetem új rektorát. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Szabadság-estet rendez az egyetemi ifjúság. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Népi kollégisták előadást rendeztek a lemezgyári munkásoknak. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Kiosztották a szegedi egyetem pályadíjait. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Megindultak a fölvételek a népi kollégiumokba. Délmagyarország. p. 7. (1947)

Megalakult a Bolyay matematikus társulat Szegeden. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Egy éves fennállását ünnepelte a Móricz Zsigmond népi kollégium. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Ma indul Svájcba az egyetemi énekkar. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Az egyetemi kamaratrió szombaton, 5-én fél 7 órai kezdettel tartja hangversenyét... : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Hanglemezre vették Svájcban a szegedi egyetemi énekkar műsorát. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Dr. Kanyó Béla egyetemi tanár nemzetközi elismerése : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Népi est : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Nyáron is kapnak élelmezést a szegénysorsú egyetemisták : az MKP segítségével. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Világviszonylatban is jelentős felfedezés a szegedi egyetemen : Dr. Gellért Albert szegedi egyetemi tanár a világ legtökéletesebb anatómiai készítményeit állítja elő. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Löw Immánuel emlékülést rendezett a Kálmány Lajos Kör. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Bálint Sándor nem tárgyal a Balogh-párttal. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Hazaérkezett Svájcból a szegedi egyetemi énekkar. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Ötvenezer forint építési segélyt kapott a szegedi egyetem : a kultuszminisztérium megerősítette az egyetem új rektorát és dékánjait. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Lőkös Zoltán: Megnyílt Szegeden az ország második medikus népi kollégiuma : látogatás az Apáthy István népi kollégiumban. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Az egyetemi tandíjak csökkentését rendelte el a kultuszminisztérium. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Mit vár a választásoktól Szeged népe : nyilatkozik az egyetemi tanár, a munkás, a munkanélküli, a kisiparos, a diák és a koldus, egy szóval a kisemberek. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Politikai előadás : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1947)

A sebészeti klinika új igazgató-főorvosa. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Miért drágít az egyetemi menza? Délmagyarország. p. 2. (1947)

József Attila emléke a szegedi egyetemen. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Szorgosan készülődnek a népi kollégiumok az új tanévre : az új népi értelmiség a demokrácia erőssége. Délmagyarország. p. 6. (1947)

Dr. Zöld Sándor elvtárs közbenjárására 30 ezer forintot kapott az Apáthy István medikus népi kollégium. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Dr. Maróth egyetemi tanár Budapestre távozik : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1947)

A Szegedi Egyetem Joghallgatóinak Egyesülete (SZEJE) tájékoztató előadást rendez az elsőízben beiratkozó joghallgatók számára : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1947)

A magyar nemzet és tudomány érdekében sürgős segítségre van szüksége klinikáinknak. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Ünnepélyes tanévnyitás a szegedi egyetemen. Délmagyarország. p. 3. (1947)

A Szegedi Tudományegyetem Központi Üzemi Bizottsága követeli a munka kormányának haladéktalan megalakítását : folyósítsák az egyetem költségvetési javadalmát. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Új egyetemi tanár : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Takács Ferenc előadása a szegedi egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1947)

A polgármester-helyettes előadásai az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Dr. Hetényi Géza egyetemi tanár székfoglaló ünnepsége. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Fontos egészségügyi munkát végez a Medikus Kör népgondozó szakosztálya. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Matematikai tanulóverseny : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1947)

A Főiskolai Ifjúsági Egyesület rendezésében ... előadás : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Óvodákat hoz rendbe, falura jár, egészségügyi tanácsot ad a Szegedi Medikus Kör. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Az Apáthy medikus népi kollégium megnyitó estje. Délmagyarország. p. 2. (1947)

A Főiskolai Ifjúsági Egyesület által rendezett előadássorozatban... : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1947)

A Bolyai János Matematikai Társulat 22-én, szombaton fél 6 órakor előadóülést tart : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1947)

A Főiskolai Ifjúsági Egyesület rendezésében... : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1947)

A szegedi egyetemi énekkar hangversenye az Ujságíróotthonban. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Megnyílt a népegészségőri tanfolyam. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Dr. Jáki Gyula sebészprofesszor ünnepélyes tanszékfoglalója. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Botrányba fulladt a Sulyok-párt egyetemi szervező gyűlése : A demokratikus ifjúság tüntetett a nyugatos ifjak halandzsa gyűlésén. Délmagyarország. p. 3. (1947)

A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság bélyeg- fénykép- és könyvkiállítást render [!rendez] a múzeum kupolacsarnokában. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Megnyílt a szovjet ifjusági kiállítás a városi muzeumban. Délmagyarország. p. 2. (1947)

l. z. : Megnyílt a szegedi képzőművészek kiállítása a kultúrpalotában. Délmagyarország. p. 5. (1947)

A moszkvai VOKS könyvadományt küld a Somogyi-könyvtárnak : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Államosítják a szegedi múzeumot : a személyzeti kiadásokat és az ügyvezetést az állam veszi át. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Ma megnyílik a Városi Muzeum ősrégészeti osztálya : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Megnyílt a városi muzeum ősrégészeti osztálya. Délmagyarország. p. 4. (1947)

A szabadságharc centenáriumára, az ősrégészeti világkongresszusra készül a szegedi muzeum. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Szeged ragaszkodik a Bereck-féle madárgyüjteményhez : érthetetlen okokból el akarják vinni az európai hírű gyűjteményt. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Móraváros is tele van panasszal : el kell tüntetni a nyitott utcai szennycsatornákat! - mi van a házhelyosztással? Délmagyarország. p. 6. (1947)

Január 7-én a város 700 munkanélkülit alkalmaz közmunkára : érdekképviseleti értekezlet a városházán a szegedi munkanélküliség enyhítése céljából. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Szeged dolgozói követelik a fasiszta összeesküvők rögtönítélő bíróság elé állítását : a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a szegedi Szakszervezeti Bizottság feliratot intézett a miniszterelnökhöz - A kormánynak példás és elrettentő ítélete a dolgozók helyeslésével találkozik. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Megalakult Szegeden az Irodalombarátok Szövetsége. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Mit végeztek és követelnek a szegedi kenderfonógyár kommunista üzemi bizottsági tagjai : a vasasok, tisztviselők, textilesek követeléseinek teljesítéséért indult meg a harc. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Az újgazdák saját érdekeik védelmére alakítják meg az UFOSz-t : miért van szűkség a földhözjuttatottak szervezkedésére. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Ady-, József Attila versek a Szabad Nép irodalmi- és művészest műsorán : Gobbi Hilda és Várkonyi Zoltán Ibsen Peer-Gyntjéből adnak elő. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Kizárólag reakciós elemekből állt a most feloszlatott szegedi egyetemi szervezet : Meg kell teremteni az egyetemi hallgatóság komoly, demokratikus érdekképviseletét. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Fűtetlen termekben dolgoznak a munkások az üzemekben : a közellátási értekezlet fontosabb döntései. Délmagyarország. p. 3. (1947)

"Nem tűrhetjük tovább hogy a koalícióban az összeesküvők cinkostársai üljenek" : „Most végre rendet csinálunk a magyar politikai életben!" - „A Kisgazdapárt parasztjaival akarunk csak koalíciót" - Révai József beszámolója a belpolitikai helyzetről a szegedi dolgozók dohánygyári nagygyűlésén. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Ötös bizottság terjeszti elő a kormánynál a szegedi kiskereskedők sérelmeit és követeléseit : A kereskedők vasárnapi nagygyűlése magáévá tette a Magyar Kommunista Párt hároméves újjáépítési tervét - A kiskereskedők felveszik a küzdelmet a tőkés érdekek képviselőivel. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Megalakult Szegeden a 48-as ifjúsági bizottság. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Hogyan kapcsolódnak be Szeged intézményei az MKP hároméves tervébe : A kisvasutat 3 év alatt Bajáig kiépítik — az egyetemem helyreállítási munkára van szükség - a színház nagyszabású hároméves tervet dolgozott ki. Délmagyarország. p. 4. (1947)

A Kommunista Párt javaslata : Minden szegedi nagyüzem vegyen fel a bérlistájára egy-egy szegedi tudóst. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Tombácz Imre interpellált a nemzetgyűlésben a szegedi Lemezgyár tervszerű elsorvasztása miatt : „Megengedhetetlen, hogy tökéletesen felszerelt üzemet spekulációs okokból leállítsanak". Délmagyarország. p. 1. (1947)

Nem örökre, hanem 3 évre adoptálják a városok az írókat. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Megalakult a szegedi egyetemi ifjúság csúcsszervezete: a SzEISz : Az új vezetőség tisztelgő látogatása dr. Tóth László rektornál és dr. Pálly György főispánnál. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Az MKP nagyszegedi pártértekezletének harmadik értekezlete szombaton megkezdte munkáját : Küzdelem és munka árán teremtik meg a kommunisták a dolgozók Magyarországát. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Eredményes munkát végzett az MKP III. nagyszegedi pártértekezlete : Apró Antal, a központi vezetőség tagja beszámolt a belpolitikai helyzetről - A Magyar Kommunista Párt azért harcol, hogy a magyar nép zavartalanul dolgozhasson - Az összeesküvők szigorú megbüntetését követelték a küldöttek. Délmagyarország. pp. 1-2. (1947)

Az ipartestület fasiszta vezetősége 9 kisgazdapárti iparos között osztotta ki a 450 cipészmesternek kiutalt bőrmennyiséget : Kommunista iparosok leplezték le Farkas, Baloghy és Alth Irén bőrpanamáját - Becsületes, demokrata vezetőséget az ipartestület élére! Délmagyarország. p. 2. (1947)

A félrevezetett iparosok tiltakoznak az ellen, hogy őket a Sulyok-párt listáján szerepeltessék : „Arányosítást" követel a Kisgazdapárt, amely kizárólag puccsnak köszönheti ipartestületi többségét - a munkáspártok védik a kisemberek magántulajdonét, nem pedig a tőkések kiszolgálói. Délmagyarország. p. 2. (1947)

A szegedi Kisgazdapárt és az összeesküvés. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Az elszámoltató bizottságok elsősorban a nagygazdákat vizsgálják felül : - javasolta a Kommunista Párt kepviselje a közellátási értekezleten. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Demokráciánk olyan mértékben halad előre, ahogyan a szakszervezetek erősödnek - Megkezdődött a csongrádmegyei szakszervezeti értekezlet : 68.000 szervezett munkás van Csongrádmegyéhen. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Szeged hároméves gazdasági terve : Tanyai építkezések, növényvédelem, kulturális feladatok. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Felhívás Szeged és környéke dolgozóihoz! Munkások, Parasztok, Értelmiségiek, Polgárok! Délmagyarország. p. 1. (1947)

A katolikus egyház mereven elzárkózik a fakultatív vallásoktatás bevezetésétől : A kommunista munkás nem vallásos, de a zárdában taníttatja gyermekét — A református lelkész szerint az egyházaknak nem kell félniök a reformtól - Zyéki Ferenc tanfelügyelő az önkéntes hitoktatás mellett - a püspöki palotának megvan a véleménye a Kisgazdapártról. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Révai József március 15-iki serlegbeszéde a szegedi Újságíróotthonban : Petőfi Sándor, a politikus. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Az Újságíróotthon tisztújító közgyűlése. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Megindult a verseny a Délmagyarország előfizető-toborzásra. Délmagyarország. p. 3. (1947)

A Szabadságpárt agitátorai Szeged utcáin ezerfőnyi diáktömeget vonultattak fel tüntetésre : a félrevezetett diákság a fakultatív hitoktatás bevezetése ellen tiltakozott és fasiszta jelszavakat kiabált — őrizetbe vették a diáktüntetés megszervezőit - a munkáspártok szigorú vizsgálatot követelnek a tanári kar és az ifjúság félrevezetői ellen. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Szeged szervezett munkássága nem tűri, hogy fasiszta agitátorok megzavarják a város lakosságának nyugalmát : Csütörtökön folytatódtak a tüntetések, mire a munkásság is kivonult az utcára és rendet teremtett - Tildy: „Az igazság ne engedje magát félrevezetni senkitől". Délmagyarország. pp. 1-2. (1947)

Ortutay Gyula: A kultuszminiszter elrendelte, hogy a szegedi iskolákban felvilágosító előadásokat tartsanak a fakultatív hitoktatás lényegéről : a rendőrség az őrizetbe vett tüntetők közül 17 egyént internáltatott, Szélpál István tanár ügyét pedig a népbirósághoz tette át - eljárás indul hat rémhírterjesztő ellen. Délmagyarország. pp. 1-2. (1947)

A szegedi diáktüntetések 17 felbujtóját internálták : a rendőrség befejezte a vizsgálatot a diáktüntetésekkel kapcsolatban - a népbíróság külön tanácsa tárgyalja Szegeden a tüntetések vezetőinek és szervezőinek demokráciaellenes cselekményét. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Lehotay Árpád visszatért Szegedre és új programot adott : Pótolni kell a demokratikus műsorpoliiika eddigi hiányosságait. Délmagyarország. p. 4. (1947)

A szegedi Nemzeti Színház hetenként egyszer filléres munkáselőadásokat tart : Vaszy Viktor igazgató nyiiatkozata a nagyjelentőségű kezdeményezésről -a dolgozók tömegeiből akarunk közönséget nevelni - előadássorozat az ipari üzemekben. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Ortutay Gyula kultuszminiszter: Kiderült, hogy a szegedi egyetemi ifjúság nagy százaléka nyugatos vagy Hunyady-páncélos volt : Gyors és erélyes rendszabályokkal akadályozzák meg, hogy az egyetem jobboldali tömegmozgalmak színhelye legyen - a nyugati közvélemény meglepődött azon. hogy a szabad vallásoktatást itt egyesek jogfosztásként igyekeznek feltüntetni. Délmagyarország. p. 2. (1947)

A szegedi gyárak kommunista dolgozói ingyen elvállalták, hogy az egyetem háborús kárait rendbehozzák : Rövidesen megkezdődik a rohammunka, amelyet a dolgozók pihenőidejük feláldozásával végeznek el. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Lőkös Zoltán: Új otthonába költözött a szegedi Móricz Zsigmond népi kollégium : diákotthon, amelynek háziszabályai az autonomián és a közösségi életen alapulnak - népbíróság és szövetkezetek a kollégium szervei között - a szegedi népi kollégiumra fontos szerep vár ebben a rossz szellemű diákvárosban. Délmagyarország. p. 2. (1947)

A demokratikus köztársaságot a rendőrségnek kell megvédenie minden nyílt és alattomos ellenségétől - Péter Gábor vezérőrnagy beszéde a délvidéki nyomozótisztek tanfolyamának szegedi záróvizsgáján. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Május 1-én megkezdik az állami védőnőképző intézet épületének helyreállítását : Turiska István dr. a védőnők szervezetének egészségügyi munkájáról a közeljövőben mozgókórházak indulnak Szegedről a tanvavilágba. Délmagyarország. p. 3. (1947)

A sikertelen munkanélküli ankét után : Ne engedjük, hogy tízezer koldus lézengjen Szeged utcáin! : Kényszeríteni kell a vállalatokat, hogy termelési kapacitásukat emelve minél több munkanélkülit foglalkoztassanak !- a szegedi közmunkások kétségbeejtő helyzetükben a Déímagyarország segítségét kérik. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Lippay Irma: Újjá kell építeni Szeged nagyhírű gyógyfürdőjét : nem szabad kiaknázatlanul hagyni a természet bőkezű adományát: a melegvízforrást - világhírű fürdővárossá lehet Szegedet fejleszteni. Délmagyarország. p. 6. (1947)

Bérbeadják, vagy házikezelésbe veszik a fehértói halgazdaságot? : szakértő bizottság vizsgálja meg, melyik megoldás elönyösebb a városnak. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Sürgősen restaurálni kell a fogadalmi templomot! : Szakértői vélemény szerint az egyik templomtorony a háborúban annyira megrongálódott, hogy a nagyobb veszély eikerülése végett le kell bontani - a tető beázott és a nagyértékű falfestmények tönkremennek. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Szeged városa ünnepélyesen fogadja a jugoszláviai írókat : Vasárnap nívós műsor keretén belül mutatkoznak be a délszláv írók. Délmagyarország. p. 2. (1947)

A Szegedi Nemzeti Színház több előadást rendez a fogadalmi templom restaurálása javára : A Magyar Kommunista Párt templomépítő társadalmi mozgalma az egész városban naqy rokonszenvet keltett. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Pünkösdkor Szegeden rendezik meg az első vidéki országos jogászgyűlést : Budapesti kiküldöttekkel megkezdődött a gyűlés előkészítése - megválasztották az előkészitő bizottság tagjait. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Épül a közúti híd! Hogyan alakul a szegedi híd építési menetrendje : a roncsok kiemelése a tervek szerint június 30-ára fejeződik be - Augusztusban kezdik el a mederpillér építését — Beszélgetés a szegedi hídépítőkkel. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Patkányfészkekben lakik a szegedi házfelügyelők legnagyobb része : a polgármester felszólítja a háztulajdonosokat, hogy záros határidőn belül hozassák rendbe a házmesteri lakásokat. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Megkezdik Szegeden a nemibetegek penicilinnel való gyógyítását : 100 beteg közül 90 meggyógyul a penicillin-injekciótól. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Háromszázezer forint segélyt ad a kormány a szegedi kultúrpalota helyrehozására : Hazahozzák Löw Immánuel hamvait és utcát neveznek el a tudós főrabbiról. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Május 1-én már nem lesz koronás címer a középületeken : a főispán elrendelte a régi címer haladéktalan eltávolítását. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Az MNDSz vándorkórházának a szeged-környéki menetrendje. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Üdvözöljük a MADISz nagyszegedi értekezletét : [vezércikk]. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Magyar-Szovjet Művelődési Hét az Ipari Vásáron : Ortutay Gyula a vásár tartama alatt Szegedre látogat. Délmagyarország. p. 1. (1947)

A Kenderfonógyár üzemi bizottsága, amely első üzemi tanács volt az országban, feladata magaslatán áll : a gyár egészségügyi berendezései mintaszerűek — Már Angliába, Svédországba, Dániába és Palesztinába is szállít árut a Kenderfonógyár - a hároméves tervtől várják az üzemi munkások életszínvonalának emelkedését. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Így dolgozik a jugoszláv ifjúság: Iskolákat épít, csatornákat ás, országutakat, vasútvonalakat hoz rendbe és közben tanul, oktat, művelődik : Kardos László dr., a Győrffy-kollégium igazgatója Jugoszláviából jövet Szegeden beszámolt ottani tapasztalatairól. Délmagyarország. p. 6. (1947)

A MÁV teherautókat állít forgalomba Szeged és Újszeged között : ismét megindulnak a közvetlen szállítások a Tiszántúlról Szegedre — A MÁV központi igazgatóságának megbízottai a polgármesternél. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Elkészült a Tisza csatornázására vonatkozó tervezet is : a Szegeden megépítendő vízduzzasztó - 1. nyáron is hajózhatóvá teszi a Tiszát, - 2. évi 60-65 millió kilowattóra villamosáramot termelne, - 3. lehetővé tenné az Alföld egy részének rendszeres öntözését. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Komócsin Zoltán előadása a Vörös Hadseregről a honvéd szabadegyetemen. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Ruzsa járás közelében mintafalut létesítenek : Móra Ferenc falvának nevezik el az új települést, amelynek építését már augusztusban megkezdik. Délmagyarország. p. 3. (1947)

A kommunista városvezetés sikeres munkája bontakozik ki Dénes Leó polgármesteri jelentéséből. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Judik Ferenc: Újjáépítési feladatok Csongrád vármegye népoktatási intézeteiben. Délmagyarország. p. 4. (1947)

A délvidéki cipésziparosok vasárnap nagygyűlésen tiltakoztak a talpalási utalványok bevezetése ellen : nem engedjük, hogy az Ár- és Anyaghivatal a világhírű magyar kisiparost foltozó vargává tegye! — az Ár- és Anyaghivatal a bőrgyárosok ós nagykereskedők érdekeit védi a kisiparossággal szemben - kisiparosokat az Ár- és Anyaghivatal vezetőségébe! Délmagyarország. p. 4. (1947)

A szegedi szakszervezetek közbelépésére a város fizeti tisztviselőinek a közmunkaválság díját : péntektől Nemzetközi Vöröskereszt értekezlet kezdődik Szegeden — rövidesen megnyílik a gyermekstrand — a városi tanácsülés határozatai. Délmagyarország. p. 2. (1947)

A munkanélküliség leküzdésére Szeged negyedmillió forintot kapott a Gazdasági Főtanácstól : A tíz holdon aluli gazdák még májusban megkapják az állami kölcsönt — a kenyérellátás problémája még mindig megoldatlan. Délmagyarország. p. 1. (1947)

A magánalkalmazottak szakszervezete felszabadította tagjait a főnökök önkénye alól : Szegeden 1200 tagja van a szakszervezetnek — az üzemi bizottságokkal együttműködve őrködik a magánalkalmazottak érdekei fölött. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Lippay Irma: A világhírű Pick-szalámigyár csökkentett üzemmel dolgozik és zöldségkonzerválással kísérletezik : a gyár régi munkásainak szakértelme telte világhírűvé a szegedi szalámit - az üzemi bizottság a 3 éves terv során a békebeli fölé emeli termelését. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Újjászervezték a szegedi Munkásszövetkezetet : Mindenféle áru bőven van raktáron és jóval olcsóbb, mint másutt - látogatás az újjáéledt szövetkezeti boltban - három fiókot létesített már a szövetkezet Szegeden. Délmagyarország. p. 4. (1947)

A hadifogoly B-listázott belügyi alkalmazottakat visszahelyezik állásukba : Rajk elvtárs 50 százalékos élelmezési illetményt juttat a még haza nem tért foglyok hozzátartozóinak - eddig 278.383 hadifogoly érkezett vissza a Szovjetunióból. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Hároméves terv a nagyszegedi állatállomány felfrissítésére és fejlesztésére : Szili-Török Imre főiskolai tanár a mezőgazdasági 3 éves terv előkészületeiről - ha rövidesen esőt kapunk, Szegeden elérjük a 6 mázsás átlagot és megszűnik a beszolgáltatás. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Meghalt Gárdos Sándor a Délmagyarország felelős szerkesztője. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Egyetlen egy holdat sem hagytak parlagon Szeged környékén : a magas kamat miatt nem veszik igénybe a gazdák a szántási hitelt. Délmagyarország. p. 1. (1947)

„Az újszegedi kenderfonóban az igazgatók fizetésére van pénz, csak a dolgozók részére nincs" - dr. Zöld Sándor beszéde az újszegedi kenderfonóban. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Június 1-től másfélezer ember látogathatja az újjáépített szegedi strandot. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Alexits György előadása a MKP politikai akadémiáján. Délmagyarország. p. 2. (1947)

„Mai jogalkotásunk élesen szembefordul a múlttal" : a Magyar Jogászegylet három napos vándorgyűlése Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Üzemi kultúrnapokat és "tanyai vasárnapokat" rendez a szegedi szabadművelődési tanács. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Teljes üzemmel dolgozik a szegedi lemezgyár : Tombácz Imre nemzetgyűlési felszólalásának eredménye. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Megnyílt a XV. szegedi ipari vásár. Délmagyarország. p. 6. (1947)

Befejeződött a szakszervezeti vezetőképző tanfolyam. Délmagyarország. p. 8. (1947)

Ifjúság Hete Szegeden : gyűlés, felvonulás, sportünnepség. Délmagyarország. p. 2. (1947)

A. belpolitika döntő kérdéseire ad választ Farkas Mihály a munkáspártok szegedi nagygyűlésén. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Jelentős összeget kapott újjáépítésre a város. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Hétfőn megkezdődik a munkáslakások építése. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Szegeden is megalakul a Partizánbarátok Szövetsége. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Divatbemutató a Hungáriában. Délmagyarország. p. 4. (1947)

A somogyitelepi kommunisták rohammunkával iskolát építettek fel. Délmagyarország. p. 3. (1947)

100 ezer forintot adnak a városnak a fel nem robbant bombák eltávolítására. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Ortutay Gyula Szegeden : a kultuszminiszter látogatásai a városban. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Szovjet vendégek érkeztek a Szorocsinszki vásár bemutatójára. Délmagyarország. p. 2. (1947)

A Magyar Városok Országos Szövetsége elítéli Nagy Ferenc hazaárulását, üdvözli az új kormányt, helyesli a bankok államosítását, készül a 3 éves terv munkájára. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Összeesküvéstől mentes országot és félelem nélküli életet akarunk : Farkas Mihály és Justus Pál nagy beszéde Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Leleplezték József Attila emlékművét. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Fischer József és munkatársainak szegedi előadása a városrendezés feladatairól. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Harminc év után emberi lakást kaptak az Angol-Magyar Jutafonó dolgozói. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Felavatták a szegedi teherpontonhidat : Dr. Barta József, a közlekedésügyi miniszter képviselője adta át a forgalomnak az új ponfonhidat. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Megalakult a Szeged és környéke földmívesszövetkezetek kirendeltsége. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Ma szövetkezeti nap Szegeden : üdvözöljük a szövetkezett mozgalom önfeláldozó harcosait. Délmagyarország. p. 1. (1947)

A Nemzeti Segély megyei konferenciája : nagy feladatokat old meg az N. S. 3 éves terve. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Hadifoglyok érkeztek Szegedre. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Nagyszámú hallgatóság előtt, gazdag és értékes műsorral jól sikerültek az értelmiségi napok Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1947)

A tanyai tanítók lakáskérdéséről tárgyalt Szegeden a tanfelügyelői értekezlet. Délmagyarország. p. 5. (1947)

A munkáspártok javaslatára 150 ezer forintot fordítanak a szegedi mezőgazdaság fejlesztésére. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Megérkezett a temesvári ifjúsági küldöttség Szegedre : négy napig maradnak a temesvári fiatalok városunkban. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Ismertetjük a szegedi Szabadságpárt vezetőit. Délmagyarország. p. 5. (1947)

A magas árak miatt még burgonyát sem tudnak venni a dolgozók : őrjárat a piacon. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Balogh páter kilépett a Kisgazdapártból és új pártot alapít. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Tanyafejlesztési kiállítás nyílik Szegeden. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Július 18-án a magyar-román és jugoszláv ifjúság 1-1 küldötte találkozik Szegeden. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Járványos gyermekbénulás Szegeden : hogyan védekezzünk a betegség eMen. Délmagyarország. p. 2. (1947)

A gazdák 99 százalékban tettek eleget a beszolgáltatásnak : polgármesteri jelentés : heves küzdelem árdrágítókkal és lakásüzérekkel. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Ma megkezdi az őrlést a szegedi Tisza-malom. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Az MKP segítsége a helyettes tanítóknak : Dr. Zöld Sándor, kommunista nemzetgyűlési képviselő közbenjárására és Dénes Leó polgármester intézkedésére júliusra és augusztusra 200-200 forintot kaptak a kisegítő, helyettes tanítók Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Magyari István: A tüdőbaj pusztítása Szegeden. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Vihar Szeged felett : négy évtizeddel ezelőtt érte Szegedet hasonló katasztrófa - hetvenezer hold termés pusztult el Szegeden a földművelésügyi minisztérium szakértői szerint. Délmagyarország. p. 7. (1947)

Újjáépült a Dugonics utcai általános iskola. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Utcák kövezése, közutak építése, a világítás megjavítása és a munkanélküliség megszüntetése a közvetlen várospolitikai feladat : miit akarnak a kommunisták Felsővároson - erősítik a Magyar Kommunista Pártot, hogy megvalósíthassa hasznos célkitűzéseit. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Itt a választási törvényjavaslat : a csongrád-csanádi választási kerületben 36 jelölt indulhat. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Rendelettel szabályozzák a háztartási alkalmazottak munkaviszonyát : Futó Erzsébet tájékoztatta a Háztartási Alkalmazottak Szakszervezetének szegedi tagjait jogaikról és kötelességeikről — 11 órás munkaidő. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Hadifogoly-otthon létesült Szegeden : a népjóléti minisztérium támogatásával. Délmagyarország. p. 5. (1947)

A választási hadjárat első vasárnapja : Ortutay Gyula vezeti a Kisgazdapárt szegedi listáját : gyatrán sikerült Balogh páter zászlóbontása Alsóközponton. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Kiket jelölt a Magyar Kommunista Párt? Délmagyarország. p. 1. (1947)

Vas Zoltán elvtárs Szegeden : a jégkárosultaknak kiutalt segítség meggyorsítását ígérte meg a Gazdasági Főtanács — pénzt, vetőmagot, kölcsöntakarmányt, rézgálicot, szántási hitelt, adőelengedést, cserepet, üveget nyújt a Gt. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Tanuló tanulók között : sikeresen folyik az általános iskolai tanítók szakosító tanfolyama Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Előre a győzelemért! Zöld Sándor dohánygyári nagy beszédével indította el a Magyar Kommunista Párt szegedi választási harcát. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Megalakult a Pfeiffer-párt Szegeden. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Kiviteli engedélyt kapott a Szegedi Paprikatermelők Értékesítő Szövetkezete : jelentős munkához fogott a szegedi paprikatermelö parasztság egyetlen igazi érdekvédelmi szerve. Délmagyarország. p. 7. (1947)

Révai József Dorozsmán : programunk a 3 éves terv jólét, rend, függetlenség : B. Szabótól nem félünk; az a kutya, amely ugat, nem harap. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Elindult a mozgó kórház : ünnepélyes keretek között vette át Szeged a népjóléti minisztérium vándorautóját. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Nagy tömegek jönnek el a szegedi búcsúra : élénk érdeklődést kelt az MKP ízléses magyar sátra. Délmagyarország. p. 4. (1947)

A Magyarországi Szlávok Antifasiszta Frontja Szegeden is megalakult. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Tombácz Imre: A paraszti tulajdon legharcosabb és legkövetkezetesebb védelmezői a kommunisták : beszélgetés Tombácz Imre elvtárssal. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Ifjúsági nagygyűlés Szegeden : Az MKP tanoncotthont ad a szegedi fiataloknak. Délmagyarország. p. 2. (1947)

A mi jelöltünk: Dr. Zöld Sándor a MKP Nagyszegedi Végrehajtó Bizottság titkára. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Szervezetten folytatja harcát a MNDSz : a magyar nők szociális helyzetének megjavításáért - a kommunista nők elsők a munkában. Délmagyarország. p. 4. (1947)

100%-al növelte tagságát a rókusi szervezetünk : nyilatkoznak az új párttagok. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Bartha János: A Magyar Kommunista Párt viszonya az egyházhoz : [vezércikk]. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Választási trükkök. Délmagyarország. p. 4. (1947)

30 ezer forintot kapott az Apáthy I.stván medikus népi kollégium. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Pártunk az ország legnagyobb munkás- és parasztpártja : az MKP Politikai Bizottságának nyilatkozata a választások eredményeiről - első a Magvar Kommunista Párt: elérte a szavazatok 21 százalékát. Délmagyarország. pp. 1-2. (1947)

Csecsemő- és napköziotthont avatott a Gyufagyár : jól dolgozik az üzemi bizottság. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Az idei iskolaévben már nem fognak fagyoskodni a gyerekek. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Szeged városa 150000 forintot fordít a mezőgazdaság továbbfejlesztésére. Délmagyarország. p. 1. (1947)

A szegedi gyárosok mereven visszautasítják a munkáslétszám emelését : másfélmillió hitelt kér 34 szegedi üzem. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Elkészült a város közellátási terve. Délmagyarország. pp. 1-2. (1947)

Szegeden október 1-től utalványra adják a tüzifát. Délmagyarország. p. 3. (1947)

A polgármester sikeres tárgyalásai : a Tervhivatal biztosította októberre három nagy szegedi munkálat pénzügyi fedezetét : megindul az újszegedi öntözőművek, a tápéi hajóhúzó-sík és a dorozsma-majsai csatorna építése. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Felavatták a szegedi deportáltak emlékművét. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Javul a helyzet a szegedi iskolákban. Délmagyarország. p. 4. (1947)

A Munkás Kultúr Szövetség ismét megkezdi előadássorozatait. Délmagyarország. p. 2. (1947)

A Szovjetunió megvette Szeged és környéke paprikafeleslegét : hat hónapon belül 70 vagon paprikát exportálnak a Szovjetunióba nemesvaluta ellenében. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Súlyos panaszok az iparengedélyeket felülvizsgáló bizottság döntései ellen. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Nyomtatásban is megjelent Szeged 3 éves terve. Délmagyarország. p. 1. (1947)

A temesvári látogatás gazdasági és kulturális eredményei : nyilatkoznak a Romániában járt küldöttség tagjai. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Meghosszabbítják a szegedi kisvasutat : a város tanácsa döntött az üzletek zárórája ügyében — tanszerhez jutnak a szegény isholásgyermekek. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Hogyan fejlesszük Szeged állattenyésztését : az MKP várospolitikai programja. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Több szeged-környéki iskolában nem indulhatott meg a tanítás : nincs elég tanerő - nincs elég pénz. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Látogatás a Petőfi tanoncotthonban. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Ma kezdenek hozzá a Kossuth Zsuzsanna nővérképző népi kollégium javítási munkálataihoz. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Lőkös Zoltán: Decemberben elkészül az új közúti híd pillére : látogatás a Tisza fenekén. Délmagyarország. p. 3. (1947)

A hároméves terv keretében hat és félmillió forintot fordítanak a szegedi munkáslakások építésére : megtárgyalták Budapesten Szeged hároméves tervét. Délmagyarország. p. 1. (1947)

A Bölcsészkör kívánságára megnyitották a szegedi levéltárat. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Ahol a munkás- és parasztcsaládok gyermekei tanulnak... látogatás két szegedi középiskolás népi kollégiumban. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Zöld elvtárs előadása a népi kollégistáknak. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Kedd éjszaka leégett a Farkas-malom : gyújtogatás vagy öngyulladás? Délmagyarország. p. 1. (1947)

A központi burgonyakészletből kap Szeged kiutalást : lisztet és olajat nyújt a közellátás októberben. Délmagyarország. p. 2. (1947)

A munkások tiltakoznak a szőregi téglagyár lebontása ellen. Délmagyarország. p. 2. (1947)

A röszkei templomban énekelt a MaDiSz Petőfi-kórusa. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Fürdő, étkezde épül az Angol-Magyar Jutafonóban. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Textilbajok - Textilpanaszok. Délmagyarország. p. 4. (1947)

Dénes Leó: Pénzügyi egyenesúly, takarékosság, a városi üzemek fejlesztése, a közellátás hiányainak és munkanélküliség leküzdése a város vezetőségének vezető elvei : Dénes Leó polgármester elvtárs közgyűlési jelentése. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Mint meleg eső hull a szívekre a népi ballada : öt népi kollégium közös kultúrestje. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Ismét felállítják Szegeden az igazoló bizottságot : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Szigorúan ellenőrzik a szegedi nagylakásokat : a feketézők kisebb lakásra jogosultak — eredményesek az eddigi összeírások. Délmagyarország. p. 3. (1947)

A dunavölgyi népek találkozója lesz a szegedi szabadtéri játékok. Délmagyarország. p. 3. (1947)

A 30 éves Szovjetunió emlékére ünnepi közgyűlést rendez a város. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Megnyílt Szegeden az ország első pedagógiai Főiskolája. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Ifjúsági nagygyűlés Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Új szellemű ifjúságra van szükség a szabadság, béke, jólét érdekében. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Nagyszabású arzénos gyilkosságot leplezett le a rendőrség : a mérgezések egész sorát követte el egy szőregi asszony. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Hazaáruló államellenes Pfeiffer-párti összeesküvést leplezett le a szegedi rendőrség államvédelmi osztálya : rémhirterjesztő központ a Pfeiffer-párt szegedi székházában - az összeesküvők Sulyokot akarták megtenni államfőnek, Nagy Ferencet miniszterelnöknek é s Pfeiffer Zoltánt belügyminiszternek. Délmagyarország. p. 1. (1947)

A Szegedi Állami Zenekonzervatórium megnyitó ünnepsége. Délmagyarország. p. 3. (1947)

A múlt hibáit akarják elkerülni az új házhelyosztásoknál : a város mlntaházakat építtet fel — soronkívül elkészítik és bebútorozzák a szegedi munkásbérház egy lakását. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Szeged város vezetői Szabadkára látogatnak. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Zelk Zoltán előadása: "Új magyar irodalomszemlélet" : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Buday György előadása a szegedi egyetemen. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Szeged megünnepli a Jugoszláv köztársaság második évfordulóját. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Megnyílt a szegedi Állami Védőnőképző Intézet. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Batsányi János népi csoport Szegeden (Rábai-együttes). Délmagyarország. p. 2. (1947)

A Munkásegység Klub ma tartja első vitaestjét. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Az SzDP központi vezetősége táviratilag letiltotta a munkásegység kérdéséről rendezett vitát. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Ünnepi közgyűlés keretében iktatták be Szeged új főispánját. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Kollektív munkabért kérnek a közmunkások. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Az előirányzott vetésterületet majdnem teljesen bevetette a parasztság : érdekes adatok a legújabb polgármesteri jelentésben. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Országos méretű lesz a szegedi jugoszláv-magyar találkozó. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Farkas Mihály december 17-én Szegeden összevont pártnapot tart. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Gyermekkonyhát állítanak fel a volt huszárlaktanyában. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Kijelölték a szegedi munkásbírákat. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Biztosítják a diákság túlsúlyát minden diákjóléti kérdésben : szegedi egyetemisták eredményes tárgyalásai az országos Diákparlamenten. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Sikeres Molière-előadás a Munkás Kultúr Szövetségben. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Szeged és környékének ifjúsága felkészült a 48-as kultúrversenyre. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Román-jugoszláv-magyar találkozó készül Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1947)

A Magyar Kommunista Párt karácsonyi üdvözlete Szeged dolgozóihoz. Délmagyarország. p. 1. (1947)

Mintagazdák szegedi kongresszusa. Délmagyarország. p. 3. (1947)

Felépül Szegeden az ifjúsági város, melyet a legnagyobb magyar költőről, Petőfi Sándorról neveznek el. Délmagyarország. p. 5. (1947)

Megszűnik a "Szegedi Napló". Délmagyarország. p. 2. (1947)

Dr. Rudas László Szegeden. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Értelmiségi problémák dr. Rudas László előadásán. Délmagyarország. p. 2. (1947)

Miért késik a szegedi állami zenekonzervatórium megindulása? : Dr. Baranyi János igazgató nyilatkozata — Eddig: a személyi harcok, most pedig: az illetékes minisztériumok csigalassúsága késlelteti a fontos zenei intézmény megnyitását. Délmagyarország, (4) 45. p. 3. (1947)

Schwarcz-, Kőrösi-, Visky-család gyászjelentése deportált családtagjaikról. Délmagyarország, (4) 278. p. 2. (1947)

S. Papp Júlia ária- és dalestje az Újságíróotthonban. Délmagyarország, (4) 283. p. 2. (1947)

S. Papp Júlia hangversenye az Újságíróotthonban. Délmagyarország, (4) 296. p. 2. (1947)

Baranyi János: Zenei dedó, ahol az óvónénik tanulnak... : látogatás Selleiné Frank Lili átképző tanfolyamán, ahol az óvodai pedagógusokat tanítják a zenei ábécé különféle módozataira. Délmagyarország, (4) 86. p. 5. (1947)

Váradi László, a Szegedi Nemzeti Színház karmestere Budapesten vendégszerepelt. Délmagyarország, (4) 225. p. 2. (1947)

Vaszy Viktor: A szegedi zenekari hangversenyek problémája. Délmagyarország, (4) 89. p. 6. (1947)

Szegedi deportáltak sírját fedezték fel Ausztriában. Délmagyarország, (4) 272. p. 2. (1947)

Soha el nem múló fájdalommal jelentjük, hogy a Kerschenbach St.-veiti kőbányában..., a Stangetáli (Lilienfeld) cementgyárban deportált ...mártírjaink emléke halálunkig élni fog szívünkben. Délmagyarország, (4) 277. p. 2. (1947)

Gönczi Klára: Látogatás a Somogyi-könyvtárban. Délmagyarország, (4) 125. p. 5. (1947)

Lippay Irma: Vak tanít világtalant ... A Szegedi Zenekonzervatórium tanszéket létesít a vak zongoristák számára - Bán Sándor a vak zongoraművész, aki még sohasem látott zongorát, elmondja, hogyan történik a világtalan muzsikusok oktatása - "Az egész országból idehoznánk a vak tehetségeseket". Délmagyarország, (4) 62. p. 4. (1947)

Szatmári Géza: Cserfalvy Eliz hegedűestje. Délmagyarország, (4) 17. p. 4. (1947)

Az MKP pedagógus művészdélutánja. Délmagyarország, (4) 18. p. 4. (1947)

Yehudi Menuhin Szegeden. Délmagyarország, (4) 28. p. 4. (1947)

Dénes Vera csellóművésznő hangversenye. Délmagyarország, (4) 70. p. 4. (1947)

Szatmári Géza: Dénes Vera gordonkaestje. Délmagyarország, (4) 35. p. 4. (1947)

Újból megkezdődnek a szegedi Filharmonikus Egyesület hangversenyei. Délmagyarország, (4) 59. p. 4. (1947)

Jeanne-Marie Darré Szegeden. Délmagyarország, (4) 63. p. 6. (1947)

Szatmári Géza: Jeanne-Marie Darré zongoraestje. Délmagyarország, (4) 68. p. 5. (1947)

Baranyi János: Filharmóniai hangverseny. Délmagyarország, (4) 70. p. 4. (1947)

A Gutenberg-Társaság hangversenye Szegeden. Délmagyarország, (4) 71. p. 4. (1947)

Be kell kapcsolni a munkásságot és az ifjúságot a Filharmóniai Társaság működésébe. Délmagyarország, (4) 75. p. 4. (1947)

Baranyi János: Neveljünk új zenekedvelő közönséget! : A Szegedi Filharmonikus Egyesület hivatása. Délmagyarország, (4) 78. p. 6. (1947)

A munkásdalosok országos ünnepsége Orosházán : Szeged öt munkásdalárdával vesz részt a versenyen. Délmagyarország, (4) 78. p. 2. (1947)

Garaguly Károly zenekari hangversenye. Délmagyarország, (4) 88. p. 6. (1947)

Szatmári Géza: Zenekari hangverseny. Délmagyarország, (4) 90. p. 6. (1947)

A zenei események csúcsa: Odnoposoff. Délmagyarország, (4) 92. p. 6. (1947)

A Szegedi Ifjúsági Kórus hangversenye. Délmagyarország, (4) 96. p. 6. (1947)

dr. Baranyi János,: A szegedi kórus bemutatkozó hangversenye. Délmagyarország, (4) 97. p. 4. (1947)

Szatmári Géza: Ricardo Odnoposoff. Délmagyarország, (4) 107. p. 5. (1947)

Szatmári Géza: Énekkari hangverseny. Délmagyarország, (4) 110. p. 6. (1947)

Baranyi János: Szabadtéri művészest. Délmagyarország, (4) 205. p. 2. (1947)

Szatmári Géza: Sándor György zongoraestje. Délmagyarország, (4) 227. p. 5. (1947)

Szatmári Géza: Zathureczky hegedűestje. Délmagyarország, (4) 257. p. 2. (1947)

Szatmári Géza: Höchtl Margit zongoraestje. Délmagyarország, (4) 264. p. 3. (1947)

Szatmári Géza: Szabó András zongoraestje. Délmagyarország, (4) 272. p. 2. (1947)

Szatmári Géza: Fischer Annie zongoraestje. Délmagyarország, (4) 278. p. 2. (1947)

Szatmári Géza: Csuka Béla gordonkaestje. Délmagyarország, (4) 281. p. 2. (1947)

Szatmári Géza: Kenessey Jenő Szegeden. Délmagyarország, (4) 285. p. 5. (1947)

Szatmári Géza: Ág Magda zongoraestje. Délmagyarország, (4) 289. p. 2. (1947)

Baranyi János: A szegedi rendőrzenekar hangversenye. Délmagyarország, (4) 296. p. 2. (1947)

Baranyi János: Szerdahelyi László hangversenye. Délmagyarország, (4) 112. p. 2. (1947)

Döntés előtt a kislakásépítés pályázata. Délmagyarország. p. 3. (1947)

This list was generated on 2024. március 5. 01:35:26 CET.