Browse by Full volume

Number of items: 614.

Francia professzor előadása Szegeden. Délmagyarország. p. 5. (1957)

"Aki a szovjet tudomány eredményeinek terjesztésétől politikai okok miatt elzárkózik, az nem nevezheti magát tudósnak" : az MSZT szegedi elnökségének ülése. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Bartucz József and Kaczúr Aladárné: Itt az ideje, hogy a visszavonult ellenforradalmat eszmeileg is megsemmisítsük : az Orvostudományi egyetem pártszervezetének taggyűléséről. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Simonovits István: Az egyetem nem tértől és időtől független intézmény : Simonovits István egészségügyi miniszterhelyettes előadása Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Mihálka György: Ismét hangversenyezik a nagymultú szegedi Egyetemi Énekkar : vasárnap Makón vendégszerepelnek. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Markovits Tibor: Eredményes beszélgetésekkel tisztázódnak a problémák a Szegedi Pedagógiai Főiskolán. Délmagyarország. p. 5. (1957)

A KISZ orvosegyetemi intéző bizottsága : [Rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szatmári Géza and Mihálka György: Az újjáalakult Szegedi Egyetemek Énekkarának nagysikerű bemutatkozása. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Teljesült a pedagógiai főiskola tanulóinak kérése. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Feloszlott a MEFESZ : a Szegedi Orvostudományi Egyetem MEFESZ intéző bizottságának levele. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Akadémiákon képezik ezentúl a tanítókat és óvónőket : az idén már nem indulnak első évfolyamok az eddigi tanító- és óvónőképzőkben. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Szatmári Géza and Horusitzky Zoltán and Szalay Miklós: Új magyar opera házi bemutatója a szegedi Pedagógiai Főiskolán. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Az Orvosegyetem KISZ szervezete [...] meghívott több medikust Szegedre : [Rövid hír]. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szőkefalvi-Nagy Béla and Fodor Gábor and Bónis György: Az ellenforradalmi események a szegedi Tudományegyetemen : VII. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Új filológiai tanszék a szegedi és a debreceni egyetemeken. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Doktorrá avatás a jogi karon. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Látogatóban az egyetemi diákmenzán. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Péter László and Szekeres László and Ormos Mária and Kulcsár Zsuzsanna and Nacsády József: Az ellenforradalmi események a szegedi Tudományegyetemen : VIII. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Halász Előd and Koltay-Kastner Jenő and Koch Sándor and Baróti Dezső and Bólya Lajos and Csákány Béla and Sonkoly Pál: Az ellenforradalmi események a szegedi Tudományegyetemen : IX. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Az ellenforradalmi események a szegedi Tudományegyetemen : X. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Leendő pedagógusok között : folynak a felvételi vizsgák a szegedi bölcsészeti karon. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Ötven éves diáktalálkozó. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Fodor Gábor and Bónis György: Ellenforradalmi tevékenységéért megfosztottak állásától két egyetemi tanárt. Délmagyarország. p. 5. (1957)

"A sebész csodák nélkül tud gyógyítani és szavak nélkül tesz csodát" : beszélgetés Jáky Gyula orvosprofesszorral, az I. sz. Sebészeti Klinika igazgatójával. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Szegedi orvosok a szülési fájdalmak csökkentéséért. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Kinek használ, ami a szegedi Orvostudományi Egyetemen történt és történik? Délmagyarország. p. 5. (1957)

A természettudományi kar tanárszakos hallgatóinak évzáró ünnepsége. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Befejeződtek az egyetemi felvételek : most folyik a fellebbezések felülvizsgálata. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Halász Előd and Antallfy György and Wagner Richárd: A Szegedi Tudományegyetem új dékánjai : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 5. (1957)

A drezdai küldöttek látogatása a városi pártbizottságon és az egyetemen. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Bólya Lajos: Hazug hamisítvány az ENSZ ötös bizottságának jelentése : Dr. Bólya Lajos egytemi rektor. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ivánovics György: A gyermekbénulás elleni védőoltásokról : Dr. Ivánovics György egyetemi tanár nyilatkozata. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A Tudományegyetem rektori tanácsának tiltakozása az ENSZ rágalmazó jelentése ellen. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szigeti József: Ötesztendős tanulmányi idő a felsőoktatásban. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Turai Géza: A Ságvári Gimnázium két első osztálya lesz az ipari-szakmai oktatás bevezetésének kísérleti osztálya. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szegeden virágzik a "Kossuth-kaktusz". Délmagyarország. p. 3. (1957)

Új ösztöndíj- és tandíjrendszer az egyetemeken és a főiskolán. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Kétszázöt professzor és oktató írta alá a Szegedi Tudományegyetem tiltakozó jegyzőkönyvét : egyre több szegedi vállalat és intézmény dolgozói bélyegzik meg az ENSZ ötös bizottságának jelentését. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Buza László: Gyűlésen tiltakoztak a szegedi jogászok és a Pedagógiai Főiskola dolgozói a "magyar ügy" napirendre tűzése ellen. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Egyszakos tanárok tanulnak tovább az egyetem levelező tagozatán. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Jáky Gyula: Ünnepélyes tanévnyitó az Orvosegyetemen. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Ma fogadják a Tudományegyetem elsőéveseit. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Király József: Érdekes előadást rendez (..) a TTIT... : [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Tájbibliográfiai munkaközösség Szegeden. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Szélesebb látókörű, sokoldalúbb tanárokat képez az idei évtől az egyetem : a Szegedi Tudományegyetemre három új tanszéket és több speciális kollégiumot szerveztek. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Liebmann Béla: A gyógyító munka szolgálatában. Délmagyarország. p. 8. (1957)

Jóború Magda and Mihálka György and Greguss Pál: Évnyitó a Szegedi Tudományegyetemen. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Rédey László and Kalmár László: Matematikusok vándorgyűlése Szegeden. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Jóború Magda and Lerner Károly: Évnyitó a Szegedi Pedagógiai Főiskolán. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Antalffy György: Ötéves a jogtudományi oktatás : speciálkollégiumokkal bővült a jogi kar tanulmányi rendje. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Új ösztöndíj-rendszer az egyetemek, a főiskolák és az akadémiák első és második évfolyamán : csak jeles- és jórendű hallgatók kaphatnak ösztöndíjat. Délmagyarország. p. 2. (1957)

A "Vörös Mellény" az Ujszegedi Füvészkertben. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nyirády László: Szegedi orvostanhallgatók - csehszlovák kórházi gyakorlaton. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Negyvenezer szavas szegedi szótár. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ábrahám Ambrus and Szalay István and B. Varga Magdolna: A Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportja [...] előadóülést tart [...] : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 7. (1957)

Mihálka György and Kézdi Erzsébet: Makói vendégszereplésre, a november 7-i ünnepségekre készül a Szegedi Egyetemi Énekkar. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Vámos Rezső and Simon József and Wagner Richárd: Jelentős eredmények születtek a rizs barnulásos betegsége elleni küzdelemben : a Szegedi Éghajlattani Intézet kísérletei. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Jelentősen bővült az oktatás a Természettudományi Karon. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szabolcsi Gábor: A logikai gépről és a kibernetikáról : beszélgetés dr. Kalmár László professzorral. Délmagyarország. p. 4. (1957)

A nukleáris kísérletek folytatása az emberiség ellen : a Szegedi Tudományegyetem Tanácsa csatlakozott a tokiói egyetem tanárképző intézetének felhívásához. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Kétezer fajta virágot és más növényt ajánl cserére a Füvészkert. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Év eleji gyakorló tanításra mentek a tanítóképző növendékei : új módszer a tanítójelöltek alaposabb felkészítésére. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Tudományos ülésszakot rendez az egyetem a Nagy Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Szegeden dolgozik a Nemzetközi Comenius Bizottság legfiatalabb kutatója. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Tóth Dezső: Sikeres Arany János-emlékest az egyetemen. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Bezerédy István and Hencz Aurél: Több száz Móricz-, Mikszáth-kötet sem elég : a fejlődés gondjai Szeged két nagy könyvtárában. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Riesz Béla: A József Attila Tanítóképző iskolagyűléséről : amelyen sok felnőtt is tanulhatott volna. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Szendrei Imre: A Pedagógiai Főiskola gazdag programmal köszönti november 7-ét. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Őszi virágnyílás a Füvészkertben. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Új kezdeményezés Szegeden az egyetemi ifjúság szélesebb látókörének kialakítására. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Geréb György: Tudományos ülésszak a Pedagógiai Főiskolán. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Kolosváry Gábor: A magyar értelmiség útjáról. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Lődi Ferenc: A geofizikai év alkalmával közel kerülnek egymáshoz a csillagos ég titkainak tudós fürkészői : a szovjetunióbeli napkutatásról tartott előadást Szegeden Gnyevisev csillagász-professzor. Délmagyarország. p. 1. (1957)

November 7 tiszteletére tudományos előadássorozatot rendez az egyetem. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Buza László and K. Tóth Ferenc,: A Szegedi Tudományegyetem tudományos előadássorozatában : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Új művelődési otthont avatott az Orvostudományi Egyetem. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Antalffy György and Buza László and K. Tóth Ferenc,: Jogi és filozófiai előadások a Tudományegyetem ünnepi ülésszakán. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A Tudományegyetem ülésszakának mai előadásai. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Révai József and Király István and Jáky Gyula: Megalakult Szegeden a József Attila Emlékbizottság : gazdag programot dolgoztak ki a proletárköltő halálának 20. évfordulójára. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Bólya Lajos: Hétfőn lesz az egyetemek és a főiskola ünnepi estje a Szegedi Nemzeti Színházban. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Új központi laboratórium felszerelését kezdték meg az Orvostudományi Egyetemen. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ivanovics György and Rusznyák István: Gyümölcsözőnek ígérkezik a kínai és a magyar orvoskutatók kapcsolata : Dr. Ivanovics György akadémikus nyilatkozata. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Mihálka György and Gruber László and Tóth Béla: Pezsdülő kulturális munka a Tudományegyetemen. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Heller Ágnes: Heller Ágnes előadása Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Heller Ágnes: Hétfőn Heller Ágnes tart előadást Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Marxizmus és erkölcsi normák : nagy érdeklődés kísérte Heller Ágnes előadását. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Megkezdték a József Attila-kiállítás anyagának rendezését. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Donászy Ernő: Tiszakutató-nap : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Donászy Ernő: Tiszakutató-napot rendez ma a Tiszakutató Intézet. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szabolcsi Gábor and Horger Antal and Juhász Gyula: Jószef Attila és Szeged. Délmagyarország. p. 4. (1957)

A József Attila-emlékünnepségek sorrendje. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Ma délben ünnepélyesen koszorúzzák meg Szegeden a József Attila emléktáblát. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Keméndi Nándorné and Sáfrán Györgyi: Jól sikerült a Tanítóképző Arany János-emlékünnepsége. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szabó Zoltán and Thiele, Kurt: Kémikusok közgyűlése : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Gobbi Hilda: Kortársi vallomásokat is láthatnak a József Attila emlékkiállításon : ma lesz a József Attila irodalmi est. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Mihálka György and Jáky Gyula: Kodály-hangversenyt rendeznek a szegedi egyetemek. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Néhány fél óra vidám fiatalok között : Budapesten lépnek fel az Orvostudományi Egyetem művészeti csoportjai. Délmagyarország. p. 5. (1957)

A szegedi orvosok megtalálták egy különleges szembetegség okát és gyógyításának módját. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Fiatal tudósok, akik kétszeresen helytállnak. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Sigrai Gábor and Sirsov V. A.: A szovjet radioaktív-kutatás : az emberiség boldogulását, a tudomány békés fejlődését szolgálja : ezt tükrözte Sirsov atomkutató szegedi előadása. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy László: Tudományos előadásokat rendeznek a jogi karon. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Jáky Gyula: Rendelet jelent meg a Szegedi Orvostudományi Egyetem szervezetének szabályozásáról. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Játékvásár az újszegedi Tanítóképzőben. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Szatmári Géza: Hatalmas zenei demonstrációvá nőtt a szegedi Kodály kórus-hangverseny. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szombaton: levelező joghallgatók doktorráavatása. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Megkezdődtek a kísérletek a szegedi rádióaktív izotóp laboratóriumban. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Liebmann Béla and Muszka Dániel: Készül a logikai gép. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Az újszegedi tanítóképző jeles akciója a hazafias nevelés javításáért. Délmagyarország. p. 4. (1957)

A szegedi tanács országos jellegű kezdeményezése : mezőgazdaság helyzete, a földügyek intézése, a város lakosságának tüdőszűrése a végrehajtó bizottsági ülés napirendjén. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Újjáéled az alsóvárosi gazdakör, de gazdakör alakul Móravároson és Mihályteleken is. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Közel száz újabb iparengedélyt adtak ki Szegeden a közelmúltban : nehézségek a további engedélyek kiadásánál. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Jelentősen csökkentik a városi tanács apparátusát : bővítik a kerületi tanácsok hatáskörét : több osztályt összevonnak. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Az áruellátás biztosításáról, az egészségügyi helyzetről, a tanács átszervezéséről tárgyalt kedden a városi tanács végrehajtó bizottsága. Délmagyarország. p. 1. (1957)

141 esetben folyósított építési hitelt a szegedi OTP az elmúlt évben : 227 építési- és 94 lakhatási engedélyt adtak ki a kerületi tanácsok : 54 házhely kedvezményes feltételek mellett. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Az október 23-a előtti energiamennyiséget kapja már a város : erre még nem számítottunk. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Újabb termelőszövetkezeti csoport alakult Szőregen. Délmagyarország. p. 3. (1957)

98 lakás készül a volt Dózsa-laktanyában. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A. Nagy Miklós: Ontja a vizet az újszegedi hévforrás. Délmagyarország. pp. 4-5. (1957)

Csepi József: Új erőre kap a szőregi Vörös Rózsa : elmúlik a vihar. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Röntgen ernyőkép-szolgálat Szegeden : hétfőn a második kerületben megkezdik a lakosság szűrővizsgálatát. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Tizenkilenc lakásos bérház épül a Szentháromság utcában : a városi tanács átvette a Fegyveres Erők Minisztériumától az eredetileg honvédségnek készülő épületet. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Tombácz Imre: Fontos határozatok a városi tanács végrehajtó bizottságának keddi ülésén : az októberi események után jelentősen csökkent, de már érezhetően javul a tanácsi iparvállalatok termelése : nem lehet lakást eladni vagy vásárolni : karhatalmat vesznek igénybe a törvénytelen lakásfoglalókkal szemben. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A Szegedi Seprűgyárban elérték a szeptemberi termelési eredményt : kik miatt vesztegel itthon a több tonna export sepű? Délmagyarország. p. 3. (1957)

Az Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalat is visszanyerte gazdasági egyensúlyát : az első hónap mérlege. Délmagyarország. p. 3. (1957)

103 százalékos tervteljesítés a Vágóhídon : zavartalanul biztosított a szegedi hús- és zsírellátás. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Itt az új nyitvatartási rend : mától kezdve az október előtti időpontokban szolgálnak ki az üzletek : szakmánként egy kereskedés a többinél később zár. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Búza László: A Hazafias Népfront Szeged Városi Bizottsága segít a kormány programjának megvalósításában : részletes tervezet készül a helyi kérdések megoldására : ehhez kérik a lakosság javaslatait. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Segítség a magánházépítőknek, termelőszövetkezeteknek : már dolgozik a Műszaki és Tervező Szövetkezet. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Új kisipari szövetkezet Szegeden : tagjai: leszerelt katonák, elbocsátott dolgozók. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Nagy Miklós: A karhatalom erélyes fellépése a rendbontók ellen jelentősen szilárdította Szeged közrendjét : nyilvántartásba veszik a munkanélkülieket : eljárás indul a közlekedésrendészeti előírások ellen vétő kerékpárosok, kocsisok ellen : a rendőrjárőrök a jövőben figyelmeztetik a járdát piszkosan hagyó háztulajdonosokat, házmestereket : a városi tanács végrehajtó biztottságának határozatai. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Meleg baráti légkörben zajlott le a szegedi szovjet-magyar találkozó. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Hat új KTSZ alakult Szegeden : a lakosság jobb ellátására : három kisipari szövetkezet alakulása most van folyamatban. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Már a tavasszal megkezdi működését a szegedi Idegenforgalmi Hivatal. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Paprikatermelő szakcsoport alakult. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Fokozza a közszükségleti cikkek gyártását az Újszegedi Kender- és Lenszövő : naponta 1800 négyzetméter szőnyeg, 1600 négyzetméter ágyterítő és bútorszövet. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A mai naptól Rókuson folyik a tüdőszűrés. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Királyházi Sándor and Patai József: Volt és lesz a munkásmozgalom egyik fellegvára az Újszegedi Kender- és Lenszövő. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Sokoldalú élet : a szegedi Ifjúsági Házban. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Fodor István and Siflis József: A szövetkezetiek kincse, reménysége: a "Haladás hőforrás". Délmagyarország. p. 5. (1957)

Januárban 1153 forint volt a szegedi dolgozók átlagkeresete a minisztériumi üzemekben : a szegedi ipar statisztikájából. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Mi a helyzet a munkanélküli segélyek kifizetése terén? : a vártnál kevesebb a jelentkezők száma : a kerületi tanácsok pénzügyi osztályai rendben bonyolítják a kifizetéseket : a vállalatok hiányos adatokat közölnek. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szeged jobb ellátásáért : a nagykereskedelmi vállalatok és a tanács kereskedelmi osztálya szakembereinek értekezlete. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Véget ér a Vágóhídon is az ellenforradalmi hatás : inkább előbb, mint utóbb. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ma ünneplik Szeged dolgozói a Szovjet Hadsereg Napját. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Botond Gábor: A 39 éves szovjet hadsereget ünnepelték Szeged dolgozói. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ötven éve dolgozik az Első Szegedi Cipő- és Csizmakészítő Termelőszövetkezet : egy nagy múltú szövetkezet ünnepelt. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Értsük meg egymást : munkástanácstagok megbeszélése a Szegedi Néplap szerkesztőségében. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Iskoláink életéből : működik az Ifjúsági Tanács. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Megalakult a Juhász Gyula Irodalmi Társaság. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Kalmár Ferenc and Pusztai Józsefné: A városi tanács végrehajtó bizottsága jóváhagyta Szeged új költségvetését : még mindig sok olyan bért fizettek ki a tanácsi vállalatoknál, amely mögött nincs termelés : másfél millió forintos megtakarítást eredményezett a létszámcsökkentés. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Régi és újsütetű ellenforradalmárok tündöklése és várható bukása a Csongrád-Békésmegyei Borforgalmi Vállalatnál. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Lebontják a cserepessori téglagyárat : az építőanyagból lakás épül. Délmagyarország. p. 1. (1957)

József Attila Kör néven új vitafórum lesz Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Munkásönkormányzat - üzemi demokrácia. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Amit az ipar még nem biztosít - pótolják a kisipari termelőszövetkezetek : a szabóipari KTSZ-ek jó munkája hozzájárul, hogy Szegeden nincs hiány konfekciós árukból. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Feljegyzések a Szegedi Erőmű munkástanácsának üléséről. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Brno üzemeinek küldöttsége átadta Szeged dolgozóinak a nagyértékű adományokat : két Zetor traktor a Kertészet, Köztisztasági Vállalat és a termelőszövetkezetek munkájának megsegítésére : két nagy teherautó és pótkocsi rakomány több tanácsvállalatnak. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Nagy István: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : I. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy István: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : II. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy István and Kováts József and Fábián Ferenc: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : III. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy István and Végh Joachim and Nagy Ernő: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : IV. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy István: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : V. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy István: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : VI. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy István and Kövesdy Lajos and Sinkó Éva: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : VII. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy István: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : VIII. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Nagy István and Végh Joachim and Kováts József: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : IX. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy István: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : X. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy István and Kováts József: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : XI. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Nagy István: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : XII. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy István and Swartz Lajos: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : XIII. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy István: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : XIV. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy István: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : XV. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy István and Kováts József: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : XVI. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy István and Perbíró József and Kövesdy Lajos: Feljegyzések a szegedi ellenforradalom napjaiból : XVII. Délmagyarország. p. 3. (1957)

ifj. Komócsin Mihály: A kommunisták tevékenykedjenek minél többet a tömegek között : beszámoló a szegedi pártszervezetek vezetőinek tanácskozásáról. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Brno küldöttei ismerkedtek Szeged dolgozóival. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Aleksandrov, Boris: Rendkívüli élményt nyújtott az Alexandrov-együttes szegedi fellépése. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Liebmann Béla and Aleksandrov Boris: Az Alexandrov-együttes szegedi napjairól. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Balogh István: A fizetés és a termelékenység arányát újra összhangba kell hozni : a szegedi üzemek vezetőinek tanácskozására. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Hasznos tapasztalatokat nyújtott a szegedi üzemek vezetőinek tanácskozása. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Megalakult Szegeden is a munkásőrség. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Mihályffy László: Szeged város statisztikai adatai : több a fiú vagy a lány? : mivel hányan foglalkoznak a városban? : hány házat kellene tatarozni? : mennyien járnak moziba, színházba? : és még sok érdekességet tudhat meg a [...] című most megjelent zsebkönyvből. Délmagyarország. p. 6. (1957)

Erősödik Szegeden a földművesszövetkezeti mozgalom. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A szegedi fiatalok lelkesen alakítják meg a Kommunista Ifjúsági Szövetség szervezeteit. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Futó István: A Szalámigyár munkástanácsa és a vállalati igazgatás. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Új gyár született a romok helyén : megkezdte munkáját a szőregi új szeszfőző üzem. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szabó Sándor: Szovjet harcosok baráti látogatása a Ruhagyárban. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Tombácz Imre: Számos fontos határozatot hozott a városi tanács teljes ülése : köszönet a Szovjetuniónak és a népi demokratikus országoknak testvéri segítségükért : bizalom az MSZMP és a kormány iránt : számadatok a külföldi segítségről : új utcanevek. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A lakásépítkezések helyzetét tárgyalta meg a tanács a végrehajtó bizottsága : a múlt bűnei - és a jelen lehetőségei : intézkedések a közületi és magánépítkezés előmozdítására : miért nem újítják fel az egyes KIK-házakat? Délmagyarország. p. 1. (1957)

Megalakult az MSZT városi szervezete. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Talpra állt az újszegedi Szabadság Tsz. is. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Révész Géza and Liebmann Béla: Harcos kiállás a néphatalom, a szocializmus ügye mellett : 25 ezer dolgozó vett részt a Klauzál téri nagygyűlésen. Délmagyarország. 1,3. (1957)

Minden műemléknek nyilvánított épületet emléktáblával jelölnek meg Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Lássuk hát a munkaverseny új formáit! : bontakozik, alakul a szegedi üzemekben az újjászülető szocialista munkaverseny. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Megkezdte munkáját a Hazafias Népfront szegedi agrárpolitikai és jogi bizottsága : paprikatermelő tapasztalatcsere-ankét : népszerű jogügyi előadások a tervekben. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szép eredményeket hozott a Kenderfonóban az újítási mozgalom éledezése : nem olyan fekete az ördög. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Horváth Jenő: Ülést tartott a városi tanács végrehajtó bizottsága : a szegedi kereskedelmi élet kiállta a tűzpróbát : lesz-e elegendő buci? Délmagyarország. p. 1. (1957)

A szegedi paprikatermelés jövőjéről tárgyaltak a Hazafias Népfront paprika-ankétjának résztvevői. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Csúri Mihály: Emléktáblát helyeznek el a régi szegedi Munkásotthonra : május 1 alkalmával. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Kedden délután helyezik el az emléktáblát a régi szegedi Munkásotthonra. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Bensőséges ünnepségen emléktáblát lepleztek le a régi szegedi Munkásotthonon. Délmagyarország. p. 7. (1957)

Végh Joachim and Csorba Miklós and Gruber László: A revizionizmus az ellenforradalom előkészítője : erről tanúskodtak az október-novemberi események a szegedi Pedagógiai Főiskolán. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Kiemelkedő mennyiségben gyárt elsőosztályú árut a Textilművek. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Évente 700 vagon szovjet fenyőfát kap Szeged. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Baráti országok szakszervezeti küldöttsége Szegeden : aktívaülés a vendégek tiszteletére. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Baráti szeretettel fogadták külföldi szakszervezeti vendégeinket a Textilművek és a Falemezgyár dolgozói. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A szegedi kerületi tanácsok eddig mintegy 130 ezer forint munkanélküli segélyt fizettek ki : többfelé nyílik elhelyezkedési lehetőség. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Megalakult a nyugdíjas szegedi építőmunkások szakszervezeti csoportja. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Vámossy József: Látogatás a "Sárgán" : épül a felsőtiszaparti üdülővárosrész. Délmagyarország. p. 5. (1957)

26 újjáépített lakásban laknak már a volt Petőfi laktanyában. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Miért kapcsolják át a 110 voltos feszültséget 220 voltra a nagykörúton belül? : egy sokakat érdeklő kérdés. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Tombácz Imre: Intézkedéseket tesz a városi tanács a megelőző gyermekvédelem érdekében : a városi tanács végrehajtó bizottságának üléséről. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A bontakozó munkaverseny átsegíti a megnövekedett feladatokon a Szegedi Kenderfonógyárat. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Folyamatosan érkezik kenderkóc a Szovjetunióból a Kenderfonógyárba. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Egyre szélesebben bontakozik a munkaversenymozgalom a szegedi üzemekben. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Életre való kezdeményezés a Szalámigyárban a családi és társasházak építésére üzemi segítséggel. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Tovább fejlődik a kereskedelem Szegeden : háztartási gépkölcsönző, műanyagbolt, alumínium "gombák", külön hanglemezbolt. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Nagyobb beruházás nélkül csaknem 10 millió forint értékű áruval növekszik a Szegedi Ruhagyár évi termelése : új dolgozók jutnak munkalehetőséghez. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Külön-külön jobb gazdasági eredményekkel dolgozik a Fémfeldolgozó és a Finommechanikai Vállalat is : egy rosszul sikerült "házasság". Délmagyarország. p. 3. (1957)

Búza László: Fontos kérdésekről tárgyalt a Hazafias Népfront városi bizottságának elnöksége : a szakbizottságok munkája : a lakosság javaslatainak felhasználása : a "Szép Szegedért" - mozgalom felelevenítése. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Héber Sándor and Barankai András and Visnyovszky László: Eredményesen működik a Radnóti Gimnázium KISZ-szervezete. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Hidroforos vízgyűjtőt építenek Szőregen. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Juhász Gyula: A magán kisipar, az iskolai oktatás kérdéseit tárgyalta meg a városi tanács végrehajtó bizottsága : a Roosevelt téren helyezik el Juhász Gyula szobrát. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Búza László and Parragi György: A nukleáris fegyverek eltiltását követelték Szeged dolgozói békenagygyűlésükön : a Szegedi Orvostudományi Egyetem tanári kara felhívással fordult Csongrád megye orvosaihoz. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szűcs László: A szegedi határban is megjelent az amerikai burgonyabogár. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Pezsdülő KISZ-élet a Jutaárugyárban. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szintetikus műszálak ipari hasznosítása : eredményes kísérletek az újszegedi Kender-Lenszövőben. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A VIT tiszteletére versenyre hívják Szeged ifjúmunkásait a ruhagyári KISZ-fiatalok : a verseny legjobbja moszkvai jutalomútban részesül. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Újabb csatlakozások a ruhagyári KISZ felhíváshoz : a Szegedi Gyufagyár és a Szőrme- és Bőrruhakészítő Vállalat fiataljai a versenyzők között. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Ismerjük meg Szeged kirándulóhelyeit! Délmagyarország. p. 5. (1957)

ifj. Komócsin Mihály and Aczél György: Építsük tovább a pártot és a néphatalmat : összpontosítsuk figyelmünket a gazdasági kérdések megoldására és a tömegek mindennapos politikai meggyőzésére : felelősséggel, lelkesen tárgyalt a szegedi pártaktíva a város életének további előrehaladásáról. Délmagyarország. pp. 3-5. (1957)

Borthauser Antal: Újszeged mezőgazdasági helyzetét tárgyalta meg az I. kerület tanácsa : élénk vita, számos javaslat a tanácsülésen. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Dénes Leó: A magyar-szovjet barátság további elmélyítéséhez járult hozzá a Pjatnyickij-együttes szegedi vendégszereplése. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Mit osztunk - s hogyan? : kidolgozták a nyereségrészesedés elosztásának rendszerét a Szegedi Cipőgyárban. Délmagyarország. p. 5. (1957)

A kommunisták és a pártonkívüliek erősödő kapcsolata az Újszegedi Kender- Lenszövőben. Délmagyarország. p. 5. (1957)

A szovjet szakszervezeti művészegyüttes Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Lőkös Zoltán and Liebmann Béla: A Pjatnyickij-együttes szegedi vendégszereplése : művészi élményt nyújtott, a magyar-szovjet barátság elmélyítését szolgálta. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Szatmári Géza: Forró sikert hozott a szovjet szakszervezetek öntevékeny művészeti együtteseinek szegedi bemutatója : baráti látogatás a Konzervgyárban : ismerkedés a várossal. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Aki építeni akarja szocialista hazánkat, adjon kezet nekünk : impozáns pedagógus-nagygyűlés a Szabadság Filmszínházban. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Berkes Pál and Nagy László: Szeged közegészségügyi helyzetét tárgyalta meg a városi tanács végrehajtó bizottsága : június 1-ig 52 000 ember vett részt tüdőszűrésen. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Varga Pál: Eddig is sikeresen dolgozott, ezután is gazdag programot ad az Újszegedi Kender-Lenszövő KISZ szervezete. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Végre működik a szegedi Idegenforgalmi Hivatal : ízelítő a közeli és távoli tervekből Szeged idegenforgalmának fellendítésére. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Mit csinál az üzemi bizottság a Kenderfonógyárban? Délmagyarország. p. 5. (1957)

Megkezdte működését a városi döntőbizottság. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Sziládi Sándor: Külön Népfrontbizottság alakult Mihályteleken. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Lottó körzeti intézmény létesül Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A vasesztergályos az országos pártértekezlet egyik szegedi küldötte. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Somorjai Ferenc and Prettenhoffer Imre and Nehéz Rudolf and Benedek László and Antal József: Jelentős kísérletek folynak a Délalföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ha így haladunk tovább, jut majd nyereségrészesedés is : a szegedi Cipőgyárban. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Újabb négyszáz munkást foglalkoztató üzemegységgel bővül a Szegedi Falemezgyár. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Bánfalvi József: Az emberi segítés útjain : az újszegedi gyermekotthon életéből. Délmagyarország. p. 7. (1957)

Magyar Andor: Szeged jobb ellátásáért : derekasan dolgozik a városi tanács kereskedelmi bizottsága. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Társadalmi munka segítségével körzeti orvosi rendelő épül a Ságváritelepen. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A Dózsa Tsz pártszervezete segíti a közösségi élet előrehaladását. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Siflis József: Megkezdték a Ruhagyár gőztávvezetékének építését : a kivitelező vállalat októberre ígéri a munka befejezését. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Eszperantó utca Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Markos Károly and Sziládi Sándor: A jövedelemadó tíz százaléka lesz a községfejlesztési hozzájárulás a III. kerületben : tanácsülés Alsóvároson. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Krizsán Ferenc: A jutaárugyári kommunisták a dolgozó emberekért : a pártszervezet harca a több, olcsóbb és könnyebb termelésért. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Megkezdődött az ipari tanulók szerződtetése a helyi iparban, a KTSZ-ekben és a magánkisiparosoknál. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Sebők István: Népi citerák gyártását kezdte meg a szegedi hangszerkészítő vállalat. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Mison Gusztáv: A városfejlesztési tervjavaslatokat tárgyalta az I. kerületi tanács : tovább szépül Szeged. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Mit valósított meg a városi tanács az újévi elnöki nyilatkozatban nyilvánosságra hozott tervekből? : Sajtóankét a tanácsházán. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Galiba Imre and Baghy Gyula and Sztaniszlav : A VI. Délmagyarországi Eszperantó Találkozó. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Megkezdődött az eszperantisták találkozója. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Waldmann József: Összedobbanak a szívek a dal szeretetében... : országos dalostalálkozó Szegeden. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Komócsin Zoltán: Szegedre látogatott a moszkvai KOMSZOMOL küldöttség. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Perbíró József and Baróti Dezső and Osváth Béla: Az ellenforradalmi események a szegedi Tudományegyetemen : I. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Baróti Dezső and Fodor Gábor: Az ellenforradalmi események a szegedi Tudományegyetemen : II. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Baróti Dezső and Fodor Gábor: Az ellenforradalmi események a szegedi Tudományegyetemen : III. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Ács Vilmos and Lazúr Barna and Fodor Gábor: Az ellenforradalmi események a szegedi Tudományegyetemen : IV. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Az ellenforradalmi események a szegedi Tudományegyetemen : V. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szőkefalvi-Nagy Béla and Fodor Gábor: Az ellenforradalmi események a szegedi Tudományegyetemen : VI. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Tovább javul Szeged áruellátása : mit várhatunk a kereskedelemtől a harmadik negyedévben? Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szegedi ellenforradalom számlái : így gazdálkodtak a Ruhagyárban az ellenforradalom fölkent fullajtárai. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Szegedi ellenforradalom számlái : a Textilművek vesztesége 7 millió forint. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Patai József: Szegedi ellenforradalom számlái : az újszegedi szövőgyárat érte a legtöbb kár a szegedi üzemek közül. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szegedi ellenforradalom számlái : az Építőipari Vállalat egész évi jövedelmét elherdálták két hónap alatt. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szegedi ellenforradalom számlái : a cipőgyári veszteség: 15 millió : a vásárlóké: 100 ezer pár cipő. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Waldmann József and Szeghy György: Szabadon szárnyalt a dal a szegedi Országos Dalosünnepélyen. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Gács György: További nagy lehetőségek Szeged idegenforgalmának és kulturális életének fejlődésében : a városi tanács végrehajtó bizottságának üléséről. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Csepi József: Napi 60-70 ezer téglát gyárt a szőregi téglagyár munkáskollektívája : kéttüzeléses rendszerrel. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Kiss Sándor: Ismét fellendülőben az újítási mozgalom : az új rendelet kedvezően hatott az újszegedi szövőgyárban is. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Nagyobb életlehetőségért kiált egy szegedi üzem : megoldják vagy konzerválják a Szegedi Konzervgyár nehézségeit? Délmagyarország. p. 3. (1957)

Rövidesen segítenek elhárítani a Szegedi Konzervgyár fejlődése előtt álló nehézségeket. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Királyházi Sándor: Ellenforradalmi napok az Újszegedi Kender-Lenszövőben : I. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Királyházi Sándor: Ellenforradalmi napok az Újszegedi Kender-Lenszövőben : II. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Királyházi Sándor: Ellenforradalmi napok az Újszegedi Kender-Lenszövőben : III. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ellenforradalmi napok az Újszegedi Kender-Lenszövőben : IV. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ellenforradalmi napok az Újszegedi Kender-Lenszövőben : V. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ellenforradalmi napok az Újszegedi Kender-Lenszövőben : VI. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Királyházi Sándor: Ellenforradalmi napok az Újszegedi Kender-Lenszövőben : VII. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szeged vízellátásáról : személyenként több a napi fogyasztás, mint a világvárosokban : a régi vezetékek problémái : augusztusban új anyakút. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A harmadik negyedévben több szalámit ad a Szalámigyár, mint Pickék idejében egész év alatt. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Eperjesi Júlia and Kalmár Ferenc: Szeged munkaügyi helyzetét tárgyalta meg a városi tanács végrehajtó bizottsága : eredmények a munkanélküliség felszámolásában : a végrehajtó bizottság segítsége a nők és fiatalkorúak munkába állításához : 150 fős női szabó tanműhelyt létesít az MTH : összesítették az 1957. évi városfejlesztési terveket. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Augusztusban földgázlefejtő állomás építését kezdik meg Szegeden : Szeged gázellátásának javítására : tervek újabb gázgyári telep létesítésére is. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Megszépülnek az új tanévre a szegedi óvodák és iskolák : csak az I. kerületben több száz ezer forintot költenek a tatarozásokra, felújításokra. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Darvas József: A szegedi békenagygyűlés résztvevői tiltakoztak a nukleáris fegyverek használata ellen : Darvas József nagysikerű beszámolója városunkban. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Popescu Ion: Örömmel köszöntjük a testvéri román nép képviselőit Szegeden : baráti találkozó Ion Popescu, a Román Népköztársaság budapesti nagykövete, kísérete s Szeged vezetői között. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Popescu Ion: Nemcsak Szeged tudományos életével, hanem az újszegedi Haladás Tsz munkájával is megismerkedtek a román vendégek : ma Fehértót látogatja meg Ion Popescu és kísérete. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Popescu Ion and Németh Sándor: Elutaztak Szegedről román vendégeink. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A társadalmi munkák felélesztése és megszervezése legyen a tanácstagok egyik legfontosabb feladata : alapos és értékes vita a városi tanács ülésén. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A fiatalok munkába állításáért. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Az ellenforradalom óta 250 új dolgozó kapott munkát a Ruhagyárban : négy új szalag indul augusztus elején : napirenden az üzem további bővítése. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Waltner Mihály: Emlékek a haladó szegedi múltból : a Munkásotthon. Délmagyarország. p. 6. (1957)

Méltón ünnepelték a VIT megnyitóját a ruhagyári fiatalok. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szombaton este felavatták a Szalámigyár új klubhelyiségét. Délmagyarország. p. 5. (1957)

A gyermekek egészségéért : az oltásra jogosult gyermekek 80 százalékát oltották be paralízis ellen Szegeden. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Az anya- és gyermekvédelem ügyét és a szegedi sport helyzetét tárgyalta meg a városi tanács végrehajtó bizottsága : javult a védőnők munkája : csökkent a csecsemőhalálozási arányszám : egészségügyi hetet rendeznek őszre : sporttanácsot hívnak létre. Délmagyarország. 1,3. (1957)

Hogyan enyhíthető Szeged súlyos lakáshelyzete? : csak állami segítséggel? : saját erőből? : [1. rész]. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Hogyan enyhíthető Szeged súlyos lakáshelyzete? : Szegeden is van "helyi" anyag a családi házak építésére : [2. rész]. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Hogyan enyhíthető Szeged súlyos lakáshelyzete? : a városi tanács nagy lehetőségeket biztosító elgondolása a helyi anyagok felhasználására a tanács, az üzemek s az építő összefogásával : [3. rész]. Délmagyarország. p. 5. (1957)

A Szegedi Fémfeldolgozó Vállalat új gyártmányai : alumíniumablak : padlósúroló készülék : asztalra kapcsolható rajztábla-állvány. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A szegedi úszó-expedíció : beszélgetés Kolozsvári Gábor professzorral a Tisza-kutató tudományos felderítő munkáról. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szovjet gyártmányú kendervágó gépeket kölcsönöz a termelőknek a "Délrost" vállalat. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Németh Lajos: Egy név ragyog a tűzpiros zászlón : Gera Sándor neve egybefonódik a szegedi munkásmozgalom egy dicső korszakával. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Turai Géza: Új típusú ipari-szakmai gimnázium működik ősztől Szegeden : a Hazafias Népfront kezdeményezésére. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Gera Sándor: A szegedi munkásőrzászlóalj névadó és zászlóavató ünnepsége : szombaton. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Gera Sándor: Nagyszabású ünnepség a szegedi munkásőrzászlóalj névadása és zászlóavatása alkalmából. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Gera Sándor: Készülődés a szombati zászlóavató-névadó ünnepségre. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Gera Sándor and Somogyi Miklós: Jó kezekben van a szegedi munkásőrségnél a zászló és a fegyver is : Szeged dolgozóinak tízezres tömege előtt zajlott le a Gera Sándor Munkásőr-zászlóalj névadó és zászlóavató ünnepsége. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Várakozáson felüli termés az algyői tangazdaságban : már a rizs aratására készülődnek. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A munkásbecsület, a felelősségtudat és a kötelességérzet jegyzőkönyvéből. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Magyar István: Vidám úttörőélet a szegedi nyári táborokban. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Füssy László: Csak két helyen forog már Szegeden a fazekaskorong : egy régi szakmáról. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Őszig több mint egy millió téglát gyárt a "halálraítélt" dorozsmai téglagyár. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Csepi József: A mihálytelki Új Élet Tsz. mégiscsak meghozza tagjainak az új életet. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Közel száz házat mentesítettek az államosítás alól a II. kerületben. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Kiss Károly: "Emberek, emlékezzetek!" : ünnepélyesen megnyitották a "Magyarországi ellenforradalom" kiállítást Szegeden. Délmagyarország. 1,5. (1957)

Komócsin Antal: Megbeszélést tartottak a munkásmozgalom régi szegedi harcosai : élményelőadásokat tartanak a veteránok : vitaesteket rendeznek az öregek klubjában : megvizsgálják az idős elvtársak körülményeit. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A jövő héten átadják rendeltetésének a Szegedi Seprűgyár szőrfeldolgozó üzemét : hétfőn tartották a műszaki próbát. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Vaszy Viktor and Varga Mátyás and Lóhr Ferenc: Az első lépések a hagyományos szegedi szabadtéri játékok felújítására. : bizottság tanulmányozta a helyszínen a gyakorlati tennivalókat. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Vaszy Viktor and Nádasdy Kálmán and Major Tamás and Varga Mátyás: Neves művészeket kért fel a városi tanács a szegedi szabadtéri játékok művészeti bizottságában történő közreműködésre. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Magyar István: A Szegedi Halgazdaság a valóságban is Szegedé legyen : miért szükséges Fehértó visszacsatolása? Délmagyarország. p. 5. (1957)

"Kisbútorok" gyártására tér át a Szegedi Bútorgyár. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Még egy emeletet húznak két Takaréktár utcai épületre : 14 új lakást kapnak jövőre a szegedi Vasöntöde dolgozói. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Memorandumot terjesztenek fel a felső párt- és kormányszervekhez a szegedi vízrendezés megoldására. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Közvetlen hangú munkásgyűlés a Szegedi Kenderfonóban. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Csepi József: Szépen gyógyulnak az október okozta sebek : színfoltok a Felszabadulás Termelőszövetkezet augusztusi közgyűléséről. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Turai Géza: A szegedi üzemekben támogatásra talál az új típusú ipari-szakmai gimnázium. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Németh Lajos: Szeged biztonsága érdekében sürgősen növelni kell a tiszai szivattyúházak kapacitását! : "egy óriási mosdótál" és annak hátrányai. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Augusztus 20-án avatják fel Juhász Gyula szegedi szobrát. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Orbán László and Segesdi György and Siflis József: Szeged népe méltó emléket állított nagy költőjének : az ellenforradalom győzelme esetén Juhász Gyula emlékét is meggyalázták volna - mondotta Orbán László elvtárs. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Ünnep Mihályteleken : művelődési otthont avattak : sikert hozott a mezőgazdasági kiállítás. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Liebmann Béla and Dénes Leó: Felépítjük városunkban a szocializmus boldog, békés életét : a szegedi városi tanács ünnepi ülése : a drezdai vendégek felszólalásai : a tanácsülés tiltakozott az ENSZ ötösbizottságának jelentése ellen. Délmagyarország. p. 5. (1957)

A Szegedi Kenderfonó pártszervezete törődik az újítások sorsával. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagyszabású egészségügyi hét lesz Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Új munkatermekben, új és kijavított gépekkel teljes ütemmel termel a Szalámigyár. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Liebscher, Rudolf: "Szeged dolgozóit örökre szívünkbe zártuk" : elutaztak Szegedről a drezdai vendégek. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Füle Lajos: Kiegészítésekkel elfogadták Szeged ideiglenes építési övezeti tervjavaslatát : tovább folytatják a város általános rendészeti tervének készítését. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szeged és Brno képzőművészeti kiállítás-cseréje. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Átadták a Seprűgyár új üzemrészét. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Az új tanév előtt ... : Szegeden közel 1 millió 100 ezer forintot fordítottak az iskolák, óvodák és intézmények felújítására. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Világos feltételek - céltudatos munka : az Újszegedi Kender - Lenszövő Vállalat nyereségrészesedési szabályzata. Délmagyarország. p. 7. (1957)

Megkezdték a földgázfejtő állomás építését. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szegedre érkezett a román szakszervezeti művészegyüttes : ma este tartják előadásukat. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Kedves, művészi élményt nyújtott a román szakszervezeti együttes : mn. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Új egészségház épül Ságvári telepen. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Hámori Ede: Ülést tartott az első kerületi tanács : megbeszélték az iskolai nevelésnek, a fiatalok elhelyezkedésének kérdéseit is. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szatmári Géza and Szabó Miklós and Ivánka Irén and Jarolin Éva and Vaszy Viktor: Sokat erősödött a színház operai gárdája : sikeresen mutatkoztak be a Nemzeti Színház új énekesei a Rigoletto-ban. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Szeged közlekedési berendezéseinek helyzetét tárgyalta meg a városi tanács végrehajtó bizottsága : kijavítják az áramátalakító berendezéseket : évente négy autóbuszt és két villamos ikerkocsit szereznek be : útátépítési programot dolgoznak ki : fejlesztik a közvilágítást. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Áldozatos asszonyok, akik segítenek : látogatás az anyatejgyűjtő állomáson. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Új szaküzlet nyílt Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Bánhidi Ödön and Heintz Gyula: Otthont kapott a dorozsmai zeneiskola : beszélgetés a falusi zeneoktatás helyzetéről : két zenetanárral. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Simon Béla: A Hazafias Népfront városi bizottsága feleleveníti a "Szép Szegedért" mozgalmat. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Rádióközvetítés a Szegedi Nemzeti Színházból : az "Egy éj Velencében" című operett bemutatójáról. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Új gépeket kapunk - ismét építkezünk : körséta a szegedi faipari üzemekben. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Átadták a gyermekeknek a Bartók Béla téri körhintát : készítették: a Szegedi Kenderfonógyár, a NIVÓ KSZ, a Tatarozó Vállalat dolgozói. Délmagyarország. p. 6. (1957)

A Szegedi Orvostudományi Egyetem professzorainak és oktatóinak nyilatkozata az ENSZ ötös bizottságának jelentéséről. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Októberben kezdődik a marxista-leninista esti egyetem. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Kőtár-múzeummá fejlesztik a szegedi várat. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Női divatáru szaküzlet nyílik a Kárász utcán. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Épülnek az új családi otthonok Szegeden : megkezdik az újabb 220 lakás építését : a Mérey utcában befejezés előtt áll a munka : szegedi építők Budapesten és Komlón. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Fejlődik a szegedi élelmiszeripar fontos bázisa: a Vágóhíd. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Pavlovics László: Állítsuk helyre a termelékenység és az átlagkereset törvényesen meghatározott arányát. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület pályázat kiírásával is segíti a műszaki fejlesztést Szeged üzemeiben. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Bólya Lajos and Kolozsvári Gábor and Molnár Antal and Petri Gábor and Kiss Lajos: "A Hazafias Népfront népi politikai fórum legyen" : ankét a népfrontról Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A munka életszükséglet : általa teszik szebbé életüket a csökkent munkaképességű emberek is a Fonalmentő Vállalatnál. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Török Tivadarné and Arató Aladár: Felszerelték Szegeden az első 150-es telefonközpontot : holnap kezdi meg működését a tanácsnál. Délmagyarország. p. 4. (1957)

A rókusi pártszervezet erősíti baráti kapcsolatait a dolgozó lakossággal. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Az állami és magánépítkezések anyagellátását tárgyalta meg a városi tanács végrehajtó bizottsága : az egészségügyi hét előkészületei : a KISZ emlékiratáról : fiatalok házat kapnak a Ságvári telepen. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Tovább épül az új Kenyérgyár : javulhat-e a kenyérellátás Szegeden? Délmagyarország. p. 3. (1957)

Megnőtt a pártszervezet tekintélye a dolgozók érdekében tett kezdeményezések nyomán : változások a Szegedi Vasipari Szövetkezetben. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Legyen-e több víz Felsővároson? : néhány ember maradisága akadályozza a magas nyomású vízszolgáltatás bevezetését a II. kerületben. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A 45-ös körzet jelöltje : Szalma Gézáné cipőgyári dolgozó. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A 31-es körzet jelöltje: Pintér Aladárné tanítónő. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Első leszek, aki Rakonczainéra szavaz : a Pacsirta utca környékén nagyban készülődnek a holnapi tanácstag pótválasztásra. Délmagyarország. p. 5. (1957)

A mai tanácstag-pótválasztás jelöltjei. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Újból lábrakap Szegeden az ipari hulladékfeldolgozó mozgalom. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A gazdasági és műszaki feltételek biztosítása a sikeres munkaverseny alapja a Szegedi Kenderfonógyárban. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Példás rendben, már a délutáni órákban befejeződtek a tanácstagpótválasztások vasárnap : minden városi és kerületi tanácstag-jelöltet megválasztottak : a munkás lakta körzetek szavaztak elsőnek. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Tovább szépül Újszeged : a Népkert sor és a Temesvári körút sarkán újabb gyönyörű parkrészletet készítenek a Kertészeti Vállalat dolgozói. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Komor István and Domján Edit: Ma este nyílik Szeged új Kamaraszínháza : a Mandragora bemutatójával. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy István and Nyári László and Vaszy Viktor: Ünnepélyesen megnyílt Szeged új Kamaraszínháza. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Kétezer mázsa kender érkezik naponta a Délrost újszegedi telepére. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Tovább folytatják a Szőrme- és Bőrruhakészítő Vállalat építkezéseit. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Ismét aratják a rizst a baktói szikeseken. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Fokozatosan rendbe hozzák a szegedi szállodákat : korszerűsítik a Hungáriát és a Szegedet. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Egyházi múzeum megnyitását tervezik Alsóvárosra. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Török László: Évnyitó a Radnóti Gimnázium KISZ szervezetében : megünneplik az iskola fennállásának 60. évfordulóját. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A vevőt be lehet csapni, de a lombikot nem! : a Szegedi Minőségvizsgálóban éberen őrködnek az élelmiszerek minősége felett. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szeptember 29-én megindul a vasúti forgalom Szeged-Horgos között. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Balogh Zoltán: A mezőgazdaság fő feladatairól tárgyaltak a II. kerületi tanács ülésein. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ahol igazságot tesznek emberi ügyekben : a munkásmozgalom régi szegedi harcosai foglalkoznak a panaszosokkal a városi pártbizottságon. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A városi tanács végrehajtó bizottsága a kormány segítségét kéri Szeged csatornázási és belvízrendezési problémáinak megoldására : a kislakásépítési akció részleteit és a szabadtéri játékok előkészületeit tárgyalták meg a tegnapi v.b. ülésen. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A jutagyári asszonyoknak már nem szól az esti gyársziréna. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Rédey László and Szőkefalvi-Nagy Gyula and Szőkefalvi-Nagy Béla: Tudományos vándorgyűléssel ünnepelte tízéves fennállását a szegedi Bólyai János Matematikai Társulat. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Bánfalvi József: Szegeden nyílik meg az első vidéki középiskolás sportiskola : megindul a gyermekek szakszerű sportképzése is. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Köszöntjük a Tiszatájat. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Az Ecsetgyár dolgozói november 7-re teljesíteni akarják az évi tervet. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Tanműhelyeket rendeznek be az újszegedi Ifjú Gárda Otthonban. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Szegeden befejeződött a pártoktatási év előkészítése : közel 300 propagandista, több ezer hallgató vesz részt a különböző tanfolyamokon. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Az ország egyik legnagyobb zöldség- és virágkombinátja alakul ki Újszegeden : jelentős állami támogatás a Haladás Tsz új üvegházaihoz. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A munkanélküli segély csökkenése is mutatja, hogy több a munkaalkalom Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Jönnek az ipari "titkokért" a hazai és külföldi szakemberek : bővül a Szegedi Falemezgyár kapcsolata a külföldi üzemekkel. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Lodz város küldöttsége látogatóba jön Szegedre. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Tegnap hajnalban Szegedre érkezett Lodz testvérváros küldöttsége. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Tapasztalatcsere a szegedi városi tanács és a lodzi küldöttség között. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Holnap városi tanácsülés : a munkás családiház-építési akció és a szabadtéri játékok terve e fontos értekezlet napirendjén. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A családi lakóházépítési akció és a szabadtéri játékok megrendezése legyen egész Szeged szívügye : nagyszabású társadalmi mozgalmat indított el a városi tanács tegnapi ülésén. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A kétszázhúsz lakásos akció részletei : hol épülnek, mikor lesznek kész az állami erőből épülő új lakások? Délmagyarország. p. 1. (1957)

A vezető szervek együttes érdeme az eredményes szakszervezeti munka a Ládagyárban. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Harminc vagonnal több szalámit és hentesárut készítenek majd évente : elkészült a Szalámigyár hároméves műszaki fejlesztési tervjavaslata. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Zsiga Ernő: A szegedi zenekar szovjetunióbeli útra készül. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Vetró János: Ahol a város egészségére vigyáznak : látogatás a Közegészségügyi és Járványügyi Állomáson. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Terv: jugoszláv-magyar áramcserére : újvidéki szakembereket látott vendégül a DÁV. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Markovits Tibor: Szeged - Horgos - Szabadka : képek az "első vonat" útjáról. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A szakigazgatási szervek munkáját vizsgálta meg a városi tanács végrehajtó bizottsága : a revizorvizsgálat eredménye : a régi színházi vezetőség gazdasági hibái : sürgősen megjavítják több belvárosi utca kövezetét. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Megérkezett Szegedre az örmény ének-, zene- és táncegyüttes. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ősi kultúrájú, megifjodott életű nép művészei mutatkoznak be ma Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ajrapetjan Turgen and Krajcsovics Mihály and Lőrinczy Attila: Kedves vendégek Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szél Éva: Ma este tartja első gyűlését a KISZ Szeged városi bizottsága mellett működő Lányok és fiatalasszonyok tanácsa. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Hajdanina Zinaida Vasil'evna: Szívünk egész melegével köszöntjük Odessza tanácsküldöttségét! Délmagyarország. p. 3. (1957)

Skibicki, Zbigniew and Bálint István: Lodz, a lengyel Manchester : Szeged testvérvárosa. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Bérleti hangversenysorozatok kezdődnek Szegeden. Délmagyarország. p. 7. (1957)

Liebmann Béla and Kállai Gyula and Hajdanina Zinaida Vasil'evna: Harmincötezren vettek részt a felszabadulási ünnepi nagygyűlésen : Kállai elvtárs a népi demokráciánk erejéről, a népfrontról, az értelmiségi politikánkról, az állam és az egyházak viszonyáról beszélt : Odessza és Lodz testvérvárosok küldöttségének vezetői népeink barátságáról. Délmagyarország. pp. 1-2. (1957)

Hajdanina Zinaida Vasil'evna: Szeged üzemeivel, kulturális intézményeivel ismerkednek Odessza város küldöttei. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Morvay Sándor and Hajdanina Zinaida Vasil'evna: Napsütésben és viharban mellettünk állnak : elutaztak Szegedről testvérvárosunk, Odessza küldöttei. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Bojcov I. P.: Forró szeretettel köszöntjük megyénkben a bolsevik veteránokat. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Hajdanina Zinaida Vasil'evna and Bojcov I. P.: Bolsevik veteránok felejthetetlen látogatása Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Csikós Ferenc: Befejeződik-e a művelődési otthon építése Tápén? Délmagyarország. p. 4. (1957)

Apáthy István nevét viseli a szegedi KISZ-kollégium : vasárnap bensőséges avatóünnepséget rendeztek. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Szaniszló Béla: Már működik egy televíziós készülék Szegeden : Budapest kísérleti adását és Pozsonyt lehet fogni. Délmagyarország. p. 5. (1957)

A Szegedi Kenderfonó jó kezdeményezése : több és szebb lakást építenek egy lebontandó épület lakásainak helyén. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Bánfalvi József: Az Ifjúsági Akadémia megnyitása elé. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Karácsonyi Béla and Makai Lajos and Klein Frigyes: Megkezdődött a KISZ ifjúsági akadémiája Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Antipov Karatajev akadémikus, a szovjet Tadzsik Mezőgazdasági Akadémia vezető tudósa előadást tartott Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Hetven fiatalt foglalkoztatnak már fél műszakban Szegeden : boy-szolgálat az Élelmiszerkereskedelmi Vállalatnál. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Kenderrostlemez-üzem építését kezdték meg a Délrost újszegedi telepén. Délmagyarország. p. 1. (1957)

330 ezer forintos költségen új öltöző épült a Tápéi Hajójavítóban. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Paku Mihály: Befejeződött Szeged nagyfeszültségű villanyhálózatának átépítése : a DÁV teljesítette november 7-i felajánlását : hosszú időre biztosított a város zavartalan energiaellátása. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Sziklai Sándorné: Ha mi, asszonyok összefogunk, legyőzhetetlenek vagyunk : a mártírhalált halt Sziklai Sándor özvegye beszélt az alsóvárosi nőgyűlésen. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Palotás Péter: Elkészült a szőregi hidroforos villanykút. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Három nap alatt kirakták Szegeden a volt Petőfi-híd alkatrészeit : társadalmi munkával. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Ami van, ami nincs és ami lehetne az Újszegedi Kenderszövőgyár kulturális életében. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Kanyó Béla: Szabó Lőrinc Szegeden. Délmagyarország. p. 6. (1957)

A szegedi nők terebélyesedő mozgalma. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Ladányi Benedek: Széleskörű társadalmi megmozdulás a szabadtéri játékok megrendezésére : társadalmi munkát, pénzt és elfekvő anyagot ajánlottak fel a szegedi vállalatok. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Fischer Annie and Borbély Gyula: Fischer Annie Szegeden : holnap kezdődik a Bartók Béla-zenekar hangversenysorozata. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szatmári Géza and Fischer Annie and Borbély Gyula: A filharmóniai zenekar évadnyitó Beethoven-matinéja : zúgó tapsvihar köszöntötte Fischer Annie remek játékát. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Jelentősen javul Szeged teheráru-forgalma : megjavították a Fővám közt. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A dolgozó népet szolgáljuk : honvédek segítsége a konzervgyáriaknak. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Zavartalan ellátást biztosít a télre a vágóhídi hűtőüzem. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Krizantém, primula, hortenzia ... : az Újszegedi Kertészet Hollandiával veszi fel a versenyt a világpiacon. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Jugoszláv történész előadása a Szegedi Tudományegyetemen. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A városi tanács végrehajtó bizottsága elfogadta Szeged 1958. évi tervjavaslatát : több, mint húszmillió lakásépítésre : folytatják a kenyérgyár építését. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Másfélszer több árut hoztak be a szegedi piacokra ez év nyarán, mint 1956-ban : néhány adat az áruforgalomról. Délmagyarország. p. 1. (1957)

600 ezer forint költséggel tovább bővítik a Textilműveket. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szovjet csillagászati tudós előadása Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Miért akarják "házasságra léptetni" a Szegedi Kéziszerszámgyárat egy budapestivel? Délmagyarország. p. 3. (1957)

Új nagyteljesítményű anyakutat adtak át Alsóvároson : a Tanítói Kiskertekben kezdődik meg az új kútfúrás. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Káplár Józsefné and Kacsándi Mihályné: Jó munkát végzett két társadalmi ellenőr : a vásárló háziasszonyokat megkárosító visszaélést lepleztek le a Széchenyi téri 35-ös hentesüzletben. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Egyre szélesedik a szegedi fiatalok versenymozgalma : több üzem KISZ-brigádja csatlakozott a bőrruhaüzem fiataljainak felhívásához. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Elismerés és köszönet. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szeged városképének megfelelően alakítják ki a "Sárgá"-t. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Nagy György Imre: Élénkülő sportélet a Szegedi Jutaárugyárban. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Dieckmann, Johannes: Üdvözöljük az NDK népi kamarájának Szegedre érkező küldöttségét : wir begrüssen die Abordnung der Volkskammer der DDR die Szeged mit ihrem Besuch beehrt! Délmagyarország. p. 1. (1957)

Dieckmann, Johannes: Az NDK népi kamarája küldöttségének látogatása Szegeden : a két nép őszinte barátsága jegyében. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Háztól házig : őszi séta a szegedi lakásépítkezéseken. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szervezzünk mezőgazdasági szakiskolát az algyői tangazdaságban : a fejlett nagyüzemi termelés gyakorlati módszereivel ismerkedhetnek meg a dolgozó parasztok, a jelenleg alig kihasznált területen. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Közel 40 ezer forintot gyűjtöttek eddig Szeged vállalatai a Dóm téri játékok felújítására. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Ismét igazi tömegmozgalom : a forradalmi évforduló ösztönzőleg hat a munkaversenyre is. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Komócsin Mihály and Bánfi János: Igaz hazafiak között : a munkásmozgalom 28 harcosának nyújtották át Szegeden a "Fegyverrel a hazáért" emlékérmet. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Befejezés előtt a szegedi kis gázmű csővezetékének építése. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Antalffy György and Gregus Pál and Kalocsai Dezső: "A Nagy Októberi Szocialista Forradalom megteremtette az egyedüli államformát, amely a széles tömegek demokráciáján alapszik..." : megkezdődött a Szegedi Tudományegyetem november 7 tiszteletére rendezett előadássorozata. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Markos Károly: Mennyit fordítanak a kerületi tanácsok szociális és kulturális célokra, utak karbantartására? : a II. és III. kerületi tanács elfogadta az 1958. évi költségvetési javaslatot. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Segítsünk a "második műszakban" a nőknek. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Szeged fejlesztését, az állami lakásépítkezések problémáit tárgyalta meg a városi tanács végrehajtó bizottsága. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Liebmann Béla: Készülnek a gyerekjátékok. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Néhány javaslat a szabadtéri játékok kereskedelmi előkészítéséhez. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A forradalmi évforduló ünnepségén hűségfogadalmat tettek az Újszegedi Kenderszövő kiszistái. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Példát mutattak a Ruhagyár kiszistái. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Ünnepélyesen adta át a szegedi munkásőr-zászlóalj a csapatzászlót a Dugonics utcai leányiskola úttörőcsapatának. Délmagyarország. p. 4. (1957)

Liebmann Béla and Kollár Pálné and Báthory Sándor and Nenner Mátyás and Kónya Tibor: A Dél-Alföld zenei nevelésének központjában : évről évre több tanuló ismerkedik a muzsikával a Szegedi Zeneművészeti Szakiskolában. Délmagyarország. p. 6. (1957)

Sánta Pál and Száva Lajos: Munkában az új tanácstagok : a gyári dolgozó és az orvos. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Jugoszláv szakszervezeti küldöttség érkezett Szegedre. Délmagyarország. p. 2. (1957)

Az igazi önkéntesség, a munkások nagyobb beleszólási joga eredményesebbé, igazságosabbá tette a munkaversenyt, jutalomelosztást a Textilművekben. Délmagyarország. p. 3. (1957)

"Megszerettem a szövetkezeti életet" : az idei gazdasági év mérlege a dorozsmai József Attila Tsz-ben. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Kulturális munka a szegedi üzemekben. Délmagyarország. p. 6. (1957)

Társadalmi munka segítségével több lakás Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Nagygyörgy Imre: Közel két millió forintot hoztak 9 hónap alatt a népgazdaságnak négy szegedi nagyüzem újítói. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Zombori János: A helyiipar már túlszárnyalta múlt évi eredményeit : beszámoló a helyiipari vállalatok vezetőinek tegnapi tanácskozásáról. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Búvárok a Tiszán : új, korszerű szivattyútelepet építtet a Szegedi Szalámigyár. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szeged gazdasági helyzete 1957 III. negyedévében : a Központi Statisztikai Hivatal városi igazgatósága jelentéséből. Délmagyarország. pp. 1-2. (1957)

A kommunisták a Seprűgyárban is az emberek javáért dolgoznak. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Toldy István: Bővítik a petőfitelepi iskolát. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szép eredmények a DÁV-nál : befejeződött a nagyfeszültségű hálózat átszerelése : megkezdődött Szeged - Mezőhegyes 35 kilowattos távvezetékének építése. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Szeged burgonyaellátásáról : a Megyei Áruforgalmi Bizottság kezdeményezése a burgonyaellátás érdekében. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szép eredménnyel zárják az évet a szegedi tsz-ek : jelentkeznek az új belépők is. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Az Újszegedi útépítés - és gondjai. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Bánfalvy Ferenc: Egy iskola gondjai : a növekedés nehézségei. Délmagyarország. p. 5. (1957)

"Kismamák" a gyárban. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Liebmann Béla: Politechnikai oktatás 12 műhelyben a Radnóti Gimnáziumban. Délmagyarország. p. 6. (1957)

Emelkedik a bel- és külföldi idegenforgalom Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Berkes Pál: Az egészségügyi helyzet további javításáért! : november 8-15: egészségügyi hét Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Ma kezdődik a szegedi egészségügyi hét. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Berkes Pál and Vilmon Gyula: Megkezdődött az egészségügyi hét : Dr. Vilmon Gyula egészségügyi miniszterhelyettes is előadást tartott. Délmagyarország. p. 5. (1957)

A egészségügyi hét margójára. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Élénk érdeklődés - jelentős eredmények : tovább folynak az egészségügyi hét előadásai. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Gajó István: Befejeződött az egészségügyi hét Szegeden. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Pusztai Józsefné and Kalmár Ferenc: A városi tanács végrehajtó bizottsága megvitatta Szeged jövő évi költségvetését. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Jó és javuló Szeged élelmiszerellátása. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Mison Gusztáv: Fogadás a városi tanácsnál a csehszlovák vendégek tiszteletére. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Liebmann Béla: Baráti szeretet és kölcsönös érdeklődés : jugoszláv szakszervezeti delegáció Magyarországról : közös hajlandóság az együttműködésre. : tervezet a kapcsolatok kiszélesítésére Szeged és Subotica szakszervezetei között. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Buza László: Tömegmozgalommá szélesedik a szegedi szabadtéri játékok és a munkás családiház-építési akció ügye : a Hazafias Népfront szegedi elnökségének üléséről. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Decemberben már az Erőmű gőzével fűt a Szegedi Ruhagyár. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Pénteken adják át a Ruhagyárat és az Erőművet összekötő gőz távvezetéket. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A Szegedi Ruhagyárban már az Erőműben fejlesztett gőzzel fűtenek. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Nem tűrhető a burkolt kommunistaellenes tevékenység a Gumijavító Szövetkezetben. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Kísérleti gazdaságot kapott a Szegedi Konzervgyár. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Terven felül gyárt : a Szalámigyár: negyven vagonnal több szalámiféleséget : a Paprikafeldolgozó: hét millió forint értékű paprikát. Délmagyarország. p. 1. (1957)

József Attila and Jáky Gyula and Király István and Gobbi Hilda and Mihálka György and Dér Endre and Berek Kati and Joó László and Komlóssy Erzsébet: Forró sikerű irodalmi esten emlékeztek Szeged dolgozói József Attilára. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Hétfőn Szegedre érkezik a Francia Kommunista Párt küldöttsége. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Viens, Gaston: Meghitt baráti beszélgetéseken vett részt Szegeden a Francia Kommunista Párt küldöttsége : a nemzetközi proletárszolidaritás jegyében. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Mit tanultunk a francia Kommunista Párt Szegeden járt küldöttségétől? Délmagyarország. p. 2. (1957)

Bárdos György and Csonka László: Növekedett a termelékenység, csökkent az anyagfelhasználás : több jut nyereségrészesedésre is Szeged üzemeiben. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Tari János and Eperjesi Júlia and Karácsonyi Béla: Az ifjúságot érintő kérdéseket vitatta meg a városi tanács végrehajtó bizottsága. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Vasárnap új egészségügyi házat adnak át a Ságváritelepen. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Ladányi Benedek and Nagy Miklós and Magyar Andor: Fontos döntések, bejelentések a tanácsülésen : a kormány támogatja a ságváritelepi 100 lakóház építését : a lakásigénylők jelentkeznek társadalmi munkára a bérházépítéshez : lakásépítő szövetkezet, OTP öröklakás akció : több lehetőség magánház építkezésekre is. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Farkas Sándor and Barcsai István: Heti hat tonna gyógyszert ad a megyének a szegedi Gyógyszertár Központ. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A II. kerület kulturális problémáit tárgyalta a kerületi tanács végrehajtó bizottsága. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Hetvenkét lakást renovált és hatvanhárom teljesen újat épített ez évben a Szegedi Tatarozó Vállalat. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Bárdos Imre: Gazdagodik a KISZ-élet a közlekedési vállalatnál : a figyelmes kalauz : kultúrmunka, kirándulások, klubesték : segítsen a pártszervezet : brigádverseny, "KISZ-szerelvény". Délmagyarország. p. 3. (1957)

Szovjet atomkutató előadása Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Nagyarányúan korszerűsítik az Újszegedi Ládagyárat : 1958-ban mintegy másfél milliót költenek az üzemre. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Horváth Ferenc: Zalka Mátéról nevezik el megnyitásának 55. évfordulóján a Csongrádi sugárúti iskolát : felfelé ível a tantestület munkája. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Végre biztonságos lesz a szegedi villamosközlekedés! : új gépegységeket helyeznek üzembe : a következő években elvégzik az egyenirányító teljes felújítását : a szerelés miatt átmeneti forgalomkorlátozás. Délmagyarország. p. 1. (1957)

A szegedi üzemek támogatják a tanács családiház-építési akcióját. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Ahol naponta 700 hízott sertés torkába szalad a böllérkés. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Liebmann Béla: A kilencvenegyedik... Délmagyarország. p. 1. (1957)

Újabb fellendülés előtt a szegedi vízisport : megalakult a Magyar Kajak-Kenu Országos Szövetség Szegedi Alszövetsége. Délmagyarország. p. 7. (1957)

Megkezdődött az üzemi tanácsválasztás a Szegedi Konzervgyárban. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Egymás után teljesítik évi tervüket a szegedi üzemek. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Zombori János and Szili Antal: Távlati terv a szegedi helyiipar fejlesztésére : szép eredmények az őszi mezőgazdasági munkáknál : a városi tanács végrehajtó bizottsága a helyiipar problémáit és a termelőszövetkezetek ez évi eredményeit vitatta meg. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Halas Lajos and Dobrovolny, Sztaniszlav: Szegedre látogatott a csehszlovák milícia küldöttsége : beszélgetést folytattak a munkásőrségek parancsnokaival. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Az ifjúság nevelésének problémái a harmadik kerületben : a végrehajtó bizottság ülésének határozatai. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Év végén, új esztendő előtt. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Bertóti István and Beretzk Péter: Vadászati és ornitológiai napokat rendeznek Szegeden : december 21-22-én. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Bertóti István and Beretzk Péter: Nagy az érdeklődés a szegedi ornitológiai és vadászati napok iránt. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Beretzk Péter and Bertóti István: Több mint százan vettek részt a szegedi vadászati és ornitológiai napokon. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Sigrai Gábor: Egy település Szeged tövében - ahol este nincs világosság. Délmagyarország. p. 3. (1957)

A szegediek országosan elsők lettek az idén a zöldségtermelésben. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Ladányi Benedek: Szeged 1958-ban : 35 millió lakásépítésre : 20 százalékkal több OTP házépítési hitel : kenyérgyár, földgázlefejtő állomás, új kutak : a kereskedelem, vendéglátóipar távlatai : megkezdik a móravárosi új iskola építését : növelik a fűszerpaprika termesztését : rendezvények sorozata a szabadtéri játékok idején : Hazafias Népfront szerepe : a városi tanács végrehajtó bizottságának elnöksége a tanács eredményeiről és jövő évi terveiről. Délmagyarország. p. 3. (1957)

230 ezer muskátli, begónia, kála, 100 ezer nefelejcs, árvácska, 5 hold tulipán, rózsa. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Csepi József: Mégis talpra állt az Újszegedi Szabadság Tsz : munkaegységenként 43 forint 22 fillért kapott a tagság. Délmagyarország. p. 8. (1957)

Vaszy Viktor: Kelet és Nyugat művészeti találkozóját szolgálják a Szegedi Szabadtéri Játékok. Délmagyarország. p. 9. (1957)

Lődi Ferenc and Hódi János: Hódi János bácsival a lóvasút bakján : utazás a hetven év előtti Szegeden, az omnibusz, a lóvasút és a villamos jubileumán. Délmagyarország. p. 9. (1957)

Savanya István: Megalakult a gazdakör a III. kerületben : ma fogadóóra a Földműves utcai helyiségben. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Új üzemrésszel növelik a Szegedi Ecsetgyár termelését és munkáslétszámát : külföldön is versenyképesek a gyár termékei. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Kilenc millió forintot fordított lakásjavításra 1957-ben az Ingatlankezelő Vállalat Szegeden. Délmagyarország. p. 5. (1957)

Magyar Mátyás and Kurucz Árpád: Január 1-től nappal sütik a kenyeret : a Sütőipari Vállalat igazgatója és a városi tanács kereskedelmi osztályának előadója nyilatkozik, hogyan oldják meg a kenyérellátást. Délmagyarország. p. 1. (1957)

Az állami ingatlanok kezelését, az új bérházak lakásainak elosztását vitatta meg a városi tanács végrehajtó bizottsága : az üzemek március végéig elkészítik a javaslatokat a bérlőkre vonatkozóan. Délmagyarország. p. 3. (1957)

Erdős János: Egy nappal a szegedi Országos Dalosünnepély előtt. Délmagyarország, (13) 150. p. 5. (1957)

Szelesi Zoltán: Károlyi Lajos. Délmagyarország, (13) 248. p. 4. (1957)

Lisztes László: Elkészül-e a szegedi hírlapok bibliográfiája? : megérdemli a támogatást a Szegeden megalakult tájbibliográfiai munkaközösség. Délmagyarország, (13) 254. p. 4. (1957)

Szatmári Géza and Szalatsy István: Nagy sikert aratott a II. filharmóniai hangverseny Szegeden. Délmagyarország, (13) 265. p. 4. (1957)

Szécsi József: Daltól hangos a szegedi Kendergyár nagyterme. Délmagyarország, (13) 141. p. 3. (1957)

Szécsi József: Daltól lesz hangos Szeged a holnap megnyíló Országos Dalostalálkozón. Délmagyarország, (13) 149. p. 3. (1957)

Szécsi József: Szeged zenei életének távlataiból : "Legyen a zene mindenkié". Délmagyarország, (13) 252. p. 5. (1957)

Szeghy Endre: 1600 gyermekdalos bensőséges ünnepség avatta fel a Bartók Béla teret. Délmagyarország, (13) 141. p. 1. (1957)

Tóth Béla: Ma emlékkiállítás nyílik a városi múzeumban. Délmagyarország, (13) 261. p. 3. (1957)

Káldor János and Vaszy Viktor: Csehszlovák muzsika Szegeden. Délmagyarország, (13) 275. p. 5. (1957)

Művészi ünnepi esttel köszöntötte Szeged dolgozóit a Magyar-Szovjet Barátsági Szerződés újjáalakult szervezete. Délmagyarország, (13) 149. p. 5. (1957)

Beretzk Péter: Kis kormorán, üstökös réce és más ritka madarak a Fehértón. Délmagyarország, (13) 284. p. 5. (1957)

Szatmári Géza: Átütő sikert aratott a Zeneművészeti Szakiskola a Bűvös vadász előadásával. Délmagyarország, (13) 134. p. 4. (1957)

Zucker Hilda: Sikeres évzáró növendékhangverseny az Állami Liszt Ferenc Zeneiskolában. Délmagyarország, (13) 144. p. 5. (1957)

Király József and Mozart, Wolfgang Amadeus: Mozart Gyermekoperája a Szegedi Zeneművészeti Szakiskola színpadán. Délmagyarország, (13) 147. p. 3. (1957)

Szatmári Géza: A Sevillai borbély sikeres bemutatója a Zeneművészeti Szakiskolában. Délmagyarország, (13) 148. p. 4. (1957)

Szatmári Géza and Mihálka György: Sikerült közös hangversenyt rendezett a Tömörkény és Radnóti Gimnázium. Délmagyarország, (13) 104. p. 4. (1957)

Collegium Musicum a Tudományegyetem Bölcsészeti Karán. Délmagyarország, (13) 253. p. 1. (1957)

Honthy Hanna and Gyenes Magda and Antalffy József and Baksai Árpád and Perényi Sándor and Rácz György: Honthy Hanna hangversenye Szegeden. Délmagyarország, (2) 10. p. 3. (1957)

Operetthangverseny a Juhász Gyula Művelődési Otthonban. Délmagyarország, (2) 19. p. 4. (1957)

Rubányi Vilmos and Zempléni Kornél: A szegedi Bartók Béla zenekar hangversenyéről. Délmagyarország, (2) 29. p. 4. (1957)

Balassa Tamás and Mezei Mária and Záray Márta and Vámosy : Nívós műsor, nagy siker a Filharmónia hétfői hangversenyén. Délmagyarország, (2) 72. p. 5. (1957)

Collegium Musicum a Szegedi Tudományegyetemen. Délmagyarország, (2) 73. p. 3. (1957)

A Bartók Béla szimfonikus zenekar új bérleti hangversenysorozata. Délmagyarország, (2) 83. p. 5. (1957)

Emelkedő művészi színvonalról tanúskodott a szegedi Zeneművészeti Szakiskola növendékhangversenye. Délmagyarország, (2) 90. p. 3. (1957)

Nagy István and Kutrucz Éva and Lajos Judit and Meszlényi László: Hangverseny Bachtól Bartókig. Délmagyarország, (2) 95. p. 3. (1957)

Bakos Béla: Nagyszabású dalosünnepélyt rendeznek Szegeden. Délmagyarország, (2) 97. p. 3. (1957)

Szatmári Géza and Borbély Gyula and Kovács Dénes: Igényes filharmóniai hangverseny Szegeden. Délmagyarország, (2) 99. p. 2. (1957)

Szatmári Géza: Nagy sikerrel mutatkozott be Eva Bernathova csehszlovák zongoraművésznő. Délmagyarország, (13) 109. p. 4. (1957)

Szécsi József: Dalos kedvvel folytatja tovább munkáját a szegedi DÁV énekkara. Délmagyarország, (13) 121. p. 5. (1957)

Szatmári Géza and Rubányi Vilmos and Bächer Mihály: A Bartók Béla Filharmonikus Zenekar hangversenyéről. Délmagyarország, (13) 122. p. 5. (1957)

Liebmann Béla : A dallamok varázslói. Délmagyarország, (13) 141. p. 1. (1957)

Dénes Leó and Vaszy Viktor and Papp Júlia and Moldován Stefánia: Művészi esttel köszöntötte Szeged dolgozóit a Magyar-Szovjet Barátsági Szerződés újjáalakult szervezete. Délmagyarország, (13) 149. p. 5. (1957)

Berdál Valéria and Szendrei Karper László: Jól sikerült az ifjúsági hangversenysorozat második előadása. Délmagyarország, (13) 259. p. 3. (1957)

Sepsey József and Vass Tamás: Két fiatal művész hangversenye a Zeneművészeti Szakiskolában. Délmagyarország, (13) 270. p. 3. (1957)

Sigrai Gábor and Jerohin, Alekszandr: Zara Doluhanova nagysikerű dalestje a Zenekonzervatóriumban. Délmagyarország, (13) 273. p. 1. (1957)

Szatmári Géza and Lukács Miklós and Pauk György: Mit nyújtott a Filharmónia IV. bérleti hangversenye? : Szatmári Géza. Délmagyarország, (13) 283. p. 4. (1957)

Kodály Zoltán: A Magyar Muzsika hónapja. Délmagyarország, (13) 288. p. 3. (1957)

Szatmári Géza and Zucker Hilda: Szép sikert aratott az Állami Zeneiskola kamaraestje. Délmagyarország, (13) 289. p. 4. (1957)

Mihálka György: Művészi siker a szegedi egyetemek emlékhangversenyén. Délmagyarország, (13) 294. p. 4. (1957)

Nagy István and Szatmári Géza: Fiatal zeneszerzőket köszöntött nagysikerű esten a szegedi közönség. Délmagyarország, (13) 299. p. 5. (1957)

Útnak indították Szegedre a Petőfi-híd tribünöknek alkalmas szerkezetét : jelentős lépés a szabadtéri játékok megvalósításához. Délmagyarország, (13) 246. p. 5. (1957)

Megérkeztek a volt Petőfi-híd nagyobb alkatrészei a szegedi kikötőbe. Délmagyarország, (13) 250. p. 3. (1957)

This list was generated on 2023. december 10. 15:40:19 CET.