Browse by Full volume

Group by: No Grouping | Volume | Number
Number of items: 660.

Terbe Ferenc and Dénes János: Az Apáthy KISZ-kollégium szerda-estjeiről. Délmagyarország. p. 6. (1958)

Polner Zoltán: Vizsgáznak a szegedi bölcsészhallgatók : az elmúlt éveknél jobb eredmények, kevesebb vizsgahalasztás. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Ábrahám Ambrus and Biczók Ferenc: Szegeden lesz a nyár elején a második biológiai vándorgyűlés. Délmagyarország. p. 6. (1958)

Zsemberi István: A gyakorlati jogászok értékes tapasztalatait figyelembe veszik az új polgári törvénykönyv megszövegezésénél : nagy érdeklődés kísérte tegnap a Hazafias Népfront jogászcsoportjának ankétját. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Lőkös Zoltán: A "célszörű szögényembör" szókincse : Bálint Sándor most megjelent "Szegedi szótár" című nagy munkájában : [recenzió]. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Ma előadás a revizionizmusról és a dogmatizmusról. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Előadás a revizionizmusról és a dogmatizmusról. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Ismét megjelent a szegedi egyetemi tanrend. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Atomkorszak hajnalán : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Ördögh Piroska and Danyi Dezső: Szakszervezeti kongresszusi beszámoló az egyetemen : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Ma este Commenius emlékünnepély Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Megkezdték a gyakorló tanítást a IV. éves tanárjelöltek. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Tettamanti Béla: Comenius munkásságát idézte a Szegedi Tudományegyetemen rendezett emlékest. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Egyetemi bál : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 6. (1958)

Kecskeméty István and Budó Ágoston and Marek Nándor and Sárkány Béla and Liebmann Béla: Fénylő oldatok, bonyolult műszerek a tudomány szolgálatában. Délmagyarország. 1, 3. (1958)

Téli orchideanyílás. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Lakatos Géza: Holnap: egyetemi bál. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Antalffy György and Nagy László and Kiss Dezső and Szentpéteri József: Gazdag programot dolgozott ki a jogi kar a második félévre. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Ma emlékünnepség az egyetemen a negyvenéves szovjet hadsereg tiszteletére. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Fodor Erzsébet: Új úton az Orvostudományi Egyetem leánykollégiuma. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Dr. Jáky Gyula egyetemi tanárt [...] tagjává nevezte ki : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Király István: A kritikának jobban fel kell figyelnie minden mai témájú irodalmi műre : mondotta Király István professzor a Tiszatáj ankétján. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Bölöni György: Elhalasztották az Irodalmi Színpad bemutatkozását : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 6. (1958)

Péter József and Nagyné Varju Irma: A Collegium Artium zongorahangversenye : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 6. (1958)

Ábrahám Ambrus and Pálfi Gábor: A Magyar Biológiai Társaság [...] tudományos előadóülést tart... : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 8. (1958)

Szatmári Géza and Nagyné Varjú Irma and Péter Józsefné: Nagyszerű kétzongorás esttel indult a Collegium Artium hangversenysorozata. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Martonyi János and Antallfy György and Beér János: Államigazgatási-eljárási ankét. Délmagyarország. p. 3. (1958)

"Az egész tanári kar felelős a hallgatók szocialista neveléséért" : beszélgetés a Szegedi Pedagógiai Főiskola párttitkárával. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Tombácz Imre: Eszperantó kiállítás nyílik az egyetemi könyvtárban. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Muszka Dániel and Liebmann Béla: A mesterséges katicabogár : [Röv. hír és kép]. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Várkonyi Bernát and Baranyi Béla and Szántó Ferenc and Buzágh Aladár: Fiatal tudósok egy fiatal tudományág fejlesztéséért. Délmagyarország. 1, 4. (1958)

Szabó Zoltán and Beck Mihály: Új eljárást dolgoztak ki a Szegedi Tudományegyetemen : a hőforrások jódtartalmának kiválasztására. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Greguss Pál: A kitüntetetteket ösztönözze további munkára, alkotásra a kormány és a dolgozó népünk megbecsülése : ünnepélyesen kiosztották az 1958. évi Kossuth-díjakat. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Két szegedi új Kossuth-díjas. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Dr. Jáky Gyula : [nekrológ]. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Szeged két új Kossuth-díjasa : [Kép]. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Szerzői estet rendeznek a szegedi irodalombarát egyetemisták. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Kolosváry Gábor: Az ismeretlen Tisza : megindul nagy folyónk rendszeres tudományos kutatása. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Névadás, fogadalomtétel, zászlóavatás a szegedi KISZ-szervezetek ünnepi taggyűlésein. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Rávnay Tamás and Beretzk Péter and Bartha Ferenc: Mély részvéttel kísérték utolsó útjára dr. Jáky Gyula orvosprofesszort. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Papp Ignác: Kommunista és pártonkívüli tanárok együttműködése a hallgatók szocialista neveléséért. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Tatarozzák az Ady téri egyetemi épület homlokzatát : itt alkalmaznak először csőállványzatot Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Az ország több üzemében hasznosítják a Szegedi Tudományegyetemen kidolgozott új anyagmeghatározó módszereket. Délmagyarország. p. 3. (1958)

A berlini Humboldt egyetemen tart előadást dr. Ábrahám Ambrus akadémikus. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Juhász Gyula and Madácsy László: Ki volt Barkóczy? Délmagyarország. p. 4. (1958)

Kulich Gyuláról nevezték el a jogi kar KISZ-szervezetét : az ünnepségen részt vett a névadó édesanyja és a csepeli munkások küldöttsége. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Bánfalvi József and Karácsonyi Béla: Eredményes fél esztendő a KISZ szegedi Ifjúsági Akadémiáján. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Szegedi egyetemisták a ruzsai Kiss Imre Tsz-ben. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Hogyan lehet folytatni az egyetemi tanulmányokat? Délmagyarország. p. 1. (1958)

Hogyan történik az egyetemekre és főiskolákra való felvételi? Délmagyarország. p. 3. (1958)

Dénes János and Greguss Pál and Antalffy György and Wagner Richárd: Újabb lendületet adtak Hruscsov elvtárs szavai a szegedi tudósoknak, értelmiségieknek is : a szovjet vezetőkkel történt találkozásaikról beszélnek a Szegedi Tudományegyetem professzorai. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Bárdos Lajos and Hámori János and József Attila: Új kórusművek bemutatása a szegedi Egyetemek Énekkara hangversenyén. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Mentik a víztől az Egyetemi Füvészkert ritka növényeit. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Lenin-ünnepség az Állam- és Jogtudományi Karon. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Egyetemisták az újszegedi Haladás Tsz-ben. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat szegedi csoportja előadóülést tart [...] : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Inczeffi Géza: A szép magyar beszédért : helyes kiejtési versenyt rendeztek a Pedagógiai Főiskolán. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Dr. Halász Előd egyetemi tanárt választották meg a TTIT Csongrád megyei szervezete elnökének : beszámoló a megyei elnökség üléséről. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Dénes János: Munkánkkal a magyar dolgozó népet és a szocialista építést szolgáljuk : beszélgetés dr. Ábrahám Ambrus Kossuth-díjas professzorral berlini útjáról és a szovjet vezetőkkel történt találkozásáról. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Taher, Abdelbasit: Szolidaritási gyűlést rendeznek a Szegedi Tudományegyetem kiszistái : Abdelbasit Taher szudáni fiatal is felszólal. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Főiskolás és egyetemi művészeti csoportok versenye a Kamaraszínházban. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Szatmári Géza and Bárdos Lajos and Mihálka György and Szeghy Endre and Hámori János: Színvonalas munkáról tanúskodott a szegedi Egyetemek Énekkarának hangversenye : Bárdos Lajos, Kossuth-díjas kiváló művész vezényelte Szegeden először bemutatott művét. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Faludi Béla and Szekszárdi Tamás and Széki József and Mihálka György: A szegedi egyetemek művészeti csoportjai tovább jutottak a területi döntőben. Délmagyarország. p. 3. (1958)

A Hazafias Népfront [...] ünnepi megemlékezést tart : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 6. (1958)

Komoly felkészülésről tettek tanúságot a szegedi joghallgatók az országos diákköri konferencián. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Újrendszerű logikai gépét mutatja be [...] Kalmár László : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Előadás-sorozat indul a szegedi jogi egyetemen : külföldi jogászok részvételével. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Ma írók és értelmiségiek találkozója. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Dr. Karel Witz tart ma előadást a jogi egyetemen. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Illés Béla és Fodor József Kossuth-díjas írók szegedi látogatásáról. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Pál Lénárd: Össze kell fogni az atomenergia békés célú felhasználása érdekében : a becsületes tudósok világszerte egyetértenek : értelmiségi békegyűlés a Szegedi Tudományegyetemen. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Kalmár László: Bemutatták Budapesten a Szegeden készült első magyar "okos-gépet". Délmagyarország. p. 3. (1958)

Varró Kálmán: Nyugdíjasokat búcsúztattak az egyetemen. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Szalma Gézáné and Mészáros Lajos: Szegedi kutatószobákban : miért szünetel egy éve a műanyag ipari alapanyagának előállítására irányuló kísérlet. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Lerner Károly: Békenyilatkozatot tettek a pedagógiai főiskolák szegedi sporttalálkozójának résztvevői. Délmagyarország. p. 6. (1958)

Ábrahám Ambrus: A biológia : a modern élettől elválaszthatatlan tudomány : a Magyar Biológiai Társaság szegedi vándorgyűlése alkalmából írta:. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Szegedi kutatók előadásai az országos vegyészkonferencián : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 7. (1958)

Ábrahám Ambrus: Komoly biológiai ismeretek nélkül nincs természettudományos világnézet : megkezdte munkáját Szegeden a II. biológiai vándorgyűlés. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Uherkovich Gábor: Hazaérkezett idei első útjáról a tiszakutató expedició. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Szécsi József and Faludi Béla and Széki József and Szekszárdi Tamás: Szegedi egyetemi művészeti csoportok sikere a KISZ országos kultúrversenyén. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Fedoseev Pëtr Nikolaevič and Tadžibaeva, Zoâ and Liebmann Béla: Szovjet vendégeink szegedi látogatásai : [Röv. hír és kép]. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Szabolcsi Irén and Erdős János: Gyermekkórusok sikere a Pedagógiai Főiskolán. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Befejeződött a II. biológiai vándorgyűlés Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Ábrahám Ambrus and Törő Imre: Értékes, távlatokat mutató előadások hangzottak el a II. biológiai vándorgyűlésen Szegeden : biztató jelenség a fiatal kutatógárda tudományos tevékenysége. Délmagyarország. p. 3. (1958)

A szemészeti klinikát 7,5 milliós költséggel rekonstruálják. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Nagysikerű tájékoztató pártnap a Tudományegyetemen. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Magyar-orosz-szakos képzés is indul a Szegedi Tudományegyetemen. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Liebmann Béla: Szépül a jogi kar épülete : [Röv. hír és kép]. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Liebmann Béla: A szegedi rádióaktív izotóp laboratóriumban : [Röv. hír.és kép]. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Morvay Sándor and Krámli András: Mi történik a szegedi rádióaktív izotóp laboratóriumban? Délmagyarország. p. 5. (1958)

A Magyar Földtani Társulat idei vándorgyűlését [...] Szegeden rendezi meg... : [Röv. hír]. Délmagyarország. p. 6. (1958)

Tóth Béla: Ilyen a "gondolkodó-gép". Délmagyarország. p. 1. (1958)

Tóth Béla: Virágzanak az orchideák és a tündérrózsák a füvészkertben. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Szegedi kiszista brigádok is indulnak a Hanság meghódítására. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Megkezdődött a földtani vándorgyűlés. Délmagyarország. p. 7. (1958)

Lengyelországban tart előadást dr. Greguss Pál rektor. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Raman, C. V. and Budó Ágoston and Liebmann Béla: Egy tudós portréja - a vendéglátók elbeszélése alapján. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Schmid Rezső: Szegedi kutató nyerte el az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat 1958. évi Schmid Rezső-díját : [Röv. hír]. Délmagyarország. p. 6. (1958)

Ma ünnepélyes doktorráavatás Szegeden. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Minden most végző diplomást elhelyeznek : 160 tanár, 120 orvos, 100 gyógyszerész és 80 jogász végez az idén a szegedi felsőoktatásban. Délmagyarország. p. 7. (1958)

Megkezdődött az egyetemi sporttalálkozó. Délmagyarország. p. 8. (1958)

Bólya Lajos and Gruber László: Miniszteri elismerésbe részesültek a Szegedi Tudományegyetem Collegium Artiuma és Collegium Politechnikuma munkájában közreműködő egyetemi előadók : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 6. (1958)

Szegedé lesz az ország egyik legszebb tanítóképző akadémiája : miért szükséges a tanítóképzés átszervezése? : kik tanulnak majd az akadémián? : munkásokból tanítók : 1959-ben indul az első évfolyam. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Kolosváry Gábor: Szegedi tudósok, muzeológusok kutatják a Tiszát Szolnok és Csongrád között. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Kolosváry Gábor: Visszatért Szegedre a Tisza-kutató expedíció. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Új központi laboratóriumot létesítettek a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Antalffy György and Kiss Dezső: A szegedi jogászok tudományos ülés keretében emlékeznek meg az alkotmány napjától. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Antalffy György: A társadalmi tevékenység jelentősen kiszélesedik a szocialista államban : tudományos ülésen emlékeztek meg a szegedi jogászok az alkotmány napjáról. Délmagyarország. p. 3. (1958)

A tudományegyetemi felvételek tapasztalataiból : 210 új hallgató : kevesen érdeklődnek a nevelői pálya iránt : sok dolgozó tanul levelező tagozaton. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Romániai előadókörútra utazott Ábrahám Ambrus : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 6. (1958)

Szőkefalvi-Nagy Béla and Rényi Alfréd: Magyar tudósok az edinburghi matematikai kongresszuson. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Simon István and Straub F. Brunó: Moszkvai, prágai, budapesti és szegedi kutatók együttműködése a biológia legfontosabb kutatási témáiban. Délmagyarország. p. 5. (1958)

A Pedagógiai Főiskolán is megkezdődött a munka : kitüntetések az ünnepi tanévnyitón. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Ünnepélyes tanévnyitó a szegedi egyetemeken. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Liebmann Béla and Petri Gábor and Koch Sándor and Szabó Gábor and Szobonya Béla: Gratuláció - aranydiplomásoknak. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Antalffy György: Bizakodón tekinthetünk az új egyetemi tanév elé. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Német professzor előadása a tudományegyetemen : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 6. (1958)

Dr. Antalffy György a Szegedi Tudományegyetem rektora : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Dénes János and Varró Vince: Új módszert dolgoztak ki Szegeden a gyomorfekély kialakulásának és gyógyításának tanulmányozására. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Ma avatják a végző orvosokat Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Ördögh Piroska and Kovács Zsigmond: Tanfolyamon vesznek részt a szegedi egyetem szakszervezeti aktivistái. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Liebmann Béla: Ünnepélyesen rendezték meg Szegeden a végző orvostanhallgatók hagyományos avatását : [Kép]. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Ajándékot küldött a KISZ KV a szegedi Orvostudományi Egyetem fiataljainak. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Korszerű üvegházat építenek, kis állatkertet létesítenek az Egyetemi Füvészkertben. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Ördögh Piroska and Péter Ernő and Keserű Bálint: Eredményesen zárult a szegedi egyetem szakszervezeti aktivistáinak tanfolyama. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Az anyagi igények nem kerülhetnek összeütközésbe a hivatással : a Szegedi Orvostudományi Egyetem rektorának válasza a Délmagyarország kérdéseire. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Csehszlovákiába készül az Orvostudományi Egyetem kulturális együttese. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Előadás a választási jogszabályokról. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Káldor János and Versényi Ida: Gazdagodott a Szegedi Tudományegyetem Collegium Artiuma : kedden rendezik a megnyitót. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Célunk, hogy egyetemünk valóban szocialista egyetemmé váljék : interjú a Szegedi Tudományegyetem rektorával. Délmagyarország. p. 2. (1958)

Az elmúlt két héten a Szegedi Tudományegyetem 11 oktatója utazott külföldre. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Káldor János: Megkezdődött a Collegium Artium második tanéve. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Hazaérkezett a tiszakutató expedíció ötödik útjáról. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Maday Pál: Dékáni kinevezés : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 8. (1958)

Szaniszló Béla: Szegeden felszerelték az 50. televíziós antennát. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Lőkös Zoltán and Kanyó Béla: Laboratórium - Vadvízország közepén. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Markovits Tibor: Épül az új szemklinika. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Gál Dezső: Izotóplaboratóriummal gazdagodik a Tudományegyetem. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Siklós János: Dokumentációs kiállítás az Egyetemi Könyvtárban. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Hódi Antal and Elekes Zsuzsa: Hat szlovák városban szerepelt nagy sikerrel az Orvostudományi Egyetem kultúregyüttese. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Markovits Tibor and Novoszel Ferenc and Kovács Júlia and Beretzk Péter and Könyves Kolonics László and Nagy László and Mérth József and Szilárd János: Mi volt a legnagyobb élménye? : interjú a Szovetunióban járt szegedi orvosokkal. Délmagyarország. p. 5. (1958)

A szegedi bírákkal, a Tudományegyetem és a Pedagógiai Főiskola oktatói karával tanácskozott : Nezvál Ferenc elvtárs, igazságügyminiszter. Délmagyarország. p. 2. (1958)

Martonyi János and Papp Ignác: Dr. Buza László akadémikus 50 éves tanári működésének megünneplése. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Antalffy György: Tudományos oktatói csere a prágai és a szegedi egyetem között : visszatért csehszlovákiai tanulmányútjáról Antalffy György rektor. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Papp Lajos: Egyéves a Pedagógiai Főiskola KISZ-szervezetének "rádióadója". Délmagyarország. p. 7. (1958)

Papp Lajos and Kordé Imre and Hubay Miklós and Merle, Robert: "C'est la querre" : a bölcsészkari kiszes színjátszók az országos fesztivál előtt. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Megyeri János: Négyévesre tervezik az általános iskolai tanárképzést. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Troján Emil: Nagy és szép hivatás : eredményesen dolgozik Gyermekklinika sebészete. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Nyomdában a fiatal szegedi írók antológiája. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Ma: háromnapos kémiai tudományos ülésszak kezdődik. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Madácsy László: Irodalomtörténeti dokumentumok kerültek Szegedre. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Papp Lajos and Szőkefalvi-Nagy Béla and Kalmár László and Rédei László: A Bolyai Intézet és a nagyvilág. Délmagyarország. p. 6. (1958)

Greguss Pál: Többszázmillió éves növények világában : egy szegedi felfedezés megcáfolja az eddigi növénytani fejlődéselméletet. Délmagyarország. p. 5. (1958)

A Magyar Nyelvtudományi Társaság szegedi csoportja [...] felolvasó ülést tart... : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 6. (1958)

Simon István: Az "abszolút irodalom" csúfos veresége a szegedi egyetemista írók fórumán. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Fogazat és táplálkozás : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 6. (1958)

Tóth Béla: Téli séta a Füvészkertben. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Vizsgák a szegedi egyetemeken : [Röv. hír.]. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Búza-emlékkönyvet jelentet meg a Tudományegyetem : a tudományos akták sorozatában. Délmagyarország. p. 4. (1958)

A szegedi tudomány "idegenforgalmáról" : 30 szegedi kutató külföldi tanulmányútton. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Doktoravatás a Szegedi Tudományegyetemen. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Meghalt Lerner Károly a Szegedi Pedagógiai Főiskola igazgatója. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Faludi Béla: A rádióban lép fel a Pedagógiai Főiskola énekkara. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Mező Imréről nevezték el a TTK KISZ-szervezetét. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Antalffy György and Martonyi János: Új doktorokat avattak tegnap délben a Tudományegyetemen. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Szabó Zoltán: Hamarosan elkészül a Tudományegyetem izotóplaboratóriuma. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Kádár János elvtárs tegnap Szegedre látogatott : munkásokkal és értelmiségiekkel folytatott baráti eszmecserét. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Liebmann Béla: Kádár János elvtárs Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Négymillió hatszázezer forint házépítési kölcsönt folyósítottak 1957-ben Szegeden : az új háztulajdonosok legtöbbje munkás. Délmagyarország. p. 1. (1958)

A szegedi tűzálló ponyvák is felsorakoztak a nemzetközi piacokon : lépésben az idővel és a versenytársakkal : szőnyegek, bútorszövetek tűzmentesítési kísérleteit kezdik meg az Újszegedi Kenderszövőgyárban. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Az ország legkorszerűbb szövetkezeti mintakertészetét létesítik Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Csongor Győző and Fógel Ede and Pávó Elemér: A szegedi pléhgarasokról. Délmagyarország. p. 6. (1958)

Borvendég Béla and Schőner Ervin and Hofer Miklós: Elbírálták a Beloiannisz-tér környékének rendezésére benyújtott terveket. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Az első negyedévben tizenegyezer seprű Szegedről Svájcba. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Hétfőtől új, korszerű szalag dolgozik a Szegedi Ruhagyárban. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Hétfőn megkezdte munkáját a Szegedi Ruhagyárban az ország leghosszabb konfekcióipari szalagja. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Széles visszhangra talált a ságváritelepi munkás családiház építési akció : a legtöbb szegedi üzem segít dolgozóinak a lakásproblémák megoldásában : a Szegedi Kenderfonógyár példamutatása : pedagógusok, alkalmazottak is jelentkeztek. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Elkészültek a ságváritelepi munkás családi házak tervei : újabb üzemek vesznek részt az akcióban, a jelentkezők most választják ki a számukra megfelelő tervet. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Az I. kerületi tanács a bel- és árvízveszély megelőzéséért. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Csepi József: Czirok Imre bácsi, a Felszabadulás Tsz tagja, nyugdíjat kap. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Új üzemrészekkel bővült a Szegedi Melléktermék és Hulladékfeldolgozó : 1958-ban megemelik a munkáslétszámot is. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Tombácz Imre and Biczó György: Megválasztották a városi tanács végrehajtó bizottságának új elnökét. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Az idén "apró-bútorokat" is készít a Szegedi Bútorgyár : hét modellt most mutatnak be a kereskedelemnek. Délmagyarország. p. 1. (1958)

A jövő hét elején adják át rendeltetésének a szegedi "csirkegyárat". Délmagyarország. p. 1. (1958)

Átadták rendeltetésének a szegedi "csirkegyárat". Délmagyarország. p. 3. (1958)

Lődi Ferenc and Doleschall Frigyes: Szeged időszerű egészségügyi kérdéseiről : nyilatkozott a Délmagyarország munkatársának dr. Doleschall Frigyes egészségügyi miniszter. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Újabb 300 csökkent munkaképességű dolgozónak nyílik munkaalkalom idén a Fonalmentőben : idén fejezik be az egymilliós építkezést : ismét nyolc mechanikai szövőgép : hamarosan indul az új konfekciórészleg : tekintélyes nyereségrészesedést várnak. Délmagyarország. p. 1. (1958)

A rekonstrukció folyamán új üzemegységet adtak át a Szegedi Kenderfonóban. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Szegedi kabátokat is visznek a brüsszeli világkiállításra : nagy sikert arattak a Szegedi Szőrme- és Bőrruhakészítő Vállalat készítményei az export-modellek budapesti divatbemutatóján. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Helmer, Rudolf and Zwiers, Helmut: Az NDK nagykövete tegnap ismét találkozott Csongrád megye és Szeged vezetőivel : látogatás egy termelőszövetkezetben. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Ebben az évben megkétszereződik a Kenderfonógyár exportja : ismét jelentkeznek a régi vevők : előkelő hely a kapitalista piacon. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Jáky Gyula: A dolgozó tömegek művészi fényképezését segíti elő a szombaton megalakult Szegedi Foto Klub. Délmagyarország. p. 6. (1958)

A második kerületben jelentős összegeket fordítanak utcarendezésekre, kútfúrásra, az óvodák, iskolák fejlesztésére : a várospolitikai terv egy részét és a kerület népművelési problémáit vitatta meg a II. kerületi tanács. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Sigrai Gábor and Tátrai Vilmos: A világhírű Tátrai vonósnégyes hangversenye művészi élményt nyújtott Szegeden is. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Jelentősen javul Szeged teheráru és távolsági busz forgalma : új járatok : februártól: tehertaxi : bővített taxipark az idegenforgalmi főszezon idején. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Egészséges lelkű, boldog ijfúságért : az Ideggyógyászati és Lélektani Gyermekgondozó Intézet munkájáról. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Borvendég Béla: Milyen lesz az Oskola utca és környéke? : a Szegedi Tervezőiroda mérnöke nyerte a pályázat megosztott első díját : a pályaműveket kiállítják Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Nem fejbólintójánosok gyülekezete a Szegedi Konzervgyár üzemi tanácsa : az első ülés tapasztalata. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Tíz éves az állami tervezés : a Szegedi Tervező Iroda jelentős eredményeket ért el az elmúlt években. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Két szegedi nagyüzem jubilál ebben az esztendőben : hetven éves az Újszegedi Kender-Lenszövő : hetvenöt éves a Kenderfonógyár. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Munkaközösség alakult a Szegedi Kenderfonó jubileumának előkészítésére : az Újszegedi Kenderben is készülődnek a nagy évfordulóra. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Mison Nándor: Férfidivat-szaküzlet, kézimunkaüzlet, paprikabolt : a városi tanács kereskedelmi osztályának vezetője a kereskedelmi hálózat fejlesztéséről. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Újabb "uborka-vonal" építését kezdték meg a Szegedi Konzervgyárban. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Új épületekkel, gépekkel készül a szezonra a Szegedi Konzervgyár. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Lődi Ferenc and Építők Művelődési Otthona : Egy megújhodott szegedi művelődési otthonban. Délmagyarország. p. 6. (1958)

Erőteljesen fejlődött tavaly az ipari termelés Szegeden : a statisztika tanúsága szerint. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Tizennyolc tonna könyvet állít elő a Szegedi Nyomdavállalat a következő negyedévben : szépirodalmi, tudományos munkák készülnek ízléses kiállításban. Délmagyarország. p. 1. (1958)

A szegedi piacok forgalma jelentősen növekedett. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Mison Gusztáv: Adottságainkat a lehető legjobban kihasználjuk : Újszeged tovább fejlődik, a József Attila telepen orvosi rendelő épül, neonvilágítás a Kárász utcában : az I. kerületi tanács évi terveiről nyilatkozott Mison Gusztáv, a végrehajtó bizottság elnöke. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Tíz év eredménye: huszonnyolc tag mellé kétszáz sorakozott : a közös munka 2 milliós vagyont hozott a Vas- és Fémipari Szövetkezetben. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Oláh Ferenc and Nagy László: Jelentősen fejlődnek fontos közegészségügyi intézményeink : kivül-belül tatarozzák az I. sz. kórházat, központi fűtés a Tüdőgondozóban. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Öt alsóvárosi malom munkáját pótolja a Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat két korszerű új gépe : holnap tartják a műszaki próbát az új őrlési eljárással dolgozó gépeken. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Csúry Mihály: Szeretnénk ismételten bebizonyítani, hogy a kerületi tanácsok életképesek : az építési és közlekedési bizottság dönt, melyik utcák javítására kerül sor : aszfaltjárda a Csongrádi sugárút egyik oldalán : magasnyomású lesz a vízvezeték Felsővároson : gazdakört alakítanak : a II. kerületi tanács terveiről. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Simon István and Tábith Jenő and Benedek László and Tasnádi Józsefné and Jancsó Miklós: A capsaicin nyomában : egy szenzáció margójára : I. Délmagyarország. p. 7. (1958)

Simon István: A capsaicin nyomában : új szegedi specialitás : II. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Vereska András: A harmadik kerületi tanács igyekszik megoldani a lakosság problémáit : rendbehozzák a Teréz és Bakay Nándor utcák kövezetét : nagyobb égőkkel javítják a közvilágítást : törpe vízmű a Moszkvai körúton : megkezdik a holttiszai vízátemelőtelep építését : Vereska András v.b. elnök nyilatkozata. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Kupke, Paul: Hétfőn Szegeden szakszervezeti gyűlésen vesz részt Kupke elvtárs, az NDK kereskedelmi dolgozóinak küldötte. Délmagyarország. p. 1. (1958)

A kereskedelemnek nemcsak gazdasági, hanem politikai feladatai is vannak : Szegeden járt német szakszervezeti vezető elismerő nyilatkozata a város kereskedelmi életéről. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Igen korszerű település alakul ki Ságváritelepen : a városi tanács végrehajtó bizottsága megtárgyalta a munkás családiház-építési akció előkészületeit : idegen nyelvű könyvtár létesül : átköltözik a Marx téri TÜZÉP-telep. Délmagyarország. 1, 5. (1958)

Stampai János: Számos megfontolandó javaslat a ságváritelepi építkezések lebonyolítására : ankéton beszélték meg a munkás családiház-akció egyes kérdéseit. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Városunk munkásmozgalmának kiemelkedő egyéniségeiről utcákat neveznek el Ságváritelepen. Délmagyarország. p. 1. (1958)

A fővárosi tanács segítsége Szegednek : hat villamos ikerkocsit, öt pótkocsit és hat autóbuszt kap a város ez évben. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Dénes János: Mit rejt a szegedi levéltár irattengere. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Szép eredményre vezetett az öt szegedi üzem versenye : az idei első fél évre ismét kezdeményezték a nagyüzemek közötti versenyt. Délmagyarország. p. 5. (1958)

A DÁV igyekszik kielégíteni a lakosság igényeit : ez évben több áram jut a háztartásoknak : új transzformátor-állomás a Lengyel utca környékén : hét termelőszövetkezetet villamosítottak. Délmagyarország. p. 1. (1958)

A nyugdíjasok érdekében : nagy munkát végzett az elmúlt évben az SZTK szegedi alközpontja. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Félegyházi Ferenc: A harmadik kerületi tanács a célszerű városfejlesztésért : külön ipari és mezőgazdasági munkásoknak kertészetre alkalmas települési övezeteket kell létrehozni a kerületben. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Kliséüzemmel bővül a Szegedi Nyomda : márciusban kezdi meg működését az új üzemrész. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Zakar János and Selep László: Dolgozik már a Szegedi Nyomda Vállalat klisékészítő üzeme : itt vannak az első szegedi újságklisék. Délmagyarország. p. 8. (1958)

Zimmering, Max and Liebscher, Rudolf: Drezda szélesíti kapcsolatait Szegeddel : a Dresden-Reich Gázművek, egy textilüzem, a Műszaki Főiskola, egészségügyi intézmények, Max Zimmering író a barátság elmélyítésért. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Tízezer melegágyi ablakkeretet készíttetett a Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat : a paprikatermelők segítésére. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Juhász Gyula and Ilia Mihály: Ünnepélyesen felavatták a tápéi Juhász Gyula Művelődési Otthont. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Markovits Tibor: Az emberek között és értük : az újszegedi Ládagyár kommunistáinak tevékenysége. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Tóth Béla: Tündérrózsás tó partján - Szegedtől két kilométernyire : ismertető kalauz jelent meg a 35 éves Egyetemi Füvészkertről. Délmagyarország. p. 6. (1958)

Nagy Pál: A szalámigyári "fészekrakók" - és segítőik. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Élénk tevékenységet folytatnak az újonnan alakult kerületi nőtanácsok : az országos nőkonferencia után. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Bővül a Szegedi Cipőgyár listája és exportja : idén több gyermekcipő készül. Délmagyarország. p. 3. (1958)

A szegedi üzemekben megkezdték a javaslatok összeállítását a hároméves tervhez : a Szegedi Kendergyár javaslatai. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Áprilistól gyártanak pozdorja lemezeket a Délrort újszegedi és vajhéti telepén : jelentős importkiadásokat takarítunk meg vele. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Egyesület alakult a népszerű "Sárga" fejlesztésére : a "Tömörkény István Üdültető Társulat" társadalmi munkával fejleszti a tiszaparti üdülőtelepet. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Németh Ferenc: Étterem, kisvendéglő, italbolt : néhány gondolat a szegedi vendéglátóipar problémáiról, a szombat-vasárnapi túlzsúfoltság enyhítéséről. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Drajkó János: Szegeden is megkezdődött a vita a Szakszervezetek alapszabálytervezetéről : elsőként az SZMT tűzte napirendre a témát. Délmagyarország. p. 7. (1958)

Negyvenhét új tagot vettek fel a szegedi termelőszövetkezetekbe : a Felszabadulás Tsz-be 24 személy lépett be. Délmagyarország. p. 7. (1958)

Elkészültek a tervek a társadalmi munka hasznosítására az új bérházak építésénél : a lakók évi szabadságuk alatt és szabadidejükben dolgozhatnak : a városi tanács végrehajtó bizottságának fontos döntései. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Juhász József: 708 mázsa halat fogtak a Kossuth Halászati Szövetkezet tagjai a múlt évben : kétmillió forint tiszta nyereség. Délmagyarország. p. 4. (1958)

A szegedi paprika fajtisztaságának megőrzéséért : csípős és csípmentes paprikatermelési körzeteket alakítanak ki. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Liebmann Béla: "Üzemben" a ságváritelepi orvosi rendelő. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Reuss Pál: Szovjet pedagógusküldöttség látogatása Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Délmagyarország egyik legnagyobb "zöldséggyára" lesz az algyői tangazdaság. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Új módszer a szakmai továbbképzésre : univerzális képességű betanított munkásokat akarnak nevelni a Szegedi Ruhagyárban. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Szegeden vezényel Luigi Toffolo. Délmagyarország. p. 7. (1958)

Szatmári Géza and Papp Júlia and Toffolo, Luigi and Szabó Miklós: Kiemelkedő művészi sikert aratott a Pillangókisasszony Toffolo karmester pálcája alatt. Délmagyarország. p. 6. (1958)

Összeállították a nemzetközi nőnappal kapcsolatos szegedi programot. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Szeged gazdasági, szociális és kulturális helyzete 1957-ben : a Központi Statisztikai Hivatal Szeged Városi Igazgatóságának jelentéséből. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Nagy István: Gazdag és termékeny műsort nyújtott a szegedi ifjúsági hangversenysorozat első része. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Közel ötmillió forint értékű munkát végez a Szegedi Tatarozó Vállalat az Ingatlankezelő részére : a tanács jelentős összeget fordít a romházak felújítására ez évben is. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Nagygyörgy Imre: Öt szegedi nagyüzemben januárban 850 ezer forint megtakarítást eredményezett az újító mozgalom : versenyben a textiles gyárak újítói. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Jóváhagyta a múlt évi költségvetési zárszámadást a III. kerületi tanács : a tanácstagok kikérik a lakosság véleményét a közösségfejlesztési járulék mértékével kapcsolatban. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Megalakult a TTIT szegedi elnöksége. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Növelik a szarvasmarhaállományt, több műtrágyát használnak fel : tervmódosítás a szegedi tsz-ekben. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Új gyártmányok a Szegedi Vas- és Fémipari KTSZ-ben : borsófejtő, paradicsompürétöltő, szikvízkészítő, fafúró gépek. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Kispál Jenő: Az elmúlt év munkájáról, a jövő feladatairól tanácskozott az MSZMP szegedi ipari aktíva értekezlete. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Berkes Pál: Szeged egészségügyi ellátottsága tovább javult : a városi tanács végrehajtó bizottsága megtárgyalta a lehetőségeket a még meglévő hiányosságok pótlására : folynak az előkészületek a következő évi lakás építkezésekre. Délmagyarország. p. 5. (1958)

A városi tanács megválasztotta a Népi Ellenőrző Bizottságot : a mezőgazdaság aktuális kérdéseit is megvitatták tegnap a tanácsülésen. Délmagyarország. p. 3. (1958)

A KISZ Szeged városi értekezlete elé. Délmagyarország. p. 3. (1958)

A szegedi kiszisták eredményeiről, feladatairól tanácskozott a Szeged városi első KISZ-értekezlet : "együtt az ifjúság tömegeivel a szocialista Magyarországért!". Délmagyarország. p. 3. (1958)

Felújító részleget létesített az Ingatlankezelő Vállalat : már ma megkezdi működését. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Szeged jobb vízellátásáról : márciusban hozzákezdenek a magasnyomású vízhez szükséges munkákhoz a Felsővároson : kicserélik a Hullám utcai avult csőhálózatot. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Nagygyűlésen választják újjá a népfront szegedi bizottságát. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Bihari László: A népfrontmozgalomnak hatalmas erővé kell válnia : nagygyűlésen választották újjá a Hazafias Népfront Szeged városi bizottságát és elnökségét. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Újjáválasztották a III. kerületi népfrontbizottságot. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Nagy erővel folynak a ságváritelepi családiház-akció szervezési munkái : újabb 20 jelentkező : kisorsolták a telkeket : március 20-ig kimérik a házhelyeket : Debrecen, Székesfehérvár is érdeklődik. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Jelentősen fejlődik az alsóvárosi MÁV művelődési otthon munkája : ez évben új szabadtéri színpadot létesítenek. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Tóth András: Kinevezték a szegedi Testnevelési és Sportbizottság elnökségét. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Tóth András: Ünnepélyesen megalakult a szegedi Testnevelési és Sport Tanács. Délmagyarország. p. 6. (1958)

Perbíró József and Kovács József and Királyházi Sándor: Ítélet az ellenforradalom szegedi vezetői ügyében. Délmagyarország. p. 3. (1958)

A termelés mellett a dolgozók lakásproblémáival is törődik az üzemi tanács a Textilművekben. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Móricz Zsigmond: Ünnepélyesen felavatták a Móricz Zsigmondról elnevezett Mihálytelki művelődési otthont. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Hét szegedi nyertesnek adták át a moszkvai rádió ajándékait : a város kulturális életével ismerkedtek az ez alkalomból Szegedre látogatott szovjet vendégeink. Délmagyarország. p. 3. (1958)

A szegedi termelőszövetkezetek és az egyéni gazdák felkészültek a tavaszi munkákra : jelentős határozatokat fogadott el a városi tanács végrehajtó bizottsága. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Már az első fél évben kétszer annyi cipőt készítenek exportra a Szegedi Cipőgyárban, mint tavaly. Délmagyarország. p. 3. (1958)

A szegedi szakszervezeti nagygyűlés résztvevőinek nyílt levele a város dolgozóihoz. Délmagyarország. p. 3. (1958)

A szegedi háziiparnak is híre megy a világban : számok a Háziipari Szövetkezet múlt évi eredményeiből. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Hatvanéves a Radnóti Gimnázium. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Milyen "törvényeket" hozott és hoz a jövőben Szeged "parlamentje"? : jelentős tanácsi rendeletek készülnek a házirendről, a gyomirtásról és az állattartásról. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Nyári Mihály: Igen nagy bizalom nyilvánul meg a népi ellenőrzés munkája iránt : Nyári Mihály, a szegedi népi ellenőrzési bizottság elnöke nyilatkozik a bizottság tevékenységének megkezdésekor. Délmagyarország. p. 1. (1958)

A szegedi kisipari termelőszövetkezetek kulturális életéről. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Ünnepélyes gyűlésen választották meg az I. kerületi népfrontbizottságot. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Az I. kerületi tanács és a lakosság közös akciót kezdeményezett a József Attila-telepi művelődési ház építésére : "a város peremén". Délmagyarország. p. 3. (1958)

A szegedi üzemek közül elsőnek a Textilművekben osztották ki a nyereségrészesedést. Délmagyarország. p. 3. (1958)

A vidék egyik legkorszerűbb húsipari üzemévé fejlődik a szegedi Vágóhíd : november végére új kazánházat építenek fel. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Zina Miklós: A II. kerületi tavaszi mezőgazdasági munkáról és a művelődési helyzetről tárgyalt a kerületi tanács a tegnapi ülésén. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Kikeltek az első csibék a szegedi "csibegyárban" : már a négy hét múlva kelők is "elkeltek". Délmagyarország. p. 1. (1958)

Balassa Miklós: Egyre szélesedik a dolgozók egészségügyi ellátása a Kenderfonógyárban : iszapfürdő, inhalatórium, orvosi kozmetika. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Mison Nándor: Megfelelő és bővülő választék, helyes készletgazdálkodás, kulturált kiszolgálás : a kereskedelem fejlesztésének időszerű problémáit vitatták meg Szeged kereskedelmi vezetői. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Több televíziós vevőkészülék működik rövidesen Szegeden : felszerelték az Állami Áruház készülékének antennáját. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Szépen fejlődő termelőszövetkezet Alsóvároson. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Június elején üzembe helyezik a szegedi földgáz lefejtő állomást : jelentősen javul a város gázellátása. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Moldovan, Vasile and Marton József: Román élelmiszeripari szakember látogatása a Szegedi Szalámigyárban. Délmagyarország. p. 7. (1958)

Egy csillogó szegedi szövetkezetben. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Biczó György: Több fontos bejelentés a városi tanács végrehajtó bizottságának ülésén : a kormány anyagilag is támogatja a szabadtéri játékokat : 1959 nyarán rendezik meg az első előadást : az előkészületek fokozatosan folynak : újabb bérházak épülnek a Marx tér és Párizsi krt. sarkán. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Miért éri évente 250 ezer forint veszteség a Haladás Termelőszövetkezetet? Délmagyarország. p. 5. (1958)

Kiosztották a nyereségrészesedést a Fémfeldolgozó Vállalatnál és a Gyufagyárban is. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Statisztikai évkönyv jelent meg Szeged városról. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Kossa István: URH összeköttetés létesül Szeged és Belgrád között : a magyar-jugoszláv postaügyi egyezmény értelmében. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Sigrai Gábor: Nagy sikert hozott a Szegedi Nemzeti Színház budapesti vendégjátéka. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Zsótér János and Palotás Péter and Hegyesi Imre and Dongó Pál: Három falu közös harca a pusztító belvizek ellen : az ország legnagyobb vízgazdálkodási társulata alakult meg Szőregen. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Nagy Pál: Rövid, de eredményes múltra tekintenek vissza a szegedi üzemi tanácsok. Délmagyarország. p. 3. (1958)

A Magyar Vöröskereszt nemcsak egészségügyi, hanem demokratikus tömegszervezet is : vöröskereszt-nagygyűlést tartottak Szegeden. Délmagyarország. p. 5. (1958)

ifj. Komócsin Mihály: A kulturális élet területén dolgozó kommunisták és a szocializmushoz hű pártonkívüliek derekas munkát végeztek az ellenforradalom óta : Csongrád megye kulturális életének eddigi eredményeit és a további feladatokat tárgyalta meg a megyei pártbizottság. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Az I. kerületi tanács tizenöt százalékban állapította meg a községfejlesztési hozzájárulást : jelentős határozatok a legutóbbi tanácsülésen. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Egész éves munkaversenybe kezdtek a szegedi termelőszövetkezetek : szabadságunk születésnapjának tiszteletére. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Hudi Antal: Népfront akcióbizottság alakul a szegedi szabadtéri játékok előkészítésére : a Hazafias Népfront szegedi elnökségének üléséről. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Huszonkét egészségügyi állomás már működik Szegeden : az új állomások helye. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Meghalt Kerekes Mihály elvtárs, a munkásmozgalom régi szegedi harcosa. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Találkozás francia és osztrák fiatalokkal : kedves vendégekkel folytattak tapasztalatcserét a szegedi kiszesek vezetői. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Villamos távvezetéket építenek Szeged-Szabadka között : magyar jugoszláv szakemberek tanácskoztak Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Csepi József: Tizenhatmillió forint állami hitelből épül fel a baktói zöldségkombinát. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Farkas Ernő: Baghy Gyula, a világszerte ismert eszperantó író : Szegedről indult el. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Iskolaügyeket tárgyalt az I. kerületi tanács végrehajtó bizottsága : tovább javítják az iskolák fűtését, segítenek a tantermi gondokon. Délmagyarország. p. 6. (1958)

Negyven éves a szegedi munkásszínjátszás. Délmagyarország. p. 7. (1958)

Megalakult a TTIT szegedi elnöksége. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Teremtsük meg a szegedi zenebarátok kórusát! Délmagyarország. p. 3. (1958)

A tiszta Szegedért : a II. kerület tanácstagjai és aktivistái lelkes munkával vesznek részt a tisztasági hónapban. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Biczó György: Javult az áruellátás Szegeden : állapította meg a tanács v.b. legutóbbi ülésén : jobb és gyorsabb elosztás szükséges az idény- és divatcikkekből is. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Sok hasznos tanáccsal látták el a Falemezgyár vezetőit és munkásait a szovjet vendégek. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Káprázatos és gazdag műsorral ajándékozták meg a szegedi közönséget a leningrádi balettművészek. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Árkos Judit: Felejthetetlen szegedi találkozás a leningrádi balettművészekkel. Délmagyarország. p. 6. (1958)

Szalma Gézáné: Néhány szó a minőségi munkáról a Szegedi Ruhagyárban : sok apró hibából sok kár keletkezik. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Hétfőn megkezdték a pozdorjalemez gyártását a Délrost újszegedi üzemében. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Holnap nyílik meg az első gyorskiszolgáló bolt Szegeden : a Kárász utca és a Kölcsey utca sarkán lesz az új áruda. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Buza László and Jáky Gyula: Gazdag eredmények után újabb szép célkitűzések a Hazafias Népfront munkaprogramjában : a Népek Barátságának Hónapja : a forradalmi hagyományok felkutatásáért : virágos Szeged : látogatás szövetkezetekben. Délmagyarország. 1, 3. (1958)

A magánkisipar helyzetét és problémáit tárgyalta meg a városi tanács végrehajtó bizottsága : a készülő tanácsi rendelet megszigorítja a jószágtartást a város sűrűn lakott részein. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Készül az I. kerület községfejlesztési költségvetése : utcák javítása, piactér rendezése, utcai neonvilágítás, új közkifolyók, iskolák felújítása a javaslatok között. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Pálmai Lajos: Százéves a szegedi közúti közlekedés. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Pálmai Lajos: Évente 27 millió ember utazik a szegedi villamoson : ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a szegedi közúti közlekedés centenáriumáról. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Liebmann Béla and Bán Sándor and Bánfalvi József and Biczó György and Für István: Hatvanéves jubileumát ünnepelte a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium : az iskola több pedagógusa kapott kitüntetést, jutalmat. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Mu, Kung and Jung, Szun: Kínai írók Szegeden. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Lődi Ferenc and Liebmann Béla and Szun Jung and Kung Mu: Két nap a magyar költészet kínai barátaival. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Martini Jenő and Kutiván Rezső: A szegedi beruházásokról : a Beruházási Bank Csongrád megyei fiókja vezetőinek nyilatkozatai : másfélszeresésre emelkedett a beruházási keret : iskola- és klinikabővítések, lakásépítések : szigorú gazdaságossági intézkedések : vállalati önállóság. Délmagyarország. p. 3. (1958)

A lakosságot érintő fontos kérdésekről tárgyaltak az I. kerületi lakóbizottságok elnökei : sürgették a társadalmi tulajdon fokozottabb védelmét is. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Krémeket, kenőcsöket, szirupokat, gyógynövény kivonatokat gyárt országos szükségletre is a Gyógyszertár Központ szegedi laboratóriuma. Délmagyarország. p. 7. (1958)

Egymillió forintot kap Szeged a villamosközlekedés céljaira : gyorsabb lesz a közeledés Petőfitelep-Vágóhíd közötti vonalon. Délmagyarország. p. 7. (1958)

Dénes János and Kalmár László: Már működik Szegeden a "gondolkodó" gép : elkészült az első magyar logikai gép. Délmagyarország. p. 7. (1958)

Vidéki városokban vendégszerepel a szegedi operatársulat : májusban 30 előadást tart Csongrád megyében a Szegedi Nemzeti Színház. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Tizennégy millió forint nyereségrészesedés Szeged üzemeiben. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Emelkedett Szegeden az ipar termelése : az elmúlt évek hasonló időszakához mérten : a tavalyi utolsó negyednél kevesebb az ipari termelés az idei első negyedben és megnövekedtek a munkabérek. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Korszerű lakóháztömb a Marx tér és a Párizsi körút sarkán. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Ma Szegedre érkezik a Bolgár Hazafias Arcvonal küldöttsége. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Liebmann Béla: Baráti tapasztalatcserét folytatott Szegeden a Bolgár Hazafias Arcvonal küldöttsége. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Martonyi János and Nagy Miklós: Háromszáz új lakás Szegeden irodákból és egyéb, átalakított helyiségekből : a városi tanács végrehajtó bizottságának üléséről. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Liebmann Béla and Gáspár Sándor and Balastik, Rostislav: Sok ezer szegedi dolgozó békenagygyűléssel avatta fel a lidicei rózsakertet : megkezdődtek Szegeden a népek barátsága hónapjának ünnepségei. Délmagyarország. 1,3. (1958)

Szilasy István: Szeged ifjúmunkás-mozgalma történetének feldolgozását tervezik a jogász kiszesek : eredményes tevékenység az első szegedi egyetemi KISZ-szervezetnél. Délmagyarország. (1958)

A Szegedi Textilművek üzemi tanácsa elősegíti az üzem eredményeit. Délmagyarország. p. 3. (1958)

A III. kerület tanácsa jóváhagyta a végrehajtó bizottság 1958. évi városfejlesztési tervjavaslatát : az idei községfejlesztési hozzájárulást 15 százalékban állapították meg. Délmagyarország. p. 1. (1958)

A lakosság támogatására is szükség van a szabadtéri játékok felújításához : a Hazafias Népfrontnál bizottság alakult e jelentős kulturális ügy támogatására. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Egyre növekvő társadalmi összefogással szép művelődési ház és orvosi rendelő létesül József Attila-telepen. Délmagyarország. p. 3. (1958)

A hét végére befejeződnek a csőfektetési munkák Szeged-Újszeged között : a Diófa és Borostyán utca találkozásánál fúrnak új kutat Újszegeden. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Szabados Istvánné: Új kutat fúrnak az idén Újszegeden : az I. kerületi tanács határozatai. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Lődi Ferenc and Domaházi Antal: Szeged jobb vízellátásáról tárgyalnak ma Budapesten a tanács vezetői : Újszegedről vezetnek át vizet : három új anyakutat fúrnak augusztusig : a lakosság fokozott takarékossága jelenleg elengedhetetlen. Délmagyarország. 1,5. (1958)

A felső szervek segítsége Szeged vízellátásának megjavítására : biztosították a pénzügyi fedezetet a víz átvezetésére Újszegedről. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Eperjesi Júlia and Bárdos Miklós: Több fontos intézkedés a vízellátás megjavítására : a városi tanács végrehajtó bizottsága a munkaerőgazdálkodás kérdéseit és Szeged vízügyi problémáit vitatta meg. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Tizenhat új Ikarusz-buszt kap a Szegedi Autóközlekedési Igazgatóság. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Siflis József: Új épületszárnnyal bővült a petőfitelepi I. sz. iskola. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Korszerű gépkocsiszervízt épít a Szegedi Autójavító Vállalat. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Hatvan vagonnal növelik a Szegedi Szalámigyár évi termelését : nyolc és félmillió forintos beruházásból. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Fedoseev Pëtr Nikolaevič and Tadžibaeva, Zoâ: Szeretettel köszöntjük szovjet vendégeinket. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Fedoseev Pëtr Nikolaevič and Tadžibaeva, Zoâ: Szeretetteljes fogadtatásban részesültek Szegeden a szovjet-magyar barátság követei : Fedoszejev akadémikus és Tadzsibajeva művésznő látogatásáról. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Szocializmus és humanizmus : P. Ny. Fedoszejev Szegeden tartott előadásából. Délmagyarország. p. 3. (1958)

"Az őszinte barátság állandó terebélyesedését látom" : beszélgetés Fedorszejev akadémikussal. Délmagyarország. p. 2. (1958)

Ábrahám Ambrus: Hétfőn kezdődik Szegeden a II. Biológiai Vándorgyűlés. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Új gépek beállításával 50 százalékkal több árut készítenek exportra a Szegedi Ecsetgyár dolgozói. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Június elsején megkezdődik a társadalmi munka a szegedi bérházépítkezéseken : 147 leendő lakástulajdonos segítőkészsége újabb három lakásra való összeget biztosít. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Tovább korszerűsödik a szegedi Paprikafeldolgozó. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Tegnap Szegedre érkezett a zágrábi népi együttes : ma nagyszabású műsort ad a Nemzeti Színházban. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Ábrahám Ambrus and Lacsári Mihályné and Koltay-Kastner Jenő: Megválasztották Szeged békekongresszusi küldötteit : tanácskozott a népes városi békekonferencia. Délmagyarország. 1,3. (1958)

Szegedi békeharcosokat tüntetett ki az Elnöki Tanács. Délmagyarország. p. 2. (1958)

Akšjonov, A. N.: A Komszomol-küldöttség látogatása Szegeden : szívélyes találkozások : közvetlen baráti beszélgetések. Délmagyarország. 1,5. (1958)

Több szegedi utca kövezetét újítja fel az Aszfaltépítő vállalat : jövőre befejezik a Bal-, Közép- és a Fő fasor útburkolását. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Fulger, Cornel: Szegedre látogatott a craiovai pártdelegáció : közvetlen hangulatú eszmecserék : találkozás a munkásokkal : látogatás az egyetemen. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Fulger, Cornel: Elutazott megyénkből a román pártdelegáció. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Újjászületik az egykor halálraítélt Szegedi Ládagyár. Délmagyarország. 1,3. (1958)

Lődi Ferenc: A dorozsmai cigánysoron. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Szélesvásznú mozit kap Szeged : rövidesen megkezdődnek a Szabadság Filmszínház átalakítási munkálatai. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Csepi József: Havonta 300 ezer tégla terven felül a Szőregi Téglagyárban : a munkások nemes vetélkedésének eredménye. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Csepi József: Szovjet gép ülteti a paprikát a baktói Felszabadulás Tsz földjén. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Gémesi Imre and Várnagy Lajos: Holnap kezdődnek a szegedi munkás színjátszás ünnepi hetei : Dihovicsnij Nászutazás című zenés vígjátéka lesz a "nyitány". Délmagyarország. p. 1. (1958)

Két hangulatos est a szegedi munkás színjátszó seregszemlén. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Ismét fellendülőben a szegedi munkásszínjátszás : konferenciával zárult a színjátszó seregszemle. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Teljes heti művészi programmal ünnepli Szeged a Dankó-centenáriumot : megnyílik az első Dankó-kiállítás : daljáték bemutatója a nagy nótaköltőről : Dankó eddig ismeretlen zenekari műveinek bemutatása. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Megkezdődött a szegedi Dankó-hét programja : ma: Dankó-kiállítás megnyitása és emléktábla leleplezés. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Húsipari kombináttá alakul a Szegedi Szalámigyár. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Szegedi Szalámigyár az új húsipari kombinát neve. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Csongrád megye ifjúságának nagyseregszemléje lesz Szegeden a vasárnapi béketalálkozó : Komszomol-küldöttség érkezik a találkozóra Ogyesszából : ünnepi nagygyűlés, karneváli felvonulás, színes műsorok. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Szombaton megkezdődtek az ifjúsági béketalálkozó ünnepségei : megnyílt a fiatalok foto- és kézmunkakiállítása az Ifjúsági Házban. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Szeged kétmillió forintot kapott ár- és belvízrendezésre : vízátemelőmű épül a Holt-Marosnál és az új Székelysoron. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Garamszegi József and Tápai Antal: Félszázados jubileumára készül a szegedi Általános Munkás Dalegylet : tizennégy kórus részvételével rendeznek díszhangversenyt. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Simon István: "A mi dalunk győzelmi dal". Délmagyarország. p. 5. (1958)

Hét és fél millió forintos beruházásból tíz nap múlva megkezdik a szegedi szemklinika bővítését. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Szép eredményeket ért el a "Virágos Szegedért" mozgalom : a kedvezőtlen időjárás ellenére is : széleskörű megbeszélést tartottak a Hazafias Népfrontnál a városszépítési akció sikeres továbbfolytatására. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Gépipari Tudományos Egyesület alakul Szegeden. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Gál Ödön: Megalakult a Gépipari Tudományos Egyesület szegedi csoportja. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Szeged ez évi beruházása 34 millió forint - ebből közel 22 milliót új lakások építésére költenek : az 1957 évi zárszámadást és az 1958-as költségvetést vitatta meg a városi tanács tegnapi ülésén. Délmagyarország. 1,5. (1958)

Dankó Pista and Liebmann Béla: Dankó Pista utca. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Folynak a jelentkezések a dolgozók gimnáziumába. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Sigrai Gábor: A lakosság igényeinek és a város lehetőségeinek figyelembevételével alakítják ki Szeged városképét : új hidak, lakónegyedek, korszerű közlekedés a távlati tervben. Délmagyarország. 1,7. (1958)

Berkes Pál and Hódi Ferenc: Szegeden egyre bővül a beteggondozó hálózat : a városi tanács végrehajtó bizottsága a gyógyító-megelőző betegellátás helyzetét, a gyámügyi munkát és a tűzrendészet feladatait vitatta meg. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Huszonegymillió forinton felüli megtakarítás 1958-ban Szeged üzemeiben : elkészültek a vállalati takarékossági tervek. Délmagyarország. 1,3. (1958)

Üzemi tanácsaink Szegeden is kiállták az első próbát. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Megkezdték az újszegedi Haladás Tsz korszerű üvegházainak építését : nyolcmillió forintos beruházásból. Délmagyarország. 1,5. (1958)

Rövidesen elkezdődhet a Marx tér sarkán levő régi épületek bontása. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Korszerűsítik a berendezést, javítják a munkakörülményeket a Szegedi Gyufagyárban. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Sok millió forintos tatarozási munkák kezdődnek Szegeden : harminc iskolát és óvodát tataroznak, helyreállítják a várromot, felépítik a móravárosi kis vízművet. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Több fontos, az egész várost érintő egészségügyi kérdést vitatott meg a III. kerületi tanács : javítani kell a Marx-téri piac viszonyain : vasárnap is áruljanak csecsemőtejet! : tovább javul az anya- és csecsemővédelem a III. kerületben : hatalmas összegbe kerültek az államnak az eddigi védőoltások. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Ivanovics György and P. G.: Szovjet orvosküldöttség látogatott Szegedre. Délmagyarország. p. 1. (1958)

"A könyvhét a haladó irodalom győzelme legyen!" : szovjet és budapesti íróvendégek részvételével nyitották meg az ünnepi könyvhetet Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Egyhavi fizetését kapta nyereségrészesedésként a Szegedi Konzervgyár minden dolgozója : lelkes hangulatú, kibővített üzemi tanácsülésen tárgyaltak a további jelentős feladatokról. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Már készülnek az első házak a ságváritelepi új településen : a Szegedi Kenderfonó példamutatóan segíti az építkezést : az építőipari KTSZ 16 házat készít. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Koloszár Béla: Nem tessék-lássék szervezet a Szegedi Jutaárugyár üzemi tanácsa. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Szegedi kenderáruk a nagyvilágban. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Rully János: Megalakult a Vedres István artézi kút öntöző társaság a Baktói Kiskertekben : második "Újszeged" alakul a Tisza jobbpartján. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Újszegeden is megalakult az első vízgazdálkodási társulás. Délmagyarország. p. 7. (1958)

Balogh Zoltán: A baktói kiskertek gazdái öntözési társulást alakítottak : [Fotó]. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Szegedre látogattak a budapesti Vörös Csillag Traktorgyár békeharcosai : baráti eszmecserét folytattak a városi békebizottsággal. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Szatmári Géza and Faludi Béla and Eszenyi Irma and Moldován Stefánia and Tóth Lajos: A budapesti Bartók Kórus nagysikerű hangversenyt adott a Szegedi Kenderfonógyárban. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Tóth József: Készül a szegedi szélesvásznú mozi. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Új köntöst, széles vásznat kap a Szabadság Mozi. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Megnyílt Szeged szélesvásznú mozija. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Emeletet építenek a Mérey utca 18 számú házra : ez az építkezés már tapasztalatokat nyújt az emeletráépítés költségeire Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Tóth Béla: Új lakónegyed Szegeden : [Fotó]. Délmagyarország. p. 1. (1958)

A kitűzött határidőnél előbb kapunk vizet Újszegedről : üzemek, intézmények, iskolák összefogása gyorsítja az építést. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Az új vezetéken megindult a víz Újszegedről Szegedre : dicséretes a városi tanács gyors intézkedése. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Horváth Zsuzsanna: Nagy feladatot oldanak meg a III. kerületben a tanács ipari és kereskedelmi állandó bizottságának tagjai. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Kultúrműsorral, két pár papuccsal társadalmi akció kezdődött a mihálytelki bölcsőde építésére. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Ma 615 szegedi gyermek indul nyaralásra. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Markovits Tibor and Siflis József: Viszontlátásra két hét múlva : több mint 600 szegedi gyermeket vitt a vonat a Mátrába. Délmagyarország. 1,3. (1958)

Tóth Béla: Restaurálják a várat. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Horváth Lászlóné: Segítenek az új bérlők : már dolgoznak a "társadalmi" brigádok a Hajnóczy utcai bérházépítésnél. Délmagyarország. p. 3. (1958)

A szegedi dolgozók gyűléseken követelik az agresszió megszüntetését az arab népek ellen. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Mison Nándor: Önkiszolgáló cipő- és textilüzlet nyílik Szegeden : a kereskedelem új formáiról nyilatkozik Miron Nándor, a kereskedelmi osztály vezetője. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Október jelentős fordulatot hoz Szeged gázellátásában. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Liebmann Béla: Őszre 320 tanulóval több fér el a Bérkert utcai iskolában. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Két nagy általános iskolát újítanak fel őszig : 280 ezer forintot költenek a Juhász Gyula és a Dózsa György iskolára. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Borvendég Béla: Megvitatták a Dóm tér és környékének rendezési tervét. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Pesti Lajos: Jelentős fejlődés tapasztalható a textilszakszervezet munkájában : szakszervezeti bizalmiak küldöttértekezlete Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Mison Gusztáv and Csúri Mihály and Vereska András: A kerületi tanácsok jó ütemben teljesítik terveiket : a három kerületi tanács végrehajtó bizottságainak elnökei nyilatkoznak az eddigi munkáról. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Szeged egyik legnagyobb üzemévé fejlődik a kétezer munkást foglalkoztató Konzervgyár. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Már 415 ezer csibét keltettek a szegedi "csirkegyárban". Délmagyarország. p. 5. (1958)

Szeged, az export és a világhírnév. Délmagyarország. p. 3. (1958)

A DÁV szakemberei igyekeznek megoldani a Kárász utca fénycső-világítását. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Közel nyolcvanmillió forinttal gazdálkodott a városi tanács az első félévi költségvetésben : több helyes intézkedés és társadalmi munka eredményeként félmillió forint megtakarítást értek el eddig. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Liebmann Béla: Pénteken a Konzervgyárba is megérkezett a gőz a Szegedi Erőműből. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Markovits Tibor and Wagner Richárd and Horváth Imre: Jegelik a rizst a szegedi kutatók a kisérleti parcellákban. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Gárdonyi Géza nyomában Szegeden. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Ladányi Benedek and Szani István: Hivatalosan is elkezdődött Szeged legkorszerűbb iskolájának építkezés : bensőséges ünnepség zajlott le tegnap a Kolozsvári téren. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Javult az I. kerület egészségügyi helyzete : jobb és szervezettebb az iskolaorvosi munka is. Délmagyarország. p. 7. (1958)

Horváth Lászlóné: Örökmozgó emberek : a II. kerület építési állandó bizottságának szívügye a köz érdeke. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Siflis József: Az ország legmodernebb paradicsomvonala. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Berkes Pál and Vaszy Viktor and Borvendég Béla: A jelen és a jövő : sok aktuális és több, Szeged fejlődését meghatározó döntés a városi tanács végrehajtó bizottságának ülésén. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Hantos József and diwan Lall, Chaman and Fábián Béla: Azért kell összefognunk, hogy a békét fenntarthassuk : mondotta Diwan Chaman Lal a szegedi békegyűlésen. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Termelőszövetkezet alakult Mihályteleken : amiről a falu beszél. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Tóth Béla: Jubilál a Szegedi Kenderfonógyár. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Mit szeretnek a munkások az öreg kenderfonógyáron? Délmagyarország. p. 5. (1958)

Kormánykitüntetéseket adtak át, mintegy 40 ezer fontos jutalmat osztottak ki a 75 éves Szegedi Kenderfonógyár jubileumi ünnepségén. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Liebmann Béla and Nagy Józsefné: Megvalósult a Szegedi Kenderfonógyár gépi berendezésének teljes rekonstrukciója is : mondotta Nagy Józsefné könnyűipari miniszter. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Forró szeretettel üdvözöljük Szegeden Novozsilov elvtársat. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Novozsilov elvtárs és felesége élüzem avató ünnepségen vettek részt. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Fél év alatt szalámiból 106, hentesáruból 29, húsból 108, zsírból 109, konzervből 185 vagonnal gyártottak a szegedi üzemek. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Csúry Imre: Javítják a zenélő órát : a tanács és az egyetem anyagi segítségével, társadalmi munkával újjászületik Szeged egyik nevezetessége. Délmagyarország. p. 5. (1958)

A baráti kapcsolatok a népek javára válnak : beszélgetés Sz. Novozsilov elvtárssal. Délmagyarország. p. 1. (1958)

A szegedi kályhák és tűzhelyek sikere a hódmezővásárhelyi ünnepi vásáron. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Markos Károly: 170 ezer forint társadalmi munkát végeztek el eddig a III. kerületben. Délmagyarország. p. 1. (1958)

A KUKA szemétszállító autók jelentősen fokozzák Szeged tisztaságát. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Ellenőrizték a szegedi kisiparosok munka- és egészségügyi körülményeit. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Elsősorban a helyi lakosság foglalkoztatását kell biztosítani a szegedi üzemekben. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Péter László and Horváth Ferenc: Ötszáz középiskolás tanul Szeged új gimnáziumában. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Megválasztotta új vezetőségét a szegedi KIOSZ : fennállásának 10. évfordulójáról ünnepélyes közgyűlésen emlékezett meg a kisiparos szervezet. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Megalakult Szegeden a szakmaközi bizottság : a keddi városi szakszervezeti tanácskozáson a vezető iparágak kilenc képviselőjét választották a bizottság tagjaivá. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Koloszár Béla: Könnyebb és megbecsültebb lett a munka az utóbbi esztendőben a Szegedi Szalámigyár vágóhíd telepén. Délmagyarország. p. 5. (1958)

A városfejlesztési terv "mérlege" az I. kerületben : csatornák készültek Újszegeden : százezer forintot költöttek egészségügyi célokra : gyalogjárda létesül az újszegedi kendergyárig. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Már az ősszel megkezdődnek az 1959-re tervezett bérházak építkezései Szegeden : a Marx téren, a Kossuth, Teleky és Kálmány Lajos utcában épülnek az új lakások. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Bekötötték a földgázvezetéket a városi hálózatba : jelentős állomáshoz érkezett a szegedi gázellátás : év végéig megoldódnak a szegedi gázproblémák. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Bővítik a Lenin körúti rendelőintézetet, növelik a szakorvosi óraszámot, több új körzeti orvos áll munkába : a tanácsi rendelőintézet vezetőjének nyilatkozata időszerű betegellátási problémákról. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Fontos intézkedések a szegedi lakáshelyzet további enyhítésére, az építkezések gyorsítására : a Ságváritelepen kívül jövőre a Gedóban folytatják a munkás családiházépítési akciót : tervek a termálvíz fűtés bevezetésére : korszerűsítenek az új bérházak lakásaiban : a városi tanács végrehajtóbizottságának üléséről. Délmagyarország. 1, 5. (1958)

Segítenek az asszonyok : gazdagodó nőmozgalom Szegeden : törődés a gyermekneveléssel : hasznos beszélgetések. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Perényi István and Liebmann Béla: Új iskolában folyik a tanítás Gyálaréten. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Megkezdődött Újszeged csatornázási problémáinak megoldása : a Torontáli téren több mint egymillió forint költséggel korszerű szivattyútelep épül. Délmagyarország. p. 1. (1958)

A Szalámigyár távlati fejlesztési tervéről tanácskoztak az üzem vezetői és munkásai. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Zöldi Imréné: Az egyik legnehezebb tanácsi munka : eredményesen működik a lakásügyi állandó bizottság. Délmagyarország. p. 7. (1958)

Szépen halad a munka a Ságváritelepen : már 15 ikerház tetőszerkezete készült el : rövidesen kutat fúrnak az új lakónegyedben : nemsokára megkezdődik a jelentkezés az 1959-es építkezésre. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Újabb nagyobb területű fásítás Szegeden és környékén. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Havonta 100 mázsa szappan. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Szabó Sándor: Gazdaságosság, jó minőség, újabb cikkek a Szegedi Ruhagyárban, az ország legjobban gépesített ruhaipari üzemében. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Nagyarányú úthálózatjavítás Szegeden és környékén : idén közel 15 millió forint munkát végeznek. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Lőkös Zoltán and Liebmann Béla and László Nándor: A legkorszerűbb pedagógiai módszerekkel nevelődnek a jövő szakmunkásai a jubiláló szegedi iparitanuló intézetben. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Szegeden jelenleg 38 kisipari szövetkezet működik : több fontos határozatot hozott a városi tanács végrehajtó bizottsága a szövetkezetek munkájának megjavítására. Délmagyarország. 1,5. (1958)

Kallós Károly: Kiemelkedő eredményeket értek el Szegeden a csecsemővédelemben : országosan legjobb a csecsemőhalálozási arányszám : vezető helyen a védőoltások teljesítésében : egyetlen gyermekbénulás sem volt a nyáron : folyamatosan felújítják a bölcsődéket. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Megkezdték az ifjúsági vízitelep "összeszerelését" : az évben tető alá kerül az emeletes, negyven méter hosszú épület. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Nagy ütemben halad a tiszaparti erdősítés : a "Szép Szegedért" mozgalom elősegítése. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Vaszy Viktor: Szovjet művészek Szegeden : meleg barátsággal fogadták a szegedi művészek a szovjet kulturális delegációt. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Simon István and Liebmann Béla: A tapasztaltabb testvér tanácsai : a szovjet színházi életről - vendégeink elbeszélése alapján. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Az állam, a munkatársak, a család segítségével 280 családi ház épül ez évben OTP kölcsönből Szegeden és környékén : 280 családi ház épül ez évben OTP kölcsönből Szegeden és környékén. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Lebontják az újszegedi hídfő volt vámbódéit : korszerű kilátó-teraszokat építenek. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Félmillió tégla terven felül a szőregi téglagyárból. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Kilencmillió forintos költséggel felújítják az algyői hidat. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Jelentősen emelkedett az élelmiszerfogyasztás és az iparcikkek forgalma az elmúlt négy évben Szegeden : a szocialista kereskedelem tízéves évfordulóját ünnepelték meg tegnap a kereskedelmi aktívaülésen. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Nyári Mihály and Dáni Sándor: Szeged lakossága támogatja a népi ellenőrzés munkáját : a városi tanács végrehajtó bizottsága a népi ellenőrzési bizottság eddigi tapasztalatait, a belvízrendezés problémáit vitatta meg : intézkedések a város tisztaságának megjavítására : irodalmi színpad létesül Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Lődi Ferenc: A kicsi emberpalántákért : hússzal több óvoda működik Szegeden mint 1938-ban. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Negyedévenként másfél millió forinttal segíti államunk a a szegedi dolgozók étkeztetését. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Baráti országok konzervipari szakemberei látogattak Szegedre. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Liebmann Béla: Csehszlovák és szegedi nyomdászok barátkozása. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Oltvai Ferenc and Neubauer József and Pálfy Lipót: "Villógyújtó"-kamráktól a korszerű üzemig : a százéves Szegedi Gyufagyárról. Délmagyarország. p. 2. (1958)

Siflis József and Markisz, Agamemnon and Móczán Lajos: Új szobor Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Vak német művészek Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Liebmann Béla: Nyolc év után ismét a Szegedi Szőrme- és Bőrruhakészítő Vállalatnál : Komiszárova Nagyezsda látogatása. Délmagyarország. 1,3. (1958)

Szovjet pedagógus küldöttség Szegeden. Délmagyarország. p. 4. (1958)

Lengyel és bolgár vendégek látogattak Szegedre. Délmagyarország. p. 1. (1958)

A városi tanács alapos vita után elfogadta az 1959. évi tervjavaslatot : lehetővé válik újabb 350 dolgozó foglalkoztatása : a beruházási összegnek több mint felét lakásépítkezésre fordítják : egymillió forint a gázszolgáltatás megjavítására. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Új tejüzem épül Szegeden : kicserélték a régi üzem egyes gépeit : tankkocsikkal gyűjtik össze a tejet a tanyai állomásokról. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Siklós János: Szeged öröksége, jelene és jövője. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Liebmann Béla: A kommunisták és a pártonkívüliek összefogására építjük politikánkat : negyvenezer dolgozó vett részt a népfront szegedi választási nagygyűlésén. Délmagyarország. pp. 1-2. (1958)

A magyar városok béketalálkozójának eszméi Szegeden is virágoznak. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Bővült a szegedi könnyűipari üzemek választéka az elmúlt két évben. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Tovább tökéletesítik a szegedi szalámigyártást : négyemeletes korszerű raktárt építenek a Zsótér utcában. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Liebmann Béla: Nagyszerű ünnepi román estet rendeztek Szegeden : román vendégek jelenlétében. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Teljes lendülettel folyik a munka a ságváritelepi új lakónegyedben : eddig hatvanan jelentkeztek a jövő évi akcióra. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Huszonegy család már beköltözött a Ságváritelepi új lakónegyedében épült ikerházakba. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Új ház a régiből. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Alsóváros és Móraváros a hétköznapok tükrében. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Megszépül a "Sárga" a rendezés után. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Jelentős összeget fordítanak az új üzletek létesítésére, a régi árudák rendbehozatalára az elkövetkezendő években : elkészült a szegedi kereskedelem és vendéglátóipar hároméves távlati terve. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Lőkös Zoltán and Kukán Ferenc: Az épülő szegedi új szemklinika : a korszerű gyógyítás, tudományos kutatás és orvosképzés céljait egyaránt szolgálja majd. Délmagyarország. p. 3. (1958)

A föld mélye Szeged számára is tartogat energiát : egy-egy termálkút segítségével egész háztömb fűthető : máris készülnek tervek a termálvíz hasznosítására. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Markovits Tibor: Nagy gazdasági fellendülés a szegedi termelőszövetkezetekben. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Tegnap megnyílt a népfőiskola Dorozsmán. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Bolgár textilmunkás-küldöttség látogatott a Textilművekbe. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Horváth Lászlóné: Régi és új háztulajdonosok. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Épül az új iskola Móravárosban : csupa fiatal munkája nyomán. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Horváth Lászlóné: Az utolsó években szépen bővült Rókus üzlethálózata. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Markovits Tibor: Szegedi asszonyok hősi helytállása : veteránok 40 esztendős emlékei. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Decemberre elkészül az új kenyérgyár : jelenleg a belső berendezést szerelik és a gőzkemencét fűtik fel. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Szegedi üzemeket látogatott meg a román textilipari delegáció. Délmagyarország. p. 1. (1958)

A II. kerületi tanács új rendezési tervet készíttet Gedóban : már megkezdték az előkészületeket a jövő évi családiház-építési akcióra. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Sallay Imre: Több mint 7 millióval bővül Szeged 1959-es költségvetése : több jut szociális és egészségügyi célokra, utak karbantartására : a városi tanács végrehajtó bizottsága megtárgyalta az 1959-es költségvetési javaslatot. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Siflis József and Fülöp Pál: Társadalmi összefogással, félmillió forintos költségből bölcsődét építenek Mihálytelken. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Katona András and Liebmann Béla: Emléktáblát avattak a KMP egykori szegedi székházán. Délmagyarország. 1,3. (1958)

Szovjet újságírók látogattak Szegedre. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Siflis József: Fénycsövek a Kárász utcában. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Nagyvárosias fények. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Tóth Béla: Két nagy építkezés Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Apró Antal: Átadták a megbízó leveleket Csongrád megye és Szeged újonnan megválasztott képviselőinek és pótképviselőinek. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Tari János: December elején tartja alakuló ülését az új városi tanács : az óvodák és az általános iskolai napközi otthonok helyzetét vitatta meg a városi tanács végrehajtó bizottsága. Délmagyarország. p. 3. (1958)

A művészet és a barátság estje : forró sikerrel vendégszerepelt a KOMSZOMOL művészegyüttese Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Kiss Árpád: Sikeresen befejeződött a komplexkémikusok háromnapos tanácskozása. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Markovits Tibor: Új városrész. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Szabó János and Zocskár András and Kovács János and Lengyel János and Koloszár Béla: A szegedi munkásmozgalom ismert személyeiről nevezik el a ságváritelepi új negyed utcáit. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Széleskörű feladatot állított maga elé Szegeden a Hazafias Népfront : az elnökségi ülés a sikeres választási munkáról és a további tennivalókról tárgyalt. Délmagyarország. p. 1. (1958)

A Kertészeti Vállalat pótolja az elpusztult fákat a város közterületén. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Papp Lajos: Örömmel jöttem Magyarországra : beszélgetés L. N. Derjugin professzorral. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Markovits Tibor: Építkezés a Kossuth utcában. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Kiváló szovjet rákkutató Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Küzdelem a rákosodást okozó anyagokkal szemben : L. M. Sabad szovjet akadémikus szegedi előadásából. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Ruzitska Lajos: Érdekes adatok Szeged régi hídjáról : a vasúti hídon 100 évvel ezelőtt futott át az első vonat. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Jövőre tovább korszerűsítik a szegedi közvilágítást : az áramszolgáltatás jelentős fejlődéséről tanúskodik a DÁV most készült 1959. évi terve. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Csepi József: Mit kaptak, hogyan élnek Szeged dolgozó parasztjai? : erre is gondoljunk. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Szeged kerületeiben ünnepélyesen megalakultak az új tanácsok. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Teljes odaadással igyekszik majd feladatait megoldani az új városi tanács : bensőséges hangulatú ülésen választották meg tegnap a végrehajtó bizottságot és az állandó bizottságokat. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Bárdos Miklós and Tari János: A szabadtéri játékokról, Szeged gázellátásáról, s a város tisztaságáról tárgyalt a városi tanács végrehajtó bizottsága. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Újabb településre alkalmas területeket tártak fel a II. kerületben : a volt "Dannertelepen" és Tarjánban alakíthatók majd ki korszerű lakónegyedek. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Siflis József: Utat, átjárót építenek társadalmi összefogással Dorozsma új háztulajdonosai. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Jóváhagyták a városfejlesztési tervet a III. kerületben : húsz százalék városfejlesztési hozzájárulást szavazott meg a tanácsülés : 650 ezer forint értékű társadalmi munkát ajánlottak fel. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Biczó György: Az új esztendő Szeged gyorsabb ütemű fejlődését hozza : igen sok munkást foglalkoztat az új kábelgyár : újabb száz lakás épülhet szövetkezeti alapon : áprilisban kezdődik meg a volt Tisza Szálló visszaalakítása : több millió forint jut útjavításra : a városi tanács végrehajtó bizottsága elnökének nyilatkozata. Délmagyarország. 1,3. (1958)

Újabb egészségügyi intézménnyel bővül Móraváros : épül az orvosi rendelő : gyermekkocsi-garázs létesült az egészségvédelmi tanácsadónál. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Felépült Szegeden az új kenyérgyár. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Markovits Tibor: Szegedi hegedűk - a nagyvilágban. Délmagyarország. 1,3. (1958)

Kónya Sándor: Tíz esztendeje a népé a 70 éves Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalat : I. Délmagyarország. p. 5. (1958)

Kónya Sándor: Tíz esztendeje a népé a 70 éves Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalat : II. Délmagyarország. p. 5. (1958)

A városi tanács közlekedési bizottsága a szegedi villamos- és autóbuszforgalom zavartalanságáért : intézkedések a Délmagyarországhoz és a tanácshoz érkezett panaszok orvoslására. Délmagyarország. 1,3. (1958)

Megkezdődött a víz átvezetése Újszegedről : több szegedi iskola diákjai segítenek az árkok ásásánál. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Százhetven köbméter földet ástak ki az Erdészeti Technikum diákjai a víz átvezetésénél : a fiatalok lapunk útján kérik a többi középiskolát, csatlakozzanak a társadalmi munkához. Délmagyarország. p. 1. (1958)

Lődi Ferenc: A tavasz és a béke öltött testet a Lado szegedi műsorában : a népek barátsági hónapja alkalmából sikerrel szerepelt Szegeden a jugoszláv népi együttes. Délmagyarország. 1, 3. (1958)

Bárdos György: Szeged épület- és lakásviszonyai. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Bárdos György: Szeged épület- és lakásviszonyai. Délmagyarország. p. 3. (1958)

Beretzk Péter and Herman Ottó: Madarász Gyula születésének századik évfordulójára. Délmagyarország, (14) 104. p. 7. (1958)

Csongor Győző: A háromszáz éves Marsigli, a Tisza-kutatás atyja. Délmagyarország, (14) 161. p. 3. (1958)

Változatos programmal készül Szeged a Dankó centenáriumra. Délmagyarország, (14) 88. p. 1. (1958)

Siklós János: Dankó Pista : a szegedi nótafa. Délmagyarország, (14) 134. p. 4. (1958)

Szelesi Zoltán: Dinnyés Ferenc : 1886-1958 : [nekrológ]. Délmagyarország, (14) 92. p. 3. (1958)

Örökség : válogatott gyűjtemény jelent meg Juhász Gyula prózai hagyatékából. Délmagyarország, (14) 104. p. 4. (1958)

Juhász Gyula and Péter László: Petőfi elmegy : ünnepi játék. Délmagyarország, (14) 247. p. 4. (1958)

Juhász Gyula: Két Juhász Gyula vers. Délmagyarország, (14) 80. p. 6. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : [1.]. Délmagyarország, (14) 80. p. 6. (1958)

Ilia Mihály: "Ismeretlen" versek - amelyek nem is olyan ismeretlenek. Délmagyarország, (14) 96. p. 4. (1958)

Márky Imre and Lődi Ferenc: Egy kortárs és egy fiatal költő emlékezése. Délmagyarország, (14) 79. p. 4. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága címmel holnaptól életrajzi regényt közöl folytatásokban a Délmagyarország. Délmagyarország, (14) 79. p. 4. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 2. Délmagyarország, (14) 81. p. 5. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 3. Délmagyarország, (14) 82. p. 5. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 4. Délmagyarország, (14) 83. p. 4. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 5. Délmagyarország, (14) 83. p. 4. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 6. Délmagyarország, (14) 86. p. 5. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 7. Délmagyarország, (14) 87. p. 6. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 8. Délmagyarország, (14) 88. p. 4. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 9. Délmagyarország, (14) 89. p. 6. (1958)

Úr György and Pfeifer Elek: Juhász Gyula ifjúsága : 10. Délmagyarország, (14) 90. p. 4. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 11. Délmagyarország, (14) 91. p. 6. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 12. Délmagyarország, (14) 92. p. 7. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 13. Délmagyarország, (14) 95. p. 4. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 14. Délmagyarország, (14) 96. p. 6. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 15. Délmagyarország, (14) 97. p. 5. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 16. Délmagyarország, (14) 98. p. 5. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 17. Délmagyarország, (14) 99. p. 6. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 18. Délmagyarország, (14) 100. p. 5. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 19. Délmagyarország, (14) 101. p. 4. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 20. Délmagyarország, (14) 102. p. 6. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 21. Délmagyarország, (14) 104. p. 7. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 22. Délmagyarország, (14) 105. p. 4. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 23. Délmagyarország, (14) 106. p. 4. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 24. Délmagyarország, (14) 107. p. 4. (1958)

Úr György: Juhász Gyula ifjúsága : 25. Délmagyarország, (14) 108. p. 5. (1958)

Oltvai Ferenc and Csongor Győző and Liebmann Béla: Mascagni és Szeged : emlékezés a világhírű alkotóra születésének évfordulóján. Délmagyarország, (14) 290. p. 4. (1958)

Szécsi József and Mihálka György: Dalos találkozók az ország minden táján : ma este jubileumi hangverseny az újszegedi szövőgyárban. Délmagyarország, (14) 163. p. 5. (1958)

Szécsi József and Garamszegi József: Két szegedi énekkar sikeres szereplése Budapesten : "Szocialista kultúráért" jelvénnyel tüntették ki a szövetkezeti kórust. Délmagyarország, (14) 285. p. 3. (1958)

Erdős János and Petőfi Sándor and Szécsi József: Szegedi szerző új kórusművének sikeres bemutatója. Délmagyarország, (14) 64. p. 5. (1958)

Tömörkény László: Hetvenöt éves a Szegedi Kenderfonógyár : az öreg gyár megtartja fiatalos lendületét. Délmagyarország, (14) 94. p. 4. (1958)

Papp Lajos and Liebmann Béla and Vaszy Viktor: Beethoven a Kenderfonógyárban : szeretettel fogadták a dolgozók az első üzemi hangversenyt. Délmagyarország, (14) 300. p. 6. (1958)

Holló Sándor and Liebmann Béla and Waldmann József and Garamszegi József: Munkásszolidaritás és művészet : huszonötéves jubileumát ünnepelte az újszegedi szövőgyár kórusa. Délmagyarország, (14) 165. p. 5. (1958)

Kozlov, F. K.: A magyar és a szovjet nép barátsága olyan szilárd és megbonthatatlan, amilyen még sohasem volt : mondotta Kozlov elvtárs a Szegedi Textilművekben rendezett nagygyűlésen : tizenötezres tömeg és az utcákon a dolgozók sorfala köszöntötte a szovjet párt- és kormányküldöttség Szegedre látogatott tagjait. Délmagyarország, (14) 83. 1-2, 5. (1958)

Siflis József: Birkózás az óriásharcsával. Délmagyarország, (14) 106. p. 5. (1958)

Fúvószenekart alakít a szegedi munkásőrség : hivatalos ünnepségeken, üzemek ünnepélyein vesz részt és vasárnaponként térzenét ad a Széchenyi téren az új zenekar : társadalmi gyűjtés útján biztosítják a pénzt a hangszerekre. Délmagyarország, (14) 184. p. 5. (1958)

Liebmann Béla and Szaniszló János: Munkásőr-zenekar. Délmagyarország, (14) 245. p. 1. (1958)

Lődi Ferenc and Shvoy Kálmán: Számok a Somogyi Könyvtárból : legtöbben szépirodalmat olvasnak. Délmagyarország, (14) 36. p. 4. (1958)

Váradi Pál: Értékes eszperantó könyveket kapott a Somogyi Könyvtár. Délmagyarország, (14) 46. p. 8. (1958)

Móra Ferenc: Egy virágzó kulturális intézmény egykori haldoklásáról : részletek Móra Ferenc könyvtárigazgató évi jelentéseiből. Délmagyarország, (14) 80. p. 6. (1958)

Vincze András: Jó könyvek keresik az olvasót a Somogyi Könyvtár fiókkönyvtáraiban. Délmagyarország, (14) 90. p. 4. (1958)

Liebmann Béla: Zeneóvodában. Délmagyarország, (14) 156. p. 1. (1958)

Szatmári Géza and Ivánka Irén and Bán Sándor: A Zeneművészei Szakiskola nagysikerű ifjúsági hangversenyéről. Délmagyarország, (14) 23. p. 4. (1958)

Zsadányi Nagy Árpád and Wlassits Gyula and Lázár György: Hatvanéves a Radnóti Miklós Gimnázium. Délmagyarország, (14) 97. p. 5. (1958)

Dráma és zene : szép sikert hozott a középiskolás kollégisták érdekes kezdeményezése. Délmagyarország, (14) 95. p. 5. (1958)

Szatmári Géza and Csík Miklós and Bors Irma and Bánó Károlyné and Perényi Pál: Az Állami Zeneiskola II. ifjúsági hangversenyén a társas muzsikálás aratott nagy sikert. Délmagyarország, (14) 41. p. 5. (1958)

Szatmári Géza and Garay György and Komor Vilmos: Magasrendű zenei élményt nyújtott a vasárnapi Filharmóniai hangverseny. Délmagyarország, (14) 54. p. 5. (1958)

Két jól sikerült hangverseny Szegeden. Délmagyarország, (14) 71. p. 3. (1958)

Szatmári Géza and Perényi Pál and Bachné Káldor Vera: Az Állami Zeneiskola kamarahangversenye szép sikert aratott. Délmagyarország, (14) 77. p. 5. (1958)

Ladányi Benedek: Megalakult a szegedi zenebarátok kórusának előkészítő bizottsága. Délmagyarország, (14) 95. p. 5. (1958)

Szatmári Géza and Siflis József and Vaszy Viktor and Weber, Carl Maria: A zenei naptár piros betűs eseményei : pompás filharmóniai matiné és a Bűvös vadász átütő sikerű operai bemutatója. Délmagyarország, (14) 117. p. 5. (1958)

Garamszegi József and Szeghy Endre and Waldmann József and Szécsi József: A szegedi Éneklő Ifjúság békeakaratát fejezte ki nagyszerűen sikerült hangversenyével. Délmagyarország, (14) 135. p. 5. (1958)

Szatmári Géza and Garamszegi József: Munkáskórusok impozáns seregszemléjével ünnepelték a jubiláló Szegedi Általános Munkás Dalegyletet : Kádár János és Marozsán György elvtársak levélben köszöntötték a félévszázados énekegyüttest. Délmagyarország, (14) 141. 1,5. (1958)

Papp Lajos and Vaszy Viktor and Szeghy Endre and Szatmári Géza and Kollár Pálné: Legyen a zene mindenkié! : mit kell tenni a művészi zene népszerűsítéséért? Délmagyarország, (14) 226. p. 3. (1958)

Liebmann Béla: Névadó és zászlóavató ünnepséget rendezett a DÁV Erkel Ferenc Dalköre. Délmagyarország, (14) 278. p. 5. (1958)

Szatmári Géza and Liebmann Béla and Darré, Jeanne-Marie: Nagyszerű zenei élményt nyújtott az első filharmóniai hangverseny : Jeanne-Marie Darrét a vasfüggöny elé tapsolták. Délmagyarország, (14) 254. p. 5. (1958)

Papp Lajos: Hangverseny után : beszélgetés Jeanne-Marie Darréval. Délmagyarország, (14) 255. p. 3. (1958)

Szatmári Géza: A Zeneművészeti Szakiskola I. növendékhangversenye szép sikert aratott. Délmagyarország, (14) 281. p. 4. (1958)

Papp Lajos and Vaszy Viktor: Beethoven zenéje - munkásközönség előtt. Délmagyarország, (14) 297. p. 4. (1958)

Szelesi Zoltán: Koszta József, Tornyai János, Nyilasi Sándor : alföldi mesterek kiállítása a szegedi képtárban. Délmagyarország, (14) 101. p. 4. (1958)

Németh Ferenc and Heckenast Kálmán and Kellner János: Elkészültek a Szabadtéri Játékok színpadának és nézőterének tervei : a nézőteret több "ütemben" építik : hatalmas színpad korszerű megoldásokkal : ötmillió forint a kivitelezéshez. Délmagyarország, (14) 87. p. 5. (1958)

Vaszy Viktor: A rendezvények sorozata csatlakozik majd a szabadtéri játékokhoz 1959-ben : jelentős társadalmi segítség is szükséges a sikeres felkészüléshez. Délmagyarország, (14) 195. p. 3. (1958)

Készülődés a szabadtéri játékokra : elkészült a propagandaterv : nyomtatványok tíz nyelven : hangos embléma : "Szegedi Szabadtéri Játékok" cigaretta. Délmagyarország, (14) 222. p. 3. (1958)

Mi lesz a Szegedi Szabadtéri Játékok első évadjának művészeti programja? : az első évben magyar műsor : ünnepi megnyitó július 25-én : tizenhat előadást tartanak : 1960-ban irodalmi és zenei pályázatokat hirdetnek. Délmagyarország, (14) 283. p. 1. (1958)

Lőkös Zoltán: Az egykori Szegedi Szabadtéri Játékok kulisszái mögül. Délmagyarország, (14) 293. p. 5. (1958)

Megkezdték munkájukat a Szegedi Szabadtéri Játékokat előkészítő bizottságok : tíz bizottság alakult : kiadványok 9 nyelven : megindul a hazai és a külföldi propaganda. Délmagyarország, (14) 304. p. 8. (1958)

Kínai előadókörútra indul Kalmár László professzor. Délmagyarország, (14) 272. p. 1. (1958)

This list was generated on 2024. június 24. 06:48:16 CEST.