Browse by Full volume

Group by: No Grouping | Volume | Number
Number of items: 224.

Nagy lelkesedéssel folynak a vizsgák a szegedi egyetemen : háromszázan vizsgáztak az SZKP XIX. kongresszusának anyagából. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Bencsáth Aladárné: Történelemtanítás és hazafias nevelés. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Sok értékes valutát takarítanak meg újításaikkal a Szegedi Tudományegyetem dolgozói. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Szegeden többszáz kommunista kapta már meg új tagkönyvét az ünnepi taggyűléseken. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Új államvizsgarendszer egyetemeinken. Délmagyarország. p. 2. (1953)

A Rákosi ösztöndíjas hallgatók segítik társaikat a tanulásban a Szegedi Tudományegyetem természettudományi karán. Délmagyarország. p. 6. (1953)

Vizsgák a szegedi egyetem természettudományi karán. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Vizsgák a szegedi egyetemen : [képek]. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Stammer József: Jobban készüljenek vizsgáikra a jogi kar I. évfolyamának hallgatói : jelentés a vizsgákról. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Kalmár László: Vizsgák a régi egyetemeken. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Kópiás Sándor: A jó vizsgaeredményekért. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Vizsgák a bölcsészettudományi karon. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Újabb jó vizsgaeredmények a Szegedi Tudományegyetem Jogi Karán. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Gondoskodás az ifjúság tanulásáról : [kép]. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Hogyan él az egyetemi ifjúság : nálunk? : Jugoszláviában? Délmagyarország. p. 3. (1953)

Köszöntjük a szegedi egyetem lapját. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Ma délelőtt és délután járási kultúrcsoportok versenye az Egyetem Dugonics-téri kultúrtermében. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Jól hasznosították a Szegedi Tudományegyetem történeti intézetében Alekszandra Balasova tanácsait. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Tudományos kutatómunka a Szegedi Belgyógyászati Klinikán. Délmagyarország. p. 1. (1953)

A vizsga eredménye: kitünő! Délmagyarország. p. 3. (1953)

Egy óra a Gyermekklinikán. Délmagyarország. p. 5. (1953)

Az új egyetemi félév megnyitása a bölcsészkaron. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Park a Béke-épület előtt. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Kékesdi Gyula: Látogatás a Belgyógyászati Klinikán : [képek]. Délmagyarország. p. 5. (1953)

A szegedi kultúrcsoportok is lelkesedéssel készülnek a megyei döntőre. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Nyíri Antal: Anyanyelvi oktatásunk helyzete. Délmagyarország. p. 4. (1953)

A Szegedi Egyetemi Könyvtárból több könyvet kölcsönöznek ma egy hónap alatt, mint 1936-ban egész évben. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Pénzes István: Tanárjelöltjeink gyakorlati tanításai. Délmagyarország. p. 3. (1953)

"Mátyás király könyvtárától a 3000 népkönyvtárig" címmel kiállítás nyílik az Egyetemi Könyvtárban. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Lővi Márta: Akik ismét látnak : A Szemészeti Klinika eredményesen alkalmazza Filatov módszerét. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Korróziós ankét az üzemek részére. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Mérei Gyula: A Szegedi Egyetem Történeti Intézetének kutatómunkája. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Halász Elődné: Orosz nyelvoktatás egyetemeinken. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Kedden délután Martonyi János egyetemi tanár tart előadást az MSZT-székház klubtermében. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Király József: A pszichológia és az orvostudomány haladó magyar tudósai a 18. században a moszkvai egyetemen : Hogyan segítette intézetünk kutatómunkáját a szovjet tudomány? Délmagyarország. p. 2. (1953)

Kordé Imre: A megyei verseny után is lelkesen dolgozik tovább az egyetem Népi Együttesének színjátszó csoportja. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Az egyetemek és a főiskola április 4-i felajánlásai a tanulmányi munka megjavítását segítik. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Koch Sándor: A szegedi értelmiségi ankét elé. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Vasárnap nyílik meg az Egyetemi Könyvtár új kiállítása. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Az egyetemi pártszervezeteink a marxizmus-leninizmus tudományának elmélyültebb tanulmányozásáért. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Értelmiségi ankét Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Mátyás király könyvtárától a 3000-ik népkönyvtárig címmel kiállítás nyílt a Szegedi Tudományegyetemen. Délmagyarország. p. 4. (1953)

A szocialista realizmus kérdéseihez : V. P. Druzin válasza a szegedi egyetemi hallgatók kérdéseire. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Szőkefalvi-Nagy Béla: Aspiránsképzés a Szegedi Tudományegyetemen. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Sipka Sándor: Értelmiségünk lelkesedéssel vegyen részt az Ismeretterjesztő Társulat munkájában. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Az alkotómunka jutalma : a szegedi Kossuth-díjasok nyilatkoznak a kitüntetésről, munkájukról és terveikről. Délmagyarország. p. 5. (1953)

Kunsági Elemér: A legjobb módszerek felhasználásával tegyük eredményesebbé az egyetemi munkát. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Buza László: A tudományos ismeretterjesztés munkájáról. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Domonkos József: Nagy tervünk éveiben fejlődött az egyetem Orvosi Vegytani Intézete. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Április 13-án a Szegedi Nemzeti Színházban szerepel az Egyetemi Népiegyüttes. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Székely Lajosné: Tudományos kutatómunka és oktatás az egyetem Állattani Intézetében. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Forróhangú lelkes nagygyűlésen : a szegedi egyetemek és a főiskola első jelöltje: Rákosi Mátyás elvtárs. Délmagyarország. 1, 2. (1953)

Az egyetemi bölcsödében. Délmagyarország. p. 4. (1953)

A Pedagógiai Főiskola énekkarának hangversenye. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Az orvosok felemelkedése a népi demokráciánkban : Rusznyák István elvtárs előadása. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Holló Sándor: A Pedagógiai Főiskola énekkarának hangversenye. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Baróti Dezső: Jegyzetek a régi és az új egyetemről. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Zavartalan alkotó, gyógyító munkánk biztosítéka a Népfront győzelme : Kukán Ferenc egyetemi tanár nyilatkozata. Délmagyarország. p. 3. (1953)

A Természettudományi Társulat szegedi tájértekezlete. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Megkezdődött a Korányi Sándor vándorgyűlés. Délmagyarország. p. 3. (1953)

A "lipcsei per" a Tudományegyetem Jogi karán. Délmagyarország. p. 3. (1953)

A néphez hű értelmiség nagy örömmel vállalkozik a tudományos ismeretterjesztés munkájára : nyilatkoztak a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulatról. Délmagyarország. p. 5. (1953)

Fodor Gábor: Értelmiségünk megtisztelő feladata: a tudományos ismeretterjesztés munkája. Délmagyarország. p. 1. (1953)

A Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat alakuló közgyűlése. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Képviselőjelöltjeink : Karácsonyi Béla. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Képviselőjelöltjeink : Rusznyák István a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Képek a szavazásról : [képek]. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Megkezdődtek az egyetemi vizsgák : készülnek vizsgáikra a Bölcsészkar hallgatói. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Nagy érdeklődéssel várjuk a Tudományos akadémia idei ülését - mondja Szőkefalvi Nagy Béla kétszeres Kossuth-díjas egyetemi tanár. Délmagyarország. p. 3. (1953)

47 tanulócsoport versenyez az egyetem természettudományi karán a kar tanulmányi versenyzászlajáért. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Értekezletet tartottak a "Szegedi Egyetem" levelezői. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Koy Tibor: Vizsgák az Egyetem Jogi Karán. Délmagyarország. p. 4. (1953)

A Magyar Tudományos Akadémia nagygyűlésének negyedik napja. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Mucsi Józsefné: A tanulmányi eredmények javítása a békeharc jegyében válik igazán szép és nemes törekvéssé : a Pedagógiai Főiskola dolgozói, hallgatói készülnek június 15-re. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Suki Béla: Jó vizsgaeredményekkel készülünk a IV. Világifjúsági Találkozóra. Délmagyarország. p. 4. (1953)

A nagygyűlés útmutatást adott az új tudományos feladatok megoldásához : Szegedi egyetemi tanárok nyilatkozata a Tudományos akadémia nagygyűléséről. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Nagy sikerrel szerepelt a Szegedi Egyetemi Népi Együttes Budapesten. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Bencze Györgyné: Jelentések az egyetemi vizsgákról. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Gál György: Véradó állomás a Sebészeti Klinikán. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Megkezdődött a Magyar Történész-kongresszus. Délmagyarország. p. 5. (1953)

A Történész Kongresszus hétfői ülése. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Sipka Ferenc: A jó vizsgaeredmény szorgalmas munka gyümölcse. Délmagyarország. p. 2. (1953)

A Szegedi Tudományegyetem természettudományi karán kiváló vizsgaeredményekkel készülnek június 15-re. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Sokszáz szegedi dolgozó gyógyulását segíti elő az I. számú Sebészeti Klinika citrátos véradó állomása. Délmagyarország. p. 2. (1953)

A történész kongresszus csütörtöki ülése. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Vizsgák a szegedi egyetemen : [képek]. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Sipka Sándor: Vizsgák a Bölcsészettudományi Karon. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Wenner Miklós: Sikeres vizsgák a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Petrovácz István: Vizsgák az Orosz Intézet II. évfolyamán. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Szeged dolgozói mélységes gyűlölettel ítélték el az amerikai gonosztevők felháborító gyilkosságát. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Jelentések az egyetemi vizsgákról. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Martonyi János: Jelentőségéhez méltó eredménnyel folynak az államvizsgák az egyetemen. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Nacsády József: A kultúrmunka tapasztalatai az Egyetemeken és a Főiskolán. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Dobó Pál and Szépfalusi József: Tanulóink nyári termelési gyakorlaton. Délmagyarország. p. 3. (1953)

"Kiváló orvos" és "Érdemes orvos" címmel tüntettek ki száz orvost. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Láng Imre kiváló orvos. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Felvételi vizsgák a szegedi pedagógiai főiskolán. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Felvételi vizsgák az egyetemeken és a főiskolán : [kép]. Délmagyarország. p. 5. (1953)

Gál György: Épülő, szépülő Szeged : Sebészeti Klinika. Délmagyarország. p. 5. (1953)

Testnevelési felvételi vizsgák a Pedagógiai Főiskolán. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Emlékező előadás Rousseauról. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Mérei Gyula: Munkaközösségek munkája a Szegedi Tudományegyetem Történeti Intézetében. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Kimondhatatlanul örülök, hogy az egytemen tanulhatok tovább : felvételi vizsgák a bölcsészkaron. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Kalmár László: A szegedi aspiránsok tudományos munkája. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Dirner Zoltán: A Szegedi Orvostudományi Egyetem újítási mozgalmáról. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Kerékgyártó Elemér: A marxizmus-leninizmus oktatás az egyetemi vizsgák tükrében. Délmagyarország. p. 5. (1953)

A Pedagógiai Főiskolán készülnek az új tanévre. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Gruber László: Tanuljunk tovább a Főiskola esti tagozatán. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Augusztus 20-ra befejeződik három egyetemi diákotthon rendbehozása. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Készül az új tanévre a Szegedi Tudományegyetem, Orvosegyetem és a Pedagógiai Főiskola. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Egyetemi hallgató cséplési ellenőr levele. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Nyugalmat, rendet, tisztaságot a klinikák körül. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Makai Lajos: A Kísérleti Fizikai Intézet felkészült az új tanévre. Délmagyarország. p. 5. (1953)

Ma kezdődik az iskola év : elsőéves hallgatók a szegedi egyetemen. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Tanévnyitó ünnepség a Tudományegyetemen és a Pedagógiai Főiskolán. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Suki Béla: Az egyetemi DISZ-szervezetek feladatai. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Az új tanév első hetei a szegedi egyetemen. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Békekölcsönjegyzés a Szegedi Tudományegyetemen. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Az Egyetemi Könyvtár a tanulás szolgálatában. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Törköly Péter: Az Egyetemek és Főiskola Népi Együttesének tervei és feladatai az új tanévre. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Eredményes munka a Szegedi Tudományegyetem Orosz Intézetében. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Szakszervezeti munka a Tudományegyetemen. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Csütörtökön este tartja előadását Ábrahám Ambrus Kossuth-díjas akadémikus. Délmagyarország. p. 3. (1953)

A kényelmesen berendezett diákotthonok is a jó tanulást segítik : [képek]. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Lerner Károly: A népoktatás fejlesztéséért! : tanárképzés a Pedagógiai Főiskolán. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Liebmann Béla: Az Egyetemi Füvészkertben : [képek]. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Láng István: A pedagógus továbbképzés jelentősége. Délmagyarország. p. 4. (1953)

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság vándorgyűlése, a "Csillag" irodalmi estje. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Szabad országok boldog tanuló ifjúságának életéből. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Papp Zoltán: Őrjárat a Bölcsészkaron. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Hogyan segíti a Szakszervezeti Bizottság a Pedagógiai Főiskola oktató- és nevelőmunkáját? Délmagyarország. p. 3. (1953)

Tudományos Diákkörök a Bölcsészkaron. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Értelmiségi békenagygyűlés az Ady-téri Egyetemen. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Értelmiségi békenagygyűlés az Ady-téri Egyetemen. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Ma értelmiségi békenagygyűlés az Ady-téri Egyetemen. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Értelmiségi békenagygyűlés az Ady-téri Egyetemen. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Karácsonyi Béla elvtárs, Kossuth-díjas egyetemi docens, országgyűlési képviselő beszéde az Októberi Forradalom 36. évfordulója alkalmából a Nemzeti Színházban rendezett ünnepségen. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Suki Béla: A DISZ politikai órák eredményei és hibái a szegedi egyetemeken. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Liebmann Béla: Egyetemi diákklub : [kép]. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Gruber László: Vizsgák előtt. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Egy délután az Egyetemi és főiskolai Diákklubban. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Péter László: József Attila Szegeden. Délmagyarország. p. 5. (1953)

Kutatómunka az Orvosegyetemen : [kép]. Délmagyarország. p. 1. (1953)

A Szegedi Tudományegyetem DISZ szervezetei segítik a vizsgákra való felkészülést. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Beszélgetés Csefkó Gyulával 75. születésnapján. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Főiskolai képek : [képek]. Délmagyarország. p. 1. (1953)

A Szegedi Tudományegyetem...vitaülést rendez. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Rendszeres munka - jó vizsgaeredmény. Délmagyarország. p. 1. (1953)

László Ibolya: Az aspirantura: segítő kéz : látogatás a Mikrobiológiai Intézetben. Délmagyarország. p. 5. (1953)

A jobb vizsgaeredményekért. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Hasznosan töltik majd a szünidejüket a Pedagógiai Főiskola I. számú gyakorló iskolájának úttörői. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Tervünk ajándékai Szegednek az 1952-es esztendőben. Délmagyarország. p. 3. (1953)

A szegedi Táncsics tszcs nyerte "A megye legjobb kertészeti tszcs-je" címet. Délmagyarország. p. 1. (1953)

A Szegedi Állami Erdőgazdaság lett az első az erdőgazdaságok 1952. évi versenyében. Délmagyarország. p. 4. (1953)

"Legfőbb érték az ember" : az elmúlt évben 67.459 embert részesítettek szűrővizsgálatban a Szegedi Tüdőbeteggondozó Intézetben. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Szeged Városi TSB munkájáról. Délmagyarország. p. 6. (1953)

Eredményes munka folyik a Szegedi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben. Délmagyarország. p. 2. (1953)

A VLSZ Kender Sportkör 1952. évi munkája. Délmagyarország. p. 6. (1953)

Szeged életéből : üzemeink korszerűsítése : tovább bővült az egészségügyi hálózat : több köny, több látogató a Somogyi Könyvtárban : 1952-ben 39 ezerrel többen látogatták a szegedi Nemzeti Színház előadásait, mint 1951-ben. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Harcban az első negyedévi terv sikeréért. Délmagyarország. p. 1. (1953)

A Délmagyarország bírálata nyomán eltávolították az ellenséget az Újszegedi Ládagyárból. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Megtartotta ez évi első ülését a Városi Tanács. Délmagyarország. p. 5. (1953)

Rendelőintézeti általános asszisztensnőképző tanfolyam indul Szegeden. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Révai József elvtárs választói között : mintegy 70 ezer ember vett részt a szegedi választási nagygyűlésen. Délmagyarország. 1, 2. (1953)

Az Állami Levéltár kiállítása a Népfront Bizottság kultúrtermében. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Jelentések a szavazás nagy ünnepéről. Délmagyarország. p. 1. (1953)

A szegedi Táncsics tsz nyerte "A megye legjobb tsz-e" versenyzászlaját. Délmagyarország. p. 4. (1953)

A szegedi Seprőgyár dolgozói teljesítették fogadalmukat : befejezték második negyedéves export tervüket. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Harcban a bő termésért : jelentések a mezőgazdasági munkákról. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Szépen fejlődik Szeged egyik legújabb üzeme, a Szegedi Vegyesipari Vállalat. Délmagyarország. p. 3. (1953)

A semmivel kezdte s ma közel másfél millió forint vagyona van a Felszabadulás tszcs -nek. Délmagyarország. p. 5. (1953)

A konzervgyár ifjúmunkásai naponta emelkedő teljesítményekkel készülnek a IV. Világifjúsági Találkozó megünneplésére. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Kertmozi nyílik a Horváth Mihály utcában. Délmagyarország. p. 3. (1953)

128 féle különböző konzerv készül az idén a Szegedi Konzervgyárban. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Kiváló minőségű cipők gyártásával jó hírnevet szereznek a magyar könnyűiparnak a DÉMA cipőgyár dolgozói. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Közel negyedmillió forintos beruházással korszerűsítik a Szegedi Tésztaüzemet. Délmagyarország. p. 3. (1953)

A dolgozók igényeinek jobb kielégítéséről tárgyalt ezévi rendes negyedik rendes ülésén a Városi Tanács. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Bővítik a szegedi múzeumot. Délmagyarország. p. 3. (1953)

A szegedi Városi Tanács lett az első a debreceni Városi Tanáccsal folyó versenyben. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Alkotmányunk ünnepére elkészült Szegeden a harmadik körzeti orvosi rendelő. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Péterházi Emil: Tegnap délután adták át a Jutaárugyár dolgozóinak az új bölcsődét. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Ma délelőtt nyitják meg a Juhász Gyula utcai napközis óvodát. Délmagyarország. p. 6. (1953)

Csillagászati hét Szegeden. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Péter László: A 70 éves szegedi múzeum. Délmagyarország. p. 3. (1953)

A bírálat nyomán : porelszívó berendezés és fürdő épül a Bútorgyárban. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Péter László: A szegedi színjátszás haladó hagyományaiból. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Földet bérelnek a szegedi dolgozó parasztok. Délmagyarország. p. 4. (1953)

A szegedi mezőgazdasági kisérleti intézet kutatói új, olcsó és eredményes eljárást dolgoztak ki a szikesek megjavítására. Délmagyarország. p. 2. (1953)

Kétszáz új lakás épül Szegeden : ma megkezdik az építőanyagok szállítását az első új lakóház építéséhez. Délmagyarország. p. 1. (1953)

A dolgozók kérték - a tanács elintézte : megnyitották a Fodor-telepi sütőüzemet. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Az Ünnepi Könyvhét szegedi megnyitó ünnepsége. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Megalakult a Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat csongrádmegyei Szervezete. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Üzemi könyvtár a Textilművekben. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Elkészült a szegedi Móra Ferenc Múzeum kibővítésének terve. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Újabb ötmillió forint a szegedi lakóházak tatarozására. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Élüzemmé avattak négy szegedi üzemet. Délmagyarország. p. 7. (1953)

A munkaverseny nyilvánossága Szeged üzemeiben. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Megkezdték Szegeden több új úttest építését, hibás aszfaltok, járdák javítását. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Gyógynövényszaküzlet nyílik Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Misán György: 160 személyes öltöző és fürdő a Szegedi Erőműben. Délmagyarország. p. 3. (1953)

A Szegedi Ruhagyárban új munkatermet létesítenek a terhes anyák számára. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Állandó bábszínház nyílt Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Faragó Sándor: Szeged 1953. évi úszósportjáról. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Megalakult Szegeden a Sztaniszlavszkij munkás színjátszó stúdió. Délmagyarország. p. 3. (1953)

Megnyílt a képzőművészeti hét a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. Délmagyarország. p. 3. (1953)

A Városi Tanács kezelésében rövidesen megnyílik a volt Honvéd Kórház. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Kiállítás a 70 éves szegedi színházról. Délmagyarország. p. 4. (1953)

Onkológus kongresszust tartanak ma Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Ma délután 9 órakor kezdődik az újszegedi békenagygyűlés. Délmagyarország. p. 3. (1953)

A kormányprogram megvalósulása nyomán : szépülnek Szeged házai. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Ma kezdődik a szegedi Őszi Vásár : színpompás kiállításu [!kiállítású] pavilonokban gazdag választék várja Szeged és a megye dolgozóit. Délmagyarország. p. 1. (1953)

A III. Országos Újítókiállítás Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1953)

Erdős János: VIT nyertesek hangversenye a Zeneművészeti Szakiskolában. Délmagyarország, (9) 240. p. 4. (1953)

Erdős János: Egy szép hangverseny. Délmagyarország, (9) 290. p. 3. (1953)

Kodály Zoltán vezényli az összkart a mai "Ifjúsági dalos ünnep"-en. Délmagyarország, (9) 125. p. 3. (1953)

Márok Tamás: Kodály Zoltán szegedi látogatása. Délmagyarország, (9) 126. p. 3. (1953)

Nagy Dezső: A szegedi egyetemek népi együttesének bemutatója. Délmagyarország, (9) 88. p. 2. (1953)

Operett-est a szabadtéri színpadon. Délmagyarország, (9) 177. p. 4. (1953)

Garamszegi József: A Szegedi Filharmonikus Zenekar keringő matinéja. Délmagyarország, (9) 37. p. 4. (1953)

Garamszegi József: A Pedagógiai Főiskola hangversenye a kultúrhét megnyitásán. Délmagyarország, (9) 67. p. 2. (1953)

Erdős János: A kultúrverseny tapasztalatait felhasználva dolgozik tovább a Pedagógiai Főiskola énekkara. Délmagyarország, (9) 75. p. 4. (1953)

Szeged zenei életének nagy sikerű eseménye : a Magyar Zeneművészek Szövetsége szegedi csoportjának hangversenye. Délmagyarország, (9) 147. p. 5. (1953)

Ifjúsági hangversenysorozat kezdődik vasárnap Szegeden. Délmagyarország, (9) 265. p. 4. (1953)

Virág István: Egyetemek és a Főiskola Népi Együttes szólistáinak bemutatkozó hangversenyéről. Délmagyarország, (9) 265. p. 4. (1953)

This list was generated on 2024. július 23. 18:58:04 CEST.