Browse by Full volume

Number of items: 227.

Tanulmányi jutalmat kapnak a kiváló egyetemi és főiskolai hallgatók. Délmagyarország. p. 7. (1951)

Ünnepeljék a fiatalok is még jobb munkával Pártunk V. kongresszusát : a DISz aktívaértekezlet fordulópontot jelentett a szegedi ifjúsági mozgalomban. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Az egyetem és a főiskola jó vizsgaeredményekkel készül Pártunk Kongresszusára. Délmagyarország. p. 5. (1951)

Szovjet jogi tanfolyam Szegeden az MSZT szegedi jogi szakosztály, a Magyar Jogász szövetség szegedi csoportja és a Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának rendezésében. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Misik József: Tanuló fiatalok a kongresszusért. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Nagy sikere volt a szovjet jogi tanfolyam első előadásának. Délmagyarország. p. 4. (1951)

A szegedi szovjet jogi tanfolyam második előadását... Délmagyarország. p. 4. (1951)

A Szegedi Tudományegyetem üdvözlő távirata a delhi egyetem tanári karához. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Szabolcsi Gábor: Tapasztalatok, feladatok az egyetemi és főiskolai kultúrmunkában. Délmagyarország. p. 4. (1951)

A Szegedi Egyetem Szervetlen Kémiai Intézetében újfajta anyagmérő eljárást dolgoztak ki. Délmagyarország. p. 6. (1951)

A szegedi egyetem jogi karának hallgatói jó tanulással készülnek a pártkongresszusra. Délmagyarország. p. 6. (1951)

A Bolyai János Matematikai Társulat ülésén dr. Rényi Alfréd tart előadást : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1951)

Előadás a szovjet művészetről és tudományról : az MSZT rendezésében Ágoston György tart előadást "Az élenjáró szovjet művészet és tudomány marxista-leninista szemmel nézve" címmel. Délmagyarország. p. 5. (1951)

Nagy érdeklődés mellett folytatódik a szegedi szovjet jogi tanfolyam : előadás a szovjet állm- és jogelméletről. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Az Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nyilvános előadást tart "kozmopolitizmus-nacionalizmus" címmel. Délmagyarország. p. 6. (1951)

A szegedi szovjet jogi tanfolyamon Martonyi János "A szovjet államigazgatási jog" címmel tart előadást. Délmagyarország. p. 3. (1951)

A kongresszusi felajánlási mozgalom eredményei az egyetemen. Délmagyarország. p. 7. (1951)

Dombi József "A Wilson-ködkamra az atomkutatás szolgálatában" címmel előadást tart. Délmagyarország. p. 6. (1951)

Rédei László tart előadást a Bolyai János Matematikai Társulat szegedi csoportja ülésén. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Wagner Richárd "A Föld kialakulása és fejlődése" címmel előadást tart az MTT rendezésében. Délmagyarország. p. 6. (1951)

Magyar Kémikusok Egyesülete szegedi csoportja előadást tart. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Héttizeddel emelkedett a tanulmányi átlag a Szegedi Egyetem jogi karán. Délmagyarország. p. 1. (1951)

Vegyészeink feladata az 5 éves tervben : Szatler Tamás előadása a Szerves Kémiai Intézetben. Délmagyarország. p. 4. (1951)

126 szegedi joghallgató 32 ezer forint ösztöndíjat kap havonta. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Barános elvtárstól tanultak vasárnap a szegedi növénybiológusok. Délmagyarország. p. 1. (1951)

Szeged diákfiataljainak kulturcsoportjai szerepelnek a városi kulturverseny vasárnapi pótelődöntőjén. Délmagyarország. p. 1. (1951)

A Magyar Természettudományi Társulat : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1951)

A Magyar Kémikusok Egyesülete : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1951)

A szegedi szovjet jogi tanfolyam : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 1. (1951)

Barek István: A bölcsészeti kar várja az új pedagógus jelölteket. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Munkás- és parasztfiatalok ismerkednek a szocializmus országának nyelvével az egyetem Orosz Intézetében. Délmagyarország. p. 6. (1951)

A szegedi szovjet jogi tanfolyam : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1951)

Előadás a szovjet polgári jogról. Délmagyarország. p. 5. (1951)

Barek István: Tapasztalataink és feladataink a beiskolázás terén. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Ma: József Attila emlékest : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1951)

A szegedi szovjet jogi tanfolyam : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Előadás a szovjet családjogról a szegedi szovjet jogi tanfolyamon. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Jól felkészültek a vizsgákra a szegedi Orosz Intézet hallgatói. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Pedagógus-ankét az egyetemen. Délmagyarország. p. 5. (1951)

Kassai Géza: Marxizmus-leninizmus szak a Tudományegyetemen. Délmagyarország. p. 5. (1951)

A szegedi szovjet jogi tanfolyam : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1951)

Meghosszabbították az egyetemeken és főiskolákon a felvételi vizsgák idejét. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Szerda estig lehet jelentkezni a Szegeden felállításra kerülő Műszaki Egyetemre. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Szegedi fiatalok a "béke csődje" építkezésnél : kimagasló munkateljesítményeket érnek el Dunapentelén a szegedi egyetemista és középiskolás brigádok. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Öt és félmillió forintos beruházással bővíti a terv a szegedi egyetemet. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Búza László: Új szellemű jogászképzés a szegedi egyetemen. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Előadás a Magyar Kémikusok Egyesületében. Délmagyarország. p. 4. (1951)

A Magyar Jogász Szövetség : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Fodor Gábor: Ötéves tervünk újabb eredménye : elkészült az új egyetemi tanterem. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Szabolcsi Gábor: Egy héttel közelebb a szegedi új egyetemi épület elkészüléséhez : a szegedi természettudományi kar ifjúságának vasárnapi rohammunkája jelentősen meggyorsította ötéves tervünk egyik fontos építkezését. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Ma kezdődik a szovjet jogi tanfolyam Szegeden. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Eredményes munkát végzett a szegedi egyetemi pártértekezlet. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Megnyílt a II. Szegedi szovjetjogi tanfolyam. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Az egyetemi építkezés dolgozóinak munkájára is ösztönzőleg hatott a jegyredszer eltörlése, az áruhiány és a sorbanállás megszüntetése, a spekuláció letörése. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Végezzen jó munkát a mai egyetemi és főiskolai DISZ-értekezlet. Délmagyarország. p. 6. (1951)

Előadás a szovjet házassági jogról. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Petrovácz István: A sztálini tanulmányi verseny alatt megjavult az Egyetemi Orosz Intézet I. évfolyamának munkája. Délmagyarország. p. 4. (1951)

A tudomány dolgozói is csatlakoztak a kongresszusi versenyhez. Délmagyarország. p. 3. (1951)

A Biológus Kör előadásai segítik a dolgozó parasztság munkáját. Délmagyarország. p. 6. (1951)

Kiosztották az 1951. évi Kossuth-díjakat. Délmagyarország. p. 3. (1951)

A felszabadulás óta 80.000 kötettel gyarapodott a szegedi Egytemi Könyvtár. Délmagyarország. p. 3. (1951)

A magyar orvosok köszönete a szovjet tudósok segítségéért. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Két év alatt képez általános iskolai tanárokat a pedagógiai főiskola. Délmagyarország. p. 4. (1951)

A szovjet nemzetközi joggal ismerkedtek a szovjet jogi tanfolyam hallgatói. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Vidám látogatás a vásárhelyi pirosszalagosoknál : a szegedi főiskolások lelkesen harcolnak a beiskolázás sikeréért. Délmagyarország. p. 4. (1951)

A szegedi elsőéves orvostanhallgatók szünidejükben résztvesznek a Dunai Vasmű építésében. Délmagyarország. p. 2. (1951)

"A szegedi új egyetem legyen a béke új erődje országunkban!" : ötéves tervünk újabb eredményeként Bebrits Lajos elvtárs, közlekedés- és postaügyi miniszter beszédével megnyílt Szegeden az ország első közlekedési műszaki egyeteme. Délmagyarország. p. 1. (1951)

Szeged dolgozói az egész haladó emberiséggel együtt a békeharc jegyében ünnepelték november 7-ét : A forradalmi könyvkiállítás megnyitása. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Könyvkiállítást rendeztek a szegedi Somogyi-könyvtár dolgozói a pártkongresszus tiszteletére. Délmagyarország. p. 2. (1951)

22 millió csemetét nevelnek a Szegedi Erdőgazdaságban. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Állandó fejlődéstörténeti kiállítást rendeznek a szegedi múzeumban. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Fonómunkás-továbbképző tanfolyamok a Textilkombinátban. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Két hónap alatt 7000 dolgozó paraszt vett részt a Szeged környéki tanyavilágban megtartott Szabad Föld Téli Esték előadásain. Délmagyarország. p. 6. (1951)

Több mint 140 holdon létesítenek kertészetet a Szeged környéki TSZCS-k. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Szeged ipari tanulói harcban a magasabb szaktudásért és a műveltségért. Délmagyarország. p. 4. (1951)

A Szegedi Kenderfonógyár és a Szegedi Cipőgyár csatlakozott a kongresszusi versenyhez. Délmagyarország. p. 1. (1951)

Az elmúlt év tapasztalatait felhasználva 1951-ben még jobb termelési eredményt érnek el a szegedi üzemek dolgozói. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Három hónap alatt több, mint 75.000 látogatója volt a Szegedi Nemzeti Színháznak. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Új fodrászkisipari szövetkezetei fiókok nyílnak Szegeden. Délmagyarország. p. 9. (1951)

A szegedi Városi Tanács oktatási és népművelési osztályának versenyfelhívása. Délmagyarország. p. 5. (1951)

Ma délben nyílik meg a "Szovjetunió 16 köztársasága" című kiállítás. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Vasárnap tartják meg a járási kultúrverseny döntőjét a Nemzeti színházban. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Csípősségmentes paprika kitenyésztésén kísérleteznek Szegeden. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Az SZSZMTE és a KASE egyesüléséből létrejött a szegedi Petőfi SE. Délmagyarország. p. 6. (1951)

Lelkes ünnepség keretében adta át Kiss Árpád könnyűipari miniszter elvtárs a szegedi Textilkombinát dolgozóinak az Élüzem jelvényt. Délmagyarország. p. 1. (1951)

Hamarosan befejeződik az új hűtőház építése : még nagyobb eredményeket érhetnek el a Vágóhíd dolgozói. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Egyre több könyvet vásárolnak a szegedi üzemek és termelőcsoportok dolgozói. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Megalakul a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület szegedi csoportja. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Kétmillió beruházás a Pick szalámigyárban. Délmagyarország. p. 6. (1951)

Központi kultúregyüttes alakul Szegeden. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Szeged város tanácsának végrehajtó bizottsága számot adott a végzett munkáról : Dénes Leó elvtárs referátuma a legutóbbi ülés óta eltelt idő eredményeiről és hiányosságairól. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Megalakult a munkaerőtoborzó bizottság. Délmagyarország. p. 4. (1951)

A szegedi üzemek dolgozói sztahanovista termelési eredményekkel köszöntötték a pártkongresszus napját. Délmagyarország. p. 5. (1951)

Megnyílt Szegeden a Vérellátó Szolgálat. Délmagyarország. p. 8. (1951)

Szeged dolgozói egységesen sorakoznak fel a kongresszusi határozatok végrehajtására : közel 40.000 dolgozó hallgatta meg Zöld Sándor kongresszusi beszámolóját. Délmagyarország. p. 1. (1951)

Szeged dolgozó női ünnepi nagygyűléssel köszöntik a Nemzetközi Nőnapot. Délmagyarország. p. 4. (1951)

A paprika és paradicsom előnevelés nélküli ültetésével kísérleteznek a Szegedi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Talajjavítási értekezlet Szegeden. Délmagyarország. p. 4. (1951)

A városi tanács közleménye az élelmiszerjegyek kiosztásáról. Délmagyarország. p. 6. (1951)

Egyre nagyobb teret hódít a Nazarova mozgalom a szegedi textilipari üzemekben. Délmagyarország. p. 4. (1951)

A munkaerő toborzás keretében igen előnyös szerződések köthetők a Betonútépítő Vállalattal : újabb szegedi toborzottak indultak el új munkahelyükre. Délmagyarország. p. 6. (1951)

Új üzemrész a szegedi Textilkombinátban. Délmagyarország. p. 1. (1951)

Munkájukról, népi demokráciánk hűségéről beszélnek szegedi új Kossuth-díjasaink. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Új szín Szeged sportjában : megalakult a Munkaerőtartalékok SE. Délmagyarország. p. 6. (1951)

Megnyílt Szegeden az ország első vidéki fejlődéstörténeti állandó kiállítása. Délmagyarország. p. 1. (1951)

Országos jelentőségű újítás a MÁV szegedi igazgatóságán. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Szegeden megnőtt az érdeklődés a gépészeti technikum és az általános gimnázium iránt : alapos felkészítő munkát kell végezniök az iskolabizottságoknak a helyes beiskolázás érdekében. Délmagyarország. p. 4. (1951)

A szegedi Egyetemi Könyvtár szoros kapcsolatot tart az üzemek dolgozóival. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Sz. G.-né : Épül, szépül Szeged. Délmagyarország. p. 6. (1951)

Körmöczy László: Fischer Anni zongoramatinéja. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Április 4. : [ünnepi szám]. Délmagyarország. p. 1. (1951)

Ki egyetemre, ki főiskolára megy... : a tanulásban is élenjárnak a szakérettségis kollégium munkás és parasztfiataljai. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Hamarosan megszűnik a talajvizesség Szegeden : eredmények és hiányosságok a Vízépítő Vállalat munkájában. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Szombaton kezdődik az Országos tavaszi kultúrverseny szegedi döntője. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Tanul, szórakozik Szeged : üzemi könyvtári tanfolyamot indítanak az Egyetemi Könyvtár dolgozói. Délmagyarország. p. 6. (1951)

Női művezetők az Újszegedi Kenderszövőben. Délmagyarország. p. 2. (1951)

A szegedi technológiai könyvtár : dolgozóink szakmai fejlődésben nagy segítséget nyújt. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Békeharcos örömünnepként zajlott le Szegeden május elseje : többórás áradó felvonulás tüntetett a Szovjetunió által vezetett béketábor, Pártunk és a dolgozók nemezetközi összefogása mellett. Délmagyarország. p. 1. (1951)

Megérkezett Szegedre a "Szovjet nők a békéért" kiállítás gazdag anyaga. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Fogászati asszisztensképző tanfolyam nyílik Szegeden : [6 hónapos]. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Fül-orr-gégész vándorgyűlés Szegeden. Délmagyarország. p. 5. (1951)

Nincs már válaszfal a szegedi Kenderfonógyárban a fizikai és értelmiségi dolgozók között. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Kultúrotthont avattak a Vízépítő Nemzeti Vállalat szegedi dolgozói. Délmagyarország. p. 2. (1951)

A faipar fejlesztését szolgálja a Szegeden is megalakult Faipari Tudományos Egyesület. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Június elsejétől Szegeden is bekapcsolják a vezetékes rádiót : a szegedi dolgozók olcsó áron hallgathatják a Kossuth és a Petőfi adók műsorát. Délmagyarország. p. 5. (1951)

Váradi Árpád: Eredmények és hibák a Szegedi Nemzeti Színház munkájában. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Gazdag anyaggal nyílt meg a szegedi Gorkij kiállítás. Délmagyarország. p. 5. (1951)

Ma kezdődnek az országos tornászbajnokságok Szegeden. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Halászati kiállítás nyílt a szegedi múzeumban. Délmagyarország. p. 3. (1951)

A Nemzetközi Gyermeknapon vasárnap avatják fel a szegedi központi úttörőotthont : olvasószobák, játékok, kísérleti szerek várják az úttörőket szegedi új otthonukban. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Szegeden is a gyermekek boldog, derűs ünnepe volt a Nemzetközi Gyermeknap. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Új orvosi rendelőt avattak az Újszegedi Kenderszövőgyárban. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Ingyenes rákszűrővizsgálatok. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Gerő elvtárs beszéde óta rohamosan fejlődik a szegedi játékkészítő kisipari termelőszövetkezet. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Sajó Gyula: Újító-iskola Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Sikerrel zárult az első szegedi Újító iskola. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Új iskolakörzeti beosztás Szegeden : értekezletet tartott a Városi Iskola Bizottság. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Másfélmillió forintos beruházással bővítik a Szegedi Paprikabeváltó és Feldolgozó Telepet. Délmagyarország. p. 6. (1951)

A kritika és önkritika fegyverének használatával eredményes munkát végzett a Városi Tanács nyilvános tanácsülése. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Király József: Hatalmas sikerrel hangversenyeztek a román vendégművészek Szegeden. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Megalakult a Közlekedés és Mélyépítés Tudományi Egyesület szegedi csoportja. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Tanárképző nyílik a Zenekonzervatóriumban. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Öt éves a Szegedi Rendőrzenekar : ma este 8 órakor hangverseny a szabadtéri színpadon. Délmagyarország. p. 6. (1951)

Hogyan támogatják a szegedi sportolók a falu szocialista szektorait? Délmagyarország. p. 4. (1951)

A Szegedi Kenderfonógyár dolgozói elsőként kötötték meg Szegeden az új kollektív-szerződést. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Újabb szegedi üzemek csatlakoztak az Alkotmány ünnepére megindult munkaversenyhez. Délmagyarország. p. 5. (1951)

Ma nyílik meg Szegeden az ország első Műszaki Egyeteme : ma tartja ünnepélyes megnyitóját a Szegedi Tudományegyetem és a Pedagógiai Főiskola is. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Jelentkezzünk a Dolgozók Óvónőképzőjébe! Délmagyarország. p. 4. (1951)

Megnyílik Szegeden a dolgozók esti közgazdasági középiskolája. Délmagyarország. p. 4. (1951)

A Szegedi Honvéd SE félévi mérlege. Délmagyarország. p. 6. (1951)

Megnyílt Szegeden az előadóképző esti iskola : a résztvevők táviratban köszöntötték Rákosi elvtársat. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Országos ifjúsági csúcs az úszóbajnokságok harmadik napján. Délmagyarország. p. 4. (1951)

A nyári munkák sikerét segítik elő a szegedi kulturbrigádok : a megyei tanács népművelési osztálya csasztuska-pályázatot írt ki. Délmagyarország. p. 4. (1951)

A szegedi üzemek becsülettel töltik be külkereskedelmi feladatukat. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Óriási érdeklődés mellett kezdődött meg Szegeden a szocialista kereskedelem ünnepe : művészettel tarkított ruhabemutatóval : a mai gazdag műsorban megismétlik a művészestet és a ruhabemutatót. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Élüzem jelvény hirdeti a jó munkát a Szegedi Sertéshízlaló Vállalat kapuja felett. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Népi demokráciánk rendszerének életerejét megcáfolhatatlan tények bizonyítják Szegeden is : Dénes elvtárs tanácselnöki beszámolójából Szeged életének nagyarányú fejlődése tükröződött vissza a városi tanács rendes ülésén. Délmagyarország. p. 5. (1951)

Alkotmányunk napja. Délmagyarország. p. 1. (1951)

Szeptember 1-én nyitják meg Szegeden az országos bútorhónapot. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Ormos János: "Ez a környék már a nagyüzem híve" : Újszeged dolgozó parasztjai megfogadják a Párt tanítását, követik a Szovjetunió útmutatásait, és tömegesen jelentkeznek tszcs-tagoknak. Délmagyarország. p. 3. (1951)

A könyvnapok alkalmával három irodalmi est Szegeden Kossuth-díjas írók részvételével : ma nyílnak meg Szegeden a könyvnapok. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Szeged dolgozó parasztjai megindultak a termelőcsoport felé : néhány hét alatt nagy tömegben jelentkeztek tszcs-tagnak minden városrészben. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Könyvkiállítást rendez a könyvnapok alkalmával a Móra Ferenc könyvtár. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Megkezdődött a békekölcsönkötvények első sorsolása. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Nagyarányú sportoktatás indul Szegeden. Délmagyarország. p. 4. (1951)

"Barátként jöttünk, de mint testvérként távozunk" : Szeged dolgozói meleg szeretettel fogadták a csehszlovák néphadsereg művészegyüttesét. Délmagyarország. p. 1. (1951)

Ma munkaerőhiány - a múltban munkanélküliség. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Nemzetközi ökölvívó mérkőzés a szegedi színházban : a mai nap kimagasló sporteseménye. Délmagyarország. p. 6. (1951)

Szeged dolgozói már az első napon óriási tömegben jegyeztek békekölcsönt. Délmagyarország. p. 1. (1951)

A kínai nép békeharcát, alkotó munkáját mutatja be a Szegeden megnyílt a kínai kiállítás. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Háromnapos kórtani kongresszust tartottak Szegeden. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Szeged dolgozó parasztjai is jó munkával köszöntik november 7-ét : a termelőcsoportok példamutatása nyomán több egyénileg dolgozó paraszt is tett felajánlást. Délmagyarország. p. 1. (1951)

Elkészült a szegedi korszerű hűtőház. Délmagyarország. p. 1. (1951)

Nyelvész nagygyűlés Szegeden : [november 11-12-13-án]. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Új üzemrésszel bővült a mindinkább fejlődő, korszerűsödő Szegedi Fürdő. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Megkezdte hangversenyeit a szegedi városi zenekar. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Épül 5 éves tervünk új alkotása, az Újszegedi Víztorony. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Megnyílt a "Szeged és környékének népi cserepessége" kiállítás. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Egyre több dolgozónak nyújt megélhetést Szegeden is a Háziipari Szövetkezet. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Tele a bolt, mindenhez hozzájutnak mostmár a dolgozók. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Soha nem látott fejlődésnek indult a híres szegedi papucs ipar. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Új sztahanovisták a Szegedi Kenderfonóban. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Ötéves tervünk eredményeként új egészségügyi intézményt avattak fel Szegeden vasárnap. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Gazdag eredményekkel távozik az 1951-es szegedi esztendő. Délmagyarország. p. 5. (1951)

Szovjet jogi tanfolyam nyílik Szegeden. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Február 10-én alakul meg az Írószövetség szegedi csoportja. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Megalakult a Magyar Írószövetség szegedi csoportja. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Gazdag műsorral kezdődik Szegeden a Magyar-Szovjet Barátság Hónapja. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Hűségünket, ragaszkodásunkat küldjük a világbéke zászlóvivőjének, a Szovjetuniónak és a magyar nép nagy barátjának, a bölcs Sztálinnak : megyénkben Hódmezővásárhelyen és Szegeden lelkes ünnepség keretében nyitották meg a Magyar-Szovjet Barátság Hónapját : gazdag műsorral kezdődik Szegeden a Magyar-Szovjet Barátság Hónapja. Délmagyarország. p. 1. (1951)

Ma kezdődnek a városi kulturversenyek elődöntői Szegeden : délelőtt térzenék a városban. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Kultúrcsoportjaink nagy erőpróbája lesz a városi döntő : nagy közönségsikere volt a körzeti döntőnek is Szegeden. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Nagy sikerrel szerepeltek a szegedi kultúrcsoportok a városi döntőn. Délmagyarország. p. 2. (1951)

A Szovjetunió Állami Népi Táncegyüttese a nagy szovjet nép szeretetét hozta el Szegedre. Délmagyarország. p. 3. (1951)

A Szovjet táncosok-magyar táncosok : a tápéi népi együttes sokat tanult a Szovjetunió Állami Népi Táncegyüttesétől és boldogan mutatta be számukra tudását. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Megalakul Szegeden a faipari tudományos egyesület. Délmagyarország. p. 4. (1951)

pedagógus Ágoston György: Neveljünk szocialista hazafiságra! : a szegedi pedagógiai ankét jelentősége. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Szegediek a budapesti kultúrhéten. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Hatalmas sikerrel szerepelt a budapesti kultúrhéten a Szegedi Kender Színjátszócsoportja. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Ma kezdődnek a lovasbajnokságok küzdelmei. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Ma délután békegyűléseket tartanak Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Ma békegyűléseket tartanak Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Ma délelőtt tartják meg Szegeden az esti Műszaki Egyetemre jelentkezők értekezletét. Délmagyarország. p. 5. (1951)

Parkolvasó mozgalom Szegeden. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Ma nyílik meg Szegeden a Parkolvasó-mozgalom. Délmagyarország. p. 2. (1951)

Ünnepélyesen nyílt meg Szegeden a Magyar-Szovjet Társaság Parkolvasója : könyvek a fák alatt. Délmagyarország. p. 4. (1951)

Ünnepélyesen fogadják ma Szegeden a Szlovák Állami Népi Együttest. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Ma mutatkozik be Szegeden a Kínai Ifjúsági Művészegyüttes : délben ünnepélyes fogadtatás a Tanácsháza előtt. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Szeged dolgozói forró szeretettel fogadták a Kínai Ifjúsági Művészegyüttest. Délmagyarország. p. 3. (1951)

Zucker Hilda: Kollár Pál emlékhangverseny a Zenekonzervatóriumban. Délmagyarország, (8) 100. p. 4. (1951)

Javítsuk meg a könyvtármunkát! Délmagyarország, (7) 272. p. 6. (1951)

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulóján nyílik meg a Somogyi-könyvtár forradalmi könyvkiállítása. Délmagyarország, (7) 258. p. 4. (1951)

Király József: A zenekonzervatóriumi hallgatók szerzői estje. Délmagyarország, (8) 53. p. 4. (1951)

Király József: Bulgária legkiválóbb karmestere a Szegedi Filharmonikus Zenekar élén. Délmagyarország, (8) 16. p. 3. (1951)

Kovács Mátyás: Kamarazeneset a Konzervatóriumban. Délmagyarország, (8) 23. p. 9. (1951)

Opera- és operetthangverseny Szegedi Állami Nemzeti Színházban. Délmagyarország, (8) 53. p. 4. (1951)

Hangversenysorozatot rendez a városi tanács. Délmagyarország, (8) 57. p. 5. (1951)

Király József: A városi zenekar évadzáró hangversenye. Délmagyarország, (8) 107. p. 5. (1951)

Király József: Nagy sikerrel hangversenyeztek Szegeden és a környező városokban a Fegyveres Testületek zenekarai. Délmagyarország, (7) 153. p. 3. (1951)

Munkafelajánlást tett alkotmányunk ünnepére a szegedi Béke-zenekar. Délmagyarország, (7) 164. p. 4. (1951)

Szabadtéri hangversenyen mutatta meg eddigi fejlődését a Szegedi Filharmónia. Délmagyarország, (7) 199. p. 4. (1951)

Szegeden szerepel Eva Fleischer, a berlini operaház énekesnője. Délmagyarország, (7) 238. p. 4. (1951)

Megkezdődött a zeneirodalom remekei hangversenysorozat. Délmagyarország, (7) 270. p. 4. (1951)

Jól összeállított színvonalas estét rendezett a szegedi a Béke-zenekar. Délmagyarország, (7) 275. p. 6. (1951)

Király József: Magasabb színvonalú hangversenyeket dolgozóinknak! Délmagyarország, (7) 288. p. 6. (1951)

Ökrös László: Hangversenyeinkkel a dolgozók zenei nevelését kell szolgálniuk. : "A zeneirodalom remekei" sorozat tanulságai. Délmagyarország, (7) 293. p. 4. (1951)

Hangverseny Szőregen. Délmagyarország, (7) 300. p. 2. (1951)

Lőkös Zoltán: A könnyűzene is a nevelő szórakozás eszköze : A Tabányi - együttes szegedi szerepléséről. Délmagyarország, (7) 250. p. 4. (1951)

This list was generated on 2024. március 5. 07:37:50 CET.