Browse by Full volume

Group by: No Grouping | Volume | Number
Number of items: 334.

Ismét megnyilik a dolgozók részére a mennyiségtani tanfolyam. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Az Irinyi-Kollégium : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Ma folytatódik a Bolyai János matematikai társulat ingyenes tanfolyama. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Ma délután 6 órakor az Ady-téri egyetemen tartja előadását Szapozskov professzor. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Trencsényi-Waldapfel Imre: Az egyetemi pártkonferencia elé. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Az egyetem dolgozóit is a Párt segíti : munkájuk eredményeihez. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Bolyai János matematikai társulat : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

A Magyar Jogászszövetség : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

A szocialista társadalomban a tudomány annyit ér, amennyiben hozzájárul a szocializmus építéséhez : egyetemi pártkonferenciát tartottak vasárnap a Szegedi Tudományegyetem kommunista aktivái. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Alkotmányunk és a polgári jog : Dezső Gyula professzor előadása a Jogász-Szövetségben. Délmagyarország. p. 4. (1950)

A Bolyai János Matematikai Társulat : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

A Bolyai János Matematikai Társulat : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

A Bolyai János Matematikai Társulat : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

A szovjet kémiai tudomány legkíválóbbjainak munkásságát ismerteti a Kémikus Egyesület szegedi csoportja. Délmagyarország. p. 3. (1950)

A Magyar Kémikusok Egyesülete : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 8. (1950)

Ülést tartott a Történelmi Társulat. Délmagyarország. p. 6. (1950)

A Jogász Szövetség rendezésében : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 8. (1950)

Szovjet könyvvásár Szegeden : Dr. Trencsényi-Waldapfel Imre elvtárs előadásával kezdődik meg Szegeden a Magyar-Szovjet Barátság Hónapja keretében rendezett könyvvásár. Délmagyarország. p. 3. (1950)

A magyar Kémikusok Egyesülete : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

A Bolyai János Matematikai Társulat : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

A Magyar Kémikusok egyesülete : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

A Történelmi Társulat előadássorozatában Fazekas Erzsébet elvtársnő a párisi kommünről beszél. Délmagyarország. p. 3. (1950)

A Magyar Dolgozók Pártja Szegedi Pártbizottsága. Délmagyarország. p. 3. (1950)

A Magyar Kémikusok Egyesülete : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Ünnepi ülést rendez a párizsi kommün évfordulóján a Történelmi Társulat Délalföldi Csoportja. Délmagyarország. p. 3. (1950)

"Az élelmezéstudomány újabb fejlődése" címmel tartott előadást dr. Walter Károly egyetemi tanár. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Ma tartja előadását G. Fazekas Erzsébet elvtársnő az 1871-i párizsi kommünről. Délmagyarország. p. 3. (1950)

A párisi kommün szikrája lobbant lángra a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban : G. Fazekas Erzsébet elvtársnő tartott előadást a Magyar Történelmi Társulat délalföldi csoportja ünnepi éülésén. Délmagyarország. p. 5. (1950)

A Bolyai János Matematikai Társulat : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Népünk a tudósoktól is azt várja, amit a sztahánovistáktól : a szocialista Magyarország felépítését : Dr. Kalmár László elvtárs, szegedi Kossuth-díjas professzor megcáfolta az imperialisták "házi filozófusainak" hazug állításait a matematika terén. Délmagyarország. p. 3. (1950)

A Magyar Jogász Szövetség : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 8. (1950)

Ampilov szovjet történész professzor tart előadást Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1950)

A Bolyai János Matematikai Társulat : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Holnap érkezik Szegedre Anpilogov szovjet történész-professzor. Délmagyarország. p. 3. (1950)

A Bolyai János Matematikai Társaság : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Ma tart előadást Szegeden Ampilogov szovjet történész professzor. Délmagyarország. p. 3. (1950)

A moszkvai egyetem üdvözletét tolmácsolta Szegeden Anpilogov professzor. Délmagyarország. p. 9. (1950)

Az üzemi dolgozók mellett a tudósok, értelmiségiek is munkával ünneplik április negyedikét. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Nagy László: Munkaverseny az Egyetemen : a tudományos és fizikai dolgozók egyaránt nagy lelkesedéssel vették ki részüket a felszabadulási munkafelajánlások teljesítéséből. Délmagyarország. p. 9. (1950)

Az ország legnevesebb tudósai vesznek részt a "Korányi Sándor" vándorgyűlésen. Délmagyarország. p. 3. (1950)

A szovjet orvostudomány nyomdokain haladva megkezdte munkáját a "Korányi Sándor" vándorgyűlés. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Tudósaink szolgáltatják a szocializmust építő dolgozóink egészségvédelmét : befejeződött a "Korányi Sándor" vándorgyűlés. Délmagyarország. p. 3. (1950)

A szegedi "Biológus-kör" munkájáról. Délmagyarország. p. 9. (1950)

Pénteken ismét Szegeden tart előadást Krajevszki professzor. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Szegeden is bemutatták az aluminium forrasztását : nagy sikere volt az Általános Fizikai és Kémiai Intézet aluminiumismertető délutánjának. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Maácz János: A haladó tudomány szoros kapcsolatban áll a gyakorlattal : a szegedi "Biológus Kör" megtartotta első szakosztályi ülését. Délmagyarország. p. 4. (1950)

A szegedi egyetem növénytani intézetének : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Anpilogov elvtárs, szovjet történész újabb előadása Szegeden. Délmagyarország. p. 2. (1950)

Csak a Párt segítségével végezhetem sikeresen munkámat : az egyetem minden dolgozója nagy eredményeket vár a vasárnapi pártkonferenciától. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Egyetemi dolgozók és egyetemi hallgatók közös kulturtermet létesítettek. Délmagyarország. p. 5. (1950)

A Szegedi Tudományegyetem Tanácsa tiltakozott Joliot-Curie eltávolítása ellen. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Ismét egy lépés előre : a Magyar Kender, Szegedi Kender, és az Egyetem pártszervezeteinek néhány tanulsága. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Meghalt Ditrói Gábor professzor. Délmagyarország. p. 7. (1950)

A Jogász Szövetség : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 8. (1950)

A Magyar Kémikusok Egyesülete. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Bolyai János Matematikai Társulat : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Gáti Tibor: Ünnepélyes keretek között avatják fel szombaton a szegedi új Fog- és Szájbeteg klinkát. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Valutakérdésekről rendezett előadást Szegeden a Magyar Jogászszövetség. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Vasárnap délelőtt tartja meg alakuló konferenciáját a Szegedi Biológus Kör. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Szovjet professzor előadása az egyetemen. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Egyetemi nyílthét a szegedi jogi karon. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Maácz János: Megalakult a szegedi Biológus Kör. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Pár nap alatt 800 kötet könyvet vettek meg az egyetem dolgozói a könyvakció keretében. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Ifjumunkások az egyetemen : SZIt-es fiatalok látogatták meg a szegedi Tudományegyetem bölcsészkarát és megbeszélték a továbbtanulás lehetőségeit. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Ma alakul meg a Fizikus Egyesület szegedi csoportja. Délmagyarország. p. 5. (1950)

A Bolyai János Matematikai Társulat : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

A Magyar Kémikusok Egyesülete : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Szovjet professzor előadása az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Boldog jövőjükkel ismerkedtek a szegedi "Nyílt Hét" vendégei. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Tudomány : szerdán délután 5 órakor... : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 8. (1950)

A Magyar Történelmi Társulat : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Szlovák Albert and Lengyel Géza and Strack Erzsébet: A mi jövőnk világos és biztos : szegedi orosz-szakos egyetemi hallgatók levele az érettségire készülő diákokhoz. Délmagyarország. p. 11. (1950)

A szegedi egyetemek, főiskolák várják a tanulni vágyó fiatalságot. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Antalffy György: Parlagon 280 ezer könyv. Délmagyarország. p. 9. (1950)

Az egyetem dolgozói még jobban meg akarják ismerni a szovjet irodalmat. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Kosanszky Antal and Gál János: Két orvostanhallgató levelét. Délmagyarország. p. 5. (1950)

A tudományos kutatást szorosan összeköti a gyakorlattal a szegedi Biológus Kör. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Ágoston György: A Tanulmányi Osztályok segítik egyetemi és főiskolai hallgatóinkat. Délmagyarország. p. 9. (1950)

Levél az egyetemről : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1950)

A Biológus Kör : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Szombaton évzáró ünnepély az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Szegeden rendezik meg az országos élettani vándorgyűlést. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Tudomány. Délmagyarország. p. 4. (1950)

A Magyar Jogászszövetség : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 10. (1950)

Megtartotta évzáró ünnepélyét a Szegedi Tudományegyetem. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Dr. Straub Brunó elvtárs előadása szovetunióbeli élményeiről. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Állami gyógyszertárakban nyernek elhelyezést a végzett gyógyszerész hallgatók. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Ma tart előadást Straub Brunó elvtárs a szovjetunióbeli tapasztalatairól. Délmagyarország. p. 2. (1950)

Marxista jogászok akarunk lenni : a Pártnak mondanak köszönetet a szegedi egyetem most végzett joghallgatói. Délmagyarország. p. 8. (1950)

Ketskeméti István: Várja a dolgozók gyermekeit a természettudományi kar is. Délmagyarország. p. 5. (1950)

A Szegedi Tudományegyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Július 10-én megkezdődnek az egyetemi felvételik. Délmagyarország. p. 2. (1950)

Pénteken tartja harmadik szakülését a Biológus Kör. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Természettudomány : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Hétfőn megkezdődnek a felvételek az egyetemre és a főiskolákra. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Induljon meg a harc a kozmopolitizmus, az áltudományosság ellen a szegedi egyetemen is : az egyetemi intézetekbe járó folyóiratok sürgős felülvizsgálására van szükség. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Új egyetemi ifjúság. Délmagyarország. p. 1. (1950)

Egyetemistáink és főiskolásaink csattanós válasza. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Darida Mária: Mindketten továbbtanulnak. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Tudománnyal a béke megvédéséért. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Fehér Gizella: Kimondhatatlanul örülök, hogy továbbtanulhatok. Délmagyarország. p. 6. (1950)

A gyógyító és kutatómunka, az oktatás eredményességét segítik elő : az egyetemi intézetek, klinikák dolgozói a koreai műszakban. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Az I. Magyar Matematikai Kongresszus keddi ülése. Délmagyarország. p. 2. (1950)

A koreai hét nyomán : Frontáttörés született az egyetemi munkaversenyben is. Délmagyarország. p. 2. (1950)

Barek István: Biztosítsuk az egyetemi pótfelvételek sikerét. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Tanévnyitó. Délmagyarország. p. 1. (1950)

Ma tanévnyitó a szegedi egyetemen. Délmagyarország. p. 5. (1950)

A Szegedi Tudományegyetem : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1950)

A jogi oktatás reformjáról a Szegedi Tudományegyetemen. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Ismét megkezdte előadásait a Kémikus Egyesület. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Szeged demokratikus papsága, néphez hű tudósok, értelmiségi dolgozók a békekölcsön első jegyzői között. Délmagyarország. p. 2. (1950)

Antal József: Lendüljön fel az egyetemi testnevelés. Délmagyarország. p. 8. (1950)

A Biológus Kör : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

A jogászok is tevékenyen támogatják a helyi tanácsok munkáját. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Egyetemi Pedagógus Szakszervezet : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 8. (1950)

Diákfiatalok a tanácsválasztás napján. Délmagyarország. p. 4. (1950)

A szegedi Belgyógyászati klinika dolgozói Vásárhelyen. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Szőkefalvi-Nagy Béla: Tudományosságunk jövőjére is adjuk szavazatunkat. Délmagyarország. p. 7. (1950)

Fizikai tanulóverseny Szegeden. Délmagyarország. p. 2. (1950)

Magyar Kémikusok Egyesülete : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

A béke megvédéséért küzdenek a szegedi diákok és pedagógusok is. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Szeged tudósai a békeharcban : munkafelajanlásokkal készülnek a Béke Hívei II. Világkongresszusára. Délmagyarország. p. 4. (1950)

A Jogi Kar hallgatói versenyben teljesítik november 7-i vállalásukat : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1950)

A Magyar Történelmi Társulat Délalföldi Csoportja vasárnap felolvasó ülést tart. Délmagyarország. p. 4. (1950)

A Magyar Kémikusok Egyesülete : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Az Egyetem Bölcsészkarán is békeműszakot indítottak : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Az Egyetem Fizikai dolgozói : versenyt indítottak a kar legjobb dolgozója címért. Délmagyarország. p. 6. (1950)

A Pedagógus Szakszervezet : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Szegeden megalalkult a Magyar Természettudományi Társulat csongrádmegyei szervezete. Délmagyarország. p. 7. (1950)

Kémiai oktatási ankét. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Matematikai konferencia : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Petrovszkij szovjet sebészprofesszor Szegeden : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Ünnepi békegyűlést rendez : a szegedi egyetemi és főiskolai DISZ. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Petrovszkij professzor előadásai Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Petrovszkij elvtárs, a budapesti III. számú sebészeti klinika igazgatója megérkezett Szegedre : ma délelőtt tartja első előadását az Ady-téri egyetemen. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Békenagygyűlésen vesznek ma részt a szegedi egyetemi és főiskolai fiatalok. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Budapesti előadókkal tartja meg mai előadó ülését a Magyar Kémikusok Egyesülete : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Az egyetemi dolgozók és az ifjúság Szovjetunió iránti ragaszkodását fejezte ki az MSZT küldöttválasztó taggyűlés. Délmagyarország. p. 1. (1950)

Ankéton beszélik meg a szegedi egyetemen Sztálin elvtárs nyelvtudományi cikkeit. Délmagyarország. p. 4. (1950)

"Harc a babonák ellen" : a Természettudományos Társulat szegedi csoportjának első előadása. Délmagyarország. p. 5. (1950)

A "Tyikoszti csoda" című filmet láthatjuk a mai természettudományos előadáson. Délmagyarország. p. 2. (1950)

Ankéton vitatták meg Sztálin elvtárs nyelvtudományról írott cikkeit a Szegedi Egyetem bölcsészkarán. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Nagy érdeklődés nyílvánult meg a Természettudományos Társulat vasárnap megkezdődött előadássorozata iránt. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Ma Szegedre érkezik Yuan Hau-Crin professzor, a pekingi egyetem szerves-kémia tanára. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Az Egyetemi Irodalmi Intézet ma este fél 8-kor Vörösmarty emlékünnepélyt rendez : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1950)

A Magyar Kémikusok Egyesülete : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Vörösmarty-est a szegedi Egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 11. (1950)

A Szegedi Egyetem tanárai a békéért : határozati javaslatot fogadott el az Egyetem kibővített tanácsának ülése a békeharc tmogatásáról. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Matematikai verseny Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Irodalmi vándorgyűlés Szegeden. Délmagyarország. p. 4. (1950)

A Bolyai János Matematikai Társulat előadóülése : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Sztálin-képkiállítás az egyetemen : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Iparunk fejlesztését, dolgozó népünk egészségét szolgálja a földtani kutatás. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Levendel László: Kitárjuk az egyetem ablakait. Délmagyarország. p. 9. (1950)

Székely Lajos: Ma délután alakul meg az Egyetem MSzT-szervezete. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Az 1950. évi Kossuth-díjasok névsora : hat szegedi egyetemi tanár és a hódmezővásárhelyi "Dózsa" termelőcsoport a Kossuth-díjasok között. Délmagyarország. p. 2. (1950)

Óriási haladást tett meg a Párt segítségével tudományos életünk : két szegedi Kossuth-díjas professzor nyilatkozata munkájáról, kutatásairól, újabb terveiről. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Szeged Kossuth-díjas matematikusait is magával ragadta a Párt vezetésével mindinkább felfelé ívelő élet. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Könyvnapi kiállítást rendez a szegedi Somogyi-könyvtár. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Honfoglaláskori sírokat tártak fel Szeged közelében. Délmagyarország. p. 2. (1950)

Így indult el az ötéves terv a szegedi üzemekben. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Ma délután 2 órakor a Belvárosi Moziban rendezik meg a Művészi Dolgozók Szakszervezetének egyesítő közgyűlése. Délmagyarország. p. 4. (1950)

A Megyei Pártoktatás Háza és az Elméleti Tanácsadó nagyban elősegítik oktatási munkánk fejlődését : mondotta Komócsin elvtárs az ünnepélyes megnyitón. Délmagyarország. p. 3. (1950)

A Tankerületi Főigazgatóság : a bázis iskolák létesítése után most bázis óvodákat létesít : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Az ötéves terv első esztendejében közel 800.000 forintos beruházások Szegeden : utakat, járdákat építenek, folytatják Móraváros víztelenítését és továbbfejlesztik a közvilágitást. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Baráth Mihály kedden 3263 százalékot ért el. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Megnyílt "A nagy Sztalin harcos élete" kiállítás Szegeden. Délmagyarország. p. 5. (1950)

A sztahánovista-mozgalom magyar sajátosságai. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Dolgozók Általános Gimnáziuma I. osztálya nyílik meg a Baross Gábor Általános Gimnáziumban március 1-én. Délmagyarország. p. 8. (1950)

Csütörtökön nyit Szegeden a Fáklya Filmszínház és megkezdi a szovjet dokumentum filmek bemutatását. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Autóbuszjárat Szatymazra és Öszeszékre. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Újabb kedvezmények a szerződéses termelők részére : február 15-ig köthető termelési szerződés. Délmagyarország. p. 3. (1950)

A nagyszegedi üzemek 10 százalékkal túlteljesítették a hároméves terv előirányzatát. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Három újabb termelőcsoport alakult Nagyszegeden. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Villamosvonal épül a Marx-tértől a kisvasút átrakó állomásig : megszűnik a Roosevelt-téri kisvasút-állomás. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Megérkezett Szegedre az újító kiállítás anyaga : több mint kétezer újítást ismerhetnek meg a szegedi dolgozók. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Autójavító Nemzeti Vállalat alakult Szegeden. Délmagyarország. p. 9. (1950)

Versenyre hívjuk ki a szegedi üzemek összes dolgozóit : a Szegedi Textilkombinát villanyszerelői már április elsejére teljesítik junius 20-i tervüket. Délmagyarország. p. 3. (1950)

"A mi feladatunk, hogy ápoljuk a népek közötti barátságot és ezen belül a magyar és szovjet nép barátságát" : - mondotta Kazmin elvtárs, a Pjatnyickij-együttes vezetője. Délmagyarország. p. 5. (1950)

A sztahanovista ésszel dolgozik : hogyan érik el kiváló teljesítményeiket a szegedi üzemek sztahanovistái. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Szovjet súlyemelő Szegeden. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Közel 33 ezer dolgozó látogatta meg Szegeden az Újító Kiállítást. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Megválasztották a szegedi bíróságok népi ülnökeit. Délmagyarország. p. 3. (1950)

A tudomány élenjáró dolgozóinak kitüntetése. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Kovács Ferenc: Tegyük a dolgozók közkincsévé a sport minden ágát. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Újabb válaszfalak dőltek le. Délmagyarország. p. 1. (1950)

Megnyílt Szegeden az ország első árudavezető tanfolyama. Délmagyarország. p. 3. (1950)

A kommunisták a munkaverseny példamutatói. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Versenyben igyekeznek a dolgozók, hogy olyan széppé varázsolják Szegedet április negyedikére, amilyen még sohasem volt. Délmagyarország. p. 3. (1950)

A szovjet dolgozók példája nyomán napról-napra fokozzák teljesítményüket a Magyar Kender MSzT brigádjának tagjai. Délmagyarország. p. 8. (1950)

A felszabadult értelmiség követi a munkásosztály példáját : dolgozó népünk munkájának támogatását, tudományos életünk fejlődését szolgálják a szegedi egyetem felszabadulási munkateljesítményei. Délmagyarország. p. 10. (1950)

Fejlesztik a közvilágítást a Petőfi-telepen és Újszegeden. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Intézményesen gondoskodnak a szegedi szobrok és emlékművek karbantartásáról. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Elvitathatatlan a szovjet művészet elsőbbsége : nagy érdeklődés mellett nyílt meg Szegeden a "Szovjet Grafika" kiállítás az MSzT székházában. Délmagyarország. p. 5. (1950)

A békeharc jegyében boldogan ünnepeltek Szeged dolgozói a hatodik szabad május elsején : közel háromórás színpompás fölvonuláson, vörös zászlók tömege alatt tettek hitet a szegedi dolgozók a Szovjetunió, Őártunk és a világ béketábora mellett. Délmagyarország. p. 1. (1950)

Újabb gyermekgondozónői tanfolyam indul Szegeden. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Számos építkezés folyik Szegeden. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Szegeden is kialakul az "utcakert" mozgalom. Délmagyarország. p. 7. (1950)

Korszerűsítik a szegedi vágóhidat. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Szombaton estig közel 700 békebizottság kezdte meg működését Szegeden : az üzemekben mindenki aláírta a békefelhívást és határtalan lelkesedéssel folyt az aláírás a hivatalok, kerületek dolgozói között is. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Az Egységes Ifjúsági Szövetségért : eddig már több mint 1150 szegedi ifjúmunkás tett munkafelajánlást az alakuló kongresszus tiszteletére. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Évi 700.000 forint megtakarítást jelentenek az újítások a Paprikaipari egyesülés üzemeiben. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Magukévá teszik a szegedi dolgozók a SzOT elnökségének határozatát : leleplezzük a normacsalókat, megjavítjuk a munkafegyelmet - fogadták meg sokan már a határozat megjelenése napján. Délmagyarország. p. 3. (1950)

A falusi egészségvédelem fontos eszköze a vándorautó. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Ünnepélyesen megnyílt "A hős lenini komszomol harcos útja" kiállítás. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Két napig tartó előadássorozat keretében adták át rendeltetésének a szegedi új Fog- és Szájbeteg Klinikát. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Lelkes tömegmozgalommá vált a szegedi üzemekben a pártkonferencia tiszteletére elindított munkaverseny. Délmagyarország. p. 3. (1950)

A képviselői beszámolók alkalmával felvett panaszok nyomán utak, járdák, közkifolyók, játszóterek épültek Szegeden. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Dolgozók hétvégi különvonata. Délmagyarország. p. 8. (1950)

Szeged dolgozóinak óriási tömege tüntetett a béke megvédése mellett : Szolovjov elvtárs, a Szovjet Szakszervezeti Központi Bizottságának titkára, Le Léap elvtárs, a Francia Általános Munkásszövetség főtitkára és Apró Antal elvtárs, a SzOT főtitkára beszélt a békegyűlés résztvevőihez. Délmagyarország. p. 1. (1950)

Hatalmasat fejlődött az üzemek egészségügyi helyzete az államosítások óta. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Megváltozott utcanevek Szegeden. Délmagyarország. p. 11. (1950)

A szegedi pártértekezlettel ismét erősödött Pártunk : Szeged nagy ünnepe volt vasárnap a pártválasztmány megválasztása. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Ma indult meg az Átrakó-állomás és a Marx-tér között az az új villamosjárat. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Vasárnap nyitják meg a Technológiai Könyvtár szegedi fiókkönyvtárát. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Megalakult a Szegedi Operatív Bizottság. Délmagyarország. p. 4. (1950)

A Nemzetközi Gyermeknap mai szegedi ünnepe harcos kiállás az imperialista háborús uszítók ellen. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Szakérettségis tanfolyamok várják : a munkásosztály és a dolgozó parasztság legtehetségesebb fiait. Délmagyarország. p. 5. (1950)

"Szeged város legjobb atléta iskolája" : címet a fiúknál a Baross, a lányoknál a Pedagógiai Gimnázium nyerte. Délmagyarország. p. 8. (1950)

Nagyszabású sportesemények csütörtökön délelőtt Szegeden : fél 11-kor SzSzMTE-Békéscsaba, fél 9 órakor Honvéd-Makói SzSE bajnoki labdarugómérközés az SzSzMTE pályán, Motorverseny a Széchenyi-téren. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Megszilárdul a munkafegyelem. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Csongrád megye ifjúsága követi Pártunkat és harcol a békéért : a szegedi küldöttválasztó gyűlés Csongrád megye ifjúságának legjobbjait küldte a Dolgozó Ifjúság Szövetségének alakuló kongresszusára. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Megkezdi előadásait a Muzsika Nemzeti Vállalat az újszegedi szabadtéri szinpadon. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Az SzSzMTE az NB I-ben! : SzSzMTE-Békéscsaba 6:2 (2:1). Délmagyarország. p. 8. (1950)

Június 15-én alakul meg a Csongrádmegyei Tanács. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Nagy számban jelentkeznek a dolgozók a repülőtanfolyamra. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Ma nyílik meg Szegeden a szovjet sajtókiállítás. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Megnyílt az ötvenedik Népbolt-fiók Szegeden. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Király J.: Óriási sikerrel hangversenyezett Újszegeden a román népi zenekar. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Szeged nyári kultúrprogramja. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Komoly munkában Szeged úszói. Délmagyarország. p. 10. (1950)

Eredmények és fogyatékosságok : a kereskedelmi nemzeti vállalatok munkájában. Délmagyarország. p. 11. (1950)

A tankerületi főigazgatóságok ezentúl a megyei tanácsok mellett működnek. Délmagyarország. p. 3. (1950)

A szegedi újítómozgalom eredményei, hiányosságai. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Befejezi a város a félbemaradt kislakások építkezését. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Azzal válaszolunk az imperialisták aljas provokációjára, hogy jobban dolgozunk : Szeged dolgozói tiltakoznak a háborús úszítók koreai beavatkozása ellen. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Hosszúlejáratú versenyszerződésekkel az ötéves terv sikeréért. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Sikeresen teljesítették első félévi tervünket a szegedi üzemek. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Példás ítélet hozott az első szegedi elvtársi bírósági tárgyalás. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Újabb üzemek csatlakoztak a szegedi Paprikabeváltó újítási verseny- felhívásához. Délmagyarország. p. 3. (1950)

A béke megvédése érdekében leleplezzük, elszigeteljük, kiűzzük magunk közül a jobboldali szociáldemokrata kártevőket : Szeged dolgozói nagy tömegben hallgatták dr. Zöld Sándor elvtárs beszámolóját a szombati összevont pártnapon és a béke megvédése, az ellenségeink elleni harc fokozása mellett tettek hitet. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Kitűnő eredmények a repülőmodell-versenyen. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Klein Ernő: Erősödik Szegeden a szocialista kiskereskedelem : rövidesen két új népbolt, konzerv- és gyümölcsüzlet, papírkereskedés nyílik. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Kétszáz tájelőadást tart az új évadban a Szegedi Nemzeti Színház. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Az MHK sportmozgalom eredményei és hibái Szegeden. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Elég volt az egyéni küszködésből : új tagokkal bővülnek az egyre gazdagodó szegedi termelőcsoportok. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Továbbra is Szeged vezet a vidéki városok között a koreai gyűjtésben. Délmagyarország. p. 1. (1950)

Pedagógusok és hivatali dolgozók nagygyűlése Szegeden. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Épül a villamosvonal Szeged és Dorozsma között. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Megnyílik Szegeden a Dolgozók Tanítóképzőjének első osztálya. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Hatalmas győzelem született a feldiszített szegedi üzemekben a koreai műszak első napján. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Nagy beruházásokkal bővül a szegedi Paprikafeldolgozó telep. Délmagyarország. p. 4. (1950)

"Békebizottságok! Mozgósítsátok Szeged dolgozóit a békeharcra!" : megalakult a "Megvédjük a békét"-mozgalom Szeged Városi Bizottsága. Délmagyarország. p. 1. (1950)

Két új mélykút javítja Szeged vízellátását : a vízpazarlás felmérhetetlen károkat okoz és veszélyezteti vízellátásunkat. Délmagyarország. p. 5. (1950)

A Petőfi-telepi piac a dolgozók régi kívánságának megvalósulása : néhány hét múlva vépbolt is nyílik a Petőfi-telepen. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Rémhír terjesztő, izgató kulákokat ítéltek el Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Radnóti Miklós- és Móra Ferenc-gimnázium Szegeden. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Két új termelőcsoport alakult Szegeden : az alsóvárosi csoport az "Új élet", az új baktói csoport pedig a "Felszabadulás" nevet választotta. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Könyvek a dolgozók kezében : Lenin, Sztálin, Rákosi könyveit olvassák a legtöbben Szegeden. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Újabb épületeket nyilvánítanak műemlékké Szegeden. Délmagyarország. p. 4. (1950)

A bolgár-magyar barátság jegyében fogadták az énekegyüttest a szegedi dolgozók. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Öt nyilvános távbeszélő állomást állítottak fel Szegeden. Délmagyarország. p. 4. (1950)

A szegedi dolgozók tömegei tették magukévá a Békekölcsön - béke megvédésének ügyét : a Békekölcsön jegyzésével erősítjük a békefront magyarországi szakaszát ; a szegedi Kender dolgozóinak versenyfelhívása Csongrád megye összes üzemeihez. Délmagyarország. pp. 1-2. (1950)

A múzeum kapui is kinyiltak a szegedi dolgozók előtt. Délmagyarország. p. 8. (1950)

Nem kell hétről-hétre "összecsurgatni" a pénzt. : örömmel fogadták a szegedi üzemek dolgozói a havi bérelszámolás bevezetését. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Munkásbíróság elé kerül a szegedi cipőfeketéző bűnszövetkezet. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Újabb három tutaj érkezett a Szovjetunióból Szegedre. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Újabb 25 újítási javaslatot nyújtottak be a szegedi Gázüzem dolgozói. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Megtartotta első ülését a Városi Tanács végrehajtó bizottsága : az őszi mélyszántás elvégzésében versenyben áll Szeged a járással ; hatvanlakásos bérház építését tervezi a Tanács. Délmagyarország. p. 3. (1950)

A Somogyi Könyvtár : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Konyha háromezer ember részére. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Ma alakul meg Szegeden a Társadalombiztosítási Bizottság. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Szeged a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 33. évfordulóján : a dolgozók tömegei vonultak fel a szovjet hősi emlékművekhez ; a Város Tanácsa díszközgyűlést rendezett ; este a színházban ünnepi díszelőadás fejezte be a nagy napot. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Hat szegedi iskolában napköziotthonos étkezdét állítanak fel. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Ötvenezer forintos beruházás a szegedi Bútorgyárban. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Országos versenyt nyert a szegedi Állami Erdőgazdaság. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Ötéves tervünk újabb eredménye : csillagvizsgáló létesül Szegeden : a Magyar Természettudományi Társulat szegedi csoportja kiszélesíti felvilágosító munkáját a babonák és a hamis áltudományok leküzdése érdekében. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Hatszázötven hold szerződéses paprika Szegeden : a paprika mellett különösen jövedelmező a gyapot, dohány, olajlen szerződéskötése. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Szegeden is egyre nagyobb mértékben mutatkozik szakmunkás hiány. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Békés Zoltán: Vérellátó szolgálat létesül Szegeden. Délmagyarország. p. 8. (1950)

Kultúrotthont avattak a szegedi Falemezgyár dolgozói. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Ezen a héten megalakulnak Szegeden a Tanács állandó bizottságai. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Stammer József: Rákosi-múzeumot állítanak fel a Szegedi Móra Ferenc-gimnáziumban : határozták el DISz vezetőségválasztó taggyűlésükön az iskola fiataljai. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Ma avatják fel a szeged-dorozsmai villamosvonalat. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Ünnepi díszelőadáson avatták fel a szegedi "Vörös Csillag" mozit. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Patik István: Emelkedik a tanítási és tanulási színvonal az iskolai termelési értekezletek nyomán. Délmagyarország. p. 9. (1950)

Jelképezze ez a szobor Szeged népének hűségét, ragaszkodását Lenin és Sztalin tanításaihoz : a Szovjetunió és a többi baráti államok küldötteinek jelenlétében, a dolgozók lelkesen ünneplő tömege vett részt a szegedi Lenin-Sztálin-szobor felavatásán. Délmagyarország. p. 1. (1950)

Számadás : Mit végeztünk az ötéves terv első évében. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Szeged két labdarugócsapatának munkája a mérlegen. Délmagyarország. p. 10. (1950)

Ezekben a gépekben kifejezésre jut a szocializmust építő ország minden segítőkészsége dolgozó népünk iránt : a szegedi dolgozók hatalmas lelkesedése közepette indította meg Marosán György elvtárs a Textilkombinát fonóüzemét. Délmagyarország. p. 3. (1950)

A Szegedi Textilkombinát. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Az egyetem minden dolgozója a fejlődés újabb állomását látja az Egyetemi Pártbizottság megalakulásában : ma rendezik meg az egyetemi pártkonferenciát és választják meg az egyetemi pártválasztmányt. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Vasárnap délelőtt nyitják meg az MSZT székházában "A nagy Sztalin harcos élete" című kiállítást. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Áprilistól légijárat Szeged és Budapest között. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Hétfőn megindul a rendszeres légijárat Budapest és Szeged között. Délmagyarország. p. 2. (1950)

Több, jobb munkával készülnek a szegedi üzemek dolgozói a hatodik szabad május 1. megünneplésére : Kertes Endre, a Ruházati NV dolgozója július 31-re befejezi ezévi tervét. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Óriási tömegmozgalommá vált Szegeden a békefelhívási aláírásgyűjtés : az üzemek dolgozói versengve írják alá az iveket és termelésük fokozásával erősítik meg aláírásukat. Délmagyarország. p. 1. (1950)

A vidéki városok közül először Szegeden állítanak fel műszaki könyvtárat. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Ma érkezik Szegedre a kínai és osztrák ifjúság DISZ kongresszusi küldötte : délután fél 6-kor kezdődik a szegedi ifjúság békenagggyűlése a Klauzál-téren. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Hatalmas gyűlésen köszöntötte Szeged Ifjúsága a DISz megalakulását : kínai és francia ifjúsági küldöttek jelenlétében tettek hitet a szegedi fiatalok, hogy Pártunk vezetésével a hős Komszomol utján harcolnak a békéért a DISz zászlaja alatt. Délmagyarország. p. 1. (1950)

Ma kezdődik Szegeden az élettani vándorgyűlés. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Ünnepélyes keretek között nyitották meg a Magyar Élettani Társaság XVI. vándorgyűlését. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Újabb tudományos eredményekről számoltak be Szegeden az élettani vándorgyűlésen. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Megtartotta utolsó közgyűlését Szeged törvényhatósági bizottsága. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Ma délelőtt 10 órakor a városházán tartja meg alakuló ülését a Szeged Városi Tanácsa. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Megalakult Szeged Város Tanácsa : a munkában, termelésben élenjárók képviselik a dolgozó népet. Délmagyarország. p. 1. (1950)

Bálint István and Felhő Miklós and Takács László: Boldogan ünnepeltek Szeged dolgozói : a Szovjetunió és Pártunk iránti hála megnyilvánulásai jellemezték a szegedi dolgozók ünnepségeit Alkotmányunk első évfordulóján. Délmagyarország. p. 3. (1950)

Köszönöm a Pártnak és Rákosi elvtársnak, hogy a sötétségből napfényre vezetett : új termelőcsoportok alakításával, az új belépők felvételével ünnepelték a szegedi és szegedkörnyéki termelőcsoportok Alkotmányunk első évfordulóját. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Fiókot létesít Szegeden a Gorkij könyvtár és a szovjet Horizont könyv- és zeneműkiadó. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Ma nyílik a Gorkij-könyvtár könyv- és folyóiratkiállítása. Délmagyarország. p. 11. (1950)

Vasárnap nyitják meg a szegedi Múzeum újjárendezett képtárát. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Szelesi and Pintér : Megnyitották a szegedi Múzeum újjárendezett képtárát. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Győztes csatát vívtak a békefronton Szeged dolgozói : derűs, boldog tömegek szavaztak vasárnap a tanácsokra, ötéves tervünkre, a békére. Délmagyarország. (1950)

A helyi tanácsok választásának végeredménye : 97,8 százalékos eredménnyel elsöprő győzelmet aratott a Népfront. Délmagyarország. (1950)

Csonga Gyula: Megalakul Szegeden is a Természettudományi Társulat. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Vívó-olimpikonok Szegeden. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Pesthy nyerte a I. o. kardversenyt. Délmagyarország. p. 6. (1950)

Ma alakul meg Szegeden az Irodalomtörténeti Társaság Délalföldi Csoportja : első előadóülésükön Juhász Gyula költészetével foglalkoznak. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Megtisztítjuk klasszikusaink alakját a rájuk dobált ellenforradalmi szennytől : ezt a feladatot tűzte maga elé a Magyar Irodalomtörténeti Társaság most megalakult Délalföldi Csoportja, amely Juhász Gyuláról emlékezett meg első irodalmi ankétján. Délmagyarország. p. 4. (1950)

Kis fehér ágyak között : Sztalin elvtárs születésnapján adják át rendeltetésének a korszerűen felszerelt 185 ágyas szegedi új gyermekklinikát. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Ma adják át rendeltetésének az újjáépített gyermekklinikát. Délmagyarország. p. 5. (1950)

Király József: Filharmonikus hangverseny. Délmagyarország, (7) 74. p. 5. (1950)

Szegedi Közalkalmazottak Bartók Béla kórusa : Művész hangversennyel köszönte meg a bolgár dalosok szereplését a Szegedi Közalkalmazottak "Bartók Béla" kórusa. Délmagyarország, (7) 222. p. 4. (1950)

800 szovjet könyvvel és folyóirattal gazdagodott ebben az évben a szegedi Somogyi-könyvtár. Délmagyarország, (7) 299. p. 3. (1950)

A Szegedi Állami Zenekonzervatórium az új tanév előtt. Délmagyarország, (7) 212. p. 6. (1950)

Nagy sikerrel hangversenyezett Makó dolgozói előtt a Bartók Béla kórus. Délmagyarország, (7) 129. p. 5. (1950)

Király József: Hacsaturján hegedűversenye a Szegedi Filharmónia műsorán. Délmagyarország, (7) 152. p. 5. (1950)

A DISZ tiszteletére rendezett hangversenyt a Főiskolai Kamarakórus. Délmagyarország, (7) 130. p. 5. (1950)

Ifjúmunkások vidám együttese a "Szabad Ifjúság" kórus. Délmagyarország, (7) 157. p. 6. (1950)

Megalakult a Magyar Zeneművészek Szövetségének szegedi csoportja. Délmagyarország, (7) 285. p. 6. (1950)

Király József: Bach-emlékestet rendezett a Zenekonzervatórium. Délmagyarország, (7) 256. p. 5. (1950)

Király József: Regina Smendzianka zongoraestje. Délmagyarország, (7) 283. p. 4. (1950)

Megkezdődött Szegeden a Szovjet Zenei Hét : ma könnyűzene hangversenyt rendeznek. Délmagyarország, (7) 289. p. 5. (1950)

Király József: A haladás, a béke derűs művészetét halljuk. Délmagyarország, (7) 293. p. 4. (1950)

This list was generated on 2024. június 24. 05:20:08 CEST.